Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1394

Doradców restrukturyzacyjnych

46397

Postępowań upadłościowych

16

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Jesiołowski Bolesław

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-11-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67329. Jesiołowski Bolesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 590/20 of, V GUp 538/20 of. [BMSiG-68313/2020] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 590/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 29 września 2020 r. ogłosił upadłość Bolesława Jesiołowskiego, numer PESEL 48071714790, NIP 8542007008, zamieszkałego w Tarnobrzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Skiby, nr lic. 335; adres: ul. Sempołowskiej 21, 20-810 Lublin. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia komisarz. III. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. IV. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 538/20 of. V. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. VII. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67329
 • Dodano: 2020-12-01 15:48:03
 • Administrator

Jesiołowski Bolesław

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67329. Jesiołowski Bolesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 590/20 of, V GUp 538/20 of. [BMSiG-68313/2020] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 590/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 29 września 2020 r. ogłosił upadłość Bolesława Jesiołowskiego, numer PESEL 48071714790, NIP 8542007008, zamieszkałego w Tarnobrzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Skiby, nr lic. 335; adres: ul. Sempołowskiej 21, 20-810 Lublin. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia komisarz. III. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. IV. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 538/20 of. V. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. VII. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67329
 • Dodano: 2020-12-01 15:48:06
 • Administrator

Aleksiejew Zenon

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67330. Aleksiejew Zenon. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 315/20, VIII GUp 261/20. [BMSiG-68103/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 315/20 ogłosił upadłość Zenona Aleksiejewa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 52030400178, zamieszkałego: ul. Rydla 2 lok. 6, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr lic. 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 261/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67330
 • Dodano: 2020-12-01 15:49:26
 • Administrator

Aleksiejew Zenon

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67330. Aleksiejew Zenon. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 315/20, VIII GUp 261/20. [BMSiG-68103/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 315/20 ogłosił upadłość Zenona Aleksiejewa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 52030400178, zamieszkałego: ul. Rydla 2 lok. 6, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr lic. 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 261/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67330
 • Dodano: 2020-12-01 15:49:30
 • Administrator

Anders Jadwiga

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-11-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67331. Anders Jadwiga. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1379/20, XI GUp 794/20/AJ. [BMSiG-68155/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1379/20 ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Anders, nr PESEL 52081810821, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 794/20/AJ. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Gołąbka, adres: ul. Kostrzyńska 25, 61-042 Poznań, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1251. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67331
 • Dodano: 2020-12-01 15:51:01
 • Administrator

Anders Jadwiga

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67331. Anders Jadwiga. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1379/20, XI GUp 794/20/AJ. [BMSiG-68155/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1379/20 ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Anders, nr PESEL 52081810821, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 794/20/AJ. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Gołąbka, adres: ul. Kostrzyńska 25, 61-042 Poznań, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1251. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67331
 • Dodano: 2020-12-01 15:51:06
 • Administrator

Antosik Małgorzata

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67332. Antosik Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 348/20, VI GUp 247/20. [BMSiG-68098/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 5 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 348/20, ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Antosik, PESEL 69102106629, zam. w Bielawie (58-260), ul. Klonowa 1/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 247/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 491 2 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141 str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępownia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67332
 • Dodano: 2020-12-01 15:51:56
 • Administrator

Antosik Małgorzata

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67332. Antosik Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 348/20, VI GUp 247/20. [BMSiG-68098/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 5 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 348/20, ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Antosik, PESEL 69102106629, zam. w Bielawie (58-260), ul. Klonowa 1/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 247/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 p.u. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 491 2 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141 str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępownia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67332
 • Dodano: 2020-12-01 15:51:58
 • Administrator

Balcarczyk Czesława

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 67333. Balcarczyk Czesława. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 248/20. [BMSiG-68088/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat upadłościowy, w dniu 18 sierpnia 2020 r. wydał postanowienie w sprawie postępowania upadłościowego Czesławy Balcarczyk, sygn. akt VI GU 248/20, w którym postanawia sprostować w postanowieniu Sądu z dnia 7 lipca 2020 r. wydanym w przedmiocie ogłoszenia upadłości - w komparycji postanowienia w wersie 9 od góry oraz w punkcie 1. postanowienia - nazwisko dłużnika Czesławy Balcarczyk poprzez wpisanie w miejsce nazwiska ”Balcerzak”- nazwisko ”Balcarczyk ”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67333
 • Dodano: 2020-12-01 15:52:17
 • Administrator

Beksa Emilia

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67334. Beksa Emilia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 435/20, V GUp 307/20. [BMSiG-68058/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 435/20, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 roku, ogłosił upadłość Emilii Beksy (PESEL 90082500163), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943), adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 307/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, sygn. akt V GUp 307/20, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydziału Gospodarczego, plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67334
 • Dodano: 2020-12-01 15:53:28
 • Administrator

Beksa Emilia

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67334. Beksa Emilia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 435/20, V GUp 307/20. [BMSiG-68058/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 435/20, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 roku, ogłosił upadłość Emilii Beksy (PESEL 90082500163), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943), adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 307/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, sygn. akt V GUp 307/20, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydziału Gospodarczego, plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67334
 • Dodano: 2020-12-01 15:53:32
 • Administrator

Bogdan Iwona

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67336. Bogdan Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 216/20, XIX GUp 1578/20. [BMSiG-68105/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 216/20, ogłosił upadłość dłużnika Iwony Bogdan, zamieszkałej w Pruszkowie (05-800), PESEL 69073101108. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1578/20. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1578/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz.Urz.UE.L. Nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67336
 • Dodano: 2020-12-01 15:54:26
 • Administrator

Bogdan Iwona

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67336. Bogdan Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 216/20, XIX GUp 1578/20. [BMSiG-68105/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 216/20, ogłosił upadłość dłużnika Iwony Bogdan, zamieszkałej w Pruszkowie (05-800), PESEL 69073101108. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1578/20. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1578/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz.Urz.UE.L. Nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67336
 • Dodano: 2020-12-01 15:54:30
 • Administrator

Chowaniec Sabina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67338. Chowaniec Sabina. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 233/20 of, VI GUp 389/20 of. [BMSiG-68138/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 września 2020 r., sygn. akt VI GU 233/20 of, na skutek wniosku złożonego 4 maja 2020 r. ogłosił upadłość Sabiny Chowaniec, PESEL 85021116202, zamieszkałej: 34-300 Żywiec, Osiedle 700-Lecia nr 25/34, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159, doradcy restrukturyzacyjnego: adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 389/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67338
 • Dodano: 2020-12-01 15:56:54
 • Administrator

Chowaniec Sabina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67338. Chowaniec Sabina. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 233/20 of, VI GUp 389/20 of. [BMSiG-68138/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 września 2020 r., sygn. akt VI GU 233/20 of, na skutek wniosku złożonego 4 maja 2020 r. ogłosił upadłość Sabiny Chowaniec, PESEL 85021116202, zamieszkałej: 34-300 Żywiec, Osiedle 700-Lecia nr 25/34, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159, doradcy restrukturyzacyjnego: adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres mail: syndyk@autograf.pl; telefon: 502 151 449; rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 389/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67338
 • Dodano: 2020-12-01 15:56:58
 • Administrator

Cyba Kamil

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67339. Cyba Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1294/20, VIII GUp 908/20. [BMSiG-68182/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1294/20, postanowiono: I. ogłosić upadłość Kamila Cyby (Cyba) (PESEL 89062100471, NIP 6321968599), zamieszkałego: ul. Ernesta Cieślewskiego 5/19, 31-467 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1303; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 908/20. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67339
 • Dodano: 2020-12-01 15:58:55
 • Administrator

Cyba Kamil

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67339. Cyba Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1294/20, VIII GUp 908/20. [BMSiG-68182/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1294/20, postanowiono: I. ogłosić upadłość Kamila Cyby (Cyba) (PESEL 89062100471, NIP 6321968599), zamieszkałego: ul. Ernesta Cieślewskiego 5/19, 31-467 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1303; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 908/20. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67339
 • Dodano: 2020-12-01 15:59:02
 • Administrator

Czarnecki Wiesław

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67340. Czarnecki Wiesław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 353/20 of, V GUp 290/20 of. [BMSiG-67983/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 roku, sygn. akt V GU 353/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 22 września 2020 roku ogłosił upadłość Wiesława Czarneckiego, numer PESEL 71051400897, NIP 7471236697, zamieszkałego: 46-200 Kluczbork, ul. Rynek 13/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Majdy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 490; adres: 46-320 Praszka, ul. Chopina 2). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 290/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67340
 • Dodano: 2020-12-01 15:59:47
 • Administrator

Czarnecki Wiesław

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67340. Czarnecki Wiesław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 353/20 of, V GUp 290/20 of. [BMSiG-67983/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 roku, sygn. akt V GU 353/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 22 września 2020 roku ogłosił upadłość Wiesława Czarneckiego, numer PESEL 71051400897, NIP 7471236697, zamieszkałego: 46-200 Kluczbork, ul. Rynek 13/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Majdy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 490; adres: 46-320 Praszka, ul. Chopina 2). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 290/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67340
 • Dodano: 2020-12-01 15:59:50
 • Administrator

Czech Dorota

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67341. Czech Dorota. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1256/20/9, X GUp 655/20/9. [BMSiG-68255/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 roku, wydany w sprawie o sygn. akt X GU 1256/20/9 ogłosił upadłość Doroty Czech - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: ul. Wojciecha 46C/19, 40-474 Katowice, posiadającej numer PESEL 54010701660, NIP 9541003196. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 655/20/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Mirosława Możdżenia (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 106). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Radca prawny Mirosław Możdżeń, ul. Chłodna 2a, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedzi a lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67341
 • Dodano: 2020-12-01 16:00:49
 • Administrator

Czech Dorota

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67341. Czech Dorota. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1256/20/9, X GUp 655/20/9. [BMSiG-68255/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 roku, wydany w sprawie o sygn. akt X GU 1256/20/9 ogłosił upadłość Doroty Czech - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: ul. Wojciecha 46C/19, 40-474 Katowice, posiadającej numer PESEL 54010701660, NIP 9541003196. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 655/20/9. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Mirosława Możdżenia (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 106). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Radca prawny Mirosław Możdżeń, ul. Chłodna 2a, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedzi a lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67341
 • Dodano: 2020-12-01 16:00:51
 • Administrator

Demarczyk Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67342. Demarczyk Damian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1515/20/07, X GUp 629/20/7. [BMSiG-68319/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1515/20/7, ogłoszona została upadłość Damiana Demarczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu (41-907) przy ul. Wyzwolenia 6B/5, PESEL 72121702231. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 629/20/7. Na syndyka wyznaczono Waldemara Łukaszowicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1073. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67342
 • Dodano: 2020-12-01 16:01:48
 • Administrator

Demarczyk Damian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67342. Demarczyk Damian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1515/20/07, X GUp 629/20/7. [BMSiG-68319/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1515/20/7, ogłoszona została upadłość Damiana Demarczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu (41-907) przy ul. Wyzwolenia 6B/5, PESEL 72121702231. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 629/20/7. Na syndyka wyznaczono Waldemara Łukaszowicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1073. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67342
 • Dodano: 2020-12-01 16:01:51
 • Administrator

Demarczyk Marzena

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67343. Demarczyk Marzena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1516/20/7, X GUp 630/20/7. [BMSiG-68233/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1516/20/7, ogłoszona została upadłość Marzeny Demarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu (41-907) przy ul. Wyzwolenia 6B/5, PESEL 72010305424. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 630/20/7. Na Syndyka wyznaczono Waldemara Łukaszowicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1073. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67343
 • Dodano: 2020-12-01 16:02:39
 • Administrator

Demarczyk Marzena

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67343. Demarczyk Marzena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1516/20/7, X GUp 630/20/7. [BMSiG-68233/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1516/20/7, ogłoszona została upadłość Marzeny Demarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu (41-907) przy ul. Wyzwolenia 6B/5, PESEL 72010305424. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 630/20/7. Na Syndyka wyznaczono Waldemara Łukaszowicza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1073. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67343
 • Dodano: 2020-12-01 16:02:43
 • Administrator

Dudek Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67344. Dudek Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 314/20, VIII GUp 259/20. [BMSiG-68091/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 314/20, ogłosił upadłość Marii Dudek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 55120700981, NIP 6441587859, zamieszkałej: ul. Przemysłowa 5 lok. 4, 42-480 Poręba. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Funkcje: sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 259/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67344
 • Dodano: 2020-12-01 16:03:54
 • Administrator

Dudek Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67344. Dudek Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 314/20, VIII GUp 259/20. [BMSiG-68091/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 314/20, ogłosił upadłość Marii Dudek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 55120700981, NIP 6441587859, zamieszkałej: ul. Przemysłowa 5 lok. 4, 42-480 Poręba. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Funkcje: sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnili sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 259/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67344
 • Dodano: 2020-12-01 16:03:58
 • Administrator

Duszyński Dariusz Piotr

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67345. Duszyński Dariusz Piotr. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 206/20, V GUp 102/20 of. [BMSiG-68107/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 206/20, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Piotra Duszyńskiego, PESEL 71072801354, zam. w Lubaniu przy ul. Hutniczej 10/10, 59-800 Lubań, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 102/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67345
 • Dodano: 2020-12-01 16:04:52
 • Administrator

Duszyński Dariusz Piotr

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67345. Duszyński Dariusz Piotr. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 206/20, V GUp 102/20 of. [BMSiG-68107/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 206/20, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Piotra Duszyńskiego, PESEL 71072801354, zam. w Lubaniu przy ul. Hutniczej 10/10, 59-800 Lubań, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 102/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67345
 • Dodano: 2020-12-01 16:04:56
 • Administrator

Dziurzyński Przemysław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67346. Dziurzyński Przemysław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1238/20, VIII GUp 907/20. [BMSiG-68185/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1238/20, postanowiono: I. ogłosić upadłość Przemysława Dziurzyńskiego (PESEL 79040800730, NIP 6782609237), zamieszkałego Osiedle Handlowe 1/25, 31-935 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia, IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 907/20. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67346
 • Dodano: 2020-12-01 16:05:47
 • Administrator

Dziurzyński Przemysław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67346. Dziurzyński Przemysław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1238/20, VIII GUp 907/20. [BMSiG-68185/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1238/20, postanowiono: I. ogłosić upadłość Przemysława Dziurzyńskiego (PESEL 79040800730, NIP 6782609237), zamieszkałego Osiedle Handlowe 1/25, 31-935 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia, IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 907/20. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67346
 • Dodano: 2020-12-01 16:05:52
 • Administrator

Figa Bogusław

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67347. Figa Bogusław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 283/20. [BMSiG-68158/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.10.2020 r., sygn. akt VI GU 283/20, ogłosił upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Bogusława Figi, zamieszkałego w Bystrzycy Kłodzkiej (57-500), ul. Strażacka 9C, PESEL 76101113673, NIP 8811053566. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, numer licencji 975, adres do doręczeń: 53-143 Wrocław, ul. Orla 16/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na wskazany wyżej adres, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67347
 • Dodano: 2020-12-01 16:06:36
 • Administrator

Figa Bogusław

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67347. Figa Bogusław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 283/20. [BMSiG-68158/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.10.2020 r., sygn. akt VI GU 283/20, ogłosił upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Bogusława Figi, zamieszkałego w Bystrzycy Kłodzkiej (57-500), ul. Strażacka 9C, PESEL 76101113673, NIP 8811053566. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, numer licencji 975, adres do doręczeń: 53-143 Wrocław, ul. Orla 16/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na wskazany wyżej adres, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67347
 • Dodano: 2020-12-01 16:06:40
 • Administrator

Gajda Mirosław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67348. Gajda Mirosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 529/20, XII GUp 463/20. [BMSiG-68072/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 529/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Gajdy, zam. w Wodzisławiu Śląskim, PESEL 54102114336, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawa z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Sosny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1278; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rybnicka 45, 44-313 Wodzisław Śląski, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcja sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 463/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67348
 • Dodano: 2020-12-01 16:07:29
 • Administrator

Gajda Mirosław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67348. Gajda Mirosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 529/20, XII GUp 463/20. [BMSiG-68072/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 529/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Gajdy, zam. w Wodzisławiu Śląskim, PESEL 54102114336, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawa z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Sosny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1278; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rybnicka 45, 44-313 Wodzisław Śląski, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcja sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 463/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67348
 • Dodano: 2020-12-01 16:07:31
 • Administrator

Golas Zenon

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-10-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67349. Golas Zenon. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 1106/20/8, X GUp 538/20/8. [BMSiG-68248/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 października 2020 r., pod sygn. akt X GU 1106/20/8, ogłoszona została upadłość Zenona Golas, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 53110807317, zamieszkałego w Jaworznie, adres: 43-600 Jaworzno, ul. Górnicza 28 A, Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 538/20/8. Syndykiem wyznaczono Damiana Zgolik, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67349
 • Dodano: 2020-12-01 16:08:18
 • Administrator

Golas Zenon

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67349. Golas Zenon. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 1106/20/8, X GUp 538/20/8. [BMSiG-68248/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 października 2020 r., pod sygn. akt X GU 1106/20/8, ogłoszona została upadłość Zenona Golas, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 53110807317, zamieszkałego w Jaworznie, adres: 43-600 Jaworzno, ul. Górnicza 28 A, Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 538/20/8. Syndykiem wyznaczono Damiana Zgolik, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67349
 • Dodano: 2020-12-01 16:08:22
 • Administrator

Gollner Diana

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67350. Gollner Diana. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 688/20, VIII GUp 909/20. [BMSiG-68194/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 688/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Diany Gollner (PESEL 92042810266, NIP 5261839365), zamieszkałej w Krakowie, ul. Kazimierza Siemienowicza 7/17, 30-725 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Wiktora Heltmana 5B, 30-565 Kraków; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 909/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67350
 • Dodano: 2020-12-01 16:09:06
 • Administrator

Gollner Diana

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67350. Gollner Diana. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 688/20, VIII GUp 909/20. [BMSiG-68194/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 688/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Diany Gollner (PESEL 92042810266, NIP 5261839365), zamieszkałej w Krakowie, ul. Kazimierza Siemienowicza 7/17, 30-725 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Wiktora Heltmana 5B, 30-565 Kraków; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 909/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67350
 • Dodano: 2020-12-01 16:09:09
 • Administrator

Gomułka Jerzy

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67351. Gomułka Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1028/19, VIII GUp 890/20. [BMSiG-68190/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1028/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jerzego Gomułki (Gomułka) (PESEL 55012502839), zamieszkałegow Wieliczce (kod 32-020) przy ul. Zabawa 178A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarzaw terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieściaw Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 890/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67351
 • Dodano: 2020-12-01 16:10:00
 • Administrator

Gomułka Jerzy

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67351. Gomułka Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1028/19, VIII GUp 890/20. [BMSiG-68190/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1028/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jerzego Gomułki (Gomułka) (PESEL 55012502839), zamieszkałegow Wieliczce (kod 32-020) przy ul. Zabawa 178A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarzaw terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieściaw Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 890/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67351
 • Dodano: 2020-12-01 16:10:05
 • Administrator

Góraj Martyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-10-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67352. Góraj Martyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1000/20, XI GUp 659/20. [BMSiG-68314/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1000/20 (nowa sygn. akt XI GUp 659/20), ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Martyny Góraj (PESEL 90050608884, NIP 7891691190), zamieszkałego pod adresem: ul. Dworcowa 13/6, 62-230 Witkowo. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Topolowa 3, 62-200 Gniezno. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Beatę Mikołajewicz, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 277. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 659/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67352
 • Dodano: 2020-12-01 16:10:58
 • Administrator

Góraj Martyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67352. Góraj Martyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1000/20, XI GUp 659/20. [BMSiG-68314/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1000/20 (nowa sygn. akt XI GUp 659/20), ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Martyny Góraj (PESEL 90050608884, NIP 7891691190), zamieszkałego pod adresem: ul. Dworcowa 13/6, 62-230 Witkowo. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Topolowa 3, 62-200 Gniezno. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Beatę Mikołajewicz, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 277. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 659/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67352
 • Dodano: 2020-12-01 16:11:02
 • Administrator

Grobelski Łukasz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-10-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67353. Grobelski Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 465/20, V GUp 507/20 of. [BMSiG-68193/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 października 2020 r., sygn. akt V GU 465/20, na skutek wniosku złożonego dnia 20.07.2020 r. ogłosił upadłość Łukasza Grobelskiego, PESEL 85052015657, zamieszkałego: ul. Kombatantów 1, 35-609 Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8, adres korespondencyjny: ul. Geodetów 1/304, 35-328 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 507/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67353
 • Dodano: 2020-12-01 16:11:49
 • Administrator

Grobelski Łukasz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67353. Grobelski Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 465/20, V GUp 507/20 of. [BMSiG-68193/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 października 2020 r., sygn. akt V GU 465/20, na skutek wniosku złożonego dnia 20.07.2020 r. ogłosił upadłość Łukasza Grobelskiego, PESEL 85052015657, zamieszkałego: ul. Kombatantów 1, 35-609 Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8, adres korespondencyjny: ul. Geodetów 1/304, 35-328 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 507/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67353
 • Dodano: 2020-12-01 16:11:51
 • Administrator

Grochowczak Przemysław

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67354. Grochowczak Przemysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 842/20, XI GUp 820/20. [BMSiG-68038/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 842/20 ogłosił upadłość Przemysława Grochowczaka (numer PESEL 81021805711, NIP 6971935593), zamieszkałego w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 820/20. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Grunwaldzka 38B/3, 60-786, Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67354
 • Dodano: 2020-12-01 16:12:35
 • Administrator

Grochowczak Przemysław

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67354. Grochowczak Przemysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 842/20, XI GUp 820/20. [BMSiG-68038/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 842/20 ogłosił upadłość Przemysława Grochowczaka (numer PESEL 81021805711, NIP 6971935593), zamieszkałego w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 820/20. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Manikowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 974). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Grunwaldzka 38B/3, 60-786, Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67354
 • Dodano: 2020-12-01 16:12:38
 • Administrator

Herzog Roman

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-10-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67355. Herzog Roman. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1236/20/8, X GUp 526/20/8. [BMSiG-68256/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 października 2020 r. pod sygn. akt X GU 1236/20/8, ogłoszona została upadłość Romana Herzoga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 79041812192 oraz numer NIP 6342223338; zamieszkałego w Katowicach, adres: 40-112 Katowice, ul. Brzoskwiniowa 21/17. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 526/20/8. Na Syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67355
 • Dodano: 2020-12-01 16:13:43
 • Administrator

Herzog Roman

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67355. Herzog Roman. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1236/20/8, X GUp 526/20/8. [BMSiG-68256/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 października 2020 r. pod sygn. akt X GU 1236/20/8, ogłoszona została upadłość Romana Herzoga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 79041812192 oraz numer NIP 6342223338; zamieszkałego w Katowicach, adres: 40-112 Katowice, ul. Brzoskwiniowa 21/17. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 526/20/8. Na Syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67355
 • Dodano: 2020-12-01 16:13:46
 • Administrator

Hus Edyta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67356. Hus Edyta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 964/20 „of’, IX GUp 233/20 „of”. [BMSiG-68003/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 12 października 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 964/20 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Edyty Hus, zