Informacje

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bączyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32753. Bączyk Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 111/19, VIII GUp 111/19. [BMSiG-32415/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 111/19 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Danuty Bączyk, zam.: Lubotyń- -Włóki 25, 07-303 Stary Lubotyń, PESEL 45121508183, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Katarzynę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32753

Dodano: 2019-06-21 10:11:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bączyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32753. Bączyk Danuta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 111/19, VIII GUp 111/19. [BMSiG-32415/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 111/19 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Danuty Bączyk, zam.: Lubotyń- -Włóki 25, 07-303 Stary Lubotyń, PESEL 45121508183, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Katarzynę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32753

Dodano: 2019-06-21 10:11:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzelak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32754. Grzelak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 146/19, XIX GUp 1063/19. [BMSiG-32634/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 146/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość Jolanty Grzelak, PESEL 52032211121, zamieszkałej w Pruszkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Paweł Stosio, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1063/19 (sygnatura akt postępowania upadłościowego).   MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32754

Dodano: 2019-06-21 10:15:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzelak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32754. Grzelak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 146/19, XIX GUp 1063/19. [BMSiG-32634/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 146/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość Jolanty Grzelak, PESEL 52032211121, zamieszkałej w Pruszkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Paweł Stosio, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1063/19 (sygnatura akt postępowania upadłościowego).   MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32754

Dodano: 2019-06-21 10:15:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Domiczew Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32755. Domiczew Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 53/19. [BMSiG-32391/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, V Wydział Gospodarczy, w dniu 4.06.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 41/19 (obecnie V GUp 53/19) postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Karoliny Domiczew - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pszczewie przy ul. Silnej 37, PESEL 74082308624, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809 IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32755

Dodano: 2019-06-21 10:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Domiczew Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32755. Domiczew Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 53/19. [BMSiG-32391/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, V Wydział Gospodarczy, w dniu 4.06.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 41/19 (obecnie V GUp 53/19) postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Karoliny Domiczew - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pszczewie przy ul. Silnej 37, PESEL 74082308624, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809 IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32755

Dodano: 2019-06-21 10:16:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Domiczew Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32756. Domiczew Piotr. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/19, V GUp 49/19. [BMSiG-32378/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, w dniu 21.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 40/19 (obecnie V GUp 49/19) postanowił : I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Domiczewa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pszczewie przy ul. Silnej 37, PESEL 71052201596, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809, IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32756

Dodano: 2019-06-21 10:17:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Domiczew Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32756. Domiczew Piotr. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/19, V GUp 49/19. [BMSiG-32378/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, w dniu 21.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 40/19 (obecnie V GUp 49/19) postanowił : I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Domiczewa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pszczewie przy ul. Silnej 37, PESEL 71052201596, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809, IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32756

Dodano: 2019-06-21 10:17:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Falkowska Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32757. Falkowska Olga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 283/19, XIX GUp 1065/19. [BMSiG-32645/2019] Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 283/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Olgi Falkowskiej, PESEL 98022104763, zamieszkałej w Warszawie (00-436), przy ul. Czerniakowskiej 203A/23. Sąd określił, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1065/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32757

Dodano: 2019-06-21 10:18:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Falkowska Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32757. Falkowska Olga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 283/19, XIX GUp 1065/19. [BMSiG-32645/2019] Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 283/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Olgi Falkowskiej, PESEL 98022104763, zamieszkałej w Warszawie (00-436), przy ul. Czerniakowskiej 203A/23. Sąd określił, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1065/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32757

Dodano: 2019-06-21 10:18:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cyrański Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32758. Cyrański Ryszard. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 173/19, V GUp 199/19. [BMSiG-32496/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Ryszarda Cyrańskiego o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 173/19), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Cyrańskiego, nr PESEL 58040301533, zamieszkałego w Kolonii Górka numer domu 6 numer lokalu 13, kod pocztowy 28-100 Busko-Zdrój; II. określić, że upadły Ryszard Cyrański jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Ryszard Cyrański ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 199/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32758

Dodano: 2019-06-21 10:19:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cyrański Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32758. Cyrański Ryszard. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 173/19, V GUp 199/19. [BMSiG-32496/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Ryszarda Cyrańskiego o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 173/19), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Cyrańskiego, nr PESEL 58040301533, zamieszkałego w Kolonii Górka numer domu 6 numer lokalu 13, kod pocztowy 28-100 Busko-Zdrój; II. określić, że upadły Ryszard Cyrański jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Ryszard Cyrański ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 199/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32758

Dodano: 2019-06-21 10:19:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Holuk Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-05-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32759. Holuk Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 61/19. [BMSiG-32672/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 18/19 ogłosił upadłość Jana Holuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 50022412459. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 61/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 61/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32759

Dodano: 2019-06-21 10:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Holuk Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32759. Holuk Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 61/19. [BMSiG-32672/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 18/19 ogłosił upadłość Jana Holuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 50022412459. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 61/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 61/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32759

Dodano: 2019-06-21 10:20:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Holuk Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-05-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32760. Holuk Zofia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 60/19. [BMSiG-32638/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 18/19 ogłosił upadłość Zofii Holuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 55041512065. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 60/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 60/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32760

Dodano: 2019-06-21 10:21:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Holuk Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32760. Holuk Zofia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 60/19. [BMSiG-32638/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 18/19 ogłosił upadłość Zofii Holuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 55041512065. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 60/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 60/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32760

Dodano: 2019-06-21 10:21:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kozak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-05-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32761. Kozak Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 243/19, V GU 171/19. [BMSiG-32655/2019] Postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 171/19, postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużnika Adama Kozaka, zam. Jasło, numer PESEL 52063005014, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Doroty Dietl, nr lic. 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 243/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32761

Dodano: 2019-06-21 10:22:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kozak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32761. Kozak Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 243/19, V GU 171/19. [BMSiG-32655/2019] Postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 171/19, postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużnika Adama Kozaka, zam. Jasło, numer PESEL 52063005014, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Doroty Dietl, nr lic. 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 243/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32761

Dodano: 2019-06-21 10:22:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kramer Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32762. Kramer Beata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 23/19, V GUp 42/19. [BMSiG-32380/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydziału Gospodarczego, sygnatura akt V GU 23/19, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beata Kramer, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej 18/6, PESEL 68080206329. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Sebastiana Lesia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl.15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości jest prowadzone pod sygnaturą V GUp 42/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32762

Dodano: 2019-06-21 10:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kramer Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32762. Kramer Beata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 23/19, V GUp 42/19. [BMSiG-32380/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydziału Gospodarczego, sygnatura akt V GU 23/19, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beata Kramer, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej 18/6, PESEL 68080206329. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Sebastiana Lesia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl.15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości jest prowadzone pod sygnaturą V GUp 42/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32762

Dodano: 2019-06-21 10:23:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuźmińska Hanna Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32763. Kuźmińska Hanna Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 434/19, XVIII Gu 163/19, XVIII GUp 953/19. [BMSiG-32667/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XVIII Gu 163/19 (d. X GU 434/19) ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Hanny Marii Kuźmińskiej (PESEL 55060800743) zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć- Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XVIII GUp 953/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32763

Dodano: 2019-06-21 10:24:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuźmińska Hanna Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32763. Kuźmińska Hanna Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 434/19, XVIII Gu 163/19, XVIII GUp 953/19. [BMSiG-32667/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XVIII Gu 163/19 (d. X GU 434/19) ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Hanny Marii Kuźmińskiej (PESEL 55060800743) zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć- Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XVIII GUp 953/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32763

Dodano: 2019-06-21 10:25:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lewandowski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2019-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32764. Lewandowski Lucjan. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 35/19, V GUp 56/19. [BMSiG-32402/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GUp 56/19 (poprzednio V GU 35/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Lucjana Lewandowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Kołłątaja 2a/17, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 47010146391. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32764

Dodano: 2019-06-21 10:26:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lewandowski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32764. Lewandowski Lucjan. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 35/19, V GUp 56/19. [BMSiG-32402/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GUp 56/19 (poprzednio V GU 35/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Lucjana Lewandowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Kołłątaja 2a/17, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 47010146391. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32764

Dodano: 2019-06-21 10:26:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małupa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32765. Małupa Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 301/19, VIII GUp 272/19. [BMSiG-32525/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 301/19, ogłoszono upadłość dłużnika: Elżbiety Małupy (nr PESEL: 57050816264), zamieszkałej pod adresem: ul. Bema 17, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenkę- -Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 272/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32765

Dodano: 2019-06-21 10:27:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małupa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32765. Małupa Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 301/19, VIII GUp 272/19. [BMSiG-32525/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 301/19, ogłoszono upadłość dłużnika: Elżbiety Małupy (nr PESEL: 57050816264), zamieszkałej pod adresem: ul. Bema 17, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenkę- -Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 272/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32765

Dodano: 2019-06-21 10:27:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małupa Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32766. Małupa Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 299/19, VIII GUp 273/19. [BMSiG-32520/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 299/19, ogłoszono upadłość dłużnika: Zdzisława Małupy (nr PESEL: 54010130079), zamieszkałego pod adresem: ul. Bema 17, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenkę- -Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 273/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32766

Dodano: 2019-06-21 10:28:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małupa Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32766. Małupa Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 299/19, VIII GUp 273/19. [BMSiG-32520/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 299/19, ogłoszono upadłość dłużnika: Zdzisława Małupy (nr PESEL: 54010130079), zamieszkałego pod adresem: ul. Bema 17, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenkę- -Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 273/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32766

Dodano: 2019-06-21 10:28:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32767. Michalak Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 199/19. [BMSiG-32545/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 199/19, ogłosił upadłość Anny Michalak (numer PESEL: 82081601709), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32767

Dodano: 2019-06-21 10:29:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32767. Michalak Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 199/19. [BMSiG-32545/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 199/19, ogłosił upadłość Anny Michalak (numer PESEL: 82081601709), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32767

Dodano: 2019-06-21 10:29:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Miklas Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32768. Miklas Elżbieta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 77/19. [BMSiG-32419/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 77/19, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Elżbiety Miklas, zamieszkałej: 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 64A/6, PESEL: 62120809787; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32768

Dodano: 2019-06-21 10:30:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Miklas Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32768. Miklas Elżbieta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 77/19. [BMSiG-32419/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 77/19, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Elżbiety Miklas, zamieszkałej: 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 64A/6, PESEL: 62120809787; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32768

Dodano: 2019-06-21 10:30:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Miklas Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32768. Miklas Elżbieta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 77/19. [BMSiG-32419/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 77/19, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Elżbiety Miklas, zamieszkałej: 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 64A/6, PESEL: 62120809787; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32768

Dodano: 2019-06-21 10:30:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kramer Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32769. Kramer Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/19, V GUp 43/19. [BMSiG-32379/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydziału Gospodarczego, sygnatura akt V GU 24/19, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Mirosława Kramer, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej 18/6, PESEL 67011502598. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Sebastiana Lesia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości jest prowadzone pod sygnaturą V GUp 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32769

Dodano: 2019-06-21 10:31:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kramer Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32769. Kramer Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/19, V GUp 43/19. [BMSiG-32379/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydziału Gospodarczego, sygnatura akt V GU 24/19, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Mirosława Kramer, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej 18/6, PESEL 67011502598. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Sebastiana Lesia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości jest prowadzone pod sygnaturą V GUp 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32769

Dodano: 2019-06-21 10:31:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Ostrowski Marek. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32770. Ostrowski Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 56/19, V GUp 50/19. [BMSiG-32377/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, w dniu 21.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 56/19 (obecnie V GUp 50/19), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Ostrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Janockiego 5a/6, PESEL 73050606939, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809, IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32770

Dodano: 2019-06-21 10:32:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Ostrowski Marek. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32770. Ostrowski Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 56/19, V GUp 50/19. [BMSiG-32377/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, w dniu 21.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 56/19 (obecnie V GUp 50/19), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Ostrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Janockiego 5a/6, PESEL 73050606939, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809, IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32770

Dodano: 2019-06-21 10:32:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Papiernik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32771. Papiernik Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1041/19. [BMSiG-32604/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. ogłosił upadłość Tomasza Papiernik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 44030702633). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1041/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32771

Dodano: 2019-06-21 10:33:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Papiernik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32771. Papiernik Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1041/19. [BMSiG-32604/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. ogłosił upadłość Tomasza Papiernik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 44030702633). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1041/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32771

Dodano: 2019-06-21 10:33:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Polar-Stegnerska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32773. Polar-Stegnerska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/19, V GUp 62/19. [BMSiG-32675/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 75/19 ogłosił upadłość Małgorzaty Polar-Stegnerskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Podgórna 55/5, 65-246 Zielona Góra, numer PESEL 62060305468. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 62/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 62/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32773

Dodano: 2019-06-21 10:34:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Polar-Stegnerska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32773. Polar-Stegnerska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/19, V GUp 62/19. [BMSiG-32675/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 75/19 ogłosił upadłość Małgorzaty Polar-Stegnerskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Podgórna 55/5, 65-246 Zielona Góra, numer PESEL 62060305468. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 62/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 62/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32773

Dodano: 2019-06-21 10:34:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Przybył Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32774. Przybył Danuta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/19, V GUp 47/19. [BMSiG-32523/2019 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie V GU 10/19 ogłosił upadłość Danuty Przybył - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Solniki 15/2, 67-120 Kożuchów, numer PESEL 41080401024. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 47/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej, Górze V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 47/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32774

Dodano: 2019-06-21 10:35:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Przybył Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32774. Przybył Danuta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/19, V GUp 47/19. [BMSiG-32523/2019 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie V GU 10/19 ogłosił upadłość Danuty Przybył - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Solniki 15/2, 67-120 Kożuchów, numer PESEL 41080401024. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wojciecha Górniaka. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 47/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej, Górze V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 47/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32774

Dodano: 2019-06-21 10:35:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Różek Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-05-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32776. Różek Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 211/19. [BMSiG-32570/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 211/19 ogłosił upadłość Adama Różek (numer PESEL: 89122213817) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Eugeniusza Sprengela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32776

Dodano: 2019-06-21 10:36:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Różek Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32776. Różek Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 211/19. [BMSiG-32570/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 211/19 ogłosił upadłość Adama Różek (numer PESEL: 89122213817) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Eugeniusza Sprengela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32776

Dodano: 2019-06-21 10:36:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Schröter Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32777. Schröter Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 274/19, XII GUp 171/19. [BMSiG-32524/2019] Sygn. akt XII GU 274/19 OBWIESZCZENIE Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 1. ogłosił upadłość dłużnika Urszuli Schröter zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 50042105344, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół; 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Wójcika (lic. 1172); 4. wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą XII GUp 171/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32777

Dodano: 2019-06-21 10:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Schröter Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32777. Schröter Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 274/19, XII GUp 171/19. [BMSiG-32524/2019] Sygn. akt XII GU 274/19 OBWIESZCZENIE Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 1. ogłosił upadłość dłużnika Urszuli Schröter zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 50042105344, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół; 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Wójcika (lic. 1172); 4. wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą XII GUp 171/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32777

Dodano: 2019-06-21 10:37:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sochacka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32778. Sochacka Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 330/19, XIX GUp 1062/19. [BMSiG-32530/2019] Wiesława Sochacka zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XIX GU 330/19, XIX GUp 1062/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 330/19, ogłosił upadłość dłużnika Wiesławy Sochackiej zamieszkałej w Pruszkowie (05-800) przy ul. Kopernika 8/9 (PESEL 63092000446), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1062/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (XIX GUp 1062/19). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32778

Dodano: 2019-06-21 10:38:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sochacka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32778. Sochacka Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 330/19, XIX GUp 1062/19. [BMSiG-32530/2019] Wiesława Sochacka zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XIX GU 330/19, XIX GUp 1062/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 330/19, ogłosił upadłość dłużnika Wiesławy Sochackiej zamieszkałej w Pruszkowie (05-800) przy ul. Kopernika 8/9 (PESEL 63092000446), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1062/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (XIX GUp 1062/19). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32778

Dodano: 2019-06-21 10:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Stołpiak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32779. Stołpiak Jadwiga. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/19, V GUp 64/19. [BMSiG-32605/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie V GU 51/19 ogłosił upadłość Jadwigi Stołpiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Bułgarskiej 1/4, 65-943 Zielona Góra, numer PESEL 52022407325. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 64/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 64/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32779

Dodano: 2019-06-21 10:40:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Stołpiak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32779. Stołpiak Jadwiga. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/19, V GUp 64/19. [BMSiG-32605/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie V GU 51/19 ogłosił upadłość Jadwigi Stołpiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Bułgarskiej 1/4, 65-943 Zielona Góra, numer PESEL 52022407325. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 64/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 64/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32779

Dodano: 2019-06-21 10:40:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sypniewska Ryszarda w upadłości likwidacyjnej

2019-05-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32780. Sypniewska Ryszarda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 329/19. [BMSiG-32483/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 329/19 ogłosił upadłość Ryszardy Sypniewskiej (numer PESEL 53082809182), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32780

Dodano: 2019-06-21 10:41:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sypniewska Ryszarda w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32780. Sypniewska Ryszarda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 329/19. [BMSiG-32483/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 329/19 ogłosił upadłość Ryszardy Sypniewskiej (numer PESEL 53082809182), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32780

Dodano: 2019-06-21 10:41:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szatraj Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32781. Szatraj Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 66/19, V GUp 54/19. [BMSiG-32401/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GU 66/19 (obecnie V GUp 54/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Szatraj, zamieszkałej w Międzyrzeczu (66-300) przy ulicy Mickiewicza 1b/8, PESEL 76091604900. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32781

Dodano: 2019-06-21 10:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szatraj Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32781. Szatraj Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 66/19, V GUp 54/19. [BMSiG-32401/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GU 66/19 (obecnie V GUp 54/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Szatraj, zamieszkałej w Międzyrzeczu (66-300) przy ulicy Mickiewicza 1b/8, PESEL 76091604900. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32781

Dodano: 2019-06-21 10:42:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Waloszek Małgorzata Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32782. Waloszek Małgorzata Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 166/19, V GUp 198/19. [BMSiG-32492/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Małgorzaty Barbary Waloszek o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 166/19), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzaty Barbary Waloszek, nr PESEL 75041003622, zamieszkałej w Skarżysku- -Kamiennej, ulica Piłsudskiego numer domu 40 numer lokalu 119, kod pocztowy 26-110; II. określić, że upadły Małgorzata Barbara Waloszek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Małgorzata Barbara Waloszek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 198/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32782

Dodano: 2019-06-21 10:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Waloszek Małgorzata Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32782. Waloszek Małgorzata Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 166/19, V GUp 198/19. [BMSiG-32492/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Małgorzaty Barbary Waloszek o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 166/19), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzaty Barbary Waloszek, nr PESEL 75041003622, zamieszkałej w Skarżysku- -Kamiennej, ulica Piłsudskiego numer domu 40 numer lokalu 119, kod pocztowy 26-110; II. określić, że upadły Małgorzata Barbara Waloszek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 127; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Małgorzata Barbara Waloszek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 198/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32782

Dodano: 2019-06-21 10:43:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszewska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32783. Tomaszewska Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 559/19, XVIII GU 212/19, XVIII GUp 957/19. [BMSiG-32442/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 212/19 (X GU 559/19), w dniu 13 czerwca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Marioli Tomaszewskiej, zamieszkałej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Legionów 8 m. 15 (kod pocztowy: 05-100), PESEL 74100210063, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Katarzynę Kuć-Kwaśniewicz na Sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XVIII GUp 957/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32783

Dodano: 2019-06-21 10:44:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszewska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32783. Tomaszewska Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 559/19, XVIII GU 212/19, XVIII GUp 957/19. [BMSiG-32442/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 212/19 (X GU 559/19), w dniu 13 czerwca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Marioli Tomaszewskiej, zamieszkałej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Legionów 8 m. 15 (kod pocztowy: 05-100), PESEL 74100210063, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Katarzynę Kuć-Kwaśniewicz na Sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XVIII GUp 957/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32783

Dodano: 2019-06-21 10:44:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wlazło Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32784. Wlazło Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1055/19. [BMSiG-32599/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r. ogłosił upadłość Michała Wlazło - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 84060800255). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1055/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32784

Dodano: 2019-06-21 10:45:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wlazło Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32784. Wlazło Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1055/19. [BMSiG-32599/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r. ogłosił upadłość Michała Wlazło - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 84060800255). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1055/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32784

Dodano: 2019-06-21 10:45:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wacławek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32785. Wacławek Dorota. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 82/19 „of”, VII GUp 83/19 „of”. [BMSiG-32654/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 82/19 „of”, w dniu 11 czerwca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Doroty Wacławek, zamieszkałej przy ul. Ogrodowej 9, 75-950 Koszalin; nr PESEL 61081100425; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 6) wyznaczyć Jakuba Kielara - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 804 - na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 83/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowyrn i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32785

Dodano: 2019-06-21 10:46:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wacławek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32785. Wacławek Dorota. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 82/19 „of”, VII GUp 83/19 „of”. [BMSiG-32654/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 82/19 „of”, w dniu 11 czerwca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Doroty Wacławek, zamieszkałej przy ul. Ogrodowej 9, 75-950 Koszalin; nr PESEL 61081100425; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 6) wyznaczyć Jakuba Kielara - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 804 - na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 83/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowyrn i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32785

Dodano: 2019-06-21 10:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wiśniewski Krystian w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32786. Wiśniewski Krystian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 109/19, XII GUp 170/19. [BMSiG-32625/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 roku (sygn. akt XII GU 109/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Krystiana Wiśniewskiego, zam. przy ul. Miejskiej 13/3, 44-200 Rybnik, PESEL: 90123110270, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 170/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32786

Dodano: 2019-06-21 10:47:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wiśniewski Krystian w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32786. Wiśniewski Krystian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 109/19, XII GUp 170/19. [BMSiG-32625/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 roku (sygn. akt XII GU 109/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Krystiana Wiśniewskiego, zam. przy ul. Miejskiej 13/3, 44-200 Rybnik, PESEL: 90123110270, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 170/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32786

Dodano: 2019-06-21 10:47:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojciechowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32787. Wojciechowska Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 62/19, V GUp 51/19. [BMSiG-32388/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GUp 51/19 (poprzednio V GU 62/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Wojciechowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Małopolska 12/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 71011509042. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32787

Dodano: 2019-06-21 10:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojciechowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32787. Wojciechowska Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 62/19, V GUp 51/19. [BMSiG-32388/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GUp 51/19 (poprzednio V GU 62/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Wojciechowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Małopolska 12/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 71011509042. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32787

Dodano: 2019-06-21 10:48:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojciechowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32788. Wojciechowski Jacek. Sąd Rejonowy w Gorsowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 63/19, V GUp 52/19. [BMSiG-32387/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GUp 52/19 (poprzednio V GU 63/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Wojciechowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Małopolska 12/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 71011509042. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32788

Dodano: 2019-06-21 10:49:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojciechowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32788. Wojciechowski Jacek. Sąd Rejonowy w Gorsowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 63/19, V GUp 52/19. [BMSiG-32387/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GUp 52/19 (poprzednio V GU 63/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Wojciechowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Małopolska 12/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 71011509042. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32788

Dodano: 2019-06-21 10:49:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Wółkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32789. Wółkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 57/19. [BMSiG-32591/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie V GU 54/19 ogłosił upadłość Piotra Wółkiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze, przy ul. Porzeczkowej 12/1, 65-790 Zielona Góra, numer PESEL 59052304532. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 57/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 57/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32789

Dodano: 2019-06-21 10:50:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Wółkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32789. Wółkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 57/19. [BMSiG-32591/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie V GU 54/19 ogłosił upadłość Piotra Wółkiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze, przy ul. Porzeczkowej 12/1, 65-790 Zielona Góra, numer PESEL 59052304532. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 57/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 57/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32789

Dodano: 2019-06-21 10:50:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabaryła Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32790. Zabaryła Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 688/18, XIV GUp 157/19. [BMSiG-32422/2019] Sygn. akt XIV GU 688/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość Haliny Zabaryły, numer PESEL 51011806509, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 157/19. P MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32790

Dodano: 2019-06-21 10:51:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabaryła Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32790. Zabaryła Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 688/18, XIV GUp 157/19. [BMSiG-32422/2019] Sygn. akt XIV GU 688/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość Haliny Zabaryły, numer PESEL 51011806509, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 157/19. P MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32790

Dodano: 2019-06-21 10:51:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabaryła Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

oz. 32791. Zabaryła Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 684/18, XIV GUp 156/19. [BMSiG-32427/2019] Sygn. akt XIV GU 684/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość Jerzego Zabaryły, numer PESEL 50090808114, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 156/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32791

Dodano: 2019-06-21 10:52:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabaryła Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

oz. 32791. Zabaryła Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 684/18, XIV GUp 156/19. [BMSiG-32427/2019] Sygn. akt XIV GU 684/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość Jerzego Zabaryły, numer PESEL 50090808114, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 156/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32791

Dodano: 2019-06-21 10:52:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zabojak Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32792. Zabojak Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 294/19, V GUp 278/19. [BMSiG-32597/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r., w sprawie o sygn. V GU 294/19, ogłosił upadłość Ireny Zabojak, zam.: Krościenko Wyżne, numer PESEL: 60021318120 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 278/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32792

Dodano: 2019-06-21 10:53:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zabojak Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32792. Zabojak Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 294/19, V GUp 278/19. [BMSiG-32597/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r., w sprawie o sygn. V GU 294/19, ogłosił upadłość Ireny Zabojak, zam.: Krościenko Wyżne, numer PESEL: 60021318120 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 278/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32792

Dodano: 2019-06-21 10:53:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabost Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32793. Zabost Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 689/18, XIV GUp 155/19. [BMSiG-32608/2019] XIV GU 689/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jacka Zabost, numer PESEL 67112503812, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 155/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32793

Dodano: 2019-06-21 10:54:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabost Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32793. Zabost Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 689/18, XIV GUp 155/19. [BMSiG-32608/2019] XIV GU 689/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jacka Zabost, numer PESEL 67112503812, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 155/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32793

Dodano: 2019-06-21 10:54:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabost Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32794. Zabost Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 683/18, XIV GUp 154/19. [BMSiG-32611/2019] XIV GU 683/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Zabost, numer PESEL 65121011168, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 154/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32794

Dodano: 2019-06-21 10:55:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabost Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32794. Zabost Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 683/18, XIV GUp 154/19. [BMSiG-32611/2019] XIV GU 683/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Zabost, numer PESEL 65121011168, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 154/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32794

Dodano: 2019-06-21 10:55:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zielińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32795. Zielińska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 672/18, XIV GUp 123/19. [BMSiG-32652/2019] XIV GU 672/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 maja 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Anny Zielińskiej, numer PESEL 69031612327, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Tatarka, nr licencji 619. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 123/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32795

Dodano: 2019-06-21 10:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zielińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32795. Zielińska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 672/18, XIV GUp 123/19. [BMSiG-32652/2019] XIV GU 672/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 maja 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Anny Zielińskiej, numer PESEL 69031612327, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Tatarka, nr licencji 619. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 123/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32795

Dodano: 2019-06-21 10:56:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

HOBAMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32796. „HOBAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI” w Goszczanowcu. KRS 0000259934. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2006 r., sygn. akt V GUp 5/18. [BMSiG-32396/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółki Hobamet Sp. z o.o. w upadłości, KRS 0000259934, sygn. akt V GUp 5/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32796

Dodano: 2019-06-21 10:56:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

HOBAMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32796. „HOBAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI” w Goszczanowcu. KRS 0000259934. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2006 r., sygn. akt V GUp 5/18. [BMSiG-32396/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółki Hobamet Sp. z o.o. w upadłości, KRS 0000259934, sygn. akt V GUp 5/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32796

Dodano: 2019-06-21 10:56:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Albrecht Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32797. Albrecht Barbara. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 308/18. [BMSiG-32459/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Albrecht, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 308/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30 maja 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32797

Dodano: 2019-06-21 10:57:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bączkowska Stefania w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32798. Bączkowska Stefania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 240/18. [BMSiG-32454/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stefanii Bączkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 240/18 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 17 maja 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32798

Dodano: 2019-06-21 10:57:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bełdzikowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32799. Bełdzikowska Beata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/16 of. [BMSiG-32410/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Układowa, w sprawie Beaty Bełdzikowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/16 of, obwieszcza o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32799

Dodano: 2019-06-21 10:57:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BINH-ANH sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32800. BINH-ANH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jabłonowie. KRS 0000287208. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2007 r., sygn. akt X GUp 1079/18. [BMSiG-32521/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym BINH-ANH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jabłonowie informuje, że w postępowaniu upadłościowym BINH -ANH Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt X GUp 1079/18, została przekazana w dniu 15.05.2019 r. lista wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. Każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności na liście wierzytelności oraz wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności może złożyć sprzeciw co do odmowy uznania wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32800

Dodano: 2019-06-21 10:57:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bińczyk Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32801. Bińczyk Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 951/18, XIX GUp 500/19. [BMSiG-32417/2019] Artur Bińczyk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 951/18, XIX GUp 500/19. Działając, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27 czerwca 2018 r., w spr. o sygn. akt X GU 951/18, ogłaszającego upadłość Artura Bińczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 24 maja 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32801

Dodano: 2019-06-21 10:58:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Brzozowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32802. Brzozowska Wanda. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/18. [BMSiG-32583/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wandy Brzozowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61071610064, zamieszkałej w Lubsku przy ul. Ogrodowej 1, 68-300 Lubsko (sygnatura akt V GUp 31/18), zawiadamia, że w dniu 13.05.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32802

Dodano: 2019-06-21 10:58:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Buczak Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32803. Buczak Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/19 „of”. [BMSiG-32418/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Buczak, PESEL 49081519669, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 13/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 12 czerwca 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32803

Dodano: 2019-06-21 10:58:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

BUILDER TM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32804. BUILDER TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Białymstoku. KRS 0000553561. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 10/18. [BMSiG-32516/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk w dniu 11 października 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym BUILDER TM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000553561, sygn. akt VIII GUp 10/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy wierzytelności, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32804

Dodano: 2019-06-21 10:58:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ciuła-Urbanek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32805. Ciuła-Urbanek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 208/18. [BMSiG-32641/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Ciuła-Urbanek, zam.: Krosno, numer PESEL 85060401828 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 208/18, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32805

Dodano: 2019-06-21 10:59:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dorosz Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32806. Dorosz Maria. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 5/19. [BMSiG-32437/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Dorosz, sygn. akt VI GUp 5/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11 a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32806

Dodano: 2019-06-21 10:59:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dybcio Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32807. Dybcio Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 834/18, XIX GUp 622/19. [BMSiG-32472/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bożeny Dybcio, PESEL 67022107021, sygn. akt XIX GUp 622/19 (poprzednia sygnatura X GUp 834/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości w dniu 9 kwietnia 2019 złożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienione listy w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32807

Dodano: 2019-06-21 11:00:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ECCO MEBLE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32808. ECCO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Biłgoraju. KRS 0000566029. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2015 r., sygn. akt IX GUp 25/19. [BMSiG-32658/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju (sygn. akt IX GUp 25/19), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 5 czerwca 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32808

Dodano: 2019-06-21 11:00:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Fitek Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32809. Fitek Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/19. [BMSiG-32389/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 21 maja 2019 r. lista wierzytelności Danuty Fitek, nr PESEL 50052102540, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 74/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2018 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32809

Dodano: 2019-06-21 11:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gil Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32810. Gil Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-32653/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Gil, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 37090803745), sygn. akt V GUp 25/18, Syndyk w dniu 9 stycznia 2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32810

Dodano: 2019-06-21 11:00:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Głodkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32811. Głodkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 20/19. [BMSiG-32468/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Głodkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 20/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32811

Dodano: 2019-06-21 11:01:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ECOCLEAN Andrzej Hermaniuk w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32812. Hermaniuk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK w Redzie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 200/18/P. [BMSiG-32420/2019] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Andrzeja Hermaniuka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ECOCLEAN” ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 200/18/P, została sporządzona i złożona w dniu 7 czerwca 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności wobec Andrzeja Hermaniuka, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ECOCLEAN” ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32812

Dodano: 2019-06-21 11:01:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janus Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32813. Janus Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 201/19, XIX GUp 906/19. [BMSiG-32528/2019] Anna Janus zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - XIX GUp 906/19 (wcześniej: X GUp 201/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 11 czerwca 2019 listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Janus zamieszkałej w Warszawie - sygn. akt XIX GUp 906/19 (wcześniej: X GUp 201/19). Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32813

Dodano: 2019-06-21 11:01:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Koga-Naghmouchi Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32814. Koga-Naghmouchi Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 37/18. [BMSiG-32429/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Joanny Kogi-Naghmouchi, PESEL 82081810507, zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 37/18, zawiadamia, że dnia 15 stycznia 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i 6 marca 2019 roku I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32814

Dodano: 2019-06-21 11:02:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kępa Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32815. Kępa Mariola. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 193/18. [BMSiG-32432/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marioli Kępa, PESEL 54022605345 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 193/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32815

Dodano: 2019-06-21 11:02:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Klinkiewicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32816. Klinkiewicz Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 140/18. [BMSiG-32580/2019] Sygn. akt XIV GUp 140/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 maja 2019 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Klinkiewicza, PESEL 54072217378, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 140/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32816

Dodano: 2019-06-21 11:02:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kowalczyk Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32817. Kowalczyk Władysław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 81/18. [BMSiG-32403/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Władysława Kowalczyka, PESEL 80012304136, prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., sygn. akt V GUp 81/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32817

Dodano: 2019-06-21 11:02:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozakiewicz Teresa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32818. Kozakiewicz Teresa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VII GUp 156/18 „of”. [BMSiG-32632/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Teresy Elżbiety Kozakiewicz, sygn. akt VII GUp 156/18 „of”, ogłasza, że w dniu 20 lutego 2019 r., syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32818

Dodano: 2019-06-21 11:03:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kozłowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32819. Kozłowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 999/18, XIX GUp 705/19. [BMSiG-32642/2019] Sędzia Komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Andrzeja Kozłowskiego, sygn. akt XIX GUp 705/19 (d. sygn. akt X GUp 999/18), syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności upadłego (data przedłożenia 3.06.2019 r.). Z listą wierzytelności można się zapoznać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (adres poniżej). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności a co do odmowy uznania, ten, któremu uznania odmówiono. Sprzeciw winien być złożony na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32819

Dodano: 2019-06-21 11:03:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Koźmińska Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32820. Koźmińska Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1042/18, XIX GUp 590/19. [BMSiG-32414/2019] Martyna Koźmińska. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1042/18, XIX GUp 590/19. Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 13 września 2018 r., w spr. o sygn. akt X GU 1042/18, ogłaszającego upadłość Martyny Koźmińskiej, zam.: ul. Kraszewskiego 58D m. 17, 05-402 Otwock, PESEL 82092812127, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10 czerwca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32820

Dodano: 2019-06-21 11:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

SZUFLANDIA Joanna (Laskowska) Krótka w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32821. Krótka Joanna (dawniej Laskowska) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Szuflandia Joanna Laskowska w Czechowicach-Dziedzicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 52/17 lik „of”. [BMSiG-32480/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Joanny Krótkiej (dawniej: Laskowskiej) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą SZUFLANDIA Joanna Laskowska (nr NIP 6521624019), pod sygn. akt VI GUp 52/17 lik „of” zawiadamia, iż orzeczeniem z dnia 22 lutego 2019 r. dokonał z urzędu zmian na liście wierzytelności - dot. pozycji nr 28, wierzyciel Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie stronom postępowania przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32821

Dodano: 2019-06-21 11:04:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Krupiczojć Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32822. Krupiczojć Teresa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 29/19 „of”. [BMSiG-32626/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Teresy Krupiczojć, sygn. akt VII GUp 29/19 „of”, ogłasza, że w dniu 29 maja 2019 r. syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32822

Dodano: 2019-06-21 11:04:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32823. Kubiak Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 265/18. [BMSiG-32664/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Jacka Kubiaka, zam. w Zbąszyniu, nr PESEL 75110103651, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 265/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 11.03.2019 roku listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A, w poniedziałki w godzinach od 745 do 1800 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 745 do 1515. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32823

Dodano: 2019-06-21 11:04:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majer Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32824. Majer Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1116/18, XVIII GUp 654/19. [BMSiG-32482/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Majer - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 83081203489, zam. w Warszawie (03-291), ul. Św. Wincentego 128b m. 2, zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2019 r. została sporządzona i przekazana do akt lista wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32824

Dodano: 2019-06-21 11:05:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32825. Kubiak Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 266/18. [BMSiG-32661/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Kubiak, zam. w Zbąszyniu, nr PESEL 79060804088, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 266/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 11.03.2019 roku listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A, w poniedziałki - w godzinach od 745 do 1800 oraz od wtorku do piątku - w godzinach od 745 do 1515. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32825

Dodano: 2019-06-21 11:05:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łaskawska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32826. Łaskawska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 985/17. [BMSiG-32648/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Ewy Łaskawskiej w upadłości informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt X GUp 985/17 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na trzeciej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32826

Dodano: 2019-06-21 11:05:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Latusek Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32827. Latusek Wioletta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/19. [BMSiG-32385/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wioletty Latusek, PESEL 79030808942, sygn. akt V GUp 2/19, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32827

Dodano: 2019-06-21 11:06:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Ligocka Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32828. Ligocka Renata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/18. [BMSiG-32384/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Renaty Ligockiej, PESEL 57021003480, sygn. akt V GUp 57/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 5.04.2019 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32828

Dodano: 2019-06-21 11:06:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Firma Handlowo-Usługowa MAZUR Stanisław Mazur w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32829. Mazur Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MAZUR w Jaworze. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/18. [BMSiG-32453/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 221 ust. 1, art. 256 Prawa upadłościowego została sporządzona przez Syndyka i złożona w dniu 29 kwietnia 2019 roku Sędziemu komisarzowi III uzupełniająca lista wierzytelności Stanisława Mazura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MAZUR w Jaworze, sygn. akt V GUp 22/18. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32829

Dodano: 2019-06-21 11:06:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mostowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32830. Mostowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 264/19. [BMSiG-32488/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 31 maja 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Mostowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 70111401333). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 264/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32830

Dodano: 2019-06-21 11:06:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nazorek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32831. Nazorek Jacek. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VII GUp 21/19 „of”. [BMSiG-32637/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Nazorka, sygn. akt VII GUp 21/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 31 maja 2019 r. (data nadania) złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32831

Dodano: 2019-06-21 11:07:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nieckarz Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32832. Nieckarz Józef. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 186/19. [BMSiG-32446/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Józefa Nieckarz, zam.: Stary Dzików (PESEL: 54041202217), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 186/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32832

Dodano: 2019-06-21 11:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nowakowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32833. Nowakowska Zofia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 119/18 „of”. [BMSiG-32649/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Zofii Nowakowskiej, sygn. akt VII GUp 119/18 „of”, ogłasza że syndyk w dniu 4 czerwca 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32833

Dodano: 2019-06-21 11:07:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Oszust Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32834. Oszust Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/18. [BMSiG-32386/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Oszust, sygn. akt V GUp 50/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32834

Dodano: 2019-06-21 11:07:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Palenga Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32835. Palenga Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/17. [BMSiG-32588/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/17 dotyczącej upadłości Arkadiusza Palengi, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10.04.2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32835

Dodano: 2019-06-21 11:08:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Plitt Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32836. Plitt Paweł. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/18. [BMSiG-32431/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Pawła Plitt (PESEL 55062513692), zamieszkałego w Pobiednej 59-814, ul. Nowomiejska 32/5, nieprowadzącego działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 66/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, pokój 205. W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32836

Dodano: 2019-06-21 11:08:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pokoński Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32837. Pokoński Adam. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 2/19. [BMSiG-32449/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Adama Pokońskiego, zamieszkałego w Krągoli Pierwszej, nr PESEL 61082005293, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 2/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzycielka umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32837

Dodano: 2019-06-21 11:08:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Porażyńska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32838. Porażyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 346/18. [BMSiG-32474/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Porażyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 346/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 3.06.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32838

Dodano: 2019-06-21 11:08:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Prędota Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32839. Prędota Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 223/18. [BMSiG-32390/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 27 maja 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Elżbiety Prędoty, PESEL 52121101827, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 223/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32839

Dodano: 2019-06-21 11:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe INTER-TECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32840. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „INTER-TECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000167243. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2003 r., sygn. akt IX GUp 144/18. [BMSiG-32647/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego upadłego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „INTER - TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 144/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 5 kwietnia 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32840

Dodano: 2019-06-21 11:09:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PARTNER" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32841. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS 0000062744. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r., sygn. akt IX GUp 95/11. [BMSiG-32614/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Partner spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Lublinie (sygn. akt IX GUp 95/11) została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności obejmująca Gminę Lublin. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, i ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia wnieść przeciwko niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32841

Dodano: 2019-06-21 11:09:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32842. Pucek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 65/16. [BMSiG-32404/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Agnieszki Pucek, sygn. akt V GUp 65/16, zawiadamia, że została sporządzona i wyłożona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 15, a wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32842

Dodano: 2019-06-21 11:09:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rutkowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32843. Rutkowska Mirosława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 76/18. [BMSiG-32464/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Rutkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 76/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 3.01.2019 r. lista wierzytelności oraz w dniu 6.05.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32843

Dodano: 2019-06-21 11:10:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Samuel Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32844. Samuel Teresa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 63/16. [BMSiG-32381/2019] Postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt V GUp 63/16, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Sędzia komisarz SSR Anna Kuśnierz-Milczarek postanowił zmienić listę wierzytelności dłużnika Teresy Samuel w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w zakresie Zw 6 w ten sposób, że w miejsce wierzyciela PROTEGAT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie RFI 1546, wpisać PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32844

Dodano: 2019-06-21 11:10:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sus Julita w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32845. Sus Julita. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 63/18. [BMSiG-32423/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Julity Sus, PESEL 64082605104, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 63/18 ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu pismem z dnia 1.04.2019 r. oraz I uzupełnienie listy wierzytelności, przekazane przez syndyka Sędziemu pismem z dnia 11.06.2019 r. Listę wierzytelności oraz I uzupełnienie listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem nich sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32845

Dodano: 2019-06-21 11:10:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Skiba Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32846. Skiba Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 116/18. [BMSiG-32646/2019] XIV GUp 116/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 25 stycznia 2019 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności Arkadiusza Skiby, nr PESEL 79122007396, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od uzupełniającej listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 116/18 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32846

Dodano: 2019-06-21 11:10:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Stopczyński Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32847. Stopczyński Marek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 31/18. [BMSiG-32656/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marka Stopczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 70101802355), sygn. akt V GUp 31/18, Syndyk w dniu 18 lutego 2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32847

Dodano: 2019-06-21 11:11:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczepanek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32848. Szczepanek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 143/18. [BMSiG-32644/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Szczepanek, zam.: Jasło, numer PESEL 77041816765, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 143/18, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności i I uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności i I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32848

Dodano: 2019-06-21 11:11:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szulczyk Zofia Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32849. Szulczyk Zofia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 7/19. [BMSiG-32618/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zofii Szulczyk, sygn. akt VII GUp 7/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 27 maja 2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32849

Dodano: 2019-06-21 11:11:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ułanowska Stefania w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32850. Ułanowska Stefania. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 140/18 „of”. [BMSiG-32609/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stefanii Ułanowskiej, sygn. akt VII GUp 140/18 „of” ogłasza, że syndyk w dniu 27 maja 2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32850

Dodano: 2019-06-21 11:12:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wawrzon-Ćwik Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32851. Wawrzon-Ćwik Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 68/19. [BMSiG-32470/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Wawrzon-Ćwik, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 68/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 29 maja 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32851

Dodano: 2019-06-21 11:12:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

WER-RAMA Zakład Produkcji Listew Ozdobnych Roman Wierzboski, Anna Wierzbowska-Wicherska Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32852. WER-RAMA ZAKŁAD PRODUKCJI LISTEW OZDOBNYCH ROMAN WIERZBOWSKI, ANNA WIERZBOWSKA-WICHERSKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Stalowej Woli. KRS 0000247269. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2005 r., sygn. akt V GUp 82/17. [BMSiG-32610/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zakładu Produkcji Listew Ozdobnych WER- -RAMA Roman Wierzbowski, Anna Wierzbowska-Wicherska Sp. j w Stalowej Woli (sygn. akt V GUp 82/17), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego Komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32852

Dodano: 2019-06-21 11:12:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32853. AMBER GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000322228. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2009 r., sygn. akt VI GUp 23/12/Ap-27. [BMSiG-32440/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 23/12/ Ap-27 zawiadamia, iż został sporządzony i przedłożony przez syndyka w dniu 30 maja 2019 r. częściowy plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzytelności uznane przez syndyka w kategorii I, II i III. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Zarzuty wnosi się do Sędziego komisarza SSR Ireneusza Fojuth, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk (art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze; Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32853

Dodano: 2019-06-21 11:13:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Domagalska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32854. Domagalska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 413/17. [BMSiG-32513/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Katarzyny Domagalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 71112512965) (sygn. akt VIII GUp 413/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, oraz że można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dot. treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32854

Dodano: 2019-06-21 11:13:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gęsikowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32855. Gęsikowska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/18. [BMSiG-32552/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Gęsikowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/18, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II i III. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 3285

Dodano: 2019-06-21 11:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gołębiowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32856. Gołębiowska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-32400/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Gołębiowskiej, PESEL 49082411441, sygn. V GUp 25/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Górkach Noteckich przy ulicy Cmentarnej 6, obejmującej lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 38,27 m2 , wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej; Księga Wieczysta GW1K/00033157/3. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32856

Dodano: 2019-06-21 11:14:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Edward w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32857. Grochowski Edward. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/16. [BMSiG-32408/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 20/16 ogłoszono II ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Edwarda Grochowskiego. Plan podziału może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32857

Dodano: 2019-06-21 11:14:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Hanusz Ewa wspólnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOPAZ s.c. Grzegorz Hanusz, Ewa Hanusz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32858. Hanusz Grzegorz Tadeusz i Hanusz Ewa - wspólnicy Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego TOPAZ s.c. w Stalowej Woli. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 181/16. [BMSiG-32640/2019] Działając jako Syndyk masy upadłości wspólników byłej Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego TOPAZ S.C. Grzegorz Hanusz, Ewa Hanusz w upadłości likwidacyjnej, zam.: Stalowej Woli, ul. Jana Pawła II 15A, sygn. akt V GUp 181/16, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi oddzielne i częściowe plany podziałów sum uzyskanych ze sprzedaży składników masy upadłości zabezpieczonych rzeczowo oraz ostateczny plan podziału funduszy pozostających w masie upadłości, które może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadli mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. planów podziału Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32858

Dodano: 2019-06-21 11:14:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Hanusz Grzegorz wspólnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOPAZ s.c. Grzegorz Hanusz, Ewa Hanusz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32858. Hanusz Grzegorz Tadeusz i Hanusz Ewa - wspólnicy Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego TOPAZ s.c. w Stalowej Woli. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 181/16. [BMSiG-32640/2019] Działając jako Syndyk masy upadłości wspólników byłej Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego TOPAZ S.C. Grzegorz Hanusz, Ewa Hanusz w upadłości likwidacyjnej, zam.: Stalowej Woli, ul. Jana Pawła II 15A, sygn. akt V GUp 181/16, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi oddzielne i częściowe plany podziałów sum uzyskanych ze sprzedaży składników masy upadłości zabezpieczonych rzeczowo oraz ostateczny plan podziału funduszy pozostających w masie upadłości, które może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadli mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. planów podziału Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32858

Dodano: 2019-06-21 11:15:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Lasoń Ludwik w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32859. Lasoń Ludwik. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 23/18. [BMSiG-32612/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ludwika Lasonia, PESEL 48082515599 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 23/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy, wskazując jednocześnie, iż powyższy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon B, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32859

Dodano: 2019-06-21 11:15:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Makowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32860. Makowska Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 228/18. [BMSiG-32592/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Makowskiej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 228/18, na podstawie art. 349 ust. 1 p.u. obwieszcza, że sporządzony i złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3 (parter), i w terminie dwóch tygodni od dnia tego obwieszczenia upadły oraz każdy z wierzycieli ujętych na liście wierzytelności może wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32860

Dodano: 2019-06-21 11:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Marciasz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32861. Marciasz Andrzej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 49/18, VIII GUp 119/18 [BMSiG-32430/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 49/18 ogłaszającego upadłość Andrzeja Marciasza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko powyższemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32861

Dodano: 2019-06-21 11:15:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pietrzeniuk Barbara Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32862. Pietrzeniuk Barbara Halina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 158/17. [BMSiG-32512/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk w dniu 5.02.2019 roku przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Barbary Haliny Pietrzeniuk, sygn. akt VIII GUp 158/17. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku - czytelnia akt. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty do ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32862

Dodano: 2019-06-21 11:16:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pietrzeniuk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32863. Pietrzeniuk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 159/17. [BMSiG-32507/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk w dniu 5.02.2019 roku przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Pietrzeniuk, sygn. akt VIII GUp 159/17. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, czytelnia akt. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty do ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32863

Dodano: 2019-06-21 11:16:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Raczyński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32864. Raczyński Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 98/15. [BMSiG-32572/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Raczyńskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 98/15, informuje, że sporządzony został i przedłożony do akt sprawy w dniu 27.02.2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32864

Dodano: 2019-06-21 11:16:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

SOLGARDEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32865. SOLGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000469009. SĄD REJONOWY W BIELSKU- -BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lipca 2013 r., sygn. akt VI GUp 25/15. [BMSiG-32510/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego SOLGARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS 0000469009, sygn. akt VI GUp 25/15, zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32865

Dodano: 2019-06-21 11:16:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szwarc Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32866. Szwarc Dorota. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/17. [BMSiG-32398/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Szwarc, PESEL 76082002485, sygn. V GUp 38/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy z wierzycieli umieszczonych w ostatecznym planie podziału mogą złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32866

Dodano: 2019-06-21 11:17:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tracewski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 32867. Tracewski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/17. [BMSiG-32409/2019] Zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GUp 55/17 w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Tracewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłosił o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości dłużnika Włodzimierza Tracewskiego. Jednocześnie poucza się, że plan podziału może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany, a wierzyciele mogą w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32867

Dodano: 2019-06-21 11:17:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Firmanty Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32868. Firmanty Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 126/19. [BMSiG-32399/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 roku, sygn. akt V GUp 126/19, na podstawie art. 49110 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone na wniosek nieprowadzącej działalności gospodarczej Teresy Firmanty, nr PESEL 52091302161. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32868

Dodano: 2019-06-21 15:23:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Śliwa Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32869. Śliwa Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 290/18. [BMSiG-32519/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.03.2019 r., sygn. akt VIII GUp 290/18, umorzono postępowanie upadłościowe Tadeusza Śliwy (PESEL 58082706118), zam.: ul. Partyzantów 20, 34-600 Limanowa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ponadto poucza się uczestników postępowania o możliwości złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32869

Dodano: 2019-06-21 15:23:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jakubowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32870. Jakubowski Piotr. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 47/17. [BMSiG-32412/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r., sygnatura akt V GUp 47/17, zakończył postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Piotra Jakubowskiego, oraz orzekł o umorzeniu, bez ustalania planu spłaty, niezaspokojonych zobowiązań Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32870

Dodano: 2019-06-21 15:24:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

HOBAMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32871. „HOBAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI” w Goszczanowcu. KRS 0000259934. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2006 r., sygn. akt V GUp 5/18. [BMSiG-32499/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hobamet sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000259934), toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydziałem Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 5/18 ogłasza trzeci przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnym 325/1 i 325/2, o powierzchni łącznej 8987 m2 , położone we wsi Goszczanowiec 49, gm. Drezdenko, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GW1K/00006016/5. Działka nr 325/2, o pow. 3568 m2 , zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i stajnią, działka nr 325/1, o pow. 5419 m2 , zabudowana jest budynkami produkcyjno-magazynowymi. Przetarg odbędzie się 14.08.2019 r., o godzinie 900, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 15, sala 5. Cena wywoławcza wynosi 450.000 zł, wadium 45.000 zł płatne na rachunek bankowy Hobamet sp. z o.o. w upadłości. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: 1) spełnienie warunków z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, 2) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - Hobamet sp. z o.o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019 r., godz. 800 - decyduje data wpływu, 3) wpłacenie wadium w wysokości 45.000 złotych na konto Upadłego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr rachunku 98 1500 1416 1214 1003 8981 0000, z dopiskiem: „Wadium - Hobamet sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 13.08.2019 r. - liczy się data wpływu środków na rachunek Upadłego. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: + 48 603 601 567 lub drogą poczty elektronicznej a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Rejestrowa i Upadłościowa-Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, tel. 95 7256835. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32871

Dodano: 2019-06-21 15:25:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Campagno Philippe w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32873. Campagno Philippe. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 187/18. [BMSiG-32636/2019] Piotr Bezat - syndyk masy upadłości Philippe Campagno informuje o konkursie ofert na zakup: - prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w obrębie Popów, gm. Pęczniew, numer Księgi Wieczystej SR2L/00028438/6, działka nr 515; - 1/70 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Popów, gm. Pęczniew, oznaczonej numerami działek nr 462 i 500, numer Księgi Wieczystej SR2L/00022326/6. Na podstawie postanowienia sędziego komisarza SSR Moniki Smusz-Kuleszy z 21 maja 2019 r., wydanego w toku postępowania upadłościowego Philippe Campagno prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą XIV GUp 187/18, Piotr Bezat - syndyk masy upadłości Philippe Campagno oferuje do sprzedaży: - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w obrębie Popów, gm. Pęczniew, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi Księgę Wieczystą nr SR2L/00028438/6, działka nr 515; - 1/70 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Popów, gm. Pęczniew oznaczonej numerami działek nr 462 i 500, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi Księgę Wieczystą nr SR2L/00022326/6, stanowiące przedmiot operatu szacunkowego sporządzonego 20 listopada 2018 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bogusława Wieczorka - za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania nieruchomości i udziału, tj. 332 000,00 złotych. Oferty składać należy w terminie do 23 lipca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Piotr Bezat - syndyk masy upadłości Philippe Campagno, 93-008 Łódź, Rzgowska 33c/8. Oferty winny zawierać: - imię nazwisko i adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) albo firmę i siedzibę (w przypadku osoby prawnej/ułomnej osoby prawnej), proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia; - wskazanie numeru telefonu i adresu e-mail; - dowód uiszczenia wadium w wysokości 33 200,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Philippe Campagno nr 81 1910 1048 2260 5640 9327 0039. Wadium zaksięgowane winno zostać na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień roboczy przed terminem otwarcia ofert; - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz niniejszym regulaminem sprzedaży i przyjęciem go bez zastrzeżeń; - numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu uiszczonego wadium. Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem, oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakup, w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi należy załączyć aktualny wypis z właściwego rejestru. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „oferta XIV GUp 187/18”. Oferty, które nie spełniają określonych wymagań lub które wpłynęły po terminie nie będą rozpoznawane. Oferty otwarte i rozpatrzone zostaną w kancelarii syndyka, 93-008 Łódź, Rzgowska 33c/8, 24 lipca 2019 r., o godzinie 1200. W razie wpływu co najmniej dwóch ofert z tą samą najkorzystniejszą ceną, tego samego dnia o godzinie 1300 odbędzie się dodatkowy konkurs ustny z udziałem podmiotów które złożyły najkorzystniejszą ofertę. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium, musi zostać wpłacona i zaksięgowana rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia umowy. Podmiot, którego oferta została wybrana, a który nie uiścił całości ceny lub nie przystąpił do zawarcia umowy we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej we wskazanym terminie, traci wpłacone wcześniej wadium. Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Szczegółowych informacji udziela syndyk Piotr Bezat - numer telefonu 794 297 925. Z operatem szacunkowym sporządzonym 20 listopada 2018 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bogusława Wieczorka można zapoznać się w kancelarii syndyka Piotra Bezat, 93-008 Łódź, Rzgowska 33c/8, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Syndyk zastrzega prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32873

Dodano: 2019-06-21 15:26:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chodurska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32874. Chodurska Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GUp 45/18 „of”. [BMSiG-30551/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Teresy Chodurskiej (sygn. akt IX GUp 45/18 „of”) syndyk masy upadłości Teresy Chodurskiej ogłasza przetarg na sprzedaż: 1. gruntowej nieruchomości rolnej w miejscowości Pukarzów, gmina Łaszczów, obejmującej działki ewidencyjne nr 137 i 145/11, o łącznej powierzchni 0,22 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. ZA1T/00035274/7 - za cenę wywoławczą 8.829,75 zł; 2. gruntowej nieruchomości rolnej w miejscowości Murartyn, Pukarzów, Wólka Pukarzowska, gmina Łaszczów, obejmującej działki ewidencyjne nr 29/1, 29/2, 212/1, 212/2, 71/14, 181/1, 303/3, 849 o łącznej powierzchni 3,20ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. ZA1T/00050206/1 - za cenę wywoławczą 70.569,00 zł; 3. udziału 2/3 w nieruchomości budowlano-rolnej w miejscowości Pukarzów, gmina Łaszczów, obejmującego działkę ewidencyjną nr 146/3, dla którego Sąd Rejonowy Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. ZA1T/00053945/4 - za cenę wywoławczą 73.443,00 zł; 4. gruntowej nieruchomości rolnej w miejscowości Pukarzów, gmina Łaszczów, obejmującej działkę ewidencyjną nr 209/4 o powierzchni 0,22ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. ZA1T/00052008/7 - za cenę wywoławczą 5.496,75 zł. Szczegółowy opis nieruchomości i wyceny oraz Regulamin Przetargu znajduje się na stronie www.clickweb1657498. home.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32874

Dodano: 2019-06-21 15:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gancarz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32876. Gancarz Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/18. [BMSiG-32382/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosława Gancarza (sygn. akt V GUp 17/18) ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na prawo własności nieruchomości zabudowanej kioskiem handlowym. 1. Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłemu - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosławowi Gancarzowi, prawo własności nieruchomości składającej się z działek gruntu nr 733/28 i 733/30, o łącznej powierzchni 64 m2 , położonej w Torzymiu przy ul. Saperskiej, zabudowanej kioskiem handlowym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. GW1U/00021260/0. 2. Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto. 3. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 3. 4. Termin przetargu ustala się na dzień 24 czerwca 2019 r., godz. 1445. 5. Sędzia komisarz może unieważnić przetarg bez podania przyczyn. 6. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7256834. Kontakt: Kancelaria Syndyka Jakub Liszka, ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel: 505 006 952, e-mail: i.liszka@kanelaria-liszka.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32876

Dodano: 2019-06-21 15:28:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Innovative Wood Drying & Consulting Amenda Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32877. Amenda Stanisław Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Innovative Wood Drying & Consulting Amenda Stanisław w Grudusku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 105/18. [BMSiG-32769/2019] Syndyk masy upadłości Stanisława Wiesława Amendy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Innovative Wood Drying & Consulting Amenda Stanisław, zam. ul. Nowa 2, 06-460 Grudusk, PESEL 58010700155, REGON 130001579, NIP 5660013810, ogłasza w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GUp 105/18), przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudusku, ul. Nowa 2, gm. Grudusk, powiat ciechanowski, składającej się z działki ewidencyjnej nr 419, o powierzchni 1.809 m2 oraz budynku o charakterze produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalnym o p.u. 618,9 m2 , dwóch wiat stalowych o łącznej p.u. 45,8 m2 , budynku mieszkalnego, parterowego o p.u. 45,9 m2 oraz budynku mieszkalnego piętrowego o p.u. 185,4 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1C/00014282/3. Opis i oszacowanie na kwotę 870.920,00 zł zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 653.190,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych). Wadium w wysokości 65.319,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. nr 10 1090 2590 0000 0001 4125 2187, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 105/18”, najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 roku, stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu. Oferty należy składać do dnia 5 lipca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do Sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 105/18 oraz dopiskiem: „Oferta zakupu prawa własności nieruchomości gruntowej sygn. akt V GUp 105/18 NIE OTWIERAĆ” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 lipca 2019 roku, o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, sala nr 111. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 15 stycznia 2019 roku, jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Krzysztofa Piotrowskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów, we wtorki, w godz. 1100-1500, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 105/18, w czytelni Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, a także drogą e-mailową: konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32877

Dodano: 2019-06-21 15:28:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gierus Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32878. Gierus Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy. Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 189/17. [BMSiG-32441/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w dniu 9.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 189/17 postanowił: I. Ustalić następujący plan spłaty w postepowaniu upadłościowym Upadłego Grzegorza Gierus - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Rzeszów, PESEL 74040910476, w ten sposób, że Upadły przeznaczy na spłatę wierzycieli jednorazowo kwotę 5.690,62 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 62/100) płatną do dnia 30 następnego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1. Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, kwotę: 107,14 zł (słownie: sto siedem złotych 14/100), 2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z s. w Lublinie: kwotę: 1.249,44 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych 44/100), 3. Santander Consumer Bank S.A., kwotę: 435,86 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych 86/100), 4. Bank Credit Agricole Bank Polska S.A., kwotę: 279,79 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 79/100), 5. Getin Noble Bank S.A., kwotę: 3.618,39 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych 39/100); II. ustalić, iż po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną wszystkie zobowiązania niezaspokojone w ramach planu spłaty oraz wszystkie pozostałe zobowiązania Upadłego Grzegorza Gierus powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 24 lipca 2017 r.- w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 17.05.2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32878

Dodano: 2019-06-21 15:29:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Goik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 32879. Goik Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 87/18, XII GUp 229/18. [BMSiG-32485/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 229/18 dotyczącej upadłości Krystyny Goik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. zmieniono punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt XII GU 87/18, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32879

Dodano: 2019-06-21 15:30:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Ligocka Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32882. Ligocka Renata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/18. [BMSiG-32411/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Ligockiej (PESEL 57021003480), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydziałem Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 57/18 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków, stanowiących działkę gruntu oznaczoną nr ewid. 145/2, o powierzchni 719 m2 , położoną w Międzychodzie przy ulicy Składowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Międzychodzie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO2A/00018413/3. Przetarg odbędzie się 28.08.2019 r., o godz. 830, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5. Cena wywoławcza wynosi 180.000 zł, wadium 18.000 zł płatne na rachunek bankowy Renaty Ligockiej w upadłości. Pisemne oferty można składać do dnia 27.08.2019 r., do godziny 1500 (decyduje data wpływu), w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy. Wadium płatne jest do dnia 27.08.2019 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej). Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowych informacji można zasięgać u syndyka pod numerem telefonu +48603601567 lub drogą poczty elektronicznej: a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32882

Dodano: 2019-06-21 15:31:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Maciejewski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32883. Maciejewski Robert. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/17. [BMSiG-32407/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Maciejewskiego (sygn. akt V GUp 39/17) ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na udział w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. 1. Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłemu - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Robertowi Maciejewskiemu, udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, na którą składa się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym o nr. ewidencyjnym 121, o pow. 692 m2 , oraz niezabudowane działki o nr. ewidencyjnym 158, o pow. 995 m2 , oraz działka o nr. ewidencyjnym 322/8, o pow. 2994 m2 , położone w Kosieczynie nr 72, gmina Zbąszynek, powiat świebodziński, woj. lubuskie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. ZG1S/00029904/5. 2. Cena wywoławcza wynosi 36.500,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) netto. 3. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 5. 4. Termin przetargu ustala się na dzień 5 września 2019 r., godz. 1300. 5. Syndyk może odwołać przetarg bez podania przyczyny. 6. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7256834. Kontakt: Kancelaria Syndyka Jakub Liszka, ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: 505 006 952, e-mail: j.liszka@kancelaria-liszka.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32883

Dodano: 2019-06-21 15:32:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pawlik Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32884. Pawlik Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 126/16. [BMSiG-32659/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jana Pawlika, numer PESEL 68060405399, zam. Warzyce - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 126/16, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr ew. 1538/2 i 1538/3, o łącznej powierzchni 0,2884 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Warzyce, gmina Jasło. Sprzedaży podlega prawo własności do gruntu działek oraz zabudowań przedmiotowej nieruchomości wraz z infrastrukturą. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00038564/8. 1. Określenie warunków przetargu, uwzględniając, że: I. Cena wywoławcza sprzedaży nie niższa niż kwota 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych zero groszy). II. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warzycach, sygn. akt V GUp 126/16 - nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r., do godz. 1500, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Sądu. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Jan Władysław Pawlik w upadłości, Warzyce 212, 38-200 Jasło, numer rachunku: 35 1240 2337 1111 0010 7240 4512 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. III. Pod uwagę będą brane pisemne oferty, które będą zawierać: 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG. 2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo, a słownie decyduje cena zapisana słownie. 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 6. Wymóg określony w pkt 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej. IV. Pozostałe warunki: 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk. 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy nr 35 1240 2337 1111 0010 7240 4512, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna. 3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada. 4. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. 5. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 6. Wyboru oferenta dokona Syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza. 7. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium. 8. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego. V. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 27 sierpnia 2019 r., o godz. 1200, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 29. W posiedzeniu mogą uczestniczyć oferenci lub ich pełnomocnicy posiadający stosowne pełnomocnictwa. VI. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu miejsca i terminu pod nr. tel. 609 474 651. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32884

Dodano: 2019-06-21 15:33:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczepańska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32888. Szczepańska Wioletta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 323/17. [BMSiG-32462/2019] Syndyk masy upadłości Wioletty Szczepańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 77011408084), w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 323/17) sprzeda z wolnej ręki udział wielkości 1/2 części w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr PR1P/00069928/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 1143, o powierzchni 4432 m2 , położona w Przemyślu, woj. podkarpackie (obr. 203 Przemyśl). Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 1 795 zł, po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Wartość rynkowa sprzedawanego udziału to 7 180 zł. Syndyk wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Oferty należy składać do dnia 26.07.2019 r. Warunki złożenia oferty: 1. Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 26.07.2019 r. do Piotr Sitko, Biuro Syndyka Masy Upadłości, ul. Armii Krajowej 4A /106, 35-001 Rzeszów. 2. Wpłacenie całej oferowanej ceny zakupu na konto mBank S.A. 43 1140 2004 0000 3102 7731 3713. 3. pisemna oferta zakupu musi zawierać: - imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (osoby fizyczne); - firmę, dokładny adres, tel./fax, NIP, odpisy z właściwych rejestrów lub ewidencji, w tym w formie wydruków internetowych; - dokumenty wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest upoważniona do jego reprezentacji; - wskazanie przedmiotu sprzedaży (udział wielkości 1/2 w PR1P/00069928/2); - oferowaną cenę zakupu wyrażoną cyframi i słownie; - oświadczenie, że oferowana cena zostanie wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego; - dowód wpłaty ceny zakupu; - pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów umowy sprzedaży, w tym w szczególności odpisy, wypisy, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych itp.; - pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży; - promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie. 4. Wpłacone ceny zakupu dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone bez odsetek i oprocentowania. 5. Wadium w kwocie 1.500zł z wpłaconej ceny zakupu przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli wybrany oferent, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego. 7. Sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, jak również odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. 8. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do Upadłego z ceny nabycia. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży oraz operat szacunkowy są do wglądu na stronie http://syndykpodkarpackie. blogspot.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32888

Dodano: 2019-06-21 15:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32890. TARTAK PŁOCICZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Płocicznie. KRS 0000080664. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 83/16. [BMSiG-32436/2019] Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocicznie ogłasza przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 12 kwietania 2019 r., w której to zostały zatwierdzone warunki przetargu i aukcji. I. Przedmiotem przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa: 1. prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW SU1S/00048584/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego w szczególności działka nr 944, o pow. 6,2137 ha, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa - Mirosława Szpicę wynosi 6.100.000 zł netto; 2. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, dz. Nr 944, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa - Mirosława Szpicę wynosi 10.514.160 zł netto; 3. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z wykazu zawartego w opinii z dnia 17 marca 2017 r. sporządzonej przez biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstw - Mirosława Szpica, położonego w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, w szczególności dz. nr 944 z pominięciem ruchomości: - wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza, a wobec których nie zapadły prawomocne orzeczenia (wnioski w aktach sprawy), - zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych składników w aktach sprawy), - wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą wartość ruchomości (ruchomości drobne), - których oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto. II. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w akatch sprawy pod sygn. VIII GUp 83/16. III. Cena wywoławcza 13.352.180,25 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 25/100), stanowiąca 75% wartości oszacowania ZCP. W związku ze sprzedażą majątku dłużnika jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 października 2018 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.551.2018.2.MMA. IV. Pisemne oferty należy składać do dnia 10 września 2019 roku na adres: Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 83/16. V. Wymagane wadium w wysokości 1.335.218,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych) należy przelać na rachunek w banku ING Bank: PL 55 1050 1953 1000 0090 3108 1749 z dopiskiem: Przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o. najpóźniej do dnia 10 września 2019 roku. VI. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756, dnia 12 września 2019 roku, o godz. 1000. VII. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32890

Dodano: 2019-06-21 15:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD G. Dalidowski W. Paduch M. Górko Sp. J.

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 32994. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- -USŁUGOWE „ZNAKBUD” G. DALIDOWSKI W. PADUCH M. GÓRKO SPÓŁKA JAWNA w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000035778. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GRs 1/18. [BMSiG-32405/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym toczącym się wobec spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowe „ZNAKBUD” G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko Spółka jawna w restrukturyzacji z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (sygn. akt V GRs 1/18) został wyznaczony termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Termin Zgromadzenia Wierzycieli został wyznaczony na dzień 6 września 2019 roku, na godzinę 900, w sali 3, w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, mieszczącym się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Wierzycieli poucza się, że głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie - korespondencyjnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32994

Dodano: 2019-06-21 15:39:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

SOLIMPEX - SERWIS Sp. z o.o.

2019-06-21 Inne

Poz. 32995. „SOLIMPEX-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Nowej Soli. KRS 0000050278. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2001 r., sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-32624/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym SOLIMPEX-SERWIS Spółka z o.o. w Nowej Soli, ul. Fabryczna 1, 67-100 Nowa Sól, KRS 0000050278, zawiadamia, że termin rozprawy w celu rozpoznania układu wyznaczono na 15 lipca 2019 r., godzina 900. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32995

Dodano: 2019-06-21 15:39:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

WUJCZAK Sp. z o.o.

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 32996. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GRs 6/18. [BMSiG-32416/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000370592, sygn. akt V GRs 6/18, postanowieniem z dnia 5.06.2019 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr.rest.) zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 6.03.2018 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32996

Dodano: 2019-06-21 15:40:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

HEFAL SERWIS S.A.

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32997. HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA w Wodzisławiu Śląskim. KRS 0000285057. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt XII GRs 1/16. [BMSiG-32623/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3.06.2019 r., wydanym w toku postępowania sanacyjnego dłużnika Hefal Serwis Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, w sprawie o sygn. akt XII GRs 1/16, umorzono postępowanie sanacyjne dłużnika na podstawie art. 325 ust. 1-2 Prawa restrukturyzacyjnego. Na powyższe postanowienie wierzycielom przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem tut. sądu. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32997

Dodano: 2019-06-21 15:41:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

ROLAD - Roland Jodłowski

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 32998. Jodłowski Roland. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/17. [BMSiG-32383/2019] Eugeniusz Tyszkiewicz - nadzorca wykonania układu dłużnika Rolanda Jodłowskiego - w sprawie V GRp 3/17 Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zawiadamia, że złożył trzecie sprawozdanie za pierwszy kwartał 2019 r., oraz że dłużnik nie spłaca zobowiązań na warunkach układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32998

Dodano: 2019-06-21 15:41:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD G. Dalidowski W. Paduch M. Górko Sp. J.

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32999. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ZNAKBUD” G.DALIDOWSKI W.PADUCH M.GÓRKO SPÓŁKA JAWNA w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000035778. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GRs 1/18. [BMSiG-32406/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w dniu 30 maja 2018r. zarządca postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZNAKBUD” G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko Spółka jawna w restrukturyzacji (sygn. akt V GRs 1/18) złożył spis wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32999

Dodano: 2019-06-21 15:42:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KALMET Maciej Skonieczny

2019-06-21 Inne

Poz. 33000. Skonieczny Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowe KALMET Maciej Skonieczny w restrukturyzacji w Brzozie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GRp 3/18. [BMSiG-32677/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GRp 3/18 informuje, że wyznaczył rozprawę w celu rozpoznania układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 23 maja 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Macieja Skoniecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KALMET” Maciej Skonieczny w restrukturyzacji, na dzień 23 lipca 2019 r., w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, godz. 1315, sala nr 208. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 33000

Dodano: 2019-06-21 15:43:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RODEX Sp. z o.o.

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 33001. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „RODEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Kolonii Koplany. KRS 0000035951. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GRu 3/18. [BMSiG-32426/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, ogłasza, że w postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno- -Usługowo-Handlowego Rodex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Kolonii Koplany, sygn. akt VIII GRu 3/18, w dniu 27 maja 2019 r. nadzorca sądowy złożył uzupełnienie spisu wierzytelności. Uzupełnienie spisu wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w uzupełnieniu spisu wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile uzupełnienie spisu wierzytelności nie jest zgodne z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w uzupełnieniu spisu wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wymogi sprzeciwu określa ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 33001

Dodano: 2019-06-21 15:43:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

B&L INVEST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31877. B&L INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000403886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2011 r., sygn. akt XV GU 189/19. [BMSiG-31780/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 189/19 ogłosił upadłość dłużnika B&L Invest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS: 0000403886); wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 31877

Dodano: 2019-06-21 20:41:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

B&L INVEST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31877. B&L INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000403886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2011 r., sygn. akt XV GU 189/19. [BMSiG-31780/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 189/19 ogłosił upadłość dłużnika B&L Invest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS: 0000403886); wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 31877

Dodano: 2019-06-21 20:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

ERDOM Edyta Laszczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31887. Laszczyk Edyta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 113/18, V GUp 260/19. [BMSiG-31488/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 113/18, postanawia: I. ogłosić upadłość Dłużnika Edyty Laszczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk, PESEL 79091814984, REGON 691798994, NIP 8191427043; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie spółki SANATORS Sp. z o.o. oddział w Rzeszowie; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000, VIII. kosztami postępowania obciążyć Dłużnika. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze V GUp 260/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 31887

Dodano: 2019-06-21 20:46:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

ERDOM Edyta Laszczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-06-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31887. Laszczyk Edyta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 113/18, V GUp 260/19. [BMSiG-31488/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 113/18, postanawia: I. ogłosić upadłość Dłużnika Edyty Laszczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk, PESEL 79091814984, REGON 691798994, NIP 8191427043; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie spółki SANATORS Sp. z o.o. oddział w Rzeszowie; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000, VIII. kosztami postępowania obciążyć Dłużnika. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze V GUp 260/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 31887

Dodano: 2019-06-21 20:46:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

URSUS DYSTYBUCJA Sp. z o.o.

2019-05-31 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32136. URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000395392. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2011 r., sygn. akt IX GR 38/19. [BMSiG-31659/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 31 maja 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GR 38/19 wydał postanowienie o następującej treści: I. Otworzyć przyspieszone postępowanie układowe URSUS Dystrybucja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, KRS 0000395392; II. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Leszka Jarosza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62; III. Uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Ursus Dystrybucja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978 i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978) i jest jurysdykcją wyłączną a przyspieszone postępowanie układowe Ursus Dystrybucja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Na postanowienie może być wniesione zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przez wierzycieli w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a w przypadku wierzycieli których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Jednocześnie oświadczam, że treść obwieszczenia w wersji papierowej jest tożsama z wersją obwieszczenia przesłaną w wersji elektronicznej. W zakresie opłaty informuję, że koszty niniejszego obwieszczenia zostaną pokryte z zaliczki uiszczonej przez dłużnika w sprawie sygn. akt IX GR 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 32136

Dodano: 2019-06-21 20:51:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

URSUS DYSTYBUCJA Sp. z o.o.

2019-06-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32136. URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000395392. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2011 r., sygn. akt IX GR 38/19. [BMSiG-31659/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 31 maja 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GR 38/19 wydał postanowienie o następującej treści: I. Otworzyć przyspieszone postępowanie układowe URSUS Dystrybucja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, KRS 0000395392; II. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Leszka Jarosza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62; III. Uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Ursus Dystrybucja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978 i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978) i jest jurysdykcją wyłączną a przyspieszone postępowanie układowe Ursus Dystrybucja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Na postanowienie może być wniesione zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przez wierzycieli w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a w przypadku wierzycieli których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Jednocześnie oświadczam, że treść obwieszczenia w wersji papierowej jest tożsama z wersją obwieszczenia przesłaną w wersji elektronicznej. W zakresie opłaty informuję, że koszty niniejszego obwieszczenia zostaną pokryte z zaliczki uiszczonej przez dłużnika w sprawie sygn. akt IX GR 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 32136

Dodano: 2019-06-21 20:51:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

JK-STAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32187. „JK-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000281703. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2007 r., sygn. akt V GU 101/19, V GUp 67/19. [BMSiG-31923/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie V GU 101/19 (GUp 67/19) ogłoszona została upadłość dłużnika „JK-STAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń (KRS 0000281703). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dominika Nowickiego, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Marka Cędrowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 97), urzędującego przy ul. Szosa Lubicka 10/51, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32187

Dodano: 2019-06-21 20:56:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

JK-STAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32187. „JK-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000281703. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2007 r., sygn. akt V GU 101/19, V GUp 67/19. [BMSiG-31923/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie V GU 101/19 (GUp 67/19) ogłoszona została upadłość dłużnika „JK-STAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń (KRS 0000281703). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dominika Nowickiego, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Marka Cędrowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 97), urzędującego przy ul. Szosa Lubicka 10/51, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32187

Dodano: 2019-06-21 20:56:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

WALOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32189. „WALOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000033871. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2001 r., sygn. akt X GU 2262/18, X GUp 475/19. [BMSiG-31837/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 2262/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość „Walor” Sp. z o.o. w Warszawie, ulica Patriotów 212, 04-701 Warszawa, o numerze KRS 0000033871; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 475/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32189

Dodano: 2019-06-21 21:00:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

WALOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32189. „WALOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000033871. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2001 r., sygn. akt X GU 2262/18, X GUp 475/19. [BMSiG-31837/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 2262/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość „Walor” Sp. z o.o. w Warszawie, ulica Patriotów 212, 04-701 Warszawa, o numerze KRS 0000033871; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 475/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32189

Dodano: 2019-06-21 21:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

DB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32193. DB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Biczycach Dolnych. KRS 0000287747. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2007 r., sygn. akt VIII GU 125/19, VIII GUp 152/19. [BMSiG-31879/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.04.2019 r., sygn. akt VIII GU 125/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika DB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biczycach Dolnych, Biczyce Dolne 185, 33-395 Chełmiec (KRS 0000287747); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Bartosza Suchmiela; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe: VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 152/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32193

Dodano: 2019-06-21 21:07:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

DB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32193. DB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Biczycach Dolnych. KRS 0000287747. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2007 r., sygn. akt VIII GU 125/19, VIII GUp 152/19. [BMSiG-31879/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.04.2019 r., sygn. akt VIII GU 125/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika DB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biczycach Dolnych, Biczyce Dolne 185, 33-395 Chełmiec (KRS 0000287747); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Bartosza Suchmiela; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe: VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 152/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32193

Dodano: 2019-06-21 21:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32219. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ELTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tarnowie. KRS 0000111819. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2002 r., sygn. akt VIII GU 1107/18, VIII GUp 220/19. [BMSiG-31819/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 1107/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELTAR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Sadowa 68, 33-100 Tarnów (KRS 0000111819); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego; IX. odrzucono wnioski wierzycieli: Zdzisława Kupisza, Jerzego Warzechy, PHU Lizak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Otfmowie, Bruk - Bet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niecieczy, Krzysztofa Płanety o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 220/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32219

Dodano: 2019-06-21 21:12:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32219. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ELTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tarnowie. KRS 0000111819. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2002 r., sygn. akt VIII GU 1107/18, VIII GUp 220/19. [BMSiG-31819/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 1107/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELTAR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Sadowa 68, 33-100 Tarnów (KRS 0000111819); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego; IX. odrzucono wnioski wierzycieli: Zdzisława Kupisza, Jerzego Warzechy, PHU Lizak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Otfmowie, Bruk - Bet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niecieczy, Krzysztofa Płanety o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 220/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32219

Dodano: 2019-06-21 21:13:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego PAPTOL w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32225. Stefaniszyn Ludwik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego PAPTOL w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 216/19, VIII GUp 262/19. [BMSiG-31929/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2019 r., sygn. akt VIII GU 216/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika Ludwika Stefaniszyn prowadzącego działalność pod firmą: Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego „PAPTOL” w Krakowie, zamieszkałego pod adresem: ul. Zarzecze 130, 30-134 Kraków (PESEL 50042003153, NIP 6780050263); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 262/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32225

Dodano: 2019-06-21 21:20:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego PAPTOL w upadłości likwidacyjnej

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32225. Stefaniszyn Ludwik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego PAPTOL w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 216/19, VIII GUp 262/19. [BMSiG-31929/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.06.2019 r., sygn. akt VIII GU 216/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika Ludwika Stefaniszyn prowadzącego działalność pod firmą: Ludwik Stefaniszyn Zakład Produkcji Papieru Toaletowego „PAPTOL” w Krakowie, zamieszkałego pod adresem: ul. Zarzecze 130, 30-134 Kraków (PESEL 50042003153, NIP 6780050263); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 262/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32225

Dodano: 2019-06-21 21:21:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

CONSULTING Ewa Krafta

2019-05-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32440. Krefta Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CONSULTING Ewa Krefta w Sierakowicach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 7/19, VI GRp 7/19. [BMSiG-32008/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GR 7/19 postanowił: 1) otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Ewy Krefta prowadzącej działalność gospodarczą jako CONSULTING Ewa Krefta (PESEL 72111910822), zamieszkałej: 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 59, 2) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej, 3) wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Michała Błaszczyszyna (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 105), 4) jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Poucza się, że na postawie art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt VI GRp 7/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32440

Dodano: 2019-06-21 21:31:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

CONSULTING Ewa Krafta

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32440. Krefta Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CONSULTING Ewa Krefta w Sierakowicach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 7/19, VI GRp 7/19. [BMSiG-32008/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GR 7/19 postanowił: 1) otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Ewy Krefta prowadzącej działalność gospodarczą jako CONSULTING Ewa Krefta (PESEL 72111910822), zamieszkałej: 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 59, 2) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej, 3) wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Michała Błaszczyszyna (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 105), 4) jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Poucza się, że na postawie art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt VI GRp 7/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32440

Dodano: 2019-06-21 21:32:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

CONCEPT Krefta Tadeusz

2019-05-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32441. Krefta Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako CONCEPT Tadeusz Krefta w Sierakowicach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 8/19, VI GRp 9/19. [BMSiG-32039/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GR 8/19 postanowił: 1) otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Tadeusza Krefta prowadzącego działalność gospodarczą jako CONCEPT Tadeusz Krefta (PESEL 71060612072), zamieszkałego: 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 59; 2) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuły; 3) wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Michała Błaszczyszyna (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 105); 4) jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Poucza się, że na postawie art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt VI GRp 9/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32441

Dodano: 2019-06-21 21:37:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

CONCEPT Krefta Tadeusz

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32441. Krefta Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą jako CONCEPT Tadeusz Krefta w Sierakowicach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 8/19, VI GRp 9/19. [BMSiG-32039/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GR 8/19 postanowił: 1) otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Tadeusza Krefta prowadzącego działalność gospodarczą jako CONCEPT Tadeusz Krefta (PESEL 71060612072), zamieszkałego: 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 59; 2) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuły; 3) wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Michała Błaszczyszyna (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 105); 4) jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Poucza się, że na postawie art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt VI GRp 9/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32441

Dodano: 2019-06-21 21:37:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek

2019-05-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32445. Wieczorek Marek prowadzący rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek w Kiełczewie Smużnym Czwartym. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 24/19, XI GRu 1/19/L. [BMSiG-31969/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 24/19: 1. Otworzył postępowanie układowe Marka Wieczorka, nr PESEL 85042611791, prowadzącego rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek z siedzibą w Kiełczewie Smużnym Czwartym, PESEL 85042611791, 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza, 3. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Katarzyny Bernacik-Surmy, 4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. 5. wskazać, że otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRu 1/19/L. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32445

Dodano: 2019-06-21 21:42:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek

2019-06-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32445. Wieczorek Marek prowadzący rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek w Kiełczewie Smużnym Czwartym. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 24/19, XI GRu 1/19/L. [BMSiG-31969/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 24/19: 1. Otworzył postępowanie układowe Marka Wieczorka, nr PESEL 85042611791, prowadzącego rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek z siedzibą w Kiełczewie Smużnym Czwartym, PESEL 85042611791, 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza, 3. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Katarzyny Bernacik-Surmy, 4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. 5. wskazać, że otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRu 1/19/L. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32445

Dodano: 2019-06-21 21:42:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHROBRY w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32499. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHROBRY” w Szczecinie. KRS 0000007942. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2001 r., sygn. akt XII GU 260/18, XII GUp 46/19. [BMSiG-32347/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku ogłoszono upadłość Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry w Szczecinie, ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin, nr KRS 0000007942, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 46/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sokołowskiego, nr licencji 136. Sąd wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32499

Dodano: 2019-06-21 22:21:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHROBRY w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32499. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHROBRY” w Szczecinie. KRS 0000007942. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2001 r., sygn. akt XII GU 260/18, XII GUp 46/19. [BMSiG-32347/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku ogłoszono upadłość Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry w Szczecinie, ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin, nr KRS 0000007942, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 46/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sokołowskiego, nr licencji 136. Sąd wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32499

Dodano: 2019-06-21 22:21:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

ENFOREST S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32505. ENFOREST SPÓŁKA AKCYJNA w Walimiu. KRS 0000702275. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GU 27/19. [BMSiG-32288/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w sprawie o sygnaturze akt VI GU 27/19 postanowieniem z dnia 8 maja 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika ENFOREST S.A., ul. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 85, 58-320 Walim, nr KRS 0000702275, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka, V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, VI. zasądzić od dłużnika ENFOREST S.A. w Walimiu na rzecz wierzyciela Siemens Finance Sp. z o.o. w Warszawie kwotę 5 600,00 zł (pięć tysięcy sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; VII. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32505

Dodano: 2019-06-21 22:26:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

ENFOREST S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32505. ENFOREST SPÓŁKA AKCYJNA w Walimiu. KRS 0000702275. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GU 27/19. [BMSiG-32288/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w sprawie o sygnaturze akt VI GU 27/19 postanowieniem z dnia 8 maja 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika ENFOREST S.A., ul. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 85, 58-320 Walim, nr KRS 0000702275, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka, V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, VI. zasądzić od dłużnika ENFOREST S.A. w Walimiu na rzecz wierzyciela Siemens Finance Sp. z o.o. w Warszawie kwotę 5 600,00 zł (pięć tysięcy sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; VII. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32505

Dodano: 2019-06-21 22:27:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

POLKO TECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32521. POLKO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Bacikach Średnich. KRS 0000298908. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GU 98/18, VIII GUp 117/19. [BMSiG-32161/2019] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 98/18, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika POLKO TECH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bacikach Średnich, nr KRS 0000298908, adres: 17-300 Siemiatycze, Baciki Średnie 68C, 2) wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Katarzyny Perkowskiej, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Jamróz; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Sobolewskiej (nr licencji 308), 6) jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 117/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32521

Dodano: 2019-06-21 22:31:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

POLKO TECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32521. POLKO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Bacikach Średnich. KRS 0000298908. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GU 98/18, VIII GUp 117/19. [BMSiG-32161/2019] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 98/18, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika POLKO TECH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bacikach Średnich, nr KRS 0000298908, adres: 17-300 Siemiatycze, Baciki Średnie 68C, 2) wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Katarzyny Perkowskiej, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Jamróz; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Sobolewskiej (nr licencji 308), 6) jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 117/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32521

Dodano: 2019-06-21 22:31:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HAST Hanna Kuciel

2019-05-27 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32703. Kuciel Hanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HAST Hanna Kuciel w Małkini Górnej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 16/19, VIII GRp 14/19. [BMSiG-32241/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GR 16/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Hanny Kuciel prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HAST” Hanna Kuciel z siedzibą w Małkinia Górna, adres: ul. Nurska 40, 07-320 Małkinia Górna. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Perkowskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się na piśmie do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok). Postępowanie toczy się pod sygnaturą VIII GRp 14/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32703

Dodano: 2019-06-21 22:40:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HAST Hanna Kuciel

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32703. Kuciel Hanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HAST Hanna Kuciel w Małkini Górnej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 16/19, VIII GRp 14/19. [BMSiG-32241/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GR 16/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Hanny Kuciel prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HAST” Hanna Kuciel z siedzibą w Małkinia Górna, adres: ul. Nurska 40, 07-320 Małkinia Górna. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Perkowskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się na piśmie do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok). Postępowanie toczy się pod sygnaturą VIII GRp 14/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32703

Dodano: 2019-06-21 22:41:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

MARKA S.A.

2019-06-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32706. MARKA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000358994. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GReu 3/19, VIII GRp 1/17. [BMSiG-32270/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku MARKA Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku o zmianę układu, sygn. akt VIII GReu 3/19, w dniu 3 czerwca 2019 r. postanowił: 1. otworzyć postępowanie o zmianę układu częściowego zawartego w dniu 13 czerwca 2017 r. w toku przyspieszonego postępowania układowego przez MARKA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Białymstoku (numer KRS 0000358994), adres: ul. Świętego Rocha 5 lok. 109, 15-879 Białystok, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII GRp 1/17, 2. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Perkowską, 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Macieja Henryka Paska (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 175), 4. ustanowić do reprezentowania praw obligatariuszy kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Dyszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dyszkiewicz, ul. Kujawska 5a lok. 6, 15-552 Białystok. Na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32706

Dodano: 2019-06-21 22:42:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

MARKA S.A.

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32706. MARKA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000358994. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GReu 3/19, VIII GRp 1/17. [BMSiG-32270/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku MARKA Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku o zmianę układu, sygn. akt VIII GReu 3/19, w dniu 3 czerwca 2019 r. postanowił: 1. otworzyć postępowanie o zmianę układu częściowego zawartego w dniu 13 czerwca 2017 r. w toku przyspieszonego postępowania układowego przez MARKA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Białymstoku (numer KRS 0000358994), adres: ul. Świętego Rocha 5 lok. 109, 15-879 Białystok, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII GRp 1/17, 2. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Perkowską, 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Macieja Henryka Paska (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 175), 4. ustanowić do reprezentowania praw obligatariuszy kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Dyszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dyszkiewicz, ul. Kujawska 5a lok. 6, 15-552 Białystok. Na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32706

Dodano: 2019-06-21 22:42:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POLANKI RESORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32772. POLANKI RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mikołowie. KRS 0000514852. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2014 r., sygn. akt XIX GU 14/19, XIX GUp 1066/19. [BMSiG-32511/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Polanki Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt XIX GU 14/19): 1. ogłosił upadłość Polanki Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołowie, ul. Osiedle Cypriana Kamila Norwida 3A lokal 21, 43-190 Mikołów, o numerze KRS: 514852; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę sędziego komisarza SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Roberta Kosmal (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1142); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnatura akt XIX GUp 1066/19. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 327720

Dodano: 2019-06-22 11:38:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POLANKI RESORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32772. POLANKI RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mikołowie. KRS 0000514852. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2014 r., sygn. akt XIX GU 14/19, XIX GUp 1066/19. [BMSiG-32511/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Polanki Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt XIX GU 14/19): 1. ogłosił upadłość Polanki Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołowie, ul. Osiedle Cypriana Kamila Norwida 3A lokal 21, 43-190 Mikołów, o numerze KRS: 514852; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę sędziego komisarza SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Roberta Kosmal (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1142); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnatura akt XIX GUp 1066/19. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 327720

Dodano: 2019-06-22 11:38:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Inter Lex" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32775. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „INTER LEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Słubicach. KRS 0000175106. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r., sygn. akt V GUp 2/11. [BMSiG-32392/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego w postępowaniu prowadzonym pod sygn. V GUp 2/11 ogłasza, że syndyk masy upadłości PPU-H „Inter-Lex” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Słubicach sporządził II częściowy plan podziału kwoty przekazanej upadłej tytułem spłaty wierzytelności przez syndyka masy upadłości Eurocentrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Słubicach. Plan można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a zarzuty można złożyć w terminie dwóch tygodni od publikacji obwieszczenia w MSiG. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32775

Dodano: 2019-06-22 11:39:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

GOŹLIN-SAD sp. z o.o.

2019-06-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32993. „GOŹLIN-SAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Goźlinie Górnym. KRS 0000352224. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2010 r., sygn. akt IX GRp 3/19. [BMSiG-32627/2019] Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Goźlin-SAD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goźlinie Górnym, Goźlin Górny 58, 08-470 Wilga, KRS 0000352224. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Goźlin-SAD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goźlinie Górnym wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd poucza, iż na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia i wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32993

Dodano: 2019-06-22 11:43:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

GOŹLIN-SAD sp. z o.o.

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32993. „GOŹLIN-SAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Goźlinie Górnym. KRS 0000352224. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2010 r., sygn. akt IX GRp 3/19. [BMSiG-32627/2019] Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Goźlin-SAD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goźlinie Górnym, Goźlin Górny 58, 08-470 Wilga, KRS 0000352224. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Goźlin-SAD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goźlinie Górnym wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd poucza, iż na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia i wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32993

Dodano: 2019-06-22 11:43:46 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK