Informacje

Sąd Rejonowy w Płocku

Augustyniak Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58997. Augustyniak Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 279/19, V GUp 176/19. [BMSiG-58908/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 279/19, z wniosku Marii Augustyniak ogłosił upadłość Marii Augustyniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kampinoska 10, 96-500 Sochaczew, nr PESEL 74040215861. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 176/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 58997

Dodano: 2019-11-18 10:25:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Augustyniak Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58997. Augustyniak Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 279/19, V GUp 176/19. [BMSiG-58908/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 279/19, z wniosku Marii Augustyniak ogłosił upadłość Marii Augustyniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kampinoska 10, 96-500 Sochaczew, nr PESEL 74040215861. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 176/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 58997

Dodano: 2019-11-18 10:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Cedler Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58998. Cedler Robert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 189/19, V GUp 171/19. [BMSiG-58931/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 189/19, ogłosił upadłość Roberta Cedlera - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 67081807072, zamieszkałego pod adresem: ul. Mickiewicza 10/6, 06-406 Opinogóra Górna. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 189/19. Informuje się, iż Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Roberta Cedlera będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 171/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 58998

Dodano: 2019-11-18 10:26:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Cedler Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58998. Cedler Robert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 189/19, V GUp 171/19. [BMSiG-58931/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 189/19, ogłosił upadłość Roberta Cedlera - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 67081807072, zamieszkałego pod adresem: ul. Mickiewicza 10/6, 06-406 Opinogóra Górna. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 189/19. Informuje się, iż Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Roberta Cedlera będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 171/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 58998

Dodano: 2019-11-18 10:26:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ciechanowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58999. Ciechanowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 661/19. [BMSiG-58850/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 661/19 ogłosił upadłość Krystyny Ciechanowskiej (numer PESEL 40081000867), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie sędziego Joanny Szwedy-Porzych, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 58999

Dodano: 2019-11-18 10:27:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ciechanowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58999. Ciechanowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 661/19. [BMSiG-58850/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 661/19 ogłosił upadłość Krystyny Ciechanowskiej (numer PESEL 40081000867), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie sędziego Joanny Szwedy-Porzych, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 58999

Dodano: 2019-11-18 10:27:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Karamuz Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59000. Karamuz Wiesława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 207/19. [BMSiG-58857/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 października 2019 r. w sprawie V GU 207/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Wiesławy Karamuz, PESEL 47091509069, zamieszkałej w Toruniu pod adresem: ul. Batorego 81A, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Dawida Kobusa. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłej Wiesławy Karamuz do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Wiesławy Karamuz, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużniczki postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59000

Dodano: 2019-11-18 10:28:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Karamuz Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59000. Karamuz Wiesława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 207/19. [BMSiG-58857/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 października 2019 r. w sprawie V GU 207/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Wiesławy Karamuz, PESEL 47091509069, zamieszkałej w Toruniu pod adresem: ul. Batorego 81A, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Dawida Kobusa. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłej Wiesławy Karamuz do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Wiesławy Karamuz, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużniczki postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59000

Dodano: 2019-11-18 10:28:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Falkowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59002. Falkowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 353/19, XIX GUp 1327/19. [BMSiG-58932/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 353/19, ogłosił upadłość GRAŻYNY FALKOWSKIEJ, zamieszkałej w Kobyłce, przy ul. Jesionowej 5 (kod pocztowy 05-230), PESEL 73040514345. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1327/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1327/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59002

Dodano: 2019-11-18 10:29:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Falkowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59002. Falkowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 353/19, XIX GUp 1327/19. [BMSiG-58932/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 353/19, ogłosił upadłość GRAŻYNY FALKOWSKIEJ, zamieszkałej w Kobyłce, przy ul. Jesionowej 5 (kod pocztowy 05-230), PESEL 73040514345. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1327/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1327/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59002

Dodano: 2019-11-18 10:29:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubowska Józefa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59003. Jakubowska Józefa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 796/19. [BMSiG-58915/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 796/19, ogłosił upadłość Józefy Jakubowskiej, zamieszkałej w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 84C (kod pocztowy 05-082), PESEL 52030506065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Mateusza Stawikowskiego (nr licencji 1196). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do Sądu prowadzącego postępowanie oraz z podaniem sygnatury akt postępowania. Sąd informuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59003

Dodano: 2019-11-18 10:30:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubowska Józefa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59003. Jakubowska Józefa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 796/19. [BMSiG-58915/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 796/19, ogłosił upadłość Józefy Jakubowskiej, zamieszkałej w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 84C (kod pocztowy 05-082), PESEL 52030506065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Mateusza Stawikowskiego (nr licencji 1196). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do Sądu prowadzącego postępowanie oraz z podaniem sygnatury akt postępowania. Sąd informuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59003

Dodano: 2019-11-18 10:30:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Piotraszewski Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59004. Piotraszewski Józef. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/19, V GUp 147/19. [BMSiG-58774/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 października 2019 r., w sprawie V GU 138/19 (V GUp 147/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Józefa Piotraszewskiego, PESEL 45090502397, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 45/50, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Annę Nadolską (licencja 1365). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59004

Dodano: 2019-11-18 10:31:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Piotraszewski Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59004. Piotraszewski Józef. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/19, V GUp 147/19. [BMSiG-58774/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 października 2019 r., w sprawie V GU 138/19 (V GUp 147/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Józefa Piotraszewskiego, PESEL 45090502397, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 45/50, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Annę Nadolską (licencja 1365). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59004

Dodano: 2019-11-18 10:32:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Guńka Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59005. Guńka Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 412/19, VIII GUp 564/19. [BMSiG-58747/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 412/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Zofii Guńka (PESEL 70102304900), zamieszkałej: Bugaj 9, 34-470 Czarny Dunajec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienica-Laskowy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 564/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59005

Dodano: 2019-11-18 10:33:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Guńka Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59005. Guńka Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 412/19, VIII GUp 564/19. [BMSiG-58747/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 412/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Zofii Guńka (PESEL 70102304900), zamieszkałej: Bugaj 9, 34-470 Czarny Dunajec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienica-Laskowy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 564/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59005

Dodano: 2019-11-18 10:33:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kiełpiński Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59006. Kiełpiński Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 540/19. [BMSiG-58854/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 540/19 ogłosił upadłość Romana Kiełpińskiego (numer PESEL 55060907419), zamieszkałego w Niemczu, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59006

Dodano: 2019-11-18 10:33:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kiełpiński Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59006. Kiełpiński Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 540/19. [BMSiG-58854/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 540/19 ogłosił upadłość Romana Kiełpińskiego (numer PESEL 55060907419), zamieszkałego w Niemczu, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59006

Dodano: 2019-11-18 10:34:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Frankowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59007. Frankowska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 209/19, V GUp 165/19. [BMSiG-58880/2019] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 209/19, z wniosku Ewy Frankowskiej ogłosił upadłość Ewy Frankowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Żelazna 8, 09-408 Płock, nr PESEL 53061602586. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 165/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59007

Dodano: 2019-11-18 10:34:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Frankowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59007. Frankowska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 209/19, V GUp 165/19. [BMSiG-58880/2019] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 209/19, z wniosku Ewy Frankowskiej ogłosił upadłość Ewy Frankowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Żelazna 8, 09-408 Płock, nr PESEL 53061602586. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 165/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59007

Dodano: 2019-11-18 10:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Guzek Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59008. Guzek Bogusław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 254/19, V GUp 159/19. [BMSiG-58913/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 254/19 z wniosku Bogusława Guzek, ogłosił upadłość Bogusława Guzek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Wspólna 5, 09-500 Gostynin, nr PESEL 62022314310. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 159/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59008

Dodano: 2019-11-18 10:35:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Guzek Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59008. Guzek Bogusław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 254/19, V GUp 159/19. [BMSiG-58913/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 254/19 z wniosku Bogusława Guzek, ogłosił upadłość Bogusława Guzek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Wspólna 5, 09-500 Gostynin, nr PESEL 62022314310. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 159/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59008

Dodano: 2019-11-18 10:36:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Horosz Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59009. Horosz Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 750/19, VIII GUp 563/19. [BMSiG-58767/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 750/19: I. ogłoszono upadłość Lucyny Horosz (PESEL 58041606545), zamieszkałej przy ulicy Rydygiera 25/10, 30-695 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Steckiewicza - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 563/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59009

Dodano: 2019-11-18 10:36:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Horosz Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59009. Horosz Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 750/19, VIII GUp 563/19. [BMSiG-58767/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 750/19: I. ogłoszono upadłość Lucyny Horosz (PESEL 58041606545), zamieszkałej przy ulicy Rydygiera 25/10, 30-695 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Steckiewicza - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 563/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59009

Dodano: 2019-11-18 10:36:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Iwandowski Paweł Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59010. Iwandowski Paweł Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 305/19. [BMSiG-58933/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 305/19, ogłosił upadłość Pawła Mariusza Iwandowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74062313750, zamieszkałego pod adresem: Proboszczewice 55, 09-131 Proboszczewice. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 305/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59010

Dodano: 2019-11-18 10:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Iwandowski Paweł Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59010. Iwandowski Paweł Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 305/19. [BMSiG-58933/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 305/19, ogłosił upadłość Pawła Mariusza Iwandowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74062313750, zamieszkałego pod adresem: Proboszczewice 55, 09-131 Proboszczewice. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 305/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59010

Dodano: 2019-11-18 10:37:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jasiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59011. Jasiński Artur. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 223/19, V GUp 162/19. [BMSiG-58822/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 roku sprawy, sygn. akt V GU 223/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Artura Jasińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 67081011035, zam.: ul. Morykoniego 5/7, 09-400 Płock (główne postępowanie upadłościowe - art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć jako sędziego komisarza Sędzię Małgorzatę Olszewską; 5. wyznaczyć jako Syndyka Masy Upadłości Dariusza Bobko (nr licencji 1343). Sygnatura akt postępowania upadłościowego V GUp 162/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59011

Dodano: 2019-11-18 10:38:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jasiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59011. Jasiński Artur. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 223/19, V GUp 162/19. [BMSiG-58822/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 roku sprawy, sygn. akt V GU 223/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Artura Jasińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 67081011035, zam.: ul. Morykoniego 5/7, 09-400 Płock (główne postępowanie upadłościowe - art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć jako sędziego komisarza Sędzię Małgorzatę Olszewską; 5. wyznaczyć jako Syndyka Masy Upadłości Dariusza Bobko (nr licencji 1343). Sygnatura akt postępowania upadłościowego V GUp 162/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59011

Dodano: 2019-11-18 10:38:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jankowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59012. Jankowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 457/19. [BMSiG-58923/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 457/19 ogłosił upadłość Anny Jankowskiej (numer PESEL 85121402001) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Romana Wiśniewskiego oraz syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59012

Dodano: 2019-11-18 10:39:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jankowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59012. Jankowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 457/19. [BMSiG-58923/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 457/19 ogłosił upadłość Anny Jankowskiej (numer PESEL 85121402001) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Romana Wiśniewskiego oraz syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59012

Dodano: 2019-11-18 10:39:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kowalczyk Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59013. Kowalczyk Sebastian. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 625/19, XI GUp 305/19. [BMSiG-58949/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 625/19, ogłosił upadłość dłużnika Sebastiana Kowalczyka (PESEL: informacja ukryta), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 305/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Barbary Kaneckiej-Kaczmarek, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 587. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59013

Dodano: 2019-11-18 10:40:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kowalczyk Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59013. Kowalczyk Sebastian. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 625/19, XI GUp 305/19. [BMSiG-58949/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 625/19, ogłosił upadłość dłużnika Sebastiana Kowalczyka (PESEL: informacja ukryta), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 305/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Barbary Kaneckiej-Kaczmarek, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 587. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59013

Dodano: 2019-11-18 10:40:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59014. Kowalski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1119/19, XVIII GUp 1247/19. [BMSiG-58926/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 1119/19, ogłosił upadłość ARKADIUSZA KOWALSKIEGO, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 8B lok. 6 (kod pocztowy: 05-825), PESEL 74031108275, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XVIII GUp 1247/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1247/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (nr licencji 124). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59014

Dodano: 2019-11-18 10:41:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59014. Kowalski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1119/19, XVIII GUp 1247/19. [BMSiG-58926/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 1119/19, ogłosił upadłość ARKADIUSZA KOWALSKIEGO, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 8B lok. 6 (kod pocztowy: 05-825), PESEL 74031108275, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XVIII GUp 1247/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1247/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (nr licencji 124). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59014

Dodano: 2019-11-18 10:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Maj Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59015. Maj Jarosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 187/19. [BMSiG-58788/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 187/19 ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Maja (Maj), zamieszkałego w Szczejkowicach, numer PESEL 92032615518, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59015

Dodano: 2019-11-18 10:42:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Maj Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59015. Maj Jarosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 187/19. [BMSiG-58788/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 187/19 ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Maja (Maj), zamieszkałego w Szczejkowicach, numer PESEL 92032615518, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59015

Dodano: 2019-11-18 10:42:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Krutczenko Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59016. Krutczenko Jerzy. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 222/19, V GUp 169/19. [BMSiG-58878/2019] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 222/19 z wniosku Jerzego Krutczenki, ogłosił upadłość Jerzego Krutczenki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Ściegiennego 10/73, 06-400 Ciechanów, nr PESEL 54070706258. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa sięwierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 169/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59016

Dodano: 2019-11-18 10:43:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Krutczenko Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59016. Krutczenko Jerzy. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 222/19, V GUp 169/19. [BMSiG-58878/2019] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 222/19 z wniosku Jerzego Krutczenki, ogłosił upadłość Jerzego Krutczenki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Ściegiennego 10/73, 06-400 Ciechanów, nr PESEL 54070706258. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa sięwierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 169/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59016

Dodano: 2019-11-18 10:43:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kuś Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59017. Kuś Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 875/19, VIII GUp 556/19. [BMSiG-58924/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 875/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Kuś (PESEL: 66080501284), zamieszkałej pod adresem: os. 1000-lecia 19/36, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Zbigniewa Stańczyka kwotę 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 556/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59017

Dodano: 2019-11-18 10:46:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kuś Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59017. Kuś Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 875/19, VIII GUp 556/19. [BMSiG-58924/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 875/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Kuś (PESEL: 66080501284), zamieszkałej pod adresem: os. 1000-lecia 19/36, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Zbigniewa Stańczyka kwotę 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 556/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59017

Dodano: 2019-11-18 10:46:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Literska Daniela w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59018. Literska Daniela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 677/19. [BMSiG-58811/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 677/19, ogłosił upadłość Danieli Literskiej (numer PESEL 46012204944) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59018

Dodano: 2019-11-18 10:46:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Literska Daniela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59018. Literska Daniela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 677/19. [BMSiG-58811/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 677/19, ogłosił upadłość Danieli Literskiej (numer PESEL 46012204944) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59018

Dodano: 2019-11-18 10:46:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Machała Anna Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59019. Machała Anna Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 314/19, V GUp 172/19. [BMSiG-58929/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 314/19, ogłosił upadłość Anny Edyty Machała - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 78011201189, zamieszkałej pod adresem: ul. Kochanowskiego 19/17, 09-402 Płock. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 314/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Anny Edyty Machała będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 172/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59019

Dodano: 2019-11-18 10:47:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Machała Anna Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59019. Machała Anna Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 314/19, V GUp 172/19. [BMSiG-58929/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 314/19, ogłosił upadłość Anny Edyty Machała - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 78011201189, zamieszkałej pod adresem: ul. Kochanowskiego 19/17, 09-402 Płock. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 314/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Anny Edyty Machała będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 172/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59019

Dodano: 2019-11-18 10:48:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Radziuk Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59020. Radziuk Remigiusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 717/19. [BMSiG-58950/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 717/19 ogłosił upadłość dłużnika Remigiusza Radziuka, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 74012602974), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59020

Dodano: 2019-11-18 10:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Radziuk Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59020. Radziuk Remigiusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 717/19. [BMSiG-58950/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 717/19 ogłosił upadłość dłużnika Remigiusza Radziuka, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 74012602974), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59020

Dodano: 2019-11-18 10:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pewińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59021. Pewińska Danuta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 243/19 of. [BMSiG-58710/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku, sygn. akt V GU 243/19 of, została ogłoszona upadłość Danuty Pewińskiej, zam. ul. Filarskiego 29/1, 47-330 Zdzieszowice, identyfikującej się numerem PESEL 61080706929, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określono, że Danuta Pewińska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59021

Dodano: 2019-11-18 10:49:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pewińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59021. Pewińska Danuta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 243/19 of. [BMSiG-58710/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku, sygn. akt V GU 243/19 of, została ogłoszona upadłość Danuty Pewińskiej, zam. ul. Filarskiego 29/1, 47-330 Zdzieszowice, identyfikującej się numerem PESEL 61080706929, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określono, że Danuta Pewińska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59021

Dodano: 2019-11-18 10:49:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Marcy-Litwiniuk Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59022. Marcy-Litwiniuk Lidia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 344/18, XII GUp 298/19. [BMSiG-58714/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt XII GU 344/18, ogłosił upadłość Lidii Marcy-Litwiniuk, numer PESEL 62031213840, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosiły je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 298/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59022

Dodano: 2019-11-18 10:50:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Marcy-Litwiniuk Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59022. Marcy-Litwiniuk Lidia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 344/18, XII GUp 298/19. [BMSiG-58714/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt XII GU 344/18, ogłosił upadłość Lidii Marcy-Litwiniuk, numer PESEL 62031213840, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosiły je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 298/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59022

Dodano: 2019-11-18 10:51:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Marach Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59023. Marach Sylwester. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 247/19 of. [BMSiG-58746/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, sygn. akt V GU 247/19 of, została ogłoszona upadłość Sylwestra Maracha, zam.: 46-264 Świniary Wielkie nr 6, identyfikującego się numerem PESEL 69122411095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28-go lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określono, iż Sylwester Marach ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59023

Dodano: 2019-11-18 10:52:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Marach Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59023. Marach Sylwester. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 247/19 of. [BMSiG-58746/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, sygn. akt V GU 247/19 of, została ogłoszona upadłość Sylwestra Maracha, zam.: 46-264 Świniary Wielkie nr 6, identyfikującego się numerem PESEL 69122411095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28-go lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określono, iż Sylwester Marach ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59023

Dodano: 2019-11-18 10:52:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szpulak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59025. Szpulak Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 255/19, V GUp 178/19. [BMSiG-58895/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 255/19, z wniosku Anny Szpulak, ogłosił upadłość Anny Szpulak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 45/2, 96-500 Sochaczew, nr PESEL 95122503304. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 178/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59025

Dodano: 2019-11-18 10:53:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szpulak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59025. Szpulak Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 255/19, V GUp 178/19. [BMSiG-58895/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 255/19, z wniosku Anny Szpulak, ogłosił upadłość Anny Szpulak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 45/2, 96-500 Sochaczew, nr PESEL 95122503304. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 178/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59025

Dodano: 2019-11-18 10:53:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Misina Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59026. Misina Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 901/19, VIII GUp 558/19. [BMSiG-58900/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 901/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Anny Misiny (PESEL: 50021605461), zamieszkałej pod adresem: ul. Świętego Jana 6/17, 32-700 Bochnia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 558/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59026

Dodano: 2019-11-18 10:54:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Misina Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59026. Misina Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 901/19, VIII GUp 558/19. [BMSiG-58900/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 901/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Anny Misiny (PESEL: 50021605461), zamieszkałej pod adresem: ul. Świętego Jana 6/17, 32-700 Bochnia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 558/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59026

Dodano: 2019-11-18 10:54:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Musiał Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59027. Musiał Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 141/19, VIII GUp 555/19. [BMSiG-58920/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.11.2019 r. - sygn. akt VIII GU 141/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Beaty Musiał, zamieszkałej: 32-020 Trąbki 412/1, PESEL 78030808525, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca (Szaraniec) - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 555/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59027

Dodano: 2019-11-18 10:55:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Musiał Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59027. Musiał Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 141/19, VIII GUp 555/19. [BMSiG-58920/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.11.2019 r. - sygn. akt VIII GU 141/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Beaty Musiał, zamieszkałej: 32-020 Trąbki 412/1, PESEL 78030808525, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca (Szaraniec) - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 555/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59027

Dodano: 2019-11-18 10:55:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pacholak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59028. Pacholak Danuta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 555/19. [BMSiG-58964/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 555/19 ogłosił upadłość Danuty Pacholak (numer PESEL: 78102904540), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59028

Dodano: 2019-11-18 10:55:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pacholak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59028. Pacholak Danuta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 555/19. [BMSiG-58964/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 555/19 ogłosił upadłość Danuty Pacholak (numer PESEL: 78102904540), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59028

Dodano: 2019-11-18 10:55:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polityło Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59029. Polityło Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 590/19, VIII GUp 561/19. [BMSiG-58886/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 590/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Dariusza Polityło (PESEL: 67040410794), zamieszkałego w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 35/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Strosznajdera - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 629; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 561/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59029

Dodano: 2019-11-18 10:56:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polityło Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59029. Polityło Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 590/19, VIII GUp 561/19. [BMSiG-58886/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 590/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Dariusza Polityło (PESEL: 67040410794), zamieszkałego w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 35/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Strosznajdera - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 629; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 561/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59029

Dodano: 2019-11-18 10:56:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polityło Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59030. Polityło Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 589/19, VIII GUp 560/19. [BMSiG-58891/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 589/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Katarzyny Polityło (PESEL 71013111320), zamieszkałej w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 35/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Strosznajdera - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 629; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 560/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59030

Dodano: 2019-11-18 10:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polityło Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59030. Polityło Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 589/19, VIII GUp 560/19. [BMSiG-58891/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 589/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Katarzyny Polityło (PESEL 71013111320), zamieszkałej w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 35/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Strosznajdera - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 629; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 560/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59030

Dodano: 2019-11-18 10:57:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Popielska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59031. Popielska Urszula. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 554/19. [BMSiG-58975/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 554/19 ogłosił upadłość Urszuli Popielskiej (PESEL: 53070411449), zamieszkałej w Barcinie, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka masy upadłości - Eugeniusza Sprengel oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59031

Dodano: 2019-11-18 10:58:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Popielska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59031. Popielska Urszula. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 554/19. [BMSiG-58975/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 554/19 ogłosił upadłość Urszuli Popielskiej (PESEL: 53070411449), zamieszkałej w Barcinie, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka masy upadłości - Eugeniusza Sprengel oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59031

Dodano: 2019-11-18 10:58:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Samborska Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59032. Samborska Gabriela. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 924/19, VIII GUp 562/19. [BMSiG-58769/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku, sygn. akt VIII GU 924/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Gabrieli Samborskiej (PESEL 70032115207), zamieszkałej pod adresem: ul. Starowiejska 17/2, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 562/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59032

Dodano: 2019-11-18 10:59:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Samborska Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59032. Samborska Gabriela. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 924/19, VIII GUp 562/19. [BMSiG-58769/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku, sygn. akt VIII GU 924/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Gabrieli Samborskiej (PESEL 70032115207), zamieszkałej pod adresem: ul. Starowiejska 17/2, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 562/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59032

Dodano: 2019-11-18 10:59:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siara Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59033. Siara Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 295/19, V GUp 481/19. [BMSiG-58892/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 295/19 z wniosku dłużniczki - Anny Siary, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na posiedzeniu w dniu 24 października 2019 r., postanowił: 1. Ogłosić upadłość w stosunku do Anny Siara, nr PESEL 73021113046, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 481/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59033

Dodano: 2019-11-18 11:00:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siara Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59033. Siara Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 295/19, V GUp 481/19. [BMSiG-58892/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 295/19 z wniosku dłużniczki - Anny Siary, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na posiedzeniu w dniu 24 października 2019 r., postanowił: 1. Ogłosić upadłość w stosunku do Anny Siara, nr PESEL 73021113046, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 481/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59033

Dodano: 2019-11-18 11:00:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Urbański Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59034. Urbański Michał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 219/19, V GUp 168/19. [BMSiG-58888/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 219/19, z wniosku Michała Urbańskiego, ogłosił upadłość Michała Urbańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Korczaka 20a/3, 96-500 Sochaczew, nr PESEL 87010307918. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 168/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59034

Dodano: 2019-11-18 11:02:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Urbański Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59034. Urbański Michał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 219/19, V GUp 168/19. [BMSiG-58888/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 219/19, z wniosku Michała Urbańskiego, ogłosił upadłość Michała Urbańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Korczaka 20a/3, 96-500 Sochaczew, nr PESEL 87010307918. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 168/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59034

Dodano: 2019-11-18 11:02:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pluta Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59035. Pluta Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 386/19, V GUp 347/19. [BMSiG-58806/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 386/19, z wniosku dłużniczki Teresy Pluty o ogłoszenie upadłości dłużniczki Teresy Pluty, w dniu 28 października 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Teresy Pluty, nr PESEL 59010913206, zamieszkałej w Końskich przy ul. Hubala 17-15/44, określając, że Teresa Pluta jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz wyznaczyć syndyka w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; 3. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 347/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59035

Dodano: 2019-11-18 11:03:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pluta Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59035. Pluta Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 386/19, V GUp 347/19. [BMSiG-58806/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 386/19, z wniosku dłużniczki Teresy Pluty o ogłoszenie upadłości dłużniczki Teresy Pluty, w dniu 28 października 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Teresy Pluty, nr PESEL 59010913206, zamieszkałej w Końskich przy ul. Hubala 17-15/44, określając, że Teresa Pluta jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz wyznaczyć syndyka w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; 3. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 347/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59035

Dodano: 2019-11-18 11:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wolanin Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59036. Wolanin Jan. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 127/19, V GUp 107/19. [BMSiG-58738/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 127/19 ogłosił upadłość Jana Wolanin - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 67111811716, zamieszkałej w miejscowości: 67-200 Głogów, ul. Skłodowskiej-Curie 14/1. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka w osobie Adama Bernackiego, nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, sygn. akt V GUp 107/19. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59036

Dodano: 2019-11-18 11:04:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wolanin Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59036. Wolanin Jan. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 127/19, V GUp 107/19. [BMSiG-58738/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 127/19 ogłosił upadłość Jana Wolanin - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 67111811716, zamieszkałej w miejscowości: 67-200 Głogów, ul. Skłodowskiej-Curie 14/1. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka w osobie Adama Bernackiego, nr licencji 19. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, sygn. akt V GUp 107/19. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59036

Dodano: 2019-11-18 11:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Żołądkiewicz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59037. Żołądkiewicz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 682/19. [BMSiG-58816/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 682/19 ogłosił upadłość Elżbiety Żołądkiewicz (numer PESEL: 70051901629), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59037

Dodano: 2019-11-18 11:04:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Żołądkiewicz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59037. Żołądkiewicz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 682/19. [BMSiG-58816/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 682/19 ogłosił upadłość Elżbiety Żołądkiewicz (numer PESEL: 70051901629), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59037

Dodano: 2019-11-18 11:04:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszkowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59038. Wyszkowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 648/19, XVIII GUp 1202/19. [BMSiG-58901/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 648/19 ogłosił upadłość Rafała Wyszkowskiego, zamieszkałego w Milanówku przy ul. Głowackiego 9a/4 (kod pocztowy 05-822), PESEL 77042808510, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Mateusza Stawikowskiego (nr licencji 1196). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do sądu prowadzącego postępowanie oraz z podaniem sygnatury akt postępowania. Sąd informuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59038

Dodano: 2019-11-18 11:05:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszkowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59038. Wyszkowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 648/19, XVIII GUp 1202/19. [BMSiG-58901/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 648/19 ogłosił upadłość Rafała Wyszkowskiego, zamieszkałego w Milanówku przy ul. Głowackiego 9a/4 (kod pocztowy 05-822), PESEL 77042808510, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Mateusza Stawikowskiego (nr licencji 1196). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do sądu prowadzącego postępowanie oraz z podaniem sygnatury akt postępowania. Sąd informuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59038

Dodano: 2019-11-18 11:05:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kałaśnik Waleria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59039. Kałaśnik Waleria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 940/19, XIX GUp 1328/19. [BMSiG-58994/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 5 listopada 2019 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 940/19 ogłoszono upadłość Walerii Kałaśnik (PESEL 47021408446), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1328/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1328/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59039

Dodano: 2019-11-18 11:06:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kałaśnik Waleria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59039. Kałaśnik Waleria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 940/19, XIX GUp 1328/19. [BMSiG-58994/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 5 listopada 2019 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 940/19 ogłoszono upadłość Walerii Kałaśnik (PESEL 47021408446), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1328/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1328/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59039

Dodano: 2019-11-18 11:06:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Maćkowiak Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59040. Maćkowiak Gabriela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 552/19. [BMSiG-58987/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 552/19 ogłosił upadłość Gabrieli Maćkowiak, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 55022711188), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59040

Dodano: 2019-11-18 11:07:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Maćkowiak Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59040. Maćkowiak Gabriela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 552/19. [BMSiG-58987/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 552/19 ogłosił upadłość Gabrieli Maćkowiak, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 55022711188), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59040

Dodano: 2019-11-18 11:07:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Odziemczewska Władysława Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59041. Odziemczewska Władysława Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 359/19, XIV GUp 262/19. [BMSiG-58993/2019] Sygn. akt XIV GU 359/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Władysławy Barbary Odziemczewskiej, numer PESEL 56112603004, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Tomaszewicza 5 m. 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 664. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 262/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59041

Dodano: 2019-11-18 11:08:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Odziemczewska Władysława Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59041. Odziemczewska Władysława Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 359/19, XIV GUp 262/19. [BMSiG-58993/2019] Sygn. akt XIV GU 359/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Władysławy Barbary Odziemczewskiej, numer PESEL 56112603004, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Tomaszewicza 5 m. 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 664. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 262/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59041

Dodano: 2019-11-18 11:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Odziemczewski Henryk Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59042. Odziemczewski Henryk Czesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 357/19, XIV GUp 261/19. [BMSiG-59000/2019] Sygn. akt XIV GU 357/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Henryka Czesława Odziemczewskiego, numer PESEL 52071803530, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Tomaszewicza 5 m. 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 664. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 261/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59042

Dodano: 2019-11-18 11:09:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Odziemczewski Henryk Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59042. Odziemczewski Henryk Czesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 357/19, XIV GUp 261/19. [BMSiG-59000/2019] Sygn. akt XIV GU 357/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Henryka Czesława Odziemczewskiego, numer PESEL 52071803530, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Tomaszewicza 5 m. 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 664. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 261/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59042

Dodano: 2019-11-18 11:09:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ptasznik-Serednicka Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59043. Ptasznik-Serednicka Violetta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 576/19, V GUp 487/19. [BMSiG-58995/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29.10.2019 r., sygn. akt V GU 576/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Violetty Ptasznik-Serednickiej, zam.: Rudna Mała, PESEL: 64020105402, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 487/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59043

Dodano: 2019-11-18 11:10:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ptasznik-Serednicka Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59043. Ptasznik-Serednicka Violetta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 576/19, V GUp 487/19. [BMSiG-58995/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29.10.2019 r., sygn. akt V GU 576/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Violetty Ptasznik-Serednickiej, zam.: Rudna Mała, PESEL: 64020105402, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 487/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59043

Dodano: 2019-11-18 11:10:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rzeszutek Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59044. Rzeszutek Maciej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 241/19. [BMSiG-58836/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 października 2019 r. w sprawie V GU 241/19, ogłoszona została upadłość Macieja Rzeszutek, zamieszkałego w Toruniu 87-100 przy ul. Dziewulskiego 26a/18, numer PESEL 81082415896, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłego Macieja Rzeszutek do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Macieja Rzeszutek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużniczki postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59044

Dodano: 2019-11-18 11:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rzeszutek Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59044. Rzeszutek Maciej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 241/19. [BMSiG-58836/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 października 2019 r. w sprawie V GU 241/19, ogłoszona została upadłość Macieja Rzeszutek, zamieszkałego w Toruniu 87-100 przy ul. Dziewulskiego 26a/18, numer PESEL 81082415896, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłego Macieja Rzeszutek do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Macieja Rzeszutek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużniczki postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59044

Dodano: 2019-11-18 11:11:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Saliby Celina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59045. Saliby Celina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1325/19, XIX GU 687/19. [BMSiG-58989/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 687/19 ogłoszono upadłość Celiny Saliby (PESEL: 67032100841), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1325/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1325/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59045

Dodano: 2019-11-18 11:12:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Saliby Celina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59045. Saliby Celina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1325/19, XIX GU 687/19. [BMSiG-58989/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 687/19 ogłoszono upadłość Celiny Saliby (PESEL: 67032100841), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1325/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1325/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59045

Dodano: 2019-11-18 11:12:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Antczak Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59046. Antczak Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 145/17. [BMSiG-58829/2019] Sygn. akt XIV GUp 145/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jerzego Antczaka, PESEL 49020600317, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 145/17 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59046

Dodano: 2019-11-18 11:13:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Badowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59047. Badowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 229/18. [BMSiG-58907/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Badowskiej, PESEL 87221208884, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 229/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59047

Dodano: 2019-11-18 11:13:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bieńkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59048. Bieńkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 137/18. [BMSiG-58830/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Bieńkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 137/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59048

Dodano: 2019-11-18 11:13:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bilski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59049. Bilski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 141/18. [BMSiG-58751/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Bilskiego, PESEL 72071501177, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 141/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59049

Dodano: 2019-11-18 11:13:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kłek Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59050. Kłek Iwona. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 55/19. [BMSiG-58742/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 55/19, w postępowaniu upadłościowym Iwony Kłek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 14 sierpnia 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59050

Dodano: 2019-11-18 11:14:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chmielewska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59051. Chmielewska Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 47/16. [BMSiG-58879/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Teresy Chmielewskiej, PESEL 38010117049, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 47/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw5), którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59051

Dodano: 2019-11-18 11:14:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bińkowska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59052. Bińkowska Angelika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 840/19. [BMSiG-58858/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Angeliki Bińkowskiej (sygn. akt XIX GUp 840/19, poprzednio X GUp 59/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt w dniu 11 października 2019 roku (data nadania) drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59052

Dodano: 2019-11-18 11:14:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chmielnicki Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59053. Chmielnicki Karol. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 114/19. [BMSiG-58753/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Karola Chmielnickiego, PESEL 67030810616, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 114/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59053

Dodano: 2019-11-18 11:14:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Duszkiewicz Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59054. Duszkiewicz Jolanta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/19. [BMSiG-58735/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Jolanty Duszkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 4/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (sekretariat pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59054

Dodano: 2019-11-18 11:15:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Goliszewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59055. Goliszewska Halina. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/19. [BMSiG-58730/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Haliny Goliszewskiej, PESEL 62062413662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 9/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pok. 522), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59055

Dodano: 2019-11-18 11:15:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Goliszewski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59056. Goliszewski Czesław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-58736/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Czesława Goliszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 12/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (sekretariat pok. 522), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59056

Dodano: 2019-11-18 11:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Grabowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59057. Grabowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 246/18. [BMSiG-58826/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Grabowskiej, PESEL 57102705306, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 246/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59057

Dodano: 2019-11-18 11:15:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruntkowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59058. Gruntkowski Paweł. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 318/18. [BMSiG-58725/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Pawła Gruntkowskiego, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 318/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 19 czerwca 2019 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59058

Dodano: 2019-11-18 11:16:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hermet Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59059. Hermet Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 51/19. [BMSiG-58818/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Hermet, PESEL 62030215980, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 51/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59059

Dodano: 2019-11-18 11:16:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hyziak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59060. Hyziak Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 189/18. [BMSiG-58832/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ryszarda Hyziaka, PESEL 61122504416, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 189/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59060

Dodano: 2019-11-18 11:17:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jachymczyk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59061. Jachymczyk Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 320/18. [BMSiG-58821/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jarosława Jachymczyka, PESEL 74021416214, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 320/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59061

Dodano: 2019-11-18 11:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karabasz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59062. Karabasz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 103/18. [BMSiG-58977/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Karabasz, nieprowadzącęj działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 103/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 7 października 2019 r. Sędziemu komisarzowi kolejna uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony, będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59062

Dodano: 2019-11-18 11:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leśniak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59063. Leśniak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 332/18. [BMSiG-58793/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Leśniak, PESEL 80080416168, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 332/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniająca listę wierzytelności obejmujące rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59063

Dodano: 2019-11-18 11:17:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcikowski Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59064. Wójcikowski Karol. Sąd Rejonowyw Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 187/19. [BMSiG-58866/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 28 października 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Karola Wójcikowskiego, PESEL 84040719371, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 187/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59064

Dodano: 2019-11-18 11:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kawalec Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59065. Kawalec Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 547/18. [BMSiG-58787/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Haliny Kawalec, PESEL 76062317062, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 547/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59065

Dodano: 2019-11-18 11:18:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ACCORD Kacper Klajnert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59066. Klajnert Kacper prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACCORD Kacper Klajnert w Gdyni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 141/17. [BMSiG-58859/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kacpra Klajnerta, PESEL 85070202635, zamieszkałego w Gdańsku, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ACCORD Kacper Klajnert, NIP 5842493282, REGON 220103534, w Gdyni, obejmującą likwidację majątku dłużnika, prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 141/17, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 16.08.2019 roku listy wierzytelności sporządzonej na dzień 13.08.2019 r., którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 - w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw wnosi się do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, za pośrednictwem Sędziego komisarza ze wskazaniem sygn. akt VI GUp 141/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59066

Dodano: 2019-11-18 11:18:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Knitter Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59067. Knitter Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 329/18. [BMSiG-58778/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Knitter, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 329/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 24.09.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59067

Dodano: 2019-11-18 11:18:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kocemba Marcel w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59068. Kocemba Marcel. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 136/19. [BMSiG-58840/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marcela Kocemby, PESEL 92110913015, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 136/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59068

Dodano: 2019-11-18 11:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Korczak Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59069. Korczak Hanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 47/19. [BMSiG-58784/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Korczak, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 47/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10 października 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59069

Dodano: 2019-11-18 11:19:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalewski Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59070. Kowalewski Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 915/19, X GUp 224/19. [BMSiG-58760/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jakuba Kowalewskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 915/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 224/19), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 9 października 2019 r. listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59070

Dodano: 2019-11-18 11:19:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kozubek Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59071. Kozubek Stanisława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 36/19. [BMSiG-58734/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 36/19 dotyczącej upadłości Stanisławy Kozubek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności I i II, które można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tych listach może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile listy nie są zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59071

Dodano: 2019-11-18 11:19:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ksycińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59072. Ksycińska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1048/19. [BMSiG-58772/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Ksycińskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1048/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 5 listopada 2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59072

Dodano: 2019-11-18 11:20:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kuśmierz Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59073. Kuśmierz Wanda. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/18. [BMSiG-58988/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Wandy Kuśmierz, PESEL 55012314304, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 79/18, zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (sekretariat p. 522), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59073

Dodano: 2019-11-18 11:21:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Marciniak Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59074. Marciniak Beata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 25/19. [BMSiG-58833/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 79030313747), sygn. akt V GUp 25/19, syndyk w dniu 24 października 2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59074

Dodano: 2019-11-18 11:21:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Martyka Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59075. Martyka Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 541/18. [BMSiG-58815/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zbigniewa Martyki, PESEL 48121606530, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 541/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59075

Dodano: 2019-11-18 11:22:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marek Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59076. Marek Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1133/19. [BMSiG-58851/2019] Syg. Akt XVIII GUp 1133/19 Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Przemysława Marka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92030304072, zam. w Warszawie (01-771), ul. Broniewskiego 24 m. 153, zawiadamia, że w dniu 28 pażdziernika 2019 r. została sporządzona i przekazana do akt lista wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59076

Dodano: 2019-11-18 11:22:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59077. Wójcik Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/19. [BMSiG-58839/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 8 listopada 2019 r. złożona do akt przez syndyka nieprowadzącej działalności, Marianny Wójcik, nr PESEL 48070811542, uzupełniająca lista wierzytelności. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59077

Dodano: 2019-11-18 11:22:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Michałek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59078. Michałek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 14/19. [BMSiG-58916/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Michałka, PESEL 74041212553, zamieszkałego pod adresem: ul. Konna 13/3, 33-100 Tarnów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 14/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności i uzupełniającej listy wierzytelności nr 1 Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności i uzupełniającej listy wierzytelności nr 1. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59078

Dodano: 2019-11-18 11:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mikołajczyk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59079. Mikołajczyk Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 129/18. [BMSiG-58917/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magdaleny Mikołajczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 129/18), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 2 października 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59079

Dodano: 2019-11-18 11:23:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Doryńska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59080. Doryńska Mirosława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 206/19. [BMSiG-58820/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 1 października 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego: Mirosławy Doryńskiej (nr PESEL 50040800821) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 206/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59080

Dodano: 2019-11-18 11:23:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szkiłądź-Fisher Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59081. Szkiłądź-Fisher Jadwiga. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 80/19. [BMSiG-58918/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Szkiłądź-Fischer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 80/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości druga uzupełniająca lista wierzytelności Jadwigi Szkiłądź-Fischer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59081

Dodano: 2019-11-18 11:23:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Rabiega Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59083. Rabiega Janusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-58706/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Janusza Rabiegi, zamieszkałego: 46-024 Łubniany, ul. Opolska 30, PESEL 53030208339, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 20/19, zawiadamia że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 12 listopada 2019 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. Sprzeciw wnosi się do Sędziego komisarza z powołaniem sygn. akt V GUp 20/19. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel.: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59083

Dodano: 2019-11-18 12:13:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Rabiega Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59083. Rabiega Janusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-58706/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Janusza Rabiegi, zamieszkałego: 46-024 Łubniany, ul. Opolska 30, PESEL 53030208339, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 20/19, zawiadamia że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 12 listopada 2019 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. Sprzeciw wnosi się do Sędziego komisarza z powołaniem sygn. akt V GUp 20/19. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel.: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59083

Dodano: 2019-11-18 12:13:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Milka Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59084. Milka Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 537/18. [BMSiG-58925/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marcina Milki, zam. w Krakowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 537/18), ogłasza, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 4, Zw 11), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59084

Dodano: 2019-11-18 12:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mroczko Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59085. Mroczko Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 208/19. [BMSiG-58758/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Mroczko, PESEL 82042415547, zamieszkałej pod adresem: ul. Blachnickiego 7A/10, 31-535 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 208/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59085

Dodano: 2019-11-18 12:13:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mściwujewski Seweryn w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59086. Mściwujewski Seweryn. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 54/17. [BMSiG-58849/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Seweryna Mściwujewskiego, PESEL 53091402912, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59086

Dodano: 2019-11-18 12:14:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Musialik Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59087. Musialik Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 314/18. [BMSiG-58737/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 314/18 dotyczącej upadłości Henryka Musialika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59087

Dodano: 2019-11-18 12:14:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Oleksik Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59088. Oleksik Krzysztof. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/19 of. [BMSiG-58731/2019] Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Oleksika, PESEL 70070304579, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności i złożył ją w dniu 12 sierpnia 2019 roku. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego) i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59088

Dodano: 2019-11-18 12:14:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pojałowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59089. Pojałowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 555/18. [BMSiG-58783/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Pojałowskiej, PESEL 75012905487, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 555/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59089

Dodano: 2019-11-18 12:14:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Poszkuta Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59090. Poszkuta Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 174/19. [BMSiG-58969/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Poszkuty, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 174/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 17 października 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59090

Dodano: 2019-11-18 12:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pyka Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59091. Pyka Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 601/18. [BMSiG-58844/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Pyki, PESEL 50071611045, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 601/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59091

Dodano: 2019-11-18 12:15:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Pyra-Kwiatkowska Arleta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59092. Pyra-Kwiatkowska Arleta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-58911/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Arlety Pyry-Kwiatkowskiej, sygnatura akt V GUp 77/19, zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 30 września 2019 roku listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59092

Dodano: 2019-11-18 12:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pyszke Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59093. Pyszke Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 131/19. [BMSiG-58756/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Rafała Pyszkego, PESEL 87102307239, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 131/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59093

Dodano: 2019-11-18 12:16:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rakowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59094. Rakowska Sylwia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 354/18. [BMSiG-58776/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 354/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Sylwii Rakowskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59094

Dodano: 2019-11-18 12:16:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rychlicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59095. Rychlicki Tadeusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 9/18. [BMSiG-58905/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Rychlickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 9/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności nr 3 i 4. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59095

Dodano: 2019-11-18 12:16:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Skibka Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59096. Skibka Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 47/19. [BMSiG-58930/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jacka Skibki, PESEL 74090802497, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 47/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 22.08.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59096

Dodano: 2019-11-18 12:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Smolińska Marzena i Smoliński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59097. Smoliński Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 81/19. [BMSiG-58796/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Smolińskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 81/19 sporządzona została przez Syndyka i przekazana w dniu 22 października 2019 r. Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59097

Dodano: 2019-11-18 12:17:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stachowiak Katarzyna Krystyna i Stachowiak Maciej Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59098. Stachowiak Katarzyna i Stachowiak Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 106/19. [BMSiG-58803/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Stachowiak i Macieja Stachowiaka - nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 106/19 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 15 października 2019 r. listy wierzytelności; każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom, albo spóźniony, będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59098

Dodano: 2019-11-18 12:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Subocz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59099. Subocz Małgorzata i Subocz Jerzy. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-58889/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Subocz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53060909608, zamieszkałej we Wschowie przy ul. Osiedle 7, 67-400 Wschowa (sygnatura akt V GUp 88/18), zawiadamia, że w dniu 18.03.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, a w dniu 16.08.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności numer 1, a w postępowaniu upadłościowym Jerzego Subocz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53041513697, zamieszkałego we Wschowie przy ul. Osiedle 7, 67-400 Wschowa, syndyk złożył w dniu 16.08.2019 r. listę wierzytelności, które to listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59099

Dodano: 2019-11-18 12:17:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Subocz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59099. Subocz Małgorzata i Subocz Jerzy. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-58889/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Subocz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53060909608, zamieszkałej we Wschowie przy ul. Osiedle 7, 67-400 Wschowa (sygnatura akt V GUp 88/18), zawiadamia, że w dniu 18.03.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, a w dniu 16.08.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności numer 1, a w postępowaniu upadłościowym Jerzego Subocz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53041513697, zamieszkałego we Wschowie przy ul. Osiedle 7, 67-400 Wschowa, syndyk złożył w dniu 16.08.2019 r. listę wierzytelności, które to listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59099

Dodano: 2019-11-18 12:18:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Suchodolska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59100. Suchodolska Elżbieta. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 139/18 „of”. [BMSiG-58862/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Elżbiety Suchodolskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 139/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 25 października 2019 roku uzupełniająca lista wierzytelności nr III zawierającej zgłoszenie Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej PHU „NOBILES 2” s.c. w Tychach. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sadu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59100

Dodano: 2019-11-18 12:18:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szopa Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59101. Szopa Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 326/18. [BMSiG-58763/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marka Szopy, PESEL 63061602837, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 326/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59101

Dodano: 2019-11-18 12:18:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślusarczyk Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59102. Ślusarczyk Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 472/18. [BMSiG-58927/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Ślusarczyk, PESEL 52061418409, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 472/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 7/10/2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59102

Dodano: 2019-11-18 12:18:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Turek Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59103. Turek Mirosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 10/19. [BMSiG-58249/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosława Turka, sygn. akt XII GUp 10/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie sądu przy Powstańców Warszawy 23, pokój 115. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59103

Dodano: 2019-11-18 12:19:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wieniatowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59104. Wieniatowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 8/19. [BMSiG-58740/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 8/19 dotyczącej upadłości Krystyny Wieniatowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tych listach może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile listy nie są zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59104

Dodano: 2019-11-18 12:19:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

P.P.H.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59105. Grzybowski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski w Skarżysku-Kamiennej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 8/16. [BMSiG-58781/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 2 października 2019 r. złożone przez Syndyka masy upadłości uzupełnienie nr 3 listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Skarżysku- -Kamiennej (sygn. V GUp 8/16 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r., przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59105

Dodano: 2019-11-18 12:19:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wrocławska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59106. Wrocławska Teresa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 83/19. [BMSiG-58838/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Teresy Wrocławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 56101903425), sygn. akt V GUp 83/19, syndyk w dniu 24.10.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59106

Dodano: 2019-11-18 12:19:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zimniak Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59107. Zimniak Bogusław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 226/18. [BMSiG-58867/2019] Sygn. akt XIV GUp 226/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 27.06.2019 r. syndyk masy upadłości Bogusława Zimniaka, numer PESEL 68092312317, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 226/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59107

Dodano: 2019-11-18 12:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fejkiel Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59108. Fejkiel Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-59004/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Fejkiel, zam.: Krościenko Wyżne, numer PESEL 51030702242, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 12/19, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności Elżbiety Fejkiel. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 12/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59108

Dodano: 2019-11-18 12:20:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Niewola Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59109. Niewola Kamila. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 118/16. [BMSiG-58990/2019] XIV GUp 118/16 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamili Niewoli, PESEL 77101600020, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 118/16 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59109

Dodano: 2019-11-18 12:20:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Trakul Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59110. Trakul Jarosław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 20/19 „of”. [BMSiG-59005/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Trakul, sygn. akt VII GUp 20/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 25 października 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był to tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tytko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59110

Dodano: 2019-11-18 12:20:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wawrzkowicz Anzelma w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59111. Wawrzkowicz Anzelma. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 409/18. [BMSiG-58997/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anzelmy Wawrzkowicz, zam.: Kombornia, PESEL 49102314787, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. V GUp 409/18, zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności Anzelmy Wawrzkowicz. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 409/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59111

Dodano: 2019-11-18 12:21:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójcik Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59112. Wójcik Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 141/19. [BMSiG-59007/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Wójcika, zam.: Golcowa, PESEL 90102312633, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym - Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. V GUp 141/19 zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności Pawła Wójcika. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 141/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59112

Dodano: 2019-11-18 12:21:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Sinkiewicz Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59113. Sinkiewicz Zuzanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/19. [BMSiG-58732/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Zuzanny Sinkiewicz (PESEL 56042909063), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 16/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (sekretariat pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59113

Dodano: 2019-11-18 12:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Izabela Kowalczyk-Habiak w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59114. Kowalczyk-Habiak Izabela. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 21/15. [BMSiG-58942/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Izabeli Kowalczyk-Habiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL 68122304664) (sygn. akt VIII GUp 21/15), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59114

Dodano: 2019-11-18 12:21:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leśniak Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59115. Leśniak Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 61/17. [BMSiG-58904/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kamila Leśniaka, PESEL 90080401893, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 61/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ostatecznym planie podziału funduszy masy upadłości, można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do planu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59115

Dodano: 2019-11-18 12:22:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Geo-Bud Ryszard Brzęcki w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59116. Brzęcki Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEO-BUD Ryszard Brzęcki w upadłości likwidacyjnej w Siemyślu. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 18/14. [BMSiG-58962/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ryszarda Brzęckiego, sygn. akt VII GUp 18/14, zawiadamia, że syndyk w dniu 25 października 2019 r. (data nadania) złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59116

Dodano: 2019-11-18 12:22:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Geo-Bud Ryszard Brzęcki w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59116. Brzęcki Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEO-BUD Ryszard Brzęcki w upadłości likwidacyjnej w Siemyślu. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 18/14. [BMSiG-58962/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ryszarda Brzęckiego, sygn. akt VII GUp 18/14, zawiadamia, że syndyk w dniu 25 października 2019 r. (data nadania) złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59116

Dodano: 2019-11-18 12:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majer Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59117. Majer Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 654/19, X GUp 1116/18. [BMSiG-58845/2019] Syg. akt XVIII GUp 654/19 (poprzednia X GUp 1116/18) Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Majer - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83081203489, zam. w Warszawie (03-291), ul. św. Wincentego 126b m. 9, zawiadamia, że w dniu 7 października 2019 r. Syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi Ostateczny Plan Podziału, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59117

Dodano: 2019-11-18 12:22:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MATPRO Sp. z o.o.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59118. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MATPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zbiersku- -Cukrowni. KRS 0000198385. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2004 r., sygn. akt V GUp 92/17. [BMSiG-58963/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe „MATPRO” Sp. z o.o. z s. w Zbiersku-Cukrowni, KRS 0000198385, sygn. akt V GUp 92/17 „oprócz of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4.11.2019 r. Sędziemu komisarzowi odrębny plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr. Księgi Wieczystej KZ1A/00068330/4, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pokój 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59118

Dodano: 2019-11-18 12:22:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rączka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59119. Rączka Jolanta Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 186/16. [BMSiG-58922/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jolanty Ewy Rączki, PESEL 76052707424, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 186/16, ogłasza o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, obejmującego częściowe zaspokojenie należności wierzycieli zakwalifikowanych do kategorii II zaspokojenia, ujętych na zatwierdzonej liście, wskazując jednocześnie, iż powyższy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, B-6, pawilon B, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59119

Dodano: 2019-11-18 12:23:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

"LACH" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59120. „LACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000194707. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2004 r., sygn. akt VI GUp 22/13. [BMSiG-58999/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym LACH Spółka z o.o. „w upadłości likwidacyjnej” z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000194707), sygn. akt VI GUp 22/13, zawiadamia, że w dniu 28.10.2019 r. syndyk masy upadłości Lach Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości sporządzony i złożony Sędziemu Komisarzowi w dniu 31.10.2019 r. można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku każdy zainteresowany zgodnie z art. 349 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału - zgodnie z art. 349 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59120

Dodano: 2019-11-18 12:23:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MATPRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59121. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MATPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zbiersku- -Cukrowni. KRS 0000198385. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2004 r., sygn. akt V GUp 92/17 „oprócz of”. [BMSiG-58945/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe „MATPRO” Sp. z o.o. z s. w Zbiersku-Cukrowni, KRS 0000198385, sygn. akt V GUp 92/17 „oprócz of” syndyk masy upadłości złożył dnia 4.11.2019 r. Sędziemu Komisarzowi odrębny plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr Księgi Wieczystej KZ1A/00072179/8, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pokój 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59121

Dodano: 2019-11-18 12:23:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

EKO-BERRY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59001. EKO-BERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000254525. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt V GU 115/19, V GUp 101/19. [BMSiG-58729/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 115/19, ogłosił upadłość EKO-BERRY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 lok. 222 (KRS 0000254525); wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej, Zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 101/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59001

Dodano: 2019-11-18 15:37:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

EKO-BERRY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59001. EKO-BERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000254525. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt V GU 115/19, V GUp 101/19. [BMSiG-58729/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 115/19, ogłosił upadłość EKO-BERRY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 lok. 222 (KRS 0000254525); wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej, Zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 101/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59001

Dodano: 2019-11-18 15:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Blachy Mateusz Ziemiński w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59024. Ziemiński Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 3/19. [BMSiG-58789/2019] Postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 3/19, Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, ul. Szczebrzeska 63, 22-400 Zamość (nr PESEL 94040610671, NIP 9223048379); uznał postępowanie upadłościowe Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Małgorzaty Kotuły, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59024

Dodano: 2019-11-18 15:48:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Blachy Mateusz Ziemiński w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59024. Ziemiński Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 3/19. [BMSiG-58789/2019] Postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 3/19, Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, ul. Szczebrzeska 63, 22-400 Zamość (nr PESEL 94040610671, NIP 9223048379); uznał postępowanie upadłościowe Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mateusza Ziemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Blachy Mateusz Ziemiński w Zamościu, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Małgorzaty Kotuły, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59024

Dodano: 2019-11-18 15:48:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andrzej Mikulski A-PEA w upadłości likwidacyjnej

2019-03-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19812. Mikulski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „A-PEA” Andrzej Mikulski w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1346/18, X GUp 304/19. [BMSiG-19409/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2019 r. (sygn. akt X GU 1346/18) ogłosił upadłość Andrzeja Mikulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A-PEA Andrzej Mikulski z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, posługującego się numerem NIP 5222140365, REGON 015592842. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Kędzierskiego, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Cezarego Zalewskiego. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 304/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 74/2019 (5713) z dnia 15 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19812

Dodano: 2019-11-18 16:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andrzej Mikulski A-PEA w upadłości likwidacyjnej

2019-04-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19812. Mikulski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „A-PEA” Andrzej Mikulski w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1346/18, X GUp 304/19. [BMSiG-19409/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2019 r. (sygn. akt X GU 1346/18) ogłosił upadłość Andrzeja Mikulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A-PEA Andrzej Mikulski z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, posługującego się numerem NIP 5222140365, REGON 015592842. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Kędzierskiego, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Cezarego Zalewskiego. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 304/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 74/2019 (5713) z dnia 15 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19812

Dodano: 2019-11-18 16:01:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andrzej Mikulski A-PEA w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 59082. Mikulski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A-PEA Andrzej Mikulski w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 961/19. [BMSiG-58939/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Mikulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A-PEA Andrzej Mikulski w upadłości, sygn. akt XIX GUp 961/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 28 października 2019 roku listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59082

Dodano: 2019-11-18 16:02:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Muzyka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Postanowienie o umorzeniu postępowania

Poz. 59122. Muzyka Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 248/18. [BMSiG-58953/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.10.2019 r., sygn. akt VIII GUp 248/18, umorzono postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Magdaleny Muzyki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd poucza jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 327 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie o umorzeniu postepowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni oraz że stosownie do treści art. 334 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mogą złożyć w tym terminie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59122

Dodano: 2019-11-18 16:05:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Skowron Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59123. Skowron Maciej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 243/16. [BMSiG-59002/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.11.2019 r. wobec uczestnika Macieja Skowrona (PESEL 53011018519) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 243/16, Sąd postanowił umorzyć postępowanie. Poucza się przy tym uczestników, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59123

Dodano: 2019-11-18 16:06:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Malczewski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59124. Malczewski Maciej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 50/18 of. [BMSiG-58883/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż na skutek uprawomocnienia się z dniem 19 września 2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 11 września 2019 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego Macieja Malczewskiego (PESEL 90060814710), zamieszkałego w Oleśnicy, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 50/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59124

Dodano: 2019-11-18 16:06:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przeździecki Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59127. Przeździecki Czesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-58887/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2019 r., sygn. akt V GUp 267/19, w postępowaniu upadłościowym Upadłego Czesława Przeździeckiego, nr PESEL 47052910851, w przedmiocie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli, postanowił: 1. umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłego Czesława Przeździeckiego, nr PESEL 47052910851, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed 17 października 2018 roku - bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59127

Dodano: 2019-11-18 16:08:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DOLCAN PLUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59128. DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000374094. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 174/19. [BMSiG-58882/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dolcan Plus S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XVIII GUp 174/19, pismem z dnia 4 listopada 2019 r. wraz z plikiem załączników syndyk złożył opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości: 1. Samodzielnych niewyodrębnionych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami od 1 do 56, usytuowanych w budynku przy ul. św. Kazimierza 5a w Częstochowie, z którymi po ustanowieniu odrębnej własności lokali w umowach ich sprzedaży będą związane udziały w nieruchomości wspólnej w wysokości szczegółowo opisanej w operatach szacunkowych dla każdego z lokali, którą stanowi grunt, na którym usytuowany jest budynek oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/12 z obrębu 178, Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr CZ1C/00099218/3, 2. Udziałów wynoszących po 1/29 części każdy we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - garażu podziemnego w budynku wielorodzinnym przy ul. św. Kazimierza 5a w Częstochowie, z którymi to udziałami na zasadzie quoad usum związane jest prawo do korzystania z 29 miejsc postojowych szczegółowo opisanych w złożonych operatach. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/12 z obrębu 178, Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr CZ1C/00099218/3. Opis i oszacowanie są do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Zgodnie z art. 319 ust. 5 Pu zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59128

Dodano: 2019-11-18 16:09:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych NORTECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59129. DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH „NORTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Głuszycy. KRS 0000021741. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 czerwca 2001 r., sygn. akt VI GUp 49/19. [BMSiG-58868/2019] Na podstawie art. 319 ust. 5 p.u. Sędzia komisarz zawiadamia, że został mu w dniu 4 listopada 2019 roku przekazany przez syndyka opis i oszacowanie przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych NORTECH Sp. z o.o. w upadłości w Głuszycy (sygn. akt VI GUp 49/19), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a pokój 018. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można złożyć zarzuty do opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59129

Dodano: 2019-11-18 16:10:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Guguła Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59130. Guguła Franciszek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 244/19. [BMSiG-58765/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Franciszka Guguły, PESEL 65040208876, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 244/19, ogłasza o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Łukasza Bełtowskiego, w dniu 30 lipca 2019 r. i przekazaniu Sędziemu komisarzowi, opisu i oszacowania wchodzącej w skład masy upadłości Franciszka Guguły nieruchomości gruntowej, zabudowanej, objętej Księgą Wieczystą numer KRI W/00031155/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w miejscowości Ryczów, gmina Spytkowice, powiat wielicki, woj. małopolskie, z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”, i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do danego opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59130

Dodano: 2019-11-18 16:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Glogar Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59131. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 571/18. [BMSiG-58910/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Natalii Glogar, PESEL 80012411041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 571/18, ogłasza, o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłej wraz pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59131

Dodano: 2019-11-18 16:12:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malejka Jacek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 59134. Malejki Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 925/19. [BMSiG-58852/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacek Malejki, sygn. akt XIX GUp 925/19 (poprzednio X GUp 238/19), ogłasza, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku dokonano zmiany syndyka Łukasza Majchrzyka wyznaczając nowego syndyka w osobie Macieja Geromina (numer doradcy restrukturyzacyjnego 1091). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59134

Dodano: 2019-11-18 16:14:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kuchejda Leon w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59136. Kuchejda Leon. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/18. [BMSiG-58728/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Leona Kuchejdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 43/18 informuje, iż postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Leona Kuchejdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 48012808630: Leon Kuchejda przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Alekturn Capital II AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, kwotę 1 zł i 99 gr (słownie: jeden złoty i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie, b) KGPN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 1 zł i 39 gr (słownie: jeden złoty i trzydzieści dziewięć groszy) miesięcznie; c) Mikrokasa Spółki Akcyjnej w Gdyni kwotę 3 zł i 35 gr (słownie: trzy złote i trzydzieści pięć groszy) miesięcznie; d) Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie kwotę 1 zł i 75 gr (słownie: jeden złoty i siedemdziesiąt pięć groszy) miesięcznie; e) Vectra Spółki Akcyjnej w Gdyni kwotę 2 zł i 44 gr (słownie: dwa złote i czterdzieści cztery grosze) miesięcznie; f) Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej w Bielsko-Białej kwotę 22 zł i 13 gr (słownie: dwadzieścia dwa złote i trzynaście groszy) miesięcznie; g) Credit Agricole Bank Polska Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 21 zł i 71 gr (słownie: dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) miesięcznie; h) Provident Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 20 zł i 56 gr (słownie: dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) miesięcznie; i) KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 3 zł i 83 gr (słownie: trzy złote i osiemdziesiąt trzy grosze) miesięcznie; j) FORNET Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 13 zł i 14 gr (słownie: trzynaście złotych i czternaście groszy) miesięcznie: k) Loan Me Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 7 zł i 71 gr (słownie: siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) miesięcznie; - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Leona Kuchejdy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 48012808630, wobec wierzycieli wymienionych w pkt I (pierwszym) podpunkt a-k postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 23 sierpnia 2018 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia, z wyjątkiem wierzytelności wobec wierzyciela Łukasza Jaworskiego wynikającej z pkt IV wyroku Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 18 kwietnia 2013 roku wydanego w sprawie II K 101/13. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59136

Dodano: 2019-11-18 16:15:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rudnicka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59137. Rudnicka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 184/18. [BMSiG-58831/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 30 października 2019 r. na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Rudnickiej postanowił: 1. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Małgorzaty Rudnickiej, nr PESEL 90062002861, będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli w niżej podany sposób, uiszczając: a) na rzecz wierzyciela KIM FINANCE sp. z o.o.: 10 miesięcznych rat w kwocie po 177 (sto siedemdziesiąt siedem) złotych każda; b) na rzecz wierzyciela Nordecum sp. z o.o.: 10 miesięcznych rat w kwocie po 73 (siedemdziesiąt trzy) złote każda, przy czym wyżej określone raty planu spłaty płatne będą w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. obciążające upadłą Małgorzatę Rudnicką tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego w kwocie 7.452,20 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa i 20/100) złotych rozłożyć na 26 rat, w tym 25 rat po 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każda płatnych w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od jedenastego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie oraz dwudziesta szósta rata w wysokości 1.202,20 (tysiąc dwieście dwa i 20/100) złotych płatna w terminie do ostatniego dnia trzydziestego szóstego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 3. orzec, że po wykonaniu przez Małgorzatę Rudnicką planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Małgorzaty Rudnickiej, tj. przed dniem 10 sierpnia 2018 r., zostaną umorzone w 100%, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59137

Dodano: 2019-11-18 16:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mazur Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59139. Mazur Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 531/17, XIX GUp 213/19. [BMSiG-58723/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marka Mazura, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 531/17, XIX GUp 213/19, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie spółdzielczego prawa do miejsca postojowego nr 36 w garażu zbiorczym zlokalizowanym w Gdyni-Wielkim Kacku, stanowiący udział w wysokości 31/40 w Księdze Wieczystej GD1Y/00078863/2. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygn. akt XIX 213/19, X GUp 531/17. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59139

Dodano: 2019-11-18 16:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miłosz Stanisław Wacław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59140. Miłosz Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 394/19. [BMSiG-58768/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Miłosza, sygn. akt XIX GUp 394/19, sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości 1/2 w prawie własności do nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Leśnej 76 w miejscowości Jerzykowo, gm. Pobiedziska, województwo wielkopolskie, na którą składa się działka o numerze ewidencyjnym 347, o pow. 0,0878 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. PO1G/00057353/8, za cenę nie niższą niż 46.800,00 zł brutto. Wadium wynosi 4.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa, lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 roku w ww. Kancelarii Notarialnej o godz. 1030. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel.: 22/118-49-34 lub adresem e-mail: m.wolinska@jarosinski.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59140

Dodano: 2019-11-18 16:18:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Odzieżowo-Metalowa Spółdzielnia inwalidów w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59141. ODZIEŻOWO-METALOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W UPADŁOŚCI we Włocławku. KRS 0000046078. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt V GUp 167/18. [BMSiG-58869/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w sprawie o sygn. V GUp 167/18 postanowił zatwierdzić warunki przetargu zgodnie z treścią „Warunków przetargu” stanowiącego załącznik do wniosku syndyka z dnia 27 września 2019 r., na sprzedaż przedsiębiorstwa Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku jako całości, z tym ustaleniem, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 r., godzina 1300, sala 418, termin składania ofert i wpłaty wadium upływa z dniem 27 listopada 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59141

Dodano: 2019-11-18 16:19:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59142. Tomaszewski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 71/19. [BMSiG-58960/2019] Syndyk masy upadłości Jana Tomaszewskiego, sygn. akt XVIII GUp 71/19, obwieszcza o odwołaniu przetargu na sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Pana Tadeusza 12A, prowadzonego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59142

Dodano: 2019-11-18 16:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niziołek Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59143. Niziołek Olga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/18. [BMSiG-58909/2019] Syndyk masy upadłości Olgi Niziołek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 47/18 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sprzeda w trybie z wolnej ręki: - prawo współwłasności w wysokości 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 3248/7 o pow. 2.777 m2 , oznaczonej Księgą Wieczystą o numerze KW KI1A/00027714/9, usytuowanej przy ul. Kolejowej w Staszowie, gmina Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, - prawo współwłasności w wysokości 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 3248/1 o powierzchni 899 m2, oznaczonej Księgą Wieczystą o numerze KW KI1A/00029390/5, usytuowanej przy ul. Kolejowej w Staszowie, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 3248/7, za cenę nie mniejszą niż 20.250,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) - stanowiącą 25% wyceny. Oferty w formie pisemnej (papierowej lub elekronicznej) należy składać w terminie do 11 grudnia 2019 r., do godz. 1500 (liczy się data i godzina doręczenia oferty), na adres Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anny Garbacz, ul. Unruga 8, 25-228 Kielce. W przypadku złożenia ofert przez kilku oferentów syndyk przeprowadzi licytację ustną między oferentami w celu uzyskania najwyższej ceny w dniu otwarcia ofert, które nastąpi w dniu 11 grudnia 2019 r., godz. 1530, w Kancelarii Syndyka. Wyboru oferenta dokona syndyk w oparciu o kryterium najwyższej ceny. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w terminie 3 miesięcy od wyboru oferenta. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości jest dostępny na portalu dawro.pl oraz w Biurze Syndyka przy ul. Unruga 8, 25-228 Kielce. Z kancelarią syndyka można kontaktować się telefonicznie pod nr.: 509 453 990, 41 344 53 37 lub pocztą elektroniczną: biuro@syndykkielce.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59143

Dodano: 2019-11-18 16:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Różek Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59144. Różek Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 200/19. [BMSiG-58966/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Różek, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 200/19 informuje, że sporządzone zostało oraz przekazane dnia 3 października 2019 r. przez syndyka oszacowanie wraz z opisem składnika masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Bydgoszczy przy ulicy Szarych Szeregów 2C/59, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą Y1B/00145105/1. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza, na piśmie w dwóch egzemplarzach, zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59144

Dodano: 2019-11-18 16:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ślaska-Sawicka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59145. Ślaska-Sawicka Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 596/19. [BMSiG-58872/2019] Syndyk masy upadłości Anny Ślaskiej-Sawickiej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowym i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 596/19, na podstawie postanowienie z dnia 5 listopada 2019 roku Sędzia komisarz zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pęclin, w gminie Wiązowna, o powierzchni 2 125 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1O/00062121/2, udziału w wysokości 1/5 niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Zacisznej w Pęclinie, gm. Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1O/00062122/9, za cenę nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy); określić ponadto następujące warunki sprzedaży: zainteresowani mogą składać oferty w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do Kancelarii Syndyka Macieja Geromina ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa - decyduje data wpływu oferty do kancelarii. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą poczty elektronicznej: office@geromin.com MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59145

Dodano: 2019-11-18 16:23:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Węziak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59146. Węziak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 68/17. [BMSiG-58745/2019] Syndyk masy upadłości Krzysztofa Węziaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 68/17, ogłasza pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, opisanej w Księdze Wieczystej numer PL1M/00032895/5, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 7 000,00 zł. Oferty należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wypływu oferty do Sądu. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% wartości oszacowania. Wadium powinno być wpłacone również najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16.12.2019 r., o godzinie 1300, w sali 112, budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23. Z regulaminem przetargu oraz z oszacowaniem można się zapoznać w Biurze Syndyka w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kubsza 30, tel. 32 451 44 34. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59146

Dodano: 2019-11-18 16:24:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zakład produkcji Mrożonek FRYTKA Jagielski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 59147. Jagielski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Mrożonek FRYTKA Tadeusz Jagielski w upadłości likwidacyjnej w Górsku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/14. [BMSiG-58810/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Jagielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Mrożonek „Frytka” w Górsku w upadłości likwidacyjnej, V GUp 10/14, z SSR Marii Szymańskiej na SSR Katarzynę Karwowską. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59147

Dodano: 2019-11-18 16:35:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Władysław Więtczak REMOREX w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59148. Więtczak Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WŁADYSŁAW WIĘTCZAK REMOREX-KONSERWACJA ZABYTKÓW, REMONTY BUDOWLANE w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 722/19. [BMSiG-58961/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Więtczak Władysław REMOREX-Konserwacja Zabytków, Remonty Budowlane (PESEL 65032608598, NIP 5270154744, REGON 002201317) prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 722/19 Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 17 października 2019 roku zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej (działki leśnej) położonej w miejscowości Wysychy, w obrębie Wysychy, gminie Zabrodzie, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 247/24, o powierzchni 6250 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OS1W/00050706/01, za cenę nie niższą niż 20.000 zł. Zainteresowani mogą składać oferty w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do Kancelarii Syndyka Macieja Geromina, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, decyduje data wpływu oferty do kancelarii. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą poczty elektronicznej: office@geromin.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59148

Dodano: 2019-11-18 16:36:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zdziarski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59149. Zdziarski Łukasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 96/19. [BMSiG-58802/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Zdziarskiego - sygn. akt V GUp 96/19 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości upadłego, w postaci: - nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Duninów (powiat płocki, województwo mazowieckie) stanowiącej działkę o nr 56/2 o pow. 0,53 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr PL1G/00003666/3, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, o powierzchni użytkowej 445,62 m2 . W terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59149

Dodano: 2019-11-18 16:37:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zimak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59150. Zimak Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 129/19. [BMSiG-58708/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Zimak, PESEL nr 48122003022, sygn. akt VIII GUp 129/19, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 10 września 2019 r. opisu i oszacowania prawa wieczystego użytkowania i własności budynków przysługujących upadłej oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59150

Dodano: 2019-11-18 16:37:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Badura Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59151. Badura Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 91/18. [BMSiG-58898/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zofii Badury - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. V GUp 91/18, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, został złożony opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości Upadłej Zofii Badury - udziału w wysokości 1/2 prawa własności w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość na osiedlu Robotniczym 7 m. 3 w miejscowości Leszcze, objętym Księgą Wieczystą nr KW KI1P/00032496/7, oraz prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę nr 1043 w miejscowości Chroberz, w gminie Złota Pińczowska, objętej Księgą Wieczystą nr KI1P/00035676/4. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59151

Dodano: 2019-11-18 16:38:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Michałowski Marcin Usługi Rolnicze w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Inne

Poz. 59153. Michałowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michałowski Marcin Usługi Rolnicze w upadłości w Zwartówku. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 190/17/KK. [BMSiG-58984/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 27 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 190/17/KK w postępowaniu upadłościowym Marcina Michałowskiego - osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą pod nazwą Michałowski Marcin Usługi Rolnicze w upadłości, Zwartówko 18, 84-210 Choczewo; zatwierdził dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty w kwocie 2.900.000,00 zł złożonej przez Andrzeja Elendt na zakup prawa własności: 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 30, o powierzchni 4,98 ha, położonej w Łętowie, Gmina Choczewo, powiat wejherowski, objęta Księgą Wieczystą nr GD1W/00095811/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział Ksiąg Wieczystych; 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 46/32, powierzchni 78,7019 ha położona w Zwartowie, Gmina Choczewo, powiat wejherowski, objęta Księgą Wieczystą nr GD1W/00048246/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział Ksiąg Wieczystych; 3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 296, o powierzchni 27,27 ha, położonej w Tawęcinie, Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, objętej Księgą Wieczystą nr SL1L/00042530/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lęborku, Wydział Ksiąg Wieczystych. W terminie siedmiu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. Zażalenie należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając sygn. akt VI GUp 190/17/KK. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59153

Dodano: 2019-11-18 16:39:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stpicka Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59154. Stpicka Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1257/19. [BMSiG-58986/2019] Syndyk masy upadłości Ireny Stpickiej w upadłości likwidacyjnej informuje, że został ukończony i złożony opis i oszacowanie: udziału w 1/3 wartości lokalu mieszkalnego nr 88, o powierzchni użytkowej 30,39 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei Stanów Zjednoczonych 20B w Warszawie, składającego się z 1 pokoju, aneksu kuchennego, przedpokoju i łazienki z wc, usytuowanego na VII kondygnacji budynku, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w 3039/2043229 częściach, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr WA6M/00469685/9, stanowiący własność upadłej Ireny Stpickiej. Zarzuty na powyżej wymienione opisy i oszacowania można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z zaznaczeniem sygn. akt XIX GUp 1257/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59154

Dodano: 2019-11-18 16:40:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 59232. „POL-DRÓG GDAŃSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Gdańsku. KRS 0000025312. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt VI GRu 2/17. [BMSiG-58958/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika POL- -DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRu 2/17, na mocy art. 119 ust. 3 w związku z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku stwierdził, że na zgromadzeniu wierzycieli odbytym dnia 7.11.2019 roku został przyjęty układ z wierzycielami o następującej treści: 1) Wierzyciele dysponujący wierzytelnościami, których należność główna wynosi do 5.000,00 zł: (i) spłata 100% (słownie: stu procent) kwoty głównej wierzytelności, płatne w terminie 3 miesięcy (słownie: trzech miesięcy), począwszy od końca miesiąca, w którym zostanie opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Rejestrze Obwieszczeń informacja o zakończeniu postępowania układowego Pol-Dróg Gdańsk Sp. z o.o. w restrukturyzacji; (ii) umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego, jak i po dniu otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty oraz innych kosztów ubocznych, w tym np. zasądzonych kosztów postępowania, kosztów sądowych, kosztów egzekucji. 2) Wierzyciele, dysponujący wierzytelnościami, których należność główna wynosi od 5.000,01 zł do 15.000,00 zł: (i) spłata 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) kwoty głównej wierzytelności w następujących ratach: - 12 równych kwartalnych rat w wysokości 1/12 wierzytelności głównej pozostałej po umorzeniu każda, płatne co kwartał, na koniec każdego kwartału, pierwsza rata płatna na koniec 3-go miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu; (ii) umorzenie pozostałych 20% (słownie: dwudziestu procent) kwoty wierzytelności głównej; (iii) umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego, jak i po dniu otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty oraz innych kosztów ubocznych, w tym np. zasądzonych kosztów postępowania, kosztów sądowych, kosztów egzekucji. 3) Wierzyciele, dysponujący wierzytelnościami, których należność główna wynosi od 15.000,01 zł do 50.000,00 zł: (i) spłata 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) kwoty głównej wierzytelności w następujących ratach: - 16 równych kwartalnych rat w wysokości 1/16 wierzytelności głównej pozostałej po umorzeniu każda, płatne co kwartał, na koniec każdego kwartału, pierwsza rata płatna na koniec 4-go miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu; (ii) umorzenie pozostałych 40% (słownie: czterdziestu procent) kwoty wierzytelności głównej; (iii) umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego, jak i po dniu otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty oraz innych kosztów ubocznych, w tym np. zasądzonych kosztów postępowania, kosztów sądowych, kosztów egzekucji. 4) Wierzyciele, dysponujący wierzytelnościami, których należność główna wynosi od 50.000,01 zł do 1.000.000,00 zł: (i) spłata 40% (słownie: czterdzieści procent) kwoty wierzytelności głównej w następujących ratach: - 16 równych kwartalnych rat w wysokości 1/16 wierzytelności głównej pozostałej po umorzeniu każda, płatne co kwartał, na koniec każdego kwartału, pierwsza rata płatna na koniec 5-go miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu; (ii) umorzenie pozostałych 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) kwoty wierzytelności głównej; (iii) umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego, jak i po dniu otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty oraz innych kosztów ubocznych, w tym np. zasądzonych kosztów postępowania, kosztów sądowych, kosztów egzekucji. 5) Wierzyciele będący spółkami powiązanymi z „POL-DRÓG Gdańsk” sp. z o.o.: (i) spłata 100% (słownie: stu procent) kwoty wierzytelności głównej płatne w terminie 10 lat od końca miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, (ii) umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego, jak i po dniu otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty oraz innych kosztów ubocznych, w tym np. zasądzonych kosztów postępowania, kosztów sądowych, kosztów egzekucji; (iii) przy czym wierzyciele, którzy wyrażą zgodę na mniej korzystny sposób zaspokojenia niż ogół wierzycieli z tej grupy zostaną zaspokojeni poprzez: - spłatę 10% (słownie: dziesięciu procent) kwoty wierzytelności głównej płatne w terminie 10 lat - od końca miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu; - umorzenie pozostałych 90% (słownie: dziewięćdziesięciu procent) kwoty wierzytelności głównej; - w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego, jak i po dniu otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty oraz innych kosztów ubocznych, w tym np. zasądzonych kosztów postępowania, kosztów sądowych, kosztów egzekucji. 6) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku: (i) spłata 100% (słownie: stu procent) całości kwoty wierzytelności w części z mocy prawa objętej układem, płatne w następujących ratach: - 48 równych rat w wysokości 1/48 wierzytelności, płatne co miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego, pierwsza rata płatna na koniec 3-go miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 7) Wierzyciele dysponujący wierzytelnościami, których należność główna wynosi powyżej 1.000.000,01 zł: (i) spłata 100% kwoty wierzytelności wynikającej z tytułu kredytów udzielonych Dłużnikowi oraz z tytułu prowadzenia rachunków bankowych w części niezabezpieczonej rzeczowo; (ii) płatność rozłożona na miesięczne raty na okres 193 miesięcy, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec miesiąca stycznia 2020 roku, płatne w następujący sposób: a) w latach 2020-2023 rata w wysokości 6.000 zł miesięcznie; b) w latach 2024-2035 rata w wysokości 11.700,00 zł miesięcznie; c) w roku 2036, na koniec miesiąca stycznia 2036 roku - rata w wysokości pozostałej części wierzytelności. (iii) spłata wierzytelności z tytułu gwarancji i poręczeń za zobowiązania podmiotów innych niż Dłużnik - nastąpi (o ile dane zobowiązanie nie zostanie spłacone przez dłużnika osobistego Banku, za którego zobowiązania Spółka poręczyła lub dała gwarancję należytego wykonania), w 32 równych ratach półrocznych, płatnych (pierwsza rata), począwszy od upływu pół roku od spłaty ostatniej z rat, o których mowa w punkcie (ii) powyżej, każda półroczna rata w kwocie równej aż do spłaty pełnej kwoty zobowiązania. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu dotychczasowy nadzorca sądowy Pan Jacek Ryncarz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 372, obejmuje funkcje nadzorcy wykonania układu w trybie art. 171 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu ustala się jako 1,9 (jeden i dziewięćdziesiąt) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy pełnienia funkcji. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59232

Dodano: 2019-11-18 16:41:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 59233. „POL-DRÓG GDAŃSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Gdańsku. KRS 0000025312. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt VI GRu 2/17. [BMSiG-58965/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu układowym dłużnika POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRu 2/17, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku na podstawie art. 98 ust. 1 prawo restrukturyzacyjne zatwierdził uzupełniający spis wierzytelności sporządzony przez nadzorcę sądowego przedłożony w dniu 31 maja 2019 roku (k.1681) opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 29 lipca 2019 roku (k. 1747) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59233

Dodano: 2019-11-18 16:42:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TERFUR AGRO Sp. z o.o.

2019-07-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50094. „TERFUR AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA w Lotyniu. KRS 0000499627. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2014 r., sygn. akt XI GR 61/19, XI GRp 27/19. [BMSiG-49954/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 61/19: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika TERFUR AGRO Sp. z o.o. w Lotyniu, KRS 0000499627; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Marka Ślusarczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33; 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 5. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego; 6. kosztami postępowania w przedmiocie otwarcia postępowanie restrukturyzacyjnego obciążyć dłużnika; 7. wezwał dłużnika do wpłacenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu niniejszego postępowania zaliczki na koszty postępowania w kwocie 10.000 zł, pod rygorem umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 27/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50094

Dodano: 2019-11-18 16:48:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TERFUR AGRO Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50094. „TERFUR AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA w Lotyniu. KRS 0000499627. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2014 r., sygn. akt XI GR 61/19, XI GRp 27/19. [BMSiG-49954/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 61/19: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika TERFUR AGRO Sp. z o.o. w Lotyniu, KRS 0000499627; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Marka Ślusarczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33; 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 5. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego; 6. kosztami postępowania w przedmiocie otwarcia postępowanie restrukturyzacyjnego obciążyć dłużnika; 7. wezwał dłużnika do wpłacenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu niniejszego postępowania zaliczki na koszty postępowania w kwocie 10.000 zł, pod rygorem umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 27/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50094

Dodano: 2019-11-18 16:48:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TERFUR AGRO Sp. z o.o.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 59234. „TERFUR AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA w Lotyniu. KRS 0000499627 SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2014 r., sygn. akt XI GRp 27/19. [BMSiG-58934/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec TERFUR AGRO Sp. z o.o. w Lotyniu (KRS 0000499627), sygn. akt XI GRp 27/19, zawiadamia, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. zarządca złożył spis wierzytelności, który można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59234

Dodano: 2019-11-18 16:48:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

PINI BEEF Sp. z o.o.

2019-09-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50093. „PINI BEEF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Końskowoli. KRS 0000451538. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2013 r., sygn. akt IX GR 57/19. [BMSiG-49768/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt IX GR 57/19, w sprawie z wniosku PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli o otwarcie postępowania układowego PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskowoli postanowił: I. otworzyć postępowanie układowe PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli, ul. Żyrzyńska 44, 24-130 Końskowola, nr KRS 0000451538, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz nadzorcę sądowego w osobie Jakuba Ostrowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898, III. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w postępowaniu układowym PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie układowe PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania układowego (Dz. U. UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku), IV. kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania układowego PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli obciążyć dłużnika. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50093

Dodano: 2019-11-18 16:54:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

PINI BEEF Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50093. „PINI BEEF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Końskowoli. KRS 0000451538. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2013 r., sygn. akt IX GR 57/19. [BMSiG-49768/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt IX GR 57/19, w sprawie z wniosku PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli o otwarcie postępowania układowego PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Końskowoli postanowił: I. otworzyć postępowanie układowe PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli, ul. Żyrzyńska 44, 24-130 Końskowola, nr KRS 0000451538, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz nadzorcę sądowego w osobie Jakuba Ostrowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898, III. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w postępowaniu układowym PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie układowe PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania układowego (Dz. U. UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku), IV. kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania układowego PINI BEEF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskowoli obciążyć dłużnika. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50093

Dodano: 2019-11-18 16:55:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

BSD Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50096. BSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słubicach. KRS 0000377683. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2011 r., sygn. akt V GRp 2/17. [BMSiG-49779/2019] Ogłasza się o złożeniu przez nadzorcę wykonania układu sprawozdania za okres od 1.07.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz 1.11.2018 r. do 31.12.2018 r. na ręce Sędziego komisarza nadzorującego przyspieszone postępowanie układowe dłużnika w przyspieszonym postępowaniu układowym BSD Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Słubicach (KRS 0000377683), adres: Bohaterów Warszawy 3, w sprawie V GRp 2/17, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50096

Dodano: 2019-11-18 16:56:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

DOM M-4 Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50097. DOM M-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000488065. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2013 r., sygn. akt XV GRp 5/19. [BMSiG-49917/2019] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika DOM M-4 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy (KRS 0000488065), sygn. akt XV GRp 5/19, zarządził zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania zmiany układu na dzień 14 listopada 2019 r., godz. 900, sala 219 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10. W zgromadzeniu wierzycieli uczestniczą wierzyciele, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu. Głosują oni sumą wierzytelności, z jaką głosowali na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, pomniejszoną o kwoty otrzymane w ramach wykonania układu lub w wyniku zaspokojenia wierzytelności w inny sposób, z tym że w przypadku zaspokojenia przez osobę trzecią, która weszła w prawa zaspokojonego wierzyciela, osoba ta głosuje z sumą, w jakiej zaspokoiła wierzyciela. W zgromadzeniu wierzycieli mogą również uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności były sporne, a po przyjęciu układu zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. W zgromadzeniu wierzycieli nie mogą uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności zostały w całości zaspokojone. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy pod nadzorem Sędziego komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Głosy na piśmie należy przesłać do Sądu do dnia 8 listopada 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50097

Dodano: 2019-11-18 16:57:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Roman Fietz TOYOTA SERVICE

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50098. Fietz Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Fietz „Toyota Service” w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 16/18/WS. [BMSiG-49868/2019] Sygn. akt XI GRp 16/18/WS OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu w dniu 16 sierpnia 2019 r. przyspieszonego postępowania upadłościowego prowadzonego Romana Fietza (PESEL 64072403459) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service” (NIP 7810018857) w Poznaniu oraz zawiadamia o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu przez Łukasza Grabskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1220). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50098

Dodano: 2019-11-18 16:57:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ARKUS Biuro Projektowo-Doradcze marek Gachowski

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 50099. Gachowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARKUS - Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski w restrukturyzacji w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 4/19. [BMSiG-49823/2019] Sędzia komisarz informuje, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Marka Gachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARKUS - Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski w restrukturyzacji w Gliwicach (NIP 6311034180, REGON 272875740), prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą XII GRp 4/19, na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 30 lipca 2019 roku: 1. Zatwierdzono spis wierzytelności. 2. Układ nie został przyjęty w wyniku głosowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50099

Dodano: 2019-11-18 16:58:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

"Jankowski Tomasz"

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50100. Jankowski Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 6/17. [BMSiG-49843/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu przez nadzorcę wykonania układu w dniu 15 maja 2019 roku sprawozdania dot. wykonywania planu restrukturyzacyjnego i układu w przyspieszonym postępowaniu układowym częściowym dłużnika Tomasza Jankowskiego - sygn. akt XII GRp 6/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50100

Dodano: 2019-11-18 16:59:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

"Karpowicz-Jankowska Renata"

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50101. Karpowicz-Jankowska Renata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 7/17. [BMSiG-49851/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu przez nadzorcę wykonania układu w dniu 14 czerwca 2019 roku sprawozdania dot. wykonywania planu restrukturyzacyjnego i układu w przyspieszonym postępowaniu układowym częściowym dłużnika Renaty Karpowicz-Jankowskiej, sygn. akt XII GRp 7/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50101

Dodano: 2019-11-18 17:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w upadłości układowej

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 50102. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17. [BMSiG-49766/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, prowadzący przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Krakowskie Zakłady Garbarskie Spółka Akcyjna w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.07.2019 r. sygn. akt VIII GRp 7/17 zatwierdzono układ częściowy zawarty przez dłużnika z wierzycielem Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 27 czerwca 2019 roku o następującej treści : „1. Spłata wierzytelności w pełnej wysokości Sumy Układowej, która stanowi całkowite zobowiązanie wobec wierzyciela wchodzące do układu (należność główną, odsetki i inne koszty); 2. Rozłożenie wierzytelności na 96 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) miesięcznych Rat Układowych, każda stanowiąca iloczyn Sumy Układowej oraz wielkości wyrażonej procentowo w wysokości: - dla rat od 1 do 12 wynoszącej 0,5136% - dla rat od 13 do 36 wynoszącej 0,5778% - dla rat od 37 do 48 wynoszącej 0,6420% - dla rat od 49 do 76 wynoszącej 1,1171% - dla rat od 77 do 95 wynoszącej 2,0544% - dla raty 96 wynoszącej 1,9532%; 3. Pierwsza Rata Układowa płatna będzie do ostatniego dnia miesiąca listopada 2019 r., jednak nie wcześniej niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu; 4. Kolejne Raty Układowe płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca; 5. Dłużnik może dokonać spłaty Sumy Układowej w terminach wcześniejszych niż wynikających z pkt 4 powyżej; 6. Układ uznaje się za wykonany w chwili spłaty całej Sumy Układowej, niezależnie od liczby wypłaconych Rat Układowych.” Zgodnie z art. 165 ustawy Prawo restrukturyzacyjne na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50102

Dodano: 2019-11-18 17:01:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

OPTIMA SERVICE (dawniej ZASTAL TRANSPORT) Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 50103. OPTIMA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowej Soli. KRS 0000025940. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2001 r., sygn. akt V GRp 4/18. [BMSiG-49960/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia iż postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - OPTIMA SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Nowej Soli (poprzednia nazwa: Zastał Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra (sygnatura akt: V GRp 4/18) zatwierdził następujący układ przyjęty na zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2019 r. przez wierzycieli dłużnika OPTIMA SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Nowej Soli: Kategoria interesu I: wierzyciele, których suma wierzytelności nie przekracza 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) 1. spłatę 60% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otwarcia postępowania układowego w 36 ratach miesięcznych, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1.01.2020 r., 2. umorzenie dotychczasowych odsetek, kar umownych i kosztów postępowania egzekucyjnego. Kategoria interesu II: wierzyciele, których suma wierzytelności nie przekracza 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 1. spłatę 55% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otwarcia postępowania układowego w 36 ratach miesięcznych, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1.01.2020 r., 2. umorzenie dotychczasowych odsetek, kar umownych i kosztów postępowania egzekucyjnego. Kategoria interesu III: wierzyciele, których suma wierzytelności przekracza 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 1. spłatę 50% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otwarcia postępowania układowego w 36 ratach miesięcznych, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1.01.2020 r., 2. umorzenie dotychczasowych odsetek, kar umownych i kosztów postępowania egzekucyjnego. Kategoria interesu IV 1. spłatę 80% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otwarcia postępowania układowego w 36 ratach miesięcznych, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1.01.2020 r., 2. umorzenie dotychczasowych odsetek, kar umownych i kosztów postępowania egzekucyjnego. Kategoria interesu V: wierzyciele publicznoprawni spłatę należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia wymagalności i kosztami egzekucyjnymi w 48 ratach miesięcznych, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1.01.2020 r. Kategoria interesu VI: wierzyciele, których suma wierzytelności nie przekracza 500 zł (pięćset złotych) 1. spłatę 100% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia wymagalności i kosztami egzekucyjnymi do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu prawomocnego zatwierdzenia układu. 2. Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub też z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem. a) poszczególne wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach Kategorii Interesu, do której wierzytelności, będą należeć w dniu zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba że co innego wynika z propozycji układowych; b) postanowienia układu będą skuteczne z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, chyba że co innego wynika z układu; c) terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika; d) w zakresie, w jakim układ nie przewiduje zaspokojenia wierzytelności objętych układem na mocy wyraźnych propozycji układowych, wierzytelności poszczególnych wierzycieli objęte układem ulegają umorzeniu w całości, chyba że co innego wynika z propozycji układowych. Sąd określił, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu wynosi 14 dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tut. Sądu a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50103

Dodano: 2019-11-18 17:02:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PROBELL Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50104. PROBELL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000010620. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2001 r., sygn. akt VIII GRs 3/17. [BMSiG-49762/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 3 września 2019 r. zostało umorzone postępowanie sanacyjne prowadzone pod sygnaturą VIII GRs 3/17 wobec PROBELL Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000010620). W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia możliwe jest wniesienie zażalenia na powyższe postanowienie. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie jego upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50104

Dodano: 2019-11-18 17:03:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MAX-TECH Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50105. MAX-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000465543. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2013 r., sygn. akt X GRp 20/17. [BMSiG-47905/2019] Max-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - sygnatura akt X GRp 20/17. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 11 września 2019 nadzorca wykonania układu przyjętego w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez zgromadzenie wierzycieli Max-Tech Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000465543) i zatwierdzonego 4 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GRp 20/17) złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu, o którym mowa w art. 171 ustawy Prawo restrukturyzacyjne za okres od 16 maja 2019 r. - 31 lipca 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50105

Dodano: 2019-11-18 17:05:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED-MAR Sp. z o.o.

2019-09-12 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50106. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPEED-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stale. KRS 0000536127. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2014 r., sygn. akt V GR 19/19, V GRp 8/19. [BMSiG-49890/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 12 września 2019 roku otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do dłużnika Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED-MAR Sp. z o.o. z s. w Stale w restrukturyzacji, KRS 0000536127, sygn. akt V GR 19/19. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie: SSR Witolda Olecha oraz nadzorcę sądowego w osobie: Witolda Szczepaniaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1160. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Postępowanie jest prowadzone pod sygn. V GRp 8/19. Zgodnie z brzmieniem art. 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50106

Dodano: 2019-11-18 17:09:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED-MAR Sp. z o.o.

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50106. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPEED-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stale. KRS 0000536127. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2014 r., sygn. akt V GR 19/19, V GRp 8/19. [BMSiG-49890/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 12 września 2019 roku otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do dłużnika Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED-MAR Sp. z o.o. z s. w Stale w restrukturyzacji, KRS 0000536127, sygn. akt V GR 19/19. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie: SSR Witolda Olecha oraz nadzorcę sądowego w osobie: Witolda Szczepaniaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1160. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Postępowanie jest prowadzone pod sygn. V GRp 8/19. Zgodnie z brzmieniem art. 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50106

Dodano: 2019-11-18 17:09:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Tomczak Jarosław BOMIS

2019-06-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50107. Tomczak Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomczak Jarosław Bomis w Lesznie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 45/19, XI GRp 21/19. [BMSiG-49944/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 45/19 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Jarosława Tomczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomczak Jarosław Bomis, ul. Leśna 1 C, 64-100 Leszno, NIP 6971030610. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczył nadzorcę sądowego BR Restrukturyzacja sp. z o.o. w Poznaniu, w której licencje doradcy restrukturyzacyjnego posiadają Małgorzata Bętkowska (nr licencji 1072) i Izabela Rajczyk (nr licencji 906), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wskazał, że otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 21/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50107

Dodano: 2019-11-18 17:13:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Tomczak Jarosław BOMIS

2019-09-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50107. Tomczak Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomczak Jarosław Bomis w Lesznie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 45/19, XI GRp 21/19. [BMSiG-49944/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 45/19 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Jarosława Tomczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomczak Jarosław Bomis, ul. Leśna 1 C, 64-100 Leszno, NIP 6971030610. Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczył nadzorcę sądowego BR Restrukturyzacja sp. z o.o. w Poznaniu, w której licencje doradcy restrukturyzacyjnego posiadają Małgorzata Bętkowska (nr licencji 1072) i Izabela Rajczyk (nr licencji 906), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wskazał, że otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 21/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 188/2019 (5827) z dnia 27 września 2019 r. → Pozycja 50107

Dodano: 2019-11-18 17:13:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Sp. z o.o.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 59235. CEDRUS HURTOWNIA OGRODNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Brzeziu k. Sulechowa. KRS 0000555111. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GRp 1/19 [BMSiG-58843/2019] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra (sygnatura akt V GRp 1/19), zawiadamia, że zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 18 października 2019 r. oraz zawiadamia o wyznaczonym terminie rozprawy na dzień 13 grudnia 2019 r., godzina 1000, budynek Sądu Rejonowego, pl. Słowiański 12, w celu rozpoznania układu przez Sąd. Postanowieniem z dnia 18 października 2019 r. sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z s. w Brzeziu stwierdził przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 października 2019 r. układu o następującej treści: Dłużnik proponuje zawarcie układu na następujących warunkach wraz z podziałem na kategorie interesów: Kategoria interesu I Grupa I: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej przekraczającej kwotę 3.000 zł (trzech tysięcy złotych). W stosunku do tych wierzycieli dłużnik proponuje: - spłatę należności głównych w wysokości 50%; - umorzenie w całości należności ubocznych - zadłużenia z tytułu odsetek (powstałych przed i po otwarciu postępowania układowego), kosztów windykacji i kosztów dochodzenia roszczeń, w tym wynikających z art. 10 ustawy z dnia 8.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; - spłatę zredukowanych należności w równych 120 ratach miesięcznych, płatnych po upływie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Kategoria interesu II Grupa II: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej nieprzekraczającej kwotę 3.000 zł (trzech tysięcy złotych). W stosunku do tych wierzycieli dłużnik proponuje: - spłatę należności głównych w wysokości 50%; - umorzenie w całości należności ubocznych - zadłużenia z tytułu odsetek (powstałych przed i po otwarciu postępowania układowego), kosztów windykacji i kosztów dochodzenia roszczeń, w tym wynikających z art. 10 ustawy z dnia 08.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; - spłatę zredukowanych należności w równych 24 ratach miesięcznych, płatnych po upływie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Kategoria interesu III Grupa III: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. W stosunku do tego wierzyciela dłużnik proponuje: - spłatę należności głównej w 100% oraz umorzenie zadłużenia z tytułu odsetek (powstałych przed i po otwarciu postępowania układowego), w równych 60 ratach miesięcznych, płatnych po upływie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Kategoria interesu IV Grupa IV: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze. W stosunku do tego wierzyciela dłużnik proponuje: - spłatę należności w 100% w równych 12 ratach miesięcznych, płatnych po upływie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59235

Dodano: 2019-11-18 17:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

"Grześkowiak Bogusław"

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 59236. Grześkowiak Bogusław prowadzący gospodarstwo rolne w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 6/18. [BMSiG-58743/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRp 6/18 w postępowaniu przyspieszonym dłużnika Bogusława Grześkowiaka prowadzącego gospodarstwo rolne w Jarocinie, NIP 6171576974, nadzorca wykonania układu złożył w dniu 7.10.2019 r. sprawozdanie za okres od 1.06.2019 r. - 31.08.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59236

Dodano: 2019-11-18 17:23:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 59237. Jakubowski Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Financial Advice Przemysław Jakubowski w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 20/19. [BMSiG-58819/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego dla Przemysława Jakubowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Creative Financial Advice Przemysław Jakubowski (PESEL 87012706838) z siedzibą w Poznaniu zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze XI GRp 20/19 postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 25 września 2019 roku zatwierdzono spis wierzytelności oraz że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 9 października 2019 r. przyjęto układ o treści: Grupa 1 - wierzyciele, których wierzytelności główne nie przekraczają 10.000 zł, inni niż wierzyciele z grupy 3: a) spłata wierzytelności głównej w 70% (siedemdziesięciu procentach), b) umorzenie: i. 30% (trzydzieści procent) wierzytelności głównej, ii. odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych za okres do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, iii. wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności głównej, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych oraz innych kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, c) spłata nastąpi w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach, d) pierwsza rata płatna w terminie do 5 dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, e) pozostałe 47 (czterdzieści siedem) rat płatnych będzie co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca, Grupa 2 - wierzyciele, których wierzytelności główne przekraczają 10.000 zł, inni niż wierzyciele z grupy 3: a) spłata wierzytelności głównej w 70% (siedemdziesięciu procentach), b) umorzenie: i. 30% (trzydzieści procent) wierzytelności głównej, ii. odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych za okres do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, iii. wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności głównej, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych oraz innych kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, c) spłata nastąpi w 72 (siedemdziesięciu dwóch) równych miesięcznych ratach, d) pierwsza rata płatna w terminie do 25 dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, e) pozostałe 71 (siedemdziesiąt jeden) rat płatnych będzie co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, Grupa 3 - wierzyciele publicznoprawni, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: a) spłata wszystkich wierzytelności w 100% (stu procentach), b) spłata nastąpi w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach, c) pierwsza rata płatna w terminie do 25 dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, d) pozostałe 47 (czterdzieści siedem) rat płatnych będzie co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca. Poucza się, że uczestnicy postępowania mogą zgłosić zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia przyjęcia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59237

Dodano: 2019-11-18 17:24:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

JURASSIC SALMON Sp. z o.o.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 59238. JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dreżewie. KRS 0000462155. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt XII GRs 5/18. [BMSiG-58899/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 roku zatwierdzono plan restrukturyzacyjny złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 18 lutego 2019 roku uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2019 roku. Nadto w związku ze złożeniem przez zarządcę w dniu 6 czerwca 2019 roku spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Jurassic Salmon spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Dreżewie, sygn. akt XII GRs 5/18, Sędzia komisarz ogłasza o prawie przeglądania spisu przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do spisu wierzytelności na podstawie art. 91 i 92 Prawa restrukturyzacyjnego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59238

Dodano: 2019-11-18 17:25:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

"Andrzej Kalita"

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 59239. Kalita Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kalita w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRs 9/19. [BMSiG-58967/2019] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Andrzeja Kality prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kalita, NIP 5261239808 (XIX GRs 9/19), ogłasza, że 4 listopada 2019 r. został sporządzony spis wierzytelności, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59239

Dodano: 2019-11-18 17:25:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gawlik Tomasz wspólnik Fermy Drobiu Motyliński & Gawlik s.c.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 59240. Gawlik Tomasz i Motyliński Kazimierz wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Fermy Drobiu Motyliński & Gawlik spółka cywilna w Ciółkówku. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GReu 1/19, V GRp 1/18. [BMSiG-58847/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku Sąd uchylił układ zawarty przez dłużników Tomasza Gawlika i Kazimierza Motylińskiego - wspólników spółki cywilnej Fermy Drobiu Motyliński & Gawlik spółka cywilna w Ciółkówku z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 grudnia 2018 r., zatwierdzony postanowieniem sądu z dnia 16 stycznia 2019 r. Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu - w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59240

Dodano: 2019-11-18 17:26:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Motyliński Kazimierz wspólnik Fermy Drobiu Motyliński & Gawlik s.c.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 59240. Gawlik Tomasz i Motyliński Kazimierz wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Fermy Drobiu Motyliński & Gawlik spółka cywilna w Ciółkówku. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GReu 1/19, V GRp 1/18. [BMSiG-58847/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku Sąd uchylił układ zawarty przez dłużników Tomasza Gawlika i Kazimierza Motylińskiego - wspólników spółki cywilnej Fermy Drobiu Motyliński & Gawlik spółka cywilna w Ciółkówku z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 grudnia 2018 r., zatwierdzony postanowieniem sądu z dnia 16 stycznia 2019 r. Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu - w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59240

Dodano: 2019-11-18 17:27:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ireneusz Machuta IMKOP Firma Usług Wielobranżowych

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 59241. Machuta Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IMKOP Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta w Ciecholewach. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 8/18. [BMSiG-58808/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 8/18. Sędzia Komisarz po rozpoznaniu w dniu 29.10.2019 r. sprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym Ireneusza Machuta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych postanawia: 1. Na mocy art. 97 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zatwierdzić spis wierzytelności Ireneusza Machuta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych sporządzony w niniejszym postępowaniu, złożony w dniu dzisiejszym (29 października 2019 r.), z tym zastrzeżeniem, że wykreślić wierzytelność Gminy Czarne, gdyż wierzyciel poinformował Sąd, że nie jest wierzycielem. 2. Na mocy art. 120 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, stwierdzić przyjęcie układu w toku przyspieszonego postępowania układowego Ireneusza Machuta, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta następującej treści: Utworzenie pięciu grup wierzycieli według poniższych kryteriów: Grupa I - w skład której wchodzą wierzyciele nie wymienieni w grupach III-V, posiadający na dzień wszczęcia postępowania wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi w wysokości nie większej niż 10.000,00 złotych, Grupa II - w skład której wchodzą wierzyciele nie wymienieni w grupach III-V, posiadający na dzień wszczęcia postępowania wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi w wysokości większej niż 10.000,00 złotych, Grupa III - osoby powiązane z dłużnikiem - dla celów niniejszego postępowania za osoby powiązane z dłużnikiem uważa się: małżonkę, wstępnych, zstępnych Grupa IV - jednostki samorządu terytorialnego, Grupa V - ZUS i inne podmioty publicznoprawne. Propozycja spłaty wierzytelności dla grup I, II, III i IV przewiduje umorzenie odsetek i wszelkich innych należności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania jak i po jego otwarciu. Grupa V spłacona byłaby wraz z należnościami ubocznymi. Biorąc powyższe pod uwagę propozycja układowa przedstawia się następująco: Grupa I - jednorazowa spłata 100% wartości wierzytelności w zakresie należności głównej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, Grupa II - spłata zredukowanej do 90% wartości wierzytelności w zakresie należności głównej, w 60 ratach miesięcznych, począwszy od 3-go miesiąca, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne, Grupa III - spłata zredukowanej do 60% wartości wierzytelności w zakresie należności głównej, w 60 ratach miesięcznych, począwszy od 12-go miesiąca, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne, Grupa IV - jednorazowa spłata 100% wartości wierzytelności w zakresie należności głównej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne, Grupa V - spłata 100% wartości wierzytelności w 18 ratach miesięcznych, począwszy od 3-go miesiąca, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne. Sędzia komisarz zawiadomił, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się 19 listopada 2019 r., godz. 1200, sala B65. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59241

Dodano: 2019-11-18 17:28:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Hubert Lorych Firma Handlowo Usługowa

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 59242. Lorych Hubert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hubert Lorych Firma Handlowo Usługowa w Machcinie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 13/19. [BMSiG-58848/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sędziego komisarza z dnia 10 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRp 13/19 w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego dla Huberta Lorycha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hubert Lorych Firma Handlowo Usługowa z siedzibą w Machcinie (PESEL: 79071305770) na podstawie art. 97 ust. 1 pr. rest. zatwierdził złożony przez nadzorcę sądowego spis wierzytelności w brzmieniu ustalonym spisami uzupełniającymi z dnia 16.06.2019 r. i 21.08.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59242

Dodano: 2019-11-18 17:29:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 59243. „POL-DRÓG GDAŃSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Gdańsku. KRS 0000025312. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt VI GRu 2/17, VI GRk 12/18, VI GRk 13/18. [BMSiG-58971/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika POL- -DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRu 2/17, postanowieniem z dnia 30 lipca 2019 roku, na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności sporządzony przez nadzorcę sądowego przedłożony w dniu 23 maja 2018 roku, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 sierpnia 2018 roku, w zakresie nieobjętym nierozpoznanym prawomocnie sprzeciwem wniesionym przez Daniela Jesionek, zarejestrowanego pod sygn. GRk 11/18, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian wynikających z prawomocnie rozpoznanych sprzeciwów pod sygn. akt VI GRk 12/18 i GRk 13/18 oraz treści postanowienia z dnia 15 maja 2019 roku odnoszącego się do pozycji 211 spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59243

Dodano: 2019-11-18 17:29:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SATIS GROUP S.A.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 59244. SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000286369. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2007 r., sygn. akt XIX GRp 13/19. [BMSiG-58897/2019] Zarządzeniem z dnia 27 września 2019 r. Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym Satis Group S.A. w Warszawie (KRS nr 0000286369), sygnatura akt XIX GRp 13/19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 2 grudnia 2019 r., godz. 1420, sala 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, wskazując, iż przedmiotem głosowania są propozycje układowe złożone przez dłużnika. Sąd wskazuje również, iż głosować można ustnie w toku wyznaczonego posiedzenia bądź za pośrednictwem kart do głosowania dołączonych do zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli, jednak głos na karcie należy oddać nie później niż do 22 listopada 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59244

Dodano: 2019-11-18 17:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zakład Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 59245. ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB - CHOJNICE” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Chojnicach. KRS 0000078076. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt VI GRp 12/17. [BMSiG-59006/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu prowadzonym wobec dłużnika ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB - CHOJNICE” SPÓŁKA AKCYJNA, sygn. akt VI GRp 12/17, przez Sławomira Bohdziewicz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 256). Nadzorca wykonania układu dłużnika ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB - CHOJNICE” SPÓŁKA AKCYJNA, złożył do akt sprawy VI GRp 12/17 sprawozdania za okres do 30.09.2019 roku dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59245

Dodano: 2019-11-18 17:31:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

COMPUTEC S.A.

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 59246. COMPUTEC SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzinie. KRS 0000126382. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-58790/2019] OBWIESZCZENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Nadzorca wykonania układu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA. - sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, wobec dłużnika CompuTec SA. z siedzibą w Świebodzinie (KRS 0000126382), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/17 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, I (pierwsze) sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 27 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59246

Dodano: 2019-11-18 17:31:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 59247. Maliszewska Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska w Olszewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 4/19. [BMSiG-58853/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Agnieszki Maliszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidulanego gospodarstwa rolnego pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska w Olszewie”, PESEL 76031014820, sygn. akt V GRp 4/19, w dniu 30.10.2019 r. został zatwierdzony spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 17.07.2019 r skorygowanego w dniu 30.10.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59247

Dodano: 2019-11-18 17:33:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu

Poz. 59248. Maliszewska Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska w Olszewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 4/19. [BMSiG-58865/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Agnieszki Maliszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidulanego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska w Olszewie, PESEL 76031014820, sygn. akt V GRp 4/19, postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. odmówiono zatwierdzenia układu. Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku. Zgodnie z art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego poucza, że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59248

Dodano: 2019-11-18 17:33:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bednarek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59291. Bednarek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 774/19, XVIII GUp 1253/19. [BMSiG-59288/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XVIII GU 774/19 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Bednarka (numer PESEL: 74011500792), wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Zacharzewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1173), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w zgłoszeniach należy wskazać sygnaturę postępowania upadłościowego XVIII GUp 1253/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59291

Dodano: 2019-11-19 12:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bednarek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59291. Bednarek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 774/19, XVIII GUp 1253/19. [BMSiG-59288/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XVIII GU 774/19 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Bednarka (numer PESEL: 74011500792), wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Zacharzewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1173), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w zgłoszeniach należy wskazać sygnaturę postępowania upadłościowego XVIII GUp 1253/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59291

Dodano: 2019-11-19 12:00:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bieniek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59292. Bieniek Dawid. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 203/19, V GUp 161/19. [BMSiG-59264/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 203/19 postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku, ogłosił upadłość Dawida Bieńka (PESEL 85070812838), zamieszkałego: ul. Wolności 27/1, 09-100 Płońsk - obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 161/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59292

Dodano: 2019-11-19 12:01:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bieniek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59292. Bieniek Dawid. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 203/19, V GUp 161/19. [BMSiG-59264/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 203/19 postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku, ogłosił upadłość Dawida Bieńka (PESEL 85070812838), zamieszkałego: ul. Wolności 27/1, 09-100 Płońsk - obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 161/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59292

Dodano: 2019-11-19 12:01:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bieńkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59293. Bieńkowska Maria. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/19, V GUp 90/19. [BMSiG-59226/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 października 2019 r., w sprawie V GU 77/19, ogłosił upadłość Marii Bieńkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Krętej 39A/7, 65-100 Zielona Góra, numer PESEL 94090311300. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Anne Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 90/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 90/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59293

Dodano: 2019-11-19 12:02:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bieńkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59293. Bieńkowska Maria. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/19, V GUp 90/19. [BMSiG-59226/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 października 2019 r., w sprawie V GU 77/19, ogłosił upadłość Marii Bieńkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Krętej 39A/7, 65-100 Zielona Góra, numer PESEL 94090311300. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Anne Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 90/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 90/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59293

Dodano: 2019-11-19 12:02:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dawidziak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59294. Dawidziak Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 340/19, XIV GUp 254/19. [BMSiG-59204/2019] Sygn. akt XIV GU 340/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku ogłosił upadłość Tomasza Dawidziaka, numer PESEL 74052604611, zamieszkałego w Zduńskiej Woli przy ulicy Podbipięty 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Golczyk-Król, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 322. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 254/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59294

Dodano: 2019-11-19 12:03:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dawidziak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59294. Dawidziak Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 340/19, XIV GUp 254/19. [BMSiG-59204/2019] Sygn. akt XIV GU 340/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku ogłosił upadłość Tomasza Dawidziaka, numer PESEL 74052604611, zamieszkałego w Zduńskiej Woli przy ulicy Podbipięty 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Golczyk-Król, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 322. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 254/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59294

Dodano: 2019-11-19 12:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chrzanowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59295. Chrzanowska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 597/19, XIX GUp 1320/19. [BMSiG-59215/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 597/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Teresy Chrzanowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 76 lok. 35 (kod pocztowy: 02-018), PESEL 49021803900; 2. określić, że Teresa Chrzanowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1320/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59295

Dodano: 2019-11-19 12:04:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chrzanowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59295. Chrzanowska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 597/19, XIX GUp 1320/19. [BMSiG-59215/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 597/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Teresy Chrzanowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 76 lok. 35 (kod pocztowy: 02-018), PESEL 49021803900; 2. określić, że Teresa Chrzanowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1320/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59295

Dodano: 2019-11-19 12:04:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cichocka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59296. Cichocka Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 825/19, XVIII GUp 1252/19. [BMSiG-59097/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku, w sprawie o sygn. akt XVIII GU 825/19, ogłosił upadłość Joanny Cichockiej, zamieszkałej w Warszawie (02-968) przy ul. Przyczółkowej 35, PESEL 83071100686, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 864). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1252/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59296

Dodano: 2019-11-19 12:05:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cichocka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59296. Cichocka Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 825/19, XVIII GUp 1252/19. [BMSiG-59097/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku, w sprawie o sygn. akt XVIII GU 825/19, ogłosił upadłość Joanny Cichockiej, zamieszkałej w Warszawie (02-968) przy ul. Przyczółkowej 35, PESEL 83071100686, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 864). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1252/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59296

Dodano: 2019-11-19 12:05:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Drzewiecka Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59298. Drzewiecka Irena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 230/19, V GUp 166/19. [BMSiG-59302/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 230/19 postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Drzewieckiej (PESEL 56070400842), zamieszkałej pod adresem: ul. Nowy Rynek 14/29, 09-400 Płock - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 166/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59298

Dodano: 2019-11-19 12:06:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Drzewiecka Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59298. Drzewiecka Irena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 230/19, V GUp 166/19. [BMSiG-59302/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 230/19 postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Drzewieckiej (PESEL 56070400842), zamieszkałej pod adresem: ul. Nowy Rynek 14/29, 09-400 Płock - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 166/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59298

Dodano: 2019-11-19 12:06:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Feluś Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59299. Feluś Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1197/19, XVIII GU 253/19. [BMSiG-59024/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1197/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 roku, sygnatura akt XVIII GU 253/19, ogłosił upadłość Marka Feluś (PESEL 85031407097), zamieszkałego w Milanówku przy ul. Poleskiej 7, 05-822 Milanówek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XVIII GUp 1197/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59299

Dodano: 2019-11-19 12:07:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Feluś Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59299. Feluś Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1197/19, XVIII GU 253/19. [BMSiG-59024/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1197/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 roku, sygnatura akt XVIII GU 253/19, ogłosił upadłość Marka Feluś (PESEL 85031407097), zamieszkałego w Milanówku przy ul. Poleskiej 7, 05-822 Milanówek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XVIII GUp 1197/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59299

Dodano: 2019-11-19 12:07:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filipiak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59300. Filipiak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1180/19, XVIII GUp 1259/19. [BMSiG-59026/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1180/19 ogłosił upadłość Adama Filipiaka, zamieszkałego w Warszawie (02-496) przy ul. Bolesława Śmiałego 1 lok. 3, PESEL: 88122407518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1259/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59300

Dodano: 2019-11-19 12:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filipiak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59300. Filipiak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1180/19, XVIII GUp 1259/19. [BMSiG-59026/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1180/19 ogłosił upadłość Adama Filipiaka, zamieszkałego w Warszawie (02-496) przy ul. Bolesława Śmiałego 1 lok. 3, PESEL: 88122407518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1259/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59300

Dodano: 2019-11-19 12:08:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Fojtášek Lila w upadłości likwidacyjnej

2019-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59301. Fojtášek Lila. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 72/19, V GUp 85/19. [BMSiG-59210/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 72/19 ogłosił upadłość Lilii Fojtášek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Jesionowej 2C/3, 65-950 Zielona Góra, numer PESEL 58040512241. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 973. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 85/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 85/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59301

Dodano: 2019-11-19 12:09:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Fojtášek Lila w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59301. Fojtášek Lila. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 72/19, V GUp 85/19. [BMSiG-59210/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 72/19 ogłosił upadłość Lilii Fojtášek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Jesionowej 2C/3, 65-950 Zielona Góra, numer PESEL 58040512241. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 973. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 85/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 85/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59301

Dodano: 2019-11-19 12:09:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fudali Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59302. Fudali Alina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 289/19, V GUp 484/19. [BMSiG-59231/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24.10.2019 r., sygn. akt V GU 289/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Aliny Fudali, zam.: Drohobyczka, PESEL 57032502484, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 484/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59302

Dodano: 2019-11-19 12:10:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fudali Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59302. Fudali Alina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 289/19, V GUp 484/19. [BMSiG-59231/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24.10.2019 r., sygn. akt V GU 289/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Aliny Fudali, zam.: Drohobyczka, PESEL 57032502484, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 484/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59302

Dodano: 2019-11-19 12:10:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jackowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59303. Jackowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 654/19, XIX GUp 1337/19. [BMSiG-59084/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 654/19 ogłosił upadłość Włodzimierza Jackowskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 28A m. 24, 00-714 Warszawa, PESEL 58091009695, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1337/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1337/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59303

Dodano: 2019-11-19 12:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jackowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59303. Jackowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 654/19, XIX GUp 1337/19. [BMSiG-59084/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 654/19 ogłosił upadłość Włodzimierza Jackowskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 28A m. 24, 00-714 Warszawa, PESEL 58091009695, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1337/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1337/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59303

Dodano: 2019-11-19 12:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kaplar Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59304. Kaplar Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 220/19. [BMSiG-59256/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 220/19, ogłosił upadłość Anny Kaplar, zamieszkałej w Byczynie, PESEL 77042502742, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka w osobie Jarosława Stańca (nr licencji 1193). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59304

Dodano: 2019-11-19 12:12:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kaplar Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59304. Kaplar Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 220/19. [BMSiG-59256/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 220/19, ogłosił upadłość Anny Kaplar, zamieszkałej w Byczynie, PESEL 77042502742, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka w osobie Jarosława Stańca (nr licencji 1193). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59304

Dodano: 2019-11-19 12:12:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Karasińska-Przybylska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59305. Karasińska-Przybylska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 228/19 of, VI GUp 157/19 of. [BMSiG-59067/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 16 października 2019 r., została ogłoszona upadłość dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Małgorzaty Karasińskiej-Przybylskiej, zamieszkałej: ul. Moniuszki 9/2, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 62092201109, sygn. akt VI GU 228/19 of - obejmującą likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera - nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. VI GUp 157/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59305

Dodano: 2019-11-19 12:13:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Karasińska-Przybylska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59305. Karasińska-Przybylska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 228/19 of, VI GUp 157/19 of. [BMSiG-59067/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 16 października 2019 r., została ogłoszona upadłość dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Małgorzaty Karasińskiej-Przybylskiej, zamieszkałej: ul. Moniuszki 9/2, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 62092201109, sygn. akt VI GU 228/19 of - obejmującą likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera - nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. VI GUp 157/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59305

Dodano: 2019-11-19 12:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Keller Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59306. Keller Dariusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 356/19 „of”. [BMSiG-59173/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 6 listopada 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 356/19 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Dariusza Kellera, zamieszkałego: 21-040 Świdnik, ul. Racławicka 3 m. 52, PESEL 78061004930, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Dariusza Kellera w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233); III. wezwać wierzycieli upadłego Dariusza Kellera, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Dariusza Kellera, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59306

Dodano: 2019-11-19 12:14:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Keller Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59306. Keller Dariusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 356/19 „of”. [BMSiG-59173/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 6 listopada 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 356/19 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Dariusza Kellera, zamieszkałego: 21-040 Świdnik, ul. Racławicka 3 m. 52, PESEL 78061004930, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Dariusza Kellera w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233); III. wezwać wierzycieli upadłego Dariusza Kellera, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Dariusza Kellera, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59306

Dodano: 2019-11-19 12:14:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kłudczyński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59307. Kłudczyński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1251/19. [BMSiG-59283/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Pawła Kłudczyńskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Szulborskiej 8 m. 161, 01-452 Warszawa (PESEL 7710120051) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Janusza Woźnickiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 672). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1251/19. Informuje się, iż Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59307

Dodano: 2019-11-19 12:15:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kłudczyński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59307. Kłudczyński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1251/19. [BMSiG-59283/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Pawła Kłudczyńskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Szulborskiej 8 m. 161, 01-452 Warszawa (PESEL 7710120051) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Janusza Woźnickiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 672). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1251/19. Informuje się, iż Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59307

Dodano: 2019-11-19 12:15:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kleczkowski Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59308. Kleczkowski Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1028/19, XVIII GUp 1245/19. [BMSiG-59305/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 4 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 1028/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Bartłomieja Kleczkowskiego, zamieszkałego: 01-046 Warszawa, ul. Niska 27 lok. 31, PESEL 88042809111; 2. określić, że Bartłomiej Kleczkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1245/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59308

Dodano: 2019-11-19 12:18:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kleczkowski Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59308. Kleczkowski Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1028/19, XVIII GUp 1245/19. [BMSiG-59305/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 4 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 1028/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Bartłomieja Kleczkowskiego, zamieszkałego: 01-046 Warszawa, ul. Niska 27 lok. 31, PESEL 88042809111; 2. określić, że Bartłomiej Kleczkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1245/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59308

Dodano: 2019-11-19 12:18:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołton Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59309. Kołton Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 552/19, XVIII GUp 1261/19. [BMSiG-59054/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 552/19: - ogłosił upadłość Huberta Kołtona (PESEL 82061505971), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 02-972) przy al. Rzeczypospolitej 29A m. 90, - określił, iż Hubert Kołton jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, - wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Łukasz Grzechnika oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), - określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1261/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59309

Dodano: 2019-11-19 12:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołton Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59309. Kołton Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 552/19, XVIII GUp 1261/19. [BMSiG-59054/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 552/19: - ogłosił upadłość Huberta Kołtona (PESEL 82061505971), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 02-972) przy al. Rzeczypospolitej 29A m. 90, - określił, iż Hubert Kołton jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, - wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Łukasz Grzechnika oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), - określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1261/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59309

Dodano: 2019-11-19 12:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kornacki Bogumił w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59310. Kornacki Bogumił. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 230/19, XIV GUp 267/19. [BMSiG-59021/2019] Sygn. akt XIV GU 230/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Bogumiła Kornackiego, zamieszkałego w Konstantynowie Łódzkim, PESEL 68092605899 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 267/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59310

Dodano: 2019-11-19 12:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kornacki Bogumił w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59310. Kornacki Bogumił. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 230/19, XIV GUp 267/19. [BMSiG-59021/2019] Sygn. akt XIV GU 230/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Bogumiła Kornackiego, zamieszkałego w Konstantynowie Łódzkim, PESEL 68092605899 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 267/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59310

Dodano: 2019-11-19 12:20:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krynicka Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59311. Krynicka Kamila. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 413/19, XIV GUp 265/19. [BMSiG-59016/2019] Sygn. akt XIV GU 413/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Kamili Krynickiej, zamieszkałej w Łodzi, PESEL 78120306742, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 265/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59311

Dodano: 2019-11-19 12:21:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krynicka Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59311. Krynicka Kamila. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 413/19, XIV GUp 265/19. [BMSiG-59016/2019] Sygn. akt XIV GU 413/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Kamili Krynickiej, zamieszkałej w Łodzi, PESEL 78120306742, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 265/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59311

Dodano: 2019-11-19 12:21:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuśnierz Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59312. Kuśnierz Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1197/19, XVIII GUp 1264/19. [BMSiG-59075/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1197/19 ogłosił upadłość Jadwigi Kuśnierz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bartyckiej 65D, 00-716 Warszawa, PESEL 55061305704, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1264/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądowego Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1264/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59312

Dodano: 2019-11-19 12:22:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuśnierz Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59312. Kuśnierz Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1197/19, XVIII GUp 1264/19. [BMSiG-59075/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1197/19 ogłosił upadłość Jadwigi Kuśnierz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bartyckiej 65D, 00-716 Warszawa, PESEL 55061305704, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1264/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądowego Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1264/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59312

Dodano: 2019-11-19 12:22:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Lichman Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59313. Lichman Jan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 450/19 „of”. [BMSiG-59091/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. ogłosił upadłość Jana Lichmana, zamieszkałego w Łęcznej, ul. Szkolna 2/7, 21-010 Łęczna, PESEL 36053005198, jako osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej (sygn. akt IX GU 450/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jana Lichtmana w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Jana Lichmana ze główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Jana Lichmana, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jana Lichmana, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59313

Dodano: 2019-11-19 12:23:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Lichman Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59313. Lichman Jan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 450/19 „of”. [BMSiG-59091/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. ogłosił upadłość Jana Lichmana, zamieszkałego w Łęcznej, ul. Szkolna 2/7, 21-010 Łęczna, PESEL 36053005198, jako osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej (sygn. akt IX GU 450/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jana Lichtmana w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Jana Lichmana ze główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Jana Lichmana, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jana Lichmana, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59313

Dodano: 2019-11-19 12:23:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Marcinowicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59314. Marcinowicz Łukasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 281/19, VIII GUp 221/19. [BMSiG-59230/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 281/19 postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Marcinowicza, zam.: 15-342 Białystok, ul. Zapiecek 23, PESEL 88010418039, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądów polskich wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 221/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59314

Dodano: 2019-11-19 12:24:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Marcinowicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59314. Marcinowicz Łukasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 281/19, VIII GUp 221/19. [BMSiG-59230/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 281/19 postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Marcinowicza, zam.: 15-342 Białystok, ul. Zapiecek 23, PESEL 88010418039, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądów polskich wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 221/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59314

Dodano: 2019-11-19 12:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Miklaszewska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59315. Miklaszewska Edyta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 257/19 „of”, VII GUp 163/19 „of”. [BMSiG-59221/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Edyty Miklaszewskiej, zamieszkałej w Kołobrzegu, ul. Świętego Wojciecha 12/32, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 79031710840; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 163/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59315

Dodano: 2019-11-19 12:25:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Miklaszewska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59315. Miklaszewska Edyta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 257/19 „of”, VII GUp 163/19 „of”. [BMSiG-59221/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Edyty Miklaszewskiej, zamieszkałej w Kołobrzegu, ul. Świętego Wojciecha 12/32, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 79031710840; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 163/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59315

Dodano: 2019-11-19 12:25:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Murzyński Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59316. Murzyński Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 253/19 of, V GUp 185/19 of. [BMSiG-59027/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 253/19 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego: Leszka Murzyńskiego, zam. w Opolu (45-047), PESEL 52092506731 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn oraz syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 185/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59316

Dodano: 2019-11-19 12:26:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Murzyński Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59316. Murzyński Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 253/19 of, V GUp 185/19 of. [BMSiG-59027/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 253/19 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego: Leszka Murzyńskiego, zam. w Opolu (45-047), PESEL 52092506731 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn oraz syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 185/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59316

Dodano: 2019-11-19 12:26:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Piórkowska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59318. Piórkowska Marianna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 216/19, V GUp 164/19. [BMSiG-59304/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 216/19 postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Marianny Piórkowskiej (PESEL: 44032606027), zamieszkałej pod adresem: ul. Na Skarpie 7/53, 09-400 Płock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 164/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59318

Dodano: 2019-11-19 12:27:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Piórkowska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59318. Piórkowska Marianna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 216/19, V GUp 164/19. [BMSiG-59304/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 216/19 postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Marianny Piórkowskiej (PESEL: 44032606027), zamieszkałej pod adresem: ul. Na Skarpie 7/53, 09-400 Płock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 164/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59318

Dodano: 2019-11-19 12:27:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Piórkowski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59319. Piórkowski Kazimierz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 217/19, V GUp 163/19. [BMSiG-59306/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 217/19 postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Piórkowskiego (PESEL: 42111408054), zamieszkałego pod adresem: ul. Na Skarpie 7/53, 09-400 Płock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 163/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59319

Dodano: 2019-11-19 12:28:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Piórkowski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59319. Piórkowski Kazimierz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 217/19, V GUp 163/19. [BMSiG-59306/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 217/19 postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Piórkowskiego (PESEL: 42111408054), zamieszkałego pod adresem: ul. Na Skarpie 7/53, 09-400 Płock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 163/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59319

Dodano: 2019-11-19 12:28:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przybylska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59320. Przybylska Marianna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1248/19. [BMSiG-59296/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Marianny Przybylskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 15 m. 4, 03-352 Warszawa (PESEL 50081916684) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Janusza Woźnickiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 672). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1248/19. Informuje się, iż Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59320

Dodano: 2019-11-19 12:29:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przybylska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59320. Przybylska Marianna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1248/19. [BMSiG-59296/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Marianny Przybylskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 15 m. 4, 03-352 Warszawa (PESEL 50081916684) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Janusza Woźnickiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 672). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1248/19. Informuje się, iż Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59320

Dodano: 2019-11-19 12:29:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Radzik-Szwedowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59321. Radzik-Szwedowska Marta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 454/19, V GUp 488/19. [BMSiG-59160/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 29 października 2019 r., sygn. akt V GU 454/19, została ogłoszona upadłość Dłużniczki: Marty Radzik-Szwedowskiej, zam.: Pustynia, numer PESEL 84111006825 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura - nr lic. 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 488/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59321

Dodano: 2019-11-19 12:30:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Radzik-Szwedowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59321. Radzik-Szwedowska Marta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 454/19, V GUp 488/19. [BMSiG-59160/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 29 października 2019 r., sygn. akt V GU 454/19, została ogłoszona upadłość Dłużniczki: Marty Radzik-Szwedowskiej, zam.: Pustynia, numer PESEL 84111006825 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura - nr lic. 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 488/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59321

Dodano: 2019-11-19 12:30:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sawicki Tomasz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59322. Sawicki Tomasz Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/19, VIII GUp 219/19. [BMSiG-59289/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 272/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Sawickiego, PESEL 79010100837, zam. Komunalna 10A, 07-202 Wyszków, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 219/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59322

Dodano: 2019-11-19 12:31:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sawicki Tomasz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59322. Sawicki Tomasz Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/19, VIII GUp 219/19. [BMSiG-59289/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 272/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Sawickiego, PESEL 79010100837, zam. Komunalna 10A, 07-202 Wyszków, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 219/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59322

Dodano: 2019-11-19 12:31:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sobczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59324. Sobczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 232/19, XIV GUp 266/19. [BMSiG-59025/2019] Sygn. akt XIV GU 232/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Katarzyny Sobczyk, zamieszkałej w miejscowości Bielawki, PESEL 79042315908, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 266/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59324

Dodano: 2019-11-19 12:32:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sobczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59324. Sobczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 232/19, XIV GUp 266/19. [BMSiG-59025/2019] Sygn. akt XIV GU 232/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Katarzyny Sobczyk, zamieszkałej w miejscowości Bielawki, PESEL 79042315908, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 266/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59324

Dodano: 2019-11-19 12:32:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sobolska-Skopp Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59325. Sobolska-Skopp Izabela. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 5/19, VIII GUp 292/19. [BMSiG-59143/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 5/19, ogłosił upadłość Izabeli Sobolskiej-Skopp (numer PESEL 75121001201), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kossaka 5/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 292/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59325

Dodano: 2019-11-19 12:33:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sobolska-Skopp Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59325. Sobolska-Skopp Izabela. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 5/19, VIII GUp 292/19. [BMSiG-59143/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 5/19, ogłosił upadłość Izabeli Sobolskiej-Skopp (numer PESEL 75121001201), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kossaka 5/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 292/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59325

Dodano: 2019-11-19 12:33:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczepek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59326. Szczepek Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 468/19, V GU 356/19. [BMSiG-59014/2019] Postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 356/19, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanawia: I. ogłosić upadłość Andrzeja Szczepka, zam.: Zabłotce, numer PESEL 70112908914, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie sędziego Lucyny Sroki, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, nr licencji 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 468/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59326

Dodano: 2019-11-19 12:34:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczepek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59326. Szczepek Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 468/19, V GU 356/19. [BMSiG-59014/2019] Postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 356/19, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanawia: I. ogłosić upadłość Andrzeja Szczepka, zam.: Zabłotce, numer PESEL 70112908914, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie sędziego Lucyny Sroki, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl, nr licencji 788, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 468/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59326

Dodano: 2019-11-19 12:34:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szponar Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59327. Szponar Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 657/19, XIX GUp 1335/19. [BMSiG-59271/2019] Postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 657/19 ogłosił upadłość Ryszarda Szponara - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. F. Płaskowickiej 46 m. 52, 02-778 Warszawa, PESEL 55021005334. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Wojciech Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie, w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego - komisarza SSR Piotra Kędzierskiego na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1335/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59327

Dodano: 2019-11-19 12:35:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szponar Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59327. Szponar Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 657/19, XIX GUp 1335/19. [BMSiG-59271/2019] Postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 657/19 ogłosił upadłość Ryszarda Szponara - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. F. Płaskowickiej 46 m. 52, 02-778 Warszawa, PESEL 55021005334. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Wojciech Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie, w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego - komisarza SSR Piotra Kędzierskiego na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 1335/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59327

Dodano: 2019-11-19 12:35:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szwedzińska-Sikorska Maja w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59328. Szwedzińska-Sikorska Maja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 936/19, XVIII GUp 1269/19. [BMSiG-59236/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 936/19: 1. ogłosił upadłość Mai Szwedzińskiej-Sikorskiej, zamieszkałej w Józefosławiu (kod pocztowy 05-509) przy ul. Nad Strumykiem 10 lok. 1 (PESEL 75040900661); 2. określił, że Maja Szwedzińska-Sikorska jest osobą fizyczną nieprowadzącej działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt XVIII GUp 1269/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59328

Dodano: 2019-11-19 12:36:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szwedzińska-Sikorska Maja w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59328. Szwedzińska-Sikorska Maja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 936/19, XVIII GUp 1269/19. [BMSiG-59236/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 936/19: 1. ogłosił upadłość Mai Szwedzińskiej-Sikorskiej, zamieszkałej w Józefosławiu (kod pocztowy 05-509) przy ul. Nad Strumykiem 10 lok. 1 (PESEL 75040900661); 2. określił, że Maja Szwedzińska-Sikorska jest osobą fizyczną nieprowadzącej działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt XVIII GUp 1269/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59328

Dodano: 2019-11-19 12:36:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Świętochowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59329. Świętochowski Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 928/19/6, X GUp 176/19/6. [BMSiG-59113/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 listopada 2019 r., sygn. akt X GU 928/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Świętochowskiego, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL: 80012710997, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Ireneusza Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 176/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 176/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59329

Dodano: 2019-11-19 12:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Świętochowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59329. Świętochowski Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 928/19/6, X GUp 176/19/6. [BMSiG-59113/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 listopada 2019 r., sygn. akt X GU 928/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Świętochowskiego, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL: 80012710997, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Ireneusza Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 176/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 176/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59329

Dodano: 2019-11-19 12:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Turska Antonina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59330. Turska Antonina. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 357/19 „of”. [BMSiG-59121/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. ogłosił upadłość Antoniny Turskiej, zamieszkałej w miejscowości Gołąbki 27, 21-400 Łuków, PESEL 47011713086, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 357/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Antoniny Turskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Antoniny Turskiej ze główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Antoniny Turskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Antoniny Turskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Beaty Pytki- -Sochal numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 866. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59330

Dodano: 2019-11-19 12:38:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Turska Antonina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59330. Turska Antonina. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 357/19 „of”. [BMSiG-59121/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. ogłosił upadłość Antoniny Turskiej, zamieszkałej w miejscowości Gołąbki 27, 21-400 Łuków, PESEL 47011713086, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 357/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Antoniny Turskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Antoniny Turskiej ze główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Antoniny Turskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Antoniny Turskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Beaty Pytki- -Sochal numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 866. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59330

Dodano: 2019-11-19 12:38:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wicha Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59331. Wicha Magdalena. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 219/19of. [BMSiG-59525/2019] Postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Magdaleny Wicha o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Magdaleny Wichy, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Niedziałkowskiego 26 lokal 68/70 (numer PESEL 66101610508) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Wojciecha Karwata, III. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Kołątaja, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 487, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59331

Dodano: 2019-11-19 12:39:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wicha Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59331. Wicha Magdalena. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 219/19of. [BMSiG-59525/2019] Postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Magdaleny Wicha o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Magdaleny Wichy, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Niedziałkowskiego 26 lokal 68/70 (numer PESEL 66101610508) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Wojciecha Karwata, III. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Kołątaja, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 487, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59331

Dodano: 2019-11-19 12:39:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wołowicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59332. Wołowicz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 224/19, VIII GUp 223/19. [BMSiG-59265/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Krzysztofa Wołowicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), sygn. akt VIII GU 224/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Wołowicza, zamieszkałego: 15-215 Białystok, ul. Marii Konopnickiej 7 m. 21, PESEL 81022112254, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości J K J Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 223/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59332

Dodano: 2019-11-19 12:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wołowicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59332. Wołowicz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 224/19, VIII GUp 223/19. [BMSiG-59265/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Krzysztofa Wołowicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), sygn. akt VIII GU 224/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Wołowicza, zamieszkałego: 15-215 Białystok, ul. Marii Konopnickiej 7 m. 21, PESEL 81022112254, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości J K J Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 223/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59332

Dodano: 2019-11-19 12:40:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wroniak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59333. Wroniak Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 591/19, V GUp 476/19. [BMSiG-59012/2019] Postanowieniem z dnia 21 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 591/19 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłej Małgorzaty Wroniak, zam. w Pakoszówce, numer PESEL 77121715447 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl - numer licencji 788; IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 476/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59333

Dodano: 2019-11-19 12:41:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wroniak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59333. Wroniak Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 591/19, V GUp 476/19. [BMSiG-59012/2019] Postanowieniem z dnia 21 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 591/19 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłej Małgorzaty Wroniak, zam. w Pakoszówce, numer PESEL 77121715447 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Dietl - numer licencji 788; IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 476/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59333

Dodano: 2019-11-19 12:41:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żelazek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59334. Żelazek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 750/19, XVIII GUp 1232/19. [BMSiG-59212/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 750/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Żelazek, zamieszkałego w Ślężanach, ul. Słoneczna 14 (kod pocztowy: 05-252), PESEL: 59062809991; 2. określić, że Krzysztof Żelazek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GUp 1232/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59334

Dodano: 2019-11-19 12:43:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żelazek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59334. Żelazek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 750/19, XVIII GUp 1232/19. [BMSiG-59212/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 750/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Żelazek, zamieszkałego w Ślężanach, ul. Słoneczna 14 (kod pocztowy: 05-252), PESEL: 59062809991; 2. określić, że Krzysztof Żelazek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GUp 1232/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59334

Dodano: 2019-11-19 12:43:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymański Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59335. Szymański Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1250/19. [BMSiG-59276/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Karola Szymańskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa (PESEL: 87062403297), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Janusza Woźnickiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 672). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1250/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59335

Dodano: 2019-11-19 12:44:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymański Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59335. Szymański Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1250/19. [BMSiG-59276/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Karola Szymańskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa (PESEL: 87062403297), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Janusza Woźnickiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 672). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1250/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59335

Dodano: 2019-11-19 12:44:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

DAMNAT LOGISTIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59336. „DAMNAT LOGISTIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000518487. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2014 r., sygn. akt IX GUp 77/17. [BMSiG-59139/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego DAMNAT LOGISTIC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (sygn. akt IX GUp 77/17) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 13 września 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59336

Dodano: 2019-11-19 12:44:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Andreasik Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59337. Andreasik Aleksandra. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 255/18. [BMSiG-59293/2019] W toku postępowania upadłościowego Aleksandry Andreasik, zam.: Sośnica (PESEL 57122003604), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 255/18). Każdy zainteresowany może przeglądnąć drugą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59337

Dodano: 2019-11-19 12:44:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

IMA-TRANS Izabella Augustyn w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59338. Augustyn Izabella prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IMA-TRANS Izabella Augustyn w Polanowie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 4/19. [BMSiG-59195/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Izabelli Augustyn, sygn. akt VII GUp 4/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędziemu komisarzowi drugie i trzecie uzupełnienie listy wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59338

Dodano: 2019-11-19 12:45:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bąk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59339. Bąk Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 19/19. [BMSiG-59189/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Teresy Bąk, PESEL 43102203968, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 19/19, Syndyk Masy Upadłości w dniu 2 października złożył Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59339

Dodano: 2019-11-19 12:45:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bartczak Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59340. Bartczak Bogdan. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 280/18/WS. [BMSiG-59205/2019] Syndyk masy upadłości w prowadzonym postępowaniu upadłościowym Bogdana Bartczaka, zamieszkałego w Kole, nr PESEL 61052208419, sygnatura akt XI GUp 280/18/WS, zawiadamia, że w dniu 23 września 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter - wejście przez pokój 45) przy ul. Młyńskiej 1A, w godzinach, poniedziałek od 745 do 18, wtorek-piątek od 745 do 1515. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59340

Dodano: 2019-11-19 12:45:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bielecka Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59341. Bielecka Janina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 61/19/6. [BMSiG-59117/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Janiny Bieleckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej numer PESEL: 48050916405, w sprawie o sygn. akt X GUp 61/19/6 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2019 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59341

Dodano: 2019-11-19 12:45:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bieńkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59342. Bieńkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1005/19. [BMSiG-59240/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Katarzyny Bieńkowskiej (jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1005/19), została sporządzona w dniu 12 listopada 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadła może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59342

Dodano: 2019-11-19 12:46:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bieńkowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59343. Bieńkowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 52/19. [BMSiG-59169/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Łukasza Bieńkowskiego (PESEL 80041809437), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GUp 52/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59343

Dodano: 2019-11-19 12:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Boboń Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59344. Boboń Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 55/19/9. [BMSiG-59020/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Bobonia (numer PESEL 82081516977) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 55/19/9), syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59344

Dodano: 2019-11-19 12:46:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59345. Brzozowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 661/19. [BMSiG-59090/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Brzozowskiej, PESEL 72070101484, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 661/19 dawniej X GUp 904/18) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 9.09.2019 r. IV uzupełniającą listę wierzytelności i w dn. 22.10.2019 r. V uzupełniającą listę wierzytelności. Listy wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadła jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59345

Dodano: 2019-11-19 12:46:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czajka Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59346. Czajka Zdzisława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 716/19, X GUp 1024/18. [BMSiG-59151/2019] Zdzisława Czajka zamieszkała w Warszawie, PESEL 64052711305, sygn. akt XIX GUp 716/19 (d. X GUp 1024/18). Syndyk masy upadłości Zdzisławy Czajki (PESEL 64052711305), zamieszkałej w Warszawie (nieprowadzącej działalności gospodarczej), niniejszym informuje, że 25 września 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, zaś 31 października 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności. Lista może być przeglądana w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Tomasz Kaczorowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59346

Dodano: 2019-11-19 12:46:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Człapiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59347. Człapiński Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 76/19. [BMSiG-59011/2019] Sygn. akt XIV GUp 76/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 30.07.2019 r. syndyk masy upadłości Pawła Człapińskiego, numer PESEL 75072106457, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 76/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59347

Dodano: 2019-11-19 12:47:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czostkiewicz Patryk w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59348. Czostkiewicz Patryk. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-59268/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Patryka Czostkiewicza (PESEL 93100101379) w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 60/19, Syndyk w dniu 21.10.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składała oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59348

Dodano: 2019-11-19 12:47:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dudek Albert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59349. Dudek Albert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1040/19. [BMSiG-59307/2019] Obwieszcza się, że w dniu 31 października 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Alberta Dudek, zamieszkałego: Warszawa 02-336, ul. Włochowska 25 lok. 33, PESEL 86042103495 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 1040/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59349

Dodano: 2019-11-19 12:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

1. Dydycz Dorota, 2. Dydycz Tomasz wspólnicy Corbel s.c. Tomasz Dydycz, Dorota Dydycz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59350. Dydycz Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 800/19. [BMSiG-59196/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, została sporządzona i w dniu 9 października 2019 r. złożona Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Doroty Dydycz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 800/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59350

Dodano: 2019-11-19 12:47:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grzebyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59351. Grzebyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 189/19. [BMSiG-59274/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Zbigniewa Grzebyk, zam. Jarosław (PESEL: 67021910512), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 189/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59351

Dodano: 2019-11-19 12:48:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gabrych Konrad w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59352. Gabrych Konrad. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 86/19. [BMSiG-59258/2019] Sygn. akt XIV GUp 86/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Konrada Gabrycha, PESEL 63012302137 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 86/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59352

Dodano: 2019-11-19 12:48:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Garncarek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59353. Garncarek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 475/19. [BMSiG-59217/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Garncarek, PESEL 55121107022, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 475/19), syndyk sporządził i w dniu 5 sierpnia 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59353

Dodano: 2019-11-19 12:48:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Integer S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59354. INTEGER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000095345. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 44/12. [BMSiG-59134/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Integer S.A. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu (nr KRS 0000095345), sygn. akt VIII GUp 44/12, ogłasza, że została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59354

Dodano: 2019-11-19 12:49:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jastrzębski Antoni Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59355. Jastrzębski Antoni Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/19. [BMSiG-59299/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Antoniego Stanisława Jastrzębskiego (PESEL 50010318770), w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 58/19, syndyk w dniu 14.10.2019 r. złożył listę wierzytelności oraz w dniu 23.10.2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składała oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59355

Dodano: 2019-11-19 12:49:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Juszczak Bogumiła Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59356. Juszczak Bogumiła Bożena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 151/18. [BMSiG-59254/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Bożeny Juszczak (PESEL 58100406923) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 151/18, Syndyk w dniu 21.10.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59356

Dodano: 2019-11-19 12:49:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Krawczyk Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59357. Krawczyk Wiktor. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 284/19. [BMSiG-59126/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłego Wiktora Krawczyka, zam.: Grabiny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 284/19, ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256 - 258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59357

Dodano: 2019-11-19 12:49:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karpeta Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59358. Karpeta Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 260/18 of. [BMSiG-59159/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Karpety, numer PESEL 87022606610, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 260/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 6-7, Zw 6-7), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 13 czerwca 2019 r. i 12 września 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59358

Dodano: 2019-11-19 12:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Korejwo Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59359. Korejwo Janusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 191/19. [BMSiG-59063/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 8.11.2019 roku przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janusza Korejwo, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 86021313637, sygn. akt VIII GUp 191/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59359

Dodano: 2019-11-19 12:50:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotkowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59360. Kotkowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1064/19. [BMSiG-59213/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Marka Kotkowskiego (sygn. akt XIX GUp 1064/19), w dniu 8 października 2019 r. złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59360

Dodano: 2019-11-19 12:50:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łapińska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59361. Łapińska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 801/19. [BMSiG-59022/2019] Sygn. akt XVIII GUp 801/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Doroty Łapińskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 801/19, ogłasza, iż dnia 4 listopada 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Karol Łagowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59361

Dodano: 2019-11-19 12:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kuczeba Piotr Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59362. Kuczeba Piotr Wiktor. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 54/19. [BMSiG-59273/2019] Sygn. akt XIV GUp 54/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 23.08.2019 r. syndyk masy upadłości Piotra Wiktora Kuczeby, numer PESEL 84022215958, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, natomiast w dniu 18.09.2019 r. syndyk złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listy te można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 54/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59362

Dodano: 2019-11-19 12:51:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kulińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59363. Kulińska Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/19. [BMSiG-59049/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Joanny Kulińskiej (PESEL 76091015582), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 99/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej - Roberta Sczendzina, ul. Kamińskiego 1a, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59363

Dodano: 2019-11-19 12:51:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewandowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59364. Lewandowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1114/19. [BMSiG-59285/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że syndyk w dniu 21.10.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Lewandowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Warszawie przy ul. gen. Fieldorfa- -Nila 10A/16, PESEL 75030601325, sygn. akt XVIII GUp 1114/19. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59364

Dodano: 2019-11-19 12:51:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwasiborska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59365. Kwasiborska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 161/19. [BMSiG-59261/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kwasiborskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Uhowie przy ul. Kościelnej 4, 18-100 Uhowo, numer PESEL 85081604482, zawiadamia, że w dniu 30.10.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103 (VIII GUp 161/19). W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59365

Dodano: 2019-11-19 12:51:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mad-Dom Gursz Marczak Szurpit Sp. j. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59366. MAD-DOM GURSZ, MARCZAK, SZURPIT SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Budzyniu. KRS 0000145558. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2003 r., sygn. akt XI GUp 19/14. [BMSiG-59197/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego MAD DOM - Gursz, Marczak, Szurpit Spółka jawna z siedzibą w miejscowości Budzyń, KRS 0000145558, sygnatura akt XI GUp 19/14 zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 19 marca 2019 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59366

Dodano: 2019-11-19 12:52:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Malinowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59367. Malinowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 77/19. [BMSiG-59235/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 25.07.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, a w dniu 4.10.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Malinowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. J. K. Puchalskiego 126/2, PESEL 80031215662, sygn. akt VIII GUp 77/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59367

Dodano: 2019-11-19 12:52:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mancewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59368. Mancewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 107/19. [BMSiG-59294/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 28.10.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (Zw2, Zw3, Zw5, Zw6, Zw7) w postępowaniu upadłościowym dot. Katarzyny Mancewicz, PESEL 93101705381, sygn. akt GUp 107/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59368

Dodano: 2019-11-19 12:52:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Matyasik Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59369. Matyasik Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 79/19/9. [BMSiG-59041/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Matyasik (numer PESEL 84010713907), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn.akt X GUp 79/19/9), syndyk masy upadłości w dniu 22.10.2019 r. złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59369

Dodano: 2019-11-19 12:52:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Miczulis Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59370. Miczulis Ryszard. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 57/19 of. [BMSiG-59272/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzanym wobec Ryszarda Miczulisa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 57/19 of, zawiadamia, że została sporządzona i złożona do Sądu lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego Komisarza, odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59370

Dodano: 2019-11-19 12:53:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowacki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59371. Nowacki Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1128/19. [BMSiG-59303/2019] Obwieszcza się, że w dniu 29 października 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Nowackiego, zamieszkałego: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 29B m. 27, PESEL 77092200898, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 1128/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59371

Dodano: 2019-11-19 12:53:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nykiel Teofila w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59372. Nykiel Teofila. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 219/19. [BMSiG-59072/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Teofili Nykiel, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 219/19), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59372

Dodano: 2019-11-19 12:53:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietrzak Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59373. Pietrzak Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 893/19. [BMSiG-59037/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Pietrzaka w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 893/19, syndyk sporządził i w dniu 21 października 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59373

Dodano: 2019-11-19 12:53:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pajtak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59374. Pajtak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 158/19 of. [BMSiG-59155/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Pajtaka, numer PESEL 37110908513, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 158/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1 - 6, Zw 1 - 6), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 20 września 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59374

Dodano: 2019-11-19 12:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59375. Perkowski Janusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 46/19. [BMSiG-59228/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 31.10.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Janusza Perkowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 1/60, PESEL 47062903272, sygn. akt VIII GUp 46/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59375

Dodano: 2019-11-19 12:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pośniak Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59376. Pośniak Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1162/19. [BMSiG-59070/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Roberta Pośniaka zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 73101700937 (sygn. akt XIX GUp 1162/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 4.11.2019 r. listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 256 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59376

Dodano: 2019-11-19 12:54:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Prokop Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59377. Prokop Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 17/19. [BMSiG-59013/2019] XIV GUp 17/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Prokop, PESEL 37052007501 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 17/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59377

Dodano: 2019-11-19 12:54:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pyzel Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59378. Pyzel Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 923/19. [BMSiG-59202/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 5 września 2019 r. złożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności oraz sporządzona i w dniu 7 października 2019 r. złożona Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Artura Pyzela osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 923/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59378

Dodano: 2019-11-19 12:54:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rybka Ludwik w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59379. Rybka Ludwik. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 105/19 „of”. [BMSiG-59009/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Ludwika Rybki, sygn. akt VII GUp 105/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 23 października 2019 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłego, skorygowaną następnie pismem z dnia 30 października 2019 r. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59379

Dodano: 2019-11-19 12:55:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rzepka Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59380. Rzepka Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 98/16. [BMSiG-59229/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 98/16 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Rzepki (Rzepka), syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59380

Dodano: 2019-11-19 12:55:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Siejka Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59381. Siejka Wanda. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/19. [BMSiG-59180/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Wandy Siejka, zam.: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wierzbowa 2b/13, sygn. akt V GUp 67/19, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59381

Dodano: 2019-11-19 12:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Skrodzka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59382. Skrodzka Izabela. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 126/19. [BMSiG-59133/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Izabeli Skrodzkiej, zamieszkałej w Złotowie, nr PESEL 79072016185, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 126/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 4 października 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59382

Dodano: 2019-11-19 12:55:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sochacka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59383. Sochacka Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1062/19. [BMSiG-59077/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 14 listopada 2019 listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiesławy Sochackiej, zamieszkałej w Pruszkowie, sygn. akt XIX GUp 1062/19. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59383

Dodano: 2019-11-19 12:56:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sokołowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59384. Sokołowska Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 82/19/9. [BMSiG-59068/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Sokołowskiej (numer PESEL 70062612127), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 82/19/9), syndyk masy upadłości w dniu 16.10.2019 r. złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59384

Dodano: 2019-11-19 12:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sokołowski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59385. Sokołowski Czesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/19. [BMSiG-59163/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 2 października 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Czesława Sokołowskiego (nr PESEL 54020307539), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 40/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59385

Dodano: 2019-11-19 12:56:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Stańczak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59386. Stańczak Ryszard. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 63/19, VIII GUp 106/19. [BMSiG-59291/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 23 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 63/19, ogłaszającego upadłość Ryszarda Stańczaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 23 września 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59386

Dodano: 2019-11-19 12:56:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Strug Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59387. Strug Aneta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 32/19. [BMSiG-59047/2019] Sygn. akt XIV GUp 32/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anety Strug, PESEL 79101301567, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59387

Dodano: 2019-11-19 12:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Strychalska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59388. Strychalska Danuta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/19 of. [BMSiG-59039/2019] Zarządzeniem z dnia 12 listopada 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Danuty Strychalskiej ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59388

Dodano: 2019-11-19 12:57:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szoma Nadia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59389. Szoma Nadia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 9/19 of. [BMSiG-59135/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Nadii Szomy, nr PESEL 74072202682, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 9/19 of), ogłasza, że sporządzona została trzecia uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 4, Zw 4), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 października 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59389

Dodano: 2019-11-19 12:57:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szymerowski Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59390. Szymerowski Stefan. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 111/16. [BMSiG-59211/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. została sporządzona przez syndyka i przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stefana Szymerowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości - obejmującej likwidację majątku. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 111/16, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sadu, każdy zainteresowany - zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59390

Dodano: 2019-11-19 12:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Świątek Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59391. Świątek Janina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 33/15. [BMSiG-59206/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janiny Świątek (PESEL 57021311888), będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 33/15, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59391

Dodano: 2019-11-19 12:57:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Walkiewicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59392. Walkiewicz Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 195/19. [BMSiG-59262/2019] XIV GUp 195/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zofii Walkiewicz, PESEL 51051407841, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 195/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59392

Dodano: 2019-11-19 12:58:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wąsik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59393. Wąsik Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 585/19. [BMSiG-59185/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Piotra Wąsik (nr PESEL 60032903339), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Abrahama 2b m. 31 (sygn. akt XVIII GUp 585/19, poprzednia sygn. akt X GUp 959/18), ogłasza, że w dniu 31 października 2019 r. została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59393

Dodano: 2019-11-19 12:58:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wierzchowski Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59394. Wierzchowski Damian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 76/19/9. [BMSiG-59044/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Damiana Wierzchowskiego (numer PESEL 87011309230) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 76/19/9), syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59394

Dodano: 2019-11-19 12:58:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grabowska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59395. Grabowska Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 217/18. [BMSiG-59182/2019] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 31 października 2019 r. przez syndyka lista wierzytelności upadłej Wiesławy Grabowskiej, nr PESEL 55090100860 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 217/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59395

Dodano: 2019-11-19 12:58:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Witman Mirosław Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59396. Witman Mirosław Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 835/19, X GUp 51/19. [BMSiG-59015/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Mirosława Krzysztofa Witmana w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 835/19 (poprzednio X GUp 51/19), została sporządzona i przekazana w dniu 28 października 2019 r. do Sędziego komisarza druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (parter) i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59396

Dodano: 2019-11-19 12:59:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Włoch Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59397. Włoch Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 73/19. [BMSiG-59046/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Włoch (PESEL 66073106645), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 73/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Roberta Sczendzina, ul. Kamińskiego 1a, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59397

Dodano: 2019-11-19 12:59:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójcik Honorata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59398. Wójcik Honorata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 367/18. [BMSiG-59087/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Honoraty Wójcik, PESEL 75051616065, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 367/18), syndyk sporządził i w dniu 8 listopada 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 p.u. może przeglądać główną listę wierzytelności, która znajduję się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59398

Dodano: 2019-11-19 12:59:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wujak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59399. Wujak Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 243/17. [BMSiG-59107/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 243/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Wujaka syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 30 sierpnia 2019 r. IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59399

Dodano: 2019-11-19 12:59:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wujak Małgorzata Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59400. Wujak Małgorzata Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 109/19. [BMSiG-59287/2019] Sygn. akt XIV GUp 109/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 18.09.2019 r. syndyk masy upadłości Małgorzaty Renaty Wujak, numer PESEL 75092906820, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59400

Dodano: 2019-11-19 13:00:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zamoroka Volodymyr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59401. Zamoroka Volodymyr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 133/19 of. [BMSiG-59153/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Volodymyra Zamoroki (nr PESEL 89040914979) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 133/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (zw. 1 - 4, poz. 1 - 4), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 11 września 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59401

Dodano: 2019-11-19 13:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zięba Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59402. Zięba Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 242/19. [BMSiG-59282/2019] W toku postępowania upadłościowego Renaty Zięba, zam.: Morawsko (PESEL 73052106086), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 242/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59402

Dodano: 2019-11-19 13:00:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zinów Józef Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59403. Zinów Józef Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 807/19, X GUp 236/19. [BMSiG-59018/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Józefa Jana Zinów w upadłości prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XVIII GUp 807/19 (poprzednia sygnatura X GUp 236/19), została sporządzona i przekazana w dniu 2 września 2019 r. do Sędziego komisarza lista wierzytelności oraz w dniu 9 września 2019 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, które każdy wierzyciel umieszczony na listach może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59403

Dodano: 2019-11-19 13:00:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Żmiejewska Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59404. Żmiejewska Zuzanna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/17. [BMSiG-59225/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt V GUp 39/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Zuzanny Żmiejewskiej, zamieszkałej w miejscowości Góra, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 27 maja 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ulica Złotoryjska 19. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile I uzupełniająca lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59404

Dodano: 2019-11-19 13:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59405. „DAKRI-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000167265. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2003 r., sygn. akt XIV GUp 11/12. [BMSiG-59187/2019] Sygn. akt XIV GUp 11/12 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 14.10.2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dakri-Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, przewidujący zaspokojenie wierzycieli z IV kategorii. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 11/12. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59405

Dodano: 2019-11-19 13:01:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kowalczuk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59406. Kowalczuk Barbara. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 76/18/9. [BMSiG-59064/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Kowalczuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 76/18/9), został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59406

Dodano: 2019-11-19 13:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kuper Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59407. Kuper Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 161/18. [BMSiG-59053/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alicji Kuper (PESEL 74081615329), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 161/18, został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej - Bogumił Bertoldi, przy ul. Dworkowej 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia upadła i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty co do planu podziału, którego obwieszczenie dotyczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59407

Dodano: 2019-11-19 13:01:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Żywica Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59408. Żywica Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 38/17. [BMSiG-59179/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Żywicy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 38/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03) i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59408

Dodano: 2019-11-19 13:01:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pacynko Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59409. Pacynko Dawid. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 164/16. [BMSiG-59252/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dawida Pacynko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 3 października 2019 r. został sporządzony, a w dniu 4 października 2019 r. został przekazany przez syndyka sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Dawida Pacynko. Zgodnie z art. 349 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe: - ostateczny plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu; - w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości można wnosić zarzuty przeciwko temu planowi podziału do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59409

Dodano: 2019-11-19 13:02:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szklarski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 59411. Szklarski Mirosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 41/18 lik „of”. [BMSiG-59043/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Mirosława Szklarskiego (nr PESEL 69060207974), osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 41/18 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 6 września 2019 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59411

Dodano: 2019-11-19 13:05:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

DKD TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59297. DKD TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Morzyczynie. KRS 0000567532. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2015 r., sygn. akt XII GUp 90/19. [BMSiG-59234/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku ogłoszono upadłość DKD TRANS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Morzyczynie, ul. Szczecińska 22, 73-108 Morzyczyn, nr KRS 0000567532, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 90/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sokołowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 136. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59297

Dodano: 2019-11-19 16:43:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

DKD TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59297. DKD TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Morzyczynie. KRS 0000567532. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2015 r., sygn. akt XII GUp 90/19. [BMSiG-59234/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku ogłoszono upadłość DKD TRANS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Morzyczynie, ul. Szczecińska 22, 73-108 Morzyczyn, nr KRS 0000567532, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 90/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sokołowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 136. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59297

Dodano: 2019-11-19 16:43:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

STRONA24.COM Piotr Sławiński w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59317. Sławiński Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STRONA24.COM PIOTR SŁAWIŃSKI w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1243/19, XVIII GU 442/19. [BMSiG-59085/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1243/19 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 6.11.2019 r., sygn. akt XVIII GU 442/19, ogłosił upadłość Piotra Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Strona24.Com Piotr Sławiński i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1243/19. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Piotra Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Strona24. Com Piotr Sławiński z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Noga Tomasz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671), a na Sędziego komisarza został powołany SSR Grzechnik Łukasz. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego, którym została SSR Kaftańska Aneta. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Grzechnik Łukasz na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 1243/19. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59317

Dodano: 2019-11-19 16:49:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

STRONA24.COM Piotr Sławiński w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59317. Sławiński Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STRONA24.COM PIOTR SŁAWIŃSKI w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1243/19, XVIII GU 442/19. [BMSiG-59085/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1243/19 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 6.11.2019 r., sygn. akt XVIII GU 442/19, ogłosił upadłość Piotra Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Strona24.Com Piotr Sławiński i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1243/19. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Piotra Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Strona24. Com Piotr Sławiński z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Noga Tomasz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671), a na Sędziego komisarza został powołany SSR Grzechnik Łukasz. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego, którym została SSR Kaftańska Aneta. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Grzechnik Łukasz na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 1243/19. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59317

Dodano: 2019-11-19 16:49:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

INVEST-DOM Rafał Mikrut w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59323. Mikrut Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INVEST-DOM Rafał Mikrut w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 466/19, V GUp 491/19. [BMSiG-59203/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt V GU 466/19, ogłoszono upadłość w stosunku do Dłużnika: Rafała Mikruta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST-DOM Rafał Mikrut z siedzibą w Rzeszowie, nr NIP 813-317-55-25, nr REGON 180170538. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki oraz Zastępcę Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Stanisława Mazura - nr licencji 91. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 491/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59323

Dodano: 2019-11-19 16:54:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

INVEST-DOM Rafał Mikrut w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59323. Mikrut Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INVEST-DOM Rafał Mikrut w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 466/19, V GUp 491/19. [BMSiG-59203/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt V GU 466/19, ogłoszono upadłość w stosunku do Dłużnika: Rafała Mikruta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST-DOM Rafał Mikrut z siedzibą w Rzeszowie, nr NIP 813-317-55-25, nr REGON 180170538. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki oraz Zastępcę Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Stanisława Mazura - nr licencji 91. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 491/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59323

Dodano: 2019-11-19 16:55:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PHU Jarosław Podżus w upadłości likwidacyjnej

2018-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10420. Podżus Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Jarosław Podżus we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 46/18, VIII GUp 38/18. [BMSiG-9583/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 46/18, ogłosił upadłość Jarosława Podżusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU Jarosław Podżus z siedzibą we Wrocławiu (PESEL 66042305714), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 82/22. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja nr 955). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 38/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 49/2018 (5437) z dnia 09 marca 2018 r. → Pozycja 10420

Dodano: 2019-11-19 17:17:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PHU Jarosław Podżus w upadłości likwidacyjnej

2018-03-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10420. Podżus Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Jarosław Podżus we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 46/18, VIII GUp 38/18. [BMSiG-9583/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 46/18, ogłosił upadłość Jarosława Podżusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU Jarosław Podżus z siedzibą we Wrocławiu (PESEL 66042305714), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 82/22. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja nr 955). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 38/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 49/2018 (5437) z dnia 09 marca 2018 r. → Pozycja 10420

Dodano: 2019-11-19 17:18:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PHU Jarosław Podżus w upadłości likwidacyjnej

2019-03-29 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 16691. Podżus Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Jarosław Podżus z siedzibą we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 38/18. [BMSiG-16143/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Podżusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Jarosław Podżus z siedzibą we Wrocławiu (PESEL 66042305714), zamieszkałego we Wrocławiu (sygnatura akt VIII GUp 38/18), ogłasza, że w dniu 23 października 2018 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 63/2019 (5702) z dnia 29 marca 2019 r. → Pozycja 16691

Dodano: 2019-11-19 17:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PHU Jarosław Podżus w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 59410. Podżus Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Jarosław Podżus we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 38/18. [BMSiG-59114/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Podżusa (PESEL 66042305714) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Jarosław Podżus z siedzibą we Wrocławiu prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 38/18, ogłasza, że w dniu 24 czerwca 2019 r. został złożony przez syndyka pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59410

Dodano: 2019-11-19 17:20:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pych Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59412. Pych Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 41/19. [BMSiG-59102/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 41/19, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Mariusza Pycha, PESEL 56051806614, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od ww. postanowienia można wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o umorzeniu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59412

Dodano: 2019-11-19 17:21:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Werpachowska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59413. Warpachowska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 191/18 „of”. [BMSiG-59073/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Bogumiły Warpachowskiej (nr PESEL 55051309844) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - pod sygn. akt VI GUp 191/18 „of”, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59413

Dodano: 2019-11-19 17:23:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dronka Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59414. Dronka Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 339/17. [BMSiG-59105/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 6.08.2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 27.06.2019 r., sygn. akt V GUp 339/17, został ustalony plan spłat wierzycieli Upadłego Dariusza Dronki, zam. Rzeszów, numer PESEL 82040210717, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt V GUp 339/17 of uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59414

Dodano: 2019-11-19 17:24:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mac Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59415. Mac Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 150/17. [BMSiG-59223/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 18.09.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 150/17 postanowił umorzyć zobowiązania Upadłego Adama Mac, zam.: Rzeszów, numer PESEL 51091617552, powstałe do dnia ogłoszenia upadłości tj. 31.05.2017 r., bez ustalania planu spłaty wierzycieli w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 9.10.2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59415

Dodano: 2019-11-19 17:25:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Łączyński Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59416. Łączyński Adam. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 104/17 of. [BMSiG-59149/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 25.10.2019 r., o ustalenie planu spłaty zobowiązań upadłego Adama Łączyńskiego (PESEL 85102305912), zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 491 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczego postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 104/17 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59416

Dodano: 2019-11-19 17:26:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Elma-Plast" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59417. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ELMA-PLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000073518. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r., sygn. akt X GUp 32/11/3. [BMSiG-59222/2019] Syndyk masy upadłości ELMA-PLAST Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 32/11/3) ogłasza, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ELMA PLAST sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59417

Dodano: 2019-11-19 17:27:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Spółdzielnia Pracy "Metalsprzęt" w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59418. SPÓŁDZIELNIA PRACY „METALSPRZĘT” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000196916. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2004 r., sygn. akt V GUp 3/12. [BMSiG-59122/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku, sygn. Akt V GUp 3/12, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika: Spółdzielni Pracy „Metalsprzęt” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rzeszowie, numer KRS 0000196916. Poucza się uczestników postępowania, że na powyższe postanowienie służy zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59418

Dodano: 2019-11-19 17:28:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bartosiak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59420. Bartosiak Łukasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 120/19. [BMSiG-59233/2019] Syndyk masy upadłości Łukasza Bartosiaka (PESEL 76020208573), sygn. akt V GUp 120/19, sprzeda z wolnej ręki przysługujący Łukaszowi Bartosiakowi w upadłości udział wielkości (1/6) w lokalu mieszkalnym nr 64 położonym w Kielcach przy ul. Dolomitowej 5, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00111575/9. Cena minimalna przedmiotu sprzedaży (1/6 udział) wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Pisemne oferty należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. na adres: Kancelaria Syndyka, ul. J. Conrada 30 lok. 103, 01-922 Warszawa (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2019 r., o godzinie 1000, w Kancelarii Syndyka, ul. J. Conrada 30 lok. 103, 01-922 Warszawa. W przypadku, gdy wpłyną co najmniej dwie oferty spełniające warunki formalne przewidziane w regulaminie, syndyk przeprowadzi aukcję (przetarg ustny, licytacja). Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu 574 667 248. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59420

Dodano: 2019-11-19 17:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Białecka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59421. Białecka Iwona. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 96/17 of. [BMSiG-59019/2019] Syndyk Masy Upadłości Iwony Białeckiej, zam. w Lipnikach, gm. Kamiennik (sygn. akt V GUp 96/17 of), ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lipnikach w budynku nr 65, w gminie Kamiennik, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi Księgę Wieczystą OP1N/00054822/5. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza i sieni. Do lokalu przynależy piwnica. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,21 m2 . Powierzchnia piwnicy wynosi 12,10 m2 . Cena wywoławcza wynosi 14.000 zł. Zainteresowani winni przesłać ofertę pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS”, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka przy ul. Kopernika 9/1 w Paczkowie w dniu 28 grudnia 2019 r., o godz. 1000. Regulamin przetargu jest dostępny w kancelarii syndyka. Ponadto informacji na temat przetargu udziela syndyk Dariusz Symula pocztą elektroniczną pod adresem: dareksymula@o2.pl lub pod nr. tel. + 48 600 95 27 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na rachunek bankowy wskazany w regulaminie przetargu wadium w kwocie 1.400 zł w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59421

Dodano: 2019-11-19 17:41:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Choińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59423. Choińska Joanna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 307/18. [BMSiG-59038/2019] Syndyk masy upadłości Joanny Choińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na łączną sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 24, o powierzchni użytkowej 40,90 m2 , położonego na IV piętrze w budynku wielomieszkaniowym pięciokondygnacyjnym przy ul. Kiepury 11 w Końskich (województwo świętokrzyskie), dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KI1K/00052324/2, oraz ruchomości stanowiących elementy wyposażenia lokalu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 119.208,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście osiem złotych) brutto. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-372 Kielce, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta zakupu powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości Joanny Choińskiej o nr. 47 1090 2590 0000 0001 4177 0471. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 grudnia 2019 r., o godz. 1300, w sali nr XXV. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący. Oszacowanie wartości ruchomości i nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu pozostaje do wglądu w Kancelarii Syndyka: al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, oraz w aktach sprawy o sygn. akt V GUp 307/18 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-372 Kielce. Uzyskanie ogólnych informacji o przedmiocie przetargu (aukcji) nastąpi w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem oraz za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com, a oględziny Przedmiotu przetargu będą możliwe po uzgodnieniu z Syndykiem i Upadłą dogodnego terminu. Wyciąg z oszacowania oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 PrUp). Zapraszam do udziału w przetargu. Syndyk Tycjan Saltarski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59423

Dodano: 2019-11-19 17:41:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czajka Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Inne

Poz. 59424. Czajka Zdzisława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 716/19. [BMSiG-59146/2019] Zdzisława Czajka zamieszkała w Warszawie, PESEL 64052711305, sygn. akt XIX GUp 716/19 (d. X GUp 1024/18) Syndyk masy upadłości Zdzisławy Czajki (PESEL 64052711305), zamieszkałej w Warszawie (nieprowadzącej działalności gospodarczej), niniejszym informuje, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r. Sędzia komisarz dokonanał z urzędu zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, że zmniejszono wierzytelność Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu ujętą na liście wierzytelności pod pozycją Lp. 4 do łącznej kwoty 4.509,87 zł w tym 3.978,60 zł w kategorii II (drugiej) oraz 531,27 zł w kategorii III (trzeciej). Syndyk Tomasz Kaczorowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59424

Dodano: 2019-11-19 17:42:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Domżał Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59425. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 67/19 „of”. [BMSiG-59190/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz po rozpoznaniu w dniu 11 października 2019 r. w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy (sygn. akt VII GUp 67/19 „of”) w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Domżał postanawia: 1. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż: a. Przetarg nr 1 - nieruchomość rolna - gruntowa o bonitacji 4a i 4b i pow. 10,49 ha położona w obrębie ewidencyjnym Biesiekierz 117, pow. koszaliński, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Księga Wieczysta KO1K/0004676/1, cena wywołania wynosi 262.000.00 zł brutto. b. Przetarg nr 2 - nieruchomość rolna - gruntowa o bonitacji 4a i 4b i powierzchni 2,66 ha, w tym łąki i nieużytki o pow. 1,30 ha, położona w obrębie Biesiekierz, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Księga Wieczysta KO1K/0008518/4, cena wywołania wynosi 30.000.00 zł brutto. c. Przetarg nr 3 - nieruchomość rolno-gruntowa o bonitacji 4a i 4b i powierzchni 2.45 ha położona w Wierzchominie, gm. Biesiekierz, pow. koszaliński, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Księga Wieczysta KO1K/0066235/0, cena wywołania wynosi 61.250.00 zł brutto. d. Przetarg nr 4 - udział 1/2 w nieruchomości o pow. 0,8528 ha, dz. nr 25/31, obręb Parnowo, gm, Biesiekierz, zabudowanej magazynem o pow. 1330,56 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Księga Wieczysta KO1K/00078319/0, cena wywołania za udział w wysokości 1/2 wynosi 388.650,00 zł. e. Przetarg nr 5 - udział 1/2 w nieruchomości o pow. 0,1976 ha, dz. nr 25/34, obręb Parsowo, gm. Biesiekierz, zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 907,55 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Księga Wieczysta KO1K/00066966/3, cena wywołania za udział w wysokości 1/2 wynosi 100.000.00 zł. f. Przetarg nr 6 - udział w 1/2 w nieruchomości o pow. 0,3816 ha, dz. nr 247/3 w obrębie 0039 Biesiekierz, zabudowana domem i zabudowaniami gospodarczymi o pow. łącznej 805 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Księga Wieczysta KO1K/00076114/9, cena wywołania za udział w wysokości 1/2 wynosi 310.000,00 zł. 2. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 3 ustawy 7 dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ustalić, że przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w dniu 23 stycznia 2020 r., o godz. 900, sala rozpraw 17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59425

Dodano: 2019-11-19 17:43:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

INFLUENSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59426. INFLUENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000706726. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2017 r., sygn. akt V GUp 76/19. [BMSiG-59040/2019] OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OPOLU (KRS: 0000706726, NIP: 7543165246) SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO INFLUENSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OPOLU - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU Syndyk masy upadłości Influense sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do sygn. akt V GUp 76/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości (każdej z nieruchomości oddzielnie): 1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 192/1 położoną w miejscowości Boratyniec Lacki, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr BI3P/00030643/4, za cenę nie niższą niż: 30 247,00 PLN; 2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 224/6 położoną w miejscowości Borysówka, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI2P/00040564/2, za cenę nie niższą niż: 30 233,00 PLN; 3. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 377/4 położoną w miejscowości Doły Biskupie, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1O/00067449/6, za cenę nie niższą niż: 11 267,00 PLN; 4. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 109/32 położoną w Filipowie, gmina Filipów, powiat suwalski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr SU1S/00055839/3, za cenę nie niższą niż: 28 515,00 PLN; 5. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 50/10 położoną w miejscowości Jerutki, gmina Świętajno, powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr OL1S/00060432/1, za cenę nie niższą niż: 29 196,00 PLN; 6. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 562 położoną w miejscowości Mołoczki, gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr BI1P/00094277/9, za cenę nie niższą niż: 16 647,00 PLN; 7. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 88/21 położoną w miejscowości Nowa Wieś , gmina Bakałarzewo, powiat suwalski, woj. podlaskie, zapisanej w KW nr SU1S/00074803/1, za cenę nie niższą niż: 22 814,00 PLN; 8. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 82 położoną w miejscowości Piotrkowice, gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1J/00061716/2, za cenę nie niższą niż: 15 576,00 PLN; 9. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 16/4 położoną w miejscowości Rachowo, gmina Markusy, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, zapisanej w KW nr EL1E/00071069/2, za cenę nie niższą niż: 33 517,00 PLN; 10. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 44 położoną w miejscowości Tempoczów-Kolonia, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, zapisanej w KW nr KI1I/00041615/7, za cenę nie niższą niż: 8 740,00 PLN. Charakterystyka oferty: 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego-ofertowego, nieograniczonego z dnia 4.11.2019 r.; 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena; 3. cena minimalna nieruchomości Upadłego (każdej oddzielnie), to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Rzeczoznawcę majątkowego - mgr inż. Leszka Sporysza (dalej: „Operaty szacunkowe”); 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dni robocze, w godz. od 800 do 1900, lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 13.12.2019 r., przy czym w ostatnim dniu terminu - do godziny 1600, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - INFLUENSE - PRZETARG - NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”; 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 2 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej, należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 46 1090 1186 0000 0001 4265 1094 (Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP); za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent; 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 13.12.2019 r., o godzinie 1615; 7. w przypadku jeżeli najwyższe oferty zawierać bę dątę samącenę lub ceny najwyższe różnić się bę dąo kwotędo 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40-028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,00 PLN; 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca; 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wyboru oferenta; 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com. Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, Operaty szacunkowe oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.influense.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59426

Dodano: 2019-11-19 17:43:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jan Kucharski w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 59427. Kucharski Jan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 165/18. [BMSiG-59152/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r. w postępowaniu upadłościowym Jana Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 59062311854, sygn. akt V GUp 165/18: I. ustalono, że wierzycielami upadłego Jana Kucharskiego są Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z kwotą 66.147,26 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy) oraz Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z kwotą 80.720,48 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych czterdzieści osiem groszy); II. ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Jana Kucharskiego, nr PESEL 59062311854 w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Jan Kucharski będzie spłacał swoich wierzycieli w ratach wynoszących 250 złotych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujący sposób: 1. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie po 112,60 zł (sto dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy), 2. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie po 137,40 zł (sto trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy); III. ustalono, że po wykonaniu przez upadłego Jana Kucharskiego, nr PESEL 59062311854, planu spłaty określonego w pkt II postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Jana Kucharskiego, tj. przed dniem 11 lipca 2018 r. zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59427

Dodano: 2019-11-19 17:45:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dymecki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59428. Dymecki Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 504/19. [BMSiG-59207/2019] Syndyk Wojciecha Dymeckiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 504/19, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.146 m2 , położonej w Podkowie Leśnej, ul. Jelenia 1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, o powierzchni zabudowy 170 m2 , budynkiem garażowym oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr WA1G/00016728/2. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Wojciecha Dymeckiego: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. Wadium w kwocie 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Wojciecha Dymeckiego w upadłości nr 68 1500 1197 1111 9004 0751 0000, do dnia 13 grudnia 2019 r. (data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr. tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 17 grudnia 2019 roku, o godz. 1000. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59428

Dodano: 2019-11-19 17:46:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kochański Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59430. Kochański Adam. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 240/19. [BMSiG-59140/2019] W postępowaniu upadłościowym Adama Kochańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL nr 79031915597, toczącym się pod sygn. akt VIII GUp 240/19 przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, złożono w dniu 5 listopada 2019 r. do akt opis i oszacowanie nieruchomości upadłego: nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Oleśnicy przy ul. Słonecznej 7/1, o powierzchni użytkowej 48,77 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1E/00051695/4, w której dłużnik posiada 1/2 udziału w prawie własności. Wartość oszacowania całej nieruchomości 171.000,00 zł. Wartość oszacowania części nieruchomości przynależnej upadłemu: 85.500,00 zł. W terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie, kierując je do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygn. akt VIII GUp 240/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59430

Dodano: 2019-11-19 17:47:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pilch Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59431. Pilch Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 324/19. [BMSiG-59209/2019] Syndyk Artura Pilcha w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny) nr 408, o powierzchni 46,10 m2 , wraz z przynależnościami, położona w Warszawie, dzielnica Mokotów, przy ul. Wałbrzyskiej 15. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr WA2M/00460736/1. Cena wywoławcza wynosi 331 505,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięć 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek Artura Pilcha w upadłości nr 12 1090 1883 0000 0001 3605 2359, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 324/19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 r., o godz. 1030, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59431

Dodano: 2019-11-19 17:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

MARIOT Edyta Laszczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31887. Laszczyk Edyta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 113/18, V GUp 260/19. [BMSiG-31488/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 113/18, postanawia: I. ogłosić upadłość Dłużnika Edyty Laszczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk, PESEL 79091814984, REGON 691798994, NIP 8191427043; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie spółki SANATORS Sp. z o.o. oddział w Rzeszowie; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000, VIII. kosztami postępowania obciążyć Dłużnika. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze V GUp 260/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 31887

Dodano: 2019-11-19 17:58:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

MARIOT Edyta Laszczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-06-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31887. Laszczyk Edyta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 113/18, V GUp 260/19. [BMSiG-31488/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 maja 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 113/18, postanawia: I. ogłosić upadłość Dłużnika Edyty Laszczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk, PESEL 79091814984, REGON 691798994, NIP 8191427043; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie spółki SANATORS Sp. z o.o. oddział w Rzeszowie; V. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000, VIII. kosztami postępowania obciążyć Dłużnika. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze V GUp 260/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 116/2019 (5755) z dnia 17 czerwca 2019 r. → Pozycja 31887

Dodano: 2019-11-19 17:58:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

MARIOT Edyta Laszczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59433. Laszczyk Edyta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 260/19. [BMSiG-59227/2019] Syndyk masy upadłości Edyty Laszczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MARIOT Edyta Laszczyk zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 260/19, w dniu 26 sierpnia 2019 r. złożył Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1961/7 zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 124A, gmina Miasto Rzeszów, powiat Miasto Rzeszów, województwo podkarpackie, o powierzchni 0,1099 ha, objętej Księgą Wieczystą nr RZ1Z/00142064/9. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59433

Dodano: 2019-11-19 17:58:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pieczykolan Rozalia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59435. Pieczykolan Rozalia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 90/19 of. [BMSiG-59200/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Rozalii Pieczykolan, PESEL: 45120306942, zamieszkałej w Brzegu (sygn. akt V GUp 90/19 of), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że następujące aktywa nieruchome objęto masą upadłości, po czym ukończono ich opis i oszacowanie: - samodzielny lokal mieszkalny nr 10, położony na 5 kondygnacji w budynku nr 29 przy ulicy Oławskiej w Brzegu. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i garderoby o łącznej powierzchni użytkowej 77,10 m kw. oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego - piwnicy o powierzchni 17,30 m kw., który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 76/1000 udziałem w nieruchomości wspólnej prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (OP1B/00032232/0) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1B/ 37537/3. Operat szacunkowy przekazany Sędzi Komisarz przez syndyka i złożony do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędzi Komisarz w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59435

Dodano: 2019-11-19 17:59:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pośniak Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59436. Pośniak Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1162/19. [BMSiG-59074/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Roberta Pośniaka (sygn. akt XIX GUp 1162/19) przesłano w dniu 30.10.2019 r. opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 nieruchomości objętej KW nr WA6M/00463018/1, stanowiącej własność nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 76 położonej w Warszawie, ul. Komorska 8, wraz z udziałem w wysokości 6122/6554152 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - nr KW WA6M/00210421/1. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, i w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego Komisarza w trybie art. 319 ust. 5 p.u. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59436

Dodano: 2019-11-19 18:00:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Stołpiak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59437. Stołpiak Jadwiga. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/19. [BMSiG-59184/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Stołpiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Bułgarskiej 1/4, 65-943 Zielona Góra, numer PESEL 52022407325, informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie 5/8 prawa do lokalu upadłej położonego w Zielonej Górze, ul. Bułgarska 1/4, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59437

Dodano: 2019-11-19 18:01:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sikorski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 59438. Sikorski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 127/19, X GUp 56/17. [BMSiG-59008/2019] Syndyk masy upadłości Jana Sikorskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt postępowania upadłościowego XVIII GUp 127/19, poprzednia: X GUp 56/17, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zieleniewo, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, którą stanowią działki o nr. ewidencyjnych 366/6, 366/7, 366/8, 366/9, 366/10, 366/11, 366/12, 366/18, 366/19, 367/7, 367/8, 367/9, 367/10 o łącznej powierzchni 13.565 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KO1L/00005824/2. Warunki przetargu, opis i oszacowanie są opublikowanie na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com, są również dostępne w kancelarii syndyka ulica Chłodna 64 lok. 104, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 930.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych). Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w kancelarii syndyka ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa, wysłać pocztą na adres kancelarii lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl, w nieprzekraczalnym terminie trzech tygodni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia oraz wpłacić wadium w wysokości 90.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 54 1090 1056 0000 0001 3407 9457 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Rozstrzygnięcia przetargu/akcji nastąpi w terminie wskazanym przez syndyka, nie później niż do dziesiątego dnia, licząc od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59438

Dodano: 2019-11-19 18:02:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Średzka-Burman Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59439. Średzka-Burman Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 117/19 of. [BMSiG-59263/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Średzkiej-Burman w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygnatura akt V GUp 117/19 of) ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, że syndyk ukończył opis i oszacowanie objętą masą upadłości nieruchomość opisaną w Księdze Wieczystej KW nr OP1O/00077928/6. Złożony do akt postępowania operat można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, ul. Ozimska 60A, oraz w Biurze Syndyka w Opolu, ul. Światowida 2 p. 20 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692869248). Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia, powołując się na sygn. akt V GUp 117/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59439

Dodano: 2019-11-19 18:03:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wujak Małgorzata Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59440. Wujak Małgorzata Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 109/19. [BMSiG-59292/2019] Sygn. akt XIV GUp 109/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Renaty Wujak, numer PESEL 75092906820, został złożony opis i oszacowanie składnika majątku upadłej w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, położonej w Pabianicach przy ulicy Karniszewickiej 132, oznaczonej jako działka nr 608, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi Księgę Wieczystą numer KW LD1P/00011426/9. Na opis i oszacowanie każdy zainteresowany może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59440

Dodano: 2019-11-19 18:03:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

FAST FINANCE S.A.

2019-11-19 Inne

Poz. 59534. „FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA” W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000299407. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GRu 1/19/Ap-10. [BMSiG-59164/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - układowym wobec dłużnika - „Fast Finance Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000299407, sygn. akt postępowania VIII GRu 1/19) ogłasza, że przekazano mu w trybie art. 135 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego protokół posiedzenia rady wierzycieli z 23 października 2019 r. oraz uchwały nr: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 podjęte na tym posiedzeniu. Protokół z załączonymi uchwałami został wyłożony w trybie art. 136 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GRu 1/19/Ap-10, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie tygodniowym od dnia wyłożenia w Sekretariacie można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 136 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59534

Dodano: 2019-11-19 18:04:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk

2019-10-10 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 59535. Czapiuk Monika prowadząca działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk w Makarkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 34/19, VIII GRp 37/19. [BMSiG-59232/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 34/19, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Moniki Czapiuk prowadzącej działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk, zam.: Makarki 54, 17-315 Grodzisk, PESEL 77072313721, na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Artura Andrysewicza, na nadzorcę sądowego wyznaczono Rafała Fabisiaka (numer licencji 1113), jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243). Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. Postępowanie obecnie jest prowadzone pod sygnaturą VIII GRp 37/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59535

Dodano: 2019-11-19 18:07:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 59535. Czapiuk Monika prowadząca działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk w Makarkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 34/19, VIII GRp 37/19. [BMSiG-59232/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 34/19, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Moniki Czapiuk prowadzącej działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk, zam.: Makarki 54, 17-315 Grodzisk, PESEL 77072313721, na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Artura Andrysewicza, na nadzorcę sądowego wyznaczono Rafała Fabisiaka (numer licencji 1113), jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243). Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. Postępowanie obecnie jest prowadzone pod sygnaturą VIII GRp 37/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59535

Dodano: 2019-11-19 18:08:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Dariusz Elend Transport Ciężarowy, Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 59536. Elend Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Elend Transport Ciężarowy, Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych w Żelistrzewie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 1/18. [BMSiG-59059/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt VI GRp 1/18, umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Dariusza ELEND (PESEL 64070610554) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Dariusz Elend Transport Ciężarowy, Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych (REGON 190592639, NIP 5871252411) z siedzibą w Żelistrzewie. Na wskazane postanowienie Sądu przysługuje prawo złożenia zażalenia w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji. Nadto poucza się, iż zgodnie z treścią art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego - osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59536

Dodano: 2019-11-19 18:08:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER Sp. z o.o. Sp. K.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 59537. ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Lesznie. KRS 0000638008. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2016 r., sygn. akt XI GRp 27/18. [BMSiG-59192/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRp 27/18 w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego dla ELSETT Electronics Team Power Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lesznie (KRS 0000638008) zatwierdził przyjęty układ w dniu 19.06.2019 r. oraz w dniu 25.07.2019 r. na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika ELSETT Electronics Team Power Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lesznie. Poucza się, o prawie wniesienia zażalenia w terminie w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59537

Dodano: 2019-11-19 18:09:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

GRAND Sp. z o.o.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 59538. GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ożarowie Mazowieckim. KRS 0000011713. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/19. [BMSiG-59010/2019] Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 5 listopada 2019 roku w przyspieszonym postępowaniu układowym Grand Sp. z o.o. z s. w Ożarowie Mazowieckim (KRS 0000011713) toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (sygn. akt V GRp 5/19), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu zawarcia układu, określając sposób głosowania jako pisemny, osobisty, z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu na Zgromadzeniu Wierzycieli. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku, o godz. 1200, w sali nr 29, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. Kustronia 4. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59538

Dodano: 2019-11-19 18:10:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

INSTAL BIAŁYSTOK S.A.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 59539. INSTAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000035195. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GRu 1/18. [BMSiG-59176/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu układowym INSTAL Białystok S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, nadzorca sądowy w dniu 8 października 2019 r. złożył uzupełnienie spisu wierzytelności nr 3 oraz w dniu 25 października 2019 r. złożył uzupełnienie spisu wierzytelności nr 4. Uzupełnienia spisu wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w uzupełnieniu spisu wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile uzupełnienie spisu wierzytelności nie jest zgodne z jego oświadczeniem. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w uzupełnieniu spisu wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w uzupełnieniu spisu wierzytelności. Wymogi sprzeciwu określa ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59539

Dodano: 2019-11-19 18:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

JAS-POL Sp. z o.o.

2019-11-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 59540. JAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkach. KRS 0000240903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 września 2005 r., sygn. akt XVIII GR 18/19, XVIII GRs 10/19. [BMSiG-59244/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku, sygn. akt XVIII GR 18/19, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne JAS-POL Sp. z o.o. w Ząbkach, KRS 0000240903; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Łukasza Grzechnika oraz zarządcę w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1203); 3. na podstawie art. 288 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego; 5. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie Referendarzowi Sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Postępowanie sanacyjne obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GRs 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59540

Dodano: 2019-11-19 18:15:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

JAS-POL Sp. z o.o.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 59540. JAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkach. KRS 0000240903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 września 2005 r., sygn. akt XVIII GR 18/19, XVIII GRs 10/19. [BMSiG-59244/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku, sygn. akt XVIII GR 18/19, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne JAS-POL Sp. z o.o. w Ząbkach, KRS 0000240903; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Łukasza Grzechnika oraz zarządcę w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1203); 3. na podstawie art. 288 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego; 5. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie Referendarzowi Sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Postępowanie sanacyjne obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GRs 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59540

Dodano: 2019-11-19 18:15:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HAST Hanna Kuciel

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 59541. Kuciel Hanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HAST” Hanna Kuciel w Małkini Górnej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 14/19. [BMSiG-59066/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Hanny Kuciel, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HAST” Hanna Kuciel w restrukturyzacji z siedzibą przy ul. Nurskiej 40, 07-320 Małkinia Górna, sygn. akt VIII GRp 14/19, w dniu 17 października 2019 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Treść ogłoszenia zgodna z jej formą elektroniczną. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59541

Dodano: 2019-11-19 18:16:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HAST Hanna Kuciel

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 59542. Kuciel Hanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HAST” Hanna Kuciel w Małkini Górnej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 14/19. [BMSiG-59058/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Hanny Kuciel, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HAST” Hanna Kuciel w restrukturyzacji z siedzibą przy ul. Nurskiej 40, 07-320 Małkinia Górna, sygn. akt VIII GRp 14/19, zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r., o godzinie 1100, w sali nr XXVII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Zgromadzenie wierzycieli przeprowadzone będzie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59542

Dodano: 2019-11-19 18:16:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AZIS Sp. z o.o.

2019-10-23 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 59543. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „AZIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kruszynie Krajeńskim. KRS 0000036090. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2001 r., sygn. akt XV GR 14/19, XV GRp 9/19. [BMSiG-59175/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GR 14/19 postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Azis” Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim (KRS 0000036090), wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz nadzorcę sądowego w osobie Rafała Fabisiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1113). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą XV GRp 9/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59543

Dodano: 2019-11-19 18:21:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AZIS Sp. z o.o.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 59543. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „AZIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kruszynie Krajeńskim. KRS 0000036090. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2001 r., sygn. akt XV GR 14/19, XV GRp 9/19. [BMSiG-59175/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GR 14/19 postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Azis” Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim (KRS 0000036090), wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz nadzorcę sądowego w osobie Rafała Fabisiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1113). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą XV GRp 9/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59543

Dodano: 2019-11-19 18:21:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MAX-TECH Sp. z o.o.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 59544. MAX - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000465543. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2013 r., sygn. akt X GRp 20/17. [BMSiG-59103/2019] Max - Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - sygnatura akt X GRp 20/17. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2019 r. nadzorca wykonania układu przyjętego w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez zgromadzenie wierzycieli Max - Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000465543) i zatwierdzonego 4 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GRp 20/17) złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu, o którym mowa w art. 171 ust. Ustawy Prawo restrukturyzacyjne za okres od 1 sierpnia 2019 r. - 31 października 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59544

Dodano: 2019-11-19 18:22:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mostostal WECHTA Sp. z o.o.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 59545. MOSTOSTAL WECHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Słupcy. KRS 0000675388. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt XI GRs 12/18. [BMSiG-59188/2019] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Mostostal Wechta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Słupcy, KRS 0000675388, sygn. akt XI GRs 12/18, zawiadamia o wyznaczeniu w niniejszej sprawie terminu zgromadzenia wierzycieli na dzień 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000, sala 132 w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, w celu głosowania nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Zarządca listownie zawiadomi uprawnionych wierzycieli objętych układem, doręczając im następujące dokumenty: (i) kartę do głosowania wraz z pouczeniem o treści przepisów prawa, (ii) propozycje układowe Dłużnika (iii) opinia Zarządcy o możliwości wykonania układu przez Mostostal Wechta sp. z o.o. w restrukturyzacji. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na adres: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, sygn. akt XI GRs 12/18. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące zgromadzenia wierzycieli zostały udostępnione na stronie internetowej http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/mostostal-wechta. html. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59545

Dodano: 2019-11-19 18:23:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

2019-11-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania wykonania układu

Poz. 59546. WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000154427. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2003 r., sygn. akt X GRp 19/17. [BMSiG-59099/2019] Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - sygnatura akt X GRp 19/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2019 r. nadzorca wykonania układu przyjętego w dniu 28 marca 2018 r. przez zgromadzenie wierzycieli Warszawskiego Funduszu Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000154427) i zatwierdzonego 27 kwietnia 2018 r. (sygn. akt X GRp 19/17) złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu, o którym mowa w art. 171 ust. Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, za okres 1 sierpnia 2019 r. - 31 października 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59546

Dodano: 2019-11-19 18:23:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Cełujko Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59579. Cełujko Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 205/19. [BMSiG-59559/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. w sprawie V GU 205/19 ogłoszona została upadłość Anny Cełujko (PESEL 68081502202), zamieszkałej: ul. Żabia 19/11, w miejscowości Włocławek (kod 87-800), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jana Karwowskiego wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Macieja Naworskiego w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59579

Dodano: 2019-11-20 09:13:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Cełujko Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59579. Cełujko Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 205/19. [BMSiG-59559/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. w sprawie V GU 205/19 ogłoszona została upadłość Anny Cełujko (PESEL 68081502202), zamieszkałej: ul. Żabia 19/11, w miejscowości Włocławek (kod 87-800), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jana Karwowskiego wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Macieja Naworskiego w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59579

Dodano: 2019-11-20 09:13:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dukaczewski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59580. Dukaczewski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 659/19, XVIII GUp 1189/19. [BMSiG-59537/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 659/19, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Dukaczewskiego (PESEL 76032903118), zam. w Kątach Węgierskich przy ulicy Akacjowej 22G, 05-126 Kąty Węgierskie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i uznał postępowanie upadłościowe Dariusza Dukaczewskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XVIII GUp 1189/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 795). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59580

Dodano: 2019-11-20 09:14:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dukaczewski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59580. Dukaczewski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 659/19, XVIII GUp 1189/19. [BMSiG-59537/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 659/19, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Dukaczewskiego (PESEL 76032903118), zam. w Kątach Węgierskich przy ulicy Akacjowej 22G, 05-126 Kąty Węgierskie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i uznał postępowanie upadłościowe Dariusza Dukaczewskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XVIII GUp 1189/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 795). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59580

Dodano: 2019-11-20 09:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dukaczewski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59580. Dukaczewski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 659/19, XVIII GUp 1189/19. [BMSiG-59537/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 659/19, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Dukaczewskiego (PESEL 76032903118), zam. w Kątach Węgierskich przy ulicy Akacjowej 22G, 05-126 Kąty Węgierskie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i uznał postępowanie upadłościowe Dariusza Dukaczewskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XVIII GUp 1189/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 795). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59580

Dodano: 2019-11-20 09:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Moroz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59581. Moroz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 87/19, VIII GUp 224/19. [BMSiG-59554/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 87/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika: Anny Moroz, zamieszkałej przy ul. Pułaskiego 95/86, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 92071903922 - nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk na sędziego komisarza; V. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości; VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1100; VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59581

Dodano: 2019-11-20 09:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Moroz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59581. Moroz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 87/19, VIII GUp 224/19. [BMSiG-59554/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 87/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika: Anny Moroz, zamieszkałej przy ul. Pułaskiego 95/86, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 92071903922 - nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk na sędziego komisarza; V. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości; VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1100; VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59581

Dodano: 2019-11-20 09:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ostrowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59582. Ostrowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 833/19, XIX GUp 1326/19. [BMSiG-59586/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 833/19 ogłosił upadłość Katarzyny Ostrowskiej, zamieszkałej przy ul. Trzech Budrysów 33 m. 36, 02-831 Warszawa, PESEL 84122204520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1326/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59582

Dodano: 2019-11-20 09:16:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ostrowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59582. Ostrowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 833/19, XIX GUp 1326/19. [BMSiG-59586/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 833/19 ogłosił upadłość Katarzyny Ostrowskiej, zamieszkałej przy ul. Trzech Budrysów 33 m. 36, 02-831 Warszawa, PESEL 84122204520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1326/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59582

Dodano: 2019-11-20 09:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pachulski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59583. Pachulski Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 832/19, XIX GUp 1345/19. [BMSiG-59543/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 20109 roku, sygn. akt XIX GU 832/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Stanisława Pachulskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ulicy Sadowej 10 m. 18, PESEL 71051808275. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1345/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59583

Dodano: 2019-11-20 09:17:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pachulski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59583. Pachulski Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 832/19, XIX GUp 1345/19. [BMSiG-59543/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 20109 roku, sygn. akt XIX GU 832/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Stanisława Pachulskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ulicy Sadowej 10 m. 18, PESEL 71051808275. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1345/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59583

Dodano: 2019-11-20 09:17:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Perk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59584. Perk Stanisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 119/19, XIV GUp 252/19. [BMSiG-59198/2019] Sygn. akt XIV GU 119/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku ogłosił upadłość Stanisława Perka, numer PESEL 44020507671, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 252/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59584

Dodano: 2019-11-20 09:18:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Perk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59584. Perk Stanisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 119/19, XIV GUp 252/19. [BMSiG-59198/2019] Sygn. akt XIV GU 119/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku ogłosił upadłość Stanisława Perka, numer PESEL 44020507671, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 252/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59584

Dodano: 2019-11-20 09:18:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wesoły Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59585. Wesoły Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 482/19, XI GUp 315/19. [BMSiG-59587/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 482/19 ogłosił upadłość Mariana Wesołego, PESEL 52030602976, zam. w Lwówku, ul. Ratuszowa 8, 64-310 Lwówek, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 315/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Mariana Wesołego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariana Wesołego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Paluszyńskiego - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 575. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59585

Dodano: 2019-11-20 09:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wesoły Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59585. Wesoły Marian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 482/19, XI GUp 315/19. [BMSiG-59587/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 482/19 ogłosił upadłość Mariana Wesołego, PESEL 52030602976, zam. w Lwówku, ul. Ratuszowa 8, 64-310 Lwówek, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 315/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Mariana Wesołego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariana Wesołego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Paluszyńskiego - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 575. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59585

Dodano: 2019-11-20 09:19:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Barylewski Witold w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59586. Barylewski Witold. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 525/19/P, VI GUp 195/19of/KK. [BMSiG-59523/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika WITOLDA BARYLEWSKIEGO, sygn. akt VI GU 525/19/P, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika WITOLDA BARYLEWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 28112101249 - nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. przy ul. Polonii Gdańskiej 5, 80-457 Gdańsk; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Karolinę Kondracką; 5. na syndyka masy upadłości - Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 195/19of/KK. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59586

Dodano: 2019-11-20 09:20:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Barylewski Witold w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59586. Barylewski Witold. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 525/19/P, VI GUp 195/19of/KK. [BMSiG-59523/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika WITOLDA BARYLEWSKIEGO, sygn. akt VI GU 525/19/P, postanowieniem z dnia 12 listopada 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika WITOLDA BARYLEWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 28112101249 - nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. przy ul. Polonii Gdańskiej 5, 80-457 Gdańsk; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Karolinę Kondracką; 5. na syndyka masy upadłości - Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 195/19of/KK. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59586

Dodano: 2019-11-20 09:20:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kobylarz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59587. Kobylarz Paweł. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 286/19, XII GUp 302/19. [BMSiG-59513/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 286/19 dotyczącej upadłości dłużnika Pawła Kobylarza, zam. w Pszowie, dnia 13.11.2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 302/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59587

Dodano: 2019-11-20 09:21:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kobylarz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59587. Kobylarz Paweł. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 286/19, XII GUp 302/19. [BMSiG-59513/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 286/19 dotyczącej upadłości dłużnika Pawła Kobylarza, zam. w Pszowie, dnia 13.11.2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 302/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59587

Dodano: 2019-11-20 09:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Muszyński Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59588. Muszyński Robert. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 593/17, XIV GUp 247/19. [BMSiG-59482/2019] Sygn. akt XIV GU 593/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku ogłosił upadłość Roberta Muszyńskiego, numer PESEL 80102407671, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 247/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59588

Dodano: 2019-11-20 09:22:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Muszyński Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59588. Muszyński Robert. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 593/17, XIV GUp 247/19. [BMSiG-59482/2019] Sygn. akt XIV GU 593/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku ogłosił upadłość Roberta Muszyńskiego, numer PESEL 80102407671, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 247/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59588

Dodano: 2019-11-20 09:22:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ptaszek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59589. Ptaszek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 175/19, XIV GUp 248/19. [BMSiG-59488/2019] Sygn. akt XIV GU 175/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku ogłosił upadłość Katarzyny Ptaszek, numer PESEL 75060306087, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 726. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 248/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59589

Dodano: 2019-11-20 09:22:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ptaszek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59589. Ptaszek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 175/19, XIV GUp 248/19. [BMSiG-59488/2019] Sygn. akt XIV GU 175/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku ogłosił upadłość Katarzyny Ptaszek, numer PESEL 75060306087, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 726. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 248/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59589

Dodano: 2019-11-20 09:22:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rogala Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59590. Rogala Wanda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 474/19, V GUp 479/19. [BMSiG-59434/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24.10.2019 r., sygn. akt V GU 474/19, ogłosił upadłość Dłużniczki Wandy Rogala, PESEL 51040616762, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego Komisarza wyznaczył w osobie SSR Lucyny Sroki, a Syndyka Masy Upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 479/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59590

Dodano: 2019-11-20 09:23:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rogala Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59590. Rogala Wanda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 474/19, V GUp 479/19. [BMSiG-59434/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24.10.2019 r., sygn. akt V GU 474/19, ogłosił upadłość Dłużniczki Wandy Rogala, PESEL 51040616762, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego Komisarza wyznaczył w osobie SSR Lucyny Sroki, a Syndyka Masy Upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 479/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59590

Dodano: 2019-11-20 09:23:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sokołowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59592. Sokołowski Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 49/19, XVIII GUp 1260/19. [BMSiG-59514/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 49/19 ogłosił upadłość Mirosława Sokołowskiego zamieszkałego w Koszalinie (kod pocztowy: 75-212) przy ul. Różanej 3 m. 1 (PESEL 60011002099), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1260/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1260/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59592

Dodano: 2019-11-20 09:26:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sokołowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59592. Sokołowski Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 49/19, XVIII GUp 1260/19. [BMSiG-59514/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 49/19 ogłosił upadłość Mirosława Sokołowskiego zamieszkałego w Koszalinie (kod pocztowy: 75-212) przy ul. Różanej 3 m. 1 (PESEL 60011002099), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1260/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1260/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59592

Dodano: 2019-11-20 09:26:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Korcz Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59593. Korcz Patrycja. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 710/19, XI GUp 302/19. [BMSiG-59399/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 710/19 ogłosił upadłość dłużnika: Patrycji Korcz (PESEL 86111600740), zam. w Wolsztynie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 302/19. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agaty Guzewicz, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 537. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59593

Dodano: 2019-11-20 09:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Korcz Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59593. Korcz Patrycja. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 710/19, XI GUp 302/19. [BMSiG-59399/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 710/19 ogłosił upadłość dłużnika: Patrycji Korcz (PESEL 86111600740), zam. w Wolsztynie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 302/19. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agaty Guzewicz, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 537. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59593

Dodano: 2019-11-20 09:27:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rokosz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59594. Rokosz Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 169/19, VI GU 232/19 of. [BMSiG-59398/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 23 października 2019 r., sygn. akt VI GU 232/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marcina Rokosz, numer PESEL 82091201832, obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 169/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59594

Dodano: 2019-11-20 09:28:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rokosz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59594. Rokosz Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 169/19, VI GU 232/19 of. [BMSiG-59398/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 23 października 2019 r., sygn. akt VI GU 232/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marcina Rokosz, numer PESEL 82091201832, obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 169/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59594

Dodano: 2019-11-20 09:28:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Cybulska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59595. Cybulska Magdalena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 127/19, V GUp 88/19. [BMSiG-59312/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. - sygn. akt V GU 127/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Magdaleny Cybulskiej, zamieszkałej w miejscowości Zakrzewo 47, 13-200 Działdowo, PESEL 94051303304; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Magdalena Cybulska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Magdaleny Cybulskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Magdaleny Cybulskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył na syndyka masy upadłości: Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numerem 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu: Bartłomieja Domagalskiego - 944 i Wiceprezesa Zarządu: Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 88/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59595

Dodano: 2019-11-20 09:29:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Cybulska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59595. Cybulska Magdalena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 127/19, V GUp 88/19. [BMSiG-59312/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. - sygn. akt V GU 127/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Magdaleny Cybulskiej, zamieszkałej w miejscowości Zakrzewo 47, 13-200 Działdowo, PESEL 94051303304; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Magdalena Cybulska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Magdaleny Cybulskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Magdaleny Cybulskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył na syndyka masy upadłości: Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numerem 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu: Bartłomieja Domagalskiego - 944 i Wiceprezesa Zarządu: Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 88/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59595

Dodano: 2019-11-20 09:29:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grabowska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59597. Grabowska Angelika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 380/19, VIII GUp 295/19. [BMSiG-59334/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 380/19; ogłosił upadłość Angeliki Grabowskiej (numer PESEL 92041604905), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 30/17 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r., ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 295/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia, wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59597

Dodano: 2019-11-20 09:34:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grabowska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59597. Grabowska Angelika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 380/19, VIII GUp 295/19. [BMSiG-59334/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 380/19; ogłosił upadłość Angeliki Grabowskiej (numer PESEL 92041604905), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 30/17 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r., ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 295/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia, wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59597

Dodano: 2019-11-20 09:34:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Grygierczyk Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59598. Grygierczyk Łukasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 236/19, VI GUp 175/19. [BMSiG-59383/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 236/19 ogłosił upadłość Łukasza Grygierczyka, zamieszkałego w Bielsku-Białej, PESEL 84031612719 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha - nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo Upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 236/19, VI GUp 175/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59598

Dodano: 2019-11-20 09:34:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Grygierczyk Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59598. Grygierczyk Łukasz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 236/19, VI GUp 175/19. [BMSiG-59383/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 236/19 ogłosił upadłość Łukasza Grygierczyka, zamieszkałego w Bielsku-Białej, PESEL 84031612719 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha - nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo Upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 236/19, VI GUp 175/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59598

Dodano: 2019-11-20 09:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mazur Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59599. Mazur Waldemar. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 235/19, VIII GUp 299/19. [BMSiG-59336/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 235/19, ogłosił upadłość Waldemara Mazura (numer PESEL 55010509012), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Słowiczej 6/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 05.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 299/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59599

Dodano: 2019-11-20 09:35:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mazur Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59599. Mazur Waldemar. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 235/19, VIII GUp 299/19. [BMSiG-59336/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 235/19, ogłosił upadłość Waldemara Mazura (numer PESEL 55010509012), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Słowiczej 6/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 05.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 299/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59599

Dodano: 2019-11-20 09:35:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rybka Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59600. Rybka Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 112/19, XII GUp 300/19. [BMSiG-59308/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 112/19 ogłosił upadłość Andrzeja Rybki, numer PESEL 49042303296 - będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 300/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59600

Dodano: 2019-11-20 09:36:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rybka Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59600. Rybka Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 112/19, XII GUp 300/19. [BMSiG-59308/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 112/19 ogłosił upadłość Andrzeja Rybki, numer PESEL 49042303296 - będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 300/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59600

Dodano: 2019-11-20 09:36:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rzeszuto Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59601. Rzeszuto Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 928/19, VIII GUp 568/19. [BMSiG-59316/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia