Informacje

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Targoński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20339. Targoński Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/19, VIII GUp 73/19. [BMSiG-20000/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 60/19, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Targońskiego, zam.: 15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 25 m. 2, PESEL 88100316292, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-900 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 73/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20339

Dodano: 2019-04-17 09:35:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Targoński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20339. Targoński Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/19, VIII GUp 73/19. [BMSiG-20000/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 60/19, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Targońskiego, zam.: 15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 25 m. 2, PESEL 88100316292, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-900 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 73/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20339

Dodano: 2019-04-17 09:35:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kiczuk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20340. Kiczuk Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 68/19, VIII GUp 74/19. [BMSiG-20003/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 68/19 postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kiczuka, zam.: 16-123 Kuźnica, ul. Sokólska 49, PESEL 75102008458, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-900 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 74/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20340

Dodano: 2019-04-17 09:36:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kiczuk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20340. Kiczuk Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 68/19, VIII GUp 74/19. [BMSiG-20003/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 68/19 postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kiczuka, zam.: 16-123 Kuźnica, ul. Sokólska 49, PESEL 75102008458, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-900 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 74/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20340

Dodano: 2019-04-17 09:36:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Klisiatys Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20341. Klisiatys Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 882/18/4, X GUp 53/19/4. [BMSiG-19999/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 10.04.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 882/18/4, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Klisiatys, zamieszkałego w Chorzowie przy ulicy Truchana 60/16, posiadającego numer PESEL 86040110657, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 53/19/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20341

Dodano: 2019-04-17 09:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Klisiatys Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20341. Klisiatys Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 882/18/4, X GUp 53/19/4. [BMSiG-19999/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 10.04.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 882/18/4, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Klisiatys, zamieszkałego w Chorzowie przy ulicy Truchana 60/16, posiadającego numer PESEL 86040110657, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 53/19/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20341

Dodano: 2019-04-17 09:37:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Phu Tran Vinh w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20342. Phu Tran Vinh. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 254/19, X GUp 325/19. [BMSiG-19971/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku (sygn. akt X GU 254/19, X GUp 325/19): 1. ogłosił upadłość Vinh Phu Trana (PESEL 89122613051), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-134) przy ul. 1 Sierpnia 34a m. 15; 2. określił, że Vinh Phu Tran jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20342

Dodano: 2019-04-17 09:38:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Phu Tran Vinh w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20342. Phu Tran Vinh. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 254/19, X GUp 325/19. [BMSiG-19971/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku (sygn. akt X GU 254/19, X GUp 325/19): 1. ogłosił upadłość Vinh Phu Trana (PESEL 89122613051), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-134) przy ul. 1 Sierpnia 34a m. 15; 2. określił, że Vinh Phu Tran jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20342

Dodano: 2019-04-17 09:38:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Bajon Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20343. Bajon Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 541/18, XIV GUp 81/19. [BMSiG-19952/2019] Sygn. akt XIV GU 541/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość Aleksandry Bajon, numer PESEL 87011003806, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 81/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20343

Dodano: 2019-04-17 09:39:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Bajon Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20343. Bajon Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 541/18, XIV GUp 81/19. [BMSiG-19952/2019] Sygn. akt XIV GU 541/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość Aleksandry Bajon, numer PESEL 87011003806, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 81/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20343

Dodano: 2019-04-17 09:39:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Andel Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20344. Andel Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 23/19, V GUp 31/19. [BMSiG-19950/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt V GU 23/19, została ogłoszona upadłość Magdaleny Andel, zamieszkałej w miejscowości: 59-220 Legnica, ul. Głogowska 38/1, PESEL 82051301200, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, sygn. akt V GUp 31/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20344

Dodano: 2019-04-17 09:40:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Andel Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20344. Andel Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 23/19, V GUp 31/19. [BMSiG-19950/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt V GU 23/19, została ogłoszona upadłość Magdaleny Andel, zamieszkałej w miejscowości: 59-220 Legnica, ul. Głogowska 38/1, PESEL 82051301200, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, sygn. akt V GUp 31/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20344

Dodano: 2019-04-17 09:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Machnik Danuta i Machnik Albin w upadłości likwidacyjnej

2019-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20345. Machnik Danuta i Machnik Albin. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 59/19. [BMSiG-19751/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 59/19 ogłosił upadłość Danuty Machnik (numer PESEL 45032205087) nieprowadzącej działalności gospodarczej i Albina Machnik (numer PESEL 42102505414) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20345

Dodano: 2019-04-17 09:41:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Machnik Danuta i Machnik Albin w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20345. Machnik Danuta i Machnik Albin. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 59/19. [BMSiG-19751/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 59/19 ogłosił upadłość Danuty Machnik (numer PESEL 45032205087) nieprowadzącej działalności gospodarczej i Albina Machnik (numer PESEL 42102505414) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20345

Dodano: 2019-04-17 09:41:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dobosiewicz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20346. Dobosiewicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/19, V GUp 29/19. [BMSiG-19784/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 12/19, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Dobosiewicza, zamieszkałego w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza 58, PESEL 76021000655. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Krzysztofa Wojtkuna. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w toku dalszego postępowania. Sygn. akt postępowania V GUp 29/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20346

Dodano: 2019-04-17 09:42:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dobosiewicz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20346. Dobosiewicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/19, V GUp 29/19. [BMSiG-19784/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 12/19, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Dobosiewicza, zamieszkałego w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza 58, PESEL 76021000655. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Krzysztofa Wojtkuna. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w toku dalszego postępowania. Sygn. akt postępowania V GUp 29/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20346

Dodano: 2019-04-17 09:42:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gajewska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20347. Gajewska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 84/19, VIII GUp 154/19. [BMSiG-19788/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 84/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Sylwii Gajewskiej (PESEL 91032703544), zamieszkałej pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 31a/11, 30-348 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 154/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20347

Dodano: 2019-04-17 09:43:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gajewska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20347. Gajewska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 84/19, VIII GUp 154/19. [BMSiG-19788/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 84/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Sylwii Gajewskiej (PESEL 91032703544), zamieszkałej pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 31a/11, 30-348 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 154/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20347

Dodano: 2019-04-17 09:43:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajowniczek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20348. Gajowniczek Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2638/18, X GUp 307/19. [BMSiG-19947/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2638/18 ogłosił upadłość Grażyny Gajowniczek, zamieszkałej w Warszawie (04-372), przy ul. Kobielskiej 88/92 m. 22/23, PESEL 57020805229, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Grażyny Gajowniczek ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 307/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20348

Dodano: 2019-04-17 09:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajowniczek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20348. Gajowniczek Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2638/18, X GUp 307/19. [BMSiG-19947/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2638/18 ogłosił upadłość Grażyny Gajowniczek, zamieszkałej w Warszawie (04-372), przy ul. Kobielskiej 88/92 m. 22/23, PESEL 57020805229, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Grażyny Gajowniczek ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 307/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20348

Dodano: 2019-04-17 09:44:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Garbacz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20349. Garbacz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 167/19, V GUp 168/19. [BMSiG-19850/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 167/19 z wniosku dłużniczki - Elżbiety Garbacz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Elżbiety Garbacz, PESEL: 50010712086, zam. Dobrków 39a, 39-220 Pilzno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 168/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20349

Dodano: 2019-04-17 09:46:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Garbacz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20349. Garbacz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 167/19, V GUp 168/19. [BMSiG-19850/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 167/19 z wniosku dłużniczki - Elżbiety Garbacz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Elżbiety Garbacz, PESEL: 50010712086, zam. Dobrków 39a, 39-220 Pilzno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 168/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20349

Dodano: 2019-04-17 09:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grelewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20350. Grelewicz Barbara. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 698/18. [BMSiG-19846/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 698/18 ogłosił upadłość Barbary Grelewicz (numer PESEL: 45031007925), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (nr licencji 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20350

Dodano: 2019-04-17 09:47:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grelewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20350. Grelewicz Barbara. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 698/18. [BMSiG-19846/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 698/18 ogłosił upadłość Barbary Grelewicz (numer PESEL: 45031007925), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (nr licencji 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20350

Dodano: 2019-04-17 09:47:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jagodzińska Ewa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20351. Jagodzińska Ewa Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2441/18. [BMSiG-19904/2019] Sygn. akt X GU 2441/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019., sygn. akt X GU 2441/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Ewy Elżbiety Jagodzińskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 4811200825, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20351

Dodano: 2019-04-17 09:47:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jagodzińska Ewa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20351. Jagodzińska Ewa Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2441/18. [BMSiG-19904/2019] Sygn. akt X GU 2441/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019., sygn. akt X GU 2441/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Ewy Elżbiety Jagodzińskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 4811200825, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20351

Dodano: 2019-04-17 09:48:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jerka Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-04-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20352. Jerka Dawid. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 309/19. [BMSiG-19795/2019] Sygn. akt X GUp 309/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Dawida Jerki (PESEL 83092212559), zamieszkałego przy ul. Piasta Kołodzieja 51C/1, 03-289 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt X GUp 309/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20352

Dodano: 2019-04-17 09:49:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jerka Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20352. Jerka Dawid. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 309/19. [BMSiG-19795/2019] Sygn. akt X GUp 309/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Dawida Jerki (PESEL 83092212559), zamieszkałego przy ul. Piasta Kołodzieja 51C/1, 03-289 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt X GUp 309/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20352

Dodano: 2019-04-17 09:49:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jurczyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20353. Jurczyk Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 975/18, VIII GUp 156/19. [BMSiG-19840/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku, sygn. akt (VIII GU 975/18), ogłoszono upadłość dłużnika: Jerzego Jurczyka (PESEL 66061012877), zamieszkałego w Woli Rzędzińskiej 19, 33-150 Wola Rzędzińska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Zimnickiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 156/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20353

Dodano: 2019-04-17 09:50:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jurczyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20353. Jurczyk Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 975/18, VIII GUp 156/19. [BMSiG-19840/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku, sygn. akt (VIII GU 975/18), ogłoszono upadłość dłużnika: Jerzego Jurczyka (PESEL 66061012877), zamieszkałego w Woli Rzędzińskiej 19, 33-150 Wola Rzędzińska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Zimnickiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 156/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20353

Dodano: 2019-04-17 09:50:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kamiński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20354. Kamiński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 25/19, VI GUp 43/19. [BMSiG-19849/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 25/19, ogłosił upadłość Grzegorza Kamińskiego zamieszkałego w Bielsku-Białej, PESEL 87103011258, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha - nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo upadłościowe - powołując się na sygn. akt VI GU 25/19, VI GUp 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20354

Dodano: 2019-04-17 09:51:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kamiński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20354. Kamiński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 25/19, VI GUp 43/19. [BMSiG-19849/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 25/19, ogłosił upadłość Grzegorza Kamińskiego zamieszkałego w Bielsku-Białej, PESEL 87103011258, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha - nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo upadłościowe - powołując się na sygn. akt VI GU 25/19, VI GUp 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20354

Dodano: 2019-04-17 09:51:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kaźmierczak Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20355. Kaźmierczak Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 695/18. [BMSiG-19896/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 695/18 ogłosił upadłość dłużnika Zygmunt Kaźmierczak, zamieszkałego w Jastrzębiu-Zdroju, numer PESEL 46051519375, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20355

Dodano: 2019-04-17 09:52:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kaźmierczak Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20355. Kaźmierczak Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 695/18. [BMSiG-19896/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 695/18 ogłosił upadłość dłużnika Zygmunt Kaźmierczak, zamieszkałego w Jastrzębiu-Zdroju, numer PESEL 46051519375, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20355

Dodano: 2019-04-17 09:52:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaźmierczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20356. Kaźmierczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 140/19. [BMSiG-19937/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 11/19: 1. ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kaźmierczyk, nr PESEL 77051309747, zamieszkałej w miejscowości Kunów przy ul. Grabowieckiej 9a m. 3, określając, że upadła Agnieszka Kaźmierczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie spółki Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, nr KRS 0000669288; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia komisarz Dorota Tylus-Chałońska, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 140/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20356

Dodano: 2019-04-17 09:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaźmierczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20356. Kaźmierczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 140/19. [BMSiG-19937/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 11/19: 1. ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kaźmierczyk, nr PESEL 77051309747, zamieszkałej w miejscowości Kunów przy ul. Grabowieckiej 9a m. 3, określając, że upadła Agnieszka Kaźmierczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie spółki Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, nr KRS 0000669288; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia komisarz Dorota Tylus-Chałońska, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 140/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20356

Dodano: 2019-04-17 09:53:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kostrzewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20358. Kostrzewska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2633/18, X GUp 311/19. [BMSiG-19800/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 2633/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Danuty Kostrzewskiej zamieszkałej: 00-820 Warszawa, ul. Sienna 55 lok. 14, PESEL 40010100301; 2. określić, że Danuta Kostrzewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20358

Dodano: 2019-04-17 09:54:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kostrzewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20358. Kostrzewska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2633/18, X GUp 311/19. [BMSiG-19800/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 2633/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Danuty Kostrzewskiej zamieszkałej: 00-820 Warszawa, ul. Sienna 55 lok. 14, PESEL 40010100301; 2. określić, że Danuta Kostrzewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20358

Dodano: 2019-04-17 09:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kurandy Aniela w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20359. Kurandy Aniela. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 89/19, VIII GUp 157/19. [BMSiG-19834/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 89/19, ogłoszono upadłość dłużnika - Anieli Kurandy (Kurandy) (PESEL 38041907808), zamieszkałej przy ul. Wyspiańskiego 19/3, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Aleksandrę Kostrz. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20359

Dodano: 2019-04-17 09:55:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kurandy Aniela w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20359. Kurandy Aniela. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 89/19, VIII GUp 157/19. [BMSiG-19834/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 89/19, ogłoszono upadłość dłużnika - Anieli Kurandy (Kurandy) (PESEL 38041907808), zamieszkałej przy ul. Wyspiańskiego 19/3, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Aleksandrę Kostrz. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20359

Dodano: 2019-04-17 09:55:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Łącka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20360. Łącka Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 76/19. [BMSiG-19748/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 76/19, ogłosił upadłość Ewy Łąckiej, zamieszkałej w Głuchołazach, PESEL 68021206384, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Jarosława Stańca (nr licencji 1193). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20360

Dodano: 2019-04-17 09:56:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Łącka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20360. Łącka Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 76/19. [BMSiG-19748/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 76/19, ogłosił upadłość Ewy Łąckiej, zamieszkałej w Głuchołazach, PESEL 68021206384, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Jarosława Stańca (nr licencji 1193). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20360

Dodano: 2019-04-17 09:56:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Linka Anna i Linka Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-03-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20361. Linka Anna i Linka Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 14/19. [BMSiG-19842/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 14/19 ogłosił upadłość Ryszarda Linka (numer PESEL 52070905059) i Anny Linka (numer PESEL 52052908804) - nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20361

Dodano: 2019-04-17 09:57:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Linka Anna i Linka Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20361. Linka Anna i Linka Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 14/19. [BMSiG-19842/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 14/19 ogłosił upadłość Ryszarda Linka (numer PESEL 52070905059) i Anny Linka (numer PESEL 52052908804) - nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20361

Dodano: 2019-04-17 09:57:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Madej Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20362. Madej Teresa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/19 of. [BMSiG-19783/2019] Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Teresy Madej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Teresy Madej zamieszkałej w Radomiu, ul. Żwirki i Wigury 42/64, posługującej się numerem PESEL 49011906442, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20362

Dodano: 2019-04-17 09:58:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Madej Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20362. Madej Teresa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/19 of. [BMSiG-19783/2019] Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Teresy Madej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Teresy Madej zamieszkałej w Radomiu, ul. Żwirki i Wigury 42/64, posługującej się numerem PESEL 49011906442, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20362

Dodano: 2019-04-17 09:58:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mazurkiewicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20363. Mazurkiewicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1340/18. [BMSiG-19912/2019] Sygn. akt X GU 1340/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2019., sygn. akt X GU 1340/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Andrzeja Mazurkiewicza zamieszkałego w Czarnowie, PESEL: 50101303254, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846). 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20363

Dodano: 2019-04-17 09:59:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mazurkiewicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20363. Mazurkiewicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1340/18. [BMSiG-19912/2019] Sygn. akt X GU 1340/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2019., sygn. akt X GU 1340/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Andrzeja Mazurkiewicza zamieszkałego w Czarnowie, PESEL: 50101303254, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846). 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20363

Dodano: 2019-04-17 09:59:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Melon Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20364. Melon Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 113/19, X GUp 327/19. [BMSiG-19768/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku, sygn. akt: X GU 113/19: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Melon, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 130 m. 103, kod pocztowy 02-383, PESEL 61011905924; 2. określił, że Elżbieta Melon jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt: X GUp 327/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20364

Dodano: 2019-04-17 10:00:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Melon Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20364. Melon Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 113/19, X GUp 327/19. [BMSiG-19768/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku, sygn. akt: X GU 113/19: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Melon, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 130 m. 103, kod pocztowy 02-383, PESEL 61011905924; 2. określił, że Elżbieta Melon jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt: X GUp 327/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20364

Dodano: 2019-04-17 10:00:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Myrcik Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20366. Myrcik Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 508/18. [BMSiG-19900/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 508/18 ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Myrcik, zamieszkałego w Piekarach Śląskich, numer PESEL 59111015313, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20366

Dodano: 2019-04-17 10:02:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Myrcik Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20366. Myrcik Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 508/18. [BMSiG-19900/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 508/18 ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Myrcik, zamieszkałego w Piekarach Śląskich, numer PESEL 59111015313, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20366

Dodano: 2019-04-17 10:02:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pietrzyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-04-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20367. Pietrzyk Jerzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/19 of. [BMSiG-19775/2019] Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Jerzego Pietrzyka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jerzego Pietrzyka zamieszkałego: ul. Kusocińskiego 3/62, 26-600 Radom, posługującego się numerem PESEL 57111810617, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20367

Dodano: 2019-04-17 10:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pietrzyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20367. Pietrzyk Jerzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/19 of. [BMSiG-19775/2019] Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Jerzego Pietrzyka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jerzego Pietrzyka zamieszkałego: ul. Kusocińskiego 3/62, 26-600 Radom, posługującego się numerem PESEL 57111810617, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20367

Dodano: 2019-04-17 10:03:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20368. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1016/18, VIII GUp 151/19. [BMSiG-19830/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.04.2019 r., sygn. akt VIII GU 1016/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Teresy Polczyk (nr PESEL: 58100312840), zamieszkałej pod adresem: ul. Sosnowicka 3/2, 32-051 Krzęcin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 151/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20368

Dodano: 2019-04-17 10:04:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20368. Polczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1016/18, VIII GUp 151/19. [BMSiG-19830/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.04.2019 r., sygn. akt VIII GU 1016/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Teresy Polczyk (nr PESEL: 58100312840), zamieszkałej pod adresem: ul. Sosnowicka 3/2, 32-051 Krzęcin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 151/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20368

Dodano: 2019-04-17 10:04:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ponikwia Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20369. Ponikwia Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 363/18. [BMSiG-19841/2019] Postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 363/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Ponikwia, nr PESEL 58101219238, zamieszkałego: ul. Plażowa 1, 34-340 Jeleśnia, obejmującą likwidację majątku upadłego; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego Komisarza wyznaczyć SSR Bernadetę Różańską; 4. na Syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20369

Dodano: 2019-04-17 10:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ponikwia Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20369. Ponikwia Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 363/18. [BMSiG-19841/2019] Postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 363/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Ponikwia, nr PESEL 58101219238, zamieszkałego: ul. Plażowa 1, 34-340 Jeleśnia, obejmującą likwidację majątku upadłego; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego Komisarza wyznaczyć SSR Bernadetę Różańską; 4. na Syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20369

Dodano: 2019-04-17 10:05:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Prusik Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20371. Prusik Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1919/18, X GUp 331/19. [BMSiG-19814/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 1919/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: SEBASTIANA PRUSIKA zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Stanisława Kazury 24 m. 38 (kod pocztowy: 02-795), PESEL 82122000450. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 331/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 331/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20371

Dodano: 2019-04-17 10:07:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Prusik Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20371. Prusik Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1919/18, X GUp 331/19. [BMSiG-19814/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 1919/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: SEBASTIANA PRUSIKA zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Stanisława Kazury 24 m. 38 (kod pocztowy: 02-795), PESEL 82122000450. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 331/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 331/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20371

Dodano: 2019-04-17 10:07:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Senderecka Adrianna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20372. Senderecka Adrianna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 134/19, XI GUp 107/19. [BMSiG-19759/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 134/19, ogłosił upadłość dłużniczki Adrianny Sendereckiej, nr PESEL 98040610587, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 107/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20372

Dodano: 2019-04-17 10:08:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Senderecka Adrianna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20372. Senderecka Adrianna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 134/19, XI GUp 107/19. [BMSiG-19759/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 134/19, ogłosił upadłość dłużniczki Adrianny Sendereckiej, nr PESEL 98040610587, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 107/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20372

Dodano: 2019-04-17 10:08:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Smurzyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20373. Smurzyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 110/19, V GUp 142/19. [BMSiG-19763/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Smurzyńskiej, nr PESEL 46041902426, zamieszkałej: 25-532 Kielce, ul. Nowowiejska 22/97, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 142/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20373

Dodano: 2019-04-17 10:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Smurzyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20373. Smurzyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 110/19, V GUp 142/19. [BMSiG-19763/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Smurzyńskiej, nr PESEL 46041902426, zamieszkałej: 25-532 Kielce, ul. Nowowiejska 22/97, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 142/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20373

Dodano: 2019-04-17 10:09:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Tomaszewska-Pietrzyk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20374. Tomaszewska-Pietrzyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 46/19 of. [BMSiG-19779/2019] Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Elżbiety Tomaszewskiej-Pietrzyk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Elżbiety Tomaszewskiej-Pietrzyk zamieszkałej: ul. Kusocińskiego 3/62, 26-600 Radom, posługującej się numerem PESEL 54070108685, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20374

Dodano: 2019-04-17 10:10:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Tomaszewska-Pietrzyk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20374. Tomaszewska-Pietrzyk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 46/19 of. [BMSiG-19779/2019] Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Elżbiety Tomaszewskiej-Pietrzyk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Elżbiety Tomaszewskiej-Pietrzyk zamieszkałej: ul. Kusocińskiego 3/62, 26-600 Radom, posługującej się numerem PESEL 54070108685, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20374

Dodano: 2019-04-17 10:10:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zdych Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20375. Zdych Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 539/18, XIV GUp 80/19. [BMSiG-19923/2019] Sygn. akt XIV GU 539/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość Agnieszki Zdych, numer PESEL 92020710627, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 80/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20375

Dodano: 2019-04-17 10:16:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zdych Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20375. Zdych Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 539/18, XIV GUp 80/19. [BMSiG-19923/2019] Sygn. akt XIV GU 539/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość Agnieszki Zdych, numer PESEL 92020710627, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 80/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20375

Dodano: 2019-04-17 10:16:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kalinowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20376. Kalinowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 36/19, VIII GUp 67/19. [BMSiG-19998/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 36/19, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika - Agnieszki Kalinowskiej, zam.: Białystok, ul. Chełmońskiego 47, PESEL 83012003388, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 67/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20376

Dodano: 2019-04-17 10:17:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kalinowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20376. Kalinowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 36/19, VIII GUp 67/19. [BMSiG-19998/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 36/19, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika - Agnieszki Kalinowskiej, zam.: Białystok, ul. Chełmońskiego 47, PESEL 83012003388, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 67/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20376

Dodano: 2019-04-17 10:17:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Lipnicka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20377. Lipnicka Bożena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”, VII GU 7/19 „of”. [BMSiG-19996/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 7/19 „of”, w dniu 19 marca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Bożeny Lipnickiej, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 37, 76-031 Koszalin, nr PESEL 58022310685; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego Komisarza; 6) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 39/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20377

Dodano: 2019-04-17 10:17:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Lipnicka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20377. Lipnicka Bożena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”, VII GU 7/19 „of”. [BMSiG-19996/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 7/19 „of”, w dniu 19 marca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Bożeny Lipnickiej, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 37, 76-031 Koszalin, nr PESEL 58022310685; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego Komisarza; 6) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 39/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20377

Dodano: 2019-04-17 10:18:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Lipnicka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20377. Lipnicka Bożena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”, VII GU 7/19 „of”. [BMSiG-19996/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 7/19 „of”, w dniu 19 marca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Bożeny Lipnickiej, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 37, 76-031 Koszalin, nr PESEL 58022310685; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego Komisarza; 6) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 39/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20377

Dodano: 2019-04-17 10:18:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krygiel Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20378. Krygiel Jarosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 267/18. [BMSiG-19991/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Krygiel, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 267/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 3 kwietnia 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20378

Dodano: 2019-04-17 10:18:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bieniek Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20379. Bieniek Bolesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 294/18. [BMSiG-19997/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Bolesława Bieniek, PESEL 39120603932 – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 294/18), syndyk sporządził i w dniu 1 kwietnia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany, zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 p.u., może przeglądać główną listę wierzytelności, która znajduję się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20379

Dodano: 2019-04-17 10:18:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marczewska Iwona Julita w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20380. Marczewska Iwona Julita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 538/17. [BMSiG-20005/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Julity Marczewskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 538/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20380

Dodano: 2019-04-17 10:18:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ptasińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20381. Ptasińska Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 646/16. [BMSiG-19990/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wandy Ptasińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 51121308128), sygn. akt X GUp 646/16, syndyk w dniu 21.03.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20381

Dodano: 2019-04-17 10:19:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zaręba Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20382. Zaręba Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 411/18. [BMSiG-20002/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Macieja Zaręby w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 411/18, ogłasza, że w dniu 4.02.2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20382

Dodano: 2019-04-17 10:19:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zawierucki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20383. Zawierucki Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 343/18. [BMSiG-20007/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Tomasza Zawieruckiego, zam.: Wierzawice - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 343/18), przekazał listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać - w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) - każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20383

Dodano: 2019-04-17 10:19:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Janusz Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20384. Damian Janusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 202/18. [BMSiG-20004/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Damiana Janusza, PESEL 93011915690, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 202/18), syndyk sporządził i w dniu 1 kwietnia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 p.u. może przeglądać główną listę wierzytelności, która znajduję się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20384

Dodano: 2019-04-17 10:20:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zięba Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20385. Zięba Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 181/18. [BMSiG-19994/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Zięby, nr PESEL 51080804550, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 181/18, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20385

Dodano: 2019-04-17 10:20:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

PORTKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20386. „PORTKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kołobrzegu. KRS 0000182712. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2003 r., sygn. akt VII GUp 16/16. [BMSiG-19974/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „Portka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, sygn. akt VII GUp 16/16, ogłasza, że syndyk złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłej. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, Koszalin. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20386

Dodano: 2019-04-17 10:20:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Antosik Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20387. Antosik Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 977/18 Ap 1. [BMSiG-19972/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Magdaleny Antosik (sygn. akt X GUp 977/18 Ap1) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 25 marca 2019 r. przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20387

Dodano: 2019-04-17 10:20:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Harasimowicz-Polakowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20388. Harasimowicz-Polakowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 35/18 „of”. [BMSiG-19978/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Harasimowicz-Polakowskiej, sygn. akt VII GUp 35/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 18 marca 2019 r. złożył piąte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20388

Dodano: 2019-04-17 10:21:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Romanowski Bogdan Leonard w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20389. Romanowski Bogdan. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 148/18 „of”. [BMSiG-19982/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Romanowskiego, sygn. akt VII GUp 148/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 14 marca 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20389

Dodano: 2019-04-17 10:21:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ruda Józefa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20390. Ruda Józefa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 178/18. [BMSiG-19984/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Józefy Rudy (PESEL 70013110605), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 178/18, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20390

Dodano: 2019-04-17 10:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bembnista Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20391. Bembnista Bolesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 122/18. [BMSiG-19836/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bolesława Bembnisty, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 122/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 2.04.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20391

Dodano: 2019-04-17 10:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chodurska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20392. Chodurska Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 45/18 „of”. [BMSiG-19753/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Teresy Chodurskiej (sygn. akt IX GUp 45/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 21 marca 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw: - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności co do uznania wierzytelności, - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności co do odmowy uznania wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20392

Dodano: 2019-04-17 10:22:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czerniawska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20393. Czerniawska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 181/18. [BMSiG-19758/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 181/18, dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Czerniawskiej, zam. w Trzciance, informuje, iż syndyk przekazał w dniu 10 stycznia 2019 roku Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się o tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: a) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, b) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20393

Dodano: 2019-04-17 10:22:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Diagielec Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20394. Diagielec Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 205/18. [BMSiG-19899/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Diagielec (PESEL: 71060701822), zamieszkałej w Koninie, sygnatura akt XI GUp 205/18, zawiadamia, że dnia 30 stycznia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ulicy Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20394

Dodano: 2019-04-17 10:22:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DOLCAN PLUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20395. DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000374094. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2010 r., sygn. akt X GUp 510/17. [BMSiG-19837/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył w dniu 8 kwietnia 2019 r. listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym DOLCAN PLUS S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku (sygn. akt X GUp 510/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20395

Dodano: 2019-04-17 10:22:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dyczkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20396. Dyczkowska Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 88/18. [BMSiG-19925/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dyczkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 88/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20396

Dodano: 2019-04-17 10:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gieryszewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20397. Gieryszewska Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 63/18. [BMSiG-19871/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Gieryszewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 63/18, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadła, o ile projekt listy nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20397

Dodano: 2019-04-17 10:23:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzegorzewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20398. Grzegorzewska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 909/18. [BMSiG-19797/2019] Obwieszcza się, że w dniu 29 marca 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Moniki Grzegorzewskiej, zamieszkałej w Warszawie 01-864, ul. Kochanowskiego 5 m. 137, PESEL 75030500624, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 909/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20398

Dodano: 2019-04-17 10:23:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Korput Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20399. Korput Halina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 206/18. [BMSiG-19895/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Haliny Korput (PESEL 60070100688), zamieszkałej w Koninie, sygn. akt XI GUp 206/18, zawiadamia że syndyk dnia 18 stycznia 2019 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ulicy Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20399

Dodano: 2019-04-17 10:23:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Hermanowska-Krucz Izabella Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20400. Hermanowska-Krucz Izabella Krystyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 89/18. [BMSiG-19921/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Izabelli Hermanowskiej-Krucz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 89/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20400

Dodano: 2019-04-17 10:24:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Hetmanowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20401. Hetmanowska Mirosława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 127/18. [BMSiG-19747/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Hetmanowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 63053111107), sygn. akt V GUp 127/18, syndyk w dniu 27 marca 2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20401

Dodano: 2019-04-17 10:24:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Janoszczyk Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20402. Janoszczyk Tadeusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 120/18. [BMSiG-19762/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 25 marca 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Tadeusza Janoszczyka, nr PESEL 55102317613, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 120/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20402

Dodano: 2019-04-17 10:24:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

1. Kalitta Sp. Jawna, 2. Adrianna Kalitta, 3. Roman Kalitta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20403. Kalitta Adrianna i Kalitta Roman wspólnicy KALITTA Spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 9/15. [BMSiG-19819/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kalitta sp.j. w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej - Adrianny Kalitta (wspólnika Kalitta sp.j. w Bydgoszczy w upadłości) oraz Romana Kalitta (wspólnika Kalitta sp.j. w Bydgoszczy w upadłości) - w upadłości likwidacyjnej, ogłasza, że w sprawie o sygn. XV GUp 9/15 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 22.03.2019 r. uzupełniające listy wierzytelności (lista uzupełniająca Adrianny Kalitta wspólnika Kalitta sp.j. w Bydgoszczy w upadłości oraz lista uzupełniająca Romana Kalitta wspólnika Kalitta sp.j. w Bydgoszczy w upadłości). Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom przewidzianym przez art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający powyższym wymogom bądź spóźniony podlegać będzie odrzuceniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20403

Dodano: 2019-04-17 10:25:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kawalec Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20404. Kawalec Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 136/18. [BMSiG-19877/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym wobec upadłego Marka Kawalec, numer PESEL 60020410892, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 136/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył w dniu 4 kwietnia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, złożyć do Sędziego Komisarza pod adresem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GUp 136/18, sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20404

Dodano: 2019-04-17 10:25:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kaźmierczak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20405. Kaźmierczak Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 191/18. [BMSiG-19876/2019] XIV GUp 191/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rafała Kaźmierczaka, PESEL 84062808237 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 191/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20405

Dodano: 2019-04-17 10:25:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Konieczny Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20406. Konieczny Adam. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/18 „of”. [BMSiG-19780/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Koniecznego, PESEL 49122405913, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 76/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 10 kwietnia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20406

Dodano: 2019-04-17 10:27:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Latała Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20407. Latała Czesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-19765/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 10 kwietnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Czesławy Latały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 47020903980), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 101/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20407

Dodano: 2019-04-17 10:27:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Latała Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20407. Latała Czesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-19765/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 10 kwietnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Czesławy Latały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 47020903980), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 101/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20407

Dodano: 2019-04-17 10:28:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majchrzak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20408. Majchrzak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 320/18. [BMSiG-19909/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że została sporządzona i przedłożona przez syndyka masy upadłości w dniu 25 marca 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa MAJCHRZAKA (sygn. akt X GUp 320/18), którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20408

Dodano: 2019-04-17 10:28:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Marszałkowska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20409. Marszałkowska Kamila. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 109/18. [BMSiG-19901/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Marszałkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 109/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności nr 1 i nr 2. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu list sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20409

Dodano: 2019-04-17 10:28:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Masłowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20410. Masłowski Janusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 14/18. [BMSiG-19897/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Masłowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 14/18, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20410

Dodano: 2019-04-17 10:29:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mierzyński Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20411. Mierzyński Dawid. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 180/18. [BMSiG-19755/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 180/18, dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Dawida Mierzyńskiego, zam. w Gostyniu, informuje, iż syndyk przekazał w dniu 10 stycznia 2019 roku Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się o tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: a) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, b) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20411

Dodano: 2019-04-17 10:29:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chodurski Mirosław Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20412. Chodurski Mirosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 75/18 „of”. [BMSiG-19752/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosława Chodurskiego (sygn. akt IX GUp 75/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 21 marca 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw: - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności co do uznania wierzytelności, - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20412

Dodano: 2019-04-17 10:29:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Nagieło Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20413. Nagieło Joanna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/18. [BMSiG-19957/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Nagieło - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76030803687, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Zielony Las 12. 65-253 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 57/18), zawiadamia, że w dniu 1.03.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20413

Dodano: 2019-04-17 10:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Nowak Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20414. Nowak Irena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 104/18. [BMSiG-19939/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireny Nowak, PESEL 56111302324, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, V GUp 104/18, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 12.03.2019 roku złożył do akt postępowania listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20414

Dodano: 2019-04-17 10:29:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pelczarski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20415. Pelczarski Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 320/18. [BMSiG-19914/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że w postępowaniu upadłościowym Roberta Pelczarskiego, zam.: Jasionów, nr PESEL: 74051817797 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, pod sygn. V GUp 320/18, sporządzona i przekazana została Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. J. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter). Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 320/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20415

Dodano: 2019-04-17 10:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piankowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20416. Piankowski Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 169/17. [BMSiG-19777/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Piotra Piankowskiego informuje, że w dniu 15 lutego 2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności upadłego Piotra Piankowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 169/17), zamieszkałego: 80-246 Gdańsk, ul. Władysława Pniewskiego 4/2, nr ewidencyjny PESEL 87100401454. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20416

Dodano: 2019-04-17 10:30:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piotrowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20417. Piotrowski Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 149/18. [BMSiG-19908/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Piotrowskiego, zam.: Przybówka, nr PESEL: 73111714799 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, pod sygn. V GUp 149/18, sporządzona i przekazana została Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. J. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter). Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 149/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20417

Dodano: 2019-04-17 10:31:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pospiech Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20418. Pospiech Marek. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 216/18. [BMSiG-19757/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 216/18, dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Marka Pospiech, zam. w Pępowie, informuje, iż syndyk przekazał w dniu 26 listopada 2018 roku Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz dnia 27 grudnia 2018 roku I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się o tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: a) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, b) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20418

Dodano: 2019-04-17 10:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20419. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000017066. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2001 r., sygn. akt VIII GUp 131/18. [BMSiG-19862/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2019 roku syndyk przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Przedsiębiorstwa Robót i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o., KRS 0000017066, sygn. akt VIII GUp 131/18. Niniejszą listę wierzytelności, każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20419

Dodano: 2019-04-17 10:31:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20419. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000017066. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2001 r., sygn. akt VIII GUp 131/18. [BMSiG-19862/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2019 roku syndyk przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Przedsiębiorstwa Robót i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o., KRS 0000017066, sygn. akt VIII GUp 131/18. Niniejszą listę wierzytelności, każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20419

Dodano: 2019-04-17 10:31:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sieradzki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20420. Sieradzki Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 296/18. [BMSiG-19868/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Sieradzkiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. XV GUp 296/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 marca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20420

Dodano: 2019-04-17 10:31:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stawida Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20421. Stawida Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 776/16. [BMSiG-19916/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Stawidy, sygn. akt X GUp 776/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 25 marca 2019 roku przekazał do akt piąte uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20421

Dodano: 2019-04-17 10:32:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stępka Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20422. Stępka Roman. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-19866/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone i złożone do akt sprawy w dniu 18 kwietnia 2019 roku pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika: Roman Stępka, nr PESEL 56092602794, zamieszkałego: 37-700 Przemyśl, ul. Tuwima 2/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20422

Dodano: 2019-04-17 10:32:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzyż Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20423. Strzyż Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 384/18. [BMSiG-19942/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 384/18 dotyczącej upadłości Łukasza Strzyża, syndyk masy upadłości przekazał w dniu 4 marca 2019 roku Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20423

Dodano: 2019-04-17 10:32:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Suchta Emilia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20424. Suchta Emilia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 478/17. [BMSiG-19767/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 6 lipca 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Emilii Suchty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 478/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20424

Dodano: 2019-04-17 10:32:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szczepaniak Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20425. Szczepaniak Stanisław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 99/18. [BMSiG-19756/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 99/18, dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Stanisława Szczepaniaka, zam.: Czarna Wieś, informuje, iż syndyk przekazał w dniu 21 stycznia 2019 roku Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się o tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do : a) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, b) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20425

Dodano: 2019-04-17 10:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szpakowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20426. Szpakowska Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 147/18. [BMSiG-19863/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 147/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Danuty Szpakowskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20426

Dodano: 2019-04-17 10:33:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Trawiński Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20427. Trawiński Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 278/18. [BMSiG-19858/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Trawińskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 278/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 marca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20427

Dodano: 2019-04-17 10:34:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Trawiński Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20427. Trawiński Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 278/18. [BMSiG-19858/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Trawińskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 278/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 marca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20427

Dodano: 2019-04-17 10:34:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wicentowicz Tomasz Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20428. Wicentowicz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 750/18. [BMSiG-19844/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 750/18, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Wicentowicza, PESEL 51121705017, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt X GUp 750/18, syndyk masy upadłości sporządził i przesłał do Sędziego komisarza uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 204128

Dodano: 2019-04-17 10:34:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Zakrzewski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20429. Zakrzewski Władysław. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/18 of. [BMSiG-19822/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysława Zakrzewskiego (PESEL 50021812359), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 38/18 of), ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy przy ul. Bankowej nr 18 w Jeleniej Górze, i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pu i art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20429

Dodano: 2019-04-17 10:34:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Ziewiecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20430. Ziewiecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 90/18. [BMSiG-19915/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Ziewieckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 90/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20430

Dodano: 2019-04-17 10:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Brewińska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20431. Brewińska Marta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 18/17 „of”. [BMSiG-19987/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Marty Brewińskiej, sygn. akt VII GUp 18/17 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20431

Dodano: 2019-04-17 10:35:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Plit-Kraków Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20432. „PLIT-KRAKÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000198407. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2004 r., sygn. akt VIII GUp 44/13. [BMSiG-19945/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dot. postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: PLIT-KRAKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.04.2019 r., sygn. akt VIII GUp 44/13, ogłoszono, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że ten plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20432

Dodano: 2019-04-17 10:35:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gaik Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20433. Gaik Sławomir. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 148/18. [BMSiG-19869/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 148/18 dotyczącej upadłości Sławomir Gaik, PESEL 68041209396, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z Gliwic, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20433

Dodano: 2019-04-17 10:35:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gaik Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20433. Gaik Sławomir. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 148/18. [BMSiG-19869/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 148/18 dotyczącej upadłości Sławomir Gaik, PESEL 68041209396, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z Gliwic, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20433

Dodano: 2019-04-17 10:35:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20434. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-19772/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264, o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 8.04.2019 r. oddzielny - ostateczny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lokalu niemieszkalnego - garażu nr 4 położonego w Kaliszu, ul. Korczaka 38, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20434

Dodano: 2019-04-17 10:36:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20435. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-19774/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264, o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 8.04.2019 r. oddzielny - ostateczny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Al. Wojska Polskiego 115 w Kaliszu, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20435

Dodano: 2019-04-17 10:36:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20436. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-19776/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264, o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 8.04.2019 r. oddzielny - ostateczny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Legionów 9, działki nr 66/8 i 66/9, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20436

Dodano: 2019-04-17 10:36:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PFG Partnerzy Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20437. PFG PARTNERZY KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000368107. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 października 2010 r., sygn. akt X GUp 189/18. [BMSiG-19882/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że postępowaniu upadłościowym „PFG Partnerzy Kancelaria Finansowa” Sp. z o.o. w Warszawie - sygn. akt X GUp 189/18 - sporządzony został ostateczny plan podziału funduszów masy, który można przeglądać w czytelni Sądu dla m.st. W-wy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia w MSiG wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20437

Dodano: 2019-04-17 10:37:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Podgórski Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20438. Podgórski Zdzisław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 11/18. [BMSiG-19773/2019] Na podstawie art. 349 Prawa upadłościowego Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Podgórskiego, zam.: Marzęcino, PESEL 61020714092, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 11/18, informuje, że zarządzeniem z dnia 29.03.2019 r. został wyłożony sporządzony na dzień 15.03.2019 r. przez syndyka masy upadłości ostateczny plan podziału masy upadłości. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 349 ust 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego może ww. plan przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wyłożeniu planu podziału można wnieść do Sędziego komisarza przeciwko planowi zarzuty w trybie art. 349 ust. 1 w zw. z art. 3492 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20438

Dodano: 2019-04-17 10:37:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Polak Magdalena i Polak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20439. Polak Magdalena i Polak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/17. [BMSiG-19892/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Polak i Krzysztofa Polaka - osób nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20439

Dodano: 2019-04-17 10:37:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20440. POT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000629643. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2016 r., sygn. akt X GUp 1080/17. [BMSiG-19804/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym POT Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1080/17 informuje, że sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia mogą złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20440

Dodano: 2019-04-17 10:37:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Romanowski Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20441. Romanowski Roman. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 63/16. [BMSiG-19799/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romana Romanowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60070406630, zamieszkałej w Zielonej Górze (sygnatura akt V GUp 63/16), zawiadamia, że został sporządzony plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20441

Dodano: 2019-04-17 10:38:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rutkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20442. Rutkowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/18. [BMSiG-19936/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Rutkowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 44/18 - zawiadamia, że został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić przeciwko nim zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20442

Dodano: 2019-04-17 10:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sawiński Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20443. Sawiński Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 107/18. [BMSiG-19851/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Sawińskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 107/18, informuje, że sporządzony został i przedłożony do akt sprawy w dniu 14.02.2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20443

Dodano: 2019-04-17 10:38:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Soćko Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20444. Soćko Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 67/18. [BMSiG-19875/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Soćko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 67/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kat. 2. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20444

Dodano: 2019-04-17 10:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Viaeco Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20445. VIAECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000303921. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt VIII GUp 12/12. [BMSiG-19854/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec VIAECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (KRS 0000303921), sygn. akt VIII GUp 12/12, ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 6, pawilon „B”, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20445

Dodano: 2019-04-17 10:39:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

KEFIREK S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20357. KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA w Modlnicy. KRS 0000285768. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2007 r., sygn. akt VIII GU 1151/18, VIII GUp 128/19. [BMSiG-19865/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1151/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kefirek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Modlnicy (32-085), przy ul. Częstochowskiej 48, KRS 0000285768, NIP 6762308981, REGON 120154874; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewy Ostrowskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszki Rudol; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Wojciecha Pietruszki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 370; VII. wskazać, że podstawią jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 128/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20357

Dodano: 2019-04-17 18:52:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

KEFIREK S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20357. KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA w Modlnicy. KRS 0000285768. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2007 r., sygn. akt VIII GU 1151/18, VIII GUp 128/19. [BMSiG-19865/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1151/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kefirek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Modlnicy (32-085), przy ul. Częstochowskiej 48, KRS 0000285768, NIP 6762308981, REGON 120154874; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewy Ostrowskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszki Rudol; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Wojciecha Pietruszki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 370; VII. wskazać, że podstawią jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 128/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20357

Dodano: 2019-04-17 18:52:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MOSTOSTAL MONTAŻ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20365. MOSTOSTAL MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słupcy. KRS 0000675057. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt XI GU 938/18, XI GUp 90/19/WS. [BMSiG-19966/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Gospodarczych, postanowieniem z dnia 20.03.2019 r. wydanym w sprawie sygn. akt XI GU 938/18, ogłosił upadłość dłużnika Mostostal Montaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy przy ulicy Poznańskiej 41, 62-400 Słupca, numer KRS 0000675057, obejmującą likwidację jego majątku. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 90/19/WS. Wskazuje się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Dudziaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 872). Poucza się, że wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20365

Dodano: 2019-04-17 18:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MOSTOSTAL MONTAŻ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20365. MOSTOSTAL MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słupcy. KRS 0000675057. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt XI GU 938/18, XI GUp 90/19/WS. [BMSiG-19966/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Gospodarczych, postanowieniem z dnia 20.03.2019 r. wydanym w sprawie sygn. akt XI GU 938/18, ogłosił upadłość dłużnika Mostostal Montaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy przy ulicy Poznańskiej 41, 62-400 Słupca, numer KRS 0000675057, obejmującą likwidację jego majątku. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 90/19/WS. Wskazuje się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Dudziaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 872). Poucza się, że wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20365

Dodano: 2019-04-17 18:56:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

PROJEKTMEBEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20370. PROJEKTMEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000523551. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2014 r., sygn. akt XII GU 778/18. [BMSiG-19933/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 778/18, ogłosił upadłość dłużnika Projektmebel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523551. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, zastępcę sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20370

Dodano: 2019-04-17 19:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

PROJEKTMEBEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20370. PROJEKTMEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000523551. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2014 r., sygn. akt XII GU 778/18. [BMSiG-19933/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 778/18, ogłosił upadłość dłużnika Projektmebel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523551. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, zastępcę sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20370

Dodano: 2019-04-17 19:00:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gierus Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20446. Gierus Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 190/17. [BMSiG-20009/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 22.11.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 190/17 postanowił umorzyć zobowiązania upadłego Alicji Gierus, zam.: Rzeszów, PESEL: 73072302989, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości bez ustalania planu spłaty. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 14.02.2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20446

Dodano: 2019-04-17 19:06:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dąbkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20447. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-19887/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16), postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20447

Dodano: 2019-04-17 19:07:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dąbkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20448. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-19884/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16), postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20448

Dodano: 2019-04-17 19:08:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Toruńskie Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20449. TORUŃSKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Toruniu. KRS 0000110349. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:13 czerwca 2002 r., sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-19879/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie V GUp 4/15 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Toruńskich Zakładów Odlewniczych Sp. z o.o. w Toruniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20449

Dodano: 2019-04-17 19:09:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zakład Dziewiarski Depol Deperas Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20450. ZAKŁAD DZIEWIARSKI DEPOL DEPERAS SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Żyglądzie. KRS 0000084214. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 9/14. [BMSiG-19943/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie V GUp 9/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Zakładu Dziewiarskiego DEPOL Deperas spółka jawna w Żyglądzie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20450

Dodano: 2019-04-17 19:10:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20451. „ROTR” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE W UPADŁOŚCI w Rypinie. KRS 0000023767. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 132/18. [BMSiG-19993/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Rotr Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie (sygn. akt V GUp 132/18) zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył opis i oszacowanie przedsiębiorstwa; w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20451

Dodano: 2019-04-17 19:11:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grzyb Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 20452. Grzyb Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 222/17. [BMSiG-20008/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 10.12.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 222/17 postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Marcina Grzyb - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Rzeszów, PESEL 84070907359, w ten sposób, że przeznacza się na spłatę wierzycieli: 1) jednorazowo kwotę 10 700,77 zł (dziesięć tysięcy siedemset złotych 77/100), z tym że na rzecz poszczególnych wierzycieli przeznacza się: 1. Capital Service S.A. - 61,27 zł 2. Friendly Finance Poland Sp. z o.o. - 287,86 zł, 3. Finansec Sp. z o.o. - 68,44 zł, 4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 2 246,88 zł, 5. IPF Polska Sp. z o.o. - 658,78 zł, 6. Czebotar Grzegorz - 60,69 zł 7. ALIOR BANK S.A. - 6 364,19 zł, 8. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie - 477,61 zł, 9. BCS Gwarant Invest Sp. z o.o. - 126,45 zł, 10. RRM Ltd - 242,64 zł, 11. Lindorff S.A. we Wrocławiu - 105,96 zł. 2) kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) w postaci comiesięcznych rat przez okres 24 miesięcy, z tym że na rzecz poszczególnych wierzycieli przeznacza się: 1. Capital Service S.A. - 2,86 zł, 2. Friendly Finance Poland Sp. z o.o. - 13,45 zł, 3. Finansec Sp. z o.o. - 3,20 zł, 4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 104,99 zł, 5. IPF Polska Sp. z o.o. - 30,78 zł, 6. Czebotar Grzegorz - 2,84 zł, 7. ALIOR BANK S.A. - 297,37 zł, 8. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie - 22,32 zł, 9. BCS Gwarant Invest Sp. z o.o. - 5,91 zł, 10. RRM Ltd - 11,34 zł, 11. Lindorff S.A. we Wrocławiu - 4,94 zł. II. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty wszystkie zobowiązania upadłego Marcina Grzyb - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Rzeszów, PESEL 84070907359, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojone w planie podziału ulegają umorzeniu w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 18.01.2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20452

Dodano: 2019-04-17 19:14:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Brosdowska Joanna Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20453. Brosdowska Joanna Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 372/17, V GUp 11/18. [BMSiG-19935/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie upadłości Joanny Teresy Brosdowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 11/18, postanowił zmienić treść postanowienia sądu upadłościowego - Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, wydanego w dniu 29 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 372/17, w punkcie drugim w ten sposób, że w miejsce wyznaczonego sędziego komisarza w osobie SSR Marii Szymańskiej wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20453

Dodano: 2019-04-17 19:16:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

RONDO-BIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20454. „RONDO-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000227247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2005 r., sygn. akt X GUp 688/18. [BMSiG-19927/2019] OBWIESZCZENIE O PRZETARGU i AUKCJI Syndyk Masy Upadłości spółki RONDO-BIS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000227247) ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy ul. Targowa/Ząbkowska Przejście Podziemne w Warszawie (NIP 5241024186, KRS 0000227247). Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości może nastąpić za cenę nie niższą jak 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to cena stanowi cenę wywoławczą w niniejszym przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i innymi danymi, sporządzonymi, w oparciu o wytyczne wskazane w Warunkach przetargu i aukcji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Sądu) w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości”, sygn. akt X GUp 688/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 6 maja 2019 roku (decyduje data wpływu na konto) w wysokości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 41 1020 1042 0000 8702 0010 0867 z dopiskiem „Wadium”. Ponadto syndyk wskazuje, że: 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 roku, o godz. 1430, w sali nr A 14, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. 3. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn. 4. Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175 bądź miejscu siedziby spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20454

Dodano: 2019-04-17 19:18:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Bińkowska Magdalena Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20455. Bińkowska Magdalena Jadwiga. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 52/17. [BMSiG-19961/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Jadwigi Bińkowskiej - sygn. akt XII GUp 52/17 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20455

Dodano: 2019-04-17 19:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Czarnołęcki Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Inne

Poz. 20458. Czarnołęcki Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 223/18. [BMSiG-19888/2019] Sygn. akt XIV GUp 223/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Czarnołęckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku, wyłączył z masy upadłości samochód osobowy marki Volkswagen Passat, nr rej. ELC 14192, nr. VIN WVWZZZ3BZYE476148, rok produkcji 2000 rok. Od powyższego postanowienia w terminie tygodniowym wierzyciele mogą wnieść zażalenie do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, wskazując sygnaturę akt XIV GUp 223/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20458

Dodano: 2019-04-17 19:22:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dąbkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Inne

Poz. 20460. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-19885/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ zawarty w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16), tj. z dniem 5 marca 2019 r. syndyk Marcin Gradowski objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20460

Dodano: 2019-04-17 19:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dąbkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Inne

Poz. 20461. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-19881/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ zawarty w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16), tj. z dniem 5 marca 2019 r. syndyk Marcin Gradowski objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20461

Dodano: 2019-04-17 19:25:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Draganiak Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20463. Draganiak Violetta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 438/18. [BMSiG-19790/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Violetty Draganiak w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej we wsi Skwary, gmina Naruszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/5, o powierzchni 0,3691 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1L/00054415/6 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości rolnej położonej we wsi Skwary, gmina Naruszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/5, o powierzchni 0,3691 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1L/00054415/6. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej Sp.j. - al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 438/18. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 14.500,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 maja 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 1.500,00 zł przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 13 maja 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku, o godz. 915, w sali nr A14. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20463

Dodano: 2019-04-17 19:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gierłowska Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20464. Gierłowska Lucyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 72/19. [BMSiG-19770/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lucyny Gierłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 72/19) zawiadamia, że syndyk ukończył a następnie w dniu 27 lutego 2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi do akt postępowania opis i oszacowanie udziału wynoszącego 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Markach przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 18, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1W/00035262/0. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20464

Dodano: 2019-04-17 19:38:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Giżycki Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 20465. Giżycki Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 325/17. [BMSiG-19873/2019] SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH - w sprawie sygn. akt V GUp 325/17 w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Giżyckiego, zam.: Przemyśl, PESEL: 62081108017 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w dniu 26.02.2019 r. postanowił: 1. umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłego Andrzeja Giżyckiego, zam.: Przemyśl, PESEL: 62081108017, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości - w całości, 2. kosztami postępowania w tym wynagrodzenia Syndyka, niepokrytymi ze środków masy upadłości - obciążyć Skarb Państwa. Postanowienie jest prawomocne. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20465

Dodano: 2019-04-17 19:39:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Hedzielski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20467. Hedzielski Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 91/17. [BMSiG-19956/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Hedzielskiego - sygn. akt XII GUp 91/17 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 6 lipca 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20467

Dodano: 2019-04-17 19:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kołcz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20470. Kołcz Barbara. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 80/18 of. [BMSiG-19817/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Kołcz, PESEL 55021507485, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku upadłej (sygn. akt V GUp 80/18 of), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie następującego składnika nieruchomego, objętego masą upadłości: - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej 60,80 m2 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wołowska 2a w Ścinawie. Przedmiotowy lokal składa się z kuchni, trzech pokoi, łazienki, WC i przedpokoju. Dla lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr LE1U/00045445/2. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20470

Dodano: 2019-04-17 19:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kumiszczo Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20471. Kumiszczo Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 92/18/P. [BMSiG-19781/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Kumiszczo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 80063002687, zamieszkałej w Gdyni przy ul. Czeremchowej 4/22, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 92/18/P, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Joanny Kumiszczo. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20471

Dodano: 2019-04-17 19:42:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Leśniewska-Ignaciuk Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20472. Leśniewska-Ignaciuk Grażyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 98/18 of. [BMSiG-19838/2019] Syndyk masy upadłości Grażyny Leśniewskiej-Ignaciuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VII GUp 98/18 „of”, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: 1. Prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 6 w Sławnie przy ul. Mieszka I. W skład lokalu wchodzi odrębna własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,58 m2 wraz z udziałem wynoszącym 21/100 części prawa użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń. Za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż wartości oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 43.875 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć zł 0/100). Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Sławnie prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KO1E00008791/5. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w sekretariacie VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz w miejscu uzgodnionym z syndykiem. Syndyk udziela również szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: pawlak-pawel@ wp.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 512257884. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod nr. tel. 512257884 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Oferty należy składać do dnia 6 maja 2019 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VII GUp 98/18 „of”. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin, Sędzia Komisarz SSR Mariusz Dańczyszyn (sygn. akt VII GUp 98/18 „of”) z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości - Sławno” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenia, o których mowa w § 8 regulaminu przetargu. Jednym z warunków udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4400 zł (cztery tysiące czterysta zł 0/00) przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla upadłego - numer rachunku 45 1940 1076 5079 4325 0000 0000 w terminie do dnia 6 maja 2019 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek upadłego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 7 maja 2019 r., o godz. 1200, w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Władysława Andersa 34, w sali nr 17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20472

Dodano: 2019-04-17 19:43:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Majchrzak Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20473. Majchrzak Ireneusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 92/17. [BMSiG-19953/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireneusza Majchrzaka - sygn. akt XII GUp 92/17 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 6 lipca 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20473

Dodano: 2019-04-17 19:44:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Major Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20474. Major Robert. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 95/17. [BMSiG-19962/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Majora - sygn. akt XII GUp 95/17 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 20 lipca 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20474

Dodano: 2019-04-17 19:44:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Masłowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20476. Masłowski Janusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 14/18. [BMSiG-19893/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Masłowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 14/18) - syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20476

Dodano: 2019-04-17 19:45:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pokrzywka Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 20477. Pokrzywka Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 143/18. [BMSiG-19761/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Marka Pokrzywki (PESEL 71062704793) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. umorzyć powstałe przed dniem 22 czerwca 2018 r. zobowiązania upadłego Marka Pokrzywki (PESEL 71062704793) bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 5.680,72 (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt i 72/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20477

Dodano: 2019-04-17 19:46:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Potempa Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20478. Potempa Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 348/16. [BMSiG-19920/2019] Syndyk masy upadłości Izabeli Potempy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 348/16, obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności o zapłatę zachowku w kwocie 273.027,50 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych 50/100 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25 października 2018 roku do dnia zapłaty, przysługującej wobec Łukasza Potempy i Mateusza Potempy. Cena minimalna wierzytelności wynosi 175.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 groszy). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2019 roku osobiście w Biurze Syndyka w Warszawie (02-784) przy ulicy Pięciolinii 3 lub przesyłać je na adres tegoż Biura listami poleconymi, (przy czym decyduje data wpływu do Biura). Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz warunki jej sprzedaży można uzyskać pod adresem e-mail: oferty@wydrzynski.com.pl lub pod numerem telefonu (22) 643-77-92. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20478

Dodano: 2019-04-17 19:47:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sejbuk Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20479. Sejbuk Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/17. [BMSiG-19802/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Anny Sejbuk w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66/1 położonej w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,5766 ha opisanej jako grunty rolne zabudowane, grunty orne, rowy, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW PL1P/00102812/5, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, położonego na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 124,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5, a także prawem własności budowli w postaci garażu, pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni położonych na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 27,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW PL1P/00102812/5 1. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66/1 położonej w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,5766 ha, opisanej jako grunty rolne zabudowane, grunty orne, rowy, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5 za cenę nie niższą niż 45.910,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych), b) prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, położonego na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 124,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5 za cenę nie niższą niż 214.490,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych), c ) prawo własności budowli w postaci garażu, pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni położonych na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 27,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5 za cenę nie niższą niż 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych). Tj. łączna cena minimalna składników majątkowych będących przedmiotem niniejszego przetargu wynosi 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp. j. - Al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900 - 1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt: V GUp 121/17 w czytelni Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock . 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 269.000,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 18 lutego 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock. 5. Wymagane wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przelewem na rachunek w Banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 lutego 2019 roku o godzinie 1330 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock, w sali nr 111. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu (22) 375 73 80. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20479

Dodano: 2019-04-17 19:50:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

SENSUS INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20480. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-19769/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sensus Investment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie „w upadłości”, sygn. V GUp 51/18, został złożony sporządzony przez rzeczoznawców majątkowych opis i oszacowanie należących do upadłej nieruchomości położonych w Toruniu, w tym: a) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 63,62 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), zlokalizowanym na działce nr 203 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00124989/1 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 15; b) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 59,40 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), zlokalizowanym na działce nr 205 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00120690/0 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 13; c) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 59,40 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), zlokalizowanym na działce nr 206 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00120691/7 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 11; d) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 59,40 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), zlokalizowanym na działce nr 207 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00119630/2 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9; e) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 45,50 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), zlokalizowanym na działce nr 208 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00122037/9 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7; f) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 45,50 m2 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), zlokalizowanym na działce nr 209 ujawnionej w Księdze Wieczystej nr TO1T/00122038/6 położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 5; g) nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 210 i 211 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego o łącznej powierzchni 0,0370 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr TO1T/00048059/6. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe), podając sygn. akt V GUp 51/18. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20480

Dodano: 2019-04-17 19:50:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Trójmiejska Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20485. TRÓJMIEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdyni. KRS 0000201108. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2004 r., sygn. akt VI GUp 97/16. [BMSiG-19898/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w upadłości z s. w Gdyni, prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 97/16, został ukończony opis i oszacowanie nieruchomości: 1. lokal niemieszkalny oznaczony numerem 1.57, położony na pierwszej kondygnacji budynku 1A w Pruszczu Gdańskim przy ul. Rogozińskiego o powierzchni użytkowej 5,70 m2 , wpisany do Księgi Wieczystej GD1G/00277245/4, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 10/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych; 2. lokal niemieszkalny oznaczony numerem 1.64, położony na pierwszej kondygnacji budynku 1A w Pruszczu Gdańskim przy ul. Rogozińskiego o powierzchni użytkowej 4,50 m2 , wpisany do Księgi Wieczystej GD1G/00277246/1 wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 6/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych; 3. lokal niemieszkalny oznaczony numerem 1.27, położony na pierwszej kondygnacji budynku 1D w Pruszczu Gdańskim przy ul. Rogozińskiego o powierzchni użytkowej 4,10 m2 , wpisany do Księgi Wieczystej GD1G/00277244/7 wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 4/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych; 4. udział wynoszący 1/19 części w prawie współwłasności stanowiącej odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 3 - hali garażowej o powierzchni 432,13 m2 , w podziemiu budynku nr 55 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej, wpisany do Księgi Wieczystej GD1G/00277241/6, wraz z powiązanych z lokalem udziałem wynoszącym 3819/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmujący części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00215404/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych; 5. udział wynoszący 1/53 części w prawie współwłasności stanowiącej odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 1 - hali garażowej o powierzchni 1.402,9 m2 , w podziemiu budynku nr 1 ABCDE w Pruszczu Gdańskim przy ul. Stefana Rogozińskiego, wpisany do Księgi Wieczystej GD1G/00257115/8, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 1286/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmujący części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych; 6. udział wynoszący 1/53 części w prawie współwłasności stanowiącej odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 3 - hali garażowej o powierzchni 1.402,9 m2 , w podziemiu budynku nr 1 ABCDE w Pruszczu Gdańskim przy ul. Stefana Rogozińskiego, wpisany do Księgi Wieczystej GD1G/00257115/8, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 1286/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmujący części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sędziego komisarza. Operaty szacunkowe dostępne są w Sekretariacie ww. wydziału Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20485

Dodano: 2019-04-17 19:52:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Trójmiejska Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20486. TRÓJMIEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdyni. KRS 0000201108. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2004 r., sygn. akt VI GUp 97/16. [BMSiG-19907/2019] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdyni, ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż na mocy art. 320 ustawy Prawo upadłościowe nieruchomości, jak niżej: 1. lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 1.57, położonego na pierwszej kondygnacji budynku 1A w Pruszczu Gdańskim przy ul. Rogozińskiego, o powierzchni użytkowej 5,70 m2 , wpisanego do Księgi Wieczystej GD1G/00277245/4, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 10/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 3.925,00 zł netto (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć zł); 2. lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 1.64, położonego na pierwszej kondygnacji budynku 1A w Pruszczu Gdańskim przy ul. Rogozińskiego, o powierzchni użytkowej 4,50 m2 , wpisanego do Księgi Wieczystej GD1G/00277246/1, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 6/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 3.098,00 zł netto (trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem zł); 3. lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 1.27, położonego na pierwszej kondygnacji budynku 1D w Pruszczu Gdańskim przy ul. Rogozińskiego, o powierzchni użytkowej 4,10 m2 , wpisanego do Księgi Wieczystej GD1G/00277244/7, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 4/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 2.823,00 zł netto (dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy zł); 4. udziału wynoszącego 1/19 części w prawie współwłasności stanowiącej odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 3 - hali garażowej o powierzchni 432,13 m2 , w podziemiu budynku nr 55 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej, wpisanego do Księgi Wieczystej GD1G/00277241/6, wraz z powiązanych z lokalem udziałem wynoszącym 3819/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmujący części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00215404/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 10.813,00 zł netto (dziesięć tysięcy osiemset trzynaście zł); 5. udziału wynoszącego 1/53 części w prawie współwłasności stanowiącej odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 1 - hali garażowej o powierzchni 1.402,9 m2 , w podziemiu budynku nr 1 ABCDE w Pruszczu Gdańskim przy ul. Stefana Rogozińskiego, wpisanego do Księgi Wieczystej GD1G/00257115/8, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 1286/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmujący części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 11.842,00 zł netto (jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł); 6. udziału wynoszącego 1/53 części w prawie współwłasności stanowiącej odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 3 - hali garażowej o powierzchni 1.402,9 m2 , w podziemiu budynku nr 1 ABCDE w Pruszczu Gdańskim przy ul. Stefana Rogozińskiego, wpisanego do Księgi Wieczystej GD1G/00257115/8, wraz z powiązanym z lokalem udziałem wynoszącym 1286/10000 części w nieruchomości wspólnej, obejmujący części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz współwłasność działki gruntu, objęte Księgą Wieczystą GD1G/00195964/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 11.842,00 zł netto (jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł); 7. udziału wynoszącego 1/19 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - 1 miejsca postojowego nr 5, w hali garażowej w piwnicy budynku usługowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 55, wpisanego do KW nr GD1G/00277241/6, wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wpisanym do KW nr GD1G/00215404/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III, Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 14.687,33 zł netto (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zł 33/100); 8. udziału wynoszącego 1/19 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - 1 miejsca postojowego nr 13, w hali garażowej w piwnicy budynku usługowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 55, wpisanego do KW nr GD1G/00277241/6, wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wpisanym do KW nr GD1G/00215404/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III, Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 14.687,33 zł netto (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zł 33/100); 9. udziału wynoszącego 1/19 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - 1 miejsca postojowego nr 16, w hali garażowej w piwnicy budynku usługowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 55, wpisanego do KW nr GD1G/00277241/6, wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wpisanym do KW nr GD1G/00215404/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 14.687,33 zł netto (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zł 33/100); 10 . udziału wynoszącego 1/19 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - 1 miejsca postojowego nr 17, w hali garażowej w piwnicy budynku usługowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 55, wpisanego do KW nr GD1G/00277241/6, wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wpisanym do KW nr GD1G/00215404/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą 14.687,35 zł netto (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zł 35/100). Oferty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019 r. (do godziny 1500), w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz, z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 97/16” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2019 r., o godz. 945, Sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w upadłości, pl. Kaszubski 8, 81-353 Gdynia, prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 92 1090 2620 0000 0001 3304 7695. Regulamin Przetargu, jest do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu), oraz w biurze syndyka Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A, tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20486

Dodano: 2019-04-17 19:53:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wroński Jacek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20487. Wroński Jacek Stanisław. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 116/17. [BMSiG-19958/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Stanisława Wrońskiego - sygn. akt XII GUp 116/17 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 5 października 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20487

Dodano: 2019-04-17 19:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ziętek Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20488. Ziętek Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 94/17. [BMSiG-19803/2019] Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego udziału w nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Grodzanowie wchodzącego w skład masy upadłości Zbigniewa Ziętka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 1. Podstawa prawna Przetarg zostanie przeprowadzony za zezwoleniem Sędziego komisarza wydanym postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt VIII GUp 94/17. Sprzedaż zostanie przeprowadzona również z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018 r., poz. 1405 ze zm.). 2. Przedmiot przetargu Przedmiotem sprzedaży jest udział w 1/2 części nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 14/12 i 14/13 AM - 1, obręb Grodzanów, Gmina Brzeg Dolny, o powierzchni 2,1370 ha, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WR1L/00036883/5 za cenę nie niższą niż 15.000 zł brutto. 3. Cena wywoławcza: 15.000,00 zł brutto. 4. Wpłata wadium Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości, tj. Zbigniew Ziętek numer rachunku 46 1090 2398 0000 0001 3619 2186, do dnia 15 maja 2019 roku z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM PRZETARG - GRODZANÓW”, a dowód wpłaty powinien być dołączony do składanej oferty. 5. Miejsce i termin składania ofert Miejscem składania ofert jest Kancelaria Notarialna we Wrocławiu Lech Borzemski Romuald Borzemski Helena Szymczyk-Grabińska, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, zwanym w dalszej części regulaminu Kancelarią. Oferty należy składać w dniach od 13 maja 2019 roku do 15 maja 2019 roku, w godzinach od 1000 do 1500, przy czym o ważności oferty decyduje data wpływu do Biura Kancelarii. 6. Licytacja ustna (aukcja) Jeśli różnica między zaoferowanymi cenami zakupu nieruchomości będzie mniejsza niż 10% oferowanej najwyższej ceny, syndyk wyznacza dla tych oferentów licytację ustną, która odbędzie się w biurze syndyka. Informację o przeprowadzeniu licytacji ustnej wraz z datą i godziną syndyk zawiadomi ofrentów na wskazany przez nich adres mailowy. 7. Miejsce publikacji ogłoszenia Syndyk zaprasza do udziału w nieograniczonym pisemnym przetargu ofert, zamieszczając ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w Gazecie Wyborczej o zasięgu krajowym, w internecie na stronie Monitora Urzędowego oraz na stronie internetowej: www.syndykwroclaw.pl. 8. Kontakt telefoniczny i dane adresowe syndyka: Kontakt z syndykiem: 669 661 151 lub osobą współpracującą: 602 801 617. Biuro syndyka: Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, e.trojanowska48@gmail.com. Strona internetowa syndyka: www.syndykwroclaw.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20488

Dodano: 2019-04-17 19:58:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ziętek Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20489. Ziętek Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 94/17. [BMSiG-19811/2019] Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz nieruchomość rolną niezabudowaną położone w Dobroszycach wchodzących w skład masy upadłości Zbigniewa Ziętka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 1. Podstawa prawna Przetarg zostanie przeprowadzony za zezwoleniem Sędziego komisarza wydanym postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt VIII GUp 94/17. Sprzedaż zostanie przeprowadzona również z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018 r., poz. 1405 ze zm.). 2. Przedmiot przetargu Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonych w granicach działek o numerach ewidencyjnych 13 i 483 AM - 1, obręb Strzelce, gmina Dobroszyce, o powierzchni 1,55 ha, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WR1E/00055907/2 za cenę nie niższą niż 362.000 zł brutto. 3. Cena wywoławcza: 362.000,00 zł brutto 4. Wpłata wadium Wadium w wysokości 18.100,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości, tj. Zbigniew Ziętek, numer rachunku 46 1090 2398 0000 0001 3619 2186, do dnia 15 maja 2019 roku z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM PRZETARG - DOBROSZYCE”, a dowód wpłaty powinien być dołączony do składanej oferty. 5. Miejsce i termin składania ofert Miejscem składania ofert jest Kancelaria Notarialna we Wrocławiu Lech Borzemski Romuald Borzemski Helena Szymczyk-Grabińska, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, zwanym w dalszej części regulaminu Kancelarią. Oferty należy składać w dniach od 13 maja 2019 roku do 15 maja 2019 roku, w godzinach od 1000 do 1500, przy czym o ważności oferty decyduje data wpływu do Biura Kancelarii. 6. Licytacja ustna (aukcja) Jeśli różnica między zaoferowanymi cenami zakupu nieruchomości będzie mniejsza niż 10% oferowanej najwyższej ceny, syndyk wyznacza dla tych oferentów licytację ustną, która odbędzie się w biurze syndyka. Informację o przeprowadzeniu licytacji ustnej wraz z datą i godziną syndyk zawiadomi ofrentów na wskazany przez nich adres mailowy. 7. Miejsce publikacji ogłoszenia Syndyk zaprasza do udziału w nieograniczonym pisemnym przetargu ofert zamieszczając ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w Gazecie Wyborczej o zasięgu krajowym, w internecie na stronie Monitora Urzędowego oraz na stronie internetowej: www.syndykwroclaw.pl 8. Kontakt telefoniczny i dane adresowe syndyka Kontakt z syndykiem: 669 661 151 lub osobą współpracującą: 602 801 617. Biuro syndyka: Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, e.trojanowska48@gmail.com. Strona internetowa syndyka: www.syndykwroclaw.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20489

Dodano: 2019-04-17 20:04:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Deputat Emilia"

2019-04-08 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20555. Deputat Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 11/19, VIII GRp 9/19. [BMSiG-19995/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Emilii Deputat o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 11/19, dnia 8 kwietnia 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Emilii Deputat zamieszkałej: Lebiedzin 3, 16-100 Sokółka, numer PESEL 95123000862; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 ze zm.). Przyśpieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 9/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20555

Dodano: 2019-04-17 20:07:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Deputat Emilia"

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20555. Deputat Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 11/19, VIII GRp 9/19. [BMSiG-19995/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Emilii Deputat o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 11/19, dnia 8 kwietnia 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Emilii Deputat zamieszkałej: Lebiedzin 3, 16-100 Sokółka, numer PESEL 95123000862; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 ze zm.). Przyśpieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 9/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20555

Dodano: 2019-04-17 20:08:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

EMU S.A.

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20556. „EMU” SPÓŁKA AKCYJNA w Plewiskach. KRS 0000299907. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2008 r., sygn. akt XI GRs 1/17. [BMSiG-19954/2019] Zarządca EMU S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Plewiskach, KRS 0000299907, sygn. akt XI GRs 1/17, zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 r. złożył do Sędziego komisarza uzupełnienie spisu wierzytelności. Pouczenie: W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia innej wierzytelności w spisie wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego w spisie wierzytelności albo co do odmowy umieszczenia w spisie - w przypadku wierzyciela, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć dłużnik, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli dłużnik nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Spis wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20556

Dodano: 2019-04-17 20:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

FIRMA GOTOWSKI - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20557. FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000183287. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r., sygn. akt XV GRs 3/18. [BMSiG-19922/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Firmy „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie XV GRs 3/18 sporządzony został przez zarządcę i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 15.03.2019 r. uzupełniający spis wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełniający spis wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92 ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20557

Dodano: 2019-04-17 20:09:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

KB INWESTYCJE Sp. z o.o.

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20558. KB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Olsztynie. KRS 0000146427. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2003 r., sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-19890/2019] Sędzia komisarz w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika KB Inwestycje Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Olsztynie (sygn. akt V GRp 3/18) podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał w dniu 26 marca 2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniający spis wierzytelności nr 2 oraz korekty spisu wierzytelności (korekta spisu wierzytelności nr 2). Spis wierzytelności można przegląda w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20558

Dodano: 2019-04-17 20:10:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

SWIP DECORTREND Sp. z o.o. Sp. K.

2019-04-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20559. SWIP DECORTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Kielcach. KRS 0000622606. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2016 r., sygn. akt V GR 2/19. [BMSiG-19760/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Restrukturyzacyjny, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w dniu 3 kwietnia 2019 r.: 1. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec SWIP Decortrend spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000622606) z siedzibą w Kielcach, ul. Łódzka 308. 2. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach. 3. Wyznaczył nadzorcę sądowego - Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 4. Stwierdził, że otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia oraz art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20559

Dodano: 2019-04-17 20:14:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

SWIP DECORTREND Sp. z o.o. Sp. K.

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20559. SWIP DECORTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Kielcach. KRS 0000622606. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2016 r., sygn. akt V GR 2/19. [BMSiG-19760/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Restrukturyzacyjny, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w dniu 3 kwietnia 2019 r.: 1. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec SWIP Decortrend spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000622606) z siedzibą w Kielcach, ul. Łódzka 308. 2. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach. 3. Wyznaczył nadzorcę sądowego - Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 4. Stwierdził, że otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia oraz art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20559

Dodano: 2019-04-17 20:14:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WTÓREX Grzegorz Wodyński

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20560. Wodyński Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WTÓRTEX Grzegorz Wodyński w Pleszewie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 5/18. [BMSiG-19778/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.04.2019 r. umorzono postępowanie sanacyjne dłużnika Grzegorza Wodyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WTÓRTEX Grzegorz Wodyński w Pleszewie, NIP 6170013772, sygn. akt V GRs 5/18. Ponadto informuje, iż dla wierzycieli niezawiadomionych o terminie rozprawy przysługuje prawo do złożenia w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy wniosku o uzasadnienie postanowienia, a następnie po doręczeniu postanowienia z uzasadnieniem rozpoczyna bieg termin dwutygodniowy na wniesienie zażalenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20560

Dodano: 2019-04-17 20:15:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bisek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20599. Bisek Jolanta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 33/19. [BMSiG-20149/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 33/19 postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość Jolanty Bisek, zamieszkałej przy pl. Gedymina 1/3, 58-302 Wałbrzych, posługującej się numerem PESEL 62042707181 obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20599

Dodano: 2019-04-18 10:35:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bisek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20599. Bisek Jolanta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 33/19. [BMSiG-20149/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 33/19 postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość Jolanty Bisek, zamieszkałej przy pl. Gedymina 1/3, 58-302 Wałbrzych, posługującej się numerem PESEL 62042707181 obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20599

Dodano: 2019-04-18 10:35:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chełkowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20600. Chełkowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 100/19. [BMSiG-20049/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 100/19 ogłosił upadłość Agnieszki Chełkowskiej (PESEL: 78051302129), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20600

Dodano: 2019-04-18 10:36:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chełkowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20600. Chełkowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 100/19. [BMSiG-20049/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 100/19 ogłosił upadłość Agnieszki Chełkowskiej (PESEL: 78051302129), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20600

Dodano: 2019-04-18 10:36:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rawa Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20601. Rawa Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 240/18, V GUp „of” 40/19. [BMSiG-20015/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 240/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Rawy, zamieszkałego w Olsztynie, zam.: ul. Dworcowa 41/20, PESEL 54102303534, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20601

Dodano: 2019-04-18 10:37:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rawa Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20601. Rawa Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 240/18, V GUp „of” 40/19. [BMSiG-20015/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 240/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Rawy, zamieszkałego w Olsztynie, zam.: ul. Dworcowa 41/20, PESEL 54102303534, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20601

Dodano: 2019-04-18 10:37:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Duda Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20603. Duda Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 16/19, VIII GUp 72/19. [BMSiG-20087/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Agnieszki Dudy, sygn. akt VIII GU 16/19, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Dudy, zam.: Wólka Brzezińska 66A, 07-440 Wólka Brzezińska, PESEL 62041202564, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Katarzynę Dąbrowską- -Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 72/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20603

Dodano: 2019-04-18 10:38:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Duda Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20603. Duda Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 16/19, VIII GUp 72/19. [BMSiG-20087/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Agnieszki Dudy, sygn. akt VIII GU 16/19, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Dudy, zam.: Wólka Brzezińska 66A, 07-440 Wólka Brzezińska, PESEL 62041202564, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Katarzynę Dąbrowską- -Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 72/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20603

Dodano: 2019-04-18 10:38:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Duda Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20604. Duda Andrzej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 17/19, VIII GUp 71/19. [BMSiG-20102/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Andrzeja Dudy, sygn. akt VIII GU 17/19, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Dudy, zam.: Wólka Brzezińska 66A, 07-440 Wólka Brzezińska, PESEL 62030800830, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Katarzynę Dąbrowską- -Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 71/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20604

Dodano: 2019-04-18 10:39:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Duda Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20604. Duda Andrzej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 17/19, VIII GUp 71/19. [BMSiG-20102/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Andrzeja Dudy, sygn. akt VIII GU 17/19, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Dudy, zam.: Wólka Brzezińska 66A, 07-440 Wólka Brzezińska, PESEL 62030800830, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Katarzynę Dąbrowską- -Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 71/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20604

Dodano: 2019-04-18 10:40:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łukasik Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20605. Łukasik Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1022/18, VIII GUp 158/19. [BMSiG-20079/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt (VIII GU 1022/18), ogłoszono upadłość dłużnika - Kazimierza Łukasika (PESEL 46102814231), zamieszkałego przy ul. Kościuszki 26/12, 38-300 Gorlice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Zyguckiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 158/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20605

Dodano: 2019-04-18 10:40:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łukasik Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20605. Łukasik Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1022/18, VIII GUp 158/19. [BMSiG-20079/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt (VIII GU 1022/18), ogłoszono upadłość dłużnika - Kazimierza Łukasika (PESEL 46102814231), zamieszkałego przy ul. Kościuszki 26/12, 38-300 Gorlice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Zyguckiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 158/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20605

Dodano: 2019-04-18 10:41:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kimszal Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20606. Kimszal Wojciech. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 49/19, VIII GUp 61/19. [BMSiG-20028/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 49/19 postanowieniem z dnia 22 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Kimszal, zam.: ul. 1-go Maja 4/6, 16-400 Suwałki, PESEL 74051000593, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Dzienis, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 49/19 postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: W punkcie 4 postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 22 marca 2019 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości zamiast sędziego komisarza Pawła Dzienis wpisać Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 61/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20606

Dodano: 2019-04-18 10:42:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kimszal Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20606. Kimszal Wojciech. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 49/19, VIII GUp 61/19. [BMSiG-20028/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 49/19 postanowieniem z dnia 22 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Kimszal, zam.: ul. 1-go Maja 4/6, 16-400 Suwałki, PESEL 74051000593, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Dzienis, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 49/19 postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: W punkcie 4 postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 22 marca 2019 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości zamiast sędziego komisarza Pawła Dzienis wpisać Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 61/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20606

Dodano: 2019-04-18 10:42:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Twardy Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20607. Twardy Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 659/18. [BMSiG-20059/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 659/18 ogłosił upadłość Anny Twardy (numer PESEL 84100303687) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20607

Dodano: 2019-04-18 10:43:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Twardy Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20607. Twardy Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 659/18. [BMSiG-20059/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 659/18 ogłosił upadłość Anny Twardy (numer PESEL 84100303687) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20607

Dodano: 2019-04-18 10:43:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Obuszyńska Bożenna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20608. Obuszyńska Bożenna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 322/19. [BMSiG-20073/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Bożenny Obuszyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 40100401862). Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Bożenny Obuszyńskiej, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 322/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20608

Dodano: 2019-04-18 10:44:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Obuszyńska Bożenna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20608. Obuszyńska Bożenna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 322/19. [BMSiG-20073/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Bożenny Obuszyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 40100401862). Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Bożenny Obuszyńskiej, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 322/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20608

Dodano: 2019-04-18 10:44:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sprenga Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20609. Sprenga Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 16/19. [BMSiG-20138/2019] Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Piotr Spenga - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Kościuszki 2 w Czersku 89-650, PESEL 52011214451, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makułę i syndyka w osobie Mariana Kulwikowskiego, nr licencji 997. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu (30) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności, w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 16/19, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Nadto syndyk informuje, iż zgodnie z art. 54a (PU), Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20609

Dodano: 2019-04-18 10:45:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sprenga Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20609. Sprenga Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 16/19. [BMSiG-20138/2019] Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Piotr Spenga - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Kościuszki 2 w Czersku 89-650, PESEL 52011214451, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makułę i syndyka w osobie Mariana Kulwikowskiego, nr licencji 997. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu (30) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności, w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 16/19, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Nadto syndyk informuje, iż zgodnie z art. 54a (PU), Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20609

Dodano: 2019-04-18 10:45:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sicińska Feliksa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20610. Sicińska Feliksa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 848/18, XII GUp 108/19. [BMSiG-20033/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 848/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Feliksy Sicińskiej (Sicińska), zam.: ul. 1 Maja 36/4, 44-304 Wodzisław Śląski, PESEL 52040218145, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 108/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20610

Dodano: 2019-04-18 10:46:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sicińska Feliksa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20610. Sicińska Feliksa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 848/18, XII GUp 108/19. [BMSiG-20033/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 848/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Feliksy Sicińskiej (Sicińska), zam.: ul. 1 Maja 36/4, 44-304 Wodzisław Śląski, PESEL 52040218145, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 108/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20610

Dodano: 2019-04-18 10:46:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Skrzynecka Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20611. Skrzynecka Marta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, sygn. akt VII GU 29/19 „of”, VII GUp 44/19 „of”. [BMSiG-20134/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII GU 29/19 „of” postanawia: 1. ogłosić upadłość Marty Skrzyneckiej, zamieszkałej: ul. Obrońców Westerplatte 4/5, 78-500 Drawsko Pomorskie, numer PESEL 870505045000; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 44/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20611

Dodano: 2019-04-18 10:47:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Skrzynecka Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20611. Skrzynecka Marta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, sygn. akt VII GU 29/19 „of”, VII GUp 44/19 „of”. [BMSiG-20134/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII GU 29/19 „of” postanawia: 1. ogłosić upadłość Marty Skrzyneckiej, zamieszkałej: ul. Obrońców Westerplatte 4/5, 78-500 Drawsko Pomorskie, numer PESEL 870505045000; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 44/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20611

Dodano: 2019-04-18 10:47:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zając Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20612. Zając Izabela. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrykturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 278/18, V GUp „of” 43/19. [BMSiG-20019/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 278/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Izabeli Zając, zamieszkałej w Olsztynie 10-900, ul. Bajkowa 1/1, PESEL 91041605602, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20612

Dodano: 2019-04-18 10:48:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zając Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20612. Zając Izabela. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrykturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 278/18, V GUp „of” 43/19. [BMSiG-20019/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 278/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Izabeli Zając, zamieszkałej w Olsztynie 10-900, ul. Bajkowa 1/1, PESEL 91041605602, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20612

Dodano: 2019-04-18 10:48:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szczęsny Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20613. Szczęsny Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 727/18, XII GUp 104/19. [BMSiG-20018/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 727/18) została ogłoszona upadłość dłużnika Adama Szczęsnego (Szczęsny), zam.: ul. Oraczy 177, 44-373 Wodzisław Śląski, PESEL: 80062515634, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 104/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20613

Dodano: 2019-04-18 10:49:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szczęsny Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20613. Szczęsny Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 727/18, XII GUp 104/19. [BMSiG-20018/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 727/18) została ogłoszona upadłość dłużnika Adama Szczęsnego (Szczęsny), zam.: ul. Oraczy 177, 44-373 Wodzisław Śląski, PESEL: 80062515634, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 104/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20613

Dodano: 2019-04-18 10:49:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szmatuła Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20614. Szmatuła Mirosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/19, V GUp 40/19. [BMSiG-20101/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie V GU 4/19 ogłosił upadłość Mirosława Szmatuła - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, os. Pomorskie 14B/8, 65-548 ZIELONA GÓRA, numer PESEL 57012907232. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Adama Bemackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 40/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20614

Dodano: 2019-04-18 10:50:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szmatuła Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20614. Szmatuła Mirosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/19, V GUp 40/19. [BMSiG-20101/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie V GU 4/19 ogłosił upadłość Mirosława Szmatuła - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, os. Pomorskie 14B/8, 65-548 ZIELONA GÓRA, numer PESEL 57012907232. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Adama Bemackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 40/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20614

Dodano: 2019-04-18 10:50:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Studnicki Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20615. Studnicki Damian. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 224/18. [BMSiG-20159/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze VI GU 224/18 postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Damiana Studnickiego, zamieszkałego w Strzegomiu, przy ul. Ametystowej 6, PESEL 79072407938, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ronalda Olszewskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20615

Dodano: 2019-04-18 10:51:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Studnicki Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20615. Studnicki Damian. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 224/18. [BMSiG-20159/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze VI GU 224/18 postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Damiana Studnickiego, zamieszkałego w Strzegomiu, przy ul. Ametystowej 6, PESEL 79072407938, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ronalda Olszewskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20615

Dodano: 2019-04-18 10:51:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wąsowicz Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20616. Wąsowicz Wiktor. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 766/18, VIII GUp 160/19. [BMSiG-20089/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt (VIII GU 766/18), ogłoszono upadłość dłużnika - Wiktora Wąsowicza (PESEL 56120206613), zamieszkałego przy ul. Tetmajera 56a, 34-471 Ludźmierz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Gąsienicę- -Laskowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 160/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20616

Dodano: 2019-04-18 10:52:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wąsowicz Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20616. Wąsowicz Wiktor. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 766/18, VIII GUp 160/19. [BMSiG-20089/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt (VIII GU 766/18), ogłoszono upadłość dłużnika - Wiktora Wąsowicza (PESEL 56120206613), zamieszkałego przy ul. Tetmajera 56a, 34-471 Ludźmierz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Gąsienicę- -Laskowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 160/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20616

Dodano: 2019-04-18 10:52:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wrześniak Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20617. Wrześniak Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 53/19 „of”, VII GUp 50/19 „of”. [BMSiG-20142/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Wrześniak, zamieszkałej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10/3, 75-103 Koszalin; numer PESEL 57030907847; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 50/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20617

Dodano: 2019-04-18 10:53:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wrześniak Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20617. Wrześniak Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 53/19 „of”, VII GUp 50/19 „of”. [BMSiG-20142/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Wrześniak, zamieszkałej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10/3, 75-103 Koszalin; numer PESEL 57030907847; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 50/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20617

Dodano: 2019-04-18 10:53:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Adamska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20618. Adamska Krystyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 36/19. [BMSiG-20181/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku, w sprawie V GU 11/19, ogłosił upadłość Krystyny Adamskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Tylna 23/3, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 41 110100103. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Iwę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 36/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 36/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20618

Dodano: 2019-04-18 10:55:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Adamska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20618. Adamska Krystyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 36/19. [BMSiG-20181/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku, w sprawie V GU 11/19, ogłosił upadłość Krystyny Adamskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Tylna 23/3, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 41 110100103. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Iwę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 36/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 36/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20618

Dodano: 2019-04-18 10:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dmoch Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20619. Dmoch Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 287/19, X GUp 328/19. [BMSiG-20190/2019] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 287/19, ogłosił upadłość Dariusza Dmocha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Nadbrzeżnej 34 m. 76, 05-850 Ożarów Mazowiecki, PESEL 73122000090. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Karola Łagowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1060). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza SSR Kamili Wasilewskiej na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt. X GUp 328/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20619

Dodano: 2019-04-18 10:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dmoch Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20619. Dmoch Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 287/19, X GUp 328/19. [BMSiG-20190/2019] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 287/19, ogłosił upadłość Dariusza Dmocha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Nadbrzeżnej 34 m. 76, 05-850 Ożarów Mazowiecki, PESEL 73122000090. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Karola Łagowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1060). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza SSR Kamili Wasilewskiej na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt. X GUp 328/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20619

Dodano: 2019-04-18 10:56:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kujawiński Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20620. Kujawiński Ireneusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 137/19. [BMSiG-20167/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.04.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 137/19 ogłosił upadłość Ireneusza Kujawińskiego (numer PESEL 52022916612), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20620

Dodano: 2019-04-18 10:57:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kujawiński Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20620. Kujawiński Ireneusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 137/19. [BMSiG-20167/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.04.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 137/19 ogłosił upadłość Ireneusza Kujawińskiego (numer PESEL 52022916612), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20620

Dodano: 2019-04-18 10:57:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Krajewski Konrad w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20621. Krajewski Konrad. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 29/19, V GUp 37/19. [BMSiG-20198/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 11 kwietnia 2019 roku, sygn. akt V GU 29/19, ogłoszono upadłość Konrada Krajewskiego, PESEL 88053100854, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 37/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20621

Dodano: 2019-04-18 11:03:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Krajewski Konrad w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20621. Krajewski Konrad. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 29/19, V GUp 37/19. [BMSiG-20198/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 11 kwietnia 2019 roku, sygn. akt V GU 29/19, ogłoszono upadłość Konrada Krajewskiego, PESEL 88053100854, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 37/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20621

Dodano: 2019-04-18 11:03:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kuprel Włodzimierz Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20622. Kuprel Włodzimierz Aleksander. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 47/19 „of”, VII GUp 49/19 „of”. [BMSiG-20158/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Włodzimierza Aleksandra Kuprela, zamieszkałego przy ul. Franciszkańskiej 55, 75-249 Koszalin, numer PESEL 57031011833; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 49/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20622

Dodano: 2019-04-18 11:04:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kuprel Włodzimierz Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20622. Kuprel Włodzimierz Aleksander. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 47/19 „of”, VII GUp 49/19 „of”. [BMSiG-20158/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Włodzimierza Aleksandra Kuprela, zamieszkałego przy ul. Franciszkańskiej 55, 75-249 Koszalin, numer PESEL 57031011833; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 49/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20622

Dodano: 2019-04-18 11:04:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łabanowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20623. Łabanowski Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2384/18, X GUp 296/19. [BMSiG-20178/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2384/18 ogłosił upadłość Łukasza Łabanowskiego, zamieszkałego w Piasecznie (05-500), PESEL 83032117612, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sśdowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Łukasza Łabanowskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 296/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20623

Dodano: 2019-04-18 11:06:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łabanowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20623. Łabanowski Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2384/18, X GUp 296/19. [BMSiG-20178/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2384/18 ogłosił upadłość Łukasza Łabanowskiego, zamieszkałego w Piasecznie (05-500), PESEL 83032117612, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sśdowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Łukasza Łabanowskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 296/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20623

Dodano: 2019-04-18 11:06:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ślązak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20624. Ślązak Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 227/18 „of”. [BMSiG-20204/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Zofii Ślązak, zamieszkałej: ul. Koncertowa 5A/50, 20-843 Lublin, PESEL 48042405922, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 227/18 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Zofii Ślązak za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Zofii Ślązak, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Zofii Ślązak, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20624

Dodano: 2019-04-18 11:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ślązak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20624. Ślązak Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 227/18 „of”. [BMSiG-20204/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Zofii Ślązak, zamieszkałej: ul. Koncertowa 5A/50, 20-843 Lublin, PESEL 48042405922, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 227/18 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Zofii Ślązak za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Zofii Ślązak, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Zofii Ślązak, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20624

Dodano: 2019-04-18 11:07:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Salawa Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20625. Salawa Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/19, V GUp 44/19 of. [BMSiG-20220/2019] W dniu 22 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU-36/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość Leszka Salawa, zam. 48-100 Głuchołazy, ul. Wieniawskiego 4/7, identyfikującego się numerem PESEL 67060207956, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, z powołaniem sygn. akt V GUp-44/19 of; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); 7. określić, że Leszek Salawa ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20625

Dodano: 2019-04-18 11:08:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Salawa Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20625. Salawa Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/19, V GUp 44/19 of. [BMSiG-20220/2019] W dniu 22 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU-36/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość Leszka Salawa, zam. 48-100 Głuchołazy, ul. Wieniawskiego 4/7, identyfikującego się numerem PESEL 67060207956, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, z powołaniem sygn. akt V GUp-44/19 of; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); 7. określić, że Leszek Salawa ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20625

Dodano: 2019-04-18 11:08:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Deoniziak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20626. Deoniziak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 74/19, X GUp 339/19. [BMSiG-20242/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r. w spr. o sygn. akt X GU 74/19 postanowił: 1. Ogłosić upadłość Małgorzaty Deoniziak, zamieszkałej przy ul. Doryckiej 5 lok. 77, 01-947 Warszawa, PESEL: 66073100960, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 339/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20626

Dodano: 2019-04-18 11:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Deoniziak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20626. Deoniziak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 74/19, X GUp 339/19. [BMSiG-20242/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r. w spr. o sygn. akt X GU 74/19 postanowił: 1. Ogłosić upadłość Małgorzaty Deoniziak, zamieszkałej przy ul. Doryckiej 5 lok. 77, 01-947 Warszawa, PESEL: 66073100960, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 339/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20626

Dodano: 2019-04-18 11:09:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zarzeczna Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20627. Zarzeczna Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 334/18 „of”. [BMSiG-20214/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Teresy Zarzecznej, zamieszkałej w Bychawie, przy ulicy ul. Piłsudskiego 57/26, 23-100 Bychawa, PESEL 76052406569, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 334/18 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Teresy Zarzecznej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Teresy Zarzecznej, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Teresy Zarzecznej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły oraz syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20627

Dodano: 2019-04-18 11:10:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zarzeczna Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20627. Zarzeczna Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 334/18 „of”. [BMSiG-20214/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość Teresy Zarzecznej, zamieszkałej w Bychawie, przy ulicy ul. Piłsudskiego 57/26, 23-100 Bychawa, PESEL 76052406569, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 334/18 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Teresy Zarzecznej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Teresy Zarzecznej, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Teresy Zarzecznej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły oraz syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20627

Dodano: 2019-04-18 11:10:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Walczak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20628. Walczak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 63/19 „of”, VII GUp 51/19 „of”. [BMSiG-20162/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Grzegorza Walczaka, zamieszkałego przy ul. Batalionów Chłopskich 49/6, 75-950 Koszalin, numer PESEL 81090107293; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 51/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20628

Dodano: 2019-04-18 11:11:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Walczak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20628. Walczak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 63/19 „of”, VII GUp 51/19 „of”. [BMSiG-20162/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Grzegorza Walczaka, zamieszkałego przy ul. Batalionów Chłopskich 49/6, 75-950 Koszalin, numer PESEL 81090107293; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 51/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20628

Dodano: 2019-04-18 11:11:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

DUNLOPILLO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20629. „DUNLOPILLO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krajence. KRS 0000316520. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października 2008 r., sygn. akt XI GUp 249/17. [BMSiG-20011/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego przedsiębiorstwa Dunlopillo Sp. z o.o. z siedzibą w m. Krajenka, sygnatura akt XI GUp 249/17 (nr KRS 0000316520), zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20629

Dodano: 2019-04-18 11:20:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dzwonkowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20630. Dzwonkowska Marzena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 24/18. [BMSiG-20016/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marzeny Dzwonkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 24/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20630

Dodano: 2019-04-18 11:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ANTILA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20631. ANTILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000436507. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2012 r., sygn. akt XV GUp 102/18. [BMSiG-20114/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antila Sp. z o.o. w Bydgoszczy w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 102/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 07.02.2019 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20631

Dodano: 2019-04-18 11:21:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Borak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20632. Borak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 398/18. [BMSiG-20006/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Borak w upadłości, sygn. akt X GUp 398/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 27 marca 2019 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, pokój 243B, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20632

Dodano: 2019-04-18 11:21:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

EKOGENERACJA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20633. EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000364229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 września 2010 r., sygn. akt X GUp 113/18. [BMSiG-20014/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ekokogeneracja S.A. w upadłości, sygn. akt X GUp 113/18 ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 1 kwietnia 2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20633

Dodano: 2019-04-18 11:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gulbinowicz-Malinowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20634. Gulbinowicz-Malinowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1124/18. [BMSiG-20044/2019] Sędzia komisarz informuje, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, została sporządzona w dniu 27 marca 2019 r. i przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Gulbinowicz-Malinowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 1124/18. Alina Wojciechowska syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20634

Dodano: 2019-04-18 11:22:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kaczan Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20635. Kaczan Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 24/18. [BMSiG-20062/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jolanty Kaczan, PESEL 68030411906, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 24/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 11.04.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20635

Dodano: 2019-04-18 11:23:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kula Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20636. Kula Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 586/18. [BMSiG-20045/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tomasza Kuli - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85031408357) (sygn. akt VIII GUp 586/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, można złożyć Sędziemu Komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20636

Dodano: 2019-04-18 11:23:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Matjaszek Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20637. Matjaszek Marian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 493/18. [BMSiG-20055/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mariana Matjaszek, PESEL 45040115079, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 493/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20637

Dodano: 2019-04-18 11:23:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Matjaszek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20638. Matjaszek Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 494/18. [BMSiG-20094/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Teresy Matjaszek, PESEL 60041200308 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 494/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20638

Dodano: 2019-04-18 11:23:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miłosz Stanisław Wacław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20639. Miłosz Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 271/18. [BMSiG-20012/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Miłosza w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 271/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 27 marca 2019 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, pokój 243B, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20639

Dodano: 2019-04-18 11:24:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Miśkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20640. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 227/18. [BMSiG-20027/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 4.04.2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Miśkiewicz, PESEL 79091715889, sygn. akt VIII GUp 227/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20640

Dodano: 2019-04-18 11:24:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Natkaniec Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20641. Natkaniec Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 441/18. [BMSiG-20069/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Iwony Natkaniec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 83102610283) (sygn. akt VIII GUp 441/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20641

Dodano: 2019-04-18 11:24:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Niedziela Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20642. Niedziela Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 268/16. [BMSiG-20070/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Danuty Niedzieli, PESEL 47061507187, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 268/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20642

Dodano: 2019-04-18 11:24:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Nowacka Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20643. Nowacka Paulina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 195/17. [BMSiG-20029/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postepowaniu upadłościowym osoby fizycznej - Pauliny NOWACKIEJ, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90102004341, zamieszkałej w Sopocie, prowadzonego przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 195/17, została sporządzona przez Syndyka w dniu 17 października 2018 roku Lista Wierzytelności upadłego i została przekazana w dniu 19 października 2018 roku Sędziemu Komisarzowi. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe może przeglądać Listę Wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 (piętro IV) w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20643

Dodano: 2019-04-18 11:25:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Palichleb Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20644. Palichleb Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 365/16. [BMSiG-9279/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Palichleb, PESEL 48100119400, zamieszkałej pod adresem: Krzeszów 232, 34-206 Krzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 365/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw6, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw6 Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw6. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20644

Dodano: 2019-04-18 11:25:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Poźniak Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20645. Poźniak Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 181/18. [BMSiG-20066/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Heleny Poźniak, PESEL 36121302228, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 181/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20645

Dodano: 2019-04-18 11:26:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rudzińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20646. Rudzińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 150/18. [BMSiG-20151/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Rudzińskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 150/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 04.04.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20646

Dodano: 2019-04-18 11:26:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szymaniak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20647. Szymaniak Zofia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 68/18. [BMSiG-20052/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Szymaniak, PESEL 47041203388, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 68/18 ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu Komisarzowi pismem z dnia 12.03.2019 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20647

Dodano: 2019-04-18 11:26:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20648. Rybińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 866/18. [BMSiG-20082/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Rybińskiej (PESEL: 77092700589), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt X GUp 866/18, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 29 marca 2019 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20648

Dodano: 2019-04-18 11:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20649. STAROGARDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „S-BUD” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000093016. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt VI GUp 112/16. [BMSiG-20023/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S-BUD Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, sygn. akt VI GUp 112/16, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka masy upadłości listy wierzytelności upadłego Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S-BUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w dniu 18 lutego 2019 r. oraz o możliwości złożenia przez wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności oraz sprzeciwu co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także o możliwości przeglądania listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20649

Dodano: 2019-04-18 11:27:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wołoch Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20650. Wołoch Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 391/18. [BMSiG-20058/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Wołoch, PESEL 49062615560, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 391/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20650

Dodano: 2019-04-18 11:27:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szczepańska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20651. Szczepańska Wiesława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 346/17. [BMSiG-20077/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wiesławy Szczepańskiej, PESEL 60011213745, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 346/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw21), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20651

Dodano: 2019-04-18 11:27:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Usługi Transportowo-Budowlane Dariusz Woźniak w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20652. Woźniak Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowo-Budowlane w upadłości likwidacyjnej w Elblągu. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/15. [BMSiG-20118/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Dariusza Woźniaka - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowo-Budowlane w Elblągu w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 20/15, zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela PKO Leasing Spółka Akcyjna w Łodzi, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20652

Dodano: 2019-04-18 11:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zawada Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20653. Zawada Elżbieta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 85/18. [BMSiG-20040/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Zawady i Roberta Zawady, zamieszkałych w Świerzawie, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej informuje, że pismem z dnia 28.02.2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Elżbiety Zawady (PESEL 84110306667) obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 85/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20653

Dodano: 2019-04-18 11:29:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zawada Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20654. Zawada Robert. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 85/18. [BMSiG-20037/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Zawady i Roberta Zawady, zamieszkałych w Świerzawie, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej informuje, że pismem z dnia 28.02.2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Roberta Zawady (PESEL 82060611299), obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 85/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20654

Dodano: 2019-04-18 11:29:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zatoński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20655. Zatoński Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1152/18. [BMSiG-20013/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył w dniu 26 marca 2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Zatońskiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Teresinie (sygn. akt X GUp 1152/18), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności oraz co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20655

Dodano: 2019-04-18 11:29:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Achciński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20656. Achciński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/18. [BMSiG-20172/2019] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Krzysztofa Achcińskiego, PESEL 68082800910 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 36/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21, w czytelni akt, i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20656

Dodano: 2019-04-18 11:30:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Borowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20657. Borowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 930/18. [BMSiG-20186/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz ogłasza, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Borowskiej (sygn. akt X GUp 930/18) w dniu 28 marca 2019 roku złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20657

Dodano: 2019-04-18 11:30:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dembicz Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20658. Dembicz Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 57/18. [BMSiG-20171/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 57/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Józefa Dembicza syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20658

Dodano: 2019-04-18 11:30:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENSTAL Henryk Nachuniak

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20659. Nachuniak Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Enstal Henryk Nachuniak w Pokrówce. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 19/18. [BMSiG-20150/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Henryka Nachuniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Enstal w Pokrówce (sygn. akt IX GUp 19/18) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 31 stycznia 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20659

Dodano: 2019-04-18 11:30:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jójka Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20660. Jójka Irena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 340/18. [BMSiG-20180/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireny Jójki - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 340/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 28 marca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nawy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20660

Dodano: 2019-04-18 11:31:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe INPREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20661. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE „INPREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000100145. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 marca 2002 r., sygn. akt X GUp 117/18/3. [BMSiG-20194/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika PUPH „INPREX” Sp. z o.o. w Katowicach, sygn. akt X GUp 117/18/3, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20661

Dodano: 2019-04-18 11:31:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ryszard Matelski Zakład Usługowy Ślusarstwo=Spawalnictwo Instalacje C.O.-WOD.-KAN w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20662. Matelski Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ryszard Matelski Zakład Usługowy Ślusarstwo-Spawalnictwo Instalacje C.O.-WOD-KAN w Kościanie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 86/18. [BMSiG-20135/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Ryszarda Matelskiego, zam. w Kościanie, nr PESEL 56092111470, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy Ślusarstwo- -Spawalnictwo Instalacje CO.- WOD.- KAN. w Kościanie, sygn. akt. XI GUp 86/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20662

Dodano: 2019-04-18 11:31:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

F.B.H. Pietras Andrzej PIETRAS w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20663. Pietras Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „F.B.H. Pietras, Andrzej Pietras” w Tarnowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 188/17. [BMSiG-20153/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Pietras prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.B.H. Pietras, Andrzej Pietras w Tarnowie, sygn. akt (VIII GUp 188/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw 21, Zw 24, Zw 26, Zw 27) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20663

Dodano: 2019-04-18 11:32:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Składy Materiałów Budowlanych GAJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20664. SKŁADY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „GAJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000136422. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 października 2002 r., sygn. akt VIII GUp 177/17. [BMSiG-20182/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Składów Materiałów Budowlanych „Gaja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000136422, sygn. akt postępowania VIII GUp 177/17), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-20, Zw 1-17 i trzy uznania z urzędu) - przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 14 marca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20664

Dodano: 2019-04-18 11:32:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wicha Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20665. Wicha Gabriela. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 59/18. [BMSiG-20163/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 59/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Gabrieli Wicha syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20665

Dodano: 2019-04-18 11:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

EUROFOLIE.PL Piotr Reich w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20666. Reich Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EUROFOLIE.PL w Świdnicy. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 73/17. [BMSiG-20175/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Reicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EUROFOLIE.PL w Świdnicy, sygn. akt VI GUp 73/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20666

Dodano: 2019-04-18 11:33:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gęśla Adriana w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20667. Gęśla Adriana. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 206/17. [BMSiG-20195/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Adriany Gęśla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 206/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi Listy wierzytelności - uzupełniającej Nr 1, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20667

Dodano: 2019-04-18 11:33:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Urbanek Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20668. Urbanek Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 105/18. [BMSiG-20226/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłej Anety Urbanek, zam.: Pustynia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 105/18, ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20668

Dodano: 2019-04-18 11:34:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bagińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20669. Bagińska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 236/18, VIII GUp 163/18. [BMSiG-20221/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 18 września 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 236/18 ogłaszającego upadłość Katarzyny Bagińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 15 marca 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuję, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20669

Dodano: 2019-04-18 11:34:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Broda Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20670. Broda Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 201/18. [BMSiG-20212/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Doroty Broda, PESEL 78013015463, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 201/18), syndyk sporządził i w dniu 29 stycznia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany zgodnie z dyspozycją art. 255 ust 2 p.u. może przeglądać główną listę wierzytelności, która znajduje się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20670

Dodano: 2019-04-18 11:34:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Forsow Marcin Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20671. Forsow Marcin Sebastian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 339/18, VIII GUp 2/19. [BMSiG-20227/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 8 stycznia 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 339/18 ogłaszającego upadłość Marcina Sebastiana Forsow, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia w dniu 29 marca 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20671

Dodano: 2019-04-18 11:34:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górzyński Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20672. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-20232/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 24 września 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1277/18 ogłaszającego upadłość Michała Górzyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20672

Dodano: 2019-04-18 11:35:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20673. Kędzierska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 647/18, X GUp 640/18. [BMSiG-20225/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 17 lipca 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 647/18 ogłaszającego upadłość Małgorzaty Kędzierskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20673

Dodano: 2019-04-18 11:35:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Koźmińska Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20674. Koźmińska Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1042/18, X GUp 783/18. [BMSiG-20236/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt X GU 1042/18, ogłaszającego upadłość Martyny Koźmińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20674

Dodano: 2019-04-18 11:35:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kurzawa Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20675. Kurzawa Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjncyh i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 210/18. [BMSiG-20228/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłego: Wiesława Kurzawy, zam.: Dębica - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 210/18, ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20675

Dodano: 2019-04-18 11:35:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kwolek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20676. Kwolek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 215/18. [BMSiG-20209/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kwolek, zam.: Tarnawka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 215/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20676

Dodano: 2019-04-18 11:36:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kwolek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20677. Kwolek Mariusz. Sąda Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 174/18. [BMSiG-20217/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kwolek, zam.: Tarnawka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 174/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20677

Dodano: 2019-04-18 11:36:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Skrzypiec Romuald w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20678. Skrzypiec Romuald. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 108/18. [BMSiG-20196/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Romualda Skrzypca, sygn. akt VI GUp 108/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 10 pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20678

Dodano: 2019-04-18 11:36:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mularz Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20679. Mularz Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 47/19. [BMSiG-20208/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego, została sporządzona w dniu 10 kwietnia 2019 r. i złożona do akt sprawy główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Roberta Mularza, PESEL 84040716118, zamieszkałego pod adresem: 37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 54/2 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 47/19). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20679

Dodano: 2019-04-18 11:36:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Poślad-Nawrocka Janette w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20680. Poślad-Nawrocka Janette. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 245/18 of. [BMSiG-20216/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janette Poślad-Nawrockiej, numer PESEL 71080201980, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 245/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw 1-3 i jedno uznanie z urzędu), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 12 marca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20680

Dodano: 2019-04-18 11:37:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Żurowicz Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20681. Żurowicz Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 217/18. [BMSiG-20222/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłej: Moniki Żurowicz, zam. w Górze Ropczyckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 217/18 ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20681

Dodano: 2019-04-18 11:37:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BEMPEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20682. BEMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000565589. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2015 r., sygn. akt X GUp 41/18. [BMSiG-20017/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bempex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 41/18, zawiadamia o złożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20682

Dodano: 2019-04-18 11:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jamróz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20683. Jamróz Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 387/17. [BMSiG-20054/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Jamróz, PESEL 56011607228 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 387/17, ogłasza, że został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Sędzia Komisarz wskazuje, iż niniejszy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 6, pawilon „B”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20683

Dodano: 2019-04-18 11:37:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kwiatkowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20684. Kwiatkowska Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 218/17/5. [BMSiG-20231/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Grażyny Kwiatkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej numer PESEL 62080214908 - sygn. akt X GUp 218/17/5 - syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 8 kwietnia 2019 r. ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, I piętro, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20684

Dodano: 2019-04-18 11:38:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wiśnik Ryszard Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20685. Wiśnik Ryszard Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 179/17. [BMSiG-20161/2019] Sygn. akt XIV GUp 179/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 11.12.2018 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Ryszarda Zdzisława Wiśnika, numer PESEL 52102907710, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 179/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20685

Dodano: 2019-04-18 11:38:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pałacha Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20686. Pałacha Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 732/17, X GUp 785/17. [BMSiG-20219/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 10 października 2017 r. w spr. o sygn. akt X GU 732/17 ogłaszającego upadłość Dariusza Pałachy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 12 marca 2019 r. został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko powyższemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20686

Dodano: 2019-04-18 11:38:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pałacha Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20686. Pałacha Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 732/17, X GUp 785/17. [BMSiG-20219/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 10 października 2017 r. w spr. o sygn. akt X GU 732/17 ogłaszającego upadłość Dariusza Pałachy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 12 marca 2019 r. został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko powyższemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20686

Dodano: 2019-04-18 11:38:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Biuro Projektów Rewitalizacji S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20687. BIURO PROJEKTÓW REWITALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000396289. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2011 r., sygn. akt X GUp 40/18/3. [BMSiG-20189/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 40/18/3 dot. Biura Projektów Rewitalizacji S.A. w Katowicach syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20687

Dodano: 2019-04-18 11:39:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Quadro Centrum Łazienek Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20688. QUADRO CENTRUM ŁAZIENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000259568. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2006 r., sygn. akt X GUp 37/12/3. [BMSiG-20188/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika QUADRO Centrum Łazienek sp. z o.o. w Katowicach, sygn. akt X GUp 37/12/3, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy drugi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, plan ten można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14 pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść ewentualne zarzuty przeciwko złożonemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20688

Dodano: 2019-04-18 11:39:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Adrian Wojciechowski Ratownik Medyczny w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20689. Wojciechowski Adrian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Adrian Wojciechowski Ratownik Medyczny” w upadłości w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 130/17. [BMSiG-20111/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 1 marca 2019 roku ostatecznego plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Adriana Wojciechowskiego - sygn. akt XII GUp 130/17 - sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20689

Dodano: 2019-04-18 11:39:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

CROS II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20602. CROS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Gdańsku. KRS 0000738055. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2018 r., sygn. akt VI GU 70/19. [BMSiG-20060/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie z wniosku dłużnika CROS II SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W GDAŃSKU: 1. ogłosił upadłość CROS II SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W GDAŃSKU, numer KRS 0000738055; 2. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Przemysława Makuły, 5. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Łukasza Piotrowicza, 6. wyznaczył syndyka w osobie Radosława Kieronia - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1171, 7. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20602

Dodano: 2019-04-18 15:52:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

CROS II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20602. CROS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Gdańsku. KRS 0000738055. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2018 r., sygn. akt VI GU 70/19. [BMSiG-20060/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie z wniosku dłużnika CROS II SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W GDAŃSKU: 1. ogłosił upadłość CROS II SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W GDAŃSKU, numer KRS 0000738055; 2. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Przemysława Makuły, 5. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Łukasza Piotrowicza, 6. wyznaczył syndyka w osobie Radosława Kieronia - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1171, 7. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20602

Dodano: 2019-04-18 15:52:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Arim Andrzej i Arim Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20690. Arim Andrzej i Arim Dorota. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 196/18/K. [BMSiG-20145/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 196/18/K, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Andrzeja Arim i Doroty Arim - nieprowadzących działalności gospodarczej. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20690

Dodano: 2019-04-18 15:56:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Jerzy Chwiałkowski w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20691. Chwiałkowski Jerzy Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Jerzy Chwiałkowski w Gnieźnie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 64/12. [BMSiG-20039/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 64/12, umorzył postępowanie upadłościowe Jerzego Kazimierza Chwiałkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Jerzy Chwiałkowski w Gnieźnie. W terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia przysługuje prawo złożenia zażalenia na to postanowienie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem tut. sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20691

Dodano: 2019-04-18 15:57:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kalinowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20692. Kalinowski Marcin. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 16/19. [BMSiG-20248/2019] Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnial4 marca 2019 roku, sygn. akt VI GUp 16/19, umorzone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do Marcina Kalinowskiego, zamieszkałego w Bobowie (832-212), przy ul. Słonecznej 1/2, posiadającego nr PESEL: 81072813495. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które składa się w terminie tygodniowym od momentu ukazania się w MSiG. Zażalenie może zostać złożone bezpośrednio w biurze podawczym Sądu lub nadane w Polskim Urzędzie Pocztowym co jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20692

Dodano: 2019-04-18 15:58:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Anna Sachnowska Roboty Konstrukcyjno-Budowlane w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20693. Sachnowska Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Sachnowska Roboty Konstrukcyjno-Budowlane w upadłości w Morągu. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-20123/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Anny Sachnowskiej przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Anna Sachnowska Roboty Konstrukcyjno-Budowlane w Morągu w upadłości, V GUp 26/16, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 marca 2019 roku zakończono postępowanie upadłościowe Anny Sachnowskiej przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Anna Sachnowska Roboty Konstrukcyjno-Budowlane w Morągu w upadłości. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20693

Dodano: 2019-04-18 15:58:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bielecka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20694. Bielecka Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 48/18 of. [BMSiG-20176/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 26.11.2018 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Grażyny Bieleckiej, numer PESEL 61080808003, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 48/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20694

Dodano: 2019-04-18 16:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bielecka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20694. Bielecka Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 48/18 of. [BMSiG-20176/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 26.11.2018 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Grażyny Bieleckiej, numer PESEL 61080808003, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 48/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20694

Dodano: 2019-04-18 16:00:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Spółdzielnia Inwalidów POSTĘP w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20695. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „POSTĘP” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Elblągu. KRS 0000112647. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2002 r., sygn. akt V GUp 18/15. [BMSiG-20199/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GUp 18/15, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Spółdzielni Inwalidów „POSTĘP” w Elblągu w upadłości likwidacyjnej. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20695

Dodano: 2019-04-18 16:00:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Lewandowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20697. Lewandowski Michał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-20215/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Michała Lewandowskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, został złożony opis i oszacowanie udziału w 1/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 61 o powierzchni 73,84 m2 , znajdującego się w budynku nr 4 przy ulicy Smolnej w Iławie, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi Księgę Wieczystą nr EL1I/00043580/9, opisanego i oszacowanego w dniu 22 grudnia 2016 roku w operacie szacunkowym k. 29-54 akt sprawy przez rzeczoznawcę majątkowego Benedykta Dudkę (nr uprawnień 2993). Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygn. akt V GUp 87/18. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20697

Dodano: 2019-04-18 16:01:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Achciński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20699. Achciński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/18. [BMSiG-20130/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Achcińskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostały złożone opisy i oszacowania: a) 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 98/38 o powierzchni 0,0974 ha zabudowanej dwoma budynkami w zwartej bryle: budynkiem mieszkalnym nr 13 o powierzchni 100,49 m2 (plus kotłownia o powierzchni 10,70 m2 ) i budynkiem hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 357,11 m2 położonego w Łukcie przy ulicy Warmińskiej, Księga Wieczysta nr EL1O/00037961/5 prowadzona przez SR w Ostródzie opisanego i oszacowanego w dniu 18 grudnia 2018 roku w operacie szacunkowym sporządzonym przez BTP Biuro Techniczno-Prawne Zespół Analiz Ekonomiczno-Doradczych w Olsztynie - Adama Turczyńskiego k. 58-123 akt sprawy; b) 1/2 udziału w rolnej niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,6100 ha, położonej w Strzałkowie, gmina Łukta, składającej się z działek gruntu nr 623,624/1, Księga Wieczysta nr EL1O/00026345/1 prowadzona przez SR w Ostródzie opisanego i oszacowanego w dniu 18 grudnia 2018 roku w operacie szacunkowym sporządzonym przez BTP Biuro Techniczno-Prawne Zespół Analiz Ekonomiczno-Doradczych w Olsztynie - Adama Turczyńskiego i Piotra Gulmontowicza k. 124-172 akt sprawy; c) 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 104,5 m2 , położony w Łukcie przy ulicy Warszawskiej 1A wraz z udziałem 1/3 w częściach wspólnych budynku i działce nr 179/5 objętych KW nr EL1O/00039761/7, Księga Wieczysta dla nieruchomości lokalowej to KW nr EL1O/00039762/4 prowadzona przez SR w Ostródzie opisanego i oszacowanego w dniu 18 grudnia 2018 roku w operacie szacunkowym sporządzonym przez BTP Biuro Techniczno-Prawne Zespół Analiz Ekonomiczno-Doradczych w Olsztynie - Adama Turczyńskiego i Bogdana Milewskiego k. 173-209 akt sprawy. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygn. akt V GUp 36/18. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20699

Dodano: 2019-04-18 16:03:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kurczab Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20701. Kurczab Bożena i Kurczab Józef. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-20041/2019] Syndyk masy upadłości Bożeny Kurczab oraz Józefa Kurczab ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 12 stycznia 2018 r., sygn. akt V GUp 2/18, ogłasza, że posiada na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Legnicy przy ulicy Rymarskiej 10 w granicach działek o numerach ewidencyjnych 145/3, 145/4 AM-7 o łącznej powierzchni 1 066 m2 , obręb Piekary Stare, okres użytkowania do 5.11.2098 r., oraz dwa budynki stanowiące od gruntu przedmiot odrębnej własności: budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 138,70 m2 i budynek gospodarczy o pow. ogólnej 234 m2 . Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1L/00040159/7 przez Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż dokonywana jest z wolnej ręki w trybie przetargu ofertowego z możliwością uzupełnienia o licytację ustną. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej http://kancelariasyndyka.org. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 259 200,00 zł, co stanowi 80% ceny oszacowania całej nieruchomości. Termin składania ofert zakupu upływa 27.06.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20701

Dodano: 2019-04-18 16:19:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kurczab Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20701. Kurczab Bożena i Kurczab Józef. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-20041/2019] Syndyk masy upadłości Bożeny Kurczab oraz Józefa Kurczab ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 12 stycznia 2018 r., sygn. akt V GUp 2/18, ogłasza, że posiada na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Legnicy przy ulicy Rymarskiej 10 w granicach działek o numerach ewidencyjnych 145/3, 145/4 AM-7 o łącznej powierzchni 1 066 m2 , obręb Piekary Stare, okres użytkowania do 5.11.2098 r., oraz dwa budynki stanowiące od gruntu przedmiot odrębnej własności: budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 138,70 m2 i budynek gospodarczy o pow. ogólnej 234 m2 . Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1L/00040159/7 przez Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż dokonywana jest z wolnej ręki w trybie przetargu ofertowego z możliwością uzupełnienia o licytację ustną. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej http://kancelariasyndyka.org. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 259 200,00 zł, co stanowi 80% ceny oszacowania całej nieruchomości. Termin składania ofert zakupu upływa 27.06.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20701

Dodano: 2019-04-18 16:19:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DEVELOPMENT PARTNERS Paweł Lis w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 20702. Lis Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Development Partners Paweł Lis w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 582/15. [BMSiG-20050/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 582/15, umorzył zobowiązania niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym Pawła Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Development Partners Paweł Lis z siedzibą w Warszawie w całości, z wyjątkiem należności wskazanych w art. 369 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20702

Dodano: 2019-04-18 16:20:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ruciński Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20703. Ruciński Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1065/18. [BMSiG-20144/2019] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jana Rucińskiego (sygn. akt X GUp 1065/18) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Podrzecznej 10 w Łowiczu, o powierzchni 898 m2 (KW LD1O/00000224/2). Cena wywoławcza wynosi 137 300,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13 700 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych). Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać prawidłowe oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z oznaczeniem sygn. akt X GUp 1065/18, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania. Oferta winna spełniać pozostałe warunki wskazane w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza Warunkach przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 czerwca 2019 roku, o godz. 930, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali 14. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego komisarza. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20703

Dodano: 2019-04-18 16:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rudziak Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20705. Rudziak Bogusława. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/17. [BMSiG-20036/2019] Syndyk masy upadłości Bogusławy Rudziak, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GUp 57/17 o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ogłasza, że posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej w granicach działek nr 121/5, 121/6 AM - 1, o powierzchni 1 142 m2 , obręb Brochocin, gmina Zagrodno, położona administracyjnie w Brochocinie nr 8a. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta pod numerem LE1Z/00021825/9 przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Powierzchnia całkowita budynku: 467,88 m2 , w tym: powierzchnia użytkowa mieszkalna: 315,67 m2 , powierzchnia piwnic: 152,21 m2 . Sprzedaż dokonywana jest z wolnej ręki, w trybie przetargu ofertowego z możliwością uzupełnienia o licytację ustną. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej http://kancelariasyndyka.org. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 262 400,00 zł, co stanowi 80% ceny oszacowania całej nieruchomości. Termin składania ofert zakupu upływa 27.06.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20705

Dodano: 2019-04-18 16:23:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

S.T.M.P. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 20706. S.T.M.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000527374. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r., sygn. akt X GUp 197/18. [BMSiG-20031/2019] Sędzia komisarz wyznaczony w postępowaniu upadłościowym S.T.M.P. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 78 (KRS 0000527374, REGON 147474681, NIP 9512383612), sygn. akt X GUp 197/18, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 roku w przedmiocie głosowania nad układem, na podstawie art. 119 Prawa restrukturyzacyjnego w związku z art. 266f Prawa upadłościowego, stwierdził przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli S.T.M.P spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 3 kwietnia 2019 roku układu o następującej treści: 1. umorzenie w całości wierzytelności wierzyciela S.T.M.V. Group w kwocie 270 592,07 zł z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 19.12.2014 r. (kwota główna udzielonej pożyczki 213 450,00 zł i 10 000,00 euro) oraz odsetek od ww. kwoty; 2. w przypadku pozostałych wierzycieli, tj. Kancelaria Księgowa Partner w Biznesie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, Izabeli Płaskocińskiej, Nobel.pro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, adw. Tomasza Kaplińskiego: a) spłata 10% kwot głównych wierzytelności, płatnych w terminie 60 dni od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; b) umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości, jak i po ogłoszeniu upadłości oraz innych kosztów i należności ubocznych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20706

Dodano: 2019-04-18 16:24:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wojciechowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20707. Wojciechowski Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 189/18. [BMSiG-20026/2019] OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości: 1. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 32, o powierzchni użytkowej 48,90 m2 , zlokalizowanego w budynku przy ul. Kolumba 2 klatka „A” w Gdańsku, dla którego to lokalu jest prowadzona Księga Wieczysta numer GD1G/00230082/2 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka w postępowaniu upadłościowym: Piotra WOJCIECHOWSKIEGO, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 189/18. Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej. Osoby zainteresowane winny złożyć do wskazanego wyżej Sądu pisemną ofertę zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony przez Syndyka drogą elektroniczną na adres maila lub udostępniony do wglądu w siedzibie Syndyka lub w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Organizatorem przetargu jest Syndyk z siedzibą w Sopocie przy ul. Podjazd 1/2. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Syndykiem telefonicznie (+48 662 053 054) lub drogą e-mailową (oferty@syndyk-24.pl). Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2019 roku. Otwarcie ofert jest przewidziane przed Sędzią Komisarzem w dniu 23 maja 2019 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, sala „B68a” o godz. 1300. Cena minimalna dla wskazanej nieruchomości wynosi 206.300 zł, a konieczne wadium do uczestniczenia w Przetargu to 1/10 wskazanej ceny minimalnej zaokrąglonej w górę do rzędu setek złotych (20.700,00 zł), do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu i w terminie w nim określonym. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie. Złożony do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy można przeglądać w Biurze Syndyka lub w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20707

Dodano: 2019-04-18 16:25:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Hajnus Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20708. Hajnus Jolanta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 328/18. [BMSiG-20169/2019] Sędzia Komisarz w postępowania upadłościowym Jolanty Hajnus, zam. Sanok, numer PESEL 65061213127, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 328/18), informuje o zakończeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1007, o powierzchni 0,1226 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ul. Bolesława Prusa 4, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KS1S/00067908/2. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). Poucza się uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można do Sędziego Komisarza wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20708

Dodano: 2019-04-18 16:26:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szymańska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20709. Szymańska Mariola. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/16. [BMSiG-20230/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Marioli Szymańskiej, V GUp 37/16, z SSR Marii Szymańskiej na asesora sądowego Dominika Nowickiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20709

Dodano: 2019-04-18 16:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pawlik Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20710. Pawlik Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 126/16. [BMSiG-20173/2019] Zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt V GUp 126/16, w sprawie zatwierdzenia warunków sprzedaży Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jana Pawlika, PESEL 68060405399, zam. Warzyce, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr ew. 1538/2 i 1538/3 o łącznej powierzchni 0,2884 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Warzyce, gmina Jasło. Sprzedaży podlega prawo własności do gruntu działek oraz zabudowań przedmiotowej nieruchomości wraz z infrastrukturą. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00038564/8. 1. Określenie warunków przetargu, uwzględniając, że: I. Cena wywoławcza sprzedaży nie niższa niż wartość oszacowania wynosząca kwotę 165.700,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych zero groszy). II. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warzycach, sygn. akt V GUp 126/16 - nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r., do godz. 1530, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Sądu. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Jan Władysław Pawlik w upadłości, Warzyce 212, 38-200 Jasło, numer rachunku: 35 1240 2337 1111 0010 7240 4512 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. III. Pod uwagę będą brane pisemne oferty, które będą zawierać: 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG. 2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie. 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 6. Wymóg określony w pkt 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej. IV. Pozostałe warunki: 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk. 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy nr 35 1240 2337 1111 0010 7240 4512, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna. 3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada. 4. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. 5. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 6. Wyboru oferenta dokona Syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza. 7. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium. 8. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego. V. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 4 czerwca 2019 r., o godz. 1400, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 29. W posiedzeniu mogą uczestniczyć oferenci lub ich pełnomocnicy posiadający stosowne pełnomocnictwa. VI. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu miejsca i terminu pod nr tel. 609 474 651. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20710

Dodano: 2019-04-18 16:29:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

SENSUS INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Inne

Poz. 20711. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-20136/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki - SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości, Rada Wierzycieli podjęła w dniu 29 marca 2019 roku: - uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Okulickiego 9/1 w Toruniu, działka nr 207, obręb nr 72 Toruń, na rzecz Pauli Stankiewicz i Pawła Stankiewicza, na warunkach określonych aktem notarialnym, tj. umowy deweloperskiej z dn. 11.06. 2015 r.; - uchwałę nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Okulickiego 9/2 w Toruniu, działka nr 207, obręb 72 Toruń, na rzecz Diany Koczorskiej i Rafała Koczorskiego, na warunkach określonych aktem notarialnym, tj. umowy deweloperskiej z dn. 27.05. 2015 r. Sędzia komisarz poucza, iż w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do sędziego komisarza, na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20711

Dodano: 2019-04-18 16:29:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakład Produkcji Skórzanej ESCOTT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20713. ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ „ESCOTT” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Chełmie. KRS 0000073456. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 45/17. [BMSiG-20177/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zakładu Produkcji Skórzanej „Escott” Spółki Akcyjnej w Chełmie (sygn. akt IX GUp 45/17) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości Zakładu Produkcji Skórzanej „Escott” Spółki Akcyjnej w Chełmie, w skład którego wchodzą: - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr: 49/38, 49/49, 49/51, 49/53 położone w mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7, województwo lubelskie, obręb ewidencyjny 25, wraz z prawem własności posadowionych na ich terenie nieruchomości budynkowych, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Chełmie, prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem LU1C/50385/9, - udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w wysokości 42/100, stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/67, 49/68 położone w mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7, województwo lubelskie, obręb ewidencyjny 25, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem LU1C/49459/9, - umowy najmu wskazane w załączniku numer 2 do wniosku, - prawo własności ruchomości wskazanych w załączniku numer 3 do wniosku, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej, zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2019 r., godz. 1530 (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r., godz. 1100, sala XXIV. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20713

Dodano: 2019-04-18 16:31:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Skrabalak Anna Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20715. Skrabalak Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 74/16. [BMSiG-20234/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Marcina Skrabalak, V GUp 74/16, z SSR Marii Szymańskiej na Asesora Sądowego Barbarę Trokowską-Stempnik. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 207015

Dodano: 2019-04-18 16:33:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gładysz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20718. Gładysz Krystyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/19. [BMSiG-20247/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystyny Gładysz, sygn. akt VI GUp 14/19, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2019 roku, w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że na sędziego komisarza wyznaczono As. SR Przemysława Makuła w miejsce SSR Jacka Werengowskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20718

Dodano: 2019-04-18 16:37:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wdowikowski Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 20719. Wdowikowski Zygmunt. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/17 of. [BMSiG-20207/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp-12/17 of, postanowił: I. umorzyć w całości, bez ustalania planu spłat, zobowiązania upadłego Zygmunta Wdowikowskiego wobec wierzycieli uznanych na liście wierzytelności: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, 2. Damian Kucza komornik sądowy przy SR w Kędzierzynie- -Koźlu, 3. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z s. w Warszawie. II. umorzyć w całości zobowiązania upadłego wobec wierzycieli upadłego, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużnika, z wyjątkiem zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Po uprawomocnieniu się powyższego postanowienia postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Zygmunta Wdowikowskiego, PESEL 60010513495, pod sygn. akt V GUp-12/17 of, na podst. art. 49116 ust. 3 Pr. upadłościowego, z mocy prawa ulegnie zakończeniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20719

Dodano: 2019-04-18 16:38:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wysoczańska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20721. Wysoczańska Paulina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 50/19. [BMSiG-20206/2019] W postępowaniu upadłościowym Pauliny Wysoczańskiej, numer PESEL 77090800748, toczącym się pod sygn. akt VIII GUp 50/19 przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, złożono w dniu 21.03.2019 r. do akt opis i oszacowanie nieruchomości upadłej: lokalu mieszkalnego o pow. 73,61 m kw., poł. we Wrocławiu, ul. Gołężycka 25/1, KW nr WR1K/00219832/9 (wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,98 m kw.). W terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie, kierując je do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław z podaniem sygn. akt jw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20721

Dodano: 2019-04-18 16:39:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Elastic Line Sp. z o.o. w upadłości układowej

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20722. ELASTIC LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000245332. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2005 r., sygn. akt X GUp 35/11/9. [BMSiG-20223/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Elastic-Line Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Dąbrowie Górniczej (sygn. akt X GUp 35/11/9) został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości upadłego położonej w Swarzędzu - Jasinie, ul. Rutkowskiego 21. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14 pokój 101, i w ciągu tygodnia od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20722

Dodano: 2019-04-18 16:39:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

MAGNUS Sp. z o.o.

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20795. „MAGNUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Elblągu. KRS 0000018354. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2001 r., sygn. akt V GRu 2/19. [BMSiG-20147/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym MAGNUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, KRS 0000018354, sygn. akt V GRu 2/19, w dniu 26 marca 2019 roku został złożony spis wierzytelności, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21 (sekretariat pok. 522) i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia w MSiG można wnieść sprzeciw do sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20795

Dodano: 2019-04-18 16:40:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Centrum Konferencyjno-Bankietowe OSIECZEK Sp. z o.o.

2019-04-18 Inne

Poz. 20796. CENTRUM KONFERENCYJNO-BANKIETOWE „OSIECZEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000487289. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2013 r., sygn. akt X GRp 5/18. [BMSiG-20110/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że z dniem uprawomocnienia się postanowienia w sprawie sygn. akt X GRp 5/18 z dnia 25 października 2018 roku o zatwierdzeniu układu częściowego w przyśpieszonym postępowaniu układowym Centrum Konferencyjno-Bankietowego Osieczek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nadzorca sądowy Centrum Konferencyjno-Bankietowego Osieczek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objął funkcję nadzorcy wykonania układu oraz złożył w dniu 15 marca 2019 roku sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego, a także z wykonania układu za okres od 19.12.2018 r. do 28.02.2019 r. Nadzorca wykonania układu Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20796

Dodano: 2019-04-18 16:41:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

PPH BETPOL Marian Kwiatkowski

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu układu

Poz. 20797. Kwiatkowski Marian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe BETPOL w restrukturyzacji w Działdowie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRue 1/19. [BMSiG-20156/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy w sprawie z wniosku dłużnika Mariana Kwiatkowskiego, zawiadamia, iż postanowieniem z 29 marca 2019 roku, sygn. akt V GReu 1/19, stwierdził, że układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Mariana Kwiatkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BETPOL „w restrukturyzacji” z siedzibą w Działdowie w dniu 13 kwietnia 2017 roku został wykonany. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20797

Dodano: 2019-04-18 16:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

PRO-INHUT Sp. z o.o.

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 20798. PRO-INHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000074544. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 grudnia 2001 r., sygn. akt X GRp 1/19/3. [BMSiG-20185/2019] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika PRO-INHUT sp. o.o. w Dąbrowie Górniczej, adres: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074544 (sygnatura akt X GRp 1/19/3) zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście z powołaniem się na sygnaturę akt X GRp 1/19/3 na adres: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana zostanie karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu przed dniem 5 czerwca 2019 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego Komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 5 czerwca 2019 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Sędzia komisarz informuje nadto, iż wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego Rejestru bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosowne akty powołania). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie lub muszą wynikać z wyciągów z rejestrów, w których wierzyciel jest ujawniony. Na zgromadzeniu wierzycieli będą głosowane propozycje układowe złożone przez dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20798

Dodano: 2019-04-18 16:42:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

OGRODY RAKOCZY Piotr Rakoczy

2019-03-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20799. Rakoczy Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrody Rakoczy Piotr Rakoczy w Rolantowicach. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 48/18, VIII GRp 7/19. [BMSiG-20224/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22.03.2019 r., sygn. akt VIII GR 48/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Piotra Rakoczego (PESEL 75030314337) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ogrody Rakoczy Piotr Rakoczy w Rolantowicach wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy oraz nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym w osobie Eweliny Kusak-Kopeć (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 508); oraz wskazał, że podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich stanowi art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). przyspieszone postępowanie układowe będzie się dalej toczyło pod sygn. akt VIII GRp 7/19. Wierzycielowi dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20799

Dodano: 2019-04-18 16:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

OGRODY RAKOCZY Piotr Rakoczy

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20799. Rakoczy Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrody Rakoczy Piotr Rakoczy w Rolantowicach. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 48/18, VIII GRp 7/19. [BMSiG-20224/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22.03.2019 r., sygn. akt VIII GR 48/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Piotra Rakoczego (PESEL 75030314337) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ogrody Rakoczy Piotr Rakoczy w Rolantowicach wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy oraz nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym w osobie Eweliny Kusak-Kopeć (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 508); oraz wskazał, że podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich stanowi art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). przyspieszone postępowanie układowe będzie się dalej toczyło pod sygn. akt VIII GRp 7/19. Wierzycielowi dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20799

Dodano: 2019-04-18 16:47:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FUXBUD Marta Kaczmarzyk

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20800. Kaczmarzyk Marta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FuxBud Marta Kaczmarzyk w Sosnowcu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GRp 3/19/3. [BMSiG-20179/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w przyśpieszonym postępowaniu układowym dot. dłużnika Marty Kaczmarzyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FuxBud Marta Kaczmarzyk w Sosnowcu, sygn. akt X GRp 3/19/3, nadzorca sądowy złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym przy ul. Lompy 14 w pokoju 103. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20800

Dodano: 2019-04-18 16:48:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 20801. „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000373032. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2010 r., sygn. akt IX GRp 1/16. [BMSiG-20354/2019] Nadzorca wykonania układu Biomed S.A. Lublin złożył do akt sprawy IX GRp 1/16 sprawozdanie nr 10 za okres 23.12.2018 roku do 22.03.2019 roku dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20801

Dodano: 2019-04-18 16:49:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wojciech Grabowski Ranczo Weterynarza

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 20802. Grabowski Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Grabowski Ranczo Weterynarza w Grabinach-Zameczku. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 13/17, VI GReu 2/19. [BMSiG-20119/2019] Sędzia Referent w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Wojciecha Grabowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Grabowski Ranczo Weterynarza w miejscowości Grabiny-Zameczek, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRp 13/17 obwieszcza, iż w związku z uprawomocnieniem się w dniu 24 stycznia 2019 roku postanowienia z dnia 16 listopada 2018 roku o zatwierdzeniu układu zawartego w dniu 31 października 2018 roku na mocy art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca sądowy Jacek Ryncarz objął funkcję nadzorcy wykonania układu. Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GReu 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20802

Dodano: 2019-04-18 16:50:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ABUD Marek Adamczewski

2019-04-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20803. Adamczewski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABUD Marek Adamczewski w Chojnicach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRs 1/18. [BMSiG-20360/2019] OBWIESZCZENIE Zarządca masy sanacyjnej Marka Adamczewskiegoosoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ABUD Marek Adamczewski, NIP 5551780835, REGON 220159428, obwieszcza, że w dniu 3 stycznia 2019 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi ustanowionemu w postępowaniu sanacyjnym Marka Adamczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABUD Marek Adamczewski (sygn. akt VI GRs 1/18) uzupełniony spis wierzytelności. Jednocześnie zarządca masy sanacyjnej zawiadamia, że na podstawie art. 91 Prawo Restrukturyzacyjne w postępowaniu sanacyjnym w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postepowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt VI GRs 1/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20803

Dodano: 2019-04-18 16:51:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bińkowska Hanna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20838. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/19. [BMSiG-20465/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 37/19, ogłosił upadłość Hanny Barbary Bińkowskiej, zamieszkałej w Płońsku przy ulicy Grunwaldzkiej 65D/9, PESEL 55093014263, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 37/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20838

Dodano: 2019-04-19 10:49:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bińkowska Hanna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20838. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/19. [BMSiG-20465/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 37/19, ogłosił upadłość Hanny Barbary Bińkowskiej, zamieszkałej w Płońsku przy ulicy Grunwaldzkiej 65D/9, PESEL 55093014263, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 37/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20838

Dodano: 2019-04-19 10:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Brzezinka Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20839. Brzezinka Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 12/19, XII GUp 109/19. [BMSiG-20286/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 12/19), została ogłoszona upadłość dłużnika Stanisława Brzezinki (Brzezinka), zam.: oś. Orłowiec 70/3, 44-280 Rydułtowy, PESEL 55041518597, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20839

Dodano: 2019-04-19 10:50:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Brzezinka Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20839. Brzezinka Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 12/19, XII GUp 109/19. [BMSiG-20286/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 12/19), została ogłoszona upadłość dłużnika Stanisława Brzezinki (Brzezinka), zam.: oś. Orłowiec 70/3, 44-280 Rydułtowy, PESEL 55041518597, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20839

Dodano: 2019-04-19 10:50:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Cieślikowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20840. Cieślikowska Wanda. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 335/18, XII GUp 28/19. [BMSiG-20403/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wandy Cieślikowskiej, zamieszkałej: ulica Sanatoryjna 40/2, 70-775 Szczecin, PESEL 52092701440, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 28/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20840

Dodano: 2019-04-19 10:51:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Cieślikowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20840. Cieślikowska Wanda. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 335/18, XII GUp 28/19. [BMSiG-20403/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wandy Cieślikowskiej, zamieszkałej: ulica Sanatoryjna 40/2, 70-775 Szczecin, PESEL 52092701440, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 28/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20840

Dodano: 2019-04-19 10:51:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Czauderna Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20841. Czauderna Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 26/19, VI GUp 50/19 „of”. [BMSiG-20346/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2019 r., sygn. akt VI GU 26/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Czauderny - numer PESEL 41053100637, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 50/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20841

Dodano: 2019-04-19 10:52:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Czauderna Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20841. Czauderna Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 26/19, VI GUp 50/19 „of”. [BMSiG-20346/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2019 r., sygn. akt VI GU 26/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Czauderny - numer PESEL 41053100637, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 50/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20841

Dodano: 2019-04-19 10:52:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dzida Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20842. Dzida Edyta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 439/18, XIV GUp 78/19. [BMSiG-20348/2019] Sygn. akt XIV GU 439/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość Edyty Dzidy (numer PESEL 77091806309), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 78/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20842

Dodano: 2019-04-19 10:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dzida Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20842. Dzida Edyta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 439/18, XIV GUp 78/19. [BMSiG-20348/2019] Sygn. akt XIV GU 439/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość Edyty Dzidy (numer PESEL 77091806309), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 78/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20842

Dodano: 2019-04-19 10:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Gawroński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20843. Gawroński Jacek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/19. [BMSiG-20264/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie V GUp 30/19 ogłoszona została upadłość Jacka Gawrońskiego, zamieszkałego przy ul. Wiązowej 19/9, 87-100 Toruń, numer PESEL 69040709399, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20843

Dodano: 2019-04-19 10:54:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Gawroński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20843. Gawroński Jacek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/19. [BMSiG-20264/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie V GUp 30/19 ogłoszona została upadłość Jacka Gawrońskiego, zamieszkałego przy ul. Wiązowej 19/9, 87-100 Toruń, numer PESEL 69040709399, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20843

Dodano: 2019-04-19 10:54:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gałęzowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20844. Gałęzowska Sylwia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 218/18, V GUp 208/18. [BMSiG-20516/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 września 2018 r., sygn. V GU 218/18, ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Gałęzowskiej, nr PESEL 83071911945, zamieszkałej w miejscowości Miedzierza 78, 26-212 Smyków; określił, że dłużniczka Sylwia Gałęzowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Piekarskiego, nr licencji 694; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.). Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. V GUp 208/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20844

Dodano: 2019-04-19 10:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gałęzowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20844. Gałęzowska Sylwia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 218/18, V GUp 208/18. [BMSiG-20516/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 września 2018 r., sygn. V GU 218/18, ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Gałęzowskiej, nr PESEL 83071911945, zamieszkałej w miejscowości Miedzierza 78, 26-212 Smyków; określił, że dłużniczka Sylwia Gałęzowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Piekarskiego, nr licencji 694; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.). Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. V GUp 208/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20844

Dodano: 2019-04-19 10:55:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gralak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20845. Gralak Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 407/19, X GUp 269/19. [BMSiG-20399/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 20 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 407/19, ogłosił upadłość Grzegorza Gralaka, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wolskiej 91 lok. 44 (PESEL 69040603372) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 269/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Łukasza Grzechnik, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. X GUp 269/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20845

Dodano: 2019-04-19 10:56:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gralak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20845. Gralak Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 407/19, X GUp 269/19. [BMSiG-20399/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 20 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 407/19, ogłosił upadłość Grzegorza Gralaka, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wolskiej 91 lok. 44 (PESEL 69040603372) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 269/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Łukasza Grzechnik, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. X GUp 269/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20845

Dodano: 2019-04-19 10:56:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Hamela-Boulakhras Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20846. Hamela-Boulakhras Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 36/19 „of”, V GUp 30/19. [BMSiG-20277/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.04.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 36/19 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Hamela- -Boulakhras, PESEL 90032500441, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287; Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 30/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20846

Dodano: 2019-04-19 10:57:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Hamela-Boulakhras Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20846. Hamela-Boulakhras Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 36/19 „of”, V GUp 30/19. [BMSiG-20277/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.04.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 36/19 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Hamela- -Boulakhras, PESEL 90032500441, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287; Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 30/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20846

Dodano: 2019-04-19 10:57:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Hamerla Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20847. Hamerla Bożena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 58/19, VIII GUp 67/19. [BMSiG-20514/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10.04.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 58/19, ogłosił upadłość Bożeny Hamerli - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 61012610869, zamieszkałej: Sucharskiego 58 m. 18, 42-300 Myszków. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 67/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20847

Dodano: 2019-04-19 10:58:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Hamerla Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20847. Hamerla Bożena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 58/19, VIII GUp 67/19. [BMSiG-20514/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10.04.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 58/19, ogłosił upadłość Bożeny Hamerli - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 61012610869, zamieszkałej: Sucharskiego 58 m. 18, 42-300 Myszków. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 67/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20847

Dodano: 2019-04-19 10:58:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaptur Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20848. Kaptur Marian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/19, V GUp 127/19. [BMSiG-20450/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Mariana Kaptura - PESEL 52032521217, zamieszkałego w miejscowości Wąworków 49, 27-500 Opatów; określił, że upadły Marian Kaptur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz.19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 127/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20848

Dodano: 2019-04-19 10:59:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaptur Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20848. Kaptur Marian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 36/19, V GUp 127/19. [BMSiG-20450/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Mariana Kaptura - PESEL 52032521217, zamieszkałego w miejscowości Wąworków 49, 27-500 Opatów; określił, że upadły Marian Kaptur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz.19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 127/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20848

Dodano: 2019-04-19 10:59:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mrówczyńska Zenobia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20849. Mrówczyńska Zenobia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 164/19. [BMSiG-20379/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 164/19 ogłosił upadłość Zenobii Mrówczyńskiej (numer PESEL 54010309820) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20849

Dodano: 2019-04-19 11:00:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mrówczyńska Zenobia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20849. Mrówczyńska Zenobia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 164/19. [BMSiG-20379/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 164/19 ogłosił upadłość Zenobii Mrówczyńskiej (numer PESEL 54010309820) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20849

Dodano: 2019-04-19 11:00:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kozłowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20850. Kozłowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 54/19, VIII GUp 66/19. [BMSiG-20507/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10.04.2019 roku, sygn. akt VIII GU 54/19, ogłosił upadłość Elżbiety Kozłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 53121413189, zamieszkałej: plac Dąbrowskiego 18 m. 6, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 66/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20850

Dodano: 2019-04-19 11:01:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kozłowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20850. Kozłowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 54/19, VIII GUp 66/19. [BMSiG-20507/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10.04.2019 roku, sygn. akt VIII GU 54/19, ogłosił upadłość Elżbiety Kozłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 53121413189, zamieszkałej: plac Dąbrowskiego 18 m. 6, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 66/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20850

Dodano: 2019-04-19 11:01:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krymarys Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20851. Krymarys Marianna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 42/19 „of”, V GUp 31/19. [BMSiG-20275/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.04.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 42/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Marianny Krymarys, PESEL 37092012527, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego nr licencji 287. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 31/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20851

Dodano: 2019-04-19 11:02:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krymarys Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20851. Krymarys Marianna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 42/19 „of”, V GUp 31/19. [BMSiG-20275/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.04.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 42/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Marianny Krymarys, PESEL 37092012527, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego nr licencji 287. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 31/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20851

Dodano: 2019-04-19 11:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sosnowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20852. Sosnowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 84/19, V GUp 138/19. [BMSiG-20364/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Krzysztofa Sosnowskiego o ogłoszenie upadłości dłużnika Krzysztofa Sosnowskiego (sygn. akt V GU 84/19), postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Sosnowskiego, nr PESEL 57032204270, zamieszkałego w Starachowicach przy ul. Bocznej 24a m. 2, określając, że upadły Krzysztof Sosnowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20852

Dodano: 2019-04-19 11:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sosnowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20852. Sosnowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 84/19, V GUp 138/19. [BMSiG-20364/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Krzysztofa Sosnowskiego o ogłoszenie upadłości dłużnika Krzysztofa Sosnowskiego (sygn. akt V GU 84/19), postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Sosnowskiego, nr PESEL 57032204270, zamieszkałego w Starachowicach przy ul. Bocznej 24a m. 2, określając, że upadły Krzysztof Sosnowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20852

Dodano: 2019-04-19 11:03:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Muszyńska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20853. Muszyńska Angelika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 118/19. [BMSiG-20366/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 118/19 ogłosił upadłość dłużniczki Angeliki Muszyńskiej (PESEL 85112309580) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20853

Dodano: 2019-04-19 11:04:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Muszyńska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20853. Muszyńska Angelika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 118/19. [BMSiG-20366/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 118/19 ogłosił upadłość dłużniczki Angeliki Muszyńskiej (PESEL 85112309580) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20853

Dodano: 2019-04-19 11:04:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pietrkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20855. Pietrkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 83/19, V GUp 134/19. [BMSiG-20326/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 83/19, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Pietrkiewicz, nr PESEL 72100807829, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 34/57, określając, że upadła Ewa Pietrkiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Ur. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadła Ewa Pietrkiewicz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20855

Dodano: 2019-04-19 11:05:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pietrkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20855. Pietrkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 83/19, V GUp 134/19. [BMSiG-20326/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 83/19, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Pietrkiewicz, nr PESEL 72100807829, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Słoneczne 34/57, określając, że upadła Ewa Pietrkiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Ur. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadła Ewa Pietrkiewicz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20855

Dodano: 2019-04-19 11:05:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pisarska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20856. Pisarska Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 121/19. [BMSiG-20270/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 marca 2019 r., sygn. akt V GU 54/19: 1. ogłosił upadłość Danuty Pisarskiej (PESEL 55043014268), zamieszkałej (26-200) Końskie, ul. Warszawska 46 m. 31, określając, że upadła jest osobą fizyczną nie prowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652); 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Iwona Róziewicz, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, sygn. akt V GUp 121/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20856

Dodano: 2019-04-19 11:06:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pisarska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20856. Pisarska Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 121/19. [BMSiG-20270/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 marca 2019 r., sygn. akt V GU 54/19: 1. ogłosił upadłość Danuty Pisarskiej (PESEL 55043014268), zamieszkałej (26-200) Końskie, ul. Warszawska 46 m. 31, określając, że upadła jest osobą fizyczną nie prowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652); 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Iwona Róziewicz, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, sygn. akt V GUp 121/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20856

Dodano: 2019-04-19 11:06:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pluta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20857. Pluta Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 279/18 of, VI GUp 45/19 „of”. [BMSiG-20312/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt VI GU 279/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Pluta, numer PESEL 58031008520, zamieszkałej: ulica Przelotowa 26, Pietrzykowice (34-326), w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 45/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20857

Dodano: 2019-04-19 11:07:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pluta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20857. Pluta Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 279/18 of, VI GUp 45/19 „of”. [BMSiG-20312/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt VI GU 279/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Pluta, numer PESEL 58031008520, zamieszkałej: ulica Przelotowa 26, Pietrzykowice (34-326), w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 45/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20857

Dodano: 2019-04-19 11:07:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sitek Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20858. Sitek Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 26/19, V GUp 35/19. [BMSiG-20281/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygnatura akt V GUp 35/19 (poprzednio V GU 26/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosława Sitka, zamieszkałego pod adresem: ul. Wiatraczna 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 50050312235. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20858

Dodano: 2019-04-19 11:08:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sitek Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20858. Sitek Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 26/19, V GUp 35/19. [BMSiG-20281/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygnatura akt V GUp 35/19 (poprzednio V GU 26/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosława Sitka, zamieszkałego pod adresem: ul. Wiatraczna 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 50050312235. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20858

Dodano: 2019-04-19 11:08:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kulesza Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20859. Kulesza Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 62/19. [BMSiG-20262/2019] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie, ogłosił upadłość Sławomira Kuleszy, numer PESEL 67061012010, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Krystynę Bartoszewską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 330. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 62/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20859

Dodano: 2019-04-19 11:10:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kulesza Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20859. Kulesza Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 62/19. [BMSiG-20262/2019] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie, ogłosił upadłość Sławomira Kuleszy, numer PESEL 67061012010, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Krystynę Bartoszewską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 330. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 62/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20859

Dodano: 2019-04-19 11:10:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szczygieł Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20860. Szczygieł Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 659/18, XII GUp 79/19. [BMSiG-20271/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt XII GU 659/18, ogłosił upadłość dłużniczki Grażyny Szczygieł, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 50081316040, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Ferdyna (licencja nr 220). Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 79/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20860

Dodano: 2019-04-19 11:11:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szczygieł Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20860. Szczygieł Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 659/18, XII GUp 79/19. [BMSiG-20271/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt XII GU 659/18, ogłosił upadłość dłużniczki Grażyny Szczygieł, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 50081316040, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Ferdyna (licencja nr 220). Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 79/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20860

Dodano: 2019-04-19 11:11:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Szkałuba Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20861. Szkałuba Paulina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 247/18, XII GUp 29/19. [BMSiG-20305/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pauliny Szkałuby, zamieszkałej: Koplino 19, 72-410 Golczewo, PESEL 85031212329, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 29/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Sasa, numer licencji 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20861

Dodano: 2019-04-19 11:11:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Szkałuba Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20861. Szkałuba Paulina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 247/18, XII GUp 29/19. [BMSiG-20305/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pauliny Szkałuby, zamieszkałej: Koplino 19, 72-410 Golczewo, PESEL 85031212329, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 29/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Sasa, numer licencji 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20861

Dodano: 2019-04-19 11:11:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Szot Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20862. Szot Marta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 292/18, V GUp „of” 46/19. [BMSiG-20418/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 292/18): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika: Marta Szot, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Bartąska 120 m. 36, PESEL 91082304962, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz; V. na syndyka upadłości wyznaczył pana Jana Wasilewskiego (nr lic. 313). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20862

Dodano: 2019-04-19 11:13:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Szot Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20862. Szot Marta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 292/18, V GUp „of” 46/19. [BMSiG-20418/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 292/18): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika: Marta Szot, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Bartąska 120 m. 36, PESEL 91082304962, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz; V. na syndyka upadłości wyznaczył pana Jana Wasilewskiego (nr lic. 313). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20862

Dodano: 2019-04-19 11:13:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Termin Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20864. Termin Czesław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 106/18/9, X GUp 36/19/9. [BMSiG-20294/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 106/18/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Czesława Termin (PESEL nr 61031606698), zamieszkałego pod adresem: 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 37/12. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 655). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 36/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20864

Dodano: 2019-04-19 11:14:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Termin Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20864. Termin Czesław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 106/18/9, X GUp 36/19/9. [BMSiG-20294/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 106/18/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Czesława Termin (PESEL nr 61031606698), zamieszkałego pod adresem: 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 37/12. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 655). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 36/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20864

Dodano: 2019-04-19 11:14:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tkocz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20865. Tkocz Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 86/19. [BMSiG-20556/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 86/19 dotyczącej upadłości dłużnika Łukasza Tkocz, PESEL 86080216937, dnia 10 kwietnia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Łukasza Tkocz, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony ASR Magdalena Michalska-Kania, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20865

Dodano: 2019-04-19 11:15:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tkocz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20865. Tkocz Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 86/19. [BMSiG-20556/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 86/19 dotyczącej upadłości dłużnika Łukasza Tkocz, PESEL 86080216937, dnia 10 kwietnia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Łukasza Tkocz, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony ASR Magdalena Michalska-Kania, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20865

Dodano: 2019-04-19 11:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wąsowicz Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20866. Wąsowicz Urszula. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 765/18, VIII GUp 159/19. [BMSiG-20375/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 765/18, ogłoszono upadłość dłużnika Urszuli Wąsowicz (PESEL 58022808487), zamieszkałej przy ul. Tetmajera 56a, 34-471 Ludźmierz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Gąsienicę- -Laskowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 159/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20866

Dodano: 2019-04-19 11:16:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wąsowicz Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20866. Wąsowicz Urszula. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 765/18, VIII GUp 159/19. [BMSiG-20375/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 765/18, ogłoszono upadłość dłużnika Urszuli Wąsowicz (PESEL 58022808487), zamieszkałej przy ul. Tetmajera 56a, 34-471 Ludźmierz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Gąsienicę- -Laskowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 159/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20866

Dodano: 2019-04-19 11:16:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wochalski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20867. Wochalski Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 6/19, V GUp 37/19. [BMSiG-20568/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt V GU 6/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Wochalskiego, zam.: 47-330 Rozwadza, ul. Krótka 6, identyfikującego się nr PESEL 89121604852, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, nr licencji 421; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20867

Dodano: 2019-04-19 11:17:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wochalski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20867. Wochalski Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 6/19, V GUp 37/19. [BMSiG-20568/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt V GU 6/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Wochalskiego, zam.: 47-330 Rozwadza, ul. Krótka 6, identyfikującego się nr PESEL 89121604852, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, nr licencji 421; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20867

Dodano: 2019-04-19 11:17:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wojtachno Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20868. Wojtachno Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 25/19, V GUp 133/19. [BMSiG-20329/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 25/19, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Wojtachno, nr PESEL 66040201982, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Słoneczna 30/26, określając, że upadły - Elżbieta Wojtachno jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Ur. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Elżbieta Wojtachno ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 133/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20868

Dodano: 2019-04-19 11:18:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wojtachno Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20868. Wojtachno Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 25/19, V GUp 133/19. [BMSiG-20329/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 25/19, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Wojtachno, nr PESEL 66040201982, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Słoneczna 30/26, określając, że upadły - Elżbieta Wojtachno jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Ur. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadły Elżbieta Wojtachno ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 133/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20868

Dodano: 2019-04-19 11:18:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wolski Robert Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20869. Wolski Robert Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2132/18, X GUp 317/19. [BMSiG-20563/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2132/18, ogłosił upadłość Roberta Artura Wolskiego, zamieszkałego przy ul. Fabrycznej 34 m. 17, 05-500 Piaseczno, PESEL 72040305755, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 317/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego - wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20869

Dodano: 2019-04-19 11:19:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wolski Robert Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20869. Wolski Robert Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2132/18, X GUp 317/19. [BMSiG-20563/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2132/18, ogłosił upadłość Roberta Artura Wolskiego, zamieszkałego przy ul. Fabrycznej 34 m. 17, 05-500 Piaseczno, PESEL 72040305755, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 317/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego - wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20869

Dodano: 2019-04-19 11:19:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20870. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 124/19, V GUp 146/19. [BMSiG-20444/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 kwietnia 2019 r. roku ogłosił upadłość dłużniczki Marianny Wójcik, PESEL 48070811542, zamieszkałej: 26-006 Nowa Słupia, miejscowość Rudki, ul. Pocztowa 11 m. 11, określając, że upadła Marianna Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 146/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20870

Dodano: 2019-04-19 11:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20870. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 124/19, V GUp 146/19. [BMSiG-20444/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 kwietnia 2019 r. roku ogłosił upadłość dłużniczki Marianny Wójcik, PESEL 48070811542, zamieszkałej: 26-006 Nowa Słupia, miejscowość Rudki, ul. Pocztowa 11 m. 11, określając, że upadła Marianna Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 146/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20870

Dodano: 2019-04-19 11:20:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wykowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20871. Wykowska Marzena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 995/18, VI GUp 52/19. [BMSiG-20250/2019] Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. VI GU 995/18 (GUp 52/19) ogłosił upadłość dłużnika, Marzeny Wykowskiej, zamieszkałej przy ul. Batorego 47A, 84-230 Rumia, PESEL 94080504860, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie As. SR Przemysława Makuły, urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 52/19. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015/848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20871

Dodano: 2019-04-19 11:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wykowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20871. Wykowska Marzena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 995/18, VI GUp 52/19. [BMSiG-20250/2019] Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. VI GU 995/18 (GUp 52/19) ogłosił upadłość dłużnika, Marzeny Wykowskiej, zamieszkałej przy ul. Batorego 47A, 84-230 Rumia, PESEL 94080504860, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie As. SR Przemysława Makuły, urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 52/19. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015/848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20871

Dodano: 2019-04-19 11:21:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zielińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20872. Zielińska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 921/18, VIII GUp 161/19. [BMSiG-20359/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.04.2019 r. - sygn. akt VIII GU 921/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Zielińskiej (PESEL 87050711566), zamieszkałej pod adresem: ul. Księdza Gołby 14, 34-116 Bachowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 161/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20872

Dodano: 2019-04-19 11:22:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zielińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20872. Zielińska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 921/18, VIII GUp 161/19. [BMSiG-20359/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.04.2019 r. - sygn. akt VIII GU 921/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Zielińskiej (PESEL 87050711566), zamieszkałej pod adresem: ul. Księdza Gołby 14, 34-116 Bachowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 161/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20872

Dodano: 2019-04-19 11:22:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MONOLITH VIDEO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20873. „MONOLITH VIDEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000072946. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r., sygn. akt X GUp 720/18. [BMSiG-20500/2019] W postępowaniu upadłościowym Monolith Video spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 720/18, w dniu 28 marca 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20873

Dodano: 2019-04-19 11:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Andzel Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20874. Andzel Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 130/18 of. [BMSiG-20562/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Andzela, sygn. akt V GUp 130/18 of, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka do akt w dniu 10 stycznia 2019 roku zbiorczej listy wierzytelności oraz w dniu 22 lutego 2019 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składała oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20874

Dodano: 2019-04-19 11:23:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Apteka PARACELSUS mgr farm. Hanna Gulczewska w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20875. Gulczewska Hanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Apteka Paracelsus mgr farm. Hanna Gulczewska w upadłości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 43/18. [BMSiG-20386/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Gulczewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Apteka „Paracelsus” mgr farm. Hanna Gulczewska w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 43/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15.02.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20875

Dodano: 2019-04-19 11:23:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Biel Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20876. Biel Bogumił. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 47/17. [BMSiG-20321/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bogumiła Biela, PESEL 70092812056, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 47/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw14), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20876

Dodano: 2019-04-19 11:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bieliński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20877. Bieliński Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 348/18. [BMSiG-20295/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Bielińskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. X GUp 348/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 8 marca 2019 r. Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20877

Dodano: 2019-04-19 11:24:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dwernicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20878. Dwernicki Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 405/18. [BMSiG-20532/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Tomasza Dwernickiego, zamieszkałego: Krosno, PESEL 68112508050, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 405/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256 -258 pr.up.in. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenie i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20878

Dodano: 2019-04-19 11:24:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20879. Brzozowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 904/18. [BMSiG-20333/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Brzozowskiej, PESEL 72070101484 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 904/18), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 28.03.2019 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20879

Dodano: 2019-04-19 11:24:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cieślak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20880. Cieślak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 132/18 „of”. [BMSiG-20278/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Cieślaka, PESEL 90011700079 nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 132/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 12 kwietnia 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20880

Dodano: 2019-04-19 11:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dominik Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20881. Dominik Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 247/18. [BMSiG-20307/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Józefa Dominika, PESEL 75031316918 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 247/18), ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 1, Zw 5-7), którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20881

Dodano: 2019-04-19 11:25:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dysiński Jacek Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20882. Dysiński Jacek Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 871/18. [BMSiG-20411/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Zbigniewa Dysińskiego (PESEL 60081700574), zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt X GUp 871/18, ogłasza, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności i w dniu 27 marca 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20882

Dodano: 2019-04-19 11:25:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Grzegorczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20883. Grzegorczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 65/18 of. [BMSiG-20531/2019] Zarządzeniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zbigniewa Grzegorczyka (PESEL 65031702651) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20883

Dodano: 2019-04-19 11:25:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20884. ELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostrowcu Świętokrzyskim. KRS 0000480694. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2013 r., sygn. akt V GUp 28/18. [BMSiG-20434/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 1 kwietnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności upadłego ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr KRS 0000480694, sygn. akt V GUp 28/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20884

Dodano: 2019-04-19 11:25:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Flader Roksana w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20885. Flader Roksana. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 551/18. [BMSiG-20396/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Roksany Flader, PESEL 83092014243, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 551/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20885

Dodano: 2019-04-19 11:26:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Foks-Moś Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20886. Foks-Moś Marzena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/18. [BMSiG-20322/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marzeny Foks-Moś (PESEL 70122710923) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 82/18, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20886

Dodano: 2019-04-19 11:26:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Głogowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20887. Głogowski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 993/18. [BMSiG-20383/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu sędzi komisarz dnia 29 marca 2019 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Głogowskiego oraz możliwości jej przeglądania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20887

Dodano: 2019-04-19 11:26:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grudziecki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20888. Grudziecki Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 123/18. [BMSiG-20459/2019] Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 29 marca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Piotra Grudzieckiego, PESEL 70011805790, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 123/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20888

Dodano: 2019-04-19 11:26:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Hzhehorchyk Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20889. Hzhehorchyk Natalia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/18 of. [BMSiG-20526/2019] Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Natalii Hzhehorchyk (PESEL 62062615507) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20889

Dodano: 2019-04-19 11:27:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

IMPERIA SERWIS Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20890. IMPERIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000462723. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt X GUp 517/18. [BMSiG-20353/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym: Imperia Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk sporządził i w dniu 6 marca 2019 roku złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego (sygn. akt X GUp 517/18 Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie). Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza, w trybie art. 256 ust. 1 Prawo upadłościowego, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20890

Dodano: 2019-04-19 11:27:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janicka Bernadeta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20891. Janicka Bernadeta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 797/18. [BMSiG-20558/2019] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU DRUGIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bernadety Janickiej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 797/18), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 18.03.2019 r. Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20891

Dodano: 2019-04-19 11:27:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jedowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20892. Jedowski Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 135/18/F. [BMSiG-20447/2019] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Jedowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 74062303498, zamieszkałego w Redzie przy ul. Storczykowej 2/10, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 135/18/F, została sporządzona i złożona w dniu 27 marca 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności wobec Krzysztofa Jedowskiego. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20892

Dodano: 2019-04-19 11:27:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20893. Kaczmarczyk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 228/18. [BMSiG-20345/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kaczmarczyka, PESEL 91073002233 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w miejscowości Raki (sygn. akt VIII GUp 228/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 6.03.2019 r. i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w dniu 8.04.2019 r. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 4912 ust. 1 p.u. w związku z art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20893

Dodano: 2019-04-19 11:28:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kmiotek Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20894. Kmiotek Irena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 23/18/1. [BMSiG-20553/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości Ireny Kmiotek (Irena Kmiotek), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, PESEL 48090806805, w toku prowadzonego pod sygn. X GUp 23/18/1 postępowania upadłościowego, sporządził i w dniu 9.04.2019 r. złożył Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20894

Dodano: 2019-04-19 11:28:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kolbusz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20895. Kolbusz Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 209/18. [BMSiG-20504/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Barbary Kolbusz, PESEL 74042416345, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 209/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256 -258 pr.up.in. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20895

Dodano: 2019-04-19 11:28:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

(Nitkiewicz) Kołtun Beata PAULAINVEST PL w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20896. Kołtun Beata Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 70/18. [BMSiG-20324/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. syndyk masy upadłości Beaty Anny Kołtun (obecnie Nitkiewicz), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulainvest PL w Lublinie (sygn. akt IX GUp 70/18) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełnioną w dniu 7 marca 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20896

Dodano: 2019-04-19 11:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kot Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20897. Kot Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1001/18. [BMSiG-20325/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Kota, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 1001/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 kwietnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20897

Dodano: 2019-04-19 11:29:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kozłowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20898. Kozłowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 999/18. [BMSiG-20493/2019] Sędzia Komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Andrzeja Kozłowskiego, sygn. akt X GUp 999/18, syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności upadłego (data przedłożenia 1.04.2019 r.). Z listą wierzytelności można się zapoznać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (adres poniżej). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu uznania odmówiono. Sprzeciw winien być złożony na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20898

Dodano: 2019-04-19 11:29:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krzeszewska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20899. Krzeszewska Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 196/17. [BMSiG-20304/2019] Sygn. akt XIV GUp 196/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zofii Krzeszewskiej, PESEL 64020708285 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 196/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20899

Dodano: 2019-04-19 11:29:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuropatwa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20900. Kuropatwa Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1099/18. [BMSiG-20550/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Kuropatwy, PESEL 69061502771, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 1099/18), syndyk sporządził i w dniu 8 kwietnia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany. Każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20900

Dodano: 2019-04-19 11:29:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łaszcz Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20901. Łaszcz Leszek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 176/18. [BMSiG-20437/2019] Sygn. akt XIV GUp 176/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Leszka Łaszcz, numer PESEL 54113008699, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 prawa upadłościowego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 176/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20901

Dodano: 2019-04-19 11:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lemański Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20902. Lemański Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 224/18. [BMSiG-20445/2019] XIV GUp 224/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Lemańskiego, PESEL 46012807017 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 224/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20902

Dodano: 2019-04-19 11:30:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

LEX OFFICE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20903. LEX OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ogrodzieńcu. KRS 0000398363. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2011 r., sygn. akt VIII GUp 28/17. [BMSiG-20498/2019] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 28/17, w postępowaniu upadłościowym Lex Office Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ogrodzieńcu, KRS nr 0000398363, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 7 stycznia 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20903

Dodano: 2019-04-19 11:30:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łopacińska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20904. Łopacińska Maria. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 175/17. [BMSiG-20318/2019] Sygn. akt XIV GUp 175/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Łopacińskiej, PESEL 40010610545 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt: XIV GUp 175/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20904

Dodano: 2019-04-19 11:30:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rozalewicz Piotr i Lorenz-Rozalewicz Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20905. Lorenz-Rozalewicz Karolina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 83/18 OF/P. [BMSiG-20415/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Lorenz-Rozalewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości posiadającej, nr PESEL 80061607266, sygn. akt VI GUp 83/18 OF/P, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 26 marca 2019 r. przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłej Karoliny Lorenz-Rozalewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą wg art. 255 ust. 2 PU każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Ponadto wg art. 256 w związku z art. 4912 ust. 1 w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 PU. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20905

Dodano: 2019-04-19 11:31:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maciejewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20906. Maciejewska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 644/18. [BMSiG-20327/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Moniki Maciejewskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 644/18, ogłasza, że dnia 25 marca 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20906

Dodano: 2019-04-19 11:31:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowicki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20907. Nowicki Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1180/18. [BMSiG-20330/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Wojciecha Nowickiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 1180/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 kwietnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20907

Dodano: 2019-04-19 11:32:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

MARK2 CORPORATION POLAND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20908. MARK2 CORPORATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000421080. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2012 r., sygn. akt V GUp 86/16. [BMSiG-20258/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym MARK2 CORPORATION POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Toruniu, sygn. akt V GUp 86/16, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20908

Dodano: 2019-04-19 11:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Niedek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20909. Niedek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1033/18. [BMSiG-20309/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Niedek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 1033/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 29 marca 2019 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20909

Dodano: 2019-04-19 11:33:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

PB BUDOMOST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20910. PB BUDOMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Małkini Górnej. KRS 0000504474. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt VIII GUp 97/17. [BMSiG-20390/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym PB BUDOMOST Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Małkini Górnej (sygn. akt VIII GUp 97/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dn. 27.03.2019 r. III uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20910

Dodano: 2019-04-19 11:33:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pietrusiński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20911. Pietrusiński Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 242/18. [BMSiG-20494/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 28 lutego 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Andrzeja Pietrusińskiego (nr PESEL 46110809694), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 242/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20911

Dodano: 2019-04-19 11:33:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Skowera Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20912. Skowera Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 195/18. [BMSiG-20355/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 5 lutego 2019 r. złożona przez syndyka - nieprowadzącego działalności gospodarczej Jerzego Skowery, nr PESEL 43110902259 - lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 195/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy, w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia, sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20912

Dodano: 2019-04-19 11:34:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Plonkowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20913. Plonkowska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 933/18. [BMSiG-20268/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 9 kwietnia 2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Plonkowskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 933/18), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20913

Dodano: 2019-04-19 11:34:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prusak Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20914. Prusak Czesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 245/18. [BMSiG-20352/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Czesława Prusaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 245/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 25.02.2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, zaś w dniu 1.04.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20914

Dodano: 2019-04-19 11:34:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20915. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stalowej Woli. KRS 0000048229. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r., sygn. akt V 1 GUp 6/13. [BMSiG-20283/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Upadłego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą: 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 8, sygn. akt V 1 GUp 6/13, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i. n.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych wart. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20915

Dodano: 2019-04-19 11:35:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rozalewicz Piotr i Lorenz-Rozalewicz Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20916. Rozalewicz Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 83/18 OF/P. [BMSiG-20421/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Rozalewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, posiadającego nr PESEL 75090904875, sygn. akt VI GUp 83/18 OF/P, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 26 marca 2019 r. przez Syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Piotra Rozalewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą - wg art. 255 ust 2 PU - każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Ponadto wg. art. 256 w związku z art. 4912 ust. 1, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 PU. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20916

Dodano: 2019-04-19 11:35:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Rzeczycki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20917. Rzeczycki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 216/17 of, VIII GUp 217/17 of. [BMSiG-20438/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu w połączonych sprawach upadłościowych (sygn. akt VIII GUp 216/17 of): - Moniki Rzeczyckiej, numer PESEL 78050203827, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, - Tomasza Rzeczyckiego, numer PESEL 80100816895, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (poprzednio sygn. akt VIII GUp 217/17 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności wobec upadłego Tomasza Rzeczyckiego (poz. 5, Zw 5), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 8 kwietnia 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256 -258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20917

Dodano: 2019-04-19 11:35:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sereja Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20918. Sereja Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 981/18. [BMSiG-20323/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Katarzyny Sereja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 981/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 kwietnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20918

Dodano: 2019-04-19 11:35:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Skowera Alojza w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20919. Skowera Alojza. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 194/18. [BMSiG-20351/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 5 lutego 2019 r. złożona przez syndyka - nieprowadzącej działalności gospodarczej Alojzy Skowery, nr PESEL 47011705184 - lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 194/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20919

Dodano: 2019-04-19 11:36:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wspólnota w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20920. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000039345. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2001 r., sygn. akt VI GUp 25/14. [BMSiG-20297/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 25/14, na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze ogłasza, że syndyk złożył na ręce Sędziego Komisarza sporządzoną w dniu 8 marca 2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 4 w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu Komisarzowi sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20920

Dodano: 2019-04-19 11:36:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stanek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20921. Stanek Grażyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 339/18. [BMSiG-20408/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 27 marca 2019 r. lista wierzytelności Grażyny Stanek, PESEL 52052612665, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 339/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20921

Dodano: 2019-04-19 11:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stańczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20922. Stańczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 171/18. [BMSiG-20560/2019] XIV GUp 171/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Stańczyk, PESEL 61052101064 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 171/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20922

Dodano: 2019-04-19 11:37:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Starzyk Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20923. Starzyk Marzena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 320/18. [BMSiG-20344/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 14 marca 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłej Marzeny Starzyk (nr PESEL 67010412229), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 320/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje, w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia, prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20923

Dodano: 2019-04-19 11:37:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szach Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20924. Szach Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 176/18. [BMSiG-20306/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stanisława Szacha, PESEL 58110808016 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 176/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20924

Dodano: 2019-04-19 11:37:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szalewski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20925. Szalewski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1038/18. [BMSiG-20466/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mariusza Szalewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 1038/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 16 kwietnia 2019 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20925

Dodano: 2019-04-19 11:37:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szambelan Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20926. Szambelan Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1037/18. [BMSiG-20496/2019] Sędzia Komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Elżbiety Szambelan, sygn. akt X GUp 1037/18, syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłej (data przedłożenia 1.04.2019 r.). Z listą wierzytelności można się zapoznać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (adres poniżej). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności a co do odmowy uznania, ten któremu uznania odmówiono. Sprzeciw winien być złożony na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20926

Dodano: 2019-04-19 11:38:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szczypka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20927. Szczypka Dorota. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 132/18. [BMSiG-20317/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Szczypka (PESEL: 66010901780), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 132/18, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20927

Dodano: 2019-04-19 11:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tomczyk Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20928. Tomczyk Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 317/18. [BMSiG-20376/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 29 marca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Andrzeja Tomczyka, nr PESEL 62041813393, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 317/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20928

Dodano: 2019-04-19 11:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Walczak Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20929. Walczak Cecylia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 94/18. [BMSiG-20279/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt. XII GUp 94/18 dotyczącej upadłości Cecylii Walczak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20929

Dodano: 2019-04-19 11:38:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wieczór Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20930. Wieczór Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 349/18. [BMSiG-20372/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Wieczór nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 349/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 29.03.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonych w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20930

Dodano: 2019-04-19 11:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wosińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20931. Wosińska Hanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 241/18. [BMSiG-20395/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Wosińskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 241/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dnia 22 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20931

Dodano: 2019-04-19 11:39:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Woźny Cezary w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20932. Woźny Cezary. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 68/18. [BMSiG-20456/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 11 marca 2019 roku uzupełniających list wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Cezarego Woźnego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 68/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniających list wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20932

Dodano: 2019-04-19 11:39:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zdeb Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20933. Zdeb Stefan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 82/18 „of”. [BMSiG-20486/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Stefana Zdeba (sygn. akt IX GUp 82/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka, w dniu 28 lutego 2019 r., uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia, wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20933

Dodano: 2019-04-19 11:39:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zegadło Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20934. Zegadło Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 310/18. [BMSiG-20371/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 26 marca 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Krystyny Zegadło, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 48061810723), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 310/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożone sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20934

Dodano: 2019-04-19 11:40:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zegadło Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20934. Zegadło Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 310/18. [BMSiG-20371/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 26 marca 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Krystyny Zegadło, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 48061810723), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 310/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożone sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20934

Dodano: 2019-04-19 11:40:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Aleksandrowicz Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20935. Aleksandrowicz Michał. Sad Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 167/18 of. [BMSiG-20455/2019] W postępowaniu upadłościowym Michała Aleksandrowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 84061107832), sygn. akt VI GUp 167/18 of, został sporządzony przez syndyka i w dniu 8.04.2019 roku przedłożony Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Zgodnie z art. 349 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza przeciwko temu planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20935

Dodano: 2019-04-19 11:40:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dungarow Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20936. Dungarow Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUP 1028/17. [BMSiG-20313/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zofii Dungarow w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 1028/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Zofii Dungarow w upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20936

Dodano: 2019-04-19 11:40:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gińko Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20937. Gińko Aneta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/16. [BMSiG-20451/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anety Gińko, toczącym się przed Sądem Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt V GUp 54/16, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. ogłosił ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Anety Gińko poprzez obwieszczenie o przekazaniu sędziemu komisarzowi tego planu w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z pouczeniem, iż plan może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20937

Dodano: 2019-04-19 11:40:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

JACK DE PIERRE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20938. JACK DE PIERRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdyni. KRS 0000506498. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI GUp 31/15. [BMSiG-20432/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Jack de Pierre Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, sygn. akt. VI GUp 31/15, zawiadamia, że ostateczny planu podziału funduszów masy upadłości został sporządzony na dzień 25.03.2019 r. i przekazany Sędziemu komisarzowi dnia 26.03.2019 r. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza przeciwko planowi zarzuty, zgodnie z art. 349 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20938

Dodano: 2019-04-19 11:41:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jakutowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20939. Jakutowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 147/16. [BMSiG-20368/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 29 marca 2019 r. plan podziału funduszów masy upadłości Iwony Jakutowicz, PESEL 64083105726 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 147/16. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20939

Dodano: 2019-04-19 11:41:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kądziela Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20940. Kądziela Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 974/17/ Ap 2. [BMSiG-20350/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kądzieli, PESEL 63040200201, sygn. akt X GUp 974/17 Ap 2, w dniu 12.03.2019 r. złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20940

Dodano: 2019-04-19 11:41:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Geobud Mróz Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20941. Mróz Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEOBUD Artur Mróz w Zgorzelcu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/13. [BMSiG-20502/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Artura Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEOBUD Artur Mróz z s. w Zgorzelcu w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 7/13), syndyk sporządził częściowy plan podziału funduszów masy, obejmujący 100% zaspokojenia kategorii II oraz 36% zaspokojenia kategorii III, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205), i w ciągu 2 tygodni od daty obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20941

Dodano: 2019-04-19 11:42:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Metorex" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20942. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE „METOREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Toruniu. KRS 0000036203. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GUp 7/14. [BMSiG-20497/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego METOREX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Toruniu - sygn. akt V GUp 7/14 - informuje, że do akt postępowania został złożony czwarty częściowy plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20942

Dodano: 2019-04-19 11:42:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szczodrowski Romuald w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20943. Szczodrowski Romuald. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/17 OF. [BMSiG-20410/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt V GUp 24/17 OF dotyczącej upadłości Romualda Szczodrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi, sporządzony na dzień 22 lutego 2019 r., ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. Do sporządzonego ostatecznego planu podziału można wnosić zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20943

Dodano: 2019-04-19 11:42:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Węgrzynowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20944. Węgrzynowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 73/18 „of”. [BMSiG-20363/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Węgrzynowskiego, sygn. akt VII GUp 73/18 „of”, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości upadłego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20944

Dodano: 2019-04-19 11:42:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakłady Meblarskie Meblotap S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20945. ZAKŁADY MEBLARSKIE MEBLOTAP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chełmie. KRS 0000170788. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2003 r., sygn. akt IX GUp 2/13. [BMSiG-20280/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zakładów Meblarskich MEBLOTAP SA z siedzibą w Chełmie (sygn. akt IX GUp 2/13), został sporządzony i przekazany w dniu 14 marca 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Zakładów Meblarskich MEBLOTAP SA z siedzibą w Chełmie, który można przeglądać w sekretariacie tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik) oraz, że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w budynku sądowym i w prasie o zasięgu ogólnopolskim o planie podziału - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20945

Dodano: 2019-04-19 11:43:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sado Barbara Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 20946. Sado Barbara. Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/15. [BMSiG-20342/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Sado „of” został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w czytelni budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20946

Dodano: 2019-04-19 11:43:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FPB-MEDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20837. „FPB-MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000032655. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2001 r., sygn. akt X GU 1784/18, X GUp 337/19. [BMSiG-20398/2019] Obwieszczenie Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 1784/18, została ogłoszona upadłość spółki pod nazwą FBP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000032655) Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego; wyznaczył syndyka w osobie Anny Sakowicz-Kacz (numer licencji 202); ustalił trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli upadłego; termin ten liczony jest od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 337/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20837

Dodano: 2019-04-19 20:58:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FPB-MEDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20837. „FPB-MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000032655. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2001 r., sygn. akt X GU 1784/18, X GUp 337/19. [BMSiG-20398/2019] Obwieszczenie Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 1784/18, została ogłoszona upadłość spółki pod nazwą FBP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000032655) Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego; wyznaczył syndyka w osobie Anny Sakowicz-Kacz (numer licencji 202); ustalił trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli upadłego; termin ten liczony jest od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 337/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20837

Dodano: 2019-04-19 20:58:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

TEAM-ROL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20863. TEAM-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pyrzycach. KRS 0000516460. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2014 r., sygn. akt V GU 266/18. [BMSiG-20448/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 266/18, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika TEAM-ROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyrzycach, ul. Stargardzka 8, 74-200 Pyrzyce, KRS 0000516460. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej, na zastępcę Sędziego Komisarza SSR Jacka Kęckiewicza, zaś Syndyka wyznaczono w osobie Piotra Kubery nr licencji 796. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20863

Dodano: 2019-04-19 21:02:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

TEAM-ROL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20863. TEAM-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pyrzycach. KRS 0000516460. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2014 r., sygn. akt V GU 266/18. [BMSiG-20448/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 266/18, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika TEAM-ROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyrzycach, ul. Stargardzka 8, 74-200 Pyrzyce, KRS 0000516460. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej, na zastępcę Sędziego Komisarza SSR Jacka Kęckiewicza, zaś Syndyka wyznaczono w osobie Piotra Kubery nr licencji 796. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20863

Dodano: 2019-04-19 21:02:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szewczyk Lena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20947. Szewczyk Lena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/17. [BMSiG-20361/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 37/17 Leny Szewczyk, PESEL 63100500287 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z wniosku upadłej o umorzenie postępowania upadłościowego ogłasza, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 r., na podstawie art. 49110 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), postanawia umorzyć postępowanie upadłościowe prowadzone na wniosek nieprowadzącej działalności gospodarczej Leny Szewczyk, nr PESEL 62100500287. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20947

Dodano: 2019-04-19 21:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

F.H.U. "MartDamex" Damian Konobrocki w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20948. Konobrocki Damian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. „MARTDAMEX” Damian Konobrocki w upadłości likwidacyjnej w Mysłowicach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 112/16/1. [BMSiG-20549/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowymi dłużnika F.H.U. „MARTDAMEX” Damian Konobrocki w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt X GUp 112/16/1 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lutego 2019 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego F.H.U. „MARTDAMEX” Damian Konobrocki w upadłości likwidacyjnej, a także umorzenia w całości zobowiązań F.H.U. „MARTDAMEX” Damian Konobrocki w upadłości likwidacyjnej, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Uczestnikom postępowania upadłościowego F.H.U. „MARTDAMEX” Damian Konobrocki w upadłości likwidacyjnej przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt X GUp 112/16/1, w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego oraz umorzenia w całości zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym w terminie 7 dni od dnia publikacji obwieszenia o wydaniu przedmiotowego postanowienia. Zażalenie należy wnieść do Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, podając sygn. akt X GUp 112/16/1. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20948

Dodano: 2019-04-19 21:06:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

HOBAMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20949. „HOBAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI” w Goszczanowcu. KRS 0000259934. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2006 r., sygn. akt V GUp 5/18. [BMSiG-20276/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hobamet sp. z o. o. w upadłości (KRS 0000259934), toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydziałem Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 5/18 ogłasza drugi przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnym 325/1 i 325/2, o powierzchni łącznej 8987 m2 , położone we wsi Goszczanowiec 49, gm. Drezdenko, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GW1K/00006016/5. Działka nr 325/2 o pow. 3568 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i stajnią, działka nr 325/1, o pow. 5419 m2 , zabudowana jest budynkami produkcyjno-magazynowymi. Przetarg odbędzie się 17.05.2019 r., o godzinie 1000, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 15, sala 5. Cena wywoławcza wynosi 550.000 zł, wadium 55.000 zł płatne na rachunek bankowy Hobamet sp. z o. o. w upadłości. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: 1) spełnienie warunków z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, 2) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „II Przetarg - Hobamet sp. z o. o. w upadłości” na ręce Sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019 r. godz. 900 - decyduje data wpływu. 3) wpłacenie wadium w wysokości 55.000 złotych na konto Upadłego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr rachunku 98 1500 1416 1214 1003 8981 0000, z dopiskiem: „Wadium-Hobamet sp. z o. o. w upadłości” najpóźniej w dniu 16.05.2019 r. - liczy się data wpływu środków na rachunek Upadłego. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: + 48 603 601 567 lub drogą poczty elektronicznej a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Rejestrowa i Upadłościowa-Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, tel. 95 7256835. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20949

Dodano: 2019-04-19 21:08:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

SEMPRE HOLDING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20950. „SEMPRE HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000399354. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2011 r., sygn. akt V GUp 124/18. [BMSiG-20523/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym SEMPRE Holding Sp. z o.o. w Toruniu (sygn. akt V GUp 124/18), zawiadamia, że w dniu 18 marca 2019 r. został złożony przez syndyka operat szacunkowy z wyceny wchodzącej do masy upadłości nieruchomości położonej we wsi Osie (powiat świecki, województwo kuj.-pom.), który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205, a w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza zarzuty co do złożonego operatu szacunkowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20950

Dodano: 2019-04-19 21:09:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Babij Dariusz i Babij Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20952. Babij Paulina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 171/16of. [BMSiG-20328/2019] Syndyk masy upadłości Pauliny Babij w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygnaturą akt VI GUp 171/16of ogłasza, że w dniu 7.03.2019 roku został przekazany Sędziemu komisarzowi sporządzony w dniu 19.02.2019 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Joannę Kaiser operat szacunkowy nr 14/2019/2238 dotyczący określenia wartości przysługującego osobno Michałowi Babij i Dariuszowi Babij ograniczonego prawa rzeczowego - bezpłatnej dożywotniej służebności osobistej nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej 1 w Baninie, gm. Żukowo, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 188/29, o powierzchni 902 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 109,80 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1R/00053264/7, polegającej na prawie swobodnego korzystania z całej nieruchomości. Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 221 ust. 1 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie w zakresie określenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. Zarzuty należy złożyć do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 (sygn. akt VI GUp 171/16of). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20952

Dodano: 2019-04-19 21:10:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20953. Bakun Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Ascenizacyjnych Marek Bakun w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 671/17. [BMSiG-20358/2019] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marka Bakun prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZUA Marek Bakun (sygn. akt X GUp 671/17) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wspólnej 23C w Sulejówku, o powierzchni 2 648 m2 (KW SI1M/00077819/9). Cena wywoławcza wynosi 425 120,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać kompletne oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z oznaczeniem sygn. akt X GUp 671/17, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania. Oferta winna spełniać pozostałe warunki wskazane w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza Warunkach przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 maja 2019 roku, o godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali 14. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego komisarza. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20953

Dodano: 2019-04-19 21:10:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bałwas Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20954. Bałwas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/16. [BMSiG-20340/2019] Syndyk masy upadłości Anny Bałwas zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na podstawie art. 311 pkt 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 Ustawy Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233) - sprzedaży z wolnej ręki w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego Komisarza na podstawie postanowienia z dnia 14 marca 2019 r. Przedmiotem sprzedaży jest: Spółdzielcze prawo własności do 1/2 do lokalu mieszkalnego o pow. 70 m2 oznaczonego nr 28 położonego w budynku wielorodzinnym nr 10A na os. Ks. Władysława, na II piętrze, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i balkonu opisanych w Księdze Wieczystej nr GL1X/00017738/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę netto nie niższą niż 50 000 zł. Szczegółowe informacje o ww. nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, z regulaminem sprzedaży oraz wyceną można zapoznać się w biurze syndyka w Jasienicy nr 1086, tel. 691 519 632. Termin składania ofert 31 maja 2019 r. Wadium 5000 zł. Oferta pisemna winna być złożona w zamkniętej kopercie formatu A4 i przesłana na poniższy adres: Syndyk masy upadłości Anny Bałwas, Jasienica 1086, 43-385 Jasienica, sygn. akt XII GUp 53/16, z dopiskiem „OFERTA” oraz wpłacenie wadium na rachunek masy upadłości: konto upadłego w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach nr 76 8134 0002 0011 9180 3000 0010, najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. Oferta powinna zawierać m.in. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, określenie statusu prawnego oferenta (wpis do KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny adres, nr tel., nr NIP, REGON) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, w tym termin wpłaty pozostałej kwoty, kopię dowodu wpłaty wadium, oświadczenia iż stan prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży jest znany oferentowi, oświadczenia, iż oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży (w szczególności z przepisami prawa upadłościowego odnoszącymi się do sprzedaży nieruchomości, oświadczenia że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (opłat, podatków) związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20954

Dodano: 2019-04-19 21:12:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bugajska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20955. Bugajska Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 565/18. [BMSiG-20314/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Bugajskiej, PESEL 37011004420, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 565/18, ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania udziału w wielkości 1/2 spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonym w Brzesku przy ul. Ogrodowej 12/64, pouczając o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20955

Dodano: 2019-04-19 21:13:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Domańska-Wasążnik Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20957. Domańska-Wasążnik Anna. Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/15. [BMSiG-20335/2019] Syndyk masy upadłości Anny Domańskiej-Wasążnik, PESEL 77103011204, sprzeda 1/8 prawa własności do nieruchomości lokalowej, położonej w Garwolinie przy ul. Kościuszki 38, działka ewidencyjna nr 463/2 z obrębu 0001, Miasto Garwolin. Nieruchomość stanowią prawo własności lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 43,67 m2 wraz z udziałem 4367/54400 w nieruchomości wspólnej, której stanowią prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0.0310 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/00055044/9. Cena wywoławcza 7 000,00 zł. 1. Oferty należy składać do dnia 17 maja 2019 r., na adres: syndyk masy upadłości Domańskiej-Wasążnik - Alfreda Falak, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa, do godz. 1500. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 16/15 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/8 UDZIAŁU DO LOKALU MIESZKALNEGO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 4. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości - Anna Domańska-Wasążnik w upadłości likwidacyjnej w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 38 1090 2590 0000 0001 3171 4740, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/8 UDZIAŁU DO LOKALU MIESZKALNEGO”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2019 roku o godzinie 1000, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje - pod nr tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20957

Dodano: 2019-04-19 21:14:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grunyk Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 20959. Grunyk Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/16. [BMSiG-20332/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 r., w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt V GUp 94/16) Upadłego Renaty Grunyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 64050108705, z udziałem wierzycieli: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach, Euro Bank S.A. we Wrocławiu, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu, w przedmiocie ustalenia planu spłaty Wierzycieli lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli postanowił: I. oddalić wniosek Upadłej o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 11.002,43 zł (jedenaście tysięcy dwa zł czterdzieści trzy gr) obciążyć Upadłą Renatę Grunyk III. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadła będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli w ten sposób, że na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 305,62 zł (trzysta pięć zł sześćdziesiąt dwa gr), - Euro Banku S.A. we Wrocławiu kwotę 20,03 zł (dwadzieścia zł trzy gr), - Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu kwotę 24,35 zł (dwadzieścia cztery zł trzydzieści pięć gr), IV. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Renatę Grunyk zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie III postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 14 września 2016 roku zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20959

Dodano: 2019-04-19 21:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jackowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20961. Jackowski Sławomir. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 96/16. [BMSiG-20409/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Jackowskiego - sygn. akt XII GUp 96/16 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 20 października 2016 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza S.S.R. Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Sabriny Snela-Daleszyńskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20961

Dodano: 2019-04-19 21:16:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jadczuk Janeta, Jadczuk Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20962. Jadczuk Janeta i Jadczuk Kazimierz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/17. [BMSiG-20265/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Janety Jadczuk i Kazimierza Jadczuka - sygnatura akt VGUp 100/17 - postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r, nastąpiła zmiana Sędziego komisarza z SSR Marii Szymańskiej na Asesora Sądowego Przemysława Kowalskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20962

Dodano: 2019-04-19 21:16:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kalota Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20963. Kalota Michał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 170/17, V GUp 106/17. [BMSiG-20460/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym Michała Kaloty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80082709655 - sygn. akt V GUp 106/17 - został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 170/17, Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Lewandowskiej- -Myczki na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Kowalską. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20963

Dodano: 2019-04-19 21:17:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Karolczuk Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20964. Karolczuk Paulina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 252/18. [BMSiG-20299/2019] Sygn. akt XIV GUp 252/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pauliny Karolczuk, PESEL 84081001961, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został złożony opis i oszacowanie należącego do upadłej udziału, w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 17a, działka nr 4428/2 o powierzchni 306 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1Z/00036562/0. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższego prawa do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź - z podaniem sygnatury akt XIV GUp 252/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20964

Dodano: 2019-04-19 21:18:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Knab Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20966. Knab Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 488/18. [BMSiG-20554/2019] Syndyk Agaty Knab w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości Przedmiotem przetargu jest udział 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Tuliłowskiej 31, powiat bialski, woj. lubelskie. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej nr LU1R/00076990/5. Cena wywoławcza wynosi 14 900,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rachunek Agaty Knab w upadłości nr: 76 1090 1014 0000 0001 3684 6165, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt X GUp 488/18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2019 r., o godz. 1015, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20966

Dodano: 2019-04-19 21:19:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Lewandowska-Janik Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 20968. Lewandowska-Janik Wanda. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 12/18, VI GU 704/17 of. [BMSiG-20492/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Wandy Lewandowskiej-Janik, sygn. akt VI GUp 12/18 (VI GU 704/17/ of), postanowieniem z dnia 14.03.2019 roku doszło do zmiany syndyka poprzez powołanie tymczasowego syndyka w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20968

Dodano: 2019-04-19 21:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lewandowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20969. Lewandowska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 93/18. [BMSiG-20288/2019] Syndyk masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Lewandowskiej, sygn. akt V GUp 93/18, zawiadamia, że został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie składników masy upadłości. Jednocześnie syndyk wskazuje, iż na opis i oszacowanie przysługuje wniesienie zarzutów w terminie jednego tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20969

Dodano: 2019-04-19 21:21:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Majka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20971. Majka Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 427/18. [BMSiG-20310/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Doroty Majki, PESEL 64010407664 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 427/18), ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości, objętych Księgami Wieczystymi: nr NS1G/00021728/4 oraz nr KR1C/00090245/8. Ponadto poucza o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20971

Dodano: 2019-04-19 21:23:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

MARK2 CORPORATION POLAND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20972. MARK2 CORPORATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000421080. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2012 r., sygn. akt V GUp 86/16. [BMSiG-20252/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym MARK 2 CORPORATION POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Toruniu, V GUp 86/16, z SSR Marii Szymańskiej na Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20972

Dodano: 2019-04-19 21:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pajek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20975. Pajek Agnieszka. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 133/17. [BMSiG-20300/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Pajek - sygn. akt XII GUp 133/17 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 2 listopada 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza S.S.R. Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono sędziego komisarza w osobie S.S.R. Sabriny Snela-Daleszyńskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20975

Dodano: 2019-04-19 21:27:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popielecki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20976. Popielecki Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 129/18. [BMSiG-20387/2019] Ogłoszenie syndyka o przetargu dotyczącego sprzedaży udziału w wysokości 1/3 w prawie własności gruntu, tj. działek o nr ewidencyjnym 266/1 oraz 715 - nr KW ZA1Z/00027255/3, oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności gruntu, tj. działki o nr ewidencyjnym 268/1 - nr KW ZA1Z/00027256/0. Sprzedaż przeprowadzana jest na podstawie art. 320 Prawa upadłościowego i podlega pod reżim Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 2a i następne). Cena wywoławcza wynosi 39 000,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) złotych. Wadium, w wysokości 3 900,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości, Janusz Popielecki, nr r-ku Santander Consumer Bank S.A.: 65 1090 1014 0000 0001 3735 4449, podając w tytule przelewu: Wadium przetarg Janusz Popielecki. Termin wpłaty wadium ustalony został na dzień 10 maja 2019 roku. Oferty dotyczące nabycia udziałów winny być przesłane lub złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Janusz Popielecki. Sygn. X GUp 129/18. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14 maja 2019”, na adres Sędziego komisarza - SSR Cezary Zalewski, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W przypadku przesyłania ofert pocztą, ww. kopertę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na adres podany w zdaniu poprzednim. Termin składania ofert określa się na dzień 10 maja 2019 r. Za datę złożenia oferty przesyłanej przesyłką pocztową uważa się datę jej wpływu do Sądu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w trakcie posiedzenia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dniu 14 maja 2019, sala nr 14, o godzinie 1015. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) z postąpieniem wynoszącym 1 000 zł, wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. W przetargu na sprzedaż udziałów mogą brać udział wszelkie osoby, które wpłacą wadium oraz złożą ofertę zawierającą m.in. cenę nabycia nieruchomości w polskich złotych; dane oferenta, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu przetargu. Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem przetargu oraz wszelkimi innymi dokumentami można zapoznawać się w biurze syndyka Lege Advisors Sp. z o.o. w Warszawie (01-842) przy al. Reymonta 12a. Więcej informacji na stronie www.legeadvisors.pl (w zakładce Firma/Sprzedaż majątku/Sygnatura X GUp 129/18) oraz pod nr telefonu 511 827 156 i mailem syndyk@legeadvisors.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20976

Dodano: 2019-04-19 21:38:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Palińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 20977. Palińska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/17. [BMSiG-20540/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2019 r., sygn. akt V Gup 101/17, postanowił: - umorzyć powstałe przed dniem 26 czerwca 2017 r. zobowiązania upadłej Katarzyny Palińskiej, nr PESEL 78062401880, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; - tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 7 320,46 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia i 46/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20977

Dodano: 2019-04-19 21:39:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Metorex" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20979. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE „METOREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Toruniu. KRS 0000036203. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GUp 7/14. [BMSiG-20510/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego METOREX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Toruniu, V GUp 7/14, z SSR Marii Szymańskiej na Asesora sądowego Barbarę Trokowską-Stempnik. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20979

Dodano: 2019-04-19 21:40:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe UNITAS Sp. Jawna Stefan Dyrga, Krzysztof Linka w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20980. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „UNITAS” SPÓŁKA JAWNA STEFAN DYRGA, KRZYSZTOF LINKA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Grudziądzu. KRS 0000085403. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 2/15. [BMSiG-20534/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego UNITAS spółka jawna Stefan Dyrga, Krzysztof Linka w Grudziądzu w upadłości likwidacyjnej, V GUp 2/15, z SSR Marii Szymańskiej na Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20980

Dodano: 2019-04-19 21:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rakowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 20982. Rakowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/15. [BMSiG-20266/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Anny Rakowskiej, V GUp 48/15, z SSR Marii Szymańskiej na Asesora sądowego Dominika Nowickiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20982

Dodano: 2019-04-19 21:43:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REALTYCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20983. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-20338/2019] Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy alei Komisji Edukacji Narodowej 85, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku: a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: Nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu - biurowo/usługowo/handlowego - oznaczonego jako nr U2), o powierzchni 4389,75 m2 , oraz udział o wielkości 438975/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00447432/4, nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażowe), o powierzchni 2279,60 m2 , oraz udział o wielkości 227960/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA5M/00444618/1. Nieruchomości, o których mowa wyżej położone w budynku przy al. KEN 85 tworzą funkcjonalną całość, umownie - marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO BIS; b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO BIS: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 25.000.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro Bis - sygn. akt. X GUp 840/17”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO BIS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 czerwca 2019 roku, o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka - tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133, Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 840/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20983

Dodano: 2019-04-19 21:45:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REALTYCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20984. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt X GUp 840/17. [BMSiG-20347/2019] Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy alei Komisji Edukacji Narodowej 93 lok. B3, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład którego wchodzą następujące składniki majątku: a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U3) o powierzchni 5285,60 m2 oraz udział o wielkości 528560/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451837/3, - nieruchomość lokalowa (odrębną własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażu) o powierzchni 1778,11 m2 oraz udział o wielkości 177811/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451836/6, b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 34.000.000 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.400.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro - sygn. akt. X GUp 840/17”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 840/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 czerwca 2019 roku o godzinie 1000 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka - tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133, Warszawa, w godz. 900-1700 oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 840/17 - w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20984

Dodano: 2019-04-19 21:45:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sobolewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20985. Sobolewska Joanna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 99/17. [BMSiG-20542/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Sobolewskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 99/17), ogłasza, w trybie art. 319 ust. 4 w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego, że syndyk ukończył opis i oszacowanie nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego, położonego w Trzebnicy, ul. Henryka Pobożnego 7/3, o powierzchni użytkowej 75,41 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1W/27778/9. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20985

Dodano: 2019-04-19 21:45:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świeboda Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 20987. Świeboda Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 163/18. [BMSiG-20381/2019] OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym GUp 163/18, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, prawa własności 1/4 udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni całkowitej 1,6826 ha, położonej w gminie Wyśmierzyce, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: RA2G/00007425/5. Określenie przedmiotu przetargu 1. Przedmiotem konkursu ofert (aukcji) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - GUp 163/18, jest sprzedaż: - 1/4 udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Wyśmierzyce, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 270, 554, 595, 609, 616, 723, 1744, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, Wydział VIII w Białobrzegach, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: RA2G/00007425/5, za cenę nie niższą niż 50% wartości oszacowania. - łączna powierzchnia zabudowanej nieruchomości gruntowej wynosi 1,6826 ha. 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w formie konkursu ofert określonego w punkcie 1 wynosi 13.275 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć). 3. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest w Biurze syndyka w Kielcach (25-311) przy ulicy św. Leonarda 1/8 oraz w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. 4. Pisemne oferty należy składać na adres Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, do dnia 24.05.2019 r., do godziny 1500. 5. Wymagane wadium w wysokości 10% ceny wywołania - 1 328 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy upadłości w Credit Agricole SA, nr 58 1940 1076 5067 5842 0000 0000, do dnia złożenia oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi 29.05.2019 roku, o godz. 1330, w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, w sali 25. Syndyk zastrzega sobie: prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania dla masy upadłości najkorzystniejszej ceny. 7. Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze syndyka w godzinach od 900 do 1600, tel. (41) 343-43-45, adres email: klucka@tlen.pl oraz w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20987

Dodano: 2019-04-19 21:47:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Walatek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 20988. Walatek Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 133/19. [BMSiG-20303/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.04.2019 r., sygn. akt VIII GUp 133/19, na podstawie art. 170 ust. 3 w zw. art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498) zmieniono syndyka masy upadłości Ewy Walatek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając do pełnienia funkcji syndyka doradcę restrukturyzacyjnego Aleksandrę Kostrz (numer licencji 727), w miejsce dotychczasowego syndyka Tomasza Ramczewskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20988

Dodano: 2019-04-19 21:49:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wawryniuk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20989. Wawryniuk Jarosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 50/18. [BMSiG-20425/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Wawryniuka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 50/18), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20989

Dodano: 2019-04-19 21:50:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zdeb Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 20990. Zdeb Stefan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 82/18 „of”. [BMSiG-20491/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Stefana Zdeba, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 82/18 „of”), został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis oszacowanie majątku wchodzącego w skład majątku masy upadłości, w postaci nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niedrzwica Kościelna w gminie Niedrzwica Duża, stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 10011/4 i 10011/8; o łącznej powierzchni 0,40 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi Księgę Wieczystą o numerze LU1K/00026815/4 z pouczeniem, iż zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20990

Dodano: 2019-04-19 21:52:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zakłady Spożywcze MALWA Lech Bartold

2019-04-19 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 21089. Bartold Lech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Spożywcze Malwa Lech Bartold w Blichowie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 8/18. [BMSiG-20453/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Lecha Bartolda - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Spożywcze Malwa Lech Bartold w Blichowie, sygn. akt V GRp 8/18, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. stwierdzono, że układ na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 10 kwietnia 2019 r. nie został przyjęty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21089

Dodano: 2019-04-19 21:53:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej Jan Dykowski

2019-04-19 Inne

Poz. 21090. Dykowski Andrzej Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Andrzej Jan Dykowski w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 3/17. [BMSiG-20319/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iz postępowanie układowe w niniejszej sprawie zostało zakończone w dniu 9 marca 2019 roku i z tym dniem nadzorca sądowy Bartosz Stawarski objął funkcję nadzorcy wykonania układu