Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1437

Doradców restrukturyzacyjnych

55478

Postępowań upadłościowych

17

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Baranowski Dawid

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29573. Baranowski Dawid. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 245/21, XI GUp 432/21/AJ. [BMSiG-28690/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 245/21 ogłosił upadłość dłużnika Dawida Baranowskiego (PESEL 89032600053), zam.: Krostkowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 432/21/AJ. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Dorota Strzesak, ul. Urbanowska 16 B/12, 60-647 POZNAŃ, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29573
 • Dodano: 2021-05-10 10:47:29
 • Administrator

Baranowski Dawid

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29573. Baranowski Dawid. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 245/21, XI GUp 432/21/AJ. [BMSiG-28690/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 245/21 ogłosił upadłość dłużnika Dawida Baranowskiego (PESEL 89032600053), zam.: Krostkowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 432/21/AJ. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Dorota Strzesak, ul. Urbanowska 16 B/12, 60-647 POZNAŃ, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29573
 • Dodano: 2021-05-10 10:47:32
 • Administrator

Bożena Janeczko

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-04-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29575. Bożena Janeczko. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 62/21. [BMSiG-28628/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.04.2021 roku, o sygn. akt V GU 62/21, postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Bożeny Janeczko, zamieszkałej: 58-307 Wałbrzych, ul. Głuszycka 29/14, PESEL 54012615620, NIP 8862328926; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Sebastian Domański, Plac Słowiański 1/315, 59-220 Legnica, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/ Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29575
 • Dodano: 2021-05-10 10:49:18
 • Administrator

Bożena Janeczko

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29575. Bożena Janeczko. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 62/21. [BMSiG-28628/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.04.2021 roku, o sygn. akt V GU 62/21, postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Bożeny Janeczko, zamieszkałej: 58-307 Wałbrzych, ul. Głuszycka 29/14, PESEL 54012615620, NIP 8862328926; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Sebastian Domański, Plac Słowiański 1/315, 59-220 Legnica, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/ Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29575
 • Dodano: 2021-05-10 10:49:21
 • Administrator

Czernewski Igor

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29576. Czernewski Igor. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1275/20 of, VI GUp 185/21/ŁP. [BMSiG-28697/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 1275/20 of postanowił: I. ogłosić upadłość Igora Czernewskiego, numer PESEL 95081700071, zamieszkałego: 84-200 Wejherowo, ul. Południowa 13, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921, adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, V. określić, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r., Nr 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 185/21/ŁP Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29576
 • Dodano: 2021-05-10 10:50:16
 • Administrator

Czernewski Igor

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29576. Czernewski Igor. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1275/20 of, VI GUp 185/21/ŁP. [BMSiG-28697/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 1275/20 of postanowił: I. ogłosić upadłość Igora Czernewskiego, numer PESEL 95081700071, zamieszkałego: 84-200 Wejherowo, ul. Południowa 13, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921, adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, V. określić, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r., Nr 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 185/21/ŁP Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29576
 • Dodano: 2021-05-10 10:50:22
 • Administrator

Czuber Karol

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29577. Czuber Karol. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 455/21, VIII GUp 483/21. [BMSiG-28598/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 455/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Karola Czubera (PESEL 96082905670, NIP 6372197551), zamieszkałego w Wolbromiu, ul. Łokietka 3/31, kod pocztowy: 32-340, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; V II. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd.1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 483/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29577
 • Dodano: 2021-05-10 10:51:26
 • Administrator

Czuber Karol

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29577. Czuber Karol. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 455/21, VIII GUp 483/21. [BMSiG-28598/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 455/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Karola Czubera (PESEL 96082905670, NIP 6372197551), zamieszkałego w Wolbromiu, ul. Łokietka 3/31, kod pocztowy: 32-340, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; V II. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd.1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 483/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29577
 • Dodano: 2021-05-10 10:51:32
 • Administrator

Dreszler Monika

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-04-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29578. Dreszler Monika. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 59/21 of, V GUp 58/21 of. [BMSiG-28455/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 59/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 24 marca 2021 r. ogłosił upadłość Moniki Dreszler, zamieszkałej w miejscowości Iława, ul. Smolki 4/23, 14-200 Iława, numer PESEL 81020510900, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576; Biuro Syndyka: ul. Wojska Polskiego 14/2, 82-200 Malbork. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 58/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29578
 • Dodano: 2021-05-10 10:52:28
 • Administrator

Dreszler Monika

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29578. Dreszler Monika. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 59/21 of, V GUp 58/21 of. [BMSiG-28455/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 59/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 24 marca 2021 r. ogłosił upadłość Moniki Dreszler, zamieszkałej w miejscowości Iława, ul. Smolki 4/23, 14-200 Iława, numer PESEL 81020510900, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576; Biuro Syndyka: ul. Wojska Polskiego 14/2, 82-200 Malbork. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 58/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29578
 • Dodano: 2021-05-10 10:52:33
 • Administrator

Potęga Edward Roman

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29579. Potęga Edward Roman. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 460/20. [BMSiG-28529/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił dnia 10 listopada 2020 r., o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygnaturą akt XVIII GU 460/20, Pana Edwarda Romana Potęgi, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Mariana Wyrzykowskiego 5 m. 76 (kod pocztowy: 03-142), PESEL 56010502098. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na syndyka wyznacza się Elżbietę Kosewską (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 522, kom. 501 191 191) oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Wojciecha Pudełko. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29579
 • Dodano: 2021-05-10 10:54:18
 • Administrator

Gajdzicki Maciej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29580. Gajdzicki Maciej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1080/20, XIV GUp 295/21. [BMSiG-28680/2021] Sygn. akt XIV GU 1080/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Macieja Gajdzickiego, numer PESEL 82012502736, NIP 7282390635, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 295/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29580
 • Dodano: 2021-05-10 10:55:23
 • Administrator

Gajdzicki Maciej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29580. Gajdzicki Maciej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1080/20, XIV GUp 295/21. [BMSiG-28680/2021] Sygn. akt XIV GU 1080/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Macieja Gajdzickiego, numer PESEL 82012502736, NIP 7282390635, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 295/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29580
 • Dodano: 2021-05-10 10:55:27
 • Administrator

Gregorska Marta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29581. Gregorska Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 468/21, VIII GUp 484/21/S. [BMSiG-28601/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 468/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marty Gregorskiej (PESEL 81021116204), zamieszkałej w Krzeszowicach, przy ul. Kościuszki 28/19, kod pocztowy: 32-065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Grzegórzecka 69/8, 31-559 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 484/21/S. Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29581
 • Dodano: 2021-05-10 10:57:10
 • Administrator

Gregorska Marta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29581. Gregorska Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 468/21, VIII GUp 484/21/S. [BMSiG-28601/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 468/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marty Gregorskiej (PESEL 81021116204), zamieszkałej w Krzeszowicach, przy ul. Kościuszki 28/19, kod pocztowy: 32-065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Grzegórzecka 69/8, 31-559 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 484/21/S. Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29581
 • Dodano: 2021-05-10 10:57:15
 • Administrator

Jakubowski Szymon

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29582. Jakubowski Szymon. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 120/20, V GUp „of” 113/21. [BMSiG-28445/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 120/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Szymona Jakubowskiego, PESEL 84121902139, NIP 7393501316, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 22/32, 10-448 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 113/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29582
 • Dodano: 2021-05-10 10:58:41
 • Administrator

Jakubowski Szymon

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29582. Jakubowski Szymon. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 120/20, V GUp „of” 113/21. [BMSiG-28445/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 120/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Szymona Jakubowskiego, PESEL 84121902139, NIP 7393501316, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 22/32, 10-448 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 113/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29582
 • Dodano: 2021-05-10 10:58:44
 • Administrator

Jędruch Stanisław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29583. Jędruch Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1325/20, VIII GUp 480/21/S. [BMSiG-28616/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 1325/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Stanisława Jędrucha (PESEL 59091716431) zamieszkałego pod adresem: Słaboszów 56, 32-218 Słaboszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Alerion spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, której członkami zarządu są Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 480/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29583
 • Dodano: 2021-05-10 11:00:26
 • Administrator

Jędruch Stanisław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29583. Jędruch Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1325/20, VIII GUp 480/21/S. [BMSiG-28616/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 1325/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Stanisława Jędrucha (PESEL 59091716431) zamieszkałego pod adresem: Słaboszów 56, 32-218 Słaboszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Alerion spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, której członkami zarządu są Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 480/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29583
 • Dodano: 2021-05-10 11:00:30
 • Administrator

Kempny Anna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29584. Kempny Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 188/21, XII GUp 418/21. [BMSiG-28703/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 188/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Anny Kempny, zamieszkałej w Rybniku, PESEL 72031700282, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 418/21; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29584
 • Dodano: 2021-05-10 11:01:16
 • Administrator

Kempny Anna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29584. Kempny Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 188/21, XII GUp 418/21. [BMSiG-28703/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 188/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Anny Kempny, zamieszkałej w Rybniku, PESEL 72031700282, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 418/21; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29584
 • Dodano: 2021-05-10 11:01:19
 • Administrator

Klimaszewska Dorota

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29585. Klimaszewska Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 236/21, VIII GUp 192/21. [BMSiG-28688/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza, że w sprawie VIII GU 236/21, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Doroty Klimaszewskiej, zam.: ul. Dubois 21/21, 15-349 Białystok, PESEL 69052503343, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka wyznaczyć Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966), 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Andersa 5 lokal 301, 15-124 Białystok, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5. przyznać syndykowi ze Skarbu Państwa zaliczkę na koszty postępowania w kwocie 500 zł, 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 7. wskazać, że upadłość ogłoszono o godzinie 845, 8. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 192/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29585
 • Dodano: 2021-05-10 11:02:14
 • Administrator

Klimaszewska Dorota

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29585. Klimaszewska Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 236/21, VIII GUp 192/21. [BMSiG-28688/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza, że w sprawie VIII GU 236/21, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Doroty Klimaszewskiej, zam.: ul. Dubois 21/21, 15-349 Białystok, PESEL 69052503343, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka wyznaczyć Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966), 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Andersa 5 lokal 301, 15-124 Białystok, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5. przyznać syndykowi ze Skarbu Państwa zaliczkę na koszty postępowania w kwocie 500 zł, 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 7. wskazać, że upadłość ogłoszono o godzinie 845, 8. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 192/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29585
 • Dodano: 2021-05-10 11:02:18
 • Administrator

Kołkowska Ewa Krystyna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29586. Kołkowska Ewa Krystyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 45/21, V GUp „of” 108/21. [BMSiG-28460/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 45/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Ewy Krystyny Kołkowskiej, zamieszkałej przy Alei Warszawskiej 102 m. 2, 10-702 Olsztyn, PESEL 52082109520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 108/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29586
 • Dodano: 2021-05-10 11:06:07
 • Administrator

Kołkowska Ewa Krystyna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29586. Kołkowska Ewa Krystyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 45/21, V GUp „of” 108/21. [BMSiG-28460/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 45/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Ewy Krystyny Kołkowskiej, zamieszkałej przy Alei Warszawskiej 102 m. 2, 10-702 Olsztyn, PESEL 52082109520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 108/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29586
 • Dodano: 2021-05-10 11:06:10
 • Administrator

Chylińska Grażyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29587. Chylińska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 160/21, XV GUp 200/21. [BMSiG-28596/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XU GU 160/21 ogłosił upa dłość Grażyny Chylińskiej (numer PESEL 56042118625) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stolarska 6B, 86-021 Maksymilianowo; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29587
 • Dodano: 2021-05-10 11:06:53
 • Administrator

Chylińska Grażyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29587. Chylińska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 160/21, XV GUp 200/21. [BMSiG-28596/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XU GU 160/21 ogłosił upa dłość Grażyny Chylińskiej (numer PESEL 56042118625) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stolarska 6B, 86-021 Maksymilianowo; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29587
 • Dodano: 2021-05-10 11:06:56
 • Administrator

Konieczny Dariusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29588. Konieczny Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 374/21, VIII GUp 478/21/S. [BMSiG-28608/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 374/21, wobec Dariusza Koniecznego (PESEL 77020417415), zamieszkałego pod adresem: Nowa Kolonia 6/12, 32-620 Brzeszcze, postanowił: I. ogłosić upadłość Dariusza Koniecznego (PESEL 77020417415), zamieszkałego pod adresem: Nowa Kolonia 6/12, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Restrukturyzacje i Konsumenckie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie (KRS 0000844540), której członkami zarządu są doradcy restrukturyzacyjni Tadeusz Słysz, nr licencji 475, Ryszard Kotyla, nr licencji 1022; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 478/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. POUCZENIE - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29588
 • Dodano: 2021-05-10 11:07:52
 • Administrator

Konieczny Dariusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29588. Konieczny Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 374/21, VIII GUp 478/21/S. [BMSiG-28608/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 374/21, wobec Dariusza Koniecznego (PESEL 77020417415), zamieszkałego pod adresem: Nowa Kolonia 6/12, 32-620 Brzeszcze, postanowił: I. ogłosić upadłość Dariusza Koniecznego (PESEL 77020417415), zamieszkałego pod adresem: Nowa Kolonia 6/12, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Restrukturyzacje i Konsumenckie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie (KRS 0000844540), której członkami zarządu są doradcy restrukturyzacyjni Tadeusz Słysz, nr licencji 475, Ryszard Kotyla, nr licencji 1022; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 478/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. POUCZENIE - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29588
 • Dodano: 2021-05-10 11:07:55
 • Administrator

Gołgowski Leszek

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29589. Gołgowski Leszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 111/21, V GUp „of” 107/21. [BMSiG-28467/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 111/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Leszka Gołgowskiego, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Mazurska 2/14, PESEL 60042102654, NIP 7390106223, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 107/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29589
 • Dodano: 2021-05-10 11:08:50
 • Administrator

Gołgowski Leszek

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29589. Gołgowski Leszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 111/21, V GUp „of” 107/21. [BMSiG-28467/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 111/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Leszka Gołgowskiego, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Mazurska 2/14, PESEL 60042102654, NIP 7390106223, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 107/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29589
 • Dodano: 2021-05-10 11:08:53
 • Administrator

Krakowiecka Anna Katarzyna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29590. Krakowiecka Anna Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 139/21, VIII GUp 185/21. [BMSiG-28538/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Anny Katarzyny Krakowieckiej, o sygn. akt VIII GU 139/21, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Katarzyny Krakowieckiej, zam.: Todzia 14, 07-420 Kadzidło, PESEL 82021810600, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 pok. 50, 07-410 Ostrołęka; 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.); 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 185/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29590
 • Dodano: 2021-05-10 11:09:49
 • Administrator

Krakowiecka Anna Katarzyna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29590. Krakowiecka Anna Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 139/21, VIII GUp 185/21. [BMSiG-28538/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Anny Katarzyny Krakowieckiej, o sygn. akt VIII GU 139/21, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Katarzyny Krakowieckiej, zam.: Todzia 14, 07-420 Kadzidło, PESEL 82021810600, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 pok. 50, 07-410 Ostrołęka; 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.); 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 185/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29590
 • Dodano: 2021-05-10 11:09:52
 • Administrator

Krupska Genowefa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29591. Krupska Genowefa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 750/20 of, V GUp 177/21 of. [BMSiG-28552/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8.04.2021 r., sygn. akt V GU 750/20 of, na skutek wniosku złożonego dn. 28.10.2020 r. ogłosił upadłość Genowefy Krupskiej, numer PESEL 43121805422, zamieszkałej w Przemyślu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000476408; adres: ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 177/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie za postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29591
 • Dodano: 2021-05-10 11:10:50
 • Administrator

Krupska Genowefa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29591. Krupska Genowefa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 750/20 of, V GUp 177/21 of. [BMSiG-28552/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8.04.2021 r., sygn. akt V GU 750/20 of, na skutek wniosku złożonego dn. 28.10.2020 r. ogłosił upadłość Genowefy Krupskiej, numer PESEL 43121805422, zamieszkałej w Przemyślu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000476408; adres: ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 177/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie za postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29591
 • Dodano: 2021-05-10 11:10:54
 • Administrator

Kuchar Krystian

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29592. Kuchar Krystian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 144/21 of, V GUp 187/21 of. [BMSiG-28762/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 144/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 3 marca 2021 r. ogłosił upadłość Krystiana Kuchara, numer PESEL 85112413614, NIP 8172019627, zamieszkałego w Rzeszowie, ul. Spacerowa 25H, 35-604 Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie spółki BM Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków (KRS 0000858506). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumienie Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 187/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29592
 • Dodano: 2021-05-10 11:12:44
 • Administrator

Kuchar Krystian

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29592. Kuchar Krystian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 144/21 of, V GUp 187/21 of. [BMSiG-28762/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 144/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 3 marca 2021 r. ogłosił upadłość Krystiana Kuchara, numer PESEL 85112413614, NIP 8172019627, zamieszkałego w Rzeszowie, ul. Spacerowa 25H, 35-604 Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie spółki BM Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków (KRS 0000858506). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumienie Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 187/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29592
 • Dodano: 2021-05-10 11:12:47
 • Administrator

Kosobucka Ilona

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29594. Kosobucka Ilona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 170/21, XV GUp 169/21. [BMSiG-28534/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 170/21 ogłosił upadłość dłużnika Ilony Kosobuckiej (PESEL 70051503166, NIP 5541780101) osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29594
 • Dodano: 2021-05-10 11:13:32
 • Administrator

Kosobucka Ilona

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29594. Kosobucka Ilona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 170/21, XV GUp 169/21. [BMSiG-28534/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 170/21 ogłosił upadłość dłużnika Ilony Kosobuckiej (PESEL 70051503166, NIP 5541780101) osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29594
 • Dodano: 2021-05-10 11:13:36
 • Administrator

Kulig Teresa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29595. Kulig Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 81/21, V GUp 124/21 of. [BMSiG-28606/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 marca 2021 r., sygn. akt V GU 81/21, na skutek wniosku złożonego dnia 19 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Teresy Kulig, PESEL 34051906442, zamieszkałej: 36-001 Nowa Wieś 315, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie: Adama Siedlaczka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1085, adres: ul. Geodetów 1/306, 35-328 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego - komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 124/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29595
 • Dodano: 2021-05-10 11:14:34
 • Administrator

Kulig Teresa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29595. Kulig Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 81/21, V GUp 124/21 of. [BMSiG-28606/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 marca 2021 r., sygn. akt V GU 81/21, na skutek wniosku złożonego dnia 19 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Teresy Kulig, PESEL 34051906442, zamieszkałej: 36-001 Nowa Wieś 315, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie: Adama Siedlaczka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1085, adres: ul. Geodetów 1/306, 35-328 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego - komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 124/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29595
 • Dodano: 2021-05-10 11:14:39
 • Administrator

Kusy Marta

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29596. Kusy Marta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 139/21, V GUp 152/21 of. [BMSiG-28582/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., sygn. akt V GU 139/21, ogłosił upadłość Marty Kusy, PESEL 81022200966, zamieszkałej: Ruda Łańcucka 14, 37-310 Ruda Łańcucka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie spółki: Kancelaria EMPE Sp. z o.o., nr KRS 0000435243, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 160, adres: ul. Geodetów 1/306, 35-328 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 152/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29596
 • Dodano: 2021-05-10 11:15:45
 • Administrator

Kusy Marta

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29596. Kusy Marta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 139/21, V GUp 152/21 of. [BMSiG-28582/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., sygn. akt V GU 139/21, ogłosił upadłość Marty Kusy, PESEL 81022200966, zamieszkałej: Ruda Łańcucka 14, 37-310 Ruda Łańcucka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie spółki: Kancelaria EMPE Sp. z o.o., nr KRS 0000435243, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 160, adres: ul. Geodetów 1/306, 35-328 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 152/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29596
 • Dodano: 2021-05-10 11:15:49
 • Administrator

Kusy Wioletta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29597. Kusy Wioletta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 548/21, VIII GUp 485/21/S. [BMSiG-28653/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 548/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Wioletty Kusy (PESEL 76081315261, NIP 5491141131), zamieszkałej przy ulicy Czernichowskiej 26, 32-600 Brzezinka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Dudy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 742; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. gen. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 485/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29597
 • Dodano: 2021-05-10 11:16:56
 • Administrator

Kusy Wioletta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29597. Kusy Wioletta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 548/21, VIII GUp 485/21/S. [BMSiG-28653/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 548/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Wioletty Kusy (PESEL 76081315261, NIP 5491141131), zamieszkałej przy ulicy Czernichowskiej 26, 32-600 Brzezinka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Dudy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 742; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. gen. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 485/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29597
 • Dodano: 2021-05-10 11:16:59
 • Administrator

Kwiatkowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29598. Kwiatkowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 221/21 of, VIII GUp 160/21 of. [BMSiG-28771/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 221/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 31 marca 2021 r., ogłosił upadłość Mirosławy Kwiatkowskiej (numer PESEL 65022113248, NIP 8981314468) zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Dubois 8-10/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tadeusza Piórka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 314); adres: ul. Tańskiego 27/3, 54-129 Wrocław. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 160/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po głoszeniu upadłości - VIII GUp 160/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29598
 • Dodano: 2021-05-10 11:19:25
 • Administrator

Liebest Dawid

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29599. Lebiest Dawid. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 237/21, VIII GUp 236/21/S. [BMSiG-28535/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.03.2021 r., o sygn. akt VIII GU 237/21, postanowił: I. ogłosić upadłość Dawida Lebiesta (PESEL 85031111512), zamieszkałego: ul. Zabłocie 24, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł, strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200,00 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 236/21/S. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29599
 • Dodano: 2021-05-10 11:20:26
 • Administrator

Łepek Łukasz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29600. Łepek Łukasz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1277/20, VI GUp 186/21/ŁP. [BMSiG-28704/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 1277/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Łukasza Łepka, PESEL 86032610499, zamieszkałego: 77-300 Człuchów, ul. Bolesława Chrobrego 20, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921, adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r., Nr 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 186/21/ŁP. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29600
 • Dodano: 2021-05-10 11:21:23
 • Administrator

Łepek Łukasz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29600. Łepek Łukasz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1277/20, VI GUp 186/21/ŁP. [BMSiG-28704/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 1277/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Łukasza Łepka, PESEL 86032610499, zamieszkałego: 77-300 Człuchów, ul. Bolesława Chrobrego 20, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 921, adres: Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A Budynek B, 84-200 Wejherowo, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r., Nr 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 186/21/ŁP. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29600
 • Dodano: 2021-05-10 11:21:27
 • Administrator

Lerczak Marta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29601. Lerczak Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 68/21, XI GUp 425/21. [BMSiG-28682/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 68/21, ogłosił upadłość Marty Lerczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: os. Zygmunta Starego 17b/11, 61-730 Poznań, PESEL 87070510761, NIP 6060027810. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kuleszy, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 168. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 425/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 19/8, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29601
 • Dodano: 2021-05-10 11:22:20
 • Administrator

Lerczak Marta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29601. Lerczak Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 68/21, XI GUp 425/21. [BMSiG-28682/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 68/21, ogłosił upadłość Marty Lerczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: os. Zygmunta Starego 17b/11, 61-730 Poznań, PESEL 87070510761, NIP 6060027810. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kuleszy, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 168. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 425/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 19/8, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29601
 • Dodano: 2021-05-10 11:22:23
 • Administrator

Łojek Michał

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29602. Łojek Michał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 526/21, VIII GUp 482/21/S. [BMSiG-28620/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt VIII GU 526/21) Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Michała Łojka (PESEL 90042003631) zamieszkałego pod adresem: Jasienica 290, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Aleksandrę Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego Jozefa 2/IIIp., 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 482/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przy sługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29602
 • Dodano: 2021-05-10 11:23:15
 • Administrator

Łojek Michał

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29602. Łojek Michał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 526/21, VIII GUp 482/21/S. [BMSiG-28620/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt VIII GU 526/21) Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Michała Łojka (PESEL 90042003631) zamieszkałego pod adresem: Jasienica 290, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Aleksandrę Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sarego Jozefa 2/IIIp., 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 482/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przy sługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29602
 • Dodano: 2021-05-10 11:23:19
 • Administrator

Łoszakiewicz Robert Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29603. Łoszakiewicz Robert Zdzisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2147/20, XIX GUp 478/21. [BMSiG-28595/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 2147/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość Roberta Zdzisława Łoszakiewicza, zamieszkałego w Warszawie, PESEL pp; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Marcina Kopacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827); 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Marcinowi Kopaczowi na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 2147/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. przyznać syndykowi Marcinowi Kopaczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 478/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29603
 • Dodano: 2021-05-10 11:23:56
 • Administrator

Majchrzyk Dorota

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29604. Majchrzyk Dorota. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 121/21, VIII GUp 125/21. [BMSiG-28652/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 121/21, ogłosił upadłość Doroty Majchrzyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 89102900900. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 125/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29604
 • Dodano: 2021-05-10 11:24:47
 • Administrator

Majchrzyk Dorota

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29604. Majchrzyk Dorota. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 121/21, VIII GUp 125/21. [BMSiG-28652/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 121/21, ogłosił upadłość Doroty Majchrzyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 89102900900. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 125/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29604
 • Dodano: 2021-05-10 11:24:50
 • Administrator

Mardaus Jagoda

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29605. Mardaus Jagoda. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 138/21 of, V GUp 105/21 of. [BMSiG-28743/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 138/21 of, ogłosił upadłość Jagody Mardaus, zamieszkałej: 47-303 Krapkowice, ul. Osiedle XXX-lecia 4/32, PESEL 94122900623, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 roku, poz. 1802), a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Sygnatura akt postępowania upadłościowego V GUp 105/21 of. Wyznaczono syndyka w osobie Barbary Kościółek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 219). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres biura: Kancelaria Syndyka, ul. Szpitalna 4, II piętro, 45-010 Opole. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie do dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29605
 • Dodano: 2021-05-10 11:25:46
 • Administrator

Mardaus Jagoda

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29605. Mardaus Jagoda. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 138/21 of, V GUp 105/21 of. [BMSiG-28743/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 138/21 of, ogłosił upadłość Jagody Mardaus, zamieszkałej: 47-303 Krapkowice, ul. Osiedle XXX-lecia 4/32, PESEL 94122900623, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 roku, poz. 1802), a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Sygnatura akt postępowania upadłościowego V GUp 105/21 of. Wyznaczono syndyka w osobie Barbary Kościółek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 219). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres biura: Kancelaria Syndyka, ul. Szpitalna 4, II piętro, 45-010 Opole. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie do dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29605
 • Dodano: 2021-05-10 11:25:50
 • Administrator

Michałowski Andrzej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29606. Michałowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 714/20 of, VIII GUp 194/21 of. [BMSiG-28744/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 714/20 of, ogłosił upadłość Andrzeja Michałowskiego numer PESEL 71040709873, NIP 8992210637, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Huakego Bosaka 25/6 (kod pocztowy: 53-630), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Danuty Bierońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 288, adres: ul. Krakowska 56-62 bud. B Wrocław 50-425). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 194/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29606
 • Dodano: 2021-05-10 11:26:42
 • Administrator

Michałowski Andrzej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29606. Michałowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 714/20 of, VIII GUp 194/21 of. [BMSiG-28744/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 714/20 of, ogłosił upadłość Andrzeja Michałowskiego numer PESEL 71040709873, NIP 8992210637, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Huakego Bosaka 25/6 (kod pocztowy: 53-630), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Danuty Bierońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 288, adres: ul. Krakowska 56-62 bud. B Wrocław 50-425). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 194/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29606
 • Dodano: 2021-05-10 11:26:44
 • Administrator

Mirkowski Mariusz

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29607. Mirkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 65/21, V GUp 58/21 „of”. [BMSiG-28613/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 65/21, ogłosił upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Mariusza Mirkowskiego, zamieszkałego: 67-200 Głogów, Aleja Wolności 44/14, PESEL 88082110059. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 975, adres do doręczeń: 53-143 Wrocław, ul. Orla 16/4. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 58/21 „of”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29607
 • Dodano: 2021-05-10 11:27:38
 • Administrator

Mirkowski Mariusz

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29607. Mirkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 65/21, V GUp 58/21 „of”. [BMSiG-28613/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 65/21, ogłosił upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Mariusza Mirkowskiego, zamieszkałego: 67-200 Głogów, Aleja Wolności 44/14, PESEL 88082110059. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 975, adres do doręczeń: 53-143 Wrocław, ul. Orla 16/4. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 58/21 „of”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29607
 • Dodano: 2021-05-10 11:27:41
 • Administrator

Micewicz Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29608. Micewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 497/21, XI GUp 464/21/WS. [BMSiG-28510/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 497/21, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Micewicz (PESEL 66093003322), zam. Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 464/21/WS. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Beata Dębska-Wawrzyniak, EUROATUT Kancelaria Rachunkowa, ul. Wierzbięcice 37a/6, 61-558 Poznań, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29608
 • Dodano: 2021-05-10 11:28:34
 • Administrator

Micewicz Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29608. Micewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 497/21, XI GUp 464/21/WS. [BMSiG-28510/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 497/21, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Micewicz (PESEL 66093003322), zam. Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 464/21/WS. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Beata Dębska-Wawrzyniak, EUROATUT Kancelaria Rachunkowa, ul. Wierzbięcice 37a/6, 61-558 Poznań, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29608
 • Dodano: 2021-05-10 11:28:36
 • Administrator

Mirowska Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29609. Mirowska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 420/20, XIV GUp 172/21. [BMSiG-28588/2021] Sygn. akt XIV GU 420/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił upadłość Anny Mirowskiej, numer PESEL 79013110868, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca oddaty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowiw terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 172/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29609
 • Dodano: 2021-05-10 11:29:22
 • Administrator

Mirowska Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29609. Mirowska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 420/20, XIV GUp 172/21. [BMSiG-28588/2021] Sygn. akt XIV GU 420/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił upadłość Anny Mirowskiej, numer PESEL 79013110868, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca oddaty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowiw terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 172/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29609
 • Dodano: 2021-05-10 11:29:26
 • Administrator

Mizerska Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29610. Mizerska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1383/20, XIX GUp 456/21. [BMSiG-28585/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1383/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Mizerskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 69070302786; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Marcina Kopacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827); 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Marcinowi Kopaczowi na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1383/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. przyznać syndykowi Marcinowi Kopaczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 456/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29610
 • Dodano: 2021-05-10 11:30:16
 • Administrator

Mizerska Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29610. Mizerska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1383/20, XIX GUp 456/21. [BMSiG-28585/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1383/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Mizerskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 69070302786; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Marcina Kopacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827); 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Marcinowi Kopaczowi na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1383/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. przyznać syndykowi Marcinowi Kopaczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 456/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29610
 • Dodano: 2021-05-10 11:30:20
 • Administrator

Młynarski Marek

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29611. Młynarski Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 351/21, XI GUp 462/21. [BMSiG-28514/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 351/21, ogłosił upadłość dłużnika Marka Młynarskiego (PESEL 58030511713), zam.: ul. Kaliska 74C, 62-700 Turek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 462/21. Wyznacza się syndyka w osobie Jakuba Dudziaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 872). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, syndykowi na wskazany adres: Jakub Dudziak, ul. Wojska Polskiego 15C, 62-500 Konin. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29611
 • Dodano: 2021-05-10 11:31:17
 • Administrator

Młynarski Marek

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29611. Młynarski Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 351/21, XI GUp 462/21. [BMSiG-28514/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 351/21, ogłosił upadłość dłużnika Marka Młynarskiego (PESEL 58030511713), zam.: ul. Kaliska 74C, 62-700 Turek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 462/21. Wyznacza się syndyka w osobie Jakuba Dudziaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 872). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, syndykowi na wskazany adres: Jakub Dudziak, ul. Wojska Polskiego 15C, 62-500 Konin. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29611
 • Dodano: 2021-05-10 11:31:21
 • Administrator

Najduk Mariusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29612. Najduk Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 113/21/S, VIII GUp 468/21/S. [BMSiG-28589/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomo ści, że postanowieniem z dnia 28.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 113/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Najduka (PESEL 67093009336, NIP 6782786063), zamieszkałego na osiedlu Na Stoku 12/14, 31-702 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są: Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulica Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 468/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29612
 • Dodano: 2021-05-10 11:33:26
 • Administrator

Najduk Mariusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29612. Najduk Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 113/21/S, VIII GUp 468/21/S. [BMSiG-28589/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomo ści, że postanowieniem z dnia 28.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 113/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Najduka (PESEL 67093009336, NIP 6782786063), zamieszkałego na osiedlu Na Stoku 12/14, 31-702 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są: Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulica Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 468/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29612
 • Dodano: 2021-05-10 11:33:29
 • Administrator

Niszczota Jacek

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-04-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29613. Niszczota Jacek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 151/21. [BMSiG-28648/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 151/21, ogłosił upadłość Jacka Niszczota (PESEL 69030814850, NIP 5661451498), osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określa się, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Agnieszka Biała - Syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29613
 • Dodano: 2021-05-10 11:34:15
 • Administrator

Niszczota Jacek

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29613. Niszczota Jacek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 151/21. [BMSiG-28648/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 151/21, ogłosił upadłość Jacka Niszczota (PESEL 69030814850, NIP 5661451498), osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określa się, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Agnieszka Biała - Syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29613
 • Dodano: 2021-05-10 11:34:17
 • Administrator

Nowakowska Marta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29614. Nowakowska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 427/21. [BMSiG-28442/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Marty Nowakowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 72121000803. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 427/21. 1. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 427/21. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29614
 • Dodano: 2021-05-10 11:34:59
 • Administrator

Nowakowska Marta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29614. Nowakowska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 427/21. [BMSiG-28442/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Marty Nowakowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 72121000803. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 427/21. 1. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 427/21. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29614
 • Dodano: 2021-05-10 11:35:03
 • Administrator

Nowak Danuta Mirosława

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29615. Nowak Danuta Mirosława. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 414/21, XI GUp 477/21. [BMSiG-28695/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 414/21, ogłosił upadłość Danuty Mirosławy Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Główna 49/2, 62-035 Biernatki, PESEL 60020702847. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radosława Małkiewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 871. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 477/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29615
 • Dodano: 2021-05-10 11:35:56
 • Administrator

Nowak Danuta Mirosława

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29615. Nowak Danuta Mirosława. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 414/21, XI GUp 477/21. [BMSiG-28695/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 414/21, ogłosił upadłość Danuty Mirosławy Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Główna 49/2, 62-035 Biernatki, PESEL 60020702847. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radosława Małkiewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 871. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 477/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29615
 • Dodano: 2021-05-10 11:36:00
 • Administrator

Nowotny Ryszard

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29616. Nowotny Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 484/21, VIII GUp 481/21/S. [BMSiG-28612/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 484/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Nowotnego (PESEL 50031703153), zamieszkałego w Krakowie, przy ul. Celarowskiej 16/66, kod: 31-414, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; I. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; II. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; III. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; V. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 481/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29616
 • Dodano: 2021-05-10 11:36:47
 • Administrator

Orłowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-04-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29617. Orłowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 109/21, VI GUp 84/21. [BMSiG-28757/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 109/21, ogłosił upadłość Katarzyny Orłowskiej, zamieszkałej w Wałbrzychu, przy ul. Jana Pawła II 6/10, PESEL 82050902587, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Katarzyny Orłowskiej, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, sygn. akt VI GUp 84/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29617
 • Dodano: 2021-05-10 11:38:17
 • Administrator

Orłowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29617. Orłowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 109/21, VI GUp 84/21. [BMSiG-28757/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 109/21, ogłosił upadłość Katarzyny Orłowskiej, zamieszkałej w Wałbrzychu, przy ul. Jana Pawła II 6/10, PESEL 82050902587, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Katarzyny Orłowskiej, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, sygn. akt VI GUp 84/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29617
 • Dodano: 2021-05-10 11:38:21
 • Administrator

Stauffer Paweł

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29618. Stauffer Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 116/21/of, V GUp 100/21. [BMSiG-28573/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 roku, sygn. akt V GU 116/21 of, postanowił ogłosić upadłość Pawła Stauffer, numer PESEL 67042203934, NIP 7542204748, zamieszkałego: 45-565 Opole, ul. Królowej Jadwigi 20, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054; adres: ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 100/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29618
 • Dodano: 2021-05-10 11:41:29
 • Administrator

Stauffer Paweł

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29618. Stauffer Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 116/21/of, V GUp 100/21. [BMSiG-28573/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 roku, sygn. akt V GU 116/21 of, postanowił ogłosić upadłość Pawła Stauffer, numer PESEL 67042203934, NIP 7542204748, zamieszkałego: 45-565 Opole, ul. Królowej Jadwigi 20, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054; adres: ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 100/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29618
 • Dodano: 2021-05-10 11:41:33
 • Administrator

Pfeifer Agnieszka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29619. Pfeifer Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 44/21, XII GUp 394/21. [BMSiG-28752/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż Postanowieniem z dnia 20.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 44/21 ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Pfeifer, zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 89011312940, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 394/21. 1. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). 2. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Ebelewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 505. 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Bajkowa 17, 44-121 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Informuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu (ogłoszenia w MSiG) postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znaczkach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na postanowienie przysługuje zażalenie (dot. pkt 6 Postanowienia). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29619
 • Dodano: 2021-05-10 11:42:20
 • Administrator

Pfeifer Agnieszka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29619. Pfeifer Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 44/21, XII GUp 394/21. [BMSiG-28752/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż Postanowieniem z dnia 20.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 44/21 ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Pfeifer, zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 89011312940, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 394/21. 1. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). 2. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Ebelewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 505. 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Bajkowa 17, 44-121 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Informuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu (ogłoszenia w MSiG) postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znaczkach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na postanowienie przysługuje zażalenie (dot. pkt 6 Postanowienia). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29619
 • Dodano: 2021-05-10 11:42:23
 • Administrator

Rogalski Bogdan

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29620. Rogalski Bogdan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 485/21, XI GUp 431/21. [BMSiG-28717/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 485/21 ogłosił upadłość Bogdana Rogalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: os. Przyjaźni 1/32, 64-320 Buk, PESEL 59062914279. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Strzesak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 431/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Urbanowska 16B/12, 60-647 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29620
 • Dodano: 2021-05-10 11:43:15
 • Administrator

Rogalski Bogdan

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29620. Rogalski Bogdan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 485/21, XI GUp 431/21. [BMSiG-28717/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 485/21 ogłosił upadłość Bogdana Rogalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: os. Przyjaźni 1/32, 64-320 Buk, PESEL 59062914279. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Strzesak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 431/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Urbanowska 16B/12, 60-647 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29620
 • Dodano: 2021-05-10 11:43:19
 • Administrator

Pilatowicz Radosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29621. Pilatowicz Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1134/20, XIV GUp 291/21. [BMSiG-28678/2021] Sygn. akt XIV GU 1134/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Radosława Pilatowicza, numer PESEL 74021518152, NIP 7751281919, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 291/21. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29621
 • Dodano: 2021-05-10 11:44:01
 • Administrator

Pilatowicz Radosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29621. Pilatowicz Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1134/20, XIV GUp 291/21. [BMSiG-28678/2021] Sygn. akt XIV GU 1134/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Radosława Pilatowicza, numer PESEL 74021518152, NIP 7751281919, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 291/21. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29621
 • Dodano: 2021-05-10 11:44:05
 • Administrator

Poręba Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29622. Poręba Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 503/21/S, VIII GUp 488/21/S. [BMSiG-28639/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 503/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Zofii Poręby (PESEL 74052017042) zamieszkałej przy ulicy Rokitniańczyków 29/12, 43-400 Nowy Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są: Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulica Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 488/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29622
 • Dodano: 2021-05-10 11:44:55
 • Administrator

Poręba Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29622. Poręba Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 503/21/S, VIII GUp 488/21/S. [BMSiG-28639/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 503/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Zofii Poręby (PESEL 74052017042) zamieszkałej przy ulicy Rokitniańczyków 29/12, 43-400 Nowy Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są: Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulica Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 488/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29622
 • Dodano: 2021-05-10 11:44:59
 • Administrator

Ościak Przemysław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29623. Ościak Przemysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 109/21, XV GUp 217/21. [BMSiG-28745/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.04.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 109/21, ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Ościaka (numer PESEL 93070803930), zamieszkałego w Dąbrówce Nowej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka (numer licencji 953); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Łukaszowi Marciniakowi na adres: ul. Gorzelniana 1 lok. 120, 62-700 Turek, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29623
 • Dodano: 2021-05-10 11:45:56
 • Administrator

Ościak Przemysław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29623. Ościak Przemysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 109/21, XV GUp 217/21. [BMSiG-28745/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.04.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 109/21, ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Ościaka (numer PESEL 93070803930), zamieszkałego w Dąbrówce Nowej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka (numer licencji 953); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Łukaszowi Marciniakowi na adres: ul. Gorzelniana 1 lok. 120, 62-700 Turek, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29623
 • Dodano: 2021-05-10 11:46:00
 • Administrator

Roszkowska Anna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29624. Roszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 96/21, VIII GUp 180/21. [BMSiG-28454/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 96/21 postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Roszkowskiej, zam.: ul. Kościuszki 25, 19-500 Gołdap, PESEL 71030809763, NIP 8471230407, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Beatę Waboł (numer licencji 602), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 180/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29624
 • Dodano: 2021-05-10 11:46:53
 • Administrator

Roszkowska Anna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29624. Roszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 96/21, VIII GUp 180/21. [BMSiG-28454/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 96/21 postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Roszkowskiej, zam.: ul. Kościuszki 25, 19-500 Gołdap, PESEL 71030809763, NIP 8471230407, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Beatę Waboł (numer licencji 602), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 180/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29624
 • Dodano: 2021-05-10 11:46:56
 • Administrator

Rymko-Kozłowska Anna Stanisława

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29625. Rymko-Kozłowska Anna Stanisława. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1643/20, XI GUp 141/21. [BMSiG-28515/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1643/20, ogłosił upadłość dłużnika Anny Stanisławy Rymko-Kozłowskiej (PESEL 49081505808), zam.: os. Jana III Sobieskiego 13/34, Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 141/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali syndykowi swoje wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Maurycego Organy, licencja nr 32. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29625
 • Dodano: 2021-05-10 11:47:51
 • Administrator

Rymko-Kozłowska Anna Stanisława

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29625. Rymko-Kozłowska Anna Stanisława. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1643/20, XI GUp 141/21. [BMSiG-28515/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1643/20, ogłosił upadłość dłużnika Anny Stanisławy Rymko-Kozłowskiej (PESEL 49081505808), zam.: os. Jana III Sobieskiego 13/34, Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 141/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali syndykowi swoje wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Maurycego Organy, licencja nr 32. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29625
 • Dodano: 2021-05-10 11:47:54
 • Administrator

Saft Beata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29626. Saft Beata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 298/21/4, X GUp 462/21/4. [BMSiG-28481/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt X GU 298/21/4, ogłoszona została upadłość Beaty Saft, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu (kod 41-902), przy ul. Kolejowej 1/2, PESEL 75050417568, NIP 6261457262. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 462/21/4. Na syndyka wyznaczono Sławomira Bielskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1436. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa nr 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29626
 • Dodano: 2021-05-10 11:52:25
 • Administrator

Saft Beata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29626. Saft Beata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 298/21/4, X GUp 462/21/4. [BMSiG-28481/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt X GU 298/21/4, ogłoszona została upadłość Beaty Saft, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu (kod 41-902), przy ul. Kolejowej 1/2, PESEL 75050417568, NIP 6261457262. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 462/21/4. Na syndyka wyznaczono Sławomira Bielskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1436. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa nr 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29626
 • Dodano: 2021-05-10 11:52:28
 • Administrator

Sajko-Pencina Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29627. Sajko-Pencina Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 552/18, XIV GUp 269/21. [BMSiG-28611/2021] Sygn. akt XIV GU 552/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość Elżbiety Sajko-Penciny, numer PESEL 45090502823, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Asesora Sądu Rejonowego SylwiI Mazanek, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 269/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29627
 • Dodano: 2021-05-10 12:19:43
 • Administrator

Sajko-Pencina Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29627. Sajko-Pencina Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 552/18, XIV GUp 269/21. [BMSiG-28611/2021] Sygn. akt XIV GU 552/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość Elżbiety Sajko-Penciny, numer PESEL 45090502823, zamieszkałej w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Asesora Sądu Rejonowego SylwiI Mazanek, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 269/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29627
 • Dodano: 2021-05-10 12:19:46
 • Administrator

Sak Aleksandra

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29628. Sak Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 503/21, XIX GUp 402/21. [BMSiG-28742/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Aleksandrę Sak, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 503/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Aleksandry Sak zamieszkałej w Warszawie, PESEL 67062009549, NIP 7641370510. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt XIX GUp 402/21. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 0000811685). Wzywa się wierzycieli upadłej aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postepowania upadłościowego (XIX GUp 402/21). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 503/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29628
 • Dodano: 2021-05-10 12:20:52
 • Administrator

Sak Aleksandra

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29628. Sak Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 503/21, XIX GUp 402/21. [BMSiG-28742/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Aleksandrę Sak, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 503/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Aleksandry Sak zamieszkałej w Warszawie, PESEL 67062009549, NIP 7641370510. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt XIX GUp 402/21. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 0000811685). Wzywa się wierzycieli upadłej aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postepowania upadłościowego (XIX GUp 402/21). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 503/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29628
 • Dodano: 2021-05-10 12:20:57
 • Administrator

Skiba Marcin

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29629. Skiba Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 96/21, VI GUp 134/21 of. [BMSiG-28557/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 96/21, na skutek wniosku złożonego 18 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Marcina Skiby, numer PESEL 80103116039, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sternicza 28/97, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 134/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29629
 • Dodano: 2021-05-10 12:21:52
 • Administrator

Skiba Marcin

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29629. Skiba Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 96/21, VI GUp 134/21 of. [BMSiG-28557/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 96/21, na skutek wniosku złożonego 18 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Marcina Skiby, numer PESEL 80103116039, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sternicza 28/97, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Ligusa, nr 635 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: radcapiotrligus@op.pl, tel. 602 439 877. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 134/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29629
 • Dodano: 2021-05-10 12:21:58
 • Administrator

Skorynko Ewa

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29630. Skorynko Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 135/21, XV GUp 190/21. [BMSiG-28485/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 135/21 ogłosił upadłość dłużnika Ewy Skorynko (numer PESEL 65120907424, NIP 9532161501) zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franz (numer licencji 413); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franz na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nic zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29630
 • Dodano: 2021-05-10 12:22:49
 • Administrator

