Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1443

Doradców restrukturyzacyjnych

57507

Postępowań upadłościowych

20

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Agacińska Maria

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38454. Agacińska Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 354/21, XV GUp 277/21. [BMSiG-37687/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 354/21 ogłosił upadłość Marii Agacińskiej (PESEL 95103010542), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38454
 • Dodano: 2021-06-16 10:00:33
 • Administrator

Agacińska Maria

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38454. Agacińska Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 354/21, XV GUp 277/21. [BMSiG-37687/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 354/21 ogłosił upadłość Marii Agacińskiej (PESEL 95103010542), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38454
 • Dodano: 2021-06-16 10:00:38
 • Administrator

Oberska Agnieszka

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38455. Oberska Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 196/21. [BMSiG-37465/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 maja 2021 r. ogłosił upadłość Agnieszki Oberskiej, zamieszkałej w miejscowości Zemborzyce Podleśne 34A, 20-515 Lublin, PESEL 80033006664, NIP 8651994885, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Oberskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Agnieszki Oberskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Sławka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36 lok. 11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 196/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38455
 • Dodano: 2021-06-16 10:01:36
 • Administrator

Oberska Agnieszka

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38455. Oberska Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 196/21. [BMSiG-37465/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 maja 2021 r. ogłosił upadłość Agnieszki Oberskiej, zamieszkałej w miejscowości Zemborzyce Podleśne 34A, 20-515 Lublin, PESEL 80033006664, NIP 8651994885, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Oberskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Agnieszki Oberskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Sławka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36 lok. 11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 196/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38455
 • Dodano: 2021-06-16 10:01:40
 • Administrator

Barański Jarosław

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38458. Barański Jarosław. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 213/21. [BMSiG-37477/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Jarosława Barańskiego, zamieszkałego w miejscowości Barchów 130, 07-130 Łochów, PESEL 78092817217, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jarosława Barańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jarosława Barańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1407. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 213/21. Grzegorz Ostrowski Doradca restrukturyzacyjny Syndyk masy upadłości MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38458
 • Dodano: 2021-06-16 10:02:36
 • Administrator

Barański Jarosław

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38458. Barański Jarosław. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 213/21. [BMSiG-37477/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Jarosława Barańskiego, zamieszkałego w miejscowości Barchów 130, 07-130 Łochów, PESEL 78092817217, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jarosława Barańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jarosława Barańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1407. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 213/21. Grzegorz Ostrowski Doradca restrukturyzacyjny Syndyk masy upadłości MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38458
 • Dodano: 2021-06-16 10:02:40
 • Administrator

ANMAR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38456. ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Skrzypkach Małych. KRS 0000681046. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 362/20, VIII GUp 260/21. [BMSiG-37575/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 7 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GU 362/20, postanowił: 1) ogłosić upadłość Anmar sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Skrzypki Małe (nr KRS 0000681046), 2) określić, że funkcję sędziego komisarza oraz funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 260/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38456
 • Dodano: 2021-06-16 10:03:03
 • Administrator

ANMAR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38456. ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Skrzypkach Małych. KRS 0000681046. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 362/20, VIII GUp 260/21. [BMSiG-37575/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 7 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GU 362/20, postanowił: 1) ogłosić upadłość Anmar sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Skrzypki Małe (nr KRS 0000681046), 2) określić, że funkcję sędziego komisarza oraz funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 260/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38456
 • Dodano: 2021-06-16 10:03:12
 • Administrator

Bednarek Antoni Wojciech

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38459. Bednarek Antoni Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 827/20, XV GUp 254/21. [BMSiG-37656/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 827/20, ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Wojciecha Bednarka (numer PESEL 64111707513), zamieszkałego w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franz (numer licencji 413), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franz, na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38459
 • Dodano: 2021-06-16 10:03:21
 • Administrator

Bednarek Antoni Wojciech

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38459. Bednarek Antoni Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 827/20, XV GUp 254/21. [BMSiG-37656/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 827/20, ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Wojciecha Bednarka (numer PESEL 64111707513), zamieszkałego w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franz (numer licencji 413), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franz, na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38459
 • Dodano: 2021-06-16 10:03:26
 • Administrator

Biały Jarosław

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-04-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38460. Biały Jarosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/20, V GUp 92/21. [BMSiG-37716/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., w sprawie V GU 130/20, ogłosił upadłość Jarosława Białego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Jagiellońska 8B/5, 67-400 Wschowa, PESEL 80022405418, NIP 9151525484. Na syndyka wyznaczono Mirosława Piechowiaka - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę V GUp 92/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 92/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38460
 • Dodano: 2021-06-16 10:04:15
 • Administrator

Biały Jarosław

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38460. Biały Jarosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/20, V GUp 92/21. [BMSiG-37716/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., w sprawie V GU 130/20, ogłosił upadłość Jarosława Białego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Jagiellońska 8B/5, 67-400 Wschowa, PESEL 80022405418, NIP 9151525484. Na syndyka wyznaczono Mirosława Piechowiaka - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę V GUp 92/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 92/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38460
 • Dodano: 2021-06-16 10:04:19
 • Administrator

Bielawski Mateusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38461. Bielawski Mateusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 251/21, V GUp 175/21. [BMSiG-37581/2021] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 251/21, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Bielawskiego (PESEL 91050911178), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Bartosza Sokoła (Sokół), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1288, adres do korespondencji biura syndyka: BARTOSZ SOKÓŁ - Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Wrocławska 54C (lok. I piętro), 40-217 Katowice. E-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl; tel. +48 32 706 15 58. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 175/21. Postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 P.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego Opolu, VI Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Bartosz Sokół (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1288) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38461
 • Dodano: 2021-06-16 10:05:10
 • Administrator

Bielawski Mateusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38461. Bielawski Mateusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 251/21, V GUp 175/21. [BMSiG-37581/2021] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 251/21, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Bielawskiego (PESEL 91050911178), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Bartosza Sokoła (Sokół), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1288, adres do korespondencji biura syndyka: BARTOSZ SOKÓŁ - Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Wrocławska 54C (lok. I piętro), 40-217 Katowice. E-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl; tel. +48 32 706 15 58. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 175/21. Postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 P.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego Opolu, VI Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Bartosz Sokół (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1288) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38461
 • Dodano: 2021-06-16 10:05:13
 • Administrator

Cak Piotr Karol

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38462. Cak Piotr Karol. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 242/21, V GUp 178/21. [BMSiG-37517/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 242/21, ogłosił upadłość Piotra Karola Caka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60060401238, NIP 7741770114. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 178/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 242/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Piotra Karola Caka będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 178/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38462
 • Dodano: 2021-06-16 10:05:56
 • Administrator

Cak Piotr Karol

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38462. Cak Piotr Karol. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 242/21, V GUp 178/21. [BMSiG-37517/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 242/21, ogłosił upadłość Piotra Karola Caka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60060401238, NIP 7741770114. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 178/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 242/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Piotra Karola Caka będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 178/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38462
 • Dodano: 2021-06-16 10:05:59
 • Administrator

Chemij Sandra

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38463. Chemij Sandra. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 250/21, V GUp 174/21. [BMSiG-37593/2021] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 250/21, ogłosił upadłość dłużnika Sandry Chemij (PESEL 98081804363), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Bartosza Sokoła (Sokół), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1288, adres do korespondencji biura syndyka: BARTOSZ SOKÓŁ - Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Wrocławska 54C (lok. I piętro), 40-217 Katowice. E-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl; tel.: +48 32 706 15 58. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 174/21. Postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 P.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego Opolu, VI Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Bartosz Sokół (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1288) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38463
 • Dodano: 2021-06-16 10:06:43
 • Administrator

Chemij Sandra

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38463. Chemij Sandra. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 250/21, V GUp 174/21. [BMSiG-37593/2021] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 250/21, ogłosił upadłość dłużnika Sandry Chemij (PESEL 98081804363), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Bartosza Sokoła (Sokół), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1288, adres do korespondencji biura syndyka: BARTOSZ SOKÓŁ - Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Wrocławska 54C (lok. I piętro), 40-217 Katowice. E-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl; tel.: +48 32 706 15 58. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 174/21. Postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 P.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego Opolu, VI Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Bartosz Sokół (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1288) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38463
 • Dodano: 2021-06-16 10:06:47
 • Administrator

ARKAD-INVEST Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38457. ARKAD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borowym Młynie. KRS 0000230630. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2005 r., sygn. akt X GU 121/21/3, X GUp 551/21/7. [BMSiG-37576/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 maja 2021 r., sygn. akt X GU 121/21/3, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika ARKAD–INVEST sp. z o.o. w Borowym Młynie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000230630. Określono, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Zbigniewa Głodnego (Głodny), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 551/21/7. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia syndykowi, na adres syndyka: ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.), w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 551/21/7. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38457
 • Dodano: 2021-06-16 10:06:49
 • Administrator

ARKAD-INVEST Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38457. ARKAD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borowym Młynie. KRS 0000230630. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2005 r., sygn. akt X GU 121/21/3, X GUp 551/21/7. [BMSiG-37576/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 maja 2021 r., sygn. akt X GU 121/21/3, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika ARKAD–INVEST sp. z o.o. w Borowym Młynie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000230630. Określono, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Zbigniewa Głodnego (Głodny), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 551/21/7. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia syndykowi, na adres syndyka: ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.), w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 551/21/7. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38457
 • Dodano: 2021-06-16 10:06:59
 • Administrator

Chmiel Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38464. Chmiel Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 159/21 „of”, V GUp 173/21 of. [BMSiG-37554/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt V GU 159/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Agnieszki Chmiel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 7, 63-460, PESEL 86053110723. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 173/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38464
 • Dodano: 2021-06-16 10:09:11
 • Administrator

Chmiel Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38464. Chmiel Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 159/21 „of”, V GUp 173/21 of. [BMSiG-37554/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt V GU 159/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Agnieszki Chmiel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 7, 63-460, PESEL 86053110723. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 173/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38464
 • Dodano: 2021-06-16 10:09:14
 • Administrator

Cytacka-Jasińska Monika

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38465. Cytacka-Jasińska Monika. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 212/21, V GUp 183/21. [BMSiG-37586/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 212/21, ogłosił upadłość Moniki Cytackiej-Jasińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 84123111409. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796) adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 183/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 212/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Moniki Cytackiej-Jasińskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 183/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38465
 • Dodano: 2021-06-16 10:10:01
 • Administrator

Cytacka-Jasińska Monika

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38465. Cytacka-Jasińska Monika. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 212/21, V GUp 183/21. [BMSiG-37586/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 212/21, ogłosił upadłość Moniki Cytackiej-Jasińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 84123111409. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796) adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 183/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 212/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Moniki Cytackiej-Jasińskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 183/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38465
 • Dodano: 2021-06-16 10:10:05
 • Administrator

Dobija Marcin

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38466. Dobija Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 195/21, VI GUp 206/21 of. [BMSiG-37543/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VI GU 195/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 22 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Marcina Dobija, numer PESEL 78082601251, zamieszkałego w Rybarzowicach (43-378) ul. Tartaczna 104, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendzina, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1a, adres email: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy: 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 206/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażale nie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38466
 • Dodano: 2021-06-16 10:10:52
 • Administrator

Dobija Marcin

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38466. Dobija Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 195/21, VI GUp 206/21 of. [BMSiG-37543/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VI GU 195/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 22 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Marcina Dobija, numer PESEL 78082601251, zamieszkałego w Rybarzowicach (43-378) ul. Tartaczna 104, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendzina, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1a, adres email: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy: 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 206/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażale nie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38466
 • Dodano: 2021-06-16 10:10:55
 • Administrator

Dziergwa Elżbieta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-04-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38467. Dziergwa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 158/21, XV GUp 243/21. [BMSiG-37625/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 158/21, ogłosił upadłość Elżbiety Dziergwa (numer PESEL 52020401086), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38467
 • Dodano: 2021-06-16 10:11:45
 • Administrator

FUMUS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-05-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38469. FUMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowym Sączu. KRS 0000366533. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2010 r., sygn. akt VIII GU 251/21, VIII GUp 543/21/S. [BMSiG-37635/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.05.2021 r., sygn. akt VIII GU 251/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika FUMUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000366533, NIP 7822512801); II. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; III. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 485; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nale żącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 543/21/S. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł, strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38469
 • Dodano: 2021-06-16 10:11:46
 • Administrator

Dziergwa Elżbieta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38467. Dziergwa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 158/21, XV GUp 243/21. [BMSiG-37625/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 158/21, ogłosił upadłość Elżbiety Dziergwa (numer PESEL 52020401086), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38467
 • Dodano: 2021-06-16 10:11:49
 • Administrator

FUMUS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38469. FUMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowym Sączu. KRS 0000366533. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2010 r., sygn. akt VIII GU 251/21, VIII GUp 543/21/S. [BMSiG-37635/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.05.2021 r., sygn. akt VIII GU 251/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużnika FUMUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000366533, NIP 7822512801); II. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; III. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 485; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: ul. Sarego 2 (III piętro), 31-047 Kraków; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nale żącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 543/21/S. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł, strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38469
 • Dodano: 2021-06-16 10:12:11
 • Administrator

Dominikowska Maria

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38468. Dominikowska Maria. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 446/21, XI GUp 630/21. [BMSiG-37644/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 446/21, ogłosił upadłość Marii Dominikowskiej, PESEL 56040700826, NIP 7841667108, zam. w Gnieźnie, ul. Okulickiego 4/7, 62-200 Gniezno, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 630/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Marii Dominikowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marii Dominikowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Radosława Stoleckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1190, adres: ul. Przełajowa 8/6, 62-200 Gniezno. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38468
 • Dodano: 2021-06-16 10:12:46
 • Administrator

Dominikowska Maria

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38468. Dominikowska Maria. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 446/21, XI GUp 630/21. [BMSiG-37644/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 446/21, ogłosił upadłość Marii Dominikowskiej, PESEL 56040700826, NIP 7841667108, zam. w Gnieźnie, ul. Okulickiego 4/7, 62-200 Gniezno, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 630/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Marii Dominikowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marii Dominikowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Radosława Stoleckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1190, adres: ul. Przełajowa 8/6, 62-200 Gniezno. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38468
 • Dodano: 2021-06-16 10:12:49
 • Administrator

Garbarczyk Mariola

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38470. Garbarczyk Mariola. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 191/21 „of”, V GUp 176/21 of. [BMSiG-37537/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., sygn. akt V GU 191/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Marioli Garbarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Olgi Boznańskiej 3, 63-400, PESEL 64060511120. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 176/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38470
 • Dodano: 2021-06-16 10:15:42
 • Administrator

Garbarczyk Mariola

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38470. Garbarczyk Mariola. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 191/21 „of”, V GUp 176/21 of. [BMSiG-37537/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., sygn. akt V GU 191/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Marioli Garbarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Olgi Boznańskiej 3, 63-400, PESEL 64060511120. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 176/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38470
 • Dodano: 2021-06-16 10:15:45
 • Administrator

Gołdyka Włodzimierz Andrzej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-05-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38471. Gołdyka Włodzimierz Andrzej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 159/21 „of”, VII GUp 139/21 „of”. [BMSiG-37767/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 roku, w sprawie o sygn. akt VII GU 159/21 „of”: 1. ogłosił upadłość Włodzimierza Andrzeja Gołdyki, zamieszkałego przy ulicy Kościuszki 4a, 78-500 Drawsko Pomorskie, PESEL 53092717132; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wymienił, że upadły posiadał numer NIP 8511864674; 4. wyznaczył syndyka w osobie Aleksandry Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832; 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Aleksandrze Włodarczyk na adres: Zaspy Małe 12, 78-200 Białogard, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania wyznaczonemu sędziemu w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 7. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 8. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postę powania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 9. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 139/21 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38471
 • Dodano: 2021-06-16 10:16:35
 • Administrator

Gołdyka Włodzimierz Andrzej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38471. Gołdyka Włodzimierz Andrzej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 159/21 „of”, VII GUp 139/21 „of”. [BMSiG-37767/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 roku, w sprawie o sygn. akt VII GU 159/21 „of”: 1. ogłosił upadłość Włodzimierza Andrzeja Gołdyki, zamieszkałego przy ulicy Kościuszki 4a, 78-500 Drawsko Pomorskie, PESEL 53092717132; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wymienił, że upadły posiadał numer NIP 8511864674; 4. wyznaczył syndyka w osobie Aleksandry Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832; 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Aleksandrze Włodarczyk na adres: Zaspy Małe 12, 78-200 Białogard, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania wyznaczonemu sędziemu w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 7. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 8. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postę powania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 9. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 139/21 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38471
 • Dodano: 2021-06-16 10:16:39
 • Administrator

Górski Mateusz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38472. Górski Mateusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 285/21, V GUp 239/21 of. [BMSiG-37757/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r., sygn. akt V GU 285/21, na skutek wniosku złożonego dnia 13 maja 2021 r., ogłosił upadłość Mateusza Górskiego, zam.: Stalowa Wola, numer PESEL 87010301493, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Lecha Barana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 276), adres: Kancelaria Finansowo-Prawna A. Czupkowska-Sudoł, ul. Kwiatkowskiego 1 (p7), 37-450 Stalowa Wola. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia Komisarz. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 239/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawda i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczeniu postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38472
 • Dodano: 2021-06-16 10:17:23
 • Administrator

Górski Mateusz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38472. Górski Mateusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 285/21, V GUp 239/21 of. [BMSiG-37757/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r., sygn. akt V GU 285/21, na skutek wniosku złożonego dnia 13 maja 2021 r., ogłosił upadłość Mateusza Górskiego, zam.: Stalowa Wola, numer PESEL 87010301493, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Lecha Barana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 276), adres: Kancelaria Finansowo-Prawna A. Czupkowska-Sudoł, ul. Kwiatkowskiego 1 (p7), 37-450 Stalowa Wola. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia Komisarz. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 239/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawda i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczeniu postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38472
 • Dodano: 2021-06-16 10:17:26
 • Administrator

Grabiński Maciej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38473. Grabiński Maciej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 185/21 „of”, V GUp 172/21 of. [BMSiG-37547/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt V GU 185/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Macieja Grabińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Kaliszu, ulica Złota 33/15, 62-800 Kalisz, PESEL 74033114234. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 172/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzaenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38473
 • Dodano: 2021-06-16 10:18:12
 • Administrator

Grabiński Maciej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38473. Grabiński Maciej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 185/21 „of”, V GUp 172/21 of. [BMSiG-37547/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt V GU 185/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Macieja Grabińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Kaliszu, ulica Złota 33/15, 62-800 Kalisz, PESEL 74033114234. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 172/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzaenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38473
 • Dodano: 2021-06-16 10:18:15
 • Administrator

Jaworski Dariusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38474. Jaworski Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 233/21, XV GUp 293/21. [BMSiG-37775/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 233/21, ogłosił upadłość Dariusza Jaworskiego (PESEL 89061500715, NIP 9671225860), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38474
 • Dodano: 2021-06-16 10:19:03
 • Administrator

Jaworski Dariusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38474. Jaworski Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 233/21, XV GUp 293/21. [BMSiG-37775/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 233/21, ogłosił upadłość Dariusza Jaworskiego (PESEL 89061500715, NIP 9671225860), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38474
 • Dodano: 2021-06-16 10:19:07
 • Administrator

Jesionek Lech

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38475. Jesionek Lech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 54/21, XIX GUp 644/21. [BMSiG-37484/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 54/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Lecha Jesionka, zam. w Ożarowie Mazowieckim (PESEL 53062016832), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 644/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38475
 • Dodano: 2021-06-16 10:19:54
 • Administrator

Jesionek Lech

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38475. Jesionek Lech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 54/21, XIX GUp 644/21. [BMSiG-37484/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 54/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Lecha Jesionka, zam. w Ożarowie Mazowieckim (PESEL 53062016832), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 644/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38475
 • Dodano: 2021-06-16 10:19:58
 • Administrator

Job Ryszard

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38476. Job Ryszard. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 244/21, V GUp 176/21. [BMSiG-37512/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 244/21, ogłosił upadłość Ryszarda Joba - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60120704156, NIP 7741679879. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 176/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 244/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Ryszarda Joba będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 176/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38476
 • Dodano: 2021-06-16 10:20:38
 • Administrator

Job Ryszard

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38476. Job Ryszard. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 244/21, V GUp 176/21. [BMSiG-37512/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 244/21, ogłosił upadłość Ryszarda Joba - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60120704156, NIP 7741679879. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 176/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 244/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Ryszarda Joba będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 176/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38476
 • Dodano: 2021-06-16 10:20:41
 • Administrator

Kaczmarczyk Kamil

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38477. Kaczmarczyk Kamil. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 277/21 of, V GUp 260/21 of. [BMSiG-37498/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 277/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 11 maja 2021 r., ogłosił upadłość Kamila Kaczmarczyka, numer PESEL 88032209033, NIP 8641857052, zamieszkałego w Gorzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Kosiorowskiej- -Dobrowolskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1354, adres: ul. Jana Pawła II 6/7, 39-460 Nowa Dęba). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 260/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38477
 • Dodano: 2021-06-16 10:27:33
 • Administrator

Kaczmarczyk Kamil

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38477. Kaczmarczyk Kamil. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 277/21 of, V GUp 260/21 of. [BMSiG-37498/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 277/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 11 maja 2021 r., ogłosił upadłość Kamila Kaczmarczyka, numer PESEL 88032209033, NIP 8641857052, zamieszkałego w Gorzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Kosiorowskiej- -Dobrowolskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1354, adres: ul. Jana Pawła II 6/7, 39-460 Nowa Dęba). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 260/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38477
 • Dodano: 2021-06-16 10:27:37
 • Administrator

Kalina Marcin

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38478. Kalina Marcin. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 233/21, V GUp 173/21. [BMSiG-37810/2021] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2.06.2021 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 233/21, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kalina (PESEL 91021606410), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Bartosza Sokoła (Sokół), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1288, adres do korespondencji biura syndyka: BARTOSZ SOKÓŁ - Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Wrocławska 54C (lok. I piętro), 40-217 Katowice. E-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl, tel. +48 32 706 15 58. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 173/21. Postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego Opolu, Wydziału VI Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Bartosz Sokół (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1288) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38478
 • Dodano: 2021-06-16 10:28:21
 • Administrator

Kalina Marcin

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38478. Kalina Marcin. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 233/21, V GUp 173/21. [BMSiG-37810/2021] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2.06.2021 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 233/21, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kalina (PESEL 91021606410), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Bartosza Sokoła (Sokół), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1288, adres do korespondencji biura syndyka: BARTOSZ SOKÓŁ - Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Wrocławska 54C (lok. I piętro), 40-217 Katowice. E-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl, tel. +48 32 706 15 58. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 173/21. Postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego Opolu, Wydziału VI Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazania zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, tj. w trybie uproszczonym. Bartosz Sokół (doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1288) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38478
 • Dodano: 2021-06-16 10:28:25
 • Administrator

Kaniewski Grzegorz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38479. Kaniewski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 234/21, V GUp 172/21. [BMSiG-37531/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt V GU 234/21, ogłosił upadłość Grzegorza Kaniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77092004577, NIP 5661613185. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Sąd na podstawie art. 491¹ ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej ustawy. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres Kancelarii Syndyka: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 172/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Grzegorza Kaniewskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 172/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38479
 • Dodano: 2021-06-16 10:29:10
 • Administrator

Kaniewski Grzegorz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38479. Kaniewski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 234/21, V GUp 172/21. [BMSiG-37531/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt V GU 234/21, ogłosił upadłość Grzegorza Kaniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77092004577, NIP 5661613185. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Sąd na podstawie art. 491¹ ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej ustawy. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres Kancelarii Syndyka: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 172/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Grzegorza Kaniewskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 172/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38479
 • Dodano: 2021-06-16 10:29:13
 • Administrator

Kapusta Grażyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38480. Kapusta Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 272/21, XII GUp 481/21. [BMSiG-37612/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 272/21, ogłosił upadłość Grażyny Kapusty, PESEL 57041820467, zamieszkałej w Tarnowskich Górach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 361. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy; 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Przyznaje się syndykowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządza się jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4911 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 481/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38480
 • Dodano: 2021-06-16 10:30:23
 • Administrator

Kapusta Grażyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38480. Kapusta Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 272/21, XII GUp 481/21. [BMSiG-37612/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 272/21, ogłosił upadłość Grażyny Kapusty, PESEL 57041820467, zamieszkałej w Tarnowskich Górach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 361. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy; 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Przyznaje się syndykowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządza się jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4911 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 481/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38480
 • Dodano: 2021-06-16 10:30:27
 • Administrator

Kaźmierczak Jacek

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38481. Kaźmierczak Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/21 „of”, V GUp 193/21. [BMSiG-37614/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.06.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 209/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Jacka Kaźmierczaka, PESEL 70040712353, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Grunwaldzka 64, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kaliszu, ul. Grunwaldzka 64, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego, nr licencji 281. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 193/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38481
 • Dodano: 2021-06-16 10:31:24
 • Administrator

Kaźmierczak Jacek

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38481. Kaźmierczak Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/21 „of”, V GUp 193/21. [BMSiG-37614/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.06.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 209/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Jacka Kaźmierczaka, PESEL 70040712353, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Grunwaldzka 64, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kaliszu, ul. Grunwaldzka 64, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego, nr licencji 281. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 193/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38481
 • Dodano: 2021-06-16 10:31:28
 • Administrator

Kociołek Monika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38482. Kociołek Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 51/21, XIX GUp 639/21. [BMSiG-37487/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 51/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Moniki Kociołek, zam. w Pruszkowie (PESEL 78102005005), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 639/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38482
 • Dodano: 2021-06-16 10:32:09
 • Administrator

Kociołek Monika

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38482. Kociołek Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 51/21, XIX GUp 639/21. [BMSiG-37487/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 51/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Moniki Kociołek, zam. w Pruszkowie (PESEL 78102005005), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 639/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38482
 • Dodano: 2021-06-16 10:32:12
 • Administrator

Kołodziejczak Marcin

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-04-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38483. Kołodziejczak Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/20. [BMSiG-37832/2021] Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 41/20, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dłużnika Marcina Kołodziejczaka, zamieszkałego w Witnicy, ul. Wielka 2/1, PESEL 93050507412. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Agnieszki Laski, oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38483
 • Dodano: 2021-06-16 10:32:59
 • Administrator

Kołodziejczak Marcin

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38483. Kołodziejczak Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/20. [BMSiG-37832/2021] Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 41/20, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dłużnika Marcina Kołodziejczaka, zamieszkałego w Witnicy, ul. Wielka 2/1, PESEL 93050507412. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Agnieszki Laski, oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38483
 • Dodano: 2021-06-16 10:33:02
 • Administrator

Kołodziejczyk Kazimierz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-04-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38484. Kołodziejczyk Kazimierz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 17/20. [BMSiG-37829/2021] Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 17/20, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił upa dłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dłużnika Kazimierza Kołodziejczyka, zamieszkałego w Witnicy, ul. Mosina 54/1, PESEL 53011516093. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38484
 • Dodano: 2021-06-16 10:33:46
 • Administrator

Kołodziejczyk Kazimierz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38484. Kołodziejczyk Kazimierz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 17/20. [BMSiG-37829/2021] Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 17/20, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił upa dłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dłużnika Kazimierza Kołodziejczyka, zamieszkałego w Witnicy, ul. Mosina 54/1, PESEL 53011516093. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38484
 • Dodano: 2021-06-16 10:33:49
 • Administrator

Kondraciuk Radosław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38485. Kondraciuk Radosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 194/21, VIII GUp 257/21. [BMSiG-37787/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 194/21, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość Radosława Kondraciuka, PESEL 90031102637, zam.: ul. Biszewo 7, 17-315 Grodzisk, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 257/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przyznano syndykowi zaliczkę w kwocie 500 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38485
 • Dodano: 2021-06-16 10:34:40
 • Administrator

Kondraciuk Radosław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38485. Kondraciuk Radosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 194/21, VIII GUp 257/21. [BMSiG-37787/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 194/21, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość Radosława Kondraciuka, PESEL 90031102637, zam.: ul. Biszewo 7, 17-315 Grodzisk, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 257/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przyznano syndykowi zaliczkę w kwocie 500 zł (pięćset złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38485
 • Dodano: 2021-06-16 10:34:44
 • Administrator

Koska Teresa

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38486. Koska Teresa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 144/21, VI GUp 202/21 of. [BMSiG-37556/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VI GU 144/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 18 marca 2021 r. ogłosił upadłość Teresy Koski, PESEL 53082013169, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300), ul. Konwaliowa 2/8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendziny, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1A, adres e-mail: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 202/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38486
 • Dodano: 2021-06-16 10:35:28
 • Administrator

Koska Teresa

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38486. Koska Teresa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 144/21, VI GUp 202/21 of. [BMSiG-37556/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 roku, sygn. akt VI GU 144/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 18 marca 2021 r. ogłosił upadłość Teresy Koski, PESEL 53082013169, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300), ul. Konwaliowa 2/8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendziny, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Kamińskiego 1A, adres e-mail: kancelaria@syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 202/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38486
 • Dodano: 2021-06-16 10:35:32
 • Administrator

Kozieł Beata

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38487. Kozieł Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/21 „of”, V GUp 174/21 of. [BMSiG-37525/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt V GU 187/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Beaty Kozieł - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krotoszynie, ul. Zdunowska 75/6, kod pocztowy 63-700, PESEL 75080610063. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 174/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38487
 • Dodano: 2021-06-16 10:36:24
 • Administrator

Kozieł Beata

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38487. Kozieł Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/21 „of”, V GUp 174/21 of. [BMSiG-37525/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt V GU 187/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Beaty Kozieł - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krotoszynie, ul. Zdunowska 75/6, kod pocztowy 63-700, PESEL 75080610063. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 174/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38487
 • Dodano: 2021-06-16 10:36:32
 • Administrator

Kułak Honorata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38488. Kułak Honorata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 494/21, XI GUp 604/21. [BMSiG-37485/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 494/21, ogłosił upadłość dłużniczki Honoraty Kułak (PESEL 76031902941), zamieszkałej w Skórzewie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 604/21. Wyznaczono syndyka w osobie Andrzeja Sondeja (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 86). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mikołaja Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38488
 • Dodano: 2021-06-16 10:37:17
 • Administrator

Kułak Honorata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38488. Kułak Honorata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 494/21, XI GUp 604/21. [BMSiG-37485/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 494/21, ogłosił upadłość dłużniczki Honoraty Kułak (PESEL 76031902941), zamieszkałej w Skórzewie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 604/21. Wyznaczono syndyka w osobie Andrzeja Sondeja (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 86). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mikołaja Kopernika 4a/15, 61-880 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38488
 • Dodano: 2021-06-16 10:37:20
 • Administrator

Kuligowski Kamil Ryszard

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-05-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38489. Kuligowski Kamil Ryszard. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/21, V GUp 116/21. [BMSiG-37776/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 74/21 ogłosił upadłość dłużnika Kamila Ryszarda Kuligowskiego (PESEL 90103111514), zamieszkałego w Zielonej Górze, ul. Ptasiej 40/47, 65-525 Zielona Góra, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 116/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38489
 • Dodano: 2021-06-16 10:38:04
 • Administrator

Kuligowski Kamil Ryszard

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38489. Kuligowski Kamil Ryszard. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/21, V GUp 116/21. [BMSiG-37776/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 74/21 ogłosił upadłość dłużnika Kamila Ryszarda Kuligowskiego (PESEL 90103111514), zamieszkałego w Zielonej Górze, ul. Ptasiej 40/47, 65-525 Zielona Góra, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 116/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38489
 • Dodano: 2021-06-16 10:38:07
 • Administrator

Lasota Leszek

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-06-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38490. Lasota Leszek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 358/21, XII GUp 189/21. [BMSiG-37533/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłoszono upadłość Leszka Lasoty (PESEL 55060121352, NIP 8541562110), zamieszkałego: ul. Żeromskiego 1e/2, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 189/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ulica Królowej Korony Polskiej 24 lok. 102, 70-486 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 189/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38490
 • Dodano: 2021-06-16 10:38:52
 • Administrator

Lasota Leszek

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38490. Lasota Leszek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 358/21, XII GUp 189/21. [BMSiG-37533/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłoszono upadłość Leszka Lasoty (PESEL 55060121352, NIP 8541562110), zamieszkałego: ul. Żeromskiego 1e/2, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 189/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ulica Królowej Korony Polskiej 24 lok. 102, 70-486 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 189/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38490
 • Dodano: 2021-06-16 10:38:56
 • Administrator

Majak Aleksandra

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38491. Majak Aleksandra. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 251/21, V GUp 184/21. [BMSiG-37589/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 251/21, ogłosił upadłość Aleksandry Majak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92062212480, NIP 774-299-73-57. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796) adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 184/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 251/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Aleksandry Majak będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 184/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38491
 • Dodano: 2021-06-16 10:45:29
 • Administrator

Majak Aleksandra

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38491. Majak Aleksandra. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 251/21, V GUp 184/21. [BMSiG-37589/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 251/21, ogłosił upadłość Aleksandry Majak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92062212480, NIP 774-299-73-57. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796) adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 184/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 251/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Aleksandry Majak będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 184/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38491
 • Dodano: 2021-06-16 10:45:33
 • Administrator

Makarow Emilia

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38492. Makarow Emilia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 237/21, V GUp 175/21. [BMSiG-37508/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 237/21, ogłosił upadłość Emilii Makarow, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65092709721. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 175/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 237/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Emilii Makarow będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 175/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38492
 • Dodano: 2021-06-16 10:53:41
 • Administrator

Makarow Emilia

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38492. Makarow Emilia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 237/21, V GUp 175/21. [BMSiG-37508/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 237/21, ogłosił upadłość Emilii Makarow, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65092709721. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 175/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 237/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Emilii Makarow będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 175/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38492
 • Dodano: 2021-06-16 10:53:45
 • Administrator

Makowski Adrian

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38493. Makowski Adrian. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 869/20, XV GUp 289/21. [BMSiG-37617/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 869/20 ogłosił upadłość Adriana Makowskiego (PESEL 96030602192) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38493
 • Dodano: 2021-06-16 10:56:41
 • Administrator

Makowski Adrian

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38493. Makowski Adrian. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 869/20, XV GUp 289/21. [BMSiG-37617/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 869/20 ogłosił upadłość Adriana Makowskiego (PESEL 96030602192) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38493
 • Dodano: 2021-06-16 10:56:44
 • Administrator

Micewicz Antoni

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38494. Micewicz Antoni. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 198/21, VIII GUp 258/21. [BMSiG-37759/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 198/21, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Micewicza, PESEL 57012416437, zam.: ul. Bolesława Chrobrego 10 m. 47, 15-057 Białystok, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11A, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 258/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Przyznano syndykowi Dariuszowi Popławskiemu zaliczkę w wysokości 600 złotych na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38494
 • Dodano: 2021-06-16 10:57:33
 • Administrator

Micewicz Antoni

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38494. Micewicz Antoni. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 198/21, VIII GUp 258/21. [BMSiG-37759/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 198/21, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Micewicza, PESEL 57012416437, zam.: ul. Bolesława Chrobrego 10 m. 47, 15-057 Białystok, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11A, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 258/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Przyznano syndykowi Dariuszowi Popławskiemu zaliczkę w wysokości 600 złotych na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38494
 • Dodano: 2021-06-16 10:57:37
 • Administrator

Michalski Piotr

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38495. Michalski Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 199/21 „of”, V GUp 179/21 of. [BMSiG-37562/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r., sygn. akt V GU 199/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Piotra Michalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Godzieszach Wielkich, ulica Kaliska 10, 62-510, PESEL 66062901035. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 179/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38495
 • Dodano: 2021-06-16 10:58:31
 • Administrator

Michalski Piotr

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38495. Michalski Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 199/21 „of”, V GUp 179/21 of. [BMSiG-37562/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r., sygn. akt V GU 199/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika - Piotra Michalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Godzieszach Wielkich, ulica Kaliska 10, 62-510, PESEL 66062901035. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 281). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grunwaldzka 64, 62-800 Kalisz, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 179/21 of. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38495
 • Dodano: 2021-06-16 10:58:34
 • Administrator

Mikłaszewska Anna

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-05-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38496. Mikłaszewska Anna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/21, V GUp 117/21. [BMSiG-37807/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 88/21, ogłosił upadłość dłużnika Anny Mikłaszewskiej (PESEL 80062404183), zamieszkałego w Zielonej Górze, ul. Zyty 18/7, 65-046 Zielona Góra, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 117/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38496
 • Dodano: 2021-06-16 10:59:22
 • Administrator

Mikłaszewska Anna

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38496. Mikłaszewska Anna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/21, V GUp 117/21. [BMSiG-37807/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 88/21, ogłosił upadłość dłużnika Anny Mikłaszewskiej (PESEL 80062404183), zamieszkałego w Zielonej Górze, ul. Zyty 18/7, 65-046 Zielona Góra, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 117/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38496
 • Dodano: 2021-06-16 10:59:27
 • Administrator

Mulewicz Andrzej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-06-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38497. Mulewicz Andrzej. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 121/21 of. [BMSiG-37552/2021] Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Andrzeja Mulewicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Andrzeja Mulewicza, zamieszkałego w Radomiu przy ulicy Osiedlowej 6 m. 34, PESEL nr 66051601997, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: aleja Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38497
 • Dodano: 2021-06-16 11:00:06
 • Administrator

Mulewicz Andrzej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38497. Mulewicz Andrzej. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 121/21 of. [BMSiG-37552/2021] Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Andrzeja Mulewicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Andrzeja Mulewicza, zamieszkałego w Radomiu przy ulicy Osiedlowej 6 m. 34, PESEL nr 66051601997, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: aleja Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38497
 • Dodano: 2021-06-16 11:00:09
 • Administrator

Nyga Sylwia

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38498. Nyga Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 418/21, XI GUp 579/21. [BMSiG-37636/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 418/21, ogłosił upadłość dłużniczki Sylwii Nygi (PESEL 76120109860), zamieszkałej w Plewiskach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 579/21. Wyznaczono syndyka w osobie Beaty Dębskiej-Wawrzyniak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 940). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Wierzbięcice 37A/6, 61-558 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38498
 • Dodano: 2021-06-16 11:00:54
 • Administrator

Nyga Sylwia

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38498. Nyga Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 418/21, XI GUp 579/21. [BMSiG-37636/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 418/21, ogłosił upadłość dłużniczki Sylwii Nygi (PESEL 76120109860), zamieszkałej w Plewiskach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 579/21. Wyznaczono syndyka w osobie Beaty Dębskiej-Wawrzyniak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 940). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Wierzbięcice 37A/6, 61-558 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38498
 • Dodano: 2021-06-16 11:00:57
 • Administrator

Oleksy Małgorzata

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38499. Oleksy Małgorzata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 56/21. [BMSiG-37782/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt V GU 56/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Małgorzaty Oleksy, zamieszkałej w Opolu, PESEL 68020703004, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Stefana Dudzińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 229 (postanowieniem z dnia 15 marca 2021 r., Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langera, po czym postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r., na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowił zmienić syndyka masy upadłości Małgorzaty Oleksy, w ten sposób, że w miejsce syndyka Przemysława Langera wyznaczyć syndyka Andrzeja Dudzińskiego); 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłego do syndyka masy upadłości na adres biura syndyka: Kancelaria Syndyka Andrzej Dudziński, ul. Kościuszki 80/3, 48-200 Prudnik, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji krajowej. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wnioskodawcy opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38499
 • Dodano: 2021-06-16 11:01:42
 • Administrator

Oleksy Małgorzata

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38499. Oleksy Małgorzata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 56/21. [BMSiG-37782/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 roku, o sygn. akt V GU 56/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Małgorzaty Oleksy, zamieszkałej w Opolu, PESEL 68020703004, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Stefana Dudzińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 229 (postanowieniem z dnia 15 marca 2021 r., Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langera, po czym postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r., na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowił zmienić syndyka masy upadłości Małgorzaty Oleksy, w ten sposób, że w miejsce syndyka Przemysława Langera wyznaczyć syndyka Andrzeja Dudzińskiego); 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłego do syndyka masy upadłości na adres biura syndyka: Kancelaria Syndyka Andrzej Dudziński, ul. Kościuszki 80/3, 48-200 Prudnik, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji krajowej. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wnioskodawcy opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38499
 • Dodano: 2021-06-16 11:01:46
 • Administrator

Orzol Józef

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38500. Orzol Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 204/21, XII GUp 459/21. [BMSiG-37755/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 204/21, ogłosił upadłość Józefa Orzola, PESEL 87041811639, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zabrzu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802) Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, na adres kancelarii syndyka, tj. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sygn. akt XII GUp 459/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 459/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38500
 • Dodano: 2021-06-16 11:08:11
 • Administrator

Orzol Józef

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38500. Orzol Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 204/21, XII GUp 459/21. [BMSiG-37755/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 204/21, ogłosił upadłość Józefa Orzola, PESEL 87041811639, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zabrzu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802) Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, na adres kancelarii syndyka, tj. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sygn. akt XII GUp 459/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 459/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38500
 • Dodano: 2021-06-16 11:08:15
 • Administrator

Pasek Tomasz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38501. Pasek Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/21, V GUp 177/21. [BMSiG-37513/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 241/21, ogłosił upadłość Tomasza Paska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73030306653, NIP 691-170-88-24. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796) adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 177/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 241/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Tomasza Paska będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 177/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38501
 • Dodano: 2021-06-16 11:08:58
 • Administrator

Pasek Tomasz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38501. Pasek Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/21, V GUp 177/21. [BMSiG-37513/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 241/21, ogłosił upadłość Tomasza Paska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73030306653, NIP 691-170-88-24. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796) adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 177/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 241/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Tomasza Paska będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 177/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38501
 • Dodano: 2021-06-16 11:09:01
 • Administrator

Pawłowicz Ryszard

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-06-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38502. Pawłowicz Ryszard. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 138/20, XII GUp 190/21. [BMSiG-37620/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 roku, ogłoszono upadłość Ryszarda Pawłowicza (PESEL 62042404279), zamieszkałego: Gajki 2/3, 74-105 Gryfino, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 190/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sokołowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 136. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Jagiellońska 67 wejście B, lokal 20, 70-382 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 190/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38502
 • Dodano: 2021-06-16 11:09:44
 • Administrator

Pawłowicz Ryszard

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38502. Pawłowicz Ryszard. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 138/20, XII GUp 190/21. [BMSiG-37620/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 roku, ogłoszono upadłość Ryszarda Pawłowicza (PESEL 62042404279), zamieszkałego: Gajki 2/3, 74-105 Gryfino, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 190/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Sokołowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 136. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Jagiellońska 67 wejście B, lokal 20, 70-382 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 190/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38502
 • Dodano: 2021-06-16 11:09:47
 • Administrator

Piznal Grzegorz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-04-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38503. Piznal Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 148/21 of, VI GUp 214/21 of. [BMSiG-37566/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt VI GU 148/21 of, na skutek wniosku złożonego 17 marca 2021 r. ogłosił upadłość Grzegorza Piznal, numer PESEL 87022414518, zamieszkałego w Łękawicy (34-321), ul. Za Wodą 2B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Powstańców Śląskich 6/104, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: lucyna.t@wp.pl, tel. 783 162 700. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 214/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzedniow terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38503
 • Dodano: 2021-06-16 11:10:34
 • Administrator

Piznal Grzegorz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38503. Piznal Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 148/21 of, VI GUp 214/21 of. [BMSiG-37566/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt VI GU 148/21 of, na skutek wniosku złożonego 17 marca 2021 r. ogłosił upadłość Grzegorza Piznal, numer PESEL 87022414518, zamieszkałego w Łękawicy (34-321), ul. Za Wodą 2B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Powstańców Śląskich 6/104, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: lucyna.t@wp.pl, tel. 783 162 700. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 214/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzedniow terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38503
 • Dodano: 2021-06-16 11:10:38
 • Administrator

Podgórski Mateusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38504. Podgórski Mateusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 188/21. [BMSiG-37569/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 188/21, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Podgórskiego (numer PESEL 91081813175), zamieszkałego w Pruszczu, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Eugeniusza Sprengla (numer licencji 275); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Eugeniuszowi Sprengelowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38504
 • Dodano: 2021-06-16 11:11:23
 • Administrator

Podgórski Mateusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38504. Podgórski Mateusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 188/21. [BMSiG-37569/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 188/21, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Podgórskiego (numer PESEL 91081813175), zamieszkałego w Pruszczu, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Eugeniusza Sprengla (numer licencji 275); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Eugeniuszowi Sprengelowi na adres: ul. ks. J. Popiełuszki 7/26, 85-863 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38504
 • Dodano: 2021-06-16 11:11:26
 • Administrator

Podolski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38505. Podolski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 208/21, V GUp 180/21. [BMSiG-37521/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 208/21, ogłosił upadłość Krzysztofa Podolskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 84050413450, NIP 7742865041. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 180/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 208/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że posta nowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Krzysztofa Podolskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 180/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38505
 • Dodano: 2021-06-16 11:12:09
 • Administrator

Podolski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38505. Podolski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 208/21, V GUp 180/21. [BMSiG-37521/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 208/21, ogłosił upadłość Krzysztofa Podolskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 84050413450, NIP 7742865041. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 180/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 208/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że posta nowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Krzysztofa Podolskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 180/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38505
 • Dodano: 2021-06-16 11:12:12
 • Administrator

Popławska Sylwia

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38506. Popławska Sylwia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/21. [BMSiG-37567/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 239/21, postanowił: I. ogłosić upadłość Sylwii Popławskiej (PESEL 86040117708, NIP 8371737213), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Borysewicz (nr licencji 1499), adres: ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock ; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres wskazany w pkt II, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawa upadłościowego; VI. określić, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38506
 • Dodano: 2021-06-16 11:12:53
 • Administrator

Popławska Sylwia

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38506. Popławska Sylwia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/21. [BMSiG-37567/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 239/21, postanowił: I. ogłosić upadłość Sylwii Popławskiej (PESEL 86040117708, NIP 8371737213), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Borysewicz (nr licencji 1499), adres: ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock ; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres wskazany w pkt II, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawa upadłościowego; VI. określić, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38506
 • Dodano: 2021-06-16 11:12:56
 • Administrator

Portach Zdzisław

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38507. Portach Zdzisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 59/21, V GUp 181/21. [BMSiG-37526/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 59/21, ogłosił upadłość Zdzisława Portacha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61092306272, NIP 5840103905. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 181/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 59/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Zdzisława Portacha będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 181/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38507
 • Dodano: 2021-06-16 11:13:37
 • Administrator

Portach Zdzisław

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38507. Portach Zdzisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 59/21, V GUp 181/21. [BMSiG-37526/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 59/21, ogłosił upadłość Zdzisława Portacha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61092306272, NIP 5840103905. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 181/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 59/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock) w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Zdzisława Portacha będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 181/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38507
 • Dodano: 2021-06-16 11:13:42
 • Administrator

Potęga-Figna Joanna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38508. Potęga-Figna Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 211/21 of, VI GUp 233/21 of. [BMSiG-37540/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 211/21 of, na skutek wniosku złożonego 28 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Joanny Potęgi-Figny (Potęga-Figna), PESEL 84081813443, zamieszkałej w: 43-450 Ustroniu, ul. Pana Tadeusza nr 2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; Rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 233/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38508
 • Dodano: 2021-06-16 11:14:28
 • Administrator

Potęga-Figna Joanna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38508. Potęga-Figna Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 211/21 of, VI GUp 233/21 of. [BMSiG-37540/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 211/21 of, na skutek wniosku złożonego 28 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Joanny Potęgi-Figny (Potęga-Figna), PESEL 84081813443, zamieszkałej w: 43-450 Ustroniu, ul. Pana Tadeusza nr 2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; Rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 233/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38508
 • Dodano: 2021-06-16 11:14:31
 • Administrator

Przybyłek Leszek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38509. Przybyłek Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 37/21, XIX GUp 610/21. [BMSiG-37518/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygn. akt XIX GU 37/21, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., ogłosił upadłość Leszka Przybyłka, posiadającego numer PESEL 52120904551, zamieszkałego w Jankach. Sąd określił, że Upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 671). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Tomasz Noga, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 610/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 37/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 Prawa upadłościowego). Poucza się jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która żądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38509
 • Dodano: 2021-06-16 11:15:17
 • Administrator

Przybyłek Leszek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38509. Przybyłek Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 37/21, XIX GUp 610/21. [BMSiG-37518/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygn. akt XIX GU 37/21, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., ogłosił upadłość Leszka Przybyłka, posiadającego numer PESEL 52120904551, zamieszkałego w Jankach. Sąd określił, że Upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 671). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Tomasz Noga, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 610/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 37/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 Prawa upadłościowego). Poucza się jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która żądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38509
 • Dodano: 2021-06-16 11:15:22
 • Administrator

Rozbicki Szymon

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38510. Rozbicki Szymon. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 268/21, VIII GUp 256/21. [BMSiG-37706/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Szymona Rozbickiego, sygn. akt VIII GU 268/21, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Szymona Rozbickiego, zam.: ul. Stanisława Moniuszki 51, 06-200 Maków Mazowiecki, PESEL 76050413479, NIP 5661643789, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 pok. 50, 07-410 Ostrołęka, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.), 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Pouczenie: wierzycielowi w termime tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 256/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38510
 • Dodano: 2021-06-16 11:16:23
 • Administrator

Rozbicki Szymon

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38510. Rozbicki Szymon. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 268/21, VIII GUp 256/21. [BMSiG-37706/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Szymona Rozbickiego, sygn. akt VIII GU 268/21, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Szymona Rozbickiego, zam.: ul. Stanisława Moniuszki 51, 06-200 Maków Mazowiecki, PESEL 76050413479, NIP 5661643789, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 pok. 50, 07-410 Ostrołęka, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.), 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Pouczenie: wierzycielowi w termime tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 256/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38510
 • Dodano: 2021-06-16 11:16:28
 • Administrator

Rusznica Aneta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38511. Rusznica Aneta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 212/21. [BMSiG-37479/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Anety Rusznicy, zamieszkałej w Garwolinie przy ul. Dobrej 3/12, 08-400 Garwolin, PESEL 85090810500, NIP 8261990885, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anety Rusznicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Anety Rusznicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Roberta Kosmal, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1142. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 212/21. Robert Kosmal Doradca restrukturyzacyjny Syndyk masy upadłości MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38511
 • Dodano: 2021-06-16 11:17:19
 • Administrator

Rusznica Aneta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38511. Rusznica Aneta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 212/21. [BMSiG-37479/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku ogłosił upadłość Anety Rusznicy, zamieszkałej w Garwolinie przy ul. Dobrej 3/12, 08-400 Garwolin, PESEL 85090810500, NIP 8261990885, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anety Rusznicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Anety Rusznicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Roberta Kosmal, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1142. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 212/21. Robert Kosmal Doradca restrukturyzacyjny Syndyk masy upadłości MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38511
 • Dodano: 2021-06-16 11:17:22
 • Administrator

Serwański Marek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38512. Serwański Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 368/21, XV GUp 290/21. [BMSiG-37621/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.05.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 368/21, ogłosił upadłość Marka Serwańskiego (numer PESEL 90030103578), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38512
 • Dodano: 2021-06-16 11:18:02
 • Administrator

Serwański Marek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38512. Serwański Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 368/21, XV GUp 290/21. [BMSiG-37621/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.05.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 368/21, ogłosił upadłość Marka Serwańskiego (numer PESEL 90030103578), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38512
 • Dodano: 2021-06-16 11:18:05
 • Administrator

Stachowiak Urszula

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38513. Stachowiak Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 543/21, XI GUp 635/21. [BMSiG-37684/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 543/21, ogłosił upadłość Urszuli Stachowiak, PESEL 61120612140, NIP 8132861430, zam. w Zaniemyślu, ul. Raczyńskiego 5, 63-020 Zaniemyśl, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 635/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Urszuli Stachowiak do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Urszuli Stachowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Dorotę Strzesak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1020, adres: ul. Urbanowska 16B/12, 60-647 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38513
 • Dodano: 2021-06-16 11:18:59
 • Administrator

Stachowiak Urszula

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38513. Stachowiak Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 543/21, XI GUp 635/21. [BMSiG-37684/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 543/21, ogłosił upadłość Urszuli Stachowiak, PESEL 61120612140, NIP 8132861430, zam. w Zaniemyślu, ul. Raczyńskiego 5, 63-020 Zaniemyśl, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 635/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Urszuli Stachowiak do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Urszuli Stachowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Dorotę Strzesak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1020, adres: ul. Urbanowska 16B/12, 60-647 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38513
 • Dodano: 2021-06-16 11:19:04
 • Administrator

Szweda Agnieszka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38514. Szweda Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 569/21, XI GUp 629/21. [BMSiG-37658/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 569/21, ogłosił upadłość Agnieszki Szwedy, PESEL 79011206860, NIP 7671448889, zam. w Łobżenicy, ul. Świerkowa 15, 89-310 Łobżenica, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 629/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Agnieszki Szwedy do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Agnieszki Szwedy, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Marcina Macioszka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1105, adres: Kancelaria Adwokacka Kaczmarek, Macioszek i Partnerzy, ul. Św. Marcin 73/7B, 61-808 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38514
 • Dodano: 2021-06-16 11:20:55
 • Administrator

Szweda Agnieszka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38514. Szweda Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 569/21, XI GUp 629/21. [BMSiG-37658/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 569/21, ogłosił upadłość Agnieszki Szwedy, PESEL 79011206860, NIP 7671448889, zam. w Łobżenicy, ul. Świerkowa 15, 89-310 Łobżenica, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 629/21. Wzywa się wierzycieli upadłej Agnieszki Szwedy do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Agnieszki Szwedy, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Marcina Macioszka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1105, adres: Kancelaria Adwokacka Kaczmarek, Macioszek i Partnerzy, ul. Św. Marcin 73/7B, 61-808 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38514
 • Dodano: 2021-06-16 11:20:59
 • Administrator

Śmigrodzka Danuta

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38515. Śmigrodzka Danuta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 250/21, V GUp 182/21. [BMSiG-37506/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 250/21, ogłosił upadłość Danuty Śmigrodzkiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83100110129. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 182/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 250/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Danuty Śmigrodzkiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 182/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38515
 • Dodano: 2021-06-16 11:21:39
 • Administrator

Śmigrodzka Danuta

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38515. Śmigrodzka Danuta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 250/21, V GUp 182/21. [BMSiG-37506/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 250/21, ogłosił upadłość Danuty Śmigrodzkiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83100110129. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 182/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 250/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Danuty Śmigrodzkiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 182/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38515
 • Dodano: 2021-06-16 11:21:43
 • Administrator

Wałkuska Joanna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38516. Wałkuska Joanna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 219/21, VIII GUp 259/21. [BMSiG-37490/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GU 219/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Joanny Wałkuskiej (PESEL 76113006606), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE. L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (adres: 15-950 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 259/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38516
 • Dodano: 2021-06-16 11:22:25
 • Administrator

Wałkuska Joanna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38516. Wałkuska Joanna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 219/21, VIII GUp 259/21. [BMSiG-37490/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GU 219/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Joanny Wałkuskiej (PESEL 76113006606), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE. L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłej na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (adres: 15-950 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 259/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38516
 • Dodano: 2021-06-16 11:22:29
 • Administrator

Warda Tomasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38517. Warda Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 185/21, XV GUp 273/21. [BMSiG-37645/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 185/21 ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Wardy (numer PESEL 61040807718, NIP 5540480489), zamieszkałego w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franz (numer licencji 413), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franz, na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38517
 • Dodano: 2021-06-16 11:23:10
 • Administrator

Warda Tomasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38517. Warda Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 185/21, XV GUp 273/21. [BMSiG-37645/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 185/21 ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Wardy (numer PESEL 61040807718, NIP 5540480489), zamieszkałego w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franz (numer licencji 413), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franz, na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38517
 • Dodano: 2021-06-16 11:23:13
 • Administrator

Waszak Mariusz

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38518. Waszak Mariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 75/21 of, V GUp 76/21 of „sk”. [BMSiG-37499/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GU 75/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 22 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Mariusza Waszaka, zamieszkałego w Elblągu przy ul. Lotniczej 11/13, PESEL 76021402075, NIP 5781215056, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 76/21 of „sk”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38518
 • Dodano: 2021-06-16 11:23:59
 • Administrator

Waszak Mariusz

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38518. Waszak Mariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 75/21 of, V GUp 76/21 of „sk”. [BMSiG-37499/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GU 75/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 22 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Mariusza Waszaka, zamieszkałego w Elblągu przy ul. Lotniczej 11/13, PESEL 76021402075, NIP 5781215056, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 76/21 of „sk”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38518
 • Dodano: 2021-06-16 11:24:03
 • Administrator

Wesołowicz Kuba

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-05-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38519. Wesołowicz Kuba. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/21, V GUp 123/21. [BMSiG-37786/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 120/21, ogłosił upadłość dłużnika Kuby Wesołowicza (PESEL 83121506114), zamieszkałego w Nowej Soli, ul. Wrocławska 25/1, 67-100 Nowa Sól, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 123/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38519
 • Dodano: 2021-06-16 11:24:55
 • Administrator

Wesołowicz Kuba

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38519. Wesołowicz Kuba. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/21, V GUp 123/21. [BMSiG-37786/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 120/21, ogłosił upadłość dłużnika Kuby Wesołowicza (PESEL 83121506114), zamieszkałego w Nowej Soli, ul. Wrocławska 25/1, 67-100 Nowa Sól, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 123/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38519
 • Dodano: 2021-06-16 11:24:59
 • Administrator

Król Wojciech

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-05-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38520. Król Wojciech. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 93/21, V GUp 120/21. [BMSiG-37796/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 93/21, ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Króla (PESEL 89052102830), zamieszkałego w Żaganiu, ul. Keplera 21/3, 68-100 Żagań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 120/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38520
 • Dodano: 2021-06-16 11:25:43
 • Administrator

Król Wojciech

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38520. Król Wojciech. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 93/21, V GUp 120/21. [BMSiG-37796/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 93/21, ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Króla (PESEL 89052102830), zamieszkałego w Żaganiu, ul. Keplera 21/3, 68-100 Żagań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 120/21. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Jabłońskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1502). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ulica Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38520
 • Dodano: 2021-06-16 11:25:46
 • Administrator

Wojciechowska Lidia

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38521. Wojciechowska Lidia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 190/21, XV GUp 271/21. [BMSiG-37680/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 190/21 ogłosił upadłość dłużnika Lidii Wojciechowskiej (PESEL 75060409544), zamieszkałej w Janikowie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Gabrowskiej (numer licencji 624); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Izabeli Gabrowskiej na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38521
 • Dodano: 2021-06-16 11:26:35
 • Administrator

Wojciechowska Lidia

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38521. Wojciechowska Lidia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 190/21, XV GUp 271/21. [BMSiG-37680/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 190/21 ogłosił upadłość dłużnika Lidii Wojciechowskiej (PESEL 75060409544), zamieszkałej w Janikowie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Gabrowskiej (numer licencji 624); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Izabeli Gabrowskiej na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38521
 • Dodano: 2021-06-16 11:26:38
 • Administrator

Woźniak Grzegorz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-05-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38522. Woźniak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 196/21 of, V GUp 144/21 of. [BMSiG-37842/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 maja 2021 roku, sygn. akt V GU 196/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 10 marca 2021 roku ogłosił upadłość Grzegorza Woźniaka, zamieszkałego: 45-401 Opole, ul. Kielecka 20/6, PESEL 58032206958, NIP 7541194717, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Przemysława Langera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1080); adres: Kancelaria Syndyka Przemysław Langer Grupa Sors, Opole 45-064, ul. Damrota 10/25. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 144/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38522
 • Dodano: 2021-06-16 11:27:24
 • Administrator

Woźniak Grzegorz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38522. Woźniak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 196/21 of, V GUp 144/21 of. [BMSiG-37842/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 maja 2021 roku, sygn. akt V GU 196/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 10 marca 2021 roku ogłosił upadłość Grzegorza Woźniaka, zamieszkałego: 45-401 Opole, ul. Kielecka 20/6, PESEL 58032206958, NIP 7541194717, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Przemysława Langera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1080); adres: Kancelaria Syndyka Przemysław Langer Grupa Sors, Opole 45-064, ul. Damrota 10/25. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 144/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38522
 • Dodano: 2021-06-16 11:27:27
 • Administrator

Wójcicki Mariusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38523. Wójcicki Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 429/21, XII GUp 462/21. [BMSiG-37780/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 429/21, ogłosił upadłość Mariusza Wójcickiego, PESEL 73012211995, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 462/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 462/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38523
 • Dodano: 2021-06-16 11:28:14
 • Administrator

Wójcicki Mariusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38523. Wójcicki Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 429/21, XII GUp 462/21. [BMSiG-37780/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 429/21, ogłosił upadłość Mariusza Wójcickiego, PESEL 73012211995, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 462/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 462/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38523
 • Dodano: 2021-06-16 11:28:17
 • Administrator

Żyga Bronisława

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-05-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38524. Żyga Bronisława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 180/21 of, VI GUp 239/21 of. [BMSiG-37613/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 180/21 of, na skutek wniosku złożonego 12 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Bronisławy Żygi, PESEL 51032215425, zamieszkałej: 43-246 Bąków, ul. Główna 29, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Groniaki 15, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, adres e-mail: syndyk.tokarz@gmail.com, tel. 783 162 700, rachunek bankowy 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 239/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38524
 • Dodano: 2021-06-16 11:29:05
 • Administrator

Żyga Bronisława

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38524. Żyga Bronisława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 180/21 of, VI GUp 239/21 of. [BMSiG-37613/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 180/21 of, na skutek wniosku złożonego 12 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Bronisławy Żygi, PESEL 51032215425, zamieszkałej: 43-246 Bąków, ul. Główna 29, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Groniaki 15, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, adres e-mail: syndyk.tokarz@gmail.com, tel. 783 162 700, rachunek bankowy 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 239/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38524
 • Dodano: 2021-06-16 11:29:08
 • Administrator

Wygowska Halina

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38525. Wygowska Halina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 360/21/MC, VI GUp 246/21. [BMSiG-37502/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r.: I. ogłosił upadłość Haliny Wygowskiej, PESEL 48031906867, NIP 5831809439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 80-170 Gdańsk, Franciszka Liszta 2/118; II. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył na syndyka Grant Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Bartłomieja Domagalskiego - nr 944, licencja doradcy restrukturyzacyjnego Michała Figury - nr 815, adres: 81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15 lok. 1002); V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. przyznał syndykowi masy upadłości Grant Finance sp. z o.o. zaliczkę w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; VII. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 246/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38525
 • Dodano: 2021-06-16 11:30:36
 • Administrator

Wygowska Halina

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38525. Wygowska Halina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 360/21/MC, VI GUp 246/21. [BMSiG-37502/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r.: I. ogłosił upadłość Haliny Wygowskiej, PESEL 48031906867, NIP 5831809439, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 80-170 Gdańsk, Franciszka Liszta 2/118; II. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył na syndyka Grant Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Bartłomieja Domagalskiego - nr 944, licencja doradcy restrukturyzacyjnego Michała Figury - nr 815, adres: 81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15 lok. 1002); V. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. przyznał syndykowi masy upadłości Grant Finance sp. z o.o. zaliczkę w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; VII. wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. 2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Stosownie do art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 246/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38525
 • Dodano: 2021-06-16 11:30:40
 • Administrator

CHS OPERATOR S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38526. CHS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000158474. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt XVIII GUp 197/20. [BMSiG-37657/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego CHS Operator Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000158474), sygn. akt XVIII GUp 197/20, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 19 kwietnia 2021 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38526
 • Dodano: 2021-06-16 11:33:07
 • Administrator

Banasiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38527. Banasiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1319/19. [BMSiG-37493/2021] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mariusza Banasiewicza, zamieszkałego przy ul. Południowej 2B, 05-090 Rybie, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1319/19, syndyk sporządził i 22 lutego 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi czwarte uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38527
 • Dodano: 2021-06-16 11:33:20
 • Administrator

Bobrow Janusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38528. Bobrow Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 855/20. [BMSiG-37733/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Janusza Bobrowa, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 56022811373, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 855/20, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi, w dniu 26 marca 2021 r., listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że Sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38528
 • Dodano: 2021-06-16 11:33:34
 • Administrator

Boruszewska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38529. Boruszewska Wioletta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 397/20. [BMSiG-37509/2021] Sędzia komisarz obwieszcza o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu, w dniu 6 maja 2021 roku, do akt postępowania upadłościowego I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wioletty Boruszewskiej w upadłości, o sygn. akt XIX GUp 397/20. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa, każdy zainteresowany, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 4912 ust. 1 pu w zw. z art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38529
 • Dodano: 2021-06-16 11:33:47
 • Administrator

ECOERGIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38530. ECOERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000328358. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt VIII GUp 219/19. [BMSiG-37633/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec EcoErgia sp. z o.o. w Krakowie, KRS 0000328358, z siedzibą pod adresem: ul. Zielińska 3, 31-227 Kraków (sygn. akt VIII GUp 219/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pawilon „K” pokój K-132. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o prze kazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38530
 • Dodano: 2021-06-16 11:34:01
 • Administrator

Celiński Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38531. Celiński Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 83/20. [BMSiG-37788/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny i Marka Celińskich, sygnatura akt V GUp 83/20, zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 21 kwietnia 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności Marka Celińskiego, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38531
 • Dodano: 2021-06-16 11:34:17
 • Administrator

DROMIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38532. DROMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Żywcu. KRS 0000089505. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2002 r., sygn. akt VI GUp 207/19. [BMSiG-37639/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego DROMIL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (KRS 0000089505), sygn. akt VI GUp 207/19, zawiadamia, iż została złożona uzupełniająca lista wierzytelności nr 2. Listy te może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, po wcześniejszym umówieniu, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38532
 • Dodano: 2021-06-16 11:34:31
 • Administrator

Gasidło Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38533. Gasidło Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 239/20. [BMSiG-37683/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Gasidło, PESEL 81072316998, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 239/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38533
 • Dodano: 2021-06-16 11:34:46
 • Administrator

GDAŃSK FISHING COMPANY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38534. GDAŃSK FISHING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000215975. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2004 r., sygn. akt VI GUp 252/19. [BMSiG-37827/2021] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym GDAŃSK FISHING COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS 0000215975, NIP 5840901877) (sygn. akt VI GUp 252/19) została sporządzona przez Syndyka w dniu 14 kwietnia 2021 roku Lista Wierzytelności i została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 roku Sędziemu Komisarzowi. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38534
 • Dodano: 2021-06-16 11:34:59
 • Administrator

Gibała Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38535. Gibała Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 646/19/S. [BMSiG-37720/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Gibały, PESEL 62072900464, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 646/19/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi, w dniu 26 marca 2021 r., uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw3), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38535
 • Dodano: 2021-06-16 11:35:11
 • Administrator

Hanusiak Krzysztof

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38536. Hanusiak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 387/20 of. [BMSiG-37806/2021] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Hanusiaka (PESEL 80102900891), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 387/20 of, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej, Roberta Sczendzina, ul. Kamińskiego 1A, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38536
 • Dodano: 2021-06-16 11:35:24
 • Administrator

Jatczyńska Alicja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38537. Jatczyńska Alicja. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 198/20 „of”. [BMSiG-37579/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Alicji Jatczyńskiej, PESEL 55080207566, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 198/20 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 8.06.2021 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38537
 • Dodano: 2021-06-16 11:35:37
 • Administrator

Kałka Beata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38538. Kałka Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 807/20. [BMSiG-37610/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Beaty Kałki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Łaziskach Górnych, przy ul. Ogrodowej 45D/7, posiadającej numer PESEL 62041114821, w sprawie o sygn. akt X GUp 807/20, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2021 r., syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38538
 • Dodano: 2021-06-16 11:35:48
 • Administrator

Kapała Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38539. Kapała Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 227/19. [BMSiG-37723/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Kapały, PESEL 72111900669, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 227/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw14, 3/I), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełaniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38539
 • Dodano: 2021-06-16 11:36:01
 • Administrator

Kasperski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38540. Kasperski Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 228/20. [BMSiG-37470/2021] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU DRUGIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Przemysława Kasperskiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 228/20), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 21 kwietnia 2021 r. Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38540
 • Dodano: 2021-06-16 11:36:15
 • Administrator

Kołek Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38541. Kołek Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 596/19. [BMSiG-37712/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wojciecha Kołka, PESEL 90111011671, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 596/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw10), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38541
 • Dodano: 2021-06-16 11:36:38
 • Administrator

Korzeniewski Radosław

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38542. Korzeniewski Radosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 236/20 „of”. [BMSiG-37761/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 31 maja 2021 roku syndyk masy upadłości Radosława Korzeniewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 236/20 „of”) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38542
 • Dodano: 2021-06-16 11:36:51
 • Administrator

Kowal Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38543. Kowal Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 194/20. [BMSiG-37714/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Kowala, PESEL 63122611752, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 194/20), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności (Zw3), że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści list wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38543
 • Dodano: 2021-06-16 11:37:07
 • Administrator

Kaniewski Leszek

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38544. Kniewski Leszek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 295/20. [BMSiG-37582/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Leszka Kniewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 48010144716), sygn. akt V GUp 295/20, syndyk w dniu 28.05.2021 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38544
 • Dodano: 2021-06-16 11:37:35
 • Administrator

Kowalska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38545. Kowalska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/20of. [BMSiG-37541/2021] Zarządzeniem z dnia 10 czerwca 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aleksandry Kowalskiej, PESEL 82120814288, ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 1, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38545
 • Dodano: 2021-06-16 11:37:49
 • Administrator

Kozakowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38546. Kozakowska Marzena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 266/19/S. [BMSiG-37690/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marzeny Kozakowskiej, PESEL 71030406342, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 266/19/S), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 5), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38546
 • Dodano: 2021-06-16 11:38:02
 • Administrator

Kurkarewicz Władysław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38547. Kurkarewicz Władysław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 114/20. [BMSiG-37766/2021] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Rafał Mnich, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Władysława Kurkarewicza, zam.: Sanok, PESEL 55102318157, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 114/20, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38547
 • Dodano: 2021-06-16 11:38:15
 • Administrator

Kuźniewski Andrzej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38548. Kuźniewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1161/20. [BMSiG-37794/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kuźniewskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1161/20, syndyk w dniu 5 maja 2021 r. złożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Karol Łagowski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38548
 • Dodano: 2021-06-16 11:38:33
 • Administrator

Latosińska-Rojek Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38549. Latosińska-Rojek Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 743/20. [BMSiG-37801/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Latosińskiej-Rojek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 743/20, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5 marca 2021 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności oraz w dniu 26 marca 2021 r. trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, które osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na listach może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38549
 • Dodano: 2021-06-16 11:38:46
 • Administrator

Mazur Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38550. Mazur Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 658/20. [BMSiG-37522/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Renaty Mazur w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), o sygn. akt XIX GUp 658/20, ogłasza, że w dniu 7 maja 2021 r., syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38550
 • Dodano: 2021-06-16 11:39:01
 • Administrator

Musiał Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38551. Musiał Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 555/19. [BMSiG-37696/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Beaty Musiał, PESEL 78030808525, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 555/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 1 lipca 2020 r. (obejmującą Zw 2 i Zw 4), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38551
 • Dodano: 2021-06-16 11:39:14
 • Administrator

Pater Marcin

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38552. Pater Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 115/20. [BMSiG-37634/2021] Postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 115/20, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Sędzia komisarz ASR Agnieszka Laska postanowił ogłosić I uzupełniającą listę wierzytelności dłużnika Marcina Patera poprzez obwieszczenie o przekazaniu tej listy Sędziemu Komisarzowi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Listę tę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni licząc od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38552
 • Dodano: 2021-06-16 11:39:33
 • Administrator

Pawlak Ryszard Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38553. Pawlak Ryszard. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/17. [BMSiG-37574/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Pawlaka, na podstawie postanowienia z 20 maja 2021 r., obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 11 maja 2021 r. IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38553
 • Dodano: 2021-06-16 11:39:45
 • Administrator

PGO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38554. PGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostrołęce. KRS 0000535473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2014 r., sygn. akt VIII GUp 9/18. [BMSiG-37629/2021] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym, o sygn. akt VIII GUp 9/18, PGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce, adres rejestrowy: ul. Krańcowa 1, 07-410 Ostrołęka, KRS numer 0000535473, zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38554
 • Dodano: 2021-06-16 11:39:59
 • Administrator

Piechowiak Jan

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38555. Piechowiak Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 717/20. [BMSiG-37641/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Jana Piechowiaka (PESEL 46061207097), zam.: Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 717/20, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 15.03.2021 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38555
 • Dodano: 2021-06-16 11:40:14
 • Administrator

Polek Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38556. Polek Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 1/19. [BMSiG-37627/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 1/19, dotyczącej upadłości Teresy Polek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38556
 • Dodano: 2021-06-16 11:40:27
 • Administrator

Poręba Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38557. Poręba Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 638/19/S. [BMSiG-37734/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Poręby, PESEL 74051914135, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 638/19/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 20 kwietnia 2021 r. uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw 13), oraz że listę tą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38557
 • Dodano: 2021-06-16 11:40:39
 • Administrator

ART-BUD Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38558. Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART-BUD Mirosław Sadowski w Zarzeczu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 43/20. [BMSiG-37746/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Mirosława Sadowskiego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ART-BUD” z siedzibą w Zarzeczu, nr NIP 5470124297, pod sygn. akt VI GUp 43/20, zawiadamia, iż w dniu 7 maja 2021 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38558
 • Dodano: 2021-06-16 11:40:59
 • Administrator

Skiba Andrzej Janusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38559. Skiba Andrzej Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1408/20. [BMSiG-37504/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Janusza Skiby zamieszkałego w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 1408/20, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 29 kwietnia 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Janusza Skiby zamieszkałego w Warszawie, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo upadłościowe co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38559
 • Dodano: 2021-06-16 11:41:13
 • Administrator

Suchowiecka Barbara (dawniej Kolassa) PHU w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38560. Suchowiecka Barbara (dawniej Kolassa) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Suchowiecka P.H.U. w upadłości w Angowicach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 5/18. [BMSiG-37665/2021] Syndyk masy upadłości informuje, że w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 5/18 dotyczącej upadłości Barbary Suchowieckiej (dawniej Kolassy) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Suchowiecka P.H.U. w upadłości, PESEL 64111301700, sporządził i przekazał w dniu 21 kwietnia 2021 roku Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności upadłej. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku, w godzinach jego urzędowania, pod adresem: ul. Piekarnicza 10, wejście B, 80-126 Gdańsk. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38560
 • Dodano: 2021-06-16 11:41:35
 • Administrator

SUPERLOKUM Sp. z o.o. KKI Sp. K.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38561. SUPERLOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000725061. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GUp 565/20. [BMSiG-37623/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec SUPERLOKUM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością KKI spółki komandytowej w upadłości z siedzibą w Krakowie, NIP 6793100661, REGON 123119680, KRS 0000725061, sygn. akt VIII GUp 565/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą zgłoszenia Zw10, Zw11, Zw12 i uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą zgłoszenie Zw13, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści list wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38561
 • Dodano: 2021-06-16 11:41:48
 • Administrator

Szlaużys Roman w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38562. Szlaużys Roman. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 637/20. [BMSiG-37722/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romana Szlaużysa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 637/20, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 19 maja 2021 r. przez syndyka VII (siódmej) uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38562
 • Dodano: 2021-06-16 11:42:01
 • Administrator

Świątek Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38563. Świątek Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 127/20. [BMSiG-37726/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Roberta Świątka, PESEL 64100205950, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 127/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 22 marca 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38563
 • Dodano: 2021-06-16 11:42:15
 • Administrator

Turowska Barbara

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38564. Turowska Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 415/20. [BMSiG-37583/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 415/20 Barbary Turowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38564
 • Dodano: 2021-06-16 11:42:30
 • Administrator

Walatek Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38565. Walatek Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 133/19. [BMSiG-37717/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Walatek, PESEL 90013011768, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 133/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw5), oraz że listę tę można przeglądać w sekretaria cie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełaniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełaniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38565
 • Dodano: 2021-06-16 11:42:51
 • Administrator

Wasilewska Alina

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38566. Wasilewska Alina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 409/20. [BMSiG-37729/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aliny Wasilewskiej, PESEL 59110410768, zamieszkałej: Rzędziwojowice 33, 49-100 Niemodlin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 409/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38566
 • Dodano: 2021-06-16 11:43:02
 • Administrator

Wasilewski Janusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38567. Wasilewski Janusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/21. [BMSiG-37707/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Wasilewskiego, numer PESEL 57042516178, zamieszkałego: Rzędziwojowice 33, 49-100 Niemodlin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/21, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38567
 • Dodano: 2021-06-16 11:43:15
 • Administrator

Wieloński Edward Wiesław

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38568. Wieloński Edward Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 187/20. [BMSiG-37536/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Edwarda Wiesława Wielońskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 66092203093), sygn. akt V GUp 187/20, syndyk w dniu 18.05.2021 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38568
 • Dodano: 2021-06-16 11:43:26
 • Administrator

Wesołowski Paweł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38569. Wesołowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1212/20. [BMSiG-37591/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pawła Wesołowskiego, PESEL 71011003058, sygn. akt XIX GUp 1212/20, ogłasza że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 7 maja 2021 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38569
 • Dodano: 2021-06-16 11:43:39
 • Administrator

Wilczyńska Daria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38570. Wilczyńska Daria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 230/19. [BMSiG-37693/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Darii Wilczyńskiej, PESEL 86081902525, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 230/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 13 grudnia 2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38570
 • Dodano: 2021-06-16 11:43:50
 • Administrator

Wójcik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38571. Wójcik Jarosław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 69/20. [BMSiG-37622/2021] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 69/20, w postępowaniu upadłościowym Jarosława Wójcika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 29 kwietnia 2021 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. Uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. Odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłaszanej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38571
 • Dodano: 2021-06-16 11:44:04
 • Administrator

Wójcik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38572. Wójcik Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 124/20. [BMSiG-37742/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Wójcik, PESEL 44042306546, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 124/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, w dniu 15 marca 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38572
 • Dodano: 2021-06-16 11:44:20
 • Administrator

Zając Jacek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38573. Zając Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Zając w Dulowej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 13/15. [BMSiG-37662/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jacka Zająca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Zając w Dulowej (PESEL 63021711955, adres: ul. Krakowska 118, Dulowa 32-545 Karniowice) sygn. akt VIII GUp 13/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw9, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw9 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw9. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38573
 • Dodano: 2021-06-16 11:44:38
 • Administrator

Zajner Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38574. Zajner Marek. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 22/20 „of”. [BMSiG-37741/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Zajnera, sygn. VII GUp 22/20 „of”, zawiadamia, że w dniu 25 maja 2021 r. (data nadania) syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38574
 • Dodano: 2021-06-16 11:44:55
 • Administrator

Zimoń Anna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38575. Zimoń Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 632/20. [BMSiG-37709/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Zimoń, PESEL 74022816662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 632/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 9), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38575
 • Dodano: 2021-06-16 11:45:09
 • Administrator

Żmijewska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38576. Żmijewska Magdalena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 71/20/7. [BMSiG-37550/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Magdaleny Żmijewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mikołowie, ul. Krakowska 38, posiadającego numer PESEL 74020711822, w sprawie o sygn. akt X GUp 71/20/7 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2021 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniająca listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38576
 • Dodano: 2021-06-16 11:45:22
 • Administrator

Firma Handlowo-Usługowa TITI Konrad Bożek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38577. Bożek Krzysztof Konrad prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „TITI” Krzysztof Konrad Bożek w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/20. [BMSiG-37647/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Krzysztofa Bożek osoby fizycznej, prowadzącej działalności gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa TITI Krzysztof Konrad Bożek, pod sygn. akt VI GUp 9/20, zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony w planie może złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38577
 • Dodano: 2021-06-16 11:45:37
 • Administrator

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38578. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 314/18. [BMSiG-37754/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Cebuli, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 314/18, informuje, że został sporządzony i przedłożony przez syndyka dnia 27 kwietnia 2021 r. oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej w postaci udziału wynoszącego 1/44 części prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Rynarzewie (stanowiącej drogę wewnętrzną, działka 335/7), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Szubinie Księga Wieczysta nr BY1U/00032921/0. Plan ten można przeglądać w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt. Środki zaskarżenia może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38578
 • Dodano: 2021-06-16 11:45:51
 • Administrator

Chrzęściewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38579. Chrzęściewska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 295/19. [BMSiG-37718/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Chrzęściewskiej, PESEL 58080500240, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 295/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38579
 • Dodano: 2021-06-16 11:46:07
 • Administrator

Doniec Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38580. Doniec Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/16. [BMSiG-37737/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Doniec, PESEL 63122408042, osoby fizycz nej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 36/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38580
 • Dodano: 2021-06-16 11:46:25
 • Administrator

Huda Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38581. Huda Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 466/18. [BMSiG-37688/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Danuty Hudej, PESEL 65071113282, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 466/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 350 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38581
 • Dodano: 2021-06-16 11:46:40
 • Administrator

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38582. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-37648/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S. K. A. w Kaliszu, KRS 0000322264, o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 28.05.2021 r. częściowy projekt plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2 i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38582
 • Dodano: 2021-06-16 11:46:54
 • Administrator

JTB GLOBAL TECHNOLOGY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38583. JTB GLOBAL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000096541. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 29/18/Ap-5. [BMSiG-37694/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym JTB GLOBAL TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000096541), sygn. akt VIII GUp 29/18, obwieszcza, że złożony przez syndyka w dniu 2.06.2021 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty z podaniem sygn. akt VIII GUp 29/18/Ap-5. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38583
 • Dodano: 2021-06-16 11:47:09
 • Administrator

Michalski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38584. Michalski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/15. [BMSiG-37603/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Michalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 26/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, a upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38584
 • Dodano: 2021-06-16 11:47:28
 • Administrator

Przybylska Salomea w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38585. Przybylska Salomea. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 381/19. [BMSiG-37608/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Salomei Przybylskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XV GUp 381/19, informuje, że został sporządzony i przedłożony przez syndyka dnia 17 marca 2021 r. oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej w postaci składnika masy upadłości numer 1 to jest udziału upadłej wynoszącego 2/3 prawa własności nieruchomości lokalowej numer 22, położonej w Bydgoszczy, przy ul. K. I. Gałczyńskiego 21, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Księga Wieczysta nr BY1B/00163737/2. Plan ten można przeglądać w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt. Środki zaskarżenia może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38585
 • Dodano: 2021-06-16 11:47:40
 • Administrator

Ptak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38586. Ptak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 107/19. [BMSiG-37482/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Ptak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 107/19), zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3, pok. 3 (przy Europa Center), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 89 676-03-01, lub zasięgnąć informacji pod nr telefonu 89 676-03-06, i wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38586
 • Dodano: 2021-06-16 11:47:59
 • Administrator

Topa Jerzy w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38587. Topa Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 442/18. [BMSiG-37745/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jerzego Topy, PESEL 65052302777, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 442/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38587
 • Dodano: 2021-06-16 11:48:11
 • Administrator

Trigonela Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Słupsku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38588. TRIGONELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000281016. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 maja 2007 r., sygn. akt VI GUp 11/13. [BMSiG-37495/2021] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 11/13 dot. masy upadłości TRIGONELA spółka z o.o. w Warszawie (KRS 0000281016) zawiadamia o złożeniu Sędziemu komisarzowi planu podziału funduszów masy upadłości na kwotę 1 838 969,17 zł (kategoria IV) oraz poucza o możliwości przeglądania planu podziału w czytelni tut. Sądu i wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału w terminie dwóch tygodni. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38588
 • Dodano: 2021-06-16 11:48:24
 • Administrator

TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38589. Błaszczyk Norbert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości we Wrocławiu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 111/18. [BMSiG-37762/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Norberta Błaszczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 111/18, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii I i II. Plan ten można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a (po uprzednim uzgodnieniu terminu), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38589
 • Dodano: 2021-06-16 11:48:40
 • Administrator

Wielgos Urszula w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38590. Wielgos Urszula. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 67/16. [BMSiG-37616/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Wielgos, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 67/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, a upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38590
 • Dodano: 2021-06-16 11:48:51
 • Administrator

Wielowiński Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38591. Wielowiński Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 261/18. [BMSiG-37601/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 261/18, dotyczącej upadłości Jana Wielowińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38591
 • Dodano: 2021-06-16 11:49:05
 • Administrator

Wojtkowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38592. Wojtkowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 120/20. [BMSiG-37666/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Wojtkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 120/20, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38592
 • Dodano: 2021-06-16 11:49:17
 • Administrator

Ziemiańska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 38593. Ziemiańska Wiesława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 279/19. [BMSiG-37594/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 279/19, dotyczącej upadłości Wiesławy Ziemiańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38593
 • Dodano: 2021-06-16 11:49:29
 • Administrator

Wcisło Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38594. Wcisło Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 142/17. [BMSiG-37558/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 20.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 142/17 postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Tomasza Wcisło, zam.: Pogwizdów Stary, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 78081413673). Sąd umorzył postępowanie na wniosek Upadłego (art. 49110 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38594
 • Dodano: 2021-06-16 13:54:09
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Alicja Aleksandrzak w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38595. Aleksandrzak Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe Alicja Aleksandrzak w upadłości w Reszlu. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 9/19. [BMSiG-37846/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Alicji Aleksandrzak - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Alicja Aleksandrzak w upadłości w Reszlu (sygn. akt V GUp 9/19), podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. umorzył postępowanie upadłościowe wobec Alicji Aleksandrzak - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Alicja Aleksandrzak w upadłości w Reszlu. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38595
 • Dodano: 2021-06-16 14:07:07
 • Administrator

Bejma Barbara i Bejma Stanisław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38596. Bejma Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 49/21. [BMSiG-37719/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 49/21 umorzył postępowanie upadłościowe Stanisława Bejma (PESEL 46040708832) nieprowadzącego działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38596
 • Dodano: 2021-06-16 14:07:39
 • Administrator

Kasprzak Waldemara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-05-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 20036. Kasprzak Waldemara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 83/20, IX GUp 66/20. [BMSiG-19617/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt IX GU 83/20, ogłosił upadłość dłużnika WALDEMARY KASPRZAK, zam.: Oś. Powstań Narodowych 36/24, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą IX GUp 66/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jarosława Kręckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1064. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu postanowienia z uzadsadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie stron. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 085/2020 (5975) z dnia 04 maja 2020 r. → Pozycja 20036
 • Dodano: 2021-06-16 14:10:39
 • Administrator

Kasprzak Waldemara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-05-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 20196. Kasprzak Waldemara. Sąd Rejonowy Poznań Stare-Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 83/20, XI GUp 66/20. [BMSiG-19847/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt IX GU 83/20, ogłosił upadłość dłużnika WALDEMARY KASPRZAK, zam.: os. Powstań Narodowych 36/24, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą IX GUp 66/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jarosława Kręckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1064. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie stron. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 086/2020 (5976) z dnia 05 maja 2020 r. → Pozycja 20196
 • Dodano: 2021-06-16 14:11:50
 • Administrator

Kasprzak Waldemara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-26. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 5616. Kasprzak Waldemara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 66/20. [BMSiG-4497/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Waldemary Kasprzak, zamieszkałej w Poznaniu, nr PESEL 39090902547, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 66/20, zawiadamia, że w dniu 2 grudnia 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 16/2021 (6161) z dnia 26 stycznia 2021 r. → Pozycja 5616
 • Dodano: 2021-06-16 14:12:17
 • Administrator

Kasprzak Waldemara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-11. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 10218. Kasprzak Waldemara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 66/20. [BMSiG-8952/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Waldemary Kasprzak, zamieszkałej w Poznaniu, PESEL 39090902547, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 66/20, zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2021 roku, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 28/2021 (6173) z dnia 11 lutego 2021 r. → Pozycja 10218
 • Dodano: 2021-06-16 14:12:40
 • Administrator

Kasprzak Waldemara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38597. Kasprzak Waldemara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 66/20. [BMSiG-37557/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XI GUp 66/20, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Waldemary Kasprzak (PESEL 39090902547), zam. w Poznaniu, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38597
 • Dodano: 2021-06-16 14:13:21
 • Administrator

Brzoza Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38598. Brzoza Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 331/19. [BMSiG-37486/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 23 kwietnia 2021 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Upadłej Krystyny Brzozy, PESEL 69031214567, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 331/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38598
 • Dodano: 2021-06-16 14:14:07
 • Administrator

BARTOVIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38599. BARTOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000542134. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2015 r., sygn. akt XI GUp 3/19. [BMSiG-37748/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Bartovia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000542134), sygn. akt XI GUp 3/19. Poucza się, iż na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które należy wnieść w nieprzekraczalnym tygodniowym terminie od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38599
 • Dodano: 2021-06-16 14:14:42
 • Administrator

Dzwoniarski Emil

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38600. Dzwoniarski Emil. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 117/20. [BMSiG-37476/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie upadłego Emila Dzwoniarskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 117/20, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 maja 2021 roku zakończono postępowanie upadłościowe upadłego Emila Dzwoniarskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. POUCZENIE Na postanowienie służy zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Elblągu. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Nadto zawiadamia, iż w sprawie V GUp 117/20 na dzień 8 lipca 2021 r., godz. 1100, s. 219, został wyznaczony termin rozprawy w przedmiocie rozpoznania wniosku upadłego o ustalenie planu spłaty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38600
 • Dodano: 2021-06-16 14:15:21
 • Administrator

Juryś-Bar Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38601. Juryś-Bar Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/17. [BMSiG-37573/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 12.11.2020 roku, w sprawie o sygn. akt V GUp 122/17, postanowił: I. ustalić następujący plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Anny Juryś-Bar, numer PESEL 86120810008, w ten sposób, że Upadła przeznaczy na spłatę Wierzycieli I ratę w wysokości 12.149,01 zł (dwanaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 01/00) płatną na rzecz następujących Wierzycieli w kwotach: 1. Voice Net Sp. z o.o. - kwotę 23,01 zł; 2. HOIST I NSFIZ - kwotę 27,93 zł; 3. HORYZONT NSFIZ - kwotę 3.138,69 zł; 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie - kwotę 1.085,41 zł; 5. EFL Service S.A.- kwotę 73,93 zł; 6. Prezydent Miasta Rzeszowa - kwotę 81,65 zł; 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie - kwotę 52,12 zł; 8. Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ - kwotę 4.730,47 zł; 9. EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - kwotę 164,97 zł; 10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. - kwotę 842,65 zł; 11. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz - kwotę 145,13 zł; 12. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - kwotę 46,09 zł; 13. Ultimo NSFIZ - kwotę 805,32 zł; 14. Andrzej Jabłoński i Krystyna Jabłońska - kwotę 531,33 zł; oraz, że dalszych 35 rat w kwotach po 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych 00/00) miesięcznie przez okres 35 miesięcy, płatnych do dnia 15 każdego następnego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1. Voice Net Sp. z o.o. - kwotę 2,28 zł; 2. HOIST I NSFIZ - kwotę - 2,76 zł; 3. HORYZONT NSFIZ - kwotę - 310,02 zł; 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie - kwotę 107,20 zł; 5. EFL Service S.A.- kwotę 7,30 zł; 6. Prezydent Miasta Rzeszowa - kwotę 8,06 zł; 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie - kwotę 5,14 zł; 8. Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ - kwotę 467,24 zł; 9. EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - kwotę 55,80 zł; 10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. - kwotę 83,26 zł; 11. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz - kwotę 14,34 zł; 12. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - kwotę 4,56 zł; 13. Ultimo NSFIZ - kwotę 79,54 zł; 14. Andrzej Jabłoński i Krystyna Jabłońska - kwotę 52,50 zł. II. ustalić, iż po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną wszystkie zobowiązania niezaspokojone w ramach planu spłaty oraz wszelkie pozostałe zobowiązania Upadłej Anny Juryś-Bar powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 11 maja 2017 r. - w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 11.02.2021 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania (wg przepisów obowiązujących do 24.03.2020 r., wg których było prowadzone postępowanie). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38601
 • Dodano: 2021-06-16 14:15:57
 • Administrator

Phoenix-Plast Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38603. PHOENIX-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oświęcimiu. KRS 0000240780. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2005 r., sygn. akt VIII GUp 43/11/S. [BMSiG-37606/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r., sygn. akt VIII GUp 43/11/S, Sąd postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego PHOENIX-PLAST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Oświęcimiu (KRS 0000240780). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38603
 • Dodano: 2021-06-16 14:17:36
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Inter Lex" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38604. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „INTER LEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Słubicach. KRS 0000175106. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r., sygn. akt V GUp 2/11. [BMSiG-37624/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 2/11 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego INTER LEX Sp. z o.o. w Słubicach. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38604
 • Dodano: 2021-06-16 14:18:19
 • Administrator

ROYAL STEEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38605. ROYAL STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000505942. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt X GUp 91/16/3. [BMSiG-37560/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dot. dłużnika ROYAL STEEL Sp. z o.o., sygn. akt X GUp 91/16/3, postanowieniem z dnia 27.05.2021 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38605
 • Dodano: 2021-06-16 14:18:59
 • Administrator

Rybarczyk Leszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38606. Rybarczyk Leszek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/17. [BMSiG-37539/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 maja 2021 r., sygnatura akt V GUp 59/17, zakończył postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Leszka Rybarczyka oraz orzekł o ustaleniu planu spłaty wierzycieli dłużnika - w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia, upadły dokona jednorazowej spłaty na rzecz poszczególnych wierzycieli: Gmina Miasto Szczecin (16,55 zł), Horyzont NSFIZ w Warszawie (2.593,51 zł), Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ w Warszawie (9.656,85 zł), Polska Grupa Inkasso sp. z o.o. sp.k. w Myśliborzu (2.907,33 zł), Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie (798,89 zł), Ultimo NSFIZ w Warszawie (5.680,79 zł), PKO BP S.A. w Warszawie (1.866,42 zł). Po wykonaniu przez upadłego planu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych wyżej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 18.12.2017 r., niezależnie od ich ujęcia na liście wierzytelności, zostaną w niezaspokojonej części umorzone. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38606
 • Dodano: 2021-06-16 14:19:42
 • Administrator

Rybarczyk Krystyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 49869. Rybarczyk Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 148/20 „of”. [BMSiG-50523/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 września 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Rybarczyk, zamieszkałej przy ulicy Wenedów 3/1, 76-150 Darłowo; numer PESEL 45102606369, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym , 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.), 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 148/20 „of”, 8. umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 189/2020 (6079) z dnia 28 września 2020 r. → Pozycja 49869
 • Dodano: 2021-06-16 14:22:49
 • Administrator

Rybarczyk Krystyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-09-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 49869. Rybarczyk Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 148/20 „of”. [BMSiG-50523/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 września 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Rybarczyk, zamieszkałej przy ulicy Wenedów 3/1, 76-150 Darłowo; numer PESEL 45102606369, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wyznaczył syndyka w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym , 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.), 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 148/20 „of”, 8. umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 189/2020 (6079) z dnia 28 września 2020 r. → Pozycja 49869
 • Dodano: 2021-06-16 14:23:07
 • Administrator

Rybarczyk Krystyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-10-16. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 55423. Rybarczyk Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 148/20 „of”. [BMSiG-56383/2020] Postanowieniem z dnia 2 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VII GUp 148/20 „of”, umorzył postępowanie upadłościowe Krystyny Rybarczyk. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 203/2020 (6093) z dnia 16 października 2020 r. → Pozycja 55423
 • Dodano: 2021-06-16 14:24:51
 • Administrator

Urbańska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38607. Urbańska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 352/20. [BMSiG-37692/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Urbańskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze XV GUp 352/20, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 maja 2021 r. zakończył postępowanie upadłościowe przez wydanie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań następującej treści: umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłej Małgorzaty Urbańskiej (numer PESEL 75022514529), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, to jest przed dniem 17 sierpnia 2020 roku, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, pod warunkiem że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia upadła, ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłej do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Na postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38607
 • Dodano: 2021-06-16 14:26:55
 • Administrator

Urbańska Anita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-07-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 37738. Urbańska Anita. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 246/20. [BMSiG-37919/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.06.2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 246/20 ogłosił upadłość Anity Urbańskiej (numer PESEL: 75101502885) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jana Chróśniaka oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Tomasza Piekarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37738
 • Dodano: 2021-06-16 14:29:16
 • Administrator

Urbańska Anita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-11-17. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 63644. Urbańska Anita. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 205/20. [BMSiG-64519/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Urbańskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 205/20, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 12 października 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 224/2020 (6114) z dnia 17 listopada 2020 r. → Pozycja 63644
 • Dodano: 2021-06-16 14:29:49
 • Administrator

Urbańska Anita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-03-09. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 16349. Urbańska Anita. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 205/20. [BMSiG-15135/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Urbańskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 205/20, sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 27 stycznia 2021 r., uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 46/2021 (6191) z dnia 09 marca 2021 r. → Pozycja 16349
 • Dodano: 2021-06-16 14:30:17
 • Administrator

EURO-HURT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38608. „EURO-HURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000337524. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2009 r., sygn. akt V GUp 44/17. [BMSiG-37548/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Euro-Hurt sp. z o.o. w upadłości, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 44/17, obwieszcza, że syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 70/16, o powierzchni 34 m2 , położonej w Słubicach przy ulicy Transportowej 8, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GW1S/00032371/9. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38608
 • Dodano: 2021-06-16 22:27:25
 • Administrator

Błaszkowicz Agnieszka

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania
Poz. 38609. Błaszkowicz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 158/21 of. [BMSiG-37549/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17.05.2021 r., sygn. akt V GUp 158/21 of, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Błaszkowicz, PESEL 90081415240, NIP 8133731698, zam.: Krasne, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zmienił tryb postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, na tryb określony w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego oraz określił, iż funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38609
 • Dodano: 2021-06-16 22:28:13
 • Administrator

KOMABUD - Firma Budowlana Kowalski, Mazur Sp. J.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-05-07. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 38610. „KOMABUD” - FIRMA BUDOWLANA KOWALSKI, MAZUR SPÓŁKA JAWNA w Oświęcimiu. KRS 0000077475. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GU 250/21/S. [BMSiG-37640/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r., sygn. akt VIII GU 250/21/S, zabezpieczono majątek dłużnika KOMABUD - FIRMA BUDOWLANA KOWALSKI, MAZUR sp.j., ul. Unii Europejskiej 2, 32-600 Oświęcim (KRS 0000077475), poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38610
 • Dodano: 2021-06-16 22:32:39
 • Administrator

ANTILA2 Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 38611. ANTILA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000502906. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt XV GU 761/20. [BMSiG-37671/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie XV GU 761/20 o ogłoszenie upadłości dłużnika „Antila2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS 0000502906, numer NIP 7272792378), oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38611
 • Dodano: 2021-06-16 22:36:03
 • Administrator

BRISK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38612. BRISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000674631. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt VIII GUp 199/21. [BMSiG-37701/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym BRISK Sp. z o.o. we Wrocławiu, KRS 674631 (sygn. akt VIII GUp 199/21) ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości (całości) przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą BRISK Sp. z o.o., w upadłości, we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław. Wartość oszacowania przedsiębiorstwa wynosi 68.100 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych). Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38612
 • Dodano: 2021-06-16 22:36:44
 • Administrator

Bruska Alina

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38613. Bruska Alina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 34/21. [BMSiG-37799/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony przez syndyka do akt postępowania opis i oszacowanie udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Aliny Bruskiej, PESEL 76052613167, zam.: ul. Bytnara Rudego 12d lok. 805, 45-265 Opole, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 34/21. Opis i oszacowanie nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, i w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie, zgodnie z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38613
 • Dodano: 2021-06-16 22:37:10
 • Administrator

Burcek Anna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38614. Burcek Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 221/21. [BMSiG-37838/2021] Syndyk masy upadłości Anny Burcek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 221/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci wierzytelności przysługującej upadłej od Marka Gorzeli w kwocie należności głównej 236.295,40 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć 40/100) wraz z należnościami ubocznymi. Wierzytelność wynika z prawomocnych wyroków: 1) Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2017 r., sygn. akt I C 816/14 2) Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11.09.2019 r., sygn. akt I ACa 185/18 za cenę wywoławczą nie niższą niż 23.630,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści). Ogólne warunki sprzedaży: 1. Oferty spełniające wszystkie wymagania regulaminu konkursu ofert na zakup wierzytelności składać należy w formie pisemnej, tylko drogą pocztową, w zamkniętej kopercie na adres: Krzysztof Kubica - syndyk masy upadłości Anny Burcek, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.07.2021 r. z dopiskiem na kopercie „sygn. akt XII GUp 221/21 - zakup wierzytelności”. 2. Oferta powinna zawierać w szczególności oznaczenie składającego ofertę, przedmiot oferty oraz zaoferowaną cenę w kwocie brutto i termin jej płatności. 3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 4. Informacja o przedmiocie sprzedaży, regulamin konkursu są dostępne na stronie www.restrukturyzacja- -upadlosci.pl, więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 663 505 550 lub mailowo pod adresem: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38614
 • Dodano: 2021-06-16 22:37:48
 • Administrator

Cierpisz Łukasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38615. Cierpisz Łukasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 363/20. [BMSiG-37784/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Łukasza Cierpisza, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze XV GUp 363/20, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 maja 2021 r. wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli następującej treści: I. ustalić plan spłaty następujących wierzycieli upadłego: a) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z wierzytelnością w kwocie 3.690 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) z tytułu zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania; b) Skarb Państwa - Wojewoda Kujawsko-Pomorski (NIP 5541007401, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz), którego wierzytelność w kwocie 961,60 zł (dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 60/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w całości w kategorii II; II. ustalić, że upadły Łukasz Cierpisz doprowadził do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia wskutek rażącego niedbalstwa; III. określić, że upadły Łukasz Cierpisz jest obowiązany do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, spłacać koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz zobowiązania, które zostałyby uznane na liście wierzytelności, przeznaczając na ten cel w ramach pierwszych 23 (dwudziestu trzech) rat kwotę 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie, a w ramach raty 24 (dwudziestej czwartej) kwotę 51,60 zł (pięćdziesiąt jeden złoty 60/100), przy czym: - w ramach raty od pierwszej do osiemnastej miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 200 zł (dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa; - w ramach raty dziewiętnastej: a) na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa; b) na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 110 zł (sto dziesięć złotych); - w ramach rat od dwudziestej do dwudziestej trzeciej miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 200 zł (dwieście złotych); - w ramach raty dwudziestej czwartej na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 51,60 zł (pięćdziesiąt jeden złotych 60/100); IV. po wykonaniu przez Łukasza Cierpisza planu spłat wierzycieli pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 1 września 2020 r. zostanie umorzona, z wyjątkiem wierzytelności wynikających ze zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38615
 • Dodano: 2021-06-16 22:38:25
 • Administrator

CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38616. CLOUD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000395268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2011 r., sygn. akt XVIII GUp 255/20. [BMSiG-37564/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 255/20. Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Cloud Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-078) przy ul. Giuseppe Garibaldiego 4/10BG1, KRS 0000395268, REGON 122397098, NIP 6772363177, sygn. akt XVIII GUp 255/20, Syndyk masy upadłości prowadzi sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, za łączną cenę nie niższą niż 2.945,19 zł brutto (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 19/100). Opinię biegłego sądowego Witolda Kornackiego oraz warunki sprzedaży z wolnej ręki można uzyskać pisząc na adres: konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl. Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na adres: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Krzysztof Piotrowski Syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38616
 • Dodano: 2021-06-16 22:39:31
 • Administrator

Duszyński Czesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 38617. Duszyński Czesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 120/20. [BMSiG-37559/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku w postępowaniu upadłościowym Czesława Duszyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 62022100814) - sygn. akt V GUp 120/20, z funkcji Sędziego komisarza został zwolniony Sędzia Jacek Kęckiewicz oraz został ustanowiony nowy Sędzia komisarz w osobie Sędziego Małgorzaty Kowalskiej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38617
 • Dodano: 2021-06-16 22:40:10
 • Administrator

DĄB TRADING Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 38618. DĄB TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Koninie. KRS 0000647021. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2016 r., sygn. akt XI GU 1031/20/L. [BMSiG-37609/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1031/20/L, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, zabezpieczył majątek dłużnika Dąb Trading sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Koninie, KRS 0000647021, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, w osobie Edyty Senger-Kałat (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 237). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38618
 • Dodano: 2021-06-16 22:43:22
 • Administrator

DOLCAN PLUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38619. DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000374094. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 174/19. [BMSiG-37632/2021] 1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Szeflera w dzielnicy Rembertów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 58/3 obręb ewidencyjny 30917, o powierzchni 0,1568 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA6M/00408339/4, za cenę nie mniejszą niż 478.000,00 zł netto (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej www.beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji), określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 4. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 5. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. 6. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 478.000,00 zł netto (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży. 7. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie internetowej www.beneficjum.eu, a także na co najmniej jednym portalu internetowym. 8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 9. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 174/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Dolcan Plus S.A. w upadłości - nieruchomości przy ul. Szeflera ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 10. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna być złożona w języku polskim i zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia netto za przedmiot niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne, na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków; n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. 11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem „ Przetarg Szeflera - sygn. akt XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 lipca 2021 roku, o godzinie 1100, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 13. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 14. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości lub jego pełnomocnik. 15. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j regulaminu sprzedaży). 16. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, którego oferta została przyjęta. 17. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndyk wybiera ofertę, która wpłynęła jako pierwsza. 18. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 19. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 20. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, lub najpóźniej w ciągu 4 (czterech) miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 21. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 22. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 23. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 24. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 25. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38619
 • Dodano: 2021-06-16 22:44:31
 • Administrator

DOLCAN PLUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38620. DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000374094. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 174/19. [BMSiG-37637/2021] 1. Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Owoców Leśnych, w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9/6, obręb ewidencyjny 40707, o powierzchni 0,3077 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00277311/3, za cenę nie mniejszą niż 1.367.000,00 zł netto (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń jest udostępniony na stronie internetowej www.beneficjum.eu, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 4. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 5. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. 6. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.367.000,00 zł netto (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych). Do ceny przy sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy sprzedaży. 7. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie internetowej www.beneficjum.eu, a także na co najmniej jednym portalu internetowym. 8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 9. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 174/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Dolcan Plus S.A. w upadłości - nieruchomości przy ul. Owoców Leśnych ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 10. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna być złożona w języku polskim i zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia netto za przedmiot niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. 11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 25 1090 1753 0000 0001 3477 2316, z dopiskiem „ Przetarg Owoców Leśnych - sygn. akt XVIII GUp 174/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 lipca 2021 roku, o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 13. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 14. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości lub jego pełnomocnik. 15. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j regulaminu sprzedaży). 16. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczest nicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy 00/100 złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem. f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, którego oferta została przyjęta. 17. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndyk wybiera ofertę, która wpłynęła jako pierwsza. 18. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 19. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 20. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, lub najpóźniej w ciągu 4 (czterech) miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 21. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 22. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 23. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 24. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 25. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38620
 • Dodano: 2021-06-16 22:44:59
 • Administrator

EDUSTACJA.PL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 38621. EDUSTACJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000294276. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2007 r., sygn. akt XI GU 209/21. [BMSiG-37651/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt XI GU 209/21 prowadzonej dla Edustacja.pl Sp. z o.o., KRS 0000294276, z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości. Poucza się, iż od postanowienia służy zażalenie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38621
 • Dodano: 2021-06-16 22:49:32
 • Administrator

Garczyńska Agnieszka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38622. Garczyńska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1260/20. [BMSiG-37500/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27 maja 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Garczyńskiej (PESEL 85091300945), sygn. akt XIX GUp 1260/20, ustalony został następujący plan spłaty wierzycieli: I. w trybie art. 49114 p.u. w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 p.u. wskazać, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: a. z tytułu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego: - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie z wierzytelnością 7 140,00 zł (siedem tysięcy sto czterdzieści złotych zero groszy); b. z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: - Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z kwotą 17 361,86 zł (siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) w tym w kat. II w kwocie 13 300,78 zł (trzynaście tysięcy trzysta złotych siedemdziesiąt osiem groszy) oraz w kat. III w kwocie 4 061,08 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych osiem groszy); II. z uwagi na ubóstwo masy upadłości nie dokonywać podziału funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty; III. wskazać, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślenie ani na wskutek rażącego niedbalstwa; IV. na podstawie art. 49114 p.u., w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 4. ust. 2, 4 i 7 p.u. ustalić ustępujący plan spłaty wierzycieli Agnieszki Garczyńskiej: upadla przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli wskazanych w pkt I sentencji, łącznie 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych zero groszy) w formie 24 (dwudziestu czterech) miesięcznych rat, płatnych w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca, w ten sposób, że: a. w ramach płatności rat od 1 (pierwszej) do 14 (czternastej) upadła uiści kwotę 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy), na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie; b. w ramach płatności raty 15 (piętnastej) raty upadła uiści 500.00 zł (pięćset złotych zero groszy) na rzecz: 1. na rzecz wierzyciela-Skarb Państwa - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawyw Warszawie kwotę 140,00 zł (sto czterdzieści złotych zero groszy); 2. na rzecz Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych zero groszy); c. w ramach płatności rat od 16 (szesnastej) do 24 (dwudziestej czwartej) w ten sposób, ze zapłaci; 1. na rzecz Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwoty po 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy); V. ustalić, iż upadła rozpocznie wykonywanie planu spłaty wierzycieli od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano niniejsze postanowienie, tj. pierwsza rata powinna być płatna do dnia 15 czerwca 2021 roku; VI. ustalić, iż po wykonaniu przez upadłą planu spłaty wierzycieli, jej pozostałe zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości (11 września 2020 roku) niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, zostaną w całości umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, wskazanych w art. 49121 ust. 2 p.u. Na podstawie art. 49114 ust. 7 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38622
 • Dodano: 2021-06-16 22:50:28
 • Administrator

Glapa Ewa

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38623. Glapa Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 405/20. [BMSiG-37735/2021] Postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r. umorzono w całości wszystkie zobowiązania upadłej Ewy Glapy (PESEL 52050813129), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, czyli przed dniem 16 września 2020 r. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38623
 • Dodano: 2021-06-16 22:51:01
 • Administrator

Gołdyn Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38624. Gołdyn Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 887/20. [BMSiG-37750/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Gołdyn, PESEL 78091104763, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 887/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 24.03.2021 r. opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości Agnieszki Gołdyn prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 938/20 i 940, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie położonej w Biadolinach Radłowskich, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta TR1T/00110679/0, i że opis ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38624
 • Dodano: 2021-06-16 22:51:57
 • Administrator

Jagodzińska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38625. Jagodzińska Mirosława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 326/20. [BMSiG-37599/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XV GUp 326/20, umorzono w całości wszystkie zobowiązania upadłej Mirosławy Jagodzińskiej (PESEL 53011607166), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, czyli przed dniem 29 lipca 2020 r. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie upadłemu oraz wierzycielom, które zgodnie z dyspozycją art. 49114 ust. 7 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2020.1228), należy wnieść w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38625
 • Dodano: 2021-06-16 22:52:35
 • Administrator

Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Jucha w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38626. Jucha Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Ogólnobudowlane” Andrzej Jucha w Grodźcu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 168/16. [BMSiG-37630/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Andrzeja Jucha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Jucha, nr NIP 9272144467, pod sygn. akt VI GUp 168/16, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r. uzupełniono postanowienie z dnia 21 stycznia 2021 r., w ten sposób, że na podstawie art. 369 ust. 1 i 2 PUiN umorzono w całości zobowiązania upadłego Andrzeja Juchy, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym z wyjątkiem zobowiązań niepodlegających umorzeniu na zasadzie art. 369 ust. 3 PUiN. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38626
 • Dodano: 2021-06-16 22:54:22
 • Administrator

KANDEL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 38627. KANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000132180. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 września 2002 r., sygn. akt VIII GU 543/21/S. [BMSiG-37650/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.05.2021 r., sygn. akt VIII GU 543/21/S, postanowił: zabezpieczyć majątek dłużnika Kandel sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6761032761) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Jagodzińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38627
 • Dodano: 2021-06-16 22:58:18
 • Administrator

KARAWELA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38628. KARAWELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000358887. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 czerwca 2010 r., sygn. akt V GUp 63/20. [BMSiG-37816/2021] Syndyk masy upadłości KARAWELA Sp. z o.o. w upadłości w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, o łącznej pow. 15,2064 ha, położonych w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska, Szosa Bydgoska nr 94, 96, 96A, 98, 98A, 104 i ul. Pera Jonsona (teren pomiędzy Motoareną a Castoramą), w skład których wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntów zapisanych w Księgach Wieczystych nr T01T/00052079/3, TO1T/00106712/7 (udział wynoszący 47/100), TO1T/00107987/2 (udział wynoszący 80/100), TO1T/00110995/5, TO1T/00110996/2 i TO1T/00112502/7. Teren tworzy kilka związanych ze sobą kompleksów użytkowych z dostępem do drogi krajowej nr 80 (Szosa Bydgoska) wraz wewnętrznym układem komunikacyjnym. Zgodnie z MPZP działki są przeznaczone na cele komercyjne (obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 , obiekty produkcyjne, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, infrastruktury torowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Łączna cena minimalna nieruchomości wynosi 40.161.160 zł (słownie: czterdzieści milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt zł) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Oferta powinna zawierać cenę łączną netto nieruchomości wymienionych powyżej oraz ceny cząstkowe netto poszczególnych nieruchomości. Do oferty składanej przez przedsiębiorców powinny być dołączone odpisy z KRS lub CEiDG oraz pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika, a w przypadku spółek także wymagane przez KSH zgody ich spółek na nabycie przedmiotu przetargu. Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2021 r., do godz.1500, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 10/16 w Toruniu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny łącznej minimalnej netto nieruchomości najpóźniej w dniu 23 czerwca 2021 r. (data uznania rachunku bankowego syndyka) na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 51 1240 1936 1111 0010 3148 5192. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16, w dniu 25 czerwca 2021 r., o godz. 1300, sala 213. Z oszacowaniem przedmiotu przetargu, regulaminem przetargu oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 657 57 43, 603 756 060), w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A, od poniedziałku do piątku, w godz. 900 do 1600. Regulamin przetargu oraz wyciąg z wyceny są również opublikowane na stronie www.lexima.com.pl w zakładce Upadłości i restrukturyzacje. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38628
 • Dodano: 2021-06-16 22:59:08
 • Administrator

Klimaszewska Dorota

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania
Poz. 38630. Klimaszewska Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 192/21. [BMSiG-37789/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym dot. Doroty Klimaszewskiej, PESEL 69052503343, osoby fizycznej, sygn. akt VIII GUp 192/21, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r. postanowił: Zmienić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego na tryb określony w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38630
 • Dodano: 2021-06-16 23:00:06
 • Administrator

Kołodziej Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38631. Kołodziej Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 606/19/S. [BMSiG-37730/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Kołodziej, PESEL 89082411386, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 606/19/S, ogłasza, że rzeczoznawca majątkowy Ryszard Sibiga w dniu 14 grudnia 2020 r. i przekazał sędziemu komisarzowi, opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości Małgorzaty Kołodziej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, udziałów w pra wie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 536/4, 597, 745, 1016, 1019, 1068, 1069, 1660/6, 1682, 1795, 1853 i 2346, położonych w Brzezince, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, dla których są prowadzone Księgi Wieczyste o numerach: KR1E/00021575/8 (dla działek 536/4 i 1660/6) oraz KR1E/00001466/5 (dla działek 597, 745, 1016, 1019, 1068, 1682, 1795 oraz 1853); dla działki o numerze 2346 nie ma założonej księgi wieczystej; z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon B, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi, wnieść zarzuty do sędziego komisarza co do ww. opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38631
 • Dodano: 2021-06-17 07:45:21
 • Administrator

Kozłowska Irena

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38632. Kozłowska Irena. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 320/20 „of”. [BMSiG-37604/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Kozłowskiej, PESEL 55021307986, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 320/20 „of”, postanowieniem z dnia 25.05.2021 r. 1. Ustalił, że upadła Irena Kozłowska nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 2. Ustalił następujący plan spłaty wierzycieli: a. Upadła przez okres 36 miesięcy będzie w terminie do 30 dnia każdego miesiąca przeznaczała miesięcznie kwotę 150,00 zł na spłatę wierzycieli w następujący sposób: - kwota 95,73 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kaliszu; - kwota 0,97 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu; - kwota 1,82 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. we Wrocławiu; - kwota 51,51 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Credit Agricole Bank Polska S.A. z s. we Wrocławiu; b. Okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania określić na 36 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia. 3. Określić, iż upadła spłaci łącznie wszystkim wierzycielom kwotę 1.953,72 zł, co stanowi 3,78% zobowiązań ujętych na liście wierzytelności. Pozostałe wierzytelności dłużniczki stanowiące 96,22% wartości jej zobowiązań zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty. Wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kaliszu w kwocie 3.446,14 zł została ujęta w planie spłaty wierzycieli i zostanie spłacona przez upadłą w całości. Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Kaliszu. Powinna je wnieść w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do tutejszego Sądu oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od zażalenia opłatę sądową w kwocie 200 zł (pod rygorem odrzucenia nieopłaconego zażalenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38632
 • Dodano: 2021-06-17 07:46:09
 • Administrator

Ląg Krzysztof

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38634. Ląg Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 354/20 „of”. [BMSiG-37592/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Ląga, PESEL 81040403059, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 354/20 „of”, postanowieniem z dnia 28.05.2021 r.: 1. Ustalił, że upadły Krzysztof Ląg nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Ustalił następujący plan spłaty wierzycieli: a. Upadły przez okres 36 miesięcy będzie, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, przeznaczał miesięcznie kwotę 20,67 zł na spłatę wierzycieli w następujący sposób: - kwota 20,67 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, b. Okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania określić na 36 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia. 3. Określił, iż upadły spłaci wierzycielowi kwotę 744,03 zł, co stanowi 100% zobowiązań ujętych na liście wierzytelności. Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Kaliszu. Powinna je wnieść w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do tutejszego Sądu oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od zażalenia opłatę sądową w kwocie 200 zł (pod rygorem odrzucenia nieopłaconego zażalenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38634
 • Dodano: 2021-06-17 07:47:07
 • Administrator

Leończuk Kamil

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38635. Leończuk Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 391/20, VIII GUp 348/20. [BMSiG-37791/2021] Działając jako syndyk masy upadłości Kamila Leończuka, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 391/20, informuje, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r. o sygn. akt VIII GUp 348/20 postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego nie bierze udział żaden wierzyciel, 2. ustalić, iż upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, 3. ustalić, że upadły w ramach planu spłaty jest zobowiązany spłacić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku tymczasowo pokryte koszty postępowania w 24 ratach, pierwsza w kwocie 213,97 zł, następne po 200 zł, płatne do 15. dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia; 4. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty pozostała część niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie. W terminie 7 dni od obwieszczenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega opłacie 100 zł (art. 221 ust. 1 i art. 224 ust. 4 P.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38635
 • Dodano: 2021-06-17 07:47:46
 • Administrator

Malinowska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38636. Malinowska Bogusława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 254/20, VIII GUp 218/20. [BMSiG-37797/2021] Syndyk masy upadłości Malinowskiej Bogusławy w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Dunajek, gmina Świętajno, powiat olecki, województwo warmińsko- -mazurskie, działka nr 246/2, o pow. 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr OL1C/00035091/9. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego, ul. Przasnyska 6A, piętro 5, 01-756 Warszawa, oraz w akatch sprawy pod sygn. akt VIII GUp 218/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. Cena wywoławcza wynosi 75% wartości oszacowania, tj. 14.499,75 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100). Pisemne oferty należy składać do dnia 7 lipca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Wymagane wadium w wysokości 1.449,97 zł (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych 97/100) należy przelać na rachunek w banku Santaner Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty na rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2021 r., o godzinie 1200, w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Szczegółowe warunki sprzedaży oraz dodatkowe informacje pod num. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38636
 • Dodano: 2021-06-17 07:48:34
 • Administrator

Manyś Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38637. Manyś Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 173/20 „of”. [BMSiG-37600/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Manyś, PESEL 65022703223, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 173/20 „of”, postanowieniem z dnia 25.05.2021 r. 1. Ustalić, iż upadła Beata Manyś nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Ustalić następujący plan spłaty wierzycieli: a. Upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 400,00 zł na spłatę swoich zobowiązań w terminie do 30 dnia danego miesiąca, w następujący sposób: - Kwota 67,62 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Profi Credit Polska S.A. z s. w Bielsku-Białej; - Kwota 113,67 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie; - Kwota 218,71 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec BIMS PLUS Sp. z o.o. Sp.k. z s. w Poznaniu; b. Okres, w którym upadła będzie obowiązany spłacać zobowiązania określić na 36 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia; c. Pozostała część zobowiązań niespłaconych na zasadach określonych w pkt 1a i 1b postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. 3. Określić, iż upadła spłaci łącznie wszystkim wierzycielom kwotę 14.400,00 zł, co stanowi 26,35% zobowiązań ujętych na liście wierzytelności. Pozostałe wierzytelności dłużniczki stanowiące 73,65% wartości jej zobowiązań zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty. Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Kaliszu. Powinna je wnieść w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do tutejszego Sądu oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od zażalenia opłatę sądową w kwocie 200 zł (pod rygorem odrzucenia nieopłaconego zażalenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38637
 • Dodano: 2021-06-17 07:49:41
 • Administrator

Dusza Marcin

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38638. Dusza Marcin. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/21. [BMSiG-37481/2021] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydziale Gospodarczym, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Duszy, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, został złożony operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 322/2, o powierzchni 0,0400 ha, położonej w miejscowości Rożental 69A, w gminie Lubawa, powiecie iławskim, województwie warmińsko-mazurskim, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym ze strychem, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 53,60 m2 , z kotłownią o powierzchni 12,46 m2 , oraz budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej wykorzystywanym na cele mieszkalne, o powierzchni 32,53 m2 , i budynkiem garażowym o konstrukcji drewnianej, o powierzchni 5,90 m2 , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW EL1I/00011566/2 przez Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Olszewską do akt sprawy V GUp 40/21 (k. 41-73). Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. operat szacunkowy w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygnaturę akt sprawy V GUp 40/21. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38638
 • Dodano: 2021-06-17 07:50:25
 • Administrator

Marcinkiewicz Paweł

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38639. Marcinkiewicz Paweł. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 139/20. [BMSiG-37472/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 maja 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Pawła Marcinkiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 91091413635 (sygnatura akt V GUp 139/20), postanowił: I. ustalić, że wierzycielami upadłego Pawła Marcinkiewicza uczestniczącymi w planie spłaty są: 1) Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z sumą wierzytelności 9.481,21 zł; 2) Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z sumą wierzytelności 2.011,45 zł; 3) Lumen Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z sumą wierzytelności 9.769,80 zł; II. dokonać podziału zgromadzonych funduszy masy upadłości w wysokości 3.759,78 zł stosownie do wierzytelności w kategorii II w ten sposób, że: 1) dla wierzyciela Profi Credit Polska S.A. przypada kwota 1.670,80 zł; 2) dla wierzyciela Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przypada kwota 357,24 zł; 3) dla wierzyciela Lumen Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przypada kwota 1.731,74 zł; III. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Pawła Marcinkiewicza w ten sposób, że: 1) upadły będzie dokonywał spłat wierzycieli przez okres 36 miesięcy kalendarzowych, do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w ten sposób, że: - raty nr 1-35 będą wynosiły 500 zł; - rata nr 36 wyniesie 2,68 zł; 2) w ramach miesięcznej raty upadły będzie dokonywał następujących spłat: - na rzecz wierzyciela Profi Credit Polska S.A. 222,19 zł w zakresie rat 1-35 oraz 1,19 zł w zakresie raty nr 36, co stanowi 44,44% miesięcznej spłaty; - na rzecz wierzyciela Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 47,51 zł w zakresie rat 1-35 oraz 0,25 zł w zakresie raty nr 36, co stanowi 9,50% miesięcznej spłaty; - na rzecz wierzyciela Lumen Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przypada kwota 230,30 zł w zakresie rat 1-35 oraz 1,23 zł w zakresie raty nr 36, co stanowi 46,06% miesięcznej spłaty; 3) w wyniku podziału zgromadzonych funduszy masy upadłości oraz wykonania planu spłaty: - wierzyciel Profi Credit Polska S.A. otrzyma łącznie 9.481,21 zł, co stanowi 100% zobowiązań wierzyciela uznanych przez syndyka we wszystkich kategoriach zaspokojenia; - wierzyciel Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty otrzyma łącznie 2.011,45 zł, co stanowi 100% zobowiązań wierzyciela uznanych przez syndyka we wszystkich kategoriach zaspokojenia; - wierzyciel Lumen Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty otrzyma łącznie 9.769,80 zł, co stanowi 100% zobowiązań wierzyciela uznanych przez syndyka we wszystkich kategoriach zaspokojenia; 4) pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, z wyłączeniem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego, zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38639
 • Dodano: 2021-06-17 07:51:23
 • Administrator

Maternicka Danuta Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38640. Maternicka Danuta Barbara. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 98/19. [BMSiG-37478/2021] Sędzia Komisarz masy upadłości Danuty Barbary Maternickiej (PESEL 54122011741), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 98/19, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 maja 2021 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Danuty Barbary Maternickiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 54122011741 Danuta Barabra Maternicka przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności i I uzupełniającej liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: A) zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 4.929,79 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli z wyżej wskazanych środków kwotę odpowiadającą proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: 1. Everest Finanse Spółki Akcyjnej w Poznaniu kwotę 161,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), 2. Credit Agricole Banku Polska Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 196,51 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), 3. Centauris 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 4.571,76 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia po upływie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; B) kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie przez okres 36 miesięcy (trzydziestu sześciu), począwszy od dnia po upływie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: a. Everest Finanse Spółki Akcyjnej w Poznaniu kwotę 16,38 zł (słownie: szesnaście złotych i trzydzieści osiem groszy) miesięcznie; b. Credit Agricole Banku Polska Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 19,93 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) miesięcznie; c. Centauris 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 463,69 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Danuty Barbary Maternickiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 54122011741, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 5 grudnia 2019 roku, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38640
 • Dodano: 2021-06-17 07:52:23
 • Administrator

Firma Handlowo-Usługowa "CZTERY ŁAPY" Karina Mędrala w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38641. Mędrala Karina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery Łapy” w Cieszynie. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 153/18. [BMSiG-37732/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 maja 2021 r., sygn. akt VI GUp 153/18, umorzył wszystkie zobowiązania upadłej Kariny Mędrali, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery Łapy” z siedzibą w Cieszynie (NIP 5481523871). Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38641
 • Dodano: 2021-06-17 07:53:07
 • Administrator

Milczanowska Janina

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38642. Milczanowska Janina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 521/20. [BMSiG-37760/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Milczanowskiej, zam.: Sanok, PESEL 62020714242, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT model 206 1.4 HDI, nr rej. RSA 52631, nr VIN: VF32A8HXF43776883. I. Cena oszacowania wynosi 1.800,00 zł. II. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: 1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Janina Milczanowska - przetarg - nie otwierać - sygn. akt V GUp 521/20” w terminie 14 dni licznych od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: 38-400 Krosno, ul. Lotników 2; 2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto masy upadłości nr: 92 8642 1083 2002 0008 6219 0001, w terminie składania ofert - liczy się data uznania rachunku bankowego. III. Inne warunki przetargu: 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. 2. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu, syndyk może kontynuować wybór nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez oferentów na aukcję wyboru oferty dokonuje syndyk. 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłaty całości ceny sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości i odstąpienia od umowy sprzedaży przez sprzedającego. 4. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu bez odsetek. 5. Sprzedający zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 6. Odstąpienie od przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 7. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego. IV. Komisyjne otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2021 r., o godz. 1000, w Biurze Syndyka mieszczącym się przy ul. Lotników 2 w Krośnie. V. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pod nr tel. 604 997 493. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38642
 • Dodano: 2021-06-17 07:53:46
 • Administrator

Modzelewska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 38643. Modzelewska Renata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 160/19. [BMSiG-37570/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku, w postępowaniu upadłościowym Renaty Modzelewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 92021300885), o sygn. akt V GUp 160/19 z funkcji sędziego komisarza został zwolniony Sędzia Jacek Kęckiewicz oraz został ustanowiony nowy sędzia komisarz w osobie Sędziego Małgorzaty Kowalskiej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38643
 • Dodano: 2021-06-17 07:54:36
 • Administrator

MONIKA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 38644. MONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowie. KRS 0000524875. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2014 r., sygn. akt VIII GU 128/21. [BMSiG-37638/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.05.2021 r., sygn. akt VIII GU 128/21, zabezpieczono majątek dłużnika MONIKA Sp. z o.o. w Tarnowie (ul. Krakowska 3, 33-100 Tarnów, KRS 0000524875) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Jacka Zyguckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 995. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38644
 • Dodano: 2021-06-17 08:00:21
 • Administrator

Nowak Tamara

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38645. Nowak Tamara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 230/21. [BMSiG-37503/2021] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tamary Nowak obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym Tamary Nowak (PESEL 55122202702) zamieszkałej w Warszawie, prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 230/21, syndyk ukończył i złożył do akt opis i oszacowanie prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 107, położonego w budynku nr 91 przy ulicy Broniewskiego, dzielnica Bielany, miasto Warszawa, o powierzchni 39,77 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1M/00339466/3. Opis i oszacowanie można przeglądać w kancelarii syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. W terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść do sędziego wyznaczonego zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości należącej do upadłej, zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 230/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38645
 • Dodano: 2021-06-17 08:00:57
 • Administrator

P.W. DAWIDOR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 38646. P.W. DAWIDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Turku. KRS 0000534939. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2014 r., sygn. akt XI GU 1657/20. [BMSiG-37679/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1657/20 Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika P.W. DAWIDOR Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, KRS 0000534939, z uwagi na stwierdzenie, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do rozwiązania podmiotu będącego dłużnikiem bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 13 ust. 1 P.u.). Poucza się, iż od postanowienia służy zażalenie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38646
 • Dodano: 2021-06-17 08:04:19
 • Administrator

Paterek Wiesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38648. Paterek Wiesława. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 111/20 „of”. [BMSiG-37597/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Wiesławy Paterek, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 67030304483, sygn. akt V GUp 111/20 „of”, zostały sporządzone i złożone przez syndyka masy upadłości w dniu 28.05.2021 roku opisy i oszacowania majątku upadłej. Stosownie do treści art. 319 pkt 5 oraz art. 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38648
 • Dodano: 2021-06-17 08:07:01
 • Administrator

Pawlak Maja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38649. Pawlak Maja. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 174/20 „of”. [BMSiG-37611/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mai Pawlak, PESEL 83031815528, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 174/20 „of”, postanowieniem z dnia 25.05.2021 r.: 1. Ustalił, że upadła Maja Pawlak nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Ustalił następujący plan spłaty wierzycieli: a. Upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 55,95 zł, w terminie do 30 dnia danego miesiąca, na spłatę zobowiązań wobec Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kaliszu; b. Okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania określić na 36 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia. 3. Określił, iż upadła spłaci łącznie jedynemu wierzycielowi - Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Kaliszu - kwotę 2.014,37 zł, co stanowi 100% zobowiązań z tytułu tymczasowo pokrytych przez wierzyciela kosztów postępowania. Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Kaliszu. Powinna je wnieść w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do tutejszego Sądu oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od zażalenia opłatę sądową w kwocie 200 zł (pod rygorem odrzucenia nieopłaconego zażalenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38649
 • Dodano: 2021-06-17 08:08:14
 • Administrator

Perczyńska Krystyna

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 38650. Perczyńska Krystyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 385/20/PD. [BMSiG-38290/2021] Krystyna Perczyńska, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 385/20/PD OBWIESZCZENIE SĄDOWE w sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 385/20/PD Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego komisarza postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 r. zapadłym w sprawie VI GUp 385/20/PD, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 17 położoną w Gdyni przy ulicy Sojowej 18B wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą - to jest o łącznej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego wynoszącej 66,36 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1Y/00102533/8, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 359.100,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B, w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1500 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, ul. Piekarnicza 10, w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. I. Oferty należy składać do dnia 14 lipca 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty. 1. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 2. Kopertę należy zaadresować: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk Sędzia Komisarz RS Krystian Przybylski sygnatura akt VI GUp 385/20/PD PRZETARG - OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Słowa „PRZETARG - OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM. 3. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). 5. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy: Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek, ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo, Alior Bank S.A.: 11 2490 0005 0000 4600 6068 4786. W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium - Krystyna Perczyńska sygn. akt VI GUp 385/20/PD”. 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w § 6 ust. 1 rachunek bankowy. 7. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i winna zawierać czytelne: a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty, b) aktualny wydruk lub odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) c) wskazanie numerów NIP i REGON (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL, d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta, e) oferowaną cenę nabycia, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu, f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości, g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Przetargu, i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, której dotyczy oferta oraz jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, przy czym konieczne jest oznaczenie tego podmiotu, l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta, m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty; n) oświadczenia osoby fizycznej o jej stanie cywilnym. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 9. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną zgodnie ze sposobem reprezentacji. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu. 10. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad czonej za zgodność z oryginałem, pod rygorem odrzucenia oferty. 11. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 lipca 2021 roku, o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w sali B65. 12. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam do składania ofert syndyk Dominika Bączek MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38650
 • Dodano: 2021-06-17 08:09:07
 • Administrator

Rakosza Artur

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38651. Rakosza Artur. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 96/21. [BMSiG-37812/2021] Sędzia wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Artura Rakoszy (Rakosza), PESEL 77071204617, sygn. akt VIII GUp 96/21, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu wyznaczonemu 12 maja 2021 roku opisu i oszacowania nieruchomości upadłego (Księga Wieczysta nr CZ1C/00141273/6 - udziału 1/1) oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38651
 • Dodano: 2021-06-17 08:09:41
 • Administrator

Ratusz Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 38652. Ratusz Robert. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 127/20. [BMSiG-37822/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2021 r. w Legnicy na rozprawie sprawy w postępowaniu upadłościowym Roberta Ratusz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 127/20, postanowił: I. określić, że w planie spłaty upadłego Roberta Ratusz uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza i Anna Gorzawska wspólnicy spółki cywilnej P.H.U. NOBILES 2 w Tychach uprawieni solidarnie z kwotą 14.918,03 zł, 2. VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni z kwotą 155,75 zł, 3. KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie Zakłady Górnicze Lubin z kwotą 9.484,09 zł, 4. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu z kwotą 173,20 zł, 5. EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku z kwotą 4.038.37 zł, II. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności oraz istotnie nie zwiększył jej stopnia - umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, III. dokonać podziału funduszy masy upadłości w wysokości 17.028,16 zł w ten sposób, że przekazać na rzecz wierzycieli kategorii II następujące kwoty: - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza i Anna Gorzawska wspólnicy spółki cywilnej P.H.U. NOBILES 2 w Tychach uprawieni solidarnie - kwota 7.841,90 zł, - VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni - kwota 103,29 zł, - KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie Zakłady Górnicze Lubin - kwota 6.289,85 zł, - Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu - kwota 114, 87 zł, - EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku - kwota 2.678,25 zł, IV. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli dla upadłego Roberta Ratusz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w ten sposób, że upadły będzie przeznaczał poniżej wskazane kwoty na spłatę swoich zobowiązań (łącznie 480 zł miesięcznie), w terminie do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia, w następujący sposób: - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza i Anna Gorzawska wspólnicy spółki cywilnej P.H.U. NOBILES 2 w Tychach uprawieni solidarnie - kwota 289,28 zł, - VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni - kwota 2,14 zł, - KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie Zakłady Górnicze Lubin - kwota 130,59 zł, - Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu - kwota 2,38 zł, - EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku - kwota 55,60 zł, V. okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania na zasadach określonych w pkt IV określić na 24 miesiące, z zaliczeniem 4 miesięcy prowadzenia postępowania upadłościowego, VI. określić, że pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 3.07.2020 r. i niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem zobowiązań określonych w treści art. 49121 ust. 2 p. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38652
 • Dodano: 2021-06-17 08:10:24
 • Administrator

P.H.U. RETRO Agnieszka Rychlińska w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 38653. Rychlińska Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. RETRO Agnieszka Rychlińska w Głazowie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 76/16. [BMSiG-37765/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 maja 2021 roku w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Rychlińskiej, sygn. akt XII GUp 76/16, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w ten sposób że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza S.S.R. Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono sędziego komisarza w osobie S.S.R. Patrycji Ossowskiej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38653
 • Dodano: 2021-06-17 08:11:12
 • Administrator

SALONY GSM Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-06-16. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 38654. SALONY GSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000844436. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GU 280/21. [BMSiG-37682/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 roku o sygn. akt VI GU 280/21, w sprawie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości, postanowił na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 498 z późn. zm.) zabezpieczyć majątek dłużnika: Salony GSM spółki z o.o. w Gdyni (KRS 0000844436) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Grażyny Ossowskiej-Mazurek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 294. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38654
 • Dodano: 2021-06-17 08:14:41
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 08:14:57

Adamska Sara

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38832. Adamska Sara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 239/21, V GU 225/21. [BMSiG-37933/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.05.2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 225/21 (V GUp 239/21): 1. ogłoszono upadłość dłużnika Sary Adamskiej, zamieszkałego pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 17A/8, 87-100 Toruń, PESEL 98022701700, NIP 9562349770, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 3. wyznaczono syndyka Patryka Chodkowskiego (nr lic. 1133); 4. wezwano wierzycieli dłużnika Sary Adamskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Sary Adamskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38832
 • Dodano: 2021-06-17 18:55:58
 • Administrator

Adamska Sara

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38832. Adamska Sara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 239/21, V GU 225/21. [BMSiG-37933/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.05.2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 225/21 (V GUp 239/21): 1. ogłoszono upadłość dłużnika Sary Adamskiej, zamieszkałego pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 17A/8, 87-100 Toruń, PESEL 98022701700, NIP 9562349770, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 3. wyznaczono syndyka Patryka Chodkowskiego (nr lic. 1133); 4. wezwano wierzycieli dłużnika Sary Adamskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Sary Adamskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38832
 • Dodano: 2021-06-17 18:56:01
 • Administrator

Adamski Tomasz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38833. Adamski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 77/20, XIV GUp 381/21. [BMSiG-38157/2021] Sygn. akt XIV GU 77/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2021 roku ogłosił upadłość Tomasza Adamskiego, numer PESEL 79040705813, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agatę Dankiewicz, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 381/21 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38833
 • Dodano: 2021-06-17 18:57:06
 • Administrator

Adamski Tomasz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38833. Adamski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 77/20, XIV GUp 381/21. [BMSiG-38157/2021] Sygn. akt XIV GU 77/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2021 roku ogłosił upadłość Tomasza Adamskiego, numer PESEL 79040705813, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agatę Dankiewicz, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 381/21 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38833
 • Dodano: 2021-06-17 18:57:10
 • Administrator

Bieda Piotr

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38835. Bieda Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 612/21, VIII GUp 580/21. [BMSiG-38063/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 612/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Biedy (PESEL 77051312071), zamieszkałego w Wadowicach, osiedle Kopernika 10A/1, kod pocztowy 34-100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Kadłuczki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 298; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, 31-516 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 580/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38835
 • Dodano: 2021-06-17 18:58:10
 • Administrator

Bieda Piotr

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38835. Bieda Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 612/21, VIII GUp 580/21. [BMSiG-38063/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 612/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Biedy (PESEL 77051312071), zamieszkałego w Wadowicach, osiedle Kopernika 10A/1, kod pocztowy 34-100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Kadłuczki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 298; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, 31-516 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 580/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38835
 • Dodano: 2021-06-17 18:58:13
 • Administrator

Błońska Barbara

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38836. Błońska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 391/21, XIX GUp 561/21. [BMSiG-37941/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r., sygn. akt XIX GU 391/21: 1. ogłosił upadłość Barbary Błońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Markach przy ul. Promiennej 33E (kod: 05-270), PESEL 87021419584; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. na Syndyka wyznaczył Agnieszkę Malczyk (nr licencji 945); 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Kancelarii Syndyka Agnieszki Malczyk (Kazikowskiego 40, 05-300 Mińsk Mazowiecki); 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Kancelarii Syndyka Agnieszki Malczyk (Kazikowskiego 40, 05-300 Mińsk Mazowiecki); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XIX GUp 561/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38836
 • Dodano: 2021-06-17 18:59:07
 • Administrator

Błońska Barbara

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38836. Błońska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 391/21, XIX GUp 561/21. [BMSiG-37941/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r., sygn. akt XIX GU 391/21: 1. ogłosił upadłość Barbary Błońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Markach przy ul. Promiennej 33E (kod: 05-270), PESEL 87021419584; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. na Syndyka wyznaczył Agnieszkę Malczyk (nr licencji 945); 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Kancelarii Syndyka Agnieszki Malczyk (Kazikowskiego 40, 05-300 Mińsk Mazowiecki); 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Kancelarii Syndyka Agnieszki Malczyk (Kazikowskiego 40, 05-300 Mińsk Mazowiecki); 6. określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XIX GUp 561/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38836
 • Dodano: 2021-06-17 18:59:11
 • Administrator

Ceglecki Marcin

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38837. Ceglecki Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/21, V GUp 235/21. [BMSiG-38182/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie V GU 74/21 (V GUp 235/21) ogłoszono upadłość Marcina Cegleckiego, zamieszkałego: Kiełpiny 19, 87-337 Wąpielsk, PESEL 97021412271, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono na syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (numer KRS 0000655226). Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wezwano wierzycieli Marcina Cegleckiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Marcina Cegleckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Obciążono wnioskodawcę kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowy i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38837
 • Dodano: 2021-06-17 19:00:09
 • Administrator

Ceglecki Marcin

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38837. Ceglecki Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/21, V GUp 235/21. [BMSiG-38182/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie V GU 74/21 (V GUp 235/21) ogłoszono upadłość Marcina Cegleckiego, zamieszkałego: Kiełpiny 19, 87-337 Wąpielsk, PESEL 97021412271, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono na syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (numer KRS 0000655226). Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wezwano wierzycieli Marcina Cegleckiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Marcina Cegleckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Obciążono wnioskodawcę kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowy i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38837
 • Dodano: 2021-06-17 19:00:12
 • Administrator

Chętkowska Anna

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38838. Chętkowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 230/21, V GUp 237/21. [BMSiG-38068/2021] Syndyk masy upadłości Anny Chętkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 230/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Chętkowskiej, PESEL 51070614442, zamieszkałej: Papowo Biskupie 37/3, 86-221 Papowo Biskupie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Anny Chętkowskiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 237/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Chętkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 237/ 21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38838
 • Dodano: 2021-06-17 19:02:21
 • Administrator

Chętkowska Anna

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38838. Chętkowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 230/21, V GUp 237/21. [BMSiG-38068/2021] Syndyk masy upadłości Anny Chętkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia że: 1. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 230/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Chętkowskiej, PESEL 51070614442, zamieszkałej: Papowo Biskupie 37/3, 86-221 Papowo Biskupie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000655226), adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Anny Chętkowskiej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 237/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Chętkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny); 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 237/ 21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38838
 • Dodano: 2021-06-17 19:02:25
 • Administrator

Czarnecka Ewa

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38839. Czarnecka Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1657/20/9, X GUp 640/21/9. [BMSiG-37965/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1657/20/9, ogłosił upadłość Ewy Czarneckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 41-907 Bytom, ul. Godulska 3/64, posiadającej PESEL nr 57122408867, NIP nr 6262440312. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 640/21/9. Na syndyka wyznaczono Annę Nowakowską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 905. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowało się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38839
 • Dodano: 2021-06-17 19:03:27
 • Administrator

Czarnecka Ewa

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38839. Czarnecka Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1657/20/9, X GUp 640/21/9. [BMSiG-37965/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1657/20/9, ogłosił upadłość Ewy Czarneckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 41-907 Bytom, ul. Godulska 3/64, posiadającej PESEL nr 57122408867, NIP nr 6262440312. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 640/21/9. Na syndyka wyznaczono Annę Nowakowską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 905. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowało się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38839
 • Dodano: 2021-06-17 19:03:31
 • Administrator

Czyrkiewicz Iwona

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38840. Czyrkiewicz Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 60/21, V GUp 236/21. [BMSiG-38053/2021] Syndyk masy upadłości Iwony Czyrkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia że: 1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 20 maja 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 60/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Iwony Czyrkiewicz, PESEL 75060108283, zamieszkałej: ul. Toruńska 14/4, 86-300 Grudziądz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Kancelaria Syndyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 773071), adres: ul. Grudziądzka 74-76, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Iwony Czyrkiewicz do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 236/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Iwony Czyrkiewicz, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 236/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38840
 • Dodano: 2021-06-17 19:05:00
 • Administrator

Czyrkiewicz Iwona

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38840. Czyrkiewicz Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 60/21, V GUp 236/21. [BMSiG-38053/2021] Syndyk masy upadłości Iwony Czyrkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia że: 1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 20 maja 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 60/21, ogłoszono upadłość dłużniczki Iwony Czyrkiewicz, PESEL 75060108283, zamieszkałej: ul. Toruńska 14/4, 86-300 Grudziądz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczono syndyka - Kancelaria Syndyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 773071), adres: ul. Grudziądzka 74-76, 87-100 Toruń; 3. określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1228); 4. wzywa się wierzycieli upadłej Iwony Czyrkiewicz do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z powołaniem się na sygn. akt V GUp 236/21; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Iwony Czyrkiewicz, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. przyznano syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzono niezwłoczną wypłatę tej kwoty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążono dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 236/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38840
 • Dodano: 2021-06-17 19:05:03
 • Administrator

Dębski Anhelli

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38841. Dębski Anhelli. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 85/21, XIX GUp 671/21. [BMSiG-38032/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XIX GU 85/21 z wniosku dłużnika Anhelliego Dębskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anhelliego Dębskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 53061700710, NIP 9521000935, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego , 3. na syndyka wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 4.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 671/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38841
 • Dodano: 2021-06-17 19:05:49
 • Administrator

Dębski Anhelli

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38841. Dębski Anhelli. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 85/21, XIX GUp 671/21. [BMSiG-38032/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XIX GU 85/21 z wniosku dłużnika Anhelliego Dębskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anhelliego Dębskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 53061700710, NIP 9521000935, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego , 3. na syndyka wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263), 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: aleja Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 4.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 671/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38841
 • Dodano: 2021-06-17 19:05:52
 • Administrator

Dereziński Krzysztof

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38842. Dereziński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 191/21, XV GUp 283/21. [BMSiG-37970/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 191/21, ogłosił upadłość Krzysztofa Derezińskiego (PESEL 73022502216, NIP 9531130705), zamieszkałego w Bydgoszczy, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38842
 • Dodano: 2021-06-17 19:44:28
 • Administrator

Dereziński Krzysztof

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38842. Dereziński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 191/21, XV GUp 283/21. [BMSiG-37970/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 191/21, ogłosił upadłość Krzysztofa Derezińskiego (PESEL 73022502216, NIP 9531130705), zamieszkałego w Bydgoszczy, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38842
 • Dodano: 2021-06-17 19:44:32
 • Administrator

Dolata Tomasz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38843. Dolata Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 669/21, XI GUp 597/21. [BMSiG-37932/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 669/21, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Dolaty (PESEL 91092712757), zam.: ul. Świebodzińska 3E/21, 60-162 Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 597/21. Wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Rabczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 795). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Taczaka 24/105, 61-819 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wyznaczono sędziego referenta w osobie SSR Adama Januszewskiego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38843
 • Dodano: 2021-06-17 19:45:15
 • Administrator

Dolata Tomasz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38843. Dolata Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 669/21, XI GUp 597/21. [BMSiG-37932/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 669/21, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Dolaty (PESEL 91092712757), zam.: ul. Świebodzińska 3E/21, 60-162 Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 597/21. Wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Rabczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 795). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Taczaka 24/105, 61-819 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wyznaczono sędziego referenta w osobie SSR Adama Januszewskiego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38843
 • Dodano: 2021-06-17 19:45:19
 • Administrator

Duchnik Aneta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38844. Duchnik Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 726/21/S, VIII GUp 576/21/S. [BMSiG-38176/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 726/21/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Anety Duchnik (PESEL 81121814846) zamieszkałej w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 29/16, 34-600 Limanowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, al. Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 576/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38844
 • Dodano: 2021-06-17 19:46:07
 • Administrator

Duchnik Aneta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38844. Duchnik Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 726/21/S, VIII GUp 576/21/S. [BMSiG-38176/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 726/21/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Anety Duchnik (PESEL 81121814846) zamieszkałej w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 29/16, 34-600 Limanowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, al. Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 576/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38844
 • Dodano: 2021-06-17 19:46:13
 • Administrator

Duchnik Łukasz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38845. Duchnik Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 725/21/S, VIII GUp 577/21/S. [BMSiG-38169/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 725/21/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Duchnika (PESEL 83032522397), zamieszkałego w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 29/16, 34-600 Limanowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: Kraków, al. Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 577/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38845
 • Dodano: 2021-06-17 19:47:02
 • Administrator

Duchnik Łukasz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38845. Duchnik Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 725/21/S, VIII GUp 577/21/S. [BMSiG-38169/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 725/21/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Łukasza Duchnika (PESEL 83032522397), zamieszkałego w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 29/16, 34-600 Limanowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: Kraków, al. Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 577/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38845
 • Dodano: 2021-06-17 19:47:05
 • Administrator

Dybisiak Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38846. Dybisiak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 550/19, XIV GUp 406/21. [BMSiG-37981/2021] Sygn. akt XIV GU 550/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 roku, ogłosił upadłość Katarzyny Dybisiak, numer PESEL 80071406248, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 406/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38846
 • Dodano: 2021-06-17 19:47:53
 • Administrator

Dybisiak Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38846. Dybisiak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 550/19, XIV GUp 406/21. [BMSiG-37981/2021] Sygn. akt XIV GU 550/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 roku, ogłosił upadłość Katarzyny Dybisiak, numer PESEL 80071406248, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 406/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38846
 • Dodano: 2021-06-17 19:47:56
 • Administrator

Felchnerowska Teresa i Felchnerowski Franciszek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38847. Felchnerowska Teresa i Felchnerowski Franciszek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 223/21 [BMSiG-37963/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV 223/21, ogłosił upadłość Teresy Felchnerowskiej (PESEL 59092400928) oraz Franciszka Felchnerowskiego (PESEL 53040402413), zamieszkałych w Bydgoszczy, nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyznaczył syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162). Określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wezwał wierzycieli, aby terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dąbrowa 62, 85-147 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38847
 • Dodano: 2021-06-17 19:48:45
 • Administrator

Felchnerowska Teresa i Felchnerowski Franciszek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38847. Felchnerowska Teresa i Felchnerowski Franciszek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 223/21 [BMSiG-37963/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.05.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV 223/21, ogłosił upadłość Teresy Felchnerowskiej (PESEL 59092400928) oraz Franciszka Felchnerowskiego (PESEL 53040402413), zamieszkałych w Bydgoszczy, nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyznaczył syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162). Określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wezwał wierzycieli, aby terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dąbrowa 62, 85-147 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38847
 • Dodano: 2021-06-17 19:48:49
 • Administrator

Gaj-Skwarek Katarzyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38848. Gaj-Skwarek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1135/20, XII GUp 468/21. [BMSiG-38131/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 1135/20, ogłosił upadłość Katarzyny Gaj-Skwarek, PESEL 78050219666, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 468/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 468/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38848
 • Dodano: 2021-06-17 19:49:38
 • Administrator

Gaj-Skwarek Katarzyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38848. Gaj-Skwarek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1135/20, XII GUp 468/21. [BMSiG-38131/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 1135/20, ogłosił upadłość Katarzyny Gaj-Skwarek, PESEL 78050219666, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 468/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 468/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38848
 • Dodano: 2021-06-17 19:49:41
 • Administrator

Gałka Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38849. Gałka Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 200/21, XIV GUp 423/21. [BMSiG-38149/2021] Sygn. akt XIV GU 200/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Gałki, PESEL 78020307207, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 423/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38849
 • Dodano: 2021-06-17 19:50:23
 • Administrator

Gałka Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38849. Gałka Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 200/21, XIV GUp 423/21. [BMSiG-38149/2021] Sygn. akt XIV GU 200/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Gałki, PESEL 78020307207, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 423/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38849
 • Dodano: 2021-06-17 19:50:27
 • Administrator

Godzisz Renata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38850. Godzisz Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 212/21 of, V GUp 250/21 of. [BMSiG-38198/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. sygn. akt V GU 212/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 25.03.2021 r., ogłosił upadłość Renaty Godzisz, numer PESEL 67092501327, NIP 8171428186, zamieszkałej w Mielcu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Ireneusza Kąska (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1513), adres: Kancelaria Prawna mgr Ireneusz Kąsek, ul. Mickiewicza 5/2, 39-300 Mielec. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 250/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38850
 • Dodano: 2021-06-17 20:06:44
 • Administrator

Godzisz Renata

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38850. Godzisz Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 212/21 of, V GUp 250/21 of. [BMSiG-38198/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. sygn. akt V GU 212/21 of, na skutek wniosku złożonego dn. 25.03.2021 r., ogłosił upadłość Renaty Godzisz, numer PESEL 67092501327, NIP 8171428186, zamieszkałej w Mielcu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Ireneusza Kąska (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1513), adres: Kancelaria Prawna mgr Ireneusz Kąsek, ul. Mickiewicza 5/2, 39-300 Mielec. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 250/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38850
 • Dodano: 2021-06-17 20:06:48
 • Administrator

Goetel Wanda

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38851. Goetel Wanda. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 695/21, VIII GUp 579/21. [BMSiG-38067/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 695/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Wandy Goetel (PESEL 48062403281), zamieszkałej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, kod pocztowy 31-222, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 579/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38851
 • Dodano: 2021-06-17 20:07:34
 • Administrator

Goetel Wanda

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38851. Goetel Wanda. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 695/21, VIII GUp 579/21. [BMSiG-38067/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt VIII GU 695/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Wandy Goetel (PESEL 48062403281), zamieszkałej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, kod pocztowy 31-222, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 579/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38851
 • Dodano: 2021-06-17 20:07:38
 • Administrator

Grzelak Jakub

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38852. Grzelak Jakub. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 673/21, XI GUp 607/21. [BMSiG-38028/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 673/21, ogłosił upadłość dłużnika Jakuba Grzelaka (PESEL 82042707813, NIP 7851669965) zamieszkałego w Śremie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 607/21. Wyznaczono syndyka w osobie Krystyny Bartoszewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 330). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38852
 • Dodano: 2021-06-17 20:08:28
 • Administrator

Grzelak Jakub

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38852. Grzelak Jakub. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 673/21, XI GUp 607/21. [BMSiG-38028/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 673/21, ogłosił upadłość dłużnika Jakuba Grzelaka (PESEL 82042707813, NIP 7851669965) zamieszkałego w Śremie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 607/21. Wyznaczono syndyka w osobie Krystyny Bartoszewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 330). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38852
 • Dodano: 2021-06-17 20:08:31
 • Administrator

Harasimiuk Leszek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-03-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38853. Harasimiuk Leszek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/21, V GUp 89/21 „of”. [BMSiG-38005/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Leszka Harasimiuka, dnia 11 marca 2021 roku, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 roku, wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 47/21, Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Leszka Harasimiuk, zamieszkałego w Legnicy, PESEL 49021809098. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 89/21 „of”. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Sobieraja (nr lic. 1205). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Psie Budy 10-11 lok. 3, 50-080 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego (V GUp 89/21 „of”). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GUp 89/21 „of” w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38853
 • Dodano: 2021-06-17 20:09:33
 • Administrator

Harasimiuk Leszek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38853. Harasimiuk Leszek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/21, V GUp 89/21 „of”. [BMSiG-38005/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Leszka Harasimiuka, dnia 11 marca 2021 roku, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 roku, wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 47/21, Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Leszka Harasimiuk, zamieszkałego w Legnicy, PESEL 49021809098. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt V GUp 89/21 „of”. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Sobieraja (nr lic. 1205). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Psie Budy 10-11 lok. 3, 50-080 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego (V GUp 89/21 „of”). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GUp 89/21 „of” w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38853
 • Dodano: 2021-06-17 20:09:36
 • Administrator

Ignasz Stefan

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-06-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38854. Ignasz Stefan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 171/21, V GUp „of” 165/21. [BMSiG-38194/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 171/21): 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Stefana Ignasza, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Zielonej 6 m. 16, PESEL 59061704334, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. syndyka upadłości wyznaczyć w osobie Pana Tadeusza Grabowskiego (nr lic. 65), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 165/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38854
 • Dodano: 2021-06-17 20:10:22
 • Administrator

Ignasz Stefan

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38854. Ignasz Stefan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 171/21, V GUp „of” 165/21. [BMSiG-38194/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 171/21): 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Stefana Ignasza, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Zielonej 6 m. 16, PESEL 59061704334, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności na adres: ul. Przemysłowa 2, Olsztyn, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. syndyka upadłości wyznaczyć w osobie Pana Tadeusza Grabowskiego (nr lic. 65), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 165/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38854
 • Dodano: 2021-06-17 20:10:26
 • Administrator

Inglot Iwona

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38855. Inglot Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 236/21 of, V GUp 247/21 of. [BMSiG-38046/2021] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt V GU 236/21 of, ogłosił upadłość Iwony Inglot, numer PESEL 83010418041, NIP 794-159-03-97, zamieszkałej w miejscowości Dylągówka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Nowaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 934, adres: plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza. III. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia IV. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 247/21 of. V. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. VII. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38855
 • Dodano: 2021-06-17 20:11:17
 • Administrator

Inglot Iwona

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38855. Inglot Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 236/21 of, V GUp 247/21 of. [BMSiG-38046/2021] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt V GU 236/21 of, ogłosił upadłość Iwony Inglot, numer PESEL 83010418041, NIP 794-159-03-97, zamieszkałej w miejscowości Dylągówka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Nowaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 934, adres: plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza. III. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia IV. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 247/21 of. V. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. VII. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38855
 • Dodano: 2021-06-17 20:11:23
 • Administrator

Jagielska Iwona

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-04-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38856. Jagielska Iwona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 172/21, V GUp 134/21. [BMSiG-37997/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku, sygn. akt V GU 172/21, ogłosił upadłość dłużnika Iwony Jagielskiej, nr PESEL 66022004703, zamieszkałej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 31/11; określił, że upadła Iwona Jagielska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Syndyka Adama Zawrzykraja Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Iwony Jagielskiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 134/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38856
 • Dodano: 2021-06-17 20:12:15
 • Administrator

Jagielska Iwona

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38856. Jagielska Iwona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 172/21, V GUp 134/21. [BMSiG-37997/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 roku, sygn. akt V GU 172/21, ogłosił upadłość dłużnika Iwony Jagielskiej, nr PESEL 66022004703, zamieszkałej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 31/11; określił, że upadła Iwona Jagielska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Syndyka Adama Zawrzykraja Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Iwony Jagielskiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 134/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38856
 • Dodano: 2021-06-17 20:12:18
 • Administrator

Janicka Maria

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38857. Janicka Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 559/21, XIX GUp 652/21. [BMSiG-37868/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 559/21, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Marii Janickiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 59060615301, NIP 8741070400. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Michała Węglińskiego (numer licencji 1322). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: syndyk Michał Węgliński, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 652/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 559/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 PrUp). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38857
 • Dodano: 2021-06-17 20:13:00
 • Administrator

Janicka Maria

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38857. Janicka Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 559/21, XIX GUp 652/21. [BMSiG-37868/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 559/21, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Marii Janickiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 59060615301, NIP 8741070400. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Michała Węglińskiego (numer licencji 1322). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: syndyk Michał Węgliński, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 652/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 559/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 PrUp). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38857
 • Dodano: 2021-06-17 20:13:03
 • Administrator

Kabac Jan

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38858. Kabac Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 227/21, VIII GUp 267/21. [BMSiG-38135/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 227/21, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jana Kabaca, zam.: ul. Konduktorska 19/1, 15-711 Białystok, PESEL 84110705534, NIP 5422795875, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Alinę Sobolewską (numer licencji 308), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Alina Sobolewska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 267/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38858
 • Dodano: 2021-06-17 20:13:47
 • Administrator

Kabac Jan

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38858. Kabac Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 227/21, VIII GUp 267/21. [BMSiG-38135/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 227/21, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jana Kabaca, zam.: ul. Konduktorska 19/1, 15-711 Białystok, PESEL 84110705534, NIP 5422795875, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Alinę Sobolewską (numer licencji 308), 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Alina Sobolewska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, 4. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 267/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38858
 • Dodano: 2021-06-17 20:13:50
 • Administrator

Kaczmarczyk Jacek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38859. Kaczmarczyk Jacek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 100/21. [BMSiG-37934/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 maja 2021 roku, sygn. akt V GU 100/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Kaczmarczyka, nr PESEL 72072302692, zamieszkałego w miejscowości Drogowle nr 1, 26-035 Raków, określając, że upadły Jacek Kaczmarczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Jacka Kaczmarczyka, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Huberta Kochanowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 49; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Huberta Kochanowskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38859
 • Dodano: 2021-06-17 20:14:38
 • Administrator

Kaczmarczyk Jacek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38859. Kaczmarczyk Jacek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 100/21. [BMSiG-37934/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 maja 2021 roku, sygn. akt V GU 100/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Kaczmarczyka, nr PESEL 72072302692, zamieszkałego w miejscowości Drogowle nr 1, 26-035 Raków, określając, że upadły Jacek Kaczmarczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Jacka Kaczmarczyka, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Huberta Kochanowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 49; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Huberta Kochanowskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38859
 • Dodano: 2021-06-17 20:14:41
 • Administrator

Karpienia Jakub

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38860. Karpienia Jakub. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 276/21, VIII GUp 262/21. [BMSiG-38162/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 276/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jakuba Karpienia, zam.: 19-300 Ełk, ul. Asnyka 11 m. 3, PESEL 80120706439, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 262/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38860
 • Dodano: 2021-06-17 20:15:28
 • Administrator

Karpienia Jakub

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38860. Karpienia Jakub. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 276/21, VIII GUp 262/21. [BMSiG-38162/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 276/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jakuba Karpienia, zam.: 19-300 Ełk, ul. Asnyka 11 m. 3, PESEL 80120706439, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 262/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38860
 • Dodano: 2021-06-17 20:15:31
 • Administrator

Kolos Beata

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-04-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38861. Kolos Beata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 195/21 of, V GUp 137/21 of. [BMSiG-37931/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 195/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 27.04.2021 r., ogłosił upadłość Beaty Kolos, numer PESEL 87011616460, NIP 6991848816, zamieszkałej: 46-100 Namysłów, ul. Krakowska 12/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandra Wachocka, ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 137/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38861
 • Dodano: 2021-06-17 20:16:24
 • Administrator

Kolos Beata

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38861. Kolos Beata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 195/21 of, V GUp 137/21 of. [BMSiG-37931/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GU 195/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 27.04.2021 r., ogłosił upadłość Beaty Kolos, numer PESEL 87011616460, NIP 6991848816, zamieszkałej: 46-100 Namysłów, ul. Krakowska 12/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1376, adres: Kancelaria Syndyka Aleksandra Wachocka, ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 137/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38861
 • Dodano: 2021-06-17 20:16:36
 • Administrator

Konieczna Natalia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38862. Konieczna Natalia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 244/21 of, V GUp 238/21 of. [BMSiG-38013/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18.05.2021 r., sygn. akt V GU 244/21 of, na skutek wniosku złożonego dn 22.04.2021 r. ogłosił upadłość Natalii Koniecznej, numer PESEL 93021007888, zamieszkałej w Gniewczyna Łańcucka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000476408, adres: ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi ma jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 238/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38862
 • Dodano: 2021-06-17 20:17:35
 • Administrator

Konieczna Natalia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38862. Konieczna Natalia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 244/21 of, V GUp 238/21 of. [BMSiG-38013/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18.05.2021 r., sygn. akt V GU 244/21 of, na skutek wniosku złożonego dn 22.04.2021 r. ogłosił upadłość Natalii Koniecznej, numer PESEL 93021007888, zamieszkałej w Gniewczyna Łańcucka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000476408, adres: ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi ma jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 238/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38862
 • Dodano: 2021-06-17 20:17:38
 • Administrator

Kościńska Patrycja

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38863. Kościńska Patrycja. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 841/21/7, X GUp 638/21/7. [BMSiG-37950/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 czerwca 2021 r., pod sygn. akt X GU 841/21/7, ogłoszona została upadłość Patrycji Kościńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mikołowie (43-190), ul. Miła 12, PESEL 85092714420, NIP 6342478564. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 638/21/7. Na syndyka wyznaczono Tomasza Biela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasz Biel, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38863
 • Dodano: 2021-06-17 20:18:21
 • Administrator

Kościńska Patrycja

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38863. Kościńska Patrycja. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 841/21/7, X GUp 638/21/7. [BMSiG-37950/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 czerwca 2021 r., pod sygn. akt X GU 841/21/7, ogłoszona została upadłość Patrycji Kościńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mikołowie (43-190), ul. Miła 12, PESEL 85092714420, NIP 6342478564. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 638/21/7. Na syndyka wyznaczono Tomasza Biela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasz Biel, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38863
 • Dodano: 2021-06-17 20:18:25
 • Administrator

Kotowska Magdalena Maria

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38864. Kotowska Magdalena Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 546/21, XIX GUp 653/21. [BMSiG-37867/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 546/21, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Magdaleny Marii Kotowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 84120502682, NIP 8882878788. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Michała Węglińskiego (numer licencji 1322). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: syndyk Michał Węgliński, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 653/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 546/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 PrUp). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38864
 • Dodano: 2021-06-17 20:19:04
 • Administrator

Kotowska Magdalena Maria

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38864. Kotowska Magdalena Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 546/21, XIX GUp 653/21. [BMSiG-37867/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 546/21, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Magdaleny Marii Kotowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 84120502682, NIP 8882878788. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Michała Węglińskiego (numer licencji 1322). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: syndyk Michał Węgliński, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 653/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 546/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 PrUp). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38864
 • Dodano: 2021-06-17 20:19:07
 • Administrator

Księżak Zuzanna

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38865. Księżak Zuzanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/21, V GUp 238/21. [BMSiG-38077/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 224/21 (V GUp 238/21) została ogłoszona upadłość dłużnika Zuzanny Księżak, zamieszkałego pod adresem: ul. Starodębska 19/11, 87-800 Włocławek, PESEL 65012204723, NIP 8881889028; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tatiany Marszałek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1388). Wzywa się wierzycieli Zuzanny Księżak do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny i Upadłościowy Tatiana Marszałek: ul. Łubinowa 46-48/8, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Zuzanny Księżak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowaniu upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38865
 • Dodano: 2021-06-17 20:19:47
 • Administrator

Księżak Zuzanna

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38865. Księżak Zuzanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/21, V GUp 238/21. [BMSiG-38077/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 224/21 (V GUp 238/21) została ogłoszona upadłość dłużnika Zuzanny Księżak, zamieszkałego pod adresem: ul. Starodębska 19/11, 87-800 Włocławek, PESEL 65012204723, NIP 8881889028; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tatiany Marszałek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1388). Wzywa się wierzycieli Zuzanny Księżak do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny i Upadłościowy Tatiana Marszałek: ul. Łubinowa 46-48/8, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Zuzanny Księżak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowaniu upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38865
 • Dodano: 2021-06-17 20:19:51
 • Administrator

Kuchta Lucyna

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38866. Kuchta Lucyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 89/21, V GUp 170/21. [BMSiG-38232/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod przewodnictwem SSR Doroty Tylus-Chałońskiej, w sprawie o sygn. akt V GU 89/21, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2021 r. w Kielcach, sprawy z wniosku dłużniczki Lucyny Kuchty o ogłoszenie upadłości Lucyny Kuchty, w dniu 18 maja 2021 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Lucyny Kuchty, nr PESEL 81111307789, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Mazurskiej 1/56, określając, że upadła Lucyna Kuchta jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłej Lucyny Kuchty będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 584; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Marka Sacharza - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Kowalczewskiego 8 m. 43, 25-635 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 170/21. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do syndyka na adres: Syndyk Marek Sacharz, ul. Kowalczewskiego 8 lok. 43, 25-635 Kielce. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38866
 • Dodano: 2021-06-17 20:20:37
 • Administrator

Kuchta Lucyna

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38866. Kuchta Lucyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 89/21, V GUp 170/21. [BMSiG-38232/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod przewodnictwem SSR Doroty Tylus-Chałońskiej, w sprawie o sygn. akt V GU 89/21, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2021 r. w Kielcach, sprawy z wniosku dłużniczki Lucyny Kuchty o ogłoszenie upadłości Lucyny Kuchty, w dniu 18 maja 2021 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Lucyny Kuchty, nr PESEL 81111307789, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Mazurskiej 1/56, określając, że upadła Lucyna Kuchta jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłej Lucyny Kuchty będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 584; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Marka Sacharza - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Kowalczewskiego 8 m. 43, 25-635 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 170/21. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do syndyka na adres: Syndyk Marek Sacharz, ul. Kowalczewskiego 8 lok. 43, 25-635 Kielce. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38866
 • Dodano: 2021-06-17 20:20:39
 • Administrator

Kumor Stanisław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38867. Kumor Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 108/21, V GUp 168/21. [BMSiG-37991/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2021 r., sygn. akt V GU 108/21, sprawy z wniosku dłużnika Stanisława Kumora o ogłoszenie upadłości, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Stanisława Kumora, nr PESEL 58012706210, NIP 9590028457, zamieszkałego w Kielcach, ul. Króla Władysława Jagiełły 11/14; II. określić, że upadły Stanisław Kumor jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Stanisława Kumora, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); IV. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnić będzie Sędzia Arkadiusz Sędek oraz funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia Bogdan Staniek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Bursztein, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1015; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Pauliny Bursztein - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 21/29, 25-512 Kielce; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 168/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38867
 • Dodano: 2021-06-17 20:21:35
 • Administrator

Kumor Stanisław

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38867. Kumor Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 108/21, V GUp 168/21. [BMSiG-37991/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2021 r., sygn. akt V GU 108/21, sprawy z wniosku dłużnika Stanisława Kumora o ogłoszenie upadłości, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Stanisława Kumora, nr PESEL 58012706210, NIP 9590028457, zamieszkałego w Kielcach, ul. Króla Władysława Jagiełły 11/14; II. określić, że upadły Stanisław Kumor jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Stanisława Kumora, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); IV. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnić będzie Sędzia Arkadiusz Sędek oraz funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia Bogdan Staniek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Bursztein, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1015; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Pauliny Bursztein - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 21/29, 25-512 Kielce; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 168/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38867
 • Dodano: 2021-06-17 20:21:38
 • Administrator

Lipiński Jacek

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-05-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38868. Lipiński Jacek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 212/21, V GUp 233/21. [BMSiG-38043/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r., w sprawie V GU 212/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Lipińskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Lipnowska 28, 87-800 Włocławek, PESEL 68081103755, NIP 8881129642, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Dobies Grenda Must Restrukturyzacje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, KRS 0000800890; 5. wezwać wierzycieli upadłego Jacka Lipińskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Dobies Grenda Must Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Jacka Lipińskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 233/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38868
 • Dodano: 2021-06-17 20:22:26
 • Administrator

Lipiński Jacek

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38868. Lipiński Jacek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 212/21, V GUp 233/21. [BMSiG-38043/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r., w sprawie V GU 212/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Lipińskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Lipnowska 28, 87-800 Włocławek, PESEL 68081103755, NIP 8881129642, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Dobies Grenda Must Restrukturyzacje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, KRS 0000800890; 5. wezwać wierzycieli upadłego Jacka Lipińskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Dobies Grenda Must Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Jacka Lipińskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 233/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38868
 • Dodano: 2021-06-17 20:22:30
 • Administrator

Marasińska Karolina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38869. Marasińska Karolina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 90/21, XII GUp 470/21. [BMSiG-38064/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 90/21, ogłosił upadłość Karoliny Marasińskiej, PESEL 85012301664, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 470/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 470/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38869
 • Dodano: 2021-06-17 20:23:28
 • Administrator

Marasińska Karolina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38869. Marasińska Karolina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 90/21, XII GUp 470/21. [BMSiG-38064/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt XII GU 90/21, ogłosił upadłość Karoliny Marasińskiej, PESEL 85012301664, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 470/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 470/21. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38869
 • Dodano: 2021-06-17 20:23:30
 • Administrator

Marciniak Marek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-05-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38870. Marciniak Marek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/21. [BMSiG-37966/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 maja 2021 roku ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Marciniaka (PESEL 65060305155), zamieszkałego w Chocianowie (sygn. akt V GU 103/21), wyznaczając syndyka w osobie Łukasza Grendy (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 152). Postępowanie prowadzone jest w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres jego biura: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA Syndyk Łukasz Grenda, ul. Młyńska 5A/1, 61-729 Poznań. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy - ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38870
 • Dodano: 2021-06-17 20:25:40
 • Administrator

Marciniak Marek

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38870. Marciniak Marek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/21. [BMSiG-37966/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 maja 2021 roku ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Marciniaka (PESEL 65060305155), zamieszkałego w Chocianowie (sygn. akt V GU 103/21), wyznaczając syndyka w osobie Łukasza Grendy (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 152). Postępowanie prowadzone jest w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres jego biura: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA Syndyk Łukasz Grenda, ul. Młyńska 5A/1, 61-729 Poznań. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy - ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38870
 • Dodano: 2021-06-17 20:25:43
 • Administrator

Marek Beata

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-05-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38871. Marek Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 245/21 of, VIII GUp 237/21 of. [BMSiG-38109/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 18 maja 2021 r., sygn. akt VIII GU 245/21 of, na skutek wniosku złożonego 7 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Beaty Marek, PESEL 75090604201, NIP 9151305794, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marty Dubis (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1474); adres: ul. Hallera 157 lok. 29, 53-201 Wrocław. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 237/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 237/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38871
 • Dodano: 2021-06-17 20:26:26
 • Administrator

Marek Beata

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38871. Marek Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 245/21 of, VIII GUp 237/21 of. [BMSiG-38109/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 18 maja 2021 r., sygn. akt VIII GU 245/21 of, na skutek wniosku złożonego 7 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Beaty Marek, PESEL 75090604201, NIP 9151305794, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marty Dubis (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1474); adres: ul. Hallera 157 lok. 29, 53-201 Wrocław. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 237/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 237/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38871
 • Dodano: 2021-06-17 20:26:29
 • Administrator

Miazga Barbara

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38872. Miazga Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 609/21, XI GUp 594/21. [BMSiG-38020/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 609/21, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Miazgi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wrześni (PESEL 81120401522). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 594/21. Wyznaczono Syndyka masy upadłości - KPPW Restruct sp. z o.o., KRS 0000482837. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 15/3, 60-791 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Pr.u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38872
 • Dodano: 2021-06-17 20:27:31
 • Administrator

Miazga Barbara

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38872. Miazga Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 609/21, XI GUp 594/21. [BMSiG-38020/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 609/21, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Miazgi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wrześni (PESEL 81120401522). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 594/21. Wyznaczono Syndyka masy upadłości - KPPW Restruct sp. z o.o., KRS 0000482837. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 15/3, 60-791 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Pr.u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38872
 • Dodano: 2021-06-17 20:27:33
 • Administrator

Strządała Halina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-06-17. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38655. Strządała Halina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 93/21 of. [BMSiG-37724/2021] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Haliny Strządały, numer PESEL 79080714161, numer NIP 6521388990, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300), ul. Fredry 78, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 93/21 of, zawiadamia, że sporządzono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38655
 • Dodano: 2021-06-17 20:28:32
 • Administrator

Michalik Agnieszka

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38873. Michalik Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 300/21, X GUp 537/21/8. [BMSiG-37978/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 maja 2021 r. pod sygn. akt X GU 300/21, ogłoszona została upadłość Agnieszki Michalik jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 83071713127 oraz numer NIP 6431656642, zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich, adres: 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Stęślickiego 3/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 537/21/8. Syndyka wyznaczono w osobie Tomasza Biela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Tomasz Biel Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 115/2021 (6260) z dnia 17 czerwca 2021 r. → Pozycja 38873
 • Dodano: 2021-06-17 20:28:36
 • Administrator