Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1420

Doradców restrukturyzacyjnych

51883

Postępowań upadłościowych

12

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14464. CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000541419. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2015 r., sygn. akt XI GU 1037/20, XI GUp 196/21/EL. [BMSiG-13156/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1037/20, ogłosił upadłość dłużnika Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z o.o. (KRS 0000541419) z siedzibą w Poznaniu. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 196/21/EL. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Patrycja Grenda Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Młyńska 5A/1, 61-729 POZNAŃ, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że funkcję Sędziego komisarza pełni referendarz sądowy, a zastępcę Sędziego komisarza sędzia. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Grendy (licencja nr 817). Wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14464
 • Dodano: 2021-03-02 16:48:23
 • Administrator

CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14464. CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000541419. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2015 r., sygn. akt XI GU 1037/20, XI GUp 196/21/EL. [BMSiG-13156/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1037/20, ogłosił upadłość dłużnika Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z o.o. (KRS 0000541419) z siedzibą w Poznaniu. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 196/21/EL. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Patrycja Grenda Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Młyńska 5A/1, 61-729 POZNAŃ, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że funkcję Sędziego komisarza pełni referendarz sądowy, a zastępcę Sędziego komisarza sędzia. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Grendy (licencja nr 817). Wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14464
 • Dodano: 2021-03-02 16:48:33
 • Administrator

Antkowiak Marta Jadwiga

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14453. Antkowiak Marta Jadwiga. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 297/20, V GUp 46/21. [BMSiG-13406/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 297/20 ogłosił upadłość Marty Jadwigi Antkowiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krośnie Odrzańskim, ul. Puławskiego 28/18, 66-600 Krosno Odrzańskie, numer PESEL 87112800924. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres: ul. Kożuchowska 20C, lok. biurowy 01, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 46/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 46/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14453
 • Dodano: 2021-03-02 16:54:56
 • Administrator

Antkowiak Marta Jadwiga

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14453. Antkowiak Marta Jadwiga. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 297/20, V GUp 46/21. [BMSiG-13406/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 297/20 ogłosił upadłość Marty Jadwigi Antkowiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krośnie Odrzańskim, ul. Puławskiego 28/18, 66-600 Krosno Odrzańskie, numer PESEL 87112800924. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres: ul. Kożuchowska 20C, lok. biurowy 01, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 46/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 46/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14453
 • Dodano: 2021-03-02 16:55:00
 • Administrator

Bączkiewicz Paweł

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-02-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14454. Bączkiewicz Paweł. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 232/20 of, V GUp 29/21 of „sk”. [BMSiG-13363/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r., o sygn. akt V GU 232/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 16 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Pawła Bączkiewicza, numer PESEL 52052710196, zamieszkałego w Elblągu przy ul. Sadowej 45C, 82-300 Elbląg, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310. Kancelaria Radcy Prawnego Renaty Piętki, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 29/21 of „sk”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na podstawie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14454
 • Dodano: 2021-03-02 16:57:26
 • Administrator

Bączkiewicz Paweł

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14454. Bączkiewicz Paweł. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 232/20 of, V GUp 29/21 of „sk”. [BMSiG-13363/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r., o sygn. akt V GU 232/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 16 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Pawła Bączkiewicza, numer PESEL 52052710196, zamieszkałego w Elblągu przy ul. Sadowej 45C, 82-300 Elbląg, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310. Kancelaria Radcy Prawnego Renaty Piętki, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 29/21 of „sk”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na podstawie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14454
 • Dodano: 2021-03-02 16:57:28
 • Administrator

Bednorz Mariola

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14455. Bednorz Mariola. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 206/21/3, X GUp 215/21/3. [BMSiG-13420/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5.11.2020 r., pod sygn. akt X GU 206/21/3, ogłoszona została upadłość Marioli Bednorz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich, posiadającej numer PESEL 75090411887. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 215/21/3. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14455
 • Dodano: 2021-03-02 16:58:36
 • Administrator

Bednorz Mariola

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14455. Bednorz Mariola. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 206/21/3, X GUp 215/21/3. [BMSiG-13420/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5.11.2020 r., pod sygn. akt X GU 206/21/3, ogłoszona została upadłość Marioli Bednorz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich, posiadającej numer PESEL 75090411887. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 215/21/3. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14455
 • Dodano: 2021-03-02 16:58:40
 • Administrator

Betler Mariusz

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-02-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14456. Betler Mariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/20, V GUp 25/21 of. [BMSiG-13381/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lutego 2021 r., o sygn. akt V GU 241/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 30 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Mariusza Betlera, zamieszkałego w Elblągu, przy ul. Żyrardowskiej 55/5, 82-300 Elbląg, PESEL 79101004699, NIP 5782583945, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, adres: ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 25/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na podstawie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14456
 • Dodano: 2021-03-02 17:00:21
 • Administrator

Betler Mariusz

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14456. Betler Mariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/20, V GUp 25/21 of. [BMSiG-13381/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lutego 2021 r., o sygn. akt V GU 241/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 30 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Mariusza Betlera, zamieszkałego w Elblągu, przy ul. Żyrardowskiej 55/5, 82-300 Elbląg, PESEL 79101004699, NIP 5782583945, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, adres: ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 25/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na podstawie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14456
 • Dodano: 2021-03-02 17:00:23
 • Administrator

Bogusz Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-01-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14457. Bogusz Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 693/20 of, V GUp 46/21 of. [BMSiG-13458/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 roku, sygn. akt V GU 693/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 13 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Arkadiusza Bogusza (Bogusz), numer PESEL 76040308398, NIP 8132756992, zamieszkałego: Białobrzegi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka w osobie Witolda Szczepaniaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1160, ul. Podpromie 8A lok. 9, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego Komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 roku - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 46/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenia uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie Postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia Postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14457
 • Dodano: 2021-03-02 17:01:09
 • Administrator

Bogusz Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14457. Bogusz Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 693/20 of, V GUp 46/21 of. [BMSiG-13458/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 roku, sygn. akt V GU 693/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 13 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Arkadiusza Bogusza (Bogusz), numer PESEL 76040308398, NIP 8132756992, zamieszkałego: Białobrzegi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka w osobie Witolda Szczepaniaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1160, ul. Podpromie 8A lok. 9, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego Komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 roku - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 46/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenia uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie Postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia Postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14457
 • Dodano: 2021-03-02 17:01:12
 • Administrator

Borecki Czesław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14458. Borecki Czesław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 603/20 of, VI GUp 17/21 of. [BMSiG-13407/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, postanowieniem z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt VI GU 603/20 of, na skutek wniosku złożonego 23 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Czesława Boreckiego, numer PESEL 56021107170, zamieszkałego: 34-340 Jeleśnia, ul. Kazimierza 28, osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą VI GUp 17/21 of. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Kubicy, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 79; adres: Bielsko- -Biała (43-300), ul. Szkolna 1C/3, telefon: 602252558, adres e-mail: mekubica@mariakubica.pl, rachunek bankowy 38 1600 1462 1898 5508 8000 0001. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią: art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015. 141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 17/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowaniu znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14458
 • Dodano: 2021-03-02 17:02:02
 • Administrator

Borecki Czesław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14458. Borecki Czesław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 603/20 of, VI GUp 17/21 of. [BMSiG-13407/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, postanowieniem z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt VI GU 603/20 of, na skutek wniosku złożonego 23 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Czesława Boreckiego, numer PESEL 56021107170, zamieszkałego: 34-340 Jeleśnia, ul. Kazimierza 28, osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą VI GUp 17/21 of. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Kubicy, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 79; adres: Bielsko- -Biała (43-300), ul. Szkolna 1C/3, telefon: 602252558, adres e-mail: mekubica@mariakubica.pl, rachunek bankowy 38 1600 1462 1898 5508 8000 0001. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią: art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015. 141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 17/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowaniu znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14458
 • Dodano: 2021-03-02 17:02:05
 • Administrator

Borkowska Danuta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-02-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14459. Borkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt XIX GU 1077/20, XIX GUp 136/21. [BMSiG-13148/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 1077/20, ogłosił upadłość Danuty Borkowskiej, zamieszkałej w Piasecznie, PESEL 81100104546, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając syndyka w osobie Michała Górnickiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 886. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 136/21 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1077/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14459
 • Dodano: 2021-03-02 17:02:56
 • Administrator

Borkowska Danuta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14459. Borkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt XIX GU 1077/20, XIX GUp 136/21. [BMSiG-13148/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 1077/20, ogłosił upadłość Danuty Borkowskiej, zamieszkałej w Piasecznie, PESEL 81100104546, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając syndyka w osobie Michała Górnickiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 886. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 136/21 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1077/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14459
 • Dodano: 2021-03-02 17:02:59
 • Administrator

Bresińska Karolina

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14460. Bresińska Karolina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1685/20, XI GUp 113/21. [BMSiG-13257/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1685/20, ogłosił upadłość Karoliny Bresińskiej (PESEL 95070201442), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 113/21. Wyznaczono syndyka w osobie Izabeli Rajczyk (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 906). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mickiewicza 5/3, 60-833, Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14460
 • Dodano: 2021-03-02 17:03:42
 • Administrator

Bresińska Karolina

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14460. Bresińska Karolina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1685/20, XI GUp 113/21. [BMSiG-13257/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1685/20, ogłosił upadłość Karoliny Bresińskiej (PESEL 95070201442), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 113/21. Wyznaczono syndyka w osobie Izabeli Rajczyk (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 906). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mickiewicza 5/3, 60-833, Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14460
 • Dodano: 2021-03-02 17:03:46
 • Administrator

Budziewska Milena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-02-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14461. Budziewska Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 61/20, XIV GUp 81/21. [BMSiG-13351/2021] Sygn. akt XIV GU 61/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 roku ogłosił upadłość Mileny Budziewskiej, numer PESEL 81062008445, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarz wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 81/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14461
 • Dodano: 2021-03-02 17:04:41
 • Administrator

Budziewska Milena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14461. Budziewska Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 61/20, XIV GUp 81/21. [BMSiG-13351/2021] Sygn. akt XIV GU 61/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 roku ogłosił upadłość Mileny Budziewskiej, numer PESEL 81062008445, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarz wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 81/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14461
 • Dodano: 2021-03-02 17:04:43
 • Administrator

OLD LUXURY APARTMENTS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14505. OLD LUXURY APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000404650. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2011 r., sygn. akt XI GU 700/20, XI GUp 120/21. [BMSiG-13337/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 700/20, ogłosił upadłość dłużnika Old Luxury Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000404650). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 120/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości - Andrzej Mietlarek Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000792945). Określono, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Młyńska 13/8, 61-730 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14505
 • Dodano: 2021-03-02 17:04:52
 • Administrator

OLD LUXURY APARTMENTS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14505. OLD LUXURY APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000404650. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2011 r., sygn. akt XI GU 700/20, XI GUp 120/21. [BMSiG-13337/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 700/20, ogłosił upadłość dłużnika Old Luxury Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000404650). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 120/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości - Andrzej Mietlarek Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000792945). Określono, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Młyńska 13/8, 61-730 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14505
 • Dodano: 2021-03-02 17:05:07
 • Administrator

Burdzy Mariusz

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-11-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14462. Burdzy Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/20, V GUp 30/21. [BMSiG-13313/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.02.2021 r., sygn. akt V GU 184/20, na skutek wniosku złożonego dnia 6.11.2020 r., ogłosił upadłość Mariusza Burdzy, numer PESEL 70091405592, zamieszkałego w Gromadce przy ul. Okrężnej 2, 59-706 Gromadka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Małgorzaty Anisimowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 74; adres: ul. Klonowica 2 lok. 5b, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określono, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498. ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 30/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14462
 • Dodano: 2021-03-02 17:05:33
 • Administrator

Burdzy Mariusz

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14462. Burdzy Mariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/20, V GUp 30/21. [BMSiG-13313/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.02.2021 r., sygn. akt V GU 184/20, na skutek wniosku złożonego dnia 6.11.2020 r., ogłosił upadłość Mariusza Burdzy, numer PESEL 70091405592, zamieszkałego w Gromadce przy ul. Okrężnej 2, 59-706 Gromadka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Małgorzaty Anisimowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 74; adres: ul. Klonowica 2 lok. 5b, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określono, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498. ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 30/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14462
 • Dodano: 2021-03-02 17:05:35
 • Administrator

Bylinka-Madej Monika

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14463. Bylinka-Madej Monika. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/21. [BMSiG-13444/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Moniki Bylinki-Madej, zamieszkałej przy ul. Rolnej 14 m. 17, 26-300 Opoczno, numer PESEL 74091608726, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, na syndyka Ryszarda Lesiuka, nr licencji17. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 45/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14463
 • Dodano: 2021-03-02 17:06:28
 • Administrator

Bylinka-Madej Monika

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14463. Bylinka-Madej Monika. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/21. [BMSiG-13444/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Moniki Bylinki-Madej, zamieszkałej przy ul. Rolnej 14 m. 17, 26-300 Opoczno, numer PESEL 74091608726, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, na syndyka Ryszarda Lesiuka, nr licencji17. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 45/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14463
 • Dodano: 2021-03-02 17:06:31
 • Administrator

Charkowski Wiesław

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-02-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14465. Charkowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 223/20, V GUp „of” 34/21. [BMSiG-13427/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 223/20): 1. ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Charkowskiego, zamieszkałego w Bartoszycach przy ulicy Andrzeja Wajdy 36, 11-200 Bartoszyce, PESEL 64061113895, NIP 8411261717, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Głowackiego 28/607, 10-448 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jerzego Chodor, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 654. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 34/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14465
 • Dodano: 2021-03-02 17:07:18
 • Administrator

Charkowski Wiesław

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14465. Charkowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 223/20, V GUp „of” 34/21. [BMSiG-13427/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 223/20): 1. ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Charkowskiego, zamieszkałego w Bartoszycach przy ulicy Andrzeja Wajdy 36, 11-200 Bartoszyce, PESEL 64061113895, NIP 8411261717, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Głowackiego 28/607, 10-448 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jerzego Chodor, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 654. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 34/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14465
 • Dodano: 2021-03-02 17:07:20
 • Administrator

Chmura Ewa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-02-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14466. Chmura Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 227/20, V GUp 61/21. [BMSiG-13291/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: V GU 227/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Ewy Chmury, zam.: Mielec, numer PESEL 90061702809, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Rafała Mnicha; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 61/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14466
 • Dodano: 2021-03-02 17:08:07
 • Administrator

Chmura Ewa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14466. Chmura Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 227/20, V GUp 61/21. [BMSiG-13291/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: V GU 227/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Ewy Chmury, zam.: Mielec, numer PESEL 90061702809, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Rafała Mnicha; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 61/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14466
 • Dodano: 2021-03-02 17:08:10
 • Administrator

Cieślicka Maria

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-02-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14467. Cieślicka Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 73/21, XV GUp 71/21. [BMSiG-13327/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 73/21 ogłosił upadłość dłużnika Marii Cieślickiej (numer PESEL 49080801400), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marka Hopcia (numer licencji 143); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Markowi Hopcia na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14467
 • Dodano: 2021-03-02 17:08:51
 • Administrator

Cieślicka Maria

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14467. Cieślicka Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 73/21, XV GUp 71/21. [BMSiG-13327/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 73/21 ogłosił upadłość dłużnika Marii Cieślickiej (numer PESEL 49080801400), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marka Hopcia (numer licencji 143); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Markowi Hopcia na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14467
 • Dodano: 2021-03-02 17:08:54
 • Administrator

Czyszczoń Anna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-01-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14468. Czyszczoń Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 285/20. [BMSiG-13186/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 285/20, postanowieniem z dnia 28.01.2021 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Anny Czyszczoń, zamieszkałej: Boguszyn 85, 57-300 Kłodzko; PESEL 86081116489; NIP 6482578490, II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Krystyna Chochol, Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14468
 • Dodano: 2021-03-02 17:09:38
 • Administrator

Czyszczoń Anna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14468. Czyszczoń Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 285/20. [BMSiG-13186/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 285/20, postanowieniem z dnia 28.01.2021 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Anny Czyszczoń, zamieszkałej: Boguszyn 85, 57-300 Kłodzko; PESEL 86081116489; NIP 6482578490, II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Krystyna Chochol, Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14468
 • Dodano: 2021-03-02 17:09:42
 • Administrator

Dejneko Ewa

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-02-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14469. Dejneko Ewa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/21 „of”. [BMSiG-13241/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r., ogłosił upadłość Ewy Dejneko, zamieszkałej w Stasinie 49A, 21-030 Motycz, PESEL 52111100405, NIP 7131301639, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Ewy Dejneko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Ewy Dejneko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: al. Spółdzielczości Pracy 36 C/8, 20-147 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 97/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14469
 • Dodano: 2021-03-02 17:10:29
 • Administrator

Dejneko Ewa

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14469. Dejneko Ewa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/21 „of”. [BMSiG-13241/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r., ogłosił upadłość Ewy Dejneko, zamieszkałej w Stasinie 49A, 21-030 Motycz, PESEL 52111100405, NIP 7131301639, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Ewy Dejneko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Ewy Dejneko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: al. Spółdzielczości Pracy 36 C/8, 20-147 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 97/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14469
 • Dodano: 2021-03-02 17:10:32
 • Administrator

Dubacka Paulina

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-02-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14470. Dubacka Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 74/21, XV GUp 74/21. [BMSiG-13333/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.02.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 74/21, ogłosił upadłość dłużnika Pauliny Dubackiej (PESEL 85050508449, NIP 5562581588), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14470
 • Dodano: 2021-03-02 17:11:14
 • Administrator

Dubacka Paulina

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14470. Dubacka Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 74/21, XV GUp 74/21. [BMSiG-13333/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.02.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 74/21, ogłosił upadłość dłużnika Pauliny Dubackiej (PESEL 85050508449, NIP 5562581588), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14470
 • Dodano: 2021-03-02 17:11:19
 • Administrator

Figurska Magdalena

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-02-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14471. Figurska Magdalena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 567/20, V GUp 60/21. [BMSiG-13448/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 lutego ogłoszono upadłość dłużnika Magdaleny Figurskiej, zamieszkałego pod adresem: ul. Nieszawska 149C/11, 87-720 Ciechocinek, PESEL 91043002520; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498); wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 896); wezwano wierzycieli Magdaleny Figurskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Matejki 42/4, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Magdaleny Figurskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 60/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14471
 • Dodano: 2021-03-02 17:12:28
 • Administrator

Figurska Magdalena

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14471. Figurska Magdalena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 567/20, V GUp 60/21. [BMSiG-13448/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 lutego ogłoszono upadłość dłużnika Magdaleny Figurskiej, zamieszkałego pod adresem: ul. Nieszawska 149C/11, 87-720 Ciechocinek, PESEL 91043002520; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498); wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 896); wezwano wierzycieli Magdaleny Figurskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Matejki 42/4, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Magdaleny Figurskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 60/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14471
 • Dodano: 2021-03-02 17:12:31
 • Administrator

Florek Marcin

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-07-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14472. Florek Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 360/20, VIII GUp 427/20. [BMSiG-13198/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 360/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marcina Florka, zamieszkałego w Krakowie, ul. Komandosów 9/63, kod 30-334 (PESEL 89032401975); 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer doradcy restrukturyzacyjnego 485; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądu Polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 427/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14472
 • Dodano: 2021-03-02 17:13:27
 • Administrator

Florek Marcin

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14472. Florek Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 360/20, VIII GUp 427/20. [BMSiG-13198/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 360/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marcina Florka, zamieszkałego w Krakowie, ul. Komandosów 9/63, kod 30-334 (PESEL 89032401975); 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer doradcy restrukturyzacyjnego 485; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądu Polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 427/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14472
 • Dodano: 2021-03-02 17:13:30
 • Administrator

Górny Krzysztof

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14473. Górny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 167/20 of, VI GUp 547/20 of. [BMSiG-13412/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r., o sygn. akt VI GU 167/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Górnego (Górny), PESEL 87033112850, zamieszkałego w 34-325 Łodygowicach, ul. Postępu Rolniczego 1/11. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Marię Kubicę, nr licencji 79. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VI GUp 547/20 of. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015. 141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14473
 • Dodano: 2021-03-02 17:14:22
 • Administrator

Górny Krzysztof

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14473. Górny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 167/20 of, VI GUp 547/20 of. [BMSiG-13412/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r., o sygn. akt VI GU 167/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Górnego (Górny), PESEL 87033112850, zamieszkałego w 34-325 Łodygowicach, ul. Postępu Rolniczego 1/11. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Marię Kubicę, nr licencji 79. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VI GUp 547/20 of. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015. 141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14473
 • Dodano: 2021-03-02 17:14:24
 • Administrator

Groń Adriana

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-02-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14474. Groń Adriana. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 180/21/S, VIII GUp 193/21/S. [BMSiG-13194/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 180/21/S, Sąd postanowił: I. oddalić wniosek o zabezpieczenie majątku; II. ogłosić upadłość dłużniczki Adriany Groń (PESEL 81091901322, NIP 6792726683) zamieszkałej w Krakowie, ul. Wyżynna 4P/1, 30-617 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; III. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; IV. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; VI. wyznaczyć na syndyka masy upadłości: Alerion spółkę z o.o. w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są Karol Tatara - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682 oraz Maciej Knopek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VII. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków; VIII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IX. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 193/21/S. Pouczenie co do pkt IX Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14474
 • Dodano: 2021-03-02 17:15:15
 • Administrator

Groń Adriana

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14474. Groń Adriana. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 180/21/S, VIII GUp 193/21/S. [BMSiG-13194/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 180/21/S, Sąd postanowił: I. oddalić wniosek o zabezpieczenie majątku; II. ogłosić upadłość dłużniczki Adriany Groń (PESEL 81091901322, NIP 6792726683) zamieszkałej w Krakowie, ul. Wyżynna 4P/1, 30-617 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; III. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; IV. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; VI. wyznaczyć na syndyka masy upadłości: Alerion spółkę z o.o. w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są Karol Tatara - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682 oraz Maciej Knopek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VII. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków; VIII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IX. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 193/21/S. Pouczenie co do pkt IX Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14474
 • Dodano: 2021-03-02 17:15:18
 • Administrator

Grosse Janina

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14475. Grosse Janina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 282/20, V GUp 45/21. [BMSiG-13319/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 282/20, ogłosił upadłość Janiny Grosse - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wschowie, ul. 31 stycznia 9/6, 67-400 Wschowa, numer PESEL 51062411404. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 45/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 45/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14475
 • Dodano: 2021-03-02 17:16:07
 • Administrator

Grosse Janina

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14475. Grosse Janina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 282/20, V GUp 45/21. [BMSiG-13319/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 282/20, ogłosił upadłość Janiny Grosse - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wschowie, ul. 31 stycznia 9/6, 67-400 Wschowa, numer PESEL 51062411404. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 45/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 45/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14475
 • Dodano: 2021-03-02 17:16:10
 • Administrator

Gruszczyńska Marzena

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14476. Gruszczyńska Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/21. [BMSiG-13392/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Marzeny Gruszczyńskiej, zamieszkałej w miejscowości Bełchatów, ul. Czapliniecka 100A m. 52, numer PESEL 75092017180, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Joanny Gałązki (nr licencji 930). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Joannie Gałązce na adres: Kancelaria Radców Prawnych Joanna Gałązka, al. 1 Maja 87 p. 211, 90-755 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 46/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14476
 • Dodano: 2021-03-02 17:16:52
 • Administrator

Gruszczyńska Marzena

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14476. Gruszczyńska Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/21. [BMSiG-13392/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Marzeny Gruszczyńskiej, zamieszkałej w miejscowości Bełchatów, ul. Czapliniecka 100A m. 52, numer PESEL 75092017180, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Joanny Gałązki (nr licencji 930). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Joannie Gałązce na adres: Kancelaria Radców Prawnych Joanna Gałązka, al. 1 Maja 87 p. 211, 90-755 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 46/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14476
 • Dodano: 2021-03-02 17:16:55
 • Administrator

Gruszczyński Marian

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-02-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14477. Gruszczyński Marian. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 271/20, V GUp 36/21. [BMSiG-13185/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.02.2021 r. w sprawie V GU 271/20, ogłosił upadłość Mariana Gruszczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubsku przy ul. Sybiraków 17, 68-300 Lubsko, numer PESEL 58012911090. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka, na adres: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Barbara Rosińska, ul. Bohaterów Westerplatte 11 pokój 519, 65-034 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 36/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 36/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14477
 • Dodano: 2021-03-02 17:18:46
 • Administrator