Skorynko Ewa

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29630. Skorynko Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 135/21, XV GUp 190/21. [BMSiG-28485/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 135/21 ogłosił upadłość dłużnika Ewy Skorynko (numer PESEL 65120907424, NIP 9532161501) zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franz (numer licencji 413); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franz na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nic zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29630
 • Dodano: 2021-05-10 12:22:53
 • Administrator

Słodownik Wojciech

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29631. Słodownik Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 229/21. [BMSiG-28641/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XIX GU 229/21, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość WOJCIECHA SŁODOWNIKA (PESEL 88031704195, NIP 1181851215), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sędziego wyznaczonego w sprawie XIX GU 229/21 na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust.1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Agnieszka Biała Syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29631
 • Dodano: 2021-05-10 12:23:38
 • Administrator

Słodownik Wojciech

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29631. Słodownik Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 229/21. [BMSiG-28641/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XIX GU 229/21, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość WOJCIECHA SŁODOWNIKA (PESEL 88031704195, NIP 1181851215), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sędziego wyznaczonego w sprawie XIX GU 229/21 na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust.1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Agnieszka Biała Syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29631
 • Dodano: 2021-05-10 12:23:42
 • Administrator

Stanik Roman

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29632. Stanik Roman. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 261/21/S, VIII GUp 467/21/S. [BMSiG-28591/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 261/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Romana Stanika (PESEL 58062011351, NIP 6791506519), zamieszkałego przy ulicy Halszki 54/1, 30-611 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są: Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulica Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 467/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29632
 • Dodano: 2021-05-10 12:24:38
 • Administrator

Stanik Roman

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29632. Stanik Roman. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 261/21/S, VIII GUp 467/21/S. [BMSiG-28591/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 261/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Romana Stanika (PESEL 58062011351, NIP 6791506519), zamieszkałego przy ulicy Halszki 54/1, 30-611 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000585928), której członkami zarządu są: Karol Tatara (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682) oraz Maciej Knopek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Alerion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulica Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 467/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29632
 • Dodano: 2021-05-10 12:24:42
 • Administrator

Strzelczyk Stefan

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29633. Strzelczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 123/21, XV GUp 148/21. [BMSiG-28501/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.03.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 123/21, ogłosił upadłość Stefana Strzelczyka (PESEL 50081005939), zamieszkałego: Pakość, ul. Mogileńska 17A, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29633
 • Dodano: 2021-05-10 12:25:55
 • Administrator

Strzelczyk Stefan

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29633. Strzelczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 123/21, XV GUp 148/21. [BMSiG-28501/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.03.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 123/21, ogłosił upadłość Stefana Strzelczyka (PESEL 50081005939), zamieszkałego: Pakość, ul. Mogileńska 17A, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29633
 • Dodano: 2021-05-10 12:26:00
 • Administrator

Szcześniak Jerzy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29634. Szcześniak Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 388/21. [BMSiG-28440/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Jerzego Szcześniaka, zamieszkałego w Łomiankach, PESEL 58111014933. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 388/21. 1. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 388/21. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29634
 • Dodano: 2021-05-10 12:26:46
 • Administrator

Szcześniak Jerzy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29634. Szcześniak Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 388/21. [BMSiG-28440/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Jerzego Szcześniaka, zamieszkałego w Łomiankach, PESEL 58111014933. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 388/21. 1. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 388/21. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29634
 • Dodano: 2021-05-10 12:26:49
 • Administrator

Telecka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29635. Telecka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 192/21, XII GUp 352/21. [BMSiG-28722/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 192/21: 1. ogłosił upadłość Agnieszki Teleckiej, PESEL 82012503027, zamieszkałej w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Szymona Grzywacza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1408; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Narutowicza 3/208, Będzin, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt. 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 352/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Kancelaria Syndyka - Szymon Grzywacz, ul. Narutowicza 3/208, 42-500 Będzin z podaniem sygnatury akt XII GUp 352/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29635
 • Dodano: 2021-05-10 12:27:38
 • Administrator

Telecka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29635. Telecka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 192/21, XII GUp 352/21. [BMSiG-28722/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 192/21: 1. ogłosił upadłość Agnieszki Teleckiej, PESEL 82012503027, zamieszkałej w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Szymona Grzywacza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1408; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Narutowicza 3/208, Będzin, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt. 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 352/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Kancelaria Syndyka - Szymon Grzywacz, ul. Narutowicza 3/208, 42-500 Będzin z podaniem sygnatury akt XII GUp 352/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29635
 • Dodano: 2021-05-10 12:27:42
 • Administrator

Szczepaniak Anna

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29636. Szczepaniak Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 177/21, VI GUp 191/21/MC. [BMSiG-28693/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 177/21 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Szczepaniak, PESEL 82080116123, NIP 5881893519, zamieszkałej: 84-252 Rybno, ul. Parkowa 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć na syndyka Dominikę Bączek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 921; adres: ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. przyznać syndykowi masy upadłości Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 500 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznie sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 191/21/MC. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29636
 • Dodano: 2021-05-10 12:28:47
 • Administrator

Szczepaniak Anna

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29636. Szczepaniak Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 177/21, VI GUp 191/21/MC. [BMSiG-28693/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 177/21 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Szczepaniak, PESEL 82080116123, NIP 5881893519, zamieszkałej: 84-252 Rybno, ul. Parkowa 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć na syndyka Dominikę Bączek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 921; adres: ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. przyznać syndykowi masy upadłości Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 500 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznie sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 191/21/MC. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29636
 • Dodano: 2021-05-10 12:28:50
 • Administrator

Tełewiak Andżelika

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29637. Tełewiak Andżelika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 906/20 of, VIII GUp 180/21 of. [BMSiG-28760/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 906/20 of, na skutek wniosku złożonego 22 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość Andżeliki Tełewiak, numer PESEL 88101510268, zamieszkałej w miejscowości Brzezina (55-330), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Katarzyny Stoncel-Lebiedź (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 947, adres: ul. Skwerowa 9/15, 53-303 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 180/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 180/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29637
 • Dodano: 2021-05-10 12:30:41
 • Administrator

Tełewiak Andżelika

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29637. Tełewiak Andżelika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 906/20 of, VIII GUp 180/21 of. [BMSiG-28760/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 906/20 of, na skutek wniosku złożonego 22 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość Andżeliki Tełewiak, numer PESEL 88101510268, zamieszkałej w miejscowości Brzezina (55-330), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Katarzyny Stoncel-Lebiedź (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 947, adres: ul. Skwerowa 9/15, 53-303 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 180/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 180/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29637
 • Dodano: 2021-05-10 12:30:46
 • Administrator

Wasilewska Aneta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29638. Wasilewska Aneta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 450/21, XI GUp 415/21. [BMSiG-28700/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 450/21, ogłosił upadłość Anety Wasilewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Kassyusza 5/2, 60-549 Poznań, PESEL 71103102528, NIP 9720283120. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Świdronia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 595. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 415/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Głogowska 187, 60-121 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29638
 • Dodano: 2021-05-10 12:31:38
 • Administrator

Wasilewska Aneta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29638. Wasilewska Aneta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 450/21, XI GUp 415/21. [BMSiG-28700/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 450/21, ogłosił upadłość Anety Wasilewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Kassyusza 5/2, 60-549 Poznań, PESEL 71103102528, NIP 9720283120. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Świdronia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 595. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 415/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Głogowska 187, 60-121 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29638
 • Dodano: 2021-05-10 12:31:42
 • Administrator

Urbańczyk Konrad

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29639. Urbańczyk Konrad. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 288/21, VIII GUp 478/21/S. [BMSiG-28644/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 288/21, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Konrada Urbańczyka (PESEL 98050504919), zamieszkałego pod adresem: Poręba Wielka, ul. Wadowicka 91a, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Witolda Kadłuczkę - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 298; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Rondo Mogilskie 1 pok. 122, 31-516 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 478/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29639
 • Dodano: 2021-05-10 12:32:39
 • Administrator

Urbańczyk Konrad

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29639. Urbańczyk Konrad. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 288/21, VIII GUp 478/21/S. [BMSiG-28644/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 288/21, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Konrada Urbańczyka (PESEL 98050504919), zamieszkałego pod adresem: Poręba Wielka, ul. Wadowicka 91a, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Witolda Kadłuczkę - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 298; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Rondo Mogilskie 1 pok. 122, 31-516 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 478/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29639
 • Dodano: 2021-05-10 12:32:42
 • Administrator

Wojciechowski Daniel

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29640. Wojciechowski Daniel. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/21. [BMSiG-28633/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lipca 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Daniela Wojciechowskiego, zamieszkałego w miejscowości Niewiadów-Kolonia 7/1, 97-225 Ujazd, numer PESEL 90063014834, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono sędziego Marię Lasotę-Dudkiewicz, a na syndyka Dorotę Borkowską, numer licencji 775. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 89/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29640
 • Dodano: 2021-05-10 12:34:32
 • Administrator

Wojciechowski Daniel

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29640. Wojciechowski Daniel. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/21. [BMSiG-28633/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lipca 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Daniela Wojciechowskiego, zamieszkałego w miejscowości Niewiadów-Kolonia 7/1, 97-225 Ujazd, numer PESEL 90063014834, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono sędziego Marię Lasotę-Dudkiewicz, a na syndyka Dorotę Borkowską, numer licencji 775. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 89/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29640
 • Dodano: 2021-05-10 12:34:37
 • Administrator

Zawistowska-Wawrzeńska Hanna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29641. Zawistowska-Wawrzeńska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 426/21. [BMSiG-28444/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r., ogłosił upadłość Hanny Zawistowskiej-Wawrzeńskiej zamieszkałej w Warszawie, PESEL 61111503620. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 426/21. 1. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 2. wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Duda (numer licencji 266); 3. wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 426/21; 4. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29641
 • Dodano: 2021-05-10 12:35:21
 • Administrator

Zawistowska-Wawrzeńska Hanna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29641. Zawistowska-Wawrzeńska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 426/21. [BMSiG-28444/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r., ogłosił upadłość Hanny Zawistowskiej-Wawrzeńskiej zamieszkałej w Warszawie, PESEL 61111503620. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 426/21. 1. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 2. wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Duda (numer licencji 266); 3. wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 426/21; 4. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29641
 • Dodano: 2021-05-10 12:35:24
 • Administrator

Wołynkiewicz Danuta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29642. Wołynkiewicz Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1055/20, XIV GUp 313/20. [BMSiG-28594/2021] Sygn. akt XIV GU 1055/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Wołynkiewicz, numer PESEL 61111507365, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 313/20. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29642
 • Dodano: 2021-05-10 12:36:11
 • Administrator

Wołynkiewicz Danuta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29642. Wołynkiewicz Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1055/20, XIV GUp 313/20. [BMSiG-28594/2021] Sygn. akt XIV GU 1055/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Wołynkiewicz, numer PESEL 61111507365, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 313/20. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29642
 • Dodano: 2021-05-10 12:36:14
 • Administrator

Zalewski Tomasz

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29643. Zalewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 118/21, V GUp „of” 114/21. [BMSiG-28446/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 118/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Tomasza Zalewskiego, PESEL 68060901499, NIP 7391090257, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Gębika 20/15, 10-900 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt XIV GUp „of” 114/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29643
 • Dodano: 2021-05-10 12:37:18
 • Administrator

Zalewski Tomasz

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29643. Zalewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 118/21, V GUp „of” 114/21. [BMSiG-28446/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 118/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Tomasza Zalewskiego, PESEL 68060901499, NIP 7391090257, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Gębika 20/15, 10-900 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt XIV GUp „of” 114/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29643
 • Dodano: 2021-05-10 12:37:22
 • Administrator

Zawitkowski Rafał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29644. Zawitkowski Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 171/21, XIV GUp 301/21. [BMSiG-28521/2021] Sygn. akt XIV GU 171/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Rafała Zawitkowskiego, PESEL 95021100899, NIP 8351613301, zamieszkałego w miejscowości Jelitów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 301/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Maja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Brzeźna 14 lok. 4, 90-303 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29644
 • Dodano: 2021-05-10 12:38:13
 • Administrator

Zawitkowski Rafał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29644. Zawitkowski Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 171/21, XIV GUp 301/21. [BMSiG-28521/2021] Sygn. akt XIV GU 171/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Rafała Zawitkowskiego, PESEL 95021100899, NIP 8351613301, zamieszkałego w miejscowości Jelitów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 301/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Maja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Brzeźna 14 lok. 4, 90-303 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29644
 • Dodano: 2021-05-10 12:38:17
 • Administrator

Zdrzynicki Przemysław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29645. Zdrzynicki Przemysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1154/20, XIV GUp 307/21. [BMSiG-28684/2021] Sygn. akt XIV GU 1154/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Zdrzynickiego, numer PESEL 82050905436, NIP 7272559765, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 307/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, któ rego siedziba łub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29645
 • Dodano: 2021-05-10 12:39:00
 • Administrator

Zdrzynicki Przemysław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29645. Zdrzynicki Przemysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1154/20, XIV GUp 307/21. [BMSiG-28684/2021] Sygn. akt XIV GU 1154/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Zdrzynickiego, numer PESEL 82050905436, NIP 7272559765, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 307/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, któ rego siedziba łub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29645
 • Dodano: 2021-05-10 12:39:04
 • Administrator

Zguda Patrycja

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29646. Zguda Patrycja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 66/21, XII GUp 395/21. [BMSiG-28749/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż Postanowieniem z dnia 20.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 66/21 ogłosił upadłość dłużnika Patrycji Zgudy (Zguda), zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 97061602368, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 395/21. 1. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). 2. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Ebelewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 505. 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Bajkowa 17, 44-121 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Informuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu (ogłoszenia w MSiG) postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znaczkach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na postanowienie przysługuje zażalenie (dot. pkt 6 Postanowienia). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29646
 • Dodano: 2021-05-10 12:39:55
 • Administrator

Zguda Patrycja

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29646. Zguda Patrycja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 66/21, XII GUp 395/21. [BMSiG-28749/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż Postanowieniem z dnia 20.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 66/21 ogłosił upadłość dłużnika Patrycji Zgudy (Zguda), zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 97061602368, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 395/21. 1. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). 2. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Ebelewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 505. 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Bajkowa 17, 44-121 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Informuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu (ogłoszenia w MSiG) postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znaczkach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na postanowienie przysługuje zażalenie (dot. pkt 6 Postanowienia). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29646
 • Dodano: 2021-05-10 12:39:59
 • Administrator

Zgórska Renata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29647. Zgórska Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 219/21. [BMSiG-28587/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.04.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 219/21, ogłosił upadłość Renaty Zgórskiej (numer PESEL 54081103901, NIP 5541023073) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/20, 85-863 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowaniu znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29647
 • Dodano: 2021-05-10 12:40:41
 • Administrator

Zgórska Renata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29647. Zgórska Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 219/21. [BMSiG-28587/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.04.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 219/21, ogłosił upadłość Renaty Zgórskiej (numer PESEL 54081103901, NIP 5541023073) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/20, 85-863 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowaniu znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29647
 • Dodano: 2021-05-10 12:40:44
 • Administrator

Zwierzchowska Dorota

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29648. Zwierzchowska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 481/21. [BMSiG-28453/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Doroty Zwierzchowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 64120703641. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 481/21. 1. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 481/21. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29648
 • Dodano: 2021-05-10 12:41:29
 • Administrator

Zwierzchowska Dorota

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29648. Zwierzchowska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 481/21. [BMSiG-28453/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Doroty Zwierzchowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 64120703641. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 481/21. 1. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 481/21. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29648
 • Dodano: 2021-05-10 12:41:32
 • Administrator

Żurek Jarosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29649. Żurek Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 122/21, VI GUp 146/21 of. [BMSiG-28734/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 122/21, na skutek wniosku złożonego 5 marca 2021 r. ogłosił upadłość Jarosława Żurka, PESEL 72072310990, zamieszkałego w Słotwinie (34-324) przy ul. Drozda 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Rezy (Reza) nr 741 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice, adres mail: syndyk_m.reza@ wp.pl, telefon: 502 271 881, 32 232 70 55, rachunek bankowy: 80 1020 3714 0000 4502 0404 4897. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 146/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29649
 • Dodano: 2021-05-10 12:42:44
 • Administrator

Żurek Jarosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29649. Żurek Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 122/21, VI GUp 146/21 of. [BMSiG-28734/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 122/21, na skutek wniosku złożonego 5 marca 2021 r. ogłosił upadłość Jarosława Żurka, PESEL 72072310990, zamieszkałego w Słotwinie (34-324) przy ul. Drozda 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Rezy (Reza) nr 741 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice, adres mail: syndyk_m.reza@ wp.pl, telefon: 502 271 881, 32 232 70 55, rachunek bankowy: 80 1020 3714 0000 4502 0404 4897. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 146/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29649
 • Dodano: 2021-05-10 12:42:48
 • Administrator

Żaczkiewicz Teresa

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29650. Żaczkiewicz Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 86/20, XIV GUp 297/21. [BMSiG-28692/2021] Sygn. akt XIV GU 86/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Teresy Żaczkiewicz, numer PESEL 46051209302, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, podając sygn. akt XIV GUp 297/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29650
 • Dodano: 2021-05-10 12:44:34
 • Administrator

Żaczkiewicz Teresa

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29650. Żaczkiewicz Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 86/20, XIV GUp 297/21. [BMSiG-28692/2021] Sygn. akt XIV GU 86/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Teresy Żaczkiewicz, numer PESEL 46051209302, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, podając sygn. akt XIV GUp 297/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29650
 • Dodano: 2021-05-10 12:44:37
 • Administrator

Żak Grażyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29651. Żak Grażyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 546/21, XI GUp 485/21. [BMSiG-28390/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 546/21, ogłosił upadłość dłużnika Grażyny Żak (PESEL 59062200501), zam.: Chodzież, ul. Małachowskiego 22/1, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 485/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali syndykowi (na adres: ul. Hetmańska 1a/15, 60-254 Poznań) swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, licencja nr 933. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29651
 • Dodano: 2021-05-10 12:45:37
 • Administrator

Żak Grażyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29651. Żak Grażyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 546/21, XI GUp 485/21. [BMSiG-28390/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 546/21, ogłosił upadłość dłużnika Grażyny Żak (PESEL 59062200501), zam.: Chodzież, ul. Małachowskiego 22/1, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 485/21. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali syndykowi (na adres: ul. Hetmańska 1a/15, 60-254 Poznań) swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, licencja nr 933. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29651
 • Dodano: 2021-05-10 12:45:41
 • Administrator

Żwirska Halina

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29652. Żwirska Halina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 124/21, VIII GUp 126/21. [BMSiG-28663/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 124/21, ogłosił upadłość Haliny Żwirskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 46070704923, NIP 5731109205. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299, adres biura: ul. Staszica 13/3, 42-202 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 126/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29652
 • Dodano: 2021-05-10 12:46:27
 • Administrator

Żwirska Halina

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29652. Żwirska Halina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 124/21, VIII GUp 126/21. [BMSiG-28663/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 124/21, ogłosił upadłość Haliny Żwirskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 46070704923, NIP 5731109205. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299, adres biura: ul. Staszica 13/3, 42-202 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 126/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29652
 • Dodano: 2021-05-10 12:46:34
 • Administrator

BALSA Pośpiech i Wspólnicy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29653. „BALSA” POŚPIECH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bełchatowie. KRS 0000120449. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2002 r., sygn akt V GUp 51/17-Ap-3. [BMSiG-28592/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 12) w postępowaniu upadłościowym BALSA Pośpiech i Wspólnicy sp. j. w Bełchatowie - sygn. akt V GUp 51/17/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29653
 • Dodano: 2021-05-10 12:46:49
 • Administrator

Bagińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29654. Bagińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 127/19/Ap-2. [BMSiG-28635/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 5 w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Bagińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80050917024, sygn. akt V GUp 127/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29654
 • Dodano: 2021-05-10 12:47:02
 • Administrator

Bandoła Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29655. Bandoła Izabela. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 137/20. [BMSiG-28462/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 137/20, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Izabeli Bandoły (Bandoła), syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 9 lutego 2021 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29655
 • Dodano: 2021-05-10 12:47:23
 • Administrator

Brzoza Dariusz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29656. Brzoza Dariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 330/20 of. [BMSiG-28770/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Brzozy (PESEL 75070709119), jako osoby fizycznej nieprowa dzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 330/20 of) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-2, Zw 1-2), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 5 stycznia 2021 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt - parter pokój 2 albo na portalu informacyjnym https://portal. wroclaw.sa.gov.pl). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Adam Ciesielczuk. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29656
 • Dodano: 2021-05-10 12:47:36
 • Administrator

Brzuzan Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29657. Brzuzan Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 102/20. [BMSiG-28473/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marii Brzuzan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 102/20), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. II uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły może na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Masy Upadłości Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29657
 • Dodano: 2021-05-10 12:47:49
 • Administrator

Dąbrowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29658. Dąbrowski Stanisław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 87/20/JW. [BMSiG-28719/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stanisława Dąbrowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej (PESEL 43092400477), sygn. akt VI GUp 87/20/ JW, syndyk sporządził oraz w dniu 10 marca 2021 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29658
 • Dodano: 2021-05-10 12:48:47
 • Administrator

Dębski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29659. Dębski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 817/20. [BMSiG-28439/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Dębskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 817/20, syndyk w dniu 19 stycznia 2021 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Karolina Klunder MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29659
 • Dodano: 2021-05-10 12:49:06
 • Administrator

Dołowiec Patrycja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29660. Dołowiec Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 832/20. [BMSiG-28694/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Patrycji Dołowiec (PESEL 93040701082), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 832/20 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5 maja 2021 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (par ter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29660
 • Dodano: 2021-05-10 12:49:21
 • Administrator

Drogowska Teresa Władysława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29661. Drogowska Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 69/18. [BMSiG-28708/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Teresy Drogowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt XI GUp 69/18, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 23.10.2020 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29661
 • Dodano: 2021-05-10 12:49:34
 • Administrator

Dudek Artur w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29662. Dudek Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 234/19. [BMSiG-28561/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Artura Dudka, PESEL 65012801432, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 234/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29662
 • Dodano: 2021-05-10 12:49:47
 • Administrator

EKONOVA S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29663. EKONOVA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000390558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2011 r., sygn. akt XIX GUp 1240/19. [BMSiG-28509/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 7 grudnia 2020 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ekonova S.A. (sygn. akt XIX GUp 1240/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 256 p.u.) każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29663
 • Dodano: 2021-05-10 12:49:59
 • Administrator

Godzwon Lidia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29664. Godzwon Lidia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 86/20/S. [BMSiG-28572/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Lidii Godzwon, PESEL 69031712386, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 86/20/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, w dniu 15 stycznia 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29664
 • Dodano: 2021-05-10 12:50:11
 • Administrator

Jarosiński Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29665. Jarosiński Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 682/20. [BMSiG-28469/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył Sędziemu komisarzowi, w dniu 16 marca 2020 r., pierwszą uzupełnia jącą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Jarosińskiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 682/20) oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadłemu jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listy wierzytelności można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29665
 • Dodano: 2021-05-10 12:50:24
 • Administrator

Kacperska Dorota

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29666. Kacperska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 439/20. [BMSiG-28730/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 30 marca 2021 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Doroty Kacperskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 59121606642) uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 439/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29666
 • Dodano: 2021-05-10 12:50:37
 • Administrator

Konik Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29667. Konik Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 490/19/S. [BMSiG-28562/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Konik, PESEL 76011103043, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 490/19/S), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw 5 i 6), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29667
 • Dodano: 2021-05-10 12:50:52
 • Administrator

Kramarczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29668. Kramarczyk Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 75/20. [BMSiG-28576/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Kramarczyk, PESEL 45011409121, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 75/20), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 19 października 2020 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29668
 • Dodano: 2021-05-10 12:51:08
 • Administrator

Krassowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29669. Krassowski Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/20. [BMSiG-28638/2021] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 27 kwietnia 2021 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Jarosława Krassowskiego, nr PESEL 58121711398, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 15/20). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29669
 • Dodano: 2021-05-10 12:51:23
 • Administrator

AK SYSTEM Łukasz Krawczyk w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29670. Krawczyk Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AK SYSTEM Łukasz Krawczyk w Brzeszczach. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 14/18. [BMSiG-28541/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Krawczyka - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą AK SYSTEM Łukasz Krawczyk w Brzeszczach, PESEL 84010418857 (sygn. akt VIII GUp 14/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 24), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29670
 • Dodano: 2021-05-10 12:51:42
 • Administrator

Krysik Hubert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29671. Krysik Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 14/20. [BMSiG-28698/2021] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona, i w dniu 10 sierpnia 2020 r., złożona Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Huberta Krysika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 14/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29671
 • Dodano: 2021-05-10 12:51:56
 • Administrator

Marcin Małek MSN-TRANS w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29672. Małek Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MSN-Trans w Radomsku. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 63/17/Ap-6. [BMSiG-28599/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 152-158 w postępowaniu upadłościowym Marcina Małka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MSN - Trans w Radomsku, sygn. akt V GUp 63/17/Ap-6. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29672
 • Dodano: 2021-05-10 12:52:23
 • Administrator

Maniawska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29673. Maniawska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 590/20. [BMSiG-28669/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym upadłej Małgorzaty Maniawskiej, PESEL 78040508440, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 590/20, została złożona główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4 oraz w Biurze Syndyka - Kozłów 88, 39-200 Dębica, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29673
 • Dodano: 2021-05-10 12:52:39
 • Administrator

Marcinek Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29674. Marcinek Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 125/20/S. [BMSiG-28568/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Roberta Marcinka, PESEL 75102111031, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 125/20/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, w dniu 12 lutego 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29674
 • Dodano: 2021-05-10 12:52:50
 • Administrator

Materka Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29675. Materek Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 809/19. [BMSiG-28447/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Materek jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 809/19, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 16 lutego 2021 r. lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29675
 • Dodano: 2021-05-10 12:53:16
 • Administrator

Michalkiewicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29676. Michalkiewicz Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 94/20. [BMSiG-28702/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Michalkiewicza, PESEL 89010204998, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w miejscowości Rybie (sygn. akt XIX GUp 94/20) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 15.07.2020 r. listę wierzytelności oraz sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 28.07.2020 r. I uzupełniającą listę wierzytelności oraz sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 10.11.2020 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29676
 • Dodano: 2021-05-10 12:53:30
 • Administrator

Michalski Roman w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29677. Michalski Roman. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 25/20. [BMSiG-28443/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michalskiego Romana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 25/20, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłożył Listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29677
 • Dodano: 2021-05-10 12:53:47
 • Administrator

Mikulska Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29678. Mikulska Aneta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 491/19. [BMSiG-28570/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Mikulskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 491/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 29 marca 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt) i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29678
 • Dodano: 2021-05-10 12:54:04
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29679. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZAMOŚCIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zamościu. KRS 0000295699. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2007 r., sygn. akt IX GUp 1/20. [BMSiG-28475/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu (sygn. akt IX GUp 1/20) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 8 kwietnia 2021 roku uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29679
 • Dodano: 2021-05-10 12:54:17
 • Administrator

Mróz Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29680. Mróz Zdzisława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 71/20. [BMSiG-28492/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zdzisławy Mróz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 71/20 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 17 lipca 2020 r., uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 64A po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29680
 • Dodano: 2021-05-10 12:54:33
 • Administrator

Pieron Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29681. Pieron Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 393/19/S. [BMSiG-28558/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Pieron, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 393/19/S, obwieszcza, że syndyk masy upadłości złożył listy wierzytelności: I (dot. Zw 2-4), II (dot. Zw 5-9) i III (dot. (Zw 1), oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29681
 • Dodano: 2021-05-10 12:54:45
 • Administrator

Pyzowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29682. Pyzowski Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 666/19/S. [BMSiG-28556/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Pyzowskiego, PESEL 83021120953, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 666/19/S), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw6), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29682
 • Dodano: 2021-05-10 12:54:58
 • Administrator

Roguska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29683. Roguska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 718/20. [BMSiG-28689/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Roguskiej (PESEL 61032002080) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 718/20 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5 maja 2021 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29683
 • Dodano: 2021-05-10 12:55:10
 • Administrator

Rymer Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29684. Rymer Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 259/20. [BMSiG-28533/2021] Sygn. akt XIV GUp 259/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu, w dniu 3 marca 2021 roku, lista wierzytelności Anny Rymer, nr PESEL 70072711681, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 259/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29684
 • Dodano: 2021-05-10 12:55:22
 • Administrator

Salkowski Adam w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29685. Salkowski Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 293/19. [BMSiG-28673/2021] Sygn. akt XIV GUp 293/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 11 marca 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adama Salkowskiego, numer PESEL 89120800556, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, podając sygn. akt XIV GUp 293/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29685
 • Dodano: 2021-05-10 12:55:35
 • Administrator

Siemek Stanisława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29686. Siemek Stanisława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 987/20. [BMSiG-28610/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Siemek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 987/20, w dniu 16 marca 2021 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W terminie dwóch tygodni każdy wierzyciel umieszczony na liscie może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29686
 • Dodano: 2021-05-10 12:55:47
 • Administrator

Szlaga Beata

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29687. Szlaga Beata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 198/20. [BMSiG-28637/2021] Złożenie listy wierzytelności uzupełniającej nr 1 BEATA SZLAGA Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt V GUp 198/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Szlagi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 198/20) ogłasza, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności uzupełniająca nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, przy ul. Tumskiej 4B, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29687
 • Dodano: 2021-05-10 12:56:01
 • Administrator

Szymczyk Barbara i Szymczyk Hieronim

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29688. Szymczyk Barbara i Szymczyk Hieronim. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 559/20. [BMSiG-28527/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hieronima Szymczyk, Barbary Szymczyk nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 559/20 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane dnia 5 marca 2021 r. listy wierzytelności upadłych. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29688
 • Dodano: 2021-05-10 12:56:15
 • Administrator

Wagner Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29689. Wagner Katarzyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/20/Ap-1. [BMSiG-28604/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4) w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Wagner, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73041607587 - sygn. akt V GUp 77/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29689
 • Dodano: 2021-05-10 12:56:29
 • Administrator

Wietech Jacek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29690. Wietech Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1398/20. [BMSiG-28764/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Wietecha (PESEL 80052304215), zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1398/20, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 24 marca 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29690
 • Dodano: 2021-05-10 12:56:42
 • Administrator

Wojciuk Maciej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29691. Wojciuk Maciej. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 384/20. [BMSiG-28746/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Wojciuka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 384/20, zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2021 r. syndyk sporządził listę wierzytelności, którą w dniu 26 kwietnia 2021 roku złożył Sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29691
 • Dodano: 2021-05-10 12:56:55
 • Administrator

Zańczak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29692. Zańczak Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 18/20. [BMSiG-28580/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jarosława Zańczaka, PESEL 75012515017, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 18/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, w dniu 15 lutego 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29692
 • Dodano: 2021-05-10 12:57:07
 • Administrator

Wróbel Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 29693. Wróbel Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 10/19. [BMSiG-28542/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Wróbel (PESEL 60061216514), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 10/19, została złożona uzupełniająca lista wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29693
 • Dodano: 2021-05-10 12:57:21
 • Administrator

ARGUS Renata i Jarosław Pietrzak, Iwona Orzeszyna Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29694. „ARGUS” RENATA I JAROSŁAW PIETRZAK, IWONA ORZESZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Częstochowie. KRS 0000149923. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 53/18. [BMSiG-28739/2021] Sędzia komisarz masy upadłości „ARGUS” Renata i Jarosław Pietrzak, Iwona Orzeszyna spółki jawnej w likwidacji w Częstochowie, KRS nr 149923, sygn. akt VIII GUp 53/18, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 14 kwietnia 2021 roku częściowego planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29694
 • Dodano: 2021-05-10 12:57:36
 • Administrator

Bogus Marzena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29695. Bogus Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 43/19/Ap-2. [BMSiG-28615/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marzeny Bogus, PESEL 76010905929, o sygn. akt V GUp 43/19/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni pokój 123, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29695
 • Dodano: 2021-05-10 12:57:51
 • Administrator

Brzezińska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29696. Brzezińska Renata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/18/Ap-3. [BMSiG-28630/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Renaty Brzezińskiej, PESEL 73070314443, sygn. akt V GUp 40/18/Ap-3. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni pokój 123 - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29696
 • Dodano: 2021-05-10 12:58:05
 • Administrator

Chorąży Czesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29697. Chorąży Czesława. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 188/19 of. [BMSiG-28759/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Czesławy Chorąży, zam.: 46-203 Kluczbork, ul. Katowicka 17/1, sygn. akt V GUp 188/19 of, zawiadamia, że została sporządzony ostateczny plan podziału w obrębie kategorii II, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Biuro Obsługi Interesanta, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29697
 • Dodano: 2021-05-10 12:58:17
 • Administrator

Doktorczyk Ewa Dyta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
. Poz. 29698. Doktorczyk Ewa Dyta. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 30/20. [BMSiG-28548/2021] W związku za złożeniem przez syndyka, w dniu 9 kwietnia 2021 roku, ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ewy Dyty Doktorczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt XII GUp 30/20, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości może przeglądać każdy zainteresowany w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do planu podziału, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29698
 • Dodano: 2021-05-10 12:58:30
 • Administrator

Frankowska Sylwia i Frankowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29699. Frankowska Sylwia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gosppodarczy, sygn. akt VI GUp 84/17. [BMSiG-28713/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Frankowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Cieplewie, sygn. akt VI GUp 84/17, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości złożony dnia 29 października 2020 r. można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o sporządzeniu i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29699
 • Dodano: 2021-05-10 12:58:47
 • Administrator

Polak Mirosława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29700. Polak Mirosława. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 34/15 „of”. [BMSiG-28465/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosławy Polak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt IX GUp 34/15 „of”) został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 15 kwietnia 2021 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Mirosławy Polak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który można przeglądać w sekretariacie Sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w budynku sądowym i w prasie o zasięgu ogólnopolskim o planie podziału - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29700
 • Dodano: 2021-05-10 12:59:01
 • Administrator

Michalska Barbara i Michalski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29701. Michalski Kazimierz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 199/18/1. [BMSiG-28490/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarcza, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Kazimierza Michalskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, ul. Wandy 64, 41-500 Chorzów, posiadającego numer PESEL 44032907777, sygn. akt X GUp 199/18/1, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2021 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w tym postępowaniu. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, I piętro pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29701
 • Dodano: 2021-05-10 12:59:15
 • Administrator

Kaszyńska Dorota i Kaszyński Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29702. Kaszyński Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 336/20. [BMSiG-28496/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Kaszyńskiej, Piotra Kaszyńskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XV GUp 336/20, informuje, że 1 lutego 2021 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Piotra Kaszyńskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, który można przeglądać, po uprzednim zamówieniu akt, w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach, zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29702
 • Dodano: 2021-05-10 12:59:28
 • Administrator

Kowalska Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29703. Kowalska Aneta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 260/18. [BMSiG-28581/2021] Sygn. akt XIV GUp 260/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 25.02.2021 r. został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Anety Kowalskiej, numer PESEL 80071309305, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadła i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/10, 990-928 Łódź, podając sygn. akt XIV GUp 260/18. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29703
 • Dodano: 2021-05-10 12:59:42
 • Administrator

Nowak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29704. Nowak Jarosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/19/Ap-6. [BMSiG-28609/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jarosława Nowaka, PESEL 75081805112, sygn. akt V GUp 45/19/Ap-6. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni pokój 123, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29704
 • Dodano: 2021-05-10 12:59:57
 • Administrator

Frankowska Sylwia i Frankowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29705. Frankowski Paweł. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 84/17. [BMSiG-28710/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Frankowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Cieplewie, o sygn. akt VI GUp 84/17, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości złożony dnia 29 października 2020 r., można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o sporządzeniu i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29705
 • Dodano: 2021-05-10 13:00:10
 • Administrator

Presler Damian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29706. Presler Damian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/19. [BMSiG-28544/2021] Sygn. akt XIV GUp 39/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 6.04.2021 r., został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Damiana Preslera, numer PESEL 77062502010, obejmujący I i II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 39/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29706
 • Dodano: 2021-05-10 13:00:23
 • Administrator

Witkowska Wiesława i Witkowski Leszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 29707. Witkowska Wiesława i Witkowski Leszek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 4/20. [BMSiG-28579/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Witkowskiego, Wiesławy Witkowskiej, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 4/20 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane dnia 1 kwietnia 2021 r. ostateczne plany podziału funduszy masy upadłości, które można przeglądać w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamó wieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzuty przeciwko tym planom podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29707
 • Dodano: 2021-05-10 13:00:36
 • Administrator

BOWIS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29574. BOWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000473620. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt V GU 766/20, V GUp 115/21. [BMSiG-28621/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 3 marca 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt V GU 766/20, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość BOWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów, numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000473620, NIP 8652559275, REGON 181017922; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Schmidt, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1406; III. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Syndykowi na adres: Syndyk Masy Upadłości Karol Schmidt, ul. Drogowców 14, 39-200 Dębica, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem sygnatury akt V GUp 115/21; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określić, iż funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29574
 • Dodano: 2021-05-10 15:28:11
 • Administrator

BOWIS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29574. BOWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000473620. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt V GU 766/20, V GUp 115/21. [BMSiG-28621/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 3 marca 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt V GU 766/20, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość BOWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów, numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000473620, NIP 8652559275, REGON 181017922; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Schmidt, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1406; III. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Syndykowi na adres: Syndyk Masy Upadłości Karol Schmidt, ul. Drogowców 14, 39-200 Dębica, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem sygnatury akt V GUp 115/21; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określić, iż funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29574
 • Dodano: 2021-05-10 15:28:22
 • Administrator

USŁUGI MARKETINGOWE MIROSŁAW KUŁAKOWSKI

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29593. Kułakowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Marketingowe Mirosław Kułakowski w Namysłowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 380/20, V GUp 87/21. [BMSiG-28765/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r., o sygn. akt V GU 380/20, ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Kułakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Marketingowe Mirosław Kułakowski w Namysłowie, numer PESEL 63103103319, NIP 7521001767, REGON 530994958 oraz określił, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy oraz funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandry Wachockiej ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygo rem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 87/21. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2025 r., a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29593
 • Dodano: 2021-05-10 15:33:47
 • Administrator

USŁUGI MARKETINGOWE MIROSŁAW KUŁAKOWSKI

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29593. Kułakowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Marketingowe Mirosław Kułakowski w Namysłowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 380/20, V GUp 87/21. [BMSiG-28765/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r., o sygn. akt V GU 380/20, ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Kułakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Marketingowe Mirosław Kułakowski w Namysłowie, numer PESEL 63103103319, NIP 7521001767, REGON 530994958 oraz określił, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy oraz funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandry Wachockiej ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygo rem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 87/21. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2025 r., a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29593
 • Dodano: 2021-05-10 15:34:05
 • Administrator

Korfanty Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29708. Korfanty Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 19/20. [BMSiG-28725/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XII GUp 19/20, umorzył postępowanie upadłościowe, prowadzone wobec Krystyny Korfanty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczego, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29708
 • Dodano: 2021-05-10 16:58:23
 • Administrator

Olszyński Wojciech

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29709. Olszyński Wojciech. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 49/21. [BMSiG-28441/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Olszyńskiego (PESEL 47031409073) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku, sygn. akt V GUp „of” 49/21, umorzył postępowanie. Od postanowienia służy zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29709
 • Dodano: 2021-05-10 16:59:06
 • Administrator

Florczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29710. Florczyk Iwona. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 147/20 of. [BMSiG-28776/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 6 kwietnia 2021 r., o ustaleniu planu spłaty zobowiązań upadłego Iwony Florczyk (PESEL 60021607189), zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 147/20 of. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29710
 • Dodano: 2021-05-10 17:00:04
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe ANIBO S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29711. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I DROGOWE „ANIBO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Szczecinie. KRS 0000004564. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 marca 2001 r., sygn. akt XII U 12/09. [BMSiG-28623/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 31 marca 2021 roku stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowlanego i Drogowego „ANIBO” Spółki Akcyjnej w Szczecinie, sygn. akt XII U 12/09. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29711
 • Dodano: 2021-05-10 17:00:46
 • Administrator

Kądziołka Barbara

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29714. Kądziołka Barbara. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 182/20 of. [BMSiG-28590/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GUp 182/20 of, na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Barbary Kądziołka, PESEL 46030206148 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ustaleniu planu spłaty lub umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli postanawia: I. określić, że w planie spłaty upadłej Barbary Kądziołka nie uczestniczą żadni wierzyciele; II. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności oraz istotnie nie zwiększyła jej stopnia - umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. określić wysokość niezaspokojonych kosztów postępowania na kwotę 2.246,32 zł i ustalić, że upadła dokona spłaty niezaspokojonych w toku upadłości kosztów postępowania tymczasowo pokrytych ze środków budżetowych tut. Sądu przez okres 5 miesięcy w ten sposób, że przez okres 4 miesięcy będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 449,26 zł, natomiast w 5 miesiącu dokona wpłaty wyrównującej w kwocie 449,28 zł, w terminie do 15-tego każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia na rzecz Skarb Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy, co stanowi zaspokojenie kosztów postępowania w pełnej wysokości; IV. określić, że po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną zobowiązania upadłej Barbary Kądziołka powstałe przed datą ogłoszenia upadłości, tj. 20 października 2020 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29714
 • Dodano: 2021-05-10 17:02:04
 • Administrator

Bocian Marek

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-10. Inne
Poz. 29715. Bocian Marek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 21/21 „of”. [BMSiG-28459/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 15 kwietnia 2021 r. w sprawie postępowania upadłościowego Marka Bociana jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (IX GUp 21/21 „of”) wydał postanowienie o następującej treści: 1. na podstawie art. 4915 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określić, że postępowanie upadłościowe będzie w dalszym ciągu prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe; 2. określić, że funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnić sędzia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29715
 • Dodano: 2021-05-10 17:02:59
 • Administrator

Bramnik Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 29716. Bramnik Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 434/20. [BMSiG-28634/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Bramnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 434/20), ogłasza, że w dniu 29 marca 2021 roku postanowił: 1. zezwolić syndykowi masy upadłości na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności upadłego do 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 28 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Jaszowieckiej 9 w Warszawie, na kondygnacji 4, o powierzchni 50,60 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA2M/00438002/4 a) Cena minimalna sprzedaży wynosi 125.400,00 zł. b) Kupujący jest zobowiązany wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. c) Kupujący ponosi koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży. d) Operat szacunkowy dla powyższej nieruchomości z dnia 31 października 2020 roku stanowi integralną część sprzedaży. 2. Określić ponadto następujące warunki sprzedaży: a) o sprzedaży ogłosić w prasie i internecie (co najmniej na dwóch portalach), b) o sprzedaży zawiadomić w dowolnej formie osoby (podmioty), które mogą być zainteresowane nabyciem powyższej nieruchomości, wierzyciela hipotecznego, drugiego współwłaściciela, c) w przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk zobowiązany jest zorganizować aukcję, która może zostać przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w MSiG. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29716
 • Dodano: 2021-05-10 17:03:35
 • Administrator

Budziński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29717. Budziński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/20. [BMSiG-28464/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Budzińskiego (PESEL 74051301670) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, sygn. akt V GUp „of” 53/20, postanowił: I. na podstawie art. 49114 p.u. w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 p.u. ustalił następujących wierzycieli Grzegorza Budzińskiego uczestniczących w planie spłaty: - poz. 1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000026438 - łączna kwota zgłoszonej wierzytelności: 45.892,01 zł, - poz. 2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000026438 - łączna kwota zgłoszonej wierzytelności: 194,65 zł, - poz. 3 Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku; RFI 738 - łączna kwota zgłoszonej wierzytelności: 3.717,80 zł, - poz. 4 Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku; RFI 738 - łączna kwota zgłoszonej wierzytelności: 4.248,57 zł, - poz. 5 Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS 0000518190 - łączna kwota zgłoszonej wierzytelności: 10.810,72 zł; II. na podstawie art. 49115 ust. 1 pkt 3 p.u. ustalił, że upadły nie doprowadził do swojej upadłości lub istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalił następujący plan spłat wierzycieli upadłego: Grzegorz Budzyński przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę po 353,75 zł, b) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę po 1,50 zł, c) Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku kwotę po 28,65 zł, d) Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku; RFI 738 kwotę po 32, 75 zł., e) Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- -Białej kwotę po 83,35 zł, w okresie 36 miesięcy w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; IV. ustalił, że po wykonaniu przez Grzegorza Budzińskiego planu spłaty wierzycieli pozostała część jego zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości - zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Od postanowienia służy zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29717
 • Dodano: 2021-05-10 17:04:25
 • Administrator

Centrum Handlowe "Agora" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29718. CENTRUM HANDLOWE „AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000200785. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2004 r., sygn. akt XVIII GUp 31/19. [BMSiG-28499/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Centrum Handlowe Agora Sp. z o.o., sygn. akt XVIII GUp 31/19, ukończył i złożył do akt opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości w postaci: a) lokalu mieszkalnego nr 66 o pow. 35,31 m2 znajdującego się w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przy Agorze 17 dz. ew. 5/4 KW nr WA1M/00338902/5, b) prawa do wyłącznego korzystania ze stanowisk postojowych nr 3, 7, 8, 88 i 93 położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na -1 piętrze (kondygnacja podziemna) zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Przy Agorze 17, KW nr WA1M/00492620/1. Opis i oszacowanie są do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Zgodnie z art. 319 ust. 5 Puin zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29718
 • Dodano: 2021-05-10 17:05:45
 • Administrator

Dudek Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29721. Dudek Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 419/20. [BMSiG-28665/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 419/20 dot. Marii Dudek, PESEL 57080501947, zam.: Ordzin, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty postanawia: 1. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej w ten sposób, że upadła Maria Dudek przeznaczy na zaspokojenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu kwotę 100 zł (sto złotych) miesięcznie, uiszczając raty do 15 dnia każdego miesiąca, przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia o ustaleniu planu spłaty, 2. ustalić, że upadła Maria Dudek nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 3. określić, że po wykonaniu przez Marię Dudek planu spłaty zobowiązania upadłej wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, 4. ustalić niepokryte koszty postępowania na kwotę 4 189,72 zł, 5. niepokrytymi kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29721
 • Dodano: 2021-05-10 17:06:50
 • Administrator

Dułak Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 29722. Dułak Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 13/20of/ PM. [BMSiG-28731/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Dułak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 13/20of/PM, na mocy art. 320 ust. 1 i w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: 1. udziału stanowiącego 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 67,81 m2 położonego w Bytowie przy ulicy Drzymały 24/3A, wpisanego do księgi wieczystej KW SL1B/00024839/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 74/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą KW SL1B/00020294/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, cena wywoławcza: 40.940,00 zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści zł); 2. udziału stanowiącego 1/5 w prawie własności działki niezabudowanej nr 1/16 stanowiącej drogę o pow. 519 m2 położonej w Bytowie-Rzepnica, wpisanego do księgi wieczystej KW SL1B/00025804/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, cena wywoławcza: 274,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery zł). Oferty należy składać w terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku, w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz ASR Przemysław Makuła z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 13/20of/ PM” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości Anny Dułak, ul. Tulipanowa 7, Rzepnica, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 69 1090 2763 0000 0001 4499 1583, w terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2021 roku, o godz. 1030, Sala B68, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Regulamin przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach i dniach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. Heleny Lange 12A, tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29722
 • Dodano: 2021-05-10 17:07:50
 • Administrator

Dułak Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29723. Dułak Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 13/20 of/ PM. [BMSiG-28737/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dułak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt VI GUp 13/20 of/PM, zawiadamia, że został ukończony opis i oszacowanie nieruchomości, które weszły w skład masy upadłości. Opis i oszacowanie 1/4 udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, o pow. użytkowej 67,81 m2 , położonej w Bytowie przy ulicy Drzymały 24/3A, wpisanej do księgi wieczystej KW SL1B/00024839/7, został sporządzony w dniu 11 maja 2020 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Jędrzeja Szanowskiego - numer uprawnienia 478. Opis i oszacowanie 1/5 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną nr 1/16, o pow. 519 m2 , położonej w Bytowie-Rzepnica, został ukończony w dniu 8 maja 2020 r. oraz aneksem do opisu i oszacowania z dnia 14 kwietnia 2021r, przez rzeczoznawcę majątkowego Jędrzeja Szanowskiego - numer uprawnienia 478. Opisy i oszacowania przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi i złożone do akt postępowania, są do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach i dniach urzędowania Sądu). Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29723
 • Dodano: 2021-05-10 17:08:06
 • Administrator

Flaczyńska Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29725. Flaczyńska Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 277/20. [BMSiG-28470/2021] Sąd upadłościowy w postępowaniu upadłościowym Joanny Flaczyńskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XV GUp 277/20, w dniu 14 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie następującej treści: 1. dokonać podziału funduszy masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą BY1B/00046519/2, w wysokości 24 230,02 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 02/100) w ten sposób, że w całości wypłacić je na rzecz wierzyciela Hoist Kredit AB z siedzibą w Sztokholmie (nr w Szwedzkim Rejestrze Spółek 556012-8489), 2. umorzyć w całości wszystkie zobowiązania upadłej Joanny Flaczyńskiej (PESEL 58111002907) powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, czyli przed dniem 9 lipca 2020 r., bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, 3. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29725
 • Dodano: 2021-05-10 17:08:53
 • Administrator

GOLF APARTAMENTY 2 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29726. GOLF APARTAMENTY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bytomiu. KRS 0000472187. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2013 r., sygn. akt X GUp 202/20/8. [BMSiG-28740/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Golf Apartamenty 2 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu (KRS 0000472187) toczącym się pod sygn. akt X GUp 202/20/8, sporządzono opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem sprzedaży. Z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa można się zapoznać w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Ireneusza Kubiec, ul. Kopernika 13, Katowice lub w czytelni Sądu. W terminie jednego tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis oszacowania przedsiębiorstwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29726
 • Dodano: 2021-05-10 17:09:46
 • Administrator

Jórska Justyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29728. Jórska Justyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, XI GUp 653/20. [BMSiG-28667/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 653/20 dot. Justyny Jórskiej, PESEL 82041507063, zam.: Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty postanawia: 1. umorzyć zobowiązania upadłej Justyny Jórskiej, PESEL 82041507063, wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 8 października 2020 r., bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, 2. ustalić niepokryte koszty postępowania na kwotę 4920 zł, 3. niepokrytymi kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29728
 • Dodano: 2021-05-10 17:10:26
 • Administrator

Kopeć Jan

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29731. Kopeć Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 75/21/S. [BMSiG-28666/2021] Syndyk masy upadłości postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jana Kopcia (Kopeć), zamieszkałego w Kluczach (32-310), PESEL 70051012118, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt VIII GUp 75/21/S, opis i oszacowanie nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 307/12, o pow. 0,0225 ha, znajdującą się w miejscowości Ryczówek, gmina Klucze, powiat olkuski, opisaną Księgą Wieczystą nr KR1O/00061920/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Złożony do akt operat można przeglądać w biurze syndyka masy upadłości przy ul. Okrzei 15/279 w Katowicach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem: 506732142 lub mailowym: syndyk.am@wp.pl. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego wyznaczonego w sprawie za pośrednictwem syndyka masy upadłości w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29731
 • Dodano: 2021-05-10 17:11:40
 • Administrator

Kwiatkowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29733. Kwiatkowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 419/19. [BMSiG-28650/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31.03.2021 (sygn. akt V GUp 419/19) ustalił plan spłaty wobec wierzycieli upadłej Magdaleny Kwiatkowskiej, PESEL 89050302065, w ten sposób, iż Magdalena Kwiatkowska będzie spłacać przez okres 36 miesięcy w miesięcznych ratach na rzecz: Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 206,40 zł, przy czym ostatnia 36 rata wynosić będzie 206,56 zł; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 47,48 zł; Ducatos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 96,12 zł. Spłaty będą dokonywane począwszy od 2 miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu. Ponadto Sąd postanowił że po wykonaniu planu spłaty przez upadłą Magdalenę Kwiatkowską uznane na liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania podlegające umorzeniu (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. Dz. U. z 2019, poz. 498 w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r.), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Magdaleny Kwiatkowskiej, tj. przed dniem 23 grudnia 2019 roku zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29733
 • Dodano: 2021-05-10 17:12:55
 • Administrator

Łazorczyk Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29734. Łazorczyk Kazimiera. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 102/16 „of”. [BMSiG-28461/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. wydanym w postępowaniu IX GUp 102/16 „of” oddalił wniosek upadłej Kazimiery Łazorczyk z dnia 21 czerwca 2017 r. o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli i ustalił plan spłaty określony w powyższym postanowieniu, począwszy od miesiąca następnego po dniu poinformowania upadłej o uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia. Po wykonaniu ustalonego powyższym postanowieniem planu spłaty wierzycieli Kazimiery Łazorczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 3 listopada 2016 roku, zostaną umorzone z wyjątkiem ewentualnych zobowiązań o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Syndyk Masy Upadłości Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29724
 • Dodano: 2021-05-10 17:13:49
 • Administrator

Lewandowski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29735. Lewandowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 184/20. [BMSiG-28679/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 184/20 dot. Arkadiusza Lewandowskiego, PESEL 84081403916, zam.: Poznań, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty postanawia: 1. dokonać podziału funduszy masy upadłości w kwocie 19 455,72 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na rzecz wierzycieli (I i II kategoria wierzytelności) w następujący sposób: a) na rzecz wierzyciela Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwotę 3.964,63 zł, b) na rzecz wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu kwotę 8.803,26 zł, c) na rzecz wierzyciela IDEA Bank S.A. kwotę 3.736,85 zł, d) na rzecz wierzyciela Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie kwotę 710,70 zł, e) na rzecz wierzyciela Konar W. Jeziorecki R. Jeziorecka spółka jawna kwotę 1.022,76 zł, f) na rzecz wierzyciela Inter Cars S.A. kwotę 107,06 zł, g) na rzecz wierzyciela Provident Polska S.A. kwotę 302,96 zł, h) na rzecz wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 275,62 zł, i) na rzecz wierzyciela Tankpool24 GmbH kwotę 531,88 zł, 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego w ten sposób, że upadły Arkadiusz Lewandowski przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli (wierzytelności w kategorii II) łączną kwotę 2.100 zł (dwa tysiące sto ztłotych) miesięcznie, uiszczając raty do 15 dnia każdego miesiąca, przez okres 32 (trzydziestu dwóch) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłat wierzycieli, przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób: a) na rzecz wierzyciela Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwotę 731,01 zł miesięcznie, b) na rzecz wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu kwotę 135,87 zł miesięcznie, c) na rzecz wierzyciela IDEA Bank S.A. kwotę 689,01 zł miesięcznie, d) na rzecz wierzyciela Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie kwotę 131,04 zł miesięcznie, e) na rzecz wierzyciela Konar W. Jeziorecki R. Jeziorecka spółka jawna kwotę 188,58 zł miesięcznie, f) na rzecz wierzyciela Inter Cars S.A. kwotę 199,74 zł miesięcznie, g) na rzecz wierzyciela Provident Polska S.A. kwotę 55,86 zł miesięcznie, h) na rzecz wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 50,82 zł miesięcznie, i) na rzecz wierzyciela Tankpool24 GmbH kwotę 98,07 zł miesięcznie, 3. ustalić, że upadły Arkadiusz Lewandowski nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie swojej niewypłacalności umyślnie bądź na skutek rażącego niedbalstwa, 4. określić, że po wykonaniu przez Arkadiusza Lewandowskiego planu spłaty zobowiązania upadłego wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, 5. kosztami postępowania obciążyć upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29735
 • Dodano: 2021-05-10 17:14:46
 • Administrator

LUBSAD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 29736. LUBSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Motyczu. KRS 0000276494. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt IX GUp 91/18. [BMSiG-28512/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu (sygn. akt IX GUp 91/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż: I. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., stanowiącej składnik masy upadłości w skład której wchodzą: 1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 9/36, o powierzchni 8871 m2 , zabudowaną budynkiem zakładu przetwórstwa owoców i warzyw, który składa się z dwóch części funkcjonalnych: jednokondygnacyjnej części magazynowo-produkcyjnej oraz dwukondygnacyjnej części socjalno-biurowej oraz budynkiem portierni (kontener) posadowionym obok bramy wjazdowej, położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Motycz, gm. Konopnica, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LU1I/00273555/7, 2. Nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 9/31, o pow. 3001 m2 i działki o numerze ewidencyjnym 9/32, o powierzchni 3000 m2 , niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Motycz, gm. Konopnica, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1I/00320018/6, 3. Udziały 8469/57944 i 374466944/3183675136 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 9/34 o powierzchni 4774 m2 , stanowiącej drogę dojazdową, położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Motycz, gm. Konopnica, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin- -Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1I/00273560/5, 4. Ruchomości w postaci środków trwałych oraz wyposażenia (maszyny, urządzenia i pojazdy), z wyłączeniem środków pieniężnych oraz należności od dłużników upadłego; za cenę nie niższą niż 4 677 970 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), stanowiącą 100% wartości oszacowania, z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 701 695,50 zł (siedemset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100) na rachunek bankowy Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu o nr 88 8733 0009 0024 1083 2000 0010, które należy wpłacić do dnia 21 czerwca 2021 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r., godz. 1000, sala XXIV; II. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., stanowiącej składnik masy upadłości w skład której wchodzą 1. Działki gruntu: o nr ewidencyjnym 122/7 o powierzchni 170 m2 , o nr ewidencyjnym 122/9 o powierzchni 5345 m2 , o nr ewidencyjnym 124/1 o powierzchni 10066 m2 , o nr ewidencyjnym 124/4 o powierzchni 440 m2 , o nr ewidencyjnym 125 o powierzchni 1150 m2 , zabudowane budynkami i budowlami zakładu przetwórstwa owoców i warzyw, położone w obrębie ewidencyjnym gruntów miasta Poniatowa przy ul. Szkolnej 64, gm. Poniatowa, powiat opolski, województwo lubelskie, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1O/00004234/1, 2. Ruchomości w postaci środków trwałych oraz wyposażenia (maszyny, urządzenia i pojazdy), z wyłączeniem środków pieniężnych oraz należności od dłużników upadłego, za cenę nie niższą niż 5 766 900 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych), stanowiącą około 100% wartości oszacowania, z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 576 690 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy Lubsad Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motyczu o nr 88 8733 0009 0024 1083 2000 0010, które należy wpłacić do dnia 21 czerwca 2021 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r., godz. 1000, sala XXIV. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29736
 • Dodano: 2021-05-10 17:15:33
 • Administrator

Łuczak Norbert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29737. Łuczak Norbert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 368/20. [BMSiG-28736/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r. w toku postępowania upadłościowego Norberta Łuczaka, sygn. akt XI GUp 368/20 w przedmiocie ustalenia planu spłaty postanawia: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: a) Asirans sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrześni; b) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu; II. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli: Norbert Łuczak przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli kwoty po 560 zł (pięćset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie przez okres 36 miesięcy i z tego tytułu będzie spłacał do 15 dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego, po miesiącu, w którym doszło do uprawomocnienia się niniejszego postanowienia: a) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu: w okresie od 1 do 35 miesiąca obowiązywania planu spłaty kwoty po 54 zł, a w 36 miesiącu obowiązywania planu spłaty kwotę 31,55 zł; b) na rzecz Asirans sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrześni - w okresie od 1 do 35 miesiąca obowiązywania planu spłaty kwoty po 506 zł, a w 36 miesiącu obowiązywania planu spłaty kwotę 528,45 zł; IV. określić, że po wykonaniu przez Norberta Łuczaka planu spłaty określonego w punkcie VI, niewykonane w wyniku planu spłaty zobowiązania wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed 24 lipca 2020 r., zostaną umorzone, z wyłączeniem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Uzasadnienie postanowienia Sąd sporządza wyłącznie na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29737
 • Dodano: 2021-05-10 17:16:38
 • Administrator

Majdan Adriana i Majdan Szymon

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29738. Majdan Adriana i Majdan Szymon. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 55/21. [BMSiG-28523/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Szymona Majdana, Adriany Majdan, nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 55/21, informuje, że sporządzone zostało dnia 26 marca 2021 r. oraz przekazane przez syndyka oszacowanie wraz z opisem składników masy upadłości numer 1 i 2 w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żnińskiej w Bydgoszczy, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 114, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Księga Wieczysta BY1B/00048570/1. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29738
 • Dodano: 2021-05-10 17:17:25
 • Administrator

Mianowski Paweł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29739. Mianowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1763/20, XIX GUp 1810/20. [BMSiG-28593/2021] Syndyk masy upadłości Pawła Mianowskiego, zam. w Warszawie, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 22 grudnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 1763/20, obecna sygn. akt XIX GUp 1810/20, zawiadamia, że sporządził Opis i oszacowanie (operat szacunkowy) nieruchomości gruntowej o pow. 2.000 m2 , działka nr ew. 2/11, obręb 9, położonej w miejscowości Dzbądzek, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki, woj., mazowieckie, KW nr OS1O/00066706/0. Opis i oszacowanie są do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu pocztą elektroniczną) ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa albo na wniosek mailem - biuro@kancelariak2.pl. Zgodnie z art. 319 ust. 5 Pu zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na ręce Sędziego wyznaczonego, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29739
 • Dodano: 2021-05-10 17:18:05
 • Administrator

Mianowski Paweł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29740. Mianowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1763/20, XIX GUp 1810/20. [BMSiG-28607/2021] Syndyk masy upadłości Pawła Mianowskiego, zam. w Warszawie, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 22 grudnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 1763/20, obecna sygn. akt XIX GUp 1810/20, zawiadamia, że sporządził Opis i oszacowanie (operat szacunkowy) nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 43, o pow. 45,80 m2 , położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wejherowskiej 6 w Warszawie, KW nr WA3M/00200647/7. Opis i oszacowanie są do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu pocztą elektroniczną), ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, albo na wniosek mailem - biuro@ kancelariak2.pl. Zgodnie z art. 319 ust. 5 Pu zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na ręce Sędziego wyznaczonego, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29740
 • Dodano: 2021-05-10 17:18:33
 • Administrator

Młot Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka
Poz. 29741. Młot Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 45/20 of. [BMSiG-28503/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Moniki Młot, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 45/20 of, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., postanowił: I. Stwierdzić wygaśnięcie funkcji Syndyka Artura Bobrowicza w związku z jego śmiercią z dniem 30 marca 2021 roku, II. Wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Młot w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934, III. Ustalić wysokość wynagrodzenia Syndyka Masy Upadłości Artura Bobrowicza na kwotę 5.655,43 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 43/100 złotych). Marek Nowak Syndyk Masy Upadłości MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29741
 • Dodano: 2021-05-10 17:25:53
 • Administrator

Nosal Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29743. Nosal Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 314/20/1. [BMSiG-28487/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Upadłej Anny Nosal - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej numer PESEL 53070102460, sygn. akt X GUp 314/20/1, wydał w dniu 23 kwietnia 2021 roku postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29743
 • Dodano: 2021-05-10 17:26:55
 • Administrator

Nowak Tomasz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29744. Nowak Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XII GUp 354/20. [BMSiG-28654/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 354/20 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Nowaka (PESEL nr 79061418550), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi opinię w przedmiocie opisu i oszacowania nieruchomości upadłego. Opis i oszacowanie można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, i w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29744
 • Dodano: 2021-05-10 17:28:44
 • Administrator

Owczarkowski Lucjan

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29745. Owczarkowski Lucjan. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 514/20. [BMSiG-28486/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XI GUp 514/20: I. ustalił plan spłaty wierzycieli upadłego Lucjana Owczarkowskiego, PESEL 56122311357, NIP 7772397142, zamieszkałego w miejscowości Trzek, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, w ten sposób, że Lucjan Owczarkowski przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 8 778,30 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 30/100), uiszczając na rzecz: 1. Skarb Państwa Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu kwotę 5.531,60 zł w 72 ratach płatnych po 76,83 zł z tym, że ostatnia rata w kwocie 76,67 zł do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia. 2. Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie kwotę 20,78 zł płatną do dnia ostatniego pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia. 3. Ravenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie kwotę 1.981,64 zł w 72 ratach płatnych po 27,53 zł z tym, że ostatnia rata w kwocie 27,01 zł do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia. 4. DUNAJ - Finanse Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie kwotę 1.160,48 zł w 72 ratach płatnych po 16,12 zł z tym, że ostatnia rata w kwocie 15,96 zł do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia. 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu kwotę 83,80 zł płatną w 3 ratach po 27,94 zł z tym, że ostatnia rata w kwocie 27,92 zł do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia; II. ustalił, że upadły Lucjan Owczarkowski zwiększył istotnie stopień swojej niewypłacalności umyślnie; III. określił, że po wykonaniu przez Lucjana Owczarkowskiego planu spłaty zobowiązania upadłego wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 11 września 2020 roku, zostaną umorzone, z wyjątkiem zobo wiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie tygodniowym - osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem - termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29745
 • Dodano: 2021-05-10 17:29:17
 • Administrator

Papis Adrian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29746. Papis Adrian. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 69/20. [BMSiG-28619/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Adriana Papisa, PESEL 90031505713, sygn. akt V GUp 69/20, w dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało wydane postanowienie o następującej treści: 1. ustalić, że w planie spłaty uczestniczy wierzyciel: - poz. 1 - Heimondo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie - zgłoszona wierzytelność w kwocie 546,36 złotych (w tym kwota 473,47 zł w kategorii II oraz kwota 72,89 złotych w kategorii III); 2. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 3. dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób: - na rzecz wierzyciela Heimondo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przeznaczyć kwotę 546,36 złotych (pięćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści sześć groszy); 4. ustalić ostateczne wynagrodzenie syndyka Bartosza Zacharka na kwotę 1.650,57 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy) brutto; 5. obciążyć masę upadłości Adriana Papisa kosztami postępowania określonymi w punkcie 4 (czwartym) i zezwolić syndykowi na pobranie ustalonego wynagrodzenia ze środków masy upadłości; 6. umorzyć zobowiązania upadłego Adriana Papisa, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 5 sierpnia 2020 roku i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli określonego w niniejszym postanowieniu. Sąd informuje o możliwości wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Łodzi (do Sądu II instancji) za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim - w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29746
 • Dodano: 2021-05-10 17:29:59
 • Administrator

Pęcherski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29747. Pęcherski Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-28642/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.03.2021 r. (sygn. akt V GUp 18/19) ustalił plan spłaty wobec wierzycieli upadłego Stanisława Pęcherskiego, PESEL 53110705790, w ten sposób, iż Stanisław Pęcherski spłaci jednorazowo na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu kwotę 100,00 zł w drugim miesiącu następującym po miesiącu uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, a także będzie spłacać przez okres 36 miesięcy w miesięcznych ratach na rzecz: Impuls Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 34,36 zł; Mercedes - Benz Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 184,19 zł; na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Busku-Zdroju kwotę 31,82 zł; na rzecz Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwotę 234,00 zł; na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwotę 15,10 zł; spłaty będą dokonywane począwszy od 2 miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu. Ponadto Sąd postanowił, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Stanisława Pęcherskiego uznane na liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania podlegające umorzeniu (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r.), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Stanisława Pęcherskiego, tj. przed dniem 14 stycznia 2019 roku, zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29747
 • Dodano: 2021-05-10 17:30:39
 • Administrator

Pilch Artur w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 29748. Pilch Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 324/19. [BMSiG-28701/2021] Syndyk Artura Pilcha w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 324/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji, prawa własności nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) nr 408, o powierzchni 46,10 m2 , wraz z przynależnościami, położonej Warszawie, dzielnica Mokotów, przy ul. Wałbrzyskiej 15. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr WA2M/00460736/1. Cena wywoławcza wynosi 390 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Artura Pilcha: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 28 maja 2021 r. Wadium w kwocie 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Artura Pilcha w upadłości, nr 12 1090 1883 0000 0001 3605 2359, do dnia 28 maja 2021 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 501 93 83 93. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 31 maja 2021 r., o godz. 1500. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29748
 • Dodano: 2021-05-10 17:31:25
 • Administrator

Piwko Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29749. Piwko Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 442/20. [BMSiG-28519/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 442/20, w toku postępowania upadłościowego prowadzonego dla Katarzyny Piwko (PESEL 82062205863) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłat, postanawia: 1. przyznać Krzysztofowi Jakoktochce wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji syndyka w kwocie 3.478,09 zł, w tym 650,37 zł tytułem podatku od towarów i usług, a nadto kwotę 286,64 zł tytułem zwrotu poniesienia wydatków, które to należności wypłacić ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, 2. ustalić koszty postepowania pokryte tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu na kwotę 3.764,73 zł, 3. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności na skutek umyślności lub rażącego niedbalstwa, 4. zobowiązać upadłą w ramach planu spłaty do przeznaczania comiesięcznie kwoty 206,96 zł na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Poznaniak” w Koziegłowach oraz kwoty 104,57 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przez okres 35 miesięcy oraz kwoty 207,01 zł na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Poznaniak” w Koziegłowach i kwoty 104,78 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu w 36 miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, 5. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania upadłej, powstałe przed dniem 25 sierpnia 2020 r., zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, 6. kosztami postępowania obciążyć upadłą. Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29749
 • Dodano: 2021-05-10 17:32:18
 • Administrator

Przeorska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29750. Przeorska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/20. [BMSiG-28718/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym upadłej Anny Przeorskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 67062312683 (sygn. akt V GUp 18/20), postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Anny Przeorskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed 16 stycznia 2020 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach, tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29750
 • Dodano: 2021-05-10 17:32:59
 • Administrator

Ramotowska Gracjana

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29751. Ramotowska Gracjana. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 38/21 of. [BMSiG-28766/2021] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Gracjany Ramotowskiej (PESEL 82091501406), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczące się pod sygn. akt VIII GUp 38/21of przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, informuje, że w dniu 27.04.2021 r. syndyk złożył do akt opis i oszacowanie na kwotę 28.000,00 zł prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni 142,80 m2 , położonego w Szklarach 59a, gmina Kamiennik, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1N/00054492/2, pouczając jednocześnie, że w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie, kierując je do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygn. akt VIII GUp 38/21of. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29751
 • Dodano: 2021-05-10 17:33:36
 • Administrator

Ryś Kazimierz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29753. Ryś Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 28/21/S. [BMSiG-28565/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Rysia, PESEL 57032807091, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 28/21/S, ogłasza, że w dniu 5 lutego 2021 roku rzeczoznawca majątkowy Tomasz Lehman sporządził i przekazał opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerze 531/2 i 533/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Porębie, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta numer KR1Y/000468875/9; z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon B i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi, wnieść zarzuty do sędziego komisarza co do ww. opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29753
 • Dodano: 2021-05-10 17:34:38
 • Administrator

Marcin Skowron Upcap w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 29754. Skowron Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Skowron Upcap w Staszowie. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 250/20. [BMSiG-28756/2021] Sygn. akt V GUp 250/20 Sędzia komisarz Iwona Róziewicz z Sądu Rejonowego w Kielcach, Sądu Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym Marcina Skowrona prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Skowron Upcap (PESEL 70100306652) w upadłości z wniosku syndyka z dnia 19 kwietnia 2021 r. postanawia zatwierdzić ustalone pismem syndyka masy upadłości Marcina Skowrona prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Skowron Upcap (PESEL 70100306652) w upadłości z dnia 19 kwietnia 2021 r. warunki przetargu na sprzedaż należącego do upadłego prawa własności nieruchomości położonej w Sztombergach, oznaczonej jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych 385/4 i 385/5, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta KI1A/00029258/8., przy czym termin przetargu wyznaczyć na 24 maja 2021 r., godz. 1300, s. XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29754
 • Dodano: 2021-05-10 17:35:19
 • Administrator

Suchorab Łukasz

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29755. Suchorab Łukasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 330/20. [BMSiG-28754/2021] Sygn. akt V GUp 330/20 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym upadłego Łukasza Suchoraba, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nr PESEL 91011111993, w przedmiocie wniosku upadłego o ustalenie planu spłaty, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021 roku, postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty uczestniczy jeden wierzyciel, tj. Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wierzytelnością, która na dzień ogłoszenia upadłości Łukasza Suchoraba, tj. 5 października 2020 r. wynosi 6.340,96 złotych; 2. ustalić, że upadły istotnie zwiększył stopień swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa; 3. ustalić wynagrodzenie Marty Tutaj - syndyka Łukasza Suchoraba - na kwotę 6.956,18 (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 18/100) złotych brutto; 4. ustalić plan spłaty upadłego w ten sposób, że przez okres 36 miesięcy a) Łukasz Suchorab będzie spłacał wierzyciela: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, uiszczając na jego rzecz 20 miesięcznych rat w wysokości po 300 (trzysta) złotych każda, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, b) Łukasz Suchorab będzie spłacał tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego w łącznej kwocie w kwocie 5.731,91 (pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden i 91/100) złotych, uiszczając 15 rat miesięcznych po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych każda, w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 21 (dwudziestego pierwszego) do 35 (trzydziestego piątego) miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie i ostatnią ratę w kwocie 481,91 (czterysta osiemdziesiąt jeden i 91/100) złotych w terminie do ostatniego dnia 36 (trzydziestego szóstego) miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 5. orzec, że po wykonaniu przez Łukasza Suchoraba planu spłat określonego w pkt. 4 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Łukasza Suchoraba, tj. przed dniem 5 października 2020 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), 6. Marcie Tutaj - syndykowi Łukasza Suchoraba przyznać zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 5.731,91 (pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden i 91/100) złotych i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach. Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - dalej p.u. - w zw. z art. 49114 ust. 7 p.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29755
 • Dodano: 2021-05-10 17:36:14
 • Administrator

Szewczyk Piotr

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 29756. Szewczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 327/20. [BMSiG-28624/2021] Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki PIOTR SZEWCZYK Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt V GUp 327/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Szewczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 327/20) ogłasza, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku postanowił: 1. Wyrazić zgodę syndykowi masy upadłości na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. 1 maja w Sochaczewie w budynku 3 nr 5, o powierzchni użytkowej 29,10 m2 , dla którego to Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr PL1O/00038683/0. 2. Cena minimalna sprzedaży wynosi 114.000,00 zł. 3 . Kupujący jest zobowiązany wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. 4. Kupujący ponosi koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży. 5. Operat szacunkowy dla powyższej nieruchomości z dnia 30 stycznia 2021 roku stanowi integralną część sprzedaży. 6. Określić ponadto następujące warunki sprzedaży: a) O sprzedaży ogłosić w internecie, b) Do sprzedaży może dojść po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustalonym przez syndyka regulaminem Syndyk zawiadamia, iż oferty zakupu można składać do 10 czerwca 2021 r. włącznie na adres email: agnieszka.biala@ agnieszkabiala.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29756
 • Dodano: 2021-05-10 17:37:20
 • Administrator

Szewczyk Piotr

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 29757. Szewczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 327/20. [BMSiG-28627/2021] Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki PIOTR SZEWCZYK Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt V GUp 327/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Szewczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 327/20) ogłasza, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku postanowił: 1. Wyrazić syndykowi zgodę na sprzedaż prawa własności upadłego do nieruchomości gruntowej położonej w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 114, o powierzchni 0,2502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1O/00040196/6. 2. Cena minimalna sprzedaży wynosi 334.500,00 zł. 3. Kupujący jest zobowiązany wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. 4. Kupujący ponosi koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży. 5. Operat szacunkowy dla powyższej nieruchomości z dnia 30 stycznia 2021 roku stanowi integralną część sprzedaży. 6. Określić ponadto następujące warunki sprzedaży: a) O sprzedaży ogłosić w internecie, b) Do sprzedaży może dojść po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustalonym przez syndyka regulaminem. Syndyk zawiadamia, iż oferty zakupu można składać do 10 czerwca 2021 r. włącznie na adres email: agnieszka.biala@ agnieszkabiala.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29757
 • Dodano: 2021-05-10 17:37:36
 • Administrator

Świerska Barbara

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29758. Świerska Barbara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 601/20. [BMSiG-28480/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, sygn. akt XI GUp 601/20, sprawy w toku postępowania upadłościowego Barbary Świerskiej, PESEL 61040410327, nieprowadzącej działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia planu spłaty: I. Ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Barbary Świerskiej w ten sposób, że Barbara Świerska przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 59.999,16 zł (słownie pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100), uiszczając na rzecz: 1. Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu kwotę 3.846,96 zł w 60 ratach płatnych po 64,12 zł z tym, że ostatnia rata w wysokości 63,88 zł do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia. 2. Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy kwotę 42.366,6 zł w 60 ratach płatnych po 706,11 zł do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia. 3. Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu kwotę 13.785,60 zł w 60 ratach płatnych po 229,76 zł do dnia ostatniego każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia. II. Ustalił, że upadła Barbara Świerska zwiększyła istotnie stopień swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. III. Określił, że po wykonaniu przez Barbarę Świerską planu spłaty zobowiązania upadłej wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 24 września 2020 roku, zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd, jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie tygodniowym - osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem - termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29758
 • Dodano: 2021-05-10 17:38:27
 • Administrator

Urban Barbara

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29759. Urban Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 764/20. [BMSiG-28489/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, sygn. akt XI GUp 764/20, umorzył zobowiązania upadłej Barbary Urban bez ustalania planu spłaty wierzycieli, nr PESEL 61010111966, zamieszkałej w Biskupicach osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się, o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29759
 • Dodano: 2021-05-10 17:39:37
 • Administrator

Waszkowiak Adam

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29760. Waszkowiak Adam. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 484/20. [BMSiG-28685/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 484/20 dot. Adama Waszkowiaka, PESEL 82110501358, zam.: Wolsztyn, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty postanawia: 1. dokonać podziału funduszy masy upadłości w kwocie 1363,52 zł (tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy złote 52/00) na rzecz wierzycieli w następujący sposób: a) na rzecz wierzyciela Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 w Gdańsku kwotę 643,17 zł (sześćset czterdzieści trzy złote 17/00), b) na rzecz wierzyciela Visset Sp. z o.o. w Poznaniu kwotę 720,35 zł (siedemset dwadzieścia złote 35/00), 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego w ten sposób, że upadły Adam Waszkowiak przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 929,75 zł (dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 75/00) miesięcznie, uiszczając raty do 15 dnia każdego miesiąca, przez okres 7 (siedmiu) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłat wierzycieli, przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób: a) na rzecz wierzyciela Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 w Gdańsku kwotę 438,56 zł (czterysta trzydzieści osiem złotych 56/00) miesięcznie, b) na rzecz wierzyciela Visset Sp. z o.o. w Poznaniu kwotę 491,19 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden dziewiętnaście groszy) miesięcznie, 3. ustalić, że upadły Adama Waszkowiak istotnie zwiększył swoją niewypłacalność wskutek rażącego niedbalstwa, 4. określić, że po wykonaniu przez Adama Waszkowiaka planu spłaty zobowiązania upadłego wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, 5. kosztami postępowania obciąża upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29760
 • Dodano: 2021-05-10 17:40:16
 • Administrator

Wolińska Beata

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 29761. Wolińska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 117/21. [BMSiG-28714/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Wolińskiej, PESEL nr 71013014241, sygn. akt XII GUp 117/21, zawiadamia o złożeniu przez syndyka do Sądu opisu i oszacowania określającego wartość rynkową wchodzącego w skład masy upadłości prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 24, o powierzchni użytkowej 37,91 m2 , zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym, położonym w Zabrzu przy ulicy Długiej 40, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Z/00025412/5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sądowi. Zarzuty rozpoznaje Sąd. W przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, Sąd wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29761
 • Dodano: 2021-05-10 17:40:59
 • Administrator

Wójcik Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29762. Wójcik Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kiecach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 150/19. [BMSiG-28709/2021] Sygn. akt V GUp 150/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2021 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym upadłego Krzysztofa Wójcika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 54040704970, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli postanawia: I. Oddalić wniosek upadłego Krzysztofa Wójcika o umorzenie jego niewykonanych zobowiązań pieniężnych bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; II. Ustalić, że wierzycielami upadłego Krzysztofa Wójcika są: 1. Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie co do kwoty 152 447,54 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem i pięćdziesiąt cztery grosze). 2. GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, co do kwoty 1 798,99 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 3. EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, co do kwoty 2 014,66 zł (dwa tysiące czternaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy); 4. Argos 1 sp. z o.o. z siedzibą w Chęcinach, co do kwoty 2 542,15 zł (dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i piętnaście groszy); 5. Świętokrzyskie Centrum Piekarsko-Cukiernicze „AS- -POLZAP” Janina Kawecka i Katarzyna Moszkowska sp. j. z siedzibą w Kielcach, co do kwoty 1 709,46 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy); 6. HORYZONT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, co do kwoty 26 863, 37 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy); 7. Czesława Dzimira-Gawin (PESEL nr 57011701141) co do kwoty 1 857,72 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze); 8. PGD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, co do kwoty 3 789,80 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy); III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego w ten sposób, że upadły Krzysztof Wójcik w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w następujących ratach na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1. Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 315,91 zł (trzysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) miesięcznie; 2. GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 3,73 zł (trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) miesięcznie; 3. EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie - kwotę 4,17 zł (cztery złote i siedemnaście groszy) miesięcznie; 4. Argos 1 sp. z o.o. z siedzibą w Chęcinach - kwotę 5,21 zł (pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) miesięcznie; 5. Świętokrzyskie Centrum Piekarsko - Cukiernicze „AS- -POLZAP” Janina Kawecka i Katarzyna Moszkowska sp. j. z siedzibą w Kielcach - kwotę 3,54 zł (trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze) miesięcznie; 6. HORYZONT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 55,67 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) miesięcznie; 7. Czesławy Dzimira-Gawin (PESEL nr 57011701141) - kwotę 3,85 zł (trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy) miesięcznie; 8. PGD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - kwotę 7,85 zł (siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) miesięcznie; IV. Ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Krzysztofa Wójcika zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie II i III postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 15 kwietnia 2019 r. podlegające ujęciu na liście wierzytelności, a niewykonane w ramach planu spłaty zostaną w pozostałej części umorzone (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29762
 • Dodano: 2021-05-10 17:42:52
 • Administrator

Wróbel Renata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 29763. Wróbel Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 329/20. [BMSiG-28748/2021] Sygn. akt V GUp 329/20 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Renaty Wróbel, nr PESEL 85102705828, z udziałem wierzycieli: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Bank Millenium S.A., Santander Bank Polska S.A. z wniosku syndyka i upadłej o ustalenie planu spłaty postanawia: 1. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą wierzyciele: a) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 17.074,12 złotych, stanowiącą 12,6% wszystkich uznanych w niniejszym postępowaniu wierzytelności upadłej, b) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 7.270,35 złotych, stanowiącą 5,4% wszystkich uznanych w niniejszym postępowaniu wierzytelności upadłej, c) Bank Millennium S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 6.665,32 złotych, stanowiącą 4,9% wszystkich uznanych w niniejszym postępowaniu wierzytelności upadłej, d) Santander Bank Polska S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 104.740,74 złotych stanowiącą 77,2% wszystkich uznanych w niniejszym postępowaniu wierzytelności upadłej; 2. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie ani też wskutek rażącego niedbalstwa; 3. ustalić wynagrodzenie Kingi Gryndy-Kijanki - syndyka Renaty Wróbel - na kwotę 6.956,18 (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 18/100) złotych brutto; 4. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli upadłej Renaty Wróbel: a) Renata Wróbel, PESEL nr 85102705828, będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli w 17 (siedemnastu) miesięcznych niżej podanych ratach uiszczając: i. na rzecz wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: 17 miesięcznych rat po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda, ii. na rzecz wierzyciela Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.: 17 miesięcznych rat po 21 (dwadzieścia jeden) złotych każda, iii. na rzecz wierzyciela: Bank Millennium S.A.: 17 miesięcznych rat po 20 (dwadzieścia) złotych każda, iv. na rzecz wierzyciela Santander Bank Polska S.A.: 17 miesięcznych rat po 309 (trzysta dziewięć) złotych każda, przy czym wyżej określone raty planu spłaty płatne będą w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym spłata wymienionych wierzycieli rozpocznie się w 20 (dwudziestym) miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; b) Renata Wróbel będzie spłacała tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego w łącznej kwocie 7.870,86 (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt i 86/100) złotych w 19 (dziewiętnastu) miesięcznych ratach, w tym 18 (osiemnaście) rat po 400 (czterysta) złotych każda płatnych w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie oraz 19 (dziewiętnasta) rata w wysokości 632,87 (sześćset trzydzieści dwa i 87/100) złotych płatna w terminie do ostatniego dnia 19 (dziewiętnastego) miesiąca kalendarzowego licząc od miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 5. orzec, że po wykonaniu przez Renatę Wróbel planu spłat określonego w pkt. 4 postanowienia określone w pkt. 1 postanowienia zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Renaty Wróbel, tj. przed dniem 5 października 2020 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1228); 6. Kindze Gryndzie-Kijance - syndykowi Renaty Wróbel przyznać zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 7.832,87 (siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 87/100) złotych i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach. Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1228) - dalej p.u. - w zw. z art. 49114 ust. 7 p.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29763
 • Dodano: 2021-05-10 17:45:14
 • Administrator

ISB BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 29844. ISB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000277937. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt VIII GR 7/21. [BMSiG-28773/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza cyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika - ISB Budownictwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000277937) - o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego, postanowieniem z 1 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VIII GR 7/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kancelarii Restrukturyzacyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000518566), reprezentowanej przez Kamila Hajduka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 142). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29844
 • Dodano: 2021-05-10 17:46:52
 • Administrator

Wilczak Łukasz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29846. Wilczak Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GR 1/21, XIX GRp 3/21. [BMSiG-28438/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 23 lutego 2021 roku, sygn. akt XIX GR 1/21, otwarto postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wobec dłużnika Łukasza Wilczaka (Wilczak), posiadającego numer PESEL 89010406697, NIP 6722007747, zamieszkałego w Warszawie, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 673). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GRp 3/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29846
 • Dodano: 2021-05-10 17:50:22
 • Administrator

B40 Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-30. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29847. B40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000684132. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 czerwca 2017 r. [BMSiG-28738/2021] B40 Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Kotsisa 41/3, KRS 0000684132, NIP 8982234168, REGON 367634915, składa oświadczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu wprowadzonego Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19, jednocześnie wskazując iż nadzorcą układu jest Anna Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000), a dniem układowym jest 30.04.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29847
 • Dodano: 2021-05-10 17:54:55
 • Administrator

B40 Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29847. B40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000684132. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 czerwca 2017 r. [BMSiG-28738/2021] B40 Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Kotsisa 41/3, KRS 0000684132, NIP 8982234168, REGON 367634915, składa oświadczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu wprowadzonego Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19, jednocześnie wskazując iż nadzorcą układu jest Anna Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000), a dniem układowym jest 30.04.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29847
 • Dodano: 2021-05-10 17:55:05
 • Administrator

Motyka Damian PPHU DAMOT Damian Motyka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 29848. Motyka Damian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe DAMOT Damian Motyka w Syrynii. [BMSiG-28622/2021] Nadzorca układu Damiana Motyki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe „DAMOT” Damian Motyka z siedzibą w Syrynii (NIP 6470516477), działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużników w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 maja 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniach wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29848
 • Dodano: 2021-05-10 17:56:11
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-04. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29849. Wyszomirski Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolno-Handlowe w Jakaci Dwornej. [BMSiG-28491/2021] Krzysztof Wyszomirski prowadzący Gospodarstwo Rolno- -Handlowe z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo, (NIP 718-207-49-46), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 4.05.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29849
 • Dodano: 2021-05-10 17:58:58
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29849. Wyszomirski Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolno-Handlowe w Jakaci Dwornej. [BMSiG-28491/2021] Krzysztof Wyszomirski prowadzący Gospodarstwo Rolno- -Handlowe z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo, (NIP 718-207-49-46), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 4.05.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29849
 • Dodano: 2021-05-10 17:59:09
 • Administrator

Grupa Producencka NASZE ZBOŻA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29850. GRUPA PRODUCENCKA NASZE ZBOŻA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borkach- -Kosach. KRS 0000418863. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt IX GRz 2/20. [BMSiG-28769/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 2/20, zarządzeniem z dnia 5.01.2021 r. dokonał zwrotu wniosku o zatwierdzenie układu wobec dłużnika GRUPY PRODUCENCKIEJ NASZE ZBOŻA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: Borki-Kosy 72A, 08-106 Zbuczyn, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418863, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wszczętym na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Prawomocność tego zarządzenia stwierdzono w dniu 21.01.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29850
 • Dodano: 2021-05-10 18:00:25
 • Administrator

LACOMUS Joanna Kasprzak

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29851. Kasprzak Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LACOMUS Joanna Kasprzak we Wrocławiu. [BMSiG-28632/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika: 1. Joanna Kasprzak, PESEL 85012907044, Wrocław, ul. Tęczowa 83T/20, 53-601 Wrocław; 2. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LACOMUS JOANNA KASPRZAK, REGON 0220944797, NIP 8992521952, z siedzibą w miejscowości Wrocław, ul. gen. Józefa Haukego- -Bosaka 9B/3, 50-447 Wrocław-Krzyki, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie; 3. nadzorcą układu jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10B/7, 31-511 Kraków, e-mail: kpr.restrukturyzacja@ gmail.com. 4. dniem układowym wyznaczono dzień 1.05.2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29851
 • Dodano: 2021-05-10 18:06:38
 • Administrator

LACOMUS Joanna Kasprzak

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 29851. Kasprzak Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LACOMUS Joanna Kasprzak we Wrocławiu. [BMSiG-28632/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika: 1. Joanna Kasprzak, PESEL 85012907044, Wrocław, ul. Tęczowa 83T/20, 53-601 Wrocław; 2. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LACOMUS JOANNA KASPRZAK, REGON 0220944797, NIP 8992521952, z siedzibą w miejscowości Wrocław, ul. gen. Józefa Haukego- -Bosaka 9B/3, 50-447 Wrocław-Krzyki, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie; 3. nadzorcą układu jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10B/7, 31-511 Kraków, e-mail: kpr.restrukturyzacja@ gmail.com. 4. dniem układowym wyznaczono dzień 1.05.2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29851
 • Dodano: 2021-05-10 18:06:48
 • Administrator

Grażyna Maślanka Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 29852. Maślanka Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grażyna Maślanka Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny w Lublinie. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRz 10/21. [BMSiG-28574/2021] Nadzorca układu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Grażyny Maślanki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grażyna Maślanka Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny w Lublinie (20-607), NIP 7121709416, REGON 432538720, w sprawie o sygn. akt VI GRz 10/21, prowadzonej w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ulicy Bogusławskiego 24, informuje, iż postanowiono przeprowadzić głosowanie nad układem w trybie pisemnego zbierania głosów. Niezależnie od zbierania głosów, o którym mowa w art. 212 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca układu informuje o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 1 czerwca 2021 roku, godzinę 1330. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii nadzorcy, ul. Żywiecka 212a, 34-325 Łodygowice, I piętro, sala nr 2. Głosowanie w formie pisemnej obywa się poprzez nadsyłanie głosów wierzycieli na wyżej wymieniony adres w terminie do końca dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia wierzycieli. Głosy wierzycieli zostaną oddane w szczególności za pomocą kart do głosowania przesłanych wierzycielom przez nadzorcę. Nadzorca w dniu 6.05.2021 r. wysłał każdemu wierzycielowi uprawnionemu do oddania głosu kartę do głosowania zawierającą propozycje układowe wraz z pouczeniem o sposobie skutecznego oddania głosu. Głos oddany na piśmie musi zawierać wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie kwoty wierzytelności głosującego wierzyciela oraz czy głosuje za, czy przeciw zawarciu układu zgodnie z propozycjami układowymi. Uczestnik postępowania może głosować również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. System głosowania polega na zliczaniu głosów oddanych pisemnie oraz ustnie do protokołu. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu, Mariusz Kamiński, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 646. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu. W przypadku przyjęcia układu, dłużnik wnosi o jego zatwierdzenie do Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29852
 • Dodano: 2021-05-10 18:08:06
 • Administrator

Kancelaria Prawna Adwokaci & Doradcy Renata Piłat

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 29853. Piłat Renata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Renata Piłat w Katowicach. [BMSiG-28758/2021] Nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dotyczącym Renaty Piłat (prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Renata Piłat, NIP 9690784454, PESEL 67062500606), toczącym się na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawiadamia, iż nadano na adres wierzycieli uprawnionych do głosowania następujące dokumenty: a) propozycje układowe dłużnika, b) karty do głosowania. Wypełnione karty do głosowania należy przesłać do 18 maja 2021 roku (liczy się data wpływu) nadzorcy układu Radosława Paulewicza, na adres: Nadzorca Układu Radosław Paulewicz, ul. Tadeusza Kościuszki 38/20, 40-048 Katowice. Otwarcie kopert wraz z kartami do głosowania przewidziane zostało na dzień 19 maja 2021 roku, na godz. 1000, w kancelarii nadzorcy układu: ul. Tadeusza Kościuszki 38/20, 40-048 Katowice. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29853
 • Dodano: 2021-05-10 18:09:29
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wysocki Krzysztof

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 29854. Wysocki Krzysztof prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Wysocki w Jarnutach. [BMSiG-28472/2021] Nadzorca układu Krzysztofa Wysockiego prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Wysocki, adres: Jarnuty 39, 07-407 Czerwin, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, posiadający NIP 758- 228-85-62, REGON 147101810, PESEL 91010901355, zawiadamia, że w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 21 maja 2021 roku, godz. 900. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w lokalu nr 804 (VII p), przy ulicy 1 Maja 13 w Olsztynie, gminie Olsztyn, powiecie olsztyńskim. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny Beata Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności; jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29854
 • Dodano: 2021-05-10 18:10:16
 • Administrator

Biuro Rachunkowe WW - Renata Wójcik

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 29855. Wójcik Renata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe WW - Renata Wójcik w Nowej Sarzynie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRp 4/21. [BMSiG-28712/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego dłużnika Renaty Wójcik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe „WW” - Renata Wójcik z siedzibą w Nowej Sarzynie, NIP 816-10-92-738, REGON 181007527, został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych (sygn. akt V GRp 4/21). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29855
 • Dodano: 2021-05-10 18:11:32
 • Administrator

ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 29856. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GRs 1/17. [BMSiG-28774/2021] Nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania sanacyjnego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika Elektronika i Telematyka Drogowa spółka z o.o. (KRS 307770), pod sygn. akt VIII GRs 1/17, informuje, że działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, przedłożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy, 8 sprawozdanie nadzorcy wykonania układu za okres od 1.11.2020 r. do 31.01.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29856
 • Dodano: 2021-05-10 18:12:16
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Flejszar Wojciech

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Doradcy Restrukturyzacyjnego
Poz. 29857. Flejszar Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar w Rokietnicy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRp 10/19. [BMSiG-28516/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w przyśpieszonym postępowaniu układowym Dłużnika: Wojciecha Flejszara prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospo darstwo Rolne Wojciech Flejszar”, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GRp 10/19, postanawia: I. stwierdzić wygaśnięcie funkcji nadzorcy sądowego - Artura Bobrowicza, numer lic. 211, w związku z jego śmiercią w dniu 30.03.2021 r., II. wyznaczyć nowego nadzorcę sądowego w osobie Marka Nowaka, numer lic. 934. Nadzorca sądowy Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29857
 • Dodano: 2021-05-10 18:13:11
 • Administrator

REMBOR GENERAL Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Doradcy Restrukturyzacyjnego
Poz. 29858. REMBOR GENERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000537300. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2014 r., sygn. akt V GRp 1/21. [BMSiG-28577/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rembor General Sp. z o.o. Sp. kom. w Tomaszowie Mazowieckim zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2021 roku zostało wydane postanowienie następującej treści: - zmienić nadzorcę sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rembor General Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w restrukturyzacji w Tomaszowie Mazowieckim w ten sposób, że zwolnić z funkcji nadzorcę sądowego Piotra Bezata, numer licencji 893 i powołać na nadzorcę sądowego Michała Górnickiego, numer licencji nr 886 - sygn. akt V GRp 1/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29858
 • Dodano: 2021-05-10 18:14:21
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Flejszar Wojciech

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 29859. Flejszar Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar w Rokietnicy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRp 10/19. [BMSiG-28546/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w przyśpieszonym postępowaniu układowym Dłużnika: Wojciecha Flejszara prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar”, zam. w Rokietnicy, postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 r., sygn. akt V GRp 10/19, postanawia, na podstawie art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego, określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie nad układem odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w formie pisemnej; 2) Sąd wyśle do wierzycieli ujętych w uzupełnionym spisie wierzytelności (k. 184-205) zawiadomienia o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczając im jednocześnie: - propozycje układowe przedłożone przez dłużnika, - plan restrukturyzacyjny (k. 13-20 i 157), - karty do głosowania (k. 161-182), wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego; 3) zakreślić wierzycielom siedmiodniowy termin - liczony od daty doręczenia dokumentów wskazanych w pkt 2 - na oddanie głosu na piśmie oraz na - w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2-3 Prawa restrukturyzacyjnego - wyrażanie zgody na objęcie układem; głosy, które wpłyną do sądu po dacie wskazanej w pkt 3, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania; 4) propozycje układowe mogą być zmieniane albo też złożone nowe w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wskazanego orzeczenia na adres sądu restrukturyzacyjnego. Nadzorca sądowy Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29859
 • Dodano: 2021-05-10 18:15:34
 • Administrator

Skup i Sprzedaż Warzyw Kita Ryszard

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 29860. Kita Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Skup i sprzedaż warzyw Kita Ryszard w restrukturyzacji w Obrażejowicach. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 7/18. [BMSiG-28777/2021] W trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego obwieszcza się, że nadzorca wykonania układu Piotr Kaleciak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 479) w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Ryszarda Kity prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Skup i sprzedaż warzyw Kita Ryszard w restrukturyzacji w Obrażejowicach (sygn. akt VIII GRp 7/18) złożył do akt sprawy sprawozdanie nr 4 za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdanie nr 5 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29860
 • Dodano: 2021-05-10 18:16:32
 • Administrator

KZ-POL TRANSPORT SPEDYCJA ROSIŃSCY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 29861. KZ-POL TRANSPORT SPEDYCJA ROSIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Barcinie. KRS 0000508600. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2014 r., sygn. akt XV GRu 4/20. [BMSiG-28545/2021] W postępowaniu sanacyjnym układowym dłużnika KZ-POL Transport Spedycja Rosińscy sp. z o.o. w restrukturyzacji, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod sygnaturą akt XV GRu 4/20, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. Sędzia komisarz zatwierdził przedłożony przez nadzorcę spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29861
 • Dodano: 2021-05-10 18:17:20
 • Administrator

STANPOL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-10. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 29862. STANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Cedrach Wielkich. KRS 0000660125. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2017 r., sygn. akt VI GRp 14/20. [BMSiG-28755/2021] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Stanpol Sp. z.o.o. z siedzibą w Cedrach Wielkich, adres: ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660125, sygn. akt VI GRp 14/20, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r., na podstawie art. 120 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, został przyjęty układ na następujących warunkach: Grupa I - Wierzyciele, których należność główna wynosi do 25.000,00 zł. Spłata 100% należności głównej w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, licząc od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Umorzenie wszelkich wierzytelności ubocznych, a szczególnie: odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania układowego jak i po nim, wszelkich kosztów ubocznych w tym kosztów egzekucyjnych. Grupa II - Wierzyciele, których należność główna wynosi ponad 25.000,00 zł (z wyłączeniem udziałowców). Spłata 90% należności głównej w 60 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, licząc od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Umorzenie 10% wierzytelności głównej, oraz wszelkich wierzytelności ubocznych a szczególnie: odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania układowego jak i po nim, wszelkich kosztów ubocznych w tym kosztów egzekucyjnych. GRUPA III - Wierzyciele, będący udziałowcami dłużnika (wyłączeni z głosowania na podstawie art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego). Umorzenie wszelkich wierzytelności, a szczególnie 100% wierzytelności głównych, odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania układowego jak i po nim, wszelkich kosztów ubocznych w tym kosztów egzekucyjnych. GRUPA IV - Wierzyciele publicznoprawni (Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w części składek, których płatnikiem jest pracodawca). Spłata całej 100% wierzytelności wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z czego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę) - w 60 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, licząc od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z tym zastrzeżeniem że ostatnia (sześćdziesiąta) rata tzw. „wyrównawcza” będzie uzależniona od rzeczywistej wysokości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do terminu płatności. Dodatkowo ustala się: 1. W przypadku, gdy ze względów matematycznych kwota spłaty nie będzie możliwa do podzielnia na równe raty z dokładnością do pełnego grosza, brakująca kwota zostanie wypłacona w ostatniej racie planu spłaty dla danej grupy wierzycieli. 2. Dla nadzorcy wykonania układu propozycje układowe przewidują wynagrodzenie kwartalne w wysokości 1500 zł/kwartał plus podatek VAT, płatne za każdy kwartał nadzorowania wykonania układu, płatne do 10 dnia miesiąca następującego po nadzorowanym kwartale. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29862
 • Dodano: 2021-05-10 18:19:04
 • Administrator

Andrzejewski Dariusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29924. Andrzejewski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1527/20, XIX GUp 429/21. [BMSiG-28917/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika o sygn. akt XIX GU 1527/20: 1. ogłosił upadłość DARIUSZA ANDRZEJEWSKIEGO, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-495), PESEL 73052205914, NIP 7621297997, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 124), uzupełnienie syndyka: adres syndyka: 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 11 lok. 33; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi Danucie Kurkiewicz na adres wskazany przez syndyka w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1527/20 (na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Danucie Kurkiewicz zaliczkę na pokrycie kosztów pozstępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy syndyka o numerze 74 1090 1030 0000 00014477 3504. Pouczenie: Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W tym celu należy najpierw wnieść o pisemne uzasadnienie orzeczenia oraz doręczenie postanowienia wraz z orzeczeniem w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wraz z dowodem opłaty w wysokości 100 złotych), a następnie wnieść zażalenie - do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 429/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29924
 • Dodano: 2021-05-11 10:09:50
 • Administrator

Andrzejewski Dariusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29924. Andrzejewski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1527/20, XIX GUp 429/21. [BMSiG-28917/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika o sygn. akt XIX GU 1527/20: 1. ogłosił upadłość DARIUSZA ANDRZEJEWSKIEGO, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-495), PESEL 73052205914, NIP 7621297997, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 124), uzupełnienie syndyka: adres syndyka: 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 11 lok. 33; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi Danucie Kurkiewicz na adres wskazany przez syndyka w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1527/20 (na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznał syndykowi Danucie Kurkiewicz zaliczkę na pokrycie kosztów pozstępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy syndyka o numerze 74 1090 1030 0000 00014477 3504. Pouczenie: Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W tym celu należy najpierw wnieść o pisemne uzasadnienie orzeczenia oraz doręczenie postanowienia wraz z orzeczeniem w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wraz z dowodem opłaty w wysokości 100 złotych), a następnie wnieść zażalenie - do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 429/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29924
 • Dodano: 2021-05-11 10:09:53
 • Administrator

Antkowicz Marta

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29925. Antkowicz Marta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 326/20, V GUp „of” 112/21. [BMSiG-29125/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of’ 326/20): 1. ogłosił upadłość dłużnika Marty Antkowicz, zamieszkałej przy ul. Józefa Grotha 17 m. 9, 10-579 Olsztyn, PESEL 91080104687, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Plac Pułaskiego 3/2, 10-514 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 981. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 112/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29925
 • Dodano: 2021-05-11 10:10:53
 • Administrator

Antkowicz Marta

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29925. Antkowicz Marta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 326/20, V GUp „of” 112/21. [BMSiG-29125/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of’ 326/20): 1. ogłosił upadłość dłużnika Marty Antkowicz, zamieszkałej przy ul. Józefa Grotha 17 m. 9, 10-579 Olsztyn, PESEL 91080104687, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Plac Pułaskiego 3/2, 10-514 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 981. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 112/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29925
 • Dodano: 2021-05-11 10:10:57
 • Administrator

Bażanowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29926. Bażanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1834/20/4, X GUp 463/21/4. [BMSiG-28988/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, sygn. akt X GU 1834/20/4, ogłoszona została upadłość Katarzyny Bażanowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Łące (kod 43-241), plac Jana Kupca 3, PESEL 68012608320, NIP 6381466921. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 463/21/4. Syndyka wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1436. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa nr 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29926
 • Dodano: 2021-05-11 10:12:28
 • Administrator

Bażanowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29926. Bażanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1834/20/4, X GUp 463/21/4. [BMSiG-28988/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, sygn. akt X GU 1834/20/4, ogłoszona została upadłość Katarzyny Bażanowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Łące (kod 43-241), plac Jana Kupca 3, PESEL 68012608320, NIP 6381466921. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 463/21/4. Syndyka wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1436. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa nr 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29926
 • Dodano: 2021-05-11 10:12:32
 • Administrator

Biadalski Bolesław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29927. Biadalski Bolesław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 117/21 of, VIII GUp 166/21 of. [BMSiG-29155/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 117/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 26 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Bolesława Biadalskiego, numer PESEL 49011716519, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068; adres: ul. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 166/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 166/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29927
 • Dodano: 2021-05-11 10:13:20
 • Administrator

Biadalski Bolesław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29927. Biadalski Bolesław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 117/21 of, VIII GUp 166/21 of. [BMSiG-29155/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 117/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 26 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Bolesława Biadalskiego, numer PESEL 49011716519, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068; adres: ul. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 166/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 166/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29927
 • Dodano: 2021-05-11 10:13:24
 • Administrator

Bobyk Marek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29928. Bobyk Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 601/21/1, X GUp 484/21/1. [BMSiG-29020/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 kwietnia 2021 roku, pod sygn. akt X GU 601/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Marka Bobyka (Bobyk) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 71022202396 oraz numer NIP 6391653808, zamieszkałego w Bytomiu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 484/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29928
 • Dodano: 2021-05-11 10:21:50
 • Administrator

Bobyk Marek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29928. Bobyk Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 601/21/1, X GUp 484/21/1. [BMSiG-29020/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 kwietnia 2021 roku, pod sygn. akt X GU 601/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Marka Bobyka (Bobyk) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 71022202396 oraz numer NIP 6391653808, zamieszkałego w Bytomiu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 484/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29928
 • Dodano: 2021-05-11 10:21:53
 • Administrator

Bożyk Aleksandra

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29929. Bożyk Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 281/21, XIX GUp 476/21. [BMSiG-29067/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 281/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Aleksandry Bożyk, zam. w Warszawie (PESEL 83033000027), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 476/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29929
 • Dodano: 2021-05-11 10:22:48
 • Administrator

Bożyk Aleksandra

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29929. Bożyk Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 281/21, XIX GUp 476/21. [BMSiG-29067/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 281/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Aleksandry Bożyk, zam. w Warszawie (PESEL 83033000027), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 476/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29929
 • Dodano: 2021-05-11 10:22:51
 • Administrator

Bukała Alicja

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29930. Bukała Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 132/21 of, V GUp 132/21 of. [BMSiG-29137/2021] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 marca 2021 r., o sygn. akt V GU 132/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 1 marca 2021 r., ogłosił upadłość Alicji Bukały, numer PESEL 70051910560, zam. w Rzeszowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczono syndyka w osobie: Piotr Sitko, nr lic. 816, adres: ul. A. Fredry 10/11, kod pocztowy 35-005, miejscowość Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza; III. podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia IV. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 132/21 of; V. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; VII. osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29930
 • Dodano: 2021-05-11 10:27:01
 • Administrator

Bukała Alicja

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29930. Bukała Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 132/21 of, V GUp 132/21 of. [BMSiG-29137/2021] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 marca 2021 r., o sygn. akt V GU 132/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 1 marca 2021 r., ogłosił upadłość Alicji Bukały, numer PESEL 70051910560, zam. w Rzeszowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczono syndyka w osobie: Piotr Sitko, nr lic. 816, adres: ul. A. Fredry 10/11, kod pocztowy 35-005, miejscowość Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza; III. podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia IV. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 132/21 of; V. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; VII. osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29930
 • Dodano: 2021-05-11 10:27:04
 • Administrator

Chudzik Beata

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29931. Chudzik Beata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 109/21, XII GUp 107/21. [BMSiG-28900/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku, ogłoszono upadłość Beaty Chudzik (PESEL 80111213869, NIP 8581571210), zamieszkałej przy ul. Okólnej 66, 71-742 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 107/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 38-40 pok. 108, 70-100 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 107/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29931
 • Dodano: 2021-05-11 10:28:01
 • Administrator

Chudzik Beata

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29931. Chudzik Beata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 109/21, XII GUp 107/21. [BMSiG-28900/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku, ogłoszono upadłość Beaty Chudzik (PESEL 80111213869, NIP 8581571210), zamieszkałej przy ul. Okólnej 66, 71-742 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 107/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 38-40 pok. 108, 70-100 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 107/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29931
 • Dodano: 2021-05-11 10:28:05
 • Administrator

Drewniak Franciszek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29932. Drewniak Franciszek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/21 of, V GUp 74/21 of. [BMSiG-28935/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 74/21 of ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Franciszka Drewniaka, PESEL 52060700936, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Głogowie 67-200, ul. Gimnastyczna 14. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w przepisie art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, powołując się na sygn. akt V GUp 74/21 of. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego, nr licencji 474, adres do doręczeń: ul. Wolności 23, 58-260 Bielawa. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29932
 • Dodano: 2021-05-11 10:29:12
 • Administrator

Drewniak Franciszek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29932. Drewniak Franciszek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/21 of, V GUp 74/21 of. [BMSiG-28935/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 74/21 of ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Franciszka Drewniaka, PESEL 52060700936, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Głogowie 67-200, ul. Gimnastyczna 14. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w przepisie art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, powołując się na sygn. akt V GUp 74/21 of. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego, nr licencji 474, adres do doręczeń: ul. Wolności 23, 58-260 Bielawa. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29932
 • Dodano: 2021-05-11 10:29:17
 • Administrator

Faryna Jolanta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29933. Faryna Jolanta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 624/21/6, X GUp 465/21/6. [BMSiG-29029/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 kwietnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 624/21/6, ogłoszona została upadłość Jolanty Faryny (Faryna), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 73051806642, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Broniewskiego 6/13. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 465/21/6. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka (Krupanek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29933
 • Dodano: 2021-05-11 10:30:12
 • Administrator

Faryna Jolanta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29933. Faryna Jolanta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 624/21/6, X GUp 465/21/6. [BMSiG-29029/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 kwietnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 624/21/6, ogłoszona została upadłość Jolanty Faryny (Faryna), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 73051806642, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Broniewskiego 6/13. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 465/21/6. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka (Krupanek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29933
 • Dodano: 2021-05-11 10:30:16
 • Administrator

Fereniec Bożena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29934. Fereniec Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1449/20, XIX GUp 447/21. [BMSiG-28817/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Bożenę Fereniec, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 1449/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Bożeny Fereniec, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 77042705169. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt XIX GUp 447/21. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postepowania upadłościowego (XIX GUp 447/21). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29934
 • Dodano: 2021-05-11 10:31:09
 • Administrator

Fereniec Bożena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29934. Fereniec Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1449/20, XIX GUp 447/21. [BMSiG-28817/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Bożenę Fereniec, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 1449/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Bożeny Fereniec, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 77042705169. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt XIX GUp 447/21. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postepowania upadłościowego (XIX GUp 447/21). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29934
 • Dodano: 2021-05-11 10:31:11
 • Administrator

Filipowicz Alicja

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29935. Filipowicz Alicja. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1145/20, VI GUp 192/21. [BMSiG-29074/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r.: I. ogłosił upadłość dłużnika Alicji Filipowicz, PESEL 47020202782, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 72-200 Słupsk, ul. gen. Bora Komorowskiego 16/28; II. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył na syndyka Grant Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Bartłomieja Domagalskiego - nr 944, licencja doradcy restrukturyzacyjnego Michała Figury - nr 815, adres: 81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15 lok. 1002); V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczył Zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. przyznał syndykowi masy upadłości Grant Finance sp. z o.o. zaliczkę w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; IX. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 192/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29935
 • Dodano: 2021-05-11 10:32:09
 • Administrator

Filipowicz Alicja

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29935. Filipowicz Alicja. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1145/20, VI GUp 192/21. [BMSiG-29074/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r.: I. ogłosił upadłość dłużnika Alicji Filipowicz, PESEL 47020202782, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 72-200 Słupsk, ul. gen. Bora Komorowskiego 16/28; II. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył na syndyka Grant Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Bartłomieja Domagalskiego - nr 944, licencja doradcy restrukturyzacyjnego Michała Figury - nr 815, adres: 81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15 lok. 1002); V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczył Zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. przyznał syndykowi masy upadłości Grant Finance sp. z o.o. zaliczkę w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; IX. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 192/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29935
 • Dodano: 2021-05-11 10:32:13
 • Administrator

Gabryś Emilia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29936. Gabryś Emilia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 424/21, VIII GUp 490/21. [BMSiG-28970/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 424/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Emilii Gabryś (PESEL 88091412900), zamieszkałej: Stróża nr 122, kod pocztowy 32-431, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 490/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29936
 • Dodano: 2021-05-11 10:35:06
 • Administrator

Gabryś Emilia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29936. Gabryś Emilia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 424/21, VIII GUp 490/21. [BMSiG-28970/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 424/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Emilii Gabryś (PESEL 88091412900), zamieszkałej: Stróża nr 122, kod pocztowy 32-431, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 490/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29936
 • Dodano: 2021-05-11 10:35:10
 • Administrator

Gburczyk Ziemowit

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-11. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 29937. Gburczyk Ziemowit. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 80/21. [BMSiG-29055/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie V GU 80/21 postanowiono sprostować oczywistą omyłkę w punkcie 1. sentencji postanowienia z dnia 25.03.2021 r. wydanego w przedmiocie ogłoszenia upadłości poprzez wskazanie prawidłowej nazwy miejscowości - „Papowo Biskupie” w miejsce błędnie wpisanej „Papowo Toruńskie”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29937
 • Dodano: 2021-05-11 10:35:28
 • Administrator

Głodek Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29938. Głodek Damian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 213/21/3, X GUp 491/21/3. [BMSiG-28919/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 27.04.2021 r., pod sygn. akt X GU 213/21/3, ogłoszona została upadłość Damiana Głodek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Orzeszu, posiadającego numer PESEL 70020605477. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 491/21/3. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29938
 • Dodano: 2021-05-11 10:36:27
 • Administrator

Głodek Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29938. Głodek Damian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 213/21/3, X GUp 491/21/3. [BMSiG-28919/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 27.04.2021 r., pod sygn. akt X GU 213/21/3, ogłoszona została upadłość Damiana Głodek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Orzeszu, posiadającego numer PESEL 70020605477. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 491/21/3. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29938
 • Dodano: 2021-05-11 10:36:31
 • Administrator

Główczak Miłosz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29939. Główczak Miłosz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 117/21, VI GUp 145/21 of. [BMSiG-28847/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 marca 2021 r., o sygn. akt VI GU 117/21, na skutek wniosku złożonego 4 marca 2021 r., ogłosił upadłość Miłosza Główczaka, PESEL 87112812752, NIP 5482459046, zamieszkałego w Górkach Wielkich (43-436), przy ul. Długiej 69, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Rezy (Reza), nr 741 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice, adres mail: syndyk_m.reza@wp.pl, telefon: 502 271 881, 32 232 70 55, rachunek bankowy: 80 1020 3714 0000 4502 0404 4897. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 145/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29939
 • Dodano: 2021-05-11 10:37:33
 • Administrator

Główczak Miłosz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29939. Główczak Miłosz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 117/21, VI GUp 145/21 of. [BMSiG-28847/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 marca 2021 r., o sygn. akt VI GU 117/21, na skutek wniosku złożonego 4 marca 2021 r., ogłosił upadłość Miłosza Główczaka, PESEL 87112812752, NIP 5482459046, zamieszkałego w Górkach Wielkich (43-436), przy ul. Długiej 69, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Rezy (Reza), nr 741 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice, adres mail: syndyk_m.reza@wp.pl, telefon: 502 271 881, 32 232 70 55, rachunek bankowy: 80 1020 3714 0000 4502 0404 4897. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 145/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29939
 • Dodano: 2021-05-11 10:37:36
 • Administrator

Góral Iwona

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29940. Góral Iwona. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 254/21/4, X GUp 464/21/4. [BMSiG-28993/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, sygn. akt X GU 254/21/4, ogłoszona została upadłość Iwony Góral - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu (kod 41-200), ul. Kaliska 17/147, PESEL 58021102766, NIP 6441041528. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 464/21/4. Syndyka wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1436. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa nr 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29940
 • Dodano: 2021-05-11 10:38:52
 • Administrator

Góral Iwona

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29940. Góral Iwona. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 254/21/4, X GUp 464/21/4. [BMSiG-28993/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, sygn. akt X GU 254/21/4, ogłoszona została upadłość Iwony Góral - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu (kod 41-200), ul. Kaliska 17/147, PESEL 58021102766, NIP 6441041528. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 464/21/4. Syndyka wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1436. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa nr 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29940
 • Dodano: 2021-05-11 10:38:56
 • Administrator

Gryboś Marek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29941. Gryboś Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1517/20/9, X GUp 473/21/9. [BMSiG-29000/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1517/20/9, ogłosił upadłość Marka Grybosia (Gryboś) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 41-902 Mikołów, ul. Królowej Jadwigi 7/29, posiadającego numer PESEL 59040416177. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 473/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1436). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29941
 • Dodano: 2021-05-11 10:39:59
 • Administrator

Gryboś Marek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29941. Gryboś Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1517/20/9, X GUp 473/21/9. [BMSiG-29000/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1517/20/9, ogłosił upadłość Marka Grybosia (Gryboś) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 41-902 Mikołów, ul. Królowej Jadwigi 7/29, posiadającego numer PESEL 59040416177. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 473/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1436). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29941
 • Dodano: 2021-05-11 10:40:02
 • Administrator

Grzanka Marek

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29942. Grzanka Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 524/21, VIII GUp 465/21/S. [BMSiG-28946/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 524/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Marka Grzanki (Grzanka), PESEL 56031505436, zamieszkałego: ul. Mlaskotów 5 m. 1, 30-117 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Kadłuczki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 298; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, 31-516 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 465/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29942
 • Dodano: 2021-05-11 10:42:10
 • Administrator

Grzanka Marek

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29942. Grzanka Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 524/21, VIII GUp 465/21/S. [BMSiG-28946/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 524/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Marka Grzanki (Grzanka), PESEL 56031505436, zamieszkałego: ul. Mlaskotów 5 m. 1, 30-117 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Kadłuczki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 298; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, 31-516 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 465/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29942
 • Dodano: 2021-05-11 10:42:13
 • Administrator

Gut Tadeusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29943. Gut Tadeusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 223/21/3, X GUp 493/21/3. [BMSiG-28952/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 27.04.2021 r., pod sygn. akt X GU 223/21/3, ogłoszona została upadłość Tadeusza Gut - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, posiadającego numer PESEL 66032007653. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 493/21/3. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29943
 • Dodano: 2021-05-11 10:43:04
 • Administrator

Gut Tadeusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29943. Gut Tadeusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 223/21/3, X GUp 493/21/3. [BMSiG-28952/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 27.04.2021 r., pod sygn. akt X GU 223/21/3, ogłoszona została upadłość Tadeusza Gut - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, posiadającego numer PESEL 66032007653. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 493/21/3. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29943
 • Dodano: 2021-05-11 10:43:08
 • Administrator

Hantszel Jolanta

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-02-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29944. Hantszel Jolanta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/21, V GUp 65/21. [BMSiG-28994/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 24/21, na skutek wniosku złożonego 1 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Jolanty Hantszel (PESEL 56040306282) zamieszkałej przy ul. Tkackiej 17/3 w Jeleniej Górze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240; ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 65/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29944
 • Dodano: 2021-05-11 10:44:01
 • Administrator

Hantszel Jolanta

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29944. Hantszel Jolanta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/21, V GUp 65/21. [BMSiG-28994/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 24/21, na skutek wniosku złożonego 1 lutego 2021 r. ogłosił upadłość Jolanty Hantszel (PESEL 56040306282) zamieszkałej przy ul. Tkackiej 17/3 w Jeleniej Górze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240; ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 65/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29944
 • Dodano: 2021-05-11 10:44:07
 • Administrator

Harasimiuk Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29945. Harasimiuk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1961/20, XIX GUp 404/21. [BMSiG-28934/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika o sygn. akt XIX GU 1961/20: 1. Ogłosił upadłość MAŁGORZATY HARASIMIUK, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 03-611), PESEL 94111303563, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. Wskazał, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1802), która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 roku; 3. Wyznaczył syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 124) (uzupełnienie syndyka: adres syndyka: 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 11 lok. 33); 4. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi Danucie Kurkiewicz na adres wskazany przez niego w ogłoszeniu, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. Wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. Przyznał syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów pozstępowania w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); 7. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W tym celu należy najpierw wnieść o pisemne uzasadnienie orzeczenia oraz doręczenie postanowienia wraz z orzeczeniem w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wraz z dowodem opłaty w wysokości 100 złotych), a następnie wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 404/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29945
 • Dodano: 2021-05-11 10:45:02
 • Administrator

Harasimiuk Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29945. Harasimiuk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1961/20, XIX GUp 404/21. [BMSiG-28934/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika o sygn. akt XIX GU 1961/20: 1. Ogłosił upadłość MAŁGORZATY HARASIMIUK, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 03-611), PESEL 94111303563, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. Wskazał, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1802), która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 roku; 3. Wyznaczył syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 124) (uzupełnienie syndyka: adres syndyka: 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 11 lok. 33); 4. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi Danucie Kurkiewicz na adres wskazany przez niego w ogłoszeniu, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. Wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. Przyznał syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów pozstępowania w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); 7. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W tym celu należy najpierw wnieść o pisemne uzasadnienie orzeczenia oraz doręczenie postanowienia wraz z orzeczeniem w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wraz z dowodem opłaty w wysokości 100 złotych), a następnie wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 404/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29945
 • Dodano: 2021-05-11 10:45:05
 • Administrator

Janus Aleksandra

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29946. Janus Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 139/21 of, VIII GUp 203/21 of. [BMSiG-29143/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 kwietnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 139/21 of, na skutek wniosku złożonego 10 marca 2021 r. ogłosił upadłość Aleksandry Janus (PESEL 98091403907), zamieszkałej we Trzebnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869, adres: ul. Armii Krajowej 4b/7, Wrocław 50-541). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 203/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29946
 • Dodano: 2021-05-11 10:45:50
 • Administrator

Janus Aleksandra

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29946. Janus Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 139/21 of, VIII GUp 203/21 of. [BMSiG-29143/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 kwietnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 139/21 of, na skutek wniosku złożonego 10 marca 2021 r. ogłosił upadłość Aleksandry Janus (PESEL 98091403907), zamieszkałej we Trzebnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869, adres: ul. Armii Krajowej 4b/7, Wrocław 50-541). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 203/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29946
 • Dodano: 2021-05-11 10:45:53
 • Administrator

Jarosz Sebastian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29947. Jarosz Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1505/20/9, X GUp 472/21/9. [BMSiG-29024/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1505/20/9, ogłosił upadłość Sebastiana Jarosza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 40-750 Katowice, ul. Leszczynowa 3A, posiadającego numer PESEL 76050918394, NIP 6411811795. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 472/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1436). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29947
 • Dodano: 2021-05-11 10:47:02
 • Administrator

Jarosz Sebastian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29947. Jarosz Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1505/20/9, X GUp 472/21/9. [BMSiG-29024/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1505/20/9, ogłosił upadłość Sebastiana Jarosza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 40-750 Katowice, ul. Leszczynowa 3A, posiadającego numer PESEL 76050918394, NIP 6411811795. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 472/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Sławomira Bielskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1436). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Skrytka pocztowa 53, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29947
 • Dodano: 2021-05-11 10:47:06
 • Administrator

Jastrzębski Eryk

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29948. Jastrzębski Eryk. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 76/21of, V GUp 87/21of. [BMSiG-29008/2021] Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Eryka Jastrzębskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Eryka Jastrzębskiego, zamieszkałego: Kaszów 19, Stara Błotnica 26-806, posługującego się numerem PESEL 83102406152, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-600 Plac Jagielloński 6 lok. 1; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w tym postępowaniu; 4. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; 6. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29948
 • Dodano: 2021-05-11 10:48:11
 • Administrator

Jastrzębski Eryk

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29948. Jastrzębski Eryk. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 76/21of, V GUp 87/21of. [BMSiG-29008/2021] Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Eryka Jastrzębskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Eryka Jastrzębskiego, zamieszkałego: Kaszów 19, Stara Błotnica 26-806, posługującego się numerem PESEL 83102406152, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-600 Plac Jagielloński 6 lok. 1; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w tym postępowaniu; 4. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; 6. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29948
 • Dodano: 2021-05-11 10:48:17
 • Administrator

Jaworski Maykel

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29949. Jaworski Maykel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 19/21, XIX GUp 418/21. [BMSiG-28909/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika o sygn. akt XIX GU 19/21: 1. Ogłosił upadłość MAYKELA JAWORSKIEGO, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-495), PESEL 94051603213, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. Określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. Wyznaczył syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 124) (uzupełnienie syndyka: adres syndyka: 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 11 lok. 33); 4. Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi Danucie Kurkiewicz na adres wskazany przez syndyka w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. Wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 19/21 (na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. Przyznał syndykowi Danucie Kurkiewicz zaliczkę na pokrycie kosztów pozstępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka o numerze 74 1090 1030 0000 00014477 3504. Pouczenie Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W tym celu należy najpierw wnieść o pisemne uzasadnienie orzeczenia oraz doręczenie postanowienia wraz z orzeczeniem w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wraz z dowodem opłaty w wysokości 100 złotych), a następnie wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 418/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29949
 • Dodano: 2021-05-11 10:49:12
 • Administrator

Jaworski Maykel

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29949. Jaworski Maykel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 19/21, XIX GUp 418/21. [BMSiG-28909/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika o sygn. akt XIX GU 19/21: 1. Ogłosił upadłość MAYKELA JAWORSKIEGO, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-495), PESEL 94051603213, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. Określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. Wyznaczył syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 124) (uzupełnienie syndyka: adres syndyka: 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 11 lok. 33); 4. Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi Danucie Kurkiewicz na adres wskazany przez syndyka w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. Wezwał wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 19/21 (na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. Przyznał syndykowi Danucie Kurkiewicz zaliczkę na pokrycie kosztów pozstępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka o numerze 74 1090 1030 0000 00014477 3504. Pouczenie Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W tym celu należy najpierw wnieść o pisemne uzasadnienie orzeczenia oraz doręczenie postanowienia wraz z orzeczeniem w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wraz z dowodem opłaty w wysokości 100 złotych), a następnie wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 418/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29949
 • Dodano: 2021-05-11 10:49:16
 • Administrator

Jura Julia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29950. Jura Julia. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 556/21/6, X GUp 426/21/6. [BMSiG-28976/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 kwietnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 556/21/6, ogłoszona została upadłość Julii Jury (Jura), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 48041715804, zamieszkałej w Rogoźniku, adres: 42-583 Rogoźnik, Os. Robotnicze 19/17. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 426/21/6. Na syndyka wyznaczono Andrzeja Kustosika (Kustosik), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 95. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Warszawska 1/7, 41-200 Sosnowiec, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29950
 • Dodano: 2021-05-11 10:50:33
 • Administrator

Jura Julia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29950. Jura Julia. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 556/21/6, X GUp 426/21/6. [BMSiG-28976/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 kwietnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 556/21/6, ogłoszona została upadłość Julii Jury (Jura), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 48041715804, zamieszkałej w Rogoźniku, adres: 42-583 Rogoźnik, Os. Robotnicze 19/17. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 426/21/6. Na syndyka wyznaczono Andrzeja Kustosika (Kustosik), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 95. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Warszawska 1/7, 41-200 Sosnowiec, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29950
 • Dodano: 2021-05-11 10:50:37
 • Administrator

Kacperek Maria

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29951. Kacperek Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/21, V GUp 177/21. [BMSiG-29096/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14.04.2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 142/21 (V GUp 177/21): 1. ogłoszono upadłość dłużnika Marii Kacperek, zamieszkałej pod adresem: ul. Lipnowska 51/5, 87-162 Lubicz Górny, PESEL 62060715322, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. w Toruniu (nr licencji 1078); 3. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwano wierzycieli dłużnika Marii Kacperek do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Marii Kacperek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29951
 • Dodano: 2021-05-11 10:51:40
 • Administrator

Kacperek Maria

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29951. Kacperek Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/21, V GUp 177/21. [BMSiG-29096/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14.04.2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 142/21 (V GUp 177/21): 1. ogłoszono upadłość dłużnika Marii Kacperek, zamieszkałej pod adresem: ul. Lipnowska 51/5, 87-162 Lubicz Górny, PESEL 62060715322, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. w Toruniu (nr licencji 1078); 3. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwano wierzycieli dłużnika Marii Kacperek do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Marii Kacperek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29951
 • Dodano: 2021-05-11 10:51:43
 • Administrator

Kędzierska Sylwia i Kędzierski Daniel

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29952. Kędzierska Sylwia i Kędzierski Daniel. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 115/21, XV GUp 209/21. [BMSiG-29052/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 115/21 ogłosił upadłość Sylwii Kędzierskiej (PESEL 79030711842, NIP 6651932699) i Daniela Kędzierskiego (PESEL 75042505994, NIP 5561214209) nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29952
 • Dodano: 2021-05-11 10:52:45
 • Administrator

Kędzierska Sylwia i Kędzierski Daniel

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29952. Kędzierska Sylwia i Kędzierski Daniel. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 115/21, XV GUp 209/21. [BMSiG-29052/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 115/21 ogłosił upadłość Sylwii Kędzierskiej (PESEL 79030711842, NIP 6651932699) i Daniela Kędzierskiego (PESEL 75042505994, NIP 5561214209) nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29952
 • Dodano: 2021-05-11 10:52:49
 • Administrator

Kędzierski Damian

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29953. Kędzierski Damian. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/21, V GUp 163/21. [BMSiG-29084/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 166/21 (nowa sygn. akt V GUp 163/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Damiana Kędzierskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Wojska Polskiego 35/50, 87-800 Włocławek, PESEL 90021316194, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznacza syndyka - Dariusza Galek (nr licencji 452), adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno. Sąd określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Sąd wzywa wierzycieli Damiana Kędzierskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Damiana Kędzierskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Sąd poucza: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29953
 • Dodano: 2021-05-11 10:54:20
 • Administrator

Kędzierski Damian

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29953. Kędzierski Damian. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 166/21, V GUp 163/21. [BMSiG-29084/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 166/21 (nowa sygn. akt V GUp 163/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Damiana Kędzierskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Wojska Polskiego 35/50, 87-800 Włocławek, PESEL 90021316194, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznacza syndyka - Dariusza Galek (nr licencji 452), adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno. Sąd określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Sąd wzywa wierzycieli Damiana Kędzierskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Damiana Kędzierskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Sąd poucza: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29953
 • Dodano: 2021-05-11 10:54:23
 • Administrator

Knopik Danuta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29954. Knopik Danuta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 76/21, VIII GUp 129/21. [BMSiG-28890/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 76/21, ogłosił upadłość Danuty Knopik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 59122306923, NIP 5740001312. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzeli, nr lic. 926, adres biura: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 129/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29954
 • Dodano: 2021-05-11 10:58:48
 • Administrator

Knopik Danuta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29954. Knopik Danuta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 76/21, VIII GUp 129/21. [BMSiG-28890/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 76/21, ogłosił upadłość Danuty Knopik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 59122306923, NIP 5740001312. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzeli, nr lic. 926, adres biura: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 129/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29954
 • Dodano: 2021-05-11 10:58:51
 • Administrator

Koczara Monika

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29955. Koczara Monika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 107/21, XV GUp 208/21. [BMSiG-29031/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 107/21 ogłosił upadłość Moniki Koczary (PESEL 86042304803) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C/ pok. 24, 85-746 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29955
 • Dodano: 2021-05-11 10:59:33
 • Administrator

Koczara Monika

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29955. Koczara Monika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 107/21, XV GUp 208/21. [BMSiG-29031/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 107/21 ogłosił upadłość Moniki Koczary (PESEL 86042304803) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C/ pok. 24, 85-746 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29955
 • Dodano: 2021-05-11 10:59:37
 • Administrator

Kracla Anna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29956. Kracla Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/21 of, V GUp 71/21 of. [BMSiG-28951/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. w Legnicy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 37/21 of postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Kracli, zamieszkałej: ul. Gnieźnieńska 46, 67-200 Głogów, o nr PESEL 75070405008, obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Dariusza Rapacza, numer licencji 1518, adres do doręczeń: ul. Złotoryjska 16/18/2A, 59-220 Legnica; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać Syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500 zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 71/21 of. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29956
 • Dodano: 2021-05-11 11:00:34
 • Administrator

Kracla Anna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29956. Kracla Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/21 of, V GUp 71/21 of. [BMSiG-28951/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. w Legnicy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 37/21 of postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Kracli, zamieszkałej: ul. Gnieźnieńska 46, 67-200 Głogów, o nr PESEL 75070405008, obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Dariusza Rapacza, numer licencji 1518, adres do doręczeń: ul. Złotoryjska 16/18/2A, 59-220 Legnica; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać Syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500 zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 71/21 of. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29956
 • Dodano: 2021-05-11 11:00:37
 • Administrator

Kracla Leszek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29957. Kracla Leszek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 38/21 of, V GUp 72/21 of. [BMSiG-28969/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r., w Legnicy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 38/21 of, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Kracli, zamieszkałego: ul. Gnieźnieńska 46, 67-200 Głogów, o nr PESEL 76122204693, obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Rapacza, numer licencji 1518, adres do doręczeń: ul. Złotoryjska 16/18/2A, 59-220 Legnica; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 72/21 of. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29957
 • Dodano: 2021-05-11 11:01:30
 • Administrator

Kracla Leszek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29957. Kracla Leszek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 38/21 of, V GUp 72/21 of. [BMSiG-28969/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r., w Legnicy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 38/21 of, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Kracli, zamieszkałego: ul. Gnieźnieńska 46, 67-200 Głogów, o nr PESEL 76122204693, obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Rapacza, numer licencji 1518, adres do doręczeń: ul. Złotoryjska 16/18/2A, 59-220 Legnica; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 72/21 of. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29957
 • Dodano: 2021-05-11 11:01:33
 • Administrator

Modrzewski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-04-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29958. Modrzewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/21 of, V GUp 60/21 of. [BMSiG-28844/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., o sygn. akt V GU 37/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 25 lutego 2021 r., ogłosił upadłość Krzysztofa Modrzewskiego, zamieszkałego w miejscowości Byszwałd 49, gm. Lubawa, 14-260 Lubawa, numer PESEL 79072315017, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576, Biuro Syndyka, ul. Wojska Polskiego 14/2, 82-200 Malbork. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 60/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29958
 • Dodano: 2021-05-11 11:04:03
 • Administrator

Modrzewski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29958. Modrzewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/21 of, V GUp 60/21 of. [BMSiG-28844/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r., o sygn. akt V GU 37/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 25 lutego 2021 r., ogłosił upadłość Krzysztofa Modrzewskiego, zamieszkałego w miejscowości Byszwałd 49, gm. Lubawa, 14-260 Lubawa, numer PESEL 79072315017, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576, Biuro Syndyka, ul. Wojska Polskiego 14/2, 82-200 Malbork. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 60/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29958
 • Dodano: 2021-05-11 11:04:10
 • Administrator

Kwaśniak Mirosława

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29959. Kwaśniak Mirosława. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1044/20, XIV GUp 139/21. [BMSiG-28968/2021] Sygn. akt XIV GU 1044/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Mirosławy Kwaśniak, numer PESEL 52071008348, NIP 7282550820, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 139/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Pilota Stanisława Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29959
 • Dodano: 2021-05-11 11:05:15
 • Administrator

Kwaśniak Mirosława

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29959. Kwaśniak Mirosława. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1044/20, XIV GUp 139/21. [BMSiG-28968/2021] Sygn. akt XIV GU 1044/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Mirosławy Kwaśniak, numer PESEL 52071008348, NIP 7282550820, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 139/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Pilota Stanisława Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29959
 • Dodano: 2021-05-11 11:05:19
 • Administrator

Kwiatkowski Tomasz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29960. Kwiatkowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 858/20 of, VIII GUp 156/21 of. [BMSiG-29156/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 kwietnia 2021 r.,o sygn. akt VIII GU 858/20 of, na skutek wniosku złożonego 8 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Tomasza Kwiatkowskiego, numer PESEL 76012412892, zamieszkałego w miejscowości Kiełczów (55-093), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068, adres: ul. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 156/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 156/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29960
 • Dodano: 2021-05-11 11:06:26
 • Administrator

Kwiatkowski Tomasz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29960. Kwiatkowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 858/20 of, VIII GUp 156/21 of. [BMSiG-29156/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 kwietnia 2021 r.,o sygn. akt VIII GU 858/20 of, na skutek wniosku złożonego 8 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Tomasza Kwiatkowskiego, numer PESEL 76012412892, zamieszkałego w miejscowości Kiełczów (55-093), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068, adres: ul. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 156/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 156/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29960
 • Dodano: 2021-05-11 11:06:30
 • Administrator

Kwiecień Sylwia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29961. Kwiecień Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/21 of, VIII GUp 212/21 of. [BMSiG-29099/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 6/21 of, na skutek wniosku Upadłej złożonego w dniu 31 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Sylwii Kwiecień (PESEL 87030216342, NIP 7521409480), zamieszkałej w Goszczynie 20, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 212/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 212/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 89/2021 (6234) z dnia 11 maja 2021 r. → Pozycja 29961
 • Dodano: 2021-05-11 11:07:52
 • Administrator

Kwiecień Sylwia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 29961. Kwiecień Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/21 of, VIII GUp 212/21 of. [BMSiG-29099/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 6/21 of, na skutek wniosku Upadłej złożonego w dniu 31 grudnia 2020 r., ogłosił upadłość Sylwii Kwiecień (PESEL 87030216342, NIP 7521409480), zamieszkałej w Goszczynie 20, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 212/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 212/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba upraw