Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1373

Doradców restrukturyzacyjnych

42089

Postępowań upadłościowych

14

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Andrzejewska Iwona

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47046. Andrzejewska Iwona. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 331/20 of, VI GUp 247/20 of. [BMSiG-47644/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 331/20 of, na skutek wniosku złożonego 3 lipca 2020 r., ogłosił upadłość Iwony Andrzejewskiej, numer PESEL 73061401527, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Barteczka nr 29/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312, rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 247/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47046
 • Dodano: 2020-09-16 13:59:10
 • Administrator

Andrzejewska Iwona

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47046. Andrzejewska Iwona. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 331/20 of, VI GUp 247/20 of. [BMSiG-47644/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 331/20 of, na skutek wniosku złożonego 3 lipca 2020 r., ogłosił upadłość Iwony Andrzejewskiej, numer PESEL 73061401527, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Barteczka nr 29/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312, rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 247/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47046
 • Dodano: 2020-09-16 13:59:16
 • Administrator

Andrzejewski Tomasz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-07-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47047. Andrzejewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 332/20 of, VI GUp 246/20 of. [BMSiG-47566/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 332/20 of, na skutek wniosku złożonego 3 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Tomasza Andrzejewskiego, numer PESEL 72031403253, zamieszkałego: 43-400 Cieszyn, ul. Barteczka nr 29/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312. Rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 246/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47047
 • Dodano: 2020-09-16 14:00:07
 • Administrator

Andrzejewski Tomasz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47047. Andrzejewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 332/20 of, VI GUp 246/20 of. [BMSiG-47566/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 332/20 of, na skutek wniosku złożonego 3 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Tomasza Andrzejewskiego, numer PESEL 72031403253, zamieszkałego: 43-400 Cieszyn, ul. Barteczka nr 29/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312. Rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 246/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47047
 • Dodano: 2020-09-16 14:00:09
 • Administrator

Beszczyńska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-08-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47048. Beszczyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 287/20. [BMSiG-47636/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 287/20, ogłoszona została upadłość Małgorzaty Beszczyńskiej (PESEL 63042017601, NIP 8791426891), zamieszkałej przy ulicy Szewskiej 12/1 w miejscowości Chełmża (kod 87-140), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Nadolskiej. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47048
 • Dodano: 2020-09-16 14:00:54
 • Administrator

Beszczyńska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47048. Beszczyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 287/20. [BMSiG-47636/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 287/20, ogłoszona została upadłość Małgorzaty Beszczyńskiej (PESEL 63042017601, NIP 8791426891), zamieszkałej przy ulicy Szewskiej 12/1 w miejscowości Chełmża (kod 87-140), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Nadolskiej. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47048
 • Dodano: 2020-09-16 14:00:58
 • Administrator

Brzózko Piotr Paweł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47049. Brzózko Piotr Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 1008/20, XIX GUp 1164/20. [BMSiG-47573/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1008/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pawła Brzózko, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 90042705274, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Danielowi Zabłockiemu, na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1008/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1164/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47049
 • Dodano: 2020-09-16 14:01:44
 • Administrator

Brzózko Piotr Paweł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47049. Brzózko Piotr Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 1008/20, XIX GUp 1164/20. [BMSiG-47573/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1008/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pawła Brzózko, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 90042705274, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Danielowi Zabłockiemu, na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1008/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1164/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47049
 • Dodano: 2020-09-16 14:01:47
 • Administrator

Byśkiewicz Agata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-07-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47050. Byśkiewicz Agata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 314/20, VI GUp 237/20. [BMSiG-47693/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 314/20, na skutek wniosku złożonego 1 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Agaty Byśkiewicz, zamieszkałej w Bielsku-Białej, ul. Szkolna 14A/5, PESEL 81030913100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr 234 licencji doradcy restrukturyzacyjnego: adres: ul. Kreta 2a, 43-500 Czechowice-Dziedzice, adres e-mail: zb_gach@o2.pl tel. 605 272 233. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 237/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy, Referat Upadłości, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rach. tut. Sądu należną od wniosku opłatę w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47050
 • Dodano: 2020-09-16 14:02:38
 • Administrator

Byśkiewicz Agata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47050. Byśkiewicz Agata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 314/20, VI GUp 237/20. [BMSiG-47693/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 314/20, na skutek wniosku złożonego 1 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Agaty Byśkiewicz, zamieszkałej w Bielsku-Białej, ul. Szkolna 14A/5, PESEL 81030913100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr 234 licencji doradcy restrukturyzacyjnego: adres: ul. Kreta 2a, 43-500 Czechowice-Dziedzice, adres e-mail: zb_gach@o2.pl tel. 605 272 233. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 237/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy, Referat Upadłości, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rach. tut. Sądu należną od wniosku opłatę w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47050
 • Dodano: 2020-09-16 14:02:41
 • Administrator

Byśkiewicz Tomasz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-07-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47051. Byśkiewicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 315/20, VI GUp 238/20. [BMSiG-47683/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 315/20, na skutek wniosku złożonego 1 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Tomasza Byśkiewicza, zamieszkałego w Bielsku-Białej, ul. Szkolna 14A/5, PESEL 76081709437, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr 234 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Kreta 2a, 43-500 Czechowice-Dziedzice, adres e-mail: zb_gach@o2.pl tel. 605 272 233. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 238/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy, Referat Upadłości, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rach. tut. Sądu należną od wniosku opłatę w kwocie 100,00 zł pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47051
 • Dodano: 2020-09-16 14:03:30
 • Administrator

Byśkiewicz Tomasz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47051. Byśkiewicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 315/20, VI GUp 238/20. [BMSiG-47683/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 315/20, na skutek wniosku złożonego 1 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Tomasza Byśkiewicza, zamieszkałego w Bielsku-Białej, ul. Szkolna 14A/5, PESEL 76081709437, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr 234 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Kreta 2a, 43-500 Czechowice-Dziedzice, adres e-mail: zb_gach@o2.pl tel. 605 272 233. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 238/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy, Referat Upadłości, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rach. tut. Sądu należną od wniosku opłatę w kwocie 100,00 zł pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47051
 • Dodano: 2020-09-16 14:03:32
 • Administrator

Chibicki Piotr

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47052. Chibicki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1135/19, XIX GUp 1165/20. [BMSiG-47646/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1135/19, ogłosił upadłość Piotra Chibickiego, zamieszkałego w Piasecznie przy ul. Pelikanów 4B/5 (kod pocztowy 05-500), numer PESEL 71092807253, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1165/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47052
 • Dodano: 2020-09-16 14:04:16
 • Administrator

Chibicki Piotr

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47052. Chibicki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1135/19, XIX GUp 1165/20. [BMSiG-47646/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1135/19, ogłosił upadłość Piotra Chibickiego, zamieszkałego w Piasecznie przy ul. Pelikanów 4B/5 (kod pocztowy 05-500), numer PESEL 71092807253, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1165/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47052
 • Dodano: 2020-09-16 14:04:20
 • Administrator

Giedrys Stanisław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47055. Giedrys Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1104/20. [BMSiG-47449/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 1104/20: 1. ogłosił upadłość Stanisława Giedrysa (PESEL 63120102214), zamieszkałego w Warszawie (02-451) przy ul. Wałowickiej 8; 2. określił, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 652); 4. wezwał wierzycieli dłużnika do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kotsisa 2/4 lok. 22, 03-307 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1104/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszaw), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 7. wskazał, ze podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47055
 • Dodano: 2020-09-16 14:05:36
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 14:05:52

Giedrys Stanisław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47055. Giedrys Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1104/20. [BMSiG-47449/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 1104/20: 1. ogłosił upadłość Stanisława Giedrysa (PESEL 63120102214), zamieszkałego w Warszawie (02-451) przy ul. Wałowickiej 8; 2. określił, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 652); 4. wezwał wierzycieli dłużnika do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kotsisa 2/4 lok. 22, 03-307 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1104/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszaw), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 7. wskazał, ze podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47055
 • Dodano: 2020-09-16 14:05:45
 • Administrator

Fryt Mirosław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-08-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47056. Fryt Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 348/20, XV GU 565/20. [BMSiG-47670/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.08.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 565/20, ogłosił upadłość Mirosława Fryt (numer PESEL 71032504178), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnej 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Marek Hopcia, PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47056
 • Dodano: 2020-09-16 14:06:35
 • Administrator

Fryt Mirosław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47056. Fryt Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 348/20, XV GU 565/20. [BMSiG-47670/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.08.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 565/20, ogłosił upadłość Mirosława Fryt (numer PESEL 71032504178), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnej 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Marek Hopcia, PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47056
 • Dodano: 2020-09-16 14:06:38
 • Administrator

Godek Rafał

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47057. Godek Rafał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 276/20, V GUp 235/20. [BMSiG-47675/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 276/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Godek, zamieszkałego pod adresem: Stolno 71, 86-212 Stolno, PESEL 76011712993, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Szulca (nr licencji: 1162), 4. wezwać wierzycieli upadłego Rafała Godek do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Tomasz Szulc, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłego Rafała Godek zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 235/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47057
 • Dodano: 2020-09-16 14:07:40
 • Administrator

Godek Rafał

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47057. Godek Rafał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 276/20, V GUp 235/20. [BMSiG-47675/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 276/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Godek, zamieszkałego pod adresem: Stolno 71, 86-212 Stolno, PESEL 76011712993, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Szulca (nr licencji: 1162), 4. wezwać wierzycieli upadłego Rafała Godek do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Tomasz Szulc, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłego Rafała Godek zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 235/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47057
 • Dodano: 2020-09-16 14:07:43
 • Administrator

Graniowiecki Piotr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-07-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47058. Graniowiecki Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 353/20 of, VI GUp 167/20/of/S. [BMSiG-47641/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VI GU 353/20 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Graniowieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Słupsku 76-200, przy ul. Stanisława Małachowskiego 31/7, nr PESEL 61041104432, nr NIP 8391591899, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich do zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć jako syndyka Monikę Piwkowską-Skuza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 27; adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy, Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VI GUp 167/20/of/S. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47058
 • Dodano: 2020-09-16 14:08:40
 • Administrator

Graniowiecki Piotr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47058. Graniowiecki Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 353/20 of, VI GUp 167/20/of/S. [BMSiG-47641/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VI GU 353/20 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Graniowieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Słupsku 76-200, przy ul. Stanisława Małachowskiego 31/7, nr PESEL 61041104432, nr NIP 8391591899, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich do zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć jako syndyka Monikę Piwkowską-Skuza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 27; adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy, Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VI GUp 167/20/of/S. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47058
 • Dodano: 2020-09-16 14:08:44
 • Administrator

Hawryluk Romuald

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-08-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47059. Hawryluk Romuald. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 235/20. [BMSiG-47612/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku sprawy z wniosku Romualda Hawryluka, wydał postanowienie, w którym: 1. postanowił ogłosić upadłość dłużnika Romualda Hawryluka, zam.: ul. St. Dubois 22 m. 12, 15-349 Białystok, PESEL 52020710119, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. na syndyka wyznaczyć Adaminę Partycką-Skrzypek (nr licencji 777); 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na adres: ul. Gabriela Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin; 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, za pośrednictwem Sadu Rejonowego w Białymstoku. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 235/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47059
 • Dodano: 2020-09-16 14:09:41
 • Administrator

Hawryluk Romuald

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47059. Hawryluk Romuald. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 235/20. [BMSiG-47612/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku sprawy z wniosku Romualda Hawryluka, wydał postanowienie, w którym: 1. postanowił ogłosić upadłość dłużnika Romualda Hawryluka, zam.: ul. St. Dubois 22 m. 12, 15-349 Białystok, PESEL 52020710119, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. na syndyka wyznaczyć Adaminę Partycką-Skrzypek (nr licencji 777); 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na adres: ul. Gabriela Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin; 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, za pośrednictwem Sadu Rejonowego w Białymstoku. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 235/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47059
 • Dodano: 2020-09-16 14:09:43
 • Administrator

Herrmann Bogusław

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47060. Herrmann Bogusław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/20 of, V GUp 170/20 of. [BMSiG-47578/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.08.2020 r., sygn. akt V GU 187/20 of, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Bogusława Herrmann, PESEL 47030315434, zamieszkałego: 48-140 Dzbańce - Osiedle 14/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. Wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na niżej podany adres; VI. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1316, adres; Kancelaria Syndyka Łukasz Goszczyński, ul. 3 Maja 1A lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny); VII. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia; VIII. Wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach I-VI sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłyby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Pouczenie po punktu VII IX. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; X. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. XI. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 170/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47060
 • Dodano: 2020-09-16 14:10:35
 • Administrator

Herrmann Bogusław

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47060. Herrmann Bogusław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/20 of, V GUp 170/20 of. [BMSiG-47578/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.08.2020 r., sygn. akt V GU 187/20 of, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Bogusława Herrmann, PESEL 47030315434, zamieszkałego: 48-140 Dzbańce - Osiedle 14/5, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. Wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na niżej podany adres; VI. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1316, adres; Kancelaria Syndyka Łukasz Goszczyński, ul. 3 Maja 1A lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny); VII. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia; VIII. Wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach I-VI sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłyby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Pouczenie po punktu VII IX. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; X. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. XI. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 170/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47060
 • Dodano: 2020-09-16 14:10:40
 • Administrator

Iwin Jerzy

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-08-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47061. Iwin Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 346/20, XII GUp 152/20. [BMSiG-47463/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 346/20, ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Iwin, nr PESEL 68033106393, zamieszkałego w Szczerbicach, określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 152/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47061
 • Dodano: 2020-09-16 14:12:04
 • Administrator

Iwin Jerzy

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47061. Iwin Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 346/20, XII GUp 152/20. [BMSiG-47463/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 346/20, ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Iwin, nr PESEL 68033106393, zamieszkałego w Szczerbicach, określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 152/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47061
 • Dodano: 2020-09-16 14:12:07
 • Administrator

Janowski Zbigniew Stanisław

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47062. Janowski Zbigniew Stanisław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 366/20, V GUp 246/20. [BMSiG-47624/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r. w sprawie V GU 366/20 (V GUp 246/20), ogłoszono upadłość dłużnika Zbigniewa Stanisława Janowskiego, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 87/1, 87-100 Toruń, PESEL 48032107274, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133). Wzywa się wierzycieli Zbigniewa Stanisława Janowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Zbigniewa Stanisława Janowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47062
 • Dodano: 2020-09-16 14:12:56
 • Administrator

Janowski Zbigniew Stanisław

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47062. Janowski Zbigniew Stanisław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 366/20, V GUp 246/20. [BMSiG-47624/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r. w sprawie V GU 366/20 (V GUp 246/20), ogłoszono upadłość dłużnika Zbigniewa Stanisława Janowskiego, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 87/1, 87-100 Toruń, PESEL 48032107274, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133). Wzywa się wierzycieli Zbigniewa Stanisława Janowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Zbigniewa Stanisława Janowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47062
 • Dodano: 2020-09-16 14:13:00
 • Administrator

Jacek Janusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47063. Jacek Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 262/20. [BMSiG-47593/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 1.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 262/20, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Jacek (numer PESEL 67091104453), zamieszkałego w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Macieja Grzelaka (numer licencji 1381); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w 4911 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Maciejowi Grzelakowi, na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47063
 • Dodano: 2020-09-16 14:13:42
 • Administrator

Jacek Janusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47063. Jacek Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 262/20. [BMSiG-47593/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 1.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 262/20, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Jacek (numer PESEL 67091104453), zamieszkałego w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Macieja Grzelaka (numer licencji 1381); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w 4911 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Maciejowi Grzelakowi, na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47063
 • Dodano: 2020-09-16 14:13:45
 • Administrator

Jasiecka Teresa

Sąd Rejonowy w Gliwicach 0000-00-00. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47064. Jasiecka Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 436/20, XII GUp 228/20. [BMSiG-47571/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 436/20, ogłoszono upadłość dłużnika Teresy Jasieckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wieszowej, o numerze PESEL 55032103865. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 228/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47064
 • Dodano: 2020-09-16 14:14:39
 • Administrator

Jasiecka Teresa

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47064. Jasiecka Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 436/20, XII GUp 228/20. [BMSiG-47571/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 436/20, ogłoszono upadłość dłużnika Teresy Jasieckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wieszowej, o numerze PESEL 55032103865. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 228/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47064
 • Dodano: 2020-09-16 14:14:42
 • Administrator

Jędrzejewska Marlena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47065. Jędrzejewska Marlena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1030/20, XIX GUp 1201/20. [BMSiG-47403/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1030/20, postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. ogłosił upadłość Marleny Jędrzejewskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 81060604506. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Wiśniewskiej (numer licencji 1430). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Anna Wiśniewska, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1201/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1030/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47065
 • Dodano: 2020-09-16 14:15:27
 • Administrator

Jędrzejewska Marlena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47065. Jędrzejewska Marlena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1030/20, XIX GUp 1201/20. [BMSiG-47403/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1030/20, postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. ogłosił upadłość Marleny Jędrzejewskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 81060604506. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Wiśniewskiej (numer licencji 1430). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Anna Wiśniewska, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1201/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1030/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47065
 • Dodano: 2020-09-16 14:15:30
 • Administrator

Kalisiak Marek

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47066. Kalisiak Marek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 354/19, XII GUp 138/20. [BMSiG-47493/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Kalisiaka, zamieszkałego: ul. Gryfitów 13, 72-510 Wolin, PESEL 54111408590, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 138/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji - 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47066
 • Dodano: 2020-09-16 14:16:14
 • Administrator

Kalisiak Marek

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47066. Kalisiak Marek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 354/19, XII GUp 138/20. [BMSiG-47493/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Kalisiaka, zamieszkałego: ul. Gryfitów 13, 72-510 Wolin, PESEL 54111408590, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 138/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji - 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47066
 • Dodano: 2020-09-16 14:16:17
 • Administrator

Kijak Mariusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47067. Kijak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1070/19, XIX GUp 1183/20. [BMSiG-47637/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1070/19, ogłosił upadłość Mariusza Kijaka, zamieszkałego w miejscowości Ustanów przy ul. Sadowej 20 (kod pocztowy 05-540 Zalesie Górne), numer PESEL 77011300515, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1183/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47067
 • Dodano: 2020-09-16 14:17:01
 • Administrator

Kijak Mariusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47067. Kijak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1070/19, XIX GUp 1183/20. [BMSiG-47637/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1070/19, ogłosił upadłość Mariusza Kijaka, zamieszkałego w miejscowości Ustanów przy ul. Sadowej 20 (kod pocztowy 05-540 Zalesie Górne), numer PESEL 77011300515, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1183/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47067
 • Dodano: 2020-09-16 14:17:04
 • Administrator

Kloskowski Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47068. Kloskowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 902/20, VIII GUp 629/20. [BMSiG-47503/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 902/20 postanowił: I. ogłosić upadłość Grzegorza Kloskowskiego (PESEL 86030908954, NIP 6821589557) zamieszkałego w Bobinie 19, 3-100 Bobin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 28-500 Kazimierza Wielka, Wojciechów 65, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 629/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47068
 • Dodano: 2020-09-16 14:31:06
 • Administrator

Kloskowski Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47068. Kloskowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 902/20, VIII GUp 629/20. [BMSiG-47503/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 902/20 postanowił: I. ogłosić upadłość Grzegorza Kloskowskiego (PESEL 86030908954, NIP 6821589557) zamieszkałego w Bobinie 19, 3-100 Bobin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 28-500 Kazimierza Wielka, Wojciechów 65, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 629/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47068
 • Dodano: 2020-09-16 14:31:09
 • Administrator

Kocman Dariusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47069. Kocman Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 169/20 of, V GUp 169/20 of. [BMSiG-47589/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.08.2020 r., sygn. akt V GU 169/20 of, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Dariusza Kocman, PESEL 92042108538, zamieszkałego przy ul. T. Kościuszki 18, 47-280 Maciowakrze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. Wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na niżej podany adres; VI. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1316, adres: Kancelaria Syndyka Łukasz Goszczyński, ul. 3 Maja 1A lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny); VII. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia; VIII. Wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach I-VI sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłyby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Pouczenie po punktu VII IX. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; X. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem; XI. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 169/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47069
 • Dodano: 2020-09-16 14:32:26
 • Administrator

Kocman Dariusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47069. Kocman Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 169/20 of, V GUp 169/20 of. [BMSiG-47589/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.08.2020 r., sygn. akt V GU 169/20 of, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Dariusza Kocman, PESEL 92042108538, zamieszkałego przy ul. T. Kościuszki 18, 47-280 Maciowakrze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. Wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na niżej podany adres; VI. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1316, adres: Kancelaria Syndyka Łukasz Goszczyński, ul. 3 Maja 1A lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny); VII. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia; VIII. Wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach I-VI sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłyby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Pouczenie po punktu VII IX. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; X. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem; XI. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 169/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47069
 • Dodano: 2020-09-16 14:32:30
 • Administrator

Kolczyński Marek

Sąd Rejonowy w Gliwicach 0000-00-00. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47070. Kolczyński Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 749/20, XII GUp 226/20. [BMSiG-47619/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 749/20, ogłoszono upadłość dłużnika Marka Kolczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zabrzu, o numerze PESEL 86040715494. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 226/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47070
 • Dodano: 2020-09-16 14:33:49
 • Administrator

Kolczyński Marek

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47070. Kolczyński Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 749/20, XII GUp 226/20. [BMSiG-47619/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 749/20, ogłoszono upadłość dłużnika Marka Kolczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zabrzu, o numerze PESEL 86040715494. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 226/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47070
 • Dodano: 2020-09-16 14:33:52
 • Administrator

Komand Łucja

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47071. Komand Łucja. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1135/20/1, X GUp 347/20/1. [BMSiG-47692/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 września 2020 r., pod sygn. akt X GU 1135/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Łucji Komand, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 53111406522, oraz numer NIP 634-189-62-94, zamieszkałej w Katowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 347/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 442. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47071
 • Dodano: 2020-09-16 14:34:39
 • Administrator

Komand Łucja

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47071. Komand Łucja. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1135/20/1, X GUp 347/20/1. [BMSiG-47692/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 września 2020 r., pod sygn. akt X GU 1135/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Łucji Komand, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 53111406522, oraz numer NIP 634-189-62-94, zamieszkałej w Katowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 347/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 442. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47071
 • Dodano: 2020-09-16 14:34:43
 • Administrator

Korzeniewicz Krystyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47072. Korzeniewicz Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 872/20, VIII GUp 603/20. [BMSiG-47451/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 872/20 postanowił: I. ogłosić upadłość Krystyny Korzeniewicz (PESEL 57072413287), zamieszkałej przy ulicy Czarnochowice 52A, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 703; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 603/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47072
 • Dodano: 2020-09-16 14:35:29
 • Administrator

Korzeniewicz Krystyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47072. Korzeniewicz Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 872/20, VIII GUp 603/20. [BMSiG-47451/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 872/20 postanowił: I. ogłosić upadłość Krystyny Korzeniewicz (PESEL 57072413287), zamieszkałej przy ulicy Czarnochowice 52A, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 703; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 603/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47072
 • Dodano: 2020-09-16 14:35:32
 • Administrator

Kostecka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47073. Kostecka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/20 of, V GUp 147/20 of. [BMSiG-47479/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Agnieszki Kosteckiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Agnieszki Kosteckiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Słowackiego 213A m. 1, posługującej się numerem PESEL 92090210643, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Anetę Szumowską - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47073
 • Dodano: 2020-09-16 14:36:19
 • Administrator

Kostecka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47073. Kostecka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/20 of, V GUp 147/20 of. [BMSiG-47479/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Agnieszki Kosteckiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Agnieszki Kosteckiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Słowackiego 213A m. 1, posługującej się numerem PESEL 92090210643, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Anetę Szumowską - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47073
 • Dodano: 2020-09-16 14:36:22
 • Administrator

Kostecka Dorota

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47074. Kostecka Dorota. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 323/20. [BMSiG-47654/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r., sygn. akt V GU 323/20, ogłoszono upadłość dłużniczki Doroty Kosteckiej o nr PESEL 76031315501 i nr NIP 8791731051, zamieszkałej przy ul. Hiacyntowej 24, 87-140 Chełmża, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, KRS 0000655226). Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłej Doroty Kosteckiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Doroty Kosteckiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47074
 • Dodano: 2020-09-16 14:37:29
 • Administrator

Kostecka Dorota

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47074. Kostecka Dorota. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 323/20. [BMSiG-47654/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r., sygn. akt V GU 323/20, ogłoszono upadłość dłużniczki Doroty Kosteckiej o nr PESEL 76031315501 i nr NIP 8791731051, zamieszkałej przy ul. Hiacyntowej 24, 87-140 Chełmża, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, KRS 0000655226). Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłej Doroty Kosteckiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Doroty Kosteckiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47074
 • Dodano: 2020-09-16 14:37:32
 • Administrator

Kostecki Sławomir

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47075. Kostecki Sławomir. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 324/20. [BMSiG-47661/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r., sygn. akt V GU 324/20, ogłoszono upadłość dłużnika Sławomira Kosteckiego o nr PESEL 76081108892 i nr NIP 8791087957, zamieszkałego przy ul. Hiacyntowej 24, 87-140 Chełmża, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, KRS 0000655226). Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego Sławomira Kosteckiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Sławomira Kosteckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47075
 • Dodano: 2020-09-16 14:38:19
 • Administrator

Kostecki Sławomir

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47075. Kostecki Sławomir. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 324/20. [BMSiG-47661/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2020 r., sygn. akt V GU 324/20, ogłoszono upadłość dłużnika Sławomira Kosteckiego o nr PESEL 76081108892 i nr NIP 8791087957, zamieszkałego przy ul. Hiacyntowej 24, 87-140 Chełmża, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, KRS 0000655226). Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego Sławomira Kosteckiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Sławomira Kosteckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47075
 • Dodano: 2020-09-16 14:38:23
 • Administrator

Pyrzewicz Krzysztof Adam

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47076. Pyrzewicz Krzysztof Adam. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 225/20 „of”, VII GUp 136/20 „of”. [BMSiG-47605/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2020 r. w sprawie z wniosku Krzysztofa Adama Pyrzewicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Adama Pyrzewicza, zamieszkałego w Kopaniu nr 6, 76-150 Darłowo, numer PESEL 86033104890; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Grażyny Kozłowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Grażynie Kozłowskiej, na adres: ul. Partyzantów 17 pok. nr 10, 75-411 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. VII GUp 136/20 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47076
 • Dodano: 2020-09-16 14:39:08
 • Administrator

Pyrzewicz Krzysztof Adam

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47076. Pyrzewicz Krzysztof Adam. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 225/20 „of”, VII GUp 136/20 „of”. [BMSiG-47605/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2020 r. w sprawie z wniosku Krzysztofa Adama Pyrzewicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Adama Pyrzewicza, zamieszkałego w Kopaniu nr 6, 76-150 Darłowo, numer PESEL 86033104890; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Grażyny Kozłowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Grażynie Kozłowskiej, na adres: ul. Partyzantów 17 pok. nr 10, 75-411 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. VII GUp 136/20 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47076
 • Dodano: 2020-09-16 14:39:11
 • Administrator

Kuc Krystian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-16. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 47077. Kuc Krystian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 256/20/7. [BMSiG-47720/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, iż w obwieszczeniu które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 162/2020 (6052) z dnia 20.08.2020 r. pod pozycją 41556, błędnie wskazano datę wydania postanowienia w sprawie o sygnaturze akt X GU 256/20/7 w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Krystiana Kuca (Kuc), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tychach, posiadającego numer PESEL 88052716894, to jest „12 czerwca 2020 r.” zamiast prawidłowo „12 sierpnia 2020 r.”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47077
 • Dodano: 2020-09-16 14:39:30
 • Administrator

Kuźniewski Andrzej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47078. Kuźniewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 228/20, XIX GUp 1161/20. [BMSiG-47409/2020] Sygn. akt XIX GUp 1161/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 228/20 ogłosił upadłość Andrzeja Kuźniewskiego (PESEL 67030802615), zamieszkałego przy ul. Legionowej 20, 01-343 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka, którym jest Karol Łagowski. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1161/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Karol Łagowski syndyk MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47078
 • Dodano: 2020-09-16 14:40:41
 • Administrator

Kuźniewski Andrzej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47078. Kuźniewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 228/20, XIX GUp 1161/20. [BMSiG-47409/2020] Sygn. akt XIX GUp 1161/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 228/20 ogłosił upadłość Andrzeja Kuźniewskiego (PESEL 67030802615), zamieszkałego przy ul. Legionowej 20, 01-343 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka, którym jest Karol Łagowski. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1161/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Karol Łagowski syndyk MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47078
 • Dodano: 2020-09-16 14:40:44
 • Administrator

Mateja Andrzej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47079. Mateja Andrzej. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/20 of, V GUp 151/20 of. [BMSiG-47471/2020] Postanowieniem z dnia 9 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Andrzeja Mateja o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Andrzeja Mateji, zamieszkałego w Potworowie, ul. Osiedlowa 2/2, posługującego się numerami PESEL 71120808719, NIP 7981017072, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47079
 • Dodano: 2020-09-16 14:41:29
 • Administrator

Mateja Andrzej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47079. Mateja Andrzej. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/20 of, V GUp 151/20 of. [BMSiG-47471/2020] Postanowieniem z dnia 9 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Andrzeja Mateja o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Andrzeja Mateji, zamieszkałego w Potworowie, ul. Osiedlowa 2/2, posługującego się numerami PESEL 71120808719, NIP 7981017072, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47079
 • Dodano: 2020-09-16 14:41:32
 • Administrator

Mitak Artur

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47080. Mitak Artur. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/20 of, V GUp 146/20 of. [BMSiG-47507/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Artura Mitaka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Artura Mitaka, zamieszkałego w Wolanowie, posługującego się: numerem PESEL 84083005079, NIP 9482294245, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Waldemar Kowalski, ul. Komunalna 103/1, 26-603 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47080
 • Dodano: 2020-09-16 14:44:09
 • Administrator

Mitak Artur

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47080. Mitak Artur. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/20 of, V GUp 146/20 of. [BMSiG-47507/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Artura Mitaka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Artura Mitaka, zamieszkałego w Wolanowie, posługującego się: numerem PESEL 84083005079, NIP 9482294245, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Waldemar Kowalski, ul. Komunalna 103/1, 26-603 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47080
 • Dodano: 2020-09-16 14:44:12
 • Administrator

Mordecka Elżbieta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-08-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47081. Mordecka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 321/20. [BMSiG-47617/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 321/20, ogłoszona została upadłość Elżbiety Mordeckiej (PESEL 66101703147, NIP 8791546750), zamieszkałej przy ulicy Piaskowej 25c/30 w miejscowości Lubicz Górny (kod 87-162), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47081
 • Dodano: 2020-09-16 14:45:03
 • Administrator

Mordecka Elżbieta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47081. Mordecka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 321/20. [BMSiG-47617/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 321/20, ogłoszona została upadłość Elżbiety Mordeckiej (PESEL 66101703147, NIP 8791546750), zamieszkałej przy ulicy Piaskowej 25c/30 w miejscowości Lubicz Górny (kod 87-162), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47081
 • Dodano: 2020-09-16 14:45:06
 • Administrator

Musiał Janina

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47082. Musiał Janina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/20of, V GUp 148/20of. [BMSiG-47427/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Janiny Musiał o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Janiny Musiał, zamieszkałej przy ul. Sandomierskiej 16 m. 179, 26-600 Radom, PESEL nr 46071004947, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-600 Radom, plac Jagielloński 6 lok. 1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47082
 • Dodano: 2020-09-16 14:45:49
 • Administrator

Musiał Janina

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47082. Musiał Janina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/20of, V GUp 148/20of. [BMSiG-47427/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Janiny Musiał o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Janiny Musiał, zamieszkałej przy ul. Sandomierskiej 16 m. 179, 26-600 Radom, PESEL nr 46071004947, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-600 Radom, plac Jagielloński 6 lok. 1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47082
 • Dodano: 2020-09-16 14:45:52
 • Administrator

Myśliwek Barbara

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-08-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47083. Myśliwek Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 335/20, V GUp 225/20. [BMSiG-47604/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 335/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Myśliwek, zamieszkałego pod adresem: ul. Strumykowa 11/5, 87-100 Toruń, PESEL 46061704549, NIP 9561127932, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 896), adres: Kancelaria Adwokacja, ul. Matejki 42/4, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego Barbary Myśliwek do zgłaszania wierzytelności syndykowi adres: Kancelaria Adwokacja ul. Matejki 42/4, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Myśliwek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Barbary Myśliwek zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 225/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47083
 • Dodano: 2020-09-16 14:47:07
 • Administrator

Myśliwek Barbara

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47083. Myśliwek Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 335/20, V GUp 225/20. [BMSiG-47604/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 335/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Myśliwek, zamieszkałego pod adresem: ul. Strumykowa 11/5, 87-100 Toruń, PESEL 46061704549, NIP 9561127932, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 896), adres: Kancelaria Adwokacja, ul. Matejki 42/4, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego Barbary Myśliwek do zgłaszania wierzytelności syndykowi adres: Kancelaria Adwokacja ul. Matejki 42/4, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Myśliwek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Barbary Myśliwek zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 225/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47083
 • Dodano: 2020-09-16 14:47:11
 • Administrator

Özkan Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47084. Özkan Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1107/20/1, X GUp 344/20/1. [BMSiG-47701/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 września 2020 r. pod sygn. akt X GU 1107/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Özkan, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 71112200488, oraz numer NIP 2220055961, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 344/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 442. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47084
 • Dodano: 2020-09-16 14:47:55
 • Administrator

Özkan Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47084. Özkan Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1107/20/1, X GUp 344/20/1. [BMSiG-47701/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 września 2020 r. pod sygn. akt X GU 1107/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Özkan, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 71112200488, oraz numer NIP 2220055961, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 344/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 442. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47084
 • Dodano: 2020-09-16 14:47:58
 • Administrator

Sławiński Paweł Jarosław

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47086. Sławiński Paweł Jarosław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 202/20 „of”, VII GUp 135/20 „of”. [BMSiG-47616/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt VII GU 202/20 „of”, ogłosił upadłość Pawła Jarosława Sławińskiego, zamieszkałego przy ul. Zielińskiego 27, 75-664 Koszalin, PESEL 97090700558. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi Romanowi Sierackiemu na adres: ul. Szczecińska 8-10 lok. 15A, 75-135 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt VII GUp 135/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47086
 • Dodano: 2020-09-16 14:48:46
 • Administrator

Sławiński Paweł Jarosław

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47086. Sławiński Paweł Jarosław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 202/20 „of”, VII GUp 135/20 „of”. [BMSiG-47616/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt VII GU 202/20 „of”, ogłosił upadłość Pawła Jarosława Sławińskiego, zamieszkałego przy ul. Zielińskiego 27, 75-664 Koszalin, PESEL 97090700558. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi Romanowi Sierackiemu na adres: ul. Szczecińska 8-10 lok. 15A, 75-135 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt VII GUp 135/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47086
 • Dodano: 2020-09-16 14:48:49
 • Administrator

Pietrzyk Jolanta

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47087. Pietrzyk Jolanta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/20 of, V GUp 150/20 of. [BMSiG-47448/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Jolanty Pietrzyk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jolanty Pietrzyk, zamieszkałej w miejscowości Lucin 1A, 26-706 Tczów, PESEL nr 74051808443, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-610 Radom, ul. Kazimierza Kelles-Krauza 13 lok. U7; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Wojciecha Kapustę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47087
 • Dodano: 2020-09-16 14:49:32
 • Administrator

Pietrzyk Jolanta

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47087. Pietrzyk Jolanta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/20 of, V GUp 150/20 of. [BMSiG-47448/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Jolanty Pietrzyk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jolanty Pietrzyk, zamieszkałej w miejscowości Lucin 1A, 26-706 Tczów, PESEL nr 74051808443, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-610 Radom, ul. Kazimierza Kelles-Krauza 13 lok. U7; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Wojciecha Kapustę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47087
 • Dodano: 2020-09-16 14:49:35
 • Administrator

Piotrowska Anna

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47088. Piotrowska Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 141/20 of, V GUp 143/20 of. [BMSiG-47422/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Anny Piotrowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Piotrowskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Urszuli 7 m. 5, posługującej się numerem PESEL 47072609544, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Małgorzata Jewiarz-Ukleja, ul. Olimpijska 7 lok. 2A, 05-600 Grójec; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Małgorzatę Jewiarz-Ukleja wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 957; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47088
 • Dodano: 2020-09-16 14:50:19
 • Administrator

Piotrowska Anna

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47088. Piotrowska Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 141/20 of, V GUp 143/20 of. [BMSiG-47422/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Anny Piotrowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Piotrowskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Urszuli 7 m. 5, posługującej się numerem PESEL 47072609544, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Małgorzata Jewiarz-Ukleja, ul. Olimpijska 7 lok. 2A, 05-600 Grójec; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Małgorzatę Jewiarz-Ukleja wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 957; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47088
 • Dodano: 2020-09-16 14:50:22
 • Administrator

Prokop Urszula

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47089. Prokop Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 519/20, XII GUp 234/20. [BMSiG-47555/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 września 2020 r., w sprawie sygn. akt XII GU 519/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Prokop, PESEL 61072012049, zamieszkałej w Bełku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 695, 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 234/20, 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nie- -opłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/ zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47089
 • Dodano: 2020-09-16 14:51:04
 • Administrator

Prokop Urszula

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47089. Prokop Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 519/20, XII GUp 234/20. [BMSiG-47555/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 września 2020 r., w sprawie sygn. akt XII GU 519/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Prokop, PESEL 61072012049, zamieszkałej w Bełku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 695, 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 234/20, 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nie- -opłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/ zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47089
 • Dodano: 2020-09-16 14:51:07
 • Administrator

Pyrek Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47090. Pyrek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 700/20, VIII GUp 602/20. [BMSiG-47500/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 700/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Pyrki (mianownik Pyrek) (PESEL 73051505435), zamieszkałego przy ulicy Szylinga 40, 30-433 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 703; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystejl do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 602/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47090
 • Dodano: 2020-09-16 14:51:52
 • Administrator

Pyrek Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47090. Pyrek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 700/20, VIII GUp 602/20. [BMSiG-47500/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 700/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Pyrki (mianownik Pyrek) (PESEL 73051505435), zamieszkałego przy ulicy Szylinga 40, 30-433 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 703; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystejl do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 602/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47090
 • Dodano: 2020-09-16 14:51:56
 • Administrator

Pytlos Jarosław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-08-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47091. Pytlos Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 263/20. [BMSiG-47438/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 sierpnia 2020 r roku - ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Pytlosa, nr PESEL 66080908630, zamieszkałego w miejscowości Pikule nr 4, gm. Fałków; - określił, że upadły Jarosław Pytlos jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił że postępowanie upadłościowe upadłego Jarosława Pytlosa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 258 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020.r.; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Cieślaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 652; - wezwał wierzycieli upadłego aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 263/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47091
 • Dodano: 2020-09-16 14:52:48
 • Administrator

Pytlos Jarosław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47091. Pytlos Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 263/20. [BMSiG-47438/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 sierpnia 2020 r roku - ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Pytlosa, nr PESEL 66080908630, zamieszkałego w miejscowości Pikule nr 4, gm. Fałków; - określił, że upadły Jarosław Pytlos jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił że postępowanie upadłościowe upadłego Jarosława Pytlosa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 258 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020.r.; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Cieślaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 652; - wezwał wierzycieli upadłego aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 263/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47091
 • Dodano: 2020-09-16 14:52:52
 • Administrator

Racut Wanda

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47092. Racut Wanda. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1131/20/1, X GUp 345/20/1. [BMSiG-47697/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 września 2020 r. pod sygn. akt X GU 1131/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Wandy Racut, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 44021019186, oraz numer NIP 646-203- 55-85, zamieszkałej w Tychach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 345/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 442. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47092
 • Dodano: 2020-09-16 14:53:36
 • Administrator

Racut Wanda

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47092. Racut Wanda. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1131/20/1, X GUp 345/20/1. [BMSiG-47697/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 września 2020 r. pod sygn. akt X GU 1131/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Wandy Racut, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 44021019186, oraz numer NIP 646-203- 55-85, zamieszkałej w Tychach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 345/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Grzegorza Szykulskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 442. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47092
 • Dodano: 2020-09-16 14:53:39
 • Administrator

Romanowski Paweł

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47093. Romanowski Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 112/20 of, V GUp 149/20 of. [BMSiG-47436/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku z wniosku Pawła Romanowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Pawła Romanowskiego, zamieszkałego przy ul. Tuwima 2, 05-660 Warka, PESEL nr 74032004297, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-610 Radom, ul. Kazimierza Kelles-Krauza 13 lok. U7; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Wojciecha Kapustę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47093
 • Dodano: 2020-09-16 15:04:13
 • Administrator

Romanowski Paweł

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47093. Romanowski Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 112/20 of, V GUp 149/20 of. [BMSiG-47436/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku z wniosku Pawła Romanowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Pawła Romanowskiego, zamieszkałego przy ul. Tuwima 2, 05-660 Warka, PESEL nr 74032004297, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-610 Radom, ul. Kazimierza Kelles-Krauza 13 lok. U7; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Wojciecha Kapustę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47093
 • Dodano: 2020-09-16 15:04:16
 • Administrator

Rylska Beata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47094. Rylska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1164/20, XIX GUp 1207/20. [BMSiG-47414/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 4 września 2020 roku, sygn. akt XIX GU 1164/20 ogłosił upadłość Beaty Rylskiej (PESEL 73032100989) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1207/20. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Wiśniewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1430). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Anna Wiśniewska, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1207/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47094
 • Dodano: 2020-09-16 15:05:11
 • Administrator

Rylska Beata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47094. Rylska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1164/20, XIX GUp 1207/20. [BMSiG-47414/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 4 września 2020 roku, sygn. akt XIX GU 1164/20 ogłosił upadłość Beaty Rylskiej (PESEL 73032100989) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1207/20. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Wiśniewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1430). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Anna Wiśniewska, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1207/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47094
 • Dodano: 2020-09-16 15:05:14
 • Administrator

Rynkiewicz Janusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47095. Rynkiewicz Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 877/20, VIII GUp 610/20. [BMSiG-47490/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 877/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Janusza Rynkiewicza (PESEL 66020512930, NIP 6371163194), zamieszkałego przy ulicy XXX-lecia 3/2, 32-310 Klucze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 703; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 610/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47095
 • Dodano: 2020-09-16 15:05:59
 • Administrator

Rynkiewicz Janusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47095. Rynkiewicz Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 877/20, VIII GUp 610/20. [BMSiG-47490/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 877/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Janusza Rynkiewicza (PESEL 66020512930, NIP 6371163194), zamieszkałego przy ulicy XXX-lecia 3/2, 32-310 Klucze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 703; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 610/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47095
 • Dodano: 2020-09-16 15:06:03
 • Administrator

Seuchter Iwona

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47096. Seuchter Iwona. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 194/20 of, V GUp 182/20 of. [BMSiG-47608/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.09.2020 r., sygn. akt V GU 194/20 of, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Iwony Seuchter, PESEL 61082111985, NIP 7491441093, zamieszkałej: ul. 1 Maja 15C/3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1316; IV. Wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej na adres biura syndyka: ul. 3 Maja 1A lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 182/20 of; VIII. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; IX. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47096
 • Dodano: 2020-09-16 15:06:48
 • Administrator

Seuchter Iwona

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47096. Seuchter Iwona. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 194/20 of, V GUp 182/20 of. [BMSiG-47608/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.09.2020 r., sygn. akt V GU 194/20 of, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Iwony Seuchter, PESEL 61082111985, NIP 7491441093, zamieszkałej: ul. 1 Maja 15C/3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1316; IV. Wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej na adres biura syndyka: ul. 3 Maja 1A lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 182/20 of; VIII. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; IX. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47096
 • Dodano: 2020-09-16 15:06:50
 • Administrator

Sikorski Jacek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47097. Sikorski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 599/20, XIX GUp 1118/20. [BMSiG-47528/2020] Sygn. akt XIX GUp 1118/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygnatura akt XIX GU 599/20, ogłosił upadłość Jacka Sikorskiego (PESEL 62072909616), zamieszkałego przy ul. Madalińskiego 67 lok. 23, 02-549 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka, którym jest Karol Łagowski. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1118/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47097
 • Dodano: 2020-09-16 15:07:36
 • Administrator

