Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1502

Doradców restrukturyzacyjnych

66667

Postępowań upadłościowych

15

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

DASE S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74452. DASE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Świdnicy. KRS 0000377029. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2011 r., sygn. akt VI GUp 65/17. [BMSiG-73771/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika Spółki DASE S.A. w upadłości, ul. Armii Krajowej 17 (KRS 0000377029), sygn. akt VI GUp 65/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74452
 • Dodano: 2021-11-30 09:40:10
 • Administrator

Dzik Janusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74453. Dzik Janusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 9/20 „of”. [BMSiG-73766/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania Janusza Dzika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 9/20 „of”), została sporzą dzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 20 października 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia, wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74453
 • Dodano: 2021-11-30 09:40:25
 • Administrator

Gąsłowski Damian

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74454. Gąsłowski Damian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 258/21. [BMSiG-73943/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 listopada 2021 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Damiana Gąsłowskiego, nr PESEL 89022806939, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 258/21. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74454
 • Dodano: 2021-11-30 09:40:38
 • Administrator

Gluba Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74455. Gluba Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 152/20. [BMSiG-73743/2021] Sygn. akt XIV GUp 152/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gluby, PESEL 94010503442, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 152/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74455
 • Dodano: 2021-11-30 09:40:48
 • Administrator

Gola Marta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74456. Gola Marta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/20/ Ap-1. [BMSiG-73664/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-19) w postępowaniu upadłościowym Marty Goli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57103016942, sygn. akt V GUp 44/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74456
 • Dodano: 2021-11-30 09:40:58
 • Administrator

Iwanów Andżelika (poprzednio Grzesik w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74457. Iwanów Andżelika (poprzednio Grzesik). Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 79/20. [BMSiG-73919/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Andżeliki Iwanów (poprzednio Grzesik), nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy placu Hallera 2-3/7, 83-110 Tczew, PESEL 92121702765, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 79/20, zawiadamia o sporządzeniu w dniu 23.06.2021 r. listy wierzytelności i złożeniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w dniu 1.07.2021 r. oraz możliwości przeglądania listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, przez każdego zainteresowanego, zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74457
 • Dodano: 2021-11-30 09:41:45
 • Administrator

Jacewicz Mirosława

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74458. Jacewicz Mirosława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 435/20. [BMSiG-73940/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 18 listopada 2021 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej Mirosławy Jacewicz (PESEL 51061513862), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 435/20 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74458
 • Dodano: 2021-11-30 09:42:11
 • Administrator

Jach Mariola w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74459. Jach Mariola. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 90/19/Ap-7. [BMSiG-73683/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 11) w postępowaniu upadłościowym Marioli Jach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 67092304883, sygn. akt V GUp 90/19/Ap-7. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74459
 • Dodano: 2021-11-30 09:42:25
 • Administrator

Jeszkie Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74460. Jeszkie Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 588/20, XIX GUp 775/20 Ap-1. [BMSiG-73607/2021] JOANNA JESZKIE. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 588/20, XIX GUp 775/20 Ap-1. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Jeszkie, PESEL 69051506200, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt XIX GUp 775/20, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 2 listopada 2021 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74460
 • Dodano: 2021-11-30 09:42:36
 • Administrator

Klarecka Teresa

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74461. Klarecka Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 276/20. [BMSiG-73638/2021] Sygn. akt XIV GUp 276/20 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2021 roku syndyk masy upadłości Teresy Klareckiej, numer PESEL 40040110581, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 276/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74461
 • Dodano: 2021-11-30 09:42:48
 • Administrator

Kowalski Sławomir Piotr

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74462. Kowalski Sławomir Piotr. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 136/21. [BMSiG-73755/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Piotra Kowalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygnatura akt VI GUp 136/21). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74462
 • Dodano: 2021-11-30 09:43:04
 • Administrator

Leśniowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74463. Leśniowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 143/20. [BMSiG-73695/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym wobec upadłego Tomasza Leśniowskiego (PESEL 79071517779), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 143/20), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył w dniu 24 listopada 2021 roku 2 uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, złożyć do Sędziego Komisarza pod adresem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GUp 143/20, sprzeciw MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74463
 • Dodano: 2021-11-30 09:43:17
 • Administrator

Malec Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
. Poz. 74464. Malec Monika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 147/20/10. [BMSiG-73777/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Malec (PESEL 76052517720), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 147/20/10), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74464
 • Dodano: 2021-11-30 09:43:28
 • Administrator

Misztela Lena

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74465. Misztela Lena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 106/20/Ap-1. [BMSiG-73679/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-12 w postępowaniu upadłościowym Leny Miszteli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80051619147, sygn. akt V GUp 106/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74465
 • Dodano: 2021-11-30 09:43:42
 • Administrator

Ojrzanowski Józef

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74466. Ojrzanowski Józef. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 441/20. [BMSiG-73648/2021] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Józefa Ojrzanowskiego, PESEL 58123109375, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 441/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74466
 • Dodano: 2021-11-30 09:43:55
 • Administrator

Olszewski Artur

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74467. Olszewski Artur. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 158/21. [BMSiG-73833/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Artura Olszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 86112911799), sygn. akt V GUp 158/21, syndyk w dniu 5.11.2021 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74467
 • Dodano: 2021-11-30 09:44:08
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROJNAD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74468. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „PROJNAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Sieradzu. KRS 0000136395. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2002 r., sygn. akt XIV GUp 17/20. [BMSiG-73921/2021] Sygn. akt XIV GUp 17/20 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 16.08.2021 r. syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- -Usługowego „PROJNAD” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Sieradzu złożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła spółka mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 17/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74468
 • Dodano: 2021-11-30 09:44:23
 • Administrator

Pyziak Dominika

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74469. Pyziak Dominika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 221/21. [BMSiG-73642/2021] Sygn. akt XIV GUp 221/21 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 16 września 2021 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dominiki Pyziak, PESEL 82111014525, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 221/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74469
 • Dodano: 2021-11-30 09:44:34
 • Administrator

RAVEN TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74470. RAVEN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000360391. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lipca 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 1380/19. [BMSiG-73678/2021] OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT Syndyk masy zaprasza do Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłości Raven Trade Spółka z o.o. w upadłości (KRS 0000360391), informuje, że syndyk sporządził i w dniu 5 listopada 2021 roku złożył do akt listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74470
 • Dodano: 2021-11-30 09:44:59
 • Administrator

Rzeczkowska Amelia

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74471. Rzeczkowska Amelia. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 63/21. [BMSiG-73608/2021] Sędzia Komisarz masy upadłości Amelii Rzeczkowskiej (PESEL 81062916586), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, o sygn. akt V GUp 63/21, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu, przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia pokój nr 15), i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74471
 • Dodano: 2021-11-30 09:45:25
 • Administrator

Skóra Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74472. Skóra Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/20/Ap-1. [BMSiG-73673/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-11) w postępowaniu upadłościowym Anny Skóry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76101612844, sygn. akt V GUp 12/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74472
 • Dodano: 2021-11-30 09:45:37
 • Administrator

Skóra Roman w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74473. Skóra Roman. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 11/20/Ap-1. [BMSiG-73670/2021] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-5) w postępowaniu upadłościowym Romana Skóry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76070518473, sygn. akt V GUp 11/20/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74473
 • Dodano: 2021-11-30 09:45:48
 • Administrator

Swoboda Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74474. Swoboda Stanisław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 80/20. [BMSiG-73641/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Swobody i Stanisława Swobody, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp „of” 80/20, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 Stanisława Swobody. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 Stanisława Swobody można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3 bryła „C”, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 89 676 03 01. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74474
 • Dodano: 2021-11-30 09:46:05
 • Administrator

TOBACCO OF MAZOVIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74475. TOBACCO OF MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Malanowie Nowym. KRS 0000492328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2013 r., sygn. akt V GUp 57/19. [BMSiG-73912/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółki Tobacco of Mazovia Sp. z o.o. z siedzibą w Malanowie Nowym, sygn. akt V GUp 57/19, syndyk w dniu 9.11.2021 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74475
 • Dodano: 2021-11-30 09:46:18
 • Administrator

Wesserling Henryk w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 74476. Wasserling Henryk. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 131/20. [BMSiG-73830/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Henryka Wesserlinga (PESEL 59090510050) nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 16 listopada 2021 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego Henryka Wesserlinga. Zgodnie z art. 255 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany. Stosownie do art. 256 p. u., w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74476
 • Dodano: 2021-11-30 09:46:40
 • Administrator

Elgo Lighting industries S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74478. ELGO LIGHTING INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gostyninie. KRS 0000252920. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2006 r., sygn. akt V GUp 5/16. [BMSiG-73881/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elgo Lighting Industries spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie, sygn. akt V GUp 5/16, w dniu 2 listopada 2021 roku syndyk złożył częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74478
 • Dodano: 2021-11-30 09:48:32
 • Administrator

Jaworski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74479. Jaworski Jarosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/17. [BMSiG-73634/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jarosława Jaworskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 1/17, został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74479
 • Dodano: 2021-11-30 09:48:45
 • Administrator

Jetke Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74480. Jetke Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 74/19. [BMSiG-73826/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Jetke - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 74/19, syndyk złożył w dniu 20 maja 2021 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Upadły oraz każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości z dnia 18.05.2021 roku można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74480
 • Dodano: 2021-11-30 09:48:59
 • Administrator

Kapuścińska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74481. Kapuścińska Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 544/18/S. [BMSiG-73765/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Kapuścińskiej, PESEL 63022701883, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 544/18/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74481
 • Dodano: 2021-11-30 09:49:12
 • Administrator

LEMICON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74482. LEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000599558. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2016 r., sygn. akt V GUp 127/18. [BMSiG-73918/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Lemicon Sp. z o.o. w Toruniu (sygn. akt V GUp 127/18) zawiadamia, że dnia 23 sierpnia 2021 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74482
 • Dodano: 2021-11-30 09:49:26
 • Administrator

Pasieka Dorota w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74483. Pasieka Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1223/19. [BMSiG-73609/2021] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGNATURA AKT XIX GUp 1223/19. Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Doroty Pasieka, PESEL 76101400944, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1223/19, Syndyk sporządził i złożył w dniu 19 października 2021 r. ostateczny plan podziału. Każdy zainteresowany może przeglądać plan podziału w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Zarzuty wnosi się do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygnaturę sprawy. Zarzuty podlegają opłacie stałej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74483
 • Dodano: 2021-11-30 09:49:43
 • Administrator

Radomska Marianna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74484. Radomska Marianna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-73692/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marianny Radomskiej i Andrzeja Radomskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of’80/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Marianny Radomskiej. Plan podziału każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod nume rem: 89 676 03 06, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74484
 • Dodano: 2021-11-30 09:49:58
 • Administrator

Radomski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74485. Radomski Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-73684/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marianny Radomskiej i Andrzeja Radomskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of’ 80/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Andrzeja Radomskiego. Plan podziału każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem: 89 676 03 06, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74485
 • Dodano: 2021-11-30 09:50:10
 • Administrator

Balukiewicz Wioletta Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74486. Balukiewicz Wioletta Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 130/20. [BMSiG-73653/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk w dniu 4 października 2021 r. przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wioletty Anny Balukiewicz, PESEL 77111212523, sygn. akt VIII GUp 130/20. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Upadły i Wierzyciele mogą wnieść zarzuty do ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74486
 • Dodano: 2021-11-30 09:50:23
 • Administrator

Żak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 74487. Żak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 144/19. [BMSiG-73934/2021] Sygn. akt XIV GUp 144/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Agnieszki Żak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten, syndyk, upadły i wierzyciele, mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 144/19 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74487
 • Dodano: 2021-11-30 09:50:41
 • Administrator

Grobla Damian

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74366. Grobla Damian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1466/21, XIX GUp 1581/21. [BMSiG-73949/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 1466/21 ogłosił upadłość Damiana Grobli, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 89113006934, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając syndyka w osobie Karoliny Nowackiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 912. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1581/21, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1466/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74366
 • Dodano: 2021-11-30 09:52:29
 • Administrator

Grobla Damian

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74366. Grobla Damian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1466/21, XIX GUp 1581/21. [BMSiG-73949/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 1466/21 ogłosił upadłość Damiana Grobli, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 89113006934, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając syndyka w osobie Karoliny Nowackiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 912. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1581/21, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1466/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74366
 • Dodano: 2021-11-30 09:52:34
 • Administrator

Zuzak Agnieszka

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74367. Zuzak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 584/21 of, V GUp 515/21 of. [BMSiG-73708/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 584/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 7.10.2021 r. ogłosił upadłość Agnieszki Zuzak, numer PESEL 70020714063, zamieszkałej w Głowience, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Kaczor (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1400; adres: ul. H. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia Komisarz. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 515/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74367
 • Dodano: 2021-11-30 09:53:20
 • Administrator

Zuzak Agnieszka

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74367. Zuzak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 584/21 of, V GUp 515/21 of. [BMSiG-73708/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 584/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 7.10.2021 r. ogłosił upadłość Agnieszki Zuzak, numer PESEL 70020714063, zamieszkałej w Głowience, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Kaczor (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1400; adres: ul. H. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia Komisarz. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 515/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74367
 • Dodano: 2021-11-30 09:53:23
 • Administrator

Antonijczuk Wioletta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74368. Antonijczuk Wioletta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1581/21/10, X GUp 1197/21/10. [BMSiG-73731/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1581/21/10, ogłoszona została upadłość Wioletty Antonijczuk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 75042116907, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Ewarysta Estkowskiego 3/52. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1197/21/10. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74368
 • Dodano: 2021-11-30 09:54:04
 • Administrator

Antonijczuk Wioletta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74368. Antonijczuk Wioletta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1581/21/10, X GUp 1197/21/10. [BMSiG-73731/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1581/21/10, ogłoszona została upadłość Wioletty Antonijczuk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 75042116907, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Ewarysta Estkowskiego 3/52. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1197/21/10. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74368
 • Dodano: 2021-11-30 09:54:07
 • Administrator

Bąkiewicz Janusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-10-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74369. Bąkiewicz Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, XIX GU 1031/21, XIX GUp 1497/21. [BMSiG-73867/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1031/21 postanowieniem z dnia 28 października 2021 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Janusza Bąkiewicza, PESEL 58060611119, NIP 5341067806, zamieszkałego w Piastowie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Alfredy Falak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 415); 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Warzelnicza 7 lok. 23, 03-255 Warszawa; 5. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 1031/21, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1497/21. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74369
 • Dodano: 2021-11-30 09:54:49
 • Administrator

Bąkiewicz Janusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74369. Bąkiewicz Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, XIX GU 1031/21, XIX GUp 1497/21. [BMSiG-73867/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1031/21 postanowieniem z dnia 28 października 2021 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Janusza Bąkiewicza, PESEL 58060611119, NIP 5341067806, zamieszkałego w Piastowie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Alfredy Falak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 415); 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Warzelnicza 7 lok. 23, 03-255 Warszawa; 5. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 1031/21, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1497/21. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74369
 • Dodano: 2021-11-30 09:54:52
 • Administrator

Baron Krystyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74370. Baron Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1577/21/10, X GUp 1198/21/10. [BMSiG-73712/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1577/21/10, ogłoszona została upadłość Krystyny Baron jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 47073012189, zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich, adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 7/4. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1198/21/10. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74370
 • Dodano: 2021-11-30 09:55:30
 • Administrator

Baron Krystyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74370. Baron Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1577/21/10, X GUp 1198/21/10. [BMSiG-73712/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1577/21/10, ogłoszona została upadłość Krystyny Baron jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 47073012189, zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich, adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 7/4. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1198/21/10. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74370
 • Dodano: 2021-11-30 09:55:33
 • Administrator

Ozimina Beata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74371. Ozimina Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 589/21, V GUp 472/21 of. [BMSiG-73698/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt V GU 589/21, na skutek wniosku złożonego dnia 8 października 2021 r., ogłosił upadłość Beaty Oziminy, PESEL 74051915303, NIP 6841317247, zam. w Króliku Polskim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Gawrońskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 756, adres: Dariusz Gawroński Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się Wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego adres, tj. Dariusz Gawroński Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 472/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74371
 • Dodano: 2021-11-30 09:56:23
 • Administrator

Ozimina Beata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74371. Ozimina Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 589/21, V GUp 472/21 of. [BMSiG-73698/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt V GU 589/21, na skutek wniosku złożonego dnia 8 października 2021 r., ogłosił upadłość Beaty Oziminy, PESEL 74051915303, NIP 6841317247, zam. w Króliku Polskim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Gawrońskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 756, adres: Dariusz Gawroński Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się Wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego adres, tj. Dariusz Gawroński Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 472/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74371
 • Dodano: 2021-11-30 09:56:26
 • Administrator

Bartnik Patrycja

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74372. Bartnik Patrycja. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 981/21, XIV GUp 816/21. [BMSiG-73841/2021] Sygnatura akt XIV GU 981/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Patrycji Bartnik, numer PESEL 94092111045, zamieszkałej: 93-031 Łódź, przy ulicy Sanockiej 24 lok. 30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIV GUp 816/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Barbarę Petryniak- -Sidowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 84. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-254 Łódź, ulica Piramowicza 2 lok. 12 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74372
 • Dodano: 2021-11-30 09:57:09
 • Administrator

Bartnik Patrycja

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74372. Bartnik Patrycja. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 981/21, XIV GUp 816/21. [BMSiG-73841/2021] Sygnatura akt XIV GU 981/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Patrycji Bartnik, numer PESEL 94092111045, zamieszkałej: 93-031 Łódź, przy ulicy Sanockiej 24 lok. 30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIV GUp 816/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Barbarę Petryniak- -Sidowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 84. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-254 Łódź, ulica Piramowicza 2 lok. 12 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74372
 • Dodano: 2021-11-30 09:57:12
 • Administrator

Białobrzewska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74373. Białobrzewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 802/21, XII GUp 849/21. [BMSiG-73932/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt XII GU 802/21, ogłosił upadłość Katarzyny Białobrzewskiej, PESEL 82020219042, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam. w Tarnowskich Górach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sygn. akt XII GUp 849/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 849/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74373
 • Dodano: 2021-11-30 09:57:56
 • Administrator

Białobrzewska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74373. Białobrzewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 802/21, XII GUp 849/21. [BMSiG-73932/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt XII GU 802/21, ogłosił upadłość Katarzyny Białobrzewskiej, PESEL 82020219042, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam. w Tarnowskich Górach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sygn. akt XII GUp 849/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 849/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74373
 • Dodano: 2021-11-30 09:57:59
 • Administrator

Bińkowski Karol

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74374. Bińkowski Karol. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 478/21 of, VIII GUp 503/21 of. [BMSiG-73927/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt VIII GU 478/21 of, ogłosił upadłość Karola Bińkowskiego, numer PESEL 72031612037, NIP 9111199914, zamieszkałego w Oleśnicy, ul. Kilińskiego 10b/7 (kod pocztowy 56-400), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zmienił osobę syndyka i powołał syndyka w osobie Adama Janiszka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068, adres: Wrocław (53-201), ul. gen. J. Hallera 157/29. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 503/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74374
 • Dodano: 2021-11-30 09:58:44
 • Administrator

Bińkowski Karol

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74374. Bińkowski Karol. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 478/21 of, VIII GUp 503/21 of. [BMSiG-73927/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt VIII GU 478/21 of, ogłosił upadłość Karola Bińkowskiego, numer PESEL 72031612037, NIP 9111199914, zamieszkałego w Oleśnicy, ul. Kilińskiego 10b/7 (kod pocztowy 56-400), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zmienił osobę syndyka i powołał syndyka w osobie Adama Janiszka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068, adres: Wrocław (53-201), ul. gen. J. Hallera 157/29. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 503/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74374
 • Dodano: 2021-11-30 09:58:47
 • Administrator

Błaszak Henryk

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74375. Błaszak Henryk. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 441/21, VIII GUp 371/21. [BMSiG-73654/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 441/21, ogłosił upadłość Henryka Błaszaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57071503091, NIP 5730235221. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Mariusza Turka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1512, adres biura: ul. Karola Szymanowskiego 3 lokal nr 24, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 371/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74375
 • Dodano: 2021-11-30 09:59:33
 • Administrator

Błaszak Henryk

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74375. Błaszak Henryk. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 441/21, VIII GUp 371/21. [BMSiG-73654/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 441/21, ogłosił upadłość Henryka Błaszaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57071503091, NIP 5730235221. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Mariusza Turka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1512, adres biura: ul. Karola Szymanowskiego 3 lokal nr 24, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 371/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74375
 • Dodano: 2021-11-30 09:59:36
 • Administrator

Chodor Anna Maria

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74376. Chodor Anna Maria. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 658/21 of, VI GUp 612/21 of. [BMSiG-73627/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt VI GU 658/21 of, ogłosił upadłość Anny Marii Chodor, numer PESEL 98090405207, zamieszkałej w Kwidzynie (82-500), ul. Chrobrego 5, numer lokalu 12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wyznaczono syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429, adres: ul. Toruńska 4/1, 82-500 Kwidzyn). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 612/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74376
 • Dodano: 2021-11-30 10:00:20
 • Administrator

Chodor Anna Maria

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74376. Chodor Anna Maria. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 658/21 of, VI GUp 612/21 of. [BMSiG-73627/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt VI GU 658/21 of, ogłosił upadłość Anny Marii Chodor, numer PESEL 98090405207, zamieszkałej w Kwidzynie (82-500), ul. Chrobrego 5, numer lokalu 12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wyznaczono syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429, adres: ul. Toruńska 4/1, 82-500 Kwidzyn). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 612/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74376
 • Dodano: 2021-11-30 10:00:24
 • Administrator

Caban Celina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74378. Caban Celina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 613/21, XIV GUp 799/21. [BMSiG-73823/2021] Sygn. akt XIV GU 613/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Celiny Caban, numer PESEL 58121101003, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 799/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74378
 • Dodano: 2021-11-30 10:01:03
 • Administrator

Caban Celina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74378. Caban Celina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 613/21, XIV GUp 799/21. [BMSiG-73823/2021] Sygn. akt XIV GU 613/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Celiny Caban, numer PESEL 58121101003, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 799/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74378
 • Dodano: 2021-11-30 10:01:05
 • Administrator

Ciszek Roman

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74379. Ciszek Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 971/21, XII GUp 837/21. [BMSiG-73659/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 roku, o sygn. akt XII GU 971/21, ogłosił upadłość Romana Ciszka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72100109433, NIP 6481530363, zamieszkałej w Zabrzu. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 837/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres (Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74379
 • Dodano: 2021-11-30 10:01:51
 • Administrator

Ciszek Roman

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74379. Ciszek Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 971/21, XII GUp 837/21. [BMSiG-73659/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 roku, o sygn. akt XII GU 971/21, ogłosił upadłość Romana Ciszka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72100109433, NIP 6481530363, zamieszkałej w Zabrzu. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 837/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres (Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74379
 • Dodano: 2021-11-30 10:01:55
 • Administrator

Cuchrowski Szymon

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74380. Cuchrowski Szymon. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 772/21, XIV GUp 666/21. [BMSiG-73811/2021] Sygn. akt XIV GU 772/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Szymona Cuchrowskiego, numer PESEL 91120109696, NIP 7322147184, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 666/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74380
 • Dodano: 2021-11-30 10:02:38
 • Administrator

Cuchrowski Szymon

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74380. Cuchrowski Szymon. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 772/21, XIV GUp 666/21. [BMSiG-73811/2021] Sygn. akt XIV GU 772/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Szymona Cuchrowskiego, numer PESEL 91120109696, NIP 7322147184, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 666/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74380
 • Dodano: 2021-11-30 10:02:40
 • Administrator

Czajkowska Sylwia

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74381. Czajkowska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 674/21, XIV GUp 777/21. [BMSiG-73783/2021] Sygn. akt XIV GU 674/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 27 października 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Sylwii Czajkowskiej, numer PESEL 82070708024, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 777/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Kopernika 72, lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74381
 • Dodano: 2021-11-30 10:03:19
 • Administrator

Czajkowska Sylwia

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74381. Czajkowska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 674/21, XIV GUp 777/21. [BMSiG-73783/2021] Sygn. akt XIV GU 674/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 27 października 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Sylwii Czajkowskiej, numer PESEL 82070708024, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 777/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Kopernika 72, lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74381
 • Dodano: 2021-11-30 10:03:22
 • Administrator

Czech Mariola

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74382. Czech Mariola. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 746/21, XII GUp 859/21. [BMSiG-73872/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., na posiedzeniu niejawnym o sygn. akt XII GU 746/21, ogłosił upadłość Marioli Czech (PESEL 64041201383), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 859/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandra Rutkowskiego (nr licencji 1597). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74382
 • Dodano: 2021-11-30 10:04:11
 • Administrator

Czech Mariola

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74382. Czech Mariola. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 746/21, XII GUp 859/21. [BMSiG-73872/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., na posiedzeniu niejawnym o sygn. akt XII GU 746/21, ogłosił upadłość Marioli Czech (PESEL 64041201383), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 859/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandra Rutkowskiego (nr licencji 1597). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74382
 • Dodano: 2021-11-30 10:04:14
 • Administrator

Czech Monika

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74383. Czech Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 864/21, XII GUp 864/21. [BMSiG-73885/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., na posiedzeniu niejawnym o sygn. akt XII GU 864/21, ogłosił upadłość Moniki Czech (PESEL 77120914427), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 864/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandra Rutkowskiego (nr licencji 1597). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74383
 • Dodano: 2021-11-30 10:04:57
 • Administrator

Czech Monika

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74383. Czech Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 864/21, XII GUp 864/21. [BMSiG-73885/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., na posiedzeniu niejawnym o sygn. akt XII GU 864/21, ogłosił upadłość Moniki Czech (PESEL 77120914427), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 864/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandra Rutkowskiego (nr licencji 1597). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74383
 • Dodano: 2021-11-30 10:05:00
 • Administrator

Gąsior Joanna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-10-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74384. Gąsior Joanna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 370/21, VI GUp 301/21. [BMSiG-73740/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygnatura akt VI GU 370/21 z dnia 26 października 2021 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Joanny Gąsior, zamieszkałej w Wałbrzychu, ul. Piłsudskiego 92/5, PESEL 93050306288, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Sobczyka, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 301/21. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74384
 • Dodano: 2021-11-30 10:05:46
 • Administrator

Gąsior Joanna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74384. Gąsior Joanna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 370/21, VI GUp 301/21. [BMSiG-73740/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygnatura akt VI GU 370/21 z dnia 26 października 2021 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Joanny Gąsior, zamieszkałej w Wałbrzychu, ul. Piłsudskiego 92/5, PESEL 93050306288, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Sobczyka, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 301/21. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74384
 • Dodano: 2021-11-30 10:05:50
 • Administrator

Gąsior Marcin

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-10-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74385. Gąsior Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 369/21, VI GUp 300/21. [BMSiG-73720/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygnatura akt VI GU 369/21 z dnia 26 października 2021 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Marcina Gąsiora, zamieszkałego w Wałbrzychu, ul. Piłsudskiego 92/5, PESEL 86122100097, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Sobczyka, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 300/21. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74685
 • Dodano: 2021-11-30 10:06:34
 • Administrator

Gąsior Marcin

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74385. Gąsior Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 369/21, VI GUp 300/21. [BMSiG-73720/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygnatura akt VI GU 369/21 z dnia 26 października 2021 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Marcina Gąsiora, zamieszkałego w Wałbrzychu, ul. Piłsudskiego 92/5, PESEL 86122100097, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Sobczyka, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 300/21. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74685
 • Dodano: 2021-11-30 10:06:37
 • Administrator

Giezek Kazimiera

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74386. Giezek Kazimiera. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1122/21, XI GUp 1163/21. [BMSiG-73832/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1122/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Kazimiery Giezek (PESEL 46011209063), zamieszkałej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 2a/21. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Łukasza Borkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1280. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 1163/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74386
 • Dodano: 2021-11-30 10:07:22
 • Administrator

Giezek Kazimiera

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74386. Giezek Kazimiera. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1122/21, XI GUp 1163/21. [BMSiG-73832/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1122/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Kazimiery Giezek (PESEL 46011209063), zamieszkałej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 2a/21. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Łukasza Borkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1280. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 1163/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74386
 • Dodano: 2021-11-30 10:07:25
 • Administrator

Glaner Roman

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74387. Glaner Roman. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 614/21, VI GUp 606/21/PM. [BMSiG-73622/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 r., o sygn. akt VI GU 614/21, postanowił: I. ogłosić upadłość Romana Glanera, PESEL 47110211199, NIP 5551518238, zamieszkałego: 89-651 Gotelp, Koszary 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429, adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego Komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty w kwocie 805,60 zł należy wpłacić na konto masy upadłości Romana Glanera nr 94 1020 1491 0000 4402 0110 7523. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 606/21/PM. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74387
 • Dodano: 2021-11-30 10:08:11
 • Administrator

Glaner Roman

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74387. Glaner Roman. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 614/21, VI GUp 606/21/PM. [BMSiG-73622/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 r., o sygn. akt VI GU 614/21, postanowił: I. ogłosić upadłość Romana Glanera, PESEL 47110211199, NIP 5551518238, zamieszkałego: 89-651 Gotelp, Koszary 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429, adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego Komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty w kwocie 805,60 zł należy wpłacić na konto masy upadłości Romana Glanera nr 94 1020 1491 0000 4402 0110 7523. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 606/21/PM. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74387
 • Dodano: 2021-11-30 10:08:14
 • Administrator

Gliniecka Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74388. Gliniecka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 466/21, V GUp 469/21. [BMSiG-73817/2021] Syndyk masy upadłości Małgorzaty Glinieckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 466/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Małgorzaty Glinieckiej, PESEL 62022113940, NIP 8791601584, zamieszkałej: Szlak Bursztynowy 47, 87-700 Otłoczyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok.101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Małgorzaty Glinieckiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 469/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Małgorzaty Glinieckiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 469/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74388
 • Dodano: 2021-11-30 10:09:18
 • Administrator

Gliniecka Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74388. Gliniecka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 466/21, V GUp 469/21. [BMSiG-73817/2021] Syndyk masy upadłości Małgorzaty Glinieckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 466/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Małgorzaty Glinieckiej, PESEL 62022113940, NIP 8791601584, zamieszkałej: Szlak Bursztynowy 47, 87-700 Otłoczyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok.101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Małgorzaty Glinieckiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 469/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Małgorzaty Glinieckiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 469/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74388
 • Dodano: 2021-11-30 10:09:22
 • Administrator

Gniadek Krzysztof

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74389. Gniadek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, VIII GU 589/21, VIII GUp 515/21. [BMSiG-73863/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2021 r., w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 589/21, z wniosku dłużnika Krzysztofa Gniadka, nieprowadzącego działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Gniadka, zam.: Kępiaste 149, 06-121 Kępiaste, PESEL 77122900459, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: Aleja Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. na syndyka wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (nr licencji 1263); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć Sądzie Rejonowym w Białymstoku wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku należną od wniosku opłatę w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 515/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74389
 • Dodano: 2021-11-30 10:10:08
 • Administrator

Gniadek Krzysztof

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74389. Gniadek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, VIII GU 589/21, VIII GUp 515/21. [BMSiG-73863/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2021 r., w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 589/21, z wniosku dłużnika Krzysztofa Gniadka, nieprowadzącego działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Gniadka, zam.: Kępiaste 149, 06-121 Kępiaste, PESEL 77122900459, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: Aleja Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. na syndyka wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (nr licencji 1263); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć Sądzie Rejonowym w Białymstoku wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku należną od wniosku opłatę w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 515/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74389
 • Dodano: 2021-11-30 10:10:11
 • Administrator

Grabowski Oliwer

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74390. Grabowski Oliwer. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1162/21. [BMSiG-73646/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1162/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Oliwera Grabowskiego, zamieszkałego w Warszawie, nr PESEL 92080310991. Wyznaczono na syndyka Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek: 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954, prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 49111a p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 49112a p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74390
 • Dodano: 2021-11-30 10:10:48
 • Administrator

Grabowski Oliwer

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74390. Grabowski Oliwer. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1162/21. [BMSiG-73646/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1162/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Oliwera Grabowskiego, zamieszkałego w Warszawie, nr PESEL 92080310991. Wyznaczono na syndyka Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek: 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954, prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 49111a p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 49112a p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74390
 • Dodano: 2021-11-30 10:10:50
 • Administrator

Graczyk Daniel

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74391. Graczyk Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1515/21, XI GUp 1146/21. [BMSiG-73839/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1515/21, ogłosił upadłość dłużnika Daniela Graczyka (PESEL 94051703654), zam.: ul. Jana Pawła II 15A/24, 62-300 Września, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1146/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych, GRENDA ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Kuś, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1605. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74391
 • Dodano: 2021-11-30 10:11:38
 • Administrator

Graczyk Daniel

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74391. Graczyk Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1515/21, XI GUp 1146/21. [BMSiG-73839/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1515/21, ogłosił upadłość dłużnika Daniela Graczyka (PESEL 94051703654), zam.: ul. Jana Pawła II 15A/24, 62-300 Września, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1146/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych, GRENDA ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Kuś, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1605. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74391
 • Dodano: 2021-11-30 10:11:41
 • Administrator

Grząbkowiak Wojciech

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74392. Grząbkowiak Wojciech. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 691/21 of, VI GUp 589/21/PD. [BMSiG-73629/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 r., o sygn. akt VI GU 691/21 of, postanowił: I. ogłosić upadłość Wojciecha Grząbkowiaka, PESEL 64072907991, NIP 6171385381, zamieszkałego: 83-130 Pelplin, ul. Mickiewicza 21/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk; pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429, adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty w kwocie 805,60 zł należy wpłacić na konto masy upadłości Wojciecha Grząbkowiaka nr 77 1020 1778 0000 2002 0171 1720. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 589/21/PD. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74392
 • Dodano: 2021-11-30 10:12:25
 • Administrator

Grząbkowiak Wojciech

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74392. Grząbkowiak Wojciech. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 691/21 of, VI GUp 589/21/PD. [BMSiG-73629/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 r., o sygn. akt VI GU 691/21 of, postanowił: I. ogłosić upadłość Wojciecha Grząbkowiaka, PESEL 64072907991, NIP 6171385381, zamieszkałego: 83-130 Pelplin, ul. Mickiewicza 21/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk; pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429, adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza Sądowego; VIII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Zryczałtowane koszty w kwocie 805,60 zł należy wpłacić na konto masy upadłości Wojciecha Grząbkowiaka nr 77 1020 1778 0000 2002 0171 1720. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 589/21/PD. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74392
 • Dodano: 2021-11-30 10:12:28
 • Administrator

Hadrian Lesław

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74393. Hadrian Lesław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 477/21, VIII GUp 377/21. [BMSiG-73819/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2021 roku, sygn. akt VIII GU 477/21, ogłosił upadłość Lesława Hadriana (Hadrian) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 55060312675, NIP numer 5741667438. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Martę Tutaj, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1304, adres biura: ul. Żwirki i Wigury 6/14 lokal 227, 42-217 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowa niu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 377/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74393
 • Dodano: 2021-11-30 10:13:14
 • Administrator

Hadrian Lesław

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74393. Hadrian Lesław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 477/21, VIII GUp 377/21. [BMSiG-73819/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2021 roku, sygn. akt VIII GU 477/21, ogłosił upadłość Lesława Hadriana (Hadrian) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 55060312675, NIP numer 5741667438. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Martę Tutaj, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1304, adres biura: ul. Żwirki i Wigury 6/14 lokal 227, 42-217 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowa niu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 377/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74393
 • Dodano: 2021-11-30 10:13:17
 • Administrator

Hadrian Małgorzata

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74394. Hadrian Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 478/21, VIII GUp 378/21. [BMSiG-73821/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 478/21, ogłosił upadłość Małgorzaty Hadrian, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61051510423, NIP 5740019648. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Martę Tutaj, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1304, adres biura: ul. Żwirki i Wigury 6/14 lokal 227, 42-217 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 378/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74394
 • Dodano: 2021-11-30 10:14:02
 • Administrator

Hadrian Małgorzata

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74394. Hadrian Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 478/21, VIII GUp 378/21. [BMSiG-73821/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 478/21, ogłosił upadłość Małgorzaty Hadrian, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61051510423, NIP 5740019648. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Martę Tutaj, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1304, adres biura: ul. Żwirki i Wigury 6/14 lokal 227, 42-217 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 378/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74394
 • Dodano: 2021-11-30 10:14:05
 • Administrator

Jakubas Marek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74395. Jakubas Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 456/21, V GUp 369/21. [BMSiG-73937/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 listopada 2021 roku sprawy z wniosku dłużnika Marka Jakubasa o ogłoszenie upadłości, prowadzonej pod sygn. akt V GU 456/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Jakubasa, nr PESEL 73091008918, nr NIP 605-002-21-13, zamieszkałego w Koniemłotach, ulica Strażacka nr domu 11, kod pocztowy 28-200; 2. określić, że upadły Marek Jakubas jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Marka Jakubasa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wardy, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1367; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Aleksandry Wardy - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. powołanego Rozporządzenia; 9. określić, że upadły Marek Jakubas ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Funkcję Sędziego komisarza pełnić będzie SSR Anna Poborska. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 369/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74395
 • Dodano: 2021-11-30 10:15:12
 • Administrator

Jakubas Marek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74395. Jakubas Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 456/21, V GUp 369/21. [BMSiG-73937/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 listopada 2021 roku sprawy z wniosku dłużnika Marka Jakubasa o ogłoszenie upadłości, prowadzonej pod sygn. akt V GU 456/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Jakubasa, nr PESEL 73091008918, nr NIP 605-002-21-13, zamieszkałego w Koniemłotach, ulica Strażacka nr domu 11, kod pocztowy 28-200; 2. określić, że upadły Marek Jakubas jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Marka Jakubasa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. ustalić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wardy, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1367; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Aleksandry Wardy - syndyka masy upadłości, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. powołanego Rozporządzenia; 9. określić, że upadły Marek Jakubas ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Funkcję Sędziego komisarza pełnić będzie SSR Anna Poborska. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 369/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74395
 • Dodano: 2021-11-30 10:15:15
 • Administrator

Jędrykiewicz Piotr

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74396. Jędrykiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 438/21, V GUp 356/21. [BMSiG-73922/2021] Sygn. akt V GU 438/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Piotra Jędrykiewicza, nr PESEL 87042006436, nr NIP 6562157388, zamieszkałego w miejscowości Chomentów, określając, że upadły Piotr Jędrykiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Piotra Jędrykiewicza będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy- Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o wydaniu niniejszego postanowienia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 356/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74396
 • Dodano: 2021-11-30 10:16:05
 • Administrator

Jędrykiewicz Piotr

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74396. Jędrykiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 438/21, V GUp 356/21. [BMSiG-73922/2021] Sygn. akt V GU 438/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Piotra Jędrykiewicza, nr PESEL 87042006436, nr NIP 6562157388, zamieszkałego w miejscowości Chomentów, określając, że upadły Piotr Jędrykiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Piotra Jędrykiewicza będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy- Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o wydaniu niniejszego postanowienia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 356/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74396
 • Dodano: 2021-11-30 10:16:08
 • Administrator

Jaromin Jagoda

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74397. Jaromin Jagoda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1133/21. [BMSiG-73734/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1133/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Jagody Jaromin, zamieszkałej w Ząbkach, nr PESEL 63031400685. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernia kowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74397
 • Dodano: 2021-11-30 10:16:48
 • Administrator

Jaromin Jagoda

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74397. Jaromin Jagoda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1133/21. [BMSiG-73734/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1133/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Jagody Jaromin, zamieszkałej w Ząbkach, nr PESEL 63031400685. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernia kowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74397
 • Dodano: 2021-11-30 10:16:51
 • Administrator

Cholewa Jacek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74398. Cholewa Jacek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1579/21/10, X GUp 1200/21/10. [BMSiG-73730/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r. pod sygn. akt X GU 1579/21/10, ogłoszona została upadłość Jacka Cholewy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 56052404552, zamieszkałego w Katowicach, adres: 40-645 Katowice, ul. Radockiego 80/16. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1200/21/10. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74398
 • Dodano: 2021-11-30 10:17:30
 • Administrator

Cholewa Jacek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74398. Cholewa Jacek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1579/21/10, X GUp 1200/21/10. [BMSiG-73730/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r. pod sygn. akt X GU 1579/21/10, ogłoszona została upadłość Jacka Cholewy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 56052404552, zamieszkałego w Katowicach, adres: 40-645 Katowice, ul. Radockiego 80/16. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1200/21/10. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74398
 • Dodano: 2021-11-30 10:17:33
 • Administrator

Kamecki Adam

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74399. Kamecki Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 788/21, XIV GUp 758/21. [BMSiG-73661/2021] Sygn. akt XIV GU 788/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacy nych, postanowieniem z dnia 5 października 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Adama Kameckiego, PESEL 69012910279, NIP 7291105769, zamieszkałego w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 758/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Barbarę Petryniak- -Sidowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 84. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74399
 • Dodano: 2021-11-30 10:18:25
 • Administrator

Kamecki Adam

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74399. Kamecki Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 788/21, XIV GUp 758/21. [BMSiG-73661/2021] Sygn. akt XIV GU 788/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacy nych, postanowieniem z dnia 5 października 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Adama Kameckiego, PESEL 69012910279, NIP 7291105769, zamieszkałego w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 758/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Barbarę Petryniak- -Sidowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 84. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74399
 • Dodano: 2021-11-30 10:18:27
 • Administrator

Karpińska Aniela

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74400. Karpińska Aniela. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1250/21/5, X GUp 1221/21/5. [BMSiG-73736/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1250/21/5, ogłoszona została upadłość Anieli Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich, ul. Emilii Plater 9b/7, 41-103 Siemianowice Śląskie, PESEL 51070414905. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1221/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74400
 • Dodano: 2021-11-30 10:20:04
 • Administrator

Karpińska Aniela

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74400. Karpińska Aniela. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1250/21/5, X GUp 1221/21/5. [BMSiG-73736/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1250/21/5, ogłoszona została upadłość Anieli Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich, ul. Emilii Plater 9b/7, 41-103 Siemianowice Śląskie, PESEL 51070414905. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1221/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74400
 • Dodano: 2021-11-30 10:20:07
 • Administrator

Kieres Teresa

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74401. Kieres Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1515/21, VIII GUp 1149/21/S. [BMSiG-73759/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2021 r., sygn. akt VIII GU 1515/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Teresy Kieres (PESEL 68082304827), zamieszkałej w Chrzanowie, ul. Wodzińska 8/34, kod pocztowy: 32-500, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 222; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 1149/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74401
 • Dodano: 2021-11-30 10:20:52
 • Administrator

Kieres Teresa

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74401. Kieres Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1515/21, VIII GUp 1149/21/S. [BMSiG-73759/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2021 r., sygn. akt VIII GU 1515/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Teresy Kieres (PESEL 68082304827), zamieszkałej w Chrzanowie, ul. Wodzińska 8/34, kod pocztowy: 32-500, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 222; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 1149/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74401
 • Dodano: 2021-11-30 10:20:55
 • Administrator

Kiszka Joanna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74402. Kiszka Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 600/21, XII GUp 887/21. [BMSiG-73751/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, sygn. akt XII GU 600/21, ogłosił upadłość Joanny Kiszki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70060709700, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 887/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na niżej podany adres (Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74402
 • Dodano: 2021-11-30 10:21:40
 • Administrator

Kiszka Joanna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74402. Kiszka Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 600/21, XII GUp 887/21. [BMSiG-73751/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, sygn. akt XII GU 600/21, ogłosił upadłość Joanny Kiszki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70060709700, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 887/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na niżej podany adres (Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74402
 • Dodano: 2021-11-30 10:21:43
 • Administrator

Kopańska Teresa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74403. Kopańska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1131/21. [BMSiG-73685/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1131/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Teresy Kopańskiej, zamieszkałej w Nowym Dworze Mazowieckim, nr PESEL 56021310866. Wyznaczono syndyka Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek: 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954, prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 49111a p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl), za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowego (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 49112a p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74403
 • Dodano: 2021-11-30 10:22:30
 • Administrator

Kopańska Teresa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74403. Kopańska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1131/21. [BMSiG-73685/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1131/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Teresy Kopańskiej, zamieszkałej w Nowym Dworze Mazowieckim, nr PESEL 56021310866. Wyznaczono syndyka Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek: 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954, prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 49111a p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl), za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowego (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 49112a p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74403
 • Dodano: 2021-11-30 10:22:33
 • Administrator

Korcz Marzena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74404. Korcz Marzena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1560/21, XI GUp 1159/21. [BMSiG-73846/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1560/21, ogłosił upadłość dłużniczki Marzeny Korcz (PESEL 85090318060, NIP 7792144289), zam.: ul. Głogowska 76/16, 60-741 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1159/21. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Kuś, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1605. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74404
 • Dodano: 2021-11-30 10:23:20
 • Administrator

Korcz Marzena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74404. Korcz Marzena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1560/21, XI GUp 1159/21. [BMSiG-73846/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1560/21, ogłosił upadłość dłużniczki Marzeny Korcz (PESEL 85090318060, NIP 7792144289), zam.: ul. Głogowska 76/16, 60-741 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1159/21. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Kuś, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1605. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74404
 • Dodano: 2021-11-30 10:23:23
 • Administrator

Kostkowska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74405. Kostkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 551/21, V GUp 470/21. [BMSiG-73891/2021] Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kostkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 551/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Małgorzaty Kostkowskiej, PESEL 77062712000, zamieszkałej: ul. Sokola 6, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Małgorzaty Kostkowskiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 470/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Małgorzaty Kostkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 470/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi którego siedziba; lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74405
 • Dodano: 2021-11-30 10:24:10
 • Administrator

Kostkowska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74405. Kostkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 551/21, V GUp 470/21. [BMSiG-73891/2021] Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kostkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 551/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Małgorzaty Kostkowskiej, PESEL 77062712000, zamieszkałej: ul. Sokola 6, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Małgorzaty Kostkowskiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 470/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Małgorzaty Kostkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 470/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi którego siedziba; lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74405
 • Dodano: 2021-11-30 10:24:13
 • Administrator

Kostkowski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74406. Kostkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 550/21, V GUp 471/21. [BMSiG-73848/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kostkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że: 1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 550/21 ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Kostkowskiego, PESEL 76091017874, NIP 8751331049, zamieszkałego: ul. Sokola 6, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłego Krzysztofa Kostkowskiego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 471/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Kostkowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużnika. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 471/21. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74406
 • Dodano: 2021-11-30 10:25:01
 • Administrator

Kostkowski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74406. Kostkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 550/21, V GUp 471/21. [BMSiG-73848/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kostkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że: 1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 550/21 ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Kostkowskiego, PESEL 76091017874, NIP 8751331049, zamieszkałego: ul. Sokola 6, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłego Krzysztofa Kostkowskiego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 471/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Kostkowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużnika. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 471/21. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74406
 • Dodano: 2021-11-30 10:25:04
 • Administrator

Kostrzewska Jolanta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74407. Kostrzewska Jolanta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 558/21. [BMSiG-73836/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r., w sprawie V GU 558/21 ogłoszona została upadłość dłużnika: Jolanty Kostrzewskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Buszczyńskich 3e/133, 87-100 Toruń, PESEL 65061100766, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 1. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (Tomasz Łuka); 3. wezwać wierzycieli upadłej Jolanty Kostrzewskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Tomasz Łuka, ul. Jana Matejki 42/4, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 5. przyznać syndykowi upadłej Jolanty Kostrzewskiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74407
 • Dodano: 2021-11-30 10:25:45
 • Administrator

Kostrzewska Jolanta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74407. Kostrzewska Jolanta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 558/21. [BMSiG-73836/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r., w sprawie V GU 558/21 ogłoszona została upadłość dłużnika: Jolanty Kostrzewskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Buszczyńskich 3e/133, 87-100 Toruń, PESEL 65061100766, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 1. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (Tomasz Łuka); 3. wezwać wierzycieli upadłej Jolanty Kostrzewskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Tomasz Łuka, ul. Jana Matejki 42/4, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 5. przyznać syndykowi upadłej Jolanty Kostrzewskiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74407
 • Dodano: 2021-11-30 10:25:48
 • Administrator

Ksendziuk Olena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74408. Ksendziuk Olena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1146/21. [BMSiG-73758/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1146/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Oleny Ksendziuk, zamieszkałej w Wołominie, nr PESEL 73121316060. Wyznaczono syndyka Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74408
 • Dodano: 2021-11-30 10:26:34
 • Administrator

Ksendziuk Olena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74408. Ksendziuk Olena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1146/21. [BMSiG-73758/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1146/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Oleny Ksendziuk, zamieszkałej w Wołominie, nr PESEL 73121316060. Wyznaczono syndyka Macieja Geromina (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74408
 • Dodano: 2021-11-30 10:26:38
 • Administrator

Kowalski Michał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74409. Kowalski Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 571/21, XIV GUp 801/21. [BMSiG-73916/2021] Sygn. akt XIV GU 571/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Michała Kowalskiego, numer PESEL 84112104478, NIP 9820307877, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 801/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Paweł Kuśmierek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74409
 • Dodano: 2021-11-30 10:27:17
 • Administrator

Kowalski Michał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74409. Kowalski Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 571/21, XIV GUp 801/21. [BMSiG-73916/2021] Sygn. akt XIV GU 571/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Michała Kowalskiego, numer PESEL 84112104478, NIP 9820307877, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 801/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Kuśmierek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Paweł Kuśmierek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74409
 • Dodano: 2021-11-30 10:27:20
 • Administrator

Kujda Irena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74410. Kujda Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 574/21, XII GUp 888/21. [BMSiG-73674/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, o sygn. akt XII GU 574/21, ogłosił upadłość Ireny Kujdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62020102283, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 888/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres (Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74410
 • Dodano: 2021-11-30 10:28:03
 • Administrator

Kujda Irena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74410. Kujda Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 574/21, XII GUp 888/21. [BMSiG-73674/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, o sygn. akt XII GU 574/21, ogłosił upadłość Ireny Kujdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62020102283, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 888/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres (Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74410
 • Dodano: 2021-11-30 10:28:07
 • Administrator

Kulpa Henryk

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74411. Kulpa Henryk. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 441/21, V GUp 357/21. [BMSiG-73928/2021] Sygn. akt V GU 441/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Henryka Kulpy, nr PESEL 49052509457, zamieszkałego w miejscowości Nowa Huta, określając, że upadły Henryk Kulpa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Henryka Kulpy będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); ustalił, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Kingi Gryndy-Kijanki - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 357/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74411
 • Dodano: 2021-11-30 10:28:59
 • Administrator

Kulpa Henryk

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74411. Kulpa Henryk. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 441/21, V GUp 357/21. [BMSiG-73928/2021] Sygn. akt V GU 441/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Henryka Kulpy, nr PESEL 49052509457, zamieszkałego w miejscowości Nowa Huta, określając, że upadły Henryk Kulpa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Henryka Kulpy będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); ustalił, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Kingi Gryndy-Kijanki - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 357/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74411
 • Dodano: 2021-11-30 10:29:02
 • Administrator

Lach Zofia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74412. Lach Zofia. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1542/21/10, X GUp 1199/21/10. [BMSiG-73721/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1542/21/10, ogłoszona została upadłość Zofii Lach jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 69010104603, zamieszkałej w Bytomiu, adres: 41-933 Bytom, ul. Tysiąclecia 20A/7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1199/21/10. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzina, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Robert Sczendzina, ul. Kilińskiego 16 lok. 10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74412
 • Dodano: 2021-11-30 10:29:45
 • Administrator

Lach Zofia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74412. Lach Zofia. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1542/21/10, X GUp 1199/21/10. [BMSiG-73721/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1542/21/10, ogłoszona została upadłość Zofii Lach jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 69010104603, zamieszkałej w Bytomiu, adres: 41-933 Bytom, ul. Tysiąclecia 20A/7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1199/21/10. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzina, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Robert Sczendzina, ul. Kilińskiego 16 lok. 10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74412
 • Dodano: 2021-11-30 10:29:48
 • Administrator

Lekston Elżbieta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74413. Lekston Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 433/21, VIII GUp 374/21. [BMSiG-73696/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 433/21, ogłosił upadłość Elżbiety Lekston, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83101109469, NIP 6292351760. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Janusza Majdę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 490, adres biura: 46-320 Praszka, ulica Chopina 2. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 374/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. ‘MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74413
 • Dodano: 2021-11-30 10:30:30
 • Administrator

Lekston Elżbieta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74413. Lekston Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 433/21, VIII GUp 374/21. [BMSiG-73696/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 433/21, ogłosił upadłość Elżbiety Lekston, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83101109469, NIP 6292351760. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Janusza Majdę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 490, adres biura: 46-320 Praszka, ulica Chopina 2. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 374/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. ‘MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74413
 • Dodano: 2021-11-30 10:30:33
 • Administrator

Maciejko Zofia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74414. Maciejko Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 543/21, V GUp 513/12 of. [BMSiG-73675/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r. sygn. akt V GU 543/21, na skutek wniosku złożonego dnia 10 września 2021 r. ogłosił upadłość Zofii Maciejko, numer PESEL 54061015969, zam.: Chotylub 40, 37-611 Cieszanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Wybranowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1309, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawu upadłościowe (teks jednolity z 2019 r. -Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzania. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 513/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia, może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74414
 • Dodano: 2021-11-30 10:31:16
 • Administrator

Maciejko Zofia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74414. Maciejko Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 543/21, V GUp 513/12 of. [BMSiG-73675/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r. sygn. akt V GU 543/21, na skutek wniosku złożonego dnia 10 września 2021 r. ogłosił upadłość Zofii Maciejko, numer PESEL 54061015969, zam.: Chotylub 40, 37-611 Cieszanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Wybranowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1309, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawu upadłościowe (teks jednolity z 2019 r. -Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzania. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 513/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia, może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74414
 • Dodano: 2021-11-30 10:31:19
 • Administrator

Marcichów Julian

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74415. Marcichów Julian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1100/21, XII GUp 852/21. [BMSiG-73924/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt XII GU 1100/21, ogłosił upadłość Juliana Marcichówa, PESEL 54040709432, NIP 6262857041, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pyskowicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sygn. akt XII GUp 852/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 852/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74415
 • Dodano: 2021-11-30 10:32:05
 • Administrator

Marcichów Julian

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74415. Marcichów Julian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1100/21, XII GUp 852/21. [BMSiG-73924/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt XII GU 1100/21, ogłosił upadłość Juliana Marcichówa, PESEL 54040709432, NIP 6262857041, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pyskowicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sygn. akt XII GUp 852/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 852/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74415
 • Dodano: 2021-11-30 10:32:08
 • Administrator

Milek Urszula i Milek Edmund

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74416. Milek Urszula i Milek Edmund. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 493/21, VI GUp 619/21. [BMSiG-73814/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 listopada 2021 r., sygn. akt VI GU 493/21, ogłosił upadłość Urszuli Milek, numer PESEL 49010909927 oraz Edmunda Milka, numer PESEL 46091908694, zamieszkałych w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 64, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 506, adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, z podaniem sygn. akt VI GUp 619/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin od wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74416
 • Dodano: 2021-11-30 10:33:00
 • Administrator

Milek Urszula i Milek Edmund

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74416. Milek Urszula i Milek Edmund. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 493/21, VI GUp 619/21. [BMSiG-73814/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 listopada 2021 r., sygn. akt VI GU 493/21, ogłosił upadłość Urszuli Milek, numer PESEL 49010909927 oraz Edmunda Milka, numer PESEL 46091908694, zamieszkałych w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 64, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 506, adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, z podaniem sygn. akt VI GUp 619/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin od wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74416
 • Dodano: 2021-11-30 10:33:02
 • Administrator

Niedźwiadek Joanna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74417. Niedźwiadek Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1488/21/5, X GUp 1230/21/5. [BMSiG-73741/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1488/21/5, ogłoszona została upadłość dłużnika Joanny Niedźwiadek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, pl. Mieroszewskich 8/1, 41-400 Mysłowice, PESEL 60062504908, NIP 646 185 06 10. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1230/21/5. Na syndyka wyznaczono Kamilę Cag-Migułę, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1124. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Kamila Cag-Miguła, ul. Astrów 10/102, 40-045 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74417
 • Dodano: 2021-11-30 10:33:55
 • Administrator

Niedźwiadek Joanna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74417. Niedźwiadek Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1488/21/5, X GUp 1230/21/5. [BMSiG-73741/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1488/21/5, ogłoszona została upadłość dłużnika Joanny Niedźwiadek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, pl. Mieroszewskich 8/1, 41-400 Mysłowice, PESEL 60062504908, NIP 646 185 06 10. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1230/21/5. Na syndyka wyznaczono Kamilę Cag-Migułę, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1124. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Kamila Cag-Miguła, ul. Astrów 10/102, 40-045 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74417
 • Dodano: 2021-11-30 10:33:58
 • Administrator

Nowak Zdzisław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74418. Nowak Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1500/21, VIII GUp 1147/21/S. [BMSiG-73770/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1500/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zdzisława Nowaka (PESEL 48020403272), zamieszkałego w Krakowie, os. Na Skarpie 30/14, kod pocztowy: 31-910, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Stańczyka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1535; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Celna 9/24, 30-507 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 1147/21/S. Pouczenie do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74418
 • Dodano: 2021-11-30 10:34:40
 • Administrator

Nowak Zdzisław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74418. Nowak Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1500/21, VIII GUp 1147/21/S. [BMSiG-73770/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1500/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zdzisława Nowaka (PESEL 48020403272), zamieszkałego w Krakowie, os. Na Skarpie 30/14, kod pocztowy: 31-910, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Stańczyka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1535; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Celna 9/24, 30-507 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 1147/21/S. Pouczenie do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74418
 • Dodano: 2021-11-30 10:34:43
 • Administrator

Ozioro Mateusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74419. Ozioro Mateusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 448/21, V GUp 359/21. [BMSiG-73893/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 448/21, ogłosił upadłość Mateusza Ozioro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90052401256, NIP 566-197-27-02. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 359/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 448/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe, stanowiącym, że posta nowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Mateusza Ozioro będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 359/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74419
 • Dodano: 2021-11-30 10:35:26
 • Administrator

Ozioro Mateusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74419. Ozioro Mateusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 448/21, V GUp 359/21. [BMSiG-73893/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 448/21, ogłosił upadłość Mateusza Ozioro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90052401256, NIP 566-197-27-02. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 359/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 448/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe, stanowiącym, że posta nowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Mateusza Ozioro będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 359/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74419
 • Dodano: 2021-11-30 10:35:29
 • Administrator

Paterek Agnieszka

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-10-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74421. Paterek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 531/21, VI GUp 521/21 of. [BMSiG-73727/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 października 2021 r., sygn. akt VI GU 531/21, na skutek wniosku złożonego 21.10 2021 r. ogłosił upadłość Agnieszki Paterek, numer PESEL 76030314181, nr NIP 7921331824, zamieszkałej w Łodygowicach (34-325), ul. Cisowa 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie w osobie Tomasza Ramczewskiego, nr 513 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Wilkowice (43-365), skrytka pocztowa nr 44, adres mail: tomram@op.pl, tel. 691 600 333, rachunek bankowy: 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 521/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74421
 • Dodano: 2021-11-30 10:37:02
 • Administrator

Paterek Agnieszka

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74421. Paterek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 531/21, VI GUp 521/21 of. [BMSiG-73727/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 października 2021 r., sygn. akt VI GU 531/21, na skutek wniosku złożonego 21.10 2021 r. ogłosił upadłość Agnieszki Paterek, numer PESEL 76030314181, nr NIP 7921331824, zamieszkałej w Łodygowicach (34-325), ul. Cisowa 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie w osobie Tomasza Ramczewskiego, nr 513 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Wilkowice (43-365), skrytka pocztowa nr 44, adres mail: tomram@op.pl, tel. 691 600 333, rachunek bankowy: 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 521/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74421
 • Dodano: 2021-11-30 10:37:05
 • Administrator

Pilarczyk Ilona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74422. Pilarczyk Ilona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1167/21, XIV GUp 847/21. [BMSiG-73878/2021] Sygn. akt XIV GU 1167/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Ilony Pilarczyk, numer PESEL 83070906702, numer NIP 8281372096, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 847/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Masłowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 170. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Północna 25 m. 1a, 91-420 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74422
 • Dodano: 2021-11-30 10:37:46
 • Administrator

Pilarczyk Ilona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74422. Pilarczyk Ilona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1167/21, XIV GUp 847/21. [BMSiG-73878/2021] Sygn. akt XIV GU 1167/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Ilony Pilarczyk, numer PESEL 83070906702, numer NIP 8281372096, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 847/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Masłowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 170. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Północna 25 m. 1a, 91-420 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74422
 • Dodano: 2021-11-30 10:37:49
 • Administrator

Piotrowska Zdzisława

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74423. Piotrowska Zdzisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 546/21, V GUp 473/21. [BMSiG-73903/2021] Syndyk masy upadłości Zdzisławy Piotrowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 546/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Zdzisławy Piotrowskiej, PESEL 61013108226, zamieszkałej: ul. Mickiewicza 146/12A, 87-100 Toruń, osoby fizycznej niepro wadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Zdzisławy Piotrowskiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 473/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Zdzisławy Piotrowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 473/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74423
 • Dodano: 2021-11-30 10:38:41
 • Administrator

Piotrowska Zdzisława

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74423. Piotrowska Zdzisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 546/21, V GUp 473/21. [BMSiG-73903/2021] Syndyk masy upadłości Zdzisławy Piotrowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 546/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Zdzisławy Piotrowskiej, PESEL 61013108226, zamieszkałej: ul. Mickiewicza 146/12A, 87-100 Toruń, osoby fizycznej niepro wadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Zdzisławy Piotrowskiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 473/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Zdzisławy Piotrowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 473/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74423
 • Dodano: 2021-11-30 10:38:44
 • Administrator

Pokorny Genowefa

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74424. Pokorny Genowefa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 492/21, VIII GUp 373/21. [BMSiG-73701/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 492/21, ogłosił upadłość Genowefy Pokorny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53082408046. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Annę Majcherkiewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 404, adres biura: ul. Legionów 59 pokój 37, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 373/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74424
 • Dodano: 2021-11-30 10:39:26
 • Administrator

Pokorny Genowefa

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74424. Pokorny Genowefa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 492/21, VIII GUp 373/21. [BMSiG-73701/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 492/21, ogłosił upadłość Genowefy Pokorny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53082408046. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Annę Majcherkiewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 404, adres biura: ul. Legionów 59 pokój 37, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 373/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74424
 • Dodano: 2021-11-30 10:39:29
 • Administrator

Salomonson Maria

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74426. Salomonson Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1235/21, XI GUp 1189/21. [BMSiG-73773/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1235/21, ogłosił upadłość Marii Salomonson, PESEL 75042500326, NIP 7811570700, zam. w Batorowie, ul. Stefana Batorego 55B, 62-080 Batorowo, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 1189/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Marii Salomonson do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marii Salomonson, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka: Biuro Syndyka i Kancelaria Prawna Czernik Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000715865, adres: ul. Jana Matejki 3/13, 60-766 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74426
 • Dodano: 2021-11-30 10:40:38
 • Administrator

Salomonson Maria

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74426. Salomonson Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1235/21, XI GUp 1189/21. [BMSiG-73773/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1235/21, ogłosił upadłość Marii Salomonson, PESEL 75042500326, NIP 7811570700, zam. w Batorowie, ul. Stefana Batorego 55B, 62-080 Batorowo, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 1189/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Marii Salomonson do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marii Salomonson, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka: Biuro Syndyka i Kancelaria Prawna Czernik Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000715865, adres: ul. Jana Matejki 3/13, 60-766 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74426
 • Dodano: 2021-11-30 10:40:42
 • Administrator

Pruchno Barbara

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74427. Pruchno Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 493/21, V GUp 356/21. [BMSiG-73898/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 493/21, ogłosił upadłość Barbary Pruchno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58022004685, NIP 774-184-33-91. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 356/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 493/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Barbary Pruchno będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 356/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74427
 • Dodano: 2021-11-30 10:41:34
 • Administrator

Pruchno Barbara

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74427. Pruchno Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 493/21, V GUp 356/21. [BMSiG-73898/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 493/21, ogłosił upadłość Barbary Pruchno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58022004685, NIP 774-184-33-91. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 356/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 493/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Barbary Pruchno będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 356/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74427
 • Dodano: 2021-11-30 10:41:37
 • Administrator

Przyborowski Dariusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74428. Przyborowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 499/21, V GUp 367/21. [BMSiG-73889/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 499/21, ogłosił upadłość Dariusza Przyborowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65071113619, NIP 774-110-95-44. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 367/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 499/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Dariusza Przyborowskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 367/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74428
 • Dodano: 2021-11-30 10:42:22
 • Administrator

Przyborowski Dariusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74428. Przyborowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 499/21, V GUp 367/21. [BMSiG-73889/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 499/21, ogłosił upadłość Dariusza Przyborowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65071113619, NIP 774-110-95-44. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 367/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 499/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Dariusza Przyborowskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 367/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74428
 • Dodano: 2021-11-30 10:42:25
 • Administrator

Salik Michał

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-11-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74429. Salik Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GU 602/21, VIII GUp 511/21. [BMSiG-73647/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 602/21, postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Salika, zam.: 16-300 Augustów, ul. Glinki nr 29, PESEL 89022812174, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: 16-400 Suwałki, ul. Wesoła 59, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 511/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74429
 • Dodano: 2021-11-30 10:43:12
 • Administrator

Salik Michał

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74429. Salik Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GU 602/21, VIII GUp 511/21. [BMSiG-73647/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 602/21, postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Salika, zam.: 16-300 Augustów, ul. Glinki nr 29, PESEL 89022812174, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: 16-400 Suwałki, ul. Wesoła 59, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 511/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74429
 • Dodano: 2021-11-30 10:43:17
 • Administrator

Sarwa Waldemar

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74430. Sarwa Waldemar. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 540/21 of, VIII GUp 514/21 of. [BMSiG-73920/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2021 r., sygn. akt VIII GU 540/21 of, ogłosił upadłość Waldemara Sarwy, numer PESEL 47011301595, NIP 8940043191, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Jaracza 64/5 (kod pocztowy: 50-305), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zmienił osobę syndyka i powołał syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068, adres: Wrocław (53-201), ul. gen. J. Hallera 157/29). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 514/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74430
 • Dodano: 2021-11-30 10:44:25
 • Administrator

Sarwa Waldemar

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74430. Sarwa Waldemar. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 540/21 of, VIII GUp 514/21 of. [BMSiG-73920/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2021 r., sygn. akt VIII GU 540/21 of, ogłosił upadłość Waldemara Sarwy, numer PESEL 47011301595, NIP 8940043191, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Jaracza 64/5 (kod pocztowy: 50-305), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zmienił osobę syndyka i powołał syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068, adres: Wrocław (53-201), ul. gen. J. Hallera 157/29). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 514/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74430
 • Dodano: 2021-11-30 10:44:30
 • Administrator

Skrzypczyk Ewa

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74431. Skrzypczyk Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 964/21/4, X GUp 1244/21/4. [BMSiG-73739/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 roku, sygn. akt X GU 964/21/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki Ewy Skrzypczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chełmie Śląskim (kod 41-403), przy ul. Techników 16a/23, PESEL 68112707589, NIP 222-051-81-48. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1244/21/4. Na syndyka wyznaczono Restrukturyzacje i Konsumenckie Spółkę z o.o. z s. w Chrzanowie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 00000844540. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Restrukturyzacje i Konsumenckie Spółka z o.o. z s. w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74431
 • Dodano: 2021-11-30 10:45:19
 • Administrator

Skrzypczyk Ewa

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74431. Skrzypczyk Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 964/21/4, X GUp 1244/21/4. [BMSiG-73739/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 roku, sygn. akt X GU 964/21/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki Ewy Skrzypczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chełmie Śląskim (kod 41-403), przy ul. Techników 16a/23, PESEL 68112707589, NIP 222-051-81-48. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1244/21/4. Na syndyka wyznaczono Restrukturyzacje i Konsumenckie Spółkę z o.o. z s. w Chrzanowie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 00000844540. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Restrukturyzacje i Konsumenckie Spółka z o.o. z s. w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74431
 • Dodano: 2021-11-30 10:45:22
 • Administrator

Smoleń Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-10-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74432. Smoleń Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 626/21, XIV GUp 782/21. [BMSiG-73790/2021] Sygn. akt XIV GU 626/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Smolenia, numer PESEL 63021300472, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 782/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: M. Kopernika 72, lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74432
 • Dodano: 2021-11-30 10:46:00
 • Administrator

Smoleń Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74432. Smoleń Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 626/21, XIV GUp 782/21. [BMSiG-73790/2021] Sygn. akt XIV GU 626/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Smolenia, numer PESEL 63021300472, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 782/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: M. Kopernika 72, lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74432
 • Dodano: 2021-11-30 10:46:03
 • Administrator

Stanoch Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74433. Stanoch Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 508/21 of, VI GUp 516/21 of. [BMSiG-73738/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 października 2021 r., sygn. akt VI GU 508/21 of, ogłosił upadłość Małgorzaty Stanoch, numer PESEL 73062013707, zamieszkałej w Żywcu (34-300), ulica Wrzosowa 13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Groniaki 15, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, adres mail: syndyk.tokarz@ gmail.com, tel. 783 162 700, rachunek bankowy: 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 516/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzedniow terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74433
 • Dodano: 2021-11-30 10:46:45
 • Administrator

Stanoch Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74433. Stanoch Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 508/21 of, VI GUp 516/21 of. [BMSiG-73738/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 października 2021 r., sygn. akt VI GU 508/21 of, ogłosił upadłość Małgorzaty Stanoch, numer PESEL 73062013707, zamieszkałej w Żywcu (34-300), ulica Wrzosowa 13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Groniaki 15, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, adres mail: syndyk.tokarz@ gmail.com, tel. 783 162 700, rachunek bankowy: 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 516/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzedniow terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74433
 • Dodano: 2021-11-30 10:46:48
 • Administrator

Sopur Michał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74434. Sopur Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 960/21, XIV GUp 807/21. [BMSiG-73763/2021] Sygnatura akt XIV GU 960/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Michała Sopura, numer PESEL 72010509255, zamieszkałego: 98-220 Zduńska Wola, przy ulicy Plac Zwycięstwa 1B lok. 6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIV GUp 807/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Justynę Kucejko- -Kowalczyk, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: 90-450 Łódź, ulica Żwirki 8 lok. 1, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia posta nowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74434
 • Dodano: 2021-11-30 10:47:29
 • Administrator

Sopur Michał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74434. Sopur Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 960/21, XIV GUp 807/21. [BMSiG-73763/2021] Sygnatura akt XIV GU 960/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 4 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Michała Sopura, numer PESEL 72010509255, zamieszkałego: 98-220 Zduńska Wola, przy ulicy Plac Zwycięstwa 1B lok. 6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIV GUp 807/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Justynę Kucejko- -Kowalczyk, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: 90-450 Łódź, ulica Żwirki 8 lok. 1, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia posta nowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74434
 • Dodano: 2021-11-30 10:47:33
 • Administrator

Szczygieł Jadwiga

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74435. Szczygieł Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 484/21, VIII GUp 372/21. [BMSiG-73660/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 484/21, ogłosił upadłość Jadwigi Szczygieł, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53091318488, NIP 6491341853. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Wojciecha Kryczka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura syndyka: aleja Jana Pawła 94/96 lok. 12, 42-218 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 372/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74435
 • Dodano: 2021-11-30 10:48:14
 • Administrator

Szczygieł Jadwiga

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74435. Szczygieł Jadwiga. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 484/21, VIII GUp 372/21. [BMSiG-73660/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 484/21, ogłosił upadłość Jadwigi Szczygieł, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53091318488, NIP 6491341853. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Wojciecha Kryczka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura syndyka: aleja Jana Pawła 94/96 lok. 12, 42-218 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 372/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74435
 • Dodano: 2021-11-30 10:48:18
 • Administrator

Stroczyńska Agnieszka

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74436. Stroczyńska Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 890/21 „of”, IX GUp 547/21 „of”. [BMSiG-73756/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., w sprawie o sygn. akt IX GU 890/21 „of”, postanowił: I. ogłosić upadłość Agnieszki Stroczyńskiej, zamieszkałej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Generała Andersa 4/2, 22-600 Tomaszów Lubelski, PESEL 74012109440, NIP 9211607330, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Stroczyńskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie Agnieszki Stroczyńskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe; III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Agnieszki Stroczyńskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Markowi Nowakowi kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosz tów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 547/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74436
 • Dodano: 2021-11-30 10:49:12
 • Administrator

Stroczyńska Agnieszka

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74436. Stroczyńska Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 890/21 „of”, IX GUp 547/21 „of”. [BMSiG-73756/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., w sprawie o sygn. akt IX GU 890/21 „of”, postanowił: I. ogłosić upadłość Agnieszki Stroczyńskiej, zamieszkałej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Generała Andersa 4/2, 22-600 Tomaszów Lubelski, PESEL 74012109440, NIP 9211607330, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Stroczyńskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie Agnieszki Stroczyńskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe; III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Agnieszki Stroczyńskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Markowi Nowakowi kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosz tów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 547/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74436
 • Dodano: 2021-11-30 10:49:15
 • Administrator

Szymańczak Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74437. Szymańczak Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 468/21, V GUp 360/21. [BMSiG-73907/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 468/21, ogłosił upadłość Arkadiusza Szymańczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 91112100519. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 360/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 468/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Arkadiusza Szymańczaka będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 360/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74437
 • Dodano: 2021-11-30 10:49:56
 • Administrator

Szymańczak Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74437. Szymańczak Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 468/21, V GUp 360/21. [BMSiG-73907/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 468/21, ogłosił upadłość Arkadiusza Szymańczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 91112100519. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 360/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 468/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Arkadiusza Szymańczaka będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 360/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74437
 • Dodano: 2021-11-30 10:49:59
 • Administrator

Śliwiński Wojciech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74438. Śliwiński Wojciech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 720/21, XII GUp 858/21. [BMSiG-73884/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., na posiedzeniu niejawnym o sygn. akt XII GU 720/21, ogłosił upadłość Wojciecha Śliwińskiego (PESEL 69040102611), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 858/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandra Rutkowskiego (nr licencji 1597). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74438
 • Dodano: 2021-11-30 10:50:44
 • Administrator

Śliwiński Wojciech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74438. Śliwiński Wojciech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 720/21, XII GUp 858/21. [BMSiG-73884/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., na posiedzeniu niejawnym o sygn. akt XII GU 720/21, ogłosił upadłość Wojciecha Śliwińskiego (PESEL 69040102611), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 858/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandra Rutkowskiego (nr licencji 1597). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74438
 • Dodano: 2021-11-30 10:50:47
 • Administrator

Śródecki Mariusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74439. Śródecki Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 794/21, XII GUp 874/21. [BMSiG-73899/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym, sygn. akt XII GU 794/21, ogłosił upadłość Mariusza Śródeckiego (PESEL 85040614758), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 874/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego (nr licencji 430). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bobkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złoże nie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74439
 • Dodano: 2021-11-30 10:51:30
 • Administrator

Śródecki Mariusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74439. Śródecki Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 794/21, XII GUp 874/21. [BMSiG-73899/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym, sygn. akt XII GU 794/21, ogłosił upadłość Mariusza Śródeckiego (PESEL 85040614758), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 874/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego (nr licencji 430). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bobkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złoże nie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74439
 • Dodano: 2021-11-30 10:51:33
 • Administrator

Tarnowska Cecylia

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74440. Tarnowska Cecylia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 425/21. [BMSiG-73806/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 października 2021 r., w sprawie V GU 425/21, ogłoszona została upadłość dłużnika: Cecylii Tarnowskiej, zamieszkałej pod adresem: Droga Łąkowa 92/108, 86-300 Grudziądz, PESEL 50052508001, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 1. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Jana Karwowskiego (nr lic. 1281); 3. wezwać wierzycieli upadłej Cecylii Tarnowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Jan Karwowski, ul. Podmiejska 28, 87-300 Brodnica, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 5. przyznać syndykowi upadłej Cecylii Tarnowskiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74440
 • Dodano: 2021-11-30 10:52:15
 • Administrator

Tarnowska Cecylia

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74440. Tarnowska Cecylia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 425/21. [BMSiG-73806/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 października 2021 r., w sprawie V GU 425/21, ogłoszona została upadłość dłużnika: Cecylii Tarnowskiej, zamieszkałej pod adresem: Droga Łąkowa 92/108, 86-300 Grudziądz, PESEL 50052508001, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 1. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Jana Karwowskiego (nr lic. 1281); 3. wezwać wierzycieli upadłej Cecylii Tarnowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Jan Karwowski, ul. Podmiejska 28, 87-300 Brodnica, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 5. przyznać syndykowi upadłej Cecylii Tarnowskiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74440
 • Dodano: 2021-11-30 10:52:18
 • Administrator

Stawiak Anna

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74441. Stawiak Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 253/21. [BMSiG-73687/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, została ogłoszona upadłość dłużniczki Anny Stawiak, zamieszkałej w miejscowości w Radomsko, PESEL 74072613141, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Konrada Wilijewicza (nr licencji 1379). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Konradowi Wilijewiczowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Konrad Wilijewicz, ul. Wigury 13/4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 253/21. Stwierdza się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015 r., s. 19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74441
 • Dodano: 2021-11-30 10:52:58
 • Administrator

Stawiak Anna

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74441. Stawiak Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 253/21. [BMSiG-73687/2021] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku, została ogłoszona upadłość dłużniczki Anny Stawiak, zamieszkałej w miejscowości w Radomsko, PESEL 74072613141, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono osobę Konrada Wilijewicza (nr licencji 1379). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Konradowi Wilijewiczowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Konrad Wilijewicz, ul. Wigury 13/4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 253/21. Stwierdza się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015 r., s. 19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74441
 • Dodano: 2021-11-30 10:53:02
 • Administrator

Futyma Tomasz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-10-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74442. Futyma Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn akt V GU 557/21 of, V GUp 505/21 of. [BMSiG-73702/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., sygn. akt V GU 557/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 22.09.2021 r. ogłosił upadłość Tomasza Futymy, numer PESEL 84061116018, zamieszkałego w Sanoku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Kaczor (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1400; adres: ul. H. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 505/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74442
 • Dodano: 2021-11-30 10:53:41
 • Administrator

Futyma Tomasz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74442. Futyma Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn akt V GU 557/21 of, V GUp 505/21 of. [BMSiG-73702/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., sygn. akt V GU 557/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 22.09.2021 r. ogłosił upadłość Tomasza Futymy, numer PESEL 84061116018, zamieszkałego w Sanoku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Kaczor (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1400; adres: ul. H. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 505/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74442
 • Dodano: 2021-11-30 10:53:44
 • Administrator

Trzeciak Marzena

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74443. Trzeciak Marzena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1504/21, VIII GUp 1148/21/S. [BMSiG-73762/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1504/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marzeny Trzeciak (PESEL 70100813145, NIP 6281256727), zamieszkałej w Chrzanowie, ul. 3 Maja 3/7, kod pocztowy: 32-500, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. w Chrzanowie (KRS 0000844540), której członkami zarządu są: Tadeusz Słysz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 475 oraz Ryszard Kotyla, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1022; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 1148/21/S. Pouczenie do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74443
 • Dodano: 2021-11-30 10:54:33
 • Administrator

Trzeciak Marzena

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74443. Trzeciak Marzena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1504/21, VIII GUp 1148/21/S. [BMSiG-73762/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1504/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Marzeny Trzeciak (PESEL 70100813145, NIP 6281256727), zamieszkałej w Chrzanowie, ul. 3 Maja 3/7, kod pocztowy: 32-500, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. w Chrzanowie (KRS 0000844540), której członkami zarządu są: Tadeusz Słysz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 475 oraz Ryszard Kotyla, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1022; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 1148/21/S. Pouczenie do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74443
 • Dodano: 2021-11-30 10:54:36
 • Administrator

Zmudzińska Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74445. Zmudzińska Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1645/21/5, X GUp 1220/21/5. [BMSiG-73719/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1645/21/5, ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Zmudzińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Miła 9D/8, 40-464 Katowice, PESEL 78103114102. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1220/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74445
 • Dodano: 2021-11-30 10:55:20
 • Administrator

Zmudzińska Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74445. Zmudzińska Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1645/21/5, X GUp 1220/21/5. [BMSiG-73719/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1645/21/5, ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Zmudzińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Miła 9D/8, 40-464 Katowice, PESEL 78103114102. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1220/21/5. Na syndyka wyznaczono Jacka Pietrzela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74445
 • Dodano: 2021-11-30 10:55:23
 • Administrator

Zaczkowska Iwona

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74446. Zaczkowska Iwona. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1335/21/6, X GUp 1217/21/6. [BMSiG-73725/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1335/21/6, ogłoszona została upadłość Iwony Zaczkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiada jącej numer PESEL 66112807261, NIP 6291642863, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Bielowizna 28. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1217/21/6. Funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Na syndyka wyznaczono Wojciecha Zymka (Zymek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74446
 • Dodano: 2021-11-30 10:56:06
 • Administrator

Zaczkowska Iwona

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74446. Zaczkowska Iwona. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1335/21/6, X GUp 1217/21/6. [BMSiG-73725/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1335/21/6, ogłoszona została upadłość Iwony Zaczkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiada jącej numer PESEL 66112807261, NIP 6291642863, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Bielowizna 28. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1217/21/6. Funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Na syndyka wyznaczono Wojciecha Zymka (Zymek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74446
 • Dodano: 2021-11-30 10:56:09
 • Administrator

Wiekier Damian

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74447. Wiekier Damian. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 407/21. [BMSiG-73828/2021] Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 407/21 postanowił: I. ogłosić upadłość Damiana Wiekiera (PESEL 90052002419), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Borysewicz (nr licencji 1499), adres: ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres wskazany w pkt II, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawa upadłościowego; VI. określić, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74447
 • Dodano: 2021-11-30 10:56:46
 • Administrator

Wiekier Damian

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74447. Wiekier Damian. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 407/21. [BMSiG-73828/2021] Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 407/21 postanowił: I. ogłosić upadłość Damiana Wiekiera (PESEL 90052002419), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Borysewicz (nr licencji 1499), adres: ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres wskazany w pkt II, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawa upadłościowego; VI. określić, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74447
 • Dodano: 2021-11-30 10:56:49
 • Administrator

Włodarek Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74448. Włodarek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 728/21, XIV GUp 786/21. [BMSiG-73776/2021] Sygn. akt XIV GU 728/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika: Katarzyny Włodarek, numer PESEL 82022712789, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 786/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: M. Kopernika 72 lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74448
 • Dodano: 2021-11-30 10:57:34
 • Administrator

Włodarek Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74448. Włodarek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 728/21, XIV GUp 786/21. [BMSiG-73776/2021] Sygn. akt XIV GU 728/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika: Katarzyny Włodarek, numer PESEL 82022712789, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 786/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 110. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: M. Kopernika 72 lok. 171, 90-553 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74448
 • Dodano: 2021-11-30 10:57:37
 • Administrator

Zawadzki Łukasz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74449. Zawadzki Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 846/21, XIV GUp 827/21. [BMSiG-73913/2021] Sygn. akt XIV GU 846/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Zawadzkiego, PESEL nr 78040609912, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 827/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 39. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74449
 • Dodano: 2021-11-30 10:58:18
 • Administrator

Zawadzki Łukasz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74449. Zawadzki Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 846/21, XIV GUp 827/21. [BMSiG-73913/2021] Sygn. akt XIV GU 846/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Zawadzkiego, PESEL nr 78040609912, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 827/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 39. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74449
 • Dodano: 2021-11-30 10:58:21
 • Administrator

Zawadzki Łukasz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74449. Zawadzki Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 846/21, XIV GUp 827/21. [BMSiG-73913/2021] Sygn. akt XIV GU 846/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Zawadzkiego, PESEL nr 78040609912, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 827/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 39. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74449
 • Dodano: 2021-11-30 10:58:21
 • Administrator

Żabowski Mariusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74450. Żabowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 511/21, V GUp 362/21. [BMSiG-73886/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 85 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 511/21 ogłosił upadłość Mariusza Żabowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86070302950, NIP 774- 284-10-23. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 362/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 511/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Mariusza Żabowskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 362/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74450
 • Dodano: 2021-11-30 10:59:11
 • Administrator

Żabowski Mariusz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74450. Żabowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 511/21, V GUp 362/21. [BMSiG-73886/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 85 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 511/21 ogłosił upadłość Mariusza Żabowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86070302950, NIP 774- 284-10-23. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 362/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 511/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Mariusza Żabowskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 362/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74450
 • Dodano: 2021-11-30 10:59:14
 • Administrator

Zółtowska Dorota

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74451. Zółtowska Dorota. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 482/21, V GUp 354/21. [BMSiG-73902/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 482/21, ogłosił upadłość Doroty Żółtowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 96032108023. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 354/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 482/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Doroty Żółtowskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 354/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74451
 • Dodano: 2021-11-30 10:59:51
 • Administrator

Zółtowska Dorota

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74451. Zółtowska Dorota. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 482/21, V GUp 354/21. [BMSiG-73902/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 482/21, ogłosił upadłość Doroty Żółtowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 96032108023. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 354/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 482/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Doroty Żółtowskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 354/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74451
 • Dodano: 2021-11-30 10:59:55
 • Administrator

BUSINESS - CONSULTING GROUP Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-08-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74377. BUSINESS - CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000242454. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2005 r., sygn. akt XI GU 872/21, XI GUp 926/21. [BMSiG-73775/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 872/21 (XI GUp 926/21), ogłosił upadłość dłużnika BUSINESS CONSULTING GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Głogowskiej 189, KRS nr 0000242454. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określa, że funkcję Sędziego Komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Sąd określa, że funkcję zastępcy Sędziego Komisarza będzie pełnił Sędzia. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Lidii Matwijcio-Piosik, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1023. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 926/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74377
 • Dodano: 2021-11-30 18:57:18
 • Administrator

BUSINESS - CONSULTING GROUP Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74377. BUSINESS - CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000242454. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2005 r., sygn. akt XI GU 872/21, XI GUp 926/21. [BMSiG-73775/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 872/21 (XI GUp 926/21), ogłosił upadłość dłużnika BUSINESS CONSULTING GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Głogowskiej 189, KRS nr 0000242454. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określa, że funkcję Sędziego Komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Sąd określa, że funkcję zastępcy Sędziego Komisarza będzie pełnił Sędzia. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Lidii Matwijcio-Piosik, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1023. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 926/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74377
 • Dodano: 2021-11-30 18:57:25
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-11-30 18:57:37

P-U TECHNOX Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-08-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74420. P-U TECHNOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Markach. KRS 0000395682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2011 r., sygn. akt XVIII GU 1/19. [BMSiG-73614/2021] Sygn. akt XVIII GU 1/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie: Przewodniczący: sędzia Piotr Pełczyński, Sędziowie: asesor Piotr Bartosiewicz, sędzia Łukasz Grzechnik, po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika P-U Technox spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach o ogłoszenie upadłości, postanawia: 1. ogłosić upadłość spółki P-U TECHNOX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, ul. Mikołaja Konstantego Ciurlionisa 4, 05-270 Marki, numer KRS 0000395682; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Pawła Stosio, zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 864); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. kosztami postępowania obciążyć P-U Technox spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74420
 • Dodano: 2021-11-30 18:59:38
 • Administrator

P-U TECHNOX Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74420. P-U TECHNOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Markach. KRS 0000395682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2011 r., sygn. akt XVIII GU 1/19. [BMSiG-73614/2021] Sygn. akt XVIII GU 1/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie: Przewodniczący: sędzia Piotr Pełczyński, Sędziowie: asesor Piotr Bartosiewicz, sędzia Łukasz Grzechnik, po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika P-U Technox spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach o ogłoszenie upadłości, postanawia: 1. ogłosić upadłość spółki P-U TECHNOX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, ul. Mikołaja Konstantego Ciurlionisa 4, 05-270 Marki, numer KRS 0000395682; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Pawła Stosio, zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 864); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. kosztami postępowania obciążyć P-U Technox spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74420
 • Dodano: 2021-11-30 18:59:48
 • Administrator

PRESS-METAL BIS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74425. PRESS-METAL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kicinie. KRS 0000675148. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2017 r., sygn. akt XI GU 763/20, XI GUp 638/21. [BMSiG-73780/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 763/20 (XI GUp 638/21), ogłosił upadłość dłużnika Press-Metal Bis Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kicinie przy ulicy Nowe Osiedle 51, KRS nr 00000675148. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określa, że funkcję Sędziego Komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Sąd określa, że funkcję zastępcy Sędziego Komisarza będzie pełnił Sędzia. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Stanisława Świdronia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 595. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 638/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74425
 • Dodano: 2021-11-30 19:03:00
 • Administrator

PRESS-METAL BIS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74425. PRESS-METAL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kicinie. KRS 0000675148. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2017 r., sygn. akt XI GU 763/20, XI GUp 638/21. [BMSiG-73780/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 763/20 (XI GUp 638/21), ogłosił upadłość dłużnika Press-Metal Bis Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kicinie przy ulicy Nowe Osiedle 51, KRS nr 00000675148. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określa, że funkcję Sędziego Komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Sąd określa, że funkcję zastępcy Sędziego Komisarza będzie pełnił Sędzia. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Stanisława Świdronia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 595. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 638/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74425
 • Dodano: 2021-11-30 19:03:08
 • Administrator

VAPOL GRUPA SBS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74444. VAPOL GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000285592. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2007 r., sygn. akt XVIII GU 36/21, XVIII GUp 135/21. [BMSiG-73772/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 36/21, ogłosił upadłość dłużnika VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285592) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 135/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Lisa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1418). Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządze nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 135/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 135/21, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74444
 • Dodano: 2021-11-30 19:07:13
 • Administrator

VAPOL GRUPA SBS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 74444. VAPOL GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000285592. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2007 r., sygn. akt XVIII GU 36/21, XVIII GUp 135/21. [BMSiG-73772/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 36/21, ogłosił upadłość dłużnika VAPOL Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285592) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 135/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Lisa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1418). Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządze nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 135/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 135/21, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74444
 • Dodano: 2021-11-30 19:07:20
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-11-30 19:07:33

Klata Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74488. Klata Wiesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 209/20. [BMSiG-73947/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 listopada 2021 r. z urzędu umorzył postępowanie upadłościowe upadłego Wiesława Klaty (sygn. akt V GUp 209/20), nr PESEL 59060714413. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74488
 • Dodano: 2021-11-30 19:09:11
 • Administrator

Kaczmarek Przemysław

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74489. Kaczmarek Przemysław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 156/21. [BMSiG-73930/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GUp 156/21, po ogłoszeniu upadłości Przemysława Kaczmarka zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 października 2021 r. umorzono postępowanie i obciążono upadłego kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74489
 • Dodano: 2021-11-30 19:10:03
 • Administrator

Saktura Dorota

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74490. Saktura Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 322/21. [BMSiG-73856/2021] Sygn. akt XIV GUp 322/21 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruktu ryzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 listopada 2021 r. zostało umorzone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Doroty Saktury, numer PESEL 56120508784, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które można złożyć w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia, do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74490
 • Dodano: 2021-11-30 19:10:36
 • Administrator

"Cewap" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74491. „CEWAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Celinach. KRS 0000214814. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2004 r., sygn. akt V GUp 175/18. [BMSiG-73944/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 175/18, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Cewap Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości w siedzibą w Celinach (nr KRS 0000214814). Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Kielcach, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74491
 • Dodano: 2021-11-30 19:11:10
 • Administrator

POLTECH Mateusz Janowski w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74492. Janowski Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POLTECH Mateusz Janowski w Kręgu. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 54/19/PM. [BMSiG-73636/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Mateusza Janowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą POLTECH Mateusz Janowski z siedzibą w Kręgu, gmina Starogard Gdański (NIP 5922100273), sygn. akt VI GUp 54/19/PM. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które składa się w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie może zostać złożone bezpośrednio w biurze podawczym Sądu lub nadane w Polskim Urzędzie Pocztowym, co jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74492
 • Dodano: 2021-11-30 19:11:43
 • Administrator

Kempińska Kazimiera

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74493. Kempińska Kazimiera. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 206/20. [BMSiG-73676/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt V GUp 206/20, ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Kazimiery Kempińskiej oraz umorzył zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości i niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty, z wyłączeniem zobowiązań określonych w treści art. 49121 ust. 2 p.u. Wobec powyższego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec Kazimiery Kempińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 206/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74493
 • Dodano: 2021-11-30 19:12:24
 • Administrator

Janusz Kurkul GROUP 4U w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74494. Kurkul Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Group 4U Janusz Kurkul w Legionowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 699/19. [BMSiG-73824/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 26 października 2021 r., sygn. akt XVIII GUp 699/19, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Janusza Kurkul Group 4U w Legionowie, NIP 5242123186. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem sądu, który postanowienie wydał w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74494
 • Dodano: 2021-11-30 19:12:58
 • Administrator

Płaczek Angelika

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74495. Płaczek Angelika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/21. [BMSiG-73942/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2021 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowy Angeliki Płaczek, nr PESEL 86091709666, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z wniosku syndyka masy upadłości o stwierdzenie zakończenia postępowania, postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r. postanowił: stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Angeliki Płaczek, nr PESEL 86091709666 (sygn. akt V GUp 84/21). Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią i w trybie art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, które należy wnieść w terminie tygodniowym - osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu od dnia obwieszczenia postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem - termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74495
 • Dodano: 2021-11-30 19:13:31
 • Administrator

Rembielińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74496. Rembielińska Wanda. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 129/20. [BMSiG-73908/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GUp 129/20 postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Wandy Rembielińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 51051200185). Zażalenie na powyższe postanowienie można składać do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74496
 • Dodano: 2021-11-30 19:14:07
 • Administrator

Szumiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74497. Szumiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/19. [BMSiG-73733/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r., sygnatura akt V GUp 14/19, zakończył postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Szumińskiego oraz orzekł o ustaleniu planu spłaty wierzycieli dłużnika. W okresie 36 miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia, upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 500 zł miesięcznie w 36 ratach, na rzecz poszczególnych wierzycieli: - 13 rat na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w kwocie po 500 zł, - 14 rata na rzecz wierzycieli: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 460,14 zł, BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie w kwocie 39,86 zł, - kolejne 22 raty na rzecz wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie w kwocie po 500 zł. Po wykonaniu przez upadłego planu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych wyżej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 12.02.2019 r., niezależnie od ich ujęcia na liście wierzytelności, zostaną w niezaspokojonej części umorzone. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74497
 • Dodano: 2021-11-30 19:14:46
 • Administrator

Wielońska Beata Edyta

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74498. Wielońska Beata Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 258/20. [BMSiG-73911/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GUp 258/20, postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Beaty Edyty Wielońskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75092309081). Zażalenie na powyższe postanowienie można składać do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74498
 • Dodano: 2021-11-30 19:15:18
 • Administrator

Musiał (dawniej Krzywicka) Monika

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74499. Musiał Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 307/20. [BMSiG-73948/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Sąd Upadłościowy, postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada 2021 r., w postępowaniu upadłościowym upadłego Moniki Musiał (poprzednio: Krzywickiej), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 83101307881 (sygn. akt V GUp 307/20), z udziałem wierzycieli Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 541824), Kingi Brudkiewicz, Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, IPF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 333174), Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 10186) postanawia: 1. umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 24 września 2020 r. niewykonane zobowiązania pieniężne upadłego Moniki Musiał (poprzednio: Krzywickiej), nr PESEL 83101307881, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego złotych obciążyć Skarb Państwa. Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), dalej p.u. - w zw. z art. 49114 ust. 7 p.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74499
 • Dodano: 2021-11-30 19:17:20
 • Administrator

Bielakowska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74500. Bielakowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 346/19. [BMSiG-73917/2021] Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Bielakowskiej, nr PESEL 76061418443, z udziałem wierzycieli: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Alektum Capital II AG, Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego, Getin Noble Bank S.A., Orange Polska S.A., Provident Polska S.A., zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 października 2021 roku (sygn. akt V GUp 346/19) postanowił: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Anny Bielakowskiej, nr PESEL 76061418443: Anna Bielakowska, nr PESEL 76061418443, będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli w niżej podany sposób uiszczając: a) na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, którego wierzytelność stanowi 0,23% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej, jednorazowo kwotę 11,21 (jedenaście i 21/100) złotych, b) na rzecz wierzyciela Banku Polska Kasa Opieki S.A., którego wierzytelność stanowi 36% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 16 rat w kwocie po 109 (sto dziewięć) złotych każda, c) na rzecz wierzyciela Prokura Alektum Capital II AG, którego wierzytelność stanowi 3% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 16 rat w kwocie po 8 (osiem) złotych każda, d) na rzecz wierzyciela KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego wierzytelność stanowi 6% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 16 rat w kwocie po 19 (dziewiętnaście) złotych każda, e) na rzecz wierzyciela Getin Noble Bank S.A, którego wierzytelność stanowi 33% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 16 rat w kwocie po 98 (dziewięćdziesiąt osiem) złotych każda, f) na rzecz wierzyciela Orange Polska S.A., którego wierzytelność stanowi 3% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 16 rat w kwocie po 8 (osiem) złotych każda, g) na rzecz wierzyciela Provident Polska S.A., którego wierzytelność stanowi 19% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłej: 16 rat w kwocie po 57 (pięćdziesiąt siedem) złotych każda, - przy czym określone w pkt. 1b), 1c), 1d), 1e), 1f) i 1g) raty planu spłaty płatne będą przez 16 kolejnych miesięcy w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, - zaś rata określona w pkt. 1a) będzie płatna w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 7.765 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) złotych obciążyć upadłą, przy czym ich spłatę rozłożyć na 20 rat miesięcznych w kwocie po 388,25 (trzysta osiemdziesiąt osiem i 25/100) złotych każda, przy czym ustalić, że raty te płatne będą w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego począwszy od 17 (siedemnastego) miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 3. orzec, że po wykonaniu przez Annę Bielakowską planu spłat określonego w pkt 1 i 2 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Anny Bielakowskiej, tj. przed dniem 28 października 2019 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.498) w zw. z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 30.08.2019 r., o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74500
 • Dodano: 2021-11-30 19:18:32
 • Administrator

Bielicki Andrzej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74501. Bielicki Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 286/21. [BMSiG-73827/2021] W postępowaniu upadłościowym Andrzeja Bielickiego, PESEL 03250508951, ukończony został opis i oszacowanie: - prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Staroźreby, o łącznej powierzchni 4,1300 ha (działka nr ew. 7), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1P/00004367/3. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74501
 • Dodano: 2021-11-30 19:19:07
 • Administrator

Paweł Birecki

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-06-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 31028. Birecki Paweł. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 501/19, V GUp 121/20. [BMSiG-30776/2020 ] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10.06.2020 r. w sprawie V GU 501/19 (nowa sygn. V GUp 121/20), ogłoszona została upadłość dłużnika Pawła Bireckiego, zamieszkałego: ul. Kościuszki 34a, 87-140 Chełmża, numer PESEL 85101210532, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości - Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje Spółka z o.o. w Toruniu (nr KRS 0000800890). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 125/2020 (6015) z dnia 30 czerwca 2020 r. → Pozycja 31028
 • Dodano: 2021-11-30 19:24:15
 • Administrator

Paweł Birecki

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-06-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 31028. Birecki Paweł. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 501/19, V GUp 121/20. [BMSiG-30776/2020 ] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10.06.2020 r. w sprawie V GU 501/19 (nowa sygn. V GUp 121/20), ogłoszona została upadłość dłużnika Pawła Bireckiego, zamieszkałego: ul. Kościuszki 34a, 87-140 Chełmża, numer PESEL 85101210532, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości - Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje Spółka z o.o. w Toruniu (nr KRS 0000800890). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 125/2020 (6015) z dnia 30 czerwca 2020 r. → Pozycja 31028
 • Dodano: 2021-11-30 19:24:31
 • Administrator

Paweł Birecki

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-23. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 19779. Birecki Paweł. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/20. [BMSiG-18693/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Bireckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 121/20), zawiadamia, iż została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 56/2021 (6201) z dnia 23 marca 2021 r. → Pozycja 19779
 • Dodano: 2021-11-30 19:24:53
 • Administrator

Paweł Birecki

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 74502. Birecki Paweł. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/20. [BMSiG-73820/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2021 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Pawła Bireckiego, sygn. akt V GUp 121/20, z SSR Barbary Stępień-Grabowskiej na Asesora sądowego Barbarę Trokowską-Stempnik. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74502
 • Dodano: 2021-11-30 19:25:58
 • Administrator

Bielakowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74503. Bielakowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-73906/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Bielakowskiego (PESEL 75071209236), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z udziałem wierzycieli z urzędu zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku (sygn. akt V GUp 267/19) postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie Upadły Grzegorz Bielakowski spłaci jednorazowo kwotę 60 881,38 zł, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli w ten sposób, że: 1. na rzecz Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę 5 436,48 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 48/100 groszy), 2. na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu kwotę 131,31 zł (słownie: sto trzydzieści jeden złotych 31/100 groszy), 3. na rzecz Millennium Bank Spółka Akcyjna (następca prawny Euro Bank S.A.) kwotę 33 603,84 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy złote 84/100 groszy), 4. na rzecz Bank Polska Kasa Opieki kwotę 21 709,75 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych 75/100 groszy); II. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że w okresie 35 miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadły będzie spłacać w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli w ten sposób, że: 1. na rzecz Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę 62,51 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 51/100 groszy), 2. na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu kwotę 1,51 zł (słownie: jeden złoty 51/100 groszy), 3. na rzecz Millennium Bank Spółka Akcyjna (następca prawny Euro Bank S.A.) kwotę 386,37 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 37/100 groszy); 4. na rzecz Bank Polska Kasa Opieki kwotę 249,61 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych 61/100 groszy); III. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Grzegorza Bielakowskiego zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie I i II postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 22.07.2019 r. zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 Ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74503
 • Dodano: 2021-11-30 19:26:42
 • Administrator

Bilińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74504. Bilińska Krystyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 148/20. [BMSiG-73837/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 listopada 2021 roku wydanym w sprawie V GUp 148/20 Krystyny Bilińskiej (PESEL 50041308700), na rozprawie: I. umorzył wszystkie zobowiązania upadłego: Krystyny Bilińskiej powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego; II. obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Płocku tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Zgodnie z art. 224 Prawa upadłościowego: 1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w Rejestrze. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. 2. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia. 3. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. 4. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74504
 • Dodano: 2021-11-30 19:27:25
 • Administrator

Burdon Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74505. Burdon Aneta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 98/20. [BMSiG-73711/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 98/20 postanowieniem z dnia 3.11.2021 r. postanowił: I. Wskazać, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: a. z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, z wierzytelnością w kwocie 23 228,53 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze), z czego kwota 20 555,53 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w kategorii II, kwota 2 673,00 zł (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote zero groszy) w kategorii III; 2) Skarb Państwa Reprezentowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3, 58-100 Świdnica, REGON 00102086100333, z wierzytelnością w kwocie 5 988,10 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy), z czego kwota 4 214,10 zł (cztery tysiące dwieście czternaście złotych dziesięć groszy) w kategorii II, kwota 1 774,00 zł (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) w kategorii III; 3) Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, z wierzytelnością w kwocie 989,45 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy), z czego kwota 788,41 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści jeden groszy) w kategorii II, kwota 201,04 zł (dwieście jeden złoty cztery grosze) w kategorii III; 4) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, z wierzytelnością w kwocie 196 020,41 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy), z czego kwota 196 020,41 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy) w kategorii II; 5) Małgorzata Górska, ul. Gorlicka 56C/1, 51-314 Wrocław, PESEL 86011605209, z wierzytelnością w kwocie 3 890,23 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze), z czego kwota 3 890,23 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze) w kategorii IV; 6) Krzysztof Matkowski, Gadów 12, 55-080 Kąty Wrocławskie, PESEL 66031804275, z wierzytelnością w kwocie 54 136,22 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze), z czego kwota 54 136,22 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) w kategorii IV; 7) Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, z wierzytelnością w kwocie 53 938,97 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), z czego kwota 47 224,91 zł (czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) w kategorii II, kwota 6 714,06 zł (sześć tysięcy siedemset czternaście złotych sześć groszy) w kategorii III; 8) Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, z wierzytelnością w kwocie 307 228,86 zł (trzysta siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy), z czego kwota 245 197,95 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w kategorii II, kwota 62 030,91 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) w kategorii III; 9) Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, z wierzytelnością w kwocie 28 195,29 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), z czego kwota 28 195,29 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) w kategorii II. Część obejmująca podziały funduszy uzyskanych z likwidacji składników masy upadłości obciążonych rzeczowo II. Dokonać podziału funduszów uzyskanych z likwidacji składnika masy upadłości, którym jest 1 - Lokal mieszkalny nr 7 przy ul. K. Wielkiego 22 w Świdnicy KW SW1S/00065132/3, w ten sposób, że: 1) określić, że suma przeznaczona do podziału pomiędzy wierzycieli wynosi 151 100,99 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 2) wskazać, że w planie podziału uczestniczą następujący wierzyciele: a) Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, z wierzytelnością w kwocie 226 359,30 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy), której zabezpieczeniem jest Hipoteka umowna kaucyjna do wysokości 226 359,30 zł; b) Krzysztof Matkowski, Gadów 12, 55-080 Kąty Wrocławskie, PESEL 66031804275, z wierzytelnością w kwocie 38 040,96 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), której zabezpieczeniem jest Hipoteka przymusowa do wysokości 38 040,96 zł; c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, z wierzytelnością w kwocie 3 035,22 zł (trzy tysiące trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dwa grosze), której zabezpieczeniem jest Hipoteka przymusowa do wysokości 3 035,22 zł; 3) określić, że wskazani niżej wierzyciele, otrzymają z podziału następujące kwoty: a) Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 151 100,99 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 4) wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału mają być im wypłacone przez syndyka; 5) wskazać, że wskutek sprzedaży składnika masy upadłości, wygasły następujące prawa oraz prawa i roszczenia osobiste: a) prawa i roszczenia zostały wykreślone na skutek postanowienia o przysądzeniu własności w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornik sądowego Idę Piecuch. III. Dokonać podziału funduszów uzyskanych z likwidacji składnika masy upadłości, którym jest 2 - Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Sikorskiego 27 w Świdnicy KW SW1S/00031995/3, w ten sposób, że: 1) określić, że suma przeznaczona do podziału pomiędzy wierzycieli wynosi 250 232,84 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze); 2) wskazać, że w planie podziału uczestniczą następujący wierzyciele: a) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, z wierzytelnością w kwocie 196 020,41 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy), której zabezpieczeniem jest Hipoteka umowna zwykła do kwoty 294245,08 zł; b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, z wierzytelnością w kwocie 4 774,76 zł (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy), której zabezpieczeniem jest Hipoteka przymusowa do wysokości 4774,76 zł; c) Skarb Państwa Reprezentowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3, 58-100 Świdnica, REGON 00102086100333, z wierzytelnością w kwocie 5 988,10 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy), której zabezpieczeniem jest Hipoteka przymusowa do kwoty 6 639,00 na KW SW1S/00031995/3; d) Krzysztof Matkowski, Gadów 12, 55-080 Kąty Wrocławskie, PESEL 66031804275, z wierzytelnością w kwocie 38 040,96 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), której zabezpieczeniem jest Hipoteka przymusowa do kwoty 38 040,96 zł; e) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, z wierzytelnością w kwo cie 4 173,83 zł (cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), której zabezpieczeniem jest Hipoteka przymusowa do kwoty 4173,83 zł; 3) określić, że wskazani niżej wierzyciele, otrzymają z podziału następujące kwoty: a) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 196 020,41 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy); b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 4 774,76 zł (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy); c) Skarb Państwa Reprezentowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3, 58-100 Świdnica, REGON 00102086100333, otrzyma kwotę 5 988,10 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy); d) Krzysztof Matkowski, Gadów 12, 55-080 Kąty Wrocławskie, PESEL 66031804275, otrzyma kwotę 38 040,96 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); e) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 4 173,83 zł (cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze); 4) wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału mają być im wypłacone przez syndyka; 5) wskazać, że wskutek sprzedaży składnika masy upadłości, wygasły następujące prawa oraz prawa i roszczenia osobiste: a) prawa i roszczenia zostały wykreślone na skutek postanowienia o przysądzeniu własności w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornik sądowego Idę Piecuch. Część obejmująca podział pozostałych funduszy masy upadłości IV. Dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób: 1. podziałowi podlega suma 8 234,78 zł (osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy); 2) w podziale funduszów masy upadłości uczestniczą następujący wierzyciele z podanymi niżej wierzytelnościami: b) w kategorii II: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, z wierzytelnością w kwocie 8 948,59 zł (osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); 2. Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, z wierzytelnością w kwocie 788,41 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści jeden groszy); 3. Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, z wierzytelnością w kwocie 196 020,41 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy); 4. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, z wierzytelnością w kwocie 47 224,91 zł (czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy); 5. Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, z wierzytelnością w kwocie 151 100,99 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 6. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, z wierzytelnością w kwocie 28 195,29 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy); 3) uczestnikom planu podziału funduszów masy upadłości przypadają z podziału następujące sumy: b) w ramach wierzytelności kategorii II: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 170,47 zł (sto siedemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy); 2. Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 15,02 zł (piętnaście złotych dwa grosze); 3. Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 3 734,13 zł (trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote trzynaście groszy); 4. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 899,62 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze); 5. Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 2 878,43 zł (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze); 6. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 537,11 zł (pięćset trzydzieści siedem złotych jedenaście groszy); 4) wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału pozostałych funduszów masy upadłości mają być im wypłacone przez syndyka. Część dotycząca przyczyn niewypłacalności V. Wskazać, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa. Część dotycząca spłaty wierzytelności VI. Ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób: 1) upadły będzie spłacał swoje zobowiązanie przez 36 miesięcy; 2) upadły będzie spłacał swoje zobowiązania w następujący sposób: a) raty są miesięczne; b) wysokość miesięcznej raty wynosi 775,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy); c) każdą ratę upadły będzie płacił do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o ustaleniu planu spłaty; d) w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: 1) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 2) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 3) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 4) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 5) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 6) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 7) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 8) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 9) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 10) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 11) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 12) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 13) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 14) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 15) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 16) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 17) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 18) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 19) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 20) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 21) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 22) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 23) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 24) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 25) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 26) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 27) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 28) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 29) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 30) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 31) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 32) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 33) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 34) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 35) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy); 36) rata: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, NIP 8862486051, otrzyma kwotę 16,04 zł (szesnaście złotych cztery grosze), Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797, otrzyma kwotę 1,41 zł (jeden złoty czterdzieści jeden groszy), Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław, KRS 0000040562, otrzyma kwotę 351,43 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze), Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-544 Warszawa, KRS 0000120553, otrzyma kwotę 84,67 zł (osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, RFI 1613, otrzyma kwotę 270,90 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), Wspólnota Mieszkaniowa, ul. K. Wielkiego 22-34, 58-100 Świdnica, NIP 8842724458, otrzyma kwotę 50,55 zł (pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy). VII. Ustalić, że po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli pozostała część jego zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74505
 • Dodano: 2021-11-30 19:29:16
 • Administrator

Cieślik Janusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74506. Cieślik Janusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 593/20. [BMSiG-73663/2021] Syndyk masy upadłości - Janusza Cieślika (Cieślik) (PESEL 58072401272), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, z dnia 14.12.2020 r. zawiadamia, iż w postępowaniu toczącym się pod sygnaturą XII GUp 593/20 sporządzono oraz przedłożono do akt postępowania prowadzonych przez syndyka wycenę dla poniższej nieruchomości: 1. prawo własności nieruchomości gruntowej w Zbrosławicach, o powierzchni 0,0508 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. GL1T/00065932/4. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka - Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego, zarzuty na wycenę należy składać w formie pisemnej, w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydziale Gospodarczym, adres: ul. Powstańców Śląskich 23, 44-101 Gliwice, na ręce Sędziego wyznaczonego, podając sygnaturę akt XII GUp 593/20. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74506
 • Dodano: 2021-11-30 19:30:42
 • Administrator

Cieślik Janusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74507. Cieślik Janusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 593/20. [BMSiG-73666/2021] Syndyk masy upadłości - Janusza Cieślika (Cieślik) (PESEL 58072401272), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego, z dnia 14.12.2020 r. zawiadamia, iż w postępowaniu toczą cym się pod sygnaturą XII GUp 593/20, sporządzono oraz przedłożono do akt postępowania prowadzonych przez syndyka, wycenę dla poniższej nieruchomości: 1. udział 1/2 w prawie własności - nieruchomości gruntowej położonej w Zbrosławicach, o powierzchni 0,0330 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1T/00065340/7. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego, zarzuty na wycenę należy składać w formie pisemnej, w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziale XII Gospodarczym, adres: ul. Powstańców Śląskich 23, 44-101 Gliwice, na ręce Sędziego wyznaczonego, podając sygnaturę akt XII GUp 593/20. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74507
 • Dodano: 2021-11-30 19:31:28
 • Administrator

Dąbrowicz Waldemar

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Sprostowanie
Poz. 74508. Dąbrowicz Waldemar. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 306/20. [BMSiG-73844/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GUp 306/20, postanowieniem z dnia 15.11.2021 roku sprostowano postanowienie z dnia 3.11.2021 r. w ten sposób, że w pkt IV ppkt b sentencji postanowienia w miejsce zapisu „kwota 142,00 zł (sto czterdzieści dwa złote i 00/100) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku”, wpisano zapis „kwota 58,00 zł (pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku”. Na postanowienie o sprostowaniu przysługuje zażalenia do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74508
 • Dodano: 2021-11-30 19:33:55
 • Administrator

Falkowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74509. Falkowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1327/19. [BMSiG-73606/2021] GRAŻYNA FALKOWSKA. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1327/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Grażyny Falkowskiej, PESEL 73040514345, obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym został ukończony, a następnie przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 2 listopada 2021 r. operat szacunkowy dotyczący udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 341/4, położonej w miejscowości Pokrzywnica, na terenie gminy Pokrzywnica, w powiecie pułtuskim, w województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku prowadzi Księgę Wieczystą nr OS1U/00028958/8. Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w czytelni Sądu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1327/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74509
 • Dodano: 2021-11-30 19:34:55
 • Administrator

Gocyk Żaneta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74510. Gocyk Żaneta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 758/20/3. [BMSiG-73745/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 13 października 2021 r., sygn. akt X GUp 758/20/3, ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Żanety Gocyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73120610462) w ten sposób, iż: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczyć będą następujący wierzyciele: 1. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 274a, 43-600 Jaworzno, którego zgłoszone i uznane wynoszą: 25,00 zł, 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu, ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec, którego zgłoszone i uznane wynoszą 3.043,34 zł, 3. Altus NSFIZ RFI 1036, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, którego zgłoszone i uznane wynoszą 1.505,27 zł, 4. Open Finance Wierzytelności Detaliczne NSFIZ RFI: 908, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, którego zgłoszone i uznane wynoszą 16.281,51 zł, 5. Spółdziałania Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie, al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno, którego zgłoszone i uznane wynoszą 86.845,97 zł, 6. Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, którego zgłoszone i uznane wynoszą 6.118,80 zł; II. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. w masie upadłości pozostaje kwota 16.006,54 zł (szesnaście tysięcy sześć złotych 54/100), z której dodatkowo wierzyciele otrzymają w ramach jednorazowego podziału środków masy: 1. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie otrzyma kwotę: 5,41 zł (pięć złotych 41/100), 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu, otrzyma kwotę: 273,35 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy złote 35/100), 3. Altus NSFIZ RFI 1036, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, otrzyma kwotę: 161,58 zł (sto sześćdziesiąt jeden złotych 58/100), 4. Open Finance Wierzytelności Detaliczne NSFIZ RFI: 908, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, otrzyma kwotę: 1.705,15 zł (jeden tysiąc siedemset pięć złotych 15/100), 5. Spółdziałania Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie, al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno, otrzyma kwotę: 12.948,73 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 73/100), 6. Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, 912,31 zł (dziewięćset dwanaście złotych 13/100); IV. ustalić, że na spłatę swoich zobowiązań wobec wierzycieli upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwoty: 200,03 zł (dwieście złotych 03/100), z tym,że rata numer 1 wyniesie 199,99 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100), płatne w ratach od 1 do 36, regulowane w następujący sposób: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu, otrzyma kwotę: - 3,32 zł (trzy złote 32/100) w ramach raty 1, - 3,42 zł (trzy złote 42/100) w ramach rat od 2-36, 2. Altus NSFIZ, RFI: 1036, otrzyma kwotę: - 2,01 zł (dwa złote 01/100) w ramach raty 1, - 2,02 zł (dwa złote 02/100) w ramach rat od 2-36, 3. Open Finance Wierzytelności Detaliczne NSFIZ RFI: 908, otrzyma kwotę: - 21,18 zł (dwadzieścia jeden złotych 18/100) w ramach raty 1, - 21,32 zł (dwadzieścia jeden złotych 32/100) w ramach rat od 2-36, 4. Spółdziałania Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie, otrzyma kwotę: - 161,91 zł (sto sześćdziesiąt jeden złotych 91/100) w ramach raty 1, - 161,87 zł (sto sześćdziesiąt jeden złotych 87/100) w ramach rat od 2-36, 5. Sąd Okręgowy w Katowicach otrzyma kwotę: - 11,57 zł (jedenaście złotych 57/100) w ramach raty 1, - 11,40 zł (jedenaście złotych 40/100) w ramach rat od 2-36, V. raty będą płatne do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie stwierdzona prawomocność niniejszego postanowienia; VI. okres, w którym upadła będzie obowiązany spłacać zobowiązania określić na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy; VII. ustalić, że pozostała część zobowiązań upadłej powstałych przed ogłoszeniem upadłości niespłaconych według powyższych zasad zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ustaleniu planu spłaty można wnieść zażalenie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74510
 • Dodano: 2021-11-30 19:35:33
 • Administrator

Gotówko Robert

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74511. Gotówko Robert. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 290/20. [BMSiG-73639/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 290/20, postanowieniem z dnia 2021 r. postanowił: I. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłego Roberta Gotówko powstałe przed ogłoszeniem upadłości (tj. przed dniem 22.12.2020 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; II. kosztami postępowania nie pokrytymi w toku postępowania obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74511
 • Dodano: 2021-11-30 19:36:37
 • Administrator

Hudziec Justyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74513. Hudziec Justyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 19/20. [BMSiG-73807/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 19/20 postanowieniem z dnia 10.11.2021 r. postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Justyny Hudziec zobowiązując upadłą do spłaty wierzytelności uznanych na liście wierzytelności oraz kosztów postępowania na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 200 zł z zastrzeżeniem pkt 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w wysokości 6 697,57 zł będzie płatna w całości w 34 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości pierwsze 33 raty w kwocie po 200 zł oraz 34 rata w kwocie 97,57 zł; b) wierzytelność wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu w wysokości 11 173,53 zł będzie płatna w kwocie 121,29 zł w 3 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od 34 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: pierwsza rata w kwocie 24,73 zł oraz kolejne raty w kwocie po 48,28 zł każda; c) wierzytelność wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 994,20 zł będzie płatna w kwocie 10,80 zł w 3 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od 34 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnie nie się postanowienia, w wysokości: pierwsza rata w kwocie 2,20 zł oraz kolejne raty w kwocie po 4,30 zł każda; d) wierzytelność wierzyciela Hoist I NSFIZ w Warszawie w łącznej wysokości 33 205,62 zł będzie płatna w kwocie 360,45 zł w 3 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od 34 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: pierwsza rata w kwocie 73,49 zł oraz kolejne raty w kwocie po 143,48 zł każda; e) wierzytelność wierzyciela Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie w wysokości 911,19 zł będzie płatna w kwocie 9,90 zł w 3 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od 34 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: pierwsza rata w kwocie 2,02 zł oraz kolejne raty w kwocie po 3,94 zł każda; II. ustalić że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: a) wobec wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu w wysokości 11 052,24 zł; b) wobec wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 983,40 zł; c) wobec wierzyciela Hoist I NSFIZ w Warszawie w wysokości 32 845,17 zł; d) wobec wierzyciela Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie w wysokości 901,29 zł; e) wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74513
 • Dodano: 2021-11-30 19:37:28
 • Administrator

Jasińska Katarzyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74514. Jasińska Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 343/20 of. [BMSiG-73744/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt IX GUp 343/20 of), zawiadamia, iż w dniu 15 listopada 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Jasińskiej, PESEL 78090804480, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wydał postanowienie o następującej treści: ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Katarzyny Jasińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uczestniczą następujący wierzyciele: - z tytułu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wierzytelnością w kwocie 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych 00/100); - z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie z siedzibą w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 163,40 zł (sto sześćdziesiąt trzy złote 40/100), z czego kwota 137,76 zł (sto trzydzieści siedem złotych 76/100) w kategorii II, kwota 25,64 zł (dwadzieścia pięć złotych 64/100) w kategorii III; Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z wierzytelnością w kwocie 976,03 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 03/100) w kategorii II, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 282,69 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa złote 69/100), z czego kwota 232,69 zł (dwieście trzydzieści dwa złote 69/100) w kategorii I, kwota 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w kategorii III; ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób: upadła będzie spłacała swoje zobowiązanie przez 21 (dwadzieścia jeden) miesięcy; upadła będzie spłacała swoje zobowiązania w następujący sposób: raty są miesięczne; wysokość miesięcznej raty wynosi 200,00 zł (dwieście złotych), przy czym wysokość ostatniej raty wyniesie 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote 14/100); każdą ratę upadła będzie płaciła do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomiono upadłą o uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty; w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: - od 1 (pierwszej) do 13 (trzynastej) raty: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku otrzyma kwoty po 200,00 zł (dwieście złotych) miesięcznie; - rata 14 (czternasta): Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie otrzyma kwotę 200,00 zł (dwieście złotych); - rata 15 (piętnasta): Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie otrzyma kwotę 32,69 zł (trzydzieści dwa złote 69/100); Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie z siedzibą w Lublinie otrzyma kwotę 20,69 zł (dwadzieścia złotych 69/100); Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otrzyma kwotę 146,62 zł (sto czterdzieści sześć złotych 62/100); - raty od 16 (szesnastej) do 19 (dziewiętnastej): Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie z siedzibą w Lublinie otrzyma kwotę po 24,74 zł (dwadzieścia cztery złote 74/100) miesięcznie; Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otrzyma kwotę po 175,26 zł (sto siedemdziesiąt pięć złotych 26/100); - rata 20 (dwudziesta): Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie otrzyma kwotę 35,38 zł (trzydzieści pięć złotych 38/100); Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie z siedzibą w Lublinie otrzyma kwotę 43,75 zł (czterdzieści trzy złote 75/100); Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otrzyma kwotę 128,37 zł (sto dwadzieścia osiem złotych 37/100); - rata 21 (dwudziesta pierwsza): Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie otrzyma kwotę 14,64 zł (czternaście złotych 64/100); Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie z siedzibą w Lublinie otrzyma kwotę 7,40 zł (siedem złotych 40/100); stwierdzić, iż po wykonaniu ustalonego w punkcie III niniejszego postanowienia planu spłaty wierzycieli Katarzyny Jasińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 15 grudnia 2020 r. zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Od postanowienia przysługuje zażalenie, do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74514
 • Dodano: 2021-11-30 19:44:48
 • Administrator

Korbas Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74515. Korbas Krzysztof. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 115/20. [BMSiG-73842/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 115/20, postanowieniem z dnia 24.11.2021 r., postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Krzysztofa Korbasa zobowiązując upadłego do spłaty wierzytelności powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości na następujących warunkach: a) spłata nastąpi w okresie 31 miesięcy, b) na zaspokojenie wierzytelności w każdym miesiącu przypada kwota 280,00 zł, z zastrzeżeniem iż: - wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tytułu tymczasowo pokrytych kosztów postępowania w wysokości 1 400,00 zł będzie płatna w 5 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia w wysokości 280,00 zł każda, - wierzytelność wierzyciela Akura Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 11/14, 02-758 Warszawa, w wysokości 5 525,02 zł, będzie płatna w 26 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od szóstego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: rata 1-25 w kwocie 218,82 zł, rata 26 w kwocie 54,52 zł, - wierzytelność wierzyciela Pretorius Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, w wysokości 1 544,90 zł, będzie płatna w 26 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od szóstego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: rata 1-25 w kwocie 61,18 zł, rata 26 w kwocie 15,40 zł; II. ustalić, że zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: - wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości lub nieuznane, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu - w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74515
 • Dodano: 2021-11-30 19:45:45
 • Administrator

Korzeniewska Grażyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74516. Korzeniewska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 363/20. [BMSiG-73699/2021] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XIV GUp 363/20, dotyczącej upadłej Grażyny Korzeniewskiej, PESEL nr 64080703828, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 25 października 2021 roku, postanowił: I. ustalić że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: 1) Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy (KRS nr 10821), z kwotą wierzytelności wynoszącą 5.886,35 zł (pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt sześć złotych, trzydzieści pięć groszy), 2) PROFI CREDIT POLSKA SA w Warszawie (KRS nr 518190), z kwotą wierzytelności wynoszącą 4.340,15 zł (cztery tysiące, trzysta czterdzieści złotych, piętnaście groszy); II. określić, że w masie upadłości znajdują się jeszcze środki pieniężne w kwocie 21.444,15 zł (dwadzieścia jeden tysięcy, czterysta czterdzieści cztery złote, piętnaście groszy); III. dokonać podziału pozostałych funduszów masy upadłości w ten sposób, że upadła w ramach jednej raty w terminie do dnia 15 kolejnego miesiąca, po dacie uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uznanym w postępowaniu wierzycielom zapłaci: 1) Bankowi Pocztowemu w Bydgoszczy (KRS nr 10821), kwotę 5.886,35 zł (pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt sześć złotych, trzydzieści pięć groszy), 2) PROFI CREDIT POLSKA SA w Warszawie (KRS nr 518190) kwotę 4.340,15 zł (cztery tysiące, trzysta czterdzieści złotych, piętnaście groszy); IV. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; V. wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu ustalonego planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności które nie podlegają umorzeniu, określonych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Na powyższe postanowienie o ustaleniu planu spłaty uprawnionym przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościo wych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie powinno być poprzedzone złożeniem do tut. Sądu wniosku o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłacając ten wniosek kwotą opłaty sądowej w wysokości 100 zł, pod rygorem jego odrzucenia. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74516
 • Dodano: 2021-11-30 19:46:52
 • Administrator

Kosik Piotr

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74517. Kosik Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 438/21 „of” sk. [BMSiG-73690/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Kosika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 438/21 „of” sk) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczący określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej nr 95, położonej z Zabłociu, gmina Markuszów, o pow. 3211 m2 , dla której prowadzone jest Księga Wieczysta nr KW LU1P/00077073/7, oraz nieruchomości niezabudowanej nr 579, położonej w Zabłociu, gmina Markuszów, o pow. 7304 m2 , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW LU1P/00077074/4. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o jego ukończeniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74517
 • Dodano: 2021-11-30 19:47:26
 • Administrator

Kowalski Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74518. Kowalski Robert. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 103/20. [BMSiG-73815/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Roberta Kowalskiego (PESEL 92090601571), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 25 listopada 2021 roku, sygn. akt V GUp „of” 103/20 postanowił: I. na podstawie art. 49114 p.u. w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 p.u. ustalić następujących wierzycieli Roberta Kowalskiego uczestniczących w planie spłaty: - Alektum Capital II AG w Zug, Szwajcaria z kwotą wierzytelności 8285,03 zł, - Amic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie z kwotą wierzytelności 6176,54 zł, - Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności 93418,79 zł, - Ferratum Bank p.l.c. w Gzira, Malta z kwotą wierzytelności 1428,89 zł, - Invesystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z kwotą wierzytelności 2972,43 zł, - PKO Leasing Spółka Akcyjna w Łodzi z kwotą wierzytelności 13687,44 zł, - RK Recovery Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności 4572,88 zł, - Skarb Państwa- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z kwotą wierzytelności 223,20 zł, - Skarb Państwa- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie z kwotą wierzytelności 56109,74 zł, - Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie z kwotą wierzytelności 1836,87 zł, - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie z kwotą wierzytelności 37156,79 zł; II. na podstawie art. 49115 ust. 1 pkt 3 p.u. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej upadłości lub istotnie nie zwiększył jej stopnia, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, III. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Roberta Kowalskiego: 1. pierwsza rata stanowiąca środki masy upadłości w wysokości 9.390,13 zł (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 13/100 złotych) zostanie zapłacona przez Syndyka w terminie 14 dni po uprawomocnieniu się postanowienia w ten sposób, że Syndyk zapłaci ww. kwotę wierzycielowi - Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie; 2. Robert Kowalski przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli miesięcznie kwotę łączną 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), uiszczając z niej na rzecz: - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie kwotę 350 zł, przez okres 35 miesięcy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia; IV. ustalić, że po wykonaniu przez Roberta Kowalskiego planu spłaty wierzycieli pozostała część jego zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości - zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez Sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Od postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Warunkiem wniesienia zażalenia jest złożenie wniosku o uzasadnienie tego postanowienia. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie, tj. od dnia 25.11.2021 r. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczania postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie należy wnieść w ilości odpowiadającej liczbie wszystkich stron postępowania wraz z kompletami załączników. Nadanie zażalenia na poczcie jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Uzasadnienie postanowienia sporządza się w terminie tygodnia od dnia wpływu do właściwego sądu wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, a jeżeli wniosek był dotknięty brakami - od dnia usunięcia tych braków, Strony postępowania i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74518
 • Dodano: 2021-11-30 19:48:32
 • Administrator

Koss Edyta

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74519. Koss Edyta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 67/21. [BMSiG-73651/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 67/21, postanowieniem z dnia 17.11.2021 r. postanowił: I. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłej Edyty Koss powstałe przed ogłoszeniem upadłości (tj. przed dniem 24.03.2021 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; II. kosztami postępowania nie pokrytymi w toku postępowania obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74519
 • Dodano: 2021-11-30 20:08:48
 • Administrator

Kowalski Andrzej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy upadłości
Poz. 74520. Kowalski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 489/20. [BMSiG-73621/2021] Sygn. akt XIV GUp 489/20 OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kowalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 8 października 2021 roku wyłączył z masy upadłości 15 (piętnaście) należących do upadłego udziałów w AJMB DEVELOPMENT Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu, KRS 0000322357, o łącznej wartości nominalnej 750,00 złotych. Od powyższego postanowienia w terminie tygodniowym wierzyciele mogą wnieść zażalenie do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, wskazując sygnaturę akt XIV GUp 489/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74520
 • Dodano: 2021-11-30 20:10:24
 • Administrator

Kózka Andżelika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74521. Kózka Andżelika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 216/19. [BMSiG-73880/2021] Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Andżeliki Kózki, nr PESEL 76092708702, z udziałem wierzycieli: Multifinans Sp. z o.o., Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach - Adama Łozowskiego, Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Profi Credit Polska S.A., Gminy Masłów, CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (uprzednio Bank Spółdzielczy w Kielcach) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 roku (sygn. akt V GUp 216/19) postanowił: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Andżeliki Kózki, nr PESEL 76092708702: Andżelika Kózka, nr PESEL 76092708702, spłaci niżej wymienionych wierzycieli uiszczając: a) na rzecz wierzyciela: Multifinans Sp. z o.o., którego wierzytelność stanowi 0,43% wszystkich ujętych na liście wierzytelności i uczestniczących w planie podziału zobowiązań upadłej, jedną ratę w kwocie 75 (siedemdziesiąt pięć) złotych, b) na rzecz wierzyciela: Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adama Łozowskiego, którego wierzytelność stanowi 0,13% wszystkich ujętych na liście wierzytelności i uczestniczących w planie podziału zobowiązań upadłej, jedną ratę w kwocie 22 (dwadzieścia dwa) złote, c) na rzecz wierzyciela: Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego wierzytelność stanowi 2,84% w wszystkich ujętych na liście wierzytelności i uczestniczących w planie podziału zobowiązań upadłej, jedną ratę w kwocie 496 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych, d) na rzecz wierzyciela: Profi Credit Polska S.A., którego wierzytelność stanowi 9,28% wszystkich ujętych na liście wierzytelności i uczestniczących w planie podziału zobowiązań upadłej, jedną ratę w kwocie 1.623 (tysiąc sześćset dwadzieścia trzy) złote, e) na rzecz wierzyciela: Gminy Masłów, którego wierzytelność stanowi 1,13% wszystkich ujętych na liście wierzytelności i uczestniczących w planie podziału zobowiązań upadłej, jedną ratę w kwocie 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem) złotych, f) na rzecz wierzyciela: CF 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (uprzednio Bank Spółdzielczy w Kielcach), którego wierzytelność stanowi 86,21% wszystkich ujętych na liście wierzytelności i uczestniczących w planie podziału zobowiązań upadłej, jedną ratę w kwocie 15.086 (piętnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć) złotych, przy czym wyżej określone raty planu spłaty płatne będą w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzo wego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. orzec, że po wykonaniu przez Andżelikę Kózkę planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Andżeliki Kózki, tj. przed dniem 24 czerwca 2019 r., zostaną umorzone w 100%, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) w zw. z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie Ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74521
 • Dodano: 2021-11-30 20:11:29
 • Administrator

Krzyszczak Mirosław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-30. Inne
Poz. 74522. Krzyszczak Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/21. [BMSiG-73799/2021] ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce), działając w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Mirosława Krzyszczaka (PESEL 55090813971), sygn. akt V GUp 64/21, zawiadamia wierzycieli upadłego, że na dzień 10 stycznia 2022 r., godz. 1230, sala XXV, została wyznaczona rozprawa w przedmiocie wniosku Mirosława Krzyszczaka o umorzenie jego zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Obecność wierzycieli nie jest obowiązkowa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74522
 • Dodano: 2021-11-30 20:12:11
 • Administrator

Kula Bogdan

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74523. Kula Bogdan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1148/20. [BMSiG-73850/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt XIX GUp 1148/20, wydanym w postępowaniu upadłościowym Bogdana Kuli (PESEL 46092002793), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Bogdana Kuli uczestniczy wierzyciel Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, z wierzytelnością w kwocie 44 553,66 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy), z czego kwota 35 783,21 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy) w kategorii II, a kwota 8 770,45 zł (osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy) w kategorii III, z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości; II. dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób: 1. Podziałowi podlega kwota 3 550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych); 2. W podziale funduszów masy upadłości uczestniczy wierzyciel Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, z wierzytelnością w kategorii II w kwocie 35 783,21 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy); 3. wierzyciel Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, z podziału funduszów masy upadłości otrzyma kwotę 3 550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych); 4. wskazana w punkcie poprzedzającym suma ma być wypłacona wierzycielowi przez syndyka niezwłocznie po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia; III. ustalić, że Bogdan Kula nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Bogdana Kuli polegający na tym, że upadły przez okres 28 (dwudziestu ośmiu), w terminie do 20 (dwudziestego) dnia każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, na zaspokojenie wierzyciela Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przeznaczy łącznie kwotę 9 800 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych), w następujący sposób: 1. w okresie od pierwszego do dwudziestego ósmego miesiąca realizacji planu spłaty Bogdan Kula na zaspokojenie wierzyciela Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, będzie przeznaczać kwoty po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie; V. określić, że po wykonaniu przez Bogdana Kulę planu spłaty jego pozostałe zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości - poza zobowiązaniami, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe - zostaną w całości umorzone. Pouczenie Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie wnosi się w sposób następujący: w ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po otrzymania odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie należy w ciągu 7 dni wnieść zażalenie. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. War szawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200 zł, przy czym uiszczona już opłata 100 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano sporządzenia uzasadnienia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74523
 • Dodano: 2021-11-30 20:13:46
 • Administrator

Leszcz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 74524. Leszcz Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 95/20, XII GU 724/19. [BMSiG-73645/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, w toku postępowania upadłościowego Andrzeja Leszcza, PESEL 84112816854, zamieszkałego w Gliwicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego pod sygn. akt XII GUp 95/20, zmienił punkt 2 sentencji postanowienia z dnia 8 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Andrzeja Leszcza wydanego w sprawie o sygn. akt XII GU 724/19 w ten sposób, że w miejsce wyznaczonego sędziego komisarza - ASR Magdaleny Michalskiej-Kani wyznaczył sędziego komisarza - ASR Aleksandrę Frączek-Stargałę. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74524
 • Dodano: 2021-11-30 20:16:01
 • Administrator

Leszczyńska Henryka

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 74525. Leszczyńska Henryka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 336/21. [BMSiG-73728/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości Henryki Leszczyńskiej z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie o ustanowienie zabezpieczenia: 1. postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Henryki Leszczyńskiej, numer PESEL 59121309729, w ten sposób, że ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie Dagmary Foster, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1259. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74525
 • Dodano: 2021-11-30 20:18:41
 • Administrator

Leszczyński Tadeusz

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 74526. Leszczyński Tadeusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 337/21. [BMSiG-73710/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości Tadeusza Leszczyńskiego z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie o ustanowienie zabezpieczenia: 1. postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Tadeusza Leszczyńskiego, numer PESEL 57012311619, w ten sposób, że ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie Dagmary Foster, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1259. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ustanowieniu zabezpieczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74526
 • Dodano: 2021-11-30 20:20:45
 • Administrator

Maciejewska Dorota

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 74527. Maciejewska Dorota. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 349/21. [BMSiG-73941/2021] PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Syndyk masy upadłości Doroty Maciejewskiej (sygn. akt V GUp 349/21) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Toruniu (87-100) przy ul. Dziewulskiego 36A/55, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczysta KW nr TO1T/00087496/6. Syndyk oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży w drodze sprzedaży z wolnej ręki w trybie pisemnego zbierania ofert z mocy art. 49111a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 r., albowiem w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym według trybu określonego w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego wyboru sposobu likwidacji masy upadłości syndyk dokonuje samodzielnie z uwzględnieniem interesów wierzycieli oraz optymalizacji kosztów likwidacji. CENA Cena wywoławcza wynosi co najmniej 100% wartości oszacowania, a więc 206 420,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych). TERMINY 1. Oferty dotyczące Przedmiotu Sprzedaży, Oferenci winni składać w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r., godz. 1630, w biurze Syndyka, ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. 2. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 17 grudnia 2021 r., o godz. 1700, w biurze Syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać: a) określenie składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta poprzez wskazanie co najmniej adresu jego położenia; b) dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, w przypadku osób prawnych także REGON, KRS; c) oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń; d) oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 157a ust. 1 Prawa upadłościowego; e) własnoręczny podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta; f) aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców); g) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego - uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę); h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; i) oświadczenie Oferenta ze zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje; j) zobowiązanie Oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat oraz danin publicznych związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego; k) proponowany termin i sposób zapłaty, nie dłuższy niż 45 dni, gdyż umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia wyboru oferty. Jednocześnie cała cena musi zostać zapłacona co najmniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży. 2. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane Oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży V GUp 349/21 - NIE OTWIERAĆ”. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie do Syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń. 3. Jedna koperta może zawierać tylko jedną ofertę, która może dotyczyć jednego lub dwóch składników masy upadłości. 4. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie syndykowi na adres mailowy: biuro@rbbcenter.com skanu pełnej dokumentacji. W takim przypadku wniesienie oferty następuje z chwilą doręczenia wiadomości e-mail na skrzynkę mailową syndyka. 5. Oferent składający ofertę drogą mailową w sposób opisany w ust. 4 bierze jest świadomy ryzyka, że: a) Syndyk lub pracownik kancelarii Syndyka zapozna się z ofertą przed rozpoznaniem ofert, b) wiadomość mailowa zawierająca ofertę może do syndyka nie dotrzeć wskutek okoliczności niezależnych takich jak awaria sieci Internet, awaria skrzynki mailowej lub innych, za które odpowiedzialności Syndyk nie ponosi. WADIUM Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do dnia 16 grudnia 2021 r. w wysokości stanowiącej ok. 10% szacunkowej wartości Przedmiotu Sprzedaży - 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy o numerze 86 1140 2004 0000 3602 8146 0802. Za wpłacone wadium uważa się takie, które zostanie zaksięgowane w dniu 16 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym masy upadłości Doroty Maciejewskiej. ROZPOZNANIE OFERT 1. Rozpoznanie zostanie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 17 grudnia 2021 r., o godzinie 1700, w biurze Syndyka przy ul. Grudziądzkiej 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń. 2. Rozpoznanie ofert zostanie przeprowadzone przez osoby uprawnione do reprezentacji syndyka i posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego w składzie jedno lub dwuosobowym. 3. Regulamin rozpoznania ofert zostanie przedstawiony oferentom po złożeniu przez nich ofert. 4. Syndyk przystępuje do otwarcia kopert i sprawdzenia wymogów formalnych, którym winna odpowiadać przedmiotowa oferta. 5. Syndyk może przeprowadzić aukcję wśród oferentów, którzy złożyli najwyższe oferty w szczególności, jeżeli różnica cen wskazanych w ważnych ofertach nie przekracza 10%. Przedmiot Sprzedaży jest szczegółowo opisany w sporządzonym na zlecenie Syndyka operacie szacunkowym, który jest do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii syndyka. Ponadto, na prośbę zainteresowanych istnieje możliwość oględzin przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. +48 790 882 151, +48 570 075 550) oraz mailowo: biuro@rbbcenter.com. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka: rbbcenter.com w zakładce ogłoszenia, url: rbbcenter.com/ogłoszenia/ MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74527
 • Dodano: 2021-11-30 20:21:36
 • Administrator

Maternia Andrzej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74528. Maternia Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 294/21/4. [BMSiG-73747/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 16.11.2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 294/21/4, ustalił następujący plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Materni, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: w ramach rat od 1 do 30, upadły przeznaczy kwotę 600,00 złotych (sześćset złotych 00/100) na spłatę swoich zobowiązań wobec wierzycieli: a) Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku, kwotę 64,50 złotych (sześćdziesiąt cztery złote 50/100) miesięcznie, b) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu, kwotę 124,80 złotych (sto dwadzieścia cztery złote 80/100) miesięcznie, c) Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku, kwotę 63,96 złotych (sześćdziesiąt trzy złote 96/100) miesięcznie, d) PROFI CREDIT Polska S.A. z s. w Bielsku-Białej, kwotę 192,84 złotych (sto dziewięćdziesiąt dwa złote 84/100) miesięcznie, e) GIANTUS Sp. z o.o. z s. w Suwałkach, kwotę 66,30 złotych (sześćdziesiąt sześć złotych 30/100) miesięcznie, f) PROFI CREDIT Polska S.A. z s. w Bielsku-Białej kwotę 44,22 złotych (czterdzieści cztery złote 22/100) miesięcznie, g) BCS Gwarant Invest Sp. z. o.o. z s. w Krakowie kwotę 43,38 złotych (czterdzieści trzy złote 38/100) miesięcznie. Pierwsza rata w ramach planu spłaty zostanie powiększona o kwotę pozostającą w masie upadłości - według stanu na dzień uprawomocnienia się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty - po zaspokojeniu całości kosztów postępowania upadłościowego, według ustalonej wartości procentowej: h) Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku kwota pierwszej raty zostanie powiększona o 10,7%, i) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu kwota pierwszej raty zostanie powiększona o 20,80%, j) Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku kwota pierwszej raty zostanie powiększona o 10,66%, k) PROFI CREDIT Polska S.A. z s. w Bielsku-Białej kwota pierwszej raty zostanie powiększona o 32,14% l) GIANTUS Sp. z o.o. z/s w Suwałkach kwota pierwszej raty zostanie powiększona o 11,05%, m) PROFI CREDIT Polska S.A. z s. w Bielsku-Białej kwota pierwszej raty zostanie powiększona o 7,37%, n) BCS Gwarant Invest Sp. z.o.o. z s. w Krakowie kwota pierwszej raty zostanie powiększona o 7,23%. Spłaty będą następowały w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o ustaleniu planu spłat. Okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania określić na 30 (trzydzieści) miesięcy. Stwierdzić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności oraz istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pozostała część zobowiązań upadłego Andrzeja Materni powstałych przed ogłoszeniem upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie, stosownie do treści art. 49114 ust. 7 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74528
 • Dodano: 2021-11-30 20:22:25
 • Administrator

MÓJ BIZNES Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 74529. MÓJ BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piasecznie. KRS 0000660061. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2017 r., sygn. akt XVIII GU 912/20. [BMSiG-73617/2021] Sygn. akt XVIII GU 912/20 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Łukasz Grzechnik Sędziowie: Kamila Wasilewska, Jarosław Zarębski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 13 listopada 2020 r. w Warszawie sprawy z wniosku Mój Biznes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie o ogłoszenie upadłości postanawia: I. oddalić wniosek na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, albowiem majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; II. stwierdzić, że materiał zebrany w sprawie daje podstawę do wykreślenia Mój Biznes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia likwidacji; III. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74529
 • Dodano: 2021-11-30 20:28:35
 • Administrator

Michałowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 74530. Michałowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 429/20. [BMSiG-73761/2021] Syndyk masy upadłości Andrzeja Michałowskiego (sygn. akt XIX GUp 429/20) ogłasza, że rozpoczął się konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości, w postaci lokalu mieszkalnego nr 43, położonej w Warszawie przy ul. Mehoffera 103, nr KW WA3M/00461704/2, wraz ze związanym z nim udziałem 6187/1258125 w części wspólnej nieruchomości o nr KW WA3M/00460498/7 za cenę nie niższą niż 362 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych i zero groszy). Link do pobrania operatu szacunkowego oraz regulaminu sprzedaży: https://cloud.pmdigital.pl/index.php/s/8gcNCQmxwy85exj MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74530
 • Dodano: 2021-11-30 20:29:26
 • Administrator

Madej Wojciech

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74531. Madej Wojciech. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 151/20 „of”. [BMSiG-73705/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt IX GUp 151/20 „of”, umorzył zobowiązania Wojciecha Madeja (PESEL 80112916174), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałe przed dniem ogłoszenie upadłości, tj. przed dniem 19 sierpnia 2020 r., bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem ewentualnych zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa koszty postępowania tymczasowo pokryte z sum budżetowych Skarbu Państwa. Od postanowienia przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74531
 • Dodano: 2021-11-30 21:02:54
 • Administrator

Niemyski Dariusz

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74532. Niemyski Dariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 117/21. [BMSiG-73752/2021] Sygnatura akt V GUp 117/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GUp 117/21, w postępowaniu upadłościowym Dariusza Niemyskiego, PESEL 72120102834, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. określić, że w planie spłaty upadłego Dariusza Niemyskiego uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Orange Polska S.A. w Warszawie z kwotą 1 188,17 zł (1 188,17 zł w kat. II), 2. Hoist Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu z kwotą 39 911,25 (29 267,65 zł w kat. II, 10 643,60 zł w kat. III); II. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności oraz istotnie nie zwiększył jej stopnia na skutek rażącego niedbalstwa; III. dokonać podziału funduszy masy upadłości dotyczących upadłego Dariusza Niemyskiego w taki sposób, że w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia ze środków zgromadzonych na rachunku założonym dla celów postępowania upadłościowego w kwocie 671,31 zł, nastąpi spłata wierzycieli posiadających wierzytelności zgłoszone w kat. II w następujący sposób: Orange Polska S.A. - kwota 19,41 zł, HOIST NSFIZ - kwota 651,90 zł; IV. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli dla upadłego Dariusza Niemyskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ten sposób, że upadły będzie przeznaczał miesięcznie kwotę 1 200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) na spłatę swoich pozostałych zobowiązań, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia, w następujący sposób: a) upadły przeznaczy kwotę po 1 200 zł przez okres 34 miesięcy na spłatę pozostałych wierzycieli, przy czym raty od 1 do 33, w następującej wysokości: Orange Polska S.A. - kwota 34,69 zł, HOIST NSFIZ - kwota 1 165,31 zł; zaś ostatnia rata tj. 34 w następującej wysokości: Orange Polska S.A. - kwota 23,99 zł, HOIST NSFIZ - kwota 804,12 zł; V. okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania na zasadach określonych w pkt IV określić na 34 miesiące; VI. określić, że pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 17.06.2021 r. i niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem zobowiązań określonych w treści art. 49121 ust. 2 p.u. Pouczenie do postanowienia/zarządzenia uzasadnianego z urzędu (na które przysługuje zażalenie) 1. Sąd w załączeniu doręcza odpis postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. 2. Stronie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia od postanowienia z uzasadnieniem. 3. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni, licząc od dnia w którym stronie doręczono postanowienie z uzasadnieniem. 4. Zażalenie wnosi się do Sądu, który postanowienie wydał (Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica). 5. Do ww. terminu nie wlicza się dnia, w którym stronie doręczono postanowienie z uzasadnieniem. 6. Ww. środek zaskarżenia można złożyć osobiście w siedzibie Sądu albo: - nadając go w placówce Poczty Polskiej (tzw. operator wyznaczony w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe), - nadając go w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, - w przypadku żołnierza, oddając w dowództwie jednostki wojskowej, - w przypadku osoby pobawionej wolności, oddając w administracji zakładu karnego, - w przypadku członka załogi polskiego statku morskiego, oddając u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74532
 • Dodano: 2021-11-30 21:03:36
 • Administrator

Pianka Dariusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74533. Pianka Dariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 289/21. [BMSiG-73870/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2021 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GUp 289/21 w postępowaniu upadłościowym Dariusza Pianki nieprowadzącego działalności gospodarczej, postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty wobec upadłego Dariusza Pianki bierze udział wierzyciel Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Białymstoku z wierzytelnością łącznie 5.696 zł tytułem tymczasowo pokrytych kosztów postępowania upadłościowego; 2. ustalić, że upadły Dariusz Pianka nie doprowadził do swojej niewypłacalności i nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 3. ustalić, że upadły Dariusz Pianka jest zobowiązany spłacić wierzyciela Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Białymstoku w 23 miesięcznych ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, poczynając od lutego 2022 r., w następujący sposób: a) raty od 1 do 22 po 250 zł, b) rata 23 w wysokości 196 zł; 4. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty z punktu 3 zobowiązania upadłego Dariusza Pianki powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na podstawie art. 49114 ust. 7 p.u. w zw. z art. 221 ust. 1 p.u. na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli służy zażalenie. W terminie 7 dni od obwieszczenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega opłacie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Na podstawie art. 224 ust. 1 p.u. termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74533
 • Dodano: 2021-11-30 21:04:10
 • Administrator

Olesiński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74534. Olesiński Wojciech. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 108/19. [BMSiG-73851/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 108/19, postanowieniem z dnia 24.11.2021 r. postanowił: I. W planie spłaty Wojciecha Olesińskiego, zam. w Świdnicy (58-100), ul. Bartosza Głowackiego 26/4, PESEL 90020910733, uczestniczą wierzyciele: 1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, KRS 0000014843, reprezentowany przez pełnomocnika wierzyciela Piotra Federowicza - pracownika ubezpieczyciela, adres do doręczeń: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Departament Kredytów Nieregularnych Zespół w Katowicach, al. Korfantego 56, 40-161 Katowice (Zw. 1, Zw. 1/I), z kwotą uznaną w kat. II prawa upadłościowego (p.u.) w wysokości 83 811,14 zł, w kat. III w wysokości 1 446,89 zł, łącznie 85 258,03 zł, 2. Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. z s. w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, KRS 0000586553, reprezentowany przez pełnomocnika wierzyciela r.pr. Cezarego Gotkowskiego, ul. Żurawia 32/34 pok. 451A, 00-515 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Żurawia 32/34 pok. 451A, 00-515 Warszawa (Zw. 2), z kwotą uznaną w kat. II Prawa upadłościowego (p.u.) w wysokości 2 305,58 zł, w kat. III w wysokości 0,00 zł, łącznie 2 305,58 zł, 3. Alektum Capital II AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Rejestr Handlowy Kantonu Zug nr CHE-496.825.067, reprezentowany przez pełnomocnika wierzyciela radcę prawnego Wojciecha Depczyńskiego, adres do doręczeń: ul: Kilińskiego 30, 50-264 Wrocław, (Zw.3, Zw. 3/I, Zw. 3/II) z kwotą uznaną w kat. II prawa upadłościowego (p.u.) w wysokości 10 415,26 zł, w kat. III w wysokości 203,85 zł, łącznie 10 619,11 zł, 4. Nordecum Sp. z o.o. ul. Grzybowska 4/13, 00-131 Warszawa, KRS 0000552638, reprezentowany przez pełnomocnika pracownika wierzyciela Teresę Bedulskaja, (Zw.4) z kwotą uznaną w kat. II prawa upadłościowego (p.u.) w wysokości 960,00 zł, w kat. III w wysokości 108,36 zł, łącznie 1 068,36 zł, 5. Invesystem Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000600589, (Zw.5) z kwotą uznaną w kat. II prawa upadłościowego (p.u.) w wysokości 601,77 zł, w kat. III w wysokości 1,38 zł, łącznie 603,15 zł. II. Dokonać podziału pomiędzy wierzycieli upadłego Wojciecha Olesińskiego, wymienionych w punkcie I. nadwyżki funduszów masy w wysokości 1550,00 zł płatnej jednorazowo do końca miesiąca po miesiącu w którym uprawomocni się plan podziału na rzecz wierzycieli w sposób następujący: 1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, w kwocie 1 323,43 zł, 2. Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. z s. w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w kwocie 35,79 zł, 3. Alektum Capital II AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug w kwocie 164,64 zł, 4. Nordecum Sp. z o.o. ul. Grzybowska 4/13, 00-131 Warszawa, w kwocie 16,58 zł , 5. Invesystem Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań w kwocie 9,36 zł. III. Ustalić wobec upadłego Wojciecha Olesińskiego plan spłaty wierzycieli wymienionych w punkcie I w rat miesięcznych płatnych przez okres 36 miesięcy do końca każdego miesiąca począwszy od drugiego miesiąca po miesiącu spłaty nadwyżki określonej w punkcie II w sposób następujący: 1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, w kwocie 298,84 zł, 2. Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. z s. w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w kwocie 8,08 zł, 3. Alektum Capital II AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug w kwocie 37,22 zł , 4. Nordecum Sp. z o.o. ul. Grzybowska 4/13, 00-131 Warszawa, w kwocie 3,74 zł, 5. Invesystem Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań w kwocie 2,11 zł. IV. Po wykonaniu planu spłaty umorzyć upadłemu Wojciechowi Olesińskiemu niezaspokojone wierzytelności wierzycieli w kwotach: 1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, w kwocie 73 176,41 zł, 2. Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. z s. w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w kwocie 1 978,86 zł, 3. Alektum Capital II AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, w kwocie 9 114,31 zł, 4. Nordecum Sp. z o.o. ul. Grzybowska 4/13, 00-131 Warszawa, w kwocie 916,97 zł, 5. Invesystem Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, w kwocie 2,517,68 zł. V. Umorzyć niezgłoszone w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Olesińskiego wierzytelności wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74534
 • Dodano: 2021-11-30 21:04:47
 • Administrator

Psota Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74535. Psota Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 110/19. [BMSiG-73667/2021] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 110/19, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Psoty zawiadamia o przekazaniu przez syndyka w dniu 30 czerwca 2021 r. opisu i oszacowania nieruchomości upadłej, położonej w miejscowości Choroń, objętej Księgą Wieczystą nr CZ1M/00005609/6, oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74535
 • Dodano: 2021-11-30 21:09:14
 • Administrator

Psota Tadeusz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 36581. Psota Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 148/21, VIII GUp 160/21. [BMSiG-35605/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 27 maja 2021 roku, sygn. akt VIII GU 148/21, ogłosił upadłość Tadeusza Psoty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 58122808275. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293, adres biura: ul. Racławicka 4 lok. 2, 42-202 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 160/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36581
 • Dodano: 2021-11-30 21:15:14
 • Administrator

Psota Tadeusz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-06-08. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 36581. Psota Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 148/21, VIII GUp 160/21. [BMSiG-35605/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 27 maja 2021 roku, sygn. akt VIII GU 148/21, ogłosił upadłość Tadeusza Psoty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 58122808275. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293, adres biura: ul. Racławicka 4 lok. 2, 42-202 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 160/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36581
 • Dodano: 2021-11-30 21:15:27
 • Administrator

Olszewska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 74536. Olszewska Renata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 13/20. [BMSiG-73735/2021] OGŁOSZENIE ZASTĘPCY SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI RENATY OLSZEWSKIEJ (OLSZEWSKA) (PESEL 49033102602), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zastępca syndyka masy upadłości dłużnika w osobie Renaty Olszewskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt V GUp 13/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222 oraz 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Zastępca syndyka masy upadłości wskazuje, iż w skład masy upadłości Renaty Olszewskiej (PESEL 49033102602), wchodzi udział 1/2 prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Jednocześnie współwłaścicielem nieruchomości w części 1/2 jest Zbigniew Olszewski (PESEL 51091002293). Sprzedaż całej nieruchomości następuje na podstawie zgody Sędziego komisarza wyrażonej w: 1. postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 29.09.2021 r., w sprawie upadłościowej Zbigniewa Olszewskiego, sygn. akt V GUp 14/20; 2. postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 29.09.2021 r., w sprawie upadłościowej Renaty Olszewskiej, sygn. akt V GUp 13/20; Charakterystyka oferty: 1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222, 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. 2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedażywynosząca 266 592,00 PLN. Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT) zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OLSZEWSKI - PRZETARG - UPADŁOŚĆ - NIERUCHOMOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 800 do 1900, z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 1600, lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godziny 1600. b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 26 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego, o numerze: 18 8436 0003 0000 0030 1042 0001 (Bank MBS). Uznanie na rachunku bankowym masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 13.01.2021 r., o godz. 1615. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty. 5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (13.01.2022 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN. 6. Zawarcie umowy sprzedaż y nastą pi najpoězěniej w przecią gu trzech miesię cy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. +48 32 308 00 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@ kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.olszewski.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74536
 • Dodano: 2021-11-30 21:18:05
 • Administrator

Olszewski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 74537. Olszewski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/20. [BMSiG-73742/2021] OGŁOSZENIE ZASTĘPCY SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ZBIGNIEWA OLSZEWSKIEGO (OLSZEWSKI) (PESEL 51091002293), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zastępca syndyka masy upadłości dłużnika w osobie Zbigniewa Olszewskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych, o sygnaturze akt V GUp 14/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222 oraz 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Zastępca syndyka masy upadłości wskazuje, iż w skład masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego (PESEL 51091002293), wchodzi udział 1/2 prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Jednocześnie współwłaścicielem nieruchomości w części 1/2 jest Renata Olszewska (PESEL 49033102602). Sprzedaż całej nieruchomości następuje na podstawie zgody Sędziego komisarza wyrażonej w: 1. postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 29.09.2021 r., w sprawie upadłościowej Zbigniewa Olszewskiego, sygn. akt V GUp 14/20; 2. postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 29.09.2021 r., w sprawie upadłościowej Renaty Olszewskiej, sygn. akt V GUp 13/20. Charakterystyka oferty: 1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222, 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. 2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedażywynosząca 266 592,00 PLN. Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT), zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OLSZEWSKI - PRZETARG - UPADŁOŚĆ - NIERUCHOMOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 800 do 1900 (z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 1600), lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godziny 1600. b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 26 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego, o numerze: 18 8436 0003 0000 0030 1042 0001 (Bank MBS). Uznanie na rachunku bankowym masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 13.01.2022 r., o godz. 1615. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty. 5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (13.01.2022 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN. 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w przeciągu trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@ kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.olszewski.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74537
 • Dodano: 2021-11-30 21:18:55
 • Administrator

Przygocka Anna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74538. Przygocka Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 611/20. [BMSiG-73787/2021] Sygn. akt XI GUp 611/20 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 października 2021 roku w sprawie upadłościowej Anny Przygockiej, PESEL 72110604540, zam.: Opalenica, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej Sąd postanowił: 1. dokonać podziału funduszy masy upadłości w kwocie 17.362,72 zł (siedemnaście tysięcy, trzysta sześćdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt dwa grosze) na rzecz wierzycieli posiadających wierzytelności w kategorii II zaspokojenia, w następujący sposób: a) na rzecz Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej, kwotę 3.160, 45 zł, b) na rzecz YOLO S.A. w Warszawie, kwotę 616,97 zł, c) na rzecz PROVEMA Sp. z o.o. w Katowicach, kwotę 116,63 zł, d) na rzecz Vega Sp. z o.o. w Krakowie, kwotę 1.259,46 zł, e) na rzecz Provident Polska S.A. w Warszawie, kwotę 3.176,02 zł, f) na rzecz mBank S.A. w Warszawie, kwotę 2.745,58 zł, g) na rzecz KREOS NSFIZ w Warszawie, kwotę 508,50 zł, h) na rzecz SKOK im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, kwotę zł 5.779,11 zł; 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej w ten sposób, że upadła Anna Przygocka przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie, uiszczając raty do 15 dnia każdego miesiąca, przez okres 70 (siedemdziesięciu) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłat wierzycieli, przy czym poszczególne raty będzie uiszczała w następujący sposób: a) na rzecz Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej, kwotę 127,42 zł miesięcznie, b) na rzecz YOLO S.A. w Warszawie, kwotę 24,87 zł miesięcznie, c) na rzecz PROVEMA Sp. z o.o. w Katowicach, kwotę 4, 70 zł miesięcznie, d) na rzecz Vega Sp. z o.o. w Krakowie, kwotę 50, 78 zł miesięcznie, e) na rzecz Provident Polska S.A. Warszawa, kwotę 128, 05 zł miesięcznie, f) na rzecz mBank S.A. w Warszawie, kwotę 110, 69 zł miesięcznie, g) na rzecz KREOS NSFIZ w Warszawie, kwotę 20,50 zł miesięcznie, h) na rzecz SKOK im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, kwotę 232,99 zł miesięcznie; 3. ustalić, że upadła Anna Przygocka istotnie zwiększyła swoją niewypłacalność na skutek rażącego niedbalstwa; 4. określić, że po wykonaniu przez Annę Przygocką planu spłaty zobowiązania upadłej wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; 5. kosztami postępowania obciążyć upadłą. Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie tygodniowym - osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem - termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74538
 • Dodano: 2021-11-30 21:19:26
 • Administrator

Spałek Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 74539. Spałek Irena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/19. [BMSiG-73643/2021] OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI IRENY SPAŁEK (PESEL 68021600188), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest nieruchomość położona w Starym Koźlu (gm. Bierawa, pow. kędzierzyńsko-kozielski), stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu o nr geodezyjnym 1003/13, o powierzchni 3,4922 ha, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa jako „teren zabudowy produkcyjno-usługowej”, dla której urządzono Księgę Wieczystą nr OP1K/00074038/5. Charakterystyka oferty: 1. Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1K/00074038/5. 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60% (sześćdziesiąt procent) wartości rynkowej, tj. 1 089 000,00 PLN. Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT), zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie dokumentów w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby oferenta, przedmiotu oferty oraz oferowanej ceny sprzedaży, w tym celu oferta wraz ze wszystkimi dołączonymi dokumentami powinna być umieszczona w szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie oraz umieszczona w drugiej, szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na obu kopertach powinno znajdować się wyłącznie oznaczenie: POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE IRENY SPAŁEK (V GUp 59/19). OFERTA STARE KOŹLE. NIE OTWIERAĆ PRZED 20.01.2022 R., GODZ. 16.15. b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 108 900,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości: Ireny Spałek, o numerze: 90 8436 0003 0000 0030 0995 0001 z podaniem tytułu wpłaty „wadium do oferty zakupu Stare Koźle”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 20.01.2022 r., o godz. 1615. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty. 5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (20.01.2022 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 50 000,00 PLN. 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż 60 dni liczonym od dnia przekazania protokołu zawierającego wybór oferty Sędziemu Komisarzowi. 7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@ kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.spalek. kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74539
 • Dodano: 2021-11-30 21:20:05
 • Administrator

Rajczyk Joanna

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74540. Rajczyk Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 286/20/K. [BMSiG-73768/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu Joanny Rajczyk - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 78042100305, NIP 5851350694, zamieszkałej: 81-838 Sopot, al. Niepodległości 756/4A, zawiadamia, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 r.: 1. oddalić wniosek o warunkowe umorzenie zobowiązań upadłej, 2. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Joanny Rajczyk (PESEL 78042100305), wskazując, iż w planie spłaty uczestniczą: a. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z kwotą 8.162,63 zł, b. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu z kwotą 19.151,40 zł - kategoria II, c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (I Oddział w Poznaniu) z kwotą 11.677,11 zł - kategoria II, 3. stwierdzić, że w stosunku do upadłej nie zachodzą przesłanki z art. 49115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo upadłościowe (dalej zwanej pu), 4. określić, iż upadła jest obowiązana do spłaty ww. zobowiązań w 36 (trzydziestu sześciu) ratach miesięcznych po 500 zł (pięćset złotych) każda, które płatne będą począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostanie uprawomocnione niniejsze postanowienie, w terminach do 20 dnia każdego miesiąca, przy czym raty płatne będą na rzecz wierzycieli według następujących zasad: a) na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku upadła przeznaczy od 1 do 16 raty po 500 zł, zaś w ramach 17 raty 162,63 zł, b) na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu upadła przeznaczy w ramach 17 raty 209,58 zł, zaś od 18 do 36 raty włącznie po 310,61 zł miesięcznie, c) na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (I Oddział w Poznaniu) upadła przeznaczy w ramach 17 raty 127,79 zł, zaś od 18 do 36 raty włącznie po 189,39 zł miesięcznie, 5. pozostała część zobowiązań upadłej Joanny Rajczyk powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, z wyłączeniem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 pu, zostanie umorzona po wykonaniu przez upadłą obowiązków nałożonych niniejszym postanowieniem. Stosownie do art. 49114 ust. 7 Ustawy Prawo upadłościowe na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie. Stosownie do art. 224 ust. 4 Pu, jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie poucza się, że osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74540
 • Dodano: 2021-11-30 21:20:35
 • Administrator

Rajska Grażyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania
Poz. 74541. Rajska Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 277/21. [BMSiG-73703/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Grażyny Rajskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jaworznie (43-600), ul. Armii Krajowej 6/5, PESEL 65092908649, w sprawie o sygn. akt X GUp 277/21, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniono tryb prowadzenia postępowania w ten sposób, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami księgi pierwszej Prawa upadłościowego oraz określono, iż funkcję sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy w osobie Izabeli Bogdanowskiej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74541
 • Dodano: 2021-11-30 21:21:20
 • Administrator

R2 Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 74542. R2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Raczynach. KRS 0000455968. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2013 r., sygn. akt V GU 285/21. [BMSiG-73840/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 285/21, postanowieniem z dnia 17.11.2021 roku na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika R2 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Raczyny, KRS 0000455968. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74542
 • Dodano: 2021-11-30 21:21:57
 • Administrator

Rembieliński Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Inne
Poz. 74543. Rembieliński Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 130/20. [BMSiG-73822/2021] Sąd upadłościowy Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia wierzycieli, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Rembielińskiego, PESEL 56030300032, sygn. akt V GUp 130/20, zarządzeniem z dnia 22 listopada 2021 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 20 stycznia 2022 roku, godz. 900, sala 111, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B, w przedmiocie wniosku upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74543
 • Dodano: 2021-11-30 21:22:32
 • Administrator

Siedlich Paulina

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74545. Siedlich Paulina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 102/21. [BMSiG-73877/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 102/21, na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu upadłościowym Pauliny Siedlich - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 92070203245), postanowił: I. w trybie art. 49114 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego ustalić następujących wierzycieli Pauliny Siedlich uczestniczących w planie spłaty: - Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Płocku z kwotą 2.810,82 zł (dwa tysiące osiemset dziesięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) z tytułu tymczasowo pokrytych kosztów postępowania; - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą 65.326,21 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia jeden groszy), w tym kwota 62.009,07 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięć złotych siedem groszy) w kategorii II i kwota 3.317,14 zł (trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych czternaście groszy) w kategorii III zaspokojenia wierzytelności; II. ustalić, iż z uwagi na brak majątku oraz niewystarczające fundusze masy upadłości, nie sporządza się planu podziału; III. ustalić, że nie wystąpiły przesłanki do zastosowania trybu art. 49115 ust. 1 pkt 3 p. u.; IV. w trybie art. 49114 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49115 ust. 1, 1a-1d i 4 Prawa upadłościowego ustalić następujący plan spłaty wierzycieli: upadła Paulina Siedlich na zaspokojenie swoich wierzycieli, którzy podlegaliby uznaniu na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej ustawy Prawo upadłościowe, będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 500 zł (pięćset złotych), płatne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, przez okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po wydaniu niniejszego postanowienia w następujący sposób: - kwota 78,08 zł (siedemdziesiąt osiem złotych osiem groszy) zostanie przeznaczona na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Płocku z tytułu kosztów postępowania upadłościowego, - kwota 421,92 zł (czterysta dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczona na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej w Warszawie; V. ustalić, że po wykonaniu przez Paulinę Siedlich planu spłaty wierzycieli, pozostała część jej niespłaconych zobowiązań, powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 224 Prawa upadłościowego: 1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w Rejestrze. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. 2. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia. 3. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. 4. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74545
 • Dodano: 2021-11-30 21:24:25
 • Administrator

KMS Karolina Socha-Wojciechowska w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 74546. Socha-Wojciechowska Karolina prowadząca działaność gospodarczą pod nazwą KMS Karolina Socha- -Wojciechowska w Złejwsi Małej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 139/19. [BMSiG-73923/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 r. zmienił Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Karoliny Sochy-Wojciechowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KMS Karolina Socha-Wojciechowska w upadłości (sygn. akt V GUp 139/19) z sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej na asesor sądowego Barbarę Stempnik-Trokowską. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74546
 • Dodano: 2021-11-30 21:25:24
 • Administrator

Spałek Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 74547. Spałek Irena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/19. [BMSiG-73640/2021] OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI IRENY SPAŁEK (PESEL 68021600188), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt V GUp 59/19, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest nieruchomość w postaci działki położonej w Ortowicach (gm. Bierawa, pow. kędzierzyńsko-kozielski), zabudowanej budynkiem mieszkalnym w budowie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KW OP1K/00041261/7. Charakterystyka oferty: 1. Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntowej zabudowanej, położonej w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie o powierzchni zabudowy 274 m2 . 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60% (sześćdziesiąt procent) wartości rynkowej tj. 296 682,00 PLN. Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług (VAT), zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie dokumentów w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby oferenta, przedmiotu oferty oraz oferowanej ceny sprzedaży, w tym celu oferta wraz ze wszystkimi dołączonymi dokumentami powinna być umieszczona w szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie oraz umieszczona w drugiej, szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na obu kopertach powinno znajdować się wyłącznie oznaczenie: POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE IRENY SPAŁEK (V GUp 59/19). OFERTA ORTOWICE. NIE OTWIERAĆ PRZED 20.01.2022 R., GODZ. 14.15; b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 29 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości: Ireny Spałek, o numerze: 90 8436 0003 0000 0030 0995 0001, z podaniem tytułu wpłaty „wadium do oferty zakupu Ortowice”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 20.01.2022 r., o godz. 1415. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty. 5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (20.01.2022 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN. 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż 60 dni liczonym od dnia przekazania protokołu zawierającego wybór oferty Sędziemu Komisarzowi. 7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@ kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.spalek. kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74547
 • Dodano: 2021-11-30 21:26:06
 • Administrator

WARSZAWSKIE INWESTYCJE ZIEMSKIE S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74548. WARSZAWSKIE INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000056198. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 137/20. [BMSiG-73812/2021] Sędzia komisarz obwieszcza, że w dniu 19 października 2021 roku w postępowaniu upadłościowym upadłego Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości (KRS 0000056198) prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. pod sygn. akt XVIII GUp 137/20, został przekazany Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, położonych w Lublinie przy ul. Inżynierskiej, województwo lubelskie, dla których Sąd Rejonowy Lublin- -Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr LU1I/00019665/3, LU1I/00112222/8, LU1I/00168560/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Na opis i oszacowanie można wnosić zarzuty w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zarzuty wnosi się do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygnaturę sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74548
 • Dodano: 2021-11-30 21:28:17
 • Administrator

SPECTRE EPEF SPV 1 Sp. z o.o. Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74549. SPECTRE EPEF SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000470194. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2013 r., sygn. akt XVIII GUp 1309/19. [BMSiG-73831/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Spectre Epef Spv 1 Sp. z o.o. SKA w Warszawie zostały sporządzone, a następnie złożone: a) w dniu 26 października 2020 r. zaktualizowany wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wincentego Witosa 1C, i stanowiąca działkę o nr ew. 2/12, będącej w użytkowaniu wieczystym, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta o nr LU1I/00109758/0, oraz aneks do operatu szacunkowego złożonego w dniu 23 września 2020 r.; b) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione opis i oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, kompleks składników zlokalizowanych przy ul. Okrągłej 14 w Warszawie; c) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione opis i oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, kompleks składników zlokalizowanych przy ul. Traugutta 3 w Ząbkach; d) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione i skorygowane opis i oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, kompleks składników zlokalizowanych przy ul. Piekarskiej 14 we Włocławku; e) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione opis i oszacowanie lokalu użytkowego nr 1, o charakterze usługowo-handlowym, położonego w miejscowości Kraków przy ul. Konecznego 2/1, pow. M. Kraków, gm. Kraków M., dzielnica Krowodrza, woj. małopolskie; f) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione opis i oszacowanie nieruchomości położonej w miejscowości Chruszczobród przy ul. 3 Maja 11, gm. 42-450 Łazy, powiat zawierciański, woj. śląskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr ew. 6775/2; g) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wincentego Witosa 1C, i stanowiąca działkę o nr ew. 2/12 będącej w użytkowaniu wieczystym, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta o nr LU1I/00109758/0; h) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Jaworznie przy ul. Jana III Sobieskiego, dzielnicy Szczakowa, woj. śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntowej jako działka gruntu nr ew. 6/10 oraz 136/1; i) w dniu 1 czerwca 2021 r. uzupełnione opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Stary Rynek 28, powiat M. Zielona Góra, woj. lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr ew. 086201_1M.; j) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego; k) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, kompleks składników zlokalizowanych przy ul. Okrągłej 14 w Warszawie; l) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, kompleks składników zlokalizowanych przy ul. Traugutta 3 w Ząbkach; m) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, kompleks składników zlokalizowanych przy ul. Piekarskiej 14 we Włocławku; n) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie lokalu użytkowego nr 1, o charakterze usługowo- -handlowym, położonego w miejscowości Kraków przy ul. Konecznego 2/1, pow. M. Kraków, gm. Kraków M., dzielnica Krowodrza, woj. małopolskie; o) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Jaworznie przy ul. Jana III Sobieskiego, dzielnicy Szczakowa, woj. śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntowej jako działka gruntu nr ew. 6/10 oraz 136/1; p) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie nieruchomości położonej w miejscowości Chruszczobród przy ul. 3 Maja 11, gm. 42-450 Łazy, powiat zawierciański, woj. śląskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr ew. 6775/2; q) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wincentego Witosa 1C i stanowiąca działkę o nr ew. 2/12 będącej w użytkowaniu wieczystym, dla której jest prowadzona księga wieczysta o nr LU1I/00109758/0; r) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Jaworznie przy ul. Jana III Sobieskiego, dzielnicy Szczakowa, woj. śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntowej jako działka gruntu nr ew. 6/10 oraz 136/1; s) w dniu 25 października 2021 r. zaktualizowane opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Zielonej Górze, przy ul. Stary Rynek 28, powiat M. Zielona Góra, woj. lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr ew. 086201_1M. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74549
 • Dodano: 2021-11-30 21:29:51
 • Administrator

Wiszniewska Marta

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 74550. Wiszniewska Marta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 301/20. [BMSiG-73825/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18.11.2021 roku wydanym w sprawie Marty Wiszniewskiej (PESEL 90063000103) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 301/20 na posiedzeniu niejawnym postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli, w którym uczestniczy: - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Płocku z kwotą 136,01 zł (sto trzydzieści sześć złotych i jeden grosz) z tytułu tymczasowo pokrytych kosztów postępowania; - Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu z kwotą 1.094,15 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery złote i piętnaście groszy) w całości w kategorii II (drugiej); II. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności, ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. określić, że upadła będzie przeznaczała na spłatę swoich zobowiązań przez okres 12 (dwunastu) miesięcy płatne w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia 15 kwietnia 2022 roku, nie wcześniej jednak niż w 15 dniu miesiąca następującego po tym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, następujące kwoty: a) w ramach raty pierwszej: - kwota 136,01 zł (sto trzydzieści sześć złotych i jeden grosz) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku; b) w ramach rat od drugiej do jedenastej: - kwota 100,00 zł (sto złotych i 00/100) na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; c) w ramach raty dwunastej: - kwota 94,15 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote i piętnaście groszy) na rzecz Santander Consumer Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu; IV. określić, iż pozostała część zobowiązań niespłaconych na zasadach wskazanych w punkcie III (trzecim) postanowienia i wszelkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 224 Prawa upadłościowego: 1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w Rejestrze. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. 2. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia. 3. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. 4. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74550
 • Dodano: 2021-11-30 21:30:30
 • Administrator

Szaflik Wacław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 74551. Szaflik Wacław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 315/19. [BMSiG-73650/2021] Sygn. akt XIV GUp 315/19 Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wacława Szaflika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w dniu 23 września 2021 r. złożony został ponownie opis i oszacowanie nieruchomości upadłego - po aktualizacji. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 315/19. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 315/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74551
 • Dodano: 2021-11-30 21:31:00
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ECO AUTO Krzysztof Biłka

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-26. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74615. Biłka Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Eco Auto Krzysztof Biłka w Zawierciu. [BMSiG-73990/2021] Krzysztof Biłka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Eco Auto Krzysztof Biłka, ul. Polska 41, 42-400 Zawiercie, PESEL: 72081607973, NIP 6491517803, REGON 363706032 (dalej jako: „Dłużnik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926). Dniem układowym jest dzień 26 listopada 2021 roku. Kontakt: kancelaria@jacekpietrzela.pl, 32 428 18 01. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74615
 • Dodano: 2021-11-30 21:32:08
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ECO AUTO Krzysztof Biłka

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74615. Biłka Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Eco Auto Krzysztof Biłka w Zawierciu. [BMSiG-73990/2021] Krzysztof Biłka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Eco Auto Krzysztof Biłka, ul. Polska 41, 42-400 Zawiercie, PESEL: 72081607973, NIP 6491517803, REGON 363706032 (dalej jako: „Dłużnik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926). Dniem układowym jest dzień 26 listopada 2021 roku. Kontakt: kancelaria@jacekpietrzela.pl, 32 428 18 01. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74615
 • Dodano: 2021-11-30 21:32:13
 • Administrator

IBD BUSINESS SCHOOL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74616. IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000244698. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2005 r. [BMSiG-73946/2021] IBD Business School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, KRS 0000244698, oświadcza, że otwiera uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik w dniu 4.11.2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Centrum Restrukturyzacji i Mediacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce, KRS 0000499514). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 1.12.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1072). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74616
 • Dodano: 2021-11-30 21:34:33
 • Administrator

IBD BUSINESS SCHOOL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74616. IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000244698. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2005 r. [BMSiG-73946/2021] IBD Business School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, KRS 0000244698, oświadcza, że otwiera uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik w dniu 4.11.2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Centrum Restrukturyzacji i Mediacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce, KRS 0000499514). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 1.12.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1072). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74616
 • Dodano: 2021-11-30 21:34:38
 • Administrator

PIEKARNIA CUKIERNIA SZYPIÓRKOWSKI JENIN Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74617. PIEKARNIA CUKIERNIA SZYPIÓRKOWSKI JENIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Jeninie. KRS 0000765700. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2019 r. [BMSiG-73950/2021] Komplementariusz Spółki PIEKARNIA CUKIERNIA SZYPIÓRKOWSKI JENIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Jeninie, ul. Orzechowa 1, 66-450 Jenin, KRS 0000765700, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Jakubem Liszką, ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp., nr licencji 623. Jakub Liszka w niniejszym postępowaniu będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Jako dzień układowy wskazuję dzień 1.12.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonympostępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74617
 • Dodano: 2021-11-30 21:36:42
 • Administrator

PIEKARNIA CUKIERNIA SZYPIÓRKOWSKI JENIN Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74617. PIEKARNIA CUKIERNIA SZYPIÓRKOWSKI JENIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Jeninie. KRS 0000765700. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2019 r. [BMSiG-73950/2021] Komplementariusz Spółki PIEKARNIA CUKIERNIA SZYPIÓRKOWSKI JENIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Jeninie, ul. Orzechowa 1, 66-450 Jenin, KRS 0000765700, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Jakubem Liszką, ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp., nr licencji 623. Jakub Liszka w niniejszym postępowaniu będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Jako dzień układowy wskazuję dzień 1.12.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonympostępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74617
 • Dodano: 2021-11-30 21:36:48
 • Administrator

"AMBASADOR" SERWIS GASTRONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-23. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74618. „AMBASADOR” SERWIS GASTRONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zabrzu. KRS 0000468598. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2013 r. [BMSiG-73767/2021] AMBASADOR Serwis Gastronomiczny Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o., Plac Warszawski 5, 41-800 Zabrze, KRS 0000468598 (dalej jako „Dłużnik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Janusz Kaźmierczak (nr licencji 43). Adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, adres email: janlex2013@gmail.com. Dniem układowym jest 23 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74618
 • Dodano: 2021-11-30 21:38:23
 • Administrator

"AMBASADOR" SERWIS GASTRONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74618. „AMBASADOR” SERWIS GASTRONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zabrzu. KRS 0000468598. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2013 r. [BMSiG-73767/2021] AMBASADOR Serwis Gastronomiczny Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o., Plac Warszawski 5, 41-800 Zabrze, KRS 0000468598 (dalej jako „Dłużnik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Janusz Kaźmierczak (nr licencji 43). Adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, adres email: janlex2013@gmail.com. Dniem układowym jest 23 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74618
 • Dodano: 2021-11-30 21:38:28
 • Administrator

"ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD WARSZAWA" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74619. „ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD WARSZAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000163632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2003 r. [BMSiG-73910/2021] Energomontaż - Zachód Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000163632, NIP 5242459822) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859) reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 1 grudnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74619
 • Dodano: 2021-11-30 21:40:09
 • Administrator

"ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD WARSZAWA" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74619. „ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD WARSZAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000163632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2003 r. [BMSiG-73910/2021] Energomontaż - Zachód Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000163632, NIP 5242459822) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859) reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 1 grudnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74619
 • Dodano: 2021-11-30 21:40:14
 • Administrator

ANDRZEJ ŁYSKA ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 74620. Łyska Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ANDRZEJ ŁYSKA” w Mosinie. [BMSiG-74515/2021] Poznań, 26 listopada 2021 r. OBWIESZCZENIE Nadzorca układu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Andrzeja Łyska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ANDRZEJ ŁYSKA” z siedzibą w Mosinie, adres: ul. Bajera 1, 62-050 Mosina, NIP 7771367676, REGON 630571500, prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika. Zgromadzenie odbędzie się w odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 r., o godz. 1100, w biurze nadzorcy układu mieszczącym się w Poznaniu (60-833) przy ul. Adama Mickiewicza 5/3. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się w formie pisemnej. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Izabela Rajczyk Nadzorca układu MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74620
 • Dodano: 2021-11-30 21:40:57
 • Administrator

ACTIV REHA MED Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-11-25. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74621. ACTIV REHA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000589626. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2015 r. [BMSiG-73671/2021] ACTIV REHA MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bagiennej 6, 70-772 Szczecin, KRS 0000589626, NIP 9552383742, REGON 363174530, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Przemysław Wardyn (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 252). Dniem układowym jest 25 listopada 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74621
 • Dodano: 2021-11-30 21:43:33
 • Administrator

ACTIV REHA MED Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74621. ACTIV REHA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000589626. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2015 r. [BMSiG-73671/2021] ACTIV REHA MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bagiennej 6, 70-772 Szczecin, KRS 0000589626, NIP 9552383742, REGON 363174530, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Przemysław Wardyn (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 252). Dniem układowym jest 25 listopada 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74621
 • Dodano: 2021-11-30 21:43:38
 • Administrator

PD GROUP ANTONIUK Piotr Antoniuk

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74622. Antoniuk Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PD Group Antoniuk Piotr Antoniuk w Tuchowie. [BMSiG-73784/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obwieszcza się o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujących zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wobec dłużnika Piotra Antoniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PD Group Antoniuk Piotr Antoniuka z s. w Tuchowie, adres: ul. Rynek 18, 33-170 Tuchów, NIP 9930606291, REGON 365236062. Nadzorcą układu jest Bartosz Sokół (ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice), licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr 1288). Dzień układowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2021 roku. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji: Bartosz Sokół, ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, adres e-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl, numer telefonu: +48 32 706 15 58. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74622
 • Dodano: 2021-11-30 21:45:14
 • Administrator

PD GROUP ANTONIUK Piotr Antoniuk

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74622. Antoniuk Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PD Group Antoniuk Piotr Antoniuk w Tuchowie. [BMSiG-73784/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obwieszcza się o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujących zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wobec dłużnika Piotra Antoniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PD Group Antoniuk Piotr Antoniuka z s. w Tuchowie, adres: ul. Rynek 18, 33-170 Tuchów, NIP 9930606291, REGON 365236062. Nadzorcą układu jest Bartosz Sokół (ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice), licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr 1288). Dzień układowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2021 roku. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji: Bartosz Sokół, ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, adres e-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl, numer telefonu: +48 32 706 15 58. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74622
 • Dodano: 2021-11-30 21:45:19
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR BANACKI

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-24. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74623. Banacki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Piotr Banacki w Stanisławowie. [BMSiG-73715/2021] Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Piotr Banacki, prowadzący GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR BANACKI z siedzibą w miejscowości Stanisławowo 8, 09-320 Bieżuń NIP 511-009- 34-65, REGON 367770423, niniejszym oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu (tzw. Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużnik w dniu 24 listopada 2021 roku zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Mają Chwaliszewską (nr licencji 1145). Jako dzień układowy wskazuje się 24 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74623
 • Dodano: 2021-11-30 21:46:46
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR BANACKI

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74623. Banacki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Piotr Banacki w Stanisławowie. [BMSiG-73715/2021] Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Piotr Banacki, prowadzący GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR BANACKI z siedzibą w miejscowości Stanisławowo 8, 09-320 Bieżuń NIP 511-009- 34-65, REGON 367770423, niniejszym oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu (tzw. Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużnik w dniu 24 listopada 2021 roku zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Mają Chwaliszewską (nr licencji 1145). Jako dzień układowy wskazuje się 24 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74623
 • Dodano: 2021-11-30 21:46:52
 • Administrator

BETONIARSTWO STABET Sp. z o.o. I WSPÓLNICY Sp. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74624. BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Rozdrażewie. KRS 0000665112. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2017 r. [BMSiG-73749/2021] BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000665112. BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000665112. Nadzorca układu: Kancelaria Prawna Piotr Chudzia Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Kazimierzowska 4/2, 62-800 Kalisz, NIP 968-003-40-59, nr licencji 147. Dzień układowy: 1 grudnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74624
 • Dodano: 2021-11-30 21:49:16
 • Administrator

BETONIARSTWO STABET Sp. z o.o. I WSPÓLNICY Sp. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74624. BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Rozdrażewie. KRS 0000665112. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2017 r. [BMSiG-73749/2021] BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000665112. BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika BETONIARSTWO STABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000665112. Nadzorca układu: Kancelaria Prawna Piotr Chudzia Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Kazimierzowska 4/2, 62-800 Kalisz, NIP 968-003-40-59, nr licencji 147. Dzień układowy: 1 grudnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74624
 • Dodano: 2021-11-30 21:49:22
 • Administrator

BOGATTI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74625. BOGATTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Śmigielu. KRS 0000233793. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 maja 2005 r. [BMSiG-73714/2021] Bogatti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-030 Śmigiel, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233793. Bogatti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-030 Śmigiel, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Bogatti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-030 Śmigiel, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233793. Nadzorca układu Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Nowicki, ul. ks. Jana Kompałły 3a/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 968-066-13-94, nr licencji 161. Dzień układowy: 1 grudnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74625
 • Dodano: 2021-11-30 21:50:13
 • Administrator

BOGATTI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74625. BOGATTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Śmigielu. KRS 0000233793. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 maja 2005 r. [BMSiG-73714/2021] Bogatti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-030 Śmigiel, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233793. Bogatti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-030 Śmigiel, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Bogatti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-030 Śmigiel, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233793. Nadzorca układu Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Nowicki, ul. ks. Jana Kompałły 3a/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 968-066-13-94, nr licencji 161. Dzień układowy: 1 grudnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74625
 • Dodano: 2021-11-30 21:50:19
 • Administrator

ROBERT DOMAŃSKI "INTER-TECH"

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-26. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74626. Domański Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inter-Tech Robert Domański w Perzowie. [BMSiG-73809/2021] Inter-Tech Robert Domański z siedzibą w Perzowie, Perzów 16a, 63-642 Perzów, NIP 6191915215, REGON 300565780, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu). Nadzorcą układu jest Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gwiaździsta 10/3 53-413 Wrocław, numer KRS 0000907638). Dniem układowym jest 26 listopada 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74626
 • Dodano: 2021-11-30 21:55:08
 • Administrator

ROBERT DOMAŃSKI "INTER-TECH"

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74626. Domański Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inter-Tech Robert Domański w Perzowie. [BMSiG-73809/2021] Inter-Tech Robert Domański z siedzibą w Perzowie, Perzów 16a, 63-642 Perzów, NIP 6191915215, REGON 300565780, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu). Nadzorcą układu jest Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gwiaździsta 10/3 53-413 Wrocław, numer KRS 0000907638). Dniem układowym jest 26 listopada 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74626
 • Dodano: 2021-11-30 21:55:16
 • Administrator

EXP INWESTYCJE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-11-26. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74627. EXP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Oleśnicy. KRS 0000564109. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 czerwca 2015 r. [BMSiG-73632/2021] EXP Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica, o numerze KRS 0000564109, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu). Nadzorcą układu jest Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gwiaździsta 10/3, 53-413 Wrocław, numer KRS 0000907638). Dniem układowym jest 26 listopada 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74627
 • Dodano: 2021-11-30 21:57:04
 • Administrator

EXP INWESTYCJE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74627. EXP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Oleśnicy. KRS 0000564109. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 czerwca 2015 r. [BMSiG-73632/2021] EXP Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica, o numerze KRS 0000564109, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu). Nadzorcą układu jest Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Gwiaździsta 10/3, 53-413 Wrocław, numer KRS 0000907638). Dniem układowym jest 26 listopada 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74627
 • Dodano: 2021-11-30 21:57:09
 • Administrator

ANDRZEJ DIDUCH FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA BUD-SYSTEM

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 74628. Diduch Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo Budowlana BUD-SYSTEM Andrzej Diduch w Krakowie. [BMSiG-73686/2021] OBWIESZCZENIE O TERMINIE I MIEJSCU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI ZWOŁANEGO W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika - Andrzeja Diducha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo Budowlana BUD-SYSTEM Andrzej Diduch, ul. Krowoderska 25/2, 31-141 Kraków, NIP 6761789636, REGON 351258270, PESEL 70012607537, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 30 grudnia 2021 roku (godzina 1200). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie nadzorcy układu przy al. Kijowskiej 24 LU2 - I piętro, 30-079 Kraków. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się wyłącznie pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Ze względu na obostrzenia sanitarne wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z roz przestrzenianiem się COVID-19, pojawienie się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli należy ograniczyć do sytuacji absolutnej konieczności. Prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu nadzorca układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. Wierzycielom publicznoprawnym zostanie przedłożony także plan restrukturyzacyjny wraz z testem prywatnego wierzyciela. Prezes Zarządu BM Restrukturyzacje Sp. z o.o. Doradca restrukturyzacyjny Bartosz Magnowski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74628
 • Dodano: 2021-11-30 21:57:51
 • Administrator

MARGO - TRANS Kazimierz Fąfera

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu
Poz. 74629. Fąfera Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera w Siennowie. [BMSiG-73859/2021] Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Kazimierza Fąfery prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera, adres Siennów 210, 37-205 Zarzecze, NIP 7941019596, PESEL 65060600632, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 19 listopada 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 22 listopada 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Treść zawartego układu Grupa I wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 5.000,00 zł 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 2 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Grupa II wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 5.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 45.000,00 zł 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 48 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Grupa III wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 45.000,01 zł 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 48 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Grupa IV wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 5.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Spłata 50% wierzytelności objętej układem w 3 równych ratach. Raty będą płatne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa V wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 5.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 45.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Wprowadzenie 8-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 50% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 8 miesięcy w związku z okresem karencji, w 60 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji . 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa VI wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 45.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 75.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Wprowadzenie 8-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 85% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 8 miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa VII wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 75.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 95.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 95% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 33 miesięcznych ratach, przy czym - raty od 1 do 9 płatne będą w wysokości 0,8333% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; - raty od 10 do 33 płatne będą w wysokości 3,8542% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa VIII wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 95.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 125.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 49 miesięcznych ratach, przy czym - raty od 1 do 21 płatne będą w wysokości 0,8333% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; - raty od 22 do 47 płatne będą w wysokości 2,2342% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; - raty od 48 do 49 płatne będą w wysokości 12,209% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa IX wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 125.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 47 miesięcznych ratach, przy czym - raty od 1 do 33 płatne będą w wysokości 0,4166% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; - raty od 34 do 47 płatne będą w wysokości 6,16088% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa X wierzyciele zabezpieczeni na ruchomościach dłużnika oraz wierzyciele z tytułu umowy leasingu, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 15.000,00 zł 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, w 12 miesięcznych równych ratach. Odsetki i inne należności uboczne powstałe po dniu układowym wyliczone zostaną zgodnie z warunkami pierwotnych umów, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.). Raty będą płatne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. Grupa XI wierzyciele zabezpieczeni na ruchomościach dłużnika oraz wierzyciele z tytułu umowy leasingu, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 15.000,01 zł 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, w 48 miesięcznych równych ratach. Odsetki i inne należności uboczne powstałe po dniu układowym wyliczone zostaną zgodnie z warunkami pierwotnych umów, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.). Raty będą płatne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. Grupa XII wierzyciele zabezpieczeni na nieruchomościach dłużnika 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, w terminach określonych w pierwotnych umowach, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.). W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą. Wyniki głosowania Grupa I a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 1 200,00 zł. c. Liczba oddanych głosów 1, tj. 50,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 1 000,00 zł, tj. 83,33% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 1 000,00 zł, tj. 100,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa II a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 3. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 82 586,89 zł. c. Liczba oddanych głosów 2, tj. 66,67% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 44 240,57 zł, tj. 53,57% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 2, tj. 100% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 44 240,57 zł, tj. 100% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa III a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 0. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 0,00 zł. c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących . Grupa IV a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 9. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 17 339,91 zł. c. Liczba oddanych głosów 1, tj. 11,11% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 2 000,00 zł, tj. 11,53% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 2 000,00 zł, tj. 100% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa V a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 6. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 61 302,20 zł. c. Liczba oddanych głosów 2, tj. 33,33% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 12 733,30 zł, tj. 20,77% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 2, tj. 100% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 12 733,30 zł, tj. 100% głosujących. Grupa VI a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 113 883,92 zł. c. Liczba oddanych głosów 1, tj. 50,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 51 333,99 zł, tj. 45,08% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 51 333,99 zł, tj. 100% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa VII a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 93 782,29 zł. c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa VIII a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 96 533,64 zł. c. Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 96 533,64 zł, tj. 100% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 96 533,64 zł, tj. 100% głosujących. Grupa IX a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 148 890,00 zł. c. Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 148 890,00 zł, tj. 100% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 148 890,00 zł, tj. 100% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa X a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 17 275,21 zł. c. Liczba oddanych głosów 2, tj. 100% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 17 275,21 zł, tj. 100% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 2, tj. 100% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 17 275,21 zł, tj. 100% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa XI a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 56 000,00 zł. c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa XII a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 92 324,86 zł. c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. We wszystkich grupach łącznie a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 28. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 781 118,92 zł. c. Liczba oddanych głosów 11, tj. 39,29%. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 374 006,71 zł, tj. 44,69%. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 8, tj. 72,73% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 264 739,77 zł, tj. 70,78% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 3, tj. 27,27% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciwko układowi 109 266,94 zł, tj. 29,22% głosujących. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74629
 • Dodano: 2021-11-30 21:58:57
 • Administrator

MG Trade Miłosz Gutowski

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 74630. Gutowski Miłosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MG Trade Miłosz Gutowski w Krąplewie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRz 96/21. [BMSiG-73724/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRz 96/21, w sprawie dłużnika Miłosza Gutowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MG Trade w postępowaniu o zatwierdzenie układu postanowił: I. zatwierdzić układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Miłosza Gutowskiego prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie MG Trade, ul. Krótka 7A, 62-060 Krąplewo, NIP 7773148607, o następującej treści: Grupa pierwsza - wierzyciele posiadający wierzytelności handlowe i inne 1) Umorzenie 60% należności głównej i spłata należności głównej w 40% w równych kwartalnych ratach rozłożonych na 20 kwartałów. 2) Umorzenie w 100% odsetek, kar umownych, kosztów windykacyjnych oraz kosztów postępowań sądowych, na które składają się: m.in. koszty sądowe, nadania klauzuli wykonalności, koszty egzekucji, koszty zastępstwa, koszty upomnień. 3) Spłata będzie realizowana od pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Grupa druga - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1) Spłata 100% całości wierzytelności płatna w czterech równych kwartalnych ratach począwszy od pierwszego kwartału po końcu kwartału, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. II. Stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. III. Obciążyć dłużnika kosztami postępowania. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74630
 • Dodano: 2021-11-30 21:59:53
 • Administrator

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "INSTALATOR" JERZY CIEŚLAK, TOMASZ STĄCEL, EDWARD WRÓBEL Sp. J.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-12-22. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74631. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „INSTALATOR” JERZY CIEŚLAK, TOMASZ STĄCEL, EDWARD WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA w Przeworsku. KRS 0000027422. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2001 r. [BMSiG-73665/2021] FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „INSTALATOR” JERZY CIEŚLAK, TOMASZ STĄCEL, EDWARD WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA, ul. Niepodległości 57, 37-200 Przeworsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027422, posiadająca nr NIP 7940001329 i nr REGON 650011954 („Dłużnik”), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 t.j.) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z Grzegorzem Wybranowskim - Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym (licencja nr 1309), 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20. Dzień układowy ustalono na 22.11.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74631
 • Dodano: 2021-12-01 11:17:21
 • Administrator

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "INSTALATOR" JERZY CIEŚLAK, TOMASZ STĄCEL, EDWARD WRÓBEL Sp. J.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74631. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „INSTALATOR” JERZY CIEŚLAK, TOMASZ STĄCEL, EDWARD WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA w Przeworsku. KRS 0000027422. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2001 r. [BMSiG-73665/2021] FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „INSTALATOR” JERZY CIEŚLAK, TOMASZ STĄCEL, EDWARD WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA, ul. Niepodległości 57, 37-200 Przeworsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027422, posiadająca nr NIP 7940001329 i nr REGON 650011954 („Dłużnik”), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 t.j.) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z Grzegorzem Wybranowskim - Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym (licencja nr 1309), 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20. Dzień układowy ustalono na 22.11.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74631
 • Dodano: 2021-12-01 11:17:29
 • Administrator

Przemysław Grygiel POLGRYL

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-12-23. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74632. Grygiel Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Grygiel POLGRYL w Łosińcu. [BMSiG-73644/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. Przemysław Grygiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Grygiel POLGRYL, Łosiniec 47, 62-286 Popowo Kościelne, NIP 7661657396, PESEL 80101902078; 2. nadzorcą układu ustanowiono Marzenę Tajsner, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1319, ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań; 3. dniem układowym jest 23 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74632
 • Dodano: 2021-12-01 11:57:46
 • Administrator

Przemysław Grygiel POLGRYL

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74632. Grygiel Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Grygiel POLGRYL w Łosińcu. [BMSiG-73644/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. Przemysław Grygiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Grygiel POLGRYL, Łosiniec 47, 62-286 Popowo Kościelne, NIP 7661657396, PESEL 80101902078; 2. nadzorcą układu ustanowiono Marzenę Tajsner, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1319, ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań; 3. dniem układowym jest 23 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74632
 • Dodano: 2021-12-01 11:57:53
 • Administrator

INTER-MS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-26. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74633. INTER-MS GÓRNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000152276. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2003 r. [BMSiG-73805/2021] INTER-MS Górny Śląsk Sp. z o.o., ul. Warszawska 63A/1, 40-010 Katowice, KRS 0000152276 (dalej jako „Dłużnik”) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Janusz Kaźmierczak (nr licencji 43). Adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, adres email: janlex2013@gmail.com. Dniem układowym jest 26 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74633
 • Dodano: 2021-12-01 12:05:17
 • Administrator

INTER-MS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74633. INTER-MS GÓRNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000152276. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2003 r. [BMSiG-73805/2021] INTER-MS Górny Śląsk Sp. z o.o., ul. Warszawska 63A/1, 40-010 Katowice, KRS 0000152276 (dalej jako „Dłużnik”) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Janusz Kaźmierczak (nr licencji 43). Adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, adres email: janlex2013@gmail.com. Dniem układowym jest 26 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74633
 • Dodano: 2021-12-01 12:05:23
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-12-01 12:05:50

Usługi Rolne Dawid Jankowski

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-11-30. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74634. Jankowski Dawid prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolne Dawid Jankowski w Rybnie. [BMSiG-73852/2021] Dawid Jankowski prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą Usługi Rolne Dawid Jankowski z siedzibą: 13-220 Rybno, ul. Nowomiejska 4 (PESEL 92040800514, NIP 5711712401) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 30.11.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74634
 • Dodano: 2021-12-01 12:06:56
 • Administrator

Usługi Rolne Dawid Jankowski

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74634. Jankowski Dawid prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolne Dawid Jankowski w Rybnie. [BMSiG-73852/2021] Dawid Jankowski prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą Usługi Rolne Dawid Jankowski z siedzibą: 13-220 Rybno, ul. Nowomiejska 4 (PESEL 92040800514, NIP 5711712401) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 30.11.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74634
 • Dodano: 2021-12-01 12:07:03
 • Administrator

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR. n. med WITOLD KIRSTEIN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74635. Kirstein Witold prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR. n. med WITOLD KIRSTEIN w Warszawie. [BMSiG-73792/2021] Witold Kirstein osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR. n. med WITOLD KIRSTEIN z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-928) przy ul Królowej Aldony 1, NIP 5261234834, zawiadamia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Gałązkę (numer licencji doradczy restrukturyzacyjnego 647), ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Dniem układowym jest 30 listopada 2021 roku MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74635
 • Dodano: 2021-12-01 12:09:36
 • Administrator

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR. n. med WITOLD KIRSTEIN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74635. Kirstein Witold prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR. n. med WITOLD KIRSTEIN w Warszawie. [BMSiG-73792/2021] Witold Kirstein osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR. n. med WITOLD KIRSTEIN z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-928) przy ul Królowej Aldony 1, NIP 5261234834, zawiadamia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Gałązkę (numer licencji doradczy restrukturyzacyjnego 647), ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Dniem układowym jest 30 listopada 2021 roku MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74635
 • Dodano: 2021-12-01 12:09:43
 • Administrator

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRASNAL MAŁGORZATA KLOREK

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-24. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74636. Klorek Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRASNAL MAŁGORZATA KLOREK w Dębnie. [BMSiG-73855/2021] Małgorzata Klorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRASNAL MAŁGORZATA KLOREK, adres: ul. Podgórna 21, miejscowość Dębno, poczta Stęszew, REGON 639754402, NIP 7831534713, PESEL 70091301423, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm). Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315). Adres: ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Dniem układowym jest dzień 24 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74636
 • Dodano: 2021-12-01 12:11:04
 • Administrator

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRASNAL MAŁGORZATA KLOREK

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74636. Klorek Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRASNAL MAŁGORZATA KLOREK w Dębnie. [BMSiG-73855/2021] Małgorzata Klorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRASNAL MAŁGORZATA KLOREK, adres: ul. Podgórna 21, miejscowość Dębno, poczta Stęszew, REGON 639754402, NIP 7831534713, PESEL 70091301423, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm). Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315). Adres: ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Dniem układowym jest dzień 24 listopada 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74636
 • Dodano: 2021-12-01 12:11:10
 • Administrator

P.P.H.U. PROFILE ŁUKASZ KSIĘŻYK

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74637. Księżyk Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. PROFILE Łukasz Księżyk w Chorzowie. [BMSiG-73789/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obwieszcza się o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wobec dłużnika Łukasza Księżyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. PROFILE Łukasz Księżyk z s. w Chorzowie, adres: ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-500 Chorzów, NIP 6272261634, REGON 276913206. Nadzorcą układu jest Jakub Michalak (ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice), licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr 1156). Dzień układowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2021 roku. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji: Jakub Michalak, ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, adres e-mail: info@michalakjakub.pl, numer telefonu: +48 32 725 99 00. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74637
 • Dodano: 2021-12-01 12:12:27
 • Administrator

P.P.H.U. PROFILE ŁUKASZ KSIĘŻYK

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-30. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 74637. Księżyk Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. PROFILE Łukasz Księżyk w Chorzowie. [BMSiG-73789/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obwieszcza się o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wobec dłużnika Łukasza Księżyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. PROFILE Łukasz Księżyk z s. w Chorzowie, adres: ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-500 Chorzów, NIP 6272261634, REGON 276913206. Nadzorcą układu jest Jakub Michalak (ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice), licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr 1156). Dzień układowy został ustalony na dzień 1 grudnia 2021 roku. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji: Jakub Michalak, ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, adres e-mail: info@michalakjakub.pl, numer telefonu: +48 32 725 99 00. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74637
 • Dodano: 2021-12-01 12:12:33
 • Administrator