Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1408

Doradców restrukturyzacyjnych

49294

Postępowań upadłościowych

6

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Andrzejczyk Marek Wiesław

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-12-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3715. Andrzejczyk Marek Wiesław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 195/20 „of”, V GUp 185/20 „of”. [BMSiG-2450/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r., o sygn. akt V GU 195/20 „of”, na skutek wniosku złożonego w dniu 16 października 2020 r., ogłosił upadłość Marka Wiesława Andrzejczyka, zamieszkałego w Elblągu, przy ulicy Panieńskiej 1a/8, 82-300 Elbląg, PESEL 85080700035, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Alfonsa Chodzińskiego, nr licencji 576, adres: ul. Wojska Polskiego 14/2, 82-200 Malbork. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 185/20 „of”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3715
 • Dodano: 2021-01-19 14:11:15
 • Administrator

Andrzejczyk Marek Wiesław

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3715. Andrzejczyk Marek Wiesław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 195/20 „of”, V GUp 185/20 „of”. [BMSiG-2450/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r., o sygn. akt V GU 195/20 „of”, na skutek wniosku złożonego w dniu 16 października 2020 r., ogłosił upadłość Marka Wiesława Andrzejczyka, zamieszkałego w Elblągu, przy ulicy Panieńskiej 1a/8, 82-300 Elbląg, PESEL 85080700035, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Alfonsa Chodzińskiego, nr licencji 576, adres: ul. Wojska Polskiego 14/2, 82-200 Malbork. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 185/20 „of”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3715
 • Dodano: 2021-01-19 14:11:18
 • Administrator

Bartosz-Kościelniak Maria

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3717. Bartosz-Kościelniak Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 730/20 of, VIII GUp 451/20 of. [BMSiG-2629/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 730/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 14 października 2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Marii Bartosz- -Kościelniak, PESEL 57081505520, NIP 8971190421, zamieszkałej w Sobótce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206, adres: Jaracza 69/011, 50-305 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 451/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 451/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3717
 • Dodano: 2021-01-19 14:12:06
 • Administrator

Bartosz-Kościelniak Maria

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3717. Bartosz-Kościelniak Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 730/20 of, VIII GUp 451/20 of. [BMSiG-2629/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 730/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 14 października 2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Marii Bartosz- -Kościelniak, PESEL 57081505520, NIP 8971190421, zamieszkałej w Sobótce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206, adres: Jaracza 69/011, 50-305 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 451/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 451/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3717
 • Dodano: 2021-01-19 14:12:09
 • Administrator

Branicki Leszek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3719. Branicki Leszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 543/20, V GUp 421/20. [BMSiG-2663/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 543/20) ogłosił upadłość dłużnika Leszka Branickiego (nr PESEL 45100104777), zamieszkałego: ul. Piaskowa 1, 26-052 Szewce, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Leszka Branickiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Roberta Pabisa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 855; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi na adres: Doradca restrukturyzacyjny Robert Pabis, ul. Wesoła 51/328, 25-363 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 421/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3719
 • Dodano: 2021-01-19 14:13:47
 • Administrator

Branicki Leszek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3719. Branicki Leszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 543/20, V GUp 421/20. [BMSiG-2663/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 543/20) ogłosił upadłość dłużnika Leszka Branickiego (nr PESEL 45100104777), zamieszkałego: ul. Piaskowa 1, 26-052 Szewce, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Leszka Branickiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Roberta Pabisa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 855; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi na adres: Doradca restrukturyzacyjny Robert Pabis, ul. Wesoła 51/328, 25-363 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 421/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3719
 • Dodano: 2021-01-19 14:13:49
 • Administrator

Cabaj Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3720. Cabaj Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 62/20. [BMSiG-2415/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 62/20, ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Cabaja, PESEL 63092300430, zamieszkałego w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędzi Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3720
 • Dodano: 2021-01-19 14:14:34
 • Administrator

Cabaj Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3720. Cabaj Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 62/20. [BMSiG-2415/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 62/20, ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Cabaja, PESEL 63092300430, zamieszkałego w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędzi Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3720
 • Dodano: 2021-01-19 14:14:38
 • Administrator

Cholewa Jolanta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3721. Cholewa Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 209/20 of, VIII GUp 454/20 of. [BMSiG-2644/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 grudnia 2020 r., o sygn. akt VIII GU 209/20 of, ogłosił upadłość Jolanty Cholewy, numer PESEL 71072007880, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 454/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3721
 • Dodano: 2021-01-19 14:15:22
 • Administrator

Cholewa Jolanta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3721. Cholewa Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 209/20 of, VIII GUp 454/20 of. [BMSiG-2644/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 grudnia 2020 r., o sygn. akt VIII GU 209/20 of, ogłosił upadłość Jolanty Cholewy, numer PESEL 71072007880, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 454/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3721
 • Dodano: 2021-01-19 14:15:25
 • Administrator

Czajka Włodzimierz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3722. Czajka Włodzimierz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1656/20,. [BMSiG-2535/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1656/20, ogłosił upadłość dłużnika Włodzimierza Czajki (PESEL 49072401294, NIP 7831230522), zam. w Poznaniu, ul. Gosienieckiego 9, 61-407 Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1162). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Prawno - Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc Oddział w Poznaniu, ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3722
 • Dodano: 2021-01-19 14:16:07
 • Administrator

Czajka Włodzimierz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3722. Czajka Włodzimierz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1656/20,. [BMSiG-2535/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1656/20, ogłosił upadłość dłużnika Włodzimierza Czajki (PESEL 49072401294, NIP 7831230522), zam. w Poznaniu, ul. Gosienieckiego 9, 61-407 Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1162). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Prawno - Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc Oddział w Poznaniu, ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3722
 • Dodano: 2021-01-19 14:16:11
 • Administrator

de Ville Artur

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3723. de Ville Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/21, VIII GUp 33/21/S. [BMSiG-2416/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 6/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość Artura de Ville (PESEL 80111908891, NIP 9441825160), zamieszkałego przy ulicy Słonecznej 16, 32-067 Tenczynek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 33/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3723
 • Dodano: 2021-01-19 14:16:58
 • Administrator

de Ville Artur

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3723. de Ville Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/21, VIII GUp 33/21/S. [BMSiG-2416/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 6/21, postanowiono: I. ogłosić upadłość Artura de Ville (PESEL 80111908891, NIP 9441825160), zamieszkałego przy ulicy Słonecznej 16, 32-067 Tenczynek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 33/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3723
 • Dodano: 2021-01-19 14:17:02
 • Administrator

Domagała Danuta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3724. Domagała Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 350/19, XI GUp 464/20. [BMSiG-2422/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 350/19 (nowa sygn. akt XI GUp 464/20), ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Danuty Domagały (PESEL 58100214586), zamieszkałego pod adresem: ul. Cześnikowska 12/9, 60-330 Poznań. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Kasprowicza 11, 62-050 Mosina. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Jacka Pałki, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 376. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 464/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3724
 • Dodano: 2021-01-19 14:17:55
 • Administrator

Domagała Danuta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3724. Domagała Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 350/19, XI GUp 464/20. [BMSiG-2422/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 350/19 (nowa sygn. akt XI GUp 464/20), ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Danuty Domagały (PESEL 58100214586), zamieszkałego pod adresem: ul. Cześnikowska 12/9, 60-330 Poznań. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Kasprowicza 11, 62-050 Mosina. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Jacka Pałki, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 376. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 464/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3724
 • Dodano: 2021-01-19 14:17:58
 • Administrator

Domaszko Helena

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3725. Domaszko Helena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 537/20, V GUp 415/20. [BMSiG-2451/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 537/20) ogłosił upadłość dłużniczki Heleny Domaszko (nr PESEL 48060516187), zamieszkałej: ul. Chęcińska 5/58, 25-020 Kielce, określając, że upadła Helena Domaszko jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Heleny Domaszko będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Roberta Pabisa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 855; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: Doradca restrukturyzacyjny Robert Pabis, ul. Wesoła 51/328, 25-363 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 415/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3725
 • Dodano: 2021-01-19 14:18:48
 • Administrator

Domaszko Helena

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3725. Domaszko Helena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 537/20, V GUp 415/20. [BMSiG-2451/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 537/20) ogłosił upadłość dłużniczki Heleny Domaszko (nr PESEL 48060516187), zamieszkałej: ul. Chęcińska 5/58, 25-020 Kielce, określając, że upadła Helena Domaszko jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Heleny Domaszko będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Roberta Pabisa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 855; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: Doradca restrukturyzacyjny Robert Pabis, ul. Wesoła 51/328, 25-363 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 415/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3725
 • Dodano: 2021-01-19 14:18:50
 • Administrator

Dyś Grażyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3726. Dyś Grażyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 333/20 „of”, Vll GUp 11/21 „of”. [BMSiG-2652/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 333/20 „of”, w dniu 11 stycznia 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Grażyny Dyś, zamieszkałej przy ulicy Harcerskiej 14/1, 75-073 Koszalin, numer PESEL 58100300548; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Jakubowi Kielarowi na adres: ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 49¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 6. wskazać. że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 11/21 „of”; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500.00 (pięćset złotych) i jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3726
 • Dodano: 2021-01-19 14:22:16
 • Administrator

Dyś Grażyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3726. Dyś Grażyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 333/20 „of”, Vll GUp 11/21 „of”. [BMSiG-2652/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 333/20 „of”, w dniu 11 stycznia 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Grażyny Dyś, zamieszkałej przy ulicy Harcerskiej 14/1, 75-073 Koszalin, numer PESEL 58100300548; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Jakubowi Kielarowi na adres: ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 49¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 6. wskazać. że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 11/21 „of”; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500.00 (pięćset złotych) i jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3726
 • Dodano: 2021-01-19 14:22:20
 • Administrator

Filak Zdzisława

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3727. Filak Zdzisława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 435/20, VIII GUp 8/21. [BMSiG-2500/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 435/20, ogłosił upadłość Zdzisławy Filak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 54070102207, zamieszkałej: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 29 lok. 29, 42-217 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 8/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3727
 • Dodano: 2021-01-19 14:23:08
 • Administrator

Filak Zdzisława

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3727. Filak Zdzisława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 435/20, VIII GUp 8/21. [BMSiG-2500/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 435/20, ogłosił upadłość Zdzisławy Filak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 54070102207, zamieszkałej: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 29 lok. 29, 42-217 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 8/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3727
 • Dodano: 2021-01-19 14:23:10
 • Administrator

Filuś Łukasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3728. Filuś Łukasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1862/20/6, X GUp 13/21/6. [BMSiG-2626/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 11 stycznia 2021 r. pod sygn. akt X GU 1862/20/6, ogłoszona została upadłość Łukasza Filusia (Filuś), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 87090915759, NIP 6521661374, zamieszkałego w Czechowicach-Dziedzicach, adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wybickiego 7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 13/21/6. Na Syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę (Sczendzina), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3728
 • Dodano: 2021-01-19 14:23:56
 • Administrator

Filuś Łukasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3728. Filuś Łukasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1862/20/6, X GUp 13/21/6. [BMSiG-2626/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 11 stycznia 2021 r. pod sygn. akt X GU 1862/20/6, ogłoszona została upadłość Łukasza Filusia (Filuś), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 87090915759, NIP 6521661374, zamieszkałego w Czechowicach-Dziedzicach, adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wybickiego 7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 13/21/6. Na Syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę (Sczendzina), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3728
 • Dodano: 2021-01-19 14:24:00
 • Administrator

Fiołka Renata

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3729. Fiołka Renata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1036/20, XII GUp 31/21. [BMSiG-2490/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 1036/20 z wniosku dłużnika Renaty Fiołki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Renaty Fiołki, PESEL 75091912783, zamieszkałej w Raciborzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 31/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3729
 • Dodano: 2021-01-19 14:24:41
 • Administrator

Fiołka Renata

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3729. Fiołka Renata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1036/20, XII GUp 31/21. [BMSiG-2490/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 1036/20 z wniosku dłużnika Renaty Fiołki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Renaty Fiołki, PESEL 75091912783, zamieszkałej w Raciborzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia, składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 31/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3729
 • Dodano: 2021-01-19 14:24:43
 • Administrator

Fudała Barbara

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3730. Fudała Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 500/20, V GUp 4/21. [BMSiG-2393/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 r., sygn. akt V GU 500/20, ogłosił upadłość Barbary Fudała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 87103008245. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 4/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 500/20 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Barbary Fudała będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 4/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3730
 • Dodano: 2021-01-19 14:25:30
 • Administrator

Fudała Barbara

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3730. Fudała Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 500/20, V GUp 4/21. [BMSiG-2393/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 r., sygn. akt V GU 500/20, ogłosił upadłość Barbary Fudała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 87103008245. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 4/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 500/20 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Barbary Fudała będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 4/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3730
 • Dodano: 2021-01-19 14:25:33
 • Administrator

Gac Jan

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-08-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3731. Gac Jan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 486/20, V GUp 398/20. [BMSiG-2359/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 486/20, ogłosił upadłość dłużnika Jana Gac (PESEL 50071715855), zam.: Kamień 113, 62-834 Ceków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 398/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Henryka Nawrockiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 253. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania o ogłoszeniu upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni do dnia obwieszczenia w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U.U E L 14119, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3731
 • Dodano: 2021-01-19 14:26:31
 • Administrator

Gac Jan

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3731. Gac Jan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 486/20, V GUp 398/20. [BMSiG-2359/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 486/20, ogłosił upadłość dłużnika Jana Gac (PESEL 50071715855), zam.: Kamień 113, 62-834 Ceków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt V GUp 398/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Henryka Nawrockiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 253. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania o ogłoszeniu upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni do dnia obwieszczenia w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U.U E L 14119, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3731
 • Dodano: 2021-01-19 14:26:35
 • Administrator

Golasa Wojciech Stanisław

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3732. Golasa Wojciech Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 4/21, V GUp 7/21. [BMSiG-2391/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., sygn. akt V GU 4/21, ogłosił upadłość Wojciecha Stanisława Golasy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 47062112278, NIP 774-259-82-26. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 7/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 4/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Wojciecha Stanisława Golasy będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 7/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3732
 • Dodano: 2021-01-19 14:27:19
 • Administrator

Golasa Wojciech Stanisław

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3732. Golasa Wojciech Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 4/21, V GUp 7/21. [BMSiG-2391/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., sygn. akt V GU 4/21, ogłosił upadłość Wojciecha Stanisława Golasy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 47062112278, NIP 774-259-82-26. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 7/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie V GU 4/21 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2¹ K.p.c. w zw. z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postępowanie upadłościowe Wojciecha Stanisława Golasy będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 7/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3732
 • Dodano: 2021-01-19 14:27:22
 • Administrator

Grigorjan Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3733. Grigorjan Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 95/20/9, X GUp 561/20/9. [BMSiG-2618/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 95/20/9, ogłosił upadłość Dawida Grigorjana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, ul. Urocza 7/1, posiadającego numer PESEL 96032100612. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Zalewskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 180). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 561/20/9. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3733
 • Dodano: 2021-01-19 14:28:08
 • Administrator

Grigorjan Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3733. Grigorjan Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 95/20/9, X GUp 561/20/9. [BMSiG-2618/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 95/20/9, ogłosił upadłość Dawida Grigorjana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, ul. Urocza 7/1, posiadającego numer PESEL 96032100612. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Zalewskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 180). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 561/20/9. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3733
 • Dodano: 2021-01-19 14:28:14
 • Administrator

Gruszczyński Michał

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3734. Gruszczyński Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1456/20, XI GUp 917/20. [BMSiG-2568/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1456/20, ogłosił upadłość dłużnika Michała Gruszczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 93090509111). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 917/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 933. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Hetmańska 1A/15, 60-254 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3734
 • Dodano: 2021-01-19 14:28:57
 • Administrator

Gruszczyński Michał

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3734. Gruszczyński Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1456/20, XI GUp 917/20. [BMSiG-2568/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1456/20, ogłosił upadłość dłużnika Michała Gruszczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 93090509111). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 917/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 933. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Hetmańska 1A/15, 60-254 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3734
 • Dodano: 2021-01-19 14:28:59
 • Administrator

Gruszka Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3735. Gruszka Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1234/20, XII GUp 30/21. [BMSiG-2506/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 1234/20, z wniosku dłużnika Grzegorza Gruszki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Grzegorza Gruszki, PESEL 60010415674, NIP 6471730043, zamieszkałego w miejscowości Gorzyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 704; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 30/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3735
 • Dodano: 2021-01-19 14:29:57
 • Administrator

Gruszka Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3735. Gruszka Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1234/20, XII GUp 30/21. [BMSiG-2506/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 1234/20, z wniosku dłużnika Grzegorza Gruszki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Grzegorza Gruszki, PESEL 60010415674, NIP 6471730043, zamieszkałego w miejscowości Gorzyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 704; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 30/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3735
 • Dodano: 2021-01-19 14:30:00
 • Administrator

Grzegórzko Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3736. Grzegórzko Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1538/20/S, VIII GUp 32/21/S. [BMSiG-2378/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1538/20/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Grzegórzko (PESEL 73082407692), zamieszkałego w Kamienicy 7, 32-075 Kamienica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 28-500 Kazimierza Wielka, Wojciechów 65, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 32/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3736
 • Dodano: 2021-01-19 14:30:45
 • Administrator

Grzegórzko Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3736. Grzegórzko Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1538/20/S, VIII GUp 32/21/S. [BMSiG-2378/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1538/20/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Grzegórzko (PESEL 73082407692), zamieszkałego w Kamienicy 7, 32-075 Kamienica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 28-500 Kazimierza Wielka, Wojciechów 65, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 32/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3736
 • Dodano: 2021-01-19 14:30:48
 • Administrator

Jucha Mieczysław

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3737. Jucha Mieczysław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 420/20 of, V GUp 390/20 of. [BMSiG-2374/2021] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 420/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 26 października 2020 roku, ogłosił upadłość Mieczysława Jucha, zamieszkałego w Nysie, PESEL 51020607157, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 842; adres: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS” Dariusz Symula, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (teks jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres jego biura: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS” Dariusz Symula, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, i podali sygn. akt po ogłoszeniu upadłości V GUp 390/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Ponadto informuję, że wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3737
 • Dodano: 2021-01-19 14:31:35
 • Administrator

Jucha Mieczysław

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3737. Jucha Mieczysław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 420/20 of, V GUp 390/20 of. [BMSiG-2374/2021] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 420/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 26 października 2020 roku, ogłosił upadłość Mieczysława Jucha, zamieszkałego w Nysie, PESEL 51020607157, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 842; adres: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS” Dariusz Symula, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (teks jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres jego biura: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS” Dariusz Symula, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, i podali sygn. akt po ogłoszeniu upadłości V GUp 390/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Ponadto informuję, że wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3737
 • Dodano: 2021-01-19 14:31:38
 • Administrator

Jurczak Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3738. Jurczak Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1852/20/6, X GUp 7/21/6. [BMSiG-2580/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 stycznia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1852/20/6, ogłoszona została upadłość Dawida Jurczaka (Jurczak), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 84082816056, NIP 6381570452, zamieszkałego w Woli, adres: 43-225 Wola, ul. Lipowa 35/2. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 7/21/6. Na syndyka wyznaczono Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3738
 • Dodano: 2021-01-19 14:32:23
 • Administrator

Jurczak Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3738. Jurczak Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1852/20/6, X GUp 7/21/6. [BMSiG-2580/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 stycznia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1852/20/6, ogłoszona została upadłość Dawida Jurczaka (Jurczak), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 84082816056, NIP 6381570452, zamieszkałego w Woli, adres: 43-225 Wola, ul. Lipowa 35/2. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 7/21/6. Na syndyka wyznaczono Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3738
 • Dodano: 2021-01-19 14:32:25
 • Administrator

Kałek Piotr

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3739. Kałek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 508/20, V GUp 405/20. [BMSiG-2365/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30.12.2020 r., sygn. akt V GU 508/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kałka, zam.: 48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 24/38, identyfikującego się nr PESEL 71042906834, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłego do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 405/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3739
 • Dodano: 2021-01-19 14:33:12
 • Administrator

Kałek Piotr

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3739. Kałek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 508/20, V GUp 405/20. [BMSiG-2365/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30.12.2020 r., sygn. akt V GU 508/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kałka, zam.: 48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 24/38, identyfikującego się nr PESEL 71042906834, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłego do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 405/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3739
 • Dodano: 2021-01-19 14:33:15
 • Administrator

Kamińska Krystyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3740. Kamińska Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1845/20/6, X GUp 8/21/6. [BMSiG-2588/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 stycznia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1845/20/6, ogłoszona została upadłość Krystyny Kamińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 46010146943, zamieszkałej w Chorzowie, adres: 41-500 Chorzów, ul. Wolności 130/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 8/21/6. Na syndyka wyznaczono Bolesława Ozimka (Ozimek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. B. Prusa 76, 41-400 Mysłowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3740
 • Dodano: 2021-01-19 14:33:57
 • Administrator

Kamińska Krystyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3740. Kamińska Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1845/20/6, X GUp 8/21/6. [BMSiG-2588/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 stycznia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1845/20/6, ogłoszona została upadłość Krystyny Kamińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 46010146943, zamieszkałej w Chorzowie, adres: 41-500 Chorzów, ul. Wolności 130/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 8/21/6. Na syndyka wyznaczono Bolesława Ozimka (Ozimek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. B. Prusa 76, 41-400 Mysłowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3740
 • Dodano: 2021-01-19 14:33:59
 • Administrator

Kammer Wiktor

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3741. Kammer Wiktor. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1233/20/S, VIII GUp 39/21/S. [BMSiG-2426/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 1233/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Wiktora Kammera (PESEL 78050107619, NIP 6761991958), zamieszkałego w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 38a/17, kod pocztowy: 31-052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 560; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Pokoju 78 pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 39/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3741
 • Dodano: 2021-01-19 14:34:46
 • Administrator

Kammer Wiktor

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3741. Kammer Wiktor. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1233/20/S, VIII GUp 39/21/S. [BMSiG-2426/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 1233/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Wiktora Kammera (PESEL 78050107619, NIP 6761991958), zamieszkałego w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 38a/17, kod pocztowy: 31-052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 560; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Pokoju 78 pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 39/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3741
 • Dodano: 2021-01-19 14:34:49
 • Administrator

Korczyńska Grażyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-11-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3743. Korczyńska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 513/20 of, VI GUp 521/20 of. [BMSiG-2486/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 513/20 of, na skutek wniosku złożonego 30 października 2020 r., ogłosił upadłość Grażyny Korczyńskiej, PESEL 77090410743, zamieszkałej w 34-350 Węgierskiej Górce, ul. 3 Maja nr 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres e-mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 521/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3743
 • Dodano: 2021-01-19 14:35:47
 • Administrator

Korczyńska Grażyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3743. Korczyńska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 513/20 of, VI GUp 521/20 of. [BMSiG-2486/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 513/20 of, na skutek wniosku złożonego 30 października 2020 r., ogłosił upadłość Grażyny Korczyńskiej, PESEL 77090410743, zamieszkałej w 34-350 Węgierskiej Górce, ul. 3 Maja nr 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres e-mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 521/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3743
 • Dodano: 2021-01-19 14:35:50
 • Administrator

Korpik Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3744. Korpik Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1432/20, XI GUp 919/20. [BMSiG-2536/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1432/20, ogłosił upadłość Katarzyny Korpik (numer PESEL 87050906784), zamieszkałej w Gaju Małym (64-520 Obrzycko), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 919/20. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Kamińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1463). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Rynek 49/6, 64-500 Szamotuły, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3744
 • Dodano: 2021-01-19 14:46:29
 • Administrator

Korpik Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3744. Korpik Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1432/20, XI GUp 919/20. [BMSiG-2536/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1432/20, ogłosił upadłość Katarzyny Korpik (numer PESEL 87050906784), zamieszkałej w Gaju Małym (64-520 Obrzycko), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 919/20. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Kamińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1463). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Rynek 49/6, 64-500 Szamotuły, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3744
 • Dodano: 2021-01-19 14:46:33
 • Administrator

Kujawa Regina

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3745. Kujawa Regina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1491/20, XI GUp 5/21. [BMSiG-2396/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1491/20 (obecnie XI GUp 5/21), ogłasza upadłość Reginy Kujawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Złotowie przy ulicy Zamkowej 92, 77-400 (PESEL 45121604308, NIP 7671448210). Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Forszpaniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 310). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mickiewicza 62/4, 64-980 Trzcianka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3745
 • Dodano: 2021-01-19 14:47:20
 • Administrator

Kujawa Regina

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3745. Kujawa Regina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1491/20, XI GUp 5/21. [BMSiG-2396/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1491/20 (obecnie XI GUp 5/21), ogłasza upadłość Reginy Kujawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Złotowie przy ulicy Zamkowej 92, 77-400 (PESEL 45121604308, NIP 7671448210). Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Forszpaniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 310). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Mickiewicza 62/4, 64-980 Trzcianka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3745
 • Dodano: 2021-01-19 14:47:24
 • Administrator

Kwiatkowska Aldona

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3746. Kwiatkowska Aldona. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 777/20 of, VIII GUp 375/20 of. [BMSiG-2632/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GU 777/20 of, ogłosił upadłość Aldony Kwiatkowskiej, numer PESEL 76042705223, zamieszkałej we Wrocławiu (50-237), ul. Ołbińska nr 18/15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Cwojdzińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 586; adres: ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 375/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3746
 • Dodano: 2021-01-19 14:48:08
 • Administrator

Kwiatkowska Aldona

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3746. Kwiatkowska Aldona. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 777/20 of, VIII GUp 375/20 of. [BMSiG-2632/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GU 777/20 of, ogłosił upadłość Aldony Kwiatkowskiej, numer PESEL 76042705223, zamieszkałej we Wrocławiu (50-237), ul. Ołbińska nr 18/15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Cwojdzińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 586; adres: ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 375/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3746
 • Dodano: 2021-01-19 14:48:10
 • Administrator

Lach Wiesława

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-12-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3747. Lach Wiesława. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 342/20 „of”, VII GUp 234/20 „of”. [BMSiG-2649/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 342/2 „of”, z dnia 28 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość Wiesławy Lach, PESEL 56040813829, zam.: Krupy 33, 76-150 Darłowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Zdzisławowi Pawłowskiemu na adres: Borkowíce 16A, 76-038 Dobrzyca, w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 234/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3747
 • Dodano: 2021-01-19 14:49:04
 • Administrator

Lach Wiesława

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3747. Lach Wiesława. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 342/20 „of”, VII GUp 234/20 „of”. [BMSiG-2649/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 342/2 „of”, z dnia 28 grudnia 2020 r. ogłosił upadłość Wiesławy Lach, PESEL 56040813829, zam.: Krupy 33, 76-150 Darłowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Zdzisławowi Pawłowskiemu na adres: Borkowíce 16A, 76-038 Dobrzyca, w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 234/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3747
 • Dodano: 2021-01-19 14:49:07
 • Administrator

Łaskowska Barbara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3748. Łaskowska Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 457/20, VIII GUp 7/21. [BMSiG-2612/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 457/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Barbary Łaskowskiej, zam.: ul. Emilii Plater 45 m. 4, 16-400 Suwałki, PESEL 68051605667, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na adres: Piotr Tarasiewicz Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, 4. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 300 zł (trzysta złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 7/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3748
 • Dodano: 2021-01-19 14:49:48
 • Administrator

Łaskowska Barbara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3748. Łaskowska Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 457/20, VIII GUp 7/21. [BMSiG-2612/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 457/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Barbary Łaskowskiej, zam.: ul. Emilii Plater 45 m. 4, 16-400 Suwałki, PESEL 68051605667, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, na adres: Piotr Tarasiewicz Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, 4. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 300 zł (trzysta złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 6. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.), 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 t.j.). Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 7/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3748
 • Dodano: 2021-01-19 14:49:55
 • Administrator

Leskiewicz-Furdzik Grażyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3749. Leskiewicz-Furdzik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 11/21/S, VIII GUp 34/21/S. [BMSiG-2418/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 11/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Grażyny Leskiewicz-Furdzik (PESEL 48050602322), zamieszkałej przy ulicy Czarnowiejskiej 41/75, 30-049 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 28-500 Kazimierza Wielka, Wojciechów 65, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 34/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3749
 • Dodano: 2021-01-19 14:50:43
 • Administrator

Leskiewicz-Furdzik Grażyna

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3749. Leskiewicz-Furdzik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 11/21/S, VIII GUp 34/21/S. [BMSiG-2418/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 11/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Grażyny Leskiewicz-Furdzik (PESEL 48050602322), zamieszkałej przy ulicy Czarnowiejskiej 41/75, 30-049 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: 28-500 Kazimierza Wielka, Wojciechów 65, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 34/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3749
 • Dodano: 2021-01-19 14:50:46
 • Administrator

Malinowska Barbara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3750. Malinowska Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 490/20, VIII GUp 10/21. [BMSiG-2607/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 490/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Barbary Malinowskiej, zam.: ul. Wileńska 1 m. 34, 16-400 Suwałki, PESEL 75042412928, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi, na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 10/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3750
 • Dodano: 2021-01-19 14:51:27
 • Administrator

Malinowska Barbara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3750. Malinowska Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 490/20, VIII GUp 10/21. [BMSiG-2607/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 490/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Barbary Malinowskiej, zam.: ul. Wileńska 1 m. 34, 16-400 Suwałki, PESEL 75042412928, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi, na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 10/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3750
 • Dodano: 2021-01-19 14:51:30
 • Administrator

Mania-Genge Ewa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3751. Mania-Genge Ewa. Sąd Rejonowy w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1609/20, XI GUp 1038/20/MB. [BMSiG-2641/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1609/20, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Mania-Genge (PESEL 46112808929), zam.: Nowy Tomyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1038/20/MB. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Marcin Pucek, ul. gen. Józefa Sowińskiego 23/1, 65-416 Zielona Góra, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3751
 • Dodano: 2021-01-19 14:52:23
 • Administrator

Mania-Genge Ewa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3751. Mania-Genge Ewa. Sąd Rejonowy w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1609/20, XI GUp 1038/20/MB. [BMSiG-2641/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1609/20, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Mania-Genge (PESEL 46112808929), zam.: Nowy Tomyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1038/20/MB. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Marcin Pucek, ul. gen. Józefa Sowińskiego 23/1, 65-416 Zielona Góra, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3751
 • Dodano: 2021-01-19 14:52:28
 • Administrator

Michałuszek Lidia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-11-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3752. Michałuszek Lidia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 465/20 of, VIII GUp 362/20 of. [BMSiG-2637/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GU 465/20 of, ogłosił upadłość Lidii Michałuszek, numer PESEL 55120709324, zamieszkałej we Wrocławiu (50-559), ul. Lądecka 24A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Cwojdzińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 586; adres: ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 362/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3752
 • Dodano: 2021-01-19 14:56:20
 • Administrator

Michałuszek Lidia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3752. Michałuszek Lidia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 465/20 of, VIII GUp 362/20 of. [BMSiG-2637/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GU 465/20 of, ogłosił upadłość Lidii Michałuszek, numer PESEL 55120709324, zamieszkałej we Wrocławiu (50-559), ul. Lądecka 24A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Agnieszki Cwojdzińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 586; adres: ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 362/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3752
 • Dodano: 2021-01-19 14:56:24
 • Administrator

Milewski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3753. Milewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 425/20, VIII GUp 3/21. [BMSiG-2461/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 425/20, ogłosił upadłość Krzysztofa Milewskiego (Milewski), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71072206937, NIP 6491425691, zamieszkałego: ul. Mickiewicza 23 lok. 8, 42-480 Poręba. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 3/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3753
 • Dodano: 2021-01-19 14:57:14
 • Administrator

Milewski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3753. Milewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 425/20, VIII GUp 3/21. [BMSiG-2461/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 425/20, ogłosił upadłość Krzysztofa Milewskiego (Milewski), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71072206937, NIP 6491425691, zamieszkałego: ul. Mickiewicza 23 lok. 8, 42-480 Poręba. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 3/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3753
 • Dodano: 2021-01-19 14:57:17
 • Administrator

Muszalski Edward

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-19. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 3754. Muszalski Edward. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 44/20, V GUp 167/20. [BMSiG-2335/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie V GU 44/20 sprostował punkt I postanowienia z dnia 6.11.2020 r. o ogłoszeniu upadłości Edwarda Muszalskiego w ten sposób, że wyrazy w brzmieniu „numer PESEL 66071003524” zastąpił wyrazami w brzmieniu „numer PESEL 54032912897”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3754
 • Dodano: 2021-01-19 14:57:33
 • Administrator

Muszyńska Wanda

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3755. Muszyńska Wanda. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 433/20, VIII GUp 6/21. [BMSiG-2489/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 433/20, ogłosił upadłość Wandy Muszyńskiej (Muszyńska), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 51070606861, zamieszkałej: ul. Nowowiejskiego 4 lok. 8, 42-217 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 6/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3755
 • Dodano: 2021-01-19 14:58:21
 • Administrator

Muszyńska Wanda

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3755. Muszyńska Wanda. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 433/20, VIII GUp 6/21. [BMSiG-2489/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 433/20, ogłosił upadłość Wandy Muszyńskiej (Muszyńska), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 51070606861, zamieszkałej: ul. Nowowiejskiego 4 lok. 8, 42-217 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 6/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3755
 • Dodano: 2021-01-19 14:58:24
 • Administrator

Nosalik Łukasz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3756. Nosalik Łukasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 345/20, VIII GUp 12/21. [BMSiG-2549/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12.01.2021 roku, sygn. akt VIII GU 345/20, ogłosił upadłość Łukasza Nosalika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 90071500774. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: ul. Dąbrowskiego 52/1, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 12/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3756
 • Dodano: 2021-01-19 14:59:26
 • Administrator

Nosalik Łukasz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3756. Nosalik Łukasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 345/20, VIII GUp 12/21. [BMSiG-2549/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12.01.2021 roku, sygn. akt VIII GU 345/20, ogłosił upadłość Łukasza Nosalika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 90071500774. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm). Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: ul. Dąbrowskiego 52/1, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 12/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3756
 • Dodano: 2021-01-19 14:59:28
 • Administrator

Nowicka Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3757. Nowicka Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1508/20/S, VIII GUp 30/21/S. [BMSiG-2412/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 1508/20/S, postanowił: 1. ogłosić upadłość Zofii Nowickiej (PESEL 58053103102, NIP 8411405139), zamieszkałej przy ulicy Ustup 7B, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienica-Laskowego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Harenda 29c, 34-500 Zakopane, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 8. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 30/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3757
 • Dodano: 2021-01-19 15:00:10
 • Administrator

Nowicka Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3757. Nowicka Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1508/20/S, VIII GUp 30/21/S. [BMSiG-2412/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 1508/20/S, postanowił: 1. ogłosić upadłość Zofii Nowickiej (PESEL 58053103102, NIP 8411405139), zamieszkałej przy ulicy Ustup 7B, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienica-Laskowego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Harenda 29c, 34-500 Zakopane, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 8. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 30/21/S. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3757
 • Dodano: 2021-01-19 15:00:13
 • Administrator

Ogórek Marta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3758. Ogórek Marta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 829/20 of, VIII GUp 455/20 of. [BMSiG-2660/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 grudnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 829/20 of, na skutek wniosku złożonego 25 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Marty Ogórek, numer PESEL 82060313603, numer NIP 8961243601, zamieszkałej w Siechnicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152, adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 455/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 455/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3758
 • Dodano: 2021-01-19 15:00:59
 • Administrator

Ogórek Marta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3758. Ogórek Marta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 829/20 of, VIII GUp 455/20 of. [BMSiG-2660/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 grudnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 829/20 of, na skutek wniosku złożonego 25 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Marty Ogórek, numer PESEL 82060313603, numer NIP 8961243601, zamieszkałej w Siechnicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152, adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 455/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 455/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3758
 • Dodano: 2021-01-19 15:01:02
 • Administrator

Okupski Przemysław

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3759. Okupski Przemysław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 231/20, V GUp 2/21. [BMSiG-2448/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 231/20, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Przemysława Okupskiego (numer PESEL 77012601974), zamieszkałego: 59-220 Legnica, ul. Warmińska 36/32, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa, oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Rafała Fabisiaka, numer licencji 1113, adres do doręczeń: Rafał Fabisiak, ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa; VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 2/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3759
 • Dodano: 2021-01-19 15:01:49
 • Administrator

Okupski Przemysław

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3759. Okupski Przemysław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 231/20, V GUp 2/21. [BMSiG-2448/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 231/20, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Przemysława Okupskiego (numer PESEL 77012601974), zamieszkałego: 59-220 Legnica, ul. Warmińska 36/32, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa, oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Rafała Fabisiaka, numer licencji 1113, adres do doręczeń: Rafał Fabisiak, ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa; VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 2/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3759
 • Dodano: 2021-01-19 15:01:52
 • Administrator

Paluch Jan

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3760. Paluch Jan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 668/20 of, VIII GUp 416/20 of. [BMSiG-2640/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 668/20 of, ogłosił upadłość Jana Palucha, PESEL 62043011713, zamieszkałego w miejscowości Milicz, 56-300, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w Agnieszki Cwojdzińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 586, adres: Wrocław 50-227, ul. Kleczkowska 43). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 416/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3760
 • Dodano: 2021-01-19 15:02:38
 • Administrator

Paluch Jan

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3760. Paluch Jan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 668/20 of, VIII GUp 416/20 of. [BMSiG-2640/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 668/20 of, ogłosił upadłość Jana Palucha, PESEL 62043011713, zamieszkałego w miejscowości Milicz, 56-300, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w Agnieszki Cwojdzińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 586, adres: Wrocław 50-227, ul. Kleczkowska 43). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 416/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3760
 • Dodano: 2021-01-19 15:02:40
 • Administrator

Paszkowski Maciej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3761. Paszkowski Maciej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 471/20 „of”, V GUp 4/21. [BMSiG-2507/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12.01.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 471/20 „of” ogłosił upadłość dłużnika Macieja Paszkowskiego, PESEL 75111909096, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy składać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 4/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3761
 • Dodano: 2021-01-19 15:03:32
 • Administrator

Paszkowski Maciej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3761. Paszkowski Maciej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 471/20 „of”, V GUp 4/21. [BMSiG-2507/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12.01.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 471/20 „of” ogłosił upadłość dłużnika Macieja Paszkowskiego, PESEL 75111909096, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 28, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy składać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 4/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3761
 • Dodano: 2021-01-19 15:03:35
 • Administrator

Paul Dariusz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3762. Paul Dariusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 189/20. [BMSiG-2503/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 189/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dariusza Paul, zam.: ul. Gwieździsta 22/58, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 73102615258. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3762
 • Dodano: 2021-01-19 15:04:24
 • Administrator

Paul Dariusz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3762. Paul Dariusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 189/20. [BMSiG-2503/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 189/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dariusza Paul, zam.: ul. Gwieździsta 22/58, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 73102615258. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3762
 • Dodano: 2021-01-19 15:04:26
 • Administrator

Paul Magdalena

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3763. Paul Magdalena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 190/20. [BMSiG-2492/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 190/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Paul, zam.: ul. Gwieździsta 22/58, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 74103005303. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3763
 • Dodano: 2021-01-19 15:05:15
 • Administrator

Paul Magdalena

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3763. Paul Magdalena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 190/20. [BMSiG-2492/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 190/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Paul, zam.: ul. Gwieździsta 22/58, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 74103005303. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3763
 • Dodano: 2021-01-19 15:05:17
 • Administrator

Perkovic Marina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-11-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3764. Perkovic Marina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 329/20 of, VI GUp 534/20 of. [BMSiG-2493/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 listopada 2020 r., o sygn. akt VI GU 329/20 of, na skutek wniosku złożonego 8.07.2020 r., ogłosił upadłość Mariny Perkovic, numer PESEL 94121108886, zamieszkałej: 43-384 Jaworze ul. Turystyczna 104/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon 502 151 312, rachunek bankowy 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 534/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3764
 • Dodano: 2021-01-19 15:06:07
 • Administrator

Perkovic Marina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3764. Perkovic Marina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 329/20 of, VI GUp 534/20 of. [BMSiG-2493/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 listopada 2020 r., o sygn. akt VI GU 329/20 of, na skutek wniosku złożonego 8.07.2020 r., ogłosił upadłość Mariny Perkovic, numer PESEL 94121108886, zamieszkałej: 43-384 Jaworze ul. Turystyczna 104/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon 502 151 312, rachunek bankowy 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 534/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3764
 • Dodano: 2021-01-19 15:06:09
 • Administrator

Perlicka Zofia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3765. Perlicka Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 612/20 of, VIII GUp 450/20 of. [BMSiG-2662/2021] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 612/20 of, na skutek wniosku złożonego 10 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Zofii Perlickiej (PESEL 80092406263, NIP 8992359061) zamieszkałej w Strzelinie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126, adres: ul. Krakowska 56-62/bud. M, 50-425 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 450/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3765
 • Dodano: 2021-01-19 15:07:01
 • Administrator

Perlicka Zofia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3765. Perlicka Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 612/20 of, VIII GUp 450/20 of. [BMSiG-2662/2021] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2020 r., sygn. akt VIII GU 612/20 of, na skutek wniosku złożonego 10 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Zofii Perlickiej (PESEL 80092406263, NIP 8992359061) zamieszkałej w Strzelinie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126, adres: ul. Krakowska 56-62/bud. M, 50-425 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 450/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3765
 • Dodano: 2021-01-19 15:07:04
 • Administrator

Płaszczyński Mateusz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3766. Płaszczyński Mateusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 426/20, VIII GUp 1/21. [BMSiG-2466/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 426/20, ogłosił upadłość Mateusza Płaszczyńskiego (Płaszczyński), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 91012607099, zamieszkałego: ul. Północna 4, 42-230 Stanisławice. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 1/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3766
 • Dodano: 2021-01-19 15:07:53
 • Administrator

Płaszczyński Mateusz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3766. Płaszczyński Mateusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 426/20, VIII GUp 1/21. [BMSiG-2466/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 426/20, ogłosił upadłość Mateusza Płaszczyńskiego (Płaszczyński), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 91012607099, zamieszkałego: ul. Północna 4, 42-230 Stanisławice. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 1/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3766
 • Dodano: 2021-01-19 15:07:56
 • Administrator

Plawgo Andrzej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-12-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3767. Plawgo Andrzej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/20, V GUp 209/20. [BMSiG-2338/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r., w sprawie V GU 143/20, ogłosił upadłość Andrzeja Plawgo - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Skłodowskiej-Curie 9/66, 65-124 Zielona Góra, numer PESEL 56092212973. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 209/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 209/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3767
 • Dodano: 2021-01-19 15:08:44
 • Administrator

Plawgo Andrzej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3767. Plawgo Andrzej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/20, V GUp 209/20. [BMSiG-2338/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r., w sprawie V GU 143/20, ogłosił upadłość Andrzeja Plawgo - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Skłodowskiej-Curie 9/66, 65-124 Zielona Góra, numer PESEL 56092212973. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 209/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 209/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3767
 • Dodano: 2021-01-19 15:08:47
 • Administrator

Preweda Waldemar

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3768. Preweda Waldemar. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1170/20, XII GUp 10/21. [BMSiG-2329/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 1170/20, ogłosił upadłość Waldemara Prewedy, PESEL 68030300776, NIP 6451711806, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 191. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 10/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3768
 • Dodano: 2021-01-19 15:09:32
 • Administrator

Preweda Waldemar

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3768. Preweda Waldemar. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1170/20, XII GUp 10/21. [BMSiG-2329/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 1170/20, ogłosił upadłość Waldemara Prewedy, PESEL 68030300776, NIP 6451711806, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 191. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 10/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3768
 • Dodano: 2021-01-19 15:09:35
 • Administrator

Radzwan Emilia

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3770. Radzwan Emilia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 434/20, VIII GUp 7/21. [BMSiG-2496/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 434/20, ogłosił upadłość Emilii Radzwan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 52082108208, NIP numer 9491716467, zamieszkałej: ul. Limanowskiego 49 lok. 37, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 7/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3770
 • Dodano: 2021-01-19 15:10:25
 • Administrator

Radzwan Emilia

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3770. Radzwan Emilia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 434/20, VIII GUp 7/21. [BMSiG-2496/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, sygn. akt VIII GU 434/20, ogłosił upadłość Emilii Radzwan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 52082108208, NIP numer 9491716467, zamieszkałej: ul. Limanowskiego 49 lok. 37, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 7/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3770
 • Dodano: 2021-01-19 15:10:29
 • Administrator

Rumińska Magdalena

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-12-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3771. Rumińska Magdalena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 524/20, V GUp 379/20. [BMSiG-2540/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 524/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Magdaleny Rumińskiej, zamieszkałej pod adresem: Dobrzejewice 112, 87-123 Dobrzejewice, PESEL 75041212543, NIP 8791135923, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Galek (nr licencji 452), adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika: Magdaleny Rumińskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika: Magdaleny Rumińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłej Magdaleny Rumińskiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 379/20. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3771
 • Dodano: 2021-01-19 15:11:12
 • Administrator

Rumińska Magdalena

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3771. Rumińska Magdalena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 524/20, V GUp 379/20. [BMSiG-2540/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 524/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Magdaleny Rumińskiej, zamieszkałej pod adresem: Dobrzejewice 112, 87-123 Dobrzejewice, PESEL 75041212543, NIP 8791135923, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Galek (nr licencji 452), adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno; 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika: Magdaleny Rumińskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika: Magdaleny Rumińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłej Magdaleny Rumińskiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 379/20. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3771
 • Dodano: 2021-01-19 15:11:15
 • Administrator

Sawicki Marcin

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-19. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 3772. Sawicki Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 454/20, VIII GUp 404/20. [BMSiG-2557/2021] Syndyk Marcina Sawickiego, tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu w przedmiocie wniosku upadłego o ogłoszenie upadłości (sygn. akt VIII GU 454/20) dokonuje zmiany oczywistej omyłki pisarskiej w tekście obwieszczenia o numerze: 72099 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16 grudnia 2020 r. o numerze 245/2020 poprzez wykreślenie wyrażenia: „wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym” i zastąpienie ww. wyrażenia sformułowaniem o treści: „wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (adres: 15-950 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103) w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym”. Poniżej syndyk załącza poprawny tekst jednolity obwieszczenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2020 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GU 454/20, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marcina Sawickiego, zam. w Białymstoku (PESEL 86071101398), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.), 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609), 4) ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE. L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy (adres: 15-950 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 404/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3772
 • Dodano: 2021-01-19 15:11:41
 • Administrator

Shahbazyan Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-12-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3773. Shahbazyan Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 488/20, V GUp 403/20. [BMSiG-2576/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 r., ogłoszono upadłość dłużnika Małgorzaty Shahbazyan, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 38/2a, 86-300 Grudziądz, PESEL 71053113449, NIP 877-100-86-18, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Sylwestra Zięciaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471). Określono, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Wezwano wierzycieli Małgorzaty Shahbazyan do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Małgorzaty Shahbazyan, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 403/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3773
 • Dodano: 2021-01-19 15:12:28
 • Administrator

Shahbazyan Małgorzata

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3773. Shahbazyan Małgorzata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 488/20, V GUp 403/20. [BMSiG-2576/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 r., ogłoszono upadłość dłużnika Małgorzaty Shahbazyan, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 38/2a, 86-300 Grudziądz, PESEL 71053113449, NIP 877-100-86-18, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Wyznaczono syndyka w osobie Sylwestra Zięciaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471). Określono, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Wezwano wierzycieli Małgorzaty Shahbazyan do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Małgorzaty Shahbazyan, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 403/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3773
 • Dodano: 2021-01-19 15:12:31
 • Administrator

Sikora Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-11-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3774. Sikora Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 495/20 „of”, VI GUp 514/20 of. [BMSiG-2482/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 495/20 „of”, na skutek wniosku złożonego 20 października 2020 r., ogłosił upadłość Małgorzaty Sikory, PESEL 71090104901, zamieszkałej w: 43-450 Ustroń, ul. Sucha nr 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres e-mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 514/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3774
 • Dodano: 2021-01-19 15:13:15
 • Administrator

Sikora Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3774. Sikora Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 495/20 „of”, VI GUp 514/20 of. [BMSiG-2482/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 495/20 „of”, na skutek wniosku złożonego 20 października 2020 r., ogłosił upadłość Małgorzaty Sikory, PESEL 71090104901, zamieszkałej w: 43-450 Ustroń, ul. Sucha nr 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres e-mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 514/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3774
 • Dodano: 2021-01-19 15:13:18
 • Administrator

Skotnik Barbara

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3775. Skotnik Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 376/20, V GUp 351/20. [BMSiG-2659/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku, o sygn. akt V GU 376/20, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Skotnik, nr PESEL 57091802765, zamieszkałej w Opatowie, przy ul. Niska 16; określił, że upadła Barbara Skotnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Syndyka Adama Zawrzykraja Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia, określił że postępowanie upadłościowe upadłej Barbary Skotnik będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 351/20, na sędziego komisarza została wyznaczona SSR Iwona Róziewicz. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3775
 • Dodano: 2021-01-19 15:14:03
 • Administrator

Skotnik Barbara

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3775. Skotnik Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 376/20, V GUp 351/20. [BMSiG-2659/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku, o sygn. akt V GU 376/20, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Skotnik, nr PESEL 57091802765, zamieszkałej w Opatowie, przy ul. Niska 16; określił, że upadła Barbara Skotnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Syndyka Adama Zawrzykraja Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia, określił że postępowanie upadłościowe upadłej Barbary Skotnik będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 351/20, na sędziego komisarza została wyznaczona SSR Iwona Róziewicz. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3775
 • Dodano: 2021-01-19 15:14:06
 • Administrator

Skrobska Dorota

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3776. Skrobska Dorota. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 987/20, XI GUp 938/20. [BMSiG-2531/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 987/20 ogłosił upadłość dłużnika Doroty Skrobskiej (PESEL 81040107281) zam. w Poznaniu, osiedle Armii Krajowej 98/113, 61-381 Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1162). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Prawno - Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc, Oddział w Poznaniu, ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3776
 • Dodano: 2021-01-19 15:14:48
 • Administrator

Skrobska Dorota

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3776. Skrobska Dorota. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 987/20, XI GUp 938/20. [BMSiG-2531/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 987/20 ogłosił upadłość dłużnika Doroty Skrobskiej (PESEL 81040107281) zam. w Poznaniu, osiedle Armii Krajowej 98/113, 61-381 Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1162). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Prawno - Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc, Oddział w Poznaniu, ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3776
 • Dodano: 2021-01-19 15:14:52
 • Administrator

Skubisz Renata Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3777. Skubisz Renata Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 430/20, VIII GUp 5/21. [BMSiG-2484/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 430/20, ogłosił upadłość Renaty Marii Skubisz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 39121502247, NIP numer 9491031433, zamieszkałej: aleja Niepodległości 42 lok. 37, 42-216 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 5/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3777
 • Dodano: 2021-01-19 15:15:38
 • Administrator

Skubisz Renata Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3777. Skubisz Renata Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 430/20, VIII GUp 5/21. [BMSiG-2484/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 430/20, ogłosił upadłość Renaty Marii Skubisz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 39121502247, NIP numer 9491031433, zamieszkałej: aleja Niepodległości 42 lok. 37, 42-216 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1466, adres biura: 42-218 Częstochowa, aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 5/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3777
 • Dodano: 2021-01-19 15:15:40
 • Administrator

Sobura Maciej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3778. Sobura Maciej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 395/20, V GUp 418/20. [BMSiG-2436/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 395/20, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 grudnia 2020 r. w Kielcach, sprawy z wniosku dłużnika Macieja Sobury, o ogłoszenie upadłości dłużnika Macieja Sobury, w dniu 8 grudnia 2020 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Sobury, nr PESEL 84060512532, zamieszkałego w Kielcach, ulica Osiedle Na Stoku, nr domu 25, numer lokalu 15, kod pocztowy 25-437; II. określić, że upadły Maciej Sobura jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 584; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Marka Sacharza, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Macieja Sobury będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Maciej Sobura ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą akt V GUp 418/20. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do syndyka na adres: Syndyk Marek Sacharz, ul. Kowalczewskiego 8 lok. 43, 25-635 Kielce. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3778
 • Dodano: 2021-01-19 15:16:25
 • Administrator

Sobura Maciej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3778. Sobura Maciej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 395/20, V GUp 418/20. [BMSiG-2436/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 395/20, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 grudnia 2020 r. w Kielcach, sprawy z wniosku dłużnika Macieja Sobury, o ogłoszenie upadłości dłużnika Macieja Sobury, w dniu 8 grudnia 2020 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Sobury, nr PESEL 84060512532, zamieszkałego w Kielcach, ulica Osiedle Na Stoku, nr domu 25, numer lokalu 15, kod pocztowy 25-437; II. określić, że upadły Maciej Sobura jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 584; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Marka Sacharza, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Macieja Sobury będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Maciej Sobura ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą akt V GUp 418/20. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do syndyka na adres: Syndyk Marek Sacharz, ul. Kowalczewskiego 8 lok. 43, 25-635 Kielce. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3778
 • Dodano: 2021-01-19 15:16:30
 • Administrator

Stanewicz Beata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3779. Stanewicz Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1209/20/S, VIII GUp 42/21/S. [BMSiG-2428/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 1209/20/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Beaty Stanewicz (PESEL 85021502500) zamieszkałej w Krakowie przy ul. Okólnej 9/76, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. ks. Mikołaja Kuczkowskiego 14/14, 31-619 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 42/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3779
 • Dodano: 2021-01-19 15:17:16
 • Administrator

Stanewicz Beata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3779. Stanewicz Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1209/20/S, VIII GUp 42/21/S. [BMSiG-2428/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 1209/20/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Beaty Stanewicz (PESEL 85021502500) zamieszkałej w Krakowie przy ul. Okólnej 9/76, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. ks. Mikołaja Kuczkowskiego 14/14, 31-619 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 42/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3779
 • Dodano: 2021-01-19 15:17:19
 • Administrator

Szajwa Piotr

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-11-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3780. Szajwa Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 335/20 of, VI GUp 533/20 of. [BMSiG-2524/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 335/20 of, na skutek wniosku złożonego 14 lipca 2020 r., ogłosił upadłość Piotra Szajwy, numer PESEL 85011814079, zamieszkałego: 43-450 Ustroń, ul. Skoczowska 96/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres e-mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312, rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 533/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3780
 • Dodano: 2021-01-19 15:18:05
 • Administrator

Szajwa Piotr

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3780. Szajwa Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 335/20 of, VI GUp 533/20 of. [BMSiG-2524/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 335/20 of, na skutek wniosku złożonego 14 lipca 2020 r., ogłosił upadłość Piotra Szajwy, numer PESEL 85011814079, zamieszkałego: 43-450 Ustroń, ul. Skoczowska 96/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres e-mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312, rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 533/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3780
 • Dodano: 2021-01-19 15:18:08
 • Administrator

Szcześniakiewicz Urszula

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3781. Szcześniakiewicz Urszula. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 480/20/9, X GUp 14/21/9. [BMSiG-2528/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 480/20/9, ogłosił upadłość Urszuli Szcześniakiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 3/8, posiadającej numer PESEL 41082202821, NIP 627184231. Po ogłoszeniu upadłości sprawa będzie prowadzona pod sygn. akt X GUp 14/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: 40-158 Katowice, ul. Jesionowa 22. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3781
 • Dodano: 2021-01-19 15:18:51
 • Administrator

Szcześniakiewicz Urszula

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3781. Szcześniakiewicz Urszula. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 480/20/9, X GUp 14/21/9. [BMSiG-2528/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 480/20/9, ogłosił upadłość Urszuli Szcześniakiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 3/8, posiadającej numer PESEL 41082202821, NIP 627184231. Po ogłoszeniu upadłości sprawa będzie prowadzona pod sygn. akt X GUp 14/21/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: 40-158 Katowice, ul. Jesionowa 22. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3781
 • Dodano: 2021-01-19 15:18:55
 • Administrator

Szymczak Stefan

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-12-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3782. Szymczak Stefan. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 199/20. [BMSiG-2582/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 11 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 199/20, ogłoszona została upadłość Stefana Szymczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 6/7, 59-900 Zgorzelec, PESEL 72122705899. Na syndyka wyznaczono Włodzimierza Amborskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 247. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kamienna 1J, 59-300 Lubin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3782
 • Dodano: 2021-01-19 15:19:39
 • Administrator

Szymczak Stefan

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3782. Szymczak Stefan. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 199/20. [BMSiG-2582/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 11 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 199/20, ogłoszona została upadłość Stefana Szymczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 6/7, 59-900 Zgorzelec, PESEL 72122705899. Na syndyka wyznaczono Włodzimierza Amborskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 247. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kamienna 1J, 59-300 Lubin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3782
 • Dodano: 2021-01-19 15:19:42
 • Administrator

Śrutowski Sławomir

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3783. Śrutowski Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 425/19, XI GUp 990/20/IF. [BMSiG-2605/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 425/19, ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Śrutowskiego, nr PESEL 82121811314, zamieszkałego w Bobrowie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 990/20/IF. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Ryszarda Wiktorowskiego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3783
 • Dodano: 2021-01-19 15:20:42
 • Administrator

Śrutowski Sławomir

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3783. Śrutowski Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 425/19, XI GUp 990/20/IF. [BMSiG-2605/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 425/19, ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Śrutowskiego, nr PESEL 82121811314, zamieszkałego w Bobrowie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 990/20/IF. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Ryszarda Wiktorowskiego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3783
 • Dodano: 2021-01-19 15:20:45
 • Administrator

Trzciołek Joanna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3785. Trzciołek Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1428/20, XI GUp 945/20. [BMSiG-2634/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1428/20, ogłosił upadłość Joanny Trzciołek, PESEL 83062310148, NIP 7792283832, zam. w Poznaniu, ul. Św. Szczepana 5/2, 61-465 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 945/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Joanny Trzciołek do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Joanny Trzciołek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka: JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000667426, ul. Szelągowska 39/1, 61-626 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3785
 • Dodano: 2021-01-19 15:21:37
 • Administrator

Trzciołek Joanna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3785. Trzciołek Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1428/20, XI GUp 945/20. [BMSiG-2634/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1428/20, ogłosił upadłość Joanny Trzciołek, PESEL 83062310148, NIP 7792283832, zam. w Poznaniu, ul. Św. Szczepana 5/2, 61-465 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 945/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Joanny Trzciołek do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Joanny Trzciołek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka: JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000667426, ul. Szelągowska 39/1, 61-626 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3785
 • Dodano: 2021-01-19 15:21:39
 • Administrator

Tokarski Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-12-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3786. Tokarski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1142/20, XIV GUp 598/20. [BMSiG-2459/2021] Sygn. akt XIV GU 1142/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Tokarskiego, numer PESEL 85050505637, NIP 9471937030, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 598/20. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Zdzieszyńską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1179. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. P.O.W. 29/4, 90-248 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3786
 • Dodano: 2021-01-19 15:22:21
 • Administrator

Tokarski Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3786. Tokarski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1142/20, XIV GUp 598/20. [BMSiG-2459/2021] Sygn. akt XIV GU 1142/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Tokarskiego, numer PESEL 85050505637, NIP 9471937030, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 598/20. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Zdzieszyńską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1179. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. P.O.W. 29/4, 90-248 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3786
 • Dodano: 2021-01-19 15:22:23
 • Administrator

Tylko Paweł

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3787. Tylko Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1519/20, VIII GUp 27/21/S. [BMSiG-2408/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1519/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Tylko (PESEL 73062508070, NIP 8732201653), zamieszkałego w Kościelisku, ul. Swarne 24a/1, 34-511 Kościelisko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Zakopane, ul. Harenda 29c, 34-500 Zakopane; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 27/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3787
 • Dodano: 2021-01-19 15:23:19
 • Administrator

Tylko Paweł

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3787. Tylko Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1519/20, VIII GUp 27/21/S. [BMSiG-2408/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1519/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Tylko (PESEL 73062508070, NIP 8732201653), zamieszkałego w Kościelisku, ul. Swarne 24a/1, 34-511 Kościelisko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Zakopane, ul. Harenda 29c, 34-500 Zakopane; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 27/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3787
 • Dodano: 2021-01-19 15:23:21
 • Administrator

Ujma Rozalia

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3788. Ujma Rozalia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 437/20, VIII GUp 9/21. [BMSiG-2538/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 437/20, ogłosił upadłość Rozalii Ujmy (Ujma), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 47060300323, NIP 9491343457, zamieszkałej: aleja Pokoju 14 lok. 43, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 9/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3788
 • Dodano: 2021-01-19 15:24:07
 • Administrator

Ujma Rozalia

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3788. Ujma Rozalia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 437/20, VIII GUp 9/21. [BMSiG-2538/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku, o sygn. akt VIII GU 437/20, ogłosił upadłość Rozalii Ujmy (Ujma), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 47060300323, NIP 9491343457, zamieszkałej: aleja Pokoju 14 lok. 43, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 9/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3788
 • Dodano: 2021-01-19 15:24:13
 • Administrator

Walicka Krystyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3789. Walicka Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 396/20, XIV GUp 609/20. [BMSiG-2454/2021] Sygn. akt XIV GU 396/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość dłużniczki Krystyny Walickiej, PESEL 55092008043, NIP 7271272866, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 609/20. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. 82, lok. A05, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3789
 • Dodano: 2021-01-19 15:24:57
 • Administrator

Walicka Krystyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3789. Walicka Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 396/20, XIV GUp 609/20. [BMSiG-2454/2021] Sygn. akt XIV GU 396/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość dłużniczki Krystyny Walickiej, PESEL 55092008043, NIP 7271272866, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 609/20. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. 82, lok. A05, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3789
 • Dodano: 2021-01-19 15:25:00
 • Administrator

Wawrzyczek Mirosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-11-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3790. Wawrzyczek Mirosław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 493/20 of, VI GUp 512/20 of. [BMSiG-2517/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 493/20 of, na skutek wniosku złożonego 19 października 2020 r., ogłosił upadłość Mirosława Wawrzyczka, numer PESEL 74052115313, zamieszkałego: 43-410 Kończyce Małe, ul. Botaniczna 16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres e-mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312, rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 512/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3790
 • Dodano: 2021-01-19 15:25:43
 • Administrator

Wawrzyczek Mirosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3790. Wawrzyczek Mirosław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 493/20 of, VI GUp 512/20 of. [BMSiG-2517/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 493/20 of, na skutek wniosku złożonego 19 października 2020 r., ogłosił upadłość Mirosława Wawrzyczka, numer PESEL 74052115313, zamieszkałego: 43-410 Kończyce Małe, ul. Botaniczna 16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Renaty Pilch, nr 155 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn, adres e-mail: syndyk.pilch@gmail.com, telefon: 502 151 312, rachunek bankowy: 26 1090 1782 0000 0001 4237 7725. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 512/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3790
 • Dodano: 2021-01-19 15:25:46
 • Administrator

Wesołowski Jarosław

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3791. Wesołowski Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 147/20, XI GUp 957/20. [BMSiG-2593/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 147/20, ogłosił upadłość Jarosława Wesołowskiego, PESEL 68020100955, zam. w Jasinie, ul. Wrzesińska 158/1, 62-020 Jasin, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 957/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Jarosława Wesołowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jarosława Wesołowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka: KPPW Restruct sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000482837. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3791
 • Dodano: 2021-01-19 15:26:35
 • Administrator

Wesołowski Jarosław

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3791. Wesołowski Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 147/20, XI GUp 957/20. [BMSiG-2593/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 147/20, ogłosił upadłość Jarosława Wesołowskiego, PESEL 68020100955, zam. w Jasinie, ul. Wrzesińska 158/1, 62-020 Jasin, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 957/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Jarosława Wesołowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jarosława Wesołowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka: KPPW Restruct sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000482837. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3791
 • Dodano: 2021-01-19 15:26:39
 • Administrator

Wielgus Mariusz

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-12-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3792. Wielgus Mariusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/20, V GUp 205/20. [BMSiG-2382/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r., w sprawie V GU 209/20, ogłosił upadłość Mariusza Wielgusa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Świebodzinie, przy ul. Wałowej 12/1, 66-200 Świebodzin, numer PESEL 91030207453. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Kożuchowska 20C lokal biurowy 01, 65-364 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 205/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 205/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3792
 • Dodano: 2021-01-19 15:27:27
 • Administrator

Wielgus Mariusz

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3792. Wielgus Mariusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/20, V GUp 205/20. [BMSiG-2382/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r., w sprawie V GU 209/20, ogłosił upadłość Mariusza Wielgusa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Świebodzinie, przy ul. Wałowej 12/1, 66-200 Świebodzin, numer PESEL 91030207453. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Kożuchowska 20C lokal biurowy 01, 65-364 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 205/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 205/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3792
 • Dodano: 2021-01-19 15:27:30
 • Administrator

Wlaszczyk Iwona Teresa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3793. Wlaszczyk Iwona Teresa. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1285/20, XI GUp 926/20. [BMSiG-2600/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1285/20 (obecnie XI GUp 926/20), ogłasza upadłość Iwony Teresy Wlaszczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we wsi Góra 21, 62-007 Biskupice Wlkp. (PESEL 64041403242). Wyznaczono syndyka w osobie Rafała Maciejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1320. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3793
 • Dodano: 2021-01-19 15:28:19
 • Administrator

Wlaszczyk Iwona Teresa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3793. Wlaszczyk Iwona Teresa. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1285/20, XI GUp 926/20. [BMSiG-2600/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1285/20 (obecnie XI GUp 926/20), ogłasza upadłość Iwony Teresy Wlaszczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we wsi Góra 21, 62-007 Biskupice Wlkp. (PESEL 64041403242). Wyznaczono syndyka w osobie Rafała Maciejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1320. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3793
 • Dodano: 2021-01-19 15:28:22
 • Administrator

Woźniak Krystian

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3794. Woźniak Krystian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 741/20, VIII GUp 5/21. [BMSiG-2658/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 741/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 16 października 2020 r. ogłosił upadłość Krystiana Woźniaka, numer PESEL 92052710895, NIP 9111697836, zamieszkałego w m. Chełstówek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 5/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przy czym zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego adres wyżej podany. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3794
 • Dodano: 2021-01-19 15:29:10
 • Administrator

Woźniak Krystian

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3794. Woźniak Krystian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 741/20, VIII GUp 5/21. [BMSiG-2658/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 741/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 16 października 2020 r. ogłosił upadłość Krystiana Woźniaka, numer PESEL 92052710895, NIP 9111697836, zamieszkałego w m. Chełstówek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 5/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przy czym zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego adres wyżej podany. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3794
 • Dodano: 2021-01-19 15:29:13
 • Administrator

Wójcik Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3795. Wójcik Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1197/20, XII GUp 11/21. [BMSiG-2332/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 1197/20, ogłosił upadłość Grzegorza Wójcika, PESEL 49091804830, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 191. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 11/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3795
 • Dodano: 2021-01-19 15:30:00
 • Administrator

Wójcik Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3795. Wójcik Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1197/20, XII GUp 11/21. [BMSiG-2332/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 1197/20, ogłosił upadłość Grzegorza Wójcika, PESEL 49091804830, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 191. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 11/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu lub w znakach sądowych należną od wniosku opłatę w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3795
 • Dodano: 2021-01-19 15:30:03
 • Administrator

Załubski Robert

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3796. Załubski Robert. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 187/20. [BMSiG-2498/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 187/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Robert Załubski, zam.: ul. Dąbrowskiego 34/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 70111902971. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3796
 • Dodano: 2021-01-19 15:30:48
 • Administrator

Załubski Robert

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3796. Załubski Robert. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 187/20. [BMSiG-2498/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 187/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Robert Załubski, zam.: ul. Dąbrowskiego 34/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL 70111902971. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3796
 • Dodano: 2021-01-19 15:30:53
 • Administrator

Żmudzka Magdalena

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3797. Żmudzka Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 450/20 of, VI GUp 515/20 of. [BMSiG-2469/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 450/20 of, na skutek wniosku złożonego 21 września 2020 r. ogłosił upadłość Magdaleny Żmudzkiej, PESEL 80060412742, NIP 9372221280, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Chełmskiej 9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Rezy (Reza), nr 741 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice, adres e-mail: syndyk_m.reza@wp.pl, telefon 502 271 881, 32 232 70 55, rachunek bankowy 80 1020 3714 0000 4502 0404 4897. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 515/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3797
 • Dodano: 2021-01-19 15:31:36
 • Administrator

Żmudzka Magdalena

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3797. Żmudzka Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 450/20 of, VI GUp 515/20 of. [BMSiG-2469/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 450/20 of, na skutek wniosku złożonego 21 września 2020 r. ogłosił upadłość Magdaleny Żmudzkiej, PESEL 80060412742, NIP 9372221280, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Chełmskiej 9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Rezy (Reza), nr 741 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice, adres e-mail: syndyk_m.reza@wp.pl, telefon 502 271 881, 32 232 70 55, rachunek bankowy 80 1020 3714 0000 4502 0404 4897. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 515/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3797
 • Dodano: 2021-01-19 15:31:38
 • Administrator

Żyła Jacek Józef

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3798. Żyła Jacek Józef. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 356/20. [BMSiG-2667/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r., sygn. akt VI GU 356/20, ogłosił upadłość Jacka Józefa Żyły, zamieszkałego w Bystrzycy Kłodzkiej, Osiedle Szkolne 6C/33, PESEL 62121511674, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Bogdan Malesa, ul. Strachowskiego 20 lok. 12, 52-210 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Malesy. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Stwierdzono jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (z. Urz.UE. L nr 141, str 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3798
 • Dodano: 2021-01-19 15:32:24
 • Administrator

Żyła Jacek Józef

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3798. Żyła Jacek Józef. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 356/20. [BMSiG-2667/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r., sygn. akt VI GU 356/20, ogłosił upadłość Jacka Józefa Żyły, zamieszkałego w Bystrzycy Kłodzkiej, Osiedle Szkolne 6C/33, PESEL 62121511674, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Bogdan Malesa, ul. Strachowskiego 20 lok. 12, 52-210 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Malesy. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Stwierdzono jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (z. Urz.UE. L nr 141, str 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3798
 • Dodano: 2021-01-19 15:32:28
 • Administrator

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3799. „ROTR” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE W UPADŁOŚCI w Rypinie. KRS 0000023767. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 132/18. [BMSiG-2614/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Rotr Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie (sygn. akt V GUp 132/18) zawiadamia, że dnia 7 grudnia 2020 r. syndyk złożył uzupełaniającą listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3799
 • Dodano: 2021-01-19 15:33:52
 • Administrator

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych BIAŁYSTOK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3800. „ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH BIAŁYSTOK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Białymstoku. KRS 0000326335. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 marca 2009 r., sygn. akt VIII GUp 27/20. [BMSiG-2596/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 8.01.2021 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym „Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 8, 15-103 Białystok, KRS 000326335, NIP 5420200808. Lista obejmuje jednego wierzyciela ZW 58. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3800
 • Dodano: 2021-01-19 15:34:06
 • Administrator

Adamska Małgorzata i Adamski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3801. Adamska Małgorzata i Adamski Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 198/20. [BMSiG-2527/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Adamskiej i Mirosława Adamskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 198/20, sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 9.12.2020 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńska 64A, po uprzednim jej zamówieniu, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3801
 • Dodano: 2021-01-19 15:34:19
 • Administrator

Dariusz Arkuszewski ARKSZBUD Zakład Ogólnobudowlany w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3802. Arkuszewski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARKUSZBUD Zakład Ogólnobudowlany Dariusz Arkuszewski w Żarach. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/20. [BMSiG-2352/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Dariusza Arkuszewskiego, nr PESEL 68090306075, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARKUSZBUD Zakład Ogólnobudowlany Dariusz Arkuszewski w Żarach, 68-200 Żary, ul. Podchorążych 12, NIP 9281323075, zawiadamia, że w dniu 19.10.2020 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, podając sygnaturę akt V GUp 26/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3802
 • Dodano: 2021-01-19 15:34:40
 • Administrator

Berstling Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3803. Berstling Tomasz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 145/19 „of”. [BMSiG-2362/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Tomasza Berstling, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygnaturą akt VI GUp 145/19 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3803
 • Dodano: 2021-01-19 15:34:51
 • Administrator

BIOEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3804. BIOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczypkowicach. KRS 0000363534. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI GUp 114/17/EK. [BMSiG-2364/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez Syndyka w dniu 31 sierpnia 2020 roku (sporządzonej na dzień 21 sierpnia 2020 roku [k.2367-2411]) listy wierzytelności oraz o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 1, przekazanej Sędziemu Komisarzowi w dniu 18 grudnia 2020 roku w postępowaniu upadłościowym BIOEN Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczypkowicach, sygn. akt VI GUp 114/17/EK. Sąd informuje, iż listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 BIOEN Sp. z o.o. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ust. 2 pu (wskazując w sprzeciwie ww. sygn. akt.): - co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo tego iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3804
 • Dodano: 2021-01-19 15:35:04
 • Administrator

Borawski Artur w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3805. Borawski Artur. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 154/20/2. [BMSiG-2558/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Artura Borawskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, ul. Wincentego Witosa 11B/28, posiadającego numer PESEL 71112805133, w sprawie o sygn. akt X GUp 154/20/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 stycznia 2021 r., syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3805
 • Dodano: 2021-01-19 15:35:15
 • Administrator

Borowiec Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3806. Borowiec Iwona. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 6/19 of. [BMSiG-2566/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 18 grudnia 2020 roku syndyk masy upadłości Iwony Borowiec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 6/19 of) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, które można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3806
 • Dodano: 2021-01-19 15:35:26
 • Administrator

Boruch Adam w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3807. Boruch Adam. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 211/20. [BMSiG-2370/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Adama Borucha, PESEL 59102704873, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 211/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (dot. Zw1-Zw7), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3807
 • Dodano: 2021-01-19 15:35:37
 • Administrator

Bulanda Edward w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3808. Bulanda Edward. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 134/20. [BMSiG-2575/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Edwarda Bulandy, zam.: Rzeszów, PESEL 48071901736, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 134/20) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3808
 • Dodano: 2021-01-19 15:35:49
 • Administrator

CALDERA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3809. CALDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000520677. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2014 r., sygn. akt XIX GUp 120/20. [BMSiG-2334/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Caldera sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 120/20) syndyk masy upadłości sporządził i złożył w tutejszym Sądzie w dniu 14 grudnia 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3809
 • Dodano: 2021-01-19 15:36:01
 • Administrator

Czerniewski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3810. Czerniewski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/20. [BMSiG-2547/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Czerniewskiego (sygn. akt V GUp 10/20), zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia upadły, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3810
 • Dodano: 2021-01-19 15:36:13
 • Administrator

Gajewski Romuald

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3811. Gajewski Romuald. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 455/20. [BMSiG-2542/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Romualda Gajewskiego, zamieszkałego w Mosinie, nr PESEL 56020311257, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 455/20, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 12 listopada 2020 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto poucza się, że sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3811
 • Dodano: 2021-01-19 15:36:26
 • Administrator

Gałązka Marcin Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3812. Gałązka Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1331/19. [BMSiG-2621/2021] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Gałązki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1331/19), w dniu 22 grudnia 2020 r. syndyk przedłożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, które można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3812
 • Dodano: 2021-01-19 15:36:39
 • Administrator

Huta Szkła Tur Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3813. HUTA SZKŁA TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000223114. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2004 r., sygn. akt XI GUp 51/14. [BMSiG-2413/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 51/14 dot. upadłości HUTA SZKŁA TUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter) ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3813
 • Dodano: 2021-01-19 15:36:50
 • Administrator

ICP GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3814. ICP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000398701. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2011 r., sygn. akt XIX GUp 1193/19. [BMSiG-2455/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym ICP GROUP S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1193/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 13 stycznia 2021 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3814
 • Dodano: 2021-01-19 15:37:03
 • Administrator

Iwaniak Janusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3815. Iwaniak Janusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 190/19, V GUp 12/20. [BMSiG-2603/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie upadłości prowadzonej pod sygn. akt V GUp 12/20, dotyczącej upadłości Janusza Iwaniaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (dane upadłego: zam.: ul. Lipowa 21/1, 59-100 Polkowice, PESEL 64072807796), Syndyk Masy Upadłości sporządził oraz przekazał dnia 11.12.2020 r. Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr II, którą przeglądać można w sekretariacie tutejszego sądu - Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydziału Gospodarczego, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3815
 • Dodano: 2021-01-19 15:37:15
 • Administrator

Jankiewicz Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3816. Jankiewicz Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1304/19. [BMSiG-2545/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Jankiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1304/19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 14 stycznia 2021 roku sędziemu komisarzowi czwartej uzupełaniającej listy wierzytelności, i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu czwartej uzupełniającej listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3816
 • Dodano: 2021-01-19 15:37:29
 • Administrator

Jędras Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3817. Jędras Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 116/20. [BMSiG-2442/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Michała Jędrasa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 116/20), została sporządzona III uzupełniająca lista wierzytelności, którą przekazano Sędziemu komisarzowi w dniu 5 stycznia 2021 roku. III uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3817
 • Dodano: 2021-01-19 15:37:42
 • Administrator

Jędras Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3818. Jędras Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 116/20. [BMSiG-2443/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Michała Jędrasa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 116/20), została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności, którą przekazano Sędziemu komisarzowi w dniu 7 września 2020 roku. II uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3818
 • Dodano: 2021-01-19 15:37:53
 • Administrator

P.W. INVEST-ART Artur Jędruszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3819. Jędruszek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. INVEST-ART Artur Jędruszek w Przybynowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 53/19. [BMSiG-2424/2021] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 53/19, w postępowaniu upadłościowym Artura Jędruszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Invest-Art Artur Jędruszek w Przybynowie, PESEL nr 90071113338, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 16 grudnia 2020 r., II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania, przez każdego zainteresowanego, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3819
 • Dodano: 2021-01-19 15:38:09
 • Administrator

Jurczyk Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3820. Jurczyk Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 111/19. [BMSiG-2497/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Jurczyka, zam.: Krosno, numer PESEL 79100516959, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 111/19, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3820
 • Dodano: 2021-01-19 15:38:23
 • Administrator

Kącik Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3821. Kącik Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 684/19. [BMSiG-2373/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Kącika, PESEL 85092313193, zamieszkałego pod adresem: Mników 206, 32-084 Morawica koło Krakowa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 684/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw3a oraz Zw4, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw3a oraz Zw4 Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw3a oraz Zw4. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3821
 • Dodano: 2021-01-19 15:38:36
 • Administrator

Krynicki Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3822. Krynicki Robert. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 22/20/6. [BMSiG-2574/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Roberta Krynickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL 72011802975, w sprawie o sygn. akt X GUp 22/20/6, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2020 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3822
 • Dodano: 2021-01-19 15:38:48
 • Administrator

Lipińska Paulina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3823. Lipińska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1289/19. [BMSiG-2420/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Lipińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1289/19, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 22 grudnia 2020 r. sporządził i przekazał drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3823
 • Dodano: 2021-01-19 15:38:58
 • Administrator

Liśkiewicz Dominik

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3824. Liśkiewicz Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1249/20. [BMSiG-2341/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 16 grudnia 2020 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dominika Liśkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1249/20). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 4912 ust. 1 p.u. w zw z art. 256 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3824
 • Dodano: 2021-01-19 15:39:11
 • Administrator

Machel Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3825. Machel Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 82/20. [BMSiG-2404/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marcina Machela (PESEL 83051312553), zamieszkałego w Złotowie, sygnatura akt XI GUp 82/20, zawiadamia, że syndyk złożył sędzi komisarz w dniu 20.11.2020 r. III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Godziny otwarcia sali przeglądowej: poniedziałek 7.45-18.00; wtorek-piątek 7.45-15.15. Poucza się o tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3825
 • Dodano: 2021-01-19 15:39:22
 • Administrator

Matuszewski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3826. Matuszewski Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 250/20. [BMSiG-2375/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jarosława Matuszewskiego, PESEL 61053102071, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 250/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (dot. Zw1-Zw4), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3826
 • Dodano: 2021-01-19 15:39:34
 • Administrator

Meblarska Spółdzielnia ZGODA w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3827. MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA „ZGODA” W UPADŁOŚCI w Giżycku. KRS 0000119748. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r., sygn. akt V GUp 96/18. [BMSiG-2609/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” w upadłości w Giżycku (sygn. akt V GUp 96/18) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności nr 4. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 4 można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3827
 • Dodano: 2021-01-19 15:39:47
 • Administrator

Mikołajczak Agata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3828. Mikołajczak Agata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 365/19. [BMSiG-2630/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Agaty Mikołajczak (PESEL 88061505140), zamieszkałej w Marzeninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 365/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 10.06.2020 roku), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3828
 • Dodano: 2021-01-19 15:40:00
 • Administrator

Modzelewska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3829. Modzelewska Renata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 160/19. [BMSiG-2386/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Modzelewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 92021300885), sygn. akt V GUp 160/19, syndyk w dniu 27.04.2020 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3829
 • Dodano: 2021-01-19 15:40:11
 • Administrator

Motyl Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3830. Motyl Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 103/20. [BMSiG-2555/2021] Sygn. akt XIV GUp 103/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 17 września 2020 r., lista wierzytelności oraz w dniu 21 października 2020 r. I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Michała Motyla, PESEL 87011505698, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listy te każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list, może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3830
 • Dodano: 2021-01-19 15:40:23
 • Administrator

Nieczyperowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3831. Nieczyperowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 64/20. [BMSiG-2601/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Nieczyperowicz, PESEL 63050706722, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Makowie Mazowieckim (sygn. akt VIII GUp 64/20), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności nr 2 w dniu 8 stycznia 2021 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 4912 ust. 1 p.u. w związku z art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3831
 • Dodano: 2021-01-19 15:40:36
 • Administrator

Osmanowa Dżamila w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3832. Osmanowa Dżamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 331/20. [BMSiG-2333/2021] Sygn. akt XIX GUp 331/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dżamili Osmanowej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 331/20, ogłasza, że syndyk w dniu 8 października 2020 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3832
 • Dodano: 2021-01-19 15:40:47
 • Administrator

Pietrusiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3833. Pietrusiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 102/20. [BMSiG-2384/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Pietrusińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 88072410615), o sygn. akt V GUp 102/20, syndyk w dniu 31.12.2020 r., złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3833
 • Dodano: 2021-01-19 15:40:58
 • Administrator

Pocheć Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3834. Pocheć Iwona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 207/20. [BMSiG-2445/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 16 grudnia 2020 r., złożona przez Syndyka masy upadłości Iwony Pocheć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 86020706964), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 207/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3834
 • Dodano: 2021-01-19 15:41:10
 • Administrator

PRAKTIKER POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3835. PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000068924. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 206/19. [BMSiG-2464/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Praktiker Polska Sp. z o.o. (sygn. akt XVIII GUp 206/19) zawiadamia, że została sporządzona i złożona w tut. Sądzie w dniu 2 listopada 2020 roku przez Syndyka masy upadłości pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w Czytelni Akt tut. Sądu, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3835
 • Dodano: 2021-01-19 15:41:23
 • Administrator

Reczek Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3836. Reczek Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 145/20. [BMSiG-2501/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Reczek, zam.: Jasło, numer PESEL 53021418105, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 145/20, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3836
 • Dodano: 2021-01-19 15:41:35
 • Administrator

RISMOT I Stanisław Brzyś Robert Gazda Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3837. RISMOT I STANISŁAW BRZYŚ ROBERT GAZDA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Jaśle. KRS 0000007142. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r., sygn. akt V GUp 102/16. [BMSiG-2604/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym RISMOT I Stanisław Brzyś, Robert Gazda Spółka Jawna w Jaśle, Syndyk masy upadłości sporządził i przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 102/16). W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3837
 • Dodano: 2021-01-19 15:41:48
 • Administrator

Skrzydlewska Urszula w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3838. Skrzydlewska Urszula. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 139/19. [BMSiG-2431/2021] Dnia 28 maja 2020 r. została przekazana sędziemu komisarzowi, sporządzona przez syndyka masy upadłości, I uzupełniająca lista wierzytelności w sprawie o sygn. akt XI GUp 139/19, Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, dotyczącej upadłej Urszuli Skrzydlewskiej, PESEL 62112305563, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (dalej: p.u.), I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, każdy zainteresowany. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 p.u. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3838
 • Dodano: 2021-01-19 15:41:59
 • Administrator

Staniszewski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3839. Staniszewski Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1341/19. [BMSiG-2345/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 13 stycznia 2021 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Staniszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1341/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 4912 ust. 1 p.u. w zw z art. 256 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3839
 • Dodano: 2021-01-19 15:42:11
 • Administrator

Szczechowicz Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3840. Szczechowicz Jadwiga. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 116/20. [BMSiG-2387/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Szczechowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 68032912269), sygn. akt V GUp 116/20, syndyk w dniu 31.12.2020 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3840
 • Dodano: 2021-01-19 15:42:23
 • Administrator

Szczechowicz Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3841. Szczechowicz Zbigniew. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 117/20. [BMSiG-2389/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Szczechowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 70122606219), sygn. akt V GUp 117/20, syndyk w dniu 31.12.2020 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3841
 • Dodano: 2021-01-19 15:42:34
 • Administrator

Sznura Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3842. Sznura Zofia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 367/19. [BMSiG-2620/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Zofii Sznura (PESEL 56051512841), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 367/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 10.06.2020 roku), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3842
 • Dodano: 2021-01-19 15:42:45
 • Administrator

Szukalska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3843. Szukalska Katarzyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 1/20. [BMSiG-2534/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności, w dniu 6 lipca 2020 roku, sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Szukalskiej, o sygn. akt XII GUp 1/20, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3843
 • Dodano: 2021-01-19 15:42:57
 • Administrator

Szyszka Joanna i Szyszka Janusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3844. Szyszka Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 275/19. [BMSiG-2434/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Szyszki, Janusza Szyszki, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 275/19, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 10 listopada 2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności Janusza Szyszki. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności, po uprzednim zamówieniu akt, w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3844
 • Dodano: 2021-01-19 15:43:08
 • Administrator

Talkiewicz Ewelina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3845. Talkiewicz Ewelina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 212/20. [BMSiG-2552/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Talkiewicz, sygn. akt V GUp 212/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 27 listopada 2020 roku listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3845
 • Dodano: 2021-01-19 15:43:20
 • Administrator

Urbanowicz Krystyna i Urbanowicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3846. Urbanowicz Krystyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 174/19/JW. [BMSiG-2351/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Urbanowicz i Krzysztofa Urbanowicza, nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 174/19/JW, syndyk w dniu 12 października 2020 r. sporządził oraz w dniu 19 października 2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Krystyny Urbanowicz. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3846
 • Dodano: 2021-01-19 15:43:34
 • Administrator

Urbanowicz Krystyna i Urbanowicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3847. Urbanowicz Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 174/19/JW. [BMSiG-2348/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Urbanowicz i Krzysztofa Urbanowicza, nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 174/19/JW, syndyk w dniu 28 sierpnia 2020 r. sporządził oraz w dniu 31 sierpnia 2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Krzysztofa Urbanowicza. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3847
 • Dodano: 2021-01-19 15:43:46
 • Administrator

Wachnik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3848. Wachnik Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1399/19. [BMSiG-2323/2021] Obwieszcza się, że w dniu 4 grudnia 2020 roku, syndyk złożył sędziemu komisarzowi czwarte uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Wachnik, zamieszkałej: Warszawa 00-339, ul. Leszczyńska 1 m. 59, PESEL 83041108445, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo Upadłościowe. Sygn. akt XVIII GUp 1399/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3848
 • Dodano: 2021-01-19 15:43:58
 • Administrator

Wasilewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3849. Wasilewska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 47/20. [BMSiG-2402/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Wasilewskiej, PESEL 82041214765, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 47/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw7), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3849
 • Dodano: 2021-01-19 15:44:09
 • Administrator

Wasilewski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3850. Wasilewski Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 46/20. [BMSiG-2405/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wojciecha Wasilewskiego, PESEL 76021016036, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 46/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw5), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3850
 • Dodano: 2021-01-19 15:44:24
 • Administrator

Wilczyński Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3851. Wilczyński Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 92/20. [BMSiG-2661/2021] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 8 stycznia 2021 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Pawła Wilczyńskiego, nr PESEL 87050406154, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 92/20). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3851
 • Dodano: 2021-01-19 15:44:36
 • Administrator

Wojszczyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3852. Wojszczyk Jerzy. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 65/20. [BMSiG-2430/2021] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 65/20, w postępowaniu upadłościowym Jerzego Wojszczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL nr 59100307139, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 8 grudnia 2020 r. listy wierzytelności oraz w dniu 30 grudnia 2020 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości ich przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3852
 • Dodano: 2021-01-19 15:44:49
 • Administrator

Wyłupek Michalina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3853. Wyłupek Michalina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 180/17. [BMSiG-2381/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michaliny Wyłupek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 180/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy), zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r., na mocy art. 261 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe dokonano zmiany na liście wierzytelności z dnia 15 lutego 2019 r., zatwierdzonej postanowieniem sędziego komisarza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w ten sposób, że: co do wierzytelności wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w rubryce „wierzytelność uznana” w miejsce kwot „200 zł” wpisać kwoty „0,00 zł”. Zgodnie z art. 261 zd. 3 w zw. z art. 224 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, na powyższe postanowienie uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3853
 • Dodano: 2021-01-19 15:45:00
 • Administrator

Zagrodzka Katarzyna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3854. Zagrodzka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1182/20. [BMSiG-2537/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Katarzyny Zagrodzkiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1182/20) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 14 stycznia 2021 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3854
 • Dodano: 2021-01-19 15:45:13
 • Administrator

Zawada Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3855. Zawada Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/20. [BMSiG-2616/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Anny Zawady, PESEL 79030801709, zamieszkałej w Kluczborku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 10/20, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. Każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3855
 • Dodano: 2021-01-19 15:45:26
 • Administrator

Leszczyński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3856. Leszczyński Zbigniew. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodaczy, sygn. akt V GUp 35/20. [BMSiG-2346/2021] Sędzia Komisarz masy upadłości Zbigniewa Leszczyńskiego (PESEL 55060814979), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, o sygn. akt V GUp 35/20, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu, przy ul. płk. Dąbka 21 (Czytelnia, pokój nr 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3856
 • Dodano: 2021-01-19 15:45:39
 • Administrator

Zientek Aleksander w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 3857. Zientek Aleksander. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 58/20/6. [BMSiG-2571/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Aleksandra Zientka (Aleksander Zientek), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL 66112201959, w sprawie o sygn. akt X GUp 58/20/6, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2020 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3857
 • Dodano: 2021-01-19 15:45:50
 • Administrator

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3858. „ROTR” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE W UPADŁOŚCI w Rypinie. KRS 0000023767. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 132/18. [BMSiG-2622/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości: Rotr Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie (sygn. akt V GUp 132/18) zawiadamia, że dnia 7 grudnia 2020 r. syndyk złożył częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3858
 • Dodano: 2021-01-19 15:46:02
 • Administrator

Eko-Met Wiesław Cholewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3859. Cholewa Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-MET Wiesław Cholewa w Lenartowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/14 „oprócz of”. [BMSiG-2526/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Wiesława Cholewy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKO-MET Wiesław Cholewa w Lenartowicach, NIP 617-114-29-22, sygn. akt V GUp 2/14 „oprócz of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 21.12.2020 r. Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pokój 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3859
 • Dodano: 2021-01-19 15:46:28
 • Administrator

Dąbrowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3860. Dąbrowski Przemysław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/18. [BMSiG-2590/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przemysława Dąbrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 58/18) zawiadamia, że został złożony w dniu 8 grudnia 2020 r. przez syndyka oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze zbycia nieruchomości KW T01T/00046409/1, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3860
 • Dodano: 2021-01-19 15:46:42
 • Administrator

Kindeusz Magda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3861. Kindeusz Magda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 942/19. [BMSiG-2617/2021] W postępowaniu upadłościowym Magdy Kindeusz, PESEL 86022806785, zamieszkałej w Wołominie, sygn. akt XVIII GUp 942/19, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3861
 • Dodano: 2021-01-19 15:46:54
 • Administrator

Lewandowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3862. Lewandowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 122/18 „of”. [BMSiG-2468/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Lewandowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 83021914530, sygn. akt V GUp 122/18 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego Andrzeja Lewandowskiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nr KW KZ1A/00045255/7, zabezpieczonego hipotekami, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pokój 2, a w terminie 2 tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza przeciwko planowi podziału - art. 339 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3862
 • Dodano: 2021-01-19 15:47:09
 • Administrator

Meblarska Spółdzielnia ZGODA w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3863. MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA „ZGODA” W UPADŁOŚCI w Giżycku. KRS 0000119748. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r., sygn. akt V GUp 96/18. [BMSiG-2650/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” w upadłości w Giżycku (sygn. akt V GUp 96/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził częściowy plan podziału. Plan podziału możne przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 06, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3863
 • Dodano: 2021-01-19 15:47:21
 • Administrator

Pląsek Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3864. Pląsek Danuta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 137/19 of. [BMSiG-2414/2021] Zarządzeniem z dnia 12 stycznia 2021 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Danuty Pląsek, PESEL 49121203581, ogłasza o sporządzeniu ostatecznego planu podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3864
 • Dodano: 2021-01-19 15:47:32
 • Administrator

Twardowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3865. Twardowski Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 160/19 of. [BMSiG-2608/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Twardowskiego, PESEL 42012504497, zamieszkałego: Opole 45-767, ul. Morysa 1/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 160/19 of, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości przygotował i złożył na ręce Sędziego komisarza plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a, oraz do którego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3865
 • Dodano: 2021-01-19 15:47:45
 • Administrator

Wasik Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-19. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 3866. Wasik Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/19 „of”. [BMSiG-2372/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Danuty Wasik, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55070404443, o sygn. akt V GUp 14/19 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłej, połowy udziału w działce gruntu, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną własność o nr. KW KZ1A/00027177/4, zabezpieczonej hipotekami, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pokój 2, a w terminie 2 tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG, można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza przeciwko planowi podziału - art. 339 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3866
 • Dodano: 2021-01-19 15:47:57
 • Administrator

AUTO SERWIS - Marek Markowski

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-12-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3716. Markowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-SERWIS MAREK MARKOWSKI we Włocławku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 502/19, V GUp 391/20. [BMSiG-2494/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r. ogłoszono upadłość dłużnika Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-SERWIS Marek Markowski z siedzibą we Włocławku, ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, NIP 8881180873. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Katarzyny Karwowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133). Wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 391/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3716
 • Dodano: 2021-01-19 19:10:03
 • Administrator

AUTO SERWIS - Marek Markowski

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3716. Markowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-SERWIS MAREK MARKOWSKI we Włocławku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 502/19, V GUp 391/20. [BMSiG-2494/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r. ogłoszono upadłość dłużnika Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-SERWIS Marek Markowski z siedzibą we Włocławku, ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, NIP 8881180873. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Katarzyny Karwowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133). Wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 391/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3716
 • Dodano: 2021-01-19 19:10:13
 • Administrator

Roman Biadała Gospodarstwo Ogrodnicze

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3718. Biadała Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Biadała w Pleszewie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 326/20 „oprócz of”, V GUp 395/20. [BMSiG-2340/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.12.2020 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 326/20 „oprócz of”, ogłosił upadłość dłużnika Romana Biadały, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Biadała z siedzibą w Pleszewie, PESEL 65070113092. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5.06.2015 r. (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 395/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3718
 • Dodano: 2021-01-19 19:14:40
 • Administrator

Roman Biadała Gospodarstwo Ogrodnicze

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3718. Biadała Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Biadała w Pleszewie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 326/20 „oprócz of”, V GUp 395/20. [BMSiG-2340/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.12.2020 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 326/20 „oprócz of”, ogłosił upadłość dłużnika Romana Biadały, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Biadała z siedzibą w Pleszewie, PESEL 65070113092. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz. U. UE z dnia 5.06.2015 r. (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 395/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3718
 • Dodano: 2021-01-19 19:14:49
 • Administrator

USŁUGI DŹWIGOWE Jan Kleina

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3742. Kleina Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI DŹWIGOWE JAN KLEINA w Gdańsku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 91/20, VI GUp 401/20. [BMSiG-2587/2021] Postanowieniem z dnia 20 listopada 2021 roku, sygn. akt VI GU 91/20, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Jana Kleiny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI DŹWIGOWE JAK KLEINA z adresem siedziby: ul. Wosia Budzysza nr 7, 80-612 Gdańsk, REGON 190987332, NIP 5841060351, PESEL 60012106778. Ustanowiono Sędziego Komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej oraz Zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jacka Werengowskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego, numer licencji 667. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o upadłości zgłosili syndykowi swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres: Biuro Syndyka, ul. Podjazd 1 lok. 2, 81-805 Sopot, z podaniem sygn. akt po ogłoszeniu upadłości VI GUp 401/20. Zgłoszenie wierzytelności winno być dokonane na zasadach określonych w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. Poucza się, iż Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3742
 • Dodano: 2021-01-19 19:19:55
 • Administrator

USŁUGI DŹWIGOWE Jan Kleina

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3742. Kleina Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI DŹWIGOWE JAN KLEINA w Gdańsku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 91/20, VI GUp 401/20. [BMSiG-2587/2021] Postanowieniem z dnia 20 listopada 2021 roku, sygn. akt VI GU 91/20, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Jana Kleiny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI DŹWIGOWE JAK KLEINA z adresem siedziby: ul. Wosia Budzysza nr 7, 80-612 Gdańsk, REGON 190987332, NIP 5841060351, PESEL 60012106778. Ustanowiono Sędziego Komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej oraz Zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jacka Werengowskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego, numer licencji 667. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o upadłości zgłosili syndykowi swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres: Biuro Syndyka, ul. Podjazd 1 lok. 2, 81-805 Sopot, z podaniem sygn. akt po ogłoszeniu upadłości VI GUp 401/20. Zgłoszenie wierzytelności winno być dokonane na zasadach określonych w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. Poucza się, iż Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3742
 • Dodano: 2021-01-19 19:20:03
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Handlowe KWADRO Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3769. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KWADRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku. KRS 0000004781. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2001 r., sygn. akt V GU 254/20, V GUp 384/20. [BMSiG-2509/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie V GU 254/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Przedsiębiorstwa Handlowego „Kwadro” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, nr KRS 0000004781; 2. określić, że funkcję sędziego komisarza oraz funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890), adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 384/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3769
 • Dodano: 2021-01-19 19:25:28
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Handlowe KWADRO Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3769. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „KWADRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku. KRS 0000004781. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2001 r., sygn. akt V GU 254/20, V GUp 384/20. [BMSiG-2509/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie V GU 254/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Przedsiębiorstwa Handlowego „Kwadro” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, nr KRS 0000004781; 2. określić, że funkcję sędziego komisarza oraz funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890), adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 384/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3769
 • Dodano: 2021-01-19 19:25:40
 • Administrator

TD OFFICE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3784. TD OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000264682. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2006 r., sygn. akt X GU 1314/20/3, X GUp 757/20/6. [BMSiG-2550/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 grudnia 2020 r., sygn. akt X GU 1314/20/3, ogłoszona została upadłość dłużnika: TD Office sp. z o.o. w Katowicach, wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000264682. Określono, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił SSR Bartłomiej Jochemczyk. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosława Lakwę (Lakwa), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 191. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 757/20/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia syndykowi, na adres syndyka: 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10, swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 757/20/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3784
 • Dodano: 2021-01-19 20:20:09
 • Administrator

TD OFFICE Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3784. TD OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000264682. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2006 r., sygn. akt X GU 1314/20/3, X GUp 757/20/6. [BMSiG-2550/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 grudnia 2020 r., sygn. akt X GU 1314/20/3, ogłoszona została upadłość dłużnika: TD Office sp. z o.o. w Katowicach, wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000264682. Określono, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił SSR Bartłomiej Jochemczyk. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mirosława Lakwę (Lakwa), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 191. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 757/20/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia syndykowi, na adres syndyka: 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10, swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 757/20/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3784
 • Dodano: 2021-01-19 20:22:07
 • Administrator

CARINT PHARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-12-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3867. „CARINT PHARMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000503256. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2014 r., sygn. akt VIII GUp 252/16. [BMSiG-2350/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec CARINT PHARMA sp. z o.o. w Krakowie (KRS 0000503256) (NIP 6772380566), sygn. akt VIII GUp 252/16, postanowieniem z dnia 18.12.2020 r., stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego Carint Pharma Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zakończeniu postępowania upadłościowego sędziemu komisarzowi można złożyć zażalenie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3867
 • Dodano: 2021-01-19 20:32:52
 • Administrator

Tyl Elwira w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3868. Tyl Elwira. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 229/19 of. [BMSiG-2611/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 5 grudnia 2020 r. postanowienia Sądu z 27 listopada 2020 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli upadłej Elwiry Tyl, numer PESEL 51072103007, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 229/19 of uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3868
 • Dodano: 2021-01-19 20:33:33
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych EXPRIM Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 3871. „PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO MONTAŻOWYCH „EXPRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000055149. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GUp 270/20. [BMSiG-2647/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno Montażowych „Exprim” sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt VIII GUp 270/20), ogłasza, w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości składnika nieruchomego w postaci: - nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki nr 15, AM-1, obręb Szczepankowice, Gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, o powierzchni 1,9500 ha, dla której to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer WR1K/00144161/7. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 49.478,00 zł netto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych); - nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki nr 16, AM-1, obręb Szczepankowice, Gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, o powierzchni 0,7300 ha, dla której to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer WR1K/00093480/6. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 18.522,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote). Te dwie działki stanowią jedną funkcjonalną całość. Złożony w dniu 2 grudnia 2020 r. do akt postępowania operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3871
 • Dodano: 2021-01-19 20:34:49
 • Administrator

Dąbrowska Krystyna

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 3874. Dąbrowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 172/20 of. [BMSiG-2613/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Krystyny Dąbrowskiej, PESEL 66032513602, zamieszkałej: 49-100 Niemodlin, ul. Osiedle Piastów 12/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 172/20 of, zawiadamia, że przekazał Sędziemu komisarzowi sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego opis i oszacowanie, wchodzącego w skład masy upadłości lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Niemodlinie, gmina Niemodlin, woj. opolskie, przy ul. Osiedle Piastów 12/1. Osoby zainteresowane mogą przeglądać dokument w sekretariacie Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a. Zarzuty na opis i oszacowanie należy wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3874
 • Dodano: 2021-01-19 20:36:07
 • Administrator

Duszkiewicz Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3876. Duszkiewicz Jolanta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/19. [BMSiG-2342/2021] Sędzia komisarz masy upadłości Jolanty Duszkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 4/19, informuje, iż postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Sąd: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Jolanty Duszkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62061612826: Jolanta Duszkiewicz przeznaczy łącznie na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 152 zł i 59 gr (słownie: sto pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie tytułem kosztów postępowania upadłościowego, b) Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 47 zł i 40 gr (słownie: czterdzieści siedem złotych i czterdzieści groszy) miesięcznie tytułem wierzytelności wynikającej z treści listy wierzytelności, - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Jolanty Duszkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62061612826, wobec wierzycieli wymienionych w pkt 1 (pierwszym) podpunkt a-b postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 17 stycznia 2019 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3876
 • Dodano: 2021-01-19 20:37:24
 • Administrator

Gancarz Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 3877. Gancarz Aneta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/16, V GUp 40/16. [BMSiG-2510/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 40/16, postanowił zmienić postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydziału V Gospodarczego, z dnia 17.08.2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 55/16 w punkcie II w ten sposób, że w miejsce Sędziego komisarza asesora sądowego Gabrieli Sieniuć wyznaczyć asesora sądowego Agnieszkę Laskę. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3877
 • Dodano: 2021-01-19 20:38:11
 • Administrator

Klepadło Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3878. Klepadło Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 84/20. [BMSiG-2560/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jolanty Klepadło (PESEL 75010503984), osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej, postanowieniem dnia 11 stycznia 2021 r., sygn. akt V GUp „of” 84/20, ustalił następujący plan spłaty wierzycieli: I. Jolanta Klepadło przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli kwotę 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Bank Millenium S.A. w Warszawie - kwotę 238,77 zł, b) Daily Credit sp. z o.o. w Suwałkach - kwotę 6,43 zł, c) Mikrokasa S.A. w Gdyni - kwotę 14,05 zł, d) Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej - kwotę 66,92 zł, e) Provident Polska S.A. w Warszawie - kwotę 3,00 zł, f) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Olsztynie - kwotę 170,83 zł, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy; II. pozostała część zobowiązań upadłej powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Od postanowienia służy zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3878
 • Dodano: 2021-01-19 20:41:11
 • Administrator

Kostecka Dorota

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 3879. Kostecka Dorota. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 244/20. [BMSiG-2561/2021] Syndyk masy upadłości Doroty Kosteckiej, PESEL 76031315501, zawiadamia że w toku postępowania upadłościowego został sporządzony i złożony do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chełmży (87-140) przy ul. Hiacyntowej 24, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze T01T/00080525/0, której udział wszedł do masy upadłości. Operat szacunkowy jest dostępny do wglądu w biurze syndyka: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Końcowej 4B/1. Syndyk poucza, że w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3879
 • Dodano: 2021-01-19 20:42:04
 • Administrator

Kowalska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3880. Kowalska Sylwia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 99/20 „of”. [BMSiG-2656/2021] Postanowienie z dnia 31 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VII GUp 99/20 „of” ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Sylwii Kowalskiej. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3880
 • Dodano: 2021-01-19 20:43:19
 • Administrator

Krzistowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3881. Krzistkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 112/19. [BMSiG-2358/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Małgorzaty Krzistkowskiej, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 22a/13, identyfikującej się nr PESEL 91110210580, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18.12.2020 r., postanowił: I. zobowiązać upadłą Małgorzatę Krzistkowską do spłat wierzycieli uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w toku postępowania, przez okres 36 miesięcy do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, według następujących zasad: 1. przez pierwsze 7 miesięcy kwota 412,11 zł zostanie przeznaczona na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Opolu tytułem kosztów postępowania; 2. przez kolejne 29 miesięcy kwota 450,00 zł zostanie przeznaczona na rzecz wierzycieli: - PKO BP S.A. w Warszawie w wysokości 302,17 zł miesięcznie, - Kancelaria Medius S.A. w Krakowie w wysokości 85,72 zł miesięcznie, - CreditStar Poland sp. z o.o. w Warszawie w wysokości 62,11 zł miesięcznie; II. stwierdzić, że po wykonaniu planu spłaty zobowiązania upadłej wobec wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, wskazanych w pkt. I postanowienia, zostaną umorzone w pozostałym zakresie, a ponadto w całości umorzone zobowiązania upadłej wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkiem zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3881
 • Dodano: 2021-01-19 20:45:40
 • Administrator

Mirzwa Małgorzata

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 3884. Mirzwa Małgorzata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 275/20 „of”. [BMSiG-2583/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Mirzwy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 275/20 „of”) został sporządzony i złożony w dniu 21 grudnia 2020 roku do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału w wysokości 1/4 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1284 ha, poł. w miejscowości Okszów, gm. Chełm (działka oznaczona nr ewid. 13/4), dla której Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW LU1C/00045976/1. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3884
 • Dodano: 2021-01-19 20:46:45
 • Administrator

Palak Zbigniew

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 3886. Palak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 196/20. [BMSiG-2419/2021] W postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygn. akt XII GUp 196/20 dot. Zbigniewa Palaka (Palak), PESEL 47091912674, zamieszkałego w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządzono i przekazano Sądowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Rybniku przy ul. Wandy 15/34, dla którego nie została urządzona księga wieczysta. Zarzuty na opis i oszacowanie ww. nieruchomości wnosi się do Sądu w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3886
 • Dodano: 2021-01-19 21:00:15
 • Administrator

Pawlita Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-04-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18545. Pawlita Beata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 628/18 of, VI GUp 49/19. [BMSiG-18117/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 14.03.2019 r., sygn. akt VI GU 628/18 of, została ogłoszona upadłość Beaty Pawlity, zam. w Wejherowie, os. Kaszubskie 23/38, PESEL 69061911405, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie As. SR Przemysława Makuły oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej Sędziemu komisarzowi, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 49/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia o ogłoszeniu upadłości ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 074/2020 (5964) z dnia 16 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18545
 • Dodano: 2021-01-19 21:02:31
 • Administrator

Pawlita Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 3887. Pawlita Beata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 49/19. [BMSiG-2343/2021] Syndyk masy upadłości Beaty Pawlity ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38, zlokalizowanego w budynku przy ul. Osiedle Kaszubskie 23 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 39,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1W/00069188/9 oraz przynależnego pomieszczenie piwnicy nr 38 o pow. 2,63 m2 . 1. Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 38, zlokalizowanego w budynku przy ul. Osiedle Kaszubskie 23 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 39,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1W/00069188/9. Do przedmiotowego lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy nr 38 o pow. 2,63 m2 . 2. Operat szacunkowy nieruchomości, udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. 3. Cena wywoławcza wynosi 214.600,00 (dwieście czternaście tysięcy sześćset) złotych. 4. Oferty należy składać do dnia 9.02.2021 r., bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk), listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). 5. Wymagane wadium w wysokości 21.460,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100), płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Beaty Pawlity w upadłości likwidacyjnej 38 1020 5558 0000 8302 3345 3838 (Bank Inteligo). Dzień wpłaty wadium winien być tożsamy z dniem złożenia oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021 r., godz. 900, sala B.65, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. 7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 49/19 oraz w Kancelarii Syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: pmogielka@kapm.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3887
 • Dodano: 2021-01-19 21:03:04
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO-TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 3888. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTO- -TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000378905. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2011 r., sygn. akt VIII GUp 298/19. [BMSiG-2665/2021] Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Auto-Trans Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod sygn. akt VIII GUp 298/19 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące nieruchomości upadłego: (a) zabudowaną obiektami bazy paliw i stanowiącą całość gospodarczą nieruchomość gruntową położoną w Boguszycach (gmina Oleśnica), składającą się z: i. działki gruntu nr 406/7 (AM - 3, obręb nr 0002 - Boguszyce), o powierzchni 0,1424 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta WR1E/00068888/6; ii. działki gruntu nr 406/28 (AM - 3, obręb nr 0002 - Boguszyce), o powierzchni 0,0517 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta WR1E/00071607/7; iii. działki gruntu nr 406/30 (AM - 3, obręb nr 0002 - Boguszyce), o powierzchni 0,2500 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta WR1E/00102619/1; za cenę minimalną nie niższą niż 299.500,00 PLN netto; (b) nieruchomość gruntową położoną w Wałbrzychu przy ul. Lisiej, stanowiącą działkę gruntu nr 39 (AM - 3 obręb nr 0053 Lubiechów), o powierzchni 0,1142 ha, zabudowaną zabytkowym spichlerzem, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta SW1W/00032595/9; za cenę minimalną nie niższą niż 99.500,00 PLN netto. Oferty nabycia należy składać do dnia 16.02.2021 r., godz. 1500, na adres: Maciej Złotogórski, syndyk masy upadłości, ul. Wałbrzyska 12, 52-314 Wrocław. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r., godz. 1100, w kancelarii syndyka, ul. Wałbrzyska 12, 52-314 Wrocław. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny, a szczegółowy tryb konkursu, w tym niezbędna forma i treść składanych ofert, opisana jest w Regulaminie Sprzedaży, który można otrzymać od syndyka (tel. 505 451 804). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3888
 • Dodano: 2021-01-19 21:05:09
 • Administrator

Radziwoniuk Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3889. Radziwoniuk Renata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 41/20. [BMSiG-2595/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Radziwoniuk (PESEL 70022005145) osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r., sygn. akt V GUp „of” 41/20, ustalił następujący plan spłaty wierzycieli: I. Renata Radziwoniuk przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli kwotę 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) „KREOS” Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie - kwotę 2,66 zł, b) AGROLOK sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu - kwotę 9,07 zł, c) BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie - kwotę 5,58 zł, d) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie - kwotę 157,89 zł, e) Mash Poland sp. z o.o. w Warszawie - kwotę 5,66 zł f) Santander Bank Polska S.A. w Warszawie - kwotę 16,64 zł, g) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Olsztynie - kwotę 102,50 zł w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy; II. pozostała część zobowiązań upadłej powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Od postanowienia służy zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3889
 • Dodano: 2021-01-19 21:18:51
 • Administrator

Sawczuk Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3890. Sawczuk Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/18. [BMSiG-2367/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Piotra Sawczuka, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Konopnickiej 1e/14, identyfikującego się nr PESEL 51010237119, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21.12.2020 r., postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Piotra Sawczuka w ten sposób, że zobowiązać go do spłat wierzycieli uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w toku postępowania w wysokości po 500 zł miesięcznie, przez okres 36 miesięcy do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, według następujących zasad: 1. Asekuracja - spółka z o.o. w Sopocie w kwocie po 332,95 zł; 2. Ultimo Potrfolio Investment SA w Luksemburgu w kwocie po 99,55 zł; 3. Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu w kwocie po 67,50 zł; II. określić, że po wykonaniu planu spłaty zostaną umorzone zobowiązania upadłego wobec wierzycieli wskazanych w pkt. I, w części w jakiej nie zostali zaspokojeni, a ponadto w całości wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużnika, z wyjątkiem zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3890
 • Dodano: 2021-01-19 21:19:39
 • Administrator

Starzyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 3891. Starzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 121/20. [BMSiG-2380/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie Małgorzaty Starzyńskiej (PESEL 70103101766), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 121/20: I. ustalił, że w planie spłaty biorą udział następujący wierzyciele: - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności 17.400,63 zł (siedemnaście tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt trzy grosze) w kategorii II i z kwotą 639,17 zł (sześćset trzydzieści dziewięć złotych siedemnaście groszy) w kategorii III zaspokojenia wierzytelności, - Eurocent Spółka Akcyjna w upadłości w Krakowie z kwotą wierzytelności 4.443,52 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) w kategorii II i z kwotą 41,23 zł (czterdzieści jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) w kategorii III zaspokojenia wierzytelności, - RK Recovery Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności 2.598,40 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) w kategorii II i z kwotą 380,82 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) w kategorii III zaspokojenia wierzytelności, - Alektum Capital II A.G. w Zug z kwotą wierzytelności 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) w kategorii II zaspokojenia wierzytelności, - TF Bank A.B. w Boras z kwotą wierzytelności 10.542,13 zł (dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote trzynaście groszy) w kategorii II i z kwotą 524,75 zł (pięćset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) w kategorii III zaspokojenia wierzytelności; II. ustalił, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności i istotnie zwiększyła jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalił następujący plan spłaty wierzycieli: 1) upadła będzie przeznaczała miesięcznie 500,00 zł (pięćset złotych) na spłatę swoich zobowiązań w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postępowania w następujący sposób: - na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Płocku kwotę 70,43 zł (siedemdziesiąt złotych czterdzieści trzy groszy), - na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 193,30 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), - na rzecz Eurocent Spółki Akcyjnej w upadłości w Krakowie kwotę 51,55 zł (pięćdziesiąt jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy), - na rzecz RK Recovery Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 30,07 zł (trzydzieści złotych siedem groszy), - na rzecz Alektum Capital II A.G. w Zug kwotę 34,37 zł (trzydzieści cztery złote trzydzieści siedem groszy), - na rzecz TF Bank A.B. w Boras kwotę 120,28 zł (sto dwadzieścia złotych dwadzieścia osiem groszy); 2) okres, w którym upadła będzie zobowiązana spłacać zobowiązania określić na 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, poczynając od następnego miesiąca po dniu uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; IV. pozostała część zobowiązań niespłaconych na zasadach wskazanych w punkcie III. postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem zobowiązań określonych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3891
 • Dodano: 2021-01-19 21:20:25
 • Administrator

Szczypień Lucyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 3893. Szczypień Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 204/19. [BMSiG-2562/2021] KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Lucyny Szczypień, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,0141 ha, położonej w miejscowości Żarki przy ulicy Kadetów 22, gmina Libiąż, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, o numerze działki 3940, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KR1C/00004455/4. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 76 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto. Oferty należy składać do dnia 4 marca 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 204/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Lucyny Szczypień”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 620,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Lucyny Szczypeń w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 86 1050 1445 1000 0092 6727 9751, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2021 r., o godzinie 1200, w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty, bez podania przyczyny. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 9 września 2019 roku, jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1500, oraz w aktach sprawy - sygn. akt VIII GUp 204/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3893
 • Dodano: 2021-01-19 21:21:26
 • Administrator

Urasińska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 3895. Urasińska Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 21/20/6. [BMSiG-2639/2021] I. Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Anny Urasińskiej, PESEL 51042101866, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Towarowej 12/6 w Czechowicach-Dziedzicach, organizowany jest nieograniczony pisemny (ofertowy) przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków Anny i Andrzeja Urasińskich udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Towarowej12. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Anny Urasińskiej, której postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt X GUp 21/20/6. II. Przedmiotem sprzedaży jest: wchodzący w skład majątku wspólnego małżonków Anny i Andrzeja Urasińskich udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Towarowej 12, o powierzchni 61,69 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00082452/8 wraz z udziałem 984/100000 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00080564/2 - cena wywoławcza: 27.432,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) netto. Wymienione powyżej prawo zostało szczegółowo opisane w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Mariana Maloka w dniu 9 marca 2020 r. III. Obwieszczenie o przetargu zamieszczone zostanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na dwa tygodnie przed upływem terminu składania ofert. IV. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pisemnej oferty w języku polskim, w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG - ANNA URASIŃSKA - sygn. akt X GUp 21/20/6 - NIE OTWIERAĆ”. 2. Oferty winny zawierać: 1) imię, nazwisko, lub nazwę oferenta oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę, 2) podpis oferenta lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z dokumentem z którego wynika fakt reprezentacji, 3) aktualny odpis z właściwego Rejestru, jeżeli oferentem jest podmiot wpisany do CEIDG lub KRS, 4) numer identyfikacji podatkowej oraz numer REGON, jeżeli oferentem jest podmiot wpisany do CEIDG lub KRS, 5) numer rachunku bankowego oferenta, 6) dokładne wskazanie rzeczy (prawa) którego dotyczy oferta i które oferent zamierza nabyć, 7) oferowaną cenę, jednakże nie niższą niż cena wywoławcza, która powinna być podana liczbowo oraz słownie, 8) oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z regulaminem przetargu, i że zobowiązuje się do jego przestrzegania, 9) oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym i technicznym, i że nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, 10) oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się do zapłaty ceny nabycia przedmiotu przetargu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu, zapłata nastąpi z chwilą uznania rachunku bankowego masy upadłości, 11) oświadczenie o wyrażeniu przez oferenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, 12) uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup przedmiotu przetargu, w przypadku osób prawnych, jeśli jest wymagana, 13) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży, 14) inne elementy, jeżeli według oferenta mogą mieć istotny wpływ na wynik przetargu, 15) dowód uiszczenia wadium, 16) oświadczenie, że oferent nie jest osobą o której mowa w pkt. X. 6 regulaminu przetargu. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. IV. 2 niniejszego regulaminu winny być dołączone w oryginałach, względnie w odpisach uwierzytelnionych przez notariusza bądź radcę prawnego lub adwokata, jeżeli zostali ustanowieni jako pełnomocnicy oferenta. V. 1. Dopuszczonym do udziału w przetargu będzie oferent, który dokonał wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert, przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości. 2. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na rachunek, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, nr rachunku: 19 1090 2835 0000 0001 4437 4494. 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zawarcia z wybranym oferentem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, przy czym zwrot wadium nastąpi bez odsetek. 4. W przypadku, gdy przetarg nie dojdzie do skutku wadium powinno podlegać zwrotowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym przetarg nie doszedł do skutku. Za termin zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia rachunku sprzedającego. 5. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci ceny w terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, oferent nie może uczestniczyć w nowym przetargu i może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. VI. Oferty składa się w sekretariacie Kancelarii Radcy Prawnego i Syndyka Miłosza Wolańskiego, ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, w dniach pracy, to jest od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 900 do godz. 1600, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego. VII. 1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych po upływie terminu określonego w punkcie IV.1. Z wyżej wymienionych czynności zostanie sporządzony protokół. 2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert. 3. Złożona oferta wiąże oferenta w okresie czterech miesięcy od dnia zakończenia procedury opisanej w punktach poprzedzających, tj. od dnia rozstrzygnięcia przetargu, z uwzględnieniem punktu IX.1 Regulaminu. 4. Ogłaszający przetarg powiadomi niezwłocznie uczestników przetargu o jego wyniku lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. VIII. Zwycięzcą przetargu jest oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza i którego oferta spełnia wszystkie warunki przetargu. IX. 1. Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 2. Koszty zawarcia umowy sprzedaży jak i wydania przedmiotu sprzedaży zobowiązany jest pokryć oferent. 3. Oferent winien zapłacić cenę sprzedaży wynikającą z zaoferowanej ceny, najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży, tak aby rachunek bankowy masy upadłości był uznany przed podpisaniem umowy sprzedaży. X. 1. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu w całości bądź w części bez podania przyczyny w dowolnym momencie procedury. 2. Odwołanie przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 3. W przypadku nierozstrzygnięcia pierwszego przetargu Syndyk zastrzega sobie prawo ogłaszania kolejnych przetargów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 4. Każdy oferent ma prawo zapoznania się z przedmiotem przetargu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin z Syndykiem bądź osobą wskazaną przez Syndyka. 5. Nabywcy przedmiotu przetargu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady nabytych rzeczy. 6. Oferentami przetargu nie mogą być: a) syndyk, b) sędzia komisarz , c) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo i powinowaci tej samej linii i stopnia osób wymienionych w pkt. a) i b) oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca w faktycznym związku, wspólnie zamieszkująca i gospodarująca względem osób wymienionych w pkt. a) i b), d) oferenci w stosunku do których ogłoszono upadłość. 7. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3895
 • Dodano: 2021-01-19 21:22:16
 • Administrator

AVANTIA PROPERTIES Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-13. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3964. AVANTIA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000297276. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2008 r. [BMSiG-2452/2021] Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, dalej: „Ustawa”, niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w spółce Avantia Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, pod numerem KRS 0000297276. Nadzorcą układu będzie Pan Jarosław Liśkiewicz, nr licencji 139. Dniem układowym jest dzień 13.01.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3964
 • Dodano: 2021-01-19 21:26:59
 • Administrator

AVANTIA PROPERTIES Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3964. AVANTIA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000297276. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2008 r. [BMSiG-2452/2021] Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, dalej: „Ustawa”, niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w spółce Avantia Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, pod numerem KRS 0000297276. Nadzorcą układu będzie Pan Jarosław Liśkiewicz, nr licencji 139. Dniem układowym jest dzień 13.01.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3964
 • Dodano: 2021-01-19 21:27:08
 • Administrator

BB - TRANS Bogumił Bilski

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-01-15. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3965. Bilski Bogumił prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BB - TRANS” BOGUMIŁ BILSKI w Zduńskiej Woli. [BMSiG-2409/2021] Bogumił Bilski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BB - TRANS” BOGUMIŁ BILSKI, ul. Sieradzka 16/15, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8291585528, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik w dniu 4 stycznia 2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Bartoszem Tomczukiem (nr licencji 1005). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 15.01.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3965
 • Dodano: 2021-01-19 21:31:51
 • Administrator

BB - TRANS Bogumił Bilski

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3965. Bilski Bogumił prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BB - TRANS” BOGUMIŁ BILSKI w Zduńskiej Woli. [BMSiG-2409/2021] Bogumił Bilski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BB - TRANS” BOGUMIŁ BILSKI, ul. Sieradzka 16/15, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8291585528, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik w dniu 4 stycznia 2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Bartoszem Tomczukiem (nr licencji 1005). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 15.01.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3965
 • Dodano: 2021-01-19 21:32:17
 • Administrator

COSTES Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-01-18. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3966. COSTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000604071. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2016 r. [BMSiG-2625/2021] Costes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000604071, NIP 8513192121), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 18.01.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3966
 • Dodano: 2021-01-19 21:37:05
 • Administrator

COSTES Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3966. COSTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000604071. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2016 r. [BMSiG-2625/2021] Costes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000604071, NIP 8513192121), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 18.01.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3966
 • Dodano: 2021-01-19 21:37:14
 • Administrator

JEZMAR Kamil Żurek

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2019-12-02. Postanowienie o zakończeniu postępowania
Sąd Rejonowy w Częstochowie postanowieniem z dnia 2.12.2019 umorzył postępowanie ze względu, że układ nie został przyjęty.
 • Dodano: 2021-01-19 22:13:43
 • Administrator

MAST-BUD Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-01-11. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3967. MAST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000525998. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 października 2014 r. [BMSiG-2479/2021] MAST-BUD sp. z o.o. z siedzibą Bydgoszczy, ul. Stary Port 13, 85-068 Bydgoszcz, KRS 0000525998. Na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) MAST-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000525998, adres: ul. Stary Port 13, 85-068 Bydgoszcz, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne). Jednocześnie Dłużnik oświadcza, że podpisał umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z Kancelaria Syndyka sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Końcowa 4B/1 (KRS 0000773071), reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jagodę Wojciechowską, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (nr licencji 1078) oraz Członka Zarządu Karola Michała Wojciechowskiego, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (nr licencji 1471). Dzień układowy zostaje ustalony na 11 stycznia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3967
 • Dodano: 2021-01-19 22:20:52
 • Administrator

MAST-BUD Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3967. MAST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000525998. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 października 2014 r. [BMSiG-2479/2021] MAST-BUD sp. z o.o. z siedzibą Bydgoszczy, ul. Stary Port 13, 85-068 Bydgoszcz, KRS 0000525998. Na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) MAST-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000525998, adres: ul. Stary Port 13, 85-068 Bydgoszcz, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne). Jednocześnie Dłużnik oświadcza, że podpisał umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z Kancelaria Syndyka sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Końcowa 4B/1 (KRS 0000773071), reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jagodę Wojciechowską, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (nr licencji 1078) oraz Członka Zarządu Karola Michała Wojciechowskiego, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (nr licencji 1471). Dzień układowy zostaje ustalony na 11 stycznia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3967
 • Dodano: 2021-01-19 22:21:00
 • Administrator

ZOFERRY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 3968. ZOFERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000745574. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2018 r. [BMSiG-2599/2021] Warszawa, 4 stycznia 2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. Zoferry spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000745574, NIP 5272862557, REGON 381062744, 2. nadzorcą układu ustanowiono Izabelę Rajczyk, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 906, adres do doręczeń: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań, 3. dniem układowym jest 4 stycznia 2021 r. Romuald Drottfors Prezes Zarządu Zoferry sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3968
 • Dodano: 2021-01-20 08:48:23
 • Administrator

ZOFERRY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3968. ZOFERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000745574. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2018 r. [BMSiG-2599/2021] Warszawa, 4 stycznia 2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. Zoferry spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000745574, NIP 5272862557, REGON 381062744, 2. nadzorcą układu ustanowiono Izabelę Rajczyk, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 906, adres do doręczeń: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań, 3. dniem układowym jest 4 stycznia 2021 r. Romuald Drottfors Prezes Zarządu Zoferry sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3968
 • Dodano: 2021-01-20 08:48:31
 • Administrator

Agencja reklamowa GRAF Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 3969. AGENCJA REKLAMOWA „GRAF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000131498. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2002 r., sygn. akt V GRs 2/18. [BMSiG-2628/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Agencji Reklamowej GRAF spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, toczącym się pod sygnaturą akt V GRs 2/18, informuje o złożeniu sprawozdania zarządcy nr 3 z wykonania układu (z dnia 24 listopada 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3969
 • Dodano: 2021-01-20 08:49:46
 • Administrator

MALWA FOOD COMPANY Akradiusz Bartold

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 3970. Bartold Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz Bartold w Blichowie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 8/20. [BMSiG-2379/2021] Sędzia Komisarz nadzorujący postępowanie o zmianę układu Arkadiusza Bartolda prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz Bartold w Blichowie, PESEL 84082815895, prowadzone w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy (sygnatura akt V GRp 8/20), zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 roku zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad zmianą układu. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r., o godzinie 1100, w sali nr 111, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. Zgromadzenie wierzycieli przeprowadzone będzie wyłącznie pisemnie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3970
 • Dodano: 2021-01-20 08:50:37
 • Administrator

CEE ENERGY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3971. CEE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000275943. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2007 r., sygn. akt XI GRu 5/17. [BMSiG-2514/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 roku, sygn. akt XI GRu 5/17, umorzył postępowanie układowe prowadzone wobec CEE Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000275943. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego Sądu, oraz że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości może w terminie przewidzianym do wniesienia zażalenia złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3971
 • Dodano: 2021-01-20 08:51:06
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Cieśliński Kamil Andrzej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 3972. Cieśliński Kamil Andrzej prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Kamil Andrzej Cieśliński w Osieku. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/20. [BMSiG-2363/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Kamila Andrzeja Cieślińskiego prowadzącego działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Kamil Andrzej Cieśliński, PESEL 84113012570, zamieszkałego pod adresem: Osiek 14, 09-131 Joniec, sygn. akt V GRp 5/20, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 roku zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r., o godzinie 1000, w sali nr 112, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. Zgromadzenie wierzycieli przeprowadzone będzie wyłącznie pisemnie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3972
 • Dodano: 2021-01-20 08:51:47
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Cieśliński Kamil Andrzej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 3973. Cieśliński Kamil Andrzej prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Kamil Andrzej Cieśliński w Osieku. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/20. [BMSiG-2366/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Kamila Andrzeja Cieślińskiego prowadzącego działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Kamil Andrzej Cieśliński, zamieszkałego pod adresem: Osiek 14, 09-131 Joniec, sygn. akt V GRp 5/20, nadzorca sądowy w dniu 16 listopada 2020 roku złożył korektę spisu wierzytelności oraz korektę spisu wierzytelności spornych, a w dniu 30 listopada 2020 roku korektę nr 2 spisu wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3973
 • Dodano: 2021-01-20 08:52:16
 • Administrator

JERZY CZAJA

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3974. Czaja Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Jerzy Czaja” w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRs 13/20. [BMSiG-2337/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu sanacyjnym Jerzego Czai prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Jerzy Czaja” (15-080) Białystok, NIP 9660459353, sygn. akt VIII GRs 13/20, zawiadamia, że orzeczeniem z dnia 5 stycznia 2021 roku umorzył postępowanie sanacyjne. Na powyższe postanowienie wierzycielom przysługuje prawo do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3974
 • Dodano: 2021-01-20 08:52:55
 • Administrator

EUROBUD M.M. Michalski Sp. J.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 3975. EUROBUD M.M. MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Piekarach Śląskich. KRS 0000425987. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2012 r., sygn. akt XII GRu 5/16. [BMSiG-2499/2021] OBWIESZCZENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, z dnia 21 lipca 2020 r., sygn. akt XII GRu 5/16, zostało umorzone postępowanie układowe prowadzone w stosunku do EUROBUD M.M. Michalski Sp.j. w restrukturyzacji (KRS 0000425987). Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. Ponadto, poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3975
 • Dodano: 2021-01-20 08:53:43
 • Administrator

KAMTECH Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Inne
Poz. 3976. KAMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000195936. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2004 r., sygn. akt V GRs 5/20. [BMSiG-2520/2021] Sygn. akt V GRs 5/20 Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym KAMTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Toruniu, sygnatura akt V GRs 5/20, informuje, że pismem z dnia 4 listopada 2020 r. zarządca masy sanacyjnej złożył do akt sprawy spis inwentarza wraz z oszacowaniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3976
 • Dodano: 2021-01-20 08:54:25
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Rychter Daniel

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 3977. Rychter Daniel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Daniel Rychter w Oleśnie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 1/20. [BMSiG-2349/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Daniela Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Daniel Rychter z siedzibą w Oleśnie w restrukturyzacji (NIP 5782830183) postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 roku na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr. rest.) zatwierdzono spis wierzytelności przedłożony przez zarządcę w dniu 15 maja 2020 roku k. 50-67 oraz spis wierzytelności uzupełniający przedłożony przez zarządcę w dniu 3 września 2020 roku k. 211-213 akt sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3977
 • Dodano: 2021-01-20 08:55:22
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Rychter Zygmunt

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 3978. Rychter Zygmunt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 3/20. [BMSiG-2354/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter z siedzibą w Oleśnie postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 roku na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr. rest.) zatwierdzono spis wierzytelności przedłożony przez zarządcę w dniu 3 września 2020 roku k. 183-212 akt sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3978
 • Dodano: 2021-01-20 08:56:02
 • Administrator

AiK Pracownia Poligraficzna Andrzej Zagajewski

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 3979. Zagajewski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AiK Pracownia Poligraficzna Andrzej Zagajewski w Iłowie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 7/20. [BMSiG-2368/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Andrzeja Zagajewskiego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą AiK Pracownia Poligraficzna Andrzej Zagajewski, zamieszkałego w Iłowie przy ul. Warszawskiej 21a, PESEL 59020404217, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2020 roku zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r., o godzinie 1000, w sali nr 111, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. Zgromadzenie wierzycieli przeprowadzone będzie wyłącznie pisemnie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3979
 • Dodano: 2021-01-20 08:56:39
 • Administrator

Zakład  Ogólno­budowlany  "TACZBUD"  Henryk Taczyński

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-19. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 3980. Taczyński Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „TACZBUD” Henryk Taczyński w Rogóźnie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-2592/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie Henryka Taczyńskiego - sygn. akt V GRp 2/18 - obwieszcza, że zarządca złożył sprawozdanie z wykonania układu z dnia 13 listopada 2020 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3980
 • Dodano: 2021-01-20 08:57:17
 • Administrator

Adamczak Świętosław

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-12-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4035. Adamczak Świętosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/20, V GUp 206/20. [BMSiG-2713/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie V GU 214/20 ogłosił upadłość Świętosława Adamczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Lubieszowie, 68-131 Lubieszów, numer PESEL 64050911455. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-034 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 206/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 206/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4035
 • Dodano: 2021-01-20 16:07:23
 • Administrator

Adamczak Świętosław

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4035. Adamczak Świętosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/20, V GUp 206/20. [BMSiG-2713/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie V GU 214/20 ogłosił upadłość Świętosława Adamczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Lubieszowie, 68-131 Lubieszów, numer PESEL 64050911455. Na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Westerplatte 9/203, 65-034 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 206/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 206/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4035
 • Dodano: 2021-01-20 16:07:26
 • Administrator

Alaborski Bartosz

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4036. Alaborski Bartosz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 569/20, V GUp 12/21. [BMSiG-2911/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 r., w sprawie V GU 569/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bartosza Alaborskiego o nr PESEL 72012202736, zamieszkałego przy ul. Grudziądzkiej 8/14, 87-100 Toruń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (adres: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1133); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 4. wezwać wierzycieli upadłego Bartosza Alaborskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Bartosza Alaborskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Bartosza Alaborskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu); 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 12/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4036
 • Dodano: 2021-01-20 16:08:10
 • Administrator

Alaborski Bartosz

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4036. Alaborski Bartosz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 569/20, V GUp 12/21. [BMSiG-2911/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 r., w sprawie V GU 569/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bartosza Alaborskiego o nr PESEL 72012202736, zamieszkałego przy ul. Grudziądzkiej 8/14, 87-100 Toruń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (adres: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1133); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 4. wezwać wierzycieli upadłego Bartosza Alaborskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Bartosza Alaborskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Bartosza Alaborskiego zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu); 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 12/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4036
 • Dodano: 2021-01-20 16:08:14
 • Administrator

Bieniek Emilia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4037. Bieniek Emilia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1489/20/S, VIII GUp 41/21/S. [BMSiG-2778/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1489/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Emilii Bieniek (PESEL 52080704147, NIP 6790042153), zamieszkałej w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 4/28, kod pocztowy 30-534, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Adwokacka, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 41/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4037
 • Dodano: 2021-01-20 16:09:03
 • Administrator

Bieniek Emilia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4037. Bieniek Emilia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1489/20/S, VIII GUp 41/21/S. [BMSiG-2778/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1489/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Emilii Bieniek (PESEL 52080704147, NIP 6790042153), zamieszkałej w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 4/28, kod pocztowy 30-534, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Adwokacka, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 41/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4037
 • Dodano: 2021-01-20 16:09:06
 • Administrator

Bednarczyk Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4038. Bednarczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1065/20/S, VIII GUp 43/21/S. [BMSiG-2706/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1065/20/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Bednarczyka (PESEL 78012311591), zamieszkałego: ul. Piłsudskiego 14/3, 32-660 Chełmek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 43/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4038
 • Dodano: 2021-01-20 16:09:56
 • Administrator

Bednarczyk Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4038. Bednarczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1065/20/S, VIII GUp 43/21/S. [BMSiG-2706/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1065/20/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Bednarczyka (PESEL 78012311591), zamieszkałego: ul. Piłsudskiego 14/3, 32-660 Chełmek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenka-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 43/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4038
 • Dodano: 2021-01-20 16:09:59
 • Administrator

Blatkiewicz Anna

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-12-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4039. Blatkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 239/20. [BMSiG-2289/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 239/20, ogłoszona została upadłość Anny Blatkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czerwonej Wodzie przy ul. 3-go Maja 1a, 59-942 Czerwona Woda, PESEL 88082309448. Na syndyka wyznaczono Włodzimierza Amborskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 247. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kamienna 1J, 59-300 Lubin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4039
 • Dodano: 2021-01-20 16:11:27
 • Administrator

Blatkiewicz Anna

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4039. Blatkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 239/20. [BMSiG-2289/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 239/20, ogłoszona została upadłość Anny Blatkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czerwonej Wodzie przy ul. 3-go Maja 1a, 59-942 Czerwona Woda, PESEL 88082309448. Na syndyka wyznaczono Włodzimierza Amborskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 247. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kamienna 1J, 59-300 Lubin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4039
 • Dodano: 2021-01-20 16:11:29
 • Administrator

Bartkowiak Agnieszka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4040. Bartkowiak Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1584/20, XI GUp 998/20/AJ. [BMSiG-2971/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1584/20, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Bartkowiak, nr PESEL 79010505342, NIP 7831732117, zamieszkałej w Wysoczce, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 998/20/AJ. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Elżbiety Wojnowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 320, ul. Górna Wilda 91/3, 61-653 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4040
 • Dodano: 2021-01-20 16:12:21
 • Administrator

Bartkowiak Agnieszka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4040. Bartkowiak Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1584/20, XI GUp 998/20/AJ. [BMSiG-2971/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1584/20, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Bartkowiak, nr PESEL 79010505342, NIP 7831732117, zamieszkałej w Wysoczce, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 998/20/AJ. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Elżbiety Wojnowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 320, ul. Górna Wilda 91/3, 61-653 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4040
 • Dodano: 2021-01-20 16:12:23
 • Administrator

Boczek Łukasz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4041. Boczek Łukasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 11/21. [BMSiG-2834/2021] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości ŁUKASZ BOCZEK Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt V GU 11/21. OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 11/21, ogłosił upadłość Łukasza Boczka (PESEL 92042301054, NIP 8381842615), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4041
 • Dodano: 2021-01-20 16:13:07
 • Administrator

Boczek Łukasz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4041. Boczek Łukasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 11/21. [BMSiG-2834/2021] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości ŁUKASZ BOCZEK Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt V GU 11/21. OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 11/21, ogłosił upadłość Łukasza Boczka (PESEL 92042301054, NIP 8381842615), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4041
 • Dodano: 2021-01-20 16:13:10
 • Administrator

Bogdańska Bronisława

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4042. Bogdańska Bronisława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1501/20, XI GUp 997/20. [BMSiG-2975/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1501/20, ogłosił upadłość Bronisławy Bogdańskiej, PESEL 53081710463, zam. w Jeziorach nr 7, 63-930 Jutrosin, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 997/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Bronisławy Bogdańskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Bronisławy Bogdańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Pretium sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000610715, adres: os. Stefana Batorego 41 A/119, 60-687 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4042
 • Dodano: 2021-01-20 16:14:56
 • Administrator

Bogdańska Bronisława

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4042. Bogdańska Bronisława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1501/20, XI GUp 997/20. [BMSiG-2975/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1501/20, ogłosił upadłość Bronisławy Bogdańskiej, PESEL 53081710463, zam. w Jeziorach nr 7, 63-930 Jutrosin, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 997/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Bronisławy Bogdańskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Bronisławy Bogdańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Pretium sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000610715, adres: os. Stefana Batorego 41 A/119, 60-687 Poznań. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4042
 • Dodano: 2021-01-20 16:14:59
 • Administrator

Borowiak Justyna Helena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-11-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4043. Borowiak Justyna Helena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1463/20, XI GUp 900/20. [BMSiG-2931/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1463/20, ogłosił upadłość dłużniczki Justyny Heleny Borowiak (PESEL 92052008907), zam.: ul. Daszyńskiego 113, 63-000 Środa Wielkopolska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 900/20. Wyznaczono sędziego referenta w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Kamińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1463. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym syndykowi na adres: ul. Rynek 49/6, 64-500 SZAMOTUŁY. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spra wie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4043
 • Dodano: 2021-01-20 16:15:53
 • Administrator

Borowiak Justyna Helena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4043. Borowiak Justyna Helena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1463/20, XI GUp 900/20. [BMSiG-2931/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1463/20, ogłosił upadłość dłużniczki Justyny Heleny Borowiak (PESEL 92052008907), zam.: ul. Daszyńskiego 113, 63-000 Środa Wielkopolska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 900/20. Wyznaczono sędziego referenta w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Kamińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1463. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym syndykowi na adres: ul. Rynek 49/6, 64-500 SZAMOTUŁY. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spra wie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4043
 • Dodano: 2021-01-20 16:15:57
 • Administrator

Brzozowski Marek

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4044. Brzozowski Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 347/20, V GUp 4/21. [BMSiG-2938/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 347/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Brzozowskiego, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Łowickiej 3, 10-001 Olsztyn, PESEL 65072514518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe ; 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczyć Pana Daniela Zabłockiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 4/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4044
 • Dodano: 2021-01-20 16:16:48
 • Administrator

Brzozowski Marek

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4044. Brzozowski Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 347/20, V GUp 4/21. [BMSiG-2938/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 347/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Brzozowskiego, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Łowickiej 3, 10-001 Olsztyn, PESEL 65072514518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe ; 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczyć Pana Daniela Zabłockiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 4/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4044
 • Dodano: 2021-01-20 16:16:51
 • Administrator

Cezak Grzegorz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4045. Cezak Grzegorz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 150/20, XI GUp 956/20. [BMSiG-2782/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 150/20 ogłosił upadłość Grzegorza Cezaka, PESEL 72121107876, zam. w Przytukach nr 9, 62-540 Kleczew, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 956/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Grzegorza Cezaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Grzegorza Cezaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na syndyka Jakuba Majewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1119. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4045
 • Dodano: 2021-01-20 16:17:51
 • Administrator

Cezak Grzegorz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4045. Cezak Grzegorz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 150/20, XI GUp 956/20. [BMSiG-2782/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 150/20 ogłosił upadłość Grzegorza Cezaka, PESEL 72121107876, zam. w Przytukach nr 9, 62-540 Kleczew, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 956/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Grzegorza Cezaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Grzegorza Cezaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na syndyka Jakuba Majewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1119. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4045
 • Dodano: 2021-01-20 16:17:54
 • Administrator

Chylińska Teresa

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-12-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4046. Chylińska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 556/20. [BMSiG-2969/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie o sygn. V GU 556/20, dłużnika Teresy Chylińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Reja 24/2, 78-100 Toruń, PESEL 55052410868, NIP 9561023345, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wyznaczyć syndyka w osobie Sylwestra Zięciaka (nr lic. 471), adres: ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń. Określić, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Wezwać wierzycieli upadłej Teresy Chylińskiej, do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Teresy Chylińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Przyznać syndykowi upadłej Teresy Chylińskiej, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4046
 • Dodano: 2021-01-20 16:18:43
 • Administrator

Chylińska Teresa

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4046. Chylińska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 556/20. [BMSiG-2969/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie o sygn. V GU 556/20, dłużnika Teresy Chylińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Reja 24/2, 78-100 Toruń, PESEL 55052410868, NIP 9561023345, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wyznaczyć syndyka w osobie Sylwestra Zięciaka (nr lic. 471), adres: ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń. Określić, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy. Wezwać wierzycieli upadłej Teresy Chylińskiej, do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Teresy Chylińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Przyznać syndykowi upadłej Teresy Chylińskiej, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4046
 • Dodano: 2021-01-20 16:18:48
 • Administrator

Cichocka Małgorzata

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4047. Cichocka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 486/20, V GUp 361/20. [BMSiG-2994/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 486/20, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Cichockiej (PESEL 75062506881), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943), adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka, na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 361/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, sygn. akt V GUp 361/20, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydziału Gospodarczego, plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4047
 • Dodano: 2021-01-20 16:19:40
 • Administrator

Cichocka Małgorzata

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4047. Cichocka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 486/20, V GUp 361/20. [BMSiG-2994/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 486/20, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Cichockiej (PESEL 75062506881), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943), adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka, na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 361/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, sygn. akt V GUp 361/20, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydziału Gospodarczego, plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4047
 • Dodano: 2021-01-20 16:19:44
 • Administrator

Jasińska Barbara

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4048. Jasińska Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1094/20/S, VIII GUp 40/21/S. [BMSiG-2709/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1094/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Barbary Jasińskiej (PESEL 53091008460), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów 48/27, kod pocztowy 30-660, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 701; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 40/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4048
 • Dodano: 2021-01-20 16:20:31
 • Administrator

Jasińska Barbara

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4048. Jasińska Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1094/20/S, VIII GUp 40/21/S. [BMSiG-2709/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1094/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Barbary Jasińskiej (PESEL 53091008460), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów 48/27, kod pocztowy 30-660, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 701; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 40/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4048
 • Dodano: 2021-01-20 16:20:34
 • Administrator

Czapiewska Patrycja Kamila

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4049. Czapiewska Patrycja Kamila. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 355/20 „of”, VII GUp 2/21 „of”. [BMSiG-2670/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Patrycji Kamili Czapiewskiej, zamieszkałej przy ulicy Zaplecznej 3C/27, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 96031607042; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wskazać, że upadły miał numer NIP 6711836799; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Izabeli Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Izabeli Tomala na adres: ul. Tarnopolska 1A/9, 78-100 Kołobrzeg, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 2/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4049
 • Dodano: 2021-01-20 16:21:20
 • Administrator

Czapiewska Patrycja Kamila

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4049. Czapiewska Patrycja Kamila. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 355/20 „of”, VII GUp 2/21 „of”. [BMSiG-2670/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r. postanawia: 1. ogłosić upadłość Patrycji Kamili Czapiewskiej, zamieszkałej przy ulicy Zaplecznej 3C/27, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 96031607042; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wskazać, że upadły miał numer NIP 6711836799; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Izabeli Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Izabeli Tomala na adres: ul. Tarnopolska 1A/9, 78-100 Kołobrzeg, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 2/21 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4049
 • Dodano: 2021-01-20 16:21:23
 • Administrator

Dobrowolski Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4050. Dobrowolski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1344/20, VIII GUp 913/20. [BMSiG-2807/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.11.2020 r., o sygn. akt VIII GU 1344/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Dobrowolskiego (PESEL 86072210990), zamieszkałego: ul. M. Kopernika 5/5, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; 3. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 4. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Katowice, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 913/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4050
 • Dodano: 2021-01-20 16:22:12
 • Administrator

Dobrowolski Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4050. Dobrowolski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1344/20, VIII GUp 913/20. [BMSiG-2807/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.11.2020 r., o sygn. akt VIII GU 1344/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Dobrowolskiego (PESEL 86072210990), zamieszkałego: ul. M. Kopernika 5/5, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; 3. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 4. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Katowice, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 913/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4050
 • Dodano: 2021-01-20 16:22:15
 • Administrator

Frąckiewicz Martyna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4051. Frąckiewicz Martyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 345/20, V GUp „of” 10/21. [BMSiG-2830/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 345/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Martyny Frąckiewicz, zamieszkałej: ul. Sikorskiego 21B/3, 12-230 Biała Piska, PESEL 89060911404, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. syndyka upadłości wyznaczył w osobie Pana Jana Wasilewskiego (nr lic. 313), 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 10/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4051
 • Dodano: 2021-01-20 16:23:41
 • Administrator

Frąckiewicz Martyna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4051. Frąckiewicz Martyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 345/20, V GUp „of” 10/21. [BMSiG-2830/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 345/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Martyny Frąckiewicz, zamieszkałej: ul. Sikorskiego 21B/3, 12-230 Biała Piska, PESEL 89060911404, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. syndyka upadłości wyznaczył w osobie Pana Jana Wasilewskiego (nr lic. 313), 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 10/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4051
 • Dodano: 2021-01-20 16:23:44
 • Administrator

Hawrył Elżbieta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4052. Hawrył Elżbieta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 872/20, IX GUp 7/21 „of”. [BMSiG-2950/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Elżbiety Hawrył, zamieszkałej w Lubartowie przy ul. Chopina 15/17, 21-100 Lubartów, PESEL 75122205543, NIP 7141062886, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Hawrył jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Elżbiety Hawrył jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 866. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 7/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4052
 • Dodano: 2021-01-20 16:24:35
 • Administrator

Hawrył Elżbieta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4052. Hawrył Elżbieta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 872/20, IX GUp 7/21 „of”. [BMSiG-2950/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 r. ogłosił upadłość Elżbiety Hawrył, zamieszkałej w Lubartowie przy ul. Chopina 15/17, 21-100 Lubartów, PESEL 75122205543, NIP 7141062886, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Hawrył jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Elżbiety Hawrył jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 866. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 7/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4052
 • Dodano: 2021-01-20 16:24:38
 • Administrator

Jasionka Damian

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-12-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4053. Jasionka Damian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 516/20, V GUp 446/20. [BMSiG-2923/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 516/20) ogłosił upadłość dłużnika Damiana Jasionka, nr PESEL 85092302519, NIP 6641982632, zamieszkałego: ul. Poprzeczna 2/2A, 27-200 Starachowice, określając, że upadły Damian Jasionka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Damiana Jasionka będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Korskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1200; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tomasza Korskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Sienkiewicza 76 lok. 318, 25-501 Kielce; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 446/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4053
 • Dodano: 2021-01-20 16:52:03
 • Administrator

Jasionka Damian

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4053. Jasionka Damian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 516/20, V GUp 446/20. [BMSiG-2923/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 r. (sygn. akt V GU 516/20) ogłosił upadłość dłużnika Damiana Jasionka, nr PESEL 85092302519, NIP 6641982632, zamieszkałego: ul. Poprzeczna 2/2A, 27-200 Starachowice, określając, że upadły Damian Jasionka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłego Damiana Jasionka będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Korskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1200; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tomasza Korskiego - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Sienkiewicza 76 lok. 318, 25-501 Kielce; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 446/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4053
 • Dodano: 2021-01-20 16:52:06
 • Administrator

Derkacz Rafał

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4054. Derkacz Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 225/20, V GUp 196/20. [BMSiG-2711/2021] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 14 grudnia 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygnatura akt V GU 225/20 (V GUp 196/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Rafała Derkacza, PESEL 84071807771, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka 121/11. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat- -Feliniak, ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4054
 • Dodano: 2021-01-20 16:52:49
 • Administrator

Derkacz Rafał

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4054. Derkacz Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 225/20, V GUp 196/20. [BMSiG-2711/2021] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 14 grudnia 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygnatura akt V GU 225/20 (V GUp 196/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Rafała Derkacza, PESEL 84071807771, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka 121/11. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat- -Feliniak, ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4054
 • Dodano: 2021-01-20 16:52:51
 • Administrator

Jeznach Bartosz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4055. Jeznach Bartosz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 2/21. [BMSiG-2842/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 2/21 ogłosił upadłość Bartosza Jeznacha (PESEL 86102207372, NIP 8371692686), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4055
 • Dodano: 2021-01-20 16:53:33
 • Administrator

Jeznach Bartosz

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4055. Jeznach Bartosz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 2/21. [BMSiG-2842/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 2/21 ogłosił upadłość Bartosza Jeznacha (PESEL 86102207372, NIP 8371692686), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4055
 • Dodano: 2021-01-20 16:53:36
 • Administrator

Kawałko Tomasz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4056. Kawałko Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1562/20, VIII GUp 22/21/S. [BMSiG-2741/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1562/20, wobec dłużnika Tomasza Kawałki (PESEL 84110310053, NIP 6751267244), zamieszkałego w Krakowie, os. Centrum A 10/3, 31-924 Kraków, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Kawałki (PESEL 84110310053, NIP 6751267244), zamieszkałego w Krakowie, os. Centrum A 10/3, 31-924 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Wenecja 3/2, 31-117 Kraków; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 22/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4056
 • Dodano: 2021-01-20 16:54:22
 • Administrator

Kawałko Tomasz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4056. Kawałko Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1562/20, VIII GUp 22/21/S. [BMSiG-2741/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1562/20, wobec dłużnika Tomasza Kawałki (PESEL 84110310053, NIP 6751267244), zamieszkałego w Krakowie, os. Centrum A 10/3, 31-924 Kraków, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Kawałki (PESEL 84110310053, NIP 6751267244), zamieszkałego w Krakowie, os. Centrum A 10/3, 31-924 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Wenecja 3/2, 31-117 Kraków; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 22/21/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4056
 • Dodano: 2021-01-20 16:54:25
 • Administrator

Kellas Tomasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4057. Kellas Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 843/20. [BMSiG-2861/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 843/20 ogłosił upadłość Tomasza Kellas (numer PESEL 79060112493, NIP 8762054091), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stolarska 6 B, 86-021 Mak symilianowo; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4057
 • Dodano: 2021-01-20 16:55:06
 • Administrator

Kellas Tomasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4057. Kellas Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 843/20. [BMSiG-2861/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 843/20 ogłosił upadłość Tomasza Kellas (numer PESEL 79060112493, NIP 8762054091), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stolarska 6 B, 86-021 Mak symilianowo; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4057
 • Dodano: 2021-01-20 16:55:09
 • Administrator

Klupś Jolanta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4058. Klupś Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1423/20, XI GUp 915/20. [BMSiG-2958/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1423/20 ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Klupś, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lesznie (PESEL 66102803303, NIP 6971614682). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 915/20. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Pawła Multaniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 357. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wyspiańskiego 3, 63-000 Środa Wielkopolska. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4058
 • Dodano: 2021-01-20 16:55:57
 • Administrator

Klupś Jolanta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4058. Klupś Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1423/20, XI GUp 915/20. [BMSiG-2958/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1423/20 ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Klupś, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lesznie (PESEL 66102803303, NIP 6971614682). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 915/20. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Pawła Multaniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 357. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wyspiańskiego 3, 63-000 Środa Wielkopolska. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4058
 • Dodano: 2021-01-20 16:56:00
 • Administrator

Kłys Paweł

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4059. Kłys Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 494/20. [BMSiG-2837/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 494/20, ogłosił upadłość Pawła Kłysa (PESEL 68012909490, NIP 5671095935), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4059
 • Dodano: 2021-01-20 16:56:44
 • Administrator

Kłys Paweł

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4059. Kłys Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 494/20. [BMSiG-2837/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 494/20, ogłosił upadłość Pawła Kłysa (PESEL 68012909490, NIP 5671095935), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Agnieszki Białej (nr licencji 980). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 50, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Określa się, że postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4059
 • Dodano: 2021-01-20 16:56:47
 • Administrator

Kobryńska Urszula

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4060. Kobryńska Urszula. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 535/20, VIII GUp 9/21. [BMSiG-2917/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 535/20, postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Urszuli Kobryńskiej, PESEL 69083102247, zamieszkałej: Łubin Kościelny 2, 17-100 Bielsk Podlaski, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi Dariuszowi Popławskiemu (numer licencji 627), Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 9/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd postanowił przyznać syndykowi Dariuszowi Popławskiemu zaliczkę w kwocie 1.000,00 złotych, na pokrycie kosztów postępowania, zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4060
 • Dodano: 2021-01-20 16:59:02
 • Administrator

Kobryńska Urszula

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4060. Kobryńska Urszula. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 535/20, VIII GUp 9/21. [BMSiG-2917/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 535/20, postanowieniem z dnia 5 stycznia 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Urszuli Kobryńskiej, PESEL 69083102247, zamieszkałej: Łubin Kościelny 2, 17-100 Bielsk Podlaski, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi Dariuszowi Popławskiemu (numer licencji 627), Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 9/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sąd postanowił przyznać syndykowi Dariuszowi Popławskiemu zaliczkę w kwocie 1.000,00 złotych, na pokrycie kosztów postępowania, zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4060
 • Dodano: 2021-01-20 16:59:06
 • Administrator

Komar Maksym

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4061. Komar Maksym. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 240/20, V GUp 199/20. [BMSiG-2732/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie V GU 240/20, ogłosił upadłość Maksyma Komara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze, ul. Ochla-Kożuchowska 23, 66-006 Zielona Góra, numer PESEL 82012801453. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Westerplatte 11 pok. 519, 65-034 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 199/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 199/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4061
 • Dodano: 2021-01-20 16:59:49
 • Administrator

Komar Maksym

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4061. Komar Maksym. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 240/20, V GUp 199/20. [BMSiG-2732/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie V GU 240/20, ogłosił upadłość Maksyma Komara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze, ul. Ochla-Kożuchowska 23, 66-006 Zielona Góra, numer PESEL 82012801453. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Westerplatte 11 pok. 519, 65-034 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 199/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 199/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4061
 • Dodano: 2021-01-20 16:59:51
 • Administrator

Kolczak Elżbieta

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4062. Kolczak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 360/20, V GUp 257/20. [BMSiG-2764/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygnatura akt VI GU 360/20, z dnia 26 listopada 2020 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Elżbiety Kolczak, zamieszkałej w Bielawie (58-260), ul. Polna 10/5, PESEL 58071200285, II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Chochol Krystyna, Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużniczki (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L nr 141, str. 19). Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 257/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4062
 • Dodano: 2021-01-20 17:00:39
 • Administrator

Kolczak Elżbieta

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4062. Kolczak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 360/20, V GUp 257/20. [BMSiG-2764/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygnatura akt VI GU 360/20, z dnia 26 listopada 2020 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Elżbiety Kolczak, zamieszkałej w Bielawie (58-260), ul. Polna 10/5, PESEL 58071200285, II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Chochol Krystyna, Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużniczki (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L nr 141, str. 19). Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 257/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4062
 • Dodano: 2021-01-20 17:00:42
 • Administrator

Kotras Kamil

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4063. Kotras Kamil. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 379/20, VI GUp 277/20. [BMSiG-2731/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Kamila Kotrasa, zamieszkałego w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 98A/8, PESEL 87041008439, NIP 6572616952; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, pl. Wyszyńskiego 33/4, 58-500 Jelenia Góra, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Moniki Siofer, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u.; VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 277/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4063
 • Dodano: 2021-01-20 17:01:28
 • Administrator

Kotras Kamil

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4063. Kotras Kamil. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 379/20, VI GUp 277/20. [BMSiG-2731/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r. postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Kamila Kotrasa, zamieszkałego w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 98A/8, PESEL 87041008439, NIP 6572616952; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, pl. Wyszyńskiego 33/4, 58-500 Jelenia Góra, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Moniki Siofer, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u.; VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VI GUp 277/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4063
 • Dodano: 2021-01-20 17:01:31
 • Administrator

Krupa Krzysztof

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4064. Krupa Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 388/20 of, V GUp 401/20 of. [BMSiG-2725/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 388/20 of, ogłosił upadłość Krzysztofa Krupa, numer PESEL 55060121079, zamieszkałego: Nowa Wieś, ul. Głubczycka 63, 48-100 Głubczyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 401/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4064
 • Dodano: 2021-01-20 17:02:14
 • Administrator

Krupa Krzysztof

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4064. Krupa Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 388/20 of, V GUp 401/20 of. [BMSiG-2725/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 388/20 of, ogłosił upadłość Krzysztofa Krupa, numer PESEL 55060121079, zamieszkałego: Nowa Wieś, ul. Głubczycka 63, 48-100 Głubczyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 401/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4064
 • Dodano: 2021-01-20 17:02:17
 • Administrator

Kurzawski Mariusz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4065. Kurzawski Mariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 410/20 „of”, V GUp 366/20. [BMSiG-2763/2021] Syndyk masy upadłości Mariusza Kurzawskiego podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.11.2020 r., sygn. akt V GU 410/20 „of”, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Kurzawskiego, nr PESEL 68100309737, zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 15, 63-460 Nowe Skalmierzyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce syndyka masy upadłości w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Mikołajczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 338; V. określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowanie upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. UE. L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 366/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4065
 • Dodano: 2021-01-20 17:03:02
 • Administrator

Kurzawski Mariusz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4065. Kurzawski Mariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 410/20 „of”, V GUp 366/20. [BMSiG-2763/2021] Syndyk masy upadłości Mariusza Kurzawskiego podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.11.2020 r., sygn. akt V GU 410/20 „of”, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Kurzawskiego, nr PESEL 68100309737, zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 15, 63-460 Nowe Skalmierzyce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce syndyka masy upadłości w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Mikołajczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 338; V. określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowanie upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. UE. L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 366/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4065
 • Dodano: 2021-01-20 17:03:06
 • Administrator

Lesińska Sylwia

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4066. Lesińska Sylwia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 424/20 „of”, V GUp 5/21. [BMSiG-2751/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.01.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 424/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Lesińskiej, PESEL 75120109863, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. ks. Jana Kompałły 3A/2, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. ks. Jana Kompałły 3A/2, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Henryka Nowickiego, nr licencji 161. Okreslono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 5/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4066
 • Dodano: 2021-01-20 17:03:58
 • Administrator

Lesińska Sylwia

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4066. Lesińska Sylwia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 424/20 „of”, V GUp 5/21. [BMSiG-2751/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.01.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 424/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Lesińskiej, PESEL 75120109863, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. ks. Jana Kompałły 3A/2, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. ks. Jana Kompałły 3A/2, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Henryka Nowickiego, nr licencji 161. Okreslono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 5/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4066
 • Dodano: 2021-01-20 17:04:01
 • Administrator

Łysoń Teofil

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4067. Łysoń Teofil. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 855/20/S, VIII GUp 19/21/S. [BMSiG-2702/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.01.2021 r. sygn. akt VIII GU 855/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Teofila Łysonia (PESEL 51010520431) zamieszkałego: Zagórnik, ul. Skronicka 66, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 19/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4067
 • Dodano: 2021-01-20 17:04:47
 • Administrator

Łysoń Teofil

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4067. Łysoń Teofil. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 855/20/S, VIII GUp 19/21/S. [BMSiG-2702/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.01.2021 r. sygn. akt VIII GU 855/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Teofila Łysonia (PESEL 51010520431) zamieszkałego: Zagórnik, ul. Skronicka 66, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 19/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4067
 • Dodano: 2021-01-20 17:04:50
 • Administrator

Biłas Marta

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4068. Biłas Marta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 202/20 of, V GUp 193/20 of. [BMSiG-2689/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 202/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 30 października 2020 r. ogłosił upadłość Marty Biłas, zamieszkałej w miejscowości Marzewo 16, 14-400 Pasłęk, PESEL 94102009146, NIP 5792261137, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Zaborowskiego, numer licencji 55; adres: Kancelaria Syndyka, ul. Wieżowa 14/2, 82-300 Elbląg. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 193/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4068
 • Dodano: 2021-01-20 17:05:42
 • Administrator

Biłas Marta

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4068. Biłas Marta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 202/20 of, V GUp 193/20 of. [BMSiG-2689/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 grudnia 2020 r., sygn. akt V GU 202/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 30 października 2020 r. ogłosił upadłość Marty Biłas, zamieszkałej w miejscowości Marzewo 16, 14-400 Pasłęk, PESEL 94102009146, NIP 5792261137, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Zaborowskiego, numer licencji 55; adres: Kancelaria Syndyka, ul. Wieżowa 14/2, 82-300 Elbląg. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 193/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4068
 • Dodano: 2021-01-20 17:05:44
 • Administrator

Markowska Marta

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4069. Markowska Marta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 308/20 „of”, VII GUp 14/21 „of. [BMSiG-2878/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 308/20 „of”, w dniu 12 stycznia postanawia: 1. ogłosić upadłość Marty Markowskiej, zamieszkałej: Kłos 29, 76-004 Gmina Sianów, numer PESEL 87072001564; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jakuba Kielara, licencja doradcy numer 804; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 14/21 „of”; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 700 (siedemset) zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4069
 • Dodano: 2021-01-20 17:06:36
 • Administrator

Markowska Marta

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4069. Markowska Marta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 308/20 „of”, VII GUp 14/21 „of. [BMSiG-2878/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 308/20 „of”, w dniu 12 stycznia postanawia: 1. ogłosić upadłość Marty Markowskiej, zamieszkałej: Kłos 29, 76-004 Gmina Sianów, numer PESEL 87072001564; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jakuba Kielara, licencja doradcy numer 804; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm); 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 14/21 „of”; 8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 700 (siedemset) zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4069
 • Dodano: 2021-01-20 17:06:39
 • Administrator

Lindner Katarzyna Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4070. Lindner Katarzyna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 655/20, XIV GUp 616/20. [BMSiG-2988/2021] Sygn. akt XIV GU 655/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Małgorzaty Lindner, PESEL 77070601903, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 616/20. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Pawła Kuśmierka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4070
 • Dodano: 2021-01-20 18:18:57
 • Administrator

Lindner Katarzyna Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4070. Lindner Katarzyna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 655/20, XIV GUp 616/20. [BMSiG-2988/2021] Sygn. akt XIV GU 655/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 roku ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Małgorzaty Lindner, PESEL 77070601903, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 616/20. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Pawła Kuśmierka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 498. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Żeromskiego 25 lok. 6, 90-736 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4070
 • Dodano: 2021-01-20 18:19:00
 • Administrator

Matyjak Marzena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4071. Matyjak Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1459/20, XIX GUp 1777/20. [BMSiG-2671/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14.12.2020 r., o sygn. akt XIX GU 1459/20, ogłosił upadłość Marzeny Matyjak, PESEL 71040400026, zamieszkałej w Zielonce, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, pod sygnaturą akt XIX GUp 1777/20. Na syndyka wyznaczono Szymona Mojzesowicza (numer licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia, na poniższy adres: Biuro Syndyka Szymona Mojzesowicza Lege Advisors Sp. z o. o., al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił o przyznaniu syndykowi zaliczki na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, na rachunek wskazany przez syndyka. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4071
 • Dodano: 2021-01-20 18:19:58
 • Administrator

Matyjak Marzena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4071. Matyjak Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1459/20, XIX GUp 1777/20. [BMSiG-2671/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14.12.2020 r., o sygn. akt XIX GU 1459/20, ogłosił upadłość Marzeny Matyjak, PESEL 71040400026, zamieszkałej w Zielonce, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, pod sygnaturą akt XIX GUp 1777/20. Na syndyka wyznaczono Szymona Mojzesowicza (numer licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia, na poniższy adres: Biuro Syndyka Szymona Mojzesowicza Lege Advisors Sp. z o. o., al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił o przyznaniu syndykowi zaliczki na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, na rachunek wskazany przez syndyka. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4071
 • Dodano: 2021-01-20 18:20:00
 • Administrator

Matuszyńska Mirosława

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4072. Matuszyńska Mirosława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1061/20, XII GUp 20/21. [BMSiG-2862/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 1061/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Mirosławy Matuszyńskiej, PESEL 70012112608, NIP 6471315522, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 20/21; 8. wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4072
 • Dodano: 2021-01-20 18:20:47
 • Administrator

Matuszyńska Mirosława

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4072. Matuszyńska Mirosława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1061/20, XII GUp 20/21. [BMSiG-2862/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 1061/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Mirosławy Matuszyńskiej, PESEL 70012112608, NIP 6471315522, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 20/21; 8. wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4072
 • Dodano: 2021-01-20 18:20:51
 • Administrator

Mierzwiński Bartosz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4073. Mierzwiński Bartosz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 254/20, VI GUp 488/20. [BMSiG-2907/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 17 grudnia 2020 roku, wydanego w sprawie pod sygnaturą akt VI GU 254/20, ogłoszona została upadłość dłużnika Mierzwińskiego Bartosza, nr ewidencyjny PESEL 84081902651, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 90C/67, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz, na syndyka wyznaczono Jacka Ryncarza (nr licencji 372). Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygnaturą VI GUp 488/20. Wzywa się w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, w dwóch egzemplarzach, wyznaczonemu Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając wskazaną sygn. akt. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4073
 • Dodano: 2021-01-20 18:21:36
 • Administrator

Mierzwiński Bartosz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4073. Mierzwiński Bartosz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 254/20, VI GUp 488/20. [BMSiG-2907/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 17 grudnia 2020 roku, wydanego w sprawie pod sygnaturą akt VI GU 254/20, ogłoszona została upadłość dłużnika Mierzwińskiego Bartosza, nr ewidencyjny PESEL 84081902651, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 90C/67, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz, na syndyka wyznaczono Jacka Ryncarza (nr licencji 372). Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygnaturą VI GUp 488/20. Wzywa się w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, w dwóch egzemplarzach, wyznaczonemu Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając wskazaną sygn. akt. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4073
 • Dodano: 2021-01-20 18:21:41
 • Administrator

Mieszkowski Piotr

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4074. Mieszkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 279/20, XII GUp 27/21. [BMSiG-2979/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 279/20, dotyczącej upadłości dłużnika Piotra Mieszkowskiego, zamieszkałego w Rybniku, o numerze PESEL 77101707734, zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Leskiego (Leski). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem nowej sygnatury sprawy XII GUp 27/21. Jednocześnie Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 r., nr 141), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4074
 • Dodano: 2021-01-20 18:22:33
 • Administrator

Mieszkowski Piotr

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4074. Mieszkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 279/20, XII GUp 27/21. [BMSiG-2979/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 279/20, dotyczącej upadłości dłużnika Piotra Mieszkowskiego, zamieszkałego w Rybniku, o numerze PESEL 77101707734, zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Leskiego (Leski). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem nowej sygnatury sprawy XII GUp 27/21. Jednocześnie Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 r., nr 141), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4074
 • Dodano: 2021-01-20 18:22:37
 • Administrator

Miksa Artur

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4075. Miksa Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1527/20/S, VIII GUp 31/21/S. [BMSiG-2795/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1527/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość Artura Miksy (PESEL 63110205039, NIP 9451654642), zamieszkałego przy ulicy Borkowskiej 29/20, 30-438 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 31/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4075
 • Dodano: 2021-01-20 18:23:18
 • Administrator

Miksa Artur

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4075. Miksa Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1527/20/S, VIII GUp 31/21/S. [BMSiG-2795/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2021 r., o sygn. akt VIII GU 1527/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość Artura Miksy (PESEL 63110205039, NIP 9451654642), zamieszkałego przy ulicy Borkowskiej 29/20, 30-438 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 31/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4075
 • Dodano: 2021-01-20 18:23:21
 • Administrator

Moniuk Jacek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4076. Moniuk Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 840/20, XV GUp 634/20. [BMSiG-2721/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 840/20, ogłosił upadłość Jacka Moniuka (numer PESEL 79082403034, NIP 9671116071), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Słowackiego 1, 85-808 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Jednocześnie wskazuje sygnaturę postępowania upadłościowego XV GUp 634/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4076
 • Dodano: 2021-01-20 18:24:01
 • Administrator

Moniuk Jacek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4076. Moniuk Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 840/20, XV GUp 634/20. [BMSiG-2721/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 840/20, ogłosił upadłość Jacka Moniuka (numer PESEL 79082403034, NIP 9671116071), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Słowackiego 1, 85-808 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Jednocześnie wskazuje sygnaturę postępowania upadłościowego XV GUp 634/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4076
 • Dodano: 2021-01-20 18:24:04
 • Administrator

Murawski Sławomir

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-10-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4077. Murawski Sławomir. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/20, V GUp 161/20. [BMSiG-2996/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2020 r., w sprawie V GU 116/20, sprostowanym postanowieniem z dnia 27 października 2020 r., sygn. akt V GU 116/20, ogłosił upadłość Sławomira Murawskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Słonecznej 13, 67-100 Nowa Sól (PESEL 88012903430). Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjny nr licencji 943. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ul. Jędrzychowska 46, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 161/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 161/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4077
 • Dodano: 2021-01-20 18:24:56
 • Administrator

Murawski Sławomir

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-01-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4077. Murawski Sławomir. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/20, V GUp 161/20. [BMSiG-2996/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2020 r., w sprawie V GU 116/20, sprostowanym postanowieniem z dnia 27 października 2020 r., sygn. akt V GU 116/20, ogłosił upadłość Sławomira Murawskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Słonecznej 13, 67-100 Nowa Sól (PESEL 88012903430). Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjny nr licencji 943. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności do syndyka na adres: ul. Jędrzychowska 46, 65-001 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 161/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 161/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 12/2021 (6157) z dnia 20 stycznia 2021 r. → Pozycja 4077
 • Dodano: 2021-01-20 18:24:59
 • Administrator

Mydlarz Dariusz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-01-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 4078. Mydlarz Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 546/20/S, VIII GUp 18/21/S. [BMSiG-2786/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.01.2021 r., sygn. akt VIII GU 546/20/S, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Dariusza Mydlarza (PESEL 71062810393), zamieszkałego w Kętach, ul. Wszystkich Świętych 99, 32-650 Kęty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrów - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: Kraków, al. Pokoju 78/3, 31-564 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla ws