Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1481

Doradców restrukturyzacyjnych

64197

Postępowań upadłościowych

14

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

C. OLSEN TRADING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65537. „C. OLSEN TRADING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000051059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 185/20. [BMSiG-64805/2021] Sędzia komisarz obwieszcza o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu w dniu 25 marca 2021 roku do akt postępowania upadłościowego listy wierzytelności oraz w dniu 24 czerwca 2021 roku I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym C. Olsen Trading sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 185/20. Listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, każdy zainteresowany, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65537
 • Dodano: 2021-10-20 09:57:19
 • Administrator

Art-Dom M.M. Zielińscy Sp.j. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65538. ART-DOM M. M. ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000048725. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r., sygn. akt XIV GUp 3/14. [BMSiG-64730/2021] Sygn. akt XIV GUp 3/14 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 13 lipca 2021 r. ósma uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ART-DOM M. M. Zielińscy spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 106, a w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 3/14. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65538
 • Dodano: 2021-10-20 09:57:33
 • Administrator

Bertram Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65539. Bertram Irena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 101/19. [BMSiG-64808/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka, w dniu 12 maja 2021 roku, uzupełniającej listy wierzytelności, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Bertram, o sygn. akt XII GUp 101/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie-Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty jej obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65539
 • Dodano: 2021-10-20 09:57:49
 • Administrator

Maziarz Jan

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65540. Maziarz Jan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 119/21. [BMSiG-64810/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona, w dniu 5 października 2021 r., lista wierzytelności Jana Maziarza, PESEL 55111412372, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 119/21). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia, prawo złożenia sprzeciwu, co do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65540
 • Dodano: 2021-10-20 09:58:02
 • Administrator

Danecka Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65541. Danecka Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 259/19. [BMSiG-64812/2021] Sygn. akt XIV GUp 259/19 Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 30 października 2020 r., lista wierzytelności w postępowaniu upa dłościowym Anny Daneckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73010306224. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 259/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65541
 • Dodano: 2021-10-20 09:58:14
 • Administrator

ELECTRIC-KTC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65542. ELECTRIC - KTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000182634. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2003 r., sygn. akt X GUp 83/17/12. [BMSiG-64867/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika ELECTRIC - KTC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w upadłości, sygn. akt X GUp 83/17/12, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2021 roku, na podstawie art. 260 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.), wydał postanowienie w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności w zakresie pozycji 37 dotyczącej wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zmianie na liście wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza zażalenie co do dokonanej zmiany. W tym samym terminie zażalenie przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65542
 • Dodano: 2021-10-20 09:58:26
 • Administrator

Gaca Konrad i Gaca Joanna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65543. Gaca Konrad i Gaca Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 550/20. [BMSiG-64844/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Gacy i Konrada Gacy, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 550/20 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 28 września 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65543
 • Dodano: 2021-10-20 09:58:39
 • Administrator

Gocan Regina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65544. Gocan Regina. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 104/19. [BMSiG-64783/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 5 lipca 2021 roku Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Reginy Gocan - sygn. akt XII GUp 104/19 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65544
 • Dodano: 2021-10-20 09:58:54
 • Administrator

Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65545. Kamiński Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy „KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński w Mikołowie. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 116/19/3. [BMSiG-64781/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Henryka Kamińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy „KRYZA - PLAST” Henryk Kamiński w Mikołowie (PESEL 57122610095, NIP 6351005500), w sprawie o sygn. akt X GUp 116/19/3 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2021 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub mejlowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydziału Gospodarczego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65545
 • Dodano: 2021-10-20 09:59:10
 • Administrator

Koczur Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65546. Koczur Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/20. [BMSiG-64970/2021] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 28/20, w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Koczur - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 12 października 2021 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65546
 • Dodano: 2021-10-20 09:59:26
 • Administrator

Kruszyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65547. Kruszyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 157/19. [BMSiG-64780/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kruszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 157/19), zawiadamia, że została złożona przez syndyka masy upadłości, uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65547
 • Dodano: 2021-10-20 09:59:39
 • Administrator

Kołodziejczyk-Brola Monika

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65548. Kołodziejczyk-Brola Monika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 413/20. [BMSiG-64733/2021] Sygn. akt XIV GUp 413/20 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 8 sierpnia 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Moniki Kołodziejczyk-Brola, PESEL 65061408468, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w budynku przy ul. Pomorskiej 37 w Łodzi, pokój 106, a w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 413/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65548
 • Dodano: 2021-10-20 09:59:52
 • Administrator

Łączyńska Dorota

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65549. Łączyńska Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 419/20 of. [BMSiG-64955/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Łączyńskiej (PESEL 62022210722, NIP 8961025689), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 419/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-3, Zw 1-3), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 7 czerwca 2021 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt - parter pokój 2). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Sylwia Żarczyńska. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65549
 • Dodano: 2021-10-20 10:00:09
 • Administrator

Łaskawski Wojciech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65550. Łaskawski Wojciech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 174/21. [BMSiG-64951/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 174/21, dotyczącej upadłości dłużnika Wojciecha Łaskawskiego, PESEL 74020302495, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65550
 • Dodano: 2021-10-20 10:00:25
 • Administrator

LUBSAD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65551. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-64932/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Lubsad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) w dniu 22 września 2021 r. złożył sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 9. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65551
 • Dodano: 2021-10-20 10:00:37
 • Administrator

Matusz Natalia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65552. Matusz Natalia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 354/20 of. [BMSiG-64944/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Matusz (PESEL 88022503563), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 354/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, 27 września 2021 r., którą można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia, można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65552
 • Dodano: 2021-10-20 10:00:51
 • Administrator

OLD LUXURY APARTMENTS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65553. OLD LUXURY APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000404650. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2011 r., sygn. akt XI GUp 120/21. [BMSiG-64923/2021] Niniejszym zawiadamia się o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 24 sierpnia 2021 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Old Luxury Apartments sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000404650) toczącym się przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XI GUp 120/21. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Zawiadamia się, że złożoną listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65553
 • Dodano: 2021-10-20 10:01:05
 • Administrator

Pałczyński Tomasz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65554. Pałczyński Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1139/20. [BMSiG-64834/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasz Pałczyńskiego (sygn. akt XIX GUp 1139/20), w dniu 8 października 2021 roku, została sporządzona, a następnie przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65554
 • Dodano: 2021-10-20 10:01:26
 • Administrator

Pawelec Krzysztof

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65555. Pawelec Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 274/21 „of”. [BMSiG-64956/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Pawelca, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 274/21 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 4 października 2021 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65555
 • Dodano: 2021-10-20 10:02:07
 • Administrator

Posrednictwo Finansowe KREDYTY-CHWILÓWKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65556. POŚREDNICTWO FINANSOWE „KREDYTY-CHWILÓWKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tychach. KRS 0000293981. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2007 r., sygn. akt X GUp 44/18/1. [BMSiG-64954/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Pośrednictwa Finansowego KREDYTY-CHWILÓWKI spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sygn. akt X GUp 44/18/1, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2019 r. Syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu, natomiast w dniu 24 września 2019 roku piątą uzupełniającą listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65556
 • Dodano: 2021-10-20 10:02:21
 • Administrator

Rosińska Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65557. Rosińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 365/20 of. [BMSiG-64947/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Rosińskiej, numer PESEL 85122906863, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 365/20 of), ogłasza w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 4, Zw 6), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 7 października 2021 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji obowiązującej w postępowaniach upadłościowych wszczętych na skutek wniosków składanych po 23 marca 2020 r.) w zw. z art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65557
 • Dodano: 2021-10-20 10:02:38
 • Administrator

PROFITECT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65558. PROFITECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000338785. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2009 r., sygn. akt V GUp 99/16. [BMSiG-64751/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika: PROFITECT Sp. z o.o. w upadłości z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000338785, sygn. akt V GUp 99/16, złożył dnia 5 października 2021 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65558
 • Dodano: 2021-10-20 10:02:51
 • Administrator

Sierzchuła Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65559. Sierzchuła Barbara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 100/20. [BMSiG-64796/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o złożeniu w dniu 9.09.2021 r., uzupełniającej listy wierzytelności w sprawie upadłościowej dłużniczki Barbary Sierzchuły (PESEL 77102703784), zam. w Wągrowcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza SSR Magdaleny Bojarskiej sprzeciw, co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Listę można przeglądać w budynku Sądu w godzinach otwarcia czytelni akt, tj. poniedziałek 7:45-18:00 i wtorek- -piątek 7:45-15:15. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65559
 • Dodano: 2021-10-20 10:03:10
 • Administrator

Zaradzki Józef w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65560. Zaradzki Józef. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 117/19. [BMSiG-64858/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 30 marca 2021 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Józefa Zaradzkiego, sygn. akt XII GUp 117/19, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65560
 • Dodano: 2021-10-20 10:03:25
 • Administrator

Eco-Armatura Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65561. „ECO-ARMATURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000104274. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt XII GUp 13/14. [BMSiG-64803/2021] W związku ze sporządzeniem przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości złożonego dnia 13 lipca 2021 roku w postępowaniu upadłościowym ECO- -ARMATURA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 13/14 - Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65561
 • Dodano: 2021-10-20 10:03:41
 • Administrator

GALVO MACHINING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65562. „GALVO MACHINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kaliszu. KRS 0000036191. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GUp 12/16. [BMSiG-64784/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Galvo Machining Sp. z o.o. w Kaliszu, KRS 0000036191, sygn. akt V GUp 12/16, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 5.10.2021 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kaliszu, al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65562
 • Dodano: 2021-10-20 10:03:55
 • Administrator

Guzek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65563. Guzek Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 364/18. [BMSiG-64891/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Stanisława Guzka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawy o sygnaturze akt V GUp 364/18, informuje, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), przy ul. Kustronia 4, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65563
 • Dodano: 2021-10-20 10:04:13
 • Administrator

Inprorem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65564. INPROREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tarnowskich Górach. KRS 0000305656. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2008 r., sygn. akt X GUp 45/12/9. [BMSiG-64943/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inprorem Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Tarnowskich Górach, sygn. akt X GUp 45/12/9, zostały sporządzone oddzielne plany podziału funduszy masy upadłości. Plany podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 13, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65564
 • Dodano: 2021-10-20 10:04:26
 • Administrator

Jabłoński Dariusz i Jabłońska Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65565. Jabłoński Dariusz i Jabłońska Izabela. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/18 of. [BMSiG-64949/2021] Zarządzeniem z dnia 13 października 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Jabłońskiego i Izabeli Jabłońskiej obwieszcza o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości ostatecznego planu podziału funduszów masy wraz z informacją, iż plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1 oraz z pouczeniem o treści art. 349 Prawa upadłościowego - to jest o tym, że upadły i każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia może złożyć zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65565
 • Dodano: 2021-10-20 10:04:40
 • Administrator

Krzykowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65566. Krzykowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/19. [BMSiG-64773/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Krzykowskiego (sygn. akt V GUp 23/19), zawiadamia, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, z dnia 27 kwietnia 2021 roku, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowegow Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65566
 • Dodano: 2021-10-20 10:04:54
 • Administrator

Maciąga Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65567. Maciąga Arkadiusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 105/16. [BMSiG-64792/2021] W związku ze sporządzeniem i złożeniem w dniu 9 września 2021 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Arkadiusza Maciągi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt VI GUp 105/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 (IV piętro), w godzinach urzędowania Sądu, i poucza o prawie do wnoszenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65567
 • Dodano: 2021-10-20 10:05:18
 • Administrator

Saganowska Paulina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65568. Saganowska Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 19/20. [BMSiG-64838/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Saganowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 19/20, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia, można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65568
 • Dodano: 2021-10-20 10:05:32
 • Administrator

Szumowska Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65569. Szumowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1141/20. [BMSiG-64769/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym wobec Małgorzaty Szumowskiej (PESEL 85032215765), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1141/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył w dniu 12 października 2021 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii drugiej zaspokojenia, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65569
 • Dodano: 2021-10-20 10:05:43
 • Administrator

Bazylczuk Sylwia

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 65483. Bazylczuk Sylwia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 658/21. [BMSiG-64770/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku sprostowano numer PESEL Sylwii Bazylczuk, wskazany w postanowieniu z dnia 7 października 2021 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości - sygn. akt XII GU 658/21 - w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego numeru PESEL „7102003206” wpisano prawidłowy numer PESEL „71072003206”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65483
 • Dodano: 2021-10-20 11:01:19
 • Administrator

Bieszyk Adam

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65484. Bieszyk Adam. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1414/21/10, X GUp 1076/21/10. [BMSiG-64840/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1414/21/10, ogłoszona została upadłość Adama Bieszyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 55122304671, zamieszkałego w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Augusta Hlonda 69/7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1076/21/10. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65484
 • Dodano: 2021-10-20 11:02:02
 • Administrator

Bieszyk Adam

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65484. Bieszyk Adam. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1414/21/10, X GUp 1076/21/10. [BMSiG-64840/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1414/21/10, ogłoszona została upadłość Adama Bieszyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 55122304671, zamieszkałego w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Augusta Hlonda 69/7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1076/21/10. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65484
 • Dodano: 2021-10-20 11:02:05
 • Administrator

Binder Joanna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65485. Binder Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1224/21/10, X GUp 1084/21/10. [BMSiG-64878/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1224/21/10, ogłoszona została upadłość Joanny Binder jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 85030211268, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mickiewicza 25/10. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1084/21/10. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65485
 • Dodano: 2021-10-20 11:02:47
 • Administrator

Binder Joanna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65485. Binder Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1224/21/10, X GUp 1084/21/10. [BMSiG-64878/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1224/21/10, ogłoszona została upadłość Joanny Binder jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 85030211268, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mickiewicza 25/10. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1084/21/10. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65485
 • Dodano: 2021-10-20 11:02:50
 • Administrator

Binder Mariusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65486. Binder Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1225/21/5, X GUp 1041/21/5. [BMSiG-64861/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1225/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Mariusza Bindera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, ul. Mickiewicza 25/10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, PESEL 84101205179, NIP 8711665608. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1041/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65486
 • Dodano: 2021-10-20 11:04:25
 • Administrator

Binder Mariusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65486. Binder Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1225/21/5, X GUp 1041/21/5. [BMSiG-64861/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1225/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Mariusza Bindera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, ul. Mickiewicza 25/10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, PESEL 84101205179, NIP 8711665608. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1041/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65486
 • Dodano: 2021-10-20 11:04:27
 • Administrator

Brzozowski Sebastian

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65487. Brzozowski Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 945/21, XIV GUp 738/21. [BMSiG-64735/2021] Sygn. akt XIV GU 945/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Sebastiana Brzozowskiego, PESEL 78071217412, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 738/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65487
 • Dodano: 2021-10-20 11:05:07
 • Administrator

Brzozowski Sebastian

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65487. Brzozowski Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 945/21, XIV GUp 738/21. [BMSiG-64735/2021] Sygn. akt XIV GU 945/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Sebastiana Brzozowskiego, PESEL 78071217412, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 738/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65487
 • Dodano: 2021-10-20 11:05:12
 • Administrator

Choiński Ryszard

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65488. Choiński Ryszard. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 479/21, V GUp 414/21. [BMSiG-64785/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. w sprawie V GU 479/21 (V GUp 414/21) ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Choińskiego, PESEL 72072516730, zamieszkałego w Brodnicy (87-301) przy ul. 3 Maja 5/92; określić, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczyć na syndyka Jana Karwowskiego (licencja 1281), prowadzącego działalność w Brodnicy przy ul. Podmiejskiej 28; wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie będzie toczyło się w trybie art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe; określić, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy; stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65488
 • Dodano: 2021-10-20 11:05:54
 • Administrator

Choiński Ryszard

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65488. Choiński Ryszard. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 479/21, V GUp 414/21. [BMSiG-64785/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. w sprawie V GU 479/21 (V GUp 414/21) ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Choińskiego, PESEL 72072516730, zamieszkałego w Brodnicy (87-301) przy ul. 3 Maja 5/92; określić, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczyć na syndyka Jana Karwowskiego (licencja 1281), prowadzącego działalność w Brodnicy przy ul. Podmiejskiej 28; wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie będzie toczyło się w trybie art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe; określić, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy; stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65488
 • Dodano: 2021-10-20 11:05:59
 • Administrator

Chrzanowska Daria

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65489. Chrzanowska Daria. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 262/21, XIV GUp 723/21. [BMSiG-64732/2021] Sygn. akt XIV GU 262/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Darii Chrzanowskiej, PESEL 89080903504, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 723/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Borkowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 775. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Okoniowa 7 lok. 2, 91-498 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65489
 • Dodano: 2021-10-20 11:06:42
 • Administrator

Chrzanowska Daria

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65489. Chrzanowska Daria. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 262/21, XIV GUp 723/21. [BMSiG-64732/2021] Sygn. akt XIV GU 262/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Darii Chrzanowskiej, PESEL 89080903504, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 723/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Borkowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 775. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Okoniowa 7 lok. 2, 91-498 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65489
 • Dodano: 2021-10-20 11:06:45
 • Administrator

Cięciel Tomasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65490. Cięciel Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1553/21/10, X GUp 1079/21/10. [BMSiG-64865/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1553/21/10, ogłoszona została upadłość Tomasza Cięcieli (Cięciel), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego PESEL 76100916079, NIP 6292133709, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. III Powstania Śląskiego 14/9. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1079/21/10. Na syndyka wyznaczono Michała Saleja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 499. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Michał Salej, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65490
 • Dodano: 2021-10-20 11:07:30
 • Administrator

Cięciel Tomasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65490. Cięciel Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1553/21/10, X GUp 1079/21/10. [BMSiG-64865/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1553/21/10, ogłoszona została upadłość Tomasza Cięcieli (Cięciel), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego PESEL 76100916079, NIP 6292133709, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. III Powstania Śląskiego 14/9. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1079/21/10. Na syndyka wyznaczono Michała Saleja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 499. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Michał Salej, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65490
 • Dodano: 2021-10-20 11:07:33
 • Administrator

Cieślik Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65491. Cieślik Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 729/21/3, X GUp 1015/21/3. [BMSiG-64842/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 729/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Anny Cieślik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, adres: 41-935 Bytom, ul. Jagodowa 16, posiadającej numer PESEL 77100601305. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1015/21/3. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65491
 • Dodano: 2021-10-20 11:08:15
 • Administrator

Cieślik Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65491. Cieślik Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 729/21/3, X GUp 1015/21/3. [BMSiG-64842/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 729/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Anny Cieślik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, adres: 41-935 Bytom, ul. Jagodowa 16, posiadającej numer PESEL 77100601305. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1015/21/3. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65491
 • Dodano: 2021-10-20 11:08:18
 • Administrator

Cuchrowski Szymon

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65492. Cuchrowski Szymon. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 772/21, XIV GUp 666/21. [BMSiG-64734/2021] Sygn. akt XIV GU 772/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Szymona Cuchrowskiego, numer PESEL 91020109696, NIP 7322147184, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 666/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65492
 • Dodano: 2021-10-20 11:09:04
 • Administrator

Cuchrowski Szymon

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65492. Cuchrowski Szymon. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 772/21, XIV GUp 666/21. [BMSiG-64734/2021] Sygn. akt XIV GU 772/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Szymona Cuchrowskiego, numer PESEL 91020109696, NIP 7322147184, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 666/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65492
 • Dodano: 2021-10-20 11:09:07
 • Administrator

Fiszer Piotr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65493. Fiszer Piotr. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 665/21/1, X GUp 507/21/1. [BMSiG-64848/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 kwietnia 2021 roku, pod sygn. akt X GU 665/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Piotra Fiszera jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego PESEL 73080803735 oraz NIP 9541013711, zamieszkałego w Katowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 507/21/1. Wyznaczono syndyka w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65493
 • Dodano: 2021-10-20 11:09:54
 • Administrator

Fiszer Piotr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65493. Fiszer Piotr. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 665/21/1, X GUp 507/21/1. [BMSiG-64848/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 kwietnia 2021 roku, pod sygn. akt X GU 665/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Piotra Fiszera jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego PESEL 73080803735 oraz NIP 9541013711, zamieszkałego w Katowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 507/21/1. Wyznaczono syndyka w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65493
 • Dodano: 2021-10-20 11:09:58
 • Administrator

Gryglicki Wojciech

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65494. Gryglicki Wojciech. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 834/21 „of”, IX GUp 505/21 „of”. [BMSiG-64941/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 834/21 „of” ogłosił upadłość Wojciecha Gryglickiego zamieszkałego w miejscowości Osiedle Kolonia Trębaczów 53, 21-010 Łęczna, PESEL 75072317516, NIP 7132388950, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 935. Sąd wezwał wierzycieli upadłego Wojciecha Gryglickiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Andrzeja Struga 19, 21-040 Świdnik. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Wojciecha Gryglickiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Pawłowi Choinie zaliczkę w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Gryglickiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Wojciecha Gryglickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 505/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65494
 • Dodano: 2021-10-20 11:11:27
 • Administrator

Gryglicki Wojciech

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65494. Gryglicki Wojciech. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 834/21 „of”, IX GUp 505/21 „of”. [BMSiG-64941/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 834/21 „of” ogłosił upadłość Wojciecha Gryglickiego zamieszkałego w miejscowości Osiedle Kolonia Trębaczów 53, 21-010 Łęczna, PESEL 75072317516, NIP 7132388950, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 935. Sąd wezwał wierzycieli upadłego Wojciecha Gryglickiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Andrzeja Struga 19, 21-040 Świdnik. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Wojciecha Gryglickiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Pawłowi Choinie zaliczkę w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Gryglickiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Wojciecha Gryglickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 505/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65494
 • Dodano: 2021-10-20 11:11:31
 • Administrator

Kata Rafał

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65495. Kata Rafał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 888/21, XI GUp 741/21. [BMSiG-64018/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 888/21, ogłosił upadłość dłużnika Rafała Katy (PESEL 82060810650, NIP 5562476420), zam. w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 14/136, 61-676 Poznań, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 741/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leitgeber, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1154. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65495
 • Dodano: 2021-10-20 11:12:15
 • Administrator

Kata Rafał

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65495. Kata Rafał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 888/21, XI GUp 741/21. [BMSiG-64018/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 888/21, ogłosił upadłość dłużnika Rafała Katy (PESEL 82060810650, NIP 5562476420), zam. w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 14/136, 61-676 Poznań, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 741/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leitgeber, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1154. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65495
 • Dodano: 2021-10-20 11:12:18
 • Administrator

Kobiałko Wiesław

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-10-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65496. Kobiałko Wiesław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 297/21 „of”, VII GUp 263/21 „of”. [BMSiG-64899/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 297/21 „of”, w dniu 11 października 2021 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Wiesława Kobiałki, zamieszkałego: ul. Młyńska 75/4, 75-950 Koszalin, numer PESEL 54022307230; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszama wierzytelności syndykowi Jakubowi Kielarowi na adres: ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dniu 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 263/21 „of”; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 800 zł (osiemset złotych) i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczłtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65496
 • Dodano: 2021-10-20 11:12:59
 • Administrator

Kobiałko Wiesław

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65496. Kobiałko Wiesław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 297/21 „of”, VII GUp 263/21 „of”. [BMSiG-64899/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 297/21 „of”, w dniu 11 października 2021 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Wiesława Kobiałki, zamieszkałego: ul. Młyńska 75/4, 75-950 Koszalin, numer PESEL 54022307230; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszama wierzytelności syndykowi Jakubowi Kielarowi na adres: ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dniu 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 263/21 „of”; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 800 zł (osiemset złotych) i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczłtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65496
 • Dodano: 2021-10-20 11:13:03
 • Administrator

Kociuba Renata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65497. Kociuba Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 260/21, XIV GUp 681/21. [BMSiG-64737/2021] Sygn. akt XIV GU 260/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Kociuby, numer PESEL 68050904729, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 681/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4a lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 6597
 • Dodano: 2021-10-20 11:13:42
 • Administrator

Kociuba Renata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65497. Kociuba Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 260/21, XIV GUp 681/21. [BMSiG-64737/2021] Sygn. akt XIV GU 260/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Kociuby, numer PESEL 68050904729, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 681/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4a lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 6597
 • Dodano: 2021-10-20 11:13:45
 • Administrator

Kolenda Paweł

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65498. Kolenda Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 537/21, XII GUp 342/21. [BMSiG-64897/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Pawła Kolendy (PESEL 78061403418, NIP 8512141943), zamieszkałego: ul. Księcia Bogusława X 26/1, 70-242 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 342/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 342/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65498
 • Dodano: 2021-10-20 11:14:31
 • Administrator

Kolenda Paweł

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65498. Kolenda Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 537/21, XII GUp 342/21. [BMSiG-64897/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Pawła Kolendy (PESEL 78061403418, NIP 8512141943), zamieszkałego: ul. Księcia Bogusława X 26/1, 70-242 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 342/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 342/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65498
 • Dodano: 2021-10-20 11:14:34
 • Administrator

Konecka Barbara

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65499. Konecka Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 324/21, V GUp 305/21. [BMSiG-64742/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 września 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Barbary Koneckiej, o ogłoszenie upadłości dłużnika Barbary Koneckiej (sygn. akt V GU 324/21), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Koneckiej, PESEL 73082410582, zamieszkałej w Opatowie, ulica Partyzantów, nr domu 30, kod pocztowy 27-500 Opatów; 2. określić, że upadła Barbara Konecka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Barbary Koneckiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tycjana Saltarskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 9. określić, że upadły Barbara Konecka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt V GUp 305/21. Sędzia komisarz SSR Anna Poborska MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65499
 • Dodano: 2021-10-20 11:15:19
 • Administrator

Konecka Barbara

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65499. Konecka Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 324/21, V GUp 305/21. [BMSiG-64742/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 września 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Barbary Koneckiej, o ogłoszenie upadłości dłużnika Barbary Koneckiej (sygn. akt V GU 324/21), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Koneckiej, PESEL 73082410582, zamieszkałej w Opatowie, ulica Partyzantów, nr domu 30, kod pocztowy 27-500 Opatów; 2. określić, że upadła Barbara Konecka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Barbary Koneckiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tycjana Saltarskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 9. określić, że upadły Barbara Konecka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt V GUp 305/21. Sędzia komisarz SSR Anna Poborska MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65499
 • Dodano: 2021-10-20 11:15:22
 • Administrator

Konecki Marek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65500. Konecki Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 323/21, V GUp 306/21. [BMSiG-64741/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 września 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Marka Koneckiego o ogłoszenie upadłości dłużnika Marka Koneckiego (sygn. akt V GU 323/21), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Koneckiego, PESEL 69040412394, zamieszkałego w Opatowie, ulica Partyzantów, nr domu 30, kod pocztowy 27-500 Opatów; 2. określić, że upadły Marek Konecki jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Marka Koneckiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tycjana Saltarskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 9. określić, że upadły Marek Konecki ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt V GUp 306/21. Sędzia komisarz SSR Dorota Tylus-Chałońska MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65500
 • Dodano: 2021-10-20 11:16:52
 • Administrator

Konecki Marek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65500. Konecki Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 323/21, V GUp 306/21. [BMSiG-64741/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 września 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Marka Koneckiego o ogłoszenie upadłości dłużnika Marka Koneckiego (sygn. akt V GU 323/21), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Koneckiego, PESEL 69040412394, zamieszkałego w Opatowie, ulica Partyzantów, nr domu 30, kod pocztowy 27-500 Opatów; 2. określić, że upadły Marek Konecki jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Marka Koneckiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tycjana Saltarskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 9. określić, że upadły Marek Konecki ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt V GUp 306/21. Sędzia komisarz SSR Dorota Tylus-Chałońska MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65500
 • Dodano: 2021-10-20 11:16:56
 • Administrator

Kowalski Karol

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65501. Kowalski Karol. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1589/21, X GUp 1085/21/13. [BMSiG-64873/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1589/21, ogłoszona została Karola Kowalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Białostocka 7/24, PESEL 87110113930, NIP 5512513627. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1085/21/13. Funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, zaś funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Głodnego (Głodny), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Zbigniew Głodny, ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65501
 • Dodano: 2021-10-20 11:18:12
 • Administrator

Kowalski Karol

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65501. Kowalski Karol. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1589/21, X GUp 1085/21/13. [BMSiG-64873/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1589/21, ogłoszona została Karola Kowalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Białostocka 7/24, PESEL 87110113930, NIP 5512513627. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1085/21/13. Funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, zaś funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Głodnego (Głodny), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Zbigniew Głodny, ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65501
 • Dodano: 2021-10-20 11:18:15
 • Administrator

Krawczak Bartłomiej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65502. Krawczak Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 281/21 „of”, VII GUp 258/21 „of”. [BMSiG-64913/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 281/21 „of”, w dniu 30 września 2021 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Bartłomieja Krawczaka, zamieszkałego: ul. Nowogródzka 8A/8, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 97030600517; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 132; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszama wierzytelności syndykowi na adres: ul. Łopuskiego 234/111, 78-100 Kołobrzeg - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dniu 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 258/21 „of”; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 600 zł (sześćset złotych) i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczłtowanych koşztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65502
 • Dodano: 2021-10-20 11:18:49
 • Administrator

Krysztofiak Marzena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65503. Krysztofiak Marzena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1417/21, XI GUp 1058/21. [BMSiG-64935/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1417/21, ogłosił upadłość dłużniczki Marzeny Krysztofiak (PESEL 76011608968, NIP 7871117163), zam.: Duszniki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1058/21. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Kamińskiego, ul. Rynek 49/6, 64-500 Szamotuły, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1463. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65503
 • Dodano: 2021-10-20 11:19:49
 • Administrator

Krysztofiak Marzena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65503. Krysztofiak Marzena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1417/21, XI GUp 1058/21. [BMSiG-64935/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1417/21, ogłosił upadłość dłużniczki Marzeny Krysztofiak (PESEL 76011608968, NIP 7871117163), zam.: Duszniki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1058/21. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Kamińskiego, ul. Rynek 49/6, 64-500 Szamotuły, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1463. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65503
 • Dodano: 2021-10-20 11:19:51
 • Administrator

Łaniec Tomasz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65504. Łaniec Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 494/21, XII GUp 341/21. [BMSiG-64953/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Tomasza Łańca (PESEL 77072210158, NIP 8541761281), zamieszkałego: Kamienny Most 13/1, 73-120 Chociwel, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 341/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 341/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65504
 • Dodano: 2021-10-20 11:20:52
 • Administrator

Łaniec Tomasz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65504. Łaniec Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 494/21, XII GUp 341/21. [BMSiG-64953/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Tomasza Łańca (PESEL 77072210158, NIP 8541761281), zamieszkałego: Kamienny Most 13/1, 73-120 Chociwel, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 341/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 341/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65504
 • Dodano: 2021-10-20 11:20:55
 • Administrator

Łukasik Urszula

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65505. Łukasik Urszula. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 717/21/3, X GUp 1016/21/3. [BMSiG-64857/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 717/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Urszuli Łukasik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Borowa 61, posiadającej numer PESEL 65042211887. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1016/21/3. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65505
 • Dodano: 2021-10-20 11:21:41
 • Administrator

Łukasik Urszula

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65505. Łukasik Urszula. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 717/21/3, X GUp 1016/21/3. [BMSiG-64857/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 717/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Urszuli Łukasik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Borowa 61, posiadającej numer PESEL 65042211887. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1016/21/3. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65505
 • Dodano: 2021-10-20 11:21:44
 • Administrator

Majchrzak Mikołaj

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65506. Majchrzak Mikołaj. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 341/21 „of”, V GUp 315/21. [BMSiG-64802/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt V GU 341/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Mikołaja Majchrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chruszczynach 33, 63-410, PESEL 97112407373. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres, ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 315/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65506
 • Dodano: 2021-10-20 11:22:29
 • Administrator

Majchrzak Mikołaj

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65506. Majchrzak Mikołaj. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 341/21 „of”, V GUp 315/21. [BMSiG-64802/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt V GU 341/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Mikołaja Majchrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chruszczynach 33, 63-410, PESEL 97112407373. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres, ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 315/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65506
 • Dodano: 2021-10-20 11:22:32
 • Administrator

Markowska Regina

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65507. Markowska Regina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 540/21/3, X GUp 1018/21/3. [BMSiG-64868/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 540/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Reginy Markowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Struga 4/11, posiadającej PESEL 49050107803. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1018/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 16/10, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65507
 • Dodano: 2021-10-20 11:23:13
 • Administrator

Markowska Regina

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65507. Markowska Regina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 540/21/3, X GUp 1018/21/3. [BMSiG-64868/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 540/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Reginy Markowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Struga 4/11, posiadającej PESEL 49050107803. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1018/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 16/10, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65507
 • Dodano: 2021-10-20 11:23:18
 • Administrator

Masternak Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65508. Masternak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 593/21, XIV GUp 714/21. [BMSiG-64736/2021] Sygn. akt XIV GU 593/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruktury zacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Masternaka, numer PESEL 83022208579, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 714/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65508
 • Dodano: 2021-10-20 11:23:58
 • Administrator

Masternak Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65508. Masternak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 593/21, XIV GUp 714/21. [BMSiG-64736/2021] Sygn. akt XIV GU 593/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruktury zacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Masternaka, numer PESEL 83022208579, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 714/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65508
 • Dodano: 2021-10-20 11:24:01
 • Administrator

Mazur Marcin

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65509. Mazur Marcin. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1429/21/5, X GUp 1035/21/5. [BMSiG-64866/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1429/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Marcina Mazura - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mikołowie, ul. Elsnera 59B, 43-190 Mikołów, PESEL 83062918698, NIP 6412260222. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1035/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65509
 • Dodano: 2021-10-20 11:24:49
 • Administrator

Mazur Marcin

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65509. Mazur Marcin. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1429/21/5, X GUp 1035/21/5. [BMSiG-64866/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1429/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Marcina Mazura - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mikołowie, ul. Elsnera 59B, 43-190 Mikołów, PESEL 83062918698, NIP 6412260222. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1035/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65509
 • Dodano: 2021-10-20 11:24:53
 • Administrator

Niewiadomski Łukasz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65510. Niewiadomski Łukasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 425/21, V GUp 320/21. [BMSiG-64915/2021] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.10.2021 r., o sygn. akt V GU 425/21, na skutek wniosku złożonego dnia 22.09.2021 r., ogłosił upadłość Łukasza Niewiadomskiego, PESEL 81110918694, zamieszkałego w Strzelcach Opolskich, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Sokoła (Sokół), licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1288, adres: Kancelaria Syndyka Katowice 40-217, ul. Wrocławska 54C. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 320/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, a jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, 45-064 Opole, ul. Daszyńskiego 1, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65510
 • Dodano: 2021-10-20 11:25:44
 • Administrator

Niewiadomski Łukasz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65510. Niewiadomski Łukasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 425/21, V GUp 320/21. [BMSiG-64915/2021] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.10.2021 r., o sygn. akt V GU 425/21, na skutek wniosku złożonego dnia 22.09.2021 r., ogłosił upadłość Łukasza Niewiadomskiego, PESEL 81110918694, zamieszkałego w Strzelcach Opolskich, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Sokoła (Sokół), licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1288, adres: Kancelaria Syndyka Katowice 40-217, ul. Wrocławska 54C. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 320/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, a jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, 45-064 Opole, ul. Daszyńskiego 1, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65510
 • Dodano: 2021-10-20 11:25:48
 • Administrator

Nowicki Zbigniew

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65511. Nowicki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 338/21 „of”, V GUp 312/21. [BMSiG-64790/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt V GU 338/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Zbigniewa Nowickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 50/26, 62-800, PESEL 55033103659. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 312/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65511
 • Dodano: 2021-10-20 11:26:28
 • Administrator

Nowicki Zbigniew

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65511. Nowicki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 338/21 „of”, V GUp 312/21. [BMSiG-64790/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt V GU 338/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Zbigniewa Nowickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 50/26, 62-800, PESEL 55033103659. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 312/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65511
 • Dodano: 2021-10-20 11:26:31
 • Administrator

Olesińska Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65512. Olesińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1033/21, XIX GUp 1350/21. [BMSiG-64745/2021] Anna Olesińska, zamieszkała w Piasecznie (05-500) - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - sygn. akt XIX GU 1033/21, XIX GUp 1350/21. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1033/21 ogłosił upadłość dłużnika Anny Olesińskiej, zamieszkałej w Piasecznie (05-500); PESEL 68040801162. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1350/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Sławomir Witkowski, Piaseczno (05-500), ul. Mleczarska 9A/32. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1033/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65512
 • Dodano: 2021-10-20 11:27:18
 • Administrator

Olesińska Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65512. Olesińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1033/21, XIX GUp 1350/21. [BMSiG-64745/2021] Anna Olesińska, zamieszkała w Piasecznie (05-500) - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - sygn. akt XIX GU 1033/21, XIX GUp 1350/21. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1033/21 ogłosił upadłość dłużnika Anny Olesińskiej, zamieszkałej w Piasecznie (05-500); PESEL 68040801162. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1350/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Sławomir Witkowski, Piaseczno (05-500), ul. Mleczarska 9A/32. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1033/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65512
 • Dodano: 2021-10-20 11:27:21
 • Administrator

Owczarek Iwona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65513. Owczarek Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 638/21, XIV GUp 710/21. [BMSiG-64977/2021] Sygn. akt XIV GU 638/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Iwony Owczarek, numer PESEL 64122503843, numer NIP 7272388855, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 710/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Marka Andrzejewskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Struga 16 lok. 311, 90-513 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65513
 • Dodano: 2021-10-20 11:28:19
 • Administrator

Owczarek Iwona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65513. Owczarek Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 638/21, XIV GUp 710/21. [BMSiG-64977/2021] Sygn. akt XIV GU 638/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Iwony Owczarek, numer PESEL 64122503843, numer NIP 7272388855, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 710/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Marka Andrzejewskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Struga 16 lok. 311, 90-513 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65513
 • Dodano: 2021-10-20 11:28:22
 • Administrator

Pachół Wojciech

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65514. Pachół Wojciech. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 394/21. [BMSiG-64845/2021] Sygn. akt V GU 394/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 października 2021 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Wojciecha Pachóła o ogłoszenie upadłości Wojciecha Pachóła postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Pachóła, nr PESEL 75040313436, zamieszkałego w Sędziszowie, ul. Bąkowska 50, 28-340 Sędziszów, określając, że upadły Wojciech Pachół jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Wojciecha Pachóła będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 254; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Piotra Skrzypka - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65514
 • Dodano: 2021-10-20 11:29:07
 • Administrator

Pachół Wojciech

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65514. Pachół Wojciech. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 394/21. [BMSiG-64845/2021] Sygn. akt V GU 394/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 października 2021 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Wojciecha Pachóła o ogłoszenie upadłości Wojciecha Pachóła postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Pachóła, nr PESEL 75040313436, zamieszkałego w Sędziszowie, ul. Bąkowska 50, 28-340 Sędziszów, określając, że upadły Wojciech Pachół jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Wojciecha Pachóła będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 254; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Piotra Skrzypka - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65514
 • Dodano: 2021-10-20 11:29:11
 • Administrator

Pater Magdalena

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-08-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65515. Pater Magdalena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 423/21, V GUp 391/21. [BMSiG-64776/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku, o sygn. akt V GU 423/21, na skutek wniosku złożonego dnia 20 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość Magdaleny Pater, PESEL 81060103784, zamieszkałej: Majdan Królewski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie spółki A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o., numer KRS 0000535273, adres korespondencyjny: ul. Obrońców Pokoju 64, 36-100 Kolbuszowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 391/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65515
 • Dodano: 2021-10-20 11:57:31
 • Administrator

Pater Magdalena

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65515. Pater Magdalena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 423/21, V GUp 391/21. [BMSiG-64776/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku, o sygn. akt V GU 423/21, na skutek wniosku złożonego dnia 20 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość Magdaleny Pater, PESEL 81060103784, zamieszkałej: Majdan Królewski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie spółki A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o., numer KRS 0000535273, adres korespondencyjny: ul. Obrońców Pokoju 64, 36-100 Kolbuszowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 391/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65515
 • Dodano: 2021-10-20 11:57:34
 • Administrator

Pawliczek Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65516. Pawliczek Damian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1428/21/5, X GUp 1042/21/5. [BMSiG-64862/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1428/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Damiana Pawliczka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, ul. Styczyńskiego 12, 41-500 Chorzów, PESEL 71111003914, NIP 6271267965. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1042/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65516
 • Dodano: 2021-10-20 11:58:28
 • Administrator

Pawliczek Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65516. Pawliczek Damian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1428/21/5, X GUp 1042/21/5. [BMSiG-64862/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1428/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Damiana Pawliczka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, ul. Styczyńskiego 12, 41-500 Chorzów, PESEL 71111003914, NIP 6271267965. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1042/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65516
 • Dodano: 2021-10-20 11:58:31
 • Administrator

Pawłowski Arkadiusz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65517. Pawłowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 692/21, XII GUp 343/21. [BMSiG-64902/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Arkadiusza Pawłowskiego (PESEL 70051904912), zamieszkałego: ul. Piłsudskiego 21/6, 70-462 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 343/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 343/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65517
 • Dodano: 2021-10-20 11:59:12
 • Administrator

Pawłowski Arkadiusz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65517. Pawłowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 692/21, XII GUp 343/21. [BMSiG-64902/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Arkadiusza Pawłowskiego (PESEL 70051904912), zamieszkałego: ul. Piłsudskiego 21/6, 70-462 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 343/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 343/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65517
 • Dodano: 2021-10-20 11:59:15
 • Administrator

Pawłowski Mateusz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-09-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65518. Pawłowski Mateusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 480/21. [BMSiG-64748/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 13 września 2021 r., sygn. akt VI GU 480/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Pawłowskiego, numer PESEL 96101805594, zamieszkałego: ul. Majora Słabego 5/57, Gdańsk 80-298, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 81-298 Gdańsk, ul. Geodetów 11; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na syndyka Sławomira Bohdziewicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 256, adres: 81-298 Gdańsk, ul. Geodetów 11; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. przyznać syndykowi masy upadłości Sławomirowi Bohdziewiczowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; IX. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt l niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65518
 • Dodano: 2021-10-20 12:00:09
 • Administrator

Pawłowski Mateusz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65518. Pawłowski Mateusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 480/21. [BMSiG-64748/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 13 września 2021 r., sygn. akt VI GU 480/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Pawłowskiego, numer PESEL 96101805594, zamieszkałego: ul. Majora Słabego 5/57, Gdańsk 80-298, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 81-298 Gdańsk, ul. Geodetów 11; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na syndyka Sławomira Bohdziewicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 256, adres: 81-298 Gdańsk, ul. Geodetów 11; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. przyznać syndykowi masy upadłości Sławomirowi Bohdziewiczowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; IX. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt l niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65518
 • Dodano: 2021-10-20 12:00:13
 • Administrator

Pełka Mirosława

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65519. Pełka Mirosława. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1256/21/5, X GUp 1040/21/5. [BMSiG-64856/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1256/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Mirosławy Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, ul. Dzieci Wrześni 6/14, 41-300 Dąbrowa Górnicza, PESEL 45010909387. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1040/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65519
 • Dodano: 2021-10-20 12:01:36
 • Administrator

Pełka Mirosława

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65519. Pełka Mirosława. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1256/21/5, X GUp 1040/21/5. [BMSiG-64856/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 września 2021 r. pod sygn. akt X GU 1256/21/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Mirosławy Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, ul. Dzieci Wrześni 6/14, 41-300 Dąbrowa Górnicza, PESEL 45010909387. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1040/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65519
 • Dodano: 2021-10-20 12:01:39
 • Administrator

Potoczny Sławomir

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65520. Potoczny Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 503/21, XV GUp 534/21. [BMSiG-64859/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 503/21 ogłosił upadłość Sławomira Potocznego (PESEL 66052414257), zamieszkałego: Szynwałd (89-412), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobyty w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65520
 • Dodano: 2021-10-20 12:02:20
 • Administrator

Potoczny Sławomir

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65520. Potoczny Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 503/21, XV GUp 534/21. [BMSiG-64859/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 503/21 ogłosił upadłość Sławomira Potocznego (PESEL 66052414257), zamieszkałego: Szynwałd (89-412), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobyty w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65520
 • Dodano: 2021-10-20 12:02:24
 • Administrator

Rozalska Monika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65521. Rozalska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 906/21, XIX GUp 1340/21. [BMSiG-64885/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 października 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 906/21, ogłosił upadłość Moniki Rozalskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 01-063), PESEL 82052401763, NIP 5242536480, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz wyznaczył syndyka w osobie Marceliny Filipczak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1219). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Marcelina Filipczak, syndyk Moniki Rozalskiej w upadłości, ul. Człuchowska 74/15, 01-360 Warszawa, o sygn. akt XIX GUp 1340/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65521
 • Dodano: 2021-10-20 12:03:15
 • Administrator

Rozalska Monika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65521. Rozalska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 906/21, XIX GUp 1340/21. [BMSiG-64885/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 października 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 906/21, ogłosił upadłość Moniki Rozalskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 01-063), PESEL 82052401763, NIP 5242536480, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz wyznaczył syndyka w osobie Marceliny Filipczak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1219). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Marcelina Filipczak, syndyk Moniki Rozalskiej w upadłości, ul. Człuchowska 74/15, 01-360 Warszawa, o sygn. akt XIX GUp 1340/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65521
 • Dodano: 2021-10-20 12:03:18
 • Administrator

Sapeta Monika

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65522. Sapeta Monika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 588/21/9, X GUp 1060/21/9. [BMSiG-64877/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 588/21/9, ogłosił upadłość dłużniczki Moniki Sapety, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 43-600 Jaworzno, ul. Górników z Danuty 21/15, posiadającej PESEL 79101715845, NIP 644 236 27 89. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1060/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Syndyk Masy Upadłości Ewa Jurczak, ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdował się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65522
 • Dodano: 2021-10-20 12:04:10
 • Administrator

Sapeta Monika

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65522. Sapeta Monika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 588/21/9, X GUp 1060/21/9. [BMSiG-64877/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 588/21/9, ogłosił upadłość dłużniczki Moniki Sapety, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 43-600 Jaworzno, ul. Górników z Danuty 21/15, posiadającej PESEL 79101715845, NIP 644 236 27 89. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1060/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Syndyk Masy Upadłości Ewa Jurczak, ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdował się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65522
 • Dodano: 2021-10-20 12:04:13
 • Administrator

Sawula Karolina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65523. Sawula Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1358/21, XIX GUp 1357/21. [BMSiG-64879/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 1358/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Karoliny Sawuli, zam. w miejsc. Błonie (PESEL 85112805260), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1357/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65523
 • Dodano: 2021-10-20 12:05:10
 • Administrator

Sawula Karolina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65523. Sawula Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1358/21, XIX GUp 1357/21. [BMSiG-64879/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 1358/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Karoliny Sawuli, zam. w miejsc. Błonie (PESEL 85112805260), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1357/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65523
 • Dodano: 2021-10-20 12:05:16
 • Administrator

Seidel Jolanta

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65524. Seidel Jolanta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 372/21 of, V GUp 317/21. [BMSiG-64852/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 października 2021, sygn. akt V GU 372/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 4.08.2021 r. ogłosił upadłość Jolanty Seidel, numer PESEL 69040901029, numer NIP 7491790793, zamieszkałej: 47-344 Rozkochów, ul. Wiejska 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Joanny Wrońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 856); adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości Joanna Wrońska, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 317/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65524
 • Dodano: 2021-10-20 12:06:24
 • Administrator

Seidel Jolanta

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65524. Seidel Jolanta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 372/21 of, V GUp 317/21. [BMSiG-64852/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 października 2021, sygn. akt V GU 372/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 4.08.2021 r. ogłosił upadłość Jolanty Seidel, numer PESEL 69040901029, numer NIP 7491790793, zamieszkałej: 47-344 Rozkochów, ul. Wiejska 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Joanny Wrońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 856); adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości Joanna Wrońska, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 317/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65524
 • Dodano: 2021-10-20 12:06:28
 • Administrator

Sitarz Adam

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65525. Sitarz Adam. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 695/21, XII GUp 337/21. [BMSiG-64811/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku ogłoszono upadłość Adama Sitarza (PESEL 74122610313, NIP 5971195061), zamieszkałego: Osiedle Słowiańskie 29/9, 74-300 Myślibórz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 337/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 337/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65525
 • Dodano: 2021-10-20 12:07:17
 • Administrator

Sitarz Adam

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65525. Sitarz Adam. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 695/21, XII GUp 337/21. [BMSiG-64811/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku ogłoszono upadłość Adama Sitarza (PESEL 74122610313, NIP 5971195061), zamieszkałego: Osiedle Słowiańskie 29/9, 74-300 Myślibórz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 337/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 337/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65525
 • Dodano: 2021-10-20 12:07:20
 • Administrator

Skórski Marcin

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65526. Skórski Marcin. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 545/21, XII GUp 338/21. [BMSiG-64907/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku ogłoszono upadłość Marcina Skórskiego (PESEL 77040918772, NIP 8512386573), zamieszkałego: ul. Cedyńska 16/9, 71-667 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 338/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Nowak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1440. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Jagiellońska 72/3, 70-365 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 338/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okrę gowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65526
 • Dodano: 2021-10-20 12:08:09
 • Administrator

Skórski Marcin

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65526. Skórski Marcin. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 545/21, XII GUp 338/21. [BMSiG-64907/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku ogłoszono upadłość Marcina Skórskiego (PESEL 77040918772, NIP 8512386573), zamieszkałego: ul. Cedyńska 16/9, 71-667 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 338/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Nowak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1440. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Jagiellońska 72/3, 70-365 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 338/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okrę gowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65526
 • Dodano: 2021-10-20 12:08:12
 • Administrator

Słupska Jolanta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Sprostowanie ogłoszenia
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1330/21, XIX GUp 1294/21. [BMSiG-64894/2021] Sprostowanie obwieszczenia z dnia 14 października 2021 r., wskazującego adres syndyka do doręczeń. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 1330/21, ogłosił upadłość Jolanty Słupskiej, zamieszkałej w Markach (kod pocztowy 05-270), PESEL 60080506744, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Marcelina Filipczak, syndyk Jolanty Słupskiej w upadłości, ul. Człuchowska 74/15, 01-360 Warszawa, o sygn. akt XIX GUp 1294/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65527
 • Dodano: 2021-10-20 12:08:31
 • Administrator

Stefaniuk Krzysztof

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65528. Stefaniuk Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 751/21 „of”, IX GUp 504/21 „of”. [BMSiG-64948/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 751/21 „of” ogłosił upadłość Krzysztofa Stefaniuka, zamieszkałego w Świdniku Małym nr 3, 20-258 Świdnik Mały, PESEL 72051308253, NIP 5651046402, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 935; Sąd wezwał wierzycieli upadłego Krzysztofa Stefaniuka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Andrzeja Struga 19, 21-040 Świdnik; Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Stefaniuka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Pawłowi Choinie zaliczkę w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Stefaniuka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Krzysztofa Stefaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 504/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65528
 • Dodano: 2021-10-20 12:09:23
 • Administrator

Stefaniuk Krzysztof

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65528. Stefaniuk Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 751/21 „of”, IX GUp 504/21 „of”. [BMSiG-64948/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 751/21 „of” ogłosił upadłość Krzysztofa Stefaniuka, zamieszkałego w Świdniku Małym nr 3, 20-258 Świdnik Mały, PESEL 72051308253, NIP 5651046402, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 935; Sąd wezwał wierzycieli upadłego Krzysztofa Stefaniuka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Andrzeja Struga 19, 21-040 Świdnik; Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Stefaniuka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Pawłowi Choinie zaliczkę w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Stefaniuka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Krzysztofa Stefaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 504/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65528
 • Dodano: 2021-10-20 12:09:27
 • Administrator

Stein Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65529. Stein Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 840/21/3, X GUp 1017/21/3. [BMSiG-64851/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 840/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Katarzyny Stein - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, adres: 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 18B/14, posiadającej numer PESEL 73123013002. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1017/21/3. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65529
 • Dodano: 2021-10-20 12:10:09
 • Administrator

Stein Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65529. Stein Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 840/21/3, X GUp 1017/21/3. [BMSiG-64851/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 840/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Katarzyny Stein - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, adres: 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 18B/14, posiadającej numer PESEL 73123013002. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1017/21/3. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65529
 • Dodano: 2021-10-20 12:10:14
 • Administrator

Szmer Sebastian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65530. Szmer Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1513/21, X GUp 1075/21/7. [BMSiG-64849/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1513/21, ogłoszona została upadłość Sebastiana Szmera (Szmer) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie (41-500), ul. Pokoju 4/12, PESEL 78101004692, NIP 6342212599. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1075/21/7. Na syndyka wyznaczono Daniela Kostusia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 631. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Daniel Kostuś, ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65530
 • Dodano: 2021-10-20 12:11:02
 • Administrator

Szmer Sebastian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65530. Szmer Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1513/21, X GUp 1075/21/7. [BMSiG-64849/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., pod sygn. akt X GU 1513/21, ogłoszona została upadłość Sebastiana Szmera (Szmer) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie (41-500), ul. Pokoju 4/12, PESEL 78101004692, NIP 6342212599. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1075/21/7. Na syndyka wyznaczono Daniela Kostusia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 631. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Daniel Kostuś, ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65530
 • Dodano: 2021-10-20 12:11:05
 • Administrator

Tomaszkiewicz Izabela Justyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-10-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65531. Tomaszkiewicz Izabela Justyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 314/21 „of”, VII GUp 262/21 „of”. [BMSiG-64874/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 314/21 „of”, w dniu 8 października 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Izabeli Justyny Tomaszkiewicz, zamieszkałej przy ul. Jaworowej 13, 75-681 Koszalin, nr PESEL 89010408545; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Iwaszki, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Piotrowi Iwaszce na adres: ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 262/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65531
 • Dodano: 2021-10-20 12:11:50
 • Administrator

Tomaszkiewicz Izabela Justyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65531. Tomaszkiewicz Izabela Justyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 314/21 „of”, VII GUp 262/21 „of”. [BMSiG-64874/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 314/21 „of”, w dniu 8 października 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Izabeli Justyny Tomaszkiewicz, zamieszkałej przy ul. Jaworowej 13, 75-681 Koszalin, nr PESEL 89010408545; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Iwaszki, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Piotrowi Iwaszce na adres: ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 262/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65531
 • Dodano: 2021-10-20 12:11:53
 • Administrator

Trojanowska Aleksandra

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65532. Trojanowska Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1305/21, XIX GUp 1293/21. [BMSiG-64876/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 1305/21, ogłosił upadłość Aleksandry Trojanowskiej, zamieszkałej w Markach (kod pocztowy: 05-270), PESEL 52081217307, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.) oraz wyznaczył syndyka w osobie Marceliny Filipczak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1219). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Marcelina Filipczak, syndyk Aleksandry Trojanowskiej w upadłości, ul. Człuchowska 74/15, 01-360 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1293/21 w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu, na adres Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65532
 • Dodano: 2021-10-20 12:13:24
 • Administrator

Trojanowska Aleksandra

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65532. Trojanowska Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1305/21, XIX GUp 1293/21. [BMSiG-64876/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 1305/21, ogłosił upadłość Aleksandry Trojanowskiej, zamieszkałej w Markach (kod pocztowy: 05-270), PESEL 52081217307, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.) oraz wyznaczył syndyka w osobie Marceliny Filipczak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1219). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Marcelina Filipczak, syndyk Aleksandry Trojanowskiej w upadłości, ul. Człuchowska 74/15, 01-360 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1293/21 w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu, na adres Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65532
 • Dodano: 2021-10-20 12:13:27
 • Administrator

Turkawka Paweł

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65533. Turkawka Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 556/21, XII GUp 336/21. [BMSiG-64775/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku ogłoszono upadłość Pawła Turkawki (PESEL 78103112131, NIP 8541711857), zamieszkałego: ul. Kazimierska 1C/11, 71-043 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 336/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leszczyńskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 336/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejo nowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65533
 • Dodano: 2021-10-20 12:14:11
 • Administrator

Turkawka Paweł

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65533. Turkawka Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 556/21, XII GUp 336/21. [BMSiG-64775/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku ogłoszono upadłość Pawła Turkawki (PESEL 78103112131, NIP 8541711857), zamieszkałego: ul. Kazimierska 1C/11, 71-043 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 336/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leszczyńskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 336/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejo nowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65533
 • Dodano: 2021-10-20 12:14:14
 • Administrator

Waszek Jarosław

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65534. Waszek Jarosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 341/21 of, V GUp 293/21. [BMSiG-64963/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2021 roku, sygn. akt V GU 341/21 of, postanowił ogłosić upadłość Jarosława Waszek, zam.: 45-217 Opole, ul. Tatrzańska 60/8, PESEL 59101507293, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 293/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65534
 • Dodano: 2021-10-20 12:15:09
 • Administrator

Waszek Jarosław

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65534. Waszek Jarosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 341/21 of, V GUp 293/21. [BMSiG-64963/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2021 roku, sygn. akt V GU 341/21 of, postanowił ogłosić upadłość Jarosława Waszek, zam.: 45-217 Opole, ul. Tatrzańska 60/8, PESEL 59101507293, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1-go Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 293/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65534
 • Dodano: 2021-10-20 12:15:13
 • Administrator

Wystrach Józef

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65535. Wystrach Józef. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 317/21 of, V GUp 294/21. [BMSiG-64958/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2021 roku, sygn. akt V GU 317/21 of, postanowił ogłosić upadłość Józefa Wystracha, zam.: 46-061 Zimnice Małe, ul. Chmielowa 5a, PESEL 60012208814, NIP 7541074114, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054; adres: ul. 1 Maja 30a, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 294/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65535
 • Dodano: 2021-10-20 12:16:05
 • Administrator

Wystrach Józef

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65535. Wystrach Józef. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 317/21 of, V GUp 294/21. [BMSiG-64958/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2021 roku, sygn. akt V GU 317/21 of, postanowił ogłosić upadłość Józefa Wystracha, zam.: 46-061 Zimnice Małe, ul. Chmielowa 5a, PESEL 60012208814, NIP 7541074114, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054; adres: ul. 1 Maja 30a, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 294/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65535
 • Dodano: 2021-10-20 12:16:10
 • Administrator

Wojdyła Danuta

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65536. Wojdyła Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 549/21 of, V GUp 433/21 of. [BMSiG-64893/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z 24 września 2021 r., o sygn. akt V GU 549/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 15 września 2021 r., ogłosił upadłość Danuty Wojdyły, PESEL 65110911208, zamieszkałej w Woli Zarczyckiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kamila Korzeniec, numer lic. 766, adres: Al. Jana Pawła II 13/254, 37-450 Stalowa Wola. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 433/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65536
 • Dodano: 2021-10-20 12:17:01
 • Administrator

Wojdyła Danuta

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65536. Wojdyła Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 549/21 of, V GUp 433/21 of. [BMSiG-64893/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z 24 września 2021 r., o sygn. akt V GU 549/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 15 września 2021 r., ogłosił upadłość Danuty Wojdyły, PESEL 65110911208, zamieszkałej w Woli Zarczyckiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kamila Korzeniec, numer lic. 766, adres: Al. Jana Pawła II 13/254, 37-450 Stalowa Wola. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 433/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65536
 • Dodano: 2021-10-20 12:17:07
 • Administrator

Korzeniewski Kamil

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65570. Korzeniewski Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 249/20, XIX GUp 1512/20. [BMSiG-64743/2021] Kamil Korzeniewski zamieszkały w Warszawie (03-571), osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GU 249/20, XIX GUp 1512/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych obwieszcza, że postanowieniem z 13 października 2021 r. umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1512/20 wobec upadłego Kamila Korzeniewskiego zamieszkałego w Warszawie (PESEL 91071615974), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65570
 • Dodano: 2021-10-20 14:14:14
 • Administrator

Słapek Halina

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65571. Słapek Halina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacji, sygn. akt V GUp 118/21. [BMSiG-64777/2021] Niniejszym zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Haliny Słapek, nr PESEL 51121505266, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 118/21). Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią i w trybie art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1228) przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65571
 • Dodano: 2021-10-20 14:15:30
 • Administrator

Drzała Krzysztof

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65572. Drzała Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 295/20. [BMSiG-64766/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 12 października 2021 roku, w sprawie oznaczonej sygn. akt V GUp 295/20, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Krzysztofa Drzały, PESEL 86022504393. Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią i w trybie art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65572
 • Dodano: 2021-10-20 14:16:02
 • Administrator

Klim Leszek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65573. Klim Leszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 324/20. [BMSiG-64794/2021] Niniejszym zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Leszka Klima, PESEL 57070517877, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 324/20). Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią i w trybie art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65573
 • Dodano: 2021-10-20 14:16:53
 • Administrator

MODENA PARK Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65574. MODENA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000290575. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2007 r., sygn. akt XI GUp 155/19. [BMSiG-64928/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznani XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 roku, sygn. akt XI GUp 155/19, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika MODENA PARK Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w m. Poznań, KRS 0000290575. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sąduw terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65574
 • Dodano: 2021-10-20 14:17:32
 • Administrator

Poławska Karolina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65575. Poławska Karolina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 191/20. [BMSiG-64841/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 17.08.2021 r., postanowienia tutejszego Sądu z dnia 19.07.2021 r., o sygn. akt V GUp 191/20, został ustalony plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Karoliny Poławskiej, zam.: Rzeszów, PESEL 91050616264, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a tym samym postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt V GUp 191/20, uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65575
 • Dodano: 2021-10-20 14:18:26
 • Administrator

Szachniewicz Daniel w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65576. Szachniewicz Daniel. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 87/20 of. [BMSiG-64911/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 19 czerwca 2021 r., postanowienia Sądu z 11 czerwca 2021 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Daniela Szachniewicza, numer PESEL 72031908512, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 87/20 of uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65576
 • Dodano: 2021-10-20 14:22:25
 • Administrator

Grodzka Justyna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65577. Grodzka Justyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 290/21. [BMSiG-64961/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 października 2021 r. w sprawie o sygn. akt VIII GUp 290/21, w postępowaniu upadłościowym Justyny Grodzkiej w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego na posiedzeniu niejawnym postanowił: I. ustalić, że w postępowaniu upadłościowym nie zgłosił się żaden wierzyciel, II. ustalić, że upadła jest zobowiązana spłacić pokryte tymczasowo przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego poprzez spłatę na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku sześciu rat po 300 zł i 7 raty w kwocie 256,36 zł - płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia, III. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pozostała część niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Na powyższe postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65577
 • Dodano: 2021-10-20 14:23:10
 • Administrator

POBURSKI BACHTECHNIK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65578. „POBURSKI DACHTECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Luboszycach. KRS 0000232584. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2005 r., sygn. akt V GUp 168/21. [BMSiG-64864/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowy i Restrukturyzacyjnych, wobec Poburski Dachtechnik Sp. z o.o. w Upadłości z siedzibą w Luboszycach, sygn. akt V GUp 168/21, zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 r. syndyk złożył do akt sprawy aktualizację opisu i oszacowania majątku dłużnika, załączając operaty biegłych, w skład którego wchodzi m.inn. prawo własności, zabudowanej nieruchomości, położonej w Luboszycach przy ul. Kasztanowej 8, KW OP1O/00152665/4. Biuro obsługi interesanta: tel. 77 5415401. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel. 601 461 377, syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65578
 • Dodano: 2021-10-20 14:24:22
 • Administrator

"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE J.O.K.A." Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65579. „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE J.O.K.A.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000519120. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2014 r., sygn. akt VIII GU 569/21. [BMSiG-64909/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe J.O.K.A.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000519120) o ogłoszenie upadłości, postanowieniem z dnia 3 września 2021 r., sygn. akt VIII GU 569/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65579
 • Dodano: 2021-10-20 14:27:24
 • Administrator

Zięba Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65580. Zięba Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 141/20. [BMSiG-64863/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 roku w postępowaniu upadłościowym Upadłej Agnieszki Zięby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 89041001122, sygn. akt V GUp 141/20, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Agnieszki Zięby powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 29 kwietnia 2020 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65580
 • Dodano: 2021-10-20 14:28:07
 • Administrator

BIOEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65581. BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczypkowicach. KRS 0000363534. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI GUp 114/17/EK. [BMSiG-64643/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 114/17/EK, zawiadamia o ukończeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa prowadzonego pod nazwą BIOEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczypkowicach, poprawionego i uzupełnionego w dniu 29.07.2021 r. (k. 2873-2908) przy uwzględnieniu złożonych w dniu 14.06.2021 r. załączników znajdujących się na k. 2753-2825, 2836-2838 oraz o możliwości złożenia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia oraz o tym, że zarzuty rozpoznaje Sędzia Komisarz. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65581
 • Dodano: 2021-10-20 14:28:43
 • Administrator

Borkowski Andrzej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65582. Borkowski Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 730/20/3. [BMSiG-64870/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt X GUp 730/20/3, ustalił plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Borkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71082610872), w ten sposób, iż: - upadły będzie przeznaczał miesięcznie kwotę 389,50 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100) na spłatę swoich zobowiązań, wobec wierzycieli, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty; - spłata będzie dokonywana na rzecz wierzycieli, w następujących miesięcznych kwotach: - HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie w kwocie 45,44 zł (czterdzieści pięć złotych 44/100), - HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie w kwocie 195,77 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100), - HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie w kwocie 147,72 zł (sto czterdzieści siedem złotych 72/100); - Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w kwocie 0,57 gr. (00/57); - okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania określić na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy; - pozostała część zobowiązań upadłego Andrzeja Borkowskiego, powstałych przed ogłoszeniem upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ustaleniu planu spłaty można wnieść zażalenie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65582
 • Dodano: 2021-10-20 14:29:59
 • Administrator

Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65583. CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000240619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 września 2005 r., sygn. akt VIII GUp 461/20. [BMSiG-64959/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie z wniosku wierzycieli: Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej w Warszawie, Inbag Bartoszyce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bartoszycach o ogłoszenie upadłości Centrum Logistycznego w Łosośnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, postanowieniem z dnia 15 września 2021 roku postanowiono: na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa upadłościowego dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika Centrum Logistycznego w Łosośnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Aliny Sobolewskiej (nr licencji 308). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65583
 • Dodano: 2021-10-20 14:30:42
 • Administrator

Dąbrowska Krystyna

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 65584. Dąbrowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 172/20 of. [BMSiG-64869/2021] Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Niemodlinie, os. Piastów 12/1, o powierzchni 50,30 m2 , KW nr OP1O/00134594/3. Cena nie mniejsza niż: 179 000 zł słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych. Wadium: 17 900 zł słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych (należy wpłacić do 9 listopada 2021 r.) nr rachunku masy upadłości, na który należy przesłać wadium: 25 1750 0012 0000 0000 3730 4204. W przypadku wyboru oferty kwota wadium zostanie zaliczona do ceny nabycia. W przypadku wyboru innej oferty lub odwołania przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek wpłacającego. Oferta powinna zawierać: a. firmę i siedzibę (osoby fizyczne - imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta; b. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia; c. dowód wpłaty wadium na konto podane przez syndyka w ogłoszeniu; d. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń; e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży; f. numer rachunku bankowego, na który powinno zostać zwrócone wadium, w razie wyboru innej oferty; g. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę; h. w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy przesyłać w zapieczętowanych kopertach z opisem: „Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości w Opolu sygn. akt V GUp 172/20 of” do dnia 9 listopada 2021 r. na adres Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Przemysław Langer, ul. Damrota 10/25, 45-064 Opole. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy wyceny prawa własności nieruchomości można przeglądać w siedzibie Syndyka jw., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu +48 668 111 058. Wszelkiego rodzaju pytania przyjmowane będą drogą poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@grupasors.pl. Otwarcie ofert odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godzinie 1200, w siedzibie Syndyka jw. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przetargu lub jego odwołania bez podawania przyczyn. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65584
 • Dodano: 2021-10-20 14:32:46
 • Administrator

FIRMA KSIĘGARSKA "BETA" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65585. FIRMA KSIĘGARSKA „BETA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000349961. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GU 551/21. [BMSiG-64914/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika - Firma Księgarska „BETA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000349961), o ogłoszenie upadłości, postanowieniem z 24 września 2021 roku, sygn. akt VIII GU 551/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65585
 • Dodano: 2021-10-20 14:35:10
 • Administrator

Eidinger Krystyna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65586. Eidinger Krystyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 111/21 of. [BMSiG-64950/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po przeprowadzeniu rozprawy, postanowieniem z dnia 13.10.2021 r., sygn. VIII GUp 111/21 of, orzekł, aby: I. określić ostateczną wysokość wynagrodzenia Pawła Bis - syndyka w postępowaniu upadłościowym Krystyny Eidinger (PESEL 57021318281), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na kwotę 8.695,23 zł brutto, obejmującą kwotę należnego od wynagrodzenia podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, które to wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z funduszów masy upadłości do kwoty 4.833,52 zł, a w pozostałym zakresie w określony poniżej sposób; II. ustalić następujących wierzycieli upadłego uczestniczących w planie spłaty: 1) Paweł Bis jako syndyk w niniejszym postępowaniu upadłościowym z wierzytelnością stanowiącą koszt postępowania (z urzędu), 2) Hoist III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, 3) Grzegorz Czebotar, 4) Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska jako wspólnicy P.U.H. Nobiles 2 s.c. w Tychach; III. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli upadłego: Krystyna Eidinger przeznaczać będzie na zaspokojenie: 1) w całości wierzytelności Pawła Bis jako syndyka w niniejszym postępowaniu upadłościowym w kwocie 3861,71 zł z tytułu kosztów niniejszego postępowania, 2) w całości wierzytelności, które podlegałby uznaniu na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej ustawy - Prawo upadłościowe, lecz wyłącznie w kategorii drugiej: a) Hoist III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie - kwota 6229,47 zł b) Grzegorz Czebotar - kwota 712,87 zł, c) Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska jako wspólnicy P.U.H. Nobiles 2 s.c. w Tychach - kwota 682,61 zł; miesięcznie równą ratę w wysokości do 850,00 zł, płatną w terminie do ostatniego dnia miesiąca, przez okres 15 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym: - raty nr 1 do nr 4 w kwotach po 850 zł płatne będą w całości na rzecz Pawła Bis jako syndyka w niniejszym postępowaniu upadłościowym, - rata nr 5 płatna będzie do kwoty 461,71 zł na rzecz Pawła Bis jako syndyka w niniejszym postępowaniu upadłościowym, - rata nr 6 płatna będzie do kwoty 712,87 zł na rzecz Grzegorza Czebotar, - rata nr 7 płatna będzie do kwoty 682,61 zł na rzecz wierzyciela: Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska jako wspólnicy P.U.H. Nobiles 2 s.c. w Tychach, - raty nr 8 do 14 w kwotach po 850 zł i ostatnia rata nr 15 w kwocie 279,47 zł płatne będą w całości na rzecz wierzyciela: Hoist III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, zastrzegając, że terminy powyższe zastrzeżone są na korzyść upadłego, a upadły może wedle swoich możliwości dokonać zapłaty powyższych należności przed upływem zakreślonych terminów; V. ustalić, że po wykonaniu przez Krystynę Eidinger planu spłaty wierzycieli pozostała część jego niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49112 ust. 2 Prawa upadłościowego. VI. Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie (dla stron niezawiadamianych o terminie rozprawy) wynosi tydzień od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie sądowej 100 zł pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65586
 • Dodano: 2021-10-20 14:41:48
 • Administrator

Gruszczyńska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy upadłości
Poz. 65587. Gruszczyńska Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 117/15. [BMSiG-64731/2021] Sygn. akt XIV GUp 117/15 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż na podstawie art. 121 ust. 2 w zw. z art. 491 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowieniem z dnia 10 września 2021 roku wyłączono z masy upadłości Renaty Gruszczyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, udział w spadku po Wiktorii Walczak, w wysokości 1/8 części - w postaci: udziału w wysokości 23/256 części w nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6800 ha, położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bielawy, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LD 10/00005988/0; udziału w wysokości 23/256 części w nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3100 ha, położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bielawy, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LD 10/00002775/3. Upadła i wierzyciele mogą wnieść zażalenie na powyższe postanowienie w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 117/15. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65587
 • Dodano: 2021-10-20 14:42:53
 • Administrator

Iwan Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65588. Iwan Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 123/20. [BMSiG-64788/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Upadłego Grzegorza Iwana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 92080307216, postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt V GUp 123/20, postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Upadłego Grzegorza Iwana w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli: a) 1 rata w wysokości 350,00 zł - na rzecz wierzycieli: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach z tytułu zwrotu kosztów postępowania - rata 307,44 zł; - Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - kwota wierzytelności 146,40 zł - rata 42,56 zł; b) 35 rat (od 2 do 36 raty) w wysokości 350,00 zł - spłata na rzecz wierzycieli: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach z tytułu zwrotu kosztów postępowania - 35 rat po 221,92 zł; - Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach - kwota wierzytelności 1.162,90 zł - 35 rat po 9,70 zł; - Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji - kwota wierzytelności 8.491,75 zł - 35 rat po 71,48 zł; - ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 - kwota wierzytelności 4.360,62 zł - 35 rat po 36,70 zł; - Gmina Nowa Słupia - 1.212,76 zł - kwota wierzytelności 1.212.76 zł - 35 rat po 10,20 zł; II. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Grzegorza Iwana zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie I postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 11 marca 2020 roku zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 Ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1228) - dalej P.u. - w zw. z art. 49114 ust. 7 P.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65588
 • Dodano: 2021-10-20 14:43:32
 • Administrator

Jabłoński Jakub w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65589. Jabłoński Jakub. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/20 of. [BMSiG-64931/2021] Postanowieniem z dnia 15 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w toku postępowania upadłościowego Jakuba Jabłońskiego w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanawia: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Radomiu; - Orange Polska S.A. w Warszawie; II. ustalić, że upadły Jakub Jabłoński nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jego stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, iż obciążyć Jakuba Jabłońskiego spłatą kwoty 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych, rozłożoną na 12 miesięcznych rat, płatnych do końca każdego miesiąca, począwszy od kolejnego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, w następujący sposób: 1) raty od 1 do 9 w kwocie po 300,00 (trzysta) złotych na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Radomiu; 2) rata 10 w kwotach: a) 153,74 (sto pięćdziesiąt trzy 74/100) złote na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Radomiu, b) 146,26 (sto czterdzieści sześć 26/100) złotych na rzecz Orange Polska S.A. w Warszawie, 3) raty od 11 do 12 w kwocie po 300,00 (trzysta) złotych na rzecz Orange Polska S.A. w Warszawie; IV. ustalić, że pozostałe zobowiązania Jakuba Jabłońskiego zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65589
 • Dodano: 2021-10-20 14:44:37
 • Administrator

Jacków Monika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65590. Jacków Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 623/21. [BMSiG-64739/2021] Syndyk masy upadłości Moniki Jacków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 623/21) zawiadamia, że sporządzony został opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1040 m2 , dz. ew. 267 z obr. Stary Kurzeszyn, położonej w Starym Kurzeszynie woj. łódzkie, powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr LD1R/00042701/8. Operat znajduje się w aktach prowadzonych przez syndyka pod adresem: al. Solidarności 155 lok. 18, 00-877 Warszawa, kontakt: biurosyndyka @wp.pl. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego wyznaczonego na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, z podaniem sygnatury akt. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65590
 • Dodano: 2021-10-20 14:45:52
 • Administrator

JEDENŚLAD Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu ustanowionego zabezpieczenia majątku Dłużnika
Poz. 65591. JEDENŚLAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000670049. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 marca 2017 r., sygn. akt XVIII GU 147/21. [BMSiG-64901/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 września 2021 roku wydanym w sprawie dłużnika JEDENŚLAD sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000670049), prowadzonej pod sygn. akt XVIII GU 147/21, uchylił zabezpieczenie ustanowione na majątku JEDENŚLAD sp. z o.o. w postaci tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Ragusa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 437). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65591
 • Dodano: 2021-10-20 14:47:40
 • Administrator

Jędrzejczak Beata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65592. Jędrzejczak Beata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 932/20. [BMSiG-64942/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem wydanym w dniu 4 października 2021 roku, sygn. akt XI GUp 932/20, sprawy w toku postępowania upadłościowego Beaty Jędrzejczak, zamieszkałej w Poznaniu, PESEL 70021806723, NIP 7791511113, nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. Ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego w ten sposób, że upadła Beata Jędrzejczak przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli kwotę 15.774,80 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 80/100), uiszczając na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu kwotę 7.430,15 zł w 36 ratach po 206,40 zł, a ostatnia 36 rata w kwocie 206,15 zł, płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia; b) BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 1.899,61 zł w 36 ratach po 52,77 zł, a ostatnia 36 rata w kwocie 52,66 zł płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia; c) mBank S.A kwotę 6.445,04 zł w 36 ratach po 179,03 zł, a ostatnia 36 rata w kwocie 178,99 zł płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia; II. Ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. Określić, że po wykonaniu przez Beatę Jędrzejczak planu spłaty zobowiązania upadłego wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 3 grudnia 2020 roku, w pozostałej części zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; IV. Kosztami postępowania obciążyć upadłą. Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie tygodniowym - osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem - termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65592
 • Dodano: 2021-10-20 14:48:19
 • Administrator

Józefiak Dariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65593. Józefiak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 229/21. [BMSiG-64980/2021] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziałem Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z udziałem Dariusza Józefiaka, PESEL 65022408456, zam.: 95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 18 m. 15, w kancelarii syndyka w Łodzi przy ul. Wigury 13/4 (90-302) wyłożono opis i oszacowanie należącej do upadłego nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kościuszki 19 mieszkanie nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1P/00028282/9. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do wyznaczonego sędziego, do którego przepisy o czynnościach sędziego komisarza stosuje się odpowiednio na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 229/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65593
 • Dodano: 2021-10-20 14:49:05
 • Administrator

Juszczak Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-20. Inne
Poz. 65594. Juszczak Michał. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/20, V GUu 49/21. [BMSiG-64740/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 58/20 (V GUu 49/21), dotyczącym upadłego Michała Juszczaka, PESEL 84050310917, została wyznaczona rozprawa na dzień 10 grudnia 2021 r. godz. 900, sala nr 14 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy ul. A. Asnyka 56a, w przedmiocie uchylenia planu spłaty wierzyciela Michała Juszczaka. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65594
 • Dodano: 2021-10-20 14:49:58
 • Administrator

PROBUD KACPER ŻURAWSKI

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 65595. Żurawski Kacper prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROBUD Kacper Żurawski w Zieleniewie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 507/20. [BMSiG-64795/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie z wniosku dłużnika Kacpra Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROBUD Kacper Żurawski o ogłoszenie upadłości, postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku oddalono wniosek na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego - sygn. akt XII GU 507/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65595
 • Dodano: 2021-10-20 14:52:41
 • Administrator

Koczwara Maria

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65596. Koczwara Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 615/21/S. [BMSiG-64798/2021] Syndyk masy upadłości wyznaczony do pełnienia funkcji w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Marii Koczwary, PESEL 52042907308, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 615/21/S), ogłasza o sporządzeniu i złożeniu do akt sprawy opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rączna, w województwie małopolskim, powiat krakowski, gmina Liszki, o powierzchni 0,02 ha, wchodzącej w skład masy upadłości. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opisem i oszacowaniem nieruchomości w kancelarii syndyka (ul. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków) po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia do sędziego wyznaczonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65596
 • Dodano: 2021-10-20 14:53:19
 • Administrator

LA WOODY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65597. LA WOODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000680563. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 486/21. [BMSiG-64925/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości La Woody sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000680563, postanowieniem z 22 września 2021 r., sygn. akt VIII GU 486/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Ryszarda Skorupskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 133). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65597
 • Dodano: 2021-10-20 14:55:57
 • Administrator

Kołacz Ewa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65598. Kołacz Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 120/21. [BMSiG-64884/2021] Syndyk masy upadłości Ewy Kołacz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 120/21, umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Ewy Kołacz, zam.: Tarnobrzeg, PESEL 68092903188, powstałe przed dniem ogłoszeniem upadłości - w całości. Na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w MSiG. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65598
 • Dodano: 2021-10-20 14:56:33
 • Administrator

Lipiński Marian Wojciech

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65599. Lipiński Marian Wojciech. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 216/21. [BMSiG-64964/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 października 2021 r. w sprawie o sygn. akt VIII GUp 216/21 w postępowaniu upadłościowym Mariana Wojciecha Lipińskiego w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli na posiedzeniu niejawnym postanowił: I. ustalić, że uczestniczą w planie spłaty wierzycieli następujący wierzyciele: a) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Białymstoku, b) SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, KRS 0000040562 (Zw 1), c) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, KRS 0000080915 (Zw 2), d) CAPITAL SERVICE S.A. w Ostrołęce, KRS 0000407127 (Zw 3), e) GETIN NOBLE BANK S.A. w Warszawie, KRS 0000304735 (Zw 4), f) PROVIDENT POLSKA S.A. w Warszawie, KRS 0000009389 (Zw 2); II. ustalić, że upadły Marian Wojciech Lipiński nie doprowadził do swojej niewypłacalności, ani nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić, że upadły Marian Wojciech Lipiński jest zobowiązany spłacić wierzytelności w następujących 36 ratach na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku, raty nr 1 - 7 w kwotach po 200 zł każda, płatne do 20 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od listopada 2021 roku, b) SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, KRS 0000040562, raty nr 8 - 36 w kwotach po 58,18 zł każda, płatne do 20 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od czerwca 2022 roku, c) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, KRS 0000080915, raty nr 8 - 36 w kwotach po 14,34 zł każda, płatne do 20 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od czerwca 2022 roku, d) CAPITAL SERVICE S.A. w Ostrołęce, KRS 0000407127, raty nr 8 - 36 w kwotach po 9,63 zł każda, płatne do 20 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od czerwca 2022 roku, e) GETIN NOBLE BANK S.A. w Warszawie, KRS 0000304735, raty nr 8 - 36 w kwotach po 93,93 zł każda, płatne do 20 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od czerwca 2022 roku, f) PROVIDENT POLSKA S.A. w Warszawie, KRS 0000009389, raty nr 8 - 36 w kwotach po 23,92 zł każda, płatne do 20 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od czerwca 2022 roku; IV. ustalić, że zobowiązania upadłego Mariana Wojciecha Lipińskiego, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone w zakresie przewyższającym łączną kwotę 5.800 zł po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Na powyższe postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65599
 • Dodano: 2021-10-20 14:57:34
 • Administrator

Przemysław Lisowski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65600. Lisowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1595/20. [BMSiG-64968/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1595/20 postanowieniem z dnia 29 września 2021 roku postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Przemysława Lisowskiego uczestniczą następujący wierzyciele: a. z tytułu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, z wierzytelnością w kwocie 4.000,00 (cztery tysiące złotych zero groszy) złotych; b. z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: 1. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie łącznej 830,40 (osiemset trzydzieści złotych czterdzieści groszy) złotych w tym w kat. II w kwocie 819,70 (osiemset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy) złotych oraz w kat. III w kwocie 10,70 (dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy); 2. HOIST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wierzytelnością w kwocie łącznej 9.189,26 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy) złotych, w tym w kat. II w kwocie 4.132,42 (cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote czterdzieści dwa grosze) złotych oraz w kat. III w kwocie 5.056,84 (pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze); 3. HOIST Finance AB z siedzibą w Sztokholmie z wierzytelnością w kwocie łącznej 13.546,87 (trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) złotych, w tym w kat. II w kwocie 9.477,75 (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) złotych oraz w kat. III w kwocie 4.069,12 (cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) złotych; 4. Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wierzytelnością w kwocie 311,60 (trzysta jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych w kat. II; II. z uwagi na ubóstwo masy upadłości nie dokonywać podziału funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty; III. ustalić, że upadły Przemysław Lisowski nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Przemysława Lisowskiego polegający na tym, że upadły przez okres 31 (trzydziestu jeden) miesięcy, w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, na zaspokojenie wierzycieli przeznaczy łączną kwotę 9 300,00 (dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy) złotych w następujący sposób: 1. w okresie od pierwszego do trzynastego miesiąca realizacji plany spłaty Przemysław Lisowski na zaspokojenie wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie będzie przeznaczał kwotę po 300,00 (trzysta złotych zero gorszy) złotych miesięcznie; 2. w czternastym miesiącu realizacji planu spłaty Przemysław Lisowski na zaspokojenie wierzycieli przeznaczy kwotę 300,00 (trzysta złotych) złotych, w ten sposób, że na rzecz wierzyciela: a. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przeznaczy kwotę 100,00 (sto złotych zero groszy) złotych; b. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeznaczy kwotę 11,12 (jedenaście złotych dwanaście groszy) złotych; a. HOIST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeznaczy kwotę 56,06 (pięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy) złotych; b. HOIST Finance Ab z siedzibą w Sztokholmie przeznaczy kwotę 128,59 (sto dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) złotych; c. Skarb Państwa - reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przeznaczy kwotę 4,23 (cztery złote dwadzieścia trzy grosze) złote; 3. w okresie od piętnastego do trzydziestego pierwszego miesiąca realizacji planu spłaty Przemysław Lisowski na zaspokojenie wierzycieli przeznaczy kwotę 300,00 (trzysta złotych) złotych miesięcznie, w ten sposób, że na rzecz wierzyciela: a. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeznaczy kwotę 16,68 (szesnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy) złotych; b. HOIST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeznaczy kwotę 84,10 (osiemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) złotych; c. HOIST Finance Ab z siedzibą w Sztokholmie przeznaczy kwotę 192,88 (sto dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) złotych; d. Skarb Państwa - reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przeznaczy kwotę 6,34 (sześć złotych trzydzieści cztery grosze) złotych; V. określić, że po wykonaniu przez Przemysława Lisowskiego planu spłaty, jego pozostałe zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości (13 listopada 2020 roku), poza zobowiązaniami, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, zostaną w całości umorzone. Na podstawie art. 49114 ust. 7, w zw. z art. 4912 ust. 1, w zw. art. 220 ust. 1 zd. 2, w zw. z art. 224 ust. 2 PU, siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie dla wierzyciela biegnie od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Celem zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia wraz z uzasadnieniem, wierzycielowi na podstawie art. 228 PU, przysługuje możliwość dostępu do akt sprawy w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65600
 • Dodano: 2021-10-20 14:58:44
 • Administrator

Lubomirski Piotr LUBOMIRSKI-PL

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65601. Lubomirski Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lubomirski Piotr „Lubomirski-Pl” w Radomiu oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Garbarnia Siwiec LPE Spółka Cywilna Sławomir Siwiec, Piotr Lubomirski w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 221/20. [BMSiG-64974/2021] Zarządzeniem z dnia 6 września 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Lubomirskiego, ogłasza o złożeniu opisu i oszacowania nieruchomości upadłego, który można przegladać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1 oraz o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65601
 • Dodano: 2021-10-20 15:30:43
 • Administrator

MEX BISTRO XXIV Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65602. MEX BISTRO XXIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000757641. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 471/20. [BMSiG-64918/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 9 września 2021 r., w sprawie o sygnaturze VIII GU 471/20, zabezpieczono majątek dłużnika Mex Bistro XXIV Sp. z o.o. w Łodzi (numer KRS 0000757641), przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pragos Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000595858). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65602
 • Dodano: 2021-10-20 17:14:15
 • Administrator

MG DOLCE VITA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 65603. MG DOLCE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000601109. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2016 r., sygn. akt X GU 110/20/5. [BMSiG-64843/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt X GU 110/20/5, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawa upadłościowego, oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika MG Dolce Vita Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (KRS 0000601109). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65603
 • Dodano: 2021-10-20 17:34:36
 • Administrator

Mikuła Kamil

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65604. Mikuła Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1590/20. [BMSiG-64881/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 października 2021 r. w prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1590/20 postępowaniu upadłościowym Kamila Mikuły (PESEL 81052900792), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Kamila Mikuły uczestniczą następujący wierzyciele: a) z tytułu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego: i) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 5.160,90 zł (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 90/100); b) z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: i) Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z wierzytelnością w kwocie 123.272,95 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 95/100), z czego kwota 90.328,11 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 11/100) w kategorii II, a kwota 32.944,84 zł (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 84/100) w kategorii III; ii) Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 12.135,85 zł (dwanaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 85/100), z czego kwota 10.994,18 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 18/100) w kategorii II, a kwota 1.141,67 zł (tysiąc sto czterdzieści jeden złotych 67/100) w kategorii III; II. ustalić, że upadły Kamil Mikuła nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Kamila Mikuły polegający na tym, że upadły przez okres 32 (trzydziestu dwóch) miesięcy, w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, na zaspokojenie wierzycieli przeznaczy łącznie 72.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w następujący sposób: a) w okresie od pierwszego do drugiego miesiąca realizacji planu spłaty Kamil Mikuła na zaspokojenie wierzyciela Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie będzie przeznaczać kwoty po 2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie; b) w trzecim miesiącu realizacji planu spłaty Kamil Mikuła na zaspokojenie wierzycieli przeznaczy kwotę 2.250,00 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), uiszczając na rzecz: i) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie kwotę 660,90 zł (sześćset sześćdziesiąt złotych 90/100); ii) Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer kwotę 1.416,67 zł (tysiąc czterysta szesnaście złotych 67/100); iii) Hoist I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie kwotę 172,43 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote 43/100); c) w okresie od czwartego do trzydziestego drugiego miesiąca realizacji planu spłaty Kamil Mikuła na zaspokojenie wierzycieli będzie przeznaczać kwotę po 2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając na rzecz: i) Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer kwotę 2.005,86 zł (dwa tysiące pięć złotych 86/100) miesięcznie; ii) Hoist I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie kwotę 244,14 zł (dwieście czterdzieści cztery złote 14/100) miesięcznie; IV. określić, że po wykonaniu przez Kamila Mikułę planu spłaty jego pozostałe zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości - poza zobowiązaniami o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe - zostaną w całości umorzone. POUCZENIE: Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie wnosi się w sposób następujący: w ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100). Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po otrzymaniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie należy w ciągu 7 dni wnieść zażalenie. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100), przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł (sto złotych 00/100) za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano sporządzenia uzasadnienia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65604
 • Dodano: 2021-10-20 17:35:49
 • Administrator

Murawska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 65606. Murawska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 247/20. [BMSiG-64854/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Murawskiej (sygn. akt V GUp 247/20), postanowieniem z dnia 29 września 2021 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza z Sędziego Stelli Czołgowskiej na Sędziego Barbarę Stępień-Grabowską. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65606
 • Dodano: 2021-10-20 17:36:54
 • Administrator

MUS Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65607. MUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Poznaniu. KRS 0000693149. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt XI GU 615/21. [BMSiG-64939/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 615/21 o ogłoszenie upadłości dłużnika MUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000693149) dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego Sabiny Korpalskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1027. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65607
 • Dodano: 2021-10-20 17:39:39
 • Administrator

Polkowska Ilona Aleksandra

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-20. Inne
Poz. 65608. Polkowska Ilona Aleksandra. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 154/20 of. [BMSiG-64971/2021] Zarządzeniem z dnia 13 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Ilony Polkowskiej, obwieszcza, że postanowienie z dnia 16 września 2021 roku, uprawomocniło się w dniu 5.10.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65608
 • Dodano: 2021-10-20 17:40:46
 • Administrator

Połukord Tomasz

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65609. Połukord Tomasz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 62/21 „of”. [BMSiG-64896/2021] Sąd Rejonowy W Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 października 2021 r., w sprawie VII GUp 62/21 „of”, umorzył bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego Tomasza Połukorda (numer PESEL 57012309959), powstałe do dnia ogłoszenia upadłości, to jest do dnia 3 marca 2021 r., z wyłączeniem wierzytelności, o których mowa w art. 491²¹ ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.) oraz obciążył Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65609
 • Dodano: 2021-10-20 17:41:39
 • Administrator

Posrednictwo Finansowe KREDYTY-CHWILÓWKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 65610. POŚREDNICTWO FINANSOWE „KREDYTY-CHWILÓWKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tychach. KRS 0000293981. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2007 r., sygn. akt X GU 74/18/1. [BMSiG-64962/2021] OGŁOSZENIE O PRZETARGU Syndyk masy upadłości Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY- -Chwilówki” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tychach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej warsztatem samochodowym z zapleczem socjalno-biurowym położonej w Tychach przy ul. Sublańskiej 83, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie warsztatu wraz z nieruchomością lokalową położoną w Lędzinach, ul. Hołdunowska 1, wraz z udziałem 3403/66227 części prawa własności gruntu-działki nr 2414/157 oraz części wspólnych budynku i innych urządzeń nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z prawem własności lokalu użytkowego położonego w Tychach, ul. Fabryczna 10/1, wraz z udziałem 3/5 części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1213/57 oraz części wspólnych budynku i innych urządzeń nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali położona w Tychach, ul. Fabryczna 10/1, wraz z nieruchomością gruntową zabudowaną w Tychach, ul. Metalowa (dalej łącznie jako „Przedmiot Przetargu”) za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 100% wartości oszacowania tj. 2.127.900,00 zł netto. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice) w terminie do 19.11.2021 r. do godz. 1500. Wadium należy wpłacić do 18.11.2021 r. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r., godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży Przedmiotu przetargu znajdują się w Regulaminie Przetargu. Regulamin Przetargu oraz opinie w przedmiocie oszacowania są udostępniona w Katowicach, ul. Jesionowa 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 506 58 74, 32 506 58 75 oraz pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@zymek.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65610
 • Dodano: 2021-10-20 17:42:28
 • Administrator

Puła Tomasz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania
Poz. 65611. Puła Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 304/21 „of”. [BMSiG-64960/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w dniu 4 października 2021 r., w sprawie postępowania upadłościowego Tomasza Puły jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (IX GUp 304/21 „of”), wydał postanowienie o następującej treści: 1. na podstawie art. 4915 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określić, że postępowanie upadłościowe będzie w dalszym ciągu prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe; 2. określić, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnić Referendarz sądowy, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnić Sędzia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65611
 • Dodano: 2021-10-20 17:43:20
 • Administrator

Radwan Wojciech

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65612. Radwan Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 215/21. [BMSiG-64830/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Radwana, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze XV GUp 215/21, na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 października 2021 r. wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli następującej treści: I. ustalić plan spłaty następujących wierzycieli upadłego Wojciecha Radwana: a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (nr NIP 9532327769, ul. Andersena 6; 85-792 Bydgoszcz), którego wierzytelność w łącznej kwocie 76.289,86 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 86/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii I w kwocie 5.446,98 zł (pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 98/100), w kategorii II w kwocie 54.214,88 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście złotych 88/100), w kategorii III w kwocie 16.628,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100); b) Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (nr REGON 001021145-00064, ul. Fordońska 77, 85-950 Bydgoszcz), którego wierzytelność w łącznej kwocie 2.948,21 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 21/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 2.856,21 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 21/100), w kategorii III w kwocie 92,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100); c) Łukasz Leszczyński (nr NIP 7842291160), Tomasz Leszczyński (nr NIP 7842400809) prowadzący działalność jako wspólnicy spółki cywilnej „PETRO-TRANS” spółka cywilna Łukasz Leszczyński, Tomasz Leszczyński (ul. Gdańska 126, 62-200 Gniezno), których wierzytelność w łącznej kwocie 11.405,29 zł (jedenaście tysięcy czterysta pięć złotych 29/100) zostałaby uznana na liście wierzytelność w kategorii II w kwocie 9.903,64 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 64/100), w kategorii III w kwocie 1.501,65 zł (tysiąc pięćset jeden złotych 65/100); d) Bank PEKAO S.A. (nr KRS 0000014843, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa), której wierzytelność w łącznej kwocie 234.066,80 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 80/100) zostałaby uznana na liście wierzytelność w kategorii II w kwocie 174.286,94 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 94/100), w kategorii III w kwocie 59.779,86 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100); e) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. (nr KRS 0000009831, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), której wierzytelność w łącznej kwocie 1.387,55 zł (tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 55/100) zostałaby uznana na liście wierzytelność w kategorii II w kwocie 1.080,77 zł (tysiąc osiemdziesiąt złotych 77/100), w kategorii III w kwocie 306,78 zł (trzysta sześć złotych 78/100); f) Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (nr NIP 7542481169; ul. Moniuszki 9-10; 48-300 Nysa), którego wierzytelność w łącznej kwocie 473,95 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy złote 95/100) zostałaby uznana w całości w kategorii III; II. ustalić, że upadły Wojciech Radwan nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. dokonać podziału środków masy upadłości w kwocie 800,71 zł (osiemset złotych 71/100) w ten sposób, że wypłacić całość tej kwoty na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zobowiązań, które zostałyby uznane na liście wierzytelności w kategorii I; IV. określić, że upadły Wojciech Radwan jest obowiązany w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, spłacać zobowiązania, które zostałyby uznane na liście wierzytelności, przeznaczając na ten cel łącznie kwotę 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) miesięcznie, w ten sposób że: - w ramach rat od pierwszej do dziewiątej kwotę 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zobowiązań, które zostałyby uznane na liście wierzytelności w kategorii I; - w ramach raty dziesiątej na rzecz wierzycieli: a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 146,27 zł (sto czterdzieści sześć złotych 27/100) z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii I; b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 79,13 zł (siedemdziesiąt dziewięć złotych 13/100) z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II; c) Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kwotę 4,17 zł (cztery złote 17/100) z tytułu zobowiązań, które zostałyby uznane na liście wierzytelności w kategorii II; d) Łukasza Leszczyńskiego, Tomasza Leszczyńskiego prowadzących działalność jako wspólnicy spółki cywilnej „PETRO-TRANS” spółka cywilna Łukasz Leszczyński, Tomasz Leszczyński kwotę 14,46 zł (czternaście złotych 46/100) z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II; e) Banku PEKAO S.A. kwotę 254,39 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery złote 39/100) z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II; f) Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych S.A. kwotę 1,58 zł (jeden złoty 58/100) z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II; - w ramach rat od jedenastej do trzydziestej szóstej miesięcznie na rzecz wierzycieli: a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II kwotę 111,86 zł (sto jedenaście złotych 86/100); b) Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z tytułu zobowiązań, które zostałyby uznane na liście wierzytelności w kategorii II kwotę 5,89 zł (pięć złotych 89/100); c) Łukasza Leszczyńskiego, Tomasza Leszczyńskiego prowadzących działalność jako wspólnicy spółki cywilnej „PETRO-TRANS” spółka cywilna Łukasz Leszczyński, Tomasz Leszczyński z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II kwotę 20,43 zł (dwadzieścia złotych 43/100); d) Banku PEKAO S.A. z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II kwotę 359,59 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100); e) Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych S.A z tytułu zobowiązań, które znalazłyby się na liście wierzytelności w kategorii II kwotę 2,23 zł (dwa złote 23/100) V. po wykonaniu przez Wojciecha Radwana planu spłat wierzycieli pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 16 kwietnia 2021 r. zostanie umorzona, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65612
 • Dodano: 2021-10-20 17:44:22
 • Administrator

Skibniewski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 65613. Skibniewski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 218/19 of, V GU 324/19 of. [BMSiG-64855/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 218/19 of, upadłego Arkadiusza Skibniewskiego, PESEL 76072601973, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zmienił postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 324/19 of, w ten sposób, że na sędziego komisarza powołano Asesora sądowego Annę Wydrę. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel. 601 461 377, syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65613
 • Dodano: 2021-10-20 17:58:04
 • Administrator

Sokołowski Dariusz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 65614. Sokołowski Dariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 474/20/KP. [BMSiG-64832/2021] Dariusz Sokołowski, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 474/20/KP OBWIESZCZENIE w sprawie sprzedaży majątku masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 474/20/KP z wolnej ręki w formie konkursu ofert syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 474/20/KP ogłasza pisemny konkurs ofert dotyczący sprzedaży majątku masy upadłości obejmującego: udziału stanowiącego 225/5400 w nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni całej działki 694 m2 , numer działki 34/12 - (boks garażowy numer 1), zlokalizowanej w Rumi przy ul. Szkutników, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KW GD1W/00030764/9, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 26.200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie przedmiotu konkursu ofert nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI KONKURSU OFERT Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A, budynek B, w dni powszednie w godzinach od 900 do 1500. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą e-mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert. 1. Oferty należy składać do dnia 18 listopada 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B, bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka). 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo z dopiskiem: sygnatura akt VI GUp 474/20/KP OFERTA - konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości NIE OTWIERAĆ. 4. Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert. 5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 18 listopada 2021 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 listopada 2021 roku o godzinie 1000, w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B. 7. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 602 281 889, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam serdecznie do składania ofert Dominika Bączek syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65614
 • Dodano: 2021-10-20 18:00:25
 • Administrator

Sośmińska Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65615. Sośmińska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 427/20. [BMSiG-64979/2021] Syndyk masy upadłości Elżbiety Sośmińskiej (PESEL 64012807707), w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIV GUp 427/20, obwieszcza o złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 12.02.2021 r. opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bieliny, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1G/00044260/2. Opis i oszacowanie nieruchomości może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, każdy zainteresowany. W terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 427/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65615
 • Dodano: 2021-10-20 18:01:14
 • Administrator

Stosik Marzena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65616. Stosik Marzena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 414/20, VI GUp 197/20/EK. [BMSiG-64824/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 197/20/EK postanowił: 1. dopuścić dowód z akt VI GU 414/20 z kart 4-306 na okoliczność składanych pism - dowód przeprowadzono; 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Marzeny Stosik (PESEL 79030211663) wskazując, iż w planie spłaty uczestniczą : a) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z kwotą 3.174,30 zł; b) Profi Credit Polska SA w Bielsku-Białej z kwotą 6.542,00 zł - kategoria II; c) Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie z kwotą 31.892,55 zł (31.708,64 zł kategoria II, 183,91 zł - kategoria III); d) Alfakredyt Sp. z o.o. w Warszawie z kwotą 2.874,31 zł (2.654,26 zł - kategoria II, 220,05 zł - kategoria III); 3. ustalić, iż upadła Marzena Stosik doprowadziła do swojej niewypłacalności oraz zwiększyła jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa; 4. określić, iż upadła jest obowiązana do spłaty ww. zobowiązań w 70 (siedemdziesięciu) ratach miesięcznych po 300 zł każda, które płatne będą począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostanie uprawomocnione niniejsze postanowienie, w terminach do 20 dnia każdego miesiąca, przy czym raty płatne będą na rzecz wierzycieli według następujących zasad: a. na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku upadła przeznaczy od 1 do 10 raty po 300 zł, zaś w ramach 11 raty 174,30 zł, b. na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Profi Credit Polska SA w Bielsku-Białej upadła przeznaczy w ramach 11 raty 20,10 zł, zaś od 12 do 70 raty po 48 zł miesięcznie, c. na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie upadła przeznaczy w ramach 11 raty 97,56 zł, zaś od 12 do 70 raty po 234 zł miesięcznie, d. na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Alfakredyt Sp. z o.o. w Warszawie upadła przeznaczy w ramach 11 raty 8,04 zł, zaś od 12 do 70 raty po 18 zł miesięcznie; 5. pozostała część zobowiązań upadłej Marzeny Stosik powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, z wyłączeniem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 pu, zostanie umorzona po wykonaniu przez upadłą obowiązków nałożonych niniejszym postanowieniem. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które składa się do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65616
 • Dodano: 2021-10-20 18:01:55
 • Administrator

Sumiński Piotr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65617. Sumiński Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 376/20, VI GUp 248/20/EK. [BMSiG-64829/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 248/20/EK postanowił: 1. dopuścić dowód z akt VI GU 376/20 z kart 3-24 na okoliczność składanych pism - dowód przeprowadzono; 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Piotra Sumińskiego (PESEL 82060411035), wskazując iż w planie spłaty uczestniczy: a) Jiffy Packaging Sp. z o.o. w Gliwicach z kwotą 47.579,07 zł, w tym 39.711,92 zł w kategorii II i 7.867,15 z w kategorii III, 3. Dokonać podziału funduszy masy upadłości w ten sposób, że przeznaczyć na rzecz Jiffy Packaging Sp. z o.o. w Gliwicach kwotę 4.612,29 zł, 4. Stwierdzić, że w stosunku do upadłego nie zachodzą przesłanki z art. 49115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo upadłościowe (dalej zwanej pu), 5. określić, iż upadły jest obowiązany do spłaty na rzecz wierzyciela Jiffy Packaging Sp. z o.o. w Gliwicach po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie w 29 ratach miesięcznych, płatnych począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostanie uprawomocnione niniejsze postanowienie, w terminach do 20 dnia każdego miesiąca, 6. pozostała część zobowiązań upadłego Piotra Sumińskiego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, z wyłączeniem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 pu, zostanie umorzona po wykonaniu przez upadłego obowiązków nałożonych niniejszym postanowieniem. Na postanowienie przysługuje zażalenie które składa się do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65617
 • Dodano: 2021-10-20 18:02:31
 • Administrator

Szulc Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 65618. Szulc Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17. [BMSiG-64816/2021] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Anny Szulc (sygn. akt V GUp 30/17) został zakończony opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie, KW TO1T/00077279/6. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65618
 • Dodano: 2021-10-20 18:03:54
 • Administrator

Wnuk Irena

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 65619. Wnuk Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 36/21. [BMSiG-64903/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie dłużnika Ireny Wnuk, sygn. akt VIII GUp 36/21, postanowieniem z dnia 24 września 2021 r., postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłej Ireny Wnuk bierze udział 7 wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, tj.: a) Capital Service spółka akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, z kwotą wierzytelności łącznie 994,24 zł, b) KREDICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce, z kwotą wierzytelności łącznie 1.001,69 zł, c) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, z kwotą wierzytelności łącznie 44.435,01 zł, d) Provident Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z kwotą wierzytelności 4.948,97 zł, e) Getin Noble Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z kwotą wierzytelności łącznie 88.451,96 zł, f) Ferratum Bank p.l.c. St. Business Centre z siedzibą w The Stand Gzira (Malta) z kwotą wierzytelności łącznie 10.442,73 zł, g) Bogusław Stanisław Wnuk z kwotą wierzytelności 50.000 zł; 2. dokonać planu podziału funduszów masy upadłości w ten sposób, że: - zobowiązać syndyka masy upadłości do wypłacenia wierzycielowi hipotecznemu Getin Noble Bank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwoty 88.451,96 zł w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli; - zobowiązać syndyka masy upadłości do wypłacenia następującym wierzycielom, proporcjonalnie zgodnie z wysokością wierzytelności w kategorii II, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli następujących kwot: - Capital Service spółka akcyjna z siedzibą w Ostrołęce - 201,34 zł, - KREDICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce - 203,53 zł, - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni - 9.020,74 zł, - Provident Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - 1.007,27 zł, - Ferratum Bank p.l.c. St. Business Centre z siedzibą w The Stand Gzira (Malta)- 2.090,61 zł, - Bogusław Stanisław Wnuk- 10.176,51 zł; 3. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłej Ireny Wnuk powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli; 4. stwierdzić, że koszty postępowania upadłościowego zostaną pokryte ze środków masy upadłości. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65619
 • Dodano: 2021-10-20 18:04:38
 • Administrator

XO BURGER Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65620. XO BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000663968. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2017 r., sygn. akt VIII GU 582/21. [BMSiG-64904/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika XO Burger spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000663968) o ogłoszenie upadłości, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 582/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kancelarii Insolwencyjnej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000583226), reprezentowanej przez Andrzeja Szczerbińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 547) i Macieja Piątkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 608), jako członków zarządu (adres: ul. Szczęśliwa 38a/2, 53-418 Wrocław). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65620
 • Dodano: 2021-10-20 18:05:34
 • Administrator

YERG Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65621. YERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Suchym Lesie. KRS 0000629302. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt XI GU 1221/20. [BMSiG-64945/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1221/20 z wniosku wierzyciela Haliny Padewskiej o ogłoszenie upadłości dłużnika YERG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Suchym Lesie (numer KRS 0000629302) dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego Szymona Przeworskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1374. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65621
 • Dodano: 2021-10-20 18:08:04
 • Administrator

ZAKŁAD NAPRAWCZY AEROKLUBU RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65622. ZAKŁAD NAPRAWCZY AEROKLUBU RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000695042. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2017 r., sygn. akt XII GU 736/21. [BMSiG-64886/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 października 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 736/21 zabezpieczono majątek dłużnika Zakładu Naprawczego Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (KRS 0000695042, REGON 368261037, NIP 6423204345) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tomasza Biela. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65622
 • Dodano: 2021-10-20 18:10:14
 • Administrator

Waszczuk Katarzyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania
Poz. 65623. Waszczuk Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 308/21 „of”. [BMSiG-64967/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 1 października 2021 r., w sprawie postępowania upadłościowego Katarzyny Waszczuk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (IX GUp 308/21 „of”), wydał postanowienie o następującej treści: 1. na podstawie art. 4915 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określić, że postępowanie upadłościowe będzie w dalszym ciągu prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe; 2. określić, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnić Sędzia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65623
 • Dodano: 2021-10-20 18:10:58
 • Administrator

Centrum Elektryczne EL-PIR Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Sp. J.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-20. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 65687. CENTRUM ELEKTRYCZNE EL-PIR PIOTR PŁÓCIENNIK, RADOSŁAW RYNOWIECKI SPÓŁKA JAWNA w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000602384. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2016 r. [BMSiG-64756/2021] Centrum Elektryczne El-Pir Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Spółka Jawna, ul. Okólna 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602384. Centrum Elektryczne El-Pir Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Spółka Jawna, ul. Okólna 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Centrum Elektryczne El- -Pir Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Spółki Jawnej, ul. Okólna 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602384. Nadzorca układu - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Nowicki z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. ks. Jana Kompałły 3a/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 968-066-13-94, nr licencji 161. Dzień układowy: 20 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65687
 • Dodano: 2021-10-20 18:22:19
 • Administrator

Centrum Elektryczne EL-PIR Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Sp. J.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 65687. CENTRUM ELEKTRYCZNE EL-PIR PIOTR PŁÓCIENNIK, RADOSŁAW RYNOWIECKI SPÓŁKA JAWNA w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000602384. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2016 r. [BMSiG-64756/2021] Centrum Elektryczne El-Pir Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Spółka Jawna, ul. Okólna 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602384. Centrum Elektryczne El-Pir Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Spółka Jawna, ul. Okólna 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Centrum Elektryczne El- -Pir Piotr Płóciennik, Radosław Rynowiecki Spółki Jawnej, ul. Okólna 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602384. Nadzorca układu - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Nowicki z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. ks. Jana Kompałły 3a/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 968-066-13-94, nr licencji 161. Dzień układowy: 20 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65687
 • Dodano: 2021-10-20 18:22:26
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Dukszta Dariusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65688. Dukszta Dariusz prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Dariusz Dukszta w Jeżewie. [BMSiG-64762/2021] Nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Dariusza Dukszty prowadzącego działalność rolniczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE DARIUSZ DUKSZTA w Jeżewie, Jeżewo 11/1, 11-400 Kętrzyn, NIP 7421942967, na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086) podaje do publicznej wiadomości, że zwołał zgromadzenie wierzycieli dłużnika na dzień 3 listopada 2021 r., godz. 1300, w biurze nadzorcy układu przy ul. Mickiewicza 21/23 lok. 302 w Olsztynie. Przedmiot zgromadzenia: głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi dłużnika. Co do zasady głosowanie jest pisemne-wierzyciel może oddać swój głos na piśmie na adres nadzorcy układu: Dariusz Kroszkiewicz, ul. Mickiewicza 21/23 lok. 302, 10-508 Olsztyn. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Porządek obrad: 1) ustalenie listy obecności i odnotowanie w protokole złożonych głosów na piśmie przez nieobecnych wierzycieli, 2) złożenie sprawozdania przez nadzorcę sądowego oraz odczytanie i wyrażenie opinii o propozycjach układowych, 3) głosowanie nad propozycjami układowymi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65688
 • Dodano: 2021-10-20 18:23:57
 • Administrator

Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65689. Golińska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska w Miłoszycach. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 8/20. [BMSiG-64930/2021] W postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - Joanny Golińskiej, numer PESEL 64070207901, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska w Miłoszycach, toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt postępowania: VIII GRp 8/20), postanowieniem sędziego komisarza z 6 października 2021 r. zmieniono postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 w ten sposób, że zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, na dzień 19 listopada 2021 r., godzina 1000, w sali nr 6 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) przy zastrzeżeniu możliwości oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) W związku z dopuszczeniem głosowania w drodze pisemnej, kartę do głosowania po wcześniejszym prawidłowym wypełnieniu należy przesłać na adres wyznaczonego w postępowaniu nadzorcy sądowego: Krzysztofa Rozenberga, ul. 11 Listopada 23AB/1D, 55-200 Oława, z podaniem sygnatury akt postępowania VIII GRp 8/20 oraz numeru pozycji wierzyciela w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65689
 • Dodano: 2021-10-20 18:24:47
 • Administrator

"Mierzejewska Małgorzata"

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65690. Mierzejewski Marian i Mierzejewska Małgorzata prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE MARIAN MIERZEJEWSKI w Windykach. [BMSiG-64774/2021] Nadzorca: Mariana Mierzejewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE MARIAN MIERZEJEWSKI z głównym adresem prowadzenia działalności gospodarczej: Windyki nr 106, 06-513 Wieczfnia Kościelna (powiat mławski, województwo mazowieckie), posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5691363534, REGON 141201315, PESEL 67051212631 oraz Małgorzaty Mierzejewskiej, PESEL 67071010583 (Windyki nr 106, 06-513 Wieczfnia Kościelna (powiat mławski, województwo mazowieckie), posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 5691655515, zawiadamia, że w uproszczonych postępowaniach o zatwierdzenie układu prowadzonych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 8 listopada 2021 roku, godz. 900. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w sali nr 804 (VIIIp), przy ulicy 1 Maja 13 w Olsztynie, gminie Olsztyn, powiecie olsztyńskim. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny Beata Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności; jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65690
 • Dodano: 2021-10-20 18:25:50
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Mierzejewski Marian

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65690. Mierzejewski Marian i Mierzejewska Małgorzata prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE MARIAN MIERZEJEWSKI w Windykach. [BMSiG-64774/2021] Nadzorca: Mariana Mierzejewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE MARIAN MIERZEJEWSKI z głównym adresem prowadzenia działalności gospodarczej: Windyki nr 106, 06-513 Wieczfnia Kościelna (powiat mławski, województwo mazowieckie), posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5691363534, REGON 141201315, PESEL 67051212631 oraz Małgorzaty Mierzejewskiej, PESEL 67071010583 (Windyki nr 106, 06-513 Wieczfnia Kościelna (powiat mławski, województwo mazowieckie), posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 5691655515, zawiadamia, że w uproszczonych postępowaniach o zatwierdzenie układu prowadzonych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 8 listopada 2021 roku, godz. 900. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w sali nr 804 (VIIIp), przy ulicy 1 Maja 13 w Olsztynie, gminie Olsztyn, powiecie olsztyńskim. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny Beata Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności; jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65690
 • Dodano: 2021-10-20 18:26:11
 • Administrator

MPK PURE HOME Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 65691. MPK PURE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrołęce. KRS 0000750053. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2018 r., sygn. akt VIII GRs 3/17. [BMSiG-64761/2021] OBWIESZCZENIE Zarządca masy sanacyjnej MPK PURE HOME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000750053, NIP 7582117004, REGON 551318936, informuje, że w dniu 11 października 2021 roku Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, Sędzia Anna Wiszenko po rozpoznaniu w dniu 11 października 2021 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu sanacyjnym MPK PURE HOME Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku na skutek wniosku zarządcy, postanowił stwierdzić, iż w postępowaniu sanacyjnym MPK PURE HOME Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 30 października 2020 roku przyjęto układ o następującej treści: I. Podział zakłada wyodrębnienie dwóch grup wierzycieli: Pierwszą grupę wierzycieli stanowią wierzyciele posiadający wierzytelności w łącznej wysokości do 5.000,00 zł. Pozostali wierzyciele posiadający wierzytelności w łącznej wysokości przekraczającej 5.000,00 zł zostali wyodrębnieni do osobnej grupy wierzycieli. II. Propozycje układowe zakładają: 1. W odniesieniu do pierwszej grupy - wierzycieli posiadających wierzytelności w łącznej wysokości nie wyższej niż 5.000,00 zł: a) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego dłużnika, b) umorzenie odsetek, kar oraz innych kosztów ubocznych powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika, c) spłatę wierzytelności przypadającej wierzycielom z tej grupy w formie jednorazowej płatności w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, 2. W odniesieniu do drugiej grupy - wierzycieli posiadających wierzytelności w łącznej wysokości przekraczającej 5.000,00 zł: a) spłatę 45% wierzytelności (tj. przy 55% redukcji zadłużenia) przysługujących wierzycielom z tej grupy obejmującej należności główne wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego dłużnika, jednak w kwocie nie mniejszej niż 5.000,00 zł, b) umorzenie odsetek, kar oraz innych kosztów ubocznych powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika, c) spłatę wierzytelności przysługującej wierzycielom z tej grupy, wyliczonej w oparciu o pkt a) i b) w 12 półrocznych ratach w ten sposób, że: - I rata obejmowała będzie 5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - II rata obejmowała będzie 5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 9 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - III rata obejmowała będzie 5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 15 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - IV rata obejmowała będzie 5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 21 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - V rata obejmowała będzie 7,5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 27 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - VI rata obejmowała będzie 7,5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 33 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - VII rata obejmowała będzie 10% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 39 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - VIII rata obejmowała będzie 10% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 45 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - IX rata obejmowała będzie 10% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 51 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - X rata obejmowała będzie 10% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 57 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - XI rata obejmowała będzie 12,5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 63 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika, - XII rata obejmowała będzie 12,5% kwot wierzytelności przysługujących poszczególnym wierzycielom z tej grupy, płatna w terminie 69 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika. Jednocześnie pouczam, że uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Rozprawa wyznaczona w celu rozpoznania układu została wyznaczona na dzień 25 listopada 2021 roku, na godzinę 1100, w sali XXVII w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego (ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok). Postępowanie sanacyjne toczy się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydziałem Gospodarczym, sygn. akt VIII GRs 3/17. Dariusz Kwiatkowski Prezes Zarządu Kwiatkowski & Wspólnicy Sp. z o.o. Zarządcy masy sanacyjnej MPK Pure Home Sp. z o.o. w restrukturyzacji MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65691
 • Dodano: 2021-10-20 18:27:45
 • Administrator

Simple Furniture Błażej Pluta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-20. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 65692. Pluta Błażej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Simple Furniture Błażej Pluta w Krakowie. [BMSiG-64746/2021] W trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Błażeja Pluty prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Simple Furniture Błażej Pluta, ul. Koszykarska 31/31, 30-717 Kraków, posługująca się numerami NIP 6793183693, numer REGON 383160534, nr PESEL 95051811475. Nadzorca układu BM RESTRUKTURYZACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000858506, reprezentowana przez Doradcę Restrukturyzacyjnego Bartosza Magnowskiego, nr licencji 1261, dzień układowy: 20 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65692
 • Dodano: 2021-10-20 18:29:42
 • Administrator

Simple Furniture Błażej Pluta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 65692. Pluta Błażej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Simple Furniture Błażej Pluta w Krakowie. [BMSiG-64746/2021] W trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Błażeja Pluty prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Simple Furniture Błażej Pluta, ul. Koszykarska 31/31, 30-717 Kraków, posługująca się numerami NIP 6793183693, numer REGON 383160534, nr PESEL 95051811475. Nadzorca układu BM RESTRUKTURYZACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000858506, reprezentowana przez Doradcę Restrukturyzacyjnego Bartosza Magnowskiego, nr licencji 1261, dzień układowy: 20 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65692
 • Dodano: 2021-10-20 18:29:50
 • Administrator

PROTOM Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65693. PROTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Górze Kalwarii. KRS 0000592868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2015 r. [BMSiG-64800/2021] Nadzorca Układu PROTOM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530 Góra Kalwaria) przy ul. Pijarskiej 121, posiadającej nr KRS 0000592868, NIP 1231308537, REGON 363295675, zawiadamia, że w toku uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu Dłużnika PROTOM Sp. z o.o. Sp.k. na dzień 5 listopada 2021 roku, o godz. 1200, zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, które odbędzie się przy ul. Pijarskiej 121, 05-530 Góra Kalwaria. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii zgromadzenie wierzycieli prowadzone będzie wyłącznie w formie pisemnej. Jednocześnie wskazuje, iż Nadzorca Układu pozostaje do dyspozycji wierzycieli pod adresem e-mail: protom@majewski- -syndyk.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65693
 • Dodano: 2021-10-20 18:30:34
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Konieczny Stanisław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 65694. Konieczny Stanisław prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Konieczny w Wielkim Lubieniu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GRz 11/21. [BMSiG-64765/2021] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28 września 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GRz 11/21 zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika Stanisława Koniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Konieczny, adres: Wielki Lubień 11, 86-134 Dragacz (numer NIP 5591697425, REGON 092675746), o następującej treści: Wśród wierzycieli Dłużnika są wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika są objęci układem ze względu na to, że propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności w myśl art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Propozycje układowe zakładają: Pełne zaspokojenie wierzytelności zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Oznacza to spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi, w ten sposób, że: a) spłata należności głównej (tj. kapitału) nastąpi w 13 ratach, płatnych w ten sposób, że: - rata 1 obejmować będzie spłatę po 4% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.01.2022 r., - rata 2 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2022 r., - rata 3 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2022 r., - rata 4 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2023 r., - rata 5 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2023 r., - rata 6 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2024 r., - rata 7 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2024 r., - rata 8 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2025 r., - rata 9 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2025 r., - rata 10 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2026 r., - rata 11 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2026 r., - rata 12 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2027 r., - rata 13 obejmować będzie spłatę po 8% kwot należności głównych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2027 r., b2) spłata odsetek oraz innych kosztów ubocznych nastąpi w nastąpi w 8 ratach, płatnych w ten sposób, że: - rata 14 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2028 r., - rata 15 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2028 r. , - rata 16 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2029 r., - rata 17 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2029 r., - rata 18 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2030 r., - rata 19 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2030 r., - rata 20 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 30.06.2031 r., - rata 21 obejmować będzie spłatę po 12,5% kwot odsetek oraz kosztów ubocznych przysługujących wierzycielom w terminie do 31.12.2031 r. Układ obejmuje wierzycieli: a) Santander Bank Polska S.A. (numer KRS 0000008723) z wierzytelnością w kwocie 528 467,63 zł; b) BNP Paribas Bank Polska S.A. (numer KRS 0000011571) z wierzytelnością w kwocie 947 741,75 zł; c) Nest Bank S.A. (numer KRS 0000030330) z wierzytelnością w kwocie 136 050,05 zł; d) Ampol-Merol sp. z o.o. (numer KRS 0000071601) z wierzytelnością w kwocie 255 701,72 zł; e) Santander Leasing S.A. (numer KRS 0000026084) z wierzytelnością w kwocie 504 137,22 zł. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu tego Rozporządzenia. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajduję się za granicą, w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65694
 • Dodano: 2021-10-20 18:31:19
 • Administrator

AGROTURYSTYKA "W LESZCZYNOWYM ZACISZU" - ARTUR WIŚNIEWSKI

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65695. Wiśniewski Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agroturystyka „W Leszczynowym Zaciszu” Artur Wiśniewski w Rozalinie. [BMSiG-64793/2021] Nadzorca układu Artura Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agroturystyka „W Leszczynowym Zaciszu” Artur Wiśniewski w Rozalinie, PESEL 93110508931, posiadający numer identyfikacji podatkowej 1251419122, adres: Rozalin nr 45, 05-282 Strachówka (dalej „Dłużnik”) wobec którego otwarto postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamia o zwołaniu na dzień 3 listopada 2021 r., godzina 1500, zgromadzenia wierzycieli Dłużnika w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w siedzibie nadzorcy układu, tj. Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje, ul. Zygmunta Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65695
 • Dodano: 2021-10-20 18:32:47
 • Administrator

KATARZYNA WOLNA

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65696. Wolna Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 14/21. [BMSiG-64966/2021] Sędzia komisarz, w toku przyśpieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Katarzyny Wolnej (PESEL 77021304145, NIP 7671060731), sygnatura akt XI GRp 14/21, zwołał Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 30 listopada 2021 roku, godzina 930, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 134. Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) albo ustnie podczas Zgromadzenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65696
 • Dodano: 2021-10-20 18:33:17
 • Administrator

KATARZYNA WOLNA

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 65697. Wolna Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 14/21. [BMSiG-64905/2021] Nadzorca Sądowy, w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Katarzyny Wolnej (PESEL 77021304145, NIP 7671060731), sygnatura akt XI GRp 14/21, Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, informuje, że w dniu 17 września 2021 r. został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Pouczenie: W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65697
 • Dodano: 2021-10-20 18:33:32
 • Administrator

FFI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 65698. FFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mogilnie. KRS 0000364185. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt XI GRp 10/20. [BMSiG-64972/2021] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec FFI Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, sygn. akt XI GRp 10/20, zawiadamia, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. nadzorca sądowy złożył zaktualizowany spis wierzytelności, który można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65698
 • Dodano: 2021-10-20 18:34:43
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Chów Bydła Mlecznego Żurawski Paweł

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu
Poz. 65699. Żurawski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Chów Bydła Mlecznego w restrukturyzacji w Ząbrowie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRz 6/20. [BMSiG-64738/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., sygn. akt V GRz 6/20: I. Odmówił zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli dłużnika Pawła Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Chów Bydła Mlecznego w Ząbrowie w restrukturyzacji, PESEL 88040412050, NIP 511-026-09-28, REGON 281510654, z siedzibą w miejscowości Ząbrowo 53, 14-241 Ząbrowo, w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w trybie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 o następującej treści: „1. Wierzyciele nie zostają podzieleni na grupy, głosowanie nad przyjęciem układu odbywa się w jednej grupie. 2. Wierzytelności objęte planem układowym (poza wierzycielem hipotecznym Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.) podlegają redukcji w zakresie należności głównej w wysokości 18%. 3. Układ obejmuje umorzenie wszelkich odsetek za opóźnienie, kar umownych i kosztów dodatkowych (adwokackich, komorniczych, sądowych i innych) naliczanych od należności objętych układem. 4. Zapłata wierzytelności została podzielona na trzy okresy, w których dłużnik zobowiązany będzie dokonywać spłat wedle poniżej wskazanych zasad: a) I okres - obejmujący 3 lata od dnia wejścia układu w życie, 36 rat zbiorczych, z których każda wynosi 7.221,59 zł. b) II okres - obejmujący kolejne 4 lata od dnia wejście układu w życie, kolejne 48 rat zbiorczych, z których każda wynosi 12.928,25 zł. c) III okres obejmuje czas od miesiąca następującego po zakończeniu II okresu do zakończenie zapłaty zobowiązań objętych układem i wynosi 2 lata i 5 miesięcy rat zbiorczych i jednej raty rozliczeniowe, z których każda z rat zbiorczych wynosi 15.074,33 zł. Wysokość raty rozliczeniowej wynika z różnicy wysokości należności objętej układem i dokonywanych na jej poczet spłat i jest indywidualnie ustalona w planie spłaty. d) Układ przewiduje naliczanie odsetek od wierzytelności objętych układem w wysokości 2,5% rocznie. e) płatność odsetek następuje z dołu, w formie dodatkowej raty odsetkowej. Pierwsza rata odsetkowa płatna jest po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie układu. f) każda następna rata odsetkowa naliczana i płatna jest po zamknięciu pełnego roku realizacji układu. Układ przewiduje 9 rat odsetkowych. 5. Czas realizacji planu spłaty dla wierzycieli 9 lat i 6 miesięcy (113 rat regularnych i 1 rata rozliczeniowa). 6. Układ wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pierwsza i każda następna rata (z 113 rat) płacona jest do 15 dnia każdego miesiąca. Raty odsetkowe płatne są do 25 dnia miesiąca po zakończeniu każdego roku wykonania układu. 7. W przypadku wzrostu dochodów dłużnik zobowiązuje się do podniesienia wysokości płaconych rat. Nadwyżka będzie rozdzielona proporcjonalnie. Powyższe propozycje układowe w zakresie spłaty zobowiązań dłużnika w sposób oczywisty dają wyższy stopień zaspokojenia każdego wierzyciela niż w przypadku egzekucji czy upadłości. Wedle wiedzy, doświadczenia i szacunków dłużnika, przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego, przyjęcie powyżej wskazanych warunków układowych pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w zakresie większym niż w przypadku egzekucji lub ogłoszenia upadłości dłużnika. Działalność przedsiębiorstwa dłużnika pozwoli na realizację układu i odzyskanie przez wierzycieli przysługujących im wierzytelności w znacznej ich części.” II. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. Ponadto pouczyć, że zgodnie z treścią art. 223 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia o zatwierdzenie układu znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzenie układu, przysługuje zażalenie na postanowienie o zatwierdzenie układu wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu. Powinien je wnieść w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do tutejszego Sądu oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od zażalenia opłatę sądową w kwocie 200 zł (pod rygorem odrzucenia nieopłaconego zażalenia) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65699
 • Dodano: 2021-10-20 18:35:47
 • Administrator

DRG AGRO GROUP Daniel Gogolewski

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 65700. Gogolewski Daniel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DRG Agro Group Daniel Gogolewski w Tuszynie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRs 2/19. [BMSiG-64936/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2021 roku, na podstawie art. 98 ust. 1 p.r. postanowił zatwierdzić uzupełnienie spisu wierzytelności dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DRG AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie, sygn. akt VI GRs 2/19, o którym obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 września 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65700
 • Dodano: 2021-10-20 18:36:58
 • Administrator

CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 65701. Jakubowski Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Financial Advice Przemysław Jakubowski w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 20/19. [BMSiG-64890/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu Przemysława Jakubowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Creative Financial Advice Przemysław Jakubowski, złożył w dniu 12.05.2021 r. do akt sprawy XI GRp 20/19, sprawozdanie nr 1 z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65701
 • Dodano: 2021-10-20 18:37:46
 • Administrator

HABO PROJECT Małgorzata Sudnik-Lisiecka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 65702. Sudnik-Lisiecka Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HABO Project Małgorzata Sudnik-Lisiecka w Wolicy Pustej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRz 24/20. [BMSiG-64846/2021] Wypełniając zobowiązanie Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuję, że postępowanie w sprawie z wniosku dłużnika Małgorzaty Sudnik-Lisieckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą HABO Project Małgorzata Sudnik-Lisiecka w Wolicy Pustej nr 1A, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, NIP 7861658940, prowadzone pod sygn. akt XI GRz 24/20, o zatwierdzenie układu, zakończyło się w dniu 18 sierpnia 2021 r. w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu wydanego w dniu 19 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65702
 • Dodano: 2021-10-20 18:38:34
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Tomaszewski Damian

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 65703. Tomaszewski Damian prowadzący gospodarstwo rolne w Masłowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 33/19. [BMSiG-64910/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu Damiana Tomaszewskiego (PESEL 75062406051) prowadzącego gospodarstwo rolne w Masłowie, złożył do akt sprawy XI GRp 33/19 sprawozdanie nr 2 za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r., dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65703
 • Dodano: 2021-10-20 18:40:19
 • Administrator

TRADE-PORT Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 65704. TRADE-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Katowicach. KRS 0000355487. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt X GRu 2/20/4. [BMSiG-64759/2021] Sędzia komisarz informuje, iż w postępowaniu układowym dłużnika TRADE-PORT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, sygn. akt X GRu 2/20/4, postanowieniem z dnia 5 października 2021 r. określił następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli na podstawie art. 110 ust. 7 Pr. Rest., 2) głosowanie nad układem odbędzie się w trybie pisemnym poprzez wysłanie karty do głosowania, 3) zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o wyznaczeniu terminu głosowania, doręczenie propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu wraz z głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110, 113, 115-119 PrRest., nastąpi w formie pisemnej za pośrednictwem listów poleconych nadanych nie później niż w terminie 10 dni roboczych od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania dokumentów oraz zbierania głosów, stosując odpowiednio przepis art. 105 ust. 6 PrRest., 4) wierzyciel może oddać głos w terminie 45 dni (słownie: czterdziestu pięciu dni) od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, nadzorca sądowy w zawiadomieniu o głosowaniu poinformuje wierzycieli o dacie, do której wierzyciele uprawnieni są do głosowania nad układem, 5) nadzorca sądowy przedstawi sędziemu komisarzowi w formie pisemnej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktu trzeciego postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu. Na powyższe postanowienie wierzycielom przysługuje zażalenie w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65704
 • Dodano: 2021-10-20 18:40:57
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Turowski Łukasz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-20. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 65705. Turowski Łukasz Jarosław prowadzący gospodarstwo rolne w Ostrowie Lubelskim. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GR 18/21. [BMSiG-64919/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 października 2021 roku, wydanym w sprawie IX GR 18/21, zabezpieczono majątek dłużnika Łukasza Jarosława Turowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne w Ostrowie Lubelskim, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Leszka Jarosza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 204/2021 (6349) z dnia 20 października 2021 r. → Pozycja 65705
 • Dodano: 2021-10-20 18:41:37
 • Administrator

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65822. „GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BOGATYNI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bogatyni. KRS 0000094799. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2002 r., sygn. akt V GUp 67/20. [BMSiG-65015/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni (V GUp 67/20) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu Komisarzowi sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65822
 • Dodano: 2021-10-21 09:31:34
 • Administrator

VIAPON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65823. „VIAPON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000459323. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt X GUp 31/19/9. [BMSiG-65166/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym VIAPON Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 31/19/9 syndyk masy upadłości w dniu 27.04.2021 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65823
 • Dodano: 2021-10-21 09:31:47
 • Administrator

Alu-Eco Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koninie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65824. ALU-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Barczygłowie. KRS 0000020688. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 4/14. [BMSiG-65204/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ALU-ECO Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Barczygłowie, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 4/14, została sporządzona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności i złożona w dniu 20.04.2021 r. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie, przy ul. Chopina 28. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim lub ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decyduje data późniejsza) o przekazaniu uzupełniającej listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65824
 • Dodano: 2021-10-21 09:32:00
 • Administrator

Budzyńska Karolina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65825. Budzyńska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1517/20. [BMSiG-64984/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Karoliny Budzyńskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 1517/20, ogłasza, że syndyk w dniu 9 sierpnia 2021 roku sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Monika Gąsiorowska Syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65825
 • Dodano: 2021-10-21 09:36:11
 • Administrator

Cholewka Teresa Wiesława

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65826. Cholewka Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 237/21 „of”. [BMSiG-65024/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 16 września 2021 roku, syndyk masy upadłości Teresy Cholewki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 237/21 „of”), złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 (21-040 Świdnik), i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65826
 • Dodano: 2021-10-21 09:36:24
 • Administrator

Chorowiec Andrzej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65827. Chorowiec Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1548/20. [BMSiG-65021/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Chorowca, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 61010606072, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1548/20, w dniu 6 kwietnia 2021 roku sporządzona została lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65827
 • Dodano: 2021-10-21 09:36:37
 • Administrator

CONTACTEUROPE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65828. CONTACTEUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000512656. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2014 r., sygn. akt VI GUp 40/19. [BMSiG-65186/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego CONTACTEUROPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Braterska 41 (KRS 0000512656), sygn. akt VI GUp 40/19, zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65828
 • Dodano: 2021-10-21 09:36:49
 • Administrator

Czyżycki Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65829. Czyżycki Paweł. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 137/20. [BMSiG-65025/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Czyżyckiego, zamieszkałego: 83-110 Tczew, ul. Władysława Jagiełły 3/31, PESEL 93021903658, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 137/20), zawiadamia, iż w dniu 27.07.2021 r., została przekazana przez syndyka lista wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 256 p. u. każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do uznania wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności, w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65829
 • Dodano: 2021-10-21 09:37:02
 • Administrator

Drzewiecka Joanna

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65830. Drzewiecka Joanna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 63/21. [BMSiG-65271/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Joanny Drzewieckiej, PESEL 63072812360, sygn. akt V GUp 63/21, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65830
 • Dodano: 2021-10-21 09:37:15
 • Administrator

Fornalczyk Dominik w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65831. Fornalczyk Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 75/20. [BMSiG-65205/2021] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dominika Fornalczyka, zamieszkałego przy ul. Aleksandra Prystora 48 lok. 289, 02-497 Warszawa, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 75/20, syndyk sporządził i 20 sierpnia 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (zgodnie z treścią art. 256 w zw. z 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65831
 • Dodano: 2021-10-21 09:37:26
 • Administrator

Hadasz Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65832. Hadasz Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 152/15/S. [BMSiG-65116/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Beaty Hadasz, PESEL 69092803027, osoby fizycz nej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 152/15/S, postanowieniem z dnia 12.10.2021 r., postanowił uznając, że wierzytelność przysługująca wierzycielowi Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku w całości nie istnieje, zmienić rozstrzygnięcie syndyka masy upadłości zawarte w liście wierzytelności wyłożonej zarządzeniem Sędziego komisarza, z dnia 2 grudnia 2016 roku, a zatwierdzonej postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 roku, w zakresie dotyczącym wierzytelności zgłoszonej przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku (sygn. akt VIII GUp 152/15/Zw3), w ten sposób, że wykreślić wierzytelność w całości. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65832
 • Dodano: 2021-10-21 09:37:38
 • Administrator

Jacewicz Mirosława

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65833. Jacewicz Mirosława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 502/20, V GUp 435/20. [BMSiG-65188/2021] Sygn. akt V GU 502/20, V GUp 435/20 Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 16 września 2021 r. złożone przez Syndyka masy upadłości Mirosławy Jacewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 51061513862), uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 435/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65833
 • Dodano: 2021-10-21 09:37:50
 • Administrator

Jarlachowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65834. Jarlachowicz Marta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 37/20. [BMSiG-65098/2021] Sygn. akt XIV GUp 37/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana, w dniu 20 listopada 2020 r., Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marty Jarlachowicz, PESEL 92042803907, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 37/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65834
 • Dodano: 2021-10-21 09:38:04
 • Administrator

Książek Tomasz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65835. Książek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1484/20. [BMSiG-65207/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Tomasza Książka w upadłości informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XIX GUp 1484/20, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65835
 • Dodano: 2021-10-21 09:38:17
 • Administrator

Mazurkiewicz Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65836. Mazurkiewicz Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 681/20. [BMSiG-65142/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Mazurkiewicz, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 49082403525 (sygn. akt XIX GUp 681/20), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 3 września 2021 drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście lub ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw w trybie (art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u.) co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65836
 • Dodano: 2021-10-21 09:38:29
 • Administrator

Matysiak Tomasz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65837. Matysiak Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 511/20/J. [BMSiG-65035/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Tomasza Matysiaka, zamieszkałego pod adresem: ul. Staszica 17 a/24, 621-035 Kórnik, PESEL 58122204996, sygnatura akt XI GUp 511/20/J, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I listę wierzytelności z dnia 1 września 2021 r., którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65837
 • Dodano: 2021-10-21 09:38:42
 • Administrator

Nowak Piotr

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65838. Nowak Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 288/20. [BMSiG-65246/2021] XIV GUp 288/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 29 czerwca 2021 roku uzupełniająca lista wierzytelności Piotra Nowaka, nr PESEL 94091205112, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 288/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65838
 • Dodano: 2021-10-21 09:38:58
 • Administrator

ROSA-BUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65839. ROSA-BUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Radomiu. KRS 0000349593. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2010 r., sygn. akt V GUp 106/19. [BMSiG-65055/2021] Zarządzeniem z dnia 4 października 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rosa-Bud Spółki Akcyjnej w Radomiu ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65839
 • Dodano: 2021-10-21 09:39:11
 • Administrator

ART-BUD Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65840. Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART-BUD Mirosław Sadowski w Zarzeczu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 43/20. [BMSiG-65196/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Mirosława Sadowskiego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ART-BUD” z siedzibą w Zarzeczu, nr NIP 5470124297, pod sygn. akt VI GUp 43/20, zawiadamia, iż w dniu 3 września 2021 r. syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65840
 • Dodano: 2021-10-21 09:39:29
 • Administrator

Smyk-Kazana Iwona

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65841. Smyk-Kazana Iwona. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 239/21. [BMSiG-65010/2021] Syndyk masy upadłości Remigiusz Frydrychowicz, licencja nr 554, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Smyk-Kazany, PESEL 59113003668, NIP 8510017446, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona lista wierzytelności. Syndyk ogłasza, że można ją przeglądać w biurze syndyka: Szczecin, ul. Chopina 22, numer telefonu: syndyk - 501-165-656, biuro - 798-970-044, w godzinach od 9-14, oraz poucza o prawie złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65841
 • Dodano: 2021-10-21 09:39:42
 • Administrator

Stoliński Dariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65842. Stoliński Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 102/21. [BMSiG-65156/2021] Sygn. akt XIV GUp 102/21 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 18 sierp nia 2021 r. I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Stolińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61060902354. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 102/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65842
 • Dodano: 2021-10-21 09:39:54
 • Administrator

Szuba Mirosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65843. Szuba Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 198/19. [BMSiG-64988/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosława Szuby, PESEL 70030208879, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 198/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi dwie uzupełniające listy wierzytelności Zw11 (Zw11a) i Zw12, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65843
 • Dodano: 2021-10-21 09:40:13
 • Administrator

Turczynowska Róża Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65844. Turczynowska Róża Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-65000/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Róży Anny Turczynowskiej (PESEL 83070414388), zamieszkałej w Jeleniej Górze, informuje, że w dniu 11 października 2021 r., syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 77/19. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydziale Gospodarczym w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65844
 • Dodano: 2021-10-21 09:40:26
 • Administrator

Wargin Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65845. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GUp 867/21. [BMSiG-65051/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 867/21, w dniu 4 października 2021 roku ogłoszono sprostowanie II uzupełniającej listy wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65845
 • Dodano: 2021-10-21 09:40:43
 • Administrator

Wysocka Wioletta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65846. Wysocka Wioletta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 11/21. [BMSiG-64991/2021] Sędzia komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Wioletty Wysockiej (PESEL 91111308727), prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 11/21, syndyk sporządził i w dniu 8 lipca 2021 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytel ność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sprzeciw podlega opłacie w wysokości piątej części opłaty stosunkowej. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. Syndyk Karol Łagowski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65846
 • Dodano: 2021-10-21 09:40:56
 • Administrator

Woźniak Dariusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65847. Woźniak Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 530/21. [BMSiG-65237/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Dariusza Woźniaka, PESEL 93021300615, zam.: ul. Brzozowa 25, 64-600 Oborniki, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zawiadamia, że syndyk dnia 9 września 2021 roku, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65847
 • Dodano: 2021-10-21 09:41:12
 • Administrator

Zarański Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65848. Zarański Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 113/20/KT. [BMSiG-65017/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Zarańskiego, zamieszkałego: 82-200 Malbork, ul. Tuwima 31, PESEL 73092606030, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 113/20/KT), zawiadamia, iż w dniu 14 lipca 2021 r. została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności i dnia 2 sierpnia 2021 r. przekazana Sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 256 p. u. w zw. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65848
 • Dodano: 2021-10-21 09:41:25
 • Administrator

Zawadzki Zbigniew

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-10-21. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 65849. Zawadzki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 56/21. [BMSiG-65274/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Zbigniewa Zawadzkiego, PESEL 49070203096, sygn. akt V GUp 56/21, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65849
 • Dodano: 2021-10-21 09:41:42
 • Administrator

Bujarski Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65850. Bujarski Paweł. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/20. [BMSiG-65277/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Pawła Bujarskiego, PESEL 85021509316, sygn. V GUp 79/20, na podstawie postanowienia z 16 września 2021 r. obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą złożyć zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65850
 • Dodano: 2021-10-21 09:41:56
 • Administrator

Donajski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65851. Donajski Wojciech. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 105/20. [BMSiG-65004/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Donajskiego, zamieszkałego: 83-110 Tczew, ul. Czerwonego Kapturka 4a/5, PESEL 87070213327, nieprowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 105/20), zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości został przedłożony Sędziemu komisarzowi w dniu 9.09.2021 r. Plan ten można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku, godzinach urzędowania Sądu, i terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza przeciwko planowi zarzuty, zgodnie z art. 349 - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65851
 • Dodano: 2021-10-21 09:42:08
 • Administrator

Tłocznia Metali PRESSTA S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65852. TŁOCZNIA METALI „PRESSTA” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bolechowie. KRS 0000026874. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2001 r., sygn. akt XI GUp 4/08. [BMSiG-65179/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 4/08 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dłużnika Tłocznia Metali „PRESSTA” S.A. z siedzibą w Bolechowie (nr KRS 0000026874) obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii II i III. Plan ten można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65852
 • Dodano: 2021-10-21 09:42:23
 • Administrator

Drożdż Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65853. Drożdż Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 425/17/S. [BMSiG-65176/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jarosława Drożdża, PESEL 77031804714, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 425/17/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący częściowe zaspokojenie należności zakwalifikowanych do kategorii II zaspokojenia, ujętych na zatwierdzonej liście wierzytelności, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65853
 • Dodano: 2021-10-21 09:42:37
 • Administrator

OLSH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65854. OLSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000402997. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listopada 2011 r., sygn. akt XVIII GUp 971/19. [BMSiG-65071/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o sporządzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. i przekazaniu przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Spółki OLSH Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 971/19, Sędziemu komisarzowi na adres Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65854
 • Dodano: 2021-10-21 09:42:51
 • Administrator

STAL-MET NIECZAJ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 65855. STAL - MET NIECZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Słupsku. KRS 0000573638. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2015 r., sygn. akt V GUp 1/19. [BMSiG-65036/2021] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do sygn. akt V GUp 1/19, dla upadłego: Stal-Met Nieczaj Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Słupsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000573638, syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi I częściowy plan podziału funduszy datowany na dzień 15 października 2021 roku, przewidujący całkowite zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do kategorii I. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Opolu, przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu (45-368), i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wnieść zarzuty stosownie do treści przepisu art. 350 ustawy - Prawo upadłościowe. Marcin Mirosław Kubiczek kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65855
 • Dodano: 2021-10-21 09:43:06
 • Administrator

Cebula Ewa

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65737. Cebula Ewa. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 165/21 of, V GUp 162/21 of. [BMSiG-65072/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt V GU 165/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 6 września 2021 r. ogłosił upadłość Ewy Cebuli, nr PESEL 59070700981, NIP 6921206892, zamieszkałej w Bełczynie 43, 59-610 Wleń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 162/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65737
 • Dodano: 2021-10-21 09:58:37
 • Administrator

Cebula Ewa

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65737. Cebula Ewa. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 165/21 of, V GUp 162/21 of. [BMSiG-65072/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt V GU 165/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 6 września 2021 r. ogłosił upadłość Ewy Cebuli, nr PESEL 59070700981, NIP 6921206892, zamieszkałej w Bełczynie 43, 59-610 Wleń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 162/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65737
 • Dodano: 2021-10-21 09:58:41
 • Administrator

Babula Paweł

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65738. Babula Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/21 of. [BMSiG-65022/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Pawła Babuli o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Pawła Babuli, zamieszkałego w Radomiu, przy ul. gen. Józefa Hallera 19 m. 60, posługującego się numerem PESEL 80012504598, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65738
 • Dodano: 2021-10-21 09:59:29
 • Administrator

Babula Paweł

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65738. Babula Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/21 of. [BMSiG-65022/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Pawła Babuli o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Pawła Babuli, zamieszkałego w Radomiu, przy ul. gen. Józefa Hallera 19 m. 60, posługującego się numerem PESEL 80012504598, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65738
 • Dodano: 2021-10-21 09:59:32
 • Administrator

Arent Radosław

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65739. Arent Radosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 502/21, XI GUp 919/21. [BMSiG-65228/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 502/21, ogłosił upadłość dłużnika Radosława Arenta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Knapowskiego 17/6, 60-126 Poznań, PESEL 88041303852, NIP 5981555176. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 919/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Pawła Płotka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 621. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Górna Wilda 91/1, 61-563 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65739
 • Dodano: 2021-10-21 10:00:26
 • Administrator

Arent Radosław

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65739. Arent Radosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 502/21, XI GUp 919/21. [BMSiG-65228/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 502/21, ogłosił upadłość dłużnika Radosława Arenta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Knapowskiego 17/6, 60-126 Poznań, PESEL 88041303852, NIP 5981555176. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 919/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Pawła Płotka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 621. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Górna Wilda 91/1, 61-563 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65739
 • Dodano: 2021-10-21 10:00:30
 • Administrator

Błaszyk Sławomir

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65740. Błaszyk Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1321/21, XI GUp 1064/21. [BMSiG-65289/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1321/21 ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Sławomira Błaszyka (PESEL 63111907510, NIP 7811093134), zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Roślinnej 12A/5. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Klonowica 5/1, 60-747 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Dzierżawczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1256. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 1064/21. Sędzia Sądu Rejonowego Adam Januszewski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65740
 • Dodano: 2021-10-21 10:01:31
 • Administrator

Błaszyk Sławomir

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65740. Błaszyk Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1321/21, XI GUp 1064/21. [BMSiG-65289/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1321/21 ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Sławomira Błaszyka (PESEL 63111907510, NIP 7811093134), zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Roślinnej 12A/5. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Klonowica 5/1, 60-747 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Dzierżawczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1256. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 1064/21. Sędzia Sądu Rejonowego Adam Januszewski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65740
 • Dodano: 2021-10-21 10:01:34
 • Administrator

Brzezińska Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65741. Brzezińska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1329/21, XI GUp 1061/21/WS. [BMSiG-65094/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1329/21, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Brzezińskiej (PESEL 70072204662), zam.: os. Andersa 1/11, 64-000 Kościan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1061/21/WS. Wyznacza się syndyka w osobie Tomasza Sroki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1565). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym syndykowi na wskazany adres: ul. 20-go Października 38g/b/26, 63-000 Środa Wielkopolska. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65741
 • Dodano: 2021-10-21 10:02:19
 • Administrator

Brzezińska Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65741. Brzezińska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1329/21, XI GUp 1061/21/WS. [BMSiG-65094/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1329/21, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Brzezińskiej (PESEL 70072204662), zam.: os. Andersa 1/11, 64-000 Kościan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1061/21/WS. Wyznacza się syndyka w osobie Tomasza Sroki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1565). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym syndykowi na wskazany adres: ul. 20-go Października 38g/b/26, 63-000 Środa Wielkopolska. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65741
 • Dodano: 2021-10-21 10:02:22
 • Administrator

Chojnowska Beata

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65742. Chojnowska Beata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 455/21, VIII GUp 457/21. [BMSiG-65257/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 455/21 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Beaty Chojnowskiej, zamieszkałej przy ul. Raczkowskiej 38, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 68110405625 oraz numerem NIP 8441513075, nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć Piotra Tarasiewicz (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości, V. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.), VI. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str.19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 457/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65742
 • Dodano: 2021-10-21 10:03:04
 • Administrator

Chojnowska Beata

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65742. Chojnowska Beata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 455/21, VIII GUp 457/21. [BMSiG-65257/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 455/21 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Beaty Chojnowskiej, zamieszkałej przy ul. Raczkowskiej 38, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 68110405625 oraz numerem NIP 8441513075, nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć Piotra Tarasiewicz (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości, V. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.), VI. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str.19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 457/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65742
 • Dodano: 2021-10-21 10:03:07
 • Administrator

Chojnowski Jan

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65743. Chojnowski Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 489/21, VIII GUp 458/21. [BMSiG-65259/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 489/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jana Chojnowskiego, zamieszkałego przy ul. Raczkowskiej 38, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 67020610710 oraz numerem NIP 8441146530, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości; V. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.); VI. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str.19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 458/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65743
 • Dodano: 2021-10-21 10:03:54
 • Administrator

Chojnowski Jan

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65743. Chojnowski Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 489/21, VIII GUp 458/21. [BMSiG-65259/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 489/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jana Chojnowskiego, zamieszkałego przy ul. Raczkowskiej 38, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 67020610710 oraz numerem NIP 8441146530, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości; V. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.); VI. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str.19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 458/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65743
 • Dodano: 2021-10-21 10:03:57
 • Administrator

Cyniak Michał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65744. Cyniak Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 656/21, XIV GUp 727/21. [BMSiG-65269/2021] Sygn. akt XIV GU 656/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Michała Cyniaka, PESEL 87090601690, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 727/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 899. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65744
 • Dodano: 2021-10-21 10:04:40
 • Administrator

Cyniak Michał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65744. Cyniak Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 656/21, XIV GUp 727/21. [BMSiG-65269/2021] Sygn. akt XIV GU 656/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Michała Cyniaka, PESEL 87090601690, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 727/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 899. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65744
 • Dodano: 2021-10-21 10:04:43
 • Administrator

Czarnecka Sabina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-09-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65745. Czarnecka Sabina. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 437/21, VI GUp 447/21 of. [BMSiG-65018/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 września 2021 r., o sygn. akt VI GU 437/21, ogłosił upadłość dłużniczki Sabiny Czarneckiej, PESEL 88022701329, zamieszkałej: ul. Anieli Krzywoń 17A/1, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon: 663 505 550, rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 447/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65745
 • Dodano: 2021-10-21 10:05:26
 • Administrator

Czarnecka Sabina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65745. Czarnecka Sabina. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 437/21, VI GUp 447/21 of. [BMSiG-65018/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 września 2021 r., o sygn. akt VI GU 437/21, ogłosił upadłość dłużniczki Sabiny Czarneckiej, PESEL 88022701329, zamieszkałej: ul. Anieli Krzywoń 17A/1, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon: 663 505 550, rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 447/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65745
 • Dodano: 2021-10-21 10:05:30
 • Administrator

Derdulski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65746. Derdulski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 175/21, V GUp 158/21. [BMSiG-64998/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2021 r., sygn. akt V GU 175/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 1 września 2021 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Derdulskiego, PESEL 64040101233, NIP 8771086179, zamieszkałej: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 83. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 158/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65746
 • Dodano: 2021-10-21 10:06:22
 • Administrator

Derdulski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65746. Derdulski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 175/21, V GUp 158/21. [BMSiG-64998/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2021 r., sygn. akt V GU 175/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 1 września 2021 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Derdulskiego, PESEL 64040101233, NIP 8771086179, zamieszkałej: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 83. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 158/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65746
 • Dodano: 2021-10-21 10:06:25
 • Administrator

Dmytryszyn Sebastian

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65747. Dmytryszyn Sebastian. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 509/21 „of”. [BMSiG-65268/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2021 r. ogłosił upadłość Sebastiana Dmytryszyna, zamieszkałego w miejscowości Płudy 16B, 21-404 Trzebieszów, PESEL 73092615551, NIP 6461348980, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Dmytryszyna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Sebastiana Dmytryszyna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 509/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65747
 • Dodano: 2021-10-21 10:07:20
 • Administrator

Dmytryszyn Sebastian

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65747. Dmytryszyn Sebastian. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 509/21 „of”. [BMSiG-65268/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2021 r. ogłosił upadłość Sebastiana Dmytryszyna, zamieszkałego w miejscowości Płudy 16B, 21-404 Trzebieszów, PESEL 73092615551, NIP 6461348980, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Dmytryszyna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Sebastiana Dmytryszyna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 509/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65747
 • Dodano: 2021-10-21 10:07:22
 • Administrator

Dogadalska Teresa

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65748. Dogadalska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 612/21, XIV GUp 728/21. [BMSiG-65189/2021] Sygn. akt XIV GU 612/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Teresy Dogadalskiej, PESEL 62062707701, NIP 7751020797, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 728/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 4A lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65748
 • Dodano: 2021-10-21 10:08:15
 • Administrator

Dogadalska Teresa

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65748. Dogadalska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 612/21, XIV GUp 728/21. [BMSiG-65189/2021] Sygn. akt XIV GU 612/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Teresy Dogadalskiej, PESEL 62062707701, NIP 7751020797, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 728/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 4A lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65748
 • Dodano: 2021-10-21 10:08:18
 • Administrator

Fabisiewicz Iwona

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65749. Fabisiewicz Iwonna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 171/21, XIX GUp 701/21. [BMSiG-65030/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 171/21: 1. Ogłosił upadłość Iwonny Fabisiewicz, zamieszkałej w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 7 lok. 52 (kod pocztowy 02-495), PESEL 58010403966, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 498 ze zmianami); 3. wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: biuro syndyka Tomasza Sadurskiego, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyzna czonemu w niniejszej sprawie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji są dów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą- w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich. Poucza się jednocześnie, ż e zgodnie z art. 357 § 21 K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowią cym, ż e postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym są d uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarż eniu i tylko na ż ą danie strony (wymagają ce uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia dorę czenia postanowienia (obwieszczenia). Postę powanie upadłościowe Iwonny Fabisiewicz bę dzie prowadzone pod sygnaturąakt XIX GUp 701/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65749
 • Dodano: 2021-10-21 10:08:54
 • Administrator

Fiutowska Renata

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65750. Fiutowska Renata. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 200/21 of. [BMSiG-65033/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Renaty Fiutowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Renaty Fiutowskiej, zamieszkałej w miejscowości Gąsawy Rządowe 96A, gmina Jastrząb, kod 26-502, posługującej się numerem PESEL 66060708764, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi, na adres: ul. Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65750
 • Dodano: 2021-10-21 10:12:39
 • Administrator

Fiutowska Renata

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65750. Fiutowska Renata. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 200/21 of. [BMSiG-65033/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Renaty Fiutowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Renaty Fiutowskiej, zamieszkałej w miejscowości Gąsawy Rządowe 96A, gmina Jastrząb, kod 26-502, posługującej się numerem PESEL 66060708764, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi, na adres: ul. Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65750
 • Dodano: 2021-10-21 10:12:42
 • Administrator

Gajewska-Drzycimska Klara

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65751. Gajewska-Drzycimska Klara. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 599/21 of, VI GUp 488/21. [BMSiG-65155/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku, sygn. akt VI GU 599/21 of, ogłosił upadłość Klary Gajewskiej- -Drzycimskiej, numer PESEL 52040716049, NIP 5932036743, zamieszkałej: 83-130 Pelplin, ul. Dworcowa 3/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk., ul. Szkolna 8, z podaniem sygnatury akt VI GUp 488/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospo darczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65751
 • Dodano: 2021-10-21 10:13:32
 • Administrator

Gajewska-Drzycimska Klara

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65751. Gajewska-Drzycimska Klara. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 599/21 of, VI GUp 488/21. [BMSiG-65155/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku, sygn. akt VI GU 599/21 of, ogłosił upadłość Klary Gajewskiej- -Drzycimskiej, numer PESEL 52040716049, NIP 5932036743, zamieszkałej: 83-130 Pelplin, ul. Dworcowa 3/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk., ul. Szkolna 8, z podaniem sygnatury akt VI GUp 488/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospo darczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65751
 • Dodano: 2021-10-21 10:13:35
 • Administrator

Gawroński Lech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-10-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65752. Gawroński Lech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 968/21, XII GUp 788/21. [BMSiG-65152/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 968/21, ogłosił upadłość Lecha Gawrońskiego, PESEL 60120510571, zamieszkałego w Gliwicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (Cichoń), numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Przyznaje się syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządza się jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4911 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 788/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65752
 • Dodano: 2021-10-21 10:14:17
 • Administrator

Gawroński Lech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65752. Gawroński Lech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 968/21, XII GUp 788/21. [BMSiG-65152/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 968/21, ogłosił upadłość Lecha Gawrońskiego, PESEL 60120510571, zamieszkałego w Gliwicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (Cichoń), numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Przyznaje się syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządza się jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4911 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 788/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65752
 • Dodano: 2021-10-21 10:14:20
 • Administrator

Górna Marlena

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65753. Górna Marlena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 349/21, V GUp 298/21 of. [BMSiG-65146/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2021 r., sygn. akt V GU 349/21, ogłosił upadłość Marleny Górnej, numer PESEL 86052812268, NIP 7511671905, zamieszkałej w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 2c/12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza Sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Wachocka, ul. Żółkiewskiego 4, 46-220 Byczyna). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 298/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65753
 • Dodano: 2021-10-21 10:15:09
 • Administrator

Górna Marlena

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65753. Górna Marlena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 349/21, V GUp 298/21 of. [BMSiG-65146/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2021 r., sygn. akt V GU 349/21, ogłosił upadłość Marleny Górnej, numer PESEL 86052812268, NIP 7511671905, zamieszkałej w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 2c/12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza Sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Wachocka, ul. Żółkiewskiego 4, 46-220 Byczyna). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 298/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65753
 • Dodano: 2021-10-21 10:15:15
 • Administrator

Isajew Karol

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65754. Isajew Karol. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1502/20/S, VIII GUp 1032/21/S. [BMSiG-65194/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.10.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1502/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Karola Isajewa (PESEL 91071114176, NIP 8741741751), zamieszkałego w Krakowie, ul. Józefa Fredleina 7/53, 30-009 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 1032/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65754
 • Dodano: 2021-10-21 10:16:00
 • Administrator

Isajew Karol

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65754. Isajew Karol. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1502/20/S, VIII GUp 1032/21/S. [BMSiG-65194/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.10.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1502/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Karola Isajewa (PESEL 91071114176, NIP 8741741751), zamieszkałego w Krakowie, ul. Józefa Fredleina 7/53, 30-009 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 1032/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65754
 • Dodano: 2021-10-21 10:16:02
 • Administrator

Gumiężny Łukasz

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65755. Gumiężny Łukasz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 197/21 of. [BMSiG-65062/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Łukasza Gumiężnego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Łukasza Gumiężnego, zamieszkałego w miejscowości Kotorydz, gmina Tarczyn, przy ulicy Warszawskiej 10, posługującego się numerem PESEL 83051407354, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: ul. Kazimierza Kelles-Krauza 13 lok. U7, 26-610 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65755
 • Dodano: 2021-10-21 10:16:51
 • Administrator

Gumiężny Łukasz

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65755. Gumiężny Łukasz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 197/21 of. [BMSiG-65062/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Łukasza Gumiężnego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Łukasza Gumiężnego, zamieszkałego w miejscowości Kotorydz, gmina Tarczyn, przy ulicy Warszawskiej 10, posługującego się numerem PESEL 83051407354, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: ul. Kazimierza Kelles-Krauza 13 lok. U7, 26-610 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65755
 • Dodano: 2021-10-21 10:16:55
 • Administrator

Iwański Rafał

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-10-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65756. Iwański Rafał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 296/21, V GUp „of” 264/21. [BMSiG-65263/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 października 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 296/21): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Rafała Iwańskiego, zamieszkałego: ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo, PESEL 81060814213, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; VI. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 264/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65756
 • Dodano: 2021-10-21 10:17:42
 • Administrator

Iwański Rafał

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65756. Iwański Rafał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 296/21, V GUp „of” 264/21. [BMSiG-65263/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 października 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 296/21): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Rafała Iwańskiego, zamieszkałego: ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo, PESEL 81060814213, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; VI. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 264/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65756
 • Dodano: 2021-10-21 10:17:46
 • Administrator

Janek Norbert

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65757. Janek Norbert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 393/21 of, V GUp 303/21. [BMSiG-65020/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 r., o sygn. akt V GU 393/21 of, ogłosił upadłość Norberta Janka, PESEL 56030218197, zamieszkały: 47-180 Izbicko, Polna 25/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1316, adres biura syndyka: Łukasz Goszczyński Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 1A lokal nr 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.U.E.L.2015.141.19, z późn. zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem, sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 303/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65757
 • Dodano: 2021-10-21 10:18:35
 • Administrator

Janek Norbert

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65757. Janek Norbert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 393/21 of, V GUp 303/21. [BMSiG-65020/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 r., o sygn. akt V GU 393/21 of, ogłosił upadłość Norberta Janka, PESEL 56030218197, zamieszkały: 47-180 Izbicko, Polna 25/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1316, adres biura syndyka: Łukasz Goszczyński Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 1A lokal nr 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.U.E.L.2015.141.19, z późn. zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem, sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 303/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65757
 • Dodano: 2021-10-21 10:18:38
 • Administrator

Janiszewski Marek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65758. Janiszewski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 668/21, XIX GUp 1311/21. [BMSiG-65145/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 668/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Janiszewskiego, zam. w Warszawie (PESEL 56031000450), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1311/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65758
 • Dodano: 2021-10-21 10:19:19
 • Administrator

Janiszewski Marek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65758. Janiszewski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 668/21, XIX GUp 1311/21. [BMSiG-65145/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 668/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Janiszewskiego, zam. w Warszawie (PESEL 56031000450), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1311/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65758
 • Dodano: 2021-10-21 10:19:22
 • Administrator

Jasek Danuta

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65759. Jasek Danuta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 204/21. [BMSiG-65016/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Danuty Jasek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Danuty Jasek, zamieszkałej w Kozienicach, przy ulicy Pogodnej 5, 26-900 Aleksandrówka, Kozienice, posługującej się numerem PESEL 47072303189, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65759
 • Dodano: 2021-10-21 10:20:08
 • Administrator

Jasek Danuta

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65759. Jasek Danuta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 204/21. [BMSiG-65016/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Danuty Jasek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Danuty Jasek, zamieszkałej w Kozienicach, przy ulicy Pogodnej 5, 26-900 Aleksandrówka, Kozienice, posługującej się numerem PESEL 47072303189, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65759
 • Dodano: 2021-10-21 10:20:13
 • Administrator

Jurochnik Jarosław

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65760. Jurochnik Jarosław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 546/21, XII GUp 345/21. [BMSiG-65203/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku ogłoszono upadłość Jarosława Jurochnika (PESEL 68070706958, NIP 5261017930), zamieszkałego: ul. Sportowa 1B/10, 72-100 Goleniów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 345/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Sołtys-Kurpiel, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1025. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Miodowa 119a/3, 71-497 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 345/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okrę gowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65760
 • Dodano: 2021-10-21 10:21:04
 • Administrator

Jurochnik Jarosław

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65760. Jurochnik Jarosław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 546/21, XII GUp 345/21. [BMSiG-65203/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku ogłoszono upadłość Jarosława Jurochnika (PESEL 68070706958, NIP 5261017930), zamieszkałego: ul. Sportowa 1B/10, 72-100 Goleniów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 345/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Sołtys-Kurpiel, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1025. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Miodowa 119a/3, 71-497 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 345/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okrę gowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65760
 • Dodano: 2021-10-21 10:21:06
 • Administrator

Jasiaczek Urszula

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65761. Jasiaczek Urszula. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 284/21, XIV GUp 694/21. [BMSiG-65088/2021] Sygn. akt XIV GU 284/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Jasiaczek, numer PESEL 49060810240, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 694/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4A lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wie czystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65761
 • Dodano: 2021-10-21 10:23:27
 • Administrator

Jasiaczek Urszula

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65761. Jasiaczek Urszula. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 284/21, XIV GUp 694/21. [BMSiG-65088/2021] Sygn. akt XIV GU 284/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Jasiaczek, numer PESEL 49060810240, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 694/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4A lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wie czystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65761
 • Dodano: 2021-10-21 10:23:30
 • Administrator

Jaworska Alicja

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65762. Jaworska Alicja. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 479/21 „of”. [BMSiG-65227/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 października 2021 r. ogłosił upadłość Alicji Jaworskiej, zamieszkałej w Krasnymstawie przy ul. Zielonej 3, 22-300 Krasnystaw, PESEL 78022503908, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Alicji Jaworskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Alicji Jaworskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 479/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65762
 • Dodano: 2021-10-21 10:24:26
 • Administrator

Jaworska Alicja

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65762. Jaworska Alicja. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 479/21 „of”. [BMSiG-65227/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 października 2021 r. ogłosił upadłość Alicji Jaworskiej, zamieszkałej w Krasnymstawie przy ul. Zielonej 3, 22-300 Krasnystaw, PESEL 78022503908, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Alicji Jaworskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Alicji Jaworskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 479/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65762
 • Dodano: 2021-10-21 10:24:29
 • Administrator

Józefiak Paweł

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65763. Józefiak Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1212/21, XI GUp 941/21. [BMSiG-65232/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1212/21, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Józefiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego ulica Wiśniowa 8A, 61-477 Poznań, PESEL 70051502394. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Artura Henryka Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 941/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65763
 • Dodano: 2021-10-21 10:25:20
 • Administrator

Józefiak Paweł

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65763. Józefiak Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1212/21, XI GUp 941/21. [BMSiG-65232/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1212/21, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Józefiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego ulica Wiśniowa 8A, 61-477 Poznań, PESEL 70051502394. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Artura Henryka Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 941/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65763
 • Dodano: 2021-10-21 10:25:23
 • Administrator

Juszczak Karina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65764. Juszczak Karina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 123/21, XIX GUp 1335/21. [BMSiG-64990/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 123/21, postanowieniem z dnia 7 października 2021 roku ogłosił upadłość Kariny Juszczak, posiadającej numer PESEL 96110810129, zamieszkałej w Warszawie. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Wiśniewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1430). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Anna Wiśniewska, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp.j., al. J.Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1335/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 Prawa upadłościowego). Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65764
 • Dodano: 2021-10-21 10:26:09
 • Administrator

Juszczak Karina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65764. Juszczak Karina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 123/21, XIX GUp 1335/21. [BMSiG-64990/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 123/21, postanowieniem z dnia 7 października 2021 roku ogłosił upadłość Kariny Juszczak, posiadającej numer PESEL 96110810129, zamieszkałej w Warszawie. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Wiśniewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1430). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Anna Wiśniewska, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp.j., al. J.Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1335/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 Prawa upadłościowego). Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65764
 • Dodano: 2021-10-21 10:26:12
 • Administrator

Kaczmarek Tomasz

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65765. Kaczmarek Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 168/21, V GUp 164/21 of. [BMSiG-65230/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie z 29.09.2021 r., sygn. akt V GU 168/21, na skutek wniosku z dnia 3.09.2021 r., którym ogłosił upadłość co do dłużnika - Tomasza Kaczmarka, PESEL 84020812256, zam.: Sosnówka, ul. Jeleniogórska 6, 58-564 Sosnówka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Prugara (Prugar) (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1497, adres: Adam Prugar Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Bankowa 21, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 164/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65765
 • Dodano: 2021-10-21 10:26:59
 • Administrator

Kaczmarek Tomasz

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65765. Kaczmarek Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 168/21, V GUp 164/21 of. [BMSiG-65230/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie z 29.09.2021 r., sygn. akt V GU 168/21, na skutek wniosku z dnia 3.09.2021 r., którym ogłosił upadłość co do dłużnika - Tomasza Kaczmarka, PESEL 84020812256, zam.: Sosnówka, ul. Jeleniogórska 6, 58-564 Sosnówka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Prugara (Prugar) (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1497, adres: Adam Prugar Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Bankowa 21, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 164/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65765
 • Dodano: 2021-10-21 10:27:02
 • Administrator

Kiluk-Kaźmierzewska Jolanta

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65766. Kiluk-Kaźmierzewska Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 429/21, VIII GUp 454/21. [BMSiG-65255/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 429/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jolanty Kiluk-Kaźmierzewskiej, zam.: ul. 11 Listopada 30 m. 73, 19-300 Ełk, PESEL 65060500505, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Piotr Tarasiewicz Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 500 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 454/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65766
 • Dodano: 2021-10-21 10:27:44
 • Administrator

Kiluk-Kaźmierzewska Jolanta

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65766. Kiluk-Kaźmierzewska Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 429/21, VIII GUp 454/21. [BMSiG-65255/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 października 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 429/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jolanty Kiluk-Kaźmierzewskiej, zam.: ul. 11 Listopada 30 m. 73, 19-300 Ełk, PESEL 65060500505, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Piotr Tarasiewicz Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 500 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 454/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65766
 • Dodano: 2021-10-21 10:27:47
 • Administrator

Kleina Barbara

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65767. Kleina Barbara. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 731/21/3, X GUp 1055/21/3. [BMSiG-65103/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 731/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Barbary Kleiny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-616 Katowice, ul. Jankego 107/3, posiadającej numer PESEL 81021119627. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1055/21/3. Na syndyka wyznaczono Kamilę Cag-Migułę, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1124. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 lok. 102, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65767
 • Dodano: 2021-10-21 10:28:30
 • Administrator

Kleina Barbara

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65767. Kleina Barbara. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 731/21/3, X GUp 1055/21/3. [BMSiG-65103/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 września 2021 r., pod sygn. akt X GU 731/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Barbary Kleiny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-616 Katowice, ul. Jankego 107/3, posiadającej numer PESEL 81021119627. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1055/21/3. Na syndyka wyznaczono Kamilę Cag-Migułę, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1124. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 lok. 102, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65767
 • Dodano: 2021-10-21 10:28:33
 • Administrator

Klinkiewitz Oliwia

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65768. Klinkiewitz Oliwia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 504/21, XV GUp 528/21. [BMSiG-65089/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 504/21 ogłosił upadłość dłużnika Oliwii Klinkiewitz (numer PESEL 96022805844), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65768
 • Dodano: 2021-10-21 10:29:18
 • Administrator

Klinkiewitz Oliwia

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65768. Klinkiewitz Oliwia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 504/21, XV GUp 528/21. [BMSiG-65089/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 504/21 ogłosił upadłość dłużnika Oliwii Klinkiewitz (numer PESEL 96022805844), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65768
 • Dodano: 2021-10-21 10:29:21
 • Administrator

Komorowski Piotr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65769. Komorowski Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 435/21 of. [BMSiG-65003/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 października 2021 r., sygnatura akt VI GU 435/21 of: 1. ogłosił upadłość Piotra Komorowskiego, PESEL 71092500972, NIP 5832071504, zamieszkałego: 80-395 Gdańsk, ul. Opolska 4E/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Obrońców Wybrzeża 18 lok. 12, 83-000 Pruszcz Gdański; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył syndyka w osobie Radosława Kieronia, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1171, adres: ul. Obrońców Wybrzeża 18 lok. 12, 83-000 Pruszcz Gdański; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznał syndykowi masy upadłości Radosławowi Kieroniowi zaliczkę w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; 7. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65769
 • Dodano: 2021-10-21 10:30:10
 • Administrator

Komorowski Piotr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65769. Komorowski Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 435/21 of. [BMSiG-65003/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 października 2021 r., sygnatura akt VI GU 435/21 of: 1. ogłosił upadłość Piotra Komorowskiego, PESEL 71092500972, NIP 5832071504, zamieszkałego: 80-395 Gdańsk, ul. Opolska 4E/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Obrońców Wybrzeża 18 lok. 12, 83-000 Pruszcz Gdański; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył syndyka w osobie Radosława Kieronia, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1171, adres: ul. Obrońców Wybrzeża 18 lok. 12, 83-000 Pruszcz Gdański; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznał syndykowi masy upadłości Radosławowi Kieroniowi zaliczkę w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; 7. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65769
 • Dodano: 2021-10-21 10:30:17
 • Administrator

Krawczyński Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65770. Krawczyński Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 750/21, XIX GUp 1277/21. [BMSiG-65244/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 750/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Krawczyńskiego, zamieszkałego w Piastowie, PESEL 95022810692, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć na syndyka Daniela Zabłockiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 01-756 Warszawa, ulica Przasnyska 6A, 5 piętro, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi wyznaczonemu w pkt. 3 zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2000 złotych (słownie: dwa tysiące) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1277/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65770
 • Dodano: 2021-10-21 10:31:01
 • Administrator

Krawczyński Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65770. Krawczyński Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 750/21, XIX GUp 1277/21. [BMSiG-65244/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 750/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Krawczyńskiego, zamieszkałego w Piastowie, PESEL 95022810692, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć na syndyka Daniela Zabłockiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 01-756 Warszawa, ulica Przasnyska 6A, 5 piętro, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi wyznaczonemu w pkt. 3 zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2000 złotych (słownie: dwa tysiące) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1277/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65770
 • Dodano: 2021-10-21 10:31:05
 • Administrator

Laskowska Iwona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65771. Laskowska Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 566/21, XIV GUp 708/21. [BMSiG-65258/2021] Sygn. akt XIV GU 566/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Iwony Laskowskiej, numer PESEL 63101100509, numer NIP 7292011243, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 708/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 899. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65771
 • Dodano: 2021-10-21 10:31:55
 • Administrator

Laskowska Iwona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65771. Laskowska Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 566/21, XIV GUp 708/21. [BMSiG-65258/2021] Sygn. akt XIV GU 566/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Iwony Laskowskiej, numer PESEL 63101100509, numer NIP 7292011243, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 708/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 899. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65771
 • Dodano: 2021-10-21 10:31:59
 • Administrator

Lubaszka Piotr

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-21. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 65772. Lubaszka Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1976/20, XIX GUp 157/21. [BMSiG-65154/2021] Sygn. akt XIX GU 1976/20, XIX GUp 157/21 Obwieszcza się, że w Postanowieniu z dnia 16 lutego 2021 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 41/2021 z dnia 2 marca 2021 r. poz. 14497, nie odmienna forma nazwiska upadłego brzmi: Piotr Lubaszka. W tytule obwieszczenia podano błędnie: Piotr Lubaszko. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65772
 • Dodano: 2021-10-21 10:32:44
 • Administrator

Maćko Hanna

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65773. Maćko Hanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 152/21, V GUp 148/21. [BMSiG-64995/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 września 2021 r., sygn. akt V GU 152/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 9 sierpnia 2021 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Hanny Maćko, PESEL 86072918881, zamieszkałej: 14-300 Morąg, ul. Kwiatowa 2/5. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 148/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65773
 • Dodano: 2021-10-21 10:33:38
 • Administrator

Maćko Hanna

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65773. Maćko Hanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 152/21, V GUp 148/21. [BMSiG-64995/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 września 2021 r., sygn. akt V GU 152/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 9 sierpnia 2021 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Hanny Maćko, PESEL 86072918881, zamieszkałej: 14-300 Morąg, ul. Kwiatowa 2/5. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 148/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65773
 • Dodano: 2021-10-21 10:33:41
 • Administrator

Łukaszewicz Marcin

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65774. Łukaszewicz Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 313/21, V GUp 337/21. [BMSiG-65193/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 313/21, V GUp 337/21. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Postanowieniem z dnia 12.07.2021 r., sygn. akt V GU 313/21, w sprawie z wniosku Dłużnika o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2021 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość - Marcina Łukaszewicza, zam.: 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 29/31, nr PESEL 80053103912, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29, 3. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Syndykowi na adres: Kancelaria THEMIS w Krakowie, Biuro Syndyka: 37-700 Przemyśl, Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 21/3, w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem sygn. akt V GUp 337/21, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. określić, iż postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. up., a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza, 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę powania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm..: dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Ryszard Mauthe syndyk, lic. nr 29 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65774
 • Dodano: 2021-10-21 10:34:38
 • Administrator

Łukaszewicz Marcin

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65774. Łukaszewicz Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 313/21, V GUp 337/21. [BMSiG-65193/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 313/21, V GUp 337/21. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Postanowieniem z dnia 12.07.2021 r., sygn. akt V GU 313/21, w sprawie z wniosku Dłużnika o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2021 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość - Marcina Łukaszewicza, zam.: 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 29/31, nr PESEL 80053103912, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29, 3. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Syndykowi na adres: Kancelaria THEMIS w Krakowie, Biuro Syndyka: 37-700 Przemyśl, Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 21/3, w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem sygn. akt V GUp 337/21, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. określić, iż postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. up., a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza, 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę powania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm..: dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Ryszard Mauthe syndyk, lic. nr 29 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65774
 • Dodano: 2021-10-21 10:34:42
 • Administrator

Morka Tomasz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65775. Morka Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 693/21, XII GUp 346/21. [BMSiG-65254/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Tomasza Morki (PESEL 71051902276, NIP 8531091229), zamieszkałego: ul. Polna 5B, 74-200 Pyrzyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 346/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Sołtys-Kurpiel, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1025. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Miodowa 119a/3, 71-497 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 346/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65775
 • Dodano: 2021-10-21 10:35:35
 • Administrator

Morka Tomasz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65775. Morka Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 693/21, XII GUp 346/21. [BMSiG-65254/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku, ogłoszono upadłość Tomasza Morki (PESEL 71051902276, NIP 8531091229), zamieszkałego: ul. Polna 5B, 74-200 Pyrzyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 346/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Sołtys-Kurpiel, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1025. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Miodowa 119a/3, 71-497 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 346/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65775
 • Dodano: 2021-10-21 10:35:38
 • Administrator

Nawrocka Joanna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65776. Nawrocka Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 560/21, XV GUp 556/21. [BMSiG-65226/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.10.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 560/21 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Nawrockiej (PESEL 74121703502, NIP 9531164650) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (numer KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19, ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65776
 • Dodano: 2021-10-21 10:36:20
 • Administrator

Nawrocka Joanna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65776. Nawrocka Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 560/21, XV GUp 556/21. [BMSiG-65226/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.10.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 560/21 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Nawrockiej (PESEL 74121703502, NIP 9531164650) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (numer KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19, ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65776
 • Dodano: 2021-10-21 10:36:23
 • Administrator

Ojrzyńska Magdalena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65777. Ojrzyńska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 388/21, XIV GUp 720/21. [BMSiG-65210/2021] Sygn. akt XIV GU 388/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Ojrzyńskiej, numer PESEL 97040413220, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 720/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65777
 • Dodano: 2021-10-21 10:37:09
 • Administrator

Ojrzyńska Magdalena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65777. Ojrzyńska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 388/21, XIV GUp 720/21. [BMSiG-65210/2021] Sygn. akt XIV GU 388/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Ojrzyńskiej, numer PESEL 97040413220, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 720/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65777
 • Dodano: 2021-10-21 10:37:12
 • Administrator

Okuński Robert

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65778. Okuński Robert. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 532/21, XIV GUp 721/21. [BMSiG-65216/2021] Sygn. akt XIV GU 532/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Okuńskiego, numer PESEL 68041613858, NIP 7312020513, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 721/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Paweł Kuśmierek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65778
 • Dodano: 2021-10-21 10:37:54
 • Administrator

Okuński Robert

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65778. Okuński Robert. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 532/21, XIV GUp 721/21. [BMSiG-65216/2021] Sygn. akt XIV GU 532/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Okuńskiego, numer PESEL 68041613858, NIP 7312020513, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 721/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Paweł Kuśmierek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65778
 • Dodano: 2021-10-21 10:37:58
 • Administrator

Majchrzak Justyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65779. Majchrzak Justyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 821/20, XIV GUp 717/21. [BMSiG-65192/2021] Sygn. akt XIV GU 821/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Justyny Majchrzak, PESEL 93042610702, NIP 7751584258, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 717/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4a lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65779
 • Dodano: 2021-10-21 10:38:43
 • Administrator

Majchrzak Justyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65779. Majchrzak Justyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 821/20, XIV GUp 717/21. [BMSiG-65192/2021] Sygn. akt XIV GU 821/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Justyny Majchrzak, PESEL 93042610702, NIP 7751584258, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 717/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4a lok. 2, 90-505 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65779
 • Dodano: 2021-10-21 10:38:55
 • Administrator

Pająk Mariusz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65780. Pająk Mariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 652/21 of, VIII GUp 474/21 of. [BMSiG-65242/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 października 2021 r., sygn. akt VIII GU 652/21 of, na skutek wniosku złożonego 7 września 2021 r. ogłosił upadłość Mariusza Pająka, numer PESEL 72090308791, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Kaczkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 309, adres: skrytka pocztowa 1199, 53-675 Wrocław 44). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 474/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować z osobna do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 474/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65780
 • Dodano: 2021-10-21 10:39:38
 • Administrator

Pająk Mariusz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65780. Pająk Mariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 652/21 of, VIII GUp 474/21 of. [BMSiG-65242/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 października 2021 r., sygn. akt VIII GU 652/21 of, na skutek wniosku złożonego 7 września 2021 r. ogłosił upadłość Mariusza Pająka, numer PESEL 72090308791, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Kaczkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 309, adres: skrytka pocztowa 1199, 53-675 Wrocław 44). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 474/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować z osobna do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 474/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65780
 • Dodano: 2021-10-21 10:39:41
 • Administrator

Pawłowska Anna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65781. Pawłowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 583/21, XV GUp 550/21. [BMSiG-65167/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 583/21, ogłosił upadłość Anny Pawłowskiej (PESEL 83111802820, NIP 5540314041), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (numer KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelno ści syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia, należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65781
 • Dodano: 2021-10-21 10:40:21
 • Administrator

Pawłowska Anna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65781. Pawłowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 583/21, XV GUp 550/21. [BMSiG-65167/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 583/21, ogłosił upadłość Anny Pawłowskiej (PESEL 83111802820, NIP 5540314041), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (numer KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelno ści syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia, należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65781
 • Dodano: 2021-10-21 10:40:25
 • Administrator

Perkowska Justyna

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65782. Perkowska Justyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 212/21 of. [BMSiG-65052/2021] Postanowieniem z dnia 15 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Justyny Perkowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Justyny Perkowskiej, zamieszkałej w miejscowości Przewóz Tarnowski 26, 26-910 Przewóz Tarnowski, posługującej się numerem PESEL 84112401469, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65782
 • Dodano: 2021-10-21 10:41:18
 • Administrator

Perkowska Justyna

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65782. Perkowska Justyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 212/21 of. [BMSiG-65052/2021] Postanowieniem z dnia 15 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Justyny Perkowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Justyny Perkowskiej, zamieszkałej w miejscowości Przewóz Tarnowski 26, 26-910 Przewóz Tarnowski, posługującej się numerem PESEL 84112401469, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65782
 • Dodano: 2021-10-21 10:41:21
 • Administrator

Pisarska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65783. Pisarska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 223/21, V GUp 182/21 of. [BMSiG-65150/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 14 października 2021 r., sygn. akt V GU 223/21, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Pisarskiej, zamieszkałej: 59-300 Lubin, ul. Polna 24/2, PESEL 79091009928, NIP 6922091439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Andrzej Duer - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Andrzej Duer, ul. Księcia Witolda 49/18, 50-202 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 182/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Duer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1546). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65783
 • Dodano: 2021-10-21 10:42:12
 • Administrator

Pisarska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65783. Pisarska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 223/21, V GUp 182/21 of. [BMSiG-65150/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 14 października 2021 r., sygn. akt V GU 223/21, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Pisarskiej, zamieszkałej: 59-300 Lubin, ul. Polna 24/2, PESEL 79091009928, NIP 6922091439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Andrzej Duer - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Andrzej Duer, ul. Księcia Witolda 49/18, 50-202 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 182/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Duer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1546). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65783
 • Dodano: 2021-10-21 10:42:15
 • Administrator

Piotrowska Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65784. Piotrowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 704/21, XIV GUp 702/21. [BMSiG-65175/2021] Sygn. akt XIV GU 704/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Piotrowskiej, numer PESEL 82011518941, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 702/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65784
 • Dodano: 2021-10-21 10:42:59
 • Administrator

Piotrowska Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65784. Piotrowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 704/21, XIV GUp 702/21. [BMSiG-65175/2021] Sygn. akt XIV GU 704/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Piotrowskiej, numer PESEL 82011518941, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 702/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65784
 • Dodano: 2021-10-21 10:43:03
 • Administrator

Pisarski Adam

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65785. Pisarski Adam. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 221/21, V GUp 181/21 of. [BMSiG-65144/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 14 października 2021 r., sygn. akt V GU 221/21, ogłosił upadłość dłużnika Adama Pisarskiego, zamieszkałego: 59-300 Lubin, ul. Polna 24/2, PESEL 77062718433, NIP 6921573053, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Andrzej Duer - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Andrzej Duer, ul. Księcia Witolda 49/18, 50-202 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 181/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Duer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1546). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasad nieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65785
 • Dodano: 2021-10-21 10:43:55
 • Administrator

Pisarski Adam

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65785. Pisarski Adam. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 221/21, V GUp 181/21 of. [BMSiG-65144/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 14 października 2021 r., sygn. akt V GU 221/21, ogłosił upadłość dłużnika Adama Pisarskiego, zamieszkałego: 59-300 Lubin, ul. Polna 24/2, PESEL 77062718433, NIP 6921573053, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Andrzej Duer - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Andrzej Duer, ul. Księcia Witolda 49/18, 50-202 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 181/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Duer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1546). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasad nieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65785
 • Dodano: 2021-10-21 10:43:58
 • Administrator

Porada Przemysław

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65786. Porada Przemysław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 363/21, V GUp 309/21. [BMSiG-65034/2021] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4.10.2021 r., sygn. akt V GU 363/21, na skutek wniosku złożonego dnia 30.07.2021 r. ogłosił upadłość Przemysława Porady (Porada), numer PESEL 71123101710, zamieszkałego w Opolu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Michalaka (Michalak) (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1156; adres: Kancelaria Syndyka, Chorzów 41-506, ul. Działkowa 8). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Sąd upadłościowy określił, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia, a funkcję zastępcy Sędzia. Ponadto zawiadamiam, iż System Losowego Przydziału Spraw wylosował Sędziego komisarza w osobie Sędziego Elizy Gajdy, a funkcję zastępcy w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 309/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, a jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu (45-064 Opole, ul. Daszyńskiego 1) za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jakub Michalak (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1156) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65786
 • Dodano: 2021-10-21 10:53:14
 • Administrator

Porada Przemysław

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65786. Porada Przemysław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 363/21, V GUp 309/21. [BMSiG-65034/2021] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4.10.2021 r., sygn. akt V GU 363/21, na skutek wniosku złożonego dnia 30.07.2021 r. ogłosił upadłość Przemysława Porady (Porada), numer PESEL 71123101710, zamieszkałego w Opolu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Michalaka (Michalak) (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1156; adres: Kancelaria Syndyka, Chorzów 41-506, ul. Działkowa 8). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Sąd upadłościowy określił, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia, a funkcję zastępcy Sędzia. Ponadto zawiadamiam, iż System Losowego Przydziału Spraw wylosował Sędziego komisarza w osobie Sędziego Elizy Gajdy, a funkcję zastępcy w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 309/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, a jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu (45-064 Opole, ul. Daszyńskiego 1) za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jakub Michalak (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1156) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65786
 • Dodano: 2021-10-21 10:53:17
 • Administrator

Przybyś Zbigniew

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65787. Przybyś Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 314/21, XIV GUp 695/21. [BMSiG-65185/2021] Sygn. akt XIV GU 314/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Przybysia, numer PESEL 55101211475, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 695/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65787
 • Dodano: 2021-10-21 10:53:59
 • Administrator

Przybyś Zbigniew

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65787. Przybyś Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 314/21, XIV GUp 695/21. [BMSiG-65185/2021] Sygn. akt XIV GU 314/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Przybysia, numer PESEL 55101211475, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 695/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65787
 • Dodano: 2021-10-21 10:54:03
 • Administrator

Pstraś Elżbieta

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65788. Pstraś Elżbieta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 269/21 of, V GUp 306/21 of. [BMSiG-65046/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 r., sygn. akt V GU 269/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 9 września 2020 r. ogłosił upadłość Elżbiety Pstraś, zam.: Opole (45-344), PESEL 57091300386, NIP 7542563619, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 566, adres: ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228; dalej P.u.), a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 P.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 306/21 of. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty należy wpłacić na konto masy upadłości nr 32 2490 0005 0000 4600 4466 0008, a potwierdzenie ich uiszczenia dołączyć do zgłoszenia wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury V GUp 306/21 of, w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65788
 • Dodano: 2021-10-21 10:54:51
 • Administrator

Pstraś Elżbieta

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65788. Pstraś Elżbieta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 269/21 of, V GUp 306/21 of. [BMSiG-65046/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2021 r., sygn. akt V GU 269/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 9 września 2020 r. ogłosił upadłość Elżbiety Pstraś, zam.: Opole (45-344), PESEL 57091300386, NIP 7542563619, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 566, adres: ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228; dalej P.u.), a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 P.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 306/21 of. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty należy wpłacić na konto masy upadłości nr 32 2490 0005 0000 4600 4466 0008, a potwierdzenie ich uiszczenia dołączyć do zgłoszenia wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury V GUp 306/21 of, w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65788
 • Dodano: 2021-10-21 10:54:55
 • Administrator

Rogala Sylwia

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65789. Rogala Sylwia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 198/21 of. [BMSiG-65042/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Sylwii Rogali o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Sylwii Rogali, zamieszkałej w Pionkach, Aleje Lipowe 6 m. 2, posługującej się numerem PESEL 85111601621, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wie czystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65789
 • Dodano: 2021-10-21 10:55:39
 • Administrator

Rogala Sylwia

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65789. Rogala Sylwia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 198/21 of. [BMSiG-65042/2021] Postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Sylwii Rogali o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Sylwii Rogali, zamieszkałej w Pionkach, Aleje Lipowe 6 m. 2, posługującej się numerem PESEL 85111601621, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wie czystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65789
 • Dodano: 2021-10-21 10:55:45
 • Administrator

Pstraś Zdzisław

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65790. Pstraś Zdzisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 270/21 of, V GUp 305/21 of. [BMSiG-65053/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 września 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 270/21 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Zdzisława Pstrasia, zam.: Opole (45-344), PESEL 52032107479, NIP 7542598960, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wyznaczając syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1228, dalej p.u.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 305/21 of. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty należy wpłacić na konto masy upadłości nr 87 2490 0005 0000 4600 4806 1002, a potwierdzenie ich uiszczenia dołączyć do zgłoszenia wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury V GUp 305/21 of, w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65790
 • Dodano: 2021-10-21 10:56:38
 • Administrator

Pstraś Zdzisław

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65790. Pstraś Zdzisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 270/21 of, V GUp 305/21 of. [BMSiG-65053/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 września 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 270/21 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Zdzisława Pstrasia, zam.: Opole (45-344), PESEL 52032107479, NIP 7542598960, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wyznaczając syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1228, dalej p.u.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 305/21 of. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty należy wpłacić na konto masy upadłości nr 87 2490 0005 0000 4600 4806 1002, a potwierdzenie ich uiszczenia dołączyć do zgłoszenia wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury V GUp 305/21 of, w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65790
 • Dodano: 2021-10-21 10:56:41
 • Administrator

Resztak Tomasz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-09-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65791. Resztak Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 444/21 „of”. [BMSiG-65241/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2021 r. ogłosił upadłość Tomasza Resztaka, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Odlewniczej 12/37, 20-219 Lublin, PESEL 75061505010, NIP 9462089200, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Tomasza Resztaka, jako osoby fizycz nej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Resztaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krzysztofa Gołaszewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 959. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Godebskiego 6/1, 20-045 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 444/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65791
 • Dodano: 2021-10-21 10:57:33
 • Administrator

Resztak Tomasz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65791. Resztak Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 444/21 „of”. [BMSiG-65241/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2021 r. ogłosił upadłość Tomasza Resztaka, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Odlewniczej 12/37, 20-219 Lublin, PESEL 75061505010, NIP 9462089200, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Tomasza Resztaka, jako osoby fizycz nej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Resztaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krzysztofa Gołaszewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 959. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Godebskiego 6/1, 20-045 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 444/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65791
 • Dodano: 2021-10-21 10:57:36
 • Administrator

Saadi Monika

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65792. Saadi Monika. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 638/21, XII GUp 349/21. [BMSiG-65200/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku ogłoszono upadłość Moniki Saadi (PESEL 74041207968; NIP 8541899878), zamieszkałej: ul. Witkiewicza 9, 70-310 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 349/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wardyna, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Królowej Korony Polskiej 24 lokal 6, 70-486 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 349/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65792
 • Dodano: 2021-10-21 10:58:21
 • Administrator

Saadi Monika

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65792. Saadi Monika. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 638/21, XII GUp 349/21. [BMSiG-65200/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 października 2021 roku ogłoszono upadłość Moniki Saadi (PESEL 74041207968; NIP 8541899878), zamieszkałej: ul. Witkiewicza 9, 70-310 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 349/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wardyna, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Królowej Korony Polskiej 24 lokal 6, 70-486 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 349/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65792
 • Dodano: 2021-10-21 10:58:24
 • Administrator

Sabada Daniel

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65793. Sabada Daniel. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 681/21 of, VIII GUp 473/21 of. [BMSiG-65171/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.10.2021 r., o sygn. akt VIII GU 681/21 of, na skutek wniosku złożonego 24.09.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika - Daniela Sabady (PESEL 77072412833), zamieszkałego w Sycowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184, adres: ul Ruska 22, 50-079 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 473/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65793
 • Dodano: 2021-10-21 10:59:17
 • Administrator

Sabada Daniel

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-21. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65793. Sabada Daniel. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 681/21 of, VIII GUp 473/21 of. [BMSiG-65171/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.10.2021 r., o sygn. akt VIII GU 681/21 of, na skutek wniosku złożonego 24.09.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika - Daniela Sabady (PESEL 77072412833), zamieszkałego w Sycowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184, adres: ul Ruska 22, 50-079 Wrocław). Postęp