Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Abid Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8816. Abid Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 123/19. [BMSiG-8321/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku (sygn. akt X GUp 123/19): 1. ogłosił upadłość Teresy Abid (PESEL: 58050407285) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-468) przy ul. Jagiellońskiej 58 lok. 70; 2. określił, że Teresa Abid jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8816

Dodano: 2019-02-18 09:19:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Abid Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8816. Abid Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 123/19. [BMSiG-8321/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku (sygn. akt X GUp 123/19): 1. ogłosił upadłość Teresy Abid (PESEL: 58050407285) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-468) przy ul. Jagiellońskiej 58 lok. 70; 2. określił, że Teresa Abid jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8816

Dodano: 2019-02-18 09:19:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Godlewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8817. Godlewska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1954/18, X GUp 135/19. [BMSiG-8349/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 12 lutego 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Katarzyny Godlewskiej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 83102714444) (sygn. akt X GU 1954/18); 2. określono, że Katarzyna Godlewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 135/19); 4. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 135/19); 5. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choina oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 6. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8817

Dodano: 2019-02-18 09:20:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Godlewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8817. Godlewska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1954/18, X GUp 135/19. [BMSiG-8349/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 12 lutego 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Katarzyny Godlewskiej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 83102714444) (sygn. akt X GU 1954/18); 2. określono, że Katarzyna Godlewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 135/19); 4. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 135/19); 5. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choina oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 6. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8817

Dodano: 2019-02-18 09:20:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gudaszewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-02-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8818. Gudaszewski Rafał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 318/18, VIII GUp 18/19. [BMSiG-8324/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Rafała Gudaszewskiego, sygn. akt VIII GU 318/18, postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Gudaszewskiego, zam.: 07-410 Ostrołęka, ul. Celulozowa 9/11, PESEL 81012405155, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 18/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8818

Dodano: 2019-02-18 09:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gudaszewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8818. Gudaszewski Rafał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 318/18, VIII GUp 18/19. [BMSiG-8324/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Rafała Gudaszewskiego, sygn. akt VIII GU 318/18, postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Gudaszewskiego, zam.: 07-410 Ostrołęka, ul. Celulozowa 9/11, PESEL 81012405155, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 18/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8818

Dodano: 2019-02-18 09:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Jaskółka Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8819. Jaskółka Kamil. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1067/18/3, X GUp 26/19/3. [BMSiG-8313/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 roku, sygn. akt X GU 1067/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Kamila Jaskółki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, posiadającego numer PESEL: 90052413510. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 26/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8819

Dodano: 2019-02-18 09:22:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Jaskółka Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8819. Jaskółka Kamil. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1067/18/3, X GUp 26/19/3. [BMSiG-8313/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 roku, sygn. akt X GU 1067/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Kamila Jaskółki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, posiadającego numer PESEL: 90052413510. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 26/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8819

Dodano: 2019-02-18 09:22:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Karamon Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-01-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8820. Karamon Dawid. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 439/18, V GUp 40/19. [BMSiG-8355/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28.01.2019 r., sygn. akt V GU 439/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Dawida Karamona, zam. Rzeszów, PESEL: 90121310719, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 40/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8820

Dodano: 2019-02-18 09:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Karamon Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8820. Karamon Dawid. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 439/18, V GUp 40/19. [BMSiG-8355/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28.01.2019 r., sygn. akt V GU 439/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Dawida Karamona, zam. Rzeszów, PESEL: 90121310719, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 40/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8820

Dodano: 2019-02-18 09:23:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kokosza Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8821. Kokosza Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2298/18. [BMSiG-8342/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 roku (sygn. akt X GU 2298/18): 1. ogłosił upadłość Ireny Kokoszy (PESEL: 43082402065), zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-490) przy ul. Jana Młota 5 m. 33; 2. określił, że Irena Kokosza jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choina oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8821

Dodano: 2019-02-18 09:24:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kokosza Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8821. Kokosza Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2298/18. [BMSiG-8342/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 roku (sygn. akt X GU 2298/18): 1. ogłosił upadłość Ireny Kokoszy (PESEL: 43082402065), zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-490) przy ul. Jana Młota 5 m. 33; 2. określił, że Irena Kokosza jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choina oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8821

Dodano: 2019-02-18 09:24:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Naliwajko Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8822. Naliwajko Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 493/18, XIV GUp 21/19. [BMSiG-8309/2019] XIV GU 493/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Piotra Naliwajko, numer PESEL 72062106615, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, nr licencji 110. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 21/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8822

Dodano: 2019-02-18 09:25:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Naliwajko Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8822. Naliwajko Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 493/18, XIV GUp 21/19. [BMSiG-8309/2019] XIV GU 493/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Piotra Naliwajko, numer PESEL 72062106615, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, nr licencji 110. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 21/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8822

Dodano: 2019-02-18 09:25:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Stangrecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8823. Stangrecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 259/18 of, VI GUp 6/19 of. [BMSiG-8336/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 259/18 of (VI GUp 6/19 of), ogłosił upadłość Tomasza Stangreckiego, PESEL 66033012254, zamieszkałego: ul. Myśliwska 13, 43-450 Ustroń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Renaty Pilch nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 6/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8823

Dodano: 2019-02-18 09:26:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Stangrecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8823. Stangrecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 259/18 of, VI GUp 6/19 of. [BMSiG-8336/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 259/18 of (VI GUp 6/19 of), ogłosił upadłość Tomasza Stangreckiego, PESEL 66033012254, zamieszkałego: ul. Myśliwska 13, 43-450 Ustroń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Renaty Pilch nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 6/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8823

Dodano: 2019-02-18 09:26:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szyszko Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8824. Szyszko Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 124/19. [BMSiG-8338/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku (sygn. akt X GUp 124/19): 1. ogłosił upadłość Magdaleny Szyszko (PESEL: 56091106329) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 00-143) przy ul. Orlej 8 lok. 21; 2. określił, że Magdalena Szyszko jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8824

Dodano: 2019-02-18 09:29:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szyszko Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8824. Szyszko Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 124/19. [BMSiG-8338/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku (sygn. akt X GUp 124/19): 1. ogłosił upadłość Magdaleny Szyszko (PESEL: 56091106329) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 00-143) przy ul. Orlej 8 lok. 21; 2. określił, że Magdalena Szyszko jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8824

Dodano: 2019-02-18 09:29:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wierzchowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8825. Wierzchowski Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1141/18/3, X GUp 25/19/3. [BMSiG-8316/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 roku, sygn. akt X GU 1141/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Grzegorza Wierzchowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, posiadającego numer PESEL: 88011909475. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 25/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8825

Dodano: 2019-02-18 09:30:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wierzchowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8825. Wierzchowski Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1141/18/3, X GUp 25/19/3. [BMSiG-8316/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 roku, sygn. akt X GU 1141/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Grzegorza Wierzchowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, posiadającego numer PESEL: 88011909475. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 25/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8825

Dodano: 2019-02-18 09:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bilska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8826. Bilska Bogumiła. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2167/18, X GUp 129/19. [BMSiG-8182/2019] Dnia 8 lutego 2019 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2167/18), ogłosił upadłość Bogumiły Bilskiej (PESEL 76121906329), zamieszkałej: ul. Fryderyka Chopina 9 m. 18, 05-800 Pruszków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GUp 129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8826

Dodano: 2019-02-18 09:31:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bilska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8826. Bilska Bogumiła. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2167/18, X GUp 129/19. [BMSiG-8182/2019] Dnia 8 lutego 2019 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2167/18), ogłosił upadłość Bogumiły Bilskiej (PESEL 76121906329), zamieszkałej: ul. Fryderyka Chopina 9 m. 18, 05-800 Pruszków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GUp 129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8826

Dodano: 2019-02-18 09:31:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Faltynowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8827. Faltynowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 368/18, Gup 5/19. [BMSiG-8215/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie V GU 368/18 (Gup 5/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Faltynowskiego, PESEL 72030611273, zamieszkałego: 75-500 Rypin, ul. Kościuszki 7/9 m. 31, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczono na syndyka masy upadłości Kamila Dobiesa (licencja 739), wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8827

Dodano: 2019-02-18 09:32:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Faltynowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8827. Faltynowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 368/18, Gup 5/19. [BMSiG-8215/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie V GU 368/18 (Gup 5/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Faltynowskiego, PESEL 72030611273, zamieszkałego: 75-500 Rypin, ul. Kościuszki 7/9 m. 31, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczono na syndyka masy upadłości Kamila Dobiesa (licencja 739), wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8827

Dodano: 2019-02-18 09:32:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Gałęzowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-01-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8828. Gałęzowska Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 277/18 of, VI GUp 3/19. [BMSiG-8274/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt VI GU 277/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Gałęzowskiej, PESEL 75110511483. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 3/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8828

Dodano: 2019-02-18 09:33:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Gałęzowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8828. Gałęzowska Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 277/18 of, VI GUp 3/19. [BMSiG-8274/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt VI GU 277/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Gałęzowskiej, PESEL 75110511483. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 3/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8828

Dodano: 2019-02-18 09:33:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gładysz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8829. Gładysz Krystyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 725/18, V GUp 14/19. [BMSiG-8208/2019] Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 725/18 (GUp 14/19) ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gładysz zamieszkałej przy ul. Jasieńskiej 78/29, 80-175 Gdańsk, PESEL 46070501520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarka Werengowskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 14/19. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8829

Dodano: 2019-02-18 09:35:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gładysz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8829. Gładysz Krystyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 725/18, V GUp 14/19. [BMSiG-8208/2019] Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 725/18 (GUp 14/19) ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gładysz zamieszkałej przy ul. Jasieńskiej 78/29, 80-175 Gdańsk, PESEL 46070501520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarka Werengowskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 14/19. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8829

Dodano: 2019-02-18 09:35:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kalinowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8830. Kalinowski Marcin. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 909/18, V GUp 16/19. [BMSiG-8229/2019] Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 909/18 (GUp 16/19) ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kalinowskiego, zamieszkałego przy ul. Słonecznej 1/2, 83-212 Bobowo, PESEL 81072813495, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Karoliny Kondrackiej urzędującej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 16/19. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8830

Dodano: 2019-02-18 09:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kalinowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8830. Kalinowski Marcin. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 909/18, V GUp 16/19. [BMSiG-8229/2019] Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 909/18 (GUp 16/19) ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kalinowskiego, zamieszkałego przy ul. Słonecznej 1/2, 83-212 Bobowo, PESEL 81072813495, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Karoliny Kondrackiej urzędującej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 16/19. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8830

Dodano: 2019-02-18 09:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bartoszewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8831. Bartoszewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 720/18, V GUp 5/19. [BMSiG-8197/2019] Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 720/18 (GUp 5/19) ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Bartoszewicz zamieszkałej przy ul. Lucjana Cylkowskiego 31, 81-465 Gdynia, PESEL 77051500100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie as. SR Łukasza Piotrowicza urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 5/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8831

Dodano: 2019-02-18 09:38:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bartoszewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8831. Bartoszewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 720/18, V GUp 5/19. [BMSiG-8197/2019] Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 720/18 (GUp 5/19) ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Bartoszewicz zamieszkałej przy ul. Lucjana Cylkowskiego 31, 81-465 Gdynia, PESEL 77051500100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie as. SR Łukasza Piotrowicza urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt V GUp 5/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8831

Dodano: 2019-02-18 09:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kreński Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8832. Kreński Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 52/19. [BMSiG-8281/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 52/19 ogłosił upadłość Ryszarda Kreńskiego (numer PESEL: 51012210510) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8832

Dodano: 2019-02-18 09:39:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kreński Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8832. Kreński Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 52/19. [BMSiG-8281/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 52/19 ogłosił upadłość Ryszarda Kreńskiego (numer PESEL: 51012210510) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8832

Dodano: 2019-02-18 09:39:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Satkiewicz Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8833. Satkiewicz Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2428/18, X GUp 125/19. [BMSiG-8297/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt X GU 2428/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Patrycji Satkiewicz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Sieleckiej 52 m. 115 (kod pocztowy: 00-738) PESEL: 82012300365, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 125/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8833

Dodano: 2019-02-18 09:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Satkiewicz Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8833. Satkiewicz Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2428/18, X GUp 125/19. [BMSiG-8297/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt X GU 2428/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Patrycji Satkiewicz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Sieleckiej 52 m. 115 (kod pocztowy: 00-738) PESEL: 82012300365, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 125/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8833

Dodano: 2019-02-18 09:40:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Niżewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8834. Niżewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2059/18, X GUp 134/19. [BMSiG-8189/2019] Dnia 12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2059/18), ogłosił upadłość Krzysztofa Niżewskiego (PESEL 84101900135), zamieszkałego: ul. Modlińska 65b m. 11, 03-199 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8834

Dodano: 2019-02-18 09:41:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Niżewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8834. Niżewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2059/18, X GUp 134/19. [BMSiG-8189/2019] Dnia 12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2059/18), ogłosił upadłość Krzysztofa Niżewskiego (PESEL 84101900135), zamieszkałego: ul. Modlińska 65b m. 11, 03-199 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8834

Dodano: 2019-02-18 09:41:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Skibka Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8835. Skibka Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 918/18, VIII GUp 47/19. [BMSiG-8265/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 918/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Skibki (PESEL 74090802497) zamieszkałego pod adresem: ulica Biała Góra 59, 32-088 Januszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 47/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8835

Dodano: 2019-02-18 09:42:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Skibka Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8835. Skibka Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 918/18, VIII GUp 47/19. [BMSiG-8265/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 918/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Skibki (PESEL 74090802497) zamieszkałego pod adresem: ulica Biała Góra 59, 32-088 Januszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 47/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8835

Dodano: 2019-02-18 09:42:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sowińska Janina Gerarda w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8836. Sowińska Janina Gerarda. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1047/18, VIII GUp 48/19. [BMSiG-8268/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.02.2019 r., sygn. akt: VIII GU 1047/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Janiny Gerardy Sowińskiej (PESEL 43122802589), zamieszkałej pod adresem: ulica Tarnowska 31D, 33-170 Tuchów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 48/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8836

Dodano: 2019-02-18 09:43:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sowińska Janina Gerarda w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8836. Sowińska Janina Gerarda. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1047/18, VIII GUp 48/19. [BMSiG-8268/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.02.2019 r., sygn. akt: VIII GU 1047/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Janiny Gerardy Sowińskiej (PESEL 43122802589), zamieszkałej pod adresem: ulica Tarnowska 31D, 33-170 Tuchów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 48/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8836

Dodano: 2019-02-18 09:43:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Woźnicki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8837. Woźnicki Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 325/17, XII GUp 13/19. [BMSiG-8267/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Woźnickiego, zamieszkałego: ulica Henryka Sienkiewicza 27A/11, 72-600 Świnoujście, PESEL 68080502074, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 13/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Dąbrowskiego, numer licencji 323. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8837

Dodano: 2019-02-18 09:44:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Woźnicki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8837. Woźnicki Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 325/17, XII GUp 13/19. [BMSiG-8267/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Woźnickiego, zamieszkałego: ulica Henryka Sienkiewicza 27A/11, 72-600 Świnoujście, PESEL 68080502074, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 13/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Dąbrowskiego, numer licencji 323. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8837

Dodano: 2019-02-18 09:45:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zięba Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8838. Zięba Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1149/18, VIII GUp 46/19. [BMSiG-8290/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.02.2019 r., sygn. akt (VIII GU 1149/18) postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Artura Zięby (PESEL 71052514272), zamieszkałego pod adresem: ul. Podtatrzańska 70/29, 34-400 Nowy Targ, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8838

Dodano: 2019-02-18 09:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zięba Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8838. Zięba Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1149/18, VIII GUp 46/19. [BMSiG-8290/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.02.2019 r., sygn. akt (VIII GU 1149/18) postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Artura Zięby (PESEL 71052514272), zamieszkałego pod adresem: ul. Podtatrzańska 70/29, 34-400 Nowy Targ, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8838

Dodano: 2019-02-18 09:46:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zdankiewicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8839. Zdankiewicz Zofia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 683/18, XI GUp 328/18. [BMSiG-8235/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 683/18 ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Zdankiewicz, nr PESEL: 50080806968; zamieszkałej w Pile, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 328/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Zofii Zdankiewicz do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Zofii Zdankiewicz, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Jacka Kieruja (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1081). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8839

Dodano: 2019-02-18 09:47:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zdankiewicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8839. Zdankiewicz Zofia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 683/18, XI GUp 328/18. [BMSiG-8235/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 683/18 ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Zdankiewicz, nr PESEL: 50080806968; zamieszkałej w Pile, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 328/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Zofii Zdankiewicz do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Zofii Zdankiewicz, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Jacka Kieruja (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1081). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8839

Dodano: 2019-02-18 09:47:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Hein Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8840. Hein Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 161/18/4. [BMSiG-8331/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 7.02.2019 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Hein - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach przy ulicy Bytomskiej 2/2, posiadającej numer PESEL: 67091806607, sygn. akt X GUp 161/18/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8840

Dodano: 2019-02-18 09:49:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kozik Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8841. Kozik Beata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 170/18. [BMSiG-8312/2019] XIV GUp 170/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 2 stycznia 2019 roku lista wierzytelności Beaty Kozik, nr PESEL 64100701326 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygn. akt XIV GUp 170/18 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8841

Dodano: 2019-02-18 09:50:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Koziński Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8842. Koziński Jan i Kozińska Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 184/17 lik „of”. [BMSiG-8340/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jana Kozińskiego (nr PESEL 49102605335) oraz Krystyny Kozińskiej (nr PESEL 52020806928), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 184/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8842

Dodano: 2019-02-18 09:50:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kozińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8842. Koziński Jan i Kozińska Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 184/17 lik „of”. [BMSiG-8340/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jana Kozińskiego (nr PESEL 49102605335) oraz Krystyny Kozińskiej (nr PESEL 52020806928), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 184/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8842

Dodano: 2019-02-18 09:51:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Markun Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8843. Markun Radosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 192/17/K. [BMSiG-8325/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Radosława Markun - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 192/17/K) zawiadamia, iż w dniu 19 lipca 2018 r. syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi sporządzoną listę wierzytelności upadłego Radosława Markun. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy (w godzinach urzędowania sądu), każdy zainteresowany, stosownie do art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ww. ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8843

Dodano: 2019-02-18 09:51:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Misiek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8844. Misiek Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 98/18/2. [BMSiG-8326/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Dariusza Misiek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 11/22, posiadającego numer PESEL: 68041213379, w sprawie o sygn. akt X GUp 98/18/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8844

Dodano: 2019-02-18 09:51:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piras Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8845. Piras Halina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 140/18/KK. [BMSiG-8317/2019] Dnia 16 stycznia 2019 r. została przekazana sędziemu komisarzowi sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłej Haliny Piras; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (dalej: p.u.) listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 p.u. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8845

Dodano: 2019-02-18 09:51:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Spisak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8846. Spisak Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 183/18/3. [BMSiG-8322/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Małgorzaty Spisak, sygn. akt X GUp 183/18/3 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, posiadającej numer PESEL: 59110801405, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8846

Dodano: 2019-02-18 09:52:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wieczorkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8847. Wieczorkowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 962/17. [BMSiG-8328/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wieczorkowskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt X GUp 962/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 9 maja 2018 r. przez syndyka pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8847

Dodano: 2019-02-18 09:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

JUREKO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8848. „JUREKO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Zielonej Górze. KRS 0000071202. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 16/18. [BMSiG-8211/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „JUREKO S.A.” z siedzibą w Zielonej Górze, KRS 0000071202, zawiadamia, że w dniu 10.09.2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8848

Dodano: 2019-02-18 09:52:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Worek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8849. Worek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/17 lik „of”. [BMSiG-8352/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Krzysztofa Worek (PESEL: 75031213413), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 56/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 5 grudnia 2018 r. syndyk przedłożył IV uzupełniającą listę wierzytelności. Listy może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8849

Dodano: 2019-02-18 09:53:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bagińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8850. Bagińska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 236/18, VIII GUp 163/18. [BMSiG-8168/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 18 września 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 236/18 ogłaszającego upadłość Katarzyny Bagińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej syndyk zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8850

Dodano: 2019-02-18 09:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Beszłej Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8851. Beszłej Bogusław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Rrestrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 170/18 of. [BMSiG-8170/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogusława Beszłej, numer PESEL 53111504459, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 170/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1 - 3, Zw 1 - 3), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 4 stycznia 2019 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8851

Dodano: 2019-02-18 09:53:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bobrzecka Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8852. Bobrzecka Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 115/18. [BMSiG-8217/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Bobrzeckiej, PESEL 83021120304 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 115/18), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8852

Dodano: 2019-02-18 09:53:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BONIS FARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8853. BONIS FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Piasecznie. KRS 0000135866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2002 r., sygn. akt X GUp 498/15. [BMSiG-8282/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym BONIS FARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 498/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8853

Dodano: 2019-02-18 09:54:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bonk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8854. Bonk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 30/17. [BMSiG-8216/2019] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 30/17 w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Bonk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 43031308824, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 13 lipca 2018 r. trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8854

Dodano: 2019-02-18 09:54:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Chowańska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8855. Chowańska Maria. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/18. [BMSiG-8223/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Chowańskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53081407046, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Spawaczy 10/5, 65-119 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 40/18) zawiadamia, że w dniu 21.01.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8855

Dodano: 2019-02-18 09:54:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Głuca Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8856. Głuc Antoni. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 64/18. [BMSiG-8220/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Antoniego Głuca, PESEL 54021418614 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 64/18), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8856

Dodano: 2019-02-18 09:55:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Godyń Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8857. Godyń Henryk. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 473/17. [BMSiG-8221/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Henryka Godynia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krzeszowicach (PESEL: 55071610339, sygn. akt VIII GUp 473/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „K”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8857

Dodano: 2019-02-18 09:55:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakubiak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8858. Jakubiak Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 423/17. [BMSiG-8225/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ryszarda Jakubiaka, PESEL 66060110231 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 423/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8858

Dodano: 2019-02-18 09:55:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jarmół Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8859. Jarmół Robert. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 174/18. [BMSiG-8177/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Roberta Jarmóła, nr PESEL 77101904117, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 79/4 (sygn. akt VIII GUp 174/18) ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2018 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8859

Dodano: 2019-02-18 09:56:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kowol Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8860. Kowol Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/18. [BMSiG-8262/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 7/18 dotyczącej upadłości Moniki Kowol, syndyk masy upadłości pismem z dnia 7.11.2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8860

Dodano: 2019-02-18 09:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pisula Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8861. Pisula Stanisław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 242/18 of. [BMSiG-8201/2019] W postępowaniu upadłościowym Stanisława Pisuli, numer PESEL 51090606795, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 242/18 of), w dniu 11.01.2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8861

Dodano: 2019-02-18 09:56:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piwowońska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8862. Piwowońska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 460/17. [BMSiG-8213/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Ewy Piwowońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL: 71061403860, sygn. akt VIII GUp 460/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 11) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8862

Dodano: 2019-02-18 09:57:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Rychel Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8863. Rychel Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 17/18. [BMSiG-8195/2019] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 17/18 w postępowaniu upadłościowym Ewy Rychel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 78040508761, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 29 października 2018 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8863

Dodano: 2019-02-18 09:57:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Rychel Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8864. Rychel Mariusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 16/18. [BMSiG-8190/2019] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 16/18 w postępowaniu upadłościowym Mariusza Rychela (Rychel) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 76092809410, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 30 października 2018 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8864

Dodano: 2019-02-18 09:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sejbuk Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8865. Sejbuk Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/17. [BMSiG-8181/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowego Anna Sejbuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 78073114601), sygn. akt V GUp 121/17, syndyk w dniu 14.01.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8865

Dodano: 2019-02-18 09:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siemiński Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8866. Siemiński Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 696/18. [BMSiG-8176/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Daniela Siemińskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 696/18, ogłasza, że dnia 26 listopada 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8866

Dodano: 2019-02-18 09:58:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stajniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8867. Stajniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 93/17 of. [BMSiG-8160/2019] Zarządzeniem z dnia 7 lutego 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Stajniak (numer PESEL 59042005203) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2 Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8867

Dodano: 2019-02-18 09:58:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Stefanek Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8868. Stefanek Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 119/18. [BMSiG-8180/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Renaty Stefanek, nr PESEL 56043006189, zamieszkałej w Oleśnicy przy ul. Podchorążych 1c/9 (sygn. akt VIII GUp 119/18) ogłasza, że w dniu 28 listopada 2018 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8868

Dodano: 2019-02-18 09:58:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Wasilewska Marzenna Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8869. Wasilewska Marzenna Maria. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 24/18. [BMSiG-8252/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Marzenny Marii Wasilewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 24/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt - pok. 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8869

Dodano: 2019-02-18 09:59:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Łukasz Żuk w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8870. Żuk Łukasz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Żuk w Wójtowie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 70/16. [BMSiG-8162/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Tomasza Żuk - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Żuk w Wójtowie podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp 70/16 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8870

Dodano: 2019-02-18 09:59:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Łatanik Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8871. Łatanik Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 187/17 lik „of”. [BMSiG-8345/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Krzysztofa Łatanik (nr PESEL 79030114157), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 187/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 17 stycznia 2019 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8871

Dodano: 2019-02-18 10:00:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Niziołek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8872. Niziołek Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 281/17. [BMSiG-8311/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marcina Niziołka, PESEL: 83022013214, zamieszkałego: os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/14, 32-650 Kęty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 281/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8872

Dodano: 2019-02-18 10:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Prabucki Zygfryd w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8873. Prabucki Zygfryd. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 181/16. [BMSiG-8310/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Zygfryda PRABUCKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 41050701817, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Młyńska 9B lok. 6, 84-230 Reda, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 181/16, Syndyk w dniu 5 lutego 2019 roku sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w dniu 6 lutego 2019 roku przedłożył go Sędziemu Komisarzowi. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu oraz w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału wraz ze wskazaniem sygn. akt, pod którym toczy się postępowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8873

Dodano: 2019-02-18 10:00:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Suduł Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8874. Suduł Bogdan. Sąd Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-8332/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła (nr PESEL 37051602431), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (sygn. akt V GUp 3/18 Sądu Rejonowego w Kielcach) zawiadamia, iż został sporządzony przez Syndyka masy upadłości i złożony w dniu 16 listopada 2018 r. w Sądzie oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności do nieruchomości - lokalu mieszkalnego o nr 5, położonego przy ul. Północnej 16 w Lublinie, o powierzchni 69,02 m2, z własnością którego to lokalu związany jest udział wynoszący 9602/279842 w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr LU1I/00254222/5. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter) i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8874

Dodano: 2019-02-18 10:01:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Lis Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8876. Lis Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 67/17. [BMSiG-8226/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Ewy Lis, PESEL 62062203504, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 67/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 14 stycznia 2019 roku częściowego oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie objętej Księgą Wieczystą nr CZ1C/00077712/6. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 (sekretariat VIII Wydziału Gospodarczego), zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planom podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8876

Dodano: 2019-02-18 10:02:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Mańkiewicz Anna Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8877. Mańkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/15. [BMSiG-8205/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Mańkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60073010049, zamieszkałej w Żarach, ul. Szymanowskiego 27/5, 68-200 Żary, sygnatura akt V GUp 11/15, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8877

Dodano: 2019-02-18 10:02:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Witek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8878. Witek Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 30/17. [BMSiG-8166/2019] Dnia 28 grudnia 2018 r. syndyk masy upadłości złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Katarzyny Witek (sygn. akt VI GUp 30/17). W ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty zgodnie z art 349 Prawo upadłościowe. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Katarzyny Witek z dnia 28 grudnia 2018 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, zgodnie z art. 349 Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8878

Dodano: 2019-02-18 10:02:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wroban Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8879. WROBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000405329. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2011 r., sygn. akt X GUp 8/14/4. [BMSiG-8284/2019] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym WROBAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Katowicach, sygn. akt X GUp 8/14/4, syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii II. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8879

Dodano: 2019-02-18 10:02:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stępień Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 8880. Stępień Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 426/17. [BMSiG-8294/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.01.2019 r., sygn. akt (VIII GUp 426/17): umorzono postępowanie upadłościowe Tomasza Stępnia (Stępień), zamieszkałego: ul. Komandosów 6/61, 30-334 Kraków (nr PESEL 65110911598) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ponadto poucza się o możliwości złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8880

Dodano: 2019-02-18 16:16:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Wyrobów Stalowych NORO-POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 8881. PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW STALOWYCH „NORO-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000101067. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r., sygn. akt X GUp 9/15/9. [BMSiG-8293/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31.01.2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 9/15/9, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Stalowych Noro-Polska sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8881

Dodano: 2019-02-18 16:17:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Małgorzata Helena Pokrzywnicka Biuro Usług Turystycznych POK-TOURIST w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 8882. Pokrzywnicka Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Turystycznych „POK-TOURIST” w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 22/10. [BMSiG-8287/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt V GUp 22/10) stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Małgorzaty Pokrzywnickiej w upadłości likwidacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Turystycznych „POK-TOURIST” w Olsztynie. Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8882

Dodano: 2019-02-18 16:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piela Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 8884. Piela Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 143/17. [BMSiG-8068/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy. Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych. obwieszcza, że w dniu 18.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 143/17 postanowił umorzyć zobowiązania Marcina Pieli, zam. Racławówka, PESEL 88051316415, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 25 maja 2017 r., w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 26.10.2018 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8884

Dodano: 2019-02-18 16:18:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wróblewski Giedymin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 8887. Wróblewski Giedymin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 789/18. [BMSiG-8337/2019] Syndyk masy upadłości Giedymina Wróblewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 789/18), ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej pozostałościami budynków gospodarczych, składającej się z działki numer 83 obręb 13, położonej przy ul. Topolowej 13 w Strzeniówce, gmina Nadarzyn, województwo mazowieckie, o powierzchni 2.341 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer WA1P/00025746/9 za cenę nie niższą niż 508.000,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 1 kwietnia 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2019 r. w gmachu Sądu, w sali nr 119, godz. 850. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: mon.spytkowska@gmail.com od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8887

Dodano: 2019-02-18 16:20:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zajęcki Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 8888. Zajęcki Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 405/17. [BMSiG-8333/2019] Syndyk masy upadłości Dariusza Zajęckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 405/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w Gorlicach przy ul. Kołłątaja 11 o powierzchni 49,19 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer NS1G/00041730/7, wraz z udziałem w wysokości 30/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 7,92 m2 za cenę nie niższą niż 100.530,00 zł (słownie: sto tysięcy pięćset trzydzieści złotych i 00/100). Lokal obciążony jest dożywotnią służebnością osobistą na rzecz Józefy Zajęckiej. Wadium w wysokości 10.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 13 marca 2019 roku osobiście w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, lub przesłać je na adres Biura Syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2019 r., o godz. 1200. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr. tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: mon.spytkowska@ gmail.com od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8888

Dodano: 2019-02-18 16:22:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Borowiec Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 8890. Borowiec Aleksandra. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 142/16. [BMSiG-8101/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Borowiec, nr PESEL 59121510246, z udziałem Prometeusz Finanse sp. z o.o., EVEREST Finanse SA, Profi Credit Polska SA, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka, Joanny Wielickiej, Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej - jako wspólników spółki cywilnej Nobiles 2, Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, Credit Agricole Bank Polska SA, Grzegorza Czebotara, Łukasza Nurczyńskiego i Sławomira Gwryjołka - wspólników spółki cywilnej Pożyczka OKAY, TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Tomasza Synowca, Pszczółka Piechoccy spółka jawna, Banku BGŻ BNP Paribas SA, Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanawia: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli nieprowadzącego działalności gospodarczej upadłej Aleksandry Borowiec, nr PESEL 59121510246, Aleksandra Borowiec spłaci niżej wymienionych wierzycieli w miesięcznych niżej podanych ratach, uiszczając na rzecz: a. wierzyciela Prometeusz Finanse sp. z o.o.: pierwszą ratę w kwocie 119 (sto dziewiętnaście) złotych oraz drugą ratę w kwocie po 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych, b. wierzyciela EVEREST Finanse SA: pierwszą ratę w kwocie 92 (dziewięćdziesiąt dwa) złotych oraz drugą ratę w kwocie po 208 (dwieście osiem) złotych, c. wierzyciela Profi Credit Polska SA: pierwszą ratę w kwocie 798 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 52 (pięćdziesiąt dwa) złote każda, d. wierzyciela Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- -Kredytowej im. F. Stefczyka: pierwszą ratę w kwocie 2.387 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 154 (sto pięćdziesiąt cztery) złote każda, e. wierzycieli solidarnych, Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej - jako wspólników spółki cywilnej Nobiles 2: pierwszą ratę w kwocie 160 (sto sześćdziesiąt) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 10 (dziesięć) złote każda, f. wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA: pierwszą ratę w kwocie 624 (sześćset dwadzieścia cztery) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 40 (czterdzieści) złotych każda, g. wierzyciela EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny: pierwszą ratę w kwocie 642 (sześćset czterdzieści dwa) złote oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 41 (czterdzieści jeden) złotych każda, h. wierzyciela Credit Agricole Bank Polska SA: pierwszą ratę w kwocie 428 (czterysta dwadzieścia osiem) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 28 (dwadzieścia osiem) złotych każda, i. wierzyciela Grzegorza Czebotara: pierwszą ratę w kwocie 114 (sto czternaście) złotych - spłata jednorazowa, j. wierzyciela Łukasza Nurczyńskiego i Sławomira Gwryjołka - wspólników spółki cywilnej Pożyczka OKAY: pierwszą ratę w kwocie 182 (sto osiemdziesiąt dwa) złote - spłata jednorazowa, k. wierzyciela TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: pierwszą ratę w kwocie 278 (dwieście siedemdziesiąt osiem) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 18 (osiemnaście) złotych każda, l. wierzyciela Tomasza Synowca: pierwszą ratę w kwocie 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych oraz drugą ratę w kwocie po 223 (dwieście dwadzieścia trzy) złote, ł. wierzyciela Pszczółka Piechoccy spółka jawna: pierwszą ratę w kwocie 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 12 (dwanaście) złotych każda, m. wierzyciela Banku BGŻ BNP Paribas SA: pierwsza ratę w kwocie 247 (dwieście czterdzieści siedem) złotych - spłata jednorazowa, n. wierzyciela Skarb Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu: pierwszą ratę w kwocie 6 (sześć) złotych - spłata jednorazowa, o. wierzyciela Joannę Wielicką: pierwszą ratę w kwocie 1.738 (tysiąc siedemset trzydzieści osiem) złotych oraz 35 kolejnych miesięcznych rat w kwocie po 112 (sto dwanaście) złotych każda, przy czym wyżej określone raty planu spłaty płatne będą w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym „pierwsza rata”, o której mowa w niniejszym planie spłaty, wymagalna będzie w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, zaś „kolejne raty” w kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po tym miesiącu; 2. orzec, że po wykonaniu przez Aleksandrę Borowiec planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Aleksandry Borowiec, tj. przed dniem 9 listopada 2016 r., zostaną umorzone w 100%, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8890

Dodano: 2019-02-18 16:23:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Herter Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 8895. Herter Krystyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 75/17. [BMSiG-8232/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystyny Herter, PESEL nr 64122810967, sygn. akt VIII GUp 75/17, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 2 stycznia 2019 r. opisu i oszacowania przysługującego upadłej udziału w nieruchomości oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8895

Dodano: 2019-02-18 16:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Majchrzak Milena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 8898. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-8194/2019] Sygn. akt XIV GUp 65/17 Syndyk masy upadłości Mileny Majchrzak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7a, o pow. 0,9116 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr LD1M/00077596/8. Cena minimalna wynosi 54.500 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Zasady sprzedaży: 1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest postanowień Sędziego komisarza z dnia 28 stycznia 2019 roku. 2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 21 marca 2019 r., godzina 1500, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - M. Majchrzak” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). 3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności: 1. Wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed umową przenoszącą własność. 2. Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę. 3. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru. 4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 20 marca 2019 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 66 2490 0005 0000 4000 5243 4919 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka). 5. Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem. 6. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn. 7. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8898

Dodano: 2019-02-18 16:26:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

STANZA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 8904. STANZA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000591724. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2015 r., sygn. akt X GUp 864/18. [BMSiG-8171/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanza S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt X GUp 864/18 zawiadamia, iż został ukończony i w dniu 4 stycznia 2019 roku przekazany Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie następujących nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Stanza S.A. w upadłości: a) nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 27 położony przy ul. Nadwiślańskiej 1 w Warszawie, dzielnica Targówek, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA3M/00500859/9, oraz udziału wynoszącego 2/127 części we współwłasności stanowiącego odrębną własność lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego, z którym związane jest prawo do korzystania z dwóch miejsc postojowych, w tym garażu, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA3M/00500006/5; b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz, pow. gdański, woj. pomorskie, stanowiącej działki ewid. nr 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, obręb nr 0004 - Jodłowno, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1G/00190174/1. Poucza się przy tym, iż zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zarzuty rozpoznaje sędzia komisarz (art. 319 ust. 5 pr.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8904

Dodano: 2019-02-18 16:27:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Trzpil Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 8905. Trzpil Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 231/18. [BMSiG-8200/2019] OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk masy upadłości Magdaleny Trzpil (PESEL 79021513688), sygn. akt 231/18, ogłasza przetarg sądowy na nabycie przysługującego Magdalenie Trzpil własności lokalu mieszkalnego nr 25, położonego w woj. mazowieckim, powiat garwoliński, miejscowość GARWOLIN (08-400), ul. Romanówka 4. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr SI1G/00070958/0. - Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych). - Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. - Wymagane wadium w wysokości 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek w Santander Consumer Bank S.A. 37 1500 1272 1017 7017 8495 0000 najpóźniej do dnia 26 marca 2019 r. - Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 28 marca 2019 r., o godz. 1500, sala A120. - Operat szacunkowy jest dostępny w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. - Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu 574 667 248. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8905

Dodano: 2019-02-18 16:28:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

WER-RAMA Zakład Produkcji Listew Ozdobnych Roman Wierzboski, Anna Wierzbowska-Wicherska Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 8906. WER-RAMA ZAKŁAD PRODUKCJI LISTEW OZDOBNYCH ROMAN WIERZBOWSKI, ANNA WIERZBOWSKA- -WICHERSKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Stalowej Woli. KRS 0000247269. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2005 r., sygn. akt V GUp 82/17. [BMSiG-8279/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ZPLO WER-RAMA R. Wierzbowski, A.Wierzbowska-Wicherska sp.j w Stalowej Woli (sygn. akt V GUp 82/17) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość upadłego w postaci działki o numerze 2990, o pow. 0.1354 ha, objętej KW nr TBlS/00045558/3, za cenę nie niższą niż 25% sumy oszacowania, tj. 12.250,00 zł, po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Podana cena stanowi jednocześnie cenę wywoławczą. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m.in.: - złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 82/17 - ZPLO WER-RAMA - NIE OTWIERAĆ” na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki oferty listem poleconym; - wpłacenie wadium w wysokości 1.225,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości: nr rachunku 64 1750 0012 0000 0000 2674 6507 z dopiskiem - wadium w przetargu, w terminie składania ofert. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu niejawnym w obecności Sędziego Komisarza w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, najpóźniej w terminie 7 dni po upłynięciu terminu do składania ofert. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi, do dwóch miesięcy od wyboru oferty. Szczegółowy regulamin przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu jest do wglądu w biurze Syndyka w Pysznicy przy ul. Wolności 398, oraz w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy przy ul. Kustronia 4. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod nr. tel. 600 279 217. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8906

Dodano: 2019-02-18 16:30:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Żołna Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 8907. Żołna Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 31/18. [BMSiG-8230/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Żołny, PESEL 73021808870, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 31/18), ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00065388/8, oraz udziału w wielkości 1/2 w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00065387/1 z 3.08.2018 r. z aneksem. Poucza się przy tym uczestników postępowania o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8907

Dodano: 2019-02-18 16:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adam Oleś Firma Usługowo Handlowa

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 8999. Oleś Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adam Oleś Firma Usługowo Handlowa w Komornikach. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 3/18. [BMSiG-8183/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 (sygn. akt VIII GRp 3/18) Sędzia komisarz postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu dłużnika Adama Oleś prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adam Oleś Firma Usługowo-Handlowa (NIP 6811112842, REGON: 357195820). Termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczono na dzień 25 marca 2019 roku, godzina 1100, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pawilon K, sala K-222. Określono, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie na kartach do głosowania przygotowanych i przekazanych wraz z propozycjami układowymi przez nadzorcę sądowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8999

Dodano: 2019-02-18 16:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skonieczny Rafał Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9000. Skonieczny Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. w Niemodlinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-8175/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyśpieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji (PESEL: 79121515591), zam. ul. Gałczyńskiego 29/8, 48-304 Nysa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAFAŁ SKONIECZNY FIRMA WIELOBRANŻOWA ROLTECH TRADE, NIP 7531954316, oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798, prowadzonego pod sygnaturą V GRp 2/18 wobec prawomocności postanowienia z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 października 2018 r. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy wykonania układu objął nadzorca sądowy - Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 9000

Dodano: 2019-02-18 16:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skonieczny Tomasz wspólnik Roltech s.c. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9001. Skonieczny Tomasz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. w Niemodlinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-8172/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyśpieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji (PESEL: 85070419455) prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798, z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 33, 49-100 Niemodlin, prowadzonego pod sygnaturą V GRp 3/18, wobec prawomocności postanowienia z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 października 2018 r. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy wykonania układu objął nadzorca sądowy - Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 9001

Dodano: 2019-02-18 16:34:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ZMB DYSTRYBUCA Sp. z o.o.

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 9002. ZMB DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS 0000421578. SĄD REJONOWYW BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 maja 2012 r., sygn. akt VIII GRp 8/17. [BMSiG-7876/2019] Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ZMB Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sygnatura akt VIII GRp 8/17, informuje o złożeniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, trzeciego sprawozdania nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 9002

Dodano: 2019-02-18 16:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Alsleben Władysława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9032. Alsleben Władysława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 142/18, VIII GUp 20/19. [BMSiG-8407/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 142/18, ogłosił upadłość Władysławy Alsleben - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 55052900402, zamieszkałej: 42-260 Zawada, ul. Długa 1a. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Izabeli Wojewódki-Kubik - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 920. Wzywa się wierzycieli Władysławy Alsleben do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 20/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9032

Dodano: 2019-02-19 09:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Alsleben Władysława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9032. Alsleben Władysława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 142/18, VIII GUp 20/19. [BMSiG-8407/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 142/18, ogłosił upadłość Władysławy Alsleben - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 55052900402, zamieszkałej: 42-260 Zawada, ul. Długa 1a. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Izabeli Wojewódki-Kubik - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 920. Wzywa się wierzycieli Władysławy Alsleben do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 20/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9032

Dodano: 2019-02-19 09:53:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bigos Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9033. Bigos Marcin. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 282/18, V GUp „of” 15/19. [BMSiG-8384/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 282/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marcina Bigosa, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Mazowiecka 8/3, PESEL: 77010401897, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Łukasza Rybusa; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 15/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9033

Dodano: 2019-02-19 09:54:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bigos Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9033. Bigos Marcin. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 282/18, V GUp „of” 15/19. [BMSiG-8384/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 282/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marcina Bigosa, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Mazowiecka 8/3, PESEL: 77010401897, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Łukasza Rybusa; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 15/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9033

Dodano: 2019-02-19 09:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogucka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9034. Bogucka Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 731/18/4, X GUp 27/19/4. [BMSiG-8579/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.02.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 731/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Elżbiety Boguckiej, zamieszkałej w Katowicach, przy ulicy Wiosny Ludów 27/85, posiadającej numer PESEL 56061714329, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Hanny Kapko, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 121. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 27/19/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9034

Dodano: 2019-02-19 09:55:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogucka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9034. Bogucka Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 731/18/4, X GUp 27/19/4. [BMSiG-8579/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.02.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 731/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Elżbiety Boguckiej, zamieszkałej w Katowicach, przy ulicy Wiosny Ludów 27/85, posiadającej numer PESEL 56061714329, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Hanny Kapko, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 121. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 27/19/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9034

Dodano: 2019-02-19 09:55:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Brzostecka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9035. Brzostecka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 62/19. [BMSiG-8427/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 41/19, ogłosił upadłość Katarzyny Brzosteckiej, PESEL: 81092910644, zam.: Wola Wadowska 86, nr domu 185, 39-308 Wadowice Górne, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Pawła Jandy, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie - Olgierda Ortyla, nr lic. 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 62/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9035

Dodano: 2019-02-19 09:57:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Brzostecka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9035. Brzostecka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 62/19. [BMSiG-8427/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 41/19, ogłosił upadłość Katarzyny Brzosteckiej, PESEL: 81092910644, zam.: Wola Wadowska 86, nr domu 185, 39-308 Wadowice Górne, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Pawła Jandy, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie - Olgierda Ortyla, nr lic. 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 62/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9035

Dodano: 2019-02-19 09:57:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dzimira Jerzy Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9038. Dzimira Jerzy Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 256/18 of, V GUp 19/19 of. [BMSiG-8383/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 256/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jerzego Leszka Dzimiry, PESEL: 53100201196, zamieszkałego w Brzegu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lilianny Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 19/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9038

Dodano: 2019-02-19 09:58:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dzimira Jerzy Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9038. Dzimira Jerzy Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 256/18 of, V GUp 19/19 of. [BMSiG-8383/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 256/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jerzego Leszka Dzimiry, PESEL: 53100201196, zamieszkałego w Brzegu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lilianny Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 19/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9038

Dodano: 2019-02-19 09:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Futoma Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9039. Futoma Agata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 53/19. [BMSiG-8382/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 11/19, z dnia 31 stycznia 2019 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Agaty Futomy, zam.: Przeworsk, PESEL 85082313901, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 53/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9039

Dodano: 2019-02-19 09:59:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Futoma Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9039. Futoma Agata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 11/19, V GUp 53/19. [BMSiG-8382/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 11/19, z dnia 31 stycznia 2019 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Agaty Futomy, zam.: Przeworsk, PESEL 85082313901, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 53/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9039

Dodano: 2019-02-19 10:00:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gadomski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9040. Gadomski Mariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 233/18, V GUp „of” 155/18. [BMSiG-8469/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 233/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Gadomskiego, zamieszkałego w Nidzicy przy ul. Słoneczna 11, PESEL 76081716932, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 155/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9040

Dodano: 2019-02-19 10:01:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gadomski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9040. Gadomski Mariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 233/18, V GUp „of” 155/18. [BMSiG-8469/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 233/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Gadomskiego, zamieszkałego w Nidzicy przy ul. Słoneczna 11, PESEL 76081716932, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 155/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9040

Dodano: 2019-02-19 10:01:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowska-Wołoncewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9041. Grochowska-Wołoncewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 127/19. [BMSiG-8615/2019] Sygn. akt X GUp 127/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Agnieszki Grochowskiej-Wołoncewicz zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Klimczaka 10C, nr lokalu 23, 02-797 Warszawa (PESEL: 82051400183), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 127/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9041

Dodano: 2019-02-19 10:02:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowska-Wołoncewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9041. Grochowska-Wołoncewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 127/19. [BMSiG-8615/2019] Sygn. akt X GUp 127/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Agnieszki Grochowskiej-Wołoncewicz zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Klimczaka 10C, nr lokalu 23, 02-797 Warszawa (PESEL: 82051400183), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 127/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9041

Dodano: 2019-02-19 10:02:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janyst Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9043. Janyst Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1956/18, X GUp 136/19. [BMSiG-8575/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1956/18 ogłosił upadłość Tomasza Janyst, zamieszkałego przy ul. Sobieskiego 16 m. 70, 02-957 Warszawa, PESEL 73011008453, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 136/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9043

Dodano: 2019-02-19 10:03:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janyst Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9043. Janyst Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1956/18, X GUp 136/19. [BMSiG-8575/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1956/18 ogłosił upadłość Tomasza Janyst, zamieszkałego przy ul. Sobieskiego 16 m. 70, 02-957 Warszawa, PESEL 73011008453, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 136/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9043

Dodano: 2019-02-19 10:03:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kaługa Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9044. Kaługa Mieczysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 85/19. [BMSiG-8486/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 85/19 ogłosił upadłość Mieczysława Kaługi (PESEL: 52100709390), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9044

Dodano: 2019-02-19 10:04:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kaługa Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9044. Kaługa Mieczysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 85/19. [BMSiG-8486/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 85/19 ogłosił upadłość Mieczysława Kaługi (PESEL: 52100709390), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9044

Dodano: 2019-02-19 10:04:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kołcon Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-01-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9045. Kołcon Marcin. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 312/18 „of”. [BMSiG-8477/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 25 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 312/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Marcina Kołcon, zamieszkałego: ul. Ogrodowa 12 m. 27, 22-460 Szczebrzeszyn, PESEL 84032804599, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Marcina Kołcon w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 233); III. wezwać wierzycieli upadłego Marcina Kołcon, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Marcin Kołcon, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdalenę Studzińską oraz syndyka w osobie Jozefa Szurana, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 463. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9045

Dodano: 2019-02-19 10:05:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kołcon Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9045. Kołcon Marcin. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 312/18 „of”. [BMSiG-8477/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 25 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 312/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Marcina Kołcon, zamieszkałego: ul. Ogrodowa 12 m. 27, 22-460 Szczebrzeszyn, PESEL 84032804599, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Marcina Kołcon w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 233); III. wezwać wierzycieli upadłego Marcina Kołcon, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Marcin Kołcon, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdalenę Studzińską oraz syndyka w osobie Jozefa Szurana, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 463. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9045

Dodano: 2019-02-19 10:05:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Krzycka Karina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9046. Krzycka Karina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 370/18, sygn. akt VIII GUp 24/19. [BMSiG-8511/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 370/18, postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kariny Krzyckiej, zam.: ul. Wspólna 10a, 15-346 Białystok, PESEL 80123105044, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9046

Dodano: 2019-02-19 10:07:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Krzycka Karina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9046. Krzycka Karina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 370/18, sygn. akt VIII GUp 24/19. [BMSiG-8511/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 370/18, postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kariny Krzyckiej, zam.: ul. Wspólna 10a, 15-346 Białystok, PESEL 80123105044, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9046

Dodano: 2019-02-19 10:07:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Lachowicz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Sprostowanie ogłoszenia w MSiG

Poz. 9047. Lachowicz Krystyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 164/18. [BMSiG-8419/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Krystyny Lachowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56103000342, postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 164/18, sprostowana została oczywista omyłka w postanowieniu Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 164/18, w ten sposób, że w miejsce wyrażenia „zam. ul. Gałczyńskiego 18 m. 1, 09-400 Płock” wpisano „zam. ul. Gałczyńskiego 18/1 m. 65, 09-400 Płock”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9047

Dodano: 2019-02-19 10:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lenard Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9048. Lenard Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2318/18, X GUp 130/19. [BMSiG-8421/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 r., sygn. akt X GU 2318/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: RENATY LENARD zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Nalewki 5 m. 121 (kod pocztowy: 00-187), PESEL 71120100361. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 130/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 130/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9048

Dodano: 2019-02-19 10:09:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lenard Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9048. Lenard Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2318/18, X GUp 130/19. [BMSiG-8421/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 r., sygn. akt X GU 2318/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: RENATY LENARD zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Nalewki 5 m. 121 (kod pocztowy: 00-187), PESEL 71120100361. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 130/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 130/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9048

Dodano: 2019-02-19 10:09:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lesikowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9049. Lesikowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 367/18. [BMSiG-8490/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 367/18 ogłosił upadłość Grażyny Lesikowskiej (PESEL: 56072012663), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1268) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9049

Dodano: 2019-02-19 10:10:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lesikowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9049. Lesikowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 367/18. [BMSiG-8490/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 367/18 ogłosił upadłość Grażyny Lesikowskiej (PESEL: 56072012663), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1268) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9049

Dodano: 2019-02-19 10:10:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Machała Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-12-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9050. Machała Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 3/19, V GUp 51/19. [BMSiG-8386/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 3/19, z dnia 31 stycznia 2019 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Marcina Machała, zam.: Wólka Pełkińska, PESEL 82091517436, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 51/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9050

Dodano: 2019-02-19 10:52:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Machała Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9050. Machała Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 3/19, V GUp 51/19. [BMSiG-8386/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 3/19, z dnia 31 stycznia 2019 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Marcina Machała, zam.: Wólka Pełkińska, PESEL 82091517436, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 51/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9050

Dodano: 2019-02-19 10:52:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Markulak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9051. Markulak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 824/18. [BMSiG-8444/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 824/18 dotyczącej upadłości dłużnika Krzysztofa Markulaka (Markulak), PESEL: 65072802934, z dnia 7 lutego 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Krzysztofa Markulaka. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz, a syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9051

Dodano: 2019-02-19 10:54:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Markulak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9051. Markulak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 824/18. [BMSiG-8444/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 824/18 dotyczącej upadłości dłużnika Krzysztofa Markulaka (Markulak), PESEL: 65072802934, z dnia 7 lutego 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Krzysztofa Markulaka. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz, a syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9051

Dodano: 2019-02-19 10:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Masłowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9052. Masłowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 72/18, VIII GUp 19/19. [BMSiG-8391/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 72/18, ogłosił upadłość Grażyny Masłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 49071807282, zamieszkałej: 42-202 Częstochowa, ul. Granitowa 8. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Izabeli Wojewódki-Kubik - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 920. Wzywa się wierzycieli Grażyny Masłowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 19/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9052

Dodano: 2019-02-19 10:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Masłowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9052. Masłowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 72/18, VIII GUp 19/19. [BMSiG-8391/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 72/18, ogłosił upadłość Grażyny Masłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 49071807282, zamieszkałej: 42-202 Częstochowa, ul. Granitowa 8. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Izabeli Wojewódki-Kubik - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 920. Wzywa się wierzycieli Grażyny Masłowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 19/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9052

Dodano: 2019-02-19 10:55:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nakrajnik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9053. Nakrajnik Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1969/18, X GUp 111/19. [BMSiG-8450/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1969/18 ogłosił upadłość Tomasza Nakrajnika, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 60030402717) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9053

Dodano: 2019-02-19 10:56:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nakrajnik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9053. Nakrajnik Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1969/18, X GUp 111/19. [BMSiG-8450/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1969/18 ogłosił upadłość Tomasza Nakrajnika, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 60030402717) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9053

Dodano: 2019-02-19 10:56:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mularz Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9054. Mularz Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 548/18, V GUp 47/19. [BMSiG-8403/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 548/18, z wniosku dłużnika Roberta Mularza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na posiedzeniu w dniu 31.01.2019 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Roberta Mularza, nr PESEL: 84040716118, zamieszkałego pod adresem: 37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 54/2 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 47/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9054

Dodano: 2019-02-19 10:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mularz Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9054. Mularz Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 548/18, V GUp 47/19. [BMSiG-8403/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 548/18, z wniosku dłużnika Roberta Mularza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na posiedzeniu w dniu 31.01.2019 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Roberta Mularza, nr PESEL: 84040716118, zamieszkałego pod adresem: 37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 54/2 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 47/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9054

Dodano: 2019-02-19 10:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Murzyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9055. Murzyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 17/19 of. [BMSiG-8583/2019] Postanowieniem z dnia 24.01.2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Murzyńskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Tamka 2A/7, 80-609 Gdańsk, PESEL: 60051008464; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; 5. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk, nr licencji 241; 6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe opisane w pkt 1 ma charakter główny. Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 17/19 of, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9055

Dodano: 2019-02-19 10:58:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Murzyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9055. Murzyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 17/19 of. [BMSiG-8583/2019] Postanowieniem z dnia 24.01.2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Murzyńskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Tamka 2A/7, 80-609 Gdańsk, PESEL: 60051008464; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; 5. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk, nr licencji 241; 6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe opisane w pkt 1 ma charakter główny. Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 17/19 of, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9055

Dodano: 2019-02-19 10:58:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sadokierski Łukasz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9056. Sadokierski Łukasz Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 256/18, V GUp „of’ 16/19. [BMSiG-8580/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 256/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Łukasza Pawła Sadokierskiego, zamieszkałego w Wyszemborku 44, 11-700 Mrągowo, PESEL 91112410759, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Annę Kurzyńską. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 16/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9056

Dodano: 2019-02-19 10:59:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sadokierski Łukasz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9056. Sadokierski Łukasz Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 256/18, V GUp „of’ 16/19. [BMSiG-8580/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 256/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Łukasza Pawła Sadokierskiego, zamieszkałego w Wyszemborku 44, 11-700 Mrągowo, PESEL 91112410759, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Annę Kurzyńską. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 16/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9056

Dodano: 2019-02-19 11:00:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rybicka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9057. Rybicka Anna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 18/19 „of”. [BMSiG-8426/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Rybickiej, zamieszkałej przy ul. Dzierżęcińskiej 77, 75-669 Koszalin; numer PESEL 33072604580; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 18/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9057

Dodano: 2019-02-19 11:01:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rybicka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9057. Rybicka Anna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 18/19 „of”. [BMSiG-8426/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Rybickiej, zamieszkałej przy ul. Dzierżęcińskiej 77, 75-669 Koszalin; numer PESEL 33072604580; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 18/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9057

Dodano: 2019-02-19 11:01:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szczech Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9058. Szczech Jacek. Sąd Rejonowy w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 732/18 of. [BMSiG-8449/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 732/18 of postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Szczecha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 10, PESEL 65072012498; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. wyznacza sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; 5. wyznaczyć syndyka w osobie Władysława Sowirki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 296); 6. jako podstawę jurysdykcji sadu wskazuje w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141). POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9058

Dodano: 2019-02-19 11:02:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szczech Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9058. Szczech Jacek. Sąd Rejonowy w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 732/18 of. [BMSiG-8449/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 732/18 of postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Szczecha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 10, PESEL 65072012498; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. wyznacza sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; 5. wyznaczyć syndyka w osobie Władysława Sowirki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 296); 6. jako podstawę jurysdykcji sadu wskazuje w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141). POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9058

Dodano: 2019-02-19 11:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sołtysiak Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9059. Sołtysiak Marzanna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 232/18, VIII GUp 21/19. [BMSiG-8417/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 232/18, ogłosił upadłość Marzanny Sołtysiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 62030206988, zamieszkałej: ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1/45, 42-207 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 21/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9059

Dodano: 2019-02-19 11:03:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sołtysiak Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9059. Sołtysiak Marzanna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 232/18, VIII GUp 21/19. [BMSiG-8417/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 232/18, ogłosił upadłość Marzanny Sołtysiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 62030206988, zamieszkałej: ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1/45, 42-207 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 21/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9059

Dodano: 2019-02-19 11:03:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stechnij Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9060. Stechnij Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2177/18, X GUp 121/19. [BMSiG-8625/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt X GU 2177/18, ogłosił upadłość Anny Stechnij, zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie przy Wilanowskiej 140H lok. 2 (kod pocztowy 05-520), PESEL 75080302481, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 121/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9060

Dodano: 2019-02-19 11:04:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stechnij Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9060. Stechnij Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2177/18, X GUp 121/19. [BMSiG-8625/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt X GU 2177/18, ogłosił upadłość Anny Stechnij, zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie przy Wilanowskiej 140H lok. 2 (kod pocztowy 05-520), PESEL 75080302481, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 121/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9060

Dodano: 2019-02-19 11:04:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tyszlukiewicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9062. Tyszlukiewicz Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 582/18. [BMSiG-8472/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 582/18 ogłosił upadłość Iwony Tyszlukiewicz (numer PESEL: 65072811523) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9062

Dodano: 2019-02-19 11:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tyszlukiewicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9062. Tyszlukiewicz Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 582/18. [BMSiG-8472/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 582/18 ogłosił upadłość Iwony Tyszlukiewicz (numer PESEL: 65072811523) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9062

Dodano: 2019-02-19 11:05:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wierzbicka Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9063. Wierzbicka Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2426/18. [BMSiG-8398/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r., sygn. akt X GU 2426/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Agaty Wierzbickiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Chełmońskiego 2 m. 20 (kod pocztowy: 02-495), PESEL 79050510085; II. określić, że Agata Wierzbicka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9063

Dodano: 2019-02-19 11:06:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wierzbicka Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9063. Wierzbicka Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2426/18. [BMSiG-8398/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r., sygn. akt X GU 2426/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Agaty Wierzbickiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Chełmońskiego 2 m. 20 (kod pocztowy: 02-495), PESEL 79050510085; II. określić, że Agata Wierzbicka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9063

Dodano: 2019-02-19 11:06:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wasilewska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9064. Wasilewska Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 364/18, VIII GUp 28/19. [BMSiG-8507/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 364/18, postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jolanty Wasilewskiej, zam.: Brańska 93, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 64121613363, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Pawła Dzienisa, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966). 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 28/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9064

Dodano: 2019-02-19 11:08:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wasilewska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9064. Wasilewska Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 364/18, VIII GUp 28/19. [BMSiG-8507/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 364/18, postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jolanty Wasilewskiej, zam.: Brańska 93, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 64121613363, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Pawła Dzienisa, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966). 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 28/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9064

Dodano: 2019-02-19 11:08:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wojtyło Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9065. Wojtyło Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 34/19, V GUp 31/19. [BMSiG-8622/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 34/19, została ogłoszona upadłość Wojtyło Tadeusza, PESEL: 78070105596, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-410 Ulanów, Dąbrówka 57, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 31/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9065

Dodano: 2019-02-19 11:09:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wojtyło Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9065. Wojtyło Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 34/19, V GUp 31/19. [BMSiG-8622/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 34/19, została ogłoszona upadłość Wojtyło Tadeusza, PESEL: 78070105596, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-410 Ulanów, Dąbrówka 57, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 31/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9065

Dodano: 2019-02-19 11:09:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wójcik Maciej Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9066. Wójcik Maciej Waldemar. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 245/18, V GUp „of” 17/19. [BMSiG-8586/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 245/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Macieja Waldemara Wójcika zamieszkałego w Nowym Kawkowie 55, 11-042 Nowe Kawkowo, PESEL 56101504312, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Annę Kurzyńską. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 17/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9066

Dodano: 2019-02-19 11:10:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wójcik Maciej Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9066. Wójcik Maciej Waldemar. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 245/18, V GUp „of” 17/19. [BMSiG-8586/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 245/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Macieja Waldemara Wójcika zamieszkałego w Nowym Kawkowie 55, 11-042 Nowe Kawkowo, PESEL 56101504312, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Annę Kurzyńską. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 17/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9066

Dodano: 2019-02-19 11:10:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zgłobiś Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9067. Zgłobiś Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 17/19 „of”. [BMSiG-8453/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Ryszarda Zgłobisia, zamieszkałego przy ulicy Lwowskiej 17c/7, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 57053110990; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 17/19 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9067

Dodano: 2019-02-19 11:11:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zgłobiś Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9067. Zgłobiś Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 17/19 „of”. [BMSiG-8453/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Ryszarda Zgłobisia, zamieszkałego przy ulicy Lwowskiej 17c/7, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 57053110990; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 17/19 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9067

Dodano: 2019-02-19 11:11:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wójcik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9068. Wójcik Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 129/18, XIV GUp 22/19. [BMSiG-8590/2019] Sygn. akt XIV GU 129/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Wójcik (numer PESEL 66011810500) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 22/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9068

Dodano: 2019-02-19 11:12:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wójcik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9068. Wójcik Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 129/18, XIV GUp 22/19. [BMSiG-8590/2019] Sygn. akt XIV GU 129/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Wójcik (numer PESEL 66011810500) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 22/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9068

Dodano: 2019-02-19 11:13:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wroński Damian Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9069. Wroński Damian Stefan. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 276/18, XII GUp 12/19. [BMSiG-8255/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Damiana Stefana Wrońskiego, zamieszkałego: ulica Ludwika Waryńskiego 15/1, 71-310 Szczecin, PESEL 70070300230, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 12/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Moniki Borek, numer licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9069

Dodano: 2019-02-19 11:13:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wroński Damian Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9069. Wroński Damian Stefan. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 276/18, XII GUp 12/19. [BMSiG-8255/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Damiana Stefana Wrońskiego, zamieszkałego: ulica Ludwika Waryńskiego 15/1, 71-310 Szczecin, PESEL 70070300230, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 12/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Moniki Borek, numer licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9069

Dodano: 2019-02-19 11:14:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Augustyniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9070. Augustyniak Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 92/18 „of”. [BMSiG-8538/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Augustyniaka, PESEL 61100200213, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 92/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 18 grudnia 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9070

Dodano: 2019-02-19 11:14:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Barszcz Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9071. Barszcz Zbigniew. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 47/18. [BMSiG-8423/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zbigniewa Barszcza, zam. w Poznaniu, nr PESEL: 56021406538, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 47/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9071

Dodano: 2019-02-19 11:14:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bień Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9072. Bień Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 951/18. [BMSiG-8598/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Bień, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 951/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 1 lutego 2019 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9072

Dodano: 2019-02-19 11:14:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bigus Lech w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9073. Bigus Lech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 991/18. [BMSiG-8516/2019] W postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 991/18) Lecha Bigusa (PESEL: 83091402575), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 13 lutego 2019 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9073

Dodano: 2019-02-19 11:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BRECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9074. BRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku- -Białej. KRS 0000197261. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt VI GUp 13/15. [BMSiG-8600/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BRECO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej - sygn. akt VI GUp 13/15 (KRS 0000197261) - zawiadamia, iż w dniu 28 grudnia 2018 r. syndyk przedłożył III uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9074

Dodano: 2019-02-19 11:15:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chmielewska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9075. Chmielewska Irena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 110/18 „of”. [BMSiG-8527/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ireny Chmielewskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 110/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 17 grudnia 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9075

Dodano: 2019-02-19 11:16:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dobrecki Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9076. Dobrecki Stefan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 194/17. [BMSiG-8548/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Stefana Dobreckiego, zamieszkałego w Adamowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 194/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 12 września 2018 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9076

Dodano: 2019-02-19 11:16:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Dudzik Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9077. Dudzik Adam. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 102/18 „of”. [BMSiG-8529/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Adama Dudzika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 102/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 grudnia 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9077

Dodano: 2019-02-19 11:17:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fergin Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9078. Fergin Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 375/18. [BMSiG-8573/2019] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Fergin w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 375/18) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 13.08.2018 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9078

Dodano: 2019-02-19 11:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Filipiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9079. Filipiak Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 173/18. [BMSiG-8569/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Elżbiety Filipiak (PESEL: 53070701805) zamieszkałej w Śremie, sygnatura akt XI GUp 173/18, zawiadamia że syndyk dnia 26 listopada 2018 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9079

Dodano: 2019-02-19 11:17:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Florczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9080. Florczyk Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/17. [BMSiG-8614/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 6/17 postanowił ogłosić listę wierzytelności dłużniczki Moniki Florczyk poprzez obwieszczenie o przekazaniu Sędziemu komisarzowi tej listy. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9080

Dodano: 2019-02-19 11:18:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grącka Agnieszka, Grącki Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9081. Grącka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 39/18. [BMSiG-8473/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Grąckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 39/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9081

Dodano: 2019-02-19 11:18:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grącka Agnieszka, Grącki Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9082. Grącki Robert. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 39/18. [BMSiG-8481/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Grąckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 39/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9082

Dodano: 2019-02-19 11:18:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Grzegorek Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9083. Grzegorek Stefan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 75/18 „of”. [BMSiG-8554/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stefana Grzegorka, PESEL 48081005073, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 75/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11 lutego 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9083

Dodano: 2019-02-19 11:18:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Grzybczak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9084. Grzybczak Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 88/16/5. [BMSiG-8585/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Grzybczak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej posiadającej numer PESEL: 53110712363, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. X GUp 88/16/5 podaje do wiadomości, że syndyk w dniu 11 maja 2018 r. sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9084

Dodano: 2019-02-19 11:19:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Iżykowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9085. Iżykowska Renata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 51/18 of. [BMSiG-8404/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Iżykowskiej, PESEL: 82122013548, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 51/18 of), ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pu i art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9085

Dodano: 2019-02-19 11:19:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jarek Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9086. Jarek Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 822/18. [BMSiG-8576/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, została sporządzona i przedłożona przez syndyka masy upadłości w dniu 18 stycznia 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Jarek (sygn. akt X GUp 822/18), którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9086

Dodano: 2019-02-19 11:20:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kacperczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9087. Kacperczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/18 of. [BMSiG-8369/2019] Zarządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Kacperczyk (PESEL 77052405541) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności i złożył ją w dniu 28 listopada 2018 roku. Listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9087

Dodano: 2019-02-19 11:20:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kamińska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9088. Kamińska Renata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 102/18. [BMSiG-8388/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Kamińskiej, PESEL 69031012141, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 102/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 18 grudnia 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Kwas MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9088

Dodano: 2019-02-19 11:20:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kątny Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9090. Kątny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/18 „of”. [BMSiG-8542/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kątnego, PESEL 81051602137, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 23/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 7 lutego 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9090

Dodano: 2019-02-19 11:23:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Klusek Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9091. Klusek Halina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 123/18 „of”. [BMSiG-8545/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Klusek, PESEL 47012203445, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 123/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 9 stycznia 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9091

Dodano: 2019-02-19 11:24:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Korda Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9092. Korda Bożena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/17 „of”, IX GUp 97/17 „of”. [BMSiG-8464/2019] Sędzia komisarz wydał postanowienie dnia 18 stycznia 2019 roku o następującej treści: „dokonać zmian na liście wierzytelności Bożeny Kordy w pozycji 5 w ten sposób, że odmówić uznania wierzytelności Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie w zakresie kwoty 300 złotych (trzysta) w kategorii III oraz 18 złotych w kategorii II, a tym samym stwierdzić, iż na liście wierzytelności uznano pod pozycją 5 wierzytelności Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie w kwocie 300 złotych (trzysta) w kategorii III oraz 29,60 złotych (dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w kategorii II. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9092

Dodano: 2019-02-19 11:24:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kwiecińska Jolanta i Kwieciński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9093. Kwiecińska Jolanta i Kwieciński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 130/18. [BMSiG-8480/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Kwiecińskiej i Grzegorza Kwiecińskiego nieprowadzących działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 130/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 30 listopada 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Grzegorza Kwiecińskiego oraz wspólna lista wierzytelności Jolanty Kwiecińskiej i Grzegorza Kwiecińskiego. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9093

Dodano: 2019-02-19 11:24:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maciąg Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9094. Maciąg Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 627/18. [BMSiG-8599/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 10 stycznia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Maciąg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 627/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9094

Dodano: 2019-02-19 11:25:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Płońska-Szyszko Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9095. Płońska-Szyszko Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 77/17. [BMSiG-8397/2019] Sędzia komisarz, w sprawie sygn. akt VIII GUp 77/17, w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Płońskiej-Szyszko, PESEL 52092703541, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9095

Dodano: 2019-02-19 11:25:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowski Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9096. Malinowski Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 524/18. [BMSiG-8394/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Józefa Malinowskiego w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 524/18, została sporządzona i przekazana w dniu 30 stycznia 2019 r. do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9096

Dodano: 2019-02-19 11:25:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marczak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9097. Marczak Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 665/18. [BMSiG-8556/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Marczaka w upadłości (sygn. akt X GUp 665/18) zawiadamia, że dnia 3 grudnia 2018 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9097

Dodano: 2019-02-19 11:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Masternak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9098. Masternak Henryk. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 236/18. [BMSiG-8610/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 25 stycznia 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Henryka Masternaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 77111010152), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 236/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9098

Dodano: 2019-02-19 11:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9099. Mikołajczak Janusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 257/17. [BMSiG-8508/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Janusza Mikołajczaka, PESEL: 87022011036, zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 257/17, zawiadamia, że dnia 13 grudnia 2018 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9099

Dodano: 2019-02-19 11:26:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nagórski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9100. Nagórski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1013/17. [BMSiG-8595/2019] Obwieszcza się, że w dniu 5 lutego 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rafała Nagórskiego, PESEL 78040101216, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 1013/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9100

Dodano: 2019-02-19 11:27:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Niedzielski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9101. Niedzielski Ryszard. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 192/18. [BMSiG-8497/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ryszarda Niedzielskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 192/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 7 lutego 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9101

Dodano: 2019-02-19 11:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Piotr Niziołek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9102. Niziołek Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 110/18. [BMSiG-8533/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 21 stycznia 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Piotra Niziołka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 73111406278), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 110/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9102

Dodano: 2019-02-19 11:27:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ogłaza Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9103. Ogłaza Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 37/18. [BMSiG-8400/2019] XIV GUp 37/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Joanny Ogłazy, PESEL 88050317929, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 37/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9103

Dodano: 2019-02-19 11:28:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9104. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI w Janowie Lubelskim. KRS 0000164680. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2003 r., sygn. akt IX GUp 51/18. [BMSiG-8560/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim (sygn. akt IX GUp 51/18) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 25 stycznia 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9104

Dodano: 2019-02-19 11:28:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Plesner Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9105. Plesner Ewelina. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 112/18. [BMSiG-8539/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Eweliny Plesner (PESEL 81111816885), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GUp 112/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9105

Dodano: 2019-02-19 11:28:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

PROMETBET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9106. PROMETBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000462176. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2013 r., sygn. akt VIII GUp 12/18. [BMSiG-8395/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec PROMETBET Sp. z o.o. w Krakowie, KRS: 0000462176, sygn. akt (VIII GUp 12/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9106

Dodano: 2019-02-19 11:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne CERBUD Sp. z o.o. w upadłości układowej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9107. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „CERBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Nowym Sączu. KRS 0000139668. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2002 r., sygn. akt V GUp 15/14, V GUp 15/14/Ap-4. [BMSiG-8440/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Cerbud” spółki z o.o., w upadłości układowej, w Nowym Sączu, sygn. akt V GUp 15/14, zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przedłożył III uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9107

Dodano: 2019-02-19 11:29:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Elprotech" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9108. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ELPROTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Komornikach. KRS 0000104416. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2002 r., sygn. akt XI GUp 92/12. [BMSiG-8626/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego ELPROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, sygnatura akt XI GUp 92/12, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi VI uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9108

Dodano: 2019-02-19 11:29:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Roczyna Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9109. Roczyna Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 106/15. [BMSiG-8443/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 106/15 dotyczącej upadłości Marka Roczyny, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9109

Dodano: 2019-02-19 11:29:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Różańska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9110. Różańska Zofia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 113/18. [BMSiG-8521/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zofii Różańskiej (PESEL 50070518169), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą VI GUp 113/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9110

Dodano: 2019-02-19 11:30:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rzepa Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9111. Rzepa Halina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 126/18. [BMSiG-8520/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 22 stycznia 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Rzepy, nr PESEL 40081902206, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 126/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9111

Dodano: 2019-02-19 11:30:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Siniuk Błażej w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9112. Siniuk Błażej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 110/18. [BMSiG-8494/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Błażeja Siniuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 110/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9112

Dodano: 2019-02-19 11:30:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sitarska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9113. Sitarska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 791/18. [BMSiG-8522/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie X GUp 791/18 syndyk masy upadłości złożył w dniu 8.01.2019 r. pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności Upadłego: Małgorzaty Sitarskiej (PESEL 75031406363), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w Warszawie. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9113

Dodano: 2019-02-19 11:31:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stanisławska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9114. Stanisławska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 232/18. [BMSiG-8433/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 232/18 dotyczącej upadłości Beaty Stanisławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9114

Dodano: 2019-02-19 11:31:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Suduł Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9115. Suduł Bogdan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-8368/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 28 grudnia 2018 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Bogdana Suduła (nr PESEL 37051602431), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 3/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9115

Dodano: 2019-02-19 11:31:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Wojciechowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9116. Wojciechowska Ewa. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 125/18 „of”. [BMSiG-8501/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ewy Wojciechowskiej (sygn. akt IX GUp 125/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 16 stycznia 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9116

Dodano: 2019-02-19 11:31:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szysz-Gałkin Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9117. Szysz-Gałkin Mirosława. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/18 „of”. [BMSiG-8541/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Szysz-Gałkin, PESEL 47090703068, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 78/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4 lutego 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9117

Dodano: 2019-02-19 11:32:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymońska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9118. Szymońska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 471/18. [BMSiG-8513/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Joanny Szymońskiej w upadłości informuje, iż w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 471/18 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9118

Dodano: 2019-02-19 11:32:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Śliwiński Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9119. Śliwiński Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 60/18. [BMSiG-8468/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 60/18 dotyczącej upadłości Józef Śliwiński, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9119

Dodano: 2019-02-19 11:32:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Twork Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9120. Twork Andrzej. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 97/18 of. [BMSiG-8432/2019] Sędzia komisarz informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 27.11.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Tworka, PESEL 60091403058, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym, jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 97/18 of należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności, zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9120

Dodano: 2019-02-19 11:33:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wojtasik Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9121. Wojtasik Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 119/18 „of”. [BMSiG-8561/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Wojtasik, PESEL 45102011303, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 119/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11 lutego 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9121

Dodano: 2019-02-19 11:33:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wroński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9122. Wroński Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 246/17. [BMSiG-8413/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Marcina Wrońskiego, zam. w Mielcu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 246/17) przekazał II uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9122

Dodano: 2019-02-19 11:33:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszyński Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9123. Wyszyński Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 480/18. [BMSiG-8389/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Wyszyńskiego w upadłości prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 480/18, została sporządzona i przekazana do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 91023

Dodano: 2019-02-19 11:33:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Usługi Brukarskie "Bet-Bruk" Aleksander Oczko w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9124. Oczko Aleksander prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aleksander Oczko Usługi Brukarskie BET-BRUK w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 7/14 lik. [BMSiG-8596/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Aleksandra Oczko Usługi Brukarskie BET-BRUK z siedzibą w Bielsku-Białej, nr NIP: 5471426801, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 7/14 lik, zawiadamia, iż w dniu 26 października 2018 r. syndyk przedłożył ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9124

Dodano: 2019-02-19 11:34:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Konieczna Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9125. Konieczna Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 295/16. [BMSiG-8499/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 295/16 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłej Jolanty Koniecznej, zamieszkałej w Rokietnicy (nr PESEL 74112712427). Plan ten można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia upadły oraz wierzyciele mogą wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9125

Dodano: 2019-02-19 11:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

RUSZT-MONT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9126. „RUSZT-MONT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000228504. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2005 r., sygn. akt X GUp 613/16. [BMSiG-8500/2019] Ruszt-Mont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - syg. akt X GUp 613/16 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 kwietnia 2018 r. ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ruszt-Mont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sygn. akt X GUp 613/16. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu i terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9126

Dodano: 2019-02-19 11:36:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piekarnia MAGDALENKA Justyna Bryk w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9127. Bryk Justyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Justyna Bryk Piekarnia Magdalenka w Magdalence. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 487/16. [BMSiG-8437/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Bryk, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Justyna Bryk Piekarnia Magdalenka, sygn. akt X GUp 487/16, został sporządzony i przekazany 7.09.2018 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9127

Dodano: 2019-02-19 11:36:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kazimierz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9128. Kazimierz Rafał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 220/17 of. [BMSiG-8476/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Kazimierza, numer PESEL 82010514054, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 220/17 of), ogłasza, że 4 lutego 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9128

Dodano: 2019-02-19 11:36:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KJB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9129. KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000338177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GUp 628/16. [BMSiG-8401/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KJB sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 628/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9129

Dodano: 2019-02-19 11:37:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kostrzewa Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9130. Kostrzewa Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 135/17. [BMSiG-8563/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że Syndyk masy Upadłości Renaty Kostrzewy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 73012510469, sygn. akt V GUp 135/17), sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 28 stycznia 2019 r. oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Osiedle Pułanki 18, oznaczonego nr 23, o powierzchni 53,22, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1O/00053483/5. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy praw do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9130

Dodano: 2019-02-19 11:37:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

KRÓLEWSKA 6 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9131. KRÓLEWSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mysłowicach. KRS 0000464453. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2013 r., sygn. akt VIII GUp 226/16. [BMSiG-8436/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: KRÓLEWSKA 6 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach (sygn. akt VIII GUp 226/16) na podstawie art. 349 p.u.in. w zw. z art. 449 pr. restr. ogłasza, że został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9131

Dodano: 2019-02-19 11:37:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mróz-Jurczewska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9132. Mróz-Jurczewska Marlena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/16. [BMSiG-8420/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marleny Mróz-Jurczewskiej (PESEL 75061016507) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 5 lutego 2019 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9132

Dodano: 2019-02-19 11:37:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

PHU ELTIM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9133. PHU ELTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku- -Białej. KRS 0000377556. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2011 r., sygn. akt VI GUp 159/16 lik. [BMSiG-8630/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PHU ELTIM sp. z o.o. w Bielsku-Białej, sygn. akt GUp 159/16 lik, zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9133

Dodano: 2019-02-19 11:38:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Piotrowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9134. Piotrowski Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/18 „of”. [BMSiG-8557/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Jacka Piotrowskiego nieprowadzącego działalność gospodarczej, PESEL 69090513670, sygn. akt V GUp 21/18 „of”, syndyk masy upadłości przekazał dnia 6.02.2019 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9134

Dodano: 2019-02-19 11:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Przedsiębiorstwo Budowlane "PABICH" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9135. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PABICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ostrołęce. KRS 0000074411. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 6/14. [BMSiG-8530/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 6/14 Przedsiębiorstwa Budowlanego „PABICH” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, NIP 758-19-39- 804, zawiadamia, że w dniu 11.02.2019 r. złożył do Sędziego komisarza pierwszy plan podziału po korektach oraz drugi plan podziału po korekcie funduszy masy upadłości. Plany podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 3. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom służy prawo złożenia zarzutów do planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9135

Dodano: 2019-02-19 11:38:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9136. Szczepaniak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/18 „of”. [BMSiG-8551/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Piotra Szczepaniaka nieprowadzącego działalność gospodarczej, PESEL 77080712233, sygn. akt V GUp 11/18 „of”, syndyk masy upadłości przekazał dnia 19.12.2018 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9136

Dodano: 2019-02-19 11:39:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MEDIA BROKER Aleksandta Trojnar w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9137. Trojnar Aleksandra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Media Broker Aleksandra Trojnar w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 607/16. [BMSiG-8445/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Trojnar, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Media Broker Aleksandra Trojnar, sygn. akt X GUp 607/16, został złożony w dniu 26.11.2018 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9137

Dodano: 2019-02-19 11:39:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

W A M Maciej Waszak w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9138. Waszak Maciej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/17 „oprócz of”. [BMSiG-8534/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Waszaka, PESEL 64010310779, po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 55/17 „oprócz of”, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 15.01.2019 r. plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego - nieruchomości zabezpieczonej rzeczowo, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, a w terminie 2 tygodni od zawiadomienia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału art. 339 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9138

Dodano: 2019-02-19 11:39:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

LECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9030. „LECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tomaszowie Lubelskim. KRS 0000093763. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt IX GU 295/18. [BMSiG-8535/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 15 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 295/18 wydał postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, adres: ul. Łaszczowiecka 12B, 22-600 Tomaszów Lubelski, numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000093763, II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. Wezwać wierzycieli upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934, VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Markowi Nowakowi wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych powiększonej o kwotę 460,00 (czterysta sześćdziesiąt) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług, określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 2.460 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), oraz kwotę 1.574,81 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków, którą nakazać wypłacić z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika LECH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 27 lipca 2018 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaksięgowanej pod pozycją 500034317548 sum na zlecenie, zaś co kwoty 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa, VII. nakazać ściągnąć od dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tomaszowie Lubelskim kwotę 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tytułem kosztów pokrytych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9030

Dodano: 2019-02-19 15:45:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

LECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9030. „LECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tomaszowie Lubelskim. KRS 0000093763. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt IX GU 295/18. [BMSiG-8535/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 15 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 295/18 wydał postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, adres: ul. Łaszczowiecka 12B, 22-600 Tomaszów Lubelski, numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000093763, II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. Wezwać wierzycieli upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934, VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Markowi Nowakowi wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych powiększonej o kwotę 460,00 (czterysta sześćdziesiąt) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług, określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 2.460 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), oraz kwotę 1.574,81 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków, którą nakazać wypłacić z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika LECH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 27 lipca 2018 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaksięgowanej pod pozycją 500034317548 sum na zlecenie, zaś co kwoty 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa, VII. nakazać ściągnąć od dłużnika LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tomaszowie Lubelskim kwotę 25,24 (dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery gorsze) tytułem kosztów pokrytych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9030

Dodano: 2019-02-19 15:45:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

SANTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9031. „SANTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000147226. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2003 r., sygn. akt XI GU 234/18, XI GUp 346/18. [BMSiG-8367/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 234/18 ogłosił upadłość dłużnika „Santex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań, numer KRS 0000147226. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 346/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka: Kaczmarek i Macioszek Doradcy Restrukturyzacyjni sp.j. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000752193. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9031

Dodano: 2019-02-19 15:49:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

SANTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9031. „SANTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000147226. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2003 r., sygn. akt XI GU 234/18, XI GUp 346/18. [BMSiG-8367/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 234/18 ogłosił upadłość dłużnika „Santex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań, numer KRS 0000147226. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 346/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka: Kaczmarek i Macioszek Doradcy Restrukturyzacyjni sp.j. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000752193. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9031

Dodano: 2019-02-19 15:49:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MAXIPOZ PHU Mariusz Eichler w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9036. Eichler Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAXIPOZ PHU MARIUSZ EICHLER w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 437/18, XI GUp 320/18. [BMSiG-8588/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze XI GU 437/18, ogłosił upadłość dłużnika Mariusz Eichler prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAXIPOZ PHU MARIUSZ EICHLER” w Poznaniu (nr PESEL: 62092200719, nr NIP 7811000368). Obecnie sprawa jest prowadzona pod sygnaturą XI GUp 320/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłon. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Paluszyńskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 575. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9036

Dodano: 2019-02-19 15:52:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MAXIPOZ PHU Mariusz Eichler w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9036. Eichler Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAXIPOZ PHU MARIUSZ EICHLER w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 437/18, XI GUp 320/18. [BMSiG-8588/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze XI GU 437/18, ogłosił upadłość dłużnika Mariusz Eichler prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAXIPOZ PHU MARIUSZ EICHLER” w Poznaniu (nr PESEL: 62092200719, nr NIP 7811000368). Obecnie sprawa jest prowadzona pod sygnaturą XI GUp 320/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłon. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Paluszyńskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 575. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9036

Dodano: 2019-02-19 15:52:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FPHU BRUKPOL Czuchra Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9037. Czuchra Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan F.P.H.U. BRUKPOL w Dąbrówce Wisłockiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 550/18, V GUp 64/19. [BMSiG-8451/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 550/18, ogłosił upadłość Dłużnika Jana Czuchry prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan F.P.H.U. Brukpol z siedzibą w Dąbrówce Wisłockiej, PESEL: 58040401752, NIP: 8721555732. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla, nr licencji 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu Komisarzowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt: V GUp 64/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9037

Dodano: 2019-02-19 16:03:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FPHU BRUKPOL Czuchra Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9037. Czuchra Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan F.P.H.U. BRUKPOL w Dąbrówce Wisłockiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 550/18, V GUp 64/19. [BMSiG-8451/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 550/18, ogłosił upadłość Dłużnika Jana Czuchry prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan F.P.H.U. Brukpol z siedzibą w Dąbrówce Wisłockiej, PESEL: 58040401752, NIP: 8721555732. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla, nr licencji 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu Komisarzowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt: V GUp 64/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9037

Dodano: 2019-02-19 16:04:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

HEN-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9042. HEN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000269725. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2006 r., sygn. akt IX GU 501/18. [BMSiG-8572/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 6 lutego 2019 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 501/18 wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość dłużnika HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin, numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000269725; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214; VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Krzysztofowi Krzyżanowskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych powiększonej o kwotę 575 (pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 3 075 (trzy tysiące, siedemdziesiąt pięć) złotych, oraz kwotę 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków, które nakazać wypłacić, z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika HEN-BUD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 26 listopada 2018 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500039271210 sum na zlecenie; VII. nakazać zwrócić dłużnikowi HEN-BUD Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie kwotę 369,57 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) złotych tytułem zwrotu nierozliczonej zaliczki wpłaconej przez dłużnika HEN-BUD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 26 listopada 20l8 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500039271210 sum na zlecenie. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9042

Dodano: 2019-02-19 16:08:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

HEN-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9042. HEN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000269725. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2006 r., sygn. akt IX GU 501/18. [BMSiG-8572/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 6 lutego 2019 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 501/18 wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość dłużnika HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin, numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000269725; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego HEN-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214; VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Krzysztofowi Krzyżanowskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych powiększonej o kwotę 575 (pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 3 075 (trzy tysiące, siedemdziesiąt pięć) złotych, oraz kwotę 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków, które nakazać wypłacić, z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika HEN-BUD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 26 listopada 2018 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500039271210 sum na zlecenie; VII. nakazać zwrócić dłużnikowi HEN-BUD Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie kwotę 369,57 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) złotych tytułem zwrotu nierozliczonej zaliczki wpłaconej przez dłużnika HEN-BUD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 26 listopada 20l8 r., w kwocie 4.509,57 (cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500039271210 sum na zlecenie. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9042

Dodano: 2019-02-19 16:09:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

TELEPIN INVEST S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9061. TELEPIN INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS 0000635105. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 września 2016 r., sygn. akt V GU 295/18, V GUp 48/19. [BMSiG-8387/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt V GU 295/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Telepin Invest S.A. z siedzibą w Rzeszowie, KRS: 0000635105, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 48/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Oddala się wniosek w pozostałym zakresie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9061

Dodano: 2019-02-19 16:13:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

TELEPIN INVEST S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9061. TELEPIN INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS 0000635105. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 września 2016 r., sygn. akt V GU 295/18, V GUp 48/19. [BMSiG-8387/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt V GU 295/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Telepin Invest S.A. z siedzibą w Rzeszowie, KRS: 0000635105, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 48/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Oddala się wniosek w pozostałym zakresie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9061

Dodano: 2019-02-19 16:13:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Inwestycyjne D Kass Kasieczko Janusz w upadłości likwidacyjnej

2011-12-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt V GU 24/11: 1. ogłosił upadłość Janusza Kasieczko, zamieszkałego w Zakopanem (34-500), ul. Jaszczurówka 25a - obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli Janusza Kasieczko, aby zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 29 lutego 2012 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Świątkowskiego; 5. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jana Piotra Nowaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 7/11. MSiG → Rocznik 2012 → Numer 84/2012 (3949) z dnia 30 kwietnia 2012 → Pozycja 5585

Dodano: 2019-02-19 16:27:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Inwestycyjne D Kass Kasieczko Janusz w upadłości likwidacyjnej

2012-04-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt V GU 24/11: 1. ogłosił upadłość Janusza Kasieczko, zamieszkałego w Zakopanem (34-500), ul. Jaszczurówka 25a - obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli Janusza Kasieczko, aby zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 29 lutego 2012 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Świątkowskiego; 5. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jana Piotra Nowaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 7/11. MSiG → Rocznik 2012 → Numer 84/2012 (3949) z dnia 30 kwietnia 2012 → Pozycja 5585

Dodano: 2019-02-19 16:28:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Inwestycyjne D Kass Kasieczko Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-04-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7890. Kasieczko Janusz. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/11, V GUp 7/11/Ap-3. [BMSiG-7676/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janusza Kasieczko w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem, sygn. akt V GUp 7/11/Ap-3, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydziału Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A pokój 1-11. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 67/2016 (4952) z dnia 7 kwietnia 2016 r. → Pozycja 7890

Dodano: 2019-02-19 16:29:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Inwestycyjne D Kass Kasieczko Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-02-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3147. Kasieczko Janusz. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/11. [BMSiG-2896/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janusza Kasieczko w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem, sygn. akt V GUp 7/11, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydziału Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A, pokój 1-11. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 29/2016 (4914) z dnia 12 lutego 2016 r. → Pozycja 3147

Dodano: 2019-02-19 16:31:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Inwestycyjne D Kass Kasieczko Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9089. Kasieczko Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Inwestycyjne D.KASS w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/11, V GUp 7/11/Ap-4. [BMSiG-8435/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janusza Kasieczko w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 7/11, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9089

Dodano: 2019-02-19 16:33:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Chojnacki Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9139. Chojnacki Mariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 96/17. [BMSiG-8581/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe Mariusza Chojnackiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 58112616431), sygnatura akt V GUp 96/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9139

Dodano: 2019-02-19 16:34:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakład przetwórstwa Mięsnego J.H.K.R. Majerowicz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9140. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO J.H.K.R. MAJEROWICZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białymkale. KRS 0000225013. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2004 r., oraz Majerowicz Hubert, Majerowicz Karolina, Majerowicz Radosław, Majerowicz Jadwiga. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 55/11. [BMSiG-8470/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt XI GUp 55/11, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku prowadzonego dla upadłego: Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.H.K.R. Majerowicz spółka jawna z siedzibą w miejscowości Białykał, w upadłości likwidacyjnej, oraz Huberta Majerowicza, Karoliny Majerowicz, Radosława Majerowicza oraz Jadwigi Majerowicz. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9140

Dodano: 2019-02-19 16:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Brierlivia Developments Limited Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9141. BRIERLIVIA DEVELOPMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Leśnej. KRS 0000314639. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2008 r., sygn. akt VI GUp 7/11 lik. [BMSiG-8607/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r., sygn. akt VI GUp 7/11 lik, zakończył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika BRIERLIVIA DEVELOPMENTS LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (KRS 0000314639). Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9141

Dodano: 2019-02-19 16:37:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Krupski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9142. Krupski Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 172/17/3. [BMSiG-8448/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, prawomocnym postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt X GUp 172/17/3 zakończył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Mariusza Krupskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9142

Dodano: 2019-02-19 16:37:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AZ Hale Montaż Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9143. AZ HALE MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000481211. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2013 r., sygn. akt XI GUp 48/14. [BMSiG-8396/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. akt XI GUp 48/14, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego AZ Hale Montaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000481211) obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9143

Dodano: 2019-02-19 16:38:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Hanbud" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9144. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „HANBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zabrzu. KRS 0000172729. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2003 r., sygn. akt XII GUp 18/11. [BMSiG-8410/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Hanbud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zabrzu - sygn. akt XII GUp 18/11 - podaje do publicznej wiadomości, iż stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Hanbud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zabrzu. Na powyższe postanowienie o zakończeniu postępowania przysługuje zażalenie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9144

Dodano: 2019-02-19 16:39:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ADAMET A. Sanecki i Wspólnicy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9145. ADAMET A. SANECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000092629. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt X GUp 350/17. [BMSiG-8428/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec spółki Adamet A. Sanecki i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 350/17. Poucza się, iż na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9145

Dodano: 2019-02-19 16:40:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bułat Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 9148. Bułat Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 94/17. [BMSiG-8442/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 6.09.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 94/17 postanowił umorzyć zobowiązania Bogusława Bułat, zam. w Rzeszowie, PESEL 80042915456, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 5 kwietnia 2017 r. w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 14.09.2018 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9148

Dodano: 2019-02-20 07:36:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

FIRMA „MAK” HANDEL PRODUKCJA USŁUGI HENRYK CHOCHOŁOWSKI w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Inne

Poz. 9149. Chochołowski Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA „MAK” HANDEL PRODUKCJA USŁUGI HENRYK CHOCHOŁOWSKI w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 152/18. [BMSiG-8455/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upadłościowej Henryka Chochołowskiego, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA „MAK” HANDEL PRODUKCJA USŁUGI HENRYK CHOCHOŁOWSKI w Koszalinie, sygn. akt V GUp 152/18, wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lilianny Krukowskiej. Ponadto odwołał syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 433, a w jego miejsce powołał Dariusza Chudego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9149

Dodano: 2019-02-20 07:38:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Chodnikiewicz Korneliusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9150. Chodnikiewicz Korneliusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 36/17 of. [BMSiG-8408/2019] Syndyk masy upadłości Korneliusza Chodnikiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości: 1. nieruchomość lokalowa stanowiąca prawo własności lokalu mieszkalnego nr 9, o powierzchni użytkowej 57,40 m2 , zlokalizowana w miejscowości Kowale przy ul. Apollina nr 19A wraz z: - pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 6,10 m2 oraz udziałem 635/30610 części w nieruchomości wspólnej, objętej KW nr GD1G/00093199/2, którą stanowi prawo własności działki gruntu nr 109/55 obszaru 5,694 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonych w Gdańsku-Kowalach przy ul. Apollina 19A, - w ramach udziału w nieruchomości wspólnej Właściciel lokalu korzysta na zasadach wyłączności z miejsca postojowego zewnętrznego. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 9 położonej w Gdańsku-Kowalach przy ul. Apollina 19A prowadzona jest przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Księga Wieczysta o nr. GD1G/00242382/2. Za kwotę 245.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych) netto. Z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w biurze Syndyka, w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96, po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie pod nr. (+48) 600 287 655 lub (58) 76-67-111. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, VI Wydział Gospodarczy, do dnia 26 marca 2019 r. w zamkniętej kopercie formatu mniejszego niż A4, którą należy umieścić w kopercie formatu A4 z wyraźnym dopiskiem w kolorze czerwonym „PRZETARG” oraz umieścić niżej podane informacje: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, SSR Karolina Kondracka, sygn. akt VI GUp 36/17 OF/KK, Korneliusz Chodnikiewicz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości PRZETARG. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2019 r., o godz. 1000, sala B65, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku adres jw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9150

Dodano: 2019-02-20 07:40:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENERGY INVESTORS GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9151. ENERGY INVESTORS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000386698. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2011 r., sygn. akt X GUp 382/17. [BMSiG-8491/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Energy Investors Group S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu niemieszkalnego położonego w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 5/4, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW: OP1B/00049553/8, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 219.84 m2 , wraz z udziałem w wysokości 3/100 w prawie własności gruntu numer 1000 AM7, oraz we współwłasności części wspólnej. 2. Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 marca 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. o numerze: 74 1090 1870 0000 0001 3460 0929 z dopiskiem „PRZETARG - sygn. akt X GUp 382/17” najpóźniej do dnia 6 marca 2019 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 8 marca 2019 roku, o godzinie 1415, w sali nr 14. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9151

Dodano: 2019-02-20 07:41:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grupa Producentów Warzyw POLTINO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9152. GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW „POLTINO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Leżajsku. KRS 0000343624. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2009 r., sygn. akt V GUp 309/18. [BMSiG-8370/2019] Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 309/18, Grupy Producentów Warzyw POLTINO Sp. z o.o. w Leżajsku w upadłości, podaje do publicznej wiadomości o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi opisu i oszacowania majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia Sędziego Komisarza, kierując je na adres: Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 309/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9152

Dodano: 2019-02-20 07:42:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENERGY INVESTORS GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9153. ENERGY INVESTORS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000386698. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2011 r., sygn. akt X GUp 382/17. [BMSiG-8505/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Energy Investors Group S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości 1. Przedmiotem przetargu są prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 52/1 AM 3, obręb ewidencyjny 1102, centrum, o całkowitej powierzchni 0,5043 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym położonym przy ul. Grobli 13 w Brzegu, dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OP1B/00035447/1, oraz prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 52/8 w udziale 2226/20000 stanowiącej według oświadczenia Dłużnika drogę dojazdową o całkowitej powierzchni 0,4466 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OP1B/00014543/1. 2. Cena wywoławcza wynosi 850.000,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 marca 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. o numerze: 74 1090 1870 0000 0001 3460 0929 z dopiskiem „PRZETARG - sygn. akt X GUp 382/17 - GROBLI” najpóźniej do dnia 6 marca 2019 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 8 marca 2019 roku, o godzinie 1400, w sali nr 14. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9153

Dodano: 2019-02-20 07:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grześkowiak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9155. Grześkowiak Łukasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 336/18. [BMSiG-8496/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Grześkowiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, zawiadamia, że do akt sprawy o sygn. akt XV GUp 336/18 został złożony operat szacunkowy zawierający opis oszacowanie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Dąbrówce, gmina Mogilno, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 659/1259 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1M/00024356/2. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9155

Dodano: 2019-02-20 07:43:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

JANAR Jan Rędziniak w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9156. Rędziniak Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JANAR Jan Rędziniak w upadłości w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 212/17. [BMSiG-8371/2019] Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników masy upadłości w postaci: - ruchomości, tj. maszyny i urządzeń do obróbki metalu oraz środków transportu wg załącznika dostępnego na stronie internetowej www.kancelariasyndykow.pl Sprzedaż mienia nastąpi za cenę najwyższą zaoferowaną po zatwierdzeniu oferty przez Sędziego komisarza. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 212/17 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku JANAR Jan RĘDZINIAK - NIE OTWIERAĆ”, w Kancelarii Syndyków sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w terminie do 19.02.2019 r. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w łącznej wysokości 5% ceny wywoławczej każdej z ruchomości na rachunek bankowy upadłego o nr. 11 2490 0005 0000 4500 8958 9865. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na w siedzibie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w dniu 22.02.2019 r., o godz. 1300. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy ruchomości będących przedmiotem przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 800 do 1600 w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3 oraz na stronie www.kancelariasyndykow.pl Wszystkie nieruchomości i ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia po wcześniejszym umówieniu się z syndykiem pod nr. tel. 609036100. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela syndyk pod ww. nr. tel. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9156

Dodano: 2019-02-20 07:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Komorowska-Chochołowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Inne

Poz. 9159. Komorowska-Chochołowska Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 155/18. [BMSiG-8379/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 r., w sprawie upadłościowej Anny Komorowskiej-Chochołowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 61102608644, sygn. akt V GUp 155/18, wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna. Ponadto odwołał syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 433, a w jego miejsce powołał Dariusza Chudego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 14. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9159

Dodano: 2019-02-20 07:45:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Markiewicz Julia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9161. Markiewicz Julia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 60/18. [BMSiG-8558/2019] Syndyk masy upadłości Julii Markiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 60/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż (w drodze aukcji) objętego masą upadłości: prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 123, położoną w miejscowości Wlonice 16A o powierzchni 6700 m2 , oraz nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Wlonice stanowiącej działkę nr 271 o powierzchni 500 m2 , dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opatowie Księga Wieczysta o numerze KI1T/00031843/1. Cena wywoławcza prawa własności wynosi 550.000,00 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji i wpłacenie na wskazany w regulaminie numer rachunku bankowego wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zainteresowani winni stawić się w dniu 27 lutego 2019 r., o godz. 900, w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44 w Kielcach celem wzięcia udziału w aukcji. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem aukcji w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207, po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria@tutaj.co oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44. Oględziny nieruchomości będących przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9161

Dodano: 2019-02-20 07:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Nowakowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 9164. Nowakowski Paweł. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 31/17. [BMSiG-8377/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Pawła Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt V GUp 31/17 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2018 r. umorzono wszystkie zobowiązania upadłego Pawła Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82020316497, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed dniem 7 września 2017 r., bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9164

Dodano: 2019-02-20 07:49:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INSTAL-ROW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9165. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- -USŁUGOWO-HANDLOWE „INSTAL-ROW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000123675. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTR SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2002 r., sygn. akt XII GUp 63/18. [BMSiG-8429/2019] Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego INSTAL-ROW Sp. z o.o. w Rybniku Oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowo- -socjalnym z dobudowanymi garażami, położonej w Rybniku przy ul. Wierzbowej 13B. Nieruchomość stanowi całość gospodarczą i jest objęta trzema Księgami Wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Rybniku o numerach: GL1Y/00000369/6, GL1Y/00122045/0, GL1Y/00122046/7 Warunki przetargu: 1. sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 1.056.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100); 2. oferty nabycia nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa” na adres syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „INSTAL-ROW” Sp. z o.o. w upadłości w Rybniku, ul. Wierzbowa 13B, 44-200 Rybnik, w terminie do 25 marca 2019 r.; 3. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „INSTAL-ROW” Sp. z o.o. w upadłości nr 11 1140 2004 0000 3602 7744 3054, mBank, najpóźniej w terminie do 25 marca 2019 r. wadium w wysokości 10% ceny oszacowania oraz doręczyć w tym terminie dowód jego uiszczenia na adres syndyka ; 4. rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie prowadzącym postępowanie upadłościowe na posiedzeniu jawnym w dniu 27 marca 2019 r., o godz. 1430, w sali 112, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach; 5. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza; 6. wyboru oferty dokonuje syndyk, a jej zatwierdzenia dokonuje Sędzia komisarz; 7. postanowienie zatwierdzające wybór oferenta Sędzia komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym; 8. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby będące udziałowcami upadłego lub kiedykolwiek zasiadające w zarządzie przedsiębiorstwa, którego dotyczy przetarg; 9. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki o których mowa w pkt 1-3; 10. wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia oferty wygrywającej przez Sędziego komisarza; 11. wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia; wadium to przepada w razie niezawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta; 12. oferta, która nie została zatwierdzona przez Sędziego komisarza, przestaje wiązać oferenta; 13. syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta; 14. cena nabycia zostanie zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży; 15. nabywca nieruchomości umożliwi syndykowi nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń biurowych (o pow. 50 m2 , jednego magazynu) i sanitariatów do zakończenia postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9165

Dodano: 2019-02-20 07:50:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rozalewicz Piotr i Lorenz-Rozalewicz Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9166. Rozalewicz Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 83/18/P. [BMSiG-8422/2019] Syndyk masy upadłości Piotra Rozalewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości: 1. Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 57,9 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 3,70 m2 . Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 9, prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Malborku, Księga Wieczysta KW nr GD1M/00033310/5. Za kwotę 178.924,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 00/100 złotych) netto. Z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka, w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96, po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie pod nr (+48) 600 287 655 lub (58) 76-67-111. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, VI Wydział Gospodarczy, do dnia 18 marca 2019 r., godz. 1200, w zamkniętych kopertach opisanych: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, as. SR Łukasz Piotrowicz, sygn. akt VI GUp 83/18 OF/P, Piotr Rozalewicz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości PRZETARG. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2019 r., o godz. 1400, sala B65, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku adres jw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9166

Dodano: 2019-02-20 07:51:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

FB Kusak Firma Budowlana Róża Kusak w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 9167. Kusak Róża prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FB Kusak Firma Budowlana Róża Kusak w Jaworzu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 132/16. [BMSiG-8611/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku FB Kusak Firma Budowlana Róża Kusak w Jaworzu (nr NIP 5471348225), prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 132/16, zawiadamia, iż orzeczeniem z dnia 14 stycznia 2019 r. został ustalony plan spłaty. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9167

Dodano: 2019-02-20 07:52:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Siniuk Błażej w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9168. Siniuk Błażej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 110/18. [BMSiG-8475/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Błażeja Siniuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 110/18) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9168

Dodano: 2019-02-20 07:52:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szolc Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9171. Szolc Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 131/16. [BMSiG-8493/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Piotra Szolca, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 131/16, ogłasza siódmy pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 69,29 m2 położonego w Rybniku przy ul. Obrońców Pokoju 25 B, objętego Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rybniku o nr. GL1Y/00152693/6, za cenę nie niższą niż 40% wartości oszacowania. tj. 25.963 zł. z przedmiotowym lokalem związany jest udział w 109/10000 w części nieruchomości wspólnej. tj. w częściach wspólnych budynku i gruntu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnej z regulaminem przetargu na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z dopiskiem „Przetarg Piotr Szolc sygn. akt XII GUp 131/16” w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oglądanie nieruchomości jest możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 609 410 771. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach o numerze 84 8437 0002 0011 0157 5945 0001 najpóźniej na jeden dzień przed ostatnim dniem składania ofert. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 7 marca 2019 r., o godz. 1300, w sali nr 112, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Operat szacunkowy, regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Świętochłowicach ul. Katowicka 8/4, lub pod numerem 609 410 771, e-mail: koziolpatrycja@poczta.fm. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9171

Dodano: 2019-02-20 07:54:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

GARBARNIA SKOTAN S.A.

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 9259. GARBARNIA SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Skoczowie. KRS 0000714953. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2018 r., sygn. akt VI GRp 7/18. [BMSiG-8619/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Garbarni SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, ul. Fabryczna 10, KRS 0000714953, sygn. akt VI GRp 7/18, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 r. zatwierdzono przyjęty układ w dniu 17 grudnia 2018 r. Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia obwieszczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9259

Dodano: 2019-02-20 07:55:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kombi Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 9260. KOMBI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodygowicach. KRS 0000282971. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2007 r., sygn. akt VI GRz 1/17. [BMSiG-8550/2019] OBWIESZCZENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Nadzorca wykonania układu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika Kombi Invest sp. z o.o. (KRS 0000282971), w sprawie o sygn. akt VI GRz 1/17 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego w Bielsku- Białej, VI Wydziału Gospodarczego, V (piąte) sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 11 listopada 2018 r. do 10 lutego 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9260

Dodano: 2019-02-20 07:56:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Gontarczyk Małgorzata i Gontarczyk Włodzimierz

2019-01-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9261. Gontarczyk Małgorzata i Gontarczyk Włodzimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Gongolinie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 20/18. [BMSiG-8424/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt V GR 20/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Małgorzaty Gontarczyk (PESEL: 69021204563) i Włodzimierza Gontarczyka (PESEL: 69073102635, NIP: 8381271673) - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne z siedzibą w miejscowości Gongolina nr 4, 96-314 Baranów; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz nadzorcę sądowego doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Gałązkę (nr licencji 647) oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielom dłużników, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9261

Dodano: 2019-02-20 07:59:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Gontarczyk Małgorzata i Gontarczyk Włodzimierz

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9261. Gontarczyk Małgorzata i Gontarczyk Włodzimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Gongolinie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 20/18. [BMSiG-8424/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt V GR 20/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Małgorzaty Gontarczyk (PESEL: 69021204563) i Włodzimierza Gontarczyka (PESEL: 69073102635, NIP: 8381271673) - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne z siedzibą w miejscowości Gongolina nr 4, 96-314 Baranów; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz nadzorcę sądowego doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Gałązkę (nr licencji 647) oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielom dłużników, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9261

Dodano: 2019-02-20 07:59:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

P-U TECHNOX Sp. z o.o.

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9262. P-U TECHNOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Markach. KRS 0000395682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2011 r., sygn. akt X GRp 16/17. [BMSiG-8570/2019] P-U Technox Sp. z o.o. z siedzibą w Markach w restrukturyzacji, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRp 16/17. Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, umorzył przyspieszone postępowania układowe P-U Technox Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Markach, numer KRS 0000395682. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9262

Dodano: 2019-02-20 07:59:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ART-BUD Mirosław Sadowski

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 9263. Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART.-BUD Mirosław Sadowski w Zarzeczu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRu 1/18. [BMSiG-8613/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w postępowaniu układowym dłużnika Mirosława Sadowskiego ART.-BUD Mirosław Sadowski, 34-326 Pietrzykowice, Zarzecze, ul. Beskidzka 2, NIP 547-01-24-297, sygn. akt VI GRu 1/18, zawiadamia, iż na dzień 18 marca 2019 r., na godzinę 1300, sala nr 47, w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu układowym. Głosowanie odbędzie się ustnie oraz pisemnie. Jednocześnie informuje, iż postanowieniem z dnia 14.01.2019 r. został zatwierdzony uzupełniający spis wierzycieli z dnia 8.01.2019 r. (poz. 124 i poz.125). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9263

Dodano: 2019-02-20 08:00:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sobociński Cezary wspólnik METALMOT s.c.

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9264. Sobociński Cezary wspólnik spółki cywilnej METALMOT w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 8/18. [BMSiG-8380/2019] Sygn. akt XIV GRp 8/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIV GRp 8/18 zostało umorzone przyspieszone postępowanie układowe wobec Cezarego Sobocińskiego, wspólnika spółki cywilnej METALMOT z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.). Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem sygnatury akt XIV GRp 8/18. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9264

Dodano: 2019-02-20 08:01:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STRUMYK Sp. z o.o.

2019-01-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9265. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STRUMYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Skoczowie. KRS 0000082000. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r., sygn. akt VI GR 3/19, VI GUp 8/17. [BMSiG-8593/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. o sygn. akt VI GR 3/19 otworzył sanacyjne postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe STRUMYK Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie, KRS 0000082000, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Marię Kubicę, numer licencji 79. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GRp 8/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze (art. 237 Pr. rest.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9265

Dodano: 2019-02-20 08:02:38 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 08:03:01

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STRUMYK Sp. z o.o.

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9265. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STRUMYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Skoczowie. KRS 0000082000. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r., sygn. akt VI GR 3/19, VI GUp 8/17. [BMSiG-8593/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. o sygn. akt VI GR 3/19 otworzył sanacyjne postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe STRUMYK Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie, KRS 0000082000, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Marię Kubicę, numer licencji 79. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GRp 8/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze (art. 237 Pr. rest.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9265

Dodano: 2019-02-20 08:02:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MAL-COMP Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9266. Malinowska-Górka Teresa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mal-Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka w Sochaczewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 7/18. [BMSiG-8414/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie Teresy Malinowskiej-Górki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Mal-Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka” z siedzibą w Sochaczewie, PESEL 48081514063, sygn. akt V GRp 7/18, postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku umorzył przyspieszone postępowanie układowe. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenia na postanowienie o umorzeniu do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku. Ponadto poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9266

Dodano: 2019-02-20 08:05:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 9267. WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000154427. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2003 r., sygn. akt X GRp 19/17. [BMSiG-8506/2019] Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - sygnatura akt X GRp 19/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2019 r. nadzorca wykonania układu przyjętego w dniu 28 marca 2018 przez zgromadzenie wierzycieli Warszawskiego Funduszu Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000154427) i zatwierdzonego 27 kwietnia 2018 r. (sygn. akt X GRp 19/17) złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu, o którym mowa w art. 171 ust. Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, za okres 1 listopada 2018 r. - 31 stycznia 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9267

Dodano: 2019-02-20 08:05:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Binkowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-01-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9294. Binkowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18, V GUp 6/19. [BMSiG-8775/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 25 stycznia 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 131/18, V GUp 6/19, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jerzego Binkowskiego - dalej zwanego Upadłym, PESEL 46112804192, zamieszkałego w Słubicach przy ul. Paderewskiego 9/6. Ww. postanowieniem wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej (nr licencji 764). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9294

Dodano: 2019-02-20 09:41:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Binkowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9294. Binkowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18, V GUp 6/19. [BMSiG-8775/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 25 stycznia 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 131/18, V GUp 6/19, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jerzego Binkowskiego - dalej zwanego Upadłym, PESEL 46112804192, zamieszkałego w Słubicach przy ul. Paderewskiego 9/6. Ww. postanowieniem wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej (nr licencji 764). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9294

Dodano: 2019-02-20 09:42:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Adamowicz Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9295. Adamowicz Regina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 509/18, VI GUp 32/19/of/KK. [BMSiG-8659/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 509/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Reginy Adamowicz nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdyni przy ul. Kołłątaja 16/10, numer ewidencyjny PESEL: 56122504764; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 921); V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny; VI. przyznać radcy prawnemu Monice Kościewicz ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 32/19/of/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9295

Dodano: 2019-02-20 09:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Adamowicz Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9295. Adamowicz Regina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 509/18, VI GUp 32/19/of/KK. [BMSiG-8659/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 509/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Reginy Adamowicz nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdyni przy ul. Kołłątaja 16/10, numer ewidencyjny PESEL: 56122504764; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 921); V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny; VI. przyznać radcy prawnemu Monice Kościewicz ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 32/19/of/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9295

Dodano: 2019-02-20 09:43:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Białk Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9296. Białk Monika. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 754/17, VI GUp 26/19. [BMSiG-8656/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 754/17, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Moniki Białk nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pucku (84-100) przy ul. Majkowskiego 16/10, numer ewidencyjny PESEL: 88020406349; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz; V. wyznaczyć syndyka w osobie Filipa Kozik - numer licencji 1236; VI. kosztami sądowymi w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych 00/100) obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. w pozostałym zakresie koszty sądowe przejąć na Skarb Państwa; VIII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 26/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9296

Dodano: 2019-02-20 09:44:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Białk Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9296. Białk Monika. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 754/17, VI GUp 26/19. [BMSiG-8656/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 754/17, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Moniki Białk nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pucku (84-100) przy ul. Majkowskiego 16/10, numer ewidencyjny PESEL: 88020406349; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz; V. wyznaczyć syndyka w osobie Filipa Kozik - numer licencji 1236; VI. kosztami sądowymi w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych 00/100) obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. w pozostałym zakresie koszty sądowe przejąć na Skarb Państwa; VIII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 26/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9296

Dodano: 2019-02-20 09:44:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bursa Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9297. Bursa Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1628/18, X GUp 1008/18. [BMSiG-8867/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1628/18, ogłosił upadłość Katarzyny Bursy, numer PESEL 72050200846, ul. Konduktorska 1 m. 37, 00-775 Warszawa, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora Sądu Rejonowego - Agnieszkę Kraszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. K 2015 nr 141, str. 19, CELEX: 32015R848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 1008/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9297

Dodano: 2019-02-20 09:47:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bursa Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9297. Bursa Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1628/18, X GUp 1008/18. [BMSiG-8867/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1628/18, ogłosił upadłość Katarzyny Bursy, numer PESEL 72050200846, ul. Konduktorska 1 m. 37, 00-775 Warszawa, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora Sądu Rejonowego - Agnieszkę Kraszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. K 2015 nr 141, str. 19, CELEX: 32015R848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 1008/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9297

Dodano: 2019-02-20 09:47:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Czernik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9298. Czernik Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 390/18, V GUp 53/19. [BMSiG-8814/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Czernik, nr PESEL 52011701542, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Rosochy 8 m. 1; określił, że Ewa Czernik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 53/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9298

Dodano: 2019-02-20 09:48:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Czernik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9298. Czernik Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 390/18, V GUp 53/19. [BMSiG-8814/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Czernik, nr PESEL 52011701542, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Rosochy 8 m. 1; określił, że Ewa Czernik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 53/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9298

Dodano: 2019-02-20 09:48:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bryl Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9299. Bryl Czesław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 732/18, XI GUp 347/18. [BMSiG-8830/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XI GU 732/18, ogłosił upadłość dłużnika Czesława Bryl, nr PESEL: 430411903754, zamieszkałego w Koninie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 347/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Jana Kuźniackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 669), tel. 605 288 100. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9299

Dodano: 2019-02-20 09:49:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bryl Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9299. Bryl Czesław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 732/18, XI GUp 347/18. [BMSiG-8830/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XI GU 732/18, ogłosił upadłość dłużnika Czesława Bryl, nr PESEL: 430411903754, zamieszkałego w Koninie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 347/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Jana Kuźniackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 669), tel. 605 288 100. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9299

Dodano: 2019-02-20 09:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dudzik Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9300. Dudzik Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1011/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-8745/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 1011/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Mateusza Dudzika (nr PESEL: 81040800931), zamieszkałego pod adresem: ul. Łokietka 19/48, 30-016 KRAKÓW, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Georginy Kubik-Grzyb kwotę 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 49/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9300

Dodano: 2019-02-20 09:51:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dudzik Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9300. Dudzik Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1011/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-8745/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 1011/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Mateusza Dudzika (nr PESEL: 81040800931), zamieszkałego pod adresem: ul. Łokietka 19/48, 30-016 KRAKÓW, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Georginy Kubik-Grzyb kwotę 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 49/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9300

Dodano: 2019-02-20 09:51:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Marszałek Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9301. Marszałek Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 569/18, V GUp 21/19. [BMSiG-8859/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V GUp 21/19 (wcześniejsza sygn. akt V GU 569/18), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Marszałek, ul. M. Dąbrowskiej 25/1, 39-400 Tarnobrzeg, PESEL: 74033106905. Na Sędziego Komisarza Sąd wyznaczył SSR Pawła Jandę. Na Syndyka Sąd wyznaczył Wojciecha Wąsika. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, adres: ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9301

Dodano: 2019-02-20 09:52:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Marszałek Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9301. Marszałek Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 569/18, V GUp 21/19. [BMSiG-8859/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V GUp 21/19 (wcześniejsza sygn. akt V GU 569/18), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Marszałek, ul. M. Dąbrowskiej 25/1, 39-400 Tarnobrzeg, PESEL: 74033106905. Na Sędziego Komisarza Sąd wyznaczył SSR Pawła Jandę. Na Syndyka Sąd wyznaczył Wojciecha Wąsika. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, adres: ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9301

Dodano: 2019-02-20 09:52:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jaskulska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9302. Jaskulska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 16/19 „of”. [BMSiG-8780/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Jaskulskiej, numer PESEL 49122802086, zamieszkałej przy ul. Jachtowej 2, 76-034 Chłopy; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 16/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9302

Dodano: 2019-02-20 09:53:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jaskulska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9302. Jaskulska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 16/19 „of”. [BMSiG-8780/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Jaskulskiej, numer PESEL 49122802086, zamieszkałej przy ul. Jachtowej 2, 76-034 Chłopy; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 16/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9302

Dodano: 2019-02-20 09:53:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hermet Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9303. Hermet Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1049/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-8741/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 1049/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Hermet (PESEL 62030215980), zamieszkałej przy ul. Kasprowicza 14/14, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy (Kabza) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1042; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 51/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9303

Dodano: 2019-02-20 09:54:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hermet Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9303. Hermet Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1049/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-8741/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 1049/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Hermet (PESEL 62030215980), zamieszkałej przy ul. Kasprowicza 14/14, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy (Kabza) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1042; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 51/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9303

Dodano: 2019-02-20 09:54:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Hałaj Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9304. Hałaj Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 462/18 „of”. [BMSiG-8696/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Anny Hałaj, zamieszkałej przy ul. T. Zana 50/5, 20-601 Lublin, PESEL 60071005920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Anny Hałaj za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłej Anny Hałaj, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Hałaj, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Agnieszkę Pożarowszczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1276. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9304

Dodano: 2019-02-20 09:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Hałaj Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9304. Hałaj Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 462/18 „of”. [BMSiG-8696/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Anny Hałaj, zamieszkałej przy ul. T. Zana 50/5, 20-601 Lublin, PESEL 60071005920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Anny Hałaj za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłej Anny Hałaj, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Hałaj, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Agnieszkę Pożarowszczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1276. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9304

Dodano: 2019-02-20 09:55:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Juńczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9305. Juńczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 229/18, VIII GUp 22/19. [BMSiG-8728/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 229/18, ogłosił upadłość Katarzyny Juńczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 70122113108, zamieszkałej: ul. Wolności 107B m. 2, 42-480 Poręba. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury, oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 22/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9305

Dodano: 2019-02-20 09:56:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Juńczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9305. Juńczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 229/18, VIII GUp 22/19. [BMSiG-8728/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 229/18, ogłosił upadłość Katarzyny Juńczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 70122113108, zamieszkałej: ul. Wolności 107B m. 2, 42-480 Poręba. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury, oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 22/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9305

Dodano: 2019-02-20 09:57:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rzepka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9306. Rzepka Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 483/18, XI GUp 30/19. [BMSiG-8869/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 6 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 483/18, ogłoszono upadłość dłużnika Iwony Rzepki (PESEL: 60052010529), zam. w Szamotułach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Biruli, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1287. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 30/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, z podaniem sygn. akt XI GUp 30/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9306

Dodano: 2019-02-20 09:58:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rzepka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9306. Rzepka Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 483/18, XI GUp 30/19. [BMSiG-8869/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 6 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 483/18, ogłoszono upadłość dłużnika Iwony Rzepki (PESEL: 60052010529), zam. w Szamotułach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Biruli, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1287. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 30/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, z podaniem sygn. akt XI GUp 30/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9306

Dodano: 2019-02-20 09:58:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jurowska-Piasecka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9307. Jurowska-Piasecka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 2382/18. [BMSiG-8749/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie X GU 2382/18 ogłoszona została upadłość Agnieszki Jurowskiej-Piaseckiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rogalskiego 2 m. 56 (kod pocztowy: 03- 982), PESEL: 82060913285, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Danuty Brejtkopf urzędującej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej; adres: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub- -Dobrzyń. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawa jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9307

Dodano: 2019-02-20 09:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jurowska-Piasecka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9307. Jurowska-Piasecka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 2382/18. [BMSiG-8749/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie X GU 2382/18 ogłoszona została upadłość Agnieszki Jurowskiej-Piaseckiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rogalskiego 2 m. 56 (kod pocztowy: 03- 982), PESEL: 82060913285, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Danuty Brejtkopf urzędującej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej; adres: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub- -Dobrzyń. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawa jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9307

Dodano: 2019-02-20 09:59:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kamińska Łucja Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9309. Kamińska Łucja Maria. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 979/17. [BMSiG-8676/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 979/17, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej Łucji Marii Kamińskiej, zamieszkałej: ul. Przemysłowa 114/5, 62-510 Konin, nr PESEL 47051204380. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9309

Dodano: 2019-02-20 10:00:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kamińska Łucja Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9309. Kamińska Łucja Maria. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 979/17. [BMSiG-8676/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 979/17, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej Łucji Marii Kamińskiej, zamieszkałej: ul. Przemysłowa 114/5, 62-510 Konin, nr PESEL 47051204380. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9309

Dodano: 2019-02-20 10:00:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kamiński Leon w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9310. Kamiński Leon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 664/17. [BMSiG-8687/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 664/17, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej Leona Kamińskiego, zamieszkałego: ul. Przemysłowa 114/5, 62-510 Konin, nr PESEL 42041301692. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9310

Dodano: 2019-02-20 10:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kamiński Leon w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9310. Kamiński Leon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 664/17. [BMSiG-8687/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 664/17, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej Leona Kamińskiego, zamieszkałego: ul. Przemysłowa 114/5, 62-510 Konin, nr PESEL 42041301692. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9310

Dodano: 2019-02-20 10:01:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Korona Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9311. Korona Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 841/18, VIII GUp 50/19. [BMSiG-8738/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 841/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Korona (PESEL 95051409038) zamieszkałego pod adresem: ul. Sądowa 3/19, 31-542 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 50/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9311

Dodano: 2019-02-20 10:02:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Korona Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9311. Korona Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 841/18, VIII GUp 50/19. [BMSiG-8738/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 841/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Korona (PESEL 95051409038) zamieszkałego pod adresem: ul. Sądowa 3/19, 31-542 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 50/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9311

Dodano: 2019-02-20 10:02:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kasiurak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9312. Kasiurak Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 555/18, V GUp 69/19. [BMSiG-8872/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 7.02.2019 r., sygnatura akt V GU 555/18: - ogłoszono upadłość Alicji Kasiurak zam.: Lutoryż, nr PESEL 50021708645 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; - wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177; - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 69/19); - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 69/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9312

Dodano: 2019-02-20 10:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kasiurak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9312. Kasiurak Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 555/18, V GUp 69/19. [BMSiG-8872/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 7.02.2019 r., sygnatura akt V GU 555/18: - ogłoszono upadłość Alicji Kasiurak zam.: Lutoryż, nr PESEL 50021708645 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; - wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177; - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 69/19); - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 69/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9312

Dodano: 2019-02-20 10:03:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwiatkowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9313. Kwiatkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 348/18, VIII GUp 22/19. [BMSiG-8835/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 348/18 postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Kwiatkowskiej, PESEL 63120610784, zamieszkałej przy ul. Ciechanowskiej 3E m. 46, 06-200 Maków Mazowiecki, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego - wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 22/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9313

Dodano: 2019-02-20 10:04:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwiatkowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9313. Kwiatkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 348/18, VIII GUp 22/19. [BMSiG-8835/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 348/18 postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Kwiatkowskiej, PESEL 63120610784, zamieszkałej przy ul. Ciechanowskiej 3E m. 46, 06-200 Maków Mazowiecki, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego - wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 22/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9313

Dodano: 2019-02-20 10:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

3LOGIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9293. 3LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000364467. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2010 r., sygn. akt VIII GU 1089/18, VIII GUp 36/19. [BMSiG-8660/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.02.2019 r., sygn. akt (VIII GU 1089/18), postanowił: I. ogłosić upadłość 3LOGIC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 153, 30-435 Kraków (KRS 0000364467); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Machowskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Lesława Kolczyńskiego - numer licencji 409; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy - Prawo upadłościowe; VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VII postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 36/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9293

Dodano: 2019-02-20 19:17:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

3LOGIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9293. 3LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000364467. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2010 r., sygn. akt VIII GU 1089/18, VIII GUp 36/19. [BMSiG-8660/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.02.2019 r., sygn. akt (VIII GU 1089/18), postanowił: I. ogłosić upadłość 3LOGIC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 153, 30-435 Kraków (KRS 0000364467); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Machowskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Lesława Kolczyńskiego - numer licencji 409; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy - Prawo upadłościowe; VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VII postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 36/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9293

Dodano: 2019-02-20 19:18:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

JJ MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9308. JJ MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słubicach. KRS 0000476817. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2013 r., sygn. akt V GU 117/18, V GUp 10/19. [BMSiG-8807/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 6 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 117/18 (w postępowaniu upadłościowym V GUp 10/19) ogłoszona została upadłość dłużnika JJ Market Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, KRS 0000476817, NIP 7811886679, REGON 302494280, jednocześnie ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć i zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz wyznaczył syndyka w osobie Agaty Perlińskiej, nr licencji 764. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9308

Dodano: 2019-02-20 19:30:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

JJ MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9308. JJ MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słubicach. KRS 0000476817. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2013 r., sygn. akt V GU 117/18, V GUp 10/19. [BMSiG-8807/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 6 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 117/18 (w postępowaniu upadłościowym V GUp 10/19) ogłoszona została upadłość dłużnika JJ Market Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, KRS 0000476817, NIP 7811886679, REGON 302494280, jednocześnie ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć i zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz wyznaczył syndyka w osobie Agaty Perlińskiej, nr licencji 764. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9308

Dodano: 2019-02-20 19:30:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

BUDMAR Marcin Barna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9319. Barna Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDMAR Marcin Barna w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 96/18, V GUp 1/19. [BMSiG-8640/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 96/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Barny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDMAR Marcin Barna zamieszkałego w Gorzowie Wlkp., PESEL 78111706830, obejmującą likwidację majątku; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć i zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Wilmińskiego, nr licencji 1018; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego i uznać, że postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L. 160 z 30.06.2000, str. 1); 7. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Łukaszowi Wilmińskiemu kwotę 3.690,00 zł brutto (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem wynagrodzenia i w pozostałej części wniosek oddalić. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 1/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9319

Dodano: 2019-02-20 19:38:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

BUDMAR Marcin Barna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9319. Barna Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDMAR Marcin Barna w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 96/18, V GUp 1/19. [BMSiG-8640/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 96/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Barny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDMAR Marcin Barna zamieszkałego w Gorzowie Wlkp., PESEL 78111706830, obejmującą likwidację majątku; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć i zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Wilmińskiego, nr licencji 1018; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego i uznać, że postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L. 160 z 30.06.2000, str. 1); 7. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Łukaszowi Wilmińskiemu kwotę 3.690,00 zł brutto (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem wynagrodzenia i w pozostałej części wniosek oddalić. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 1/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9319

Dodano: 2019-02-20 19:38:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo OWLEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9391. PRZEDSIĘBIORSTWO OWLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łodzi. KRS 0000151830. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt XIV GUp 1/18. [BMSiG-8824/2019] Sygn. akt XIV GUp 1/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku umorzył postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa OWLEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi (KRS 151830), sygn. akt XIV GUp 1/18. Na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9391

Dodano: 2019-02-20 19:41:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lorek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9392. Lorek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 314/17. [BMSiG-8854/2019] Syndyk masy upadłości Pani Elżbiety Lorek, PESEL: 58061012148, sygn. akt V GUp 314/17, majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o tym, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GUp 314/17, w przedmiocie wniosku Upadłej o umorzenie postępowania upadłościowego postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9392

Dodano: 2019-02-20 19:42:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ecomotyl Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9393. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ECOMOTYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kiełczowie. KRS 0000186071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2004 r., sygn. akt VIII GUp 41/13. [BMSiG-8677/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie sygn. akt VIII GUp 41/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z 28 listopada 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego - obejmującego likwidację majątku upadłego - Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ECOMOTYL sp. z o.o. w Kiełczowie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9393

Dodano: 2019-02-20 19:43:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Robert Satława Roboty Budowlane-Inżynieryjskie "Satbud" w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9394. Satława Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlano-Inżynierskie w Gilowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 17/14 lik. [BMSiG-8633/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r., sygn. akt GUp 17/14 lik, zakończył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika Roberta Satławy Roboty Budowlano-Inżynierskie z siedzibą w Gilowicach, nr NIP 5531918354. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9394

Dodano: 2019-02-20 19:44:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kożyczkowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9402. Kożyczkowski Daniel. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/18 of. [BMSiG-8681/2019] Syndyk masy upadłości Daniela Kożyczkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VI GUp 3/18 of, działając na podstawie art. 320 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe oraz warunkach określonych w Regulaminie przetargu ustalonym przez Sędziego komisarza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż: 1. udział w wysokości 3/40 części prawa do nieruchomości gruntowej działki nr 679 o powierzchni 0,0800 ha, zabudowanej domem mieszkalnym (jednorodzinnym). Przedmiot nieruchomości położony jest w Kiełpinie przy ul. gen. J. Wybickiego 5, gmina Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1R/00021486/6. Wartość na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym wyniesie najwyższa z oferowanych cen, jednak nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres ap.syndyk@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 730 802 931. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 730 802 931 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Oferty należy składać do dnia 15 marca 2019 r. osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 3/18 of w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenia, o których mowa w § 8 regulaminu wg zał. nr 1 i 2 do regulaminu przetargu. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Anna Stankiewicz (sygn. akt VI GUp 3/18 of) z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla upadłego numer rachunku 98 1090 2620 0000 0001 3284 3693 w Banku Zachodnim WBK S.A. w terminie do dnia 15 marca 2019 r., pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek Upadłego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 marca 2019 r., o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9402

Dodano: 2019-02-20 19:49:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bernaś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9404. Bernaś Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 357/18. [BMSiG-8877/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 357/18 dotyczącej upadłości dłużnika Krzysztofa Bernasia, PESEL 63080204698, syndyk złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach opis i oszacowanie składników masy upadłości Krzysztofa Bernaś. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnosić zastrzeżenia do opisu i oszacowania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9404

Dodano: 2019-02-20 19:51:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

MIASTECZKO MULTIMEDIALNE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9406. MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nowym Sączu. KRS 0000285344. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2007 r., sygn. akt VIII GUp 392/17. [BMSiG-8700/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: MIASTECZKO MULTIMEDIALNE sp. z o.o. w Nowym Sączu, KRS 0000285344, z siedzibą: ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz - w upadłości likwidacyjnej - ogłasza, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego zatwierdzono warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w bankach i kasie przedsiębiorstwa, dokumentacji księgowej, finansowej i handlowej upadłego niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji, ksiąg rachunkowych upadłego, ruchomości objętych spisem i oszacowaniem a zbytych do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ruchomości niezbędnych do prowadzenia postępowania upadłościowego do czasu jego zakończenia, wskazanych w załączniku do wniosku syndyka, przy czym szczegółowy opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego znajduje się w aktach niniejszego postępowania upadłościowego do sygn. VIII GUp 392/17 oraz Biurze Syndyka, ul. Rondo Mogilskie 1 pokój 122, w Krakowie, kod pocztowy 31-516, a sprzedaż ma nastąpić na warunkach przetargu załączonych do wniosku syndyka z dnia 12 lutego 2019 r. za cenę wywoławczą 24.000.000 zł brutto (dwadzieścia cztery miliony złotych), wskazując, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 26 marca 2019 roku, o godzinie 1200, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sala 222, pawilon K, zaś oferty wraz z dowodem wpłaty wadium można składać najpóźniej do dnia 21 marca 2019 r., do godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej s.c. Notariusz Zygmunt Truszkiewicz, Notariusz Jan Truszkiewicz, ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5 w Krakowie, kod pocztowy 30-112. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9406

Dodano: 2019-02-20 19:53:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piechota Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9408. Piechota Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 228/16. [BMSiG-8810/2019] Syndyk masy upadłości Łukasza Piechoty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Przebendów (sygn. akt V GUp 228/16) zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 23 stycznia 2019 r. zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż 80% ceny ich oszacowania, składników masy upadłości w postaci: 1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Ruda, obręb 84-Ruda, gmina Radomyśl Wielki, powiat mielecki, stanowiąca grunty orne, działka o nr 3313/1 oraz działka o nr 3313/2 o łącznej powierzchni 0,7161 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1M/00068217/3 - wartość według oszacowania biegłego sądowego to kwota 60.764,00 zł; 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Ruda, obręb 84-Ruda, gmina Radomyśl Wielki, powiat mielecki, stanowiąca grunty orne, działka o nr 366/2, działka o nr 2989 oraz działka o nr 2986/1 o łącznej powierzchni 1,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1M/00061650/3 - wartość według oszacowania biegłego sądowego 11.875,00 zł. Oferty pisemne należy składać na adres Biura Syndyka: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z wyceną rzeczoznawcy można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy V GUp 228/16, lub w Biurze Syndyka Masy Upadłości Łukasza Piechoty: ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni robocze, w godz. 900-1400 (tel.+48 723 34 45 56), lub na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9408

Dodano: 2019-02-20 19:54:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słysz Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9410. Słysz Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-8803/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marka Słysza, numer PESEL 80022315933, zam.: Rozbórz Długi, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 52/18, zawiadamia, że udział - 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej - działka nr 918, o powierzchni 0,1588 ha, położona w miejscowości Rozbórz Długi, gmina Pruchnik, woj. podkarpackie, stanowiący składnik masy upadłości, został oszacowany we własnym zakresie na kwotę 2.000,00 zł. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9410

Dodano: 2019-02-20 19:55:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Smakowska-Filipek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9411. Smakowska-Filipek Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 167/18. [BMSiG-8827/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Magdaleny Smakowskiej-Filipek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Olszowicach (PESEL: 75120305481) (sygn. akt VIII GUp 167/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziałów upadłej w wielkości 97/100 w nieruchomości, objętych Księgą Wieczystą nr KR1I/00034212/4 oraz Księgą Wieczystą nr KR1I/00049094/8 z 5 grudnia 2018 r. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9411

Dodano: 2019-02-20 20:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Strasz Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9412. Strasz Marian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 491/18. [BMSiG-8730/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mariana Strasza, PESEL 56011507870 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 491/18, ogłasza o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłego wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9412

Dodano: 2019-02-20 20:01:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wylazowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 9415. Wylazowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/17. [BMSiG-8819/2019] Syndyk masy upadłości Krystyny Wylazowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 6/17), prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż (w drodze aukcji) objętego masą upadłości udziału 1/2 w spadku po Mirosławie Wylazowskim, synu Jana i Krystyny, zmarłym w dniu 29 maja 2014 r. w Morawicy, ostatnio stale zamieszkałym w Woli Morawickiej, co potwierdza postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział VIII Cywilny, z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 1105/14. Z oświadczenia złożonego przez Upadłą wynika, że w skład spadku wchodzi prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Woli Morawickiej, działka nr 452/15, o powierzchni 0,0532 ha, zabudowa nieruchomości to mały murowany jednorodzinny budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, wykonany na początku lat 2000-ch. Powierzchnia całkowita 46,50 m2 , użytkowa 29,50 m2 . Dla przedmiotowego prawa założona jest Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kielcach, o numerze KI1L/00067919/9. Z oświadczenia Upadłej wynika, że do spadku nie wchodzą długi. Cena wywoławcza wynosi 13.000,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Zainteresowani winni stawić się w dniu 6 marca 2019 r., o godz. 1330, w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44 w Kielcach celem wzięcia udziału w aukcji. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji, wpłacenie na wskazany w regulaminie numer rachunku bankowego wadium w wysokości 1.300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych). Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem aukcji w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207, po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria@tutaj.co oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44. Oględziny zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład spadku, którego udział jest przedmiotem aukcji są możliwe po wcześniejszym umówieniu się. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9415

Dodano: 2019-02-20 20:02:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zaręba Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 9416. Zaręba Marlena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1186/18. [BMSiG-8632/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Marleny Zaręby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 1186/18) opis i oszacowanie nieruchomości objętych KW nr WA1P/00029027/1, KW nr WA1P/00027756/6, KW nr WA1P/00027757/3, położonych w gm. Nadarzyn, Wolica, zostały zakończone i w dniu 29 stycznia 2019 r. złożone do akt sprawy. Opis i oszacowanie każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9416

Dodano: 2019-02-20 20:03:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Brodowicz Bogumiła"

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 9521. Brodowicz Grzegorz, Brodowicz Michał i Brodowicz Bogumiła. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 4/18. [BMSiG-8787/2019] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza, Michała Brodowicza i Bogumiły Brodowicz (wspólna sygn. akt VII GRp 4/18), ogłasza, że w dniu 31 stycznia 2019 r.: 1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Grzegorza Brodowicza. 2. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Michała Brodowicza uwzględniający zmianę nazwy wierzyciela. 3. Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie układu Grzegorza Brodowicza z wierzycielami o treści: GRUPA I: W stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika nieujętych w innych grupach: a. karencja w spłacie wierzytelności o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy. GRUPA II: W stosunku do wierzytelności wynikających z posiadanych produktów bankowych i leasingów: a. kontynuacja spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie ujętą w punkcie poniżej, b. karencja w spłacie kwoty głównej o 6 (sześć) miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., c. spłata w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, d. umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%. GRUPA III: W stosunku do wierzycieli, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie wierzytelności o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. pozostawienie rzeczywistej wartości zadłużenia zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego, c. umorzenie w całości odsetek ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, tj. o 100%, d. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, chyba że wierzyciela wyrazi zgodę na kontynuację spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie kwoty głównej ujętą w punkcie a. powyżej. Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł. 4. Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne stwierdził przyjęcie układu Michała Brodowicza z wierzycielami o treści: GRUPA I: W stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności w pozostałym zakresie po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy. GRUPA II: W stosunku do wierzytelności wynikających z posiadanych produktów bankowych i leasingu: a. kontynuacja spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie ujętą w punkcie poniżej, b. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%. GRUPA III: W stosunku do wierzycieli, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie o dziewięć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. pozostawienie rzeczywistej wartości zadłużenia zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego, c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, tj. o 100%, d. spłata przypadającą tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 24 miesięcy. GRUPA IV: W stosunku do wierzycieli wynikających z poręczenia osobistego wierzytelności Grzegorza Brodowicza, dla którego w dniu 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe, które prowadzone jest pod sygn. akt VII GRp 4/18: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, d. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być zawarty w ramach przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza (sygn. akt VII GRp 4/18) lub brak realizacji spłaty przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza - w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli. 5. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Bogumiły Brodowicz. 6. W dniu 8 lutego 2019 r. na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie układu Bogumiły Brodowicz z wierzycielami o treści: GRUPA I: Wierzytelności wynikające z poręczenia osobistego: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być głosowany w ramach połączonych postępowań: przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza oraz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod wspólną sygn. akt VII GRp 4/18 lub brak realizacji spłat w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli w ramach tego postępowania przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza i Michała Brodowicza. GRUPA II: W stosunku do wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b . umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, d. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być głosowany w ramach połączonych postępowań: przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza oraz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod wspólną sygn. akt VII GRp 4/18 lub brak realizacji spłat w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli w ramach tego postępowania przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza i Michała Brodowicza. Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł. Istnieje możliwość złożenia zarzutów co do umieszczenia wierzytelności w spisie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9521

Dodano: 2019-02-20 20:10:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Brodowicz Michał"

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 9521. Brodowicz Grzegorz, Brodowicz Michał i Brodowicz Bogumiła. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 4/18. [BMSiG-8787/2019] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza, Michała Brodowicza i Bogumiły Brodowicz (wspólna sygn. akt VII GRp 4/18), ogłasza, że w dniu 31 stycznia 2019 r.: 1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Grzegorza Brodowicza. 2. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Michała Brodowicza uwzględniający zmianę nazwy wierzyciela. 3. Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie układu Grzegorza Brodowicza z wierzycielami o treści: GRUPA I: W stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika nieujętych w innych grupach: a. karencja w spłacie wierzytelności o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy. GRUPA II: W stosunku do wierzytelności wynikających z posiadanych produktów bankowych i leasingów: a. kontynuacja spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie ujętą w punkcie poniżej, b. karencja w spłacie kwoty głównej o 6 (sześć) miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., c. spłata w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, d. umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%. GRUPA III: W stosunku do wierzycieli, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie wierzytelności o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. pozostawienie rzeczywistej wartości zadłużenia zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego, c. umorzenie w całości odsetek ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, tj. o 100%, d. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, chyba że wierzyciela wyrazi zgodę na kontynuację spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie kwoty głównej ujętą w punkcie a. powyżej. Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł. 4. Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne stwierdził przyjęcie układu Michała Brodowicza z wierzycielami o treści: GRUPA I: W stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności w pozostałym zakresie po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy. GRUPA II: W stosunku do wierzytelności wynikających z posiadanych produktów bankowych i leasingu: a. kontynuacja spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie ujętą w punkcie poniżej, b. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%. GRUPA III: W stosunku do wierzycieli, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie o dziewięć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. pozostawienie rzeczywistej wartości zadłużenia zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego, c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, tj. o 100%, d. spłata przypadającą tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 24 miesięcy. GRUPA IV: W stosunku do wierzycieli wynikających z poręczenia osobistego wierzytelności Grzegorza Brodowicza, dla którego w dniu 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe, które prowadzone jest pod sygn. akt VII GRp 4/18: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, d. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być zawarty w ramach przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza (sygn. akt VII GRp 4/18) lub brak realizacji spłaty przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza - w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli. 5. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Bogumiły Brodowicz. 6. W dniu 8 lutego 2019 r. na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie układu Bogumiły Brodowicz z wierzycielami o treści: GRUPA I: Wierzytelności wynikające z poręczenia osobistego: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być głosowany w ramach połączonych postępowań: przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza oraz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod wspólną sygn. akt VII GRp 4/18 lub brak realizacji spłat w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli w ramach tego postępowania przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza i Michała Brodowicza. GRUPA II: W stosunku do wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b . umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, d. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być głosowany w ramach połączonych postępowań: przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza oraz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod wspólną sygn. akt VII GRp 4/18 lub brak realizacji spłat w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli w ramach tego postępowania przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza i Michała Brodowicza. Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł. Istnieje możliwość złożenia zarzutów co do umieszczenia wierzytelności w spisie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9521

Dodano: 2019-02-20 20:10:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Brodowicz Grzegorz"

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 9521. Brodowicz Grzegorz, Brodowicz Michał i Brodowicz Bogumiła. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 4/18. [BMSiG-8787/2019] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza, Michała Brodowicza i Bogumiły Brodowicz (wspólna sygn. akt VII GRp 4/18), ogłasza, że w dniu 31 stycznia 2019 r.: 1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Grzegorza Brodowicza. 2. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Michała Brodowicza uwzględniający zmianę nazwy wierzyciela. 3. Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie układu Grzegorza Brodowicza z wierzycielami o treści: GRUPA I: W stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika nieujętych w innych grupach: a. karencja w spłacie wierzytelności o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy. GRUPA II: W stosunku do wierzytelności wynikających z posiadanych produktów bankowych i leasingów: a. kontynuacja spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie ujętą w punkcie poniżej, b. karencja w spłacie kwoty głównej o 6 (sześć) miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., c. spłata w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, d. umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%. GRUPA III: W stosunku do wierzycieli, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie wierzytelności o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. pozostawienie rzeczywistej wartości zadłużenia zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego, c. umorzenie w całości odsetek ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, tj. o 100%, d. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, chyba że wierzyciela wyrazi zgodę na kontynuację spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie kwoty głównej ujętą w punkcie a. powyżej. Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł. 4. Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne stwierdził przyjęcie układu Michała Brodowicza z wierzycielami o treści: GRUPA I: W stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności w pozostałym zakresie po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy. GRUPA II: W stosunku do wierzytelności wynikających z posiadanych produktów bankowych i leasingu: a. kontynuacja spłaty obecnych produktów bankowych na dotychczasowych zasadach - spłata zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględniając karencję w spłacie ujętą w punkcie poniżej, b. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%. GRUPA III: W stosunku do wierzycieli, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie o dziewięć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. pozostawienie rzeczywistej wartości zadłużenia zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia przyspieszonego postępowania układowego, c. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych, tj. o 100%, d. spłata przypadającą tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 24 miesięcy. GRUPA IV: W stosunku do wierzycieli wynikających z poręczenia osobistego wierzytelności Grzegorza Brodowicza, dla którego w dniu 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe, które prowadzone jest pod sygn. akt VII GRp 4/18: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, d. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być zawarty w ramach przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza (sygn. akt VII GRp 4/18) lub brak realizacji spłaty przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza - w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli. 5. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności Bogumiły Brodowicz. 6. W dniu 8 lutego 2019 r. na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, stwierdził przyjęcie układu Bogumiły Brodowicz z wierzycielami o treści: GRUPA I: Wierzytelności wynikające z poręczenia osobistego: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b. umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do momentu rozpoczęcia spłaty w ramach zatwierdzonego układu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być głosowany w ramach połączonych postępowań: przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza oraz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod wspólną sygn. akt VII GRp 4/18 lub brak realizacji spłat w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli w ramach tego postępowania przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza i Michała Brodowicza. GRUPA II: W stosunku do wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika: a. karencja w spłacie o sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, gdzie spłata nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca sierpnia 2019 r., b . umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych - tj. o 100%, c. spłata przypadająca tym wierzycielom należności po upływie karencji w ratach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca w odstępach miesięcznych, proporcjonalnie do wysokości zadłużenia, w okresie 60 miesięcy, d. warunkiem rozpoczęcia realizacji spłaty będzie odrzucenie układu przez wierzycieli, który ma być głosowany w ramach połączonych postępowań: przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Brodowicza oraz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod wspólną sygn. akt VII GRp 4/18 lub brak realizacji spłat w przypadku zatwierdzenia układu przez wierzycieli w ramach tego postępowania przewidzianych w prawomocnym układzie na rzecz tych wierzycieli przez Grzegorza Brodowicza i Michała Brodowicza. Minimalna kwota miesięcznej spłaty dla poszczególnych grup nie może być mniejsza niż 100 (sto) zł. Istnieje możliwość złożenia zarzutów co do umieszczenia wierzytelności w spisie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9521

Dodano: 2019-02-20 20:10:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLZBUD Poliszewski Zdzisław

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 9522. Poliszewski Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLZBUD Zdzisław Poliszewski w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRu 2/17. [BMSiG-8648/2019] Sędzia komisarz ASR Gabriela Sieniuć w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydziale Gospodarczym, po rozpoznaniu sprawy w dniu 25 stycznia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu układowym Zdzisława Poliszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „POLZBUD” w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie zwołania zgromadzenia wierzycieli postanawia zmienić postanowienie z dnia 7 grudnia 2018 roku w ten sposób, że zwołać zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu układowym dłużnika Zdzisława Poliszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „POLZBUD” w Gorzowie Wielkopolskim w celu głosowania nad układem zgromadzenia wierzycieli na dzień 6 marca 2019 roku, godz. 11.00, w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim blok 10 sala 119. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9522

Dodano: 2019-02-20 20:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe POM Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o.

2019-01-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9523. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE POM STRZELCE KRAJEŃSKIE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Strzelcach Krajeńskich. KRS 0000216079. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2004 r., sygn. akt V GR 6/18, V GRp 2/18. [BMSiG-8671/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GR 6/18 (GRp 2/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego POM Strzelce Krajeńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, KRS 0000216079, NIP 5990205820. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Pawła Wróblewskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1246. Sąd wskazał, iż przyspieszone postępowanie układowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego POM Strzelce Krajeńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9523

Dodano: 2019-02-20 20:16:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe POM Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o.

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9523. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE POM STRZELCE KRAJEŃSKIE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Strzelcach Krajeńskich. KRS 0000216079. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2004 r., sygn. akt V GR 6/18, V GRp 2/18. [BMSiG-8671/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GR 6/18 (GRp 2/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego POM Strzelce Krajeńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, KRS 0000216079, NIP 5990205820. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Pawła Wróblewskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1246. Sąd wskazał, iż przyspieszone postępowanie układowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego POM Strzelce Krajeńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9523

Dodano: 2019-02-20 20:17:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PROBUD Ryszard Piątek

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 9524. Piątek Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe PROBUD Ryszard Piątek w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 2/18. [BMSiG-8688/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Ryszarda Piątka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Probud Ryszard Piątek, toczącym się pod sygnaturą V GRs 2/18, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie 2 tygodni dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9524

Dodano: 2019-02-20 20:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kruszewski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9314. Kruszewski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1701/18, X GUp 6/19. [BMSiG-8737/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1701/18, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019 roku ogłosił upadłość Grzegorza Kruszewskiego (PESEL: 90030813754), zamieszkałego przy ul. Osikowej 11 m. 29, 01-928 Warszawa, obejmującą likwidację majątku upadłego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości X GUp 6/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego (nr licencji 1119). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9314

Dodano: 2019-02-21 08:36:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kruszewski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9314. Kruszewski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1701/18, X GUp 6/19. [BMSiG-8737/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1701/18, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019 roku ogłosił upadłość Grzegorza Kruszewskiego (PESEL: 90030813754), zamieszkałego przy ul. Osikowej 11 m. 29, 01-928 Warszawa, obejmującą likwidację majątku upadłego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości X GUp 6/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Jakuba Majewskiego (nr licencji 1119). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9314

Dodano: 2019-02-21 08:36:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Patla Władysława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9315. Patla Władysława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 22/19, V GUp 61/19. [BMSiG-8672/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 22/19, została ogłoszona upadłość Władysławy Palta zam.: Sanok, PESEL: 55032915620 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Paweł Janda, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 61/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9315

Dodano: 2019-02-21 08:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Patla Władysława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9315. Patla Władysława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 22/19, V GUp 61/19. [BMSiG-8672/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 22/19, została ogłoszona upadłość Władysławy Palta zam.: Sanok, PESEL: 55032915620 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Paweł Janda, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 61/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9315

Dodano: 2019-02-21 08:38:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Legieta Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9316. Legieta Czesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 370/18. [BMSiG-8757/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 grudnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Czesława Legiety, nr PESEL 43051306633, zamieszkałego w miejscowości Zawada Sitkówka Nowiny, ul. Krajobrazowa nr 67; określił, że upadły Czesław Legieta jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 stycznia 2019 roku sprostował omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach syg. akt V GU 370/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w ten sposób, że w sentencji postanowienia w miejsce adresu „Zawada - Sitkówka Nowiny nr 67” wpisać poprawny adres „Zawada Sitkówka Nowiny 26-052, ul. Krajobrazowa 67.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9316

Dodano: 2019-02-21 08:40:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Legieta Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9316. Legieta Czesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 370/18. [BMSiG-8757/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 grudnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Czesława Legiety, nr PESEL 43051306633, zamieszkałego w miejscowości Zawada Sitkówka Nowiny, ul. Krajobrazowa nr 67; określił, że upadły Czesław Legieta jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 stycznia 2019 roku sprostował omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach syg. akt V GU 370/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku w ten sposób, że w sentencji postanowienia w miejsce adresu „Zawada - Sitkówka Nowiny nr 67” wpisać poprawny adres „Zawada Sitkówka Nowiny 26-052, ul. Krajobrazowa 67.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9316

Dodano: 2019-02-21 08:41:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lewandowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9317. Lewandowska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 86/18, V GUp 93/18. [BMSiG-8732/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 93/18 (poprzednio V GU 86/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Lewandowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kołłątaja 2a/17, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 48110306447. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9317

Dodano: 2019-02-21 08:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lewandowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9317. Lewandowska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 86/18, V GUp 93/18. [BMSiG-8732/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 93/18 (poprzednio V GU 86/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Lewandowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kołłątaja 2a/17, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 48110306447. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9317

Dodano: 2019-02-21 08:43:00 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 08:43:08

Sąd Rejonowy w Płocku

Maciejewski Łukasz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9318. Maciejewski Łukasz Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 125/18. [BMSiG-8829/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 r. ogłosił upadłość Łukasza Piotra Maciejewskiego posiadającego numer PESEL: 78090909659, zamieszkałego przy ul. Okrężnej 55, 96-500 Sochaczew, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Małgorzata Kowalska oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ul. Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GUp 125/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9318

Dodano: 2019-02-21 08:44:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Maciejewski Łukasz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9318. Maciejewski Łukasz Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 125/18. [BMSiG-8829/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 r. ogłosił upadłość Łukasza Piotra Maciejewskiego posiadającego numer PESEL: 78090909659, zamieszkałego przy ul. Okrężnej 55, 96-500 Sochaczew, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Małgorzata Kowalska oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ul. Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GUp 125/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9318

Dodano: 2019-02-21 08:44:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Rejniewicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9320. Rejniewicz Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 344/18 „of”, IX GUp 12/19 „of”. [BMSiG-8840/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r., sygn. akt IX GU 344/18 „of”, ogłosił upadłość Łukasza Rejniewicza, zamieszkałego: ul. Grażyny 14/9, 20-605 Lublin, PESEL 53012003237, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Łukasza Rejniewicza za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienione ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wzywa wierzycieli upadłego Łukasza Rejniewicza, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Łukasza Rejniewicza, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 12/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9320

Dodano: 2019-02-21 08:47:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Rejniewicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9320. Rejniewicz Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 344/18 „of”, IX GUp 12/19 „of”. [BMSiG-8840/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r., sygn. akt IX GU 344/18 „of”, ogłosił upadłość Łukasza Rejniewicza, zamieszkałego: ul. Grażyny 14/9, 20-605 Lublin, PESEL 53012003237, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Łukasza Rejniewicza za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienione ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wzywa wierzycieli upadłego Łukasza Rejniewicza, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Łukasza Rejniewicza, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 12/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9320

Dodano: 2019-02-21 08:47:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mirosław Barbara Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9321. Mirosław Barbara Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 540/18, V GUp 17/19. [BMSiG-8629/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 540/18, została ogłoszona upadłość Mirosław Barbary Danuty, PESEL: 48022206736, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-470 Zdziechowice, Zdziechowice Pierwsze 195, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lesław Zawada i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Paweł Janda, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 17/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9321

Dodano: 2019-02-21 08:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mirosław Barbara Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9321. Mirosław Barbara Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 540/18, V GUp 17/19. [BMSiG-8629/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 540/18, została ogłoszona upadłość Mirosław Barbary Danuty, PESEL: 48022206736, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-470 Zdziechowice, Zdziechowice Pierwsze 195, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lesław Zawada i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Paweł Janda, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 17/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9321

Dodano: 2019-02-21 08:49:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Postoł Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9322. Postoł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 81/18, V GUp 88/18. [BMSiG-8724/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 88/18 (poprzednio V GU 81/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Postoł, zamieszkałej pod adresem: ul. Bohaterów Lenino 5A/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 80040908564. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą cych do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9322

Dodano: 2019-02-21 08:51:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Postoł Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9322. Postoł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 81/18, V GUp 88/18. [BMSiG-8724/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 88/18 (poprzednio V GU 81/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Postoł, zamieszkałej pod adresem: ul. Bohaterów Lenino 5A/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 80040908564. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą cych do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9322

Dodano: 2019-02-21 08:51:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Relis Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9323. Relis Ewa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/18, V GUp 91/18. [BMSiG-8742/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 91/18 (poprzednio V GU 116/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Relis zamieszkałej pod adresem: ul. Fredry 19/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 47111304447. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9323

Dodano: 2019-02-21 08:52:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Relis Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9323. Relis Ewa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/18, V GUp 91/18. [BMSiG-8742/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 91/18 (poprzednio V GU 116/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Relis zamieszkałej pod adresem: ul. Fredry 19/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 47111304447. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9323

Dodano: 2019-02-21 08:53:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Skiba Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9324. Skiba Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 115/18, V GUp 5/19. [BMSiG-8769/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 23 stycznia 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 115/18, V GUp 5/19 ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Rafała Skiby - dalej zwanego Upadłym, PESEL 77031608950, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chrobrego 29/6. Ww. postanowieniem wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej (nr licencji 764). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9324

Dodano: 2019-02-21 08:54:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Skiba Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9324. Skiba Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 115/18, V GUp 5/19. [BMSiG-8769/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 23 stycznia 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 115/18, V GUp 5/19 ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Rafała Skiby - dalej zwanego Upadłym, PESEL 77031608950, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chrobrego 29/6. Ww. postanowieniem wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej (nr licencji 764). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9324

Dodano: 2019-02-21 08:54:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sławek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9325. Sławek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 325/18, V GUp 309/18. [BMSiG-8767/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 listopada 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Sławka, nr PESEL 77110809636, zamieszkałego w Starej Słupi, numer domu 117, kod pocztowy 26-006; określił, że upadły Krzysztof Sławek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Krzysztof Sławek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 309/18. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Sławka (PESEL 77110809636) - postanowił sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 29 listopada 2018 roku wydanego w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w ten sposób w miejsce sygnatury: „V GU 350/18” wpisać sygnaturę akt: „V GU 325/18”. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a w wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9325

Dodano: 2019-02-21 08:58:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sławek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9325. Sławek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 325/18, V GUp 309/18. [BMSiG-8767/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 listopada 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Sławka, nr PESEL 77110809636, zamieszkałego w Starej Słupi, numer domu 117, kod pocztowy 26-006; określił, że upadły Krzysztof Sławek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Krzysztof Sławek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 309/18. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Sławka (PESEL 77110809636) - postanowił sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 29 listopada 2018 roku wydanego w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w ten sposób w miejsce sygnatury: „V GU 350/18” wpisać sygnaturę akt: „V GU 325/18”. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a w wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9325

Dodano: 2019-02-21 08:58:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Sztychno Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9326. Sztychno Marlena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 278/18 of, VI GUp 20/19 of. [BMSiG-8884/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 278/18 of (VI GUp 20/19 of) ogłosił upadłość Marleny Sztychno, PESEL 83122200765, zamieszkałej: ul. Moszczanicka nr 98, 34-300 Żywiec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 20/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9326

Dodano: 2019-02-21 09:00:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Sztychno Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9326. Sztychno Marlena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 278/18 of, VI GUp 20/19 of. [BMSiG-8884/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 278/18 of (VI GUp 20/19 of) ogłosił upadłość Marleny Sztychno, PESEL 83122200765, zamieszkałej: ul. Moszczanicka nr 98, 34-300 Żywiec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 20/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9326

Dodano: 2019-02-21 09:00:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szykowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9327. Szykowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 574/18. [BMSiG-8885/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 574/18 dotyczącej upadłości dłużnika Agnieszki Szykowskiej, PESEL 72041715526, dnia 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Agnieszki Szykowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony SSR Stanisław Żyrek, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9327

Dodano: 2019-02-21 09:01:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szykowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9327. Szykowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 574/18. [BMSiG-8885/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 574/18 dotyczącej upadłości dłużnika Agnieszki Szykowskiej, PESEL 72041715526, dnia 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Agnieszki Szykowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony SSR Stanisław Żyrek, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9327

Dodano: 2019-02-21 09:01:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szykowski Benedykt w upadłości likwidacyjnej

2019-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9328. Szykowski Benedykt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 575/18. [BMSiG-8882/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 575/18 dotyczącej upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, PESEL 65122603670, dnia 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony SSR Stanisław Żyrek, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9328

Dodano: 2019-02-21 09:02:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szykowski Benedykt w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9328. Szykowski Benedykt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 575/18. [BMSiG-8882/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 575/18 dotyczącej upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, PESEL 65122603670, dnia 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony SSR Stanisław Żyrek, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9328

Dodano: 2019-02-21 09:02:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Walkowiak Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9329. Walkowiak Lucyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 57/18, V GUp 87/18. [BMSiG-8711/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 87/18 (poprzednio V GU 57/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Lucyny Walkowiak zamieszkałej pod adresem: Łagowiec 36, 66-320 Trzciel, PESEL: 72043003582. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9329

Dodano: 2019-02-21 09:04:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Walkowiak Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9329. Walkowiak Lucyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 57/18, V GUp 87/18. [BMSiG-8711/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 87/18 (poprzednio V GU 57/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Lucyny Walkowiak zamieszkałej pod adresem: Łagowiec 36, 66-320 Trzciel, PESEL: 72043003582. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9329

Dodano: 2019-02-21 09:04:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zielińska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9330. Zielińska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 395/18, XIV GUp 27/19. [BMSiG-8721/2019] Sygn. akt XIV GU 395/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku ogłosił upadłość Sylwii Zielińskiej, numer PESEL 82031313005, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarz wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 27/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9330

Dodano: 2019-02-21 09:06:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zielińska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9330. Zielińska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 395/18, XIV GUp 27/19. [BMSiG-8721/2019] Sygn. akt XIV GU 395/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku ogłosił upadłość Sylwii Zielińskiej, numer PESEL 82031313005, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarz wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 27/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9330

Dodano: 2019-02-21 09:06:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zielińska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9330. Zielińska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 395/18, XIV GUp 27/19. [BMSiG-8721/2019] Sygn. akt XIV GU 395/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku ogłosił upadłość Sylwii Zielińskiej, numer PESEL 82031313005, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarz wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 27/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9330

Dodano: 2019-02-21 09:06:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wawreniuk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9331. Wawreniuk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 21/19. [BMSiG-8735/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Elżbiety Wawreniuk, sygn. akt VIII GU 362/18, 4 lutego 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Wawreniuk, PESEL 81060406283, zam.: ul. Wczasowa 4, 15-505 Białystok, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Pawła Dzienisa, a na syndyka masy upadłości Marka Pendrasa (nr licencji 469) 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 21/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku za pośrednictwem sądu, który wydał niniejsze postanowienie. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9331

Dodano: 2019-02-21 09:07:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wawreniuk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9331. Wawreniuk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 21/19. [BMSiG-8735/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Elżbiety Wawreniuk, sygn. akt VIII GU 362/18, 4 lutego 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Wawreniuk, PESEL 81060406283, zam.: ul. Wczasowa 4, 15-505 Białystok, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Pawła Dzienisa, a na syndyka masy upadłości Marka Pendrasa (nr licencji 469) 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 21/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku za pośrednictwem sądu, który wydał niniejsze postanowienie. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9331

Dodano: 2019-02-21 09:08:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zawalska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9332. Zawalska Danuta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 279/18, V GUp 21/19. [BMSiG-8708/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 1.02.2019 r., sygn. akt V GU 279/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Danuty Zawalskiej, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Krzywoustego 12D/6, identyfikującej się nr PESEL 59012103823, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Skorupa; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9332

Dodano: 2019-02-21 09:09:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zawalska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9332. Zawalska Danuta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 279/18, V GUp 21/19. [BMSiG-8708/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 1.02.2019 r., sygn. akt V GU 279/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Danuty Zawalskiej, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Krzywoustego 12D/6, identyfikującej się nr PESEL 59012103823, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Skorupa; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9332

Dodano: 2019-02-21 09:09:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Złamaniec Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9333. Złamaniec Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 508/18, V GUp 54/19. [BMSiG-8826/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU 508/18) ogłosił upadłość Beaty Złamaniec, zam.: Rzeszów, numer PESEL 83031720369 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 54/19. Na Sędziego Komisarza Sąd wyznaczył SSR Pawła Jandę, a na Syndyka masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9333

Dodano: 2019-02-21 09:10:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Złamaniec Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9333. Złamaniec Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 508/18, V GUp 54/19. [BMSiG-8826/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU 508/18) ogłosił upadłość Beaty Złamaniec, zam.: Rzeszów, numer PESEL 83031720369 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 54/19. Na Sędziego Komisarza Sąd wyznaczył SSR Pawła Jandę, a na Syndyka masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9333

Dodano: 2019-02-21 09:10:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jadczuk Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9334. Jadczuk Wiesław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 285/18, V GUp „of” 18/19. [BMSiG-8850/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 285/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Wiesława Jadczuka, PESEL: 69091610079, zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Iwonę Nowak; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Halinę Hawryluk. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 18/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9334

Dodano: 2019-02-21 09:12:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jadczuk Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9334. Jadczuk Wiesław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 285/18, V GUp „of” 18/19. [BMSiG-8850/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 285/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Wiesława Jadczuka, PESEL: 69091610079, zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Iwonę Nowak; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Halinę Hawryluk. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 18/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9334

Dodano: 2019-02-21 09:12:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Badenko Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9336. Badenko Zuzanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 664/18. [BMSiG-8763/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Zuzanny Badenko - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - zam. w Jabłonnej przy ul. Przylesie 5 m. 13, 05-110 Jabłonna (PESEL 56040510702), sygn. akt X GUp 664/18, syndyk sporządził i w dniu 22 stycznia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9336

Dodano: 2019-02-21 09:55:41 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 09:57:11

Sąd Rejonowy w Białymstoku

DREWEXPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9337. „DREWEXPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kleszczelach. KRS 0000085509. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GUp 151/18. [BMSiG-8739/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 11 lutego 2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Drewexpol sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kleszczelach (17-250) przy ul. Stacja Kolejowa 8, KRS 0000085509, sygn. akt VIII GUp 151/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9337

Dodano: 2019-02-21 09:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bortliczek Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9338. Bortliczek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 102/18 „of”. [BMSiG-8886/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Tadeusza Bortliczek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 102/18 „of” zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9338

Dodano: 2019-02-21 09:58:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Braniewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9339. Braniewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 954/17. [BMSiG-8843/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Braniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 56030205894, zawiadamia, iż syndyk sporządził i w dniu 22 czerwca 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 954/17). Przedmiotową listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9339

Dodano: 2019-02-21 09:58:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

BROWARY PARK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9340. BROWARY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000334488. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2009 r., sygn. akt V GUp 55/17. [BMSiG-8857/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Browary Park Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp 55/17 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9340

Dodano: 2019-02-21 09:59:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Cerajewska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9341. Cerajewska Zofia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/17. [BMSiG-8794/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 roku, sygn. akt V GUp 52/17, po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Zofii Cerajewskiej, postanawia ogłosić I i II uzupełniającą listę wierzytelności Zofii Cerajewskiej z pouczeniem, iż I i II uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9341

Dodano: 2019-02-21 09:59:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rembelska (Gajkiewicz) Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9342. Rembelska (poprzednio: Gajkiewicz) Aneta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 10/18/4. [BMSiG-8874/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 29.01.2019 roku syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anety Rembelskiej (poprzednio: Gajkiewicz) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi 26/53, posiadającej numer PESEL: 79020218027, sygn. akt X GUp 10/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9342

Dodano: 2019-02-21 10:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

DREW-POLAND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9343. DREW-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000200405. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt VIII GUp 202/18. [BMSiG-8747/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 8 lutego 2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym DREW POLAND sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 47/85, KRS 0000200405, sygn. akt VIII GUp 202/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9343

Dodano: 2019-02-21 10:01:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gallus Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9344. Gallus Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 131/17. [BMSiG-8871/2019] Sygn. akt XIV GUp 131/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 23.03.2018 r. syndyk masy upadłości Anny Gallus, numer PESEL 81031201587, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 131/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9344

Dodano: 2019-02-21 10:02:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Grolik Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9345. Grolik Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 114/18. [BMSiG-8753/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 114/18 dotyczącej upadłości Grażyny Grolik syndyk masy upadłości dnia 5.12.2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9345

Dodano: 2019-02-21 10:02:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dudowicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9346. Dudowicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 92/18. [BMSiG-8751/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 11.02.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Piotra Dudowicza, PESEL 84061115611, sygn. akt VIll GUp 92/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9346

Dodano: 2019-02-21 10:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Karczewski Ksawery w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9347. Karczewski Ksawery. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 99/18. [BMSiG-8752/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 99/18 dotyczącej upadłości Ksawerego Karczewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9347

Dodano: 2019-02-21 10:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9348. Kosewski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 808/18. [BMSiG-8863/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tomasza Kosewskiego, zamieszkałego w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 808/18, syndyk sporządził i w dniu 19 grudnia 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9348

Dodano: 2019-02-21 10:04:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9349. KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA „KROSNO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krośnie. KRS 0000010660. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 maja 2001 r., sygn. akt V GUp 2/09. [BMSiG-8680/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 2/09, zawiadamia, że sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi IV uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, mieszczącym się w Krośnie przy ul. Wolności 3, pok. 23. Każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9349

Dodano: 2019-02-21 10:04:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kiełtyka-Czyżowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9350. Kiełtyka-Czyżowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 114/18. [BMSiG-8661/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Małgorzaty Kiełtyka- -Czyżowicz zamieszkałej: Jareniówka, PESEL 69090110280, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 114/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up.in., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenie i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9350

Dodano: 2019-02-21 10:04:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kołodziejczyk-Mital Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9351. Kołodziejczyk-Mital Sylwia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/17 of. [BMSiG-8655/2019] Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sylwii Kołodziejczyk-Mital (numer PESEL 74121501025) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył w dniu 15.11.2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9351

Dodano: 2019-02-21 10:05:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kukien Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9352. Kukien Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 206/18. [BMSiG-8638/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 206/18 dotyczącej upadłości Urszuli Kukien, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9352

Dodano: 2019-02-21 10:05:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Laskus Wojciech Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9353. Laskus Jan Wojciech. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/18. [BMSiG-8831/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Wojciecha Laskusa, sygn. akt V GUp 46/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9353

Dodano: 2019-02-21 10:06:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Lebiedź Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9354. Lebiedź Regina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 97/17/KK. [BMSiG-8657/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Reginy Lebiedź, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 97/17/KK), sporządzona została przez syndyka i przedłożona Sędziemu komisarzowi w dniu 21 grudnia 2018 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9354

Dodano: 2019-02-21 10:08:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Litkowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9355. Litkowska Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 8/17/L. [BMSiG-8637/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Sylwii Litkowskiej, PESEL 85112004867, sygnatura akt XI GUp 8/17/L, zawiadamia, że syndyk złożył do akt sprawy w dniu 27.03.2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności oraz w dniu 6.04.2018 r. II uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46, ul. Młyńska 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9355

Dodano: 2019-02-21 10:08:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Meledyn Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9356. Meledyn Aneta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 71/18 of. [BMSiG-8665/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Meledyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Obrzynowo 63, 82-550 Prabuty, sygn. akt VI GUp 71/18 of, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 7 grudnia 2018 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności - o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9356

Dodano: 2019-02-21 10:11:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nowacki Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9357. Nowacki Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 125/18 „of”. [BMSiG-8699/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Nowackiego, sygn. akt VII GUp 125/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 30 stycznia 2019 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9357

Dodano: 2019-02-21 10:11:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nowacki Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9357. Nowacki Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 125/18 „of”. [BMSiG-8699/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Nowackiego, sygn. akt VII GUp 125/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 30 stycznia 2019 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9357

Dodano: 2019-02-21 10:11:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Diagielec Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9358. Diagielec Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 205/18. [BMSiG-8855/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Diagielec, PESEL: 71060701822, zamieszkałej w Koninie, sygnatura akt XI GUp 205/18, zawiadamia że dnia 19 grudnia 2018 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ulicy Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9358

Dodano: 2019-02-21 10:12:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Niemczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9359. Niemczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 98/18. [BMSiG-8635/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 98/18 dotyczącej upadłości Piotra Niemczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9359

Dodano: 2019-02-21 10:13:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Patykowska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9360. Patykowska Mariola. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 100/17. [BMSiG-8811/2019] Sygn. akt XIV GUp 100/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marioli Patykowskiej, numer PESEL 61120408405, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 100/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9360

Dodano: 2019-02-21 10:13:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pietrzak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9361. Pietrzak Ewa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 137/18 „of”. [BMSiG-8678/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ewy Pietrzak (sygn. akt IX GUp 137/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 28 stycznia 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9361

Dodano: 2019-02-21 10:13:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Porębski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9362. Porębski Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gopodarczy, sygn. akt VIII GUp 42/18. [BMSiG-8668/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Porębskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 42/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 7 stycznia 2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9362

Dodano: 2019-02-21 10:15:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rutkowska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9363. Rutkowska Justyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 160/18. [BMSiG-8812/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Justyny Rutkowskiej (PESEL: 90082509384), zamieszkałej w Opalenicy, sygnatura akt XI GUp 160/18, zawiadamia, że syndyk dnia 21 grudnia 2018 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9363

Dodano: 2019-02-21 10:15:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Radecki Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9364. Radecki Adam. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 189/18. [BMSiG-8750/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 11.02.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Adama Radeckiego, PESEL 94081103679, sygn. akt VIll GUp 189/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9364

Dodano: 2019-02-21 10:16:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiebiorstwo Budowlane PUŁAWY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9365. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PUŁAWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Puławach. KRS 0000236601. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2005 r., sygn. akt IX GUp 49/18. [BMSiG-8701/2019] Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 16 stycznia 2019 roku syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego „Puławy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (sygn. akt IX GUp 49/18) złożył Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą wierzytelności upadłego, obejmującą wierzytelność Hydrosolar Spółka z o.o. Wschód Spółka komandytowa w Bilczy, Jadar Spółka z o.o. w Radomiu, Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES Spółka Akcyjna w Warszawie, Sebastiana Gołdys - Zotos Serwis, którą można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9365

Dodano: 2019-02-21 10:17:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Słota Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9366. Słota Sylwia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 189/18. [BMSiG-8756/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 189/18 dotyczącej upadłości Sylwii Słoty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9366

Dodano: 2019-02-21 10:17:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szwarc Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9367. Szwarc Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/17. [BMSiG-8675/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Szwarc, PESEL 65031406012, sygn. akt V GUp 37/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9367

Dodano: 2019-02-21 10:18:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szwarc Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9367. Szwarc Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/17. [BMSiG-8675/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Szwarc, PESEL 65031406012, sygn. akt V GUp 37/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9367

Dodano: 2019-02-21 10:18:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Smakowska-Filipek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9368. Smakowska-Filipek Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 167/18. [BMSiG-8852/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Smakowskiej-Filipek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Olszowicach (PESEL: 75120305481) (sygn. akt VIII GUp 167/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9368

Dodano: 2019-02-21 10:18:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szner Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9369. Szner Helena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 80/18/MP. [BMSiG-8880/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 80/18/MP dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Heleny Szner, PESEL 44040116622, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9369

Dodano: 2019-02-21 10:19:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymczak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9370. Szymczak Arkadiusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 244/18. [BMSiG-8729/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Szymczaka, PESEL: 92112413933, zam. w Poznaniu, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 244/18, syndyk złożył w dniu 30 stycznia 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9370

Dodano: 2019-02-21 10:19:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wargin Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9371. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 765/18. [BMSiG-8838/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 765/18, w dniu 24 stycznia 2019 roku sporządzona została II uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9371

Dodano: 2019-02-21 10:19:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zakład Budowlany - Zbigniew Olejnik w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9372. Olejnik Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Zbigniew Olejnik w upadłości likwidacyjnej w Różankach. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/16. [BMSiG-8817/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego, sygn. akt V GUp 9/16, dłużnika - Zbigniewa Olejnika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Zbigniew Olejnik w Różankach ogłasza, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9372

Dodano: 2019-02-21 10:20:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Werner Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9373. Werner Wiesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 96/17. [BMSiG-8774/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Wernera nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie XV GUp 96/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 22 listopada 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9373

Dodano: 2019-02-21 10:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Towarek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9374. Towarek Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 305/18. [BMSiG-8733/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Towarka, PESEL: 69020713837 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 305/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9374

Dodano: 2019-02-21 10:21:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zając Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9375. Zając Dorota. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/16. [BMSiG-8759/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Zając - sygn. akt V GUp 64/16 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9375

Dodano: 2019-02-21 10:21:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Clean Factory Poland Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9376. „CLEAN FACTORY POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000356159. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2010 r., sygn. akt V GUp 1/14. [BMSiG-8836/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Łukasz Staszak, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt V GUp 1/14 ogłosił, że syndyk masy upadłości Clean Factory Poland sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i że plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9376

Dodano: 2019-02-21 10:22:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

HORTUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9377. „HORTUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000137419. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2002 r., sygn. akt XIV GUp 56/16. [BMSiG-8713/2019] Sygn. akt XIV GUp 56/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „Hortus” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, obejmującym likwidację majątku dłużnika, został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni - pokój 214, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 56/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9377

Dodano: 2019-02-21 10:22:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

Alu-Eco Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9378. ALU-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Barczygłowie. KRS 0000020688. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 4/14. [BMSiG-8784/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ALU-ECO sp. z o.o. w Barczygłowie - w upadłości likwidacyjnej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 4/14, został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28 i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim lub Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decyduje data późniejsza) wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9378

Dodano: 2019-02-21 10:23:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kołba Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9379. Kołba Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 34/15. [BMSiG-8723/2019] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 14 lutego 2019 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczanych do kat. IV i V w postępowaniu upadłościowym Stanisława Kołby, PESEL 46062912819, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 34/15). Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter) Sądu Rejonowego w Kielcach oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9379

Dodano: 2019-02-21 10:23:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Digger Constructions Sp. z o.o. Sp. Kom-Akcyjna, dawniej Kornas Development II Sp. z o.o. Sp. Kom-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9380. DIGGER CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie. KRS 0000405957. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2011 r., sygn. akt VII GUp 22/14. [BMSiG-8781/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Digger Constructions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w Koszalinie (dawniej Kornas Development II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w Kołobrzegu), sygn. akt VII GUp 22/14, zawiadamia, że syndyk sporządził trzeci częściowy plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii 4. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9380

Dodano: 2019-02-21 10:23:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9381. Jakubowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 462/17 Ap 2. [BMSiG-8841/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Jakubowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 462/17 Ap 2), można przeglądać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9381

Dodano: 2019-02-21 10:24:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Jeleń Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9382. Jeleń Janusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-8703/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka do akt postępowania plan podziału funduszy masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Jeleń w upadłości zam.: Lubrza (48-232), Laskowice 26. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, Opole, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9382

Dodano: 2019-02-21 10:24:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niewęgłowski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9383. Niewęgłowski Bogdan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 210/17. [BMSiG-8715/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że Syndyk masy upadłości Upadłego Bogdana Niewęgłowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 47100301659 sygn. akt V GUp 210/17), sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 27 listopada 2018 r. oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia udziału w 3/32 części w nieruchomości stanowiącej działkę leśną, położonej w obrębie 0040 Stara Kuźnica, powiat konecki, oznaczonej jako działka nr 386, o pow. 1,06 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KIIK/00023087/6. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9383

Dodano: 2019-02-21 10:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lis Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9384. Lis Wiesław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 39/16 of. [BMSiG-8881/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Wiesława Lis, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 76060417399), sygn. akt VI GUp 39/16 of, zawiadamia, iż w dniu 27.12.2018 roku syndyk przedłożył Korektę Planu Podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9384

Dodano: 2019-02-21 10:25:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9385. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000020756. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 8/12. [BMSiG-8786/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 8/12 dotyczącej postępowania upadłościowego dłużnika: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie- -Koźlu syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszy masy obejmujący wierzytelności IV kategorii, który przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9385

Dodano: 2019-02-21 10:26:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rutkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9386. Rutkowska Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 91/16. [BMSiG-8847/2019] Sygn. akt XIV GUp 91/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Joanny Rutkowskiej (PESEL - 84072817841), obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadła i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 91/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9386

Dodano: 2019-02-21 10:26:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rutkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9386. Rutkowska Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 91/16. [BMSiG-8847/2019] Sygn. akt XIV GUp 91/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Joanny Rutkowskiej (PESEL - 84072817841), obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadła i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 91/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9386

Dodano: 2019-02-21 10:26:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9387. PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koninie. KRS 0000091570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-8771/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Spółki Akcyjnej w Koninie - w upadłości likwidacyjnej prowadzonym pod sygn. akt V GUp 2/13, został sporządzony uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28, i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim lub Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decyduje data późniejsza) wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9387

Dodano: 2019-02-21 10:27:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9387. PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koninie. KRS 0000091570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-8771/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Spółki Akcyjnej w Koninie - w upadłości likwidacyjnej prowadzonym pod sygn. akt V GUp 2/13, został sporządzony uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28, i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim lub Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decyduje data późniejsza) wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9387

Dodano: 2019-02-21 10:27:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9387. PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koninie. KRS 0000091570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-8771/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Spółki Akcyjnej w Koninie - w upadłości likwidacyjnej prowadzonym pod sygn. akt V GUp 2/13, został sporządzony uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28, i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim lub Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decyduje data późniejsza) wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9387

Dodano: 2019-02-21 10:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafrański Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9388. Szafrański Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 122/17 Ap 2. [BMSiG-8833/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Artura Szafrańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 122/17 Ap 2), można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9388

Dodano: 2019-02-21 10:27:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ślawska Swietłana w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9389. Ślawska Swietłana. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 143/16. [BMSiG-8834/2019] Sygn. akt XIV GUp 143/16 OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Swietłany Ślawskiej, PESEL nr 53072808104 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk w dniu 31 grudnia 2018 r. złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Pomorskiej 37, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia, można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 143/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9389

Dodano: 2019-02-21 10:28:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Werner Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9390. Werner Wiesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 96/17. [BMSiG-8776/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Wernera nieprowadzącego działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XV GUp 96/17 informuje, że został sporządzony oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1B/0162933/9. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9390

Dodano: 2019-02-21 10:28:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9561. Adamek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 996/18, VIII GUp 52/19. [BMSiG-8964/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 996/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Adamka (PESEL 76121110115), zamieszkałego w Kryspinowie 445, 32-060 Liszki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Golicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 362; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednocze snym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 52/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9561

Dodano: 2019-02-21 10:32:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9561. Adamek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 996/18, VIII GUp 52/19. [BMSiG-8964/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 996/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Adamka (PESEL 76121110115), zamieszkałego w Kryspinowie 445, 32-060 Liszki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Golicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 362; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednocze snym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 52/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9561

Dodano: 2019-02-21 10:32:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Andrzejczak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9562. Andrzejczak Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/18 „of”, V GUp 16/19. [BMSiG-9090/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 180/18 „of”, ogłosił upadłość Iwony Andrzejczak (PESEL: 85061609348), zamieszkałej w Legnicy przy ul. Lindego 12/1 (59-220 Legnica), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Marioli Frydryszak-Gerłowicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 360). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 16/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9562

Dodano: 2019-02-21 10:34:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Andrzejczak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9562. Andrzejczak Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/18 „of”, V GUp 16/19. [BMSiG-9090/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 180/18 „of”, ogłosił upadłość Iwony Andrzejczak (PESEL: 85061609348), zamieszkałej w Legnicy przy ul. Lindego 12/1 (59-220 Legnica), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Marioli Frydryszak-Gerłowicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 360). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 16/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9562

Dodano: 2019-02-21 10:34:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Białas-Starczewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9563. Białas-Starczewska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 137/18, VIII GUp 24/19. [BMSiG-8962/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 137/18, ogłosił upadłość Agnieszki Białas- -Starczewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 75042804260, zamieszkałej: 42-274 Konopiska, ul. Częstochowska 23. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli Agnieszki Białas-Starczewskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 24/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9563

Dodano: 2019-02-21 10:36:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Białas-Starczewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9563. Białas-Starczewska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 137/18, VIII GUp 24/19. [BMSiG-8962/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 137/18, ogłosił upadłość Agnieszki Białas- -Starczewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 75042804260, zamieszkałej: 42-274 Konopiska, ul. Częstochowska 23. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli Agnieszki Białas-Starczewskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 24/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9563

Dodano: 2019-02-21 10:36:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Białas Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9564. Białas Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 138/18, VIII GUp 25/19. [BMSiG-8965/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 138/18, ogłosił upadłość Tomasza Białasa (Białas) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 70111607579, zamieszkałego: 42-274 Konopiska, ul. Częstochowska 23. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli Tomasza Białasa do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 25/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9564

Dodano: 2019-02-21 10:37:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Białas Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9564. Białas Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 138/18, VIII GUp 25/19. [BMSiG-8965/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 138/18, ogłosił upadłość Tomasza Białasa (Białas) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 70111607579, zamieszkałego: 42-274 Konopiska, ul. Częstochowska 23. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli Tomasza Białasa do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 25/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9564

Dodano: 2019-02-21 10:37:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chaniszewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9566. Chaniszewska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1999/18. [BMSiG-9081/2019] Postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Moniki Chaniszewskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 04-628) przy ul. Alpejskiej 55a, PESEL 72020701207 (sygn. akt X GU 1999/18). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji 1026). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9566

Dodano: 2019-02-21 10:38:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chaniszewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9566. Chaniszewska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1999/18. [BMSiG-9081/2019] Postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Moniki Chaniszewskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 04-628) przy ul. Alpejskiej 55a, PESEL 72020701207 (sygn. akt X GU 1999/18). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji 1026). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9566

Dodano: 2019-02-21 10:39:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Chmielewska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9567. Chmielewska Ewelina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 326/18, VIII GUp 5/19. [BMSiG-9101/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużniczki Eweliny Chmielewskiej, sygn. akt VIII GU 326/18, 8 stycznia 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Eweliny Chmielewskiej, zam.: ul. Jana Pawła II 18 m. 85, 16-400 Suwałki, PESEL 86091214522, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Marka Pendrasa (nr licencji 469); 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 5/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego, VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku, za pośrednictwem sądu, który wydał niniejsze postanowienie. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9567

Dodano: 2019-02-21 10:40:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Chmielewska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9567. Chmielewska Ewelina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 326/18, VIII GUp 5/19. [BMSiG-9101/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużniczki Eweliny Chmielewskiej, sygn. akt VIII GU 326/18, 8 stycznia 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Eweliny Chmielewskiej, zam.: ul. Jana Pawła II 18 m. 85, 16-400 Suwałki, PESEL 86091214522, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Marka Pendrasa (nr licencji 469); 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 5/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego, VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku, za pośrednictwem sądu, który wydał niniejsze postanowienie. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9567

Dodano: 2019-02-21 10:40:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cholewiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9568. Cholewiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 389/18, V GUp 51/19. [BMSiG-8939/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Cholewińskiego, nr PESEL 88120805875, zamieszkałego w miejscowości Pijanów nr 12, 26-234 Słupia Konecka; określił, że upadły Tomasz Cholewiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 51/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9568

Dodano: 2019-02-21 10:41:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cholewiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9568. Cholewiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 389/18, V GUp 51/19. [BMSiG-8939/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Cholewińskiego, nr PESEL 88120805875, zamieszkałego w miejscowości Pijanów nr 12, 26-234 Słupia Konecka; określił, że upadły Tomasz Cholewiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 51/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9568

Dodano: 2019-02-21 10:42:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dopieralska-Kolańczyk Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9569. Dopieralska-Kolańczyk Marzena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 571/18, XI GUp 12/19. [BMSiG-9037/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 571/18, ogłosił upadłość dłużniczki Marzeny Dopieralskiej-Kolańczyk, PESEL: 76022409781, zamieszkałej w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 12/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Marzeny Dopieralskiej-Kolańczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Marzeny Dopieralskiej-Kolańczyk, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Szczepańskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1294). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9569

Dodano: 2019-02-21 10:43:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dopieralska-Kolańczyk Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9569. Dopieralska-Kolańczyk Marzena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 571/18, XI GUp 12/19. [BMSiG-9037/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 571/18, ogłosił upadłość dłużniczki Marzeny Dopieralskiej-Kolańczyk, PESEL: 76022409781, zamieszkałej w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 12/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Marzeny Dopieralskiej-Kolańczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Marzeny Dopieralskiej-Kolańczyk, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Szczepańskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1294). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9569

Dodano: 2019-02-21 10:43:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Duda Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9570. Duda Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 944/18, VIII GUp 56/19. [BMSiG-8978/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 944/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Łukasza Dudy (PESEL 88022001214), zamieszkałego pod adresem: ul. Eugenii Umińskiej 2, 30-498 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 56/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9570

Dodano: 2019-02-21 10:44:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Duda Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9570. Duda Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 944/18, VIII GUp 56/19. [BMSiG-8978/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 944/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Łukasza Dudy (PESEL 88022001214), zamieszkałego pod adresem: ul. Eugenii Umińskiej 2, 30-498 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 56/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9570

Dodano: 2019-02-21 10:45:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Golanowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9572. Golanowski Robert. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 179/18 of, V GUp 15/19. [BMSiG-9100/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 179/18 of: I. ogłosił upadłość Roberta Golanowskiego, zamieszkałego: Brennik 59, 59-500 Złotoryja, PESEL 70121106253, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jego majątku, II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Beaty Bednarskiej-Stańko (numer licencji 342), V. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 15/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9572

Dodano: 2019-02-21 10:46:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Golanowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9572. Golanowski Robert. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 179/18 of, V GUp 15/19. [BMSiG-9100/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 179/18 of: I. ogłosił upadłość Roberta Golanowskiego, zamieszkałego: Brennik 59, 59-500 Złotoryja, PESEL 70121106253, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jego majątku, II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Beaty Bednarskiej-Stańko (numer licencji 342), V. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 15/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9572

Dodano: 2019-02-21 10:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzempowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9573. Grzempowski Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 827/18, XI GUp 19/19. [BMSiG-9066/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 827/18 ogłosił upadłość dłużnika Marka Grzempowskiego, PESEL: 75022507833, zamieszkałego w Gostyniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 19/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Marka Grzempowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Marka Grzempowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Krzysztofa Szczepańskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1294). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9573

Dodano: 2019-02-21 10:48:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzempowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9573. Grzempowski Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 827/18, XI GUp 19/19. [BMSiG-9066/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 827/18 ogłosił upadłość dłużnika Marka Grzempowskiego, PESEL: 75022507833, zamieszkałego w Gostyniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 19/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Marka Grzempowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Marka Grzempowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Krzysztofa Szczepańskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1294). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9573

Dodano: 2019-02-21 10:48:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Idus Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9574. Idus Stanisław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 168/18, VIII GUp 23/19. [BMSiG-8970/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 168/18, ogłosił upadłość Stanisława Idusa (Idus) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 46020104797, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Irydowa 3. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli Stanisława Idusa do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 23/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9574

Dodano: 2019-02-21 10:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Idus Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9574. Idus Stanisław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 168/18, VIII GUp 23/19. [BMSiG-8970/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GU 168/18, ogłosił upadłość Stanisława Idusa (Idus) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 46020104797, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Irydowa 3. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli Stanisława Idusa do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 23/19. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9574

Dodano: 2019-02-21 10:49:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Idzikowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9575. Idzikowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 203/18, V GUp „of” 19/19. [BMSiG-9060/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 203/18): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sławomira Idzikowskiego, zamieszkałego: ul. Bursztynowa 1, 13-100 Nidzica, PESEL 76011714254, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; V. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 19/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9575

Dodano: 2019-02-21 10:50:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Idzikowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9575. Idzikowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 203/18, V GUp „of” 19/19. [BMSiG-9060/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 203/18): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sławomira Idzikowskiego, zamieszkałego: ul. Bursztynowa 1, 13-100 Nidzica, PESEL 76011714254, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; V. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 19/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9575

Dodano: 2019-02-21 10:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karbownik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9576. Karbownik Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2200/18, X GUp 149/19. [BMSiG-8927/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2200/18 postanawia: 1. ogłosić upadłość Małgorzaty Karbownik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalnościgospodarczej, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bairda 14 m. 34 (kod pocztowy: 05-825) PESEL: 70080614161; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 149/19; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobieJarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9576

Dodano: 2019-02-21 10:52:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karbownik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9576. Karbownik Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2200/18, X GUp 149/19. [BMSiG-8927/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2200/18 postanawia: 1. ogłosić upadłość Małgorzaty Karbownik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalnościgospodarczej, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bairda 14 m. 34 (kod pocztowy: 05-825) PESEL: 70080614161; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 149/19; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobieJarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9576

Dodano: 2019-02-21 10:52:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kaczyńska Stefania w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9577. Kaczyńska Stefania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 86/19. [BMSiG-8979/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.02.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 86/19, ogłosił upadłość Stefanii Kaczyńskiej (numer PESEL: 52090208468), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9577

Dodano: 2019-02-21 10:53:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kaczyńska Stefania w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9577. Kaczyńska Stefania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 86/19. [BMSiG-8979/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.02.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 86/19, ogłosił upadłość Stefanii Kaczyńskiej (numer PESEL: 52090208468), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9577

Dodano: 2019-02-21 10:53:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kolańczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9578. Kolańczyk Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 571/18, XI GUp 17/19. [BMSiG-9043/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 571/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Kolańczyka, PESEL: 67112203873; zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 17/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Dariusza Kolańczyka do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Dariusza Kolańczyka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Krzysztofa Szczepańskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1294). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9578

Dodano: 2019-02-21 10:55:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kolańczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9578. Kolańczyk Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 571/18, XI GUp 17/19. [BMSiG-9043/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 571/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Kolańczyka, PESEL: 67112203873; zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 17/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Dariusza Kolańczyka do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Dariusza Kolańczyka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Krzysztofa Szczepańskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1294). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9578

Dodano: 2019-02-21 10:55:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konieczny Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9579. Konieczny Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1146/18, X GUp 152/19. [BMSiG-8955/2019] Dariusz Konieczny zamieszkały w Regułach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1146/18, X GUp 152/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1146/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Koniecznego, zamieszkałego w Regułach (05-816) przy ul. Regulskiej 8a (PESEL: 72072704098) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 152/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelno ści należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 152/19). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9579

Dodano: 2019-02-21 10:57:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konieczny Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9579. Konieczny Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1146/18, X GUp 152/19. [BMSiG-8955/2019] Dariusz Konieczny zamieszkały w Regułach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1146/18, X GUp 152/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1146/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Koniecznego, zamieszkałego w Regułach (05-816) przy ul. Regulskiej 8a (PESEL: 72072704098) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 152/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelno ści należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 152/19). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9579

Dodano: 2019-02-21 10:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kozubek Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9580. Kozubek Stanisława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 539/18, XII GUp 36/19. [BMSiG-9059/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 roku (sygn. akt XII GU 539/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Stanisławy Kozubek, zam.: ul. Wolności 42, 42-674 Laryszów (Gmina Zbrosławice), PESEL: 41052405566, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 36/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9580

Dodano: 2019-02-21 10:59:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kozubek Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9580. Kozubek Stanisława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 539/18, XII GUp 36/19. [BMSiG-9059/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 roku (sygn. akt XII GU 539/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Stanisławy Kozubek, zam.: ul. Wolności 42, 42-674 Laryszów (Gmina Zbrosławice), PESEL: 41052405566, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 36/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9580

Dodano: 2019-02-21 10:59:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rzeszut Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9581. Rzeszut Mateusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 58/19, V GUp 46/19. [BMSiG-9018/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 58/19, ogłosił upadłość Mateusza Rzeszut, zamieszkałego w Borkach Nizińskich, numer PESEL: 93081805314, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Jerzego Młynarskiego, a syndykiem masy upadłości Pawła Martyńskiego (nr licencji 1249). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9581

Dodano: 2019-02-21 11:01:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rzeszut Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9581. Rzeszut Mateusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 58/19, V GUp 46/19. [BMSiG-9018/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt V GU 58/19, ogłosił upadłość Mateusza Rzeszut, zamieszkałego w Borkach Nizińskich, numer PESEL: 93081805314, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Jerzego Młynarskiego, a syndykiem masy upadłości Pawła Martyńskiego (nr licencji 1249). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9581

Dodano: 2019-02-21 11:01:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przybyło Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9582. Przybyło Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 577/18, V GUp 68/19. [BMSiG-8999/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 577/18, ogłosił upadłość Moniki Przybyło, zamieszkałej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 2c m. 2, numer PESEL: 80071017909, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Pawła Martyńskiego (nr licencji 1249). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 68/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9582

Dodano: 2019-02-21 11:02:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przybyło Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9582. Przybyło Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 577/18, V GUp 68/19. [BMSiG-8999/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 577/18, ogłosił upadłość Moniki Przybyło, zamieszkałej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 2c m. 2, numer PESEL: 80071017909, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Pawła Martyńskiego (nr licencji 1249). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 68/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9582

Dodano: 2019-02-21 11:02:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Obal Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9583. Obal Eugeniusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 727/18, VIII GUp 55/19. [BMSiG-8966/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruk turyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt (VIII GU 727/18): I. ogłoszono upadłość dłużnika Eugeniusza Obal (PESEL 52080306516), zamieszkałego pod adresem: Skrzyszów 297b, 33-156 Skrzyszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 55/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9583

Dodano: 2019-02-21 11:03:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Obal Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9583. Obal Eugeniusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 727/18, VIII GUp 55/19. [BMSiG-8966/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruk turyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt (VIII GU 727/18): I. ogłoszono upadłość dłużnika Eugeniusza Obal (PESEL 52080306516), zamieszkałego pod adresem: Skrzyszów 297b, 33-156 Skrzyszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 55/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9583

Dodano: 2019-02-21 11:03:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Obal Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9584. Obal Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 726/18, VIII GUp 54/19. [BMSiG-8977/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 726/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Krystyny Obal (PESEL 53041007167), zamieszkałej pod adresem: Skrzyszów 297b, 33-156 Skrzyszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 54/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9584

Dodano: 2019-02-21 11:05:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Obal Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9584. Obal Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 726/18, VIII GUp 54/19. [BMSiG-8977/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 726/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Krystyny Obal (PESEL 53041007167), zamieszkałej pod adresem: Skrzyszów 297b, 33-156 Skrzyszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 54/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9584

Dodano: 2019-02-21 11:05:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pijarowska Teresa i Pijarowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9586. Pijarowska Teresa i Pijarowski Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 645/18. [BMSiG-8959/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 645/18, ogłosił upadłość Teresy Pijarowskiej, zamieszkałej w Nakle nad Notecią (numer PESEL: 62040310808), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Jacka Pijarowskiego, zamieszkałego w Nakle nad Notecią (numer PESEL: 61051810851), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 37/2018 (5676) z dnia 21 lutego 2019 r. → Pozycja 9586

Dodano: 2019-02-21 11:07:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pijarowska Teresa i Pijarowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9586. Pijarowska Teresa i Pijarowski Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 645/18. [BMSiG-8959/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 645/18, ogłosił upadłość Teresy Pijarowskiej, zamieszkałej w Nakle nad Notecią (numer PESEL: 62040310808), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Jacka Pijarowskiego, zamieszkałego w Nakle nad Notecią (numer PESEL: 61051810851), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi,