Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1433

Doradców restrukturyzacyjnych

54161

Postępowań upadłościowych

16

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

CHEMADIN EXPORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24007. „CHEMADIN EXPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000065604. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r., sygn. akt V GUp 171/20/Ap5. [BMSiG-22736/2021] Sędzia Komisarz dłużnika CHEMADIN EXPORT Sp. z o.o. w upadłości (nr KRS 0000065604) zawiadamia, że w dniu 24 marca 2021 r. do akt V GUp 171/20/Ap5 została złożona lista wierzytelności. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802) - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24007
 • Dodano: 2021-04-14 09:11:38
 • Administrator

EXPANDO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24008. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-23044/2021] W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniu Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 10 lipca 2020 roku, w postępowaniu upadłościowym EXPANDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Trzeszczynie, sygn. akt XII GUp 43/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24008
 • Dodano: 2021-04-14 09:11:53
 • Administrator

Bieńka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24009. Bieńka Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GUp 825/20. [BMSiG-23050/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Elżbiety Bieńki, PESEL 61110305681, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XIX GUp 825/20, dnia 6 kwietnia 2021 r. została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24009
 • Dodano: 2021-04-14 09:12:07
 • Administrator

Błażejczyk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24010. Błażejczyk Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 431/20. [BMSiG-22774/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Magdaleny Błażejczyk (sygn. akt XIX GUp 431/20) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i 29 marca 2021 roku (data wpływu do Sądu) przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24010
 • Dodano: 2021-04-14 09:12:20
 • Administrator

Bober Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24011. Bober Jan. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 42/18 of. [BMSiG-22939/2021] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Jana Bobera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 84060309617, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 42/18 of, została sporządzona i złożona w dniu 9 kwietnia 2021 r. sędziemu komisarzowi szósta uzupełniająca lista wierzytelności wobec Jana Bobera. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24011
 • Dodano: 2021-04-14 09:12:34
 • Administrator

Czyż Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24012. Czyż Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 147/20 of. [BMSiG-22912/2021] Ogłasza się, że w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ewy Czyż, PESEL 67040606128 (sygn. akt VI GUp 147/20 of), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy Referat Upadłości, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 24. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24012
 • Dodano: 2021-04-14 09:12:46
 • Administrator

Dąbrowska Iwona

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24013. Dąbrowska Iwona. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 356/20 „of”. [BMSiG-22919/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 24 marca 2021 roku, syndyk masy upadłości Iwony Dąbrowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 356/20 „of”) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, która można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24013
 • Dodano: 2021-04-14 09:13:05
 • Administrator

Derlichowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24014. Derlichowska Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 240/18. [BMSiG-23060/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Jolanty Derlichowskiej (PESEL 47012800642), zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 240/18, zawiadamia że dnia 31 lipca 2020 roku, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24014
 • Dodano: 2021-04-14 09:13:18
 • Administrator

Dominiak Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24015. Dominiak Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 141/20. [BMSiG-22864/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 141/20, dotyczącej upadłości Krystyny Dominiak, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24015
 • Dodano: 2021-04-14 09:13:31
 • Administrator

Dronia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24016. Dronia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 164/20 of. [BMSiG-22847/2021] Sędzia komisarz, w sprawie o sygn. akt V GUp 164/20 of, w postępowaniu upadłościowy Katarzyny Droni - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w czytelni Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. Uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. Odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłaszanej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24016
 • Dodano: 2021-04-14 09:13:44
 • Administrator

Dudziak Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24017. Dudziak Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 141/19 of. [BMSiG-22852/2021] Ogłasza się, że w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marka Dudziaka, numer PESEL 65091404955 (sygn. akt VI GUp 141/19 of), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w Sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy, Referat Upadłości, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 24. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24017
 • Dodano: 2021-04-14 09:14:00
 • Administrator

Hajor Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24018. Hajor Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 407/20. [BMSiG-22763/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Hajor, PESEL 61030704987, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 407/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 20.01.2021 r. (zw16), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24018
 • Dodano: 2021-04-14 09:14:17
 • Administrator

Hermet Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24019. Hermet Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 51/19. [BMSiG-22765/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Hermet, PESEL 62030215980, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 51/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24019
 • Dodano: 2021-04-14 09:14:29
 • Administrator

HONOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24020. HONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piekarach Śląskich. KRS 0000767506. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2019 r., sygn. akt XII GUp 31/20. [BMSiG-22911/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 31/20 dotyczącej upadłości dłużnika HONOS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich, KRS 0000767506, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24020
 • Dodano: 2021-04-14 09:14:41
 • Administrator

Jakubczyk Joanna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24021. Jakubczyk Joanna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 291/20 „of”. [BMSiG-22935/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 22 marca 2021 r. syndyk masy upadłości Joanny Jakubczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 291/20 „of”) złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24021
 • Dodano: 2021-04-14 09:14:53
 • Administrator

Jerzak Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24022. Jerzak Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 280/20. [BMSiG-22771/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Jerzak (sygn. akt XIX GUp 280/20) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i 7 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Sądu) przekazał do akt I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24022
 • Dodano: 2021-04-14 09:15:06
 • Administrator

Kawałek Maria

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24023. Kawałek Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt VIII GUp 648/20. [BMSiG-22882/2021] Syndyk w postępowaniu postępowania upadłościowego Marii Kawałek, o sygn. akt VIII GUp 648/20, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w kancelarii Syndyka w Krakowie, przy ul. Wielickiej 25 pok. 208, i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Syndyka sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24023
 • Dodano: 2021-04-14 09:15:19
 • Administrator

Kaznodziej Aneta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24024. Kaznodziej Aneta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 586/20. [BMSiG-22878/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Anety Kaznodzieji, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Cieszkowskiego 9/34, posiadającej PESEL 76021711283, w sprawie o sygn. akt X GUp 586/20, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2021 r., syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24024
 • Dodano: 2021-04-14 09:15:33
 • Administrator

Kęska Norbert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24025. Kęska Norbert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 731/19. [BMSiG-22747/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Norberta Kęski (PESEL 79031501479), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 731/19, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 8 kwietnia 2021 roku czwarta uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24025
 • Dodano: 2021-04-14 09:15:48
 • Administrator

Kołcz Dorota w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24026. Kołcz Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 8/20 of. [BMSiG-23011/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Kołcz (PESEL 69012512365) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 8/20 of), ogłasza, że 14 września 2020 r., został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym, można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24026
 • Dodano: 2021-04-14 09:16:03
 • Administrator

Komoda Waldemar w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24027. Komoda Waldemar. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 43/18 of. [BMSiG-23020/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Waldemara Komody, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 43/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 16 marca 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24027
 • Dodano: 2021-04-14 09:16:14
 • Administrator

Kowalczyk Maciej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24028. Kowalczyk Maciej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 40/20. [BMSiG-23033/2021] Sędzia komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Witold Olech zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Kowalczyka, zam.: Prusiek, PESEL 85072519412, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 40/20, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24028
 • Dodano: 2021-04-14 09:16:27
 • Administrator

Kowalska Anna

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24029. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 259/20. [BMSiG-22955/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kowalskiej (sygn. akt V GUp 259/20), zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2021 r., została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24029
 • Dodano: 2021-04-14 09:16:42
 • Administrator

Kudela Jakub w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24030. Kudela Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 340/20. [BMSiG-22761/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jakuba Kudeli, PESEL 88073002691, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 340/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24030
 • Dodano: 2021-04-14 09:20:30
 • Administrator

PPUH LUKS-PAS Edyta Luks w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24031. Luks Edyta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU LUKS-PAS Edyta Luks w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 19/20. [BMSiG-22843/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Edyty Luks, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPHU LUKS-PAS Edyta Luks z siedzibą w Bielsku-Białej (43-309) ul. Jaworzańska 169A, NIP 5471910282, sygn. akt VI GUp 19/20, zawiadamia, iż w dniu 17 lutego 2021 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24031
 • Dodano: 2021-04-14 09:20:47
 • Administrator

Łypik Alina

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24032. Łypik Alina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 611/20/9. [BMSiG-22929/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aliny Łypik (numer PESEL 46053007281) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 611/20/9), syndyk masy upadłości w dniach 10 i 26 marca 2021 r. złożył listę wierzytelności oraz listę uzupełniającą, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24032
 • Dodano: 2021-04-14 09:21:00
 • Administrator

Majewska Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24033. Majewska Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 211/20. [BMSiG-22767/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marii Majewskiej (sygn. akt XIX GUp 211/20) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i 6 kwietnia 2021 roku (data wpływu do Sądu) przekazał do akt II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytel ność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24033
 • Dodano: 2021-04-14 09:21:18
 • Administrator

Makowska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24034. Makowska Wiesława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 410/19. [BMSiG-23048/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Makowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 410/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 7 maja 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24034
 • Dodano: 2021-04-14 09:21:33
 • Administrator

Marczak Eugeniusz

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24035. Marczak Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 361/20. [BMSiG-22741/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 11 marca 2021 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Eugeniusza Marczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 49012903738), uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 361/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24035
 • Dodano: 2021-04-14 09:21:47
 • Administrator

Marzyńska-Baran Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24036. Marzyńska-Baran Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 204/20. [BMSiG-22964/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Marzyńskiej-Baran, zam.: Sanok, numer PESEL 85030816463, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 204/20, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24036
 • Dodano: 2021-04-14 09:21:59
 • Administrator

MASARNIA NIEŚCIOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24037. MASARNIA NIEŚCIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Księżpolu. KRS 0000548342. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2015 r., sygn. akt IX GUp 119/18. [BMSiG-23021/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż toku postępowania upadłościowego Masarni Nieścior Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Księżpolu (sygn. akt IX GUp 119/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 5 marca 2021 roku uzupełniająca lista wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24037
 • Dodano: 2021-04-14 09:22:15
 • Administrator

ABC ROBBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Masłowski Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24038. Masłowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABC „ROBBUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Masłowski w Zgorzelcu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-22961/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Masłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ABC „ROBBUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Masłowski, zawiadamia, że zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 i art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, została sporządzona i złożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności przysługujących w stosunku do ww. upadłego. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydziału V Gospodarczego, w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności na liście. Sprzeciw składa się do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, sygn. akt V GUp 5/20. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność i zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24038
 • Dodano: 2021-04-14 09:22:31
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe EUROMET Mikuła Bartosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24039. Mikuła Bartosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EUROMET MIKUŁA BARTOSZ w Koninie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 216/19. [BMSiG-22995/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Bartosza Mikuły prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe EUROMET Mikuła Bartosz” w Koninie, sygnatura akt XI GUp 216/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 31.12.2020 roku), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24039
 • Dodano: 2021-04-14 09:22:50
 • Administrator

Musielak Bogumił w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24040. Musielak Bogumił. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 347/19. [BMSiG-22990/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Bogumiła Musielaka, zamieszkałego w Bojanowie Wlkp. przy ul. Półwiejskiej 16, PESEL 79051506698, sygnatura akt XI GUp 347/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności z 29 lipca 2020 r., którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24040
 • Dodano: 2021-04-14 09:23:05
 • Administrator

Niewiadomy Maria

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24041. Niewiadomy Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 449/20 of. [BMSiG-22868/2021] Ogłasza się, że w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marii Niewiadomy, numer PESEL 87031201442 (sygn. akt VI GUp 449/20 of), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w Sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy, Referat Upadłości, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 24. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24041
 • Dodano: 2021-04-14 09:23:17
 • Administrator

Nowak Grzegorz Firma Handlowa PERFEKT w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24042. Nowak Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERFEKT Nowak Grzegorz w Międzyrzeczu Górnym. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 184/18. [BMSiG-22832/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Grzegorza Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PERFEKT” Nowak Grzegorz (nr NIP 6520010829), pod sygn. akt VI GUp 184/18, zawiadamia, iż w dniu 2 marca 2021 r. syndyk przedłożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24042
 • Dodano: 2021-04-14 09:23:32
 • Administrator

Ostapiuk Żaklina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24043. Ostapiuk Żaklina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 168/19. [BMSiG-22940/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 168/19 dotyczącej upadłości Żakliny Ostapiuk, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24043
 • Dodano: 2021-04-14 09:23:44
 • Administrator

Pawlik Patryk

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24044. Pawlik Patryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 438/20 of. [BMSiG-23063/2021] W postępowaniu upadłościowym Patryka Pawlika (PESEL 93081507131), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 438/20 of), w dniu 10 marca 2021 r. została złożona lista wierzytelności (poz. 1-9, 9/I, 10-11; ZW 1 - ZW 9, ZW 9/I, ZW 10 - ZW 11), którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24044
 • Dodano: 2021-04-14 09:23:59
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO-TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24045. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTO- -TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000378905. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2011 r., sygn. akt VIII GUp 298/19. [BMSiG-23065/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Auto-Trans sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu (numer KRS 0000378905, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 298/19), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 27-28; Zw 27 i 27/I, Zw 28), przekazana przez obecnego syndyka Sędziemu komisarzowi, 3 lutego 2021 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego (w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.), złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24045
 • Dodano: 2021-04-14 09:24:15
 • Administrator

Puczyńska Sylwia

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24046. Puczyńska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1438/20. [BMSiG-22778/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sylwii Puczyńskiej (sygn. akt XIX GUp 1438/20), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i 7 kwietnia 2021 roku (data wpływu do sądu) przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24046
 • Dodano: 2021-04-14 09:24:28
 • Administrator

Raczkowska-Jurek Anna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24047. Raczkowska-Jurek Anna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 305/20 „of”. [BMSiG-22942/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 23 marca 2021 r. syndyk masy upadłości Anny Raczkowskiej-Jurek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 305/20 „of”), złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24047
 • Dodano: 2021-04-14 09:24:40
 • Administrator

Rudnicki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24048. Rudnicki Jarosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/20 of. [BMSiG-22880/2021] Sędzia komisarz, w sprawie o sygn. akt V GUp 101/20 of, w postępowaniu upadłościowy Jarosława Rudnickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 4 marca 2021 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. Uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. Odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłaszanej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24048
 • Dodano: 2021-04-14 09:24:54
 • Administrator

Rudzińska Daniela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24049. Rudzińska Daniela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GUp 747/20. [BMSiG-23047/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Danieli Rudzińskiej, PESEL 49060309982, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XIX GUp 747/20, dnia 6 kwietnia 2021 r. została złożona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24049
 • Dodano: 2021-04-14 09:25:05
 • Administrator

Rurańska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24050. Rurańska Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 143/20 of. [BMSiG-22834/2021] Sędzia komisarz, w sprawie o sygn. akt V GUp 143/20 of, w postępowaniu upadłościowym Anny Rurańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 4 marca 2021 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w czytelni Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłaszanej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24050
 • Dodano: 2021-04-14 09:25:18
 • Administrator

Sadkowska Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24051. Sadkowska Janina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/19 of. [BMSiG-23035/2021] Zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janiny Sadkowskiej (numer PESEL 48010125964) ogłasza o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 7 kwietnia 2021 roku wraz z informacją, iż listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego) oraz z pouczeniem o treści art. 256 Prawa upadłościowego - to jest o tym, że każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24051
 • Dodano: 2021-04-14 09:25:31
 • Administrator

Stasiowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24052. Stasiowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 366/16/S. [BMSiG-22775/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Stasiowskiego, PESEL 79121315573, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 366/16/S), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24052
 • Dodano: 2021-04-14 09:25:43
 • Administrator

Staudt Jolanta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24053. Staudt Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 667/20. [BMSiG-22894/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jolanty Staudt, o sygn. akt VIII GUp 667/20, zawiadamia, że została sporządzona przez Syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w kancelarii Syndyka w Krakowie przy ul. Wielickiej 25 pok. 208, i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Syndyka sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24053
 • Dodano: 2021-04-14 09:25:56
 • Administrator

Stodulski Zbigniew

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24054. Stodulski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 604/20. [BMSiG-22772/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zbigniewa Stodulskiego, PESEL 63052516217, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 604/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 25.01.2021 r. (zw1 i zw2), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24054
 • Dodano: 2021-04-14 09:26:12
 • Administrator

Szczepek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24055. Szczepek Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 468/19. [BMSiG-22967/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Szczepka, zam.: Zabłotce, numer PESEL 70112908914, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 468/19, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24055
 • Dodano: 2021-04-14 09:26:26
 • Administrator

Szubert Zofia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24056. Szubert Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 426/20. [BMSiG-22951/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, na podstawie art. 255 p.u. zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Szubert, PESEL 75010714845, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. V GUp 426/20, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. J. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter). Każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 426/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24056
 • Dodano: 2021-04-14 09:26:39
 • Administrator

Toka Lucyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24057. Toka Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 394/18. [BMSiG-22773/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Lucyny Toki, PESEL 56121214101, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 394/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 26.01.2021 r. (zw8), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24057
 • Dodano: 2021-04-14 09:26:51
 • Administrator

Uszyńska Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24058. Uszyńska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1371/19. [BMSiG-23000/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Uszyńskiej (PESEL 48041500567), zamieszkałej w Falentach, sygn. akt XVIII GUp 1371/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 23 marca 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi czwarte uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24058
 • Dodano: 2021-04-14 09:27:09
 • Administrator

WELET EUROPA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24059. WELET EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Koszalinie. KRS 0000374745. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2010 r., sygn. akt VII GUp 82/18. [BMSiG-22938/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Welet Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, sygn. akt VII GUp 82/18, ogłasza, że w dniu 25 marca 2021 r. syndyk złożył ósme uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24059
 • Dodano: 2021-04-14 09:27:25
 • Administrator

Winiarski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24060. Winiarski Tomasz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 68/19of. [BMSiG-22759/2021] Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Winiarskiego, PESEL nr 69050502177, ogłasza o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka w dniu 7.04.2021 roku uzupełniającej listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24060
 • Dodano: 2021-04-14 09:27:38
 • Administrator

Walentyn Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24061. Walentyn Bożena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 223/20. [BMSiG-22841/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Bożeny Walentyn, zamieszkałej w Pile, nr PESEL 62071606323, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 223/20, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 22 lutego 2021 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że Sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24061
 • Dodano: 2021-04-14 09:27:50
 • Administrator

Witkowski Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24062. Witkowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 306/20. [BMSiG-23034/2021] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU SĘDZIEMU KOMISARZOWI LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marka Witkowskiego w upadłości, PESEL 69052801571, prowadzonym pod sygnaturą XIX GUp 306/20, Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24062
 • Dodano: 2021-04-14 09:28:08
 • Administrator

Wojas Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24063. Wojas Wiesław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 15/20/9. [BMSiG-22921/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Wojasa (numer PESEL 59072512713) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 15/20/9) syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24063
 • Dodano: 2021-04-14 09:28:21
 • Administrator

Wojewoda Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24064. Wojewoda Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 158/20. [BMSiG-22971/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Wojewody, zam.: Warzyce, numer PESEL 66070208432, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 158/20, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24064
 • Dodano: 2021-04-14 09:28:58
 • Administrator

Wostal Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24065. Wostal Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 9/20/2. [BMSiG-22904/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Krzysztofa Wostala (Wostal), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, ul. Bohaterów Monte Cassino 2G/5, posiadającego numer PESEL 73070215959, w sprawie o sygn. akt X GUp 9/20/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2021 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni akt Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24065
 • Dodano: 2021-04-14 09:29:15
 • Administrator

Wójcik Grażyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24066. Wójcik Grażyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 766/20. [BMSiG-22804/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Wójcik, PESEL 88112609087, zam. w Wągrowcu, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, o sygn. akt XI GUp 766/20, syndyk złożył w dniu 23 lutego 2021 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24066
 • Dodano: 2021-04-14 09:29:29
 • Administrator

Zabawska Ewa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24067. Zabawska Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 331/20. [BMSiG-23025/2021] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Rafał Mnich zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Zabawskiej, zam. Iwonicz, PESEL 74123016804, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 331/20, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24067
 • Dodano: 2021-04-14 09:29:48
 • Administrator

Zajas Teresa

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24068. Zajas Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 195/20. [BMSiG-22965/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 195/20, dotyczącej upadłości Teresy Zajas, syndyk masy upadłości przekazała Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24068
 • Dodano: 2021-04-14 09:30:03
 • Administrator

Zygarlicka Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24069. Zygarlicka Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 194/20 of. [BMSiG-23064/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Zygarlickiej (PESEL 75091111342), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 194/20 of) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 4, ZW4), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 26 lutego 2021 roku, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt - parter pokój 2 albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Adam Ciesielczuk. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256 - 258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24069
 • Dodano: 2021-04-14 09:30:24
 • Administrator

CHEMADIN EXPORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24070. „CHEMADIN EXPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000065604. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r., sygn. akt V GUp 171/20. [BMSiG-22735/2021] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości CHEMADIN EXPORT Sp. z o.o. w upadłości (nr KRS 0000065604) (sygn. akt V GUp 171/20) sporządził i złożył do akt w dniu 24 marca 2021 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczanych do kategorii I. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24070
 • Dodano: 2021-04-14 09:30:39
 • Administrator

Bany Barbara i Bany Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24071. Bany Barbara i Bany Sławomir. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/18 „of”. [BMSiG-22796/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Bany i Sławomira Bany (sygn. akt. GUp 44/18 „of”) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 204. Zarzuty można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24071
 • Dodano: 2021-04-14 09:31:16
 • Administrator

Boettcher Daria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24072. Boettcher Daria. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 31/20. [BMSiG-23062/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Darii Boettcher, zamieszka łej w Kwidzynie, ul. 11 listopada 9/1, PESEL 62040101284 (sygn. akt VI GUp 31/20) ogłasza, że w dniu 25 marca 2021 r. został przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w godzinach pracy sądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24072
 • Dodano: 2021-04-14 09:31:29
 • Administrator

Bigda Stefan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24073. Bigda Stefan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 31/18. [BMSiG-23066/2021] Zawiadomienie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stefana Bigdy, nr PESEL 59022302995, prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 31/18, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16 można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. Informacji o ostatecznym planie podziału udziela również syndyk masy upadłości Janusz Grzechnik. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24073
 • Dodano: 2021-04-14 09:31:42
 • Administrator

Dudek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24074. Dudek Sebastian. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 165/20. [BMSiG-22969/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Dudka (sygn. akt V GUp 165/20) zawiadamia, że w dniu 9 marca 2021 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24074
 • Dodano: 2021-04-14 09:31:59
 • Administrator

Fabryka Urządzeń Mechanicznych PORĘBA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24075. FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH „PORĘBA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Porębie. KRS 0000139944. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 grudnia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 5/15, Ap 9 P. [BMSiG-22887/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Fabryki Urządzeń Mechanicznych Poręba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie, obejmującym likwidację majątku, sygn. akt VIII GUp 5/15, Ap 9 P, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 20 września 2020 roku odrębny plan podziału funduszów masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży ruchomości, na których został ustanowiony zastaw skarbowy w dniu 2.09.2013 r. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu Inspektorat w Zawierciu zgodnie z decyzją ZUS Nr 3800411DZPDZ13/00042 z dnia 26.03.2013 r. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24075
 • Dodano: 2021-04-14 09:32:12
 • Administrator

Hermet Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24076. Hermet Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 51/19. [BMSiG-22769/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Hermet, PESEL 62030215980, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 51/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24076
 • Dodano: 2021-04-14 09:32:27
 • Administrator

Kołodziejczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24077. Kołodziejczyk Maria. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 88/18 of. [BMSiG-22952/2021] Zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marii Kołodziejczyk, PESEL 50030205908, ogłasza o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości ostatecznego planu podziału funduszów masy wraz z informacją, iż plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1 oraz z pouczeniem o treści art. 349 Prawa upadłościowego - to jest o tym, że upadły i każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia może złożyć zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24077
 • Dodano: 2021-04-14 09:32:47
 • Administrator

Król Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24078. Król Janina. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 37/20 „of”. [BMSiG-22931/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Janiny Król, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 37/20 „of”), został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 22 marca 2021 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Janiny Król, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24078
 • Dodano: 2021-04-14 09:33:02
 • Administrator

P.U.B.I. ZEMAR Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24079. P.U.B.I. ZEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000428438. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2012 r., sygn. akt VIII GUp 202/17. [BMSiG-23042/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym P.U.B.I. Zemar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000428438, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 202/17) ogłasza, że 29 marca 2021 r. został złożony przez syndyka drugi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym, można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 350 Prawa upadłościowego (w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24079
 • Dodano: 2021-04-14 09:33:15
 • Administrator

Sikora Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24080. Sikora Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 489/18. [BMSiG-23016/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Sikory, PESEL 41060206528, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 489/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 350 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24080
 • Dodano: 2021-04-14 09:33:38
 • Administrator

Wójcik Lucyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 24081. Wójcik Lucyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 58/17. [BMSiG-22977/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lucyny Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 58/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3, pok. 3 (przy Europa Center) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 676-03-01 lub zasięgnąć informacji pod nr telefonu 89 676-03-06, i wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24081
 • Dodano: 2021-04-14 09:33:54
 • Administrator

Bruś Barbara

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23940. Bruś Barbara. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 106/21 „of”, V GUp 110/21. [BMSiG-22749/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.03.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 106/21 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Bruś, PESEL 67010909280, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Kazimierzowska 6/11, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Kazimierzowska 6/11, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Kurc, nr licencji - 982. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 110/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23940
 • Dodano: 2021-04-14 09:42:11
 • Administrator

Bruś Barbara

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23940. Bruś Barbara. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 106/21 „of”, V GUp 110/21. [BMSiG-22749/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.03.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 106/21 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Bruś, PESEL 67010909280, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Kazimierzowska 6/11, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Kazimierzowska 6/11, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Kurc, nr licencji - 982. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 110/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23940
 • Dodano: 2021-04-14 09:42:16
 • Administrator

Chodyń Andrzej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23942. Chodyń Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 322/21/S, VIII GUp 392/21/S. [BMSiG-23030/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 322/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Andrzeja Chodynia (w mianowniku Chodyń) (PESEL 45112003235) zamieszkałego przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 11/3B, 31-025 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie radcy Prawnemu Małgorzacie Kwerka kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 392/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23942
 • Dodano: 2021-04-14 09:43:43
 • Administrator

Chodyń Andrzej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23942. Chodyń Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 322/21/S, VIII GUp 392/21/S. [BMSiG-23030/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 322/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Andrzeja Chodynia (w mianowniku Chodyń) (PESEL 45112003235) zamieszkałego przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 11/3B, 31-025 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie radcy Prawnemu Małgorzacie Kwerka kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 392/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23942
 • Dodano: 2021-04-14 09:43:47
 • Administrator

Cieślak Agata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23943. Cieślak Agata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 148/21, V GUp 155/21. [BMSiG-23046/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 26 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 148/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Agaty Cieślak, o nr PESEL 92100714387, zamieszkałej przy ul. Kołłątaja 10/3, 87-162 Lubicz Górny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, KRS 0000655226); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 4. wezwać wierzycieli upadłej Agaty Cieślak do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłej Agaty Cieślak zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu); 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 155/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23943
 • Dodano: 2021-04-14 09:45:14
 • Administrator

Cieślak Agata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23943. Cieślak Agata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 148/21, V GUp 155/21. [BMSiG-23046/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 26 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 148/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Agaty Cieślak, o nr PESEL 92100714387, zamieszkałej przy ul. Kołłątaja 10/3, 87-162 Lubicz Górny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, KRS 0000655226); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 4. wezwać wierzycieli upadłej Agaty Cieślak do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Końcowa 4b/l, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłej Agaty Cieślak zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu); 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 155/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23943
 • Dodano: 2021-04-14 09:45:19
 • Administrator

Dębiak Kamil

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23944. Dębiak Kamil. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 555/20, V GUp 114/21. [BMSiG-23014/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 marca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 555/20 (V GUp 114/21), ogłoszono upadłość Kamila Dębiaka, zamieszkałego: ul. Legionów 167C/7, 87-100 Toruń, PESEL 89051314496, NIP 9562209402, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka - Kingę Wołowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1508. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wezwano wierzycieli Kamila Dębiaka do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Łubinowa 46-48 lok. 8, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Kamila Dębiaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Obciążono wnioskodawcę kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23944
 • Dodano: 2021-04-14 09:46:15
 • Administrator

Dębiak Kamil

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23944. Dębiak Kamil. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 555/20, V GUp 114/21. [BMSiG-23014/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 marca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 555/20 (V GUp 114/21), ogłoszono upadłość Kamila Dębiaka, zamieszkałego: ul. Legionów 167C/7, 87-100 Toruń, PESEL 89051314496, NIP 9562209402, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka - Kingę Wołowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1508. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wezwano wierzycieli Kamila Dębiaka do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Łubinowa 46-48 lok. 8, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Kamila Dębiaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Obciążono wnioskodawcę kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23944
 • Dodano: 2021-04-14 09:46:18
 • Administrator

Duk Piotr

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-03-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23945. Duk Piotr. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 81/21 „of”, VII GUp 73/21 „of”. [BMSiG-22927/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 81/21 „of”, w dniu 22 marca 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Piotra Duka, zamieszkałego przy ulicy Melchiora Wańkowicza 30/6, 75-446 Koszalin, numer PESEL 75092600830; 2. wskazać, że upadły posiadał numer NIP 6692133972; 3. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Iwaszki, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Piotrowi Iwaszce, na adres: ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 73/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23945
 • Dodano: 2021-04-14 09:47:18
 • Administrator

Duk Piotr

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23945. Duk Piotr. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 81/21 „of”, VII GUp 73/21 „of”. [BMSiG-22927/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 81/21 „of”, w dniu 22 marca 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Piotra Duka, zamieszkałego przy ulicy Melchiora Wańkowicza 30/6, 75-446 Koszalin, numer PESEL 75092600830; 2. wskazać, że upadły posiadał numer NIP 6692133972; 3. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Iwaszki, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1318; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Piotrowi Iwaszce, na adres: ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 73/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23945
 • Dodano: 2021-04-14 09:47:21
 • Administrator

Federyga Maria

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23946. Federyga Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 53/21, VI GUp 151/21 of. [BMSiG-22876/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.03.2021 r., sygn. akt VI GU 53/21, na skutek wniosku złożonego 28.01.2021 r. ogłosił upadłość Marii Federyga, numer PESEL 54071601705, numer NIP 6790041030, zamieszkałej w Kraków (30-698) przy ul. Drużbackiej 7A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie: Sławomira Bielskiego, nr 1436 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Bolesława Prusa 61, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: kancelaria.sbielski@gmail.com, telefon 503 712 977. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 151/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23946
 • Dodano: 2021-04-14 09:48:34
 • Administrator

Federyga Maria

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23946. Federyga Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 53/21, VI GUp 151/21 of. [BMSiG-22876/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.03.2021 r., sygn. akt VI GU 53/21, na skutek wniosku złożonego 28.01.2021 r. ogłosił upadłość Marii Federyga, numer PESEL 54071601705, numer NIP 6790041030, zamieszkałej w Kraków (30-698) przy ul. Drużbackiej 7A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie: Sławomira Bielskiego, nr 1436 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Bolesława Prusa 61, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: kancelaria.sbielski@gmail.com, telefon 503 712 977. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 151/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23946
 • Dodano: 2021-04-14 09:48:41
 • Administrator

Gizicki Marek

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-03-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23947. Gizicki Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 124/21, VI GUp 148/21 of. [BMSiG-22889/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.03.2021 r., sygn. akt VI GU 124/21, na skutek wniosku złożonego 9.03.2021 r., ogłosił upadłość Marka Gizickiego, numer PESEL 57102801712, numer NIP 5531048545, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Langiewicza 60B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Sławomira Bielskiego, nr 1436 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Bolesława Prusa 61, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 503 712 977, e-mail: kancelaria.sbielski@gmail.com, Rachunek bankowy: 10 1140 2004 0000 3002 7885 3455. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 148/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23947
 • Dodano: 2021-04-14 09:50:23
 • Administrator

Gizicki Marek

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23947. Gizicki Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 124/21, VI GUp 148/21 of. [BMSiG-22889/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.03.2021 r., sygn. akt VI GU 124/21, na skutek wniosku złożonego 9.03.2021 r., ogłosił upadłość Marka Gizickiego, numer PESEL 57102801712, numer NIP 5531048545, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Langiewicza 60B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Sławomira Bielskiego, nr 1436 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Bolesława Prusa 61, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 503 712 977, e-mail: kancelaria.sbielski@gmail.com, Rachunek bankowy: 10 1140 2004 0000 3002 7885 3455. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 148/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23947
 • Dodano: 2021-04-14 09:50:26
 • Administrator

Gajewski Adam

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23948. Gajewski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 72/21, V GUp „of” 74/21. [BMSiG-22920/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 72/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Adama Gajewskiego, zamieszkałego: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 4/12, PESEL 73010616273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na wskazany przez syndyka adres wierzytelności, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 74/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23948
 • Dodano: 2021-04-14 09:51:28
 • Administrator

Gajewski Adam

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23948. Gajewski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 72/21, V GUp „of” 74/21. [BMSiG-22920/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 72/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Adama Gajewskiego, zamieszkałego: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 4/12, PESEL 73010616273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na wskazany przez syndyka adres wierzytelności, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 74/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23948
 • Dodano: 2021-04-14 09:51:31
 • Administrator

Garwol Waldemar

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23949. Garwol Waldemar. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 43/21 of, V GUp 48/21. [BMSiG-22797/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 43/21 of: I. ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Garwola (Garwol), zamieszkałego: 55-340 Udanin, ul. Piekary 12, o nr PESEL 74122204514, o nr NIP 6951246488, obejmującą likwidację majątku; II. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; I II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Beata Bednarskiej-Stańko (numer licencji 342), adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Złotoryjska 16/18/2A, 59-220 Legnica; V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 48/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23949
 • Dodano: 2021-04-14 09:52:35
 • Administrator

Garwol Waldemar

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23949. Garwol Waldemar. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 43/21 of, V GUp 48/21. [BMSiG-22797/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 43/21 of: I. ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Garwola (Garwol), zamieszkałego: 55-340 Udanin, ul. Piekary 12, o nr PESEL 74122204514, o nr NIP 6951246488, obejmującą likwidację majątku; II. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; I II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Beata Bednarskiej-Stańko (numer licencji 342), adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Złotoryjska 16/18/2A, 59-220 Legnica; V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 48/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23949
 • Dodano: 2021-04-14 09:52:38
 • Administrator

Gonkowska Monika

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-03-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23950. Gonkowska Monika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 557/20 of, VIII GUp 146/21 of. [BMSiG-23055/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r., sygn. akt VIII GU 557/20 of, na skutek wniosku złożonego 31 lipca 2020 r., uzupełnianego 4 marca 2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Moniki Gonkowskiej, nr PESEL 82052314908, nr NIP 6492089545, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733; adres: ul. Swojczycka 116a/4, 51-502 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 146/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23950
 • Dodano: 2021-04-14 09:55:22
 • Administrator

Gonkowska Monika

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23950. Gonkowska Monika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 557/20 of, VIII GUp 146/21 of. [BMSiG-23055/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r., sygn. akt VIII GU 557/20 of, na skutek wniosku złożonego 31 lipca 2020 r., uzupełnianego 4 marca 2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Moniki Gonkowskiej, nr PESEL 82052314908, nr NIP 6492089545, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733; adres: ul. Swojczycka 116a/4, 51-502 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 146/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23950
 • Dodano: 2021-04-14 09:55:26
 • Administrator

Idec Piotr

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-01-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23952. Idec Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 16/21, V GUp 32/21 of. [BMSiG-22913/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r., sygn. akt V GUp 32/21 of (wcześniejsza sygn. akt V GU 16/21), na skutek wniosku złożonego dnia 12 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Piotra Idec, PESEL 88040704050, zamieszkałego w Gorzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Wąsika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 564, adres: ul. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE,L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 32/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23952
 • Dodano: 2021-04-14 09:56:16
 • Administrator

Idec Piotr

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23952. Idec Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 16/21, V GUp 32/21 of. [BMSiG-22913/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r., sygn. akt V GUp 32/21 of (wcześniejsza sygn. akt V GU 16/21), na skutek wniosku złożonego dnia 12 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Piotra Idec, PESEL 88040704050, zamieszkałego w Gorzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Wąsika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 564, adres: ul. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE,L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 32/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23952
 • Dodano: 2021-04-14 09:56:21
 • Administrator

Jaromińska Dorota

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23953. Jaromińska Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 34/21, VIII GUp 128/21. [BMSiG-23045/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 34/21, postanowieniem z dnia 26 marca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Doroty Jaromińskiej, PESEL 69060209327, zamieszkałej: ul. Klasztorna 4, 16-080 Tykocin, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 128/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Przyznać syndykowi Dariuszowi Popławskiemu zaliczkę w wysokości 600 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23953
 • Dodano: 2021-04-14 09:57:17
 • Administrator

Jaromińska Dorota

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23953. Jaromińska Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 34/21, VIII GUp 128/21. [BMSiG-23045/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 34/21, postanowieniem z dnia 26 marca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Doroty Jaromińskiej, PESEL 69060209327, zamieszkałej: ul. Klasztorna 4, 16-080 Tykocin, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 128/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Przyznać syndykowi Dariuszowi Popławskiemu zaliczkę w wysokości 600 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23953
 • Dodano: 2021-04-14 09:57:21
 • Administrator

Jesiołowska Lucyna

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23954. Jesiołowska Lucyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 914/20, VI GUp 131/21/PM. [BMSiG-22978/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 914/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Lucyny Jesiołowskiej, numer PESEL 79020609986, numer NIP 5932025923, zamieszkałej: 83-122 Wielkie Walichnowy 55, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak- -Dziewońskiej - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429; adres: ul. Toruńska 4/1, 82-500 Kwidzyn; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. przyznać syndykowi masy upadłości Wiesławie Szumlak-Dziewońskiej zaliczkę w kwocie 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 131/21/PM. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23954
 • Dodano: 2021-04-14 09:58:19
 • Administrator

Jesiołowska Lucyna

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23954. Jesiołowska Lucyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 914/20, VI GUp 131/21/PM. [BMSiG-22978/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 914/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Lucyny Jesiołowskiej, numer PESEL 79020609986, numer NIP 5932025923, zamieszkałej: 83-122 Wielkie Walichnowy 55, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak- -Dziewońskiej - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429; adres: ul. Toruńska 4/1, 82-500 Kwidzyn; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. przyznać syndykowi masy upadłości Wiesławie Szumlak-Dziewońskiej zaliczkę w kwocie 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 131/21/PM. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23954
 • Dodano: 2021-04-14 09:58:23
 • Administrator

Kadulska Anna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23955. Kadulska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 174/21, VIII GUp 130/21. [BMSiG-23057/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 174/21, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Kadulskiej, PESEL 90021607049, zamieszkałej w Warszawie, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości Alfredzie Falak, na adres: ul. Warzelnicza 7 lok. 23, 03-255 Warszawa; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Alfredę Falak (nr licencji 415) na syndyka masy upadłości; 5. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 6. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia; 7. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 130/21. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23955
 • Dodano: 2021-04-14 09:59:02
 • Administrator

Kadulska Anna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23955. Kadulska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 174/21, VIII GUp 130/21. [BMSiG-23057/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 174/21, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Kadulskiej, PESEL 90021607049, zamieszkałej w Warszawie, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości Alfredzie Falak, na adres: ul. Warzelnicza 7 lok. 23, 03-255 Warszawa; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Alfredę Falak (nr licencji 415) na syndyka masy upadłości; 5. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 6. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia; 7. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 130/21. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23955
 • Dodano: 2021-04-14 09:59:05
 • Administrator

Kaizer Przemysław

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23956. Kaizer Przemysław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1086/20 of, VI GUp 146/21/K. [BMSiG-22875/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 1086/20 of, postanowił: I. ogłosić upadłość Przemysława Kaizer, numer PESEL 80112506555, NIP 5861974640, zamieszkałego: 84-217 Szemud, ul. Anyżowa 45, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Anny Szumlak- -Dziewońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429; adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1), V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. przyznać syndykowi masy upadłości Wiesławie Annie Szumlak-Dziewońskiej zaliczkę w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Roz porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, z e zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 146/21/K. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23956
 • Dodano: 2021-04-14 10:00:02
 • Administrator

Kaizer Przemysław

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23956. Kaizer Przemysław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1086/20 of, VI GUp 146/21/K. [BMSiG-22875/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 1086/20 of, postanowił: I. ogłosić upadłość Przemysława Kaizer, numer PESEL 80112506555, NIP 5861974640, zamieszkałego: 84-217 Szemud, ul. Anyżowa 45, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Anny Szumlak- -Dziewońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429; adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1), V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. przyznać syndykowi masy upadłości Wiesławie Annie Szumlak-Dziewońskiej zaliczkę w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Roz porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, z e zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 146/21/K. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23956
 • Dodano: 2021-04-14 10:00:05
 • Administrator

Kalemba Sylwia

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23957. Kalemba Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 102/21, XI GUp 388/21. [BMSiG-22993/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26.03.2021 r., sygn. akt XI GU 102/21, ogłosił upadłość Sylwia Kalemba, zam. w Grodzisku Wielkopolskim, numer PESEL 78122801986. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka, którym jest Rafał Maciejewski (numer licencji 1320). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Rafał Maciejewski, ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań, podając sygn. akt XI GUp 388/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XI GUp 388/21 (na adres: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a pu). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23957
 • Dodano: 2021-04-14 10:00:58
 • Administrator

Kalemba Sylwia

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23957. Kalemba Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 102/21, XI GUp 388/21. [BMSiG-22993/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26.03.2021 r., sygn. akt XI GU 102/21, ogłosił upadłość Sylwia Kalemba, zam. w Grodzisku Wielkopolskim, numer PESEL 78122801986. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka, którym jest Rafał Maciejewski (numer licencji 1320). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Rafał Maciejewski, ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań, podając sygn. akt XI GUp 388/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XI GUp 388/21 (na adres: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a pu). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23957
 • Dodano: 2021-04-14 10:01:02
 • Administrator

Karaś Wiesław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23958. Karaś Wiesław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 983/21, XII GUp 329/21. [BMSiG-22958/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. o sygn. akt XII GU 983/21: 1. ogłosił upadłość Wiesława Karasia (Karaś) o numerze PESEL 69092809290, zamieszkałego w Pawłowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospo darczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 329/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 329/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23958
 • Dodano: 2021-04-14 10:01:47
 • Administrator

Karaś Wiesław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23958. Karaś Wiesław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 983/21, XII GUp 329/21. [BMSiG-22958/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. o sygn. akt XII GU 983/21: 1. ogłosił upadłość Wiesława Karasia (Karaś) o numerze PESEL 69092809290, zamieszkałego w Pawłowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospo darczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 329/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 329/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23958
 • Dodano: 2021-04-14 10:01:51
 • Administrator

Klimkowicz Danuta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23959. Klimkowicz Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 369/21/S, VIII GUp 393/21/S. [BMSiG-23040/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 369/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Danuty Klimkowicz (PESEL 56050707923) zamieszkałej przy ulicy Wadowickiej 24, 34-113 Paszkówka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie adwokatowi Barbarze Paryła kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 393/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23959
 • Dodano: 2021-04-14 10:03:08
 • Administrator

Klimkowicz Danuta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23959. Klimkowicz Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 369/21/S, VIII GUp 393/21/S. [BMSiG-23040/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 369/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Danuty Klimkowicz (PESEL 56050707923) zamieszkałej przy ulicy Wadowickiej 24, 34-113 Paszkówka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie adwokatowi Barbarze Paryła kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 393/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23959
 • Dodano: 2021-04-14 10:03:12
 • Administrator

Kmiecińska Aneta

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-02-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23960. Kmiecińska Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 54/21 „of”, V GUp 88/21 of. [BMSiG-22908/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt V GU 54/21 „of”, na skutek wniosku złożonego dnia 27 stycznia 2021 roku ogłosił upadłość Anety Kmiecińskiej, PESEL 77042816306, zamieszkałej w Mielcu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Martyńskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1249), adres: Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Martyńskiego, ul. Sienkiewicza 1/45, 39-300 Mielec. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 88/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23960
 • Dodano: 2021-04-14 10:04:24
 • Administrator

Kmiecińska Aneta

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23960. Kmiecińska Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 54/21 „of”, V GUp 88/21 of. [BMSiG-22908/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt V GU 54/21 „of”, na skutek wniosku złożonego dnia 27 stycznia 2021 roku ogłosił upadłość Anety Kmiecińskiej, PESEL 77042816306, zamieszkałej w Mielcu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Martyńskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1249), adres: Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Martyńskiego, ul. Sienkiewicza 1/45, 39-300 Mielec. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 88/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnie od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23960
 • Dodano: 2021-04-14 10:04:27
 • Administrator

Kocięba Waldemar

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-02-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23961. Kocięba Waldemar. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1261/20/9, X GUp 256/21/9. [BMSiG-22898/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1261/20/9, ogłosił upadłość Waldemara Kocięby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 41-907 Bytom, ul. Zakątek 17/24, posiadającego numer PESEL 64123007650. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 256/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Tomasza Biela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Tomasz Biel Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23961
 • Dodano: 2021-04-14 10:05:22
 • Administrator

Kocięba Waldemar

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23961. Kocięba Waldemar. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1261/20/9, X GUp 256/21/9. [BMSiG-22898/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1261/20/9, ogłosił upadłość Waldemara Kocięby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 41-907 Bytom, ul. Zakątek 17/24, posiadającego numer PESEL 64123007650. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 256/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Tomasza Biela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Tomasz Biel Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23961
 • Dodano: 2021-04-14 10:05:25
 • Administrator

Kotynia Krzysztof

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23962. Kotynia Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 330/21, XIX GU 11/21. [BMSiG-22782/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 11/21, ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Krzysztofa Kotyni, zamieszkałego w Starych Babicach, nr PESEL 69011614693. Wyznaczono na syndyka Macieja Geromina (ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XIX GUp 330/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23962
 • Dodano: 2021-04-14 10:06:15
 • Administrator

Kotynia Krzysztof

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23962. Kotynia Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 330/21, XIX GU 11/21. [BMSiG-22782/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 11/21, ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Krzysztofa Kotyni, zamieszkałego w Starych Babicach, nr PESEL 69011614693. Wyznaczono na syndyka Macieja Geromina (ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XIX GUp 330/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23962
 • Dodano: 2021-04-14 10:06:18
 • Administrator

Rybarczyk Krystyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23963. Rybarczyk Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 88/21 „of”. [BMSiG-22903/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Rybarczyk, zamieszkałej przy ul. Wenedów 53/1, 76-150 Darłowo; numer PESEL 45102606369, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.), 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 88/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23963
 • Dodano: 2021-04-14 10:07:09
 • Administrator

Rybarczyk Krystyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23963. Rybarczyk Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 88/21 „of”. [BMSiG-22903/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Rybarczyk, zamieszkałej przy ul. Wenedów 53/1, 76-150 Darłowo; numer PESEL 45102606369, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.), 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 88/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23963
 • Dodano: 2021-04-14 10:07:13
 • Administrator

Krzyżanowski Kamil

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23964. Krzyżanowski Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 406/21/S, VIII GUp 398/21/S. [BMSiG-23004/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 406/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Kamila Krzyżanowskiego (PESEL 93072108736, NIP 5512629896), zamieszkałego przy ulicy Praskiej 60/7, 30-322 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 398/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23964
 • Dodano: 2021-04-14 10:08:11
 • Administrator

Krzyżanowski Kamil

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23964. Krzyżanowski Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 406/21/S, VIII GUp 398/21/S. [BMSiG-23004/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 406/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Kamila Krzyżanowskiego (PESEL 93072108736, NIP 5512629896), zamieszkałego przy ulicy Praskiej 60/7, 30-322 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 398/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23964
 • Dodano: 2021-04-14 10:08:16
 • Administrator

Kulawiński Jarosław Jan

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-03-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23965. Kulawiński Jarosław Jan. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 75/21 „of”, VII GUp 69/21 „of”. [BMSiG-22959/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 75/21 „of” z dnia 19 marca 2021 r. ogłosił upadłość Jarosława Jana Kulawińskiego, nr PESEL 76011910537, NIP 6711284940, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Zdzisławowi Pawłowskiemu, na adres: Borkowice 16A, 76-038 Dobrzyca, w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 49²¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie należy prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 69/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23965
 • Dodano: 2021-04-14 10:09:01
 • Administrator

Kulawiński Jarosław Jan

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23965. Kulawiński Jarosław Jan. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 75/21 „of”, VII GUp 69/21 „of”. [BMSiG-22959/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 75/21 „of” z dnia 19 marca 2021 r. ogłosił upadłość Jarosława Jana Kulawińskiego, nr PESEL 76011910537, NIP 6711284940, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Zdzisławowi Pawłowskiemu, na adres: Borkowice 16A, 76-038 Dobrzyca, w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 49²¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie należy prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 69/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23965
 • Dodano: 2021-04-14 10:09:05
 • Administrator

Latka Joanna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23966. Latka Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 84/21, XII GUp 337/21. [BMSiG-22957/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 marca 2021, sygn. akt XII GU 84/21: 1. ogłosił upadłość Joanny Latki, PESEL 75113004867, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Rafała Brolla, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 732; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Radcy Prawnego „Powiernik”, ul. Armii Krajowej 9A lok. 221, 41-506 Chorzów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe Joanny Latki będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 337/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (pkt 6 powyżej). Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego (44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23) wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23966
 • Dodano: 2021-04-14 10:09:59
 • Administrator

Latka Joanna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23966. Latka Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 84/21, XII GUp 337/21. [BMSiG-22957/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 marca 2021, sygn. akt XII GU 84/21: 1. ogłosił upadłość Joanny Latki, PESEL 75113004867, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Rafała Brolla, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 732; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Radcy Prawnego „Powiernik”, ul. Armii Krajowej 9A lok. 221, 41-506 Chorzów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe Joanny Latki będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 337/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (pkt 6 powyżej). Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego (44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23) wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23966
 • Dodano: 2021-04-14 10:10:02
 • Administrator

Latuszewska Aneta

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23967. Latuszewska Aneta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 37/20, XII GUp 345/21. [BMSiG-22884/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GU 37/20, ogłosił upadłość dłużnika Anety Latuszewskiej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, numer PESEL 66062302447, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 345/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23967
 • Dodano: 2021-04-14 10:10:47
 • Administrator

Latuszewska Aneta

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23967. Latuszewska Aneta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 37/20, XII GUp 345/21. [BMSiG-22884/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GU 37/20, ogłosił upadłość dłużnika Anety Latuszewskiej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, numer PESEL 66062302447, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 345/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23967
 • Dodano: 2021-04-14 10:10:49
 • Administrator

Madej Małgorzata

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23968. Madej Małgorzata. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 34/21 of. [BMSiG-22997/2021] Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Małgorzaty Madej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Madej, zamieszkałej: 26-630 Lipiny 14, PESEL 67081908742, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Plac Jagielloński 7/1, 26-610 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską - wpisanej na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23968
 • Dodano: 2021-04-14 10:11:43
 • Administrator

Madej Małgorzata

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23968. Madej Małgorzata. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 34/21 of. [BMSiG-22997/2021] Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Małgorzaty Madej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Madej, zamieszkałej: 26-630 Lipiny 14, PESEL 67081908742, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Plac Jagielloński 7/1, 26-610 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską - wpisanej na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23968
 • Dodano: 2021-04-14 10:11:46
 • Administrator

Malinowska-Flis Grażyna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-02-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23969. Malinowska-Flis Grażyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 284/20, VI GUp 36/21. [BMSiG-22821/2021] Postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 284/20: 1. ogłoszono upadłość, nieprowadzającej działalności gospodarczej, dłużniczki Grażyny Malinowskiej-Flis, zamieszkałej w Świdnicy (58-100) przy ul. Wodnej 22/4, PESEL 58020714849; 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt VI GUp 36/21; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka; 5. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 p. u.; 6. stwierdzono jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 491² ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23969
 • Dodano: 2021-04-14 10:12:45
 • Administrator

Malinowska-Flis Grażyna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23969. Malinowska-Flis Grażyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 284/20, VI GUp 36/21. [BMSiG-22821/2021] Postanowieniem z dnia 18.02.2021 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 284/20: 1. ogłoszono upadłość, nieprowadzającej działalności gospodarczej, dłużniczki Grażyny Malinowskiej-Flis, zamieszkałej w Świdnicy (58-100) przy ul. Wodnej 22/4, PESEL 58020714849; 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt VI GUp 36/21; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka; 5. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 p. u.; 6. stwierdzono jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 491² ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23969
 • Dodano: 2021-04-14 10:12:48
 • Administrator

Mansfeld Karol

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-02-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23970. Mansfeld Karol. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1630/20/9, X GUp 241/21/9. [BMSiG-22949/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1630/20/9, ogłosił upadłość Karola Mansfelda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 43-195 Mikołów, ul. Wolności 19, posiadającego numer PESEL 74051300310, NIP 6340071404. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 241/21/9. Syndyka masy upadłościowej wyznaczono w osobie Waldemara Łukaszowicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1073). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23970
 • Dodano: 2021-04-14 10:13:56
 • Administrator

Mansfeld Karol

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23970. Mansfeld Karol. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1630/20/9, X GUp 241/21/9. [BMSiG-22949/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1630/20/9, ogłosił upadłość Karola Mansfelda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 43-195 Mikołów, ul. Wolności 19, posiadającego numer PESEL 74051300310, NIP 6340071404. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 241/21/9. Syndyka masy upadłościowej wyznaczono w osobie Waldemara Łukaszowicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1073). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23970
 • Dodano: 2021-04-14 10:14:00
 • Administrator

Masiak Wanda

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23971. Masiak Wanda. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1262/20/S, VIII GUp 404/21/S. [BMSiG-22777/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 1262/20/S, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Wandy Masiak (PESEL 52012611288), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Jasińskiego 16/5, kod pocztowy: 30-815, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 404/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23971
 • Dodano: 2021-04-14 10:14:56
 • Administrator

Masiak Wanda

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23971. Masiak Wanda. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1262/20/S, VIII GUp 404/21/S. [BMSiG-22777/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 1262/20/S, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Wandy Masiak (PESEL 52012611288), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Jasińskiego 16/5, kod pocztowy: 30-815, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 404/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23971
 • Dodano: 2021-04-14 10:15:01
 • Administrator

Michalska Henryka

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23972. Michalska Henryka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 163/21, V GUp 160/21. [BMSiG-23022/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 163/21 (V GUp 160/21), została ogłoszona upadłość dłużnika Henryki Michalskiej, PESEL 44031403786, zamieszkałego w Lubiczu Dolnym przy ulicy Różanej 17. Określono, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono na syndyka Kancelarię Syndyka Sp. z o.o. (KRS 773071) prowadzącą działalność w Toruniu przy ulicy Końcowej 4B/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że postępowanie będzie toczyło się w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23972
 • Dodano: 2021-04-14 10:16:15
 • Administrator

Michalska Henryka

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23972. Michalska Henryka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 163/21, V GUp 160/21. [BMSiG-23022/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 163/21 (V GUp 160/21), została ogłoszona upadłość dłużnika Henryki Michalskiej, PESEL 44031403786, zamieszkałego w Lubiczu Dolnym przy ulicy Różanej 17. Określono, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono na syndyka Kancelarię Syndyka Sp. z o.o. (KRS 773071) prowadzącą działalność w Toruniu przy ulicy Końcowej 4B/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, że postępowanie będzie toczyło się w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23972
 • Dodano: 2021-04-14 10:16:18
 • Administrator

Moslli Mohamad

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23973. Moslli Mohamad. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 61/21of. [BMSiG-22787/2021] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Mohamad Moslli o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Mohamada Moslli, zamieszkałego w Białobrzegach, ul. 11-go listopada 14 m. 19, posługującego się numerem PESEL 69062513897, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23973
 • Dodano: 2021-04-14 10:17:08
 • Administrator

Moslli Mohamad

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23973. Moslli Mohamad. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 61/21of. [BMSiG-22787/2021] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Mohamad Moslli o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Mohamada Moslli, zamieszkałego w Białobrzegach, ul. 11-go listopada 14 m. 19, posługującego się numerem PESEL 69062513897, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23973
 • Dodano: 2021-04-14 10:17:11
 • Administrator

Mróz Zbigniew

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23974. Mróz Zbigniew. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1380/20/9, X GUp 364/21/9. [BMSiG-22891/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1380/20/9, ogłosił upadłość Zbigniewa Mróz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 43-600 Jaworzno, ul. Górników z Danuty, posiadającego numer PESEL 67081206772. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 364/21/9. Syndyka masy upadłościowej wyznaczono w osobie Michała Saleja (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 499). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Michał Salej, ul. Chłodna 2A, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23974
 • Dodano: 2021-04-14 10:18:09
 • Administrator

Mróz Zbigniew

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23974. Mróz Zbigniew. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1380/20/9, X GUp 364/21/9. [BMSiG-22891/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1380/20/9, ogłosił upadłość Zbigniewa Mróz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 43-600 Jaworzno, ul. Górników z Danuty, posiadającego numer PESEL 67081206772. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 364/21/9. Syndyka masy upadłościowej wyznaczono w osobie Michała Saleja (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 499). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Michał Salej, ul. Chłodna 2A, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23974
 • Dodano: 2021-04-14 10:18:12
 • Administrator

Nowak Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-02-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23975. Nowak Damian. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 3/21/1, X GUp 181/21/1. [BMSiG-22902/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 3/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Damiana Nowaka, zamieszkałego w Bytomiu, ul. Falista 3a/7, 41-902, posiadającego numer PESEL 84030820838. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 181/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Sikorskiego 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23975
 • Dodano: 2021-04-14 10:19:03
 • Administrator

Nowak Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23975. Nowak Damian. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 3/21/1, X GUp 181/21/1. [BMSiG-22902/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 lutego 2021 r., pod sygn. akt X GU 3/21/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Damiana Nowaka, zamieszkałego w Bytomiu, ul. Falista 3a/7, 41-902, posiadającego numer PESEL 84030820838. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 181/21/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Sikorskiego 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23975
 • Dodano: 2021-04-14 10:19:06
 • Administrator

Nowak Leszek

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23976. Nowak Leszek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 421/21/S, VIII GUp 397/21/S. [BMSiG-22780/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 421/21/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Nowaka (PESEL 55071603230), zamieszkałego: Grobla 350, 32-709 Drwinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monito rze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 397/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23976
 • Dodano: 2021-04-14 10:20:14
 • Administrator

Nowak Leszek

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23976. Nowak Leszek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 421/21/S, VIII GUp 397/21/S. [BMSiG-22780/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.04.2021 r., o sygn. akt VIII GU 421/21/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Nowaka (PESEL 55071603230), zamieszkałego: Grobla 350, 32-709 Drwinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monito rze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 397/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23976
 • Dodano: 2021-04-14 10:20:18
 • Administrator

Nowak Witold Marek

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23977. Nowak Witold Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 89/21, V GUp „of” 78/21. [BMSiG-23036/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 89/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Witolda Marka Nowaka, zamieszkałego w Giżycku przy ulicy Hetmańskiej 5, 11-500 Giżycko, PESEL 48090503115, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 377. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 78/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23977
 • Dodano: 2021-04-14 10:21:22
 • Administrator

Nowak Witold Marek

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23977. Nowak Witold Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 89/21, V GUp „of” 78/21. [BMSiG-23036/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 89/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Witolda Marka Nowaka, zamieszkałego w Giżycku przy ulicy Hetmańskiej 5, 11-500 Giżycko, PESEL 48090503115, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 377. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 78/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23977
 • Dodano: 2021-04-14 10:21:25
 • Administrator

Nowosiadły Magdalena

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23978. Nowosiadły Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/21 of, V GUp 51/21. [BMSiG-22791/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 51/21 of: I. ogłosił upadłość dłużnika Magdaleny Nowosiadły, zamieszkałego: 59-411 Paszowice, Wądroże Małe 31, o nr PESEL 80112405342 i nr NIP 6951315752, obejmującą likwidację jego majątku; II. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Beata Bednarskiej-Stańko, numer licencji 342, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Złotoryjska 16/18/2a, 59-220 Legnica; VI. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznał Syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000 zł i zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarby Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 51/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23978
 • Dodano: 2021-04-14 10:22:23
 • Administrator

Nowosiadły Magdalena

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23978. Nowosiadły Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/21 of, V GUp 51/21. [BMSiG-22791/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 51/21 of: I. ogłosił upadłość dłużnika Magdaleny Nowosiadły, zamieszkałego: 59-411 Paszowice, Wądroże Małe 31, o nr PESEL 80112405342 i nr NIP 6951315752, obejmującą likwidację jego majątku; II. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Beata Bednarskiej-Stańko, numer licencji 342, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Złotoryjska 16/18/2a, 59-220 Legnica; VI. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. przyznał Syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000 zł i zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarby Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 51/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23978
 • Dodano: 2021-04-14 10:22:26
 • Administrator

Partyka Robert

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-03-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23979. Partyka Robert. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1091/20, VI GUp 139/21/JW. [BMSiG-22869/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 1091/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Roberta Partyki, numer PESEL 69122104315, NIP 5832091932, zamieszkałego: 80-703 Gdańsk, ul. Siennicka 10/37, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Anny Szumlak- -Dziewońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429; adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1), V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. przyznać syndykowi masy upadłości Wiesławie Annie Szumlak-Dziewońskiej zaliczkę w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 139/21/JW. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23979
 • Dodano: 2021-04-14 10:23:23
 • Administrator

Partyka Robert

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23979. Partyka Robert. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1091/20, VI GUp 139/21/JW. [BMSiG-22869/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 marca 2021 r., sygn. akt VI GU 1091/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Roberta Partyki, numer PESEL 69122104315, NIP 5832091932, zamieszkałego: 80-703 Gdańsk, ul. Siennicka 10/37, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Anny Szumlak- -Dziewońskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 429; adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1), V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, VI. przyznać syndykowi masy upadłości Wiesławie Annie Szumlak-Dziewońskiej zaliczkę w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 139/21/JW. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23979
 • Dodano: 2021-04-14 10:23:27
 • Administrator

Pawłowska Anna

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23980. Pawłowska Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/21 of. [BMSiG-22781/2021] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Anny Pawłowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Pawłowskiej, zamieszkałej w Pionkach, ul. Szpitalna 7, posługującej się numerami PESEL 64071609801, NIP 8121370763, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23980
 • Dodano: 2021-04-14 10:24:18
 • Administrator

Pawłowska Anna

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23980. Pawłowska Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/21 of. [BMSiG-22781/2021] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Anny Pawłowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Pawłowskiej, zamieszkałej w Pionkach, ul. Szpitalna 7, posługującej się numerami PESEL 64071609801, NIP 8121370763, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską - wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23980
 • Dodano: 2021-04-14 10:24:21
 • Administrator

Pawłowska Marta

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23981. Pawłowska Marta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/21of. [BMSiG-22803/2021] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Marty Pawłowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Marty Pawłowskiej, zamieszkałej w Pionkach, ul. Szpitalna 7, posługującej się numerami: PESEL 85092404303, NIP 7962737173, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu ; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23981
 • Dodano: 2021-04-14 10:25:07
 • Administrator

Pawłowska Marta

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23981. Pawłowska Marta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/21of. [BMSiG-22803/2021] Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Marty Pawłowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Marty Pawłowskiej, zamieszkałej w Pionkach, ul. Szpitalna 7, posługującej się numerami: PESEL 85092404303, NIP 7962737173, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu ; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23981
 • Dodano: 2021-04-14 10:25:10
 • Administrator

Piotrowiak Andrzej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23982. Piotrowiak Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 101/21, V GUp 134/21. [BMSiG-22994/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie V GU 101/21 (V GUp 134/21) ogłoszono upadłość dłużnika Andrzeja Piotrowiak, zamieszkałego pod adresem: ul. Legionów 13/7, 86-300 Grudziądz, PESEL 59042813354, NIP 8761045138, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji 176). Wzywa wierzycieli dłużnika Andrzeja Piotrowiaka do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Andrzeja Piotrowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23982
 • Dodano: 2021-04-14 10:26:06
 • Administrator

Piotrowiak Andrzej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23982. Piotrowiak Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 101/21, V GUp 134/21. [BMSiG-22994/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie V GU 101/21 (V GUp 134/21) ogłoszono upadłość dłużnika Andrzeja Piotrowiak, zamieszkałego pod adresem: ul. Legionów 13/7, 86-300 Grudziądz, PESEL 59042813354, NIP 8761045138, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji 176). Wzywa wierzycieli dłużnika Andrzeja Piotrowiaka do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Andrzeja Piotrowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23982
 • Dodano: 2021-04-14 10:26:11
 • Administrator

Piotrowiak Dorota

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23983. Piotrowiak Dorota. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/21, V GUp 135/21. [BMSiG-23005/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie V GU 100/21 (V GUp 135/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Doroty Piotrowiak, zamieszkałej pod adresem: ul. Legionów 13/7, 86-300 Grudziądz, PESEL 65032603883, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji 176). Wzywa wierzycieli dłużnika Doroty Piotrowiak do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Doroty Piotrowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23983
 • Dodano: 2021-04-14 10:27:04
 • Administrator

Piotrowiak Dorota

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23983. Piotrowiak Dorota. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/21, V GUp 135/21. [BMSiG-23005/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie V GU 100/21 (V GUp 135/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Doroty Piotrowiak, zamieszkałej pod adresem: ul. Legionów 13/7, 86-300 Grudziądz, PESEL 65032603883, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji 176). Wzywa wierzycieli dłużnika Doroty Piotrowiak do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Doroty Piotrowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23983
 • Dodano: 2021-04-14 10:27:07
 • Administrator

Piotrowski Łukasz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23984. Piotrowski Łukasz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 392/20, XII GUp 108/21. [BMSiG-22907/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku, ogłoszono upadłość Łukasza Piotrowskiego (PESEL 88050216679, NIP 9552208973), zamieszkałego: Osiedle Kasztanowe 3D/4, 70-895 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 108/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 38-40, pok. 108, 70-100 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 108/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23984
 • Dodano: 2021-04-14 10:28:14
 • Administrator

Piotrowski Łukasz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23984. Piotrowski Łukasz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 392/20, XII GUp 108/21. [BMSiG-22907/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku, ogłoszono upadłość Łukasza Piotrowskiego (PESEL 88050216679, NIP 9552208973), zamieszkałego: Osiedle Kasztanowe 3D/4, 70-895 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 108/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 38-40, pok. 108, 70-100 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 108/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23984
 • Dodano: 2021-04-14 10:28:18
 • Administrator

Piskorz Marcin

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23985. Piskorz Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 13/21/S, VIII GUp 391/21/S. [BMSiG-23009/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 13/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Marcina Piskorza (PESEL 81072104470), zamieszkałego przy ulicy Bartla 19/5, 30-389 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 391/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23985
 • Dodano: 2021-04-14 10:29:13
 • Administrator

Piskorz Marcin

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23985. Piskorz Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 13/21/S, VIII GUp 391/21/S. [BMSiG-23009/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 13/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Marcina Piskorza (PESEL 81072104470), zamieszkałego przy ulicy Bartla 19/5, 30-389 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 391/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23985
 • Dodano: 2021-04-14 10:29:16
 • Administrator

Rachwał Zygmunt

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23986. Rachwał Zygmunt. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 134/21 „of”. [BMSiG-22960/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., ogłosił upadłość Zygmunta Rachwała, zamieszkałego w Woli Gałęzowskiej, 23-100 Bychawa, PESEL 53033119692, NIP 7132680751, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Rachwała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Zygmunta Rachwała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Misztala, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1442. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 134/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23986
 • Dodano: 2021-04-14 10:30:25
 • Administrator

Rachwał Zygmunt

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23986. Rachwał Zygmunt. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 134/21 „of”. [BMSiG-22960/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., ogłosił upadłość Zygmunta Rachwała, zamieszkałego w Woli Gałęzowskiej, 23-100 Bychawa, PESEL 53033119692, NIP 7132680751, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Rachwała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Zygmunta Rachwała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Misztala, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1442. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 134/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23986
 • Dodano: 2021-04-14 10:30:29
 • Administrator

Rożyńska Klaudia

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-02-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23987. Rożyńska Klaudia. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 24/21, V GUp „of” 21/21. [BMSiG-22953/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 24/21): I. ogłosił upadłość dłużniczki Klaudii Rożyńskiej, zamieszkałej: ul. Piaskowa 44, 11-034 Stawiguda, PESEL 91112804529, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; VI. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 21/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23987
 • Dodano: 2021-04-14 10:31:28
 • Administrator

Rożyńska Klaudia

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23987. Rożyńska Klaudia. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 24/21, V GUp „of” 21/21. [BMSiG-22953/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 24/21): I. ogłosił upadłość dłużniczki Klaudii Rożyńskiej, zamieszkałej: ul. Piaskowa 44, 11-034 Stawiguda, PESEL 91112804529, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; VI. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 21/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23987
 • Dodano: 2021-04-14 10:31:31
 • Administrator

Rudnicka Gabriela

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23988. Rudnicka Gabriela. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 44/21, V GUp „of” 81/21. [BMSiG-22906/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 44/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Gabrieli Rudnickiej, zamieszkałej w Słupach 43/2, gm. Dywity, 10-381 Olsztyn, PESEL 87062503461, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 81/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23988
 • Dodano: 2021-04-14 10:32:29
 • Administrator

Rudnicka Gabriela

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23988. Rudnicka Gabriela. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 44/21, V GUp „of” 81/21. [BMSiG-22906/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 44/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Gabrieli Rudnickiej, zamieszkałej w Słupach 43/2, gm. Dywity, 10-381 Olsztyn, PESEL 87062503461, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 81/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23988
 • Dodano: 2021-04-14 10:32:32
 • Administrator

Sadkowska Eliza

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-03-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23989. Sadkowska Eliza. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 115/21, VIII GUp 138/21. [BMSiG-23056/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 115/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Elizy Sadkowskiej, zamieszkałej w Przasnyszu, PESEL 75112511627; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Marcina Kopacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827); 5. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Marcinowi Kopaczowi na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 7. przyznać syndykowi Marcinowi Kopaczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 zł oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 8. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 2 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 138/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23989
 • Dodano: 2021-04-14 10:33:16
 • Administrator

Sadkowska Eliza

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23989. Sadkowska Eliza. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 115/21, VIII GUp 138/21. [BMSiG-23056/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 115/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Elizy Sadkowskiej, zamieszkałej w Przasnyszu, PESEL 75112511627; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Marcina Kopacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827); 5. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Marcinowi Kopaczowi na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 7. przyznać syndykowi Marcinowi Kopaczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 zł oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 8. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 2 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 138/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23989
 • Dodano: 2021-04-14 10:33:20
 • Administrator

Samojeden Dorota

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23990. Samojeden Dorota. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 141/21 „of”. [BMSiG-22954/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r., ogłosił upadłość Doroty Samojeden, zamieszkałej w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 4 lok. 3, 20-030 Lublin, PESEL 66101209582, NIP 7121872139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Doroty Samojeden, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Doroty Samojeden, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Misztala, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1442. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 141/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23990
 • Dodano: 2021-04-14 10:34:19
 • Administrator

Samojeden Dorota

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23990. Samojeden Dorota. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 141/21 „of”. [BMSiG-22954/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r., ogłosił upadłość Doroty Samojeden, zamieszkałej w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 4 lok. 3, 20-030 Lublin, PESEL 66101209582, NIP 7121872139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Doroty Samojeden, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Doroty Samojeden, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Misztala, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1442. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 141/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23990
 • Dodano: 2021-04-14 10:34:22
 • Administrator

Skarżyński Łukasz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-03-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23991. Skarżyński Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 205/21, XI GUp 360/21. [BMSiG-22825/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 205/21 ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Skarżyńskiego (PESEL 85051909515) zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 360/21. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Kondka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 401). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Śniadeckich 17/5, 60-773 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23991
 • Dodano: 2021-04-14 10:35:13
 • Administrator

Skarżyński Łukasz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23991. Skarżyński Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 205/21, XI GUp 360/21. [BMSiG-22825/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 205/21 ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Skarżyńskiego (PESEL 85051909515) zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 360/21. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Kondka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 401). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Śniadeckich 17/5, 60-773 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23991
 • Dodano: 2021-04-14 10:35:16
 • Administrator

Smagacz Leokadia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-03-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23992. Smagacz Leokadia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 136/21 of, V GUp 155/21 of. [BMSiG-22956/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24.03.2021 r., o sygn. akt V GU 136/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 2.03.2021 r., ogłosił upadłość Leokadii Smagacz, numer PESEL 47071011586, zamieszkałej w Borowej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Kaczor (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1400, adres: ul. H. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 155/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23992
 • Dodano: 2021-04-14 10:38:56
 • Administrator

Smagacz Leokadia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23992. Smagacz Leokadia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 136/21 of, V GUp 155/21 of. [BMSiG-22956/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24.03.2021 r., o sygn. akt V GU 136/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 2.03.2021 r., ogłosił upadłość Leokadii Smagacz, numer PESEL 47071011586, zamieszkałej w Borowej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Patrycji Kaczor (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1400, adres: ul. H. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 155/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23992
 • Dodano: 2021-04-14 10:38:59
 • Administrator

Sobieska Dominika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23993. Sobieska Dominika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1/21. [BMSiG-22785/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Dominiki Sobieskiej, zamieszkałej w Kępiastem, nr PESEL 81062900167. Wyznaczono syndyka Macieja Geromina (ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23993
 • Dodano: 2021-04-14 10:39:49
 • Administrator

Sobieska Dominika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23993. Sobieska Dominika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1/21. [BMSiG-22785/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 marca 2021 roku, sygn. akt XIX GU 1/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Dominiki Sobieskiej, zamieszkałej w Kępiastem, nr PESEL 81062900167. Wyznaczono syndyka Macieja Geromina (ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23993
 • Dodano: 2021-04-14 10:39:53
 • Administrator

Sobolewski Andrzej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23994. Sobolewski Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 102/21, V GUp „of” 82/21. [BMSiG-22909/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 102/21): I. ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Sobolewskiego, zamieszkałego: ul. Okrzei 4/2, 10-266 Olsztyn, PESEL 57110909635, NIP 7392117567, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; VI. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 82/21. Adres do Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23994
 • Dodano: 2021-04-14 10:40:50
 • Administrator

Sobolewski Andrzej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23994. Sobolewski Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 102/21, V GUp „of” 82/21. [BMSiG-22909/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 102/21): I. ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Sobolewskiego, zamieszkałego: ul. Okrzei 4/2, 10-266 Olsztyn, PESEL 57110909635, NIP 7392117567, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; VI. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 82/21. Adres do Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23994
 • Dodano: 2021-04-14 10:40:53
 • Administrator

Stolp Renata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23995. Stolp Renata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/21, V GUp 132/21. [BMSiG-22987/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 24/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Renaty Stolp, zamieszkałej pod adresem: 86-300 Grudziądz, ul. Kustronia 4/19, PESEL 54100713209, NIP 8761064644, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji 176); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika Renaty Stolp do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Renaty Stolp, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłej Renaty Stolp, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu ; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 132/21. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23995
 • Dodano: 2021-04-14 10:41:37
 • Administrator

Stolp Renata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23995. Stolp Renata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/21, V GUp 132/21. [BMSiG-22987/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 24/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Renaty Stolp, zamieszkałej pod adresem: 86-300 Grudziądz, ul. Kustronia 4/19, PESEL 54100713209, NIP 8761064644, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji 176); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika Renaty Stolp do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Renaty Stolp, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłej Renaty Stolp, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu ; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 132/21. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23995
 • Dodano: 2021-04-14 10:41:40
 • Administrator

Stańkowska Urszula

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-03-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23996. Stańkowska Urszula. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 253/20 of, V GUp 48/21 of. [BMSiG-22808/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 marca 2021 r., sygn. akt V GU 253/20 of, ogłosił upadłość Urszuli Stańkowskiej, numer PESEL 57011709088, NIP 6111224875, osoby bezdomnej (adres do korespondencji: 58-500 Jelenia Góra, pl. Niepodległości 3/6), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 6/254, 58-506 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 48/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23996
 • Dodano: 2021-04-14 10:42:37
 • Administrator

Stańkowska Urszula

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23996. Stańkowska Urszula. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 253/20 of, V GUp 48/21 of. [BMSiG-22808/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 marca 2021 r., sygn. akt V GU 253/20 of, ogłosił upadłość Urszuli Stańkowskiej, numer PESEL 57011709088, NIP 6111224875, osoby bezdomnej (adres do korespondencji: 58-500 Jelenia Góra, pl. Niepodległości 3/6), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 6/254, 58-506 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 48/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23996
 • Dodano: 2021-04-14 10:42:40
 • Administrator

Szałkowski Janusz

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23997. Szałkowski Janusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 134/21, V GUp 139/21. [BMSiG-23031/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 134/21 (nowa sygn. akt V GUp 139/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Janusza Szałkowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Brzeźna 20/20A, 86-300 Grudziądz, PESEL 77032115572, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznacza na syndyka -Annę Michalak, nr licencji 1467, ul. Linarczyk 24, 86-302 Grudziądz. Sąd określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Sąd wzywa wierzycieli Janusza Szałkowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Linarczyk 24, 86-302 Grudziądz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Janusza Szałkowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23997
 • Dodano: 2021-04-14 10:43:35
 • Administrator

Szałkowski Janusz

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23997. Szałkowski Janusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 134/21, V GUp 139/21. [BMSiG-23031/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 134/21 (nowa sygn. akt V GUp 139/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Janusza Szałkowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Brzeźna 20/20A, 86-300 Grudziądz, PESEL 77032115572, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznacza na syndyka -Annę Michalak, nr licencji 1467, ul. Linarczyk 24, 86-302 Grudziądz. Sąd określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Sąd wzywa wierzycieli Janusza Szałkowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Linarczyk 24, 86-302 Grudziądz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Janusza Szałkowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23997
 • Dodano: 2021-04-14 10:43:38
 • Administrator

Tomczyk Krystian

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-02-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23998. Tomczyk Krystian. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 252/20, VI GUp 48/21. [BMSiG-22837/2021] Postanowieniem z dnia 25.02.2021 r., Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 252/20: 1. ogłoszono upadłość nieprowadzającego działalności gospodarczej dłużnika Krystiana Tomczyka, zamieszkałego w Bielawie, Osiedle Włókniarzy 18/8, PESEL 91120706572; 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszenia upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt VI GUp 48/21; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka; 5. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 p. u.; 6. stwierdzono jurysdykcję Sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 491² ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23998
 • Dodano: 2021-04-14 10:44:31
 • Administrator

Tomczyk Krystian

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23998. Tomczyk Krystian. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 252/20, VI GUp 48/21. [BMSiG-22837/2021] Postanowieniem z dnia 25.02.2021 r., Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 252/20: 1. ogłoszono upadłość nieprowadzającego działalności gospodarczej dłużnika Krystiana Tomczyka, zamieszkałego w Bielawie, Osiedle Włókniarzy 18/8, PESEL 91120706572; 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszenia upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt VI GUp 48/21; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka; 5. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 p. u.; 6. stwierdzono jurysdykcję Sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 491² ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23998
 • Dodano: 2021-04-14 10:44:35
 • Administrator

Topolska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23999. Topolska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 66/21. [BMSiG-23052/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 66/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Topolskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Szosa Okrężna 26/3, 87-100 Toruń, PESEL 78011009824, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć na syndyka Tomasza Nowakowskiego, nr lic. 176, adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu ; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi Tomaszowi Nowakowskiemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo z budżetu Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23999
 • Dodano: 2021-04-14 10:47:29
 • Administrator

Topolska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23999. Topolska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 66/21. [BMSiG-23052/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 66/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Topolskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Szosa Okrężna 26/3, 87-100 Toruń, PESEL 78011009824, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć na syndyka Tomasza Nowakowskiego, nr lic. 176, adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu ; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi Tomaszowi Nowakowskiemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo z budżetu Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23999
 • Dodano: 2021-04-14 10:47:33
 • Administrator

Topolski Robert

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24000. Topolski Robert. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 65/21. [BMSiG-22980/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie V GU 65/21 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Topolskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Szosa Okrężna 26/3, 87-100 Toruń, PESEL 76031505533, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć na syndyka Tomasza Nowakowskiego, nr lic. 176, adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi Tomaszowi Nowakowskiemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo z budżetu Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24000
 • Dodano: 2021-04-14 10:48:37
 • Administrator

Topolski Robert

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24000. Topolski Robert. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 65/21. [BMSiG-22980/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie V GU 65/21 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Topolskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Szosa Okrężna 26/3, 87-100 Toruń, PESEL 76031505533, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć na syndyka Tomasza Nowakowskiego, nr lic. 176, adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi Tomaszowi Nowakowskiemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo z budżetu Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24000
 • Dodano: 2021-04-14 10:48:39
 • Administrator

Trościńska Marta

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-01-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24001. Trościńska Marta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/21 of, V GUp 46/21 of. [BMSiG-22802/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r., sygn. akt V GU 22/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 25 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Marty Trościńskiej, numer PESEL 94041303365, zamieszkałej w Lwówku Śląskim, ul. Dębowy Gaj 15/1, 59-600 Lwówek Śląski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 6/254, 58-506 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 46/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24001
 • Dodano: 2021-04-14 10:49:33
 • Administrator

Trościńska Marta

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24001. Trościńska Marta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/21 of, V GUp 46/21 of. [BMSiG-22802/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r., sygn. akt V GU 22/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 25 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Marty Trościńskiej, numer PESEL 94041303365, zamieszkałej w Lwówku Śląskim, ul. Dębowy Gaj 15/1, 59-600 Lwówek Śląski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 6/254, 58-506 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 46/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24001
 • Dodano: 2021-04-14 10:49:40
 • Administrator

Wesely Angelika

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24002. Wesely Angelika. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 91/21, V GUp „of” 83/21. [BMSiG-22915/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości,iż postanowieniem z dnia 1.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 91/21): I. ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Wesely, zamieszkałej: ul. Orzeszkowej 17, 11-400 Kętrzyn, PESEL 85060300967, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszcze nia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; VI. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 83/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24002
 • Dodano: 2021-04-14 10:51:48
 • Administrator

Wesely Angelika

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24002. Wesely Angelika. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 91/21, V GUp „of” 83/21. [BMSiG-22915/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości,iż postanowieniem z dnia 1.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 91/21): I. ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Wesely, zamieszkałej: ul. Orzeszkowej 17, 11-400 Kętrzyn, PESEL 85060300967, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszcze nia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; VI. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 83/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24002
 • Dodano: 2021-04-14 10:51:51
 • Administrator

Wesołowska Natalia

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24003. Wesołowska Natalia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 84/21 „of”. [BMSiG-22905/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r.: 1. ogłosił upadłość Natalii Wesołowskiej, zamieszkałej przy ul. Moniuszki 17/12, 75-551 Koszalin, numer PESEL 89091101544, 2. wskazał, że dłużnik posiadał numer NIP 6692428779, 3. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 4. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Bogumiłowi Gołąbkowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.), 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 84/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24003
 • Dodano: 2021-04-14 10:52:48
 • Administrator

Wesołowska Natalia

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24003. Wesołowska Natalia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 84/21 „of”. [BMSiG-22905/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r.: 1. ogłosił upadłość Natalii Wesołowskiej, zamieszkałej przy ul. Moniuszki 17/12, 75-551 Koszalin, numer PESEL 89091101544, 2. wskazał, że dłużnik posiadał numer NIP 6692428779, 3. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 4. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Bogumiłowi Gołąbkowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.), 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 84/21 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24003
 • Dodano: 2021-04-14 10:52:52
 • Administrator

Wołkowski Józef

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24004. Wołkowski Józef. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 328/20, V GUp „of” 91/21. [BMSiG-22962/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 328/20): 1. ogłosił upadłość dłużnika Józefa Wołkowskiego, zamieszkałego w miejscowości Góry 1A, 11-606 Budry, PESEL 68102610099, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 91/21. Adres do syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24004
 • Dodano: 2021-04-14 10:53:49
 • Administrator

Wołkowski Józef

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24004. Wołkowski Józef. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 328/20, V GUp „of” 91/21. [BMSiG-22962/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 328/20): 1. ogłosił upadłość dłużnika Józefa Wołkowskiego, zamieszkałego w miejscowości Góry 1A, 11-606 Budry, PESEL 68102610099, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 91/21. Adres do syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24004
 • Dodano: 2021-04-14 10:53:52
 • Administrator

Wójcik Henryk

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24005. Wójcik Henryk. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/21 of, V GUp 45/21. [BMSiG-22793/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 18/21 of: I. ogłosił upadłość dłużnika Henryka Wójcika, zamieszkałego: 59-220 Legnica, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 25/22, o nr PESEL 50122902874, obejmującą likwidację majątku; II. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Beata Bednarskiej-Stańko, numer licencji 342, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Złotoryjska 16/18/2a, 59-220 Legnica; V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 45/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24005
 • Dodano: 2021-04-14 10:54:42
 • Administrator

Wójcik Henryk

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24005. Wójcik Henryk. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/21 of, V GUp 45/21. [BMSiG-22793/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 18/21 of: I. ogłosił upadłość dłużnika Henryka Wójcika, zamieszkałego: 59-220 Legnica, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 25/22, o nr PESEL 50122902874, obejmującą likwidację majątku; II. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Beata Bednarskiej-Stańko, numer licencji 342, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Złotoryjska 16/18/2a, 59-220 Legnica; V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 45/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24005
 • Dodano: 2021-04-14 10:54:45
 • Administrator

Piechota Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2016-10-10. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 10.10.2016 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:46:32
 • Administrator

Carlsson Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2017-04-12. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 12.04.2017 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:47:30
 • Administrator

Dziadykiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2016-10-21. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 21.10.2016 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:48:25
 • Administrator

Szmagaj Maciej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2016-12-02. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 02.12.2016 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:49:25
 • Administrator

Brzeziński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2017-06-30. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 30.06.2017 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:50:39
 • Administrator

Bandurow Bogdan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2018-04-26. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli z dn. 26.04.2018 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:51:36
 • Administrator

Sobańska Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2018-07-02. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu postępowania z dn. 02.07.2018 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:52:34
 • Administrator

Ciecierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2017-09-12. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 12.09.2017 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:53:35
 • Administrator

Ciecierski Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2017-09-12. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 12.09.2017 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:54:28
 • Administrator

Gumieniak Justyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-02-21. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 21.02.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:55:20
 • Administrator

Fenik Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2018-05-08. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 08.05.2018 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:56:36
 • Administrator

Patora Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2017-06-06. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 06.06.2017 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:57:28
 • Administrator

Murawski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2017-07-25. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 25.07.2017 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:58:15
 • Administrator

Rozen Edward w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2018-07-04. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 04.07.2018r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:59:06
 • Administrator

Furtek-Rozen Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2018-07-04. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 04.07.2018 r.
 • Dodano: 2021-04-14 11:59:55
 • Administrator

Stańkowski Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2018-06-29. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 29.06.2018 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:00:47
 • Administrator

Furtak Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2018-07-20. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 20.07.2018 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:01:33
 • Administrator

Lada Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-04-11. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 11.04.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:02:16
 • Administrator

Lada Roman w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-04-11. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 11.04.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:03:02
 • Administrator

Sierotnik Patrycja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-05-23. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 23.05.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:03:47
 • Administrator

Garczyński Bartosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-02-12. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 12.02.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:04:33
 • Administrator

Gulba Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-07-03. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 03.07.2020 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:05:14
 • Administrator

Wiszniewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-11-19. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 19.11.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:06:08
 • Administrator

Kardach Alicja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-06-03. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 03.06.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:06:51
 • Administrator

Wieczorek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-02-21. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 21.02.2020 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:08:10
 • Administrator

Chowańska Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-05-06. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 06.05.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:09:08
 • Administrator

Bykowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-12-25. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 25.12.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:09:52
 • Administrator

Brudz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2019-12-04. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 04.12.2019 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:10:33
 • Administrator

Kindzierski Lech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-03-02. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 02.03.2020 r.
 • Dodano: 2021-04-14 12:11:15
 • Administrator

Adamczewski Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-07-13. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 13.07.2020 r.
 • Dodano: 2021-04-14 15:03:57
 • Administrator

Rogoża Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-05-20. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 20.05.2020 r.
 • Dodano: 2021-04-14 15:04:46
 • Administrator

Rogoża Lidia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-05-20. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 20.05.2020 r.
 • Dodano: 2021-04-14 15:05:27
 • Administrator

Kindzierska Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-03-02. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 02.03.2020 r.
 • Dodano: 2021-04-14 15:06:09
 • Administrator

Krupa Bogdan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-10. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli z dn. 10.01.2021 r.
 • Dodano: 2021-04-14 15:07:11
 • Administrator

BUDO-PLUS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23941. BUDO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000344154. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2009 r., sygn. akt XI GU 1375/20, XI GUp 1039/20. [BMSiG-22985/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1375/20 (nowa sygn. akt XI GUp 1039/20), ogłosił upadłość dłużnika BUDO-PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000344154) przy ul. Mokotowskiej 4/6/214. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Sąd wyznacza zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka spółkę GRENDA - RESTUKTURYZACJA Sp. z o.o. (KRS 0000703410). Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 1039/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23941
 • Dodano: 2021-04-14 15:44:15
 • Administrator

BUDO-PLUS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23941. BUDO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000344154. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2009 r., sygn. akt XI GU 1375/20, XI GUp 1039/20. [BMSiG-22985/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1375/20 (nowa sygn. akt XI GUp 1039/20), ogłosił upadłość dłużnika BUDO-PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000344154) przy ul. Mokotowskiej 4/6/214. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Sąd wyznacza zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka spółkę GRENDA - RESTUKTURYZACJA Sp. z o.o. (KRS 0000703410). Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 1039/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23941
 • Dodano: 2021-04-14 15:44:25
 • Administrator

HORIZON MEDICAL CENTER Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23951. HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000028774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XVIII GU 734/20, XVIII GUp 31/21. [BMSiG-22859/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 19 marca 2021 roku (sygn. akt XVIII GU 734/20) ogłosił upadłość spółki Horizon Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa), numer KRS 0000028774 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 31/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Makuć (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3. ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. (UE) L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Kancelaria Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przasnyska 7 lok 143, 01-756 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 31/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, podając sygn. akt XVIII GUp 31/21. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23951
 • Dodano: 2021-04-14 15:54:32
 • Administrator

HORIZON MEDICAL CENTER Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23951. HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000028774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XVIII GU 734/20, XVIII GUp 31/21. [BMSiG-22859/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 19 marca 2021 roku (sygn. akt XVIII GU 734/20) ogłosił upadłość spółki Horizon Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa), numer KRS 0000028774 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 31/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Makuć (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3. ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. (UE) L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Kancelaria Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przasnyska 7 lok 143, 01-756 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 31/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, podając sygn. akt XVIII GUp 31/21. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23951
 • Dodano: 2021-04-14 15:54:41
 • Administrator

Rabicki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 24006. Rabicki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 349/18. [BMSiG-22976/2021] Sędzia Komisarz SSR Jerzy Młynarski w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Rabickiego, zam.: Polańczyk, numer PESEL 52103104994, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 349/18, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., zatwierdzono układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 18 marca 2021 r., o następującej treści: Dla wierzyciela: Idea Bank S.A., KRS 0000026052: 1. Jednorazowa spłata kwoty 26.161,13 zł dokonana przez Syndyka ze środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości, zgromadzonych na rachunku bankowym, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2. Spłata w równych ratach miesięcznych łącznie kwoty 53.059,19 zł, każda rata w kwocie 736,93 zł przez okres 72 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Termin płatności każdej raty przypadał będzie na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego trwania układu, 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności, w tym należności głównych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, przekraczającej łącznie kwoty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 propozycji układowych, 4. Zabezpieczenie wykonania układu poprzez ustanowienie zakazu zbycia, przez czas trwania układu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku wielorodzinnym przy Osiedlu Panorama 5, w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, które wchodzi w skład masy upadłości Dłużnika. Dokonanie wpisu w formie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej numer KS1E/00027001/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. Wykonanie układu powierza się Dłużnikowi, z zastrzeżeniem pkt 1 Dla Wierzyciela: Bank Gospodarstwa Krajowego, NIP 5250012372: 1. Jednorazowa spłata kwoty 931,29 zł dokonana przez Syndyka ze środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości, zgromadzonych na rachunku bankowym, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2. Spłata w równych ratach miesięcznych łącznie kwoty 1.888,82 zł, każda rata w kwocie 26,24 zł przez okres 72 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Termin płatności każdej raty przypadał będzie na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego trwania układu, 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności, w tym należności głównych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, przekraczającej łącznie kwoty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 propozycji układowych, 4. Zabezpieczenie wykonania układu poprzez ustanowienie zakazu zbycia, przez czas trwania układu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku wielorodzinnym przy Osiedlu Panorama 5, w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, które wchodzi w skład masy upadłości Dłużnika. Dokonanie wpisu w formie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej numer KS1E/00027001/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. Wykonanie układu powierza się Dłużnikowi, z zastrzeżeniem pkt 1. Dla Wierzyciela: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Zespół Windykacji Procesowej Biuro w Gdyni, KRS 0000026438: 1. Jednorazowa spłata kwoty 3.579,07 zł dokonana przez Syndyka ze środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości, zgromadzonych na rachunku bankowym, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2. Spłata w równych ratach miesięcznych łącznie kwoty 7.258,95 zł, każda rata w kwocie 100,82 zł przez okres 72 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w któ rym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Termin płatności każdej raty przypadał będzie na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego trwania układu, 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności, w tym należności głównych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, przekraczającej łącznie kwoty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 propozycji układowych, 4. Zabezpieczenie wykonania układu poprzez ustanowienie zakazu zbycia, przez czas trwania układu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku wielorodzinnym przy Osiedlu Panorama 5, w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, które wchodzi w skład masy upadłości Dłużnika. Dokonanie wpisu w formie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej numer KS1E/00027001/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. Wykonanie układu powierza się Dłużnikowi, z zastrzeżeniem pkt 1. Dla Wierzyciela: NEST BANK S.A., KRS 0000030330: 1. Jednorazowa spłata kwoty 15.645,83 zł dokonana przez Syndyka ze środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości, zgromadzonych na rachunku bankowym, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2. Spłata w równych ratach miesięcznych łącznie kwoty 31.732,39 zł, każda rata w kwocie 440,73 zł przez okres 72 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Termin płatności każdej raty przypadał będzie na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego trwania układu, 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności, w tym należności głównych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, przekraczającej łącznie kwoty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 propozycji układowych, 4. Zabezpieczenie wykonania układu poprzez ustanowienie zakazu zbycia, przez czas trwania układu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku wielorodzinnym przy Osiedlu Panorama 5, w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, które wchodzi w skład masy upadłości Dłużnika. Dokonanie wpisu w formie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej numer KS1E/00027001/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. Wykonanie układu powierza się Dłużnikowi, z zastrzeżeniem pkt 1. Dla Wierzyciela: Inicjatywa MIKRO Sp. z o.o., KRS 0000101459: 1. Jednorazowa spłata kwoty 794,30 zł dokonana przez Syndyka ze środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości, zgromadzonych na rachunku bankowym, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2. Spłata w równych ratach miesięcznych łącznie kwoty 1.610,98 zł, każda rata w kwocie 22,37 zł przez okres 72 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Termin płatności każdej raty przypadał będzie na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego trwania układu, 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności, w tym należności głównych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, przekraczającej łącznie kwoty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 propozycji układowych, 4. Zabezpieczenie wykonania układu poprzez ustanowienie zakazu zbycia, przez czas trwania układu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku wielorodzinnym przy Osiedlu Panorama 5, w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, które wchodzi w skład masy upadłości Dłużnika. Dokonanie wpisu w formie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej numer KS1E/00027001/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. Wykonanie układu powierza się Dłużnikowi, z zastrzeżeniem pkt 1. Dla Wierzyciela: EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, RFI 1011: 1. Jednorazowa spłata kwoty 2.457,40 zł dokonana przez Syndyka ze środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości, zgromadzonych na rachunku bankowym, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2. Spłata w równych ratach miesięcznych łącznie kwoty 4.984,02 zł, każda rata w kwocie 69,22 zł przez okres 72 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Termin płatności każdej raty przypadał będzie na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego trwania układu, 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności, w tym należności głównych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, przekraczającej łącznie kwoty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 propozycji układowych, 4. Zabezpieczenie wykonania układu poprzez ustanowienie zakazu zbycia, przez czas trwania układu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku wielorodzinnym przy Osiedlu Panorama 5, w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, które wchodzi w skład masy upadłości Dłużnika. Dokonanie wpisu w formie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej numer KS1E/00027001/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. Wykonanie układu powierza się Dłużnikowi, z zastrzeżeniem pkt 1. Dla Wierzyciela: Alior Bank S.A., KRS 0000305178: 1. Jednorazowa spłata kwoty 21.430,98 zł dokonana przez Syndyka ze środków finansowych wchodzących w skład masy upadłości, zgromadzonych na rachunku bankowym, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2. Spłata w równych ratach miesięcznych łącznie kwoty 43 465,65 zł, każda rata w kwocie 603,69 zł przez okres 72 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się układu. Termin płatności każdej raty przypadał będzie na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego trwania układu, 3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności, w tym należności głównych, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, przekraczającej łącznie kwoty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 propozycji układowych, 4. Zabezpieczenie wykonania układu poprzez ustanowienie zakazu zbycia, przez czas trwania układu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku wielorodzinnym przy Osiedlu Panorama 5, w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, które wchodzi w skład masy upadłości Dłużnika. Dokonanie wpisu w formie ostrzeżenia w Księdze Wieczystej numer KS1E/00027001/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. Wykonanie układu powierza się Dłużnikowi, z zastrzeżeniem pkt 1. Zgodnie z art. 224 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe, jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24006
 • Dodano: 2021-04-14 15:59:35
 • Administrator

Ekomelbud S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24082. „EKOMELBUD” SPÓŁKA AKCYJNA W MRĄGOWIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Mrągowie. KRS 0000129445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2002 r., sygn. akt V GUp 4/13. [BMSiG-22900/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego EKOMELBUD SA w Mrągowie (sygn. akt V GUp 4/13). Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24082
 • Dodano: 2021-04-14 16:07:02
 • Administrator

Kendzierska Bernarda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24083. Kendzierska Bernarda. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 296/19. [BMSiG-22981/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 18 stycznia 2021 r. o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty zobowiązań upadłej Bernardy Kendzierskiej (numer PESEL 67122801706) zamieszkałej w Owczarach, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe, sygn. akt VIII GUp 296/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24083
 • Dodano: 2021-04-14 16:07:41
 • Administrator

Ewertowski Czesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24086. Ewertowski Czesław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/19. [BMSiG-22743/2021] Sędzia Komisarz masy upadłości Czesława Ewertowskiego, PESEL 53041300055, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 87/19, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Czesława Ewertowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53041300055: Czesław Ewertowski przeznaczy na zaspokojenie zobowiązania wierzyciela uznanego na liście wierzytelności, a niewykonanego w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a. Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych); b. Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych) - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia po upływie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy; II. obciążył upadłego Czesława Ewertowskiego tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania; III. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Czesława Ewertowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53041300055, wobec wierzycieli wymienionych w pkt I (pierwszym) podpunkt a postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 6 listopada 2019 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24086
 • Dodano: 2021-04-14 16:08:43
 • Administrator

Dąbrowska Iwona

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24087. Dąbrowska Iwona. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 356/20 „of”. [BMSiG-22925/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Iwony Dąbrowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 356/20 „of”) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości, tj. operat szacunkowy z dnia 26 stycznia 2021 r. dotyczący nieruchomości gruntowej o pow. 0,0651 ha zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Bychawie, ul. Zadębie 3A (działka oznaczona nr ewid. 241) dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę KW nr LU1I/00056667/8, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Pijanowskiego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24087
 • Dodano: 2021-04-14 16:09:28
 • Administrator

Dudek Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24088. Dudek Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 353/20. [BMSiG-22795/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 marca 2021 roku, w sprawie upadłościowej Danuty Dudek (nr PESEL 57060205382), zamieszkałej w Jastrowiu, Sąd postanowił: 1. stwierdzić, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa; 2. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Danuty Dudek: 1) upadła przeznaczy na zaspokojenie wierzycieli kwotę 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie przez okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy, w tym zapłaci: a) w miesiącach spłaty od pierwszego do dziesiątego - 400 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu; b) w miesiącach spłaty od jedenastego do sześćdziesiątego: - 70 zł na rzecz Profi Credit Polska S.A. w Bielsku- -Białej, - 129,20 zł na rzecz Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, - 18,40 zł na rzecz Eques Creditum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Gdańsku, - 121,60 zł na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni, - 60,80 zł na rzecz Provident Polska S.A. w Warszawie; 2) kwoty wskazane w punkcie 2.1. postanowienia upadła jest obowiązana uiszczać na rzecz wierzycieli do piętnastego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się postanowienia; 3. określić, że po wykonaniu przez Danutę Dudek planu spłaty zobowiązania upadłej wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, nie licząc zobowiązań niepodlegających umorzeniu w myśl przepisów ustawy. Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie tygodniowym - osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem - termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24088
 • Dodano: 2021-04-14 16:10:51
 • Administrator

Falba Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24089. Falba Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 60/20. [BMSiG-22923/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 2 kwietnia 2021 r. (sygn. akt. V GUp „of” 60/20): I. umorzył wszystkie zobowiązania Anny Falby powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli; II. obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Olsztynie tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24089
 • Dodano: 2021-04-14 16:11:43
 • Administrator

Frankowski Marcin

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24091. Frankowski Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 392/20. [BMSiG-23038/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Frankowskiego, sygn. akt V GUp 392/20, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie: - nieruchomości lokalowej położonej we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 45/11, o powierzchni użytkowej 32,09 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr WR1K/00189198/2; w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24091
 • Dodano: 2021-04-14 16:12:31
 • Administrator

Frańczak Danuta Elżbieta wspólnik Agencja Celna Lex - Danuta Frańczak i spółka SP. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24092. Frańczak Danuta Elżbieta i Frańczak Mariusz Stanisław wspólnicy spółki pod nazwą „Agencja Celna LEXDanuta Frańczak i spółka” Spółka jawna w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/20. [BMSiG-22932/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3 bryła „C”, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Elżbiety Frańczak i Mariusza Stanisława Frańczaka wspólników w „Agencja Celna LEX - Danuta Frańczak i spółka” Sp.j. w Olsztynie (sygn. akt V GUp 64/20), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej znajdującej przy ul. Mroza 5/8 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW OL1O/00084491/3, nieruchomości garażowej znajdującej się przy ul. Piotrowskiego 7/5 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00084054/8, udziału o wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej znajdującej się przy ul. Mrongowiusza 3/2 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00101551/8, udziału o wielkości 28/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Mrongowiusza 3 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00060002/5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sądu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24092
 • Dodano: 2021-04-14 16:13:28
 • Administrator

Frańczak Mariusz Stanisław wspólnik Agencja Celna LEX - Danuta Frańczak i spółka Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24092. Frańczak Danuta Elżbieta i Frańczak Mariusz Stanisław wspólnicy spółki pod nazwą „Agencja Celna LEXDanuta Frańczak i spółka” Spółka jawna w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/20. [BMSiG-22932/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3 bryła „C”, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Elżbiety Frańczak i Mariusza Stanisława Frańczaka wspólników w „Agencja Celna LEX - Danuta Frańczak i spółka” Sp.j. w Olsztynie (sygn. akt V GUp 64/20), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej znajdującej przy ul. Mroza 5/8 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW OL1O/00084491/3, nieruchomości garażowej znajdującej się przy ul. Piotrowskiego 7/5 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00084054/8, udziału o wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej znajdującej się przy ul. Mrongowiusza 3/2 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00101551/8, udziału o wielkości 28/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Mrongowiusza 3 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00060002/5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sądu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24092
 • Dodano: 2021-04-14 16:13:41
 • Administrator

Frydecka-Małocha Dominika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-10-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58391. Fryderycka-Małocha Dominika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1555/20. [BMSiG-59615/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2020 roku, sygn. akt XIX GU 1555/20, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, Dominiki Fryderyckiej-Małochy, zamieszkałej w Warszawie, nr PESEL 78091702060. Wyznaczono na syndyka Macieja Geromina (ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele Upadłego powinni zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, 00-513 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, który uchybi terminowi do zgłoszenia wierzytelności powinien uiścić koszty na rachunek: 42 1050 1445 1000 0097 2928 7954 prowadzony na rzecz Syndyka, wskazując imię i nazwisko Upadłego. Na zasadzie art. 491(11a) p.u. Syndyk zawiadamia, że nieruchomości oraz składniki masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną zbyte przez Syndyka z wolnej ręki w procedurze przetargu prowadzonego przez notariusza w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Syndyka o przetargu na co najmniej 3 portalach aukcyjnych (regulamin przetargu zostanie zamieszczony na stronie www.sgdr.pl) za cenę wywoławczą, odpowiadającą wartości likwidacyjnej, wynikającej z oszacowania ustaloną przez biegłego sądowego (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego) albo przez Syndyka lub biegłego sądowe (pozostałe składniki). Na powyższą czynność przysługuje skarga na podstawie art. 491(12a) p.u., o treści którego Syndyk poucza wierzycieli. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 211/2020 (6101) z dnia 28 października 2020 r. → Pozycja 58391
 • Dodano: 2021-04-14 17:52:45
 • Administrator

Frydecka-Małocha Dominika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24093. Frydecka-Małocha Dominika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1444/20. [BMSiG-22748/2021] Syndyk zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Dominiki Frydeckiej-Małochy, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, PESEL 78091702060 (sygn. akt XIX GUp 1444/20), w dniu 23 lutego 2021 roku został sporządzony operat szacunkowy dotyczący określenia wartości prawa własności do nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek o nr ew. 1908 i 1909, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Słonecznej. Wartość rynkowa prawa własności działki gruntu: 89 593 zł. Operat szacunkowy można przeglądać w siedzibie Kancelarii Syndyka Macieja Geromina, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do wyznaczonego Sędziego w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24093
 • Dodano: 2021-04-14 17:53:00
 • Administrator

Gadowski Paweł

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-11-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 66929. Gadowski Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 457/20, V GUp 335/20. [BMSiG-67770/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 października 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Pawła Gadowskiego, PESELl nr 840629123316, NIP 6572504584, zamieszkałego: Zajączkowice 49, 27-425 Waśniów; określił, że upadły Paweł Gadowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości Pawła Dębniaka w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Bankowa 8/1, 27-200 Starachowice; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 335/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 233/2020 (6123) z dnia 30 listopada 2020 r. → Pozycja 66929
 • Dodano: 2021-04-14 17:55:23
 • Administrator

Gadowski Paweł

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24094. Gadowski Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 335/20. [BMSiG-22738/2021] Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Gadowskiego, PESEL 84062912316, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 335/20, został ukończony i złożony opis i oszacowanie majątku upadłego w postaci nieruchomości zabudowanej Zajączkowice 49, gm. Waśniów, objętej Księgą Wieczystą nr KI1O/00017844/0, o pow. 2,65 ha. Złożony do akt operat szacunkowy udziałów w nieruchomościach został udostępniony do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów, przy ul. Warszawskiej 44. Na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości po podaniu sygn. akt V GUp 335/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24094
 • Dodano: 2021-04-14 17:55:40
 • Administrator

Grudziński Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Działając jako syndyk masy upadłości Pawła Grudzińskiego, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 2 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt VIII GU 202/20, informuje, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r., o sygn. akt VIII GUp 188/20, postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego biorą udział następujący wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, z następującymi kwotami: 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 22.074 zł, 2. PKO BP S.A. - 14.079,10 zł, 3. HOIST I NSFIZ - 34.144,43 zł, 4. Bank Millennium S.A. - 28.742,85 zł, II. ustalić, iż upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, III. dokonać podziału funduszy masy upadłości na następujących wierzycieli, w następujących kwotach: 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 297,97 zł, 2. PKO BP S.A. - 189,95 zł, 3. HOIST I NSFIZ - 460,90 zł, 4. Bank Millennium S.A. - 387,92 zł, - zobowiązując syndyka masy upadłości do wypłacenia powyższych kwot w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się postanowienia, IV. ustalić, że upadły w ramach planu spłaty wierzycieli jest zobowiązany spłacić w 33 ratach wierzytelności na łączną kwotę 600 zł miesięcznie, na rzecz: 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 134 zł, 2. PKO BP S.A. - 85 zł, 3. HOIST I NSFIZ - 207 zł, 4. Bank Millennium S.A. - 174 zł, - płatne do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia, V. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pozostała część niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24096
 • Dodano: 2021-04-14 17:57:10
 • Administrator

METRO Przedsiebiorstwo Handlowe Jadwiga Jarosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 24098. Jarosz Jadwiga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „METRO” Przedsiębiorstwo Handlowe Jadwiga Jarosz w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 61/18. [BMSiG-22814/2021] Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Jadwigi Jarosz w przedmiocie określenia warunków przetargu, postanawia: na mocy art. 320 pkt 1 Prawa upadłościowego zatwierdzić warunki przetargu złożone przez syndyka w dniu 15 marca 2021 roku na nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego upadłej. Wyznaczono termin na składanie ofert i wpłacenie wadium do dnia 20 maja 2021 roku. Posiedzenie jawne obejmujące otwarcie ofert i aukcje wyznaczono na dzień 24 maja 2021 roku, godz. 1000, sala XI. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24098
 • Dodano: 2021-04-14 17:58:27
 • Administrator

Jaśkiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 24099. Jaśkiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 349/19 of. [BMSiG-23051/2021] Syndyk Masy Upadłości Mariusza Jaśkiewicza (Jaśkiewicz), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w 1/2 cześci we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starej Wsi, stanowiącej działkę nr 32/2 (obręb Stara Wieś, nr jedn. rej. G. 73, gmina Przedbórz, powiat radomszczański, województwo łódzkie), o powierzchni 0,29 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą PT1R/00052561/6. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) oraz złożenie pisemnej oferty zakupu udziału w nieruchomości. Wpłaty kaucji gwarancyjnej oraz złożenia oferty zakupu należy dokonać w Kancelarii Syndyka Leszka Nowaczyka przy ul. Bardzkiej 30 lok. 108, 50-517 Wrocław, do dnia 6 maja 2021 r., do godziny 1500. Oferta winna być umieszczona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Sprzedaż udziału w nieruchomości” i spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 7 maja 2021 r., o godzinie 1500. W wypadku złożenia ofert porównywalnych, syndyk zarządzi przeprowadzenie ustnej aukcji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn, a także zamknięcia sprzedaży bez dokonania wyboru oferty. Regulamin i operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Karolinę Kwartę z dnia 20 sierpnia 2020 roku, jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka Leszka Nowaczyka przy ul. Bardzkiej 30 lok. 108, 50-517 Wrocław, w dniach roboczych, w godz. 1100-1600, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt VIII GUp 349/19 of, w czytelni Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, 53-630 Wrocław. Informację o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu 663088954. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24099
 • Dodano: 2021-04-14 17:59:06
 • Administrator

Kroszczyński Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-07-31. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 37992. Kroszczyński Marcin. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 89/20 „of”, VII GUp 93/20 „of”. [BMSiG-38218/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 89/20 „of” z dnia 8 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Marcina Kroszczyńskiego, PESEL 82111005417, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Zdzisławowi Pawłowskiemu na adres: Borkowice 16A, 76-038 Dobrzyca - w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.). Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnatura VII GUp 93/20 „of”. Pouczenie: „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37992
 • Dodano: 2021-04-14 18:34:05
 • Administrator

Kroszczyński Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24103. Kroszczyński Marcin. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 93/20 „of”. [BMSiG-22934/2021] Postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r., sygn. akt VII GUp 93/20 „of”, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, umorzył, powstałe do dnia ogłoszenia upadłości, t.j. do 8 czerwca 2020 r. zobowiązania upadłego Marcina Kroszczyńskiego (numer PESEL 82111005417), bez ustalania planu spłaty wierzycieli z wyłączeniem wierzytelności określonych w art. 491²¹ ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego Sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Sąd zobowiązał upadłego do składania sądowi przez okres pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań corocznie, do końca kwietnia, sprawozdania z sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykaże osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe wraz kopią złożonego rocznego zeznania podatkowego. Na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24103
 • Dodano: 2021-04-14 18:34:23
 • Administrator

Kwiatkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 24104. Kwiatkowska Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-22801/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., V Wydział Gospodarczy w dniu 4.11.2020 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 24/19, ogłasza o sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr I o powierzchni użytkowej 66,16 m2 w budynku wielorodzinnym położonym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Perłowej 13, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą o nr GWIG/00096853/7, oraz miejsca postojowego nr 15 w garażu podziemnym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Perłowej 13, wchodzących w skład masy upadłości dłużniczki Moniki Kwiatkowskiej za cenę wywoławczą 307.500.00 zł w sposób określony w regulaminie przetargu pisemnego, nieograniczonego. Termin przetargu ustala się na dzień 11.06.2021 r., godz. 830, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52. blok 15, sala nr 3. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.750.00 zł (trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank S.A. o numerze 93 1090 1623 0000 0001 4209 1012 z dopiskiem: „Wadium - I Przetarg Monika Kwiatkowska, sygn. V GUp 24/19”, najpóźniej do dnia 10.06.2021 - decyduje data wpływu środków na ww. rachunek. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24104
 • Dodano: 2021-04-14 18:35:29
 • Administrator

Łabuć-Kalinowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24105. Łabuć-Kalinowska Marzena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 147/18. [BMSiG-22974/2021] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym, Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Łabuć-Kalinowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt V GUp „of” 147/18), syndyk złożył do akt sprawy aktualizację opisu i oszacowania nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24105
 • Dodano: 2021-04-14 18:36:31
 • Administrator

Łuczak Teresa

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24106. Łuczak Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/21 „of”. [BMSiG-22746/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Teresy Łuczak, PESEL 46071104388, sygn. akt V GUp 48/21 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 23.03.2021 roku opis i oszacowanie majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24106
 • Dodano: 2021-04-14 18:37:15
 • Administrator

Łuczków Edward w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24107. Łuczków Edward. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 943/20. [BMSiG-22754/2021] Syndyk zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Edwarda Łuczkowa, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, PESEL 63010511876 (sygn. akt XIX GUp 943/20) w dniu 25 lutego 2021 roku został sporządzony operat szacunkowy dotyczący określenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 0004 Kalników w Gminie Stubno w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim, oznaczonych jako działki nr 2519, 2639, 3072, 3327, 3328, 2303/2, 2601, 2606, 2625, 3367, 2304/2 - KW PR1P/00031348/7 oraz nr 3066/4 i 3066/5 - KW PR1P/00093829/5. Wartość rynkowa: 247 012 zł (bez uwzględnienia prawa dożywocia) oraz 139 404 zł (z uwzględnieniem prawa dożywocia), wartość nierynkowa dla wymuszonej sprzedaży: 85 259 zł (bez uwzględnienia prawa dożywocia) oraz 104 553 zł (z uwzględnieniem prawa dożywocia). Operat szacunkowy można przeglądać w siedzibie Kancelarii Syndyka Macieja Geromina, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do wyznaczonego sędziego w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24107
 • Dodano: 2021-04-14 18:38:54
 • Administrator

Łuczków Lidia

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 8247. Łuczków Lidia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1170/19, XI GUp 498/20. [BMSiG-6845/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1170/19 (nowa sygn. XI GUp 498/20) ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej - Lidii Łuczków (PESEL 73071903488), zamieszkałego pod adresem: ul. Półwiejska 13/8, Poznań. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego Komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jarosława Kręckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1064. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 498/20. Sędzia Sądu Rejonowego Adam Januszewski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 23/2021 (6168) z dnia 04 lutego 2021 r. → Pozycja 8247
 • Dodano: 2021-04-14 18:39:49
 • Administrator

Łuczków Lidia

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-29. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 6745. Łuczków Lidia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1170/19, XI GUp 498/20. [BMSiG-5419/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1170/19 (nowa sygn. XI GUp 498/20), ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Lidii Łuczków (PESEL 73071903488), zamieszkałego pod adresem: ul. Półwiejska 13/8, Poznań. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego Komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Jarosława Kręckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1064. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 498/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 19/2021 (6164) z dnia 29 stycznia 2021 r. → Pozycja 6745
 • Dodano: 2021-04-14 18:40:21
 • Administrator

Mariusz Puchacz MP-TRANS w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 24108. Puchacz Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Puchacz MP-TRANS w Stawie Noakowskim-Kolonii. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 50/17. [BMSiG-23002/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mariusza Puchacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Puchacz MP-Trans w Stawie Noakowskim-Kolonii (sygn. akt IX GUp 50/17) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż praw do: I. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 103, o powierzchni 0,42 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych), tj. cena oszacowania; II. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 123, o powierzchni 0,49 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 990 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. cena oszacowania; III. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 213, o powierzchni 0,11 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 2.100 zł (dwa tysiące sto złotych), tj. cena oszacowania; IV. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 217, o powierzchni 0,10 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 1.600 zł (tysiąc sześćset złotych), tj. cena oszacowania; V. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 235, o powierzchni 0,13 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), tj. cena oszacowania; VI. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 751, o powierzchni 0,16 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 2.600 zł (dwa tysiące sześćset złotych), tj. cena oszacowania; VII. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 753, o powierzchni 0,11 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych); VIII. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 762, o powierzchni 0,24 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 3.800 zł (trzy tysiące osiemset złotych), tj. cena oszacowania; IX. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewidencyjny 583, o powierzchni 0,32 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00079710/0 - za cenę nie niższą niż 61.000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); z zaznaczeniem, iż: 1. sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego; 2. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza; 3. do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski, chyba, że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r., Nr 54., poz. 245 ze zm.); 4. pisemna oferta powinna zawierać: a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego, d) adres do korespondencji, e) oferowane ceny na poszczególne nieruchomości, które nie mogą być niższe aniżeli ceny wywoławcze, f) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów), uchwałę odpowiednich organów - o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych - że osoba lub osoby podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę, g) dowód wpłaty wadium w oryginale w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości, h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka, sędziego komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych, i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu, j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce - o ile jest wymagana, l) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego; 5. wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem komputerowym w języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę; 6. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną nieruchomość; 7. oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane; 8. oferty na poszczególne nieruchomości należy kierować, w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Mariusza Puchacza - MP Trans z s. w Staw Noakowski-Kolonia (sygn. akt IX GUp 50/17) - nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. K. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w terminie do dnia 24 maja 2021 r., godz. 1800 (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze Sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych); 9. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na poszczególne nieruchomości w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Mariusza Puchacza - MP- Trans prowadzonym w mBank 91 1140 1094 0000 5047 0300 1001, w terminie do dnia 24 maja 2021 r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy); 10. wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia; 11. wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia; 12. wadium przepada na rzecz Masy Upadłości Mariusza Puchacza MP-Trans z s. w Staw Noakowski-Kolonia, w przypadku: a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia kopert, b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta, od podpisania umowy sprzedaży, c) niestawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie; 13. od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki; 14. wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk; Sędzia Komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty. Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, co podlega obwieszczeniu; 15. syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza; 16. rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lubli nie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w dniu 28 maja 2021 r., godz. 1000, sala XXIV; 17. niezwłocznie po otwarciu ofert syndyk może podjąć dalszy przetarg ustny; osoby przybyłe w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu; 18. złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu; przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki; 19. notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w terminie ustalonym w postanowieniu o zatwierdzeniu wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza; 20. wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu; 21. wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy przenoszącej własność; 22. na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem przedmiotu przetargu; 23. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego; 24. z operatem szacunkowym nieruchomości upadłego można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości Mariusza Puchacza MP-Trans z s. w Staw Noakowski- -Kolonia, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, codziennie w dni robocze w godz. 900-1400 (tel. + 48 723 34 45 56) lub w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w aktach sprawy pod sygn. akt IX GUp 50/17. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24108
 • Dodano: 2021-04-14 18:42:05
 • Administrator
Poz. 24109. Mędrala Karina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery Łapy” Karina Mędrala w Cieszynie. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 153/18. [BMSiG-22839/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydziale Gospodarczym, Referat upadłości w Bielsku-Białej przy Bogusławskiego 24 sala nr 56, w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 900, odbędzie się rozprawa w sprawie postępowania upadłościowego Kariny Mędrali prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery Łapy” Karina Mędrala (NIP 5481523871) w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie zobowiązań upadłej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24109
 • Dodano: 2021-04-14 18:42:51
 • Administrator

MISTRAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-04-14. Inne
Poz. 24110. MISTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rzeszowie. KRS 0000113619. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2002 r., sygn. akt V GUp 163/18. [BMSiG-22916/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Mistral sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w upadłości, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 163/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24110
 • Dodano: 2021-04-14 18:43:31
 • Administrator

Nowacki Mirosław

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24111. Nowacki Mirosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/21 „of”. [BMSiG-22744/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Mirosława Nowackiego, PESEL 77060712873, sygn. akt V GUp 47/21 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 22.03.2021 roku opis i oszacowanie majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56A, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24111
 • Dodano: 2021-04-14 18:44:06
 • Administrator

Nowak Aleksander Łucjan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24112. Nowak Aleksander Łucjan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 28/17. [BMSiG-22928/2021] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym, Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Aleksander Łucjan Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt V GUp „of” 28/17), syndyk złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłego wchodzącej w skład masy upadłości, tj. udziału 2/3 w prawach do nieruchomości położonej w Wydyminach przy ulicy Grunwaldzkiej 45, składającej się z działki nr 681/57, o powierzchni gruntu 480 m2 , oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 6.06.2096 r. zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o powierzchni użytkowej 664,67 m2 , plus piwnica o powierzchni 67,73 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Stan prawny nieruchomości reguluje Księga Wieczysta nr OL1G/00025938/0. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24112
 • Dodano: 2021-04-14 18:45:00
 • Administrator

Ostaszewska Zofia

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24113. Ostaszewska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1442/20. [BMSiG-22750/2021] Syndyk zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zofii Ostaszewskiej, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, PESEL 75071807281 (sygn. akt XIX GUp 1442/20), w dniu 22 marca 2021 roku został sporządzony operat szacunkowy dotyczący określenia wartości prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 171/10, położonej w Jagodnem Wielkim, gminie Miłki, powiecie giżyckim, województwie warmińsko-mazurskim. Wartość rynkowa nieruchomości niezabudowanej: 197 000 zł, wartość dla wymuszonej sprzedaży 1/4 udziału w nieruchomości niezabudowanej: 42 000 zł. Operat szacunkowy można przeglądać w siedzibie Kancelarii Syndyka Macieja Geromina, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do wyznaczonego sędziego w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24113
 • Dodano: 2021-04-14 18:45:31
 • Administrator

Parulska Krystyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Inne
Poz. 24114. Parulska Krystyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 362/20 „of”. [BMSiG-22799/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 24 marca 2021 r., w sprawie postępowania upadłościowego Krystyny Parulskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (IX GUp 362/20 „of”), wydał postanowienie następującej treści: „1. na podstawie art. 4915 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określić, że postępowanie upadłościowe będzie w dalszym ciągu prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe; 2 określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnić sędzia”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24114
 • Dodano: 2021-04-14 18:46:45
 • Administrator

Płatek Marzanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24115. Płatek Marzanna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 353/19. [BMSiG-22739/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 353/19 dot. Marzanny Płatek (PESEL 66051407104), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ustalono w pkt I, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszy masy upadłości wynosi 9.012,99 zł (dziewięć tysięcy dwanaście zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr) w stosunku do wierzyciela Provident Polska S.A., następnie w pkt II ustalono plan spłaty Wierzyciela Upadłej Marzanny Płatek w ten sposób, że upadła do ostatniego dnia miesiąca w 2 (drugim) miesiącu po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia zapłaci jednorazowo, ze środków zgromadzonych w masie upadłości na rzecz wierzyciela Provident Polska S.A. kwotę 2.000 (dwóch tysięcy) zł, i następnie przez okres 20 miesięcy do ostatniego dnia od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia zapłaci na rzecz wierzyciela Provident Polska S.A. kwotę 200 (dwóch tysięcy) zł, ponadto ustalono, że po wykonaniu przez Upadłą Marzannę Płatek zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie I postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 28 października 2019 roku zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24115
 • Dodano: 2021-04-14 18:48:16
 • Administrator
Poz. 24116. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO „EGBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bogatyni. KRS 0000194015. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2004 r., sygn. akt V GUp 19/20. [BMSiG-22844/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. w Bogatyni, sygn. akt V GUp 19/20, informuje, iż w dniu 18 marca 2021 r. Rada Wierzycieli w wyniku głosowania podjęła dwie uchwały. Uchwała nr 7 z dnia 18 marca 2021 r. Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Spółka z o.o. w Bogatyni w sprawie zezwolenia syndykowi na odstąpienie od sprzedaży Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o. w upadłości jako całości Rada Wierzycieli, działając na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 2 Pr. U. uchwala co następuje: § 1 Rada Wierzycieli zezwala syndykowi na odstąpienie od sprzedaży Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. w upadłości jako całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 z dnia 18 marca 2021 r. Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Spółka z o.o. w Bogatyni w sprawie zawarcia umowy ugody z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie § 1 Rada Wierzycieli wyraża zgodę na zawarcie przez syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. umowy ugody z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie na warunkach wskazanych w ugodzie pozasądowej z dnia 5 czerwca 2020 r., a w szczególności przewidującej zapłatę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. kwoty 167.724,89 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 89/100 groszy) tytułem należności głównej oraz kwotę 3.617,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100 groszy) tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt IX GNc 124/20 - kosztów zastępstwa procesowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty Sędziemu komisarzowi przeciwko uchwałom. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24116
 • Dodano: 2021-04-14 18:49:46
 • Administrator

Rosińska Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 24117. Rosińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 365/20 of. [BMSiG-23058/2021] Syndyk masy upadłości Katarzyny Rosińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki: - udział w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej 42,07 m2 , umiejscowionego na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Żwirki i Wigury 10, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z 130/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K/00196018/9) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00272145/5, za cenę nie mniejszą (netto) niż 113.900 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset złotych). Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29 (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 5 maja 2021 r. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Oferowaną nieruchomości można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 713632074, 698934460 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kdp@kdp.net.pl. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 85 1020 5138 0000 9702 0258 5883. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej, czynnym w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 6 maja 2021 r. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24117
 • Dodano: 2021-04-14 18:55:13
 • Administrator

Rosiński Tomasz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 24118. Rosiński Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 366/20 of. [BMSiG-23061/2021] Syndyk masy upadłości Tomasza Rosińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki: - udziału w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni użytkowej 42,07 m2, umiejscowionego na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Żwirki i Wigury 10, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z 130/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (KW WR1K/00196018/9) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00272145/5 - za cenę nie mniejszą (netto) niż 113.900 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset złotych). Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29 (kod pocztowy 53- 201), w terminie do 5 maja 2021 r. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Oferowaną nieruchomości można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 713632074, 698934460 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kdp@kdp.net.pl. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 85 1020 5138 0000 9702 0258 5883. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka, pod adresem wskazanym powyżej, czynnym w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1500. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 6 maja 2021 r. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24118
 • Dodano: 2021-04-14 18:55:47
 • Administrator

Smoliński Kazimierz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka
Poz. 24119. Smoliński Kazimierz. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 125/21 „of”. [BMSiG-22945/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IX GUp 125/21 „of” zmienił syndyka masy upadłości Kazimierza Smolińskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w osobie Leszka Kukawskiego, na syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Mazura, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 160. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24119
 • Dodano: 2021-04-14 18:56:32
 • Administrator

Szaranek Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24120. Szaranek Maria. Sąd Rejonowy w Zielonej Gorze, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 84/19. [BMSiG-22914/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Szaranek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53030113927, zamieszkałej w Nowej Soli przy ul. Dąbrowskiego 1a/9, 67-100 Nowa Sól (sygnatura akt V GUp 84/19), zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej upadłej Marii Szaranek, w skład której wchodzi: 1. prawo własności loklau mieszkalnego nr 9 położonego w Nowej Soli przy ul. Dąbrowskiego 1A w budynku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 331/21, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1N/00056930/3; 2. udział w wysokości 0,0149 w prawie własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 331/21 oraz w częściach wspólnych budynku niesłużących do wyłącznego użytku właściciela lokalu. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, podając sygnaturę akt V GUp 84/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24120
 • Dodano: 2021-04-14 18:57:25
 • Administrator

Świątkowski Sylwester

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24121. Świątkowski Sylwester. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 35/21. [BMSiG-22983/2021] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Świątkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt V GUp „of” 35/21) syndyk złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłego wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi sie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24121
 • Dodano: 2021-04-14 18:58:16
 • Administrator

Wira Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24122. Wira Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 373/19. [BMSiG-23049/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku w postępowaniu upadłościowym Upadłej Beaty Wiry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71060500926), prowadzonym pod sygn. V GUp 373/19, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanowił: I. oddalić wniosek upadłej Beaty Wiry o umorzenie jej niewykonanych zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 8 293,60 zł (ośmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech złotych i sześćdziesięciu groszy) obciążyć upadłą Beatę Wirę; III. ustalić, że upadła Beata Wira spłaci na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w 35 (trzydziestu pięciu) miesięcznych ratach po 230,37 zł (dwieście trzydzieści złotych i trzydzieści siedem groszy) oraz jednej, 36 (trzydziestej szóstej) miesięcznej racie w kwocie 230,65 zł (dwieście trzydzieści złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; IV. ustalić, że wierzycielami upadłej Beaty Wiry są: 1. Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie co do kwoty 5 277,40 zł (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy); 2. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 764,12 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy); V. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Beaty Wiry w ten sposób, że upadła w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w następujących ratach na rzecz: 1. Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie - kwotę 146,59 zł (sto czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie; 2. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 21,23 zł (dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze) miesięcznie; VI. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłą Beatę Wirę zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie IV i V postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 19 listopada 2019 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności, zostaną w pozostałej części umorzone (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r.) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24122
 • Dodano: 2021-04-14 19:01:37
 • Administrator

Witkowska Bogumiła

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24123. Witkowska Bogumiła. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1441/20. [BMSiG-22752/2021] Syndyk zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Bogumiły Witkowskiej, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, PESEL 72062509623 (sygn. akt XIX GUp 1441/20), w dniu 29 marca 2021 roku został sporządzony operat szacunkowy dotyczący określenia wartości prawa własności lokalu mieszkalnego nr 71 w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 37, Dzielnica Żoliborz, Warszawa. Wartość rynkowa: 333 000 zł, wartość dla wymuszonej sprzedaży: 255 000 zł. Operat szacunkowy można przeglądać w siedzibie Kancelarii Syndyka Macieja Geromina, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30, Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do wyznaczonego sędziego w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24123
 • Dodano: 2021-04-14 19:02:23
 • Administrator

Woroch Paulina

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24124. Woroch Paulina Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 187/20. [BMSiG-22996/2021] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Pauliny Anny Woroch, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 187/20) syndyk sporządził opis i oszacowanie udziałów w nieruchomościach gruntowych: działki nr 97/15 oraz działki nr 102/1 - obręb 23 Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.), Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24124
 • Dodano: 2021-04-14 19:03:14
 • Administrator

Zdańska Jowita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2019-08-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 44088. Zdańska Jowita. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 312/19, V GUp 280/19. [BMSiG-44000/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GU 312/19, postanowił ogłosić upadłość dłużniczki Jowity Zdańskiej, nr PESEL 83122512467, zamieszkałej: 28-350 Rożnica 3, określając, że Upadła Jowita Zdańska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Iwony Róziewicz oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 674; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 280/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 165/2019 (5804) z dnia 27 sierpnia 2019 r. → Pozycja 44088
 • Dodano: 2021-04-14 19:04:17
 • Administrator

Zdańska Jowita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 24125. Zdańska Jowita. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 280/19. [BMSiG-22740/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r. w postępowaniu upadłościowym upadłej Jowity Zdańskiej (sygn. akt V GUp 280/19), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 82122512467, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Jowity Zdańskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 2 sierpnia 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegającym umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach, tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24125
 • Dodano: 2021-04-14 19:04:36
 • Administrator

Żarski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 24126. Żarski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 7/21. [BMSiG-22947/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Żarskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 7/21) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 77/29 o pow. 0,0982 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w Jonkowie przy ul. Liliowej, Księga Wieczysta OL1O/00092843/5. Wartość rynkowa udziału 1/2 w nieruchomości została oszacowana operatem z dnia 6.04.2021 r. na kwotę 251.700 zł. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 pr. up.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24126
 • Dodano: 2021-04-14 19:05:53
 • Administrator

MLT GGH Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-02. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24218. MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000841259. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2020 r., sygn. akt XVIII GR 10/21. [BMSiG-22829/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowie niem z dnia 2 marca 2021 roku, sygn. akt (XVIII GR 10/21), z wniosku MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe MLT GGH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, o numerze KRS 0000841259; 2. wyznaczyć jako nadzorcę sądowego JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (nr KRS 0000828888); 3. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się dane kontaktowe do biura nadzorcy sądowego: JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. +48 690 089 009, e-mail: golub@jmrestrukturyzacje.com. Mirosław Mozdżeń Prezes Zarządu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o. Doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 106 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24218
 • Dodano: 2021-04-14 19:12:26
 • Administrator

MLT GGH Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24218. MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000841259. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2020 r., sygn. akt XVIII GR 10/21. [BMSiG-22829/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowie niem z dnia 2 marca 2021 roku, sygn. akt (XVIII GR 10/21), z wniosku MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe MLT GGH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, o numerze KRS 0000841259; 2. wyznaczyć jako nadzorcę sądowego JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (nr KRS 0000828888); 3. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się dane kontaktowe do biura nadzorcy sądowego: JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. +48 690 089 009, e-mail: golub@jmrestrukturyzacje.com. Mirosław Mozdżeń Prezes Zarządu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o. Doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 106 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24218
 • Dodano: 2021-04-14 19:12:40
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Licznerski

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-10. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24219. Licznerski Bartłomiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Licznerski w Losach. [BMSiG-22833/2021] Bartłomiej Licznerski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Licznerski, Losy 5, 14-260 Lubawa, NIP 7441792979, REGON 365918270, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu prowadzone w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086). Funkcję nadzorcy układu pełni ŁWS RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/7, 60-833 Poznań, KRS 0000785666. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 10 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24219
 • Dodano: 2021-04-14 19:15:51
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Licznerski

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24219. Licznerski Bartłomiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Licznerski w Losach. [BMSiG-22833/2021] Bartłomiej Licznerski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Licznerski, Losy 5, 14-260 Lubawa, NIP 7441792979, REGON 365918270, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu prowadzone w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086). Funkcję nadzorcy układu pełni ŁWS RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/7, 60-833 Poznań, KRS 0000785666. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 10 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24219
 • Dodano: 2021-04-14 19:16:00
 • Administrator

Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-19. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24220. Mańczak Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak w Gdyni. [BMSiG-22924/2021] W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak, ul. Żwirowa nr 51, 81 010, Gdynia, NIP 5860015251. Nadzorcą układu jest adw. Jacek Milczarek, nr licencji 903. Dzień układowy określono na dzień 19 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24220
 • Dodano: 2021-04-14 19:20:01
 • Administrator

Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24220. Mańczak Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak w Gdyni. [BMSiG-22924/2021] W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak, ul. Żwirowa nr 51, 81 010, Gdynia, NIP 5860015251. Nadzorcą układu jest adw. Jacek Milczarek, nr licencji 903. Dzień układowy określono na dzień 19 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24220
 • Dodano: 2021-04-14 19:20:13
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EXPERT Sabina Sitarz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-09. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24221. Sitarz Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Expert Sabina Sitarz w Zabrzu. [BMSiG-22826/2021] Sabina Sitarz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPERT SABINA SITARZ w Zabrzu (41-800), przy ul. Wolności 191, lok. 816, 41-800 Zabrze, PESEL 81112900660, NIP 6482448250, REGON 243545180 (dalej jako: „Dłużnik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 ro\ku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926). Dniem układowym jest dzień 9 kwietnia 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24221
 • Dodano: 2021-04-14 19:25:46
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EXPERT Sabina Sitarz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24221. Sitarz Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Expert Sabina Sitarz w Zabrzu. [BMSiG-22826/2021] Sabina Sitarz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPERT SABINA SITARZ w Zabrzu (41-800), przy ul. Wolności 191, lok. 816, 41-800 Zabrze, PESEL 81112900660, NIP 6482448250, REGON 243545180 (dalej jako: „Dłużnik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 ro\ku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926). Dniem układowym jest dzień 9 kwietnia 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24221
 • Dodano: 2021-04-14 19:25:58
 • Administrator

RMB 2 Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-02. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24222. RMB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000707662. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2017 r. [BMSiG-22742/2021] OBWIESZCZENIE RMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Radziwie 7/373 (01-164 Warszawa), o numerze KRS 0000707662, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70 p. IX, 00-697 Warszawa (KRS 0000591282). Dniem układowym jest 2 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24222
 • Dodano: 2021-04-14 19:29:21
 • Administrator

RMB 2 Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24222. RMB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000707662. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2017 r. [BMSiG-22742/2021] OBWIESZCZENIE RMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Radziwie 7/373 (01-164 Warszawa), o numerze KRS 0000707662, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70 p. IX, 00-697 Warszawa (KRS 0000591282). Dniem układowym jest 2 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24222
 • Dodano: 2021-04-14 19:29:31
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Żyłowska Bogumiła

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-08. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24223. Żyłowska Bogumiła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bogumiła Żyłowska w Szczepankowie. [BMSiG-23019/2021] GOSPODARSTWO ROLNE BOGUMIŁA ŻYŁOWSKA z siedzibą w Szczepankowie (18-411), Szczepankowo 40, NIP 7181776988, REGON 451003420, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Spółka Doradcy na Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-310), ul. Śląska 54/5, nr KRS 0000826501, NIP 5862353199, REGON 385461961, w której to Spółce jedynym członkiem Zarządu jest pani Anna Bufnal, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1192. Dzień układowy to 8.04.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24223
 • Dodano: 2021-04-14 19:32:30
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Żyłowska Bogumiła

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24223. Żyłowska Bogumiła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bogumiła Żyłowska w Szczepankowie. [BMSiG-23019/2021] GOSPODARSTWO ROLNE BOGUMIŁA ŻYŁOWSKA z siedzibą w Szczepankowie (18-411), Szczepankowo 40, NIP 7181776988, REGON 451003420, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Spółka Doradcy na Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-310), ul. Śląska 54/5, nr KRS 0000826501, NIP 5862353199, REGON 385461961, w której to Spółce jedynym członkiem Zarządu jest pani Anna Bufnal, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1192. Dzień układowy to 8.04.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24223
 • Dodano: 2021-04-14 19:32:38
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Żyłowski Mirosław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-08. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24224. Żyłowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Mirosław Żyłowski w Szczepankowie. [BMSiG-23013/2021] GOSPODARSTWO ROLNE MIROSŁAW ŻYŁOWSKI z siedzibą w Szczepankowie (18-411), Szczepankowo 40, NIP 7181058454, REGON 450066298, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Spółka Doradcy na Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-310), ul. Śląska 54/5, nr KRS 0000826501, NIP 5862353199, REGON 385461961, w której to Spółce jedynym członkiem Zarządu jest pani Anna Bufnal, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1192. Dzień układowy to 8.04.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24224
 • Dodano: 2021-04-14 19:39:27
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Żyłowski Mirosław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24224. Żyłowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Mirosław Żyłowski w Szczepankowie. [BMSiG-23013/2021] GOSPODARSTWO ROLNE MIROSŁAW ŻYŁOWSKI z siedzibą w Szczepankowie (18-411), Szczepankowo 40, NIP 7181058454, REGON 450066298, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Spółka Doradcy na Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-310), ul. Śląska 54/5, nr KRS 0000826501, NIP 5862353199, REGON 385461961, w której to Spółce jedynym członkiem Zarządu jest pani Anna Bufnal, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1192. Dzień układowy to 8.04.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24224
 • Dodano: 2021-04-14 19:39:35
 • Administrator

Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski Bogusława Januszewska

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 24225. Januszewska Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski” Bogusława Januszewska w Szczuczynie. [BMSiG-22989/2021] OŚWIADCZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI Nadzorca układu w sprawie Bogusławy Januszewskiej prowadzącej działalność pod firmą Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski” z siedzibą w Szczuczynie (19- 230, ul. Łomżyńska 25, (NIP 7191151729, REGON 364982372), zawiadamia, że w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli zostanie przeprowadzone w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 1000 z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, tj. zdalnie. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie w formie ustnej. Odpowiedni adres mailowy, za pośrednictwem którego wierzyciel będzie uczestniczył w zgromadzeniu wierzycieli, należy przesłać na adres e-mail: doradca.restrukturyzacyjny@bufnal.pl. Ponadto, informuje się, że wierzycielom uprawnionym do głosowania listownie zostaną doręczone następujące dokumenty: a) propozycje układowe dłużnika, b) karta do głosowania, c) pouczenie o treści przepisów prawa. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do nadzorcy na adres: Doradcy na Plus Sp. z o.o., ul. 10 Lutego 16 kl. A, 2 piętro, 81-364 Gdynia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24225
 • Dodano: 2021-04-14 19:40:22
 • Administrator

kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 24226. Kuźniewski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 6/18. [BMSiG-22824/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Dariusza Kuźniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt XI GRs 6/18, zawiadamia że w dniu 20 sierpnia 2020 r. zarządca złożył II uzupełniający spis wierzytelności oraz korektę spisu wierzytelności i I uzupełniającego spisu wierzytelności, który można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie, a dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności - sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24226
 • Dodano: 2021-04-14 19:41:04
 • Administrator

GETBACK S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 24227. GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000413997. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 4/18. [BMSiG-22930/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS 0000614840) jako nadzorca wykonania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, nr KRS 0000413997 (sygnatura VIII GRp 4/18), złożył do akt sprawy w dniu 2 kwietnia 2021 r. sprawozdanie za okres od dnia 25 listopada 2020 r. do dnia 24 lutego 2021 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24227
 • Dodano: 2021-04-14 19:41:42
 • Administrator

Jan Gralak GRAJAN Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 24228. Gralak Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan Gralak „Grajan” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w Siernikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 12/19. [BMSiG-22813/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż nadzorca wykonania układu złożył w dniu 10 lutego 2021 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od października 2020 r. do grudnia 2020 r., w sprawie XI GRp 12/19, dot. dłużnika Jana Gralaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jan Gralak „Grajan” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy, NIP 7661007095. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24228
 • Dodano: 2021-04-14 19:42:22
 • Administrator

Przedsiebiorstwo Handlowe POLIMEX Zofia Kusaczuk

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 24229. Kusaczuk Zofia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe POLIMEX Zofia Kusaczuk w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 19/18. [BMSiG-23041/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 19/18, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Zofii Kusaczuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe POLIMEX Zofia Kusaczuk, ul. Waszyngtona 34/20, 15-280 Białystok, sygn. akt VIII GRp 19/18, złożył w dniu 7.04.2021 r. sprawozdanie nr 3, dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24229
 • Dodano: 2021-04-14 19:43:00
 • Administrator

R.S. TRANSPORT Robert Staut

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 24230. Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 3/20. [BMSiG-22948/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania przyspieszonego układowego Roberta Stauta, sygn. akt VII GRp 3/20, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 11 grudnia 2021 r. do 10 marca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24230
 • Dodano: 2021-04-14 19:43:32
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Tomaszewski Damian

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 24231. Tomaszewski Damian prowadzący Gospodarstwo Rolne w Masłowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 33/19. [BMSiG-22806/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu w dniu 9 marca 2021 r. przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego dla Damiana Tomaszewskiego (PESEL 75062406051) prowadzącego gospodarstwo rolne w Masłowie, sygnatura akt XI GRp 33/19 oraz zawiadamia o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu przez Mariusza Małachowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 134). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24231
 • Dodano: 2021-04-14 19:44:15
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LEVEL Wiącek Maciej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 24232. Wiącek Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „LEVEL” Maciej Wiącek w Lubaniu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-22817/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „LEVEL” Maciej Wiącek w Lubaniu, prowadzonym pod sygn. akt V GRp 2/20, zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r., godz. 900, w sali nr 201 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem nowy nadzorca sądowy zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe wraz z kartą do głosowania i dodatkową informacją, że w spisie nie dokonano podziału wierzycieli ze względu na kategorie interesów oraz informację o pisemnej formie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli wraz z pouczeniem o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24232
 • Dodano: 2021-04-14 19:44:52
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOLAR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 24233. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WOLAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000309318. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2008 r., sygn. akt V GRs 3/19. [BMSiG-23059/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WOLAR Spółki z o.o. we Wrocławiu (V GRs 3/19) zarządca w dniu 2 marca 2021 r. złożył uzupełniający spis wierzytelności. Poucza się, że spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19. Uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 zasady sporządzania spisu wierzytelności ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie, dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24233
 • Dodano: 2021-04-14 19:45:23
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wachowiak Emil

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-14. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 24234. Wachowiak Emil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Emil Wachowiak w Nowosadach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 3/20. [BMSiG-22941/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emila Wachowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Emil Wachowiak” zawiadamia, że w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V GRs 3/20 został zatwierdzony spis wierzytelności i uzupełniający spis wierzytelności nr 1 - obwieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 lutego 2021 r., poz. 13136. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24234
 • Dodano: 2021-04-14 19:45:59
 • Administrator

Andrzejuk Piotr

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24281. Andrzejuk Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 150/21 „of”. [BMSiG-23261/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. ogłosił upadłość Piotra Andrzejuka, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Kiwerskiego 3/24, 20-240 Lublin, PESEL 89111206756, NIP 9462543633, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Piotra Andrzejuka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Piotra Andrzejuka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Janusza Podleśnego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 278. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Podchorążych 36, 20-811 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 150/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24281
 • Dodano: 2021-04-15 11:20:42
 • Administrator

Andrzejuk Piotr

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24281. Andrzejuk Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 150/21 „of”. [BMSiG-23261/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. ogłosił upadłość Piotra Andrzejuka, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Kiwerskiego 3/24, 20-240 Lublin, PESEL 89111206756, NIP 9462543633, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Piotra Andrzejuka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Piotra Andrzejuka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Janusza Podleśnego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 278. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Podchorążych 36, 20-811 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 150/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24281
 • Dodano: 2021-04-15 11:20:45
 • Administrator

Bień Hanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-07-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24282. Bień Hanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 456/19, XIV GUp 201/20. [BMSiG-23317/2021] Sygn. akt XIV GU 456/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość Hanny Bień, numer PESEL 44040404581, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 726. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa, oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 201/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24282
 • Dodano: 2021-04-15 11:21:38
 • Administrator

Bień Hanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24282. Bień Hanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 456/19, XIV GUp 201/20. [BMSiG-23317/2021] Sygn. akt XIV GU 456/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość Hanny Bień, numer PESEL 44040404581, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 726. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa, oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 201/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24282
 • Dodano: 2021-04-15 11:21:41
 • Administrator

Blachlińska Ewa

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24283. Blachlińska Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 75/21, V GUp „of” 92/21. [BMSiG-23125/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 75/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ewy Blachlińskiej, PESEL 97010905665, NIP 7432027877, zamieszkałej przy ul. Piłsudskiego 7/37, 11-200 Bartoszyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył pana Marcina Gradowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 187; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: Biuro syndyka, ul. Mikołaja Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 92/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24283
 • Dodano: 2021-04-15 11:22:45
 • Administrator

Blachlińska Ewa

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24283. Blachlińska Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 75/21, V GUp „of” 92/21. [BMSiG-23125/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 75/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ewy Blachlińskiej, PESEL 97010905665, NIP 7432027877, zamieszkałej przy ul. Piłsudskiego 7/37, 11-200 Bartoszyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył pana Marcina Gradowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 187; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: Biuro syndyka, ul. Mikołaja Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 92/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24283
 • Dodano: 2021-04-15 11:22:48
 • Administrator

Bobrzak Marian

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24284. Bobrzak Marian. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of’ 101/21, V GUp „of” 84/21. [BMSiG-23130/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 101/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariana Bobrzaka, zamieszkałego w Gamerkach Wielkich 2 m. 1, 11-042 Jonkowo, PESEL 51050406339, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności na adres: ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego (nr lic. 212); 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 7. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 84/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24284
 • Dodano: 2021-04-15 11:24:02
 • Administrator

Bobrzak Marian

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24284. Bobrzak Marian. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of’ 101/21, V GUp „of” 84/21. [BMSiG-23130/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2.04.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 101/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariana Bobrzaka, zamieszkałego w Gamerkach Wielkich 2 m. 1, 11-042 Jonkowo, PESEL 51050406339, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności na adres: ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego (nr lic. 212); 6. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 7. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 84/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24284
 • Dodano: 2021-04-15 11:24:05
 • Administrator

Burchardt Danuta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24285. Burchardt Danuta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 175/21, XV GUp 161/21. [BMSiG-23293/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 175/21 ogłosił upadłość dłużnika Danuty Burchardt (PESEL 66012211881), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24285
 • Dodano: 2021-04-15 11:24:50
 • Administrator

Burchardt Danuta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24285. Burchardt Danuta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 175/21, XV GUp 161/21. [BMSiG-23293/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 175/21 ogłosił upadłość dłużnika Danuty Burchardt (PESEL 66012211881), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24285
 • Dodano: 2021-04-15 11:24:53
 • Administrator

Burchardt Danuta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24285. Burchardt Danuta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 175/21, XV GUp 161/21. [BMSiG-23293/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 175/21 ogłosił upadłość dłużnika Danuty Burchardt (PESEL 66012211881), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24285
 • Dodano: 2021-04-15 11:24:55
 • Administrator

Bobowska Monika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24286. Bobowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1826/20, XIX GUp 281/21. [BMSiG-23341/2021] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1826/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Moniki Bobowskiej, PESEL 88020602301, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować, w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 281/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 281/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24286
 • Dodano: 2021-04-15 11:25:47
 • Administrator

Bobowska Monika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24286. Bobowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1826/20, XIX GUp 281/21. [BMSiG-23341/2021] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1826/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Moniki Bobowskiej, PESEL 88020602301, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować, w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 281/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 281/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24286
 • Dodano: 2021-04-15 11:25:51
 • Administrator

Borowiak Damian

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24287. Borowiak Damian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 433/21, XI GUp 426/21/DS. [BMSiG-23162/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 433/21 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Borowiaka, PESEL 94062804935, zamieszkałego w Kościanie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 426/21/DS. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 115; ul. Lipowa 26, 64-115 Wilkowice. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24287
 • Dodano: 2021-04-15 11:27:27
 • Administrator

Borowiak Damian

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24287. Borowiak Damian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 433/21, XI GUp 426/21/DS. [BMSiG-23162/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 433/21 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Borowiaka, PESEL 94062804935, zamieszkałego w Kościanie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 426/21/DS. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 115; ul. Lipowa 26, 64-115 Wilkowice. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24287
 • Dodano: 2021-04-15 11:27:30
 • Administrator

Budniok Paweł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24288. Budniok Paweł. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1637/20/5, X GUp 301/21/5. [BMSiG-23350/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16.03.2021 r. pod sygn. akt X GU 1637/20/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Pawła Budnioka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Sobótki 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice, PESEL 82022519454. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 301/21/5. Syndyka wyznaczono w osobie Marcina Ferdyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 220. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Marcin Ferdyn, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24288
 • Dodano: 2021-04-15 11:28:25
 • Administrator

Budniok Paweł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24288. Budniok Paweł. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1637/20/5, X GUp 301/21/5. [BMSiG-23350/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16.03.2021 r. pod sygn. akt X GU 1637/20/5 ogłoszona została upadłość dłużnika Pawła Budnioka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Sobótki 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice, PESEL 82022519454. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 301/21/5. Syndyka wyznaczono w osobie Marcina Ferdyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 220. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Marcin Ferdyn, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24288
 • Dodano: 2021-04-15 11:28:28
 • Administrator

Burnosienko Ewa

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24289. Burnosienko Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/20, V GUp 26/21. [BMSiG-23378/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 130/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Burnosienko, zamieszkałej pod adresem: ul. Łukasza Watzenrodego 12/15, 87-100 Toruń, PESEL 61112908042, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędzi Barbary Stępień-Grabowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr lic. 176) urzędującego pod adresem: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłej Ewy Burnosienko do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 26/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24289
 • Dodano: 2021-04-15 11:29:23
 • Administrator

Burnosienko Ewa

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24289. Burnosienko Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/20, V GUp 26/21. [BMSiG-23378/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 130/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Burnosienko, zamieszkałej pod adresem: ul. Łukasza Watzenrodego 12/15, 87-100 Toruń, PESEL 61112908042, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędzi Barbary Stępień-Grabowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr lic. 176) urzędującego pod adresem: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłej Ewy Burnosienko do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 26/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24289
 • Dodano: 2021-04-15 11:29:26
 • Administrator

Chojnacka Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24290. Chojnacka Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 937/20, XIV GUp 220/21. [BMSiG-23240/2021] Sygn. akt XIV GU 937/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Chojnackiej, PESEL 66091011800, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 220/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Justyny Kucejko-Kowalczyk, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żwirki 8, 90-450 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24290
 • Dodano: 2021-04-15 11:47:55
 • Administrator

Chojnacka Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24290. Chojnacka Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 937/20, XIV GUp 220/21. [BMSiG-23240/2021] Sygn. akt XIV GU 937/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Chojnackiej, PESEL 66091011800, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 220/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Justyny Kucejko-Kowalczyk, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żwirki 8, 90-450 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24290
 • Dodano: 2021-04-15 11:47:59
 • Administrator

Cycyk Hanna Agnieszka

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24291. Cycyk Hanna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 98/21, V GUp „of” 79/21. [BMSiG-23140/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 98/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Hanny Agnieszki Cycyk, zamieszkałej: 10-147 Olsztyn, al. Przyjaciół 43/3, PESEL 83031620805, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na wskazany przez syndyka adres wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 79/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24291
 • Dodano: 2021-04-15 11:49:03
 • Administrator

Cycyk Hanna Agnieszka

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24291. Cycyk Hanna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 98/21, V GUp „of” 79/21. [BMSiG-23140/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 31 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 98/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Hanny Agnieszki Cycyk, zamieszkałej: 10-147 Olsztyn, al. Przyjaciół 43/3, PESEL 83031620805, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na wskazany przez syndyka adres wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 79/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24291
 • Dodano: 2021-04-15 11:49:07
 • Administrator

Czajka Grzegorz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24292. Czajka Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 98/21, V GUp 73/21 of. [BMSiG-23412/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2021 r., sygn. akt V GU 98/21, na skutek wniosku złożonego dnia 2.03.2021 r. ogłosił upadłość Grzegorza Czajki, numer PESEL 81050818858, zamieszkałego: 49-300 Brzeg, ul. Sucharskiego 7/13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandra Wachocka, ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 73/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24292
 • Dodano: 2021-04-15 11:50:02
 • Administrator

Czajka Grzegorz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24292. Czajka Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 98/21, V GUp 73/21 of. [BMSiG-23412/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2021 r., sygn. akt V GU 98/21, na skutek wniosku złożonego dnia 2.03.2021 r. ogłosił upadłość Grzegorza Czajki, numer PESEL 81050818858, zamieszkałego: 49-300 Brzeg, ul. Sucharskiego 7/13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandra Wachocka, ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 73/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24292
 • Dodano: 2021-04-15 11:50:07
 • Administrator

Dobrzycki Mirosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24293. Dobrzycki Mirosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 816/20, XIV GUp 227/21. [BMSiG-23210/2021] Sygn. akt XIV GU 816/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Dobrzyckiego, PESEL 56072900791, NIP 8341021160, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 227/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24293
 • Dodano: 2021-04-15 11:50:52
 • Administrator

Dobrzycki Mirosław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24293. Dobrzycki Mirosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 816/20, XIV GUp 227/21. [BMSiG-23210/2021] Sygn. akt XIV GU 816/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Dobrzyckiego, PESEL 56072900791, NIP 8341021160, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 227/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24293
 • Dodano: 2021-04-15 11:50:55
 • Administrator

Dubiela Jacek

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24294. Dubiela Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 69/21, XIV GUp 159/21. [BMSiG-23270/2021] Sygn. akt XIV GU 69/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Jacka Dubieli, numer PESEL 71060606950, zamieszkałego w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 159/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 726. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Armii Krajowej 20/18, 94-046 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24294
 • Dodano: 2021-04-15 11:51:43
 • Administrator

Dubiela Jacek

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24294. Dubiela Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 69/21, XIV GUp 159/21. [BMSiG-23270/2021] Sygn. akt XIV GU 69/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Jacka Dubieli, numer PESEL 71060606950, zamieszkałego w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 159/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Martę Wrońską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 726. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Armii Krajowej 20/18, 94-046 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24294
 • Dodano: 2021-04-15 11:51:46
 • Administrator

Fałek Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24295. Fałek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 407/20, XIV GUp 226/21. [BMSiG-23220/2021] Sygn. akt XIV GU 407/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Fałek, PESEL 64082600376, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 226/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24295
 • Dodano: 2021-04-15 11:52:36
 • Administrator

Fałek Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24295. Fałek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 407/20, XIV GUp 226/21. [BMSiG-23220/2021] Sygn. akt XIV GU 407/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Fałek, PESEL 64082600376, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 226/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24295
 • Dodano: 2021-04-15 11:52:39
 • Administrator

Firlit Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24297. Firlit Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 131/21/S, VIII GUp 406/21/S. [BMSiG-23084/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 131/21/S, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Firlita (PESEL 48022202596, NIP 6790164703), zamieszkałego w Zabierzowie Bocheńskim nr 638, kod pocztowy 32-007, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 701; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 406/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24297
 • Dodano: 2021-04-15 11:53:45
 • Administrator

Firlit Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24297. Firlit Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 131/21/S, VIII GUp 406/21/S. [BMSiG-23084/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 131/21/S, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Firlita (PESEL 48022202596, NIP 6790164703), zamieszkałego w Zabierzowie Bocheńskim nr 638, kod pocztowy 32-007, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 701; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 406/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24297
 • Dodano: 2021-04-15 11:53:48
 • Administrator

Frączek Aleksandra

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-03-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24298. Frączek Aleksandra. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 89/21 of, V GUp 64/21 of. [BMSiG-23405/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt V GU 89/21 of, ogłosił upadłość Aleksandry Frączek, numer PESEL 91121212063, zamieszkałej: Ligota Wołczyńska 21/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandra Wachocka, ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 64/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24298
 • Dodano: 2021-04-15 11:54:41
 • Administrator

Frączek Aleksandra

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24298. Frączek Aleksandra. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 89/21 of, V GUp 64/21 of. [BMSiG-23405/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt V GU 89/21 of, ogłosił upadłość Aleksandry Frączek, numer PESEL 91121212063, zamieszkałej: Ligota Wołczyńska 21/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandra Wachocka, ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 64/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24298
 • Dodano: 2021-04-15 11:54:44
 • Administrator

Gabor Arkadiusz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24299. Gabor Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 114/21 of, VIII GUp 143/21 of. [BMSiG-23423/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.03.2021 r., o sygn. akt VIII GU 114/21 of, na skutek wniosku złożonego 26.02.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Arkadiusza Gabora, PESEL 70031706536, zamieszkałego w Paździornie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567, adres: ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 143/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24299
 • Dodano: 2021-04-15 11:55:34
 • Administrator

Gabor Arkadiusz

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24299. Gabor Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 114/21 of, VIII GUp 143/21 of. [BMSiG-23423/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.03.2021 r., o sygn. akt VIII GU 114/21 of, na skutek wniosku złożonego 26.02.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Arkadiusza Gabora, PESEL 70031706536, zamieszkałego w Paździornie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567, adres: ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 143/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24299
 • Dodano: 2021-04-15 11:55:37
 • Administrator

Gabor Marta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24300. Gabor Marta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 115/21 of, VIII GUp 144/21 of. [BMSiG-23426/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.03.2021 r., sygn. akt VIII GU 115/21 of, na skutek wniosku złożonego 26.02.2021 r. ogłosił upadłość dłużnika: Marty Gabor, numer PESEL 77100610420, zamieszkałej w Paździornie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567, adres: ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 144/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24300
 • Dodano: 2021-04-15 11:57:51
 • Administrator

Gabor Marta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24300. Gabor Marta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 115/21 of, VIII GUp 144/21 of. [BMSiG-23426/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.03.2021 r., sygn. akt VIII GU 115/21 of, na skutek wniosku złożonego 26.02.2021 r. ogłosił upadłość dłużnika: Marty Gabor, numer PESEL 77100610420, zamieszkałej w Paździornie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567, adres: ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 144/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24300
 • Dodano: 2021-04-15 11:57:54
 • Administrator

Głowacki Łukasz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24301. Głowacki Łukasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 47/21, VIII GUp 98/21. [BMSiG-23312/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 47/21, ogłosił upadłość Łukasza Głowackiego (Głowacki), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 84012602539, NIP numer 5732606816. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzelę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 926, adres biura: 44-105 Gliwice, ulica Ligocka 15. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 98/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24301
 • Dodano: 2021-04-15 11:58:39
 • Administrator

Głowacki Łukasz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24301. Głowacki Łukasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 47/21, VIII GUp 98/21. [BMSiG-23312/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 47/21, ogłosił upadłość Łukasza Głowackiego (Głowacki), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 84012602539, NIP numer 5732606816. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzelę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 926, adres biura: 44-105 Gliwice, ulica Ligocka 15. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 98/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24301
 • Dodano: 2021-04-15 11:58:44
 • Administrator

Gajewski Adam

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24302. Gajewski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 72/21, V GUp „of” 74/21. [BMSiG-23403/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 72/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Adama Gajewskiego, zamieszkałego: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 4/12, PESEL 73010616273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na wskazany przez syndyka adres wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 74/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24302
 • Dodano: 2021-04-15 11:59:42
 • Administrator

Gajewski Adam

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24302. Gajewski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 72/21, V GUp „of” 74/21. [BMSiG-23403/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 72/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Adama Gajewskiego, zamieszkałego: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 4/12, PESEL 73010616273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na wskazany przez syndyka adres wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 74/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24302
 • Dodano: 2021-04-15 11:59:45
 • Administrator

Garbaciak Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24303. Garbaciak Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2104/20, XIX GUp 366/21. [BMSiG-23083/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r., sygn. akt XIX GU 2104/20: 1. ogłosił upadłość Anny Garbaciak zamieszkałej w Wołominie (PESEL 60080703523, NIP 1240441680) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Barbary Ogińskiej-Kisały (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 698); 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Al. Solidarności 155 lok. 6, 00-877 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznał syndykowi Barbarze Ogińskiej-Kisale zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka; zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); 7. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 366/21. Pouczenie Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych: ul. Czerniakowska 100A; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24303
 • Dodano: 2021-04-15 12:00:30
 • Administrator

Garbaciak Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24303. Garbaciak Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2104/20, XIX GUp 366/21. [BMSiG-23083/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 r., sygn. akt XIX GU 2104/20: 1. ogłosił upadłość Anny Garbaciak zamieszkałej w Wołominie (PESEL 60080703523, NIP 1240441680) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Barbary Ogińskiej-Kisały (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 698); 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Al. Solidarności 155 lok. 6, 00-877 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznał syndykowi Barbarze Ogińskiej-Kisale zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka; zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); 7. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 366/21. Pouczenie Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a p.u.). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych: ul. Czerniakowska 100A; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tut. Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24303
 • Dodano: 2021-04-15 12:00:34
 • Administrator

Helbin Marian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-03-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24304. Helbin Marian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1128/20/5, X GUp 302/21/5. [BMSiG-23306/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 marca 2021 roku, pod sygn. akt X GU 1128/20/5, ogłoszona została upadłości Mariana Helbina, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, ul. 1 Maja 18/10, PESEL 51070904655. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 302/21/5. Na syndyka wyznaczono Marcina Ferdyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 220. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utarty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24304
 • Dodano: 2021-04-15 12:01:20
 • Administrator

Helbin Marian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24304. Helbin Marian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1128/20/5, X GUp 302/21/5. [BMSiG-23306/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 16 marca 2021 roku, pod sygn. akt X GU 1128/20/5, ogłoszona została upadłości Mariana Helbina, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, ul. 1 Maja 18/10, PESEL 51070904655. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 302/21/5. Na syndyka wyznaczono Marcina Ferdyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 220. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utarty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24304
 • Dodano: 2021-04-15 12:01:24
 • Administrator

Górski Jakub

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24305. Górski Jakub. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 138/21. [BMSiG-23229/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.03.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 138/21, ogłosił upadłość Jakuba Górskiego (PESEL 93121108414), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24305
 • Dodano: 2021-04-15 12:02:10
 • Administrator

Górski Jakub

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24305. Górski Jakub. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 138/21. [BMSiG-23229/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.03.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 138/21, ogłosił upadłość Jakuba Górskiego (PESEL 93121108414), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24305
 • Dodano: 2021-04-15 12:02:13
 • Administrator

Góźdź Magdalena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24306. Góźdź Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 830/19, XIV GUp 238/21. [BMSiG-23190/2021] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Magdaleny Góźdź, numer PESEL 77091404026, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agatę Dankiewicz, na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 238/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24306
 • Dodano: 2021-04-15 12:02:58
 • Administrator

Góźdź Magdalena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24306. Góźdź Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 830/19, XIV GUp 238/21. [BMSiG-23190/2021] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Magdaleny Góźdź, numer PESEL 77091404026, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agatę Dankiewicz, na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 238/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24306
 • Dodano: 2021-04-15 12:03:01
 • Administrator

Gudanis Ewelina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24307. Gudanis Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 280/20, XIV GUp 189/21. [BMSiG-23102/2021] Sygn. akt XIV GU 280/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2021 roku ogłosił upadłość Eweliny Gudanis, numer PESEL 83111509901, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Iwonę Maciejewską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 835. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 189/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24307
 • Dodano: 2021-04-15 12:03:55
 • Administrator

Gudanis Ewelina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24307. Gudanis Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 280/20, XIV GUp 189/21. [BMSiG-23102/2021] Sygn. akt XIV GU 280/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2021 roku ogłosił upadłość Eweliny Gudanis, numer PESEL 83111509901, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Iwonę Maciejewską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 835. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 189/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24307
 • Dodano: 2021-04-15 12:03:58
 • Administrator

Hołderny Marcin

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24308. Hołderny Marcin. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 757/20, XV GUp 141/21. [BMSiG-23257/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 757/20 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Hołdernego (PESEL 94062703494, NIP 9532647267), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24308
 • Dodano: 2021-04-15 12:04:50
 • Administrator

Hołderny Marcin

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24308. Hołderny Marcin. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 757/20, XV GUp 141/21. [BMSiG-23257/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 757/20 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Hołdernego (PESEL 94062703494, NIP 9532647267), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24308
 • Dodano: 2021-04-15 12:04:55
 • Administrator

Grochowska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24309. Grochowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 54/21, XV GUp 153/21. [BMSiG-23268/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 54/21 ogłosił upadłość Małgorzaty Grochowskiej (PESEL 70011001103), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia, należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24309
 • Dodano: 2021-04-15 12:05:39
 • Administrator

Grochowska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24309. Grochowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 54/21, XV GUp 153/21. [BMSiG-23268/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 54/21 ogłosił upadłość Małgorzaty Grochowskiej (PESEL 70011001103), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia, należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24309
 • Dodano: 2021-04-15 12:05:42
 • Administrator

Jaskóła Sławomir

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24311. Jaskóła Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 270/20, XIV GUp 211/21. [BMSiG-23114/2021] Sygn. akt XIV GU 270/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Jaskóły, numer PESEL 72123104376, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mateusza Bąkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1514. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 211/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24311
 • Dodano: 2021-04-15 12:23:52
 • Administrator

Jaskóła Sławomir

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24311. Jaskóła Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 270/20, XIV GUp 211/21. [BMSiG-23114/2021] Sygn. akt XIV GU 270/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Jaskóły, numer PESEL 72123104376, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mateusza Bąkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1514. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 211/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24311
 • Dodano: 2021-04-15 12:23:55
 • Administrator

Józefiak Dariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24312. Józefiak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 924/20, XIV GUp 229/21. [BMSiG-23110/2021] Sygn. akt XIV GU 924/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Józefiaka, PESEL 65022408456, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 229/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24312
 • Dodano: 2021-04-15 12:24:37
 • Administrator

Józefiak Dariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24312. Józefiak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 924/20, XIV GUp 229/21. [BMSiG-23110/2021] Sygn. akt XIV GU 924/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Józefiaka, PESEL 65022408456, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 229/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Konrada Wilijewicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1379. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 13 lok. 4, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24312
 • Dodano: 2021-04-15 12:24:39
 • Administrator

Kaiser Jolanta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24313. Kaiser Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 333/21/S, VIII GUp 400/21/S. [BMSiG-23089/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 333/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Jolanty Kaiser (PESEL 52010603326) zamieszkałej przy ulicy Westerplatte 8/7, 31-033 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 400/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24313
 • Dodano: 2021-04-15 12:25:45
 • Administrator

Kaiser Jolanta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24313. Kaiser Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 333/21/S, VIII GUp 400/21/S. [BMSiG-23089/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.04.2021 r., sygn. akt VIII GU 333/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Jolanty Kaiser (PESEL 52010603326) zamieszkałej przy ulicy Westerplatte 8/7, 31-033 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 400/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24313
 • Dodano: 2021-04-15 12:25:48
 • Administrator

Kalinowski Henryk

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-03-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24314. Kalinowski Henryk. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/21, V GUp 137/21. [BMSiG-23384/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., sygn. akt V GU 20/21 (V GUp 137/21), ogłoszono upadłość dłużnika Henryka Kalinowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Traugutta 54, 87-720 Ciechocinek, PESEL 42062203292, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego, adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń (nr licencji 176). Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wzywa wierzycieli dłużnika Henryka Kalinowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Henryka Kalinowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24314
 • Dodano: 2021-04-15 12:26:39
 • Administrator

Kalinowski Henryk

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24314. Kalinowski Henryk. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/21, V GUp 137/21. [BMSiG-23384/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 marca 2021 r., sygn. akt V GU 20/21 (V GUp 137/21), ogłoszono upadłość dłużnika Henryka Kalinowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Traugutta 54, 87-720 Ciechocinek, PESEL 42062203292, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego, adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń (nr licencji 176). Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wzywa wierzycieli dłużnika Henryka Kalinowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Henryka Kalinowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24314
 • Dodano: 2021-04-15 12:26:42
 • Administrator

Kamińska Ewelina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24315. Kamińska Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 804/19, XIV GUp 185/21. [BMSiG-23141/2021] Sygn. akt XIV GU 804/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2021 roku ogłosił upadłość Eweliny Kamińskiej, numer PESEL 87053113402, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Bezata, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 893. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 185/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24315
 • Dodano: 2021-04-15 12:27:23
 • Administrator

Kamińska Ewelina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24315. Kamińska Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 804/19, XIV GUp 185/21. [BMSiG-23141/2021] Sygn. akt XIV GU 804/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 marca 2021 roku ogłosił upadłość Eweliny Kamińskiej, numer PESEL 87053113402, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Bezata, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 893. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 185/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24315
 • Dodano: 2021-04-15 12:27:27
 • Administrator

Karłowicz Konrad

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24316. Karłowicz Konrad. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 54/21, VIII GUp 150/21. [BMSiG-23360/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 54/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Konrada Karłowicza, zam.: ul. Młynarskiego 1 m. 32, 16-400 Suwałki, PESEL 83041916473, NIP 8442074005, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Piotr Tarasiewicz Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki; 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę ze środków Skarbu Państwa; 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.); 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 150/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24316
 • Dodano: 2021-04-15 12:28:16
 • Administrator

Karłowicz Konrad

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24316. Karłowicz Konrad. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 54/21, VIII GUp 150/21. [BMSiG-23360/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 54/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Konrada Karłowicza, zam.: ul. Młynarskiego 1 m. 32, 16-400 Suwałki, PESEL 83041916473, NIP 8442074005, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Piotr Tarasiewicz Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki; 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę ze środków Skarbu Państwa; 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.); 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 150/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24316
 • Dodano: 2021-04-15 12:28:20
 • Administrator

Kabacińska Alicja

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24317. Kabacińska Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 147/21. [BMSiG-23235/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.03.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 147/21, ogłosił upadłość Alicji Kabacińskiej (numer PESEL 63080806586), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24317
 • Dodano: 2021-04-15 12:28:59
 • Administrator

Kabacińska Alicja

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24317. Kabacińska Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 147/21. [BMSiG-23235/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.03.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 147/21, ogłosił upadłość Alicji Kabacińskiej (numer PESEL 63080806586), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24317
 • Dodano: 2021-04-15 12:29:03
 • Administrator

Klepczyński Stanisław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24318. Klepczyński Stanisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 954/20, XIV GUp 236/21. [BMSiG-23199/2021] Sygn. akt XIV GU 954/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Klepczyńskiego, PESEL 60090306772, NIP 7272226437, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 236/21. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 82 lok. A05, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24318
 • Dodano: 2021-04-15 12:29:48
 • Administrator

Klepczyński Stanisław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24318. Klepczyński Stanisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 954/20, XIV GUp 236/21. [BMSiG-23199/2021] Sygn. akt XIV GU 954/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Klepczyńskiego, PESEL 60090306772, NIP 7272226437, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 236/21. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 82 lok. A05, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24318
 • Dodano: 2021-04-15 12:29:53
 • Administrator

Koper Agnieszka

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24319. Koper Agnieszka. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of’ 64/21, V GUp „of” 75/21. [BMSiG-23394/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 64/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Agnieszki Koper, zamieszkałej w Kętrzynie, ul. Dąbrowskiego 32A/37, PESEL 72111805667, NIP 7421292831, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Jerzego Chodora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 654; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Głowackiego 28/607, 10-448 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 75/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24319
 • Dodano: 2021-04-15 12:30:47
 • Administrator

Koper Agnieszka

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24319. Koper Agnieszka. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of’ 64/21, V GUp „of” 75/21. [BMSiG-23394/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 64/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Agnieszki Koper, zamieszkałej w Kętrzynie, ul. Dąbrowskiego 32A/37, PESEL 72111805667, NIP 7421292831, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Jerzego Chodora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 654; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Głowackiego 28/607, 10-448 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 75/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24319
 • Dodano: 2021-04-15 12:30:50
 • Administrator

Kowalczyk Andrzej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24320. Kowalczyk Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2140/20, XIX GUp 379/21. [BMSiG-23320/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 2140/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Andrzeja Kowalczyka, PESEL 59031503510, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 379/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 379/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24320
 • Dodano: 2021-04-15 12:31:34
 • Administrator

Kowalczyk Andrzej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24320. Kowalczyk Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2140/20, XIX GUp 379/21. [BMSiG-23320/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 2140/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Andrzeja Kowalczyka, PESEL 59031503510, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 379/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 379/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24320
 • Dodano: 2021-04-15 12:31:38
 • Administrator

Kosidlak Sabina

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24321. Kosidlak Sabina. Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 108/21 „of”, IX GUp 143/21. [BMSiG-23204/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 29 marca 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 108/21 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość Sabiny Kosidlak, zamieszkałej: Kolonia Brzozówka 36, 23-225 Szastarka, PESEL 69010308403, NIP 8621167597, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Wyznaczyć syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; III. Wezwać wierzycieli upadłej Sabiny Kosidlak, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości, na adres: 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 89A; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Sabiny Kosidlak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. Przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sabiny Kosidlak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Sabiny Kosidlak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe; VIII. przyznać pełnomocnikowi dłużniczki ustanowionemu z urzędu adw. Grzegorzowi Flisińskiemu wynagrodzenie w kwocie 1.800 (tysiąc osiemset) złotych, powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, którą nakazać wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z Lublinie z siedzibą w Świdniku, a w pozostałym zakresie oddalić wniosek. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłościowym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 143/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24321
 • Dodano: 2021-04-15 12:32:47
 • Administrator

Kosidlak Sabina

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24321. Kosidlak Sabina. Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 108/21 „of”, IX GUp 143/21. [BMSiG-23204/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 29 marca 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 108/21 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość Sabiny Kosidlak, zamieszkałej: Kolonia Brzozówka 36, 23-225 Szastarka, PESEL 69010308403, NIP 8621167597, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Wyznaczyć syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; III. Wezwać wierzycieli upadłej Sabiny Kosidlak, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości, na adres: 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 89A; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Sabiny Kosidlak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. Przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sabiny Kosidlak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Sabiny Kosidlak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe; VIII. przyznać pełnomocnikowi dłużniczki ustanowionemu z urzędu adw. Grzegorzowi Flisińskiemu wynagrodzenie w kwocie 1.800 (tysiąc osiemset) złotych, powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, którą nakazać wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z Lublinie z siedzibą w Świdniku, a w pozostałym zakresie oddalić wniosek. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłościowym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 143/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24321
 • Dodano: 2021-04-15 12:32:50
 • Administrator

Kowalczyk Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24322. Kowalczyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2137/20, XIX GUp 373/21. [BMSiG-23332/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 2137/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Kowalczyk, PESEL 60062102304, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 373/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 373/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24322
 • Dodano: 2021-04-15 12:33:36
 • Administrator

Kowalczyk Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24322. Kowalczyk Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2137/20, XIX GUp 373/21. [BMSiG-23332/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 2137/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Kowalczyk, PESEL 60062102304, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 373/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 373/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24322
 • Dodano: 2021-04-15 12:33:39
 • Administrator

Mańko Krystyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24323. Mańko Krystyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt IX GUp 156/21. [BMSiG-23273/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Krystyny Mańko, zamieszkałej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 50/24, 21-300 Radzyń Podlaski, PESEL 54080116786, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Sławka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2. Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36 lok. 11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Krystyny Mańko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jerzemu Sławkowi kwotę 2.500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krystyny Mańko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Krystyny Mańko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 156/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24323
 • Dodano: 2021-04-15 12:34:30
 • Administrator

Mańko Krystyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24323. Mańko Krystyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt IX GUp 156/21. [BMSiG-23273/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Krystyny Mańko, zamieszkałej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 50/24, 21-300 Radzyń Podlaski, PESEL 54080116786, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Sławka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2. Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36 lok. 11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Krystyny Mańko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jerzemu Sławkowi kwotę 2.500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krystyny Mańko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Krystyny Mańko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 156/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24323
 • Dodano: 2021-04-15 12:34:33
 • Administrator

Krzyszkowski Jacek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-03-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24324. Krzyszkowski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2136/20, XIX GUp 374/21. [BMSiG-23373/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 2136/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jacka Krzyszkowskiego, PESEL 71112900418, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 374/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 374/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24324
 • Dodano: 2021-04-15 12:35:16
 • Administrator

Krzyszkowski Jacek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24324. Krzyszkowski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 2136/20, XIX GUp 374/21. [BMSiG-23373/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 2136/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jacka Krzyszkowskiego, PESEL 71112900418, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 374/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 374/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24324
 • Dodano: 2021-04-15 12:35:20
 • Administrator

Kucharska Zofia

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-03-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24325. Kucharska Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 814/20, XIV GUp 218/21. [BMSiG-23233/2021] Sygn. akt XIV GU 814/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Kucharskiej, PESEL 46090704864, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 218/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Justynę Kucejko- -Kowalczyk, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żwirki 8, 90-450 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24325
 • Dodano: 2021-04-15 12:42:59
 • Administrator

Kucharska Zofia

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24325. Kucharska Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 814/20, XIV GUp 218/21. [BMSiG-23233/2021] Sygn. akt XIV GU 814/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Kucharskiej, PESEL 46090704864, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 218/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Justynę Kucejko- -Kowalczyk, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1419. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żwirki 8, 90-450 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24325
 • Dodano: 2021-04-15 12:43:04
 • Administrator

Labuda Rafał

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-04-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24326. Labuda Rafał. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1157/20, VI GUp 152/21/ŁP. [BMSiG-23432/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 1157/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Rafała Labudy (PESEL 82062711799), zamieszkałego w Kartuzach, ulica Podgórna 18a, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A, budynek B, 84-200 Wejherowo; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zost