Sikorski Jacek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47097. Sikorski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 599/20, XIX GUp 1118/20. [BMSiG-47528/2020] Sygn. akt XIX GUp 1118/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygnatura akt XIX GU 599/20, ogłosił upadłość Jacka Sikorskiego (PESEL 62072909616), zamieszkałego przy ul. Madalińskiego 67 lok. 23, 02-549 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka, którym jest Karol Łagowski. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1118/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47097
 • Dodano: 2020-09-16 15:07:38
 • Administrator

Słapczyńska Ewa

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-08-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47098. Słapczyńska Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 253/20, V GUp 206/20. [BMSiG-47682/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7.08.2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 253/20 (V GUp 206/20), ogłoszono: 1. upadłość Dłużnika: Ewy Słapczyńskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Piskorskiej 1G/76, 87-100 Toruń, PESEL 76121808300, NIP 8791063187, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. Wyznaczono na syndyka Jakuba Majewskiego (nr licencji 1119); 3. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dn. 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. Wezwano wierzycieli Dłużniczki Ewy Słapczyńskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Jakub Majewski, ul. Łazienna 32 lok. 1B, 87-100 Toruń, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Dłużnika Ewy Słapczyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Pouczenie Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jakub Majewski Syndyk MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47098
 • Dodano: 2020-09-16 15:08:25
 • Administrator

Słapczyńska Ewa

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47098. Słapczyńska Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 253/20, V GUp 206/20. [BMSiG-47682/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7.08.2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 253/20 (V GUp 206/20), ogłoszono: 1. upadłość Dłużnika: Ewy Słapczyńskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Piskorskiej 1G/76, 87-100 Toruń, PESEL 76121808300, NIP 8791063187, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. Wyznaczono na syndyka Jakuba Majewskiego (nr licencji 1119); 3. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dn. 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. Wezwano wierzycieli Dłużniczki Ewy Słapczyńskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Jakub Majewski, ul. Łazienna 32 lok. 1B, 87-100 Toruń, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Dłużnika Ewy Słapczyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Pouczenie Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jakub Majewski Syndyk MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47098
 • Dodano: 2020-09-16 15:08:28
 • Administrator

Stencel Paweł

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47099. Stencel Paweł. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 713/19, XII GUp 207/20. [BMSiG-47672/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 713/19 ogłosił upadłość Pawła Stencel, PESEL 88080501071, zamieszkałego w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Janas. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach podając sygnaturę akt XII GUp 207/20. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 207/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47099
 • Dodano: 2020-09-16 15:18:10
 • Administrator

Stencel Paweł

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47099. Stencel Paweł. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 713/19, XII GUp 207/20. [BMSiG-47672/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 713/19 ogłosił upadłość Pawła Stencel, PESEL 88080501071, zamieszkałego w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Janas. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach podając sygnaturę akt XII GUp 207/20. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 207/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47099
 • Dodano: 2020-09-16 15:18:13
 • Administrator

Strzałka Beata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-08-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47100. Strzałka Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 507/20 of, V GUp 374/20 of. [BMSiG-47594/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt V GU 507/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 13 sierpnia 2020 r. ogłosił upadłość Beaty Strzałki, PESEL 78111814067, zamieszkałej w Krośnie, ul. Krakowska 132/102, 38-400 Krosno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Śmietana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 985; adres: ul. Kościuszki 40, kod pocztowy 38-200 Jasło. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 374/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47100
 • Dodano: 2020-09-16 15:19:10
 • Administrator

Strzałka Beata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47100. Strzałka Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 507/20 of, V GUp 374/20 of. [BMSiG-47594/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt V GU 507/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 13 sierpnia 2020 r. ogłosił upadłość Beaty Strzałki, PESEL 78111814067, zamieszkałej w Krośnie, ul. Krakowska 132/102, 38-400 Krosno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Śmietana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 985; adres: ul. Kościuszki 40, kod pocztowy 38-200 Jasło. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 374/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47100
 • Dodano: 2020-09-16 15:19:13
 • Administrator

Szczepański Piotr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47101. Szczepański Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 934/19, VI GUp 268/20. [BMSiG-47458/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 4 września 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 934/19, ogłosił upadłość Piotra Szczepańskiego, PESEL 54062410275, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku, ul. Jagiellońska 10h/123, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej, syndyka w osobie Józefa Dębińskiego, nr licencji 235. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 268/20. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w ”Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 268/20. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47101
 • Dodano: 2020-09-16 15:20:02
 • Administrator

Szczepański Piotr

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47101. Szczepański Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 934/19, VI GUp 268/20. [BMSiG-47458/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 4 września 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 934/19, ogłosił upadłość Piotra Szczepańskiego, PESEL 54062410275, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku, ul. Jagiellońska 10h/123, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej, syndyka w osobie Józefa Dębińskiego, nr licencji 235. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 268/20. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w ”Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 268/20. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47101
 • Dodano: 2020-09-16 15:20:06
 • Administrator

Sznobel Robert

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47102. Sznobel Robert. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 382/19, XII GUp 139/20. [BMSiG-47564/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Sznobela, zamieszkałego: ul. Mała 4/6, 72-510 Wolin, PESEL 68051114572, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 139/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Marcina Kaszyńskiego, numer licencji - 1449. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47102
 • Dodano: 2020-09-16 15:20:52
 • Administrator

Sznobel Robert

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47102. Sznobel Robert. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 382/19, XII GUp 139/20. [BMSiG-47564/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Sznobela, zamieszkałego: ul. Mała 4/6, 72-510 Wolin, PESEL 68051114572, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 139/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Marcina Kaszyńskiego, numer licencji - 1449. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47102
 • Dodano: 2020-09-16 15:20:56
 • Administrator

Szwermer Łukasz Paweł

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47103. Szwermer Łukasz Paweł. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 327/20, V GUp 236/20. [BMSiG-47629/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku, w sprawie V GU 327/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Pawła Szwermera, zamieszkałego pod adresem: ul. 63. Pułku Piechoty 73b/10, 87-100 Toruń, PESEL 86052018077, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; III. wyznaczyć syndyka w osobie Tatiany Marszałek (numer licencji 1388); IV. wezwać wierzycieli upadłego Łukasza Pawła Szwermera do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Tatiana Marszałek, ul. Łubinowa 46-48 lok. 8, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Łukasza Pawła Szwermera, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 236/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47103
 • Dodano: 2020-09-16 15:21:43
 • Administrator

Szwermer Łukasz Paweł

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47103. Szwermer Łukasz Paweł. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 327/20, V GUp 236/20. [BMSiG-47629/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku, w sprawie V GU 327/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Pawła Szwermera, zamieszkałego pod adresem: ul. 63. Pułku Piechoty 73b/10, 87-100 Toruń, PESEL 86052018077, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; III. wyznaczyć syndyka w osobie Tatiany Marszałek (numer licencji 1388); IV. wezwać wierzycieli upadłego Łukasza Pawła Szwermera do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Tatiana Marszałek, ul. Łubinowa 46-48 lok. 8, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Łukasza Pawła Szwermera, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 236/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47103
 • Dodano: 2020-09-16 15:21:46
 • Administrator

Turowska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-08-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47104. Turowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 411/20, XII GUp 170/20. [BMSiG-47474/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 411/20, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Turowskiej, nr PESEL 91041807004, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, określając, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości - Małgorzaty Karlińskiej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 170/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47104
 • Dodano: 2020-09-16 15:22:31
 • Administrator

Turowska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47104. Turowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 411/20, XII GUp 170/20. [BMSiG-47474/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 411/20, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Turowskiej, nr PESEL 91041807004, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, określając, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości - Małgorzaty Karlińskiej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 170/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47104
 • Dodano: 2020-09-16 15:22:34
 • Administrator

Twardy Dawid

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47105. Twardy Dawid. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 475/20, XII GUp 193/20. [BMSiG-47482/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 475/20, ogłosił upadłość dłużnika Dawida Twardego, nr PESEL 80022404059, zamieszkałego w Raciborzu określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 193/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47105
 • Dodano: 2020-09-16 15:23:24
 • Administrator

Twardy Dawid

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47105. Twardy Dawid. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 475/20, XII GUp 193/20. [BMSiG-47482/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 475/20, ogłosił upadłość dłużnika Dawida Twardego, nr PESEL 80022404059, zamieszkałego w Raciborzu określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 193/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47105
 • Dodano: 2020-09-16 15:23:28
 • Administrator

Walczak Dominika

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47106. Walczak Dominika. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 165/20 of, V GUp 142/20 of. [BMSiG-47489/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Dominiki Walczak o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Dominiki Walczak, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Krakowskiej 5/7 m. 31, posługującej się numerem PESEL 82122007082, NIP 8111670179, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Anetę Szumowską - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47106
 • Dodano: 2020-09-16 15:24:12
 • Administrator

Walczak Dominika

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47106. Walczak Dominika. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 165/20 of, V GUp 142/20 of. [BMSiG-47489/2020] Postanowieniem z dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Dominiki Walczak o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Dominiki Walczak, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Krakowskiej 5/7 m. 31, posługującej się numerem PESEL 82122007082, NIP 8111670179, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Anetę Szumowską - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47106
 • Dodano: 2020-09-16 15:24:15
 • Administrator

Wawro Mariusz Jan

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47107. Wawro Mariusz Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 853/20. [BMSiG-47456/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 853/20: 1. ogłosił upadłość Mariusza Jana Wawro (PESEL 75080711573, NIP 913121685), zamieszkałego w Warszawie (04-038) przy ul. Fundamentowej 44 m. 53, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 652); 4. wezwał wierzycieli dłużnika do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 853/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, ze podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47107
 • Dodano: 2020-09-16 15:25:26
 • Administrator

Wawro Mariusz Jan

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47107. Wawro Mariusz Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 853/20. [BMSiG-47456/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 853/20: 1. ogłosił upadłość Mariusza Jana Wawro (PESEL 75080711573, NIP 913121685), zamieszkałego w Warszawie (04-038) przy ul. Fundamentowej 44 m. 53, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 652); 4. wezwał wierzycieli dłużnika do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 853/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, ze podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47107
 • Dodano: 2020-09-16 15:25:29
 • Administrator

Wenzel Sonia

Sąd Rejonowy w Gliwicach 0000-00-00. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47108. Wenzel Sonia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 618/20, XII GUp 227/20. [BMSiG-47595/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 618/20 ogłoszono upadłość dłużnika Sonii Wenzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach, o numerze PESEL 75052310760. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 227/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47108
 • Dodano: 2020-09-16 15:26:26
 • Administrator

Wenzel Sonia

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47108. Wenzel Sonia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 618/20, XII GUp 227/20. [BMSiG-47595/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 618/20 ogłoszono upadłość dłużnika Sonii Wenzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach, o numerze PESEL 75052310760. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 227/20. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47108
 • Dodano: 2020-09-16 15:26:29
 • Administrator

Zadworny Jan

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-08-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47109. Zadworny Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 426/20, XII GUp 172/20. [BMSiG-47487/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 426/20, ogłosił upadłość dłużnika Jana Zadwornego, nr PESEL 95090507311, zamieszkałego w Jastrzębiu-Zdroju określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 172/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47109
 • Dodano: 2020-09-16 15:27:23
 • Administrator

Zadworny Jan

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47109. Zadworny Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 426/20, XII GUp 172/20. [BMSiG-47487/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 426/20, ogłosił upadłość dłużnika Jana Zadwornego, nr PESEL 95090507311, zamieszkałego w Jastrzębiu-Zdroju określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 172/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47109
 • Dodano: 2020-09-16 15:27:27
 • Administrator

Zalewska Krystyna

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47110. Zalewska Krystyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/20 „of”, V GUp 107/20 „of”. [BMSiG-47689/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.08.2020 r. w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt V GU 140/20 „of” postanowił: I. ogłosić upadłość Krystyny Zalewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Foluszowa 89/3, 65-001 Zielona Góra, PESEL 54100708225; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze; III. na syndyka wyznaczyć Marcina Pucka - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1282; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Jedności 5, 65-018 Zielona Góra, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 107/20 „of”; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. określić, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); VII. określić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 107/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47110
 • Dodano: 2020-09-16 15:28:18
 • Administrator

Zalewska Krystyna

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47110. Zalewska Krystyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/20 „of”, V GUp 107/20 „of”. [BMSiG-47689/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.08.2020 r. w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt V GU 140/20 „of” postanowił: I. ogłosić upadłość Krystyny Zalewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Foluszowa 89/3, 65-001 Zielona Góra, PESEL 54100708225; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze; III. na syndyka wyznaczyć Marcina Pucka - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1282; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Jedności 5, 65-018 Zielona Góra, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 107/20 „of”; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. określić, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); VII. określić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 107/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47110
 • Dodano: 2020-09-16 15:28:21
 • Administrator

Zwalińska Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47111. Zwalińska Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 899/20/8, X GUp 357/20/8. [BMSiG-47686/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2020 r. pod sygn. akt X GU 899/20/8, ogłoszona została upadłość Katarzyny Zwalińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 83061114323, oraz numer NIP 9542426421, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-432 Katowice, ul. Szopienicka 72/3. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 357/20/8. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolik, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47111
 • Dodano: 2020-09-16 15:29:04
 • Administrator

Zwalińska Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47111. Zwalińska Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 899/20/8, X GUp 357/20/8. [BMSiG-47686/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2020 r. pod sygn. akt X GU 899/20/8, ogłoszona została upadłość Katarzyny Zwalińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 83061114323, oraz numer NIP 9542426421, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-432 Katowice, ul. Szopienicka 72/3. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 357/20/8. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolik, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47111
 • Dodano: 2020-09-16 15:29:08
 • Administrator

Drukarnia SOLARISS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47112. „DRUKARNIA SOLARISS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łodzi. KRS 0000140475. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2002 r., sygn. akt XIV GUp 14/20. [BMSiG-47674/2020] Sygn. akt XIV GUp 14/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 28 lipca 2020 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Drukarni Solariss Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadłemu przysługuje sprzeciw w terminie wskazanym wyżej, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczenia, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych - ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 14/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47112
 • Dodano: 2020-09-16 15:29:37
 • Administrator

BESTPACK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47113. „BESTPACK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bądkowie. KRS 0000238064. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2005 r., sygn. akt V GUp 11/20. [BMSiG-47517/2020] Zarządzeniem z dnia 3 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie Bestpack Spółka z o.o. w Bądkowie ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47113
 • Dodano: 2020-09-16 15:29:50
 • Administrator

Aksamitowska-Kilińska Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47114. Aksamitowska-Kilińska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1227/19. [BMSiG-44039/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi dnia 15 maja 2020 roku I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zofii Aksamitowskiej-Kilińskiej oraz możliwości jej przeglądania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47114
 • Dodano: 2020-09-16 15:30:02
 • Administrator

Breda Marzena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47115. Breda Marzena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 81/18. [BMSiG-47718/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Bredy, sygn. akt XII GUp 81/18, sporządzono postanowienie z dnia 4 sierpnia 2020 roku o zmianie uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 5 sierpnia 2019 roku i poucza o prawie złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47115
 • Dodano: 2020-09-16 15:30:13
 • Administrator

Berhard Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47116. Berhard Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1193/19. [BMSiG-47529/2020] Obwieszczenie Sędzia komisarz ogłasza, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Anety Berhard (sygn. akt XVIII GUp 1193/19) sporządził i złożył w dniu 1 września 2020 roku Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47116
 • Dodano: 2020-09-16 15:30:26
 • Administrator

Cebrat Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47117. Cebrat Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 156/18. [BMSiG-47550/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Beaty Cebrat (Opoń) (PESEL 78042617409), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 156/18, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w Sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47117
 • Dodano: 2020-09-16 15:30:38
 • Administrator

Chilimoniuk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47118. Chilimoniuk Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/20. [BMSiG-47580/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Chilimoniuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 28/20, zawiadamia, że syndyk w dniu 31 sierpnia 2020 r. sporządził i przekazał listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47118
 • Dodano: 2020-09-16 15:30:49
 • Administrator

Girzyńska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47119. Girzyńska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 38/17. [BMSiG-47413/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Anny Girzyńskiej, PESEL 68062905767, zamieszkałej w Koninie (62-510) przy ul. Legionów 16/42, sygnatura akt XI GUp 38/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności z 29 kwietnia 2019 r., którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47119
 • Dodano: 2020-09-16 15:31:03
 • Administrator

Grajek Katarzyna i Grajek Radosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47120. Grajek Katarzyna i Grajek Radosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 86/20. [BMSiG-47587/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Radosława Grajek, Katarzyny Grajek, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt XV GUp 86/20 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 1.07.2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności Radosława Grajek, natomiast w dniu 15.07.2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności Katarzyny Grajek. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienia list wierzytelności upadłych w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Pawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47120
 • Dodano: 2020-09-16 15:31:15
 • Administrator

Grupa MUSI-KRAKÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47121. GRUPA MUSI-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000402223. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 listopada 2011 r., sygn. akt VIII GUp 142/16. [BMSiG-47446/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grupa MUSI-Kraków Sp. z o.o. w Krakowie, KRS 0000402223, VIII GUp 142/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw32), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47121
 • Dodano: 2020-09-16 15:31:27
 • Administrator

Grzywacz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47122. Grzywacz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 80/20. [BMSiG-47706/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Grzywacz (PESEL 83091700024), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 80/20 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 września 2020 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47122
 • Dodano: 2020-09-16 15:31:39
 • Administrator

Grzywacz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47123. Grzywacz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 80/20. [BMSiG-47707/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Grzywacz (PESEL 83091700024), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 80/20, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 6 sierpnia 2020 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47123
 • Dodano: 2020-09-16 15:31:51
 • Administrator

Gutowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47124. Gutowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 193/20. [BMSiG-47609/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 7.09.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Sebastiana Gutowskiego, PESEL 97033101831, sygn. akt VIII GUp 193/20. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47124
 • Dodano: 2020-09-16 15:32:08
 • Administrator

Haśnik Leszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47125. Haśnik Leszek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 100/16. [BMSiG-47663/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 100/16, dotyczącej upadłości Leszka Haśnika, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47125
 • Dodano: 2020-09-16 15:32:20
 • Administrator

Jabłoński Daniel w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47126. Jabłoński Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1302/19. [BMSiG-47710/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Daniela Jabłońskiego (PESEL 78051800719), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 1302/19, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 marca 2020 roku lista wierzytelności, w dniu 14 maja 2020 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności oraz w dniu 16 czerwca 2020 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47126
 • Dodano: 2020-09-16 15:32:34
 • Administrator

Janczara Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47127. Janczara Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1154/19. [BMSiG-47465/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Janczara (PESEL 76082006779), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1154/19), informuje, że syndyk sporządził i w dniu 10 wrzesnia 2020 roku złożył do akt listę wierzytelności uzupełniająca nr 1. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47127
 • Dodano: 2020-09-16 15:32:45
 • Administrator

Kamiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47128. Kamiński Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 27/19. [BMSiG-47680/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 27/19 dotyczącej upadłości Piotra Kamińskiego, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 18.08.2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47128
 • Dodano: 2020-09-16 15:32:58
 • Administrator

Kamoda Daniel w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47129. Kamoda Daniel. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 68/20. [BMSiG-47499/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Daniela Kamoda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 74102804835, zamieszkałego w Ostaszowie, sygn. akt V GUp 68/20, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy (59-220), Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, pokój 206, i że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47129
 • Dodano: 2020-09-16 15:33:10
 • Administrator

Karwańska Joanna Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47130. Karwańska Joanna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”. [BMSiG-47599/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Agnieszki Karwańskiej z Koszalina, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 23 lipca 2020 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47130
 • Dodano: 2020-09-16 15:33:29
 • Administrator

Kostrzewska Walentyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47131. Kostrzewska Walentyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 237/19. [BMSiG-47651/2020] Sygn. akt XIV GUp 237/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 lipca 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Walentyny Kostrzewskiej, PESEL 47021408583, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 237/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47131
 • Dodano: 2020-09-16 15:33:45
 • Administrator

Krajewska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47132. Krajewska Sylwia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 90/20. [BMSiG-47673/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Krajewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 90/20) zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47132
 • Dodano: 2020-09-16 15:33:58
 • Administrator

Krauz Karolina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47133. Krauz Karolina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/20 „of”. [BMSiG-47681/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Krauz, numer PESEL 83032508106, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 37/20 „of”), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (Lp. 1, Zw 1), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 5 sierpnia 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznani lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47133
 • Dodano: 2020-09-16 15:34:08
 • Administrator

Krauze Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47134. Krauze Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 498/19. [BMSiG-47597/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Krauze, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 498/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 19 sierpnia 2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47134
 • Dodano: 2020-09-16 15:34:21
 • Administrator

Kruczek Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47135. Kruczek Wanda. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 171/19 lik „of”. [BMSiG-47545/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Wandy Kruczek (nr PESEL 46041313329) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 171/19 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 28 lipca 2020 r. syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47135
 • Dodano: 2020-09-16 15:34:33
 • Administrator

Sławomir Kuc PPHU PONY w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47136. Kuc Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Kuc PPHU „PONY” w upadłości w Andrespolu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 121/19. [BMSiG-47660/2020] XIV GUp 121/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 17 sierpnia 2020 roku lista wierzytelności Sławomira Kuc prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Kuc PPHU Pony w upadłości w Andrespolu. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygn. akt XIV GUp 121/19, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47136
 • Dodano: 2020-09-16 15:34:47
 • Administrator

Kucharczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47137. Kucharczyk Iwona. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 163/17. [BMSiG-47588/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 12 sierpnia 2020 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Kucharczyk, sygn. akt XII GUp 163/17, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47137
 • Dodano: 2020-09-16 15:34:59
 • Administrator

Łysakowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47138. Łysakowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1031/19. [BMSiG-47716/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mariusza Łysakowskiego (PESEL 80110908335) zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1031/19, zawiadamia, że została sporządzona i przekazana w dniu 13 sierpnia 2020 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenie, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47138
 • Dodano: 2020-09-16 15:35:12
 • Administrator

Łuniewski Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47139. Łuniewski Marek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 88/20, VIII GU 90/20. [BMSiG-47570/2020] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 90/20, ogłaszającego upadłość Marka Łuniewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. została przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47139
 • Dodano: 2020-09-16 15:35:24
 • Administrator

Maślak Adrian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47140. Maślak Adrian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 78/19. [BMSiG-47439/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Adriana Maślaka, PESEL 92030710215, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 78/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw8), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47140
 • Dodano: 2020-09-16 15:35:36
 • Administrator

Nowak Jan Wiktor w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47141. Nowak Jan Wiktor. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 59/20, VIII GU 330/19. [BMSiG-47382/2020] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 330/19 ogłaszającego upadłość Jana Wiktora Nowaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. została przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuję, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47141
 • Dodano: 2020-09-16 15:35:48
 • Administrator

Piros Jacek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47142. Piros Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1060/19. [BMSiG-47408/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż zgodnie z treścią art.255 ust. 2 Prawa upadłościowego, w dniu 9 marca 2020 r. syndyk masy upadłości Jacka Pirosa (PESEL 59022805375), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1060/19), złożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełnioną listę wierzytelności numer, którą można przeglądać w sekretariacie XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, kod pocztowy 00-454, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciwy do listy wierzytelności adresowane do Sędziego komisarza można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadlościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1060/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47142
 • Dodano: 2020-09-16 15:36:05
 • Administrator

Piros Jacek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47143. Piros Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1060/19. [BMSiG-47412/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w dniu 31 lipca 2020 r. syndyk masy upadłości Jacka Pirosa (PESEL 59022805375), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1060/19), złożył Sędziemu komisarzowi drugą uzupełnioną listę wierzytelności numer, którą można przeglądać w sekretariacie XVIII Wydziału Gospodarczego ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, kod pocztowy 00-454, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciwy do listy wierzytelności adresowane do Sędziego komisarza można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadlościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1060/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47143
 • Dodano: 2020-09-16 15:36:17
 • Administrator

Popławski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47144. Popławski Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 46/20. [BMSiG-47551/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Łukasza Popławskiego, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 86081101917), zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym ww. Łukasza Popławskiego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 46/20, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 8 lipca 2020 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 w zw. z art 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli ww. lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47144
 • Dodano: 2020-09-16 15:36:28
 • Administrator

Powszechna Spółdzielnia Spożywców JEDNOŚĆ w Pszczynie w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47145. POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „JEDNOŚĆ” W UPADŁOŚCI w Pszczynie. KRS 0000103125. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2002 r., sygn. akt X GUp 112/18/4. [BMSiG-47727/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 24.07.2020 roku syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” z s. w Pszczynie, sygn. akt X GUp 112/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydziału Gospodarczego i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47145
 • Dodano: 2020-09-16 15:36:40
 • Administrator

Purol Jacek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47146. Purol Jacek. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 43/20 „of”. [BMSiG-47583/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Purol, sygn. akt VII GUp 43/20 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 3 sierpnia 2020 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47146
 • Dodano: 2020-09-16 15:36:52
 • Administrator

Rykaczewski Sebastian Aleksander w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47147. Rykaczewski Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 28/20. [BMSiG-47704/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Rykaczewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 28/20, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 11 września 2020 roku Sędziemu komisarzowi trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu trzeciej uzupełniającej listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47147
 • Dodano: 2020-09-16 15:37:05
 • Administrator

Sawicki Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47148. Sawicki Zygmunt. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn akt VIII GUp 44/20. [BMSiG-47584/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Sawickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 44/20, zawiadamia, że syndyk w dniu 31 sierpnia 2020 r. sporządził i przekazał listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47148
 • Dodano: 2020-09-16 15:37:17
 • Administrator

Sugalska Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47149. Sugalska Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 246/19. [BMSiG-47601/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Sugalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 54111912745), sygn. akt VI GUp 246/19, syndyk sporządził oraz przekazał w dniu 26 sierpnia 2020 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydziału Gospodarczego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47149
 • Dodano: 2020-09-16 15:37:29
 • Administrator

Szałyński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47150. Szałyński Łukasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 137/20. [BMSiG-47606/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Szałyńskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 137/20, ogłasza że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 7 września 2020 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47150
 • Dodano: 2020-09-16 15:37:41
 • Administrator

Szwedzińska-Sikorska Maja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47151. Szwedzińska-Sikorska Maja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1269/19. [BMSiG-47468/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mai Szwedzińskiej-Sikorskiej (PESEL 75040900661), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1269/19, informuje, że syndyk sporządził i w dniu 10 września 2020 roku złożył do akt listę wierzytelności uzupełniającą nr 1. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47151
 • Dodano: 2020-09-16 15:37:53
 • Administrator

Wajda Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47152. Wajda Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 48/20. [BMSiG-47659/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Wajda, PESEL 81032517241, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 48/20, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, lub w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 104 (po uprzednim uzgodnieniu). W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47052
 • Dodano: 2020-09-16 15:38:07
 • Administrator

Wajdel Mirosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47153. Wajdel Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 5/20. [BMSiG-47600/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosława Wajdel nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 5/20 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 28 sierpnia 2020 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47153
 • Dodano: 2020-09-16 15:38:19
 • Administrator

Waściński Janusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47154. Waściński Janusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 244/16. [BMSiG-47417/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Janusza Waścińskiego, PESEL 58101405112, zamieszkałego w Łęczycy (62-051), ul. Północna 32, sygnatura akt XI GUp 244/16, zawiadamia o dokonanych zmianach na liście wierzytelności z 3 kwietnia 2019 r. w ten sposób, że wykreślić w całości z tej listy wierzytelność wierzyciela Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Inwestycyjny Fundusz Zamknięty z siedzibą w Warszawie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47154
 • Dodano: 2020-09-16 15:38:31
 • Administrator

Wińska Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47155. Wińska Aneta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn akt VIII GUp 126/20. [BMSiG-47586/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anety Wińkiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 126/20, ogłasza że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 27 sierpnia 2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47155
 • Dodano: 2020-09-16 15:38:46
 • Administrator

Wojtaś Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47156. Wojtaś Dariusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 16/20. [BMSiG-47657/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 16/20, w postępowaniu upadłościowym Dariusza Wojtasia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 15 czerwca 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47156
 • Dodano: 2020-09-16 15:38:58
 • Administrator

CHICK & POT Piotr Zawadzki w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47157. Zawadzki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CHICK & POT w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/20. [BMSiG-47494/2020] Zarządzeniem z dnia 3 września 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Zawadzkiego - CHICK & POT w Radomiu ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47157
 • Dodano: 2020-09-16 15:39:33
 • Administrator

Chmaj Edyta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-09-16. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47158. Chmaj Edyta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 308/18. [BMSiG-47590/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Edyty Chmaj (nieprowadzącej działalności gospodarczej) toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 308/18 na podstawie art. 349 ust. 1 p.u. obwieszcza, że sporządzony i złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3 (parter), i w terminie dwóch tygodni od dnia tego obwieszczenia upadły oraz każdy z wierzycieli ujętych na liście wierzytelności może wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47158
 • Dodano: 2020-09-16 15:39:46
 • Administrator

Łodygowska Zofia, Łodygowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47159. Łodygowska Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 474/17. [BMSiG-47443/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Łodygowskiej, PESEL 58040319565, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 474/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu plan podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące tego planu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47159
 • Dodano: 2020-09-16 15:39:58
 • Administrator

Niedzielska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47160. Niedzielska Krystyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 198/18. [BMSiG-47603/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Niedzielskiej, sygn. akt VIII GUp 198/18, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niego zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47160
 • Dodano: 2020-09-16 15:40:10
 • Administrator

Ostrowska-Bućko Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-16. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47161. Ostrowska-Bućko Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 6/20. [BMSiG-47576/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 17.07.2020 r. przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym w postępowaniu upadłościowym Anny Ostrowskiej-Bućko w upadłości, PESEL 85111913849, sygn. akt VIII GUp 6/20. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty do ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47161
 • Dodano: 2020-09-16 15:40:22
 • Administrator

Szefner Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-16. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47162. Szefner Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 55/16. [BMSiG-47416/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Tomasza Szefnera, PESEL 72061505934, zamieszkałego w Luboniu przy ul. Poniatowskiego 40, sygnatura akt XI GUp 55/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału z 26 marca 2020 r., który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47162
 • Dodano: 2020-09-16 15:40:36
 • Administrator

Timberone S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zamościu 2020-09-16. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 47163. TIMBERONE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Biłgoraju. KRS 0000361970. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2010 r., sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-47569/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym TIMBERONE S.A. w Biłgoraju w upadłości zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu w dniu 4 września 2020 r. planu podziału wierzytelności z osobnej masy upadłości obejmującej przedmiot zabezpieczenia praw z obligacji, będącego jednocześnie ostatecznym planem podziału, z którym każdy zainteresowany może zapoznać się w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11, i w terminie dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47163
 • Dodano: 2020-09-16 15:40:48
 • Administrator

DJMW TECHNIK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47053. DJMW TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skoczowie. KRS 0000588320. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2015 r., sygn. akt VI GU 326/20, VI GUp 272/20 of. [BMSiG-47532/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 326/20, została ogłoszona upadłość: DJMW Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 588320, NIP 5482671415, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 63A. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Piotra Knapika, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Renatę Pilch, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 155, adres: Cieszyn (43-400), ul. W. Korfantego 37, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, tel. 502 151 312. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 272/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47053
 • Dodano: 2020-09-16 19:41:50
 • Administrator

DJMW TECHNIK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-07-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47053. DJMW TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skoczowie. KRS 0000588320. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2015 r., sygn. akt VI GU 326/20, VI GUp 272/20 of. [BMSiG-47532/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 326/20, została ogłoszona upadłość: DJMW Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 588320, NIP 5482671415, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 63A. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Piotra Knapika, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Renatę Pilch, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 155, adres: Cieszyn (43-400), ul. W. Korfantego 37, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, tel. 502 151 312. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 272/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47053
 • Dodano: 2020-09-16 19:45:30
 • Administrator

FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47054. FRUIT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowcu. KRS 0000338408. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2009 r., sygn. akt V GU 197/20. [BMSiG-47582/2020] Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, 2 września 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt V GU 197/20 wydał postanowienie o następującej treści: 1. ogłosić upadłość Fruit Logistics spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu, Ostrowiec 1A, woj. mazowieckie, powiat grójecki, gmina Chynów, numer KRS 0000338408; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego, a na zastępcę Sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; 5. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Gołąba, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 140; 6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w niniejszym postępowaniu wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19 z późn. zm.;). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47054
 • Dodano: 2020-09-16 20:03:57
 • Administrator

FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47054. FRUIT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowcu. KRS 0000338408. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2009 r., sygn. akt V GU 197/20. [BMSiG-47582/2020] Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, 2 września 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt V GU 197/20 wydał postanowienie o następującej treści: 1. ogłosić upadłość Fruit Logistics spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu, Ostrowiec 1A, woj. mazowieckie, powiat grójecki, gmina Chynów, numer KRS 0000338408; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego, a na zastępcę Sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; 5. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Gołąba, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 140; 6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w niniejszym postępowaniu wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19 z późn. zm.;). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47054
 • Dodano: 2020-09-16 20:04:10
 • Administrator

P-U TECHNOX Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47085. P-U TECHNOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Markach. KRS 0000395682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2011 r., sygn. akt XVIII GU 1/19, XVIII GUp 208/20. [BMSiG-47523/2020] Sygn. akt XVIII GUp 208/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1/19 ogłosił upadłość P-U TECHNOX Sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000395682) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 208/20. Sąd uznał postępowanie upadłościowe P-U TECHNOX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości została wyznaczona Karolina Klunder (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 864), a na Sędziego komisarza został powołany SSR Paweł Stosio. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego, którym został SSR Jarosław Zarębski. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Pawła Stosio na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 208/20. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47085
 • Dodano: 2020-09-16 20:10:28
 • Administrator

P-U TECHNOX Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47085. P-U TECHNOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Markach. KRS 0000395682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2011 r., sygn. akt XVIII GU 1/19, XVIII GUp 208/20. [BMSiG-47523/2020] Sygn. akt XVIII GUp 208/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1/19 ogłosił upadłość P-U TECHNOX Sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000395682) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 208/20. Sąd uznał postępowanie upadłościowe P-U TECHNOX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości została wyznaczona Karolina Klunder (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 864), a na Sędziego komisarza został powołany SSR Paweł Stosio. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego, którym został SSR Jarosław Zarębski. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Pawła Stosio na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 208/20. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47085
 • Dodano: 2020-09-16 20:10:36
 • Administrator

Golis Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47164. Golis Iwona. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 208/18 of. [BMSiG-47690/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 27.07.2020 r. o ustaleniu planu spłaty zobowiązań upadłego Iwony Golis, numer PESEL 72012005780, zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w redakcji sprzed 24.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 208/18 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47164
 • Dodano: 2020-09-16 20:14:54
 • Administrator

GRUPA KARWAD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47165. GRUPA KARWAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000301792. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2008 r., sygn. akt VIII GUp 229/16. [BMSiG-47553/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.07.2020 r., sygn. akt VIII GUp 229/16, w sprawie dłużnika: Grupa Karwad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (KRS 0000301792) postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47165
 • Dodano: 2020-09-16 20:15:30
 • Administrator

NORES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47166. „NORES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gorzowie Śląskim. KRS 0000296180. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2007 r., sygn. akt V GUp 55/20. [BMSiG-47527/2020] OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM (KRS 0000296180) Zawiadamia się, iż do akt postępowania upadłościowego Nores Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim (KRS 0000296180) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, syndyk masy upadłości przedłożył Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz odrębnej nieruchomości, na którego infrastrukturę składają się między innymi: 1. nieruchomości gruntowe lokalowe; 2. nieruchomość gruntowa niezabudowana; 3. nieruchomość gruntowa; 4. środki trwałe ruchome; 5. pozostałe wyposażenie; 6. wartości niematerialne i prawne. Mając na uwadze powyższe, można zgłaszać zarzuty na Opis i oszacowanie w formie pisemnej, w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia na ręce Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, podając sygnaturę akt V GUp 55/20. Jakub Michalak - Wiceprezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1156). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47166
 • Dodano: 2020-09-16 20:27:06
 • Administrator

ASTAL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-03-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 17425. ASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Śląskim. KRS 0000037135. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GU 27/20, V GUp 66/20. [BMSiG-16975/2020] OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM (KRS 0000037135, NIP 7481522513, REGON 532209691) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 27/20 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Astal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim (KRS 0000037135, NIP 7481522513); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000742548); 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sędzia Piotr Stanisławiszyn, powołując się na sygnaturę akt V GUp 66/20. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@ kubiczekm.com, numer telefonu: +48 32 308 00 00. Marcin Mirosław Kubiczek - Prezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17425
 • Dodano: 2020-09-16 20:34:53
 • Administrator

ASTAL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-04-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 17425. ASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Śląskim. KRS 0000037135. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GU 27/20, V GUp 66/20. [BMSiG-16975/2020] OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM (KRS 0000037135, NIP 7481522513, REGON 532209691) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 27/20 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Astal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim (KRS 0000037135, NIP 7481522513); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000742548); 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sędzia Piotr Stanisławiszyn, powołując się na sygnaturę akt V GUp 66/20. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@ kubiczekm.com, numer telefonu: +48 32 308 00 00. Marcin Mirosław Kubiczek - Prezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17425
 • Dodano: 2020-09-16 20:35:08
 • Administrator

ASTAL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47167. ASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gorzowie Śląskim. KRS 0000037135. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GUp 66/20. [BMSiG-47521/2020] OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM (KRS 0000037135) Zawiadamia się, iż do akt postępowania upadłościowego Astal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim (KRS 0000037135), prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, syndyk masy upadłości przedłożył Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa na którego infrastrukturę składa się między innymi: 1. nieruchomość gruntowa niezabudowana; 2. nieruchomość gruntowa zabudowana; 3. środki trwałe ruchome; 4. pozostałe wyposażenie ; 5. zapasy; 6. wartości niematerialne i prawne; 7. zasoby ludzkie. Mając na uwadze powyższe, można zgłaszać zarzuty na Opis i oszacowanie w formie pisemnej, w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia na ręce Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, podając sygnaturę akt: V GUp 66/20. Jakub Michalak - Wiceprezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1156). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47167
 • Dodano: 2020-09-16 20:35:30
 • Administrator

Czerewaty Mariola w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47170. Czerewaty Mariola. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/20. [BMSiG-47685/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w prowadzonym pod sygnaturą VI GUp 58/20, postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marioli Czerewaty (PESEL 59112802862), zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości zabudowanej obiektem stacji paliw, położonej w granicach działki gruntu nr 721/2 AM 6 obręb Wolibórz, gmina Nowa Ruda, o powierzchni 0,1600 ha, objętej Księgą Wieczystą nr SW2K/00025177/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, w Wałbrzychu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47170
 • Dodano: 2020-09-16 20:40:34
 • Administrator

Deptuła Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47171. Deptuła Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 856/19. [BMSiG-47627/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Deptuły (sygn. akt XVIII GUp 856/19), informuje o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ew. 23/4 z obrębu 01-02, położonej w Radzyminie, w powiecie wołomińskim, o pow. 0,9784 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00029638/2, za cenę nie niższą niż 48.918,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i 00/100). Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Radzymina działka w mzpm posiada przeznaczenie: Lasy we własności prywatnej „LS2”. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku sądu (czytelnia akt). Regulamin sprzedaży dostępny u syndyka: tel. 604 410 114 e-mail: danuta.kurkiewicz@op.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47171
 • Dodano: 2020-09-16 20:42:18
 • Administrator

Dybał Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47172. Dybał Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/20 lik „of”. [BMSiG-47537/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Magdaleny Dybał, nr PESEL 79032900826, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 24/20 lik „of” zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr BB1B/00017774/5, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pod Grodziskiem 22. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47172
 • Dodano: 2020-09-16 20:42:48
 • Administrator

Januchta Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47174. Januchta Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 280/18. [BMSiG-48143/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku umorzył powstałe przed dniem 24 października 2018 roku wszystkie zobowiązania Upadłej Beaty Januchty (PESEL 82042302483), bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (V GUp 280/18). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47174
 • Dodano: 2020-09-16 20:43:47
 • Administrator

Iwin Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47175. Iwin Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 327/18. [BMSiG-47495/2020] Sygn. akt XII GUp 327/18 Syndyk upadłej Joanny Iwin ogłasza PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ za 60% ceny oszacowania: - udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Szczerbicach przy ul. Radoszowskiej 55, dla której w Sądzie Rejonowym w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta o nr GL1Y/00030506/8, za cenę nie niższą niż 91.952,40 zł, - prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Lyskach przy ul. Robotniczej 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta o nr GL1Y/00147189/2, za cenę nie niższą niż 216.788,40 zł. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Syndyka pod adresem: 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32, tel. 32 236 64 77 w godz. od 900 do 1300. Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu na adres biura Syndyka: Kancelaria Prawnicza KARDOM, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32, z oznaczeniem „Przetarg”. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7.10.2020 r., o godz. 930, sala 234 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47175
 • Dodano: 2020-09-16 20:44:34
 • Administrator

Jastrzębski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47176. Jastrzębski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1331/19. [BMSiG-47460/2020] Syndyk masy upadłości Krzysztofa Jastrzębskiego (PESEL 72012708959), sygn. akt XVIII GUp 1331/19, zaprasza do składania ofert na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 30, położonego w Warszawie, dzielnica Mokotów, przy ul. Korczyńskiej 9, o powierzchni 59,40 m2. Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę Wieczystą nr WA2M/00456958/2. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 450.000,00zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 r., na adres: Syndyk Masy Upadłości Krzysztofa Jastrzębskiego, ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa. Wymagane wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Otwarcie ofert dnia 15 października 2020 r. w kancelarii syndyka w obecności komisji powołanej przez syndyka bez udziału oferentów. Operat szacunkowy oraz regulamin konkursu ofert z aukcją jest dostępny w kancelarii syndyka, ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa. Szczegółowe warunki oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu 574 667 248. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47176
 • Dodano: 2020-09-16 20:45:54
 • Administrator

Kowalska Marta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka
Poz. 47177. Kowalska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 233/20. [BMSiG-47415/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 233/20 dot. upadłości Marty Kowalskiej (PESEL 65050506883), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Strzyżewie Witkowskim 32 (62-230 Strzyżewo Witkowskie), postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 roku, na podstawie art. 170 ust. 3 pr.u., zmienił syndyka ustanowionego dla upadłej Marty Kowalskiej w ten sposób, że zwolnił dotychczasowego syndyka Bogusława Sobczaka, a w jego miejsce wyznaczył Edytę Senger-Kałat, legitymującą się licencją doradcy restrukturyzacyjnego nr 237. Adres nowego syndyka to: ul. Cieszkowskiego 9, 62-200 Gniezno. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47177
 • Dodano: 2020-09-16 20:47:02
 • Administrator

Kowal Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47178. Kowal Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 322/17. [BMSiG-47901/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Kowala, zam.: Blizne, PESEL 58111815435, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg ofertowy z wolnej ręki na sprzedaż składników masy upadłości w postaci: 1. prawa własności do nieruchomości położonej w Bliznem, w gminie Jasienica Rosielna, oznaczonej działkami nr 6760/6 i 6772/1, o łącznej pow. 0,0600 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 148,50 m2 i obiektem gospodarczym o pow. użytk. 44,10 m2. Budynek zamieszkały. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzozowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00030782/8 - cena wywoławcza 190.000,00 zł; 2. prawa własności do nieruchomości położonej w Wydrnej, w gminie Dydnia, oznaczonej działkami nr 18 i 19, o łącznej pow. 0,5700 ha, zabudowanej nieukończonym obiektem pieczarkarni o pow. uzytk. 381,20m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzozowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00048177/3 - cena wywoławcza 70.000,00 zł. Sprzedaż odbywa się na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 21 lipca 2020 r., sygn. akt V GUp 322/17. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 322/17 - ZBIGNIEW KOWAL - NIE OTWIERAĆ” na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki oferty listem poleconym. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 72 8642 1083 2002 6707 1840 0001, w terminie składania ofert. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu niejawnym w obecności Sędziego Komisarza w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, najpóźniej w terminie 7 dni po upłynięciu terminu do składania ofert. Wybór oferty dokonany przez Syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza. Szczegółowy regulamin przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu jest wyłożony do wglądu w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Towarowej 12 oraz w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy przy ul. Kustronia 4. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod nr tel. 604 997 493. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47178
 • Dodano: 2020-09-16 20:48:40
 • Administrator

Leboda Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47179. Leboda Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 105/18/K. [BMSiG-47453/2020] Syndyk masy upadłości PIOTRA LEBODY, osoby fizycznej zaprasza do składania ofert na zakup składnika majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym, oznaczonym sygn. akt VI GUp 105/18/K, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10. Składnik majątku dłużnika stanowi udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego, o pow. 78,36 m2 , składającego się z 3 pokoi, położonego w Gdyni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sojowej 25a/2, dla którego prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Gdyni, Księga Wieczysta KW GD1Y/00069429/2, wraz z przysługującym proporcjonalnie udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawa własności działki gruntu. Zgodnie z art. 313 ust. 6 Prawa upadłościowego do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają art. 1004,1012 i 1013 kpc. Cena wywoławcza prawa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego, wykonany 8 października 2018 r. i uzupełniony w lutym 2019 r. przez Kancelarię Doradców „Contendo” Krzysztof Olszewski. Cena sprzedaży powinna zostać uiszczona przez nabywcę najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, przy czym nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, zaś potrącenie ewentualnej wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne. Oferty należy składać w terminie do dnia 30 września 2020 r. na adres biura syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem nr tel. 602 628 329. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47179
 • Dodano: 2020-09-16 20:50:08
 • Administrator

Lewandowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47180. Lewandowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1108/19. [BMSiG-47615/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przemysława Lewandowskiego, PESEL 81021415075, został ukończony i złożony do akt opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości wchodzącego w skład masy upadłości udziału 1/8 w prawie własności Przemysława Lewandowskiego do nieruchomości zabudowanej nr 56 zlokalizowanej w miejscowości Kruszwica przy ul. Ziemowita 7, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta KW nr BY1I/00010386/6. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w czytelni Sądu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie - na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XVIII GUp 1108/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47180
 • Dodano: 2020-09-16 21:00:38
 • Administrator

SENSUS INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-09-16. Inne
Poz. 47185. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Osrtódzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-47440/2020] Sygn. akt V GUp 51/18 Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości Rada Wierzycieli podjęła w dniu 13 sierpnia 2020 roku: - uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Syndyka umowy cesji wierzytelności przysługującej masie upadłości wobec Pani Joanny Budrewicz, z Panem Markiem Czajkowskim za kwotę 225,000,00 PLN; - uchwałę nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na uznanie przez syndyka roszczenia Pana Jarosława Wolskiego o zwrot kwoty 14.541,72 PLN powstałego w związku ze złożonym w dniu 13 sierpnia 2020 roku oświadczeniem o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo upadłościowe. Sędzia komisarz poucza, iż w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do Sędziego komisarza, na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47185
 • Dodano: 2020-09-16 21:05:56
 • Administrator

Sielska Henryka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47186. Sielska Henryka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 86/20. [BMSiG-47687/2020] Sygn. akt V GUp 86/20 Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Henryki Sielskiej, sygn. akt V GUp 86/20, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Wybudowanie Michałowo, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi KW nr TO1B/00039303/9. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie. syndyk Jakub Majewski MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47186
 • Dodano: 2020-09-16 21:06:33
 • Administrator

Roman Sulicz - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-TURYSTYCZNA, PENSJONAT "RAMIS" w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47187. Sulicz Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Sulicz Firma Handlowo-Usługowo-Turystyczna, Pensjonat „RAMIS” w upadłości w Wysowej-Zdroju. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 66/20. [BMSiG-47698/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Romana Sulicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roman Sulicz Firma Handlowo-Usługowo-Turystyczna, Pensjonat „RAMIS” w upadłości w Wysowej-Zdroju, adres: Wysowa-Zdrój 131, 38-316 Wysowa-Zdrój, NIP 7380010645, pod sygn. akt VIII GUp 66/20, ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego jako całości z dnia 10 lipca 2020 r., który można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój B-6. Poucza się uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można do Sędziego komisarza wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47187
 • Dodano: 2020-09-16 21:07:02
 • Administrator

Szczepański Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47188. Szczepański Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 78/20. [BMSiG-47703/2020] 1. Syndyk w masy upadłości Stanisława Szczepańskiego w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) udziału w wysokości 1/6 prawa własności nieruchomości lokalowej nr 44 o powierzchni 44,70 m2 , usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym przy ul. Żytniej 79 w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00066179/0 (dalej zwany jako „Udział”) za cenę nie niższą niż 63.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 8 maja 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 1100-1500 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 78/20 w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym przedmiotu sprzedaży. 4. Kupujący przystępując do konkursu ofert/aukcji zrzeka się wobec syndyka roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą. 5. Do sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki/aukcji prowadzonej przez syndyka mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 6. W postępowaniu konkursowym/aukcji nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. 7. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania, obwieszczeniu o sprzedaży oraz określonych przez Sędziego komisarza. 8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 9. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 78/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym Stanisława Szczepańskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 10. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowane ceny nabycia za składniki majątku masy upadłości będące przedmiotem niniejszego postępowania winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie mogą być niższe niż cena wywoławcze, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków postępowania. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 pkt 2 lit. „a” i „b” niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot postępowania do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu postępowania do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu niniejszego postępowania, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w aukcji. 11. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Stanisława Szczepańskiego w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 91 1090 2590 0000 0001 4449 8192, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym - sygn. akt XIX GUp 78/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 1500, w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia. 13. Po stwierdzeniu, iż złożona oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane w regulaminie postępowania, syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. 14. Jeśli zostaną złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za poszczególne nieruchomości będące przedmiotem niniejszego postępowania, zaproponowane przez oferentów dopuszczonych do aukcji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 15. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. 16. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty, zaś w przypadku niewskazania przez oferenta numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium w treści oferty, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana jego wpłata. 17. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. 18. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w § 7 ust. 2 regulaminu sprzedaży, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 19. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 20. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. 21. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży. 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 r., Nr 60 poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 23. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty. 24. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 22-400-08-94 lub mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47188
 • Dodano: 2020-09-16 21:09:18
 • Administrator

Wojnowski Patryk w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47190. Wojnowski Patryk. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/20. [BMSiG-47676/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w prowadzonym pod sygnaturą VI GUp 81/20 postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Patryka Wojnowskiego, zamieszkałego w Wałbrzychu (PESEL 85032302537) ukończono opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego znajdującego się w Wałbrzychu przy ul. S. Batorego 95/10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (Księga Wieczysta nr SW1W/00030574/2). Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018 w Wałbrzychu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47190
 • Dodano: 2020-09-16 21:09:55
 • Administrator

ABE-IPS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-15. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47300. ABE - IPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000282268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2007 r. [BMSiG-47719/2020] ABE-IPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-134), przy ul. 1 sierpnia 6 (Wiśniowy Bussines Park, budynek D), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282268, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Maciej Henryk Pasek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 175. Dniem układowym jest 15 września 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47300
 • Dodano: 2020-09-16 21:15:02
 • Administrator

ABE-IPS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47300. ABE - IPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000282268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2007 r. [BMSiG-47719/2020] ABE-IPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-134), przy ul. 1 sierpnia 6 (Wiśniowy Bussines Park, budynek D), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282268, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Maciej Henryk Pasek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 175. Dniem układowym jest 15 września 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47300
 • Dodano: 2020-09-16 21:15:11
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 21:15:22

IREK Usługi Transportowe

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-08-31. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47301. Janczarek Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „IREK” Usługi Transportowe w Jachrance. [BMSiG-47562/2020] Ireneusz Janczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „IREK” Usługi Transportowe z siedzibą w Jachrance, Jachranka 42, 05-140 Serock, posiadający NIP 536-112-66-01, otworzył postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r., poz. 243 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-l (Dz. U. 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono doradcę restrukturyzacyjnego Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443), ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa. Dniem układowym jest 31 sierpnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47301
 • Dodano: 2020-09-16 21:19:19
 • Administrator

IREK Usługi Transportowe

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47301. Janczarek Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „IREK” Usługi Transportowe w Jachrance. [BMSiG-47562/2020] Ireneusz Janczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „IREK” Usługi Transportowe z siedzibą w Jachrance, Jachranka 42, 05-140 Serock, posiadający NIP 536-112-66-01, otworzył postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r., poz. 243 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-l (Dz. U. 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono doradcę restrukturyzacyjnego Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443), ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa. Dniem układowym jest 31 sierpnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47301
 • Dodano: 2020-09-16 21:19:27
 • Administrator

K-I-D Dominik Łośko

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-08. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47302. Łośko Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K-I-D Dominik Łośko w Krakowie. [BMSiG-47688/2020] W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Dominika Łośko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K-I-D Dominik Łośko, Osiedle Słoneczne 7/18, 31-956 Kraków, PESEL 83040707898, NIP 6751378334, nadzorca układu Bartosz Magnowski, nr licencji 1261, dzień układowy: 8 września 2020 r. Publikujący Dominik Łośko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K-I-D Dominik Łośko. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47302
 • Dodano: 2020-09-16 21:25:06
 • Administrator

K-I-D Dominik Łośko

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47302. Łośko Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K-I-D Dominik Łośko w Krakowie. [BMSiG-47688/2020] W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Dominika Łośko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K-I-D Dominik Łośko, Osiedle Słoneczne 7/18, 31-956 Kraków, PESEL 83040707898, NIP 6751378334, nadzorca układu Bartosz Magnowski, nr licencji 1261, dzień układowy: 8 września 2020 r. Publikujący Dominik Łośko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K-I-D Dominik Łośko. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47302
 • Dodano: 2020-09-16 21:25:15
 • Administrator

STOCZNIA DARŁOWO M&W Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 47303. „STOCZNIA DARŁOWO M&W” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000254269. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt VII GRp 8/18. [BMSiG-47559/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyśpieszonego postępowania układowego „STOCZNIA DARŁOWO M&W” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sygn. VII GRp 8/18, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu na dzień 31 lipca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47303
 • Dodano: 2020-09-16 21:25:58
 • Administrator

STOCZNIA FILMOWCÓW Agnieszka Brzeskot

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu
Poz. 47304. Brzeskot Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Stoczna Filmowców Agnieszka Brzeskot w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GReu 1/20, VII GRp 2/19. [BMSiG-47709/2020] Postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. w sprawie VII GReu 1/20, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, uchylił układ Agnieszki Brzeskot z wierzycielami przyjęty na zgromadzaniu wierzycieli w dniu 24 czerwca 2019 r. i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 25 lipca 2019 r., sygn. akt VII GRp 2/19. Na postanowienie o uchyleniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47304
 • Dodano: 2020-09-16 21:26:39
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Lewczuk Eugeniusz

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47305. Lewczuk Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/19. [BMSiG-47649/2020] Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 marca 2020 r. umorzył przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące Eugeniusza Lewczuka (V GRp 1/19). Od niniejszego postanowienia wierzycielom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47305
 • Dodano: 2020-09-16 21:27:18
 • Administrator

TXM S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47306. TXM SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000469423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2013 r., sygn. akt XVIII GRp 15/19. [BMSiG-47602/2020] Nadzorca Sądowy TXM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - Krzysztof Gołąb - informuje, że z dniem 27 sierpnia 2020 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 czerwca 2020 roku, na mocy którego zatwierdzono - przyjęty z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym TXM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - układ (XVIII GRp 15/19). Stosownie do art. 171 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, osoba pełniąca funkcję nadzorcy sądowego, obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu, chyba że układ stanowi inaczej. W związku z powyższym obwieszcza się, że funkcję Nadzorcy wykonaniu układu zawartego przez wierzycieli TXM S.A. z siedzibą w Warszawie objął Krzysztof Gołąb (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 140). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47306
 • Dodano: 2020-09-16 21:28:08
 • Administrator

YES FINANCE S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 47307. YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000489140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2013 r., sygn. akt XVIII GRp 13/20. [BMSiG-47613/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Yes Finance S.A. w restrukturyzacji (numer KRS 0000489140), sygn. akt XVIII GRp 13/20, nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 12 sierpnia 2020 roku spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w Warszawie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47307
 • Dodano: 2020-09-16 21:28:44
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Prus Adam

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-09-16. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 47308. Prus Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Prus w Nowym Dworze Bratiańskim. Sąd Rejonowy w Elblagu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 8/19. [BMSiG-47492/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Adama Prusa przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Prus w Nowym Dworze Bratiańskim w restrukturyzacji, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku stwierdzono przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Adama Prusa - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Prus w Nowym Dworze Bratiańskim w restrukturyzacji układu o następującej treści: - w grupie 1 w stosunku do 5 wierzycieli do kwoty 15.000,00 zł włącznie - całej należności wskazanej w spisie wierzytelności - łączna wartość grupy: 34.105,73 zł restrukturyzacja zobowiązań dłużnika nastąpi poprzez: 1) spłatę 100% wartości całej należności (kapitału, odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania i wszelkich kosztów ubocznych) tj. 34.105,73 zł; 2) zapłata nastąpi w 2 lub 4 ratach w zależności od wariantu (optymalny czy pesymistyczny) w kwotach określonych w poniższych harmonogramach; 3) zapłata pierwszej raty nastąpi w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzaniu układu, każda kolejna rata płatna jest co 6 miesięcy; 4) raty płatne będą do ostatniego dnia miesiąca; 5) umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania do dnia spłaty; - w grupie 2 w stosunku do 7 wierzycieli od kwoty powyżej 15.000,00 zł - całej należności wskazanej w spisie wierzytelności - łączna wartość grupy: 528.267,37 zł restrukturyzacja zobowiązań dłużnika nastąpi poprzez: 1) spłatę 65% całości należności (kapitału, odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania i wszelkich kosztów ubocznych) tj. kwoty 343.373,79 zł; 2) zapłata nastąpi w 12 ratach bez względu wariant spłaty (optymalny czy pesymistyczny) w kwotach określonych w poniższych harmonogramach; 3) odroczenie terminu płatności pierwszej raty do 18 miesiąca od uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 4) każda rata płatna jest co 6 miesięcy; 5) raty płatne będą do ostatniego dnia miesiąca; 6) umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania do dnia spłaty; - w grupie 3 w stosunku do 3 wierzycieli objętych układem za zgodą (wierzyciele zabezpieczeni) - łączna wartość całej należności grupy: 186.108,01 zł restrukturyzacja zobowiązań dłużnika nastąpi poprzez, o ile wyrażą zgodę na objęcie układem: 1) spłatę 90% całości należności (kapitału, odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania i wszelkich kosztów ubocznych) tj. kwoty 167.497,21 zł; 2) zapłata nastąpi w 15 ratach bez względu wariant spłaty (optymalny czy pesymistyczny) w kwotach określonych w poniższych harmonogramach; 3) zapłata pierwszej raty nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienie o zatwierdzeniu układu, każda kolejna rata płata jest co 6 miesięcy; 4) raty płatne będą do ostatniego dnia miesiąca; 5) umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania do dnia spłaty. Harmonogram spłat (wariant optymalny): *Data wskazana przy założeniu prawomocnego zatwierdzenia układu we wrześniu 2020 r nr m-ca spłaty Łączna rata Podział na grupy Data* x x Grupa I Grupa II grupa III x 9 29 000,00 zł 18 000,00 zł 11 000,00 zł paź. 20 15 11 000,00 zł 11 000,00 zł mar. 21 21 27 105,73 zł 16 105,73 zł 11 000,00 zł wrz. 21 27 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł mar. 22 33 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł wrz. 22 39 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł mar. 23 45 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł wrz. 23 51 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł mar. 24 57 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł wrz. 24 63 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł mar. 25 69 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł wrz. 25 75 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł mar. 26 81 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł wrz. 26 87 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł mar. 27 93 41 136,25 zł 28 531,00 zł 13 497,21 zł wrz. 27 Harmonogram spłat (wariant optymalny): *Data wskazana przy założeniu prawomocnego zatwierdzenia układu we wrześniu 2020 r nr m-ca spłaty Łączna rata Podział na grupy Data* x x Grupa I Grupa II grupa III x 1 2 3 4 5 6 9 11 000,00 zł - zł 11 000,00 zł paź. 20 15 20 000,00 zł 9 000,00 zł 11 000,00 zł mar. 21 21 20 000,00 zł 9 000,00 zł 11 000,00 zł wrz. 21 27 44 000,00 zł 8 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł mar. 22 33 44 105,73 zł 8 105,73 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł wrz. 22 39 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł mar. 23 45 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł wrz. 23 51 36 000,00 zł 25 806,79 zł 11 000,00 zł mar. 24 57 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł wrz. 24 63 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł mar. 25 69 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł wrz. 25 75 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł mar. 26 81 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł wrz. 26 87 41 000,00 zł 30 968,14 zł 11 000,00 zł mar. 27 93 41 136,25 zł 28 531,00 zł 13 497,21 zł wrz. 27 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47308
 • Dodano: 2020-09-16 21:31:14
 • Administrator

Aleksandrzak Jolanta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47400. Aleksandrzak Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 368/20 of, VIII GUp 278/20 of. [BMSiG-47747/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.08.2020 r., sygn. akt VIII GU 368/20 of, na skutek wniosku z dnia 7.05.2019 r., ogłosił upadłość dłużnika - Jolanty Aleksandrzak, numer PESEL 65050804509, NIP 9121977420, zamieszkałej w Oławie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 278/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 278/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47400
 • Dodano: 2020-09-17 13:57:41
 • Administrator

Aleksandrzak Jolanta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47400. Aleksandrzak Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 368/20 of, VIII GUp 278/20 of. [BMSiG-47747/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.08.2020 r., sygn. akt VIII GU 368/20 of, na skutek wniosku z dnia 7.05.2019 r., ogłosił upadłość dłużnika - Jolanty Aleksandrzak, numer PESEL 65050804509, NIP 9121977420, zamieszkałej w Oławie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 278/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 278/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47400
 • Dodano: 2020-09-17 13:57:47
 • Administrator

Bednarz Daniel

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47401. Bednarz Daniel. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1261/19, VIII GUp 653/20. [BMSiG-48050/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 1261/19, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Bednarza (PESEL 82121008398), zamieszkałego pod adresem: ul. Sienkiewicza 19, 32-400 Myślenice; jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Felę; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 424; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 653/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47401
 • Dodano: 2020-09-17 13:58:42
 • Administrator

Bednarz Daniel

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47401. Bednarz Daniel. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1261/19, VIII GUp 653/20. [BMSiG-48050/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 1261/19, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Bednarza (PESEL 82121008398), zamieszkałego pod adresem: ul. Sienkiewicza 19, 32-400 Myślenice; jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Felę; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 424; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 653/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47401
 • Dodano: 2020-09-17 13:58:46
 • Administrator

Bodziony Szymon

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47402. Bodziony Szymon. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 898/20, VIII GUp 630/20. [BMSiG-47812/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 898/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Szymona Bodzionego (w mianowniku Bodziony), (PESEL 85011017311, NIP 7343084193), zamieszkałego przy ulicy Warzywnej 32A/4, 33-300 Nowy Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 424; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sienkiewicza 25/2, Nowy Sącz 33-300, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 630/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47402
 • Dodano: 2020-09-17 13:59:31
 • Administrator

Bodziony Szymon

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47402. Bodziony Szymon. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 898/20, VIII GUp 630/20. [BMSiG-47812/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 898/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Szymona Bodzionego (w mianowniku Bodziony), (PESEL 85011017311, NIP 7343084193), zamieszkałego przy ulicy Warzywnej 32A/4, 33-300 Nowy Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 424; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sienkiewicza 25/2, Nowy Sącz 33-300, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 630/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47402
 • Dodano: 2020-09-17 13:59:34
 • Administrator

Cebula Tomasz

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47403. Cebula Tomasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/20, V GUp 162/20. [BMSiG-47868/2020] Sygn. akt V GU 125/20 Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku ogłosił upadłość Tomasza Cebuli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 82061317057, zamieszkałego przy ul. Grota Roweckiego 7H/2, 45-267 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jacka Pietrzeli (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 926, adres: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 162/20. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wskazano, że w zakresie rozstrzygnięć niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika, w zakresie przez niego poniesionym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47403
 • Dodano: 2020-09-17 14:00:39
 • Administrator

Cebula Tomasz

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47403. Cebula Tomasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/20, V GUp 162/20. [BMSiG-47868/2020] Sygn. akt V GU 125/20 Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku ogłosił upadłość Tomasza Cebuli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 82061317057, zamieszkałego przy ul. Grota Roweckiego 7H/2, 45-267 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jacka Pietrzeli (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 926, adres: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 162/20. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wskazano, że w zakresie rozstrzygnięć niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika, w zakresie przez niego poniesionym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47403
 • Dodano: 2020-09-17 14:00:42
 • Administrator

Chojnowska Ewa

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47404. Chojnowska Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 320/20, VIII GUp 254/20. [BMSiG-47927/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy, o sygn. akt VIII GU 320/20, z wniosku Ewy Chojnowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Chojnowskiej, zam.: ul. Krzywa 8, 18-400 Łomża, PESEL 75092004160, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 254/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47404
 • Dodano: 2020-09-17 14:01:25
 • Administrator

Chojnowska Ewa

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47404. Chojnowska Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 320/20, VIII GUp 254/20. [BMSiG-47927/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy, o sygn. akt VIII GU 320/20, z wniosku Ewy Chojnowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Chojnowskiej, zam.: ul. Krzywa 8, 18-400 Łomża, PESEL 75092004160, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 254/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47404
 • Dodano: 2020-09-17 14:01:28
 • Administrator

Ćwiszewska Magdalena

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47405. Ćwiszewska Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/20, V GUp 163/20. [BMSiG-48061/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 160/20, ogłosił upadłość Magdaleny Ćwiszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Żurawia 9/7, 59-300 Lubin, numer PESEL 85011005125. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edytę Zaczkowską. Na syndyka wyznaczono Tomasza Wierzchołowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1421. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 163/20, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 163/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47405
 • Dodano: 2020-09-17 14:02:33
 • Administrator

Ćwiszewska Magdalena

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47405. Ćwiszewska Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/20, V GUp 163/20. [BMSiG-48061/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r., w sprawie V GU 160/20, ogłosił upadłość Magdaleny Ćwiszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Żurawia 9/7, 59-300 Lubin, numer PESEL 85011005125. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edytę Zaczkowską. Na syndyka wyznaczono Tomasza Wierzchołowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1421. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 163/20, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 163/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47405
 • Dodano: 2020-09-17 14:02:36
 • Administrator

Cierpisz Łukasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47406. Cierpisz Łukasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 237/20. [BMSiG-48062/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 237/20, ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Cierpisz (numer PESEL 82021409578, numer NIP 5571597436), zamieszkałego w miejscowości Żabienko, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Floryszaka (numer licencji 164), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Grzegorzowi Floryszakowi, na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47406
 • Dodano: 2020-09-17 14:03:20
 • Administrator

Cierpisz Łukasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47406. Cierpisz Łukasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 237/20. [BMSiG-48062/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 237/20, ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Cierpisz (numer PESEL 82021409578, numer NIP 5571597436), zamieszkałego w miejscowości Żabienko, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Floryszaka (numer licencji 164), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Grzegorzowi Floryszakowi, na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47406
 • Dodano: 2020-09-17 14:03:23
 • Administrator

Dastig Piotr

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47407. Dastig Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 385/20, XII GUp 216/20. [BMSiG-47968/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 385/20, ogłosił upadłość Piotra Dastiga, PESEL 67022600111, zamieszkałego w Raciborzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Dąbrówki 15a/17, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 216/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 216/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47407
 • Dodano: 2020-09-17 14:04:12
 • Administrator

Dastig Piotr

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47407. Dastig Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 385/20, XII GUp 216/20. [BMSiG-47968/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.09.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 385/20, ogłosił upadłość Piotra Dastiga, PESEL 67022600111, zamieszkałego w Raciborzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Dąbrówki 15a/17, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 216/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 216/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47407
 • Dodano: 2020-09-17 14:04:15
 • Administrator

Domagała Dominik

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-09-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47408. Domagała Dominik. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 186/20, VIII GUp 165/20. [BMSiG-47845/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2020 roku, sygn. akt VIII GU 186/20, ogłosił upadłość Dominika Domagały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 87072213273. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki - numer doradcy restrukturyzacyjnego 1427 (adres biura syndyka: ul. Dąbrowskiego 52/1, 42-200 Częstochowa). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 165/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47408
 • Dodano: 2020-09-17 14:05:02
 • Administrator

Domagała Dominik

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47408. Domagała Dominik. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 186/20, VIII GUp 165/20. [BMSiG-47845/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2020 roku, sygn. akt VIII GU 186/20, ogłosił upadłość Dominika Domagały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 87072213273. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki - numer doradcy restrukturyzacyjnego 1427 (adres biura syndyka: ul. Dąbrowskiego 52/1, 42-200 Częstochowa). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 165/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47408
 • Dodano: 2020-09-17 14:05:05
 • Administrator

Dudek Marek

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47409. Dudek Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 230/20, XI GUp 471/20. [BMSiG-48077/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 230/20, ogłosił upadłość dłużnika Marka Dudka (PESEL 67020108598), zam. w miejscowości Chyby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 471/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 392. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47409
 • Dodano: 2020-09-17 14:05:57
 • Administrator

Dudek Marek

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47409. Dudek Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 230/20, XI GUp 471/20. [BMSiG-48077/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 230/20, ogłosił upadłość dłużnika Marka Dudka (PESEL 67020108598), zam. w miejscowości Chyby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 471/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 392. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47409
 • Dodano: 2020-09-17 14:06:00
 • Administrator

Gajewski Romuald

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47410. Gajewski Romuald. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 145/20, XI GUp 455/20. [BMSiG-48040/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 145/20, ogłosił upadłość dłużnika Romualda Gajewskiego (PESEL 56020311257), zam.: ul. Czereśniowa 28, 62-050 Mosina, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 455/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie: SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauzy, posiadającego licencję radcy restrukturyzacyjnego nr 649. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47410
 • Dodano: 2020-09-17 14:06:48
 • Administrator

Gajewski Romuald

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47410. Gajewski Romuald. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 145/20, XI GUp 455/20. [BMSiG-48040/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 145/20, ogłosił upadłość dłużnika Romualda Gajewskiego (PESEL 56020311257), zam.: ul. Czereśniowa 28, 62-050 Mosina, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 455/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie: SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauzy, posiadającego licencję radcy restrukturyzacyjnego nr 649. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47410
 • Dodano: 2020-09-17 14:06:52
 • Administrator

Grajewski Cezary

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47411. Grajewski Cezary. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 341/20, VIII GUp 253/20. [BMSiG-47954/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 341/20, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Cezarego Grajewskiego, PESEL 83021017172, zamieszkałego: Pisanica 68/6, 19-314 Kalinowo, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 253/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz. UE.L. z dnia 20 maja 2015 roku, Nr 141, str. 19, ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47411
 • Dodano: 2020-09-17 14:07:34
 • Administrator

Grajewski Cezary

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47411. Grajewski Cezary. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 341/20, VIII GUp 253/20. [BMSiG-47954/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 341/20, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Cezarego Grajewskiego, PESEL 83021017172, zamieszkałego: Pisanica 68/6, 19-314 Kalinowo, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 253/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz. UE.L. z dnia 20 maja 2015 roku, Nr 141, str. 19, ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47411
 • Dodano: 2020-09-17 14:07:37
 • Administrator

Gryżewski Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47412. Gryżewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 755/20, XIV GUp 286/20. [BMSiG-47981/2020] Sygn. akt XIV GU 755/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Gryżewskiego, PESEL 76112806870, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 286/20. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47412
 • Dodano: 2020-09-17 14:08:26
 • Administrator

Gryżewski Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47412. Gryżewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 755/20, XIV GUp 286/20. [BMSiG-47981/2020] Sygn. akt XIV GU 755/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Gryżewskiego, PESEL 76112806870, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 286/20. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47412
 • Dodano: 2020-09-17 14:08:29
 • Administrator

Irek Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47413. Irek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 357/20, XIX GUp 1178/20. [BMSiG-47933/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 1 września 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy, o sygn. akt XVIII GU 357/20, z wniosku Małgorzaty Irek o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Irek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 27 lok. 314 (kod pocztowy: 00-651, PESEL 65100901280), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); V. uznać postepowanie upadłościowe Małgorzaty Irek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postepowania upadłościowego. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1178/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47413
 • Dodano: 2020-09-17 14:09:32
 • Administrator

Irek Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47413. Irek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 357/20, XIX GUp 1178/20. [BMSiG-47933/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 1 września 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy, o sygn. akt XVIII GU 357/20, z wniosku Małgorzaty Irek o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Irek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 27 lok. 314 (kod pocztowy: 00-651, PESEL 65100901280), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); V. uznać postepowanie upadłościowe Małgorzaty Irek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postepowania upadłościowego. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1178/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47413
 • Dodano: 2020-09-17 14:09:35
 • Administrator

Irsak Grzegorz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47414. Irsak Grzegorz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 416/20 „of”, IX GUp 182/20 „of”. [BMSiG-48095/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 września 2020 r., w sprawie o sygn. IX GU 416/20 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Grzegorza Irsaka, zamieszkałego w miejscowości Siedliska Pierwsze 35, 21-060 Siedliska Pierwsze, PESEL 79021006713, NIP 5641502985, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Irsaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Grzegorza Irsaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe; III. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214; IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Kamińskiego 11/34, 21-040 Świdnik, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Grzegorza Irsaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofowi Krzyżanowskiemu kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 182/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47414
 • Dodano: 2020-09-17 14:10:24
 • Administrator

Irsak Grzegorz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47414. Irsak Grzegorz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 416/20 „of”, IX GUp 182/20 „of”. [BMSiG-48095/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 września 2020 r., w sprawie o sygn. IX GU 416/20 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Grzegorza Irsaka, zamieszkałego w miejscowości Siedliska Pierwsze 35, 21-060 Siedliska Pierwsze, PESEL 79021006713, NIP 5641502985, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Irsaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Grzegorza Irsaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe; III. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214; IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Kamińskiego 11/34, 21-040 Świdnik, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Grzegorza Irsaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofowi Krzyżanowskiemu kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 182/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47414
 • Dodano: 2020-09-17 14:10:27
 • Administrator

Jachniak Gracjan

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-07-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47415. Jachniak Gracjan. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 320/20 of, VI GUp 233/20 of. [BMSiG-47895/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 320/20 of, na skutek wniosku złożonego 6 lipca 2020 r., ogłosił upadłość Gracjana Jachniaka, numer PESEL 90112014017, zamieszkałego: 43-385 Jasienica 596, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Kubicy, nr 79 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Bielsko-Biała (43-300) ul. Szkolna 1C/3, telefon: 602 25 25 58, adres mail: mekubica@mariakubica.pl. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015. 141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 233/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowaniu znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47415
 • Dodano: 2020-09-17 14:11:15
 • Administrator

Jachniak Gracjan

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47415. Jachniak Gracjan. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 320/20 of, VI GUp 233/20 of. [BMSiG-47895/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 320/20 of, na skutek wniosku złożonego 6 lipca 2020 r., ogłosił upadłość Gracjana Jachniaka, numer PESEL 90112014017, zamieszkałego: 43-385 Jasienica 596, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Kubicy, nr 79 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Bielsko-Biała (43-300) ul. Szkolna 1C/3, telefon: 602 25 25 58, adres mail: mekubica@mariakubica.pl. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015. 141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 233/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowaniu znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47415
 • Dodano: 2020-09-17 14:11:18
 • Administrator

Jagiełło Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47416. Jagiełło Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1297/20, XIX GUp 1194/20. [BMSiG-47758/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku, wniosku o ogłoszenie upadłości, sygn. akt XIX GU 1297/20, postanawia: 1) ogłosił upadłość Małgorzaty Jagiełło, zamieszkałej w Markach (05-270), przy ul. Spokojnej 12, PESEL (informacja ukryta); 2) określić, iż dłużniczka Małgorzata Jagiełło jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 4) wyznaczyć syndyka w osobie Kamila Gaworeckiego (numer licencji 1308); 5) wezwać wierzycieli dłużniczki do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: Kamil Gaworecki, G43 Office, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6 ) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1297/20, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7) przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000 (jednego tysiąca złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego), 8) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 1194/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47416
 • Dodano: 2020-09-17 14:12:18
 • Administrator

Jagiełło Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47416. Jagiełło Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1297/20, XIX GUp 1194/20. [BMSiG-47758/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku, wniosku o ogłoszenie upadłości, sygn. akt XIX GU 1297/20, postanawia: 1) ogłosił upadłość Małgorzaty Jagiełło, zamieszkałej w Markach (05-270), przy ul. Spokojnej 12, PESEL (informacja ukryta); 2) określić, iż dłużniczka Małgorzata Jagiełło jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 4) wyznaczyć syndyka w osobie Kamila Gaworeckiego (numer licencji 1308); 5) wezwać wierzycieli dłużniczki do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres: Kamil Gaworecki, G43 Office, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6 ) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1297/20, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7) przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000 (jednego tysiąca złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego), 8) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 1194/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47416
 • Dodano: 2020-09-17 14:12:21
 • Administrator

Jakubiec Arkadiusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47417. Jakubiec Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1324/20, XIX GUp 1197/20. [BMSiG-47830/2020] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 4 września 2020 r., sygn. akt XIX GU 1324/20, ogłosił upadłość Arkadiusza Jakubca (PESEL 61070702177), zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1197/20. Sąd wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Karola Łagowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1060). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Karol Łagowski syndyk masy upadłości Arkadiusza Jakubca w upadłości, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1197/20, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1324/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Karol Łagowski MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47417
 • Dodano: 2020-09-17 14:13:06
 • Administrator

Jakubiec Arkadiusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47417. Jakubiec Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1324/20, XIX GUp 1197/20. [BMSiG-47830/2020] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 4 września 2020 r., sygn. akt XIX GU 1324/20, ogłosił upadłość Arkadiusza Jakubca (PESEL 61070702177), zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1197/20. Sąd wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Karola Łagowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1060). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Karol Łagowski syndyk masy upadłości Arkadiusza Jakubca w upadłości, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1197/20, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1324/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Syndyk Karol Łagowski MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47417
 • Dodano: 2020-09-17 14:13:09
 • Administrator

Jatczak Sylwester

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47418. Jatczak Sylwester. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 75/20 „of”. [BMSiG-48078/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r., w sprawie IX GU 75/20 „of”, ogłosił upadłość Sylwestra Jatczaka, zamieszkałego w miejscowości Małoziemce 7A, 22-230 Wola Uhruska, PESEL 79011407612, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Jatczaka w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Sylwestra Jatczaka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Sylwestra Jatczaka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Sylwestra Jatczaka, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Tadeusza Szewczyka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 492. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47418
 • Dodano: 2020-09-17 14:13:58
 • Administrator

Jatczak Sylwester

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47418. Jatczak Sylwester. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 75/20 „of”. [BMSiG-48078/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r., w sprawie IX GU 75/20 „of”, ogłosił upadłość Sylwestra Jatczaka, zamieszkałego w miejscowości Małoziemce 7A, 22-230 Wola Uhruska, PESEL 79011407612, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Jatczaka w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Sylwestra Jatczaka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Sylwestra Jatczaka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Sylwestra Jatczaka, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Tadeusza Szewczyka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 492. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47418
 • Dodano: 2020-09-17 14:14:03
 • Administrator

Kawalerska Ilona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47419. Kawalerska Ilona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 621/19, XIV GUp 290/20. [BMSiG-47925/2020] Sygn. akt XIV GU 621/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość Ilony Kawalerskiej, PESEL 79082205360, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 290/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 474919
 • Dodano: 2020-09-17 14:14:47
 • Administrator

Kawalerska Ilona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47419. Kawalerska Ilona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 621/19, XIV GUp 290/20. [BMSiG-47925/2020] Sygn. akt XIV GU 621/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość Ilony Kawalerskiej, PESEL 79082205360, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 290/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 474919
 • Dodano: 2020-09-17 14:14:50
 • Administrator

Jurski Kamil

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47420. Jurski Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 333/20, VIII GUp 245/20. [BMSiG-47961/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku w Białymstoku, na posiedzeniu niejawnym, sprawy o sygn. akt VIII GU 333/20, z wniosku Kamila Jurskiego o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kamila Jurskiego, zam.: Kulsze 10 (kod pocztowy: 19-520), PESEL 93121108971, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 245/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47420
 • Dodano: 2020-09-17 14:15:34
 • Administrator

Jurski Kamil

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47420. Jurski Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 333/20, VIII GUp 245/20. [BMSiG-47961/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku w Białymstoku, na posiedzeniu niejawnym, sprawy o sygn. akt VIII GU 333/20, z wniosku Kamila Jurskiego o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kamila Jurskiego, zam.: Kulsze 10 (kod pocztowy: 19-520), PESEL 93121108971, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 245/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47420
 • Dodano: 2020-09-17 14:15:37
 • Administrator

Kawalerski Piotr

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47421. Kawalerski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 622/19, XIV GUp 291/20. [BMSiG-47899/2020] Sygn. akt XIV GU 622/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość Piotra Kawalerskiego, numer PESEL 79033108377, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 291/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47421
 • Dodano: 2020-09-17 14:16:18
 • Administrator

Kawalerski Piotr

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47421. Kawalerski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 622/19, XIV GUp 291/20. [BMSiG-47899/2020] Sygn. akt XIV GU 622/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość Piotra Kawalerskiego, numer PESEL 79033108377, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 291/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47421
 • Dodano: 2020-09-17 14:16:21
 • Administrator

Kawulok Ewa

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-07-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47422. Kawulok Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 64/20 of, VI GUp 271/20 of. [BMSiG-47886/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z 30 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 64/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ewy Kawulok, numer PESEL 82060114969, zamieszkałej: 43-300 Wiślica, ul. Powiatowa 85/2. Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Marie Kubicę, nr licencji 79. Stwierdzono, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.1), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt VI GUp 271/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47422
 • Dodano: 2020-09-17 14:17:07
 • Administrator

Kawulok Ewa

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47422. Kawulok Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 64/20 of, VI GUp 271/20 of. [BMSiG-47886/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z 30 lipca 2020 r., sygn. akt VI GU 64/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ewy Kawulok, numer PESEL 82060114969, zamieszkałej: 43-300 Wiślica, ul. Powiatowa 85/2. Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Marie Kubicę, nr licencji 79. Stwierdzono, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.1), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt VI GUp 271/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47422
 • Dodano: 2020-09-17 14:17:12
 • Administrator

Kmieciak Rafał

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47423. Kmieciak Rafał. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 900/20/8, X GUp 360/20/8. [BMSiG-48067/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2020 r., pod sygn. akt X GU 900/20/8, ogłoszona została upadłość Rafała Kmieciaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 77030418219 oraz numer NIP 644 166 09 35, zamieszkałego w Sosnowcu, adres: 41-215 Sosnowiec, ul. Wagowa 34/49. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 360/20/8. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolik, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47423
 • Dodano: 2020-09-17 14:18:01
 • Administrator

Kmieciak Rafał

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47423. Kmieciak Rafał. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 900/20/8, X GUp 360/20/8. [BMSiG-48067/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2020 r., pod sygn. akt X GU 900/20/8, ogłoszona została upadłość Rafała Kmieciaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 77030418219 oraz numer NIP 644 166 09 35, zamieszkałego w Sosnowcu, adres: 41-215 Sosnowiec, ul. Wagowa 34/49. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 360/20/8. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolik, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47423
 • Dodano: 2020-09-17 14:18:04
 • Administrator

Konopka Lucyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47424. Konopka Lucyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 557/20. [BMSiG-48045/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31.08.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 557/20, ogłosił upadłość dłużnika Lucyny Konopki (numer PESEL 57053021126), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stolarska 6B, 86-021 Maksymilianowo, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47424
 • Dodano: 2020-09-17 14:18:41
 • Administrator

Konopka Lucyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47424. Konopka Lucyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 557/20. [BMSiG-48045/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31.08.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 557/20, ogłosił upadłość dłużnika Lucyny Konopki (numer PESEL 57053021126), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stolarska 6B, 86-021 Maksymilianowo, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47424
 • Dodano: 2020-09-17 14:18:43
 • Administrator

Korzeniecki Filip

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47425. Korzeniecki Filip. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/20, VIII GUp 252/20. [BMSiG-47960/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 305/20, postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Filipa Korzenieckiego, PESEL 90042905612, zamieszkałego przy ul. Kapralskiej 12, 15-140 Białystok, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 252/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na pokrycie kosztów postępowania Sąd Rejonowy w Białymstoku przyznał syndykowi zaliczkę w kwocie 300 złotych i zarządził jej tymczasową wypłatę ze Skarbu Państwa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47425
 • Dodano: 2020-09-17 14:30:44
 • Administrator

Korzeniecki Filip

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47425. Korzeniecki Filip. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/20, VIII GUp 252/20. [BMSiG-47960/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 305/20, postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Filipa Korzenieckiego, PESEL 90042905612, zamieszkałego przy ul. Kapralskiej 12, 15-140 Białystok, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 252/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na pokrycie kosztów postępowania Sąd Rejonowy w Białymstoku przyznał syndykowi zaliczkę w kwocie 300 złotych i zarządził jej tymczasową wypłatę ze Skarbu Państwa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47425
 • Dodano: 2020-09-17 14:30:47
 • Administrator

Krawczyk Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47426. Krawczyk Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 950/20, VIII GUp 642/20. [BMSiG-47790/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 950/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Krawczyk (PESEL 54011214967), zamieszkałej: Nowa Wieś 25, 32-410 Dobczyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Bulwarowa 33A, 31-751 Kraków; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na przecz pełnomocnika z urzędu wnioskodawczyni - adwokata Łukasza Fijała - kwotę 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych) powiększoną o należny podatek VAT (1 800,00 zł + 23% VAT), łącznie 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście 00/100 złotych) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 642/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47426
 • Dodano: 2020-09-17 14:31:33
 • Administrator

Krawczyk Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47426. Krawczyk Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 950/20, VIII GUp 642/20. [BMSiG-47790/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 950/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Krawczyk (PESEL 54011214967), zamieszkałej: Nowa Wieś 25, 32-410 Dobczyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Bulwarowa 33A, 31-751 Kraków; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na przecz pełnomocnika z urzędu wnioskodawczyni - adwokata Łukasza Fijała - kwotę 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych) powiększoną o należny podatek VAT (1 800,00 zł + 23% VAT), łącznie 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście 00/100 złotych) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 642/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47426
 • Dodano: 2020-09-17 14:31:35
 • Administrator

Kubasiak Janusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47427. Kubasiak Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 921/20, VIII GUp 611/20. [BMSiG-47846/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 921/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Janusza Kubasiaka (PESEL 83081317551), zamieszkałego przy ulicy Zakopiańskiej 23, 34-700 Rabka- -Zdrój, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Kani - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 417; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Magazynowa 1 pok. 63, 33-300 Nowy Sącz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 611/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47427
 • Dodano: 2020-09-17 14:32:40
 • Administrator

Kubasiak Janusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47427. Kubasiak Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 921/20, VIII GUp 611/20. [BMSiG-47846/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 921/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Janusza Kubasiaka (PESEL 83081317551), zamieszkałego przy ulicy Zakopiańskiej 23, 34-700 Rabka- -Zdrój, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Kani - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 417; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Magazynowa 1 pok. 63, 33-300 Nowy Sącz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 611/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47427
 • Dodano: 2020-09-17 14:32:43
 • Administrator

Kubica Elżbieta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-09-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47428. Kubica Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 189/20, VIII GUp 166/20. [BMSiG-47866/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2020 roku, sygn. akt VIII GU 189/20, ogłosił upadłość Elżbiety Kubicy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 62041608001, zamieszkałej: ul. Łukasińskiego 26 m. 6, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404 (adres biura syndyka: 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 59 lok. 37). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 166/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47428
 • Dodano: 2020-09-17 14:33:33
 • Administrator

Kubica Elżbieta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47428. Kubica Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 189/20, VIII GUp 166/20. [BMSiG-47866/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2020 roku, sygn. akt VIII GU 189/20, ogłosił upadłość Elżbiety Kubicy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 62041608001, zamieszkałej: ul. Łukasińskiego 26 m. 6, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404 (adres biura syndyka: 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 59 lok. 37). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 166/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47428
 • Dodano: 2020-09-17 14:33:36
 • Administrator

Kucner Aneta

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47429. Kucner Aneta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 235/20 „of”. [BMSiG-47833/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 235/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Anety Kucner, PESEL 66100207109, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47429
 • Dodano: 2020-09-17 14:34:22
 • Administrator

Kucner Aneta

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47429. Kucner Aneta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 235/20 „of”. [BMSiG-47833/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 235/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Anety Kucner, PESEL 66100207109, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47429
 • Dodano: 2020-09-17 14:34:26
 • Administrator

MSD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47544. „MSD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kartuzach. KRS 0000136232. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2002 r., sygn. akt VI GUp 15/12. [BMSiG-47928/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt VI GUp 15/12, na mocy art. 368 ustęp 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego MSD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z s. w Kartuzach. Zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie tygodnia od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47544
 • Dodano: 2020-09-17 14:35:13
 • Administrator

Kujawowicz Stanisław

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47430. Kujawowicz Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 290/20, V GUp 200/20. [BMSiG-48019/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 września 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 290/20, z wniosku Stanisława Kujawowicza ogłosił upadłość Stanisława Kujawowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 44120406850. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Obejście 22B, 09-400 Płock, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomoś ciach należ ą cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postę powaniu upadłościowym. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 200/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasdnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47430
 • Dodano: 2020-09-17 14:35:16
 • Administrator

Kujawowicz Stanisław

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47430. Kujawowicz Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 290/20, V GUp 200/20. [BMSiG-48019/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 września 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 290/20, z wniosku Stanisława Kujawowicza ogłosił upadłość Stanisława Kujawowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 44120406850. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Obejście 22B, 09-400 Płock, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomoś ciach należ ą cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postę powaniu upadłościowym. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 200/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasdnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47430
 • Dodano: 2020-09-17 14:35:21
 • Administrator

Kurek-Wierzba Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47431. Kurek-Wierzba Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/20, VIII GUp 631/20. [BMSiG-47850/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 891/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Agnieszki Kurek-Wierzby (PESEL 73042715881, NIP 6281028989), zamieszkałej przy ulicy Nowej 14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia, IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 471; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Wenecja 3/2, 31-117 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 631/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47431
 • Dodano: 2020-09-17 14:36:12
 • Administrator

Kurek-Wierzba Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47431. Kurek-Wierzba Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/20, VIII GUp 631/20. [BMSiG-47850/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 891/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Agnieszki Kurek-Wierzby (PESEL 73042715881, NIP 6281028989), zamieszkałej przy ulicy Nowej 14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia, IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 471; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Wenecja 3/2, 31-117 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 631/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47431
 • Dodano: 2020-09-17 14:36:15
 • Administrator

Laqua Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47545. Laqua Iwona. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 128/19 of. [BMSiG-47739/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 1 sierpnia 2020 r. postanowienia Sądu z 24 lipca 2020 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli upadłej Iwony Laqua, numer PESEL 71010903342, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 128/19 of, uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47545
 • Dodano: 2020-09-17 14:36:41
 • Administrator

Larsson Ewa

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47432. Larsson Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 311/20, VIII GUp 246/20. [BMSiG-47922/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 311/20, z wniosku Ewy Larsson o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Larsson, zam.: ul. Nowosielska 58 lokal 3, 15-617 Białystok, PESEL 51040707224, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 246/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47432
 • Dodano: 2020-09-17 14:36:56
 • Administrator

Larsson Ewa

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47432. Larsson Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 311/20, VIII GUp 246/20. [BMSiG-47922/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 311/20, z wniosku Ewy Larsson o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Larsson, zam.: ul. Nowosielska 58 lokal 3, 15-617 Białystok, PESEL 51040707224, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 246/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47432
 • Dodano: 2020-09-17 14:36:59
 • Administrator

Goździk Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47546. Goździk Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 192/19 of. [BMSiG-47862/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 31.07.2020 r. o ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Piotra Goździka (PESEL 85103105399), zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 23.03.2020 r.) z mocy prawa zakończenie uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 192/19 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47546
 • Dodano: 2020-09-17 14:37:36
 • Administrator

Łukasiewicz Sławomir

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47433. Łukasiewicz Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 279/20, XV GUp 360/20. [BMSiG-48037/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 279/20, ogłosił upadłość Sławomira Łukasiewicza (numer PESEL 67080902396, numer NIP 5561099553), zamieszkałego w Gnojnie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47433
 • Dodano: 2020-09-17 14:37:46
 • Administrator

Łukasiewicz Sławomir

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47433. Łukasiewicz Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 279/20, XV GUp 360/20. [BMSiG-48037/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 279/20, ogłosił upadłość Sławomira Łukasiewicza (numer PESEL 67080902396, numer NIP 5561099553), zamieszkałego w Gnojnie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47433
 • Dodano: 2020-09-17 14:37:49
 • Administrator

Łukomski Piotr

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47434. Łukomski Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 352/20, VIII GUp 634/20. [BMSiG-48046/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 352/20, Sąd postanowił na podstawie art. 4915 Prawa upadłościowego: 1. ogłosić upadłość Piotra Łukomskiego (PESEL 61122504171), zamieszkałego: ul. Kmieca 24/1, 30-014 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 634/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47434
 • Dodano: 2020-09-17 14:38:43
 • Administrator

Łukomski Piotr

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47434. Łukomski Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 352/20, VIII GUp 634/20. [BMSiG-48046/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 352/20, Sąd postanowił na podstawie art. 4915 Prawa upadłościowego: 1. ogłosić upadłość Piotra Łukomskiego (PESEL 61122504171), zamieszkałego: ul. Kmieca 24/1, 30-014 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 634/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47434
 • Dodano: 2020-09-17 14:38:46
 • Administrator

Majewska Halina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47435. Majewska Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 639/19, XIV GUp 292/20. [BMSiG-47910/2020] Sygn. akt XIV GU 639/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku ogłosił upadłość Haliny Majewskiej, PESEL 49042810345, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 292/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47435
 • Dodano: 2020-09-17 14:39:29
 • Administrator

Majewska Halina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47435. Majewska Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 639/19, XIV GUp 292/20. [BMSiG-47910/2020] Sygn. akt XIV GU 639/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku ogłosił upadłość Haliny Majewskiej, PESEL 49042810345, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 292/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47435
 • Dodano: 2020-09-17 14:39:32
 • Administrator

Marcinkowski Radosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47436. Marcinkowski Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 582/19, XIV GUp 280/20. [BMSiG-48123/2020] Sygn. akt XIV GU 582/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 roku, ogłosił upadłość Radosława Marcinkowskiego, numer PESEL 90072004819, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni i od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 280/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47436
 • Dodano: 2020-09-17 14:40:14
 • Administrator

Marcinkowski Radosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47436. Marcinkowski Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 582/19, XIV GUp 280/20. [BMSiG-48123/2020] Sygn. akt XIV GU 582/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 roku, ogłosił upadłość Radosława Marcinkowskiego, numer PESEL 90072004819, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni i od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 280/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47436
 • Dodano: 2020-09-17 14:40:17
 • Administrator

Adamczyk Wiesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47548. Adamczyk Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 196/18. [BMSiG-48018/2020] Syndyk masy upadłości Wiesławy Adamczyk w upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 196/18, zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności z tytułu pożyczek, przysługujących Upadłej wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 124.056,36 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy), za łączną cenę nie mniejszą niż, 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Oferty pisemne - można składać w kancelarii syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anna Garbacz ul. Unruga 8, 25-228 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@syndykkielce.pl w terminie do 7 października 2020 r. do godz. 1200. Informację telefoniczne można uzyskać pod nr tel.: 509 453 990 oraz w kancelarii syndyka w Kielcach, ul. Unruga 8. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47548
 • Dodano: 2020-09-17 14:40:25
 • Administrator

Mnich Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47437. Mnich Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 859/20, VIII GUp 650/20. [BMSiG-47786/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 859/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Katarzyny Mnich (PESEL 70112707483), zamieszkałej w Teresinie nr domu 19, 32-112 Klimontów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 tekst jednolity); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. w Chrzanowie (numer KRS 0000844540); V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka: 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VII postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 650/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47437
 • Dodano: 2020-09-17 14:41:06
 • Administrator

Mnich Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47437. Mnich Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 859/20, VIII GUp 650/20. [BMSiG-47786/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 859/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Katarzyny Mnich (PESEL 70112707483), zamieszkałej w Teresinie nr domu 19, 32-112 Klimontów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 tekst jednolity); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. w Chrzanowie (numer KRS 0000844540); V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka: 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VII postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 650/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47437
 • Dodano: 2020-09-17 14:41:09
 • Administrator

Nosek Michał

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47438. Nosek Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/20, VIII GUp 258/20. [BMSiG-47948/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 272/20, z wniosku Michała Noska o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Noska, zam.: ul. Piłsudskiego 14, 07-410 Ostrołęka, PESEL 85032009878, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 258/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47438
 • Dodano: 2020-09-17 14:41:55
 • Administrator

Nosek Michał

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47438. Nosek Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/20, VIII GUp 258/20. [BMSiG-47948/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 272/20, z wniosku Michała Noska o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Noska, zam.: ul. Piłsudskiego 14, 07-410 Ostrołęka, PESEL 85032009878, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 258/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47438
 • Dodano: 2020-09-17 14:41:58
 • Administrator

Opałka Dagmara

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47439. Opałka Dagmara. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 441/19, XII GUp 140/20. [BMSiG-47806/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Dagmary Opałki, zamieszkałej: ulica Stefana Drzewieckiego 5/17, 73-102 Stargard, PESEL 89091312481, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 140/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Moniki Borek, numer licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47439
 • Dodano: 2020-09-17 14:42:49
 • Administrator

Opałka Dagmara

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47439. Opałka Dagmara. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 441/19, XII GUp 140/20. [BMSiG-47806/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Dagmary Opałki, zamieszkałej: ulica Stefana Drzewieckiego 5/17, 73-102 Stargard, PESEL 89091312481, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 140/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Moniki Borek, numer licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47439
 • Dodano: 2020-09-17 14:42:52
 • Administrator

Palak Janina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47440. Palak Janina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 203/20. [BMSiG-47911/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., ogłosił upadłość Janiny Palak, PESEL 47091409529, zamieszkałej w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Dąbrówki 15a/17, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 203/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 203/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47440
 • Dodano: 2020-09-17 14:43:33
 • Administrator

Palak Janina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47440. Palak Janina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 203/20. [BMSiG-47911/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., ogłosił upadłość Janiny Palak, PESEL 47091409529, zamieszkałej w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Dąbrówki 15a/17, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 203/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 203/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47440
 • Dodano: 2020-09-17 14:43:36
 • Administrator

Boczoń Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47552. Boczoń Janina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 7/19. [BMSiG-48076/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Boczoń, PESEL 52090904968, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 7/19, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż niewydzielonego udziału w: a) 1/4 części prawa własności w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 145 położonym w Grodźcu, obj. KW nr BB1B/00071531/6, za cenę nie niższą niż 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych); b) 1/4 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki 83/39 wraz z udziałem w 1/4 części prawa własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 19,40 m2 położonego w Grodźcu, obj. KW nr BB1B/00071530/9, za cenę nie niższą niż 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych). Warunki uczestnictwa w przetargu ofertowym: a) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (odpowiednio 700,00 zł oraz 87,00 zł) na konto masy upadłości Janiny Boczoń w Santander Bank Polska SA nr 06 1090 2008 0000 0001 4183 9303 z dopiskiem „wadium-przetarg VI GUp 7/19” w terminie do 29 września 2020 r., b) złożenie pisemnej oferty, spełniającej wszystkie warunki określone w regulaminie sprzedaży, przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 1 października 2020 r. w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie na adres: Krzysztof Kubica - syndyk masy upadłości Janiny Boczoń, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z dopiskiem: sygn. akt VI GUp 7/19, oferta na zakup nieruchomości Janiny Boczoń. Regulamin sprzedaży oraz operaty szacunkowe są dostępne na stronie internetowej www.restrukturyzacja-upadlosci.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 663 50 55 50 lub e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny oraz unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47552
 • Dodano: 2020-09-17 14:44:22
 • Administrator

Pawul Waldemar

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47441. Pawul Waldemar. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 417/20 „of”, IX GUp 185/20 „of”. [BMSiG-48118/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2020 r., w sprawie o sygn. IX GU 417/20 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Waldemara Pawul, zamieszkałego w miejscowości Konopnica 249D/1, 21-030 Motycz, PESEL 49021007533, NIP 7120061580, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Waldemara Pawul, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Waldemara Pawul, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe; III. Wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Koproń, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314; IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Budowlana 50 lok. 204, 20-469 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Waldemara Pawul, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tomaszowi Koproń kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 185/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47441
 • Dodano: 2020-09-17 14:44:27
 • Administrator

Pawul Waldemar

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47441. Pawul Waldemar. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 417/20 „of”, IX GUp 185/20 „of”. [BMSiG-48118/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2020 r., w sprawie o sygn. IX GU 417/20 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Waldemara Pawul, zamieszkałego w miejscowości Konopnica 249D/1, 21-030 Motycz, PESEL 49021007533, NIP 7120061580, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Waldemara Pawul, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Waldemara Pawul, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe; III. Wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Koproń, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314; IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Budowlana 50 lok. 204, 20-469 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Waldemara Pawul, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tomaszowi Koproń kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 185/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47441
 • Dodano: 2020-09-17 14:44:31
 • Administrator

Pietrzyk Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47442. Pietrzyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 848/19, XIX GUp 1166/20. [BMSiG-48053/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 848/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Pietrzyk, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 72052812865; II. określił, że Anna Pietrzyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Rafała Fabisiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1113); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XIX GUp 1166/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47442
 • Dodano: 2020-09-17 14:45:15
 • Administrator

Pietrzyk Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47442. Pietrzyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 848/19, XIX GUp 1166/20. [BMSiG-48053/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 848/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Pietrzyk, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 72052812865; II. określił, że Anna Pietrzyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Rafała Fabisiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1113); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XIX GUp 1166/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47442
 • Dodano: 2020-09-17 14:45:19
 • Administrator

Dąbrowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47553. Dąbrowska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1122/19. [BMSiG-47819/2020] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Dąbrowskiej w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 1122/19), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy dnia 26 sierpnia 2020 r. opis i oszacowanie: - udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Złotej 6 w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, na gruncie oznaczonym jako działka ewidencyjna 35 w obrębie 5-03-10, o powierzchni użytkowej 26,96 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00235346/8, z którym to prawem własności każdoczesnemu właścicielowi lokalu mieszkalnego przysługuje udział w wysokości 96/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń położonych na gruncie, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00041325/8. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47553
 • Dodano: 2020-09-17 14:45:40
 • Administrator

Piotrowska Marlena

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-09-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47443. Piotrowska Marlena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 184/20, V GUp „of” 131/20. [BMSiG-48112/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10.09.2020 r. (sygn. akt V GU „of” 184/20): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 marca 2020 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marleny Piotrowskiej, zamieszkałej w Bartoszycach, ul. Konopnickiej 4/2, PESEL 82053015280, NIP 7431787304, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 1. na syndyka upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 131/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47443
 • Dodano: 2020-09-17 14:46:05
 • Administrator

Piotrowska Marlena

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47443. Piotrowska Marlena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 184/20, V GUp „of” 131/20. [BMSiG-48112/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10.09.2020 r. (sygn. akt V GU „of” 184/20): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 marca 2020 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marleny Piotrowskiej, zamieszkałej w Bartoszycach, ul. Konopnickiej 4/2, PESEL 82053015280, NIP 7431787304, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 1. na syndyka upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 131/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47443
 • Dodano: 2020-09-17 14:46:08
 • Administrator

Foremniakowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47554. Foremniakowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 406/19. [BMSiG-48025/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 r. w Kielcach na rozprawie w postępowaniu upadłościowym Upadłej Katarzyny Foremniakowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 76062707364, w przedmiocie umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli postanawia umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłej Katarzyny Foremniakowskiej, nr PESEL 76062707364, powstałe przed ogłoszeniem upadłości to jest przed 10 grudnia 2019 r. z wyjątkiem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 406/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47554
 • Dodano: 2020-09-17 14:46:29
 • Administrator

Piwko Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47444. Piwko Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1022/20, XI GUp 442/20. [BMSiG-48021/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1022/20 ogłosił upadłość Katarzyny Piwko (numer PESEL 82062205863, NIP 7821736220), zamieszkałej w Koziegłowach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 442/20. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Jakoktochce (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1128). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Nowowiejskiego 53/3, 61-734, Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47444
 • Dodano: 2020-09-17 14:46:54
 • Administrator

Piwko Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47444. Piwko Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1022/20, XI GUp 442/20. [BMSiG-48021/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1022/20 ogłosił upadłość Katarzyny Piwko (numer PESEL 82062205863, NIP 7821736220), zamieszkałej w Koziegłowach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 442/20. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Jakoktochce (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1128). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Nowowiejskiego 53/3, 61-734, Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47444
 • Dodano: 2020-09-17 14:46:59
 • Administrator

Podlas Piotr

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47446. Podlas Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 246/20 „of”, V GUp 254/20. [BMSiG-47828/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.09.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 246/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Piotra Podlasa, PESEL 77061713910, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-300 Pleszew., ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 254/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47446
 • Dodano: 2020-09-17 14:47:51
 • Administrator

Podlas Piotr

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47446. Podlas Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 246/20 „of”, V GUp 254/20. [BMSiG-47828/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.09.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 246/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Piotra Podlasa, PESEL 77061713910, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-300 Pleszew., ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 254/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47446
 • Dodano: 2020-09-17 14:47:54
 • Administrator

Kawa Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47556. Kawa Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 701/19. [BMSiG-47937/2020] Syndyk masy upadłości Stanisława Kawy (PESEL 63050505833), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 701/19 na mocy postanowienia Sędziego komisarza z dnia 25 sierpnia 2020 r. uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łętowicach, powiat tarnowski, objętej KW nr TR1T/00119944/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz wycena zawarta jest w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu, wraz z regulaminem konkursu ofert, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: syndykjz@op.pl). Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 4 100,00 zł (cztery tysiące sto złotych zero groszy). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do 30 września 2020 r., w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto syndyka masy upadłości podane w regulaminie konkursu. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania konta. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 października 2020 r., o godz. 1100, w Kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47556
 • Dodano: 2020-09-17 14:48:24
 • Administrator

Potańczyk Małgorzata Alicja

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47447. Potańczyk Małgorzata Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 822/20, VIII GUp 641/20. [BMSiG-46898/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 822/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Alicji Potańczyk (PESEL 58092507185, NIP 675-103-89-11), zamieszkałej w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej 63/18, 30-363 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości spółkę Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialności w Krakowie, reprezentowaną przez członków zarządu Karola Tatarę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682, i Macieja Knopka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 641/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47447
 • Dodano: 2020-09-17 14:48:38
 • Administrator

Potańczyk Małgorzata Alicja

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47447. Potańczyk Małgorzata Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 822/20, VIII GUp 641/20. [BMSiG-46898/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 822/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Alicji Potańczyk (PESEL 58092507185, NIP 675-103-89-11), zamieszkałej w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej 63/18, 30-363 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości spółkę Alerion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialności w Krakowie, reprezentowaną przez członków zarządu Karola Tatarę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682, i Macieja Knopka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 641/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47447
 • Dodano: 2020-09-17 14:48:42
 • Administrator

Kosakowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47557. Kosakowska Izabela. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 240/19. [BMSiG-47931/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że w toku postępowania Izabeli Kosakowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, prowadzonej pod sygn. akt VIII GUp 240/19, syndyk w dniu 28 lipca 2020 roku przedłożył sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Każdy zainteresowany może zapoznać się z opisem i oszacowaniem w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47557
 • Dodano: 2020-09-17 14:49:10
 • Administrator

Prokop Eugeniusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47448. Prokop Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 533/20, XII GUp 233/20. [BMSiG-47544/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 533/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Eugeniusza Prokopa (Prokop) PESEL 59100217739, zamieszkałego w Bełku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 695, 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 233/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47448
 • Dodano: 2020-09-17 14:49:27
 • Administrator

Prokop Eugeniusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47448. Prokop Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 533/20, XII GUp 233/20. [BMSiG-47544/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 533/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Eugeniusza Prokopa (Prokop) PESEL 59100217739, zamieszkałego w Bełku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 695, 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 233/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47448
 • Dodano: 2020-09-17 14:49:31
 • Administrator

Rabiega Mateusz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47449. Rabiega Mateusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 176/20. [BMSiG-47761/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 września 2020 r., ogłosił upadłość Mateusza Rabiegi, zamieszkałego w Siedlcach, ul. Składowa 1/4, 08-110 Siedlce, PESEL 79092114977, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Mateusza Rabiegi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Mateusza Rabiegi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jarosława Błachowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2D lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 176/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47449
 • Dodano: 2020-09-17 14:50:24
 • Administrator

Rabiega Mateusz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47449. Rabiega Mateusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 176/20. [BMSiG-47761/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 września 2020 r., ogłosił upadłość Mateusza Rabiegi, zamieszkałego w Siedlcach, ul. Składowa 1/4, 08-110 Siedlce, PESEL 79092114977, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Mateusza Rabiegi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Mateusza Rabiegi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jarosława Błachowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2D lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 176/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47449
 • Dodano: 2020-09-17 14:50:27
 • Administrator

Kuśmierz Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47559. Kuśmierz Wanda. Sąd Rejonowy w Elblagu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 79/18. [BMSiG-47984/2020] Sędzia komisarz masy upadłości Wandy Kuśmierz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 79/18, informuje, iż postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Wandy Kuśmierz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55012314304 Wanda Kuśmierz przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: A) zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 11.526 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli z wyżej wskazanych środków kwotę odpowiadającą proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: a. Skuteczne Windykacje M. Walencik i Wspólnicy Spółki jawnej w Lublinie kwotę 169 zł i 85 gr (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), b. Mikrokasa Spółki Akcyjnej w Gdyni kwotę 278 zł i 67 gr (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), c. Prometeusz Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach kwotę 81 zł i 34 gr (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści cztery grosze), d. Finansec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach kwotę 67 zł i 32 gr (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze), e. Daily Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach kwotę 82 zł i 26 gr (słownie: osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia sześć groszy), f. Wierzyciel Spółki Akcyjnej w Mikołowie kwotę 262 zł i 84 gr (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze), g. Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej kwotę 705 zł i 42 gr (słownie: siedemset pięć złotych i czterdzieści dwa grosze), h. Alektum Capital II AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug kwotę 595 zł i 55 gr (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), i. CreditStar Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 41 zł i 98 gr (słownie: czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), j. Vindix Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 185 zł i 09 gr (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięć groszy), k. PROTEGAT I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie kwotę 4.730 zł i 99 gr (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) , l. solidarnie Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej kwotę 268 zł i 69 gr (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), m. POŻYCZ TU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie kwotę 60 zł i 11 gr (słownie: sześćdziesiąt złotych i jedenaście groszy), n. Grzegorza Czebotara kwotę 40 zł i 05 gr (słownie czterdzieści złotych i pięć groszy), o. Tempo Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 48 zł i 43 gr (słownie: czterdzieści osiem złotych i czterdzieści trzy grosze), p. Credit Agricole Bank Polska Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 34 zł i 40 gr (słownie: trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy), q. Jakuba Piechockiego kwotę 125 zł i 59 gr (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), r. Magdaleny Piechockiej kwotę 61 zł i 35 gr (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści pięć groszy), s. Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu kwotę 1.517 zł i 67 gr (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), t. EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie kwotę 1.795 zł i 91 gr (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), u. LoanMe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 379 zł i 22 gr (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze), w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, B) kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) miesięcznie przez okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: a. Skuteczne Windykacje M. Walencik i Wspólnicy Spółki jawnej w Lublinie kwotę 2 zł i 95 gr (słownie: dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), b. Mikrokasa Spółki Akcyjnej w Gdyni kwotę 4 zł i 84 gr (słownie: cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze), c. Prometeusz Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach kwotę 1 zł i 41 gr (słownie: jeden złoty i czterdzieści jeden groszy), d. Finansec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach kwotę 1 zł i 17 gr (słownie: jeden złoty i siedemnaście groszy), e. Daily Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach kwotę 1 zł i 43 gr (słownie: jeden złoty i czterdzieści trzy grosze), f. Wierzyciel Spółki Akcyjnej w Mikołowie kwotę 4 zł i 56 gr (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy), g. Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej kwotę 12 zł i 24 gr (słownie: dwanaście złotych i dwadzieścia cztery grosze), h. Alektum Capital II AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug kwotę 10 zł i 33 gr (słownie: dziesięć złotych i trzydzieści trzy grosze), i. CreditStar Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 0 zł i 73 gr (słownie: zero złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), j. Vindix Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 3 zł i 21 gr (słownie: trzy złote i dwadzieścia jeden groszy), k. PROTEGAT I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie kwotę 82 zł i 09 gr (słownie: osiemdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy), l. solidarnie Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej kwotę 4 zł i 56 gr (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy), m. POŻYCZ TU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie kwotę 1 zł i 04 gr (słownie: jeden złoty i cztery grosze), n. Grzegorza Czebotara kwotę 0 zł i 69 gr (słownie: zero złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), o. Tempo Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 0 zł i 84 gr (słownie: zero złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), p. Credit Agricole Bank Polska Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 0 zł i 60 gr (słownie: zero złotych i sześćdziesiąt groszy), q. Jakuba Piechockiego kwotę 2 zł i 18 gr (słownie: dwa złote i osiemnaście groszy), r. Magdaleny Piechockiej kwotę 1 zł i 06 gr (słownie: jeden złoty i sześć groszy), s. Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu kwotę 26 zł i 33 gr (słownie: dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści trzy grosze), t. EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie kwotę 31 zł i 16 gr (słownie: trzydzieści jeden złotych i szesnaście groszy), u. LoanMe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 6 zł i 58 gr (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Wandy Kuśmierz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55012314304, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 29 listopada 2018 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47559
 • Dodano: 2020-09-17 14:50:37
 • Administrator

Nitzler Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47560. Nitzler Anna. Sąd Rejonowy w Elblagu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/18. [BMSiG-47863/2020] Sędzia komisarz masy upadłości Anny Nitzler, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości sygn. akt V GUp 61/18, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Anny Nitzler - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76011713987 Anna Nitzler przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: A) zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 6.029,94 zł (sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli z wyżej wskazanych środków kwotę odpowiadającą proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: 1. „KREOS” Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 143,37 zł (sto czterdzieści trzy złote i trzydzieści siedem groszy), 2. EQUES CREDITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Gdańsku kwotę 98,16 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy), 3. Via SMS PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 65,13 zł (sześćdziesiąt pięć złotych i trzynaście groszy), 4. PROFI CREDIT POLSKA Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej kwotę 368,04 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i cztery grosze), 5. PROFI CREDIT POLSKA Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej kwotę 420,38 zł (czterysta dwadzieścia złotych i trzydzieści osiem groszy), 6. IPF POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 562,52 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze), 7. Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 3.159,91 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), 8. Santander Consumer Banku Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 49,90 zł (czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), 9. ID Finance Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 125,24 zł (sto dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze), 10. MASH POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 311,86 zł (trzysta jedenaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), 11. LoanMe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 302,60 zł (trzysta dwa złote i sześćdziesiąt groszy), 12. LoanMe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 314,58 zł (trzysta czternaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), 13. Innovatio Risk Solutions Limited, Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta kwotę 92,80 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy), 14. Bracca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 15,43 zł (piętnaście złotych i czterdzieści trzy grosze), w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; B) Kwotę 700,00 zł (siedemset złotych) miesięcznie przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: a. „KREOS” Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 16,64 zł (szesnaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) miesięcznie; b. EQUES CREDITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Gdańsku kwotę 11,40 zł (jedenaście złotych i czterdzieści groszy) miesięcznie; c. Via SMS PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 7,56 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) miesięcznie, d. PROFI CREDIT POLSKA Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej kwotę 42,72 zł (czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) miesięcznie, e. PROFI CREDIT POLSKA Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej kwotę 48,80 zł (czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) miesięcznie, f. IPF POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 65,30 zł (sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy) miesięcznie, g. Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 366,83 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) miesięcznie, h. Santander Consumer Banku Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 5,79 zł (pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie, i. ID Finance Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 14,54 zł (czternaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) miesięcznie, j. MASH POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 36,20 zł (trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia groszy) miesięcznie, k. LoanMe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 35,13 zł (trzydzieści pięć złotych i trzynaście groszy) miesięcznie, l. LoanMe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 36,52 zł (trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) miesięcznie, m. Innovatio Risk Solutions Limited, Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta kwotę 10,77 zł (dziesięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) miesięcznie, n. Bracca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 1,79 zł (jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie, II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Anny Nitzler - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76011713987, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 28 września 2018 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47560
 • Dodano: 2020-09-17 14:51:38
 • Administrator

Nowak Ewelina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 47561. Nowak Ewelina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 337/18. [BMSiG-48066/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Nowak, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, zawiadamia, że do akt sprawy o sygn. akt XV GUp 337/18 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie wartości rynkowej udziału 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0735 ha, działka nr 853, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 109 m2 , położonej w Mogilnie przy ul. Staszica 10, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1M/00014635/9. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47561
 • Dodano: 2020-09-17 14:52:31
 • Administrator

Piękoś Marek wspólnik Biuro Techniczno-Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 47563. Piękoś Marek wspólnik spółki jawnej Biuro Techniczno-Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w Przeworsku. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 201/19. [BMSiG-47810/2020] Syndyk Masy Upadłości Marka Piękosia wspólnika spółki jawnej działającej pod firmą Biuro Techniczno-Handlowe EMP Termo Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w Przeworsku w upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 201/19, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości upadłego, zgodnie z warunkami przetargu zatwierdzonymi przez Sędziego Komisarza, postanowieniem, z dnia 8 lipca 2020 r. I Przedmiotem przetargu są: 1) 1/2 udziału w nieruchomości, stanowiącej wspólność majątkową małżeńską, położonej w Przeworsku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej jako działki: nr 3015/10, 5015/11, 3015/12, 3015/13, obr. 3 Przeworsk, o łącznej pow. 0,3184 ha, niezabudowane, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr PR1R/00042903/6, za cenę nie niższą niż 85% 1/2 ceny oszacowania, tj. za kwotę 116.370 zł. 2) 1/2 udziału w nieruchomości, stanowiącej wspólność majątkową małżeńską, położonej w miejscowości Studzien, oznaczonej jako działka nr 1700/1, obr. Studzian, o pow. 0,4640 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 334,70 m2 , budynkiem garażowym murowanym, budynkiem garażowym drewnianym, boiskiem do tenisa, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Przeworsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr PR1R/00042903/7, za cenę nie niższą niż 85% 1/2 ceny oszacowania, tj. za kwotę 544.000 zł. Do kwoty zakupu doliczony zostanie podatek VAT w przypadku kiedy będzie należny, co ustali notariusz. II. Warunki złożenia oferty: Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu: 1) powinny złożyć pisemną ofertę w zapieczętowanej kopercie z napisem: „PRZETARG - V GUp 201/19 - Marek Piękoś wspólnik EMP Termo w Przeworsku - NIE OTWIERAĆ”, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, w terminie do dnia 2 października 2020 r., do godz. 1500. Liczy się data złożenia ofert w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i wpływu wadium na rachunek bankowy; 2) powinny wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, na rachunek bankowy Upadłego, prowadzony przez: Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 19 1090 2750 0000 0001 4310 5378 III. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać: a) imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych), b) nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta, tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) przedmiot przetargu, d) oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto), e) sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe, f) potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, g) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, h) promesę zezwolenia MSW dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia, i) oferty, oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS-u lub innym właściwym rejestrze, j) przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do czasu zakończenia procesu przetargowego, k) wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, będzie zaliczona na poczet ceny nabycia, od wpłaconego wadium nie będą naliczone odsetki, l) jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości, m) w przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego, n) sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołania bez podania przyczyn, o) zastrzega się termin dwóch miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza. IV. Dodatkowe warunki: 1. Po dokonaniu wyboru oferty Syndyk ustali z oferentem kancelarię notarialną w której zostanie zawarta umowa. 2. Przed zawarciem umowy sprzedaży oferent jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia. 3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone niezwłocznie, bez oprocentowania, na wskazany w ofercie rachunek bankowy. 4. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, mieszczącym się w Rzeszowie, ul. gen. Kustronia 4, w dniu 7 października 2020 r., godz. 1030, w sali nr 18. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są do wglądu z biurze Syndyka mieszczącym się w Przeworsku, tel. 603 075 914, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godz. od 800 do 1400, oraz w aktach sprawy V GUp 201/19, z którymi zapoznać się można w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - ul. gen. J. Kustronia 4. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47563
 • Dodano: 2020-09-17 14:55:33
 • Administrator

Sarbiński Maciej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 47565. Sarbiński Maciej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 225/19. [BMSiG-48105/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 225/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Macieja Sarbińskiego (PESEL 83081804895), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z udziałem wierzycieli, z urzędu postanowił: I. oddalić wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 8.080,60 zł (osiem tysięcy osiemdziesiąt zł sześćdziesiąt gr) obciążyć Macieja Sarbińskiego, III. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadły Maciej Sarbiński będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli w ten sposób, że: rata 1 - na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 708,63 zł (siedemset osiem zł sześćdziesiąt trzy gr), rata 1-35 - na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kielcach) - kwotę 224 zł (dwieście dwadzieścia cztery zł), rata 2-35 - na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - kwotę 765 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć zł), rata 36 1. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kielcach) - kwotę 224,60 zł (dwieście dwadzieścia cztery zł sześćdziesiąt gr), 2. na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - kwotę 783,84 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy zł osiemdziesiąt cztery gr), IV. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Macieja Sarbińskiego zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie III postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r., zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 27 czerwca 2019 roku zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47565
 • Dodano: 2020-09-17 14:56:50
 • Administrator

Robotnikowski Mateusz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-09-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47450. Robotnikowski Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 129/20 „of”. [BMSiG-47778/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.09.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 129/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Robotnikowskiego, PESEL 85111412553, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Na skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka, nr licencji 316. Okreslono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47450
 • Dodano: 2020-09-17 15:05:29
 • Administrator

Robotnikowski Mateusz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47450. Robotnikowski Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 129/20 „of”. [BMSiG-47778/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4.09.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 129/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Robotnikowskiego, PESEL 85111412553, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Na skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Na Skraju 14, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka, nr licencji 316. Okreslono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47450
 • Dodano: 2020-09-17 15:05:32
 • Administrator

Ryba Renata

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-08-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47451. Ryba Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 577/20 of, VIII GUp 276/20 of. [BMSiG-47748/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 sierpnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 577/20 of, na skutek wniosku złożonego 6 sierpnia 2020 r. ogłosił upadłość Renaty Ryba, numer PESEL 63022806366, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152, adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 276/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 276/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47451
 • Dodano: 2020-09-17 15:06:19
 • Administrator

Ryba Renata

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47451. Ryba Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 577/20 of, VIII GUp 276/20 of. [BMSiG-47748/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 sierpnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 577/20 of, na skutek wniosku złożonego 6 sierpnia 2020 r. ogłosił upadłość Renaty Ryba, numer PESEL 63022806366, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152, adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 276/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 276/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47451
 • Dodano: 2020-09-17 15:06:22
 • Administrator

Salamon Łukasz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47452. Salamon Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 601/19, XIV GUp 289/20. [BMSiG-47918/2020] Sygn. akt XIV GU 601/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość Łukasza Salamona, numer PESEL 85060613872, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 289/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47452
 • Dodano: 2020-09-17 15:07:06
 • Administrator

Salamon Łukasz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47452. Salamon Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 601/19, XIV GUp 289/20. [BMSiG-47918/2020] Sygn. akt XIV GU 601/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, ogłosił upadłość Łukasza Salamona, numer PESEL 85060613872, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 289/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47452
 • Dodano: 2020-09-17 15:07:09
 • Administrator

Pałaszczuk Elżbieta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-09-17. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 47453. Pałaszczuk Elżbieta. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 476/20 „of”. [BMSiG-48054/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku sprostował postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 20 sierpnia 2020 roku wydane w sprawie sygn. akt IX GU 476/20 „of” w przedmiocie ogłoszenia upadłości Elżbiety Pałaszczuk w ten sposób, że w punkcie I postanowienia w miejsce błędnie wskazanego numeru NIP Elżbiety Pałaszczuk, tj. „9191133921” wpisano prawidłowy numer NIP Elżbiety Pałaszczuk: „9191135921”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47453
 • Dodano: 2020-09-17 15:07:28
 • Administrator

Samar Al.-Hamis

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47454. Samar Al.-Hamis. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 46/20, XIX GUp 1179/20. [BMSiG-48098/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 2 września 2020 roku, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XIX GU 46/20, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Samar Al.-Hamis, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 60/121 (kod pocztowy 01-248), PESEL 92061304203; II. określić, że Samar Al.-Hamis jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędzi Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Mariusza Szałańskiego (licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1306); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dna 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1179/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47454
 • Dodano: 2020-09-17 15:08:16
 • Administrator

Samar Al.-Hamis

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47454. Samar Al.-Hamis. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 46/20, XIX GUp 1179/20. [BMSiG-48098/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 2 września 2020 roku, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XIX GU 46/20, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Samar Al.-Hamis, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 60/121 (kod pocztowy 01-248), PESEL 92061304203; II. określić, że Samar Al.-Hamis jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędzi Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Mariusza Szałańskiego (licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1306); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dna 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1179/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47454
 • Dodano: 2020-09-17 15:08:19
 • Administrator

Sendur Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47455. Sendur Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 744/20, VIII GUp 656/20. [BMSiG-48029/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 744/20, postanowił : I. ogłosić upadłość Krzysztofa Sendur (PESEL 62021805314, NIP 6770065211) zamieszkałego w Krakowie (30-685) przy ulicy Do Luboni 73B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Filipaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 712; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 30-565 Kraków, ul. Wiktora Heltmana 5B, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 656/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47455
 • Dodano: 2020-09-17 15:09:18
 • Administrator

Sendur Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47455. Sendur Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 744/20, VIII GUp 656/20. [BMSiG-48029/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt VIII GU 744/20, postanowił : I. ogłosić upadłość Krzysztofa Sendur (PESEL 62021805314, NIP 6770065211) zamieszkałego w Krakowie (30-685) przy ulicy Do Luboni 73B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Filipaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 712; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 30-565 Kraków, ul. Wiktora Heltmana 5B, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 656/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47455
 • Dodano: 2020-09-17 15:09:21
 • Administrator

Simlat Bogumił

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47456. Simlat Bogumił. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 899/20, XI GUp 461/20. [BMSiG-48048/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 899/20, ogłosił upadłość Bogumiła Simlata (numer PESEL 61082307432), zamieszkałego w Luboniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 461/20. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Szymańskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 688). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Towarowa 37, 61-896, Poznań - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47456
 • Dodano: 2020-09-17 15:10:05
 • Administrator

Simlat Bogumił

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47456. Simlat Bogumił. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 899/20, XI GUp 461/20. [BMSiG-48048/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 899/20, ogłosił upadłość Bogumiła Simlata (numer PESEL 61082307432), zamieszkałego w Luboniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 461/20. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Szymańskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 688). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Towarowa 37, 61-896, Poznań - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47456
 • Dodano: 2020-09-17 15:10:08
 • Administrator

Stanisławska Beata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47457. Stanisławska Beata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 670/20, XI GUp 450/20. [BMSiG-48085/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 670/20, ogłosił upadłość dłużnika Beaty Stanisławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Szczepidle (PESEL 64092007846, NIP 6651771114). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 450/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Hofmana, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 354. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wojska Polskiego 15c, 62-500 Konin. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47457
 • Dodano: 2020-09-17 15:10:55
 • Administrator

Stanisławska Beata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47457. Stanisławska Beata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 670/20, XI GUp 450/20. [BMSiG-48085/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 670/20, ogłosił upadłość dłużnika Beaty Stanisławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Szczepidle (PESEL 64092007846, NIP 6651771114). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 450/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Hofmana, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 354. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wojska Polskiego 15c, 62-500 Konin. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47457
 • Dodano: 2020-09-17 15:10:58
 • Administrator

Szlaga Beata

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47458. Szlaga Beata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 294/20. [BMSiG-48096/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 294/20, ogłosił upadłość Beaty Szlagi (PESEL 68100402560, NIP 8381129320), osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określa się, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Syndyk Agnieszka Biała MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47458
 • Dodano: 2020-09-17 15:11:36
 • Administrator

Szlaga Beata

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47458. Szlaga Beata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 294/20. [BMSiG-48096/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 294/20, ogłosił upadłość Beaty Szlagi (PESEL 68100402560, NIP 8381129320), osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określa się, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Syndyk Agnieszka Biała MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47458
 • Dodano: 2020-09-17 15:11:39
 • Administrator

Szlaga Robert Marek

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47459. Szlaga Robert Marek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 295/20. [BMSiG-48100/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 295/20, ogłosił upadłość Roberta Marka Szlagi (PESEL 68060602375, NIP 8381129337), osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określa się, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Syndyk Agnieszka Biała MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47459
 • Dodano: 2020-09-17 15:12:19
 • Administrator

Szlaga Robert Marek

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47459. Szlaga Robert Marek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 295/20. [BMSiG-48100/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 295/20, ogłosił upadłość Roberta Marka Szlagi (PESEL 68060602375, NIP 8381129337), osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Określa się, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Syndyk Agnieszka Biała MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47459
 • Dodano: 2020-09-17 15:12:21
 • Administrator

Szmyt Ewa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47460. Szmyt Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 923/19, XIX GUp 1180/20. [BMSiG-48103/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 2 września 2020 roku, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XIX GU 923/19, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Ewy Szmyt, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Szaserów 115/38 (kod pocztowy 04-349), PESEL 67122103808; II. określić, że Ewa Szmyt jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Mariusza Szałańskiego (licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1306); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dna 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1180/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47460
 • Dodano: 2020-09-17 15:13:11
 • Administrator

Szmyt Ewa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47460. Szmyt Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 923/19, XIX GUp 1180/20. [BMSiG-48103/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 2 września 2020 roku, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XIX GU 923/19, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Ewy Szmyt, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Szaserów 115/38 (kod pocztowy 04-349), PESEL 67122103808; II. określić, że Ewa Szmyt jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Mariusza Szałańskiego (licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1306); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dna 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1180/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47460
 • Dodano: 2020-09-17 15:13:14
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Gniazdowski Leszek

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-07. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47671. Gniazdowski Leszek prowadzący gospodarstwo rolne w Zarębach-Jartuzach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 32/20, VIII GRp 21/20. [BMSiG-47977/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GR 32/20, z wniosku Leszka Gniazdowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Leszka Gniazdowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne, 18-305 Szumowo, Zaręby-Jartuzy 16, PESEL 73030212471; 2. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (nr licencji 1263); 3. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 ze zm.). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRp 21/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47671
 • Dodano: 2020-09-17 15:13:52
 • Administrator

Szumowska Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-08-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47461. Szumowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1080/19, XIX GUp 1141/20. [BMSiG-47920/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2020 roku w Warszawie na rozprawie, sygn. akt XIX GU 1080/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Szumowskiej, zamieszkałej: Warszawa, numer PESEL 85032215765, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Ziobro (nr licencji 1035); IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi ASR Małgorzacie Jaskulskiej, pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XIX GUp 1141/20; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47461
 • Dodano: 2020-09-17 15:14:01
 • Administrator

Szumowska Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47461. Szumowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1080/19, XIX GUp 1141/20. [BMSiG-47920/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2020 roku w Warszawie na rozprawie, sygn. akt XIX GU 1080/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Szumowskiej, zamieszkałej: Warszawa, numer PESEL 85032215765, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Ziobro (nr licencji 1035); IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi ASR Małgorzacie Jaskulskiej, pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XIX GUp 1141/20; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47461
 • Dodano: 2020-09-17 15:14:04
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Gniazdowski Leszek

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-09-17. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47671. Gniazdowski Leszek prowadzący gospodarstwo rolne w Zarębach-Jartuzach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 32/20, VIII GRp 21/20. [BMSiG-47977/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GR 32/20, z wniosku Leszka Gniazdowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Leszka Gniazdowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne, 18-305 Szumowo, Zaręby-Jartuzy 16, PESEL 73030212471; 2. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (nr licencji 1263); 3. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 ze zm.). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRp 21/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47671
 • Dodano: 2020-09-17 15:14:09
 • Administrator

Ślipek Lila

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 47462. Ślipek Lila. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 679/20, XII GUp 219/20. [BMSiG-47951/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.09.2020 r., sygn. akt XII GU 679/20, ogłosił upadłość Lili Ślipek, PESEL 56101911082, zamieszkałej w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Dąbrówki 15a/17, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 219/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 219/20, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy. Dla skut