Gruszczyński Marian

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14477. Gruszczyński Marian. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 271/20, V GUp 36/21. [BMSiG-13185/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.02.2021 r. w sprawie V GU 271/20, ogłosił upadłość Mariana Gruszczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubsku przy ul. Sybiraków 17, 68-300 Lubsko, numer PESEL 58012911090. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka, na adres: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Barbara Rosińska, ul. Bohaterów Westerplatte 11 pokój 519, 65-034 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 36/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 36/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14477
 • Dodano: 2021-03-02 17:18:49
 • Administrator

Guzek Marek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-02-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14478. Guzek Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1193/20, XIX GUp 149/21. [BMSiG-13152/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 1193/20, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Guzka (PESEL 80112603191), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Fryderyka Joliot- -Curie 19 lok. 19 (kod pocztowy: 02-646), 2) określić, że Marek Guzek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 149/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14478
 • Dodano: 2021-03-02 17:19:32
 • Administrator

Guzek Marek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14478. Guzek Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1193/20, XIX GUp 149/21. [BMSiG-13152/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 1193/20, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Guzka (PESEL 80112603191), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Fryderyka Joliot- -Curie 19 lok. 19 (kod pocztowy: 02-646), 2) określić, że Marek Guzek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 149/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14478
 • Dodano: 2021-03-02 17:19:35
 • Administrator

Iwanek Piotr

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14479. Iwanek Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 11/21, VI GUp 40/21. [BMSiG-13423/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 stycznia 2021 r., o sygn. akt VI GU 11/21, na skutek wniosku złożonego 30 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Piotra Iwanka, PESEL 66071512910, zamieszkałego: 34-326 Pietrzykowice, ul. Bory 77, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 40/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14479
 • Dodano: 2021-03-02 17:20:31
 • Administrator

Iwanek Piotr

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14479. Iwanek Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 11/21, VI GUp 40/21. [BMSiG-13423/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 stycznia 2021 r., o sygn. akt VI GU 11/21, na skutek wniosku złożonego 30 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Piotra Iwanka, PESEL 66071512910, zamieszkałego: 34-326 Pietrzykowice, ul. Bory 77, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 40/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14479
 • Dodano: 2021-03-02 17:20:34
 • Administrator

Jastrzębska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14480. Jastrzębska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 735/20 „of”, V GUp 616/20 of. [BMSiG-13413/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 735/20 „of”, na skutek wniosku złożonego dnia 15 października 2020 roku ogłosił upadłość Agnieszki Jastrzębskiej, PESEL 76101112405, NIP 8132199735, zamieszkałej: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 393, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Martyńskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1249), adres: Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Martyńskiego, ul. Sienkiewicza 1/45, 39-300 Mielec. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 616/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14480
 • Dodano: 2021-03-02 17:21:24
 • Administrator

Jastrzębska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14480. Jastrzębska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 735/20 „of”, V GUp 616/20 of. [BMSiG-13413/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 735/20 „of”, na skutek wniosku złożonego dnia 15 października 2020 roku ogłosił upadłość Agnieszki Jastrzębskiej, PESEL 76101112405, NIP 8132199735, zamieszkałej: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 393, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Martyńskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1249), adres: Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Martyńskiego, ul. Sienkiewicza 1/45, 39-300 Mielec. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 616/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14480
 • Dodano: 2021-03-02 17:21:27
 • Administrator

Judkowiak Wojciech

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14481. Judkowiak Wojciech. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 232/20, V GUp 44/21. [BMSiG-13298/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 232/20, ogłosił upadłość Wojciecha Judkowiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Owocowa 3/49, 65-069 Zielona Góra, numer PESEL 46042103178. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka, na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 44/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 44/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14481
 • Dodano: 2021-03-02 17:22:14
 • Administrator

Judkowiak Wojciech

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14481. Judkowiak Wojciech. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 232/20, V GUp 44/21. [BMSiG-13298/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 232/20, ogłosił upadłość Wojciecha Judkowiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Owocowa 3/49, 65-069 Zielona Góra, numer PESEL 46042103178. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka, na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 44/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 44/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14481
 • Dodano: 2021-03-02 17:22:18
 • Administrator

Karbownik (poprzednio Kłysik) Agnieszka

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14482. Karbownik (poprzednio Kłysik) Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 51/21. [BMSiG-13461/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 roku została ogłoszona upadłość dłużniczki Agnieszki Karbownik (poprzednio Kłysik), zamieszkałej w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 3 m. 18, numer PESEL 71030806586, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndykiem wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Pawłowi Sobieszukowi na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 51/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14482
 • Dodano: 2021-03-02 17:23:11
 • Administrator

Karbownik (poprzednio Kłysik) Agnieszka

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14482. Karbownik (poprzednio Kłysik) Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 51/21. [BMSiG-13461/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 roku została ogłoszona upadłość dłużniczki Agnieszki Karbownik (poprzednio Kłysik), zamieszkałej w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 3 m. 18, numer PESEL 71030806586, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndykiem wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Pawłowi Sobieszukowi na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 51/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14482
 • Dodano: 2021-03-02 17:23:14
 • Administrator

Kiczka Wioletta

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14483. Kiczka Wioletta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 192/20, V GUp 41/21. [BMSiG-13336/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 192/20, ogłosił upadłość Wioletty Kiczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wschowie, ul. Wolsztyńska 11D/10, 67-400 Wschowa, numer PESEL 78032916224. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 41/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 41/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14483
 • Dodano: 2021-03-02 17:24:00
 • Administrator

Kiczka Wioletta

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14483. Kiczka Wioletta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 192/20, V GUp 41/21. [BMSiG-13336/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie V GU 192/20, ogłosił upadłość Wioletty Kiczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wschowie, ul. Wolsztyńska 11D/10, 67-400 Wschowa, numer PESEL 78032916224. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 41/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 41/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14483
 • Dodano: 2021-03-02 17:24:03
 • Administrator

Kiluk Izabela

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-02-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14484. Kiluk Izabela. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 576/20, VIII GUp 83/21. [BMSiG-13484/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 576/20, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił : I. ogłosić upadłość dłużnika Izabeli Kiluk, zam.: ul. Gajowa 30 m. 47, 15-794 Białystok, PESEL 68100904369, nieprowadzącego działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Alinie Sobolewskiej na adres: ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. na syndyka wyznaczyć Alinę Sobolewską (nr licencji 308), V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, VII. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 83/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14484
 • Dodano: 2021-03-02 17:24:50
 • Administrator

Kiluk Izabela

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14484. Kiluk Izabela. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 576/20, VIII GUp 83/21. [BMSiG-13484/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 576/20, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił : I. ogłosić upadłość dłużnika Izabeli Kiluk, zam.: ul. Gajowa 30 m. 47, 15-794 Białystok, PESEL 68100904369, nieprowadzącego działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Alinie Sobolewskiej na adres: ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. na syndyka wyznaczyć Alinę Sobolewską (nr licencji 308), V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, VII. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 83/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14484
 • Dodano: 2021-03-02 17:24:52
 • Administrator

Kisielewski Dariusz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14485. Kisielewski Dariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/21. [BMSiG-13439/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r., została ogłoszona upadłość dłużnika Dariusza Kisielewskiego, zamieszkałego przy ul. Cegielnianej 16, 97-425 Zelów, PESEL 68022200714, NIP 7651128070, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Bartosza Zacharka (nr licencji 664). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Bartoszowi Zacharkowi na adres: ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 42/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14485
 • Dodano: 2021-03-02 17:25:41
 • Administrator

Kisielewski Dariusz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14485. Kisielewski Dariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/21. [BMSiG-13439/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r., została ogłoszona upadłość dłużnika Dariusza Kisielewskiego, zamieszkałego przy ul. Cegielnianej 16, 97-425 Zelów, PESEL 68022200714, NIP 7651128070, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Bartosza Zacharka (nr licencji 664). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Bartoszowi Zacharkowi na adres: ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 42/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14485
 • Dodano: 2021-03-02 17:25:43
 • Administrator

Kobus Wojciech

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-02-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14486. Kobus Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1126/20, XIX GUp 152/21. [BMSiG-13264/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1126/20, postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Wojciecha Kobusa, posiadającego numer PESEL 56120304151, zamieszkałego w Warszawie. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Marcin Krzemiński, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 152/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1126/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. pu). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14486
 • Dodano: 2021-03-02 17:26:24
 • Administrator

Kobus Wojciech

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14486. Kobus Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1126/20, XIX GUp 152/21. [BMSiG-13264/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1126/20, postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Wojciecha Kobusa, posiadającego numer PESEL 56120304151, zamieszkałego w Warszawie. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Marcin Krzemiński, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 152/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1126/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. pu). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14486
 • Dodano: 2021-03-02 17:26:27
 • Administrator

Kosmalska Bożena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14487. Kosmalska Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1614/20, XI GUp 76/21. [BMSiG-13260/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1614/20, ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Kosmalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 58102106302, NIP 7821652747). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 76/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Artura Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14487
 • Dodano: 2021-03-02 17:27:12
 • Administrator

Kosmalska Bożena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14487. Kosmalska Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1614/20, XI GUp 76/21. [BMSiG-13260/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1614/20, ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Kosmalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 58102106302, NIP 7821652747). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 76/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Artura Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14487
 • Dodano: 2021-03-02 17:27:14
 • Administrator

Kostrzewa Tomasz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14488. Kostrzewa Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/21. [BMSiG-13401/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Tomasza Kostrzewy, zamieszkałego w miejscowości Mniszków, Nowe Błonie 5, numer PESEL 79072418536, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Joanny Gałązki (nr licencji 930). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Joannie Gałązce na adres: Kancelaria Radców Prawnych Joanna Gałązka, Al. 1 Maja 87 p. 211, 90-755 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 47/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14488
 • Dodano: 2021-03-02 17:28:02
 • Administrator

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. w likwidacji

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14526. WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH „ANDORIA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Andrychowie. KRS 0000065325. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GU 571/19, VIII GUp 676/20. [BMSiG-13270/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 571/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wytwórni Silników Wysokoprężnych Andoria Spółki Akcyjnej w Andrychowie w likwidacji, adres: 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 (KRS 000065325); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VII. zatwierdzić warunki sprzedaży składników majątkowych dłużnika, stanowiących znaczną część jego przedsiębiorstwa, stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji, szczegółowo wskazanych we wniosku wierzyciela Andoria sp. z o.o. w Andrychowie z dnia 19 września 2019 roku (k. 944-948), opisane i wycenione w opiniach biegłego (k. 962-1921) za łączną cenę 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, wskazując jako nabywcę Andorię sp. z o.o. w Andrychowie (KRS 0000092489); VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 676/20. Pouczenie do pkt VIII i IX Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14526
 • Dodano: 2021-03-02 17:28:04
 • Administrator

Kostrzewa Tomasz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14488. Kostrzewa Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/21. [BMSiG-13401/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Tomasza Kostrzewy, zamieszkałego w miejscowości Mniszków, Nowe Błonie 5, numer PESEL 79072418536, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Joanny Gałązki (nr licencji 930). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Joannie Gałązce na adres: Kancelaria Radców Prawnych Joanna Gałązka, Al. 1 Maja 87 p. 211, 90-755 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 47/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14488
 • Dodano: 2021-03-02 17:28:04
 • Administrator

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. w likwidacji

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14526. WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH „ANDORIA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Andrychowie. KRS 0000065325. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GU 571/19, VIII GUp 676/20. [BMSiG-13270/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 571/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wytwórni Silników Wysokoprężnych Andoria Spółki Akcyjnej w Andrychowie w likwidacji, adres: 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 (KRS 000065325); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VII. zatwierdzić warunki sprzedaży składników majątkowych dłużnika, stanowiących znaczną część jego przedsiębiorstwa, stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji, szczegółowo wskazanych we wniosku wierzyciela Andoria sp. z o.o. w Andrychowie z dnia 19 września 2019 roku (k. 944-948), opisane i wycenione w opiniach biegłego (k. 962-1921) za łączną cenę 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, wskazując jako nabywcę Andorię sp. z o.o. w Andrychowie (KRS 0000092489); VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 676/20. Pouczenie do pkt VIII i IX Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14526
 • Dodano: 2021-03-02 17:28:19
 • Administrator

Kostrzewski Jan

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14489. Kostrzewski Jan. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 571/20, V GUp 45/21. [BMSiG-13370/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 571/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jana Kostrzewskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Łódzka 6/11, 87-100 Toruń, PESEL 56020217690, NIP 8791611594, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Beaty Szarszewskiej (nr lic. 1422); 4. wezwać wierzycieli upadłego Jana Kostrzewskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Beata Szarszewska, ul. Wita Stwosza 6 m. 6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłego Jana Kostrzewskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 45/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14489
 • Dodano: 2021-03-02 17:28:52
 • Administrator

Kostrzewski Jan

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14489. Kostrzewski Jan. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 571/20, V GUp 45/21. [BMSiG-13370/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 571/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jana Kostrzewskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Łódzka 6/11, 87-100 Toruń, PESEL 56020217690, NIP 8791611594, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Beaty Szarszewskiej (nr lic. 1422); 4. wezwać wierzycieli upadłego Jana Kostrzewskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Beata Szarszewska, ul. Wita Stwosza 6 m. 6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłego Jana Kostrzewskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 45/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14489
 • Dodano: 2021-03-02 17:28:56
 • Administrator

Kocka Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14625. Kocka Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 193/19. [BMSiG-13230/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. akt VIII GUp 193/19, umorzył na podstawie art. 49110 ust. 2 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Zofii Kockiej (PESEL 59081806328). Zażalenie na powyższe postanowienie wierzyciel może wnieść w terminie tygodnia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy czym należy uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem (wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a wówczas termin tygodniowy do złożenia zażalenia liczy się od daty doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14625
 • Dodano: 2021-03-02 17:32:48
 • Administrator

Szczepański Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14626. Szczepański Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt XIX GUp 844/20. [BMSiG-13150/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt XIX GUp 844/20 umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Mariusza Szczepańskiego (PESEL 73101400592) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W terminie tygodniowym od daty niniejszego obwieszczenia przysługuje prawo do wniesienia zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14626
 • Dodano: 2021-03-02 17:34:17
 • Administrator

Waczyński Hieronim

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14627. Waczyński Hieronim. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 213/20. [BMSiG-13431/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2021 roku w punkcie I ustanowiono dla dłużnika Hieronima Waczyńskiego, zmarłego w dniu 15 grudnia 2020 r., kuratora do prowadzenia jego spraw w osobie Natalii Leszczyńskiej; w punkcie II uchylono postanowienie z 16 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Hieronima Waczyńskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w punkcie III umorzono postępowanie w sprawie - sygn. akt XII GU 213/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14627
 • Dodano: 2021-03-02 17:35:16
 • Administrator

Włodarek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14628. Włodarek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 564/19. [BMSiG-13347/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GUp 564/19: 1. Na podstawie art. 49110 ust. 2 Prawa upadłościowego umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Krzysztofa Włodarka (PESEL 71091300399) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. Kosztami postępowania obciążył dłużnika, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14628
 • Dodano: 2021-03-02 17:36:31
 • Administrator

Saja Marian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14629. Saja Marian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 388/19. [BMSiG-13492/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, w postępowaniu upadłościowym Mariana Saji, PESEL 41040303995, zam.: Baranów Sandomierski, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 388/19. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 6 września 2020 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Mariana Saji zostało zakończone. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14629
 • Dodano: 2021-03-02 17:37:12
 • Administrator

Wilusz Genowefa Matylda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14630. Wilusz Genowefa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 200/18. [BMSiG-13266/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 12.01.2021 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Genowefy Wilusz (PESEL 40080404563), na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 23.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14630
 • Dodano: 2021-03-02 17:37:52
 • Administrator

Jakubiak Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14631. Jakubiak Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 76/16. [BMSiG-13246/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 17.11.2020 roku w sprawie o sygn. akt V GUp 76/16 postanowił: I. ustalić plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Teresy Jakubiak, zam.: Rzeszów, numer PESEL 57050905069, w ten sposób, że upadła przeznacza na spłatę wierzycieli kwotę 9.354,07 zł (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 07/100), z tym że poszczególni wierzyciele otrzymują kwoty: 1) Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie - w kwocie 7.303,84 zł, 2) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - w kwocie 18,98 zł, 3) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie - w kwocie 1.230,67 zł, 4) Czebotar Grzegorz - w kwocie 178,87 zł, 5) „DUET” Sp. z o.o. w Sanoku - w kwocie 396,02 zł, 6) FINANSO S.A. w Warszawie - w kwocie 148,56 zł, 7) Easy DEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - w kwocie 77,13 zł; II. ustalić, że plan spłaty zostanie wykonany niezwłocznie po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia; III. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną pozostałe zobowiązania upadłej, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 8.06.2016 roku, a niezaspokojone ze środków masy upadłości - w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 22.12.2021 roku. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania (wg przepisów obowiązujących do 24.03.2020 r., wg których było prowadzone postępowanie). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14631
 • Dodano: 2021-03-02 17:38:33
 • Administrator

Banaszek Marcin

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14632. Banaszek Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 405/20, VIII GU 416/20. [BMSiG-13491/2021] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 416/20, ogłaszającego upadłość Marcina Banaszka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że pismem z dnia 16 lutego 2021 r. złożono do akt postępowania opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Stare Bosewo, gmina Długosiodło, powiat wyszkowski, działka nr 477/1, o pow. 1,02 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr OS1W/00069768/9, wchodzącej w skład masy upadłosci Marcina Banaszka. Z operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok oraz w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcina Kopacza, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. Zarzuty na operat szacunkowy można wnosić w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14632
 • Dodano: 2021-03-02 17:40:52
 • Administrator

Czaja Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14635. Czaja Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 291/18. [BMSiG-13446/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lutego 2021 roku w postępowaniu upadłościowym Ewy Czai, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 52052101680 (sygn. akt V GUp 291/18), w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, postanawia: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężnie upadłej Ewy Czai powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 2 listopada 2018 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14635
 • Dodano: 2021-03-02 17:42:04
 • Administrator

Marszałek Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14636. Marszałek Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 21/19. [BMSiG-13274/2021] Działając jako Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Marszałek, 39-400 Tarnobrzeg, PESEL 74033106905, sygn. akt V GUp 21/19, zawiadamiam, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 9 grudnia 2020 r. Sąd umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14636
 • Dodano: 2021-03-02 17:43:11
 • Administrator

Domaradzki Łukasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 14638. Domaradzki Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 318/20. [BMSiG-13469/2021] W postępowaniu upadłościowym Łukasza Domaradzkiego, zam.: Strzyżów, postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 21.01.2021 r., sygnatura akt V GUp 318/20, wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Piotra Wójcik, w miejsce sędziego Pawła Jandy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14638
 • Dodano: 2021-03-02 17:44:43
 • Administrator

Dytłow Sylwia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14639. Dytłow Sylwia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 235/20. [BMSiG-13379/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 235/20, dot. nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Dytłow, nr PESEL 74041608882, postanowił: 1. umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, powstałe przed dniem 21 lipca 2020 r. zobowiązania upadłej Sylwii Dytłow, nr PESEL 74041608882, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 8.462,16 (osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa i 16/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14639
 • Dodano: 2021-03-02 17:45:33
 • Administrator

ALEK & SANDRA Robert Fronczak w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty
Poz. 14640. Fronczak Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alek & Sandra Robert Fronczak w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 360/19. [BMSiG-13498/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r. ustalił dla Roberta Fronczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Alek & Sandra Robert Fronczak w Warszawie, plan spłat wierzycieli (sygn. akt XIX GUp 360/19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14640
 • Dodano: 2021-03-02 17:46:59
 • Administrator

Golonka Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14641. Golonka Tadeusz i Golonka Janina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/16, V GUp 66/16. [BMSiG-13224/2021] OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI JANINY GOLONKI (PESEL 53121311425) ORAZ TADEUSZA GOLONKI (PESEL 50051003699), BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI, NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Janiny Golonki (PESEL 53121311425) oraz Tadeusza Golonki (PESEL 50051003699), w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 67/16 oraz V GUp 66/16, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest: - nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny usytuowany w budynku znajdującym się przy ul. Kosmonautów 9 w Kędzierzynie-Koźlu, o łącznej powierzchni 39,60 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OP1K/00059966/8. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 75 900,00 PLN, przy czym cena udziału 1/2 stanowiącego skład masy upadłości ustalona została na kwotę 37 950,00 PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w godzinach od 800 do 1900 (z zastrzeżeniem, że w dniu 18.03.2021 r., do godz. 1400), lub przesłanie pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 18.03.2021 r., do godziny 1400, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - GOLONKA - PRZETARG - UPADŁOŚĆ - MIESZKANIE”; b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 7 590,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości: Tadeusza Golonki, o numerze: 69 8436 0003 0000 0026 8251 0001 (Bank MBS) z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt V GUp 66/16 oraz V GUp 67/16, nazwa oferenta”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 18.03.2021 r., o godz. 1415. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.golonka.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14641
 • Dodano: 2021-03-02 17:47:58
 • Administrator

Golonka Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14641. Golonka Tadeusz i Golonka Janina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/16, V GUp 66/16. [BMSiG-13224/2021] OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI JANINY GOLONKI (PESEL 53121311425) ORAZ TADEUSZA GOLONKI (PESEL 50051003699), BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI, NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Janiny Golonki (PESEL 53121311425) oraz Tadeusza Golonki (PESEL 50051003699), w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 67/16 oraz V GUp 66/16, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest: - nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny usytuowany w budynku znajdującym się przy ul. Kosmonautów 9 w Kędzierzynie-Koźlu, o łącznej powierzchni 39,60 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OP1K/00059966/8. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 75 900,00 PLN, przy czym cena udziału 1/2 stanowiącego skład masy upadłości ustalona została na kwotę 37 950,00 PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w godzinach od 800 do 1900 (z zastrzeżeniem, że w dniu 18.03.2021 r., do godz. 1400), lub przesłanie pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 18.03.2021 r., do godziny 1400, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - GOLONKA - PRZETARG - UPADŁOŚĆ - MIESZKANIE”; b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 7 590,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości: Tadeusza Golonki, o numerze: 69 8436 0003 0000 0026 8251 0001 (Bank MBS) z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt V GUp 66/16 oraz V GUp 67/16, nazwa oferenta”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 18.03.2021 r., o godz. 1415. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.golonka.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14641
 • Dodano: 2021-03-02 17:48:13
 • Administrator

Grądowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-02. Inne
Poz. 14642. Grądowska Teresa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 105/20 of. [BMSiG-13208/2021] Zastępca syndyka masy upadłości, w sprawie upadłościowej Teresy Grądowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (PESEL 62040200501), toczącej się przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 105/20 of, niniejszym prostuje obwieszczenie z dnia 28.01.2021 r. (MSiG 18/2021 (6163); str. 83, poz. 6504), podając prawidłową datę postanowienia, w przedmiocie ustanowienia zastępcy syndyka, tj. 7 stycznia 2021 r. oraz prawidłowe brzmienie nazwiska dłużniczki, tj. Grądowska. Poniżej podaje się tekst jednolity obwieszczenia: Zawiadamia się, iż Sędzia Komisarz, urzędujący w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 r., sygn. akt V GUp 105/20 of, w sprawie upadłościowej Teresy Grądowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (PESEL 62040200501), na podstawie art. 4912 ust. 1 w związku z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2344 ze zm.), wyznaczył zastępcę syndyka masy upadłości, w osobie Marcina Kubiczka, kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr licencji 244. Poniżej podaje się adres biura zastępcy syndyka: KUBICZEK MARCIN - Biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. E-mail: info@kubiczekm.com, tel.: +48 32 308 00 00. Na podstawie art. 159 ust. 2 Prawa upadłościowego, określono zakres czynności zastępcy syndyka w następujący sposób: 1. Objęcie masy upadłości. 2. Likwidacja masy upadłości oraz praw majątkowych upadłego. 3. Działanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami podatkowymi, organami administracji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi w zakresie niezbędnym do likwidacji masy upadłości. 4. Poszukiwanie składników majątku, które mogą wejść do masy upadłości na podstawie art. 127 i nast. Prawa upadłościowego oraz na podstawie art. 527 i nast. Kodeksu cywilnego. 5. Podejmowanie na rachunek masy upadłości wszelkich czynności związanych z dochodzeniem bezskuteczności i zaskarżaniem czynności upadłego, o których mowa w art. 127 i nast. Prawa upadłościowego oraz w art. 527 i nast. Kodeksu cywilnego, w szczególności czynności przed sądami powszechnymi oraz Sędzią komisarzem. 6. Odbierania korespondencji. 7. Prawo do składania wniosków dowodowych do Sędziego komisarza. 8. Powiadomienie ksiąg wieczystych i innych rejestrów o ogłoszeniu upadłości. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14642
 • Dodano: 2021-03-02 17:49:07
 • Administrator

Hnap Mariya w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14643. Hnap Mariya. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 145/20. [BMSiG-13340/2021] Postanowieniem z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie o sygn. akt VI GUp 145/20, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. stwierdzić, że w stosunku do upadłej nie zachodzą przesłanki z art. 491(15) ust. 1 pkt 3 Prawa upadłościowego, 2. na mocy art. 49114 i art. 49115 Prawa upadłościowego ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Mariyi Hnap, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w ten sposób, że: a) w planie spłaty uczestniczy wierzyciel Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. b) dokonać podziału zgromadzonych funduszy masy upadłości w kwocie 3.323,78 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 78/100) w ten sposób, że przypadają one na rzecz wierzyciela Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, c) okres spłaty ustalić na dwadzieścia cztery miesiące, raty miesięczne płatne będą od miesiąca następującego po dacie stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na rzecz wierzyciela Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wysokości 200 zł (dwieście złotych) każda z rat. 3. po wykonaniu planu spłaty określonego w pkt 2 niniejszego postanowienia nastąpi umorzenie pozostałych zobowiązań upadłej Mariyi Hnap względem wierzyciela Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości w wysokości 7.422,65 zł (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 65/100) oraz ewentualnych innych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości z wyłączeniem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 p.u. 4. Zgodnie z art. 491(14) ust. 7 p.u. na postanowienie Sądu w przedmiocie ustalenia planu spłat wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14643
 • Dodano: 2021-03-02 17:49:58
 • Administrator

INNOVATOR Sp. z o.o. Sp. K.A.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-02. Inne
Poz. 14644. INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Białymstoku. KRS 0000405465. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2011 r., sygn. akt VIII GUp 155/18. [BMSiG-13480/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 18 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie, w którym zmienił zastępcę sędziego komisarza z sędziego Iwony Hulko na sędziego Izabelę Perkowską, w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 155/18, dotyczącym dłużnika INNOVATOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo- -akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, nr KRS 0000405465, adres: 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 29. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14644
 • Dodano: 2021-03-02 17:50:58
 • Administrator

Jakuć Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14645. Jakuć Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of’ 69/20. [BMSiG-13421/2021] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 3 bryła „C”, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Jakuć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt V GUp „of” 69/20), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opisy i oszacowanie nieruchomości upadłego, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste: KW nr OL1O/00091413/5, KW nr OL1O/00033749/5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14645
 • Dodano: 2021-03-02 17:51:31
 • Administrator

Kowalski Kamil

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-02-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14490. Kowalski Kamil. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 364/20, XII GUp 52/21. [BMSiG-13468/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Kamila Kowalskiego, zamieszkałego: ul. Kamienna 6, 74-300 Myślibórz, PESEL 91010509690, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 52/21. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego - Patrycji Ossowskiej, oraz syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Mazurka, nr licencji 22. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14490
 • Dodano: 2021-03-02 17:52:36
 • Administrator

Kowalski Kamil

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14490. Kowalski Kamil. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 364/20, XII GUp 52/21. [BMSiG-13468/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Kamila Kowalskiego, zamieszkałego: ul. Kamienna 6, 74-300 Myślibórz, PESEL 91010509690, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 52/21. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego - Patrycji Ossowskiej, oraz syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Mazurka, nr licencji 22. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14490
 • Dodano: 2021-03-02 17:52:39
 • Administrator

Kozłowska Gabriela i Kozłowski Bogdan

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-01-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14491. Kozłowska Gabriela i Kozłowski Bogdan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 890/20, XV GUp 30/21. [BMSiG-13322/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18.01.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 890/20, ogłosił upadłość Bogdana Kozłowskiego (PESEL 43110205314) i Gabrieli Kozłowskiej (PESEL 52080909061), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Marek Hopcia, PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14491
 • Dodano: 2021-03-02 17:53:35
 • Administrator

Kozłowska Gabriela i Kozłowski Bogdan

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14491. Kozłowska Gabriela i Kozłowski Bogdan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 890/20, XV GUp 30/21. [BMSiG-13322/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18.01.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 890/20, ogłosił upadłość Bogdana Kozłowskiego (PESEL 43110205314) i Gabrieli Kozłowskiej (PESEL 52080909061), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Marek Hopcia, PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14491
 • Dodano: 2021-03-02 17:53:38
 • Administrator

Krawczyk Tadeusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14492. Krawczyk Tadeusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 52/21/1, X GUp 98/21/1. [BMSiG-13204/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 stycznia 2021 r. pod sygn. akt X GU 52/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Tadeusza Krawczyka, zamieszkałego w Siemianowicach Śląskich, ul. Sobieskiego 6/9, 41-100, posiadającego numer PESEL 56121813416 oraz numer NIP 6431196962. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 98/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14492
 • Dodano: 2021-03-02 17:54:31
 • Administrator

Krawczyk Tadeusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14492. Krawczyk Tadeusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 52/21/1, X GUp 98/21/1. [BMSiG-13204/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 stycznia 2021 r. pod sygn. akt X GU 52/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Tadeusza Krawczyka, zamieszkałego w Siemianowicach Śląskich, ul. Sobieskiego 6/9, 41-100, posiadającego numer PESEL 56121813416 oraz numer NIP 6431196962. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 98/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14492
 • Dodano: 2021-03-02 17:54:35
 • Administrator

Hanulok Krystyna

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14493. Hanulok Krystyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 17/21, VIII GUp 61/21. [BMSiG-13425/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 17/21, ogłosił upadłość Krystyny Hanulok, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66032305843, NIP 5751136300. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 61/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14493
 • Dodano: 2021-03-02 17:55:21
 • Administrator

Hanulok Krystyna

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14493. Hanulok Krystyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 17/21, VIII GUp 61/21. [BMSiG-13425/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 17/21, ogłosił upadłość Krystyny Hanulok, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66032305843, NIP 5751136300. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 61/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14493
 • Dodano: 2021-03-02 17:55:24
 • Administrator

Kuliś Kacper

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14494. Kuliś Kacper. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/21. [BMSiG-13459/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Kacpra Kulisia, zamieszkałego w miejscowości Radziechowice Drugie, ul. Królewska 11, numer PESEL 96040609213, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Pawłowi Sobieszukowi, na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 52/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14494
 • Dodano: 2021-03-02 17:56:17
 • Administrator

Kuliś Kacper

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14494. Kuliś Kacper. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/21. [BMSiG-13459/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Kacpra Kulisia, zamieszkałego w miejscowości Radziechowice Drugie, ul. Królewska 11, numer PESEL 96040609213, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Pawłowi Sobieszukowi, na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 52/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14494
 • Dodano: 2021-03-02 17:56:20
 • Administrator

Łaskawski Wojciech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-02-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14495. Łaskawski Wojciech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 179/20. [BMSiG-13378/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 179/20, dotyczącej upadłości dłużnika Wojciecha Łaskawskiego, PESEL 74020302495, dnia 2 lutego 2021 r., zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Wojciecha Łaskawskiego, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Lidia Jelińska, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14495
 • Dodano: 2021-03-02 17:57:06
 • Administrator

Łaskawski Wojciech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14495. Łaskawski Wojciech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 179/20. [BMSiG-13378/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 179/20, dotyczącej upadłości dłużnika Wojciecha Łaskawskiego, PESEL 74020302495, dnia 2 lutego 2021 r., zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Wojciecha Łaskawskiego, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Lidia Jelińska, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14495
 • Dodano: 2021-03-02 17:57:09
 • Administrator

Łosowski Jerzy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14496. Łosowski Jerzy. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1165/20, XI GUp 598/20. [BMSiG-13356/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1165/20, ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Łosowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Poznaniu (PESEL 43010105536). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 598/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Karoliny Bańkowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1254. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Saperska 34B/9, 61-493 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14496
 • Dodano: 2021-03-02 17:57:56
 • Administrator

Łosowski Jerzy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14496. Łosowski Jerzy. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1165/20, XI GUp 598/20. [BMSiG-13356/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1165/20, ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Łosowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Poznaniu (PESEL 43010105536). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 598/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Karoliny Bańkowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1254. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Saperska 34B/9, 61-493 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14496
 • Dodano: 2021-03-02 17:57:58
 • Administrator

Lubaszko Piotr

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14497. Lubaszko Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1976/20, XIX GUp 157/21. [BMSiG-13151/2021] Sygn. akt XIX GU 1976/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Piotra Lubaszki, zamieszkałego w Kątach, PESEL 86012603299, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 za zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Andrzeja Korzeb (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1040); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez niego w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500 zł. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. akt XIX GUp 157/21. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 157/21 na adres kancelarii syndyka: Andrzej Korzeb, ul. Starowiślna 3 lok. 142, 03-193 Warszawa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia,a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14497
 • Dodano: 2021-03-02 17:58:47
 • Administrator

Lubaszko Piotr

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14497. Lubaszko Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1976/20, XIX GUp 157/21. [BMSiG-13151/2021] Sygn. akt XIX GU 1976/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Piotra Lubaszki, zamieszkałego w Kątach, PESEL 86012603299, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 za zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Andrzeja Korzeb (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1040); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez niego w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500 zł. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. akt XIX GUp 157/21. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 157/21 na adres kancelarii syndyka: Andrzej Korzeb, ul. Starowiślna 3 lok. 142, 03-193 Warszawa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia,a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14497
 • Dodano: 2021-03-02 17:58:50
 • Administrator

Madej Wacław

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14498. Madej Wacław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/21. [BMSiG-13440/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r., została ogłoszona upadłość dłużnika Wacława Madeja, zamieszkałego przy ul. Rolnej 14 m. 17, 26-300 Opoczno, PESEL 46101905336, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego, należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 44/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14498
 • Dodano: 2021-03-02 17:59:37
 • Administrator

Madej Wacław

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14498. Madej Wacław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/21. [BMSiG-13440/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r., została ogłoszona upadłość dłużnika Wacława Madeja, zamieszkałego przy ul. Rolnej 14 m. 17, 26-300 Opoczno, PESEL 46101905336, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego, należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 44/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14498
 • Dodano: 2021-03-02 17:59:40
 • Administrator

Marcinkowska Lucyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14499. Marcinkowska Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1123/20/S, VIII GUp 200/21/S. [BMSiG-13201/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 1123/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Lucyny Marcinkowskiej (PESEL 69051201945, NIP 9441688734) zamieszkałej w Krakowie, ul. Chmieleniec 6/9, 30-348 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, Wenecja 3/2, 31-117 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 200/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14499
 • Dodano: 2021-03-02 18:00:24
 • Administrator

Marcinkowska Lucyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14499. Marcinkowska Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1123/20/S, VIII GUp 200/21/S. [BMSiG-13201/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 1123/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Lucyny Marcinkowskiej (PESEL 69051201945, NIP 9441688734) zamieszkałej w Krakowie, ul. Chmieleniec 6/9, 30-348 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, Wenecja 3/2, 31-117 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 200/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14499
 • Dodano: 2021-03-02 18:00:27
 • Administrator

Wydmuch Mariola

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14500. Wydmuch Mariola. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 451/20, VIII GUp 63/21. [BMSiG-13464/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 451/20, ogłosił upadłość Marioli Wydmuch, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 63080808205. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 63/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14500
 • Dodano: 2021-03-02 18:01:34
 • Administrator

Wydmuch Mariola

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14500. Wydmuch Mariola. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 451/20, VIII GUp 63/21. [BMSiG-13464/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 451/20, ogłosił upadłość Marioli Wydmuch, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 63080808205. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 63/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14500
 • Dodano: 2021-03-02 18:01:37
 • Administrator

Michalska Elżbieta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14501. Michalska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 26/21, VIII GUp 64/21. [BMSiG-13255/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 26/21, ogłosił upadłość Elżbiety Michalskiej (Michalska), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 53022608563, NIP numer 9490378436. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 64/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14501
 • Dodano: 2021-03-02 18:02:24
 • Administrator

Michalska Elżbieta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14501. Michalska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 26/21, VIII GUp 64/21. [BMSiG-13255/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 26/21, ogłosił upadłość Elżbiety Michalskiej (Michalska), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 53022608563, NIP numer 9490378436. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 64/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14501
 • Dodano: 2021-03-02 18:02:27
 • Administrator

Michnicki Mirosław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14502. Michnicki Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 570/20, V GUp 24/21. [BMSiG-13268/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Mirosława Michnickiego o ogłoszenie upadłości Mirosława Michnickiego (sygn. akt V GU 570/20), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mirosława Michnickiego, nr PESEL 57053005032, zamieszkałego: Brzeście 4, 28-400 Brzeście, określając, że upadły Mirosław Michnicki jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Mirosława Michnickiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tycjana Saltarskiego - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 24/21. Sędzia komisarz: sędzia Arkadiusz Sędek. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14502
 • Dodano: 2021-03-02 18:03:20
 • Administrator

Michnicki Mirosław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14502. Michnicki Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 570/20, V GUp 24/21. [BMSiG-13268/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Mirosława Michnickiego o ogłoszenie upadłości Mirosława Michnickiego (sygn. akt V GU 570/20), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mirosława Michnickiego, nr PESEL 57053005032, zamieszkałego: Brzeście 4, 28-400 Brzeście, określając, że upadły Mirosław Michnicki jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Mirosława Michnickiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tycjana Saltarskiego - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 24/21. Sędzia komisarz: sędzia Arkadiusz Sędek. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14502
 • Dodano: 2021-03-02 18:03:23
 • Administrator

Moryc Natalia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-02-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14503. Moryc Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 194/21, VIII GUp 198/21/S. [BMSiG-13190/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 194/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość Natalii Moryc (PESEL 88100102123), zamieszkałej: os. Na Stoku 37/24, 31-701 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500 zł (pięćset złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 198/21/S. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14503
 • Dodano: 2021-03-02 18:04:11
 • Administrator

Moryc Natalia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14503. Moryc Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 194/21, VIII GUp 198/21/S. [BMSiG-13190/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 194/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość Natalii Moryc (PESEL 88100102123), zamieszkałej: os. Na Stoku 37/24, 31-701 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500 zł (pięćset złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 198/21/S. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14503
 • Dodano: 2021-03-02 18:04:14
 • Administrator

Niedbalska Kinga

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-02-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14504. Niedbalska Kinga. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 35/21 „of”, IX GUp 93/21 „of”. [BMSiG-13262/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. IX GU 35/21 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Kingi Niedbalskiej, zamieszkałej w Świdniku przy ul. Jarzębinowej 7/28, 21-040 Świdnik, PESEL 82072402506, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Kingi Niedbalskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Kingi Niedbalskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. III. Wyznaczyć syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214. IV. Wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Kamińskiego 11/34, 21-040 Świdnik, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Kingi Niedbalskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofowi Krzyżanowskiemu kwotę 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 93/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14504
 • Dodano: 2021-03-02 18:07:15
 • Administrator

Niedbalska Kinga

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14504. Niedbalska Kinga. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 35/21 „of”, IX GUp 93/21 „of”. [BMSiG-13262/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. IX GU 35/21 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Kingi Niedbalskiej, zamieszkałej w Świdniku przy ul. Jarzębinowej 7/28, 21-040 Świdnik, PESEL 82072402506, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Kingi Niedbalskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Kingi Niedbalskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. III. Wyznaczyć syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214. IV. Wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Kamińskiego 11/34, 21-040 Świdnik, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Kingi Niedbalskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofowi Krzyżanowskiemu kwotę 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 93/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14504
 • Dodano: 2021-03-02 18:07:18
 • Administrator

Pawłusiewicz Grzegorz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14506. Pawłusiewicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/21. [BMSiG-13247/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Grzegorza Pawłusiewicza, zamieszkałego w miejscowości Rydzynki przy ul. Głównej 9, numer PESEL 55101816830, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Marię Lasotę-Dudkiewicz, a na syndyka Bartosza Zacharka, numer licencji 664. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 48/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14506
 • Dodano: 2021-03-02 18:10:02
 • Administrator

Pawłusiewicz Grzegorz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14506. Pawłusiewicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/21. [BMSiG-13247/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Grzegorza Pawłusiewicza, zamieszkałego w miejscowości Rydzynki przy ul. Głównej 9, numer PESEL 55101816830, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Marię Lasotę-Dudkiewicz, a na syndyka Bartosza Zacharka, numer licencji 664. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 48/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14506
 • Dodano: 2021-03-02 18:10:05
 • Administrator

Piątkowski Zbigniew

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14507. Piątkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 24/21, VIII GUp 59/21. [BMSiG-13472/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 24/21, ogłosił upadłość Zbigniewa Piątkowskiego (Piątkowski) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 43021603539, NIP numer 9491406558. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył na syndyka Kancelarię Syndyka - Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, numer KRS 0000837904, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Pawła Dobosza posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1420, adres biura: 42-217 Częstochowa, ulica Glogera 4/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 59/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14507
 • Dodano: 2021-03-02 18:11:54
 • Administrator

Piątkowski Zbigniew

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14507. Piątkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 24/21, VIII GUp 59/21. [BMSiG-13472/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 24/21, ogłosił upadłość Zbigniewa Piątkowskiego (Piątkowski) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 43021603539, NIP numer 9491406558. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył na syndyka Kancelarię Syndyka - Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, numer KRS 0000837904, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Pawła Dobosza posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1420, adres biura: 42-217 Częstochowa, ulica Glogera 4/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 59/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14507
 • Dodano: 2021-03-02 18:11:57
 • Administrator

Piotrowska Mariola

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-02-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14508. Piotrowska Mariola. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 961/20, VI GUp 41/21. [BMSiG-13239/2021] Postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 961/20, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marioli Piotrowskiej, numer PESEL 67040312904, zamieszkałej: 80-304 Gdańsk, ul. Rodakowskiego 1B/36, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia powiadomienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 613, adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi Adamowi Zarzyckiemu zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; 7. jako postawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 8. wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Obecnie postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt VI GUp 41/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14508
 • Dodano: 2021-03-02 18:13:37
 • Administrator

Piotrowska Mariola

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14508. Piotrowska Mariola. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 961/20, VI GUp 41/21. [BMSiG-13239/2021] Postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 961/20, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marioli Piotrowskiej, numer PESEL 67040312904, zamieszkałej: 80-304 Gdańsk, ul. Rodakowskiego 1B/36, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia powiadomienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 613, adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi Adamowi Zarzyckiemu zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; 7. jako postawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 8. wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Obecnie postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt VI GUp 41/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14508
 • Dodano: 2021-03-02 18:13:40
 • Administrator

Pruba Ewa

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14509. Pruba Ewa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 41/21. [BMSiG-13433/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Ewy Pruby, zamieszkałej przy ul. Jagiellońskiej 9 blok 8 m. 27, 97-300 Piotrków Trybunalski, nr PESEL 58060119044, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dorotę Borkowską (nr licencji 775). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Dorocie Borkowskiej na adres: Kancelaria Syndyka Dorota Borkowska, ul. Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 41/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14509
 • Dodano: 2021-03-02 18:14:21
 • Administrator

Pruba Ewa

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14509. Pruba Ewa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 41/21. [BMSiG-13433/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Ewy Pruby, zamieszkałej przy ul. Jagiellońskiej 9 blok 8 m. 27, 97-300 Piotrków Trybunalski, nr PESEL 58060119044, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dorotę Borkowską (nr licencji 775). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Dorocie Borkowskiej na adres: Kancelaria Syndyka Dorota Borkowska, ul. Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 41/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14509
 • Dodano: 2021-03-02 18:14:24
 • Administrator

Rachwalski Marcin

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-02-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14510. Rachwalski Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1054/20, XIV GUp 85/21. [BMSiG-13318/2021] Sygn. akt XIV GU 1054/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Rachwalskiego, PESEL 72032400891, zamieszkałego w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 85/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Justynę Kucejko- -Kowalczyk, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Łódź 90-450, ul. Żwirki 8 lok. 1, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14510
 • Dodano: 2021-03-02 18:15:13
 • Administrator

Rachwalski Marcin

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14510. Rachwalski Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1054/20, XIV GUp 85/21. [BMSiG-13318/2021] Sygn. akt XIV GU 1054/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Rachwalskiego, PESEL 72032400891, zamieszkałego w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 85/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Justynę Kucejko- -Kowalczyk, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Łódź 90-450, ul. Żwirki 8 lok. 1, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14510
 • Dodano: 2021-03-02 18:15:16
 • Administrator

Ruszczyk Barbara

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-02-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14511. Ruszczyk Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 30/21, V GUp „of” 25/21. [BMSiG-13456/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 30/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Ruszczyk, zamieszkałego w Szczytnie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 19/5, 12-100 Szczytno, PESEL 65080906945, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Daniela Zabłockiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 25/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14511
 • Dodano: 2021-03-02 18:16:01
 • Administrator

Ruszczyk Barbara

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14511. Ruszczyk Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 30/21, V GUp „of” 25/21. [BMSiG-13456/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 30/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Ruszczyk, zamieszkałego w Szczytnie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 19/5, 12-100 Szczytno, PESEL 65080906945, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Daniela Zabłockiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 25/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14511
 • Dodano: 2021-03-02 18:16:04
 • Administrator

Rzepecki Szymon

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14512. Rzepecki Szymon. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1592/20, XIX GUp 161/21. [BMSiG-13258/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 roku, o sygn. akt XIX GU 1592/20, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Szymona Rzepeckiego, zamieszkałego w Markach, PESEL 88062806738. Wyznaczono na syndyka Macieja Geromina (ul. Nowogrodzka 7/9, lok. 30, 00-513 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. XIX GUp 161/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności, powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954, prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 49111a p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza, w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl), za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej wynikającej z oszacowania, ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i Prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowego (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 49112a p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14512
 • Dodano: 2021-03-02 18:17:28
 • Administrator

Rzepecki Szymon

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14512. Rzepecki Szymon. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1592/20, XIX GUp 161/21. [BMSiG-13258/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 roku, o sygn. akt XIX GU 1592/20, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Szymona Rzepeckiego, zamieszkałego w Markach, PESEL 88062806738. Wyznaczono na syndyka Macieja Geromina (ul. Nowogrodzka 7/9, lok. 30, 00-513 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. XIX GUp 161/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności, powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954, prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 49111a p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza, w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl), za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej wynikającej z oszacowania, ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i Prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowego (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 49112a p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14512
 • Dodano: 2021-03-02 18:17:31
 • Administrator

Saturczak Paulina

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-02-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14513. Saturczak Paulina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 60/21, V GUp 70/21 of. [BMSiG-13283/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r., sygn. akt V GUp 70/21 of (wcześniejsza sygn. akt V GU 60/21), na skutek wniosku złożonego dnia 2 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Pauliny Saturczak, PESEL 85062700604, zamieszkałej w Tarnobrzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Wąsika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 564, adres: ul. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 70/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14513
 • Dodano: 2021-03-02 18:19:11
 • Administrator

Saturczak Paulina

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14513. Saturczak Paulina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 60/21, V GUp 70/21 of. [BMSiG-13283/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r., sygn. akt V GUp 70/21 of (wcześniejsza sygn. akt V GU 60/21), na skutek wniosku złożonego dnia 2 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Pauliny Saturczak, PESEL 85062700604, zamieszkałej w Tarnobrzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Wąsika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 564, adres: ul. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 70/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14513
 • Dodano: 2021-03-02 18:19:14
 • Administrator

Skurapowicz Danuta

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-02-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14514. Skurapowicz Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 35/21, V GUp „of” 32/21. [BMSiG-13237/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 35/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Danuty Skurapowicz, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Dywizjonu 303 4/59, 10-091 Olsztyn, PESEL 61012606404, NIP 7391273472, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi na adres: Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt V GUp „of” 32/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14514
 • Dodano: 2021-03-02 18:20:50
 • Administrator

Skurapowicz Danuta

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14514. Skurapowicz Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 35/21, V GUp „of” 32/21. [BMSiG-13237/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 35/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Danuty Skurapowicz, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Dywizjonu 303 4/59, 10-091 Olsztyn, PESEL 61012606404, NIP 7391273472, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi na adres: Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt V GUp „of” 32/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14514
 • Dodano: 2021-03-02 18:20:52
 • Administrator

Sokołowska Anna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-02-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14515. Sokołowska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 199/21, VIII GUp 199/21/S. [BMSiG-13192/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.02.2021 r., o sygn. akt VIII GU 199/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość Anny Sokołowskiej (PESEL 70061708685), zamieszkałej: ul. Niepodległości 5/332-050 Skawina, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 199/21/S. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200,00 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14515
 • Dodano: 2021-03-02 18:23:59
 • Administrator

Sokołowska Anna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14515. Sokołowska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 199/21, VIII GUp 199/21/S. [BMSiG-13192/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.02.2021 r., o sygn. akt VIII GU 199/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość Anny Sokołowskiej (PESEL 70061708685), zamieszkałej: ul. Niepodległości 5/332-050 Skawina, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 199/21/S. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200,00 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14515
 • Dodano: 2021-03-02 18:24:01
 • Administrator

Staniek Anna

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14516. Staniek Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 22/21, VIII GUp 62/21. [BMSiG-13419/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 22/21, ogłosił upadłość Anny Staniek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62050312702, NIP 5771417137. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 62/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14516
 • Dodano: 2021-03-02 18:24:47
 • Administrator

Staniek Anna

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14516. Staniek Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 22/21, VIII GUp 62/21. [BMSiG-13419/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 22/21, ogłosił upadłość Anny Staniek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62050312702, NIP 5771417137. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Joannę Obrusznik, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1239, adres biura: 42-200 Częstochowa, ulica Dąbrowskiego 22 lok. 13. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 62/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14516
 • Dodano: 2021-03-02 18:24:50
 • Administrator

Szweda Jerzy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-02-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14517. Szweda Jerzy. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 74/21/1, X GUp 175/21/1. [BMSiG-13191/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 74/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Jerzego Szwedy, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego PESEL 60041107971 oraz NIP 9541348044. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 175/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Sikorskiego 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14517
 • Dodano: 2021-03-02 18:25:32
 • Administrator

Szweda Jerzy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14517. Szweda Jerzy. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 74/21/1, X GUp 175/21/1. [BMSiG-13191/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 74/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Jerzego Szwedy, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego PESEL 60041107971 oraz NIP 9541348044. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 175/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Sikorskiego 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14517
 • Dodano: 2021-03-02 18:25:34
 • Administrator

Śmietało Sebastian Wojciech

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-02-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14518. Śmietało Sebastian Wojciech. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 329/20, V GUp „of” 39/21. [BMSiG-13409/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19.02.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 329/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sebastiana Wojciecha Śmietało, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 7/92, PESEL 84040201214, NIP 7393281197, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Jerzego Chodora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 654; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Głowackiego 28/607, 10-448 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postepowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 39/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14518
 • Dodano: 2021-03-02 18:26:20
 • Administrator

Śmietało Sebastian Wojciech

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14518. Śmietało Sebastian Wojciech. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 329/20, V GUp „of” 39/21. [BMSiG-13409/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19.02.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 329/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sebastiana Wojciecha Śmietało, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 7/92, PESEL 84040201214, NIP 7393281197, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Jerzego Chodora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 654; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Głowackiego 28/607, 10-448 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postepowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 39/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14518
 • Dodano: 2021-03-02 18:26:23
 • Administrator

Trzciński Rafał

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14519. Trzciński Rafał. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/21. [BMSiG-13426/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Rafała Trzcińskiego, zamieszkałego w miejscowości Emilin nr 3B, 97-400 Bełchatów, nr PESEL 74031707979, NIP 7691190052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Bartosza Zacharka (nr licencji 664). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Bartoszowi Zacharkowi na adres: ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 40/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14519
 • Dodano: 2021-03-02 18:27:02
 • Administrator

Trzciński Rafał

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14519. Trzciński Rafał. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/21. [BMSiG-13426/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Rafała Trzcińskiego, zamieszkałego w miejscowości Emilin nr 3B, 97-400 Bełchatów, nr PESEL 74031707979, NIP 7691190052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Bartosza Zacharka (nr licencji 664). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Bartoszowi Zacharkowi na adres: ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 40/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14519
 • Dodano: 2021-03-02 18:27:04
 • Administrator

Jamrożek Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14646. Jamrożek Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 240/18. [BMSiG-13382/2021] Syndyk masy upadłości Paulina Bursztein w postępowaniu upadłościowym Anny Jamrożek, PESEL 71100509540, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości konsumenckiej (sygn. akt V GUp 240/18), ogłasza ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki: 1) udziału 11/160 w prawie własności działki nr 138 wraz z zabudowaniami położonej w miejscowości Skoki 29, gmina Mniów, woj. świętokrzyskie, za cenę nie niższą niż 6 737,50 zł, 2) udziału 11/160 w prawie własności działek: 260, 262 i 327 (tereny łąk i upraw polowych), położonych w miejscowości Skoki 29, gmina Mniów, woj. świętokrzyskie, za cenę nie niższą niż 1 876,87 zł. I. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ceny spośród złożonych ofert. II. W razie wpływu dwóch ofert o tożsamych wartościach, decydująca będzie kolejność wpływu ofert do Kancelarii Syndyka. III. Minimalna cena sprzedaży to cena wywoławcza udziałów wszystkich nieruchomości tj.: 8 614,37 zł. IV. Minimalna cena postąpienia wynosi 500,00 zł. V. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości: 3 000,00 zł do dnia 17 marca 2021 r., na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Anny Jamrożek w upadłości konsumenckiej w Santander Bank Polska S.A. pod nr: 10 1090 2590 0000 0001 3760 7024, tytułem „wadium na zakup udziałów w nieruchomościach”. VI. Termin do składania ofert do dnia 17 marca 2021 r. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana. VII. Pozostałą kwotę zakupu należy wpłacić na rachunek masy upadłości do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia 15 kwietnia 2021 r. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2021 r., o godz. 1200, w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, tel. +48 600 939 003, e-mail: upadlosc@notables.pl) i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka Pauliny Bursztein (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT - w postępowaniu sygn. akt V GUp 240/18”, w terminie do 17 marca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14646
 • Dodano: 2021-03-02 18:34:55
 • Administrator

Jarkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 14647. Jarkowski Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 8/19. [BMSiG-13460/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GUp 8/19, dot. Marcina Jarkowskiego, postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: - zmienić sędziego komisarza z sędziego Pawła Dzienis, na sędzię Dagmarę Danilewicz-Kuklik. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14647
 • Dodano: 2021-03-02 18:35:25
 • Administrator

Kaniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14648. Kaniak Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Gospodarczy, sygn. akt V GUp 157/18. [BMSiG-13202/2021] OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANDRZEJA KANIAKA (PESEL 74082216413), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Andrzeja Kaniaka (PESEL 74082216413), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt V GUp 157/18, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości upadłego, tj. prawie własności działki gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, AM-3, obręb 0077 Lasowice Małe, położonej w Lasowicach Małych, przy ul. Odrodzenia, o łącznej powierzchni 0,2290 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OP1U/00023251/1. Charakterystyka oferty: 1. Na nieruchomość składa się 1/2 udziału w prawie własności działki gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, AM-3, obręb 0077 Lasowice Małe, położonej w Lasowicach Małych, przy ul. Odrodzenia, o łącznej powierzchni 0,2290 ha. 2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedażytj. 795,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT), o ile taki jest należny. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - ANDRZEJ KANIAK - PRZETARG - UPADŁOŚĆ - DOM I STODOŁA” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w godzinach od 800 do 1900 (z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 1500), lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 26.03.2021 r., do godziny 1500. b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 100,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Kaniaka, o numerze: 89 8436 0003 0000 0030 0997 0001 (Bank MBS) z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt V GUp 157/18, nazwa oferenta”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 26.03.2021 r., o godz. 1515. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty. 5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40-028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.03.2021 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 50,00 PLN. 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www. kaniak.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14648
 • Dodano: 2021-03-02 18:36:18
 • Administrator

Kaniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14649. Kaniak Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 157/18. [BMSiG-13238/2021] OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANDRZEJA KANIAKA (PESEL 74082216413), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Andrzeja Kaniaka (PESEL 74082216413), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt V GUp 157/18, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16, 18/1, AM-3, obręb 0077 Lasowice Małe, położonej w Lasowicach Małych, o łącznej powierzchni 1,2960 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OP1U/00065975/8. Charakterystyka oferty: 1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16, 18/1, AM-3, obręb 0077 Lasowice Małe, położonej w Lasowicach Małych, o łącznej powierzchni 1,2960 ha. 2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży, tj. 27 960,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT), o ile taki jest należny. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - ANDRZEJ KANIAK - PRZETARG - UPADŁOŚĆ - POLE” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w godzinach od 800 do 1900 (z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 1400), lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 26.03.2021 r., do godziny 1400. b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 2.800,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Kaniaka, o numerze: 89 8436 0003 0000 0030 0997 0001 (Bank MBS) z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt V GUp 157/18, nazwa oferenta”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 26.03.2021 r., o godz. 1415. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty. 5. W przypadku jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40-028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.03.2021 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 500,00 PLN. 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr. tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www. kaniak.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14649
 • Dodano: 2021-03-02 18:36:48
 • Administrator

Koter Urszula w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-02. Inne
Poz. 14650. Koter Urszula. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 113/20. [BMSiG-13309/2021] Sygn. akt XIV GUp 113/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Koter, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r. wyłączył z masy upadłości udział w wysokości 1/2 (jednej drugiej) w prawie własności samochodu osobowego marki Fiat Siena 1.2, rok produkcji 1999. Od powyższego postanowienia w terminie tygodniowym wierzyciele mogą wnieść zażalenie do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Korespondencję należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, wskazując sygnaturę akt XIV GUp 113/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14650
 • Dodano: 2021-03-02 18:37:25
 • Administrator

Kraska Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Inne
Poz. 14651. Kraska Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 290/16. [BMSiG-13187/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ireny Kraski, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 48022410980) (sygn. akt VIII GUp 290/16), ogłasza, że na zasadzie art. 159 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawa upadłościowego powołuje zastępcę syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Biel, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358, ustalając zakres czynności zastępcy syndyka w pełnym wymiarze obowiązków i czynności syndyka; jednocześnie zobowiązując zastępcę syndyka do współdziałania i informowania syndyka o podjętych czynnościach celem wyeliminowania możliwości powielania tych samych czynności przez syndyka i zastępcę syndyka. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14651
 • Dodano: 2021-03-02 18:38:11
 • Administrator

Krzemiński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 14652. Krzemiński Mariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/16. [BMSiG-13373/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariusza Krzemińskiego, sygn. akt V GUp 79/16, nadzorca układu Tomasz Nowakowski złożył sprawozdanie z wykonania układu za okres od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14652
 • Dodano: 2021-03-02 18:38:54
 • Administrator

Krzyżanowska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 14653. Krzyżanowska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 35/18. [BMSiG-13338/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. postanowił zmienić Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Anny Krzyżanowskiej (sygn. akt VIII GUp 35/18), w ten sposób, że w miejsce Sędziego Iwony Hulko wyznaczyć na Sędziego komisarza Izabelę Perkowską. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14653
 • Dodano: 2021-03-02 18:39:35
 • Administrator

Walas Liliana

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14520. Walas Liliana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 18/20, XIX GUp 1802/20. [BMSiG-13153/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2020 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 18/20, postanowił: 1) ogłosić upadłość Liliany Walas (PESEL 56120302821), zamieszkałej w Warszawie przy ul. Mostowej 30 lok. 6 (kod pocztowy: 00-260), 2) określić, że Liliana Walas jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 10A, 00-454 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt. XIX GUp 1802/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14520
 • Dodano: 2021-03-02 18:42:09
 • Administrator

Walas Liliana

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14520. Walas Liliana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 18/20, XIX GUp 1802/20. [BMSiG-13153/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2020 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 18/20, postanowił: 1) ogłosić upadłość Liliany Walas (PESEL 56120302821), zamieszkałej w Warszawie przy ul. Mostowej 30 lok. 6 (kod pocztowy: 00-260), 2) określić, że Liliana Walas jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 10A, 00-454 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt. XIX GUp 1802/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14520
 • Dodano: 2021-03-02 18:42:12
 • Administrator

Wilczyński Piotr

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-02-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14521. Wilczyński Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 579/20. [BMSiG-13394/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie V GU 579/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Wilczyńskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Kopernika 26/4, 87-100 Toruń, PESEL 78030102254, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka - CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego Piotra Wilczyńskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Piotra Wilczyńskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Piotra Wilczyńskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasy Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14521
 • Dodano: 2021-03-02 18:43:00
 • Administrator

Wilczyński Piotr

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14521. Wilczyński Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 579/20. [BMSiG-13394/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie V GU 579/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Wilczyńskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Kopernika 26/4, 87-100 Toruń, PESEL 78030102254, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka - CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego Piotra Wilczyńskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Piotra Wilczyńskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Piotra Wilczyńskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasy Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14521
 • Dodano: 2021-03-02 18:43:03
 • Administrator

Chyrowski Wojciech

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14522. Chyrowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 470/20, VIII GUp 60/21. [BMSiG-13455/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 470/20, ogłosił upadłość Wojciecha Chyrowskiego (Chyrowski) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 82102817799, NIP numer 6462547345. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Syndyka - Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, numer KRS 0000837904, której członek Zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Pawła Dobosza, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1420, adres biura: 42-217 Częstochowa, ulica Glogera 4/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 60/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14522
 • Dodano: 2021-03-02 18:43:52
 • Administrator

Chyrowski Wojciech

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14522. Chyrowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 470/20, VIII GUp 60/21. [BMSiG-13455/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 470/20, ogłosił upadłość Wojciecha Chyrowskiego (Chyrowski) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 82102817799, NIP numer 6462547345. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Syndyka - Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, numer KRS 0000837904, której członek Zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Pawła Dobosza, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1420, adres biura: 42-217 Częstochowa, ulica Glogera 4/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 60/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14522
 • Dodano: 2021-03-02 18:43:55
 • Administrator

Wojtaluk Michał

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14523. Wojtaluk Michał. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 49/21. [BMSiG-13466/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Michała Wojtaluka, zamieszkałego w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Głowackiego 61/63 m. 38, numer PESEL 82020812511, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Pawłowi Sobieszukowi na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 49/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14523
 • Dodano: 2021-03-02 18:44:36
 • Administrator

Wojtaluk Michał

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14523. Wojtaluk Michał. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 49/21. [BMSiG-13466/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Michała Wojtaluka, zamieszkałego w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Głowackiego 61/63 m. 38, numer PESEL 82020812511, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Pawłowi Sobieszukowi na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 49/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14523
 • Dodano: 2021-03-02 18:44:39
 • Administrator

Woźniak Mateusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-02-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14524. Woźniak Mateusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 981/20, XV GUp 77/21. [BMSiG-13312/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.02.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 981/20, ogłosił upadłość Mateusza Woźniaka, numer PESEL 90022213414, zamieszkałego: ul. Dworcowa 11/24, Inowrocław, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Macieja Grzelaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1381), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14524
 • Dodano: 2021-03-02 18:45:26
 • Administrator

Woźniak Mateusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14524. Woźniak Mateusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 981/20, XV GUp 77/21. [BMSiG-13312/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.02.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 981/20, ogłosił upadłość Mateusza Woźniaka, numer PESEL 90022213414, zamieszkałego: ul. Dworcowa 11/24, Inowrocław, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Macieja Grzelaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1381), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14524
 • Dodano: 2021-03-02 18:45:30
 • Administrator

Wójcik Izabela

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14525. Wójcik Izabela. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1152/20, X GUp 198/21/5. [BMSiG-13411/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 1152/20, ogłoszona została upadłość Izabeli Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach (40-068) przy ul. Bażantów 49/19, posiadającej numer PESEL 82112913069. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 198/21/5. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14525
 • Dodano: 2021-03-02 18:46:11
 • Administrator

Wójcik Izabela

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14525. Wójcik Izabela. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1152/20, X GUp 198/21/5. [BMSiG-13411/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 1152/20, ogłoszona została upadłość Izabeli Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach (40-068) przy ul. Bażantów 49/19, posiadającej numer PESEL 82112913069. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 198/21/5. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14525
 • Dodano: 2021-03-02 18:46:15
 • Administrator

Zawodziński Mariusz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14527. Zawodziński Mariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 43/21. [BMSiG-13437/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Mariusza Zawodzińskiego, zamieszkałego przy ul. Witolda Budryka 14 m. 42, 97-400 Bełchatów, nr PESEL 89021113894, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dorotę Borkowską (nr licencji 775). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Dorocie Borkowskiej na adres: Kancelaria Syndyka Dorota Borkowska, ul. Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 43/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14527
 • Dodano: 2021-03-02 18:48:23
 • Administrator

Zawodziński Mariusz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14527. Zawodziński Mariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 43/21. [BMSiG-13437/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Mariusza Zawodzińskiego, zamieszkałego przy ul. Witolda Budryka 14 m. 42, 97-400 Bełchatów, nr PESEL 89021113894, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dorotę Borkowską (nr licencji 775). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Dorocie Borkowskiej na adres: Kancelaria Syndyka Dorota Borkowska, ul. Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 43/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14527
 • Dodano: 2021-03-02 18:48:26
 • Administrator

Zemczak Adrian

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-02-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14528. Zemczak Adrian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 602/20 of, VI GUp 63/21 of. [BMSiG-13463/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 3 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 602/20 of, na skutek wniosku złożonego 20 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość Adriana Zemczaka, numer PESEL 99033103196, zamieszkałego w Juszczynie (34-382), nr domu 383, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Ramczewskiego, nr 513 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Wilkowice (43-365), skrytka pocztowa nr 44, adres e-mail: tomram@op.pl, tel. 691 600 333; rachunek bankowy: 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 63/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14528
 • Dodano: 2021-03-02 18:49:23
 • Administrator

Zemczak Adrian

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14528. Zemczak Adrian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 602/20 of, VI GUp 63/21 of. [BMSiG-13463/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 3 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 602/20 of, na skutek wniosku złożonego 20 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość Adriana Zemczaka, numer PESEL 99033103196, zamieszkałego w Juszczynie (34-382), nr domu 383, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Ramczewskiego, nr 513 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Wilkowice (43-365), skrytka pocztowa nr 44, adres e-mail: tomram@op.pl, tel. 691 600 333; rachunek bankowy: 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 63/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14528
 • Dodano: 2021-03-02 18:49:26
 • Administrator

Zhivkov Sylwia

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-02-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14529. Zhivkov Sylwia. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/21. [BMSiG-13465/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 roku, została ogłoszona upadłość dłużniczki Sylwii Zhivkov, zamieszkałej w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. Działkowa 6 m. 7, PESEL 83081603623, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Pawłowi Sobieszukowi na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 50/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14529
 • Dodano: 2021-03-02 18:50:11
 • Administrator

Zhivkov Sylwia

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14529. Zhivkov Sylwia. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/21. [BMSiG-13465/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 roku, została ogłoszona upadłość dłużniczki Sylwii Zhivkov, zamieszkałej w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. Działkowa 6 m. 7, PESEL 83081603623, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Pawła Sobieszuka (nr licencji 899). Wyzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Pawłowi Sobieszukowi na adres: Kancelaria Prawno Finansowa Paweł Sobieszuk, ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 50/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14529
 • Dodano: 2021-03-02 18:50:14
 • Administrator

Zubel Anna

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-01-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14530. Zubel Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 743/20 of, V GUp 39/21 of. [BMSiG-13386/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26.01.2021 r., o sygn. akt V GU 743/20 of, na skutek wniosku złożonego dn. 8.12.2020 r., ogłosił upadłość Anny Zubel, PESEL 83012817145, zamieszkałej w Rzeszowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000476408, adres: ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi ma jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 39/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie za postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14530
 • Dodano: 2021-03-02 18:51:11
 • Administrator

Zubel Anna

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14530. Zubel Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 743/20 of, V GUp 39/21 of. [BMSiG-13386/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26.01.2021 r., o sygn. akt V GU 743/20 of, na skutek wniosku złożonego dn. 8.12.2020 r., ogłosił upadłość Anny Zubel, PESEL 83012817145, zamieszkałej w Rzeszowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000476408, adres: ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi ma jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 39/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie za postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14530
 • Dodano: 2021-03-02 18:51:15
 • Administrator

Zwias Piotr

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14531. Zwias Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 531/20, VI GUp 549/20. [BMSiG-13430/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 grudnia 2020 r., sygn. akt VI GU 531/20, na skutek wniosku złożonego 13 listopada 2020 r., ogłosił upadłość Piotra Zwiasa, numer PESEL 51010404531, zamieszkałego: 43-450 Ustroń, ul. Źródlana 73, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 549/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14531
 • Dodano: 2021-03-02 18:52:02
 • Administrator

Zwias Piotr

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14531. Zwias Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 531/20, VI GUp 549/20. [BMSiG-13430/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 grudnia 2020 r., sygn. akt VI GU 531/20, na skutek wniosku złożonego 13 listopada 2020 r., ogłosił upadłość Piotra Zwiasa, numer PESEL 51010404531, zamieszkałego: 43-450 Ustroń, ul. Źródlana 73, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 549/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14531
 • Dodano: 2021-03-02 18:52:05
 • Administrator

Gumułka Waldemar Czesław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14532. Gumułka Waldemar Czesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1582/20. [BMSiG-13510/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Waldemara Czesława Gumułki jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1582/20) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 25 lutego 2021 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14532
 • Dodano: 2021-03-02 18:53:24
 • Administrator

Kulesza Walenty w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14533. Kulesza Walenty. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 26/20. [BMSiG-13508/2021] W postępowaniu upadłościowym Walentego Kuleszy zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 26/20, w dniu 27 stycznia 2021 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14533
 • Dodano: 2021-03-02 18:53:35
 • Administrator

Śpiewak Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14534. Śpiewak Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 17/20. [BMSiG-13511/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anety Śpiewak (sygn. akt XIX GUp 17/20) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i 24 lutego 2021 r. przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14534
 • Dodano: 2021-03-02 18:53:46
 • Administrator

Badura Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14535. Badura Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 267/20. [BMSiG-13173/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Aleksandry Badury, PESEL 89071712289, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 267/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14535
 • Dodano: 2021-03-02 18:53:57
 • Administrator

Bagieńska Justyna Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14536. Bagieńska Justyna Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 53/20. [BMSiG-13349/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 22 lutego 2021 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Justyny Katarzyny Bagieńskiej, PESEL 68042812508, sygn. akt VIII GUp 53/20. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14536
 • Dodano: 2021-03-02 18:54:09
 • Administrator

Bagińska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14537. Bagińska Jolanta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 534/19. [BMSiG-13295/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jolanty Bagińskiej, nr ewidencyjny PESEL 68092902385, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Cisów Las 6, 37-433 Bojanów, sygn. akt V GUp 534/19. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14537
 • Dodano: 2021-03-02 18:54:21
 • Administrator

Banaś Józef w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14538. Banaś Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 263/20. [BMSiG-13184/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Józefa Banasia, PESEL 38090804415, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 263/20), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, i że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści list wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14538
 • Dodano: 2021-03-02 18:54:33
 • Administrator

Bareła Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14539. Bareła Barbara. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/18/Ap-4. [BMSiG-13220/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 6), w postępowaniu upadłościowym Barbary Bareły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83071516485, o sygn. akt V GUp 71/18/Ap-4. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14539
 • Dodano: 2021-03-02 18:54:43
 • Administrator

Bednarek Patrycja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14540. Bednarek Patrycja. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 39/20. [BMSiG-13422/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Patrycji Bednarek, zamieszkałej w m. Zawada, nr PESEL 87121101249, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 39/20, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 13 lipca 2020 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że Sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy, lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14540
 • Dodano: 2021-03-02 18:54:56
 • Administrator

Bednarek Patrycja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14541. Bednarek Patrycja. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 39/20. [BMSiG-13417/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Patrycji Bednarek, zamieszkałej w m. Zawada, nr PESEL 87121101249, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 39/20, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 12 sierpnia 2020 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14541
 • Dodano: 2021-03-02 18:55:12
 • Administrator

BIURO PODRÓŻY STAR-TURIST Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14542. BIURO PODRÓŻY „STAR-TURIST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kaplitynach. KRS 0000123009. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r., sygn. akt V GUp 189/20. [BMSiG-13354/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Biura Podróży „STAR-TURIST” Sp. z o.o. w Kaplitynach (sygn. akt V GUp 189/20), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 3 bryła „C”, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 89 676 03 01. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sądu sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14542
 • Dodano: 2021-03-02 18:55:24
 • Administrator

Buda Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14543. Buda Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/20/Ap-1. [BMSiG-13212/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-6), w postępowaniu upadłościowym Tomasza Budy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58050720315, o sygn. akt V GUp 41/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14543
 • Dodano: 2021-03-02 18:55:38
 • Administrator

Bujak Damian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14544. Bujak Damian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 29/20. [BMSiG-13302/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Damiana Bujaka, PESEL 77032502857, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam.: ul. Wolności 59, 37-400 Nisko, sygn. akt V GUp 29/20. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14544
 • Dodano: 2021-03-02 18:55:51
 • Administrator

Czerniawska Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14545. Czerniawska Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 361/20. [BMSiG-13164/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Joanny Czerniawskiej, PESEL 64051900566, zamieszkałej pod adresem: Krzywaczka 512, 32-442 Krzywaczka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 361/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14545
 • Dodano: 2021-03-02 18:56:05
 • Administrator

Depczyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14546. Depczyńska Krystyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/18/Ap-3. [BMSiG-13308/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 6), w postępowaniu upadłościowym Krystyny Depczyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL 54092400626, o sygn. akt V GUp 1/18/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14546
 • Dodano: 2021-03-02 18:56:16
 • Administrator

Dzik Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14547. Dzik Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1081/19. [BMSiG-13232/2021] Obwieszcza się, że w dniu 15 lutego 2021 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Dzik, zamieszkałej: Pruszków 05-802, ul. Sadowa 48, PESEL 74011406807, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 1081/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14547
 • Dodano: 2021-03-02 18:56:34
 • Administrator

Dzik Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14548. Dzik Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1080/19. [BMSiG-13235/2021] Sygn. akt XIX GUp 1080/19 Obwieszcza się, że w dniu 15 lutego 2021 roku, syndyk złożył Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Dzika, zamieszkałego: Pruszków 05-802, ul. Sadowa 48, PESEL 69072310839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14548
 • Dodano: 2021-03-02 18:56:50
 • Administrator

Elektrotechnika "MORS" Sp. z o.o. w upadłości układowej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14549. ELEKTROTECHNIKA „MORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Gdyni. KRS 0000042610. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2001 r., sygn. akt VI GUp 21/14. [BMSiG-13353/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elektrotechnika „MORS” sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, sygn. akt VI GUp 21/14, zawiadamia, że w dniu 22.02.2021 r. nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14549
 • Dodano: 2021-03-02 18:57:02
 • Administrator

EMONETY.PL S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14550. EMONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000312819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2008 r., sygn. akt X GUp 1190/18, XVIII GUp 698/19. [BMSiG-13332/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego EMONETY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie; ul. Wspólna 50A/19, 00-684 Warszawa (KRS 0000312819), sygn. akt XVIII GUp 698/19 (poprzednio X GUp 1190/18), syndyk sporządził i w dniu 5 lutego 2021 roku przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14550
 • Dodano: 2021-03-02 18:57:15
 • Administrator

Fabijaniak Kamil

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14551. Fabijaniak Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1058/20. [BMSiG-13506/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Kamila Fabijaniak, PESEL 88042012876, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1058/20, syndyk masy upadłości przekazał w dniu 9 lutego 2021 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na drugiej liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14551
 • Dodano: 2021-03-02 18:57:26
 • Administrator

Falińska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14552. Falińska Aleksandra. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 7/20/AM. [BMSiG-13393/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Falińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 93080702100), o sygn. akt VI GUp 7/20/AM, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłej Aleksandry Falińskiej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14552
 • Dodano: 2021-03-02 18:57:40
 • Administrator

Florczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14553. Florczyk Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 132/20. [BMSiG-13359/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Florczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 132/20) zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2021 roku została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14553
 • Dodano: 2021-03-02 18:57:53
 • Administrator

Gajowniczek Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14554. Gajowniczek Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 244/20. [BMSiG-13307/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Gajowniczka, nr ewidencyjny PESEL 75041707458, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ul. Słubickiego 21, 37-470 Zaklików, sygn. akt V GUp 244/20. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14554
 • Dodano: 2021-03-02 18:58:05
 • Administrator

Głód Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14555. Głód Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 419/19. [BMSiG-13178/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pawła Głoda, PESEL 69073110797, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 419/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14555
 • Dodano: 2021-03-02 18:58:15
 • Administrator

Grzybek Radosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14556. Grzybek Radosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 54/19/Ap-5. [BMSiG-13299/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 18), w postępowaniu upadłościowym Radosława Grzybka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 77101504997, o sygn. akt V GUp 54/19/Ap-5. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niej sprzeciw MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14556
 • Dodano: 2021-03-02 18:58:27
 • Administrator

Gwardęcki Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
. Poz. 14557. Gwardęcki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 757/20. [BMSiG-13504/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Michała Gwardęckiego, PESEL 76010312637, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 757/20, syndyk masy upadłości przekazał w dniu 10 lutego 2021 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na drugiej liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14557
 • Dodano: 2021-03-02 18:58:40
 • Administrator

Hajner Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14558. Hajner Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 21/20. [BMSiG-13158/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Hajner - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 21/20 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14558
 • Dodano: 2021-03-02 18:58:52
 • Administrator

Hajner Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14559. Hajner Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 21/20. [BMSiG-13159/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Hajner - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 21/20 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14559
 • Dodano: 2021-03-02 18:59:03
 • Administrator

Wycech Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14560. Wycech Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 310/20. [BMSiG-13350/2021] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jadwigi Wycech, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 310/20), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 23.10.2020 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14560
 • Dodano: 2021-03-02 18:59:14
 • Administrator

Kałkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14561. Kałkowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 129/19/Ap-1. [BMSiG-13325/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-9, w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kałkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 60070515752, sygn. akt V GUp 129/19/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14561
 • Dodano: 2021-03-02 18:59:26
 • Administrator

Kędziak Anna

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14562. Kędziak Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 125/20/Ap-1. [BMSiG-13253/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1 w postępowaniu upadłościowym Anny Kędziak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 84012217249, sygn. akt V GUp 125/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14562
 • Dodano: 2021-03-02 18:59:42
 • Administrator

Kołek Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14563. Kołek Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/20/Ap-5. [BMSiG-13389/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 16 w postępowaniu upadłościowym Anny Kołek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 49120207326, sygn. akt V GUp 3/20/Ap-5. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14563
 • Dodano: 2021-03-02 18:59:52
 • Administrator

Kopcik Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14564. Kopcik Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 362/20. [BMSiG-13176/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jolanty Kopcik, PESEL 57040620921, zamieszkałej pod adresem: ul. Nowosądecka 23/37, 30-683 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 362/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14564
 • Dodano: 2021-03-02 19:00:04
 • Administrator

Kordaczuk Grzegorz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14565. Kordaczuk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1307/20. [BMSiG-13500/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kordaczuka (PESEL 78081100218), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 1307/20, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 25 lutego 2021 roku, lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14565
 • Dodano: 2021-03-02 19:00:17
 • Administrator

Korenik Wiesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14566. Korenik Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1359/19. [BMSiG-13256/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wiesławy Korenik (sygn. akt XIX GUp 1359/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i 16 lutego 2021 r. (data wpływu do Sądu) przekazał do akt II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14566
 • Dodano: 2021-03-02 19:00:30
 • Administrator

Krasowiak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14567. Krasowiak Jarosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/20/Ap-1. [BMSiG-13376/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-3, w postępowaniu upadłościowym Jarosława Krasowiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Kluki, PESEL 84090417397, sygn. akt V GUp 38/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14567
 • Dodano: 2021-03-02 19:00:41
 • Administrator

Krawczyk Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14568. Krawczyk Bożena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 77/20. [BMSiG-13416/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bożeny Krawczyk, nr PESEL 69020609727, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 77/20, została złożona druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, lub w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 104 (po uprzednim uzgodnieniu mailowym: syndyk.tokarz@gmail.com). W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14568
 • Dodano: 2021-03-02 19:00:59
 • Administrator

Łojewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14569. Łojewska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 296/20. [BMSiG-13244/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Łojewskiej w upadłości, sygn. akt XIX GUp 296/20, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 23 lutego 2021 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14569
 • Dodano: 2021-03-02 19:01:10
 • Administrator

LUBSAD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14570. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-13317/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 5 lutego 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 7. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14570
 • Dodano: 2021-03-02 19:01:23
 • Administrator

Majczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14571. Majczyk Dorota. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 98/19/Ap-2. [BMSiG-13310/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 10-11, w postępowaniu upadłościowym Doroty Majczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 61010109268, sygn. akt V GUp 98/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14571
 • Dodano: 2021-03-02 19:01:37
 • Administrator

MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14572. MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nieszawie. KRS 0000498229. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2014 r., sygn. akt V GUp 151/19. [BMSiG-13410/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Manufaktura Alkoholi Gatunkowych Copemicus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nieszawie (sygn. akt V GUp 151/19) zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2021 r. została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14572
 • Dodano: 2021-03-02 19:01:49
 • Administrator

Szczepański Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14573. Szczepański Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 844/20. [BMSiG-13149/2021] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mariusza Szczepańskiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 844/20) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 19.01.2021 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14573
 • Dodano: 2021-03-02 19:02:01
 • Administrator

Marzeion Mirosław

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14574. Marzeion Mirosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 295/20. [BMSiG-13236/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosława Marzeion, zamieszkałego: ul. Bolesława Chrobrego 1/19, 80-423 Gdańsk, PESEL 60121207139, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 295/20), zawiadamia iż w dniu 17 grudnia 2020 r. została przekazana Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 w zw. art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14574
 • Dodano: 2021-03-02 19:02:15
 • Administrator

Mielczarek Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14575. Mielczarek Monika. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 28/20/Ap-2. [BMSiG-13374/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 5, w postępowaniu upadłościowym Moniki Mielczarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Blok Dobroszyce, PESEL 86070815968, sygn. akt V GUp 28/20/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14575
 • Dodano: 2021-03-02 19:02:28
 • Administrator

Młynarczyk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14576. Młynarczyk Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 11/20. [BMSiG-13171/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Młynarczyk, PESEL 80030815900, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 11/20), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w dniu 28.09.2020 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14576
 • Dodano: 2021-03-02 19:02:40
 • Administrator

MUSIC CORNER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14577. MUSIC CORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000041564. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2001 r., sygn. akt VIII GUp 64/20/S. [BMSiG-13368/2021] OBWIESZCZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU SĘDZIEMU KOMISARZOWI LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec MUSIC CORNER Sp. z o.o. w Krakowie, (KRS 0000041564) sygn. akt VIII GUp 64/20/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14577
 • Dodano: 2021-03-02 19:02:51
 • Administrator

Nawój Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14578. Nawój Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 129/20. [BMSiG-13323/2021] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 129/20, Barbary Nawój, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14578
 • Dodano: 2021-03-02 19:03:03
 • Administrator

Niemczak Maciej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14579. Niemczak Maciej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 400/17. [BMSiG-13167/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Macieja Niemczaka, PESEL 84012412590, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 400/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14579
 • Dodano: 2021-03-02 19:03:15
 • Administrator

Olszycka Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14580. Olszycka Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 4/20. [BMSiG-13281/2021] Sygn. akt XIV GUp 4/20 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 21 października 2020 roku syndyk masy upadłości Anny Olszyckiej, numer PESEL 87052102904, złożył sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 4/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14580
 • Dodano: 2021-03-02 19:03:26
 • Administrator

Olszycka Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14581. Olszycka Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 4/20. [BMSiG-13303/2021] Sygn. akt XIV GUp 4/20 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2020 r. syndyk masy upadłości Anny Olszyckiej, numer PESEL 87052102904, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 4/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14581
 • Dodano: 2021-03-02 19:03:37
 • Administrator

Linek Emil

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14655. Linek Emil. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 357/20. [BMSiG-13450/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 357/20, postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 roku umorzył bez ustalania planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 9 listopada 2020 r. zobowiązania upadłego Emila Linka, PESEL nr 88122607833, z wyjątkiem zobowiązań o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14655
 • Dodano: 2021-03-02 19:03:46
 • Administrator

Łoboda Leokadia

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14656. Łoboda Leokadia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 300/20. [BMSiG-13375/2021] Syndyk masy upadłości Paulina Bursztein w postępowaniu upadłościowym Leokadii Łobody, zamieszkałej w Jędrzejowie przy ulicy Bolesława Chrobrego 3/8, PESEL 53051015763, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości konsumenckiej (sygn. akt V GUp 300/20), ogłasza przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 3/4 w prawie własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej w Jędrzejowie przy ulicy Bolesława Chrobrego 3/8, o całkowitej powierzchni 39,60 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą o nr KI1J/00035311/2. Mieszkanie zlokalizowane jest na II piętrze w budynku czteropiętrowym, w jego skład wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój, balkon od strony południowej. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt Sądu Rejonowego w Kielcach V GUp 300/20. 1. Cena wywoławcza 3/4 udziału w ww. nieruchomości wynosi 84 750,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Wadium stanowi 5% ceny wywoławczej nieruchomości, czyli 4 237,50 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100). 3. Minimalne postąpienie określone zostało na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 4. Sprzedaż lokalu może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. 5. Składający ofertę nabycia najpóźniej do dnia upływu terminu składania ofert powinien wpłacić wadium na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Leokadii Łobody w upadłości konsumenckiej przez Santander Bank Polska S.A. pod numerem 89 1090 2590 0000 0001 4697 7548, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM PRZETARG V GUp 300/20. Syndyk potwierdzi prawidłowość wniesionego wadium w chwili otwarcia ofert. 6. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24 marca 2021 r. na adres siedziby Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce). 7. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 29 marca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce), sala nr XXV, godzina 930. 8. Operat szacunkowy ww. nieruchomości dostępny jest do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14656
 • Dodano: 2021-03-02 19:04:33
 • Administrator

Markowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-02. Inne
Poz. 14658. Markowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 65/19. [BMSiG-13251/2021] Zawiadamia się, iż Sędzia Komisarz urzędujący w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r., sygn. akt V GUp 65/19, w sprawie upadłościowej Magdaleny Markowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (PESEL 70092100380), na podstawie art. 4912 ust. 1 w związku z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2344, ze zm.), wyznaczył zastępcę syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczek, kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr licencji 244. Poniżej podaje się adres biura zastępcy syndyka: KUBICZEK MARCIN - Biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. E-mail: info@kubiczekm.com, tel.: +48 32 308 00 00. Na podstawie art. 159 ust. 2 Prawa upadłościowego określono zakres czynności zastępcy syndyka w następujący sposób: 1. Objęcie masy upadłości, 2. Likwidacja masy upadłości oraz praw majątkowych upadłego, 3. Działanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami podatkowymi, organami administracji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi, w zakresie niezbędnym do likwidacji masy upadłości, 4. Poszukiwanie składników majątku, które mogą wejść do masy upadłości na podstawie art. 127 i nast. Prawa upadłościowego oraz na podstawie art. 527 i nast. Kodeksu cywilnego, 5. Podejmowanie na rachunek masy upadłości wszelkich czynności związanych z dochodzeniem bezskuteczności i zaskarżaniem czynności upadłego, o których mowa w art. 127 i nast. Prawa upadłościowego oraz w art. 527 i nast. Kodeksu cywilnego, w szczególności czynności przed sądami powszechnymi oraz Sędzią komisarzem, 6. Odbierania korespondencji, 7. Prawo do składania wniosków dowodowych do Sędziego komisarza, 8. Powiadomienie ksiąg wieczystych i innych rejestrów o ogłoszeniu upadłości. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14658
 • Dodano: 2021-03-02 19:05:57
 • Administrator

Ordonowska-Buda Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14582. Ordonowska-Buda Monika. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/20/Ap-2. [BMSiG-13229/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 8), w postępowaniu upadłościowym Moniki Ordonowskiej-Budy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66041515682, o sygn. akt V GUp 40/20/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14582
 • Dodano: 2021-03-02 19:06:27
 • Administrator

Orłowska Karolina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14583. Orłowska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1069/20. [BMSiG-13213/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył, w dniu 10 lutego 2021 r., Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karoliny Orłowskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1069/20), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14583
 • Dodano: 2021-03-02 19:06:38
 • Administrator

Marzinek Janusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14659. Marzinek Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1077/19. [BMSiG-13240/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Marzinka, zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1077/19, ogłasza, że syndyk w dniu 24 lutego 2021 r. złożył do akt sprawy opis i oszacowanie (operat szacunkowy): 1. udziału 1002/1033 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Bolesława Krzywoustego 9/11, o powierzchni 1033 m2 , nr ewidencyjny działki 73/4, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1M/00018275/1, 2. udziału 1144/1179 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1179 ha, numery działek ewidencyjnych: 67, 73/1 oraz 73/3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 368,80 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej 53,80 m2 , położonej w Warszawie przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1M/00059357/9. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni akt XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14659
 • Dodano: 2021-03-02 19:06:55
 • Administrator

Palewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14584. Palewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 168/20. [BMSiG-13314/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Palewicz, nr ewidencyjny PESEL 62022100104, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Partyzantów 4/2, 37-450 Stalowa Wola, o sygn. akt V GUp 168/20. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14584
 • Dodano: 2021-03-02 19:07:11
 • Administrator

Papierkiewicz Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14585. Papierkiewicz Izabela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 201/19. [BMSiG-13454/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Izabeli Papierkiewicz, sygn. akt V GUp 201/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14585
 • Dodano: 2021-03-02 19:07:22
 • Administrator

Patałuch Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14586. Patałuch Barbara. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 36/20/AM. [BMSiG-13396/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Patałuch, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 53121514026), o sygn. akt VI GUp 36/20/AM, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłej Barbary Patałuch. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14586
 • Dodano: 2021-03-02 19:07:33
 • Administrator

Pazgan Łukasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14587. Pazgan Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 48/20. [BMSiG-13174/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Pazgana, PESEL 83032904711, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 48/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 12 listopada 2020 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14587
 • Dodano: 2021-03-02 19:07:50
 • Administrator

PEOPLE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14588. PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000514744. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2014 r., sygn. akt VIII GUp 361/17. [BMSiG-13343/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec PEOPLE sp. z o.o. w Krakowie, KRS 0000514744 (sygn. akt VIII GUp 361/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14588
 • Dodano: 2021-03-02 19:08:03
 • Administrator

Piestrzyński Ryszard Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14589. Piestrzyński Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1270/19. [BMSiG-13503/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, została sporządzona i złożona do akt sprawy, w dniu 25 lutego 2021 roku, druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Piestrzyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 1270/19. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14589
 • Dodano: 2021-03-02 19:08:13
 • Administrator

Pikoń Stanisława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14590. Pikoń Stanisława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 431/17. [BMSiG-13162/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stanisławy Pikoń, PESEL 53070403943, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 431/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw16), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14590
 • Dodano: 2021-03-02 19:08:26
 • Administrator

Mrozek Andrzej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14660. Mrózek Andrzej i Mrózek Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 167/20 of, VI GUp 450/20 of. [BMSiG-13449/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Andrzeja i Ewy Mrózek, numer PESEL 62080513113 oraz numer PESEL 66111903562, zamieszkałych: 34-335 Krzyżowa, ul. Ogrodowa 12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 167/20 of (VI GUp 450/20 of), zawiadamia, że uzupełniono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości o nieruchomość objętą KW nr BB1Z/00100683/0. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14660
 • Dodano: 2021-03-02 19:08:33
 • Administrator

Połcik Hubert

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14591. Połcik Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1498/20. [BMSiG-7229/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Huberta Połcika w upadłości (sygn. akt 1498/20) zawiadamia, że dnia 27.01.2021 sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14591
 • Dodano: 2021-03-02 19:08:39
 • Administrator

Mrózek Ewa

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14660. Mrózek Andrzej i Mrózek Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 167/20 of, VI GUp 450/20 of. [BMSiG-13449/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Andrzeja i Ewy Mrózek, numer PESEL 62080513113 oraz numer PESEL 66111903562, zamieszkałych: 34-335 Krzyżowa, ul. Ogrodowa 12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 167/20 of (VI GUp 450/20 of), zawiadamia, że uzupełniono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości o nieruchomość objętą KW nr BB1Z/00100683/0. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14660
 • Dodano: 2021-03-02 19:08:49
 • Administrator

Polok Jakub

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14592. Polok Jakub. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 349/20 of. [BMSiG-13467/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jakuba Poloka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygnaturą akt VI GUp 349/20 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14592
 • Dodano: 2021-03-02 19:08:57
 • Administrator

Porwoł Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14593. Porwoł Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 395/18. [BMSiG-13387/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 395/18, dotyczącej upadłości Jolanty Porwoł, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14593
 • Dodano: 2021-03-02 19:09:15
 • Administrator

Przygucki Łukasz Sebastian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14594. Przygucki Łukasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 78/19/Ap-2. [BMSiG-13210/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 13, w postępowaniu upadłościowym Łukasza Przyguckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 87071318634, sygn. akt V GUp 78/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14594
 • Dodano: 2021-03-02 19:09:26
 • Administrator

Puchała Lucyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14595. Puchała Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 411/18. [BMSiG-13188/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Lucyny Puchały, PESEL 62122700420, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 411/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14595
 • Dodano: 2021-03-02 19:09:37
 • Administrator

Radwańska Marlena Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14596. Radwańska Marlena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/20. [BMSiG-13438/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marleny Radwańskiej, sygn. akt V GUp 73/20, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14596
 • Dodano: 2021-03-02 19:10:21
 • Administrator

Ostrowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14661. Ostrowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 753/20. [BMSiG-13250/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Ostrowskiego (sygn. akt: XIX GUp 753/20) Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r. postanowił: I. na podstawie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wyrazić zgodę na sprzedaż z wolnej ręki: 1) udziału wynoszącego 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki ewidencyjne: nr 2/3 (pow. 85.027 m2), 3/2 (pow. 41.996 m2) obręb 0055 Radojewo, o łącznej powierzchni 127.023 m2 , położonej w Poznaniu, gmina m. Poznań, powiat m. Poznań, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer PO1P/00183506/7, stanowiącego składnik masy upadłości ujawniony w spisie inwentarza pod pozycją Lp3, za cenę nie niższą niż 300.500 zł netto (trzysta tysięcy pięćset złotych); 2) Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki ewidencyjne: nr 2/1 (pow. 22.500 m2 ), 2/2 (pow. 45.000 m2 ), obręb 0055 Radojewo, o łącznej powierzchni 67.500 m2, położonej w Poznaniu, gmina m. Poznań, powiat m. Poznań, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy PoznańStare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer PO1P/00204579/3, stanowiącego składnik masy upadłości ujawniony w spisie inwentarza pod pozycją Lp 4, za kwotę nie niższą niż 320.000 zł netto (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych); 3) Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą działkę ewidencyjną nr 75/2, obręb 0022 Rogówek, o powierzchni 68.100 m2 , położonej w miejscowości Rogówek, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer SW1K/00083930/2, stanowiącego składnik masy upadłości ujawniony w spisie inwentarza pod pozycją Lp 5, za kwotę nie niższą niż 156.000 zł netto (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 4) Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki ewidencyjne: nr 82/1, 82/3, 85/2, 85/5, obręb 0020 Smreczyna, o łącznej powierzchni 74.600 m2 , położoej w miejscowości Smreczyna, gminie Międzylesie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer SW1K/00037833/5, stanowiącego składnik masy upadłości ujawniony w spisie inwentarza pod pozycją Lp 6, za kwotę nie niższą niż 126.000 zł netto (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych); II. określić, iż sprzedaż odbędzie w trybie przetargu na zasadach określonych przez syndyka w projekcie regulaminu przetargu (k. 258-266) stanowiącym załącznik do wniosku z dnia 9 listopada 2020 r. Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje o sprzedaży nieruchomości: http://zimmermanfilipiak.pl/. Oferty pisemne należy składać w terminie do 7 kwietnia 2021 r. na adres: ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa. Informacje na temat sprzedaży: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409 lub 606 849 099. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14661
 • Dodano: 2021-03-02 19:10:24
 • Administrator

Rojek Dominik w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14597. Rojek Dominik. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 140/20. [BMSiG-13271/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Dominika Rojka, zam.: Stalowa Wola, nr PESEL 82050101993, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 140/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14597
 • Dodano: 2021-03-02 19:10:32
 • Administrator

Rychwalski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14598. Rychwalski Dariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 131/19/Ap-2. [BMSiG-13249/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 7, w postępowaniu upadłościowym Dariusza Rychwalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70081205511, sygn. akt V GUp 131/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14598
 • Dodano: 2021-03-02 19:10:49
 • Administrator

Sowińska Barbara

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14599. Sowińska Barbara. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 255/20 „of”. [BMSiG-13383/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Barbary Sowińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 255/20 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 15 stycznia 2021 roku główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłaszanej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14599
 • Dodano: 2021-03-02 19:11:02
 • Administrator

Terlecka Marta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14600. Terlecka Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 730/20. [BMSiG-13507/2021] W postępowaniu upadłościowym Marty Terleckiej, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 730/20, w dniu 4 stycznia 2021 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14600
 • Dodano: 2021-03-02 19:11:14
 • Administrator

Poszwa Regina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14662. Poszwa Regina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 831/20. [BMSiG-13502/2021] 1. Syndyk masy upadłości Reginy Poszwy w upadłości, posiadając zgodę Sędziego komisarza, ogłasza o postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą działkę ew. nr 133/1 o powierzchni 0,8207 ha, położonej we Wsi Zelwa, gmina Giby, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Augustowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SU1N/00013082/1 (dalej zwany jako „Nieruchomość”) za cenę minimalną nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń, z dnia 20 sierpnia 2020 roku, jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Marcina Gałązki: ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie, w godz. 1100-1500, oraz w aktach sprawy - sygn. akt XIX GUp 831/20 w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Do postępowania konkursowego/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa, i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 4. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i Syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) Upadły. 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 831/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Reginy Poszwy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 7. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowane ceny nabycia za składniki majątku masy upadłości będące przedmiotem niniejszego postępowania winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie mogą być niższe niż cena wywoławcze, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków postępowania. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną, na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 pkt 2 lit. „a” i „b” niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot postępowania do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu postępowania do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu niniejszego postępowania, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w aukcji. 8. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Reginy Poszwy w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 67 1090 2590 0000 0001 4660 6046, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym - sygn. akt XIX GUp 831/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 9. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 1200, w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia. 10. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j regulaminu sprzedaży). 11. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za poszczególne nieruchomości będące przedmiotem niniejszego postępowania, zaproponowane przez oferentów dopuszczonych do aukcji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 12. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert, co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. 13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano, podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. 14. W przypadku, gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 15. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia, jest niedopuszczalne. 16. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. 17. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot postępowania. 18. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 19. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 20. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty. 21. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel.: 22-400-08-94 lub mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14662
 • Dodano: 2021-03-02 19:11:26
 • Administrator

Trawka Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14601. Trawka Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 223/20. [BMSiG-13366/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Trawki, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 223/20, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14601
 • Dodano: 2021-03-02 19:11:29
 • Administrator

Tyrańska-Łudzik Karolina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14602. Tyrańska-Łudzik Karolina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 568/20. [BMSiG-13181/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Karoliny Tyrańskiej-Łudzik, PESEL 80022504780, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 568/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 4.02.2021 r. oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14602
 • Dodano: 2021-03-02 19:11:40
 • Administrator

Wachla Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14603. Wachla Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 90/20. [BMSiG-13436/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 11 stycznia 2021 r. złożone przez syndyka masy upadłości drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Tomasza Wachli (nr PESEL 78042605978), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 90/20, Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie, przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14603
 • Dodano: 2021-03-02 19:11:52
 • Administrator

Waleszczyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14604. Waleszczyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 63/19/Ap-2. [BMSiG-13391/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 4, w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Waleszczyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 41072305066, sygn. akt V GUp 63/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14604
 • Dodano: 2021-03-02 19:12:03
 • Administrator

Półtorak Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14663. Półtorak Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 412/19. [BMSiG-13252/2021] Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Półtorak, PESEL 36071305742, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 412/19), został ukończony i złożony opis i oszacowanie majątku upadłego w postaci udziału ½ w prawie własności nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr KI1R/00027083/2 oraz prawa własności nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr KI1R/00022229/3. Złożone do akt operaty szacunkowe nieruchomości zostały udostępnione do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ul. Warszawskiej 44. Na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14663
 • Dodano: 2021-03-02 19:12:09
 • Administrator

Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14605. Weręgrowski Jakub prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Weręgrowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1370/19. [BMSiG-13344/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jakuba Weręgowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i w dniu 29 stycznia 2021 r. złożył do akt II uzupełniającą listę wierzytelności Jakuba Weręgowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości (sygnatura akt XIX GUp 1370/19). Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na II uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na II uzupełniającej liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14605
 • Dodano: 2021-03-02 19:12:18
 • Administrator

Wilczkowska Zofia

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14606. Wilczkowska Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 438/20. [BMSiG-13429/2021] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 22 lutego 2021 r. złożona przez syndyka, nieprowadzącej działalności gospodarczej Zofii Wilczkowskiej, nr PESEL 58060915664, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 438/20). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14606
 • Dodano: 2021-03-02 19:12:30
 • Administrator

Wilczyński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14607. Wilczyński Mariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/20/Ap-1. [BMSiG-13451/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-6 w postępowaniu upadłościowym Mariusza Wilczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71060412771, sygn. akt V GUp 35/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14607
 • Dodano: 2021-03-02 19:12:40
 • Administrator

Prejs Bogusław i Prejs Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 14664. Prejs Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-13418/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 roku dokonał zmiany sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Krystyny Prejs (sygn. akt V GUp 3/18), z asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik na sędziego Macieja Naworskiego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14664
 • Dodano: 2021-03-02 19:12:44
 • Administrator

Wiśniewski Edward

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14608. Wiśniewski Edward. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1336/20. [BMSiG-13499/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Edwarda Wiśniewskiego (PESEL 67031813717), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 1336/20, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 25 lutego 2021 roku, lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14608
 • Dodano: 2021-03-02 19:12:54
 • Administrator

Zaborowski Robert

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 14609. Zaborowski Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 304/20. [BMSiG-13358/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Zaborowskiego, PESEL 73050101397, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 304/20, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi Listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel, oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu Listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14609
 • Dodano: 2021-03-02 19:13:06
 • Administrator

Budek Edward w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14610. Budek Edward. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 442/19. [BMSiG-13154/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Edwarda Budek, zamieszkałego w Jarzębiej Łące, PESEL 57101304896, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Edwarda Budek, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 442/19, sporządził i złożył w dniu 18 stycznia 2021 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. Zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału można wnosić w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o ostatecznym planie podziału do Sędziego komisarza (art. 349 i 350 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14610
 • Dodano: 2021-03-02 19:13:19
 • Administrator

Fabiszewski Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14611. Fabiszewski Zdzisław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/17/Ap-5. [BMSiG-13259/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Fabiszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 48050102433, sygn. akt V GUp 4/17/Ap-5. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14611
 • Dodano: 2021-03-02 19:13:34
 • Administrator

Grabowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14612. Grabowska Ewa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/18/Ap-5. [BMSiG-13384/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ewy Grabowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Szczerców, PESEL 77081814101, sygn. akt V GUp 16/18/Ap-5. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14612
 • Dodano: 2021-03-02 19:13:48
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14665. PRZEDSIĘBIORSTWO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW RATAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tarnobrzegu. KRS 0000173274. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 września 2003 r., sygn. akt V 1 GUp 6/16. [BMSiG-13404/2021] Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r. (sygn. akt V 1 GUp 6/16) ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości PTUO RATAR spółki z o.o. w Tarnobrzegu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 957/105 o powierzchni 0,0459 ha oraz działki o numerze ewidencyjnym 957/107 o powierzchni 0,2260 ha, położonych w Tarnobrzegu, obręb 0011 Machów, przy ul. Zakładowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi Księgę Wieczystą nr TB 1 T/00076760/9. 1. Cena wywoławcza wynosi 42.600,00 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych) netto, do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie sprzedaży. 2. Sprzedaż nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. 3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać: a) dokładne dane oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i jej formą prawną), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, b) w odniesieniu do przedsiębiorców aktualne odpisy z właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów, o ile jest ona wymagana, potwierdzającą, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę, c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego, d) adres do korespondencji, e) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty, f) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego, g) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, h) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, oszacowaniem ruchomości określającym jej wartość rynkową dostępnym w biurze syndyka masy upadłości, i) oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny, j) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa, k) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, l) oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane, m) wszystkie karty oferty powinny być zespolone ze sobą w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości koperty. 4. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na nieruchomości PTUO RATAR, sygn. akt V 1 GUp 6/16 - nie otwierać” na adres: Biuro Syndyka masy upadłości PTUO RATAR spółki z o.o., ul. G. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, do dnia 26 marca 2021 r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata. 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.360,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy: 17 1140 1094 0000 2203 7700 1003 - w terminie do dnia 26 marca 2021 r. - o zachowaniu terminu decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. 6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 1400, sala 113. 7. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o którym mowa wyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż ww. ruchomości. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez Syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup ruchomości za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Wybór oferty dokonany przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. 8. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki. 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki. 10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, a wybór prawomocnie zatwierdzony przez Sędziego Komisarza, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. 11. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie: a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert, b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży ruchomości, w terminie określonym w pkt 12, c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie. 12. Umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza po uprzednim dokonaniu płatności całości pozostałej do uiszczenia ceny nabycia ruchomości. 13. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim przypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego według stanu prawnego obowiązującego w dacie ogłoszenia upadłości PTUO RATAR spółki z o.o. w Tarnobrzegu oraz Kodeksu cywilnego. 15. Ze szczegółowym wykazem majątku, wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości PTUO RATAR spółki z o.o. przy ul. G. Narutowicza 55/6 w Lublinie po wcześniejszym uzgodnieniu z Syndykiem lub w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, ul. H. Sienkiewicza 27, w aktach sprawy V 1 GUp 6/16. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14665
 • Dodano: 2021-03-02 19:13:59
 • Administrator

Grat Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14613. Grat Jan. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/19/Ap-3. [BMSiG-13371/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jana Grata, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Tomaszów Mazowiecki, PESEL 47042713194, sygn. akt V GUp 38/19/Ap-3. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14613
 • Dodano: 2021-03-02 19:14:00
 • Administrator

Gulczewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14614. Gulczewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 443/19. [BMSiG-13320/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Gulczewskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 443/19, informuje, że w dniu 4 lutego 2021 r., został przedłożony do akt sprawy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 64a, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14614
 • Dodano: 2021-03-02 19:14:13
 • Administrator

K&M Kamil Klejna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14615. Klejna Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K&M Kamil Klejna w Sułowie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 35/18. [BMSiG-13200/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w dniu 20 listopada 2020 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Kamila Klejny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K&M Kamil Klejna w Sułowie, sygn. akt XII GUp 35/18, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14615
 • Dodano: 2021-03-02 19:14:29
 • Administrator

Kołtun Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
. Poz. 14616. Kołtun Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 70/19. [BMSiG-13161/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kołtun - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zwierzyńcu 3A, 67-112 Zwierzyniec, numer PESEL 51011611428, zawiadamia, że zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, podając sygnaturę akt V GUp 70/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14616
 • Dodano: 2021-03-02 19:14:43
 • Administrator

Pater Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14617. Pater Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/18/Ap-2. [BMSiG-13219/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Anny Pater, PESEL 82120816907, sygn. akt V GUp 18/18/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni, pokój 123 - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14617
 • Dodano: 2021-03-02 19:14:56
 • Administrator

Siwek Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14618. Siwek Zofia. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/18/Ap-3. [BMSiG-13304/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zofii Siwek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Tomaszów Mazowiecki, PESEL 47050902722, sygn. akt V GUp 50/18/Ap-3. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14618
 • Dodano: 2021-03-02 19:15:08
 • Administrator

Sośnierz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14619. Sośnierz Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 301/18. [BMSiG-13261/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 301/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mariusza Sośnierza (Mariusz Sośnierz), PESEL 72042715136, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej - syndyk złożył plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14619
 • Dodano: 2021-03-02 19:15:19
 • Administrator

Przybyłka Michał

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14666. Przybyłka Michał. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 142/20. [BMSiG-13205/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 142/20, postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą wierzyciele: 1) Prezydent Miasta Wałbrzycha z sumą wierzytelności wynoszącą 111,60 zł, w tym: w kategorii I - 0,- zł; w kategorii II - 100,- zł; w kategorii III - 11,60 zł; w kategorii IV - 0,- zł; 2) Skarb Państwa - Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu z sumą wierzytelności wynoszącą 342,80 zł, w tym: w kategorii I - 0,- zł; w kategorii II - 0,- zł; w kategorii III - 342,80 zł; w kategorii IV - 0,- zł; II. podzielić fundusze masy upadłości upadłego Michała Przybyłki na następujących warunkach: 1) z uzyskanych z likwidacji majątku upadłego środków, po zaspokojeniu kosztów postępowania - na zaspokojenie wierzytelności określonych w pkt. I - przypada kwota 454,40 zł i tak - wierzycielowi: a) Prezydent Miasta Wałbrzycha przypada kwota 111,60 zł, w tym: w kategorii II - 100,- zł; w kategorii III - 11,60 zł; b) Skarb Państwa - Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu przypada kwota 111,60 zł, w tym: w kategorii III - 342,80 zł; 2) wszystkie sumy określone w pkt. II podlegają wypłacie na rzecz wierzycieli niezwłocznie po uprawomocnieniu niniejszego postanowienia; III. ustalić, że upadły istotnie nie zwiększył stopień swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić że zobowiązania upadłego, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, a nie zgłoszone do masy upadłości, podlegają umorzeniu w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14666
 • Dodano: 2021-03-02 19:15:25
 • Administrator

Stankiewicz Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14620. Stankiewicz Irena. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 47/20. [BMSiG-13315/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 28 stycznia 2021 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ireny Stankiewicz, sygn. akt XII GUp 47/20, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14620
 • Dodano: 2021-03-02 19:15:38
 • Administrator

Wencel Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14621. Wencel Jadwiga. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/17/Ap-2. [BMSiG-13242/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Wencel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: WIELGOMŁYNY, PESEL 51061519745, sygn. akt V GUp 26/17/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14621
 • Dodano: 2021-03-02 19:15:50
 • Administrator

Wojtasik Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14622. Wojtasik Elżbieta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/18/Ap-2. [BMSiG-13272/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Wojtasik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Bełchatów, PESEL 58080715662, sygn. akt V GUp 36/18/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14622
 • Dodano: 2021-03-02 19:16:07
 • Administrator

Andrzej Wójcicki Firma Inżynieryjna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14623. Wójcicki Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wójcicki Firma Inżynieryjna w upadłości likwidacyjnej w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/15. [BMSiG-13248/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wójcickiego Firma Inżynieryjna w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 37/15, Sądu Rejonowego w Kielcach, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 29 stycznia 2021 r. odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości upadłego położonej w miejscowości Zborówek nr 3, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, oznaczonej jako działka gruntu nr ewidencyjny 191 o powierzchni 6700 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Busku- -Zdroju, prowadzi Księgę Wieczystą numer KI1B/00022355/0, i że plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w punkcie obsługi interesanta (parter), ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14623
 • Dodano: 2021-03-02 19:16:23
 • Administrator

Rabicki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 14667. Rabicki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 349/18. [BMSiG-13335/2021] Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 15 stycznia 2021 r., sygn. akt V GUp 349/18, w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym dłużnika Zbigniewa Rabickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Polańczyk, numer PESEL 52103104994, na podstawie art. 266 pr. up. i inne, postanawia: I. zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 18 marca 2021 r., godz. 1200, sala nr 18, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, mieszczącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4; II. głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli może odbywać się w drodze pisemnej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14667
 • Dodano: 2021-03-02 19:16:31
 • Administrator

Żurawska Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 14624. Żurawska Izabela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/16. [BMSiG-13452/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Izabeli Żurawskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 87/16), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14624
 • Dodano: 2021-03-02 19:16:35
 • Administrator

Radwańska Marlena Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14668. Radwańska Marlena Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/20. [BMSiG-13442/2021] Sędzia komisarz ogłasza, ze w postępowaniu upadłościowym Marleny Marii Radwańskiej (sygn. akt V GUp 73/20), został zakończony opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 3/26 o powierzchni 960 m2 , zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 138,31 m2 , z garażem w bryle budynku o powierzchni użytkowej 15,96 m2 - łączna powierzchnia użytkowa wynosi 154,27 m2 , położonej w miejscowości Międzylesie przy ul. Gajowej 10, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, gmina Ostróda, obręb 45 Międzylesie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi Księgę Wieczystą KW EL10/00013170/9. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14668
 • Dodano: 2021-03-02 19:17:21
 • Administrator

Radzio Anna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14669. Radzio Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of’ 128/20. [BMSiG-13415/2021] Sąd Rejonowy V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 3 bryła „C”, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Anny Radzio, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt V GUp „of” 128/20), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opisy i oszacowanie nieruchomości upadłego, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste: KW OL1O/00169199/6, KW OL1O/00141434/4. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sądu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14669
 • Dodano: 2021-03-02 19:18:11
 • Administrator

Rudzińska Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14671. Rudzińska Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1352/19. [BMSiG-13226/2021] Syndyk masy upadłości Janiny Rudzińskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki, w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 1352/19, prawo własności nieruchomości lokalowej - lokalu nr 9, o powierzchni użytkowej 37,75 m2 , mieszczącego się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. M. Zawiszy 15 w miejscowości Zawiszyn, obręb 26, gmina Jadów, powiat wołomiński, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00144972/7, wraz z udziałem 3775/47515 w częściach wspólnych budynku, oraz w prawie własności gruntudziałki nr 910, o powierzchni 2191 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00144291/9. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 21.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Wadium w wysokości w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 52 89230008 0131 4015 3012 0001, z dopiskiem „Wadium - sygn. akt. XIX GUp 1352/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel., 535-833-748, 536-171-998, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 26 marca 2021 roku, do godziny 1300, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1352/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 1352/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2021 roku, o godzinie 1400, w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka w Warszawie przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 21 sierpnia 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy o sygn. akt XIX GUp 1352/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14671
 • Dodano: 2021-03-02 19:19:44
 • Administrator

SABA CONSULTING Sp. z o.o. DEVELOPMENT Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14674. SABA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000423784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 56/20. [BMSiG-13289/2021] WARUNKI KONKURSU OFERT na sprzedaż prawa własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego nr U2, o pow. 473,50 m2 położonego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1I/00034651/5, wraz z udziałem 47350/672831 w nieruchomości wspólnej o numerze KW WA5M/00249271/9, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu (przy czym każdoczesnemu właścicielowi wyżej wymienionego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania ze znajdujących się na nieruchomości wspólnej 10 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, tj. usytuowanych na kondygnacji -1 miejsc postojowych o numerach: 1.23, 1.34 i 1.35 oraz usytuowanych na kondygnacji -2 miejsc postojowych o numerach: 2.2, 2.4, 2.40, 2.67, 2.68, 2.69 i 2.82) oraz wraz z udziałem w wysokości 1/420 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 178 m2 , stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 5/2 z obrębu 0039, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA5M/00432073/1 § 1 Przedmiot konkursu ofert 1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego nr U2, o pow. 473,50 m2, położonego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1I/00034651/5, wraz z udziałem 47350/672831 w nieruchomości wspólnej o numerze KW WA5M/00249271/9, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu (przy czym każdoczesnemu właścicielowi wyżej wymienionego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania ze znajdujących się na nieruchomości wspólnej 10 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, tj. usytuowanych na kondygnacji -1 miejsc postojowych o numerach: 1.23, 1.34 i 1.35 oraz usytuowanych na kondygnacji -2 miejsc postojowych o numerach: 2.2, 2.4, 2.40, 2.67, 2.68, 2.69 i 2.82) oraz wraz z udziałem w wysokości 1/420 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 178 m2 , stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 5/2 z obrębu 0039, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA5M/00432073/1. 2. Operat dotyczący oszacowania wartości sprzedawanego prawa własności nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Bartłomiejczuka z dnia 6 kwietnia 2020 r., jest dostępny do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Głodka - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 56/20, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne konkursu ofert 1. Przedmiot konkursu ofert zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach określonych przez Sędziego komisarza w postanowieniu z dnia 11 lutego 2021 r., wydanym w sprawie toczącej się pod sygn. akt XVIII GUp 56/20, przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. 2. Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa, i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 2.004.000,00 zł (słownie: dwa miliony cztery tysiące złotych) brutto. Cena zawiera podatek VAT w stawce 23%. 2. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie co najmniej w dzienniku prasowym oraz na portalach internetowych. 3. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 marca 2021 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na adres biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 56/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KONKURSOWA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego konkursu ofert winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków konkursu ofert. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jego opisem i oszacowaniem oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w konkursie ofert. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu konkursu ofert, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzeda ży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 204.000,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Saba Consulting Sp. z o.o. Development S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, w banku BNP PARIBAS Bank Polska S.A., o numerze: 59 1600 1462 1897 6858 2000 0001, z dopiskiem „Konkurs ofert na lokal U2 - sygn. akt XVIII GUp 56/20”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Rozpoznanie ofert konkursowych 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2021 r., w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, o godz. 1100 . 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy syndyk. 3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 4. Przystępując do konkursu ofert syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o konkursie ofert 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu konkursu ofert, b) zostały złożone w wyznaczonym terminie, c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki konkursu ofert oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 5. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego konkursu ofert, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia; g) wybór oferty przez syndyka jest prawnie skuteczny od chwili jego dokonania. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie konkursu ofert i zawarcie umowy sprzedaży 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 3. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu konkursu ofert w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty te obejmują w szczególności: wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) za sporządzenie aktu notarialnego, sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego i sporządzenie wypisów aktu notarialnego (w tym wypisów dla właściwych urzędów i sądu wieczystoksięgowego, wypisów dla syndyka oraz wypisu lub wypisów dla kupującego), obliczone według stawek równych stawkom maksymalnym wynikającym z właściwych przepisów prawa; opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot konkursu ofert. 7. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty bez wskazania przyczyn. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14674
 • Dodano: 2021-03-02 19:21:31
 • Administrator

Skorek Grażyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-02. Inne
Poz. 14676. Skorek Grażyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Świdniku, sygn.akt IX GUp 220/20 „of”. [BMSiG-13233/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 12 lutego 2021 r. w sprawie postępowania upadłościowego Grażyny Skorek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (IX GUp 220/20 „of”), wydał postanowienie następującej treści: 1. na podstawie art. 4915 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określić, że postępowanie upadłościowe będzie w dalszym ciągu prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe; 2. określić, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnić sędzia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14676
 • Dodano: 2021-03-02 19:22:30
 • Administrator

Snoch Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14677. Snoch Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 259/20. [BMSiG-13432/2021] Syndyk masy upadłości Paulina Bursztein w postępowaniu upadłościowym Anny Snoch, PESEL 54032713207, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości konsumenckiej (sygn. akt V GUp 259/20), ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki: 1. udziału 3/128 w nieruchomości gruntów rolnych zabudowanych, pastwisk trwałych o pow. 0,2800 ha, nr działki 312/2, położonych przy ulicy Szkolnej 8 w Promniku, woj. świętokrzyskie, za cenę nie niższą niż 10 000,00 zł 2. udziału 3/128 w nieruchomości gruntów ornych o powierzchni 1,0500 ha, nr działki 807, woj. świętokrzyskie, za cenę nie niższą niż 3 000,00 zł. I. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ceny spośród złożonych ofert. II. W razie wpływu dwóch ofert o tożsamych wartościach, decydująca będzie kolejność wpływu ofert do Kancelarii Syndyka. III. Minimalna cena sprzedaży to cena wywoławcza udziałów wszystkich nieruchomości, tj.: 13 000,00 zł. IV. Minimalna cena postąpienia wynosi 300,00 zł. V. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości: 3 000,00 zł do dnia 17 marca 2021 r. na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Anny Snoch w upadłości konsumenckiej w Santander Bank Polska S.A. pod nr: 42 1090 2590 0000 0001 4677 0620, tytułem „wadium na zakup udziałów w nieruchomościach”. VI. Termin do składania ofert do dnia 17 marca 2021 r. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana. VII. Pozostałą kwotę zakupu należy wpłacić na rachunek masy upadłości do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia 15 kwietnia 2021 r. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi, w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 1200 w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, tel. +48 600 939 003, e-mail: upadlosc@notables.pl) i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka Pauliny Bursztein (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT - w postępowaniu sygn. akt V GUp 259/20”, w terminie do 17 marca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14677
 • Dodano: 2021-03-02 19:23:11
 • Administrator

Sokół Barbara

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14678. Sokół Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 724/20/S. [BMSiG-13180/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Sokół, PESEL 56113003483, zamieszkałej pod adresem: ul. Krajobrazowa 15, 32-091 Michałowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 724/20/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi sporządzony w dniu 7 listopada 2020 roku przez biegłego opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej, wchodzącego w skład masy upadłości Barbary Sokół, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nieruchomości położonej w Raciborowicach, gmina Michałowice, i objętej księgą wieczystą KW nr KR1S/00019766/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach oraz, że ten opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „K”, pokój 132. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie jednego tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i oszacowania sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14678
 • Dodano: 2021-03-02 19:24:00
 • Administrator

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14679. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000051692. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r., sygn. akt X GUp 656/15, XIX GUp 64/19. [BMSiG-13273/2021] Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej w Wołominie, w sprawie oznaczonej sygnaturą akt XIX GUp 64/19 (poprzednio X GUp 656/15), informuje, działając w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, iż został ukończony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w Piastowie przy ul. Reja, w powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, o powierzchni łącznej 484,0 m2 , w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 127/2, 125/1, 125/2, 125/3, 125/5 z obrębu 5, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1P/00039269/2. Zarzuty na powyżej wymieniony opis i oszacowanie można składać do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14679
 • Dodano: 2021-03-02 19:24:35
 • Administrator

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14680. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000051692. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r., sygn. akt XIX GUp 64/19 (poprzednio X GUp 656/15). [BMSiG-13277/2021] OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt XIX GUp 64/19 (poprzednio X GUp 656/15) informuje, działając w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, iż został ukończony opis i oszacowanie miejsca postojowego - udziału 1/35 części nieruchomości lokalowej o funkcji garażowej nr P-1, usytuowanej w budynku wielolokalowym, położonym w Warszawie, dzielnicy Ursus, przy ul. Bohaterów Warszawy 26, wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA5M/00444827/9. Zarzuty na powyżej wymieniony opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14680
 • Dodano: 2021-03-02 19:24:56
 • Administrator

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 14681. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000051692. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r., sygn. akt XIX GUp 64/19. [BMSiG-13278/2021] OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie, w sprawie oznaczonej sygnaturą akt XIX GUp 64/19 (poprzednio X GUp 656/15), informuje, działając w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, iż został ukończony opis i oszacowanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Trzciany, gmina Jabłonna, o łącznej powierzchni 79.829,00 m2 , w tym działki oznaczone jako las o pow. 5.527,00 m2 , dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi następujące Księgi Wieczyste: WA1L/00064725/7, WA1L/00064726/4 i WA1L/00063882/8. Zarzuty na powyżej wymieniony opis i oszacowanie można składać do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14681
 • Dodano: 2021-03-02 19:25:24
 • Administrator

Szulc Julita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14682. Szulc Julita. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 57/20. [BMSiG-13471/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Julity Szulc, sygn. akt V GUp 57/20, zostało wydane postanowienie z dnia 16 lutego 2021 roku następującej treści: 1. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą wierzyciele: - poz. 1 FENIKO FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach - zgłoszona wierzytelność w kwocie 2.365,41 złotych (w tym II kategoria kwota 2.309,82 złotych, III kategoria kwota 55,59 złotych); - poz. 2 Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu - zgłoszona wierzytelność w kwocie 1.090,29 złotych, II kategoria; - poz. 3 Wonga.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie - zgłoszona wierzytelność w kwocie 11.155,42 złotych (w tym II kategoria kwota 11.143,00 złotych, III kategoria kwota 12,42 złotych) - Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. - kwota 1.650,57 złotych - koszty postępowania pokryte tymczasowo przez Skarb Państwa; 2. ustalić, iż upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa; 3. określić, iż upadła jest zobowiązana do spłacania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania i uznanych wierzytelności przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy; 4. określić, że upadła przeznaczy kwotę po 300,00 zł (trzysta złotych) na spłatę swoich zobowiązań w terminie do 15 dnia miesiąca poczynając od miesiąca marca 2021 roku, w tym: a) na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. - kwotę po 45,85 zł (czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) miesięcznie; b) na rzecz wierzyciela FENIKO FINANCE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach - kwotę po 41,13 zł (czterdzieści jeden złotych trzynaście groszy) miesięcznie; c) na rzecz wierzyciela Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej we Wrocławiu - kwotę po 18,96 zł (osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) miesięcznie; d) na rzecz wierzyciela Wonga.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie - kwotę po 194,06 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery złote sześć groszy) miesięcznie; 5. określić, że pozostała część zobowiązań uznanych na liście wierzytelności i niespłaconych na zasadach określonych w pkt III postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem niepodlegających umorzeniu, zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14682
 • Dodano: 2021-03-02 19:26:38
 • Administrator

Wojciechowska-Krawczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14683. Wojciechowska-Krawczyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 584/19. [BMSiG-13155/2021] Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk Masy Upadłości Anny Wojciechowskiej-Krawczyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 584/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości lokalowej nr 5, położonej przy ul. Odkrytej 29D w Warszawie, o łącznej powierzchni 45,20 m2 (gm. Warszawa-Białołęka, woj. mazowieckie), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00276472/2, za 252 150,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 452/13951 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5A/1, lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5A/1, lub Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 584/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Anny Wojciechowskiej-Krawczyk” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, który stanowi integralną treść postanowienia z dnia 14 października 2020 r. Sędziego komisarza w przedmiocie zgody na sprzedaż. 4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Anny Wojciechowskiej-Krawczyk w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 76 1090 1450 0000 0001 4148 4542 z dopiskiem „Sprzedaż - sygn. akt XVIII GUp 584/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. Operat dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf. 6. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju. 7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73, od poniedziałku do piątku, w godz. od 900 do 1700, bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14683
 • Dodano: 2021-03-02 19:27:38
 • Administrator

Wzorek Mariola w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 14684. Wzorek Mariola. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 66/20. [BMSiG-13399/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 lutego 2021 roku (sygn. akt V GUp 66/20) umorzył bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, powstałe przed dniem 12 lutego 2020 r. zobowiązania Upadłej Marioli Wzorek (PESEL 82012713048), z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14684
 • Dodano: 2021-03-02 19:28:30
 • Administrator

Zakład Obrotu Towarowego SIARKOPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14686. ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO „SIARKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tarnobrzegu. KRS 0000119657. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r., sygn. akt V GUp 190/19. [BMSiG-13330/2021] Syndyk masy upadłości Zakładu Obrotu Towarowego SIARKOPOL Sp. z o.o. w Tarnobrzegu ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych i budowlanych stanowiących zorganizowaną część majątku za cenę wywoławczą stanowiącą 55% ceny oszacowania w kwocie 5.312.555,00 zł PLN (słownie; pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 00/100). W skład zbywanych nieruchomości wchodzą: 1a. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 14/154, o powierzchni 0,4330 ha, Prawo wieczystego użytkowania działki nr 14/218, o powierzchni 1,5548 ha, położonych w Chmielowie, gm. Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Księga Wieczysta TB1T/00052341/2. 1b. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 957/87, o powierzchni 0,4910 ha, Prawo wieczystego użytkowania działki nr 957/88, o powierzchni 0,0301 ha, położonych w Machowie-Tarnobrzeg, gm. Miasto Tarnobrzeg, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Księga Wieczysta TB1T/00052342/9. Cena wywoławcza prawa wieczystego użytkowania gruntu - 603.460,00 zł (słownie: sześćset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 00/100) 1c. Budynki i budowle zlokalizowane na gruncie: Działki nr 14/154, 14/218, 957/87 i 957/88 tworzą jeden zabudowany i zagospodarowany kompleks wykorzystywany do prowadzonej działalności w zakresie produkcji, magazynowania i pakowania nawozów przez Zakład Obrotu Towarowego SIARKOPOL Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Na działkach nr 14/218 i 957/87 zlokalizowany został budynek magazynowo-biurowy z przyległym budynkiem produkcyjnym, budynek produkcyjno-magazynowy (pakowalnia), budynek warsztatowy, portiernia i wiata stalowa nieosłonięta nad placem utwardzonym. Na działkach nr 14/154 i 957/88 zlokalizowany jest budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną. Teren w większości utwardzony asfaltem, płytami betonowymi i trylinka, ogrodzony. Uzbrojenie - eNN, woda, kanalizacja, gaz, cieci cieplne, telekomunikacja. Cena wywoławcza budynków i budowli zlokalizowanych na gruncie - 4.626.985,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100). 2a. Prawo wieczystego użytkowania działki nr 508, o powierzchni 0,2000 ha, położona w Tarnobrzegu, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Księga Wieczysta TB 1 T/00050907/4. Cena wywoławcza prawa wieczystego użytkowania gruntu - 43.274,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złotych, 00/100). 2b. Budynki i budowle zlokalizowane na gruncie Na działce nr 508 zlokalizowany został budynek magazynowo-handlowy i wiata stalowa obudowana. Teren w części utwardzony trylinka, ogrodzony ogrodzeniem z elementów stalowych z bramą od ul. Zakładowej. Uzbrojenie - eNN, woda, kanalizacja, telekomunikacja. Cena wywoławcza budynku zlokalizowanego na gruncie - 38.836,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych, 00/100). Do zaoferowanych cen sprzedaży doliczony będzie należny podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (531.255,00 zł) na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr konta 07 9430 0006 0051 2486 2000 0001, w terminie do 26.03.2021 r., do godz.1500. 2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - V GUp 190/19 - nie otwierać”, w Sekretariacie Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie w terminie do 26.03.2021 r. (decyduje data wpływu w Sądzie). 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2021 r., o godzinie 1430, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 25 p. 217, telefon: 661 116 426. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14686
 • Dodano: 2021-03-02 19:29:45
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-02-09. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14743. Wytrwał Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał w Nowicy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 8/20 „of”, V GRs 1/21. [BMSiG-13321/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r., sygn. akt V GR 8/20 „of”, na skutek wniosku złożonego w dniu 8 września 2020 r. przez dłużnika Zdzisława Wytrwał przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał”, Nowica 51, 14-405 Wilczęta, numer NIP 582-151-14-02, REGON 170914857, otworzył postępowanie sanacyjne, a nadto zezwolił dłużnikowi Zdzisławowi Wytrwał przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał”, Nowica 51, 14-405 Wilczęta, na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu oraz wyznaczył zarządcę w osobie Krzysztofa Piotrowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 943. Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Informuje się, że postępowanie sanacyjne prowadzone będzie pod sygnaturą V GRs 1/21 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14743
 • Dodano: 2021-03-02 19:32:30
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14743. Wytrwał Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał w Nowicy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 8/20 „of”, V GRs 1/21. [BMSiG-13321/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r., sygn. akt V GR 8/20 „of”, na skutek wniosku złożonego w dniu 8 września 2020 r. przez dłużnika Zdzisława Wytrwał przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał”, Nowica 51, 14-405 Wilczęta, numer NIP 582-151-14-02, REGON 170914857, otworzył postępowanie sanacyjne, a nadto zezwolił dłużnikowi Zdzisławowi Wytrwał przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Zdzisław Wytrwał”, Nowica 51, 14-405 Wilczęta, na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu oraz wyznaczył zarządcę w osobie Krzysztofa Piotrowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 943. Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Informuje się, że postępowanie sanacyjne prowadzone będzie pod sygnaturą V GRs 1/21 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14743
 • Dodano: 2021-03-02 19:32:37
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Katarzyna Krężel

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-02-26. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14744. Krężel Katarzyna prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Katarzyna Krężel w Opolu Lubelskim. [BMSiG-13217/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika: 1. Katarzyna Krężel, PESEL 84062714048, zam.: Opole Lubelskie, ul. Romualda Traugutta 4, 24-300 Opole Lubelskie; prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Katarzyna Krężel, REGON 368498957, NIP 7171715040, z siedzibą w miejscowości Opole Lubelskie, ul. Romualda Traugutta 4, 24-300 Opole Lubelskie, pow. opolski, woj. lubelskie; 2. nadzorcą układu ustanowiono Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 833, adres do doręczeń: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Adam Kaczor, ul. Rakowicka 10 b/7, 31-511 Kraków, e-mail: akaczor.kancelaria@gmail.com; 3. dniem układowym wyznaczono dzień 26.02.2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14744
 • Dodano: 2021-03-02 19:44:18
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Katarzyna Krężel

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14744. Krężel Katarzyna prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Katarzyna Krężel w Opolu Lubelskim. [BMSiG-13217/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika: 1. Katarzyna Krężel, PESEL 84062714048, zam.: Opole Lubelskie, ul. Romualda Traugutta 4, 24-300 Opole Lubelskie; prowadząca gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Katarzyna Krężel, REGON 368498957, NIP 7171715040, z siedzibą w miejscowości Opole Lubelskie, ul. Romualda Traugutta 4, 24-300 Opole Lubelskie, pow. opolski, woj. lubelskie; 2. nadzorcą układu ustanowiono Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 833, adres do doręczeń: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Adam Kaczor, ul. Rakowicka 10 b/7, 31-511 Kraków, e-mail: akaczor.kancelaria@gmail.com; 3. dniem układowym wyznaczono dzień 26.02.2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14744
 • Dodano: 2021-03-02 19:44:26
 • Administrator

MOTOCAVE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-04. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14745. MOTOCAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000651455. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2016 r. [BMSiG-13311/2021] Motocave spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Ku Ujściu 60 (80-549 Gdańsk), o numerze KRS 0000651455, NIP 5833223040, REGON 366038068, w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Dzień układowy określono na dzień 4 marca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14745
 • Dodano: 2021-03-02 19:48:25
 • Administrator

MOTOCAVE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14745. MOTOCAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000651455. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2016 r. [BMSiG-13311/2021] Motocave spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Ku Ujściu 60 (80-549 Gdańsk), o numerze KRS 0000651455, NIP 5833223040, REGON 366038068, w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Dzień układowy określono na dzień 4 marca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14745
 • Dodano: 2021-03-02 19:48:32
 • Administrator

SPJ SYSTEM Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-19. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14746. SPJ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dąbrowie. KRS 0000426635. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2012 r. [BMSiG-13245/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. SPJ SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie, adres: Dąbrowa, ul. Batorowska 30, 62-070 Dopiewo, KRS 0000426635, NIP 7773226187, REGON 302157179, 2. nadzorcą układu ustanowiono Izabelę Rajczyk, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 906, adres do doręczeń: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań, 3. dniem układowym jest 19 lutego 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14746
 • Dodano: 2021-03-02 19:54:46
 • Administrator

SPJ SYSTEM Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14746. SPJ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dąbrowie. KRS 0000426635. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2012 r. [BMSiG-13245/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. SPJ SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie, adres: Dąbrowa, ul. Batorowska 30, 62-070 Dopiewo, KRS 0000426635, NIP 7773226187, REGON 302157179, 2. nadzorcą układu ustanowiono Izabelę Rajczyk, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 906, adres do doręczeń: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań, 3. dniem układowym jest 19 lutego 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14746
 • Dodano: 2021-03-02 19:54:58
 • Administrator

VF-CONCEPT Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14747. VF-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borownicy. KRS 0000279477. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2007 r. [BMSiG-13225/2021] VF-CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 5, Borownica, 23-300 Janów Lubelski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000279477, oświadcza, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.) otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Nadzorcą układu jest Jakub Ostrowski posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 898 (adres kancelarii nadzorcy układu: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 1 marca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14747
 • Dodano: 2021-03-02 19:58:01
 • Administrator

VF-CONCEPT Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14747. VF-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borownicy. KRS 0000279477. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2007 r. [BMSiG-13225/2021] VF-CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 5, Borownica, 23-300 Janów Lubelski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000279477, oświadcza, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.) otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Nadzorcą układu jest Jakub Ostrowski posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 898 (adres kancelarii nadzorcy układu: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 1 marca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14747
 • Dodano: 2021-03-02 19:58:09
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Zając Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-02-23. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14748. Zając Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Grzegorz Zając w Prusinowicach-Parceli. [BMSiG-13234/2021] Grzegorz Zając prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE GRZEGORZ ZAJĄC, Prusinowice-Parcela 28A, 98-240 Prusinowice-Parcela, NIP 8291401971, PESEL 66031203159, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926). Dniem układowym jest dzień 23 lutego 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14748
 • Dodano: 2021-03-02 19:59:35
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Zając Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 14748. Zając Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Grzegorz Zając w Prusinowicach-Parceli. [BMSiG-13234/2021] Grzegorz Zając prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE GRZEGORZ ZAJĄC, Prusinowice-Parcela 28A, 98-240 Prusinowice-Parcela, NIP 8291401971, PESEL 66031203159, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926). Dniem układowym jest dzień 23 lutego 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14748
 • Dodano: 2021-03-02 19:59:43
 • Administrator

ATRIUM PARK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 14749. ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000343177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GRp 3/19. [BMSiG-13372/2021] OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU IV SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż Nadzorca Wykonania Układu Spółki pod firmą ATRIUM PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 7/7U, KRS 0000343177, przyjętego przez wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowych, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GRp 3/19, złożył w dniu 9.02.2021 r. IV sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego i wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Nadzorca Wykonania Układu Maciej Knopek licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1140 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14749
 • Dodano: 2021-03-02 20:01:40
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Gąsior Michał

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 14750. Gąsior Michał prowadzący gospodarstwo rolne w restrukturyzacji w Bobinie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 24/20. [BMSiG-13487/2021] Niniejszym, nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Michała Gąsiora prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn. akt VIII GRp 24/20, informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. zatwierdzony został spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści: Grupa 1 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności jest mniejsza lub równa 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 35% należności głównej wierzytelności objętej układem; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 24 (dwadzieścia cztery) równe raty miesięczne płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 13. (trzynastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 2 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i mniejsza równa 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 6 (sześć) równych rat miesięcznych płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 3 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) i mniejsza równa 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 40% należności głównej wierzytelności objętej układem; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 84 (osiemdziesiąt cztery) raty miesięczne, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,24% należnej kwoty każda; - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,35% należnej kwoty każda; - raty od 25 do 36 wynosić będą 0,98% należnej kwoty każda; - raty od 37 do 48 wynosić będą 1,52% należnej kwoty każda; - raty od 49 do 84 wynosić będą 1,75% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 17. (siedemnastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 4 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i mniejsza równa 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 54 (pięćdziesiąt cztery) raty miesięczne, przy czym: - raty od 1 do 18 wynosić będą 0,98% należnej kwoty każda; - raty od 19 do 24 wynosić będą 1,39% należnej kwoty każda; - raty od 25 do 42 wynosić będą 1,90% należnej kwoty każda; - raty od 43 do 54 wynosić będą 3,32% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 5 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i mniejsza równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 40% należności głównej wierzytelności objętej układem; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 114 (sto czternaście) rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,33% należnej kwoty każda; - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,44% należnej kwoty każda; - raty od 25 do 36 wynosić będą 0,58% należnej kwoty każda; - raty od 37 do 48 wynosić będą 0,67% należnej kwoty każda; - raty od 49 do 60 wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda; - raty od 61 do 72 wynosić będą 0,92% należnej kwoty każda; - raty od 73 do 84 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda; - raty od 85 do 96 wynosić będą 1,30% należnej kwoty każda; - raty od 97 do 108 wynosić będą 1,42% należnej kwoty każda; raty od 109 do 114 wynosić będą 1,47% należnej kwoty każda, płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 6 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) raty miesięczne, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,23% należnej kwoty każda; - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda; - raty od 25 do 36 wynosić będą 1,35% należnej kwoty każda; - raty od 37 do 72 wynosić będą 1,99% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 7 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek zabezpieczonych na rzeczach ruchomych, nieruchomościach Dłużnika i niezaliczających się do pozostałych grup, Dłużnik proponuje spłatę wierzytelności zgodnie z treścią zawartych umów kredytu lub pożyczek (należnej kwoty), płatne w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów kredytu lub pożyczek, zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy. Grupa 8 W stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, Dłużnik proponuje spłatę wierzytelności objętych układem jednorazowo do 25. dnia trzeciego miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14750
 • Dodano: 2021-03-02 20:03:21
 • Administrator

KAMTECH Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 14751. KAMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000195936. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2004 r., sygn. akt V GRs 5/20. [BMSiG-13408/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym KAMTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Toruniu, sygn. akt V GRs 5/20, informuje, iż zarządca złożył do akt sprawy spis wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Nie złożono spisu wierzytelności spornych z uwagi na brak wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14751
 • Dodano: 2021-03-02 20:04:17
 • Administrator

OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RETAIL MANAGEMENT S.A. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 14753. OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RMOCB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000607805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 marca 2016 r., sygn. akt XIX GRs 4/20. [BMSiG-13284/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XIX GRs 4/20 zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Outlet Center Bydgoszcz RMOCB Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji zarządca sporządził i złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Poucza się, iż spis wierzytelności oraz spis wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A (z zachowaniem reguł ochrony sanitarnej) każdy zainteresowany. Uczestnikom w postępowaniu sanacyjnym przysługuje sprzeciw do Sędziego komisarza, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG (art. 91 i 92 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14753
 • Dodano: 2021-03-02 20:07:42
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności TRANSPOST S. A.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 14755. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI „TRANSPOST” SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000012583. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2001 r., sygn. akt XI GRs 10/17. [BMSiG-13434/2021] Nadzorca wykonania układu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania sanacyjnego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000012583), w sprawie o sygn. akt XI GRs 10/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, złożył do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, II (drugie) sprawozdanie nadzorcy wykonania układu za okres od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14755
 • Dodano: 2021-03-02 20:09:16
 • Administrator

SEEWAX Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 14756. SEEWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000228462. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2005 r., sygn. akt XVIII GRs 11/19. [BMSiG-13326/2021] Obwieszcza się, iż w postępowaniu sanacyjnym Seewax Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, KRS 0000228462, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GRs 11/19, postanowieniem z dnia 8 lutego 2020 roku Sędzia komisarz zatwierdził drugie uzupełnienie spisu wierzytelności, złożone przez Zarządcę masy sanacyjnej dnia 4 grudnia 2020 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14756
 • Dodano: 2021-03-02 20:09:50
 • Administrator

Adamiuk Jacek

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-02-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14811. Adamiuk Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 475/20, XIV GUp 94/21. [BMSiG-13697/2021] Sygn. akt XIV GU 475/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Jacka Adamiuka, PESEL 66052200034, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 94/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 82 lok C33, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14811
 • Dodano: 2021-03-03 14:13:36
 • Administrator

Adamiuk Jacek

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14811. Adamiuk Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 475/20, XIV GUp 94/21. [BMSiG-13697/2021] Sygn. akt XIV GU 475/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Jacka Adamiuka, PESEL 66052200034, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 94/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 82 lok C33, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14811
 • Dodano: 2021-03-03 14:13:39
 • Administrator

Andrzejewska-Piętak Aldona

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-02-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14812. Andrzejewska-Piętak Aldona. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 114/21, XII GUp 54/21. [BMSiG-13643/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 lutego 2021 roku ogłoszono upadłość Aldony Andrzejewskiej-Piętak (PESEL 62050700286; NIP 8521740985), zamieszkałej: ul. Jakuba Bojki 12/3, 71-305 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 54/21. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 965. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 54/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14812
 • Dodano: 2021-03-03 14:14:34
 • Administrator

Andrzejewska-Piętak Aldona

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14812. Andrzejewska-Piętak Aldona. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 114/21, XII GUp 54/21. [BMSiG-13643/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 lutego 2021 roku ogłoszono upadłość Aldony Andrzejewskiej-Piętak (PESEL 62050700286; NIP 8521740985), zamieszkałej: ul. Jakuba Bojki 12/3, 71-305 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 54/21. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 965. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 54/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14812
 • Dodano: 2021-03-03 14:14:38
 • Administrator

Barczak Andrzej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14813. Barczak Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/21 „of”, V GUp 65/21. [BMSiG-13760/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 47/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Barczaka, PESEL 96112709058, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestki, nr licencji 316. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 65/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14813
 • Dodano: 2021-03-03 14:16:24
 • Administrator

Barczak Andrzej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14813. Barczak Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/21 „of”, V GUp 65/21. [BMSiG-13760/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 47/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Barczaka, PESEL 96112709058, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestki, nr licencji 316. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 65/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14813
 • Dodano: 2021-03-03 14:16:27
 • Administrator

Bednarski Piotr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14814. Bednarski Piotr. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1840/20/8, X GUp 97/21/8. [BMSiG-13795/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 stycznia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1840/20/8, ogłoszona została upadłość Piotra Bednarskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 64061808957, w zamieszkałego w Chorzowie, adres: 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 20/3. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 97/21/8. Na syndyka wyznaczono Mateusza Bienioszek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 94. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Mateusz Bienioszek Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14814
 • Dodano: 2021-03-03 14:17:20
 • Administrator

Bednarski Piotr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14814. Bednarski Piotr. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1840/20/8, X GUp 97/21/8. [BMSiG-13795/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 stycznia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1840/20/8, ogłoszona została upadłość Piotra Bednarskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 64061808957, w zamieszkałego w Chorzowie, adres: 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 20/3. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 97/21/8. Na syndyka wyznaczono Mateusza Bienioszek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 94. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Mateusz Bienioszek Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14814
 • Dodano: 2021-03-03 14:17:25
 • Administrator

Bereska Anita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-03-03. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 14815. Bereska Anita. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 84/20. [BMSiG-13679/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Bereskiej (PESEL 77022805089), zamieszkałej w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego 48/1, 66-210 Zbąszynek, postanowieniem z 16.07.2020 r. sprostował postanowienie z 15.06.2020 r. o ogłoszeniu upadłości w pkt III, w ten sposób, że wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Urbanowska 16b/12, 60-647 Poznań, w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14815
 • Dodano: 2021-03-03 14:17:51
 • Administrator

Białkowski Artur

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14816. Białkowski Artur. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 91/21, XII GUp 57/21. [BMSiG-13665/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, ogłoszono upadłość Artura Białkowskiego (PESEL 76032206792, NIP 8521116175), zamieszkałego: ul. Ofiar Oświęcimia 16/5, 71-537 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 57/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 216. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 57/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14816
 • Dodano: 2021-03-03 14:18:35
 • Administrator

Białkowski Artur

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14816. Białkowski Artur. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 91/21, XII GUp 57/21. [BMSiG-13665/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, ogłoszono upadłość Artura Białkowskiego (PESEL 76032206792, NIP 8521116175), zamieszkałego: ul. Ofiar Oświęcimia 16/5, 71-537 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 57/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 216. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 57/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14816
 • Dodano: 2021-03-03 14:18:39
 • Administrator

Biedrzycka Sławomira

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-02-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14817. Biedrzycka Sławomira. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 22/21 „of”, VII GUp 38/21 „of”. [BMSiG-13811/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 22/21 „of”, w dniu 3 lutego 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Sławomiry Biedrzyckiej, zamieszkałej przy ulicy Rynek Staromiejski 3/3, 75-007 Koszalin, numer PESEL 57090200427; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Iwaszko, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Piotrowi Iwaszko, na adres: ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 38/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14817
 • Dodano: 2021-03-03 14:19:25
 • Administrator

Biedrzycka Sławomira

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14817. Biedrzycka Sławomira. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 22/21 „of”, VII GUp 38/21 „of”. [BMSiG-13811/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 22/21 „of”, w dniu 3 lutego 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Sławomiry Biedrzyckiej, zamieszkałej przy ulicy Rynek Staromiejski 3/3, 75-007 Koszalin, numer PESEL 57090200427; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Iwaszko, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Piotrowi Iwaszko, na adres: ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 38/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14817
 • Dodano: 2021-03-03 14:19:30
 • Administrator

Biegun Paweł

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14818. Biegun Paweł. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 2/21 of, VI GUp 73/21 of. [BMSiG-13630/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 2/21 of, na skutek wniosku złożonego 4 stycznia 2021 r., ogłosił upadłość Pawła Bieguna, PESEL 91020913672, zamieszkałego: 43-430 Pierściec, ul. Spacerowa 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon: 663 505 550, rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 73/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14818
 • Dodano: 2021-03-03 14:21:21
 • Administrator

Biegun Paweł

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14818. Biegun Paweł. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 2/21 of, VI GUp 73/21 of. [BMSiG-13630/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 2/21 of, na skutek wniosku złożonego 4 stycznia 2021 r., ogłosił upadłość Pawła Bieguna, PESEL 91020913672, zamieszkałego: 43-430 Pierściec, ul. Spacerowa 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon: 663 505 550, rachunek bankowy: 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 73/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14818
 • Dodano: 2021-03-03 14:21:26
 • Administrator

Brzezińska-Kwiatek Tatiana

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-02-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14819. Brzezińska-Kwiatek Tatiana. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 15/21, XV GUp 79/21. [BMSiG-13642/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 15/21 ogłosił upadłość Tatiany Brzezińskiej-Kwiatek (PESEL 79050417924), zamieszkałej w Bydgoszczy, ul. Wyzwolenia 86, nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Malkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14819
 • Dodano: 2021-03-03 14:22:34
 • Administrator

Brzezińska-Kwiatek Tatiana

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14819. Brzezińska-Kwiatek Tatiana. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 15/21, XV GUp 79/21. [BMSiG-13642/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 15/21 ogłosił upadłość Tatiany Brzezińskiej-Kwiatek (PESEL 79050417924), zamieszkałej w Bydgoszczy, ul. Wyzwolenia 86, nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Malkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14819
 • Dodano: 2021-03-03 14:22:38
 • Administrator

Bugaj Edyta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14820. Bugaj Edyta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 5/21, XI GUp 167/21. [BMSiG-13750/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 5/21 ogłosił upadłość Edyty Bugaj, PESEL 77091807386, NIP 8431203315, zam. w Chodzieży, ul. Leśna 60B/4, 64-800 Chodzież, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 167/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Edyty Bugaj do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Edyty Bugaj, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Jana Gołąbka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1251, adres: ul. Kostrzyńska 25, 61-042 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14820
 • Dodano: 2021-03-03 14:24:02
 • Administrator

Bugaj Edyta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14820. Bugaj Edyta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 5/21, XI GUp 167/21. [BMSiG-13750/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 5/21 ogłosił upadłość Edyty Bugaj, PESEL 77091807386, NIP 8431203315, zam. w Chodzieży, ul. Leśna 60B/4, 64-800 Chodzież, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 167/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Edyty Bugaj do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Edyty Bugaj, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Jana Gołąbka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1251, adres: ul. Kostrzyńska 25, 61-042 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14820
 • Dodano: 2021-03-03 14:24:05
 • Administrator

Buszkiewicz Barbara

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14821. Buszkiewicz Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1362/20, XI GUp 172/21. [BMSiG-13725/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1362/20, ogłosił upadłość Barbary Buszkiewicz, PESEL 73120309849, NIP 6651520985, zam. w Skulsku, ul. Konińska 8, 62-560 Skulsk, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 172/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Barbary Buszkiewicz do zgłaszania wierzytelności syndykowi na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Buszkiewicz, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054, adres: ul. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Artura Grottgera 16/1, 60-758 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14821
 • Dodano: 2021-03-03 14:25:08
 • Administrator

Buszkiewicz Barbara

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14821. Buszkiewicz Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1362/20, XI GUp 172/21. [BMSiG-13725/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1362/20, ogłosił upadłość Barbary Buszkiewicz, PESEL 73120309849, NIP 6651520985, zam. w Skulsku, ul. Konińska 8, 62-560 Skulsk, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 172/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Barbary Buszkiewicz do zgłaszania wierzytelności syndykowi na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Buszkiewicz, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054, adres: ul. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Artura Grottgera 16/1, 60-758 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14821
 • Dodano: 2021-03-03 14:25:12
 • Administrator

Chmiel Krzysztof

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14823. Chmiel Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 43/21, VI GUp 61/21 of. [BMSiG-13624/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 43/21, na skutek wniosku złożonego 21 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Chmiel, PESEL 63081310433, NIP 5481115899, zamieszkałego w Cieszynie (43-400) przy ul. Frysztackiej 73, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubica, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon 663 505 550, rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 61/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14123
 • Dodano: 2021-03-03 14:26:05
 • Administrator

Chmiel Krzysztof

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14823. Chmiel Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 43/21, VI GUp 61/21 of. [BMSiG-13624/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 43/21, na skutek wniosku złożonego 21 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Chmiel, PESEL 63081310433, NIP 5481115899, zamieszkałego w Cieszynie (43-400) przy ul. Frysztackiej 73, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubica, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon 663 505 550, rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 61/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14123
 • Dodano: 2021-03-03 14:26:08
 • Administrator

Cygan Karolina

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14824. Cygan Karolina. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 548/20 XII GUp 56/21. [BMSiG-13649/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, ogłoszono upadłość Karoliny Cygan (PESEL 81031813065, NIP 5971468694), zamieszkałej: ul. 11 listopada 8D/33, 74-320 Barlinek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 56/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Raczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 103. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 56/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14824
 • Dodano: 2021-03-03 14:27:05
 • Administrator

Cygan Karolina

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14824. Cygan Karolina. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 548/20 XII GUp 56/21. [BMSiG-13649/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, ogłoszono upadłość Karoliny Cygan (PESEL 81031813065, NIP 5971468694), zamieszkałej: ul. 11 listopada 8D/33, 74-320 Barlinek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 56/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Raczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 103. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 56/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14824
 • Dodano: 2021-03-03 14:27:09
 • Administrator

Dąbrowski Bartosz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14825. Dąbrowski Bartosz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 12/21 of, VI GUp 75/21 of. [BMSiG-13636/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 12/21 of, na skutek wniosku złożonego 11 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Bartosza Dąbrowskiego, PESEL 90081206374, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sztabowej 6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubica, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon 663 505 550, rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 75/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14825
 • Dodano: 2021-03-03 14:27:59
 • Administrator

Dąbrowski Bartosz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14825. Dąbrowski Bartosz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 12/21 of, VI GUp 75/21 of. [BMSiG-13636/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 12/21 of, na skutek wniosku złożonego 11 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Bartosza Dąbrowskiego, PESEL 90081206374, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sztabowej 6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubica, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon 663 505 550, rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 75/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14825
 • Dodano: 2021-03-03 14:28:06
 • Administrator

Drzycimski Mariusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-02-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14826. Drzycimski Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 925/20, XV GUp 75/21. [BMSiG-13627/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 925/20, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Drzycimskiego (numer PESEL 77080914031), zamieszkałego w Gródku, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Jerzego Mielczarskiego (numer licencji 979), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Jerzemu Mielczarskiemu na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jerzego Mielczarskiego, ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14826
 • Dodano: 2021-03-03 14:28:54
 • Administrator

Drzycimski Mariusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14826. Drzycimski Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 925/20, XV GUp 75/21. [BMSiG-13627/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 925/20, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Drzycimskiego (numer PESEL 77080914031), zamieszkałego w Gródku, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Jerzego Mielczarskiego (numer licencji 979), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Jerzemu Mielczarskiemu na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jerzego Mielczarskiego, ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14826
 • Dodano: 2021-03-03 14:28:58
 • Administrator

Dudziński Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14827. Dudziński Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 185/21, VIII GUp 202/21/S. [BMSiG-13582/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 185/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Dudzińskiego (PESEL 68051711595), zamieszkałego: Wielka Wieś, ul. Centralna 45, kod pocztowy: 32-089, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kamila Kosiora - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 793; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Krasińskiego 20/3a, 30-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 202/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14827
 • Dodano: 2021-03-03 14:29:57
 • Administrator

Dudziński Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14827. Dudziński Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 185/21, VIII GUp 202/21/S. [BMSiG-13582/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 185/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Dudzińskiego (PESEL 68051711595), zamieszkałego: Wielka Wieś, ul. Centralna 45, kod pocztowy: 32-089, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kamila Kosiora - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 793; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Krasińskiego 20/3a, 30-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 202/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14827
 • Dodano: 2021-03-03 14:30:00
 • Administrator

Forycka-Chinyere Justyna

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-02-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14828. Forycka-Chinyere Justyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 45/21 „of”. [BMSiG-13766/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23.02.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 45/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Justyny Foryckiej- -Chinyere, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 76090609708). Wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Perlińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 260). Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.U E L 141/19, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14828
 • Dodano: 2021-03-03 14:30:52
 • Administrator

Forycka-Chinyere Justyna

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14828. Forycka-Chinyere Justyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 45/21 „of”. [BMSiG-13766/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23.02.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 45/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Justyny Foryckiej- -Chinyere, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 76090609708). Wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Perlińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 260). Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.U E L 141/19, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14828
 • Dodano: 2021-03-03 14:30:56
 • Administrator

Galica Bożena

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14829. Galica Bożena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 565/20 of, VI GUp 4/21 of. [BMSiG-13678/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 stycznia 2021 r., o sygn. akt VI GU 565/20 of, na skutek wniosku złożonego 4 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Bożeny Galicy, PESEL 64032509281, zamieszkałej w Bielsku- -Białej (43-300), przy ul. Adama Asnyka 16B/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Lenera, nr licencji 61 doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, adres mail: syndyk.piotr@gmail.com, telefon 604 097 702. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 4/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14829
 • Dodano: 2021-03-03 14:31:57
 • Administrator

Galica Bożena

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14829. Galica Bożena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 565/20 of, VI GUp 4/21 of. [BMSiG-13678/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 stycznia 2021 r., o sygn. akt VI GU 565/20 of, na skutek wniosku złożonego 4 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Bożeny Galicy, PESEL 64032509281, zamieszkałej w Bielsku- -Białej (43-300), przy ul. Adama Asnyka 16B/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Lenera, nr licencji 61 doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, adres mail: syndyk.piotr@gmail.com, telefon 604 097 702. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 4/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14829
 • Dodano: 2021-03-03 14:32:00
 • Administrator

Gibowicz Sebastian

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-02-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14830. Gibowicz Sebastian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 7/21, VIII GUp 84/21. [BMSiG-13827/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 7/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Sebastiana Gibowicza, zam.: Bondziszki 20, 16-406 Rutka-Tartak, PESEL 94082206210, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 84/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14830
 • Dodano: 2021-03-03 14:32:57
 • Administrator

Gibowicz Sebastian

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14830. Gibowicz Sebastian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 7/21, VIII GUp 84/21. [BMSiG-13827/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 7/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Sebastiana Gibowicza, zam.: Bondziszki 20, 16-406 Rutka-Tartak, PESEL 94082206210, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 84/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14830
 • Dodano: 2021-03-03 14:33:00
 • Administrator

Gołaś Łukasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-02-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14831. Gołaś Łukasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1831/20, X GUp 211/21/8. [BMSiG-13805/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 1831/20, ogłoszona została upadłość Łukasza Gołasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 87070416234, zamieszkałego w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Długa 133. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 211/21/8. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Głodny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Zbigniew Głodny, ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14831
 • Dodano: 2021-03-03 14:33:45
 • Administrator

Gołaś Łukasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14831. Gołaś Łukasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1831/20, X GUp 211/21/8. [BMSiG-13805/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 1831/20, ogłoszona została upadłość Łukasza Gołasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 87070416234, zamieszkałego w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Długa 133. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 211/21/8. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Głodny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Zbigniew Głodny, ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14831
 • Dodano: 2021-03-03 14:33:49
 • Administrator

Gzyl Remigiusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14832. Gzyl Remigiusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1721/20, XI GUp 175/21. [BMSiG-13722/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1721/20 ogłosił upadłość Remigiusza Gzyla, PESEL 76070303976, NIP 9231066995, zam. w Komorowie nr 16B/3, 64-200 Wolsztyn, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 175/21. Wzywa się wierzycieli upadłego Remigiusza Gzyla do zgłaszania wierzytelności syndykowi na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Remigiusza Gzyla, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Zbigniewa Kubackiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 614, adres: Kancelaria Syndyka, ul. Grunwaldzka 19/1, 60-782 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14832
 • Dodano: 2021-03-03 14:34:41
 • Administrator

Gzyl Remigiusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14832. Gzyl Remigiusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1721/20, XI GUp 175/21. [BMSiG-13722/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1721/20 ogłosił upadłość Remigiusza Gzyla, PESEL 76070303976, NIP 9231066995, zam. w Komorowie nr 16B/3, 64-200 Wolsztyn, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 175/21. Wzywa się wierzycieli upadłego Remigiusza Gzyla do zgłaszania wierzytelności syndykowi na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Remigiusza Gzyla, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Zbigniewa Kubackiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 614, adres: Kancelaria Syndyka, ul. Grunwaldzka 19/1, 60-782 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14832
 • Dodano: 2021-03-03 14:34:45
 • Administrator

Hajduk Monika

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14833. Hajduk Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 173/21, VIII GUp 201/21/S. [BMSiG-13568/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 173/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Hajduk (PESEL 93091108463), zamieszkałej w Skawinie, ul. Jagielnia 10EA/3, kod pocztowy: 32-500, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 701; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 201/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14833
 • Dodano: 2021-03-03 14:35:32
 • Administrator

Hajduk Monika

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14833. Hajduk Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 173/21, VIII GUp 201/21/S. [BMSiG-13568/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.02.2021 r., sygn. akt VIII GU 173/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Hajduk (PESEL 93091108463), zamieszkałej w Skawinie, ul. Jagielnia 10EA/3, kod pocztowy: 32-500, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 701; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 201/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14833
 • Dodano: 2021-03-03 14:35:35
 • Administrator

Hoffman Adam

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14834. Hoffman Adam. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1050/20, VI GUp 61/21. [BMSiG-13688/2021] Postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 1050/20 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Hoffmana, numer PESEL 56033009419, zamieszkałego: 80-134 Gdańsk, ul. Goszczyńskiego 21/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia powiadomienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 613, adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; 6. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; 7. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; 8. przyznać syndykowi masy upadłości Adamowi Zarzyckiemu zaliczkę w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zasądzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; 9. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 10. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Obecnie postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt VI GUp 61/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14834
 • Dodano: 2021-03-03 14:36:29
 • Administrator

Hoffman Adam

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14834. Hoffman Adam. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1050/20, VI GUp 61/21. [BMSiG-13688/2021] Postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 1050/20 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Hoffmana, numer PESEL 56033009419, zamieszkałego: 80-134 Gdańsk, ul. Goszczyńskiego 21/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia powiadomienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 613, adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 36); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; 6. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; 7. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; 8. przyznać syndykowi masy upadłości Adamowi Zarzyckiemu zaliczkę w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zasądzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; 9. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 10. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Obecnie postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt VI GUp 61/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14834
 • Dodano: 2021-03-03 14:36:32
 • Administrator

Iskrzycka Beata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-02-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14835. Iskrzycka Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 610/20, VI GUp 85/21 of. [BMSiG-13731/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 610/20, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Iskrzyckiej, PESEL 86011406947. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 85/21 of. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapik oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14835
 • Dodano: 2021-03-03 14:37:27
 • Administrator

Iskrzycka Beata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14835. Iskrzycka Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 610/20, VI GUp 85/21 of. [BMSiG-13731/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 r., sygn. akt VI GU 610/20, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Iskrzyckiej, PESEL 86011406947. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 85/21 of. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapik oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14835
 • Dodano: 2021-03-03 14:37:31
 • Administrator

Jagieła Rafał Michał

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14836. Jagieła Rafał Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 17/21, XI GUp 121/21. [BMSiG-13767/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 17/21 ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Rafała Michała Jagieły (PESEL 63092910817), zamieszkałego w Wielowieś 88E, Wielowieś (64-400). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu, ul. Nowowiejskiego 10/11, 61-731 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył na syndyka Mariusza Wolsztyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 880. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 121/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14836
 • Dodano: 2021-03-03 14:38:21
 • Administrator

Jagieła Rafał Michał

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14836. Jagieła Rafał Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 17/21, XI GUp 121/21. [BMSiG-13767/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 17/21 ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Rafała Michała Jagieły (PESEL 63092910817), zamieszkałego w Wielowieś 88E, Wielowieś (64-400). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu, ul. Nowowiejskiego 10/11, 61-731 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył na syndyka Mariusza Wolsztyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 880. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 121/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14836
 • Dodano: 2021-03-03 14:38:24
 • Administrator

Jakubowska Alicja

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14837. Jakubowska Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 18/21 of, VI GUp 44/21 of. [BMSiG-13629/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 18/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 15 stycznia 2021 r., ogłosił upadłość Alicji Jakubowskiej, PESEL 56011010000, NIP 5471275070, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Doliny Miętusiej 3/120, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendzina, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1a, adres email: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art., 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 44/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14837
 • Dodano: 2021-03-03 14:39:08
 • Administrator

Jakubowska Alicja

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14837. Jakubowska Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 18/21 of, VI GUp 44/21 of. [BMSiG-13629/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 18/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 15 stycznia 2021 r., ogłosił upadłość Alicji Jakubowskiej, PESEL 56011010000, NIP 5471275070, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Doliny Miętusiej 3/120, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendzina, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1a, adres email: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art., 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 44/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14837
 • Dodano: 2021-03-03 14:39:12
 • Administrator

Janiszewska Dorota

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-02-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14838. Janiszewska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 766/20, XIX GUp 147/21. [BMSiG-13517/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 roku, sygn. akt XIX GU 766/20, ogłosił upadłość Doroty Janiszewskiej (nr PESEL 68092302925), zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 147/21. Sąd wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Marcin Krzemiński syndyk masy upadłości Doroty Janiszewskiej w upadłości, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza Sp.j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 147/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 766/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14838
 • Dodano: 2021-03-03 14:40:04
 • Administrator

Janiszewska Dorota

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14838. Janiszewska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 766/20, XIX GUp 147/21. [BMSiG-13517/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 5 lutego 2021 roku, sygn. akt XIX GU 766/20, ogłosił upadłość Doroty Janiszewskiej (nr PESEL 68092302925), zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 147/21. Sąd wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Marcin Krzemiński syndyk masy upadłości Doroty Janiszewskiej w upadłości, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza Sp.j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 147/21, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 766/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14838
 • Dodano: 2021-03-03 14:40:08
 • Administrator

Jędraszczyk Joanna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-02-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14839. Jędraszczyk Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 239/21, X GUp 229/21/8. [BMSiG-13810/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 239/21, ogłoszona została upadłość Joanny Jędraszczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 68022407524 oraz NIP 6271684077, zamieszkałej w Mikołowie, adres: 43-190 Mikołów, ul. Stolarska 13/7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 229/21/8. Syndyka wyznaczono w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14839
 • Dodano: 2021-03-03 14:41:48
 • Administrator

Jędraszczyk Joanna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14839. Jędraszczyk Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 239/21, X GUp 229/21/8. [BMSiG-13810/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 239/21, ogłoszona została upadłość Joanny Jędraszczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 68022407524 oraz NIP 6271684077, zamieszkałej w Mikołowie, adres: 43-190 Mikołów, ul. Stolarska 13/7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 229/21/8. Syndyka wyznaczono w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14839
 • Dodano: 2021-03-03 14:41:51
 • Administrator

Kargul Jarosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14840. Kargul Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 607/20 of, VI GUp 20/21 of. [BMSiG-13759/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 607/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 28 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Jarosława Kargula, PESEL 71091401311, zamieszkałego w Buczkowicach (43-374), ul. Romana Białki 769, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendzina, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1a, adres email: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 20/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14840
 • Dodano: 2021-03-03 14:42:40
 • Administrator

Kargul Jarosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14840. Kargul Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 607/20 of, VI GUp 20/21 of. [BMSiG-13759/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 607/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 28 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Jarosława Kargula, PESEL 71091401311, zamieszkałego w Buczkowicach (43-374), ul. Romana Białki 769, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendzina, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1a, adres email: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 20/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14840
 • Dodano: 2021-03-03 14:42:44
 • Administrator

Kempny Mieczysław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-02-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14841. Kempny Mieczysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 172/21, XII GUp 254/21. [BMSiG-13756/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 172/21 z wniosku dłużnika Mieczysława Kempnego (Kempny) o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Mieczysława Kempnego (Kempny), PESEL 70051405253, zamieszkałego w Rybniku (44-203), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 704; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 254/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14841
 • Dodano: 2021-03-03 14:45:01
 • Administrator

Kempny Mieczysław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14841. Kempny Mieczysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 172/21, XII GUp 254/21. [BMSiG-13756/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 172/21 z wniosku dłużnika Mieczysława Kempnego (Kempny) o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Mieczysława Kempnego (Kempny), PESEL 70051405253, zamieszkałego w Rybniku (44-203), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 704; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 254/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14841
 • Dodano: 2021-03-03 14:45:04
 • Administrator

Kirko Emilia

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14842. Kirko Emilia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 92/21, XII GUp 55/21. [BMSiG-13657/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, ogłoszono upadłość Emilii Kirko (PESEL 83062911028, NIP 5941449812), zamieszkałej: ul. Wysoka 9B, 73-200 Choszczno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 55/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Sasa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 643. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 55/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 42/2021 (6187) z dnia 03 marca 2021 r. → Pozycja 14842
 • Dodano: 2021-03-03 14:45:52
 • Administrator

Kirko Emilia

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-03-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 14842. Kirko Emilia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 92/21, XII GUp 55/21. [BMSiG-13657/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, ogłoszono upadłość Emilii Kirko (PESEL 83062911028, NIP 5941449812), zamieszkałej: ul. Wysoka 9B, 73-200 Choszczno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 55/21. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Sasa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 643. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 55/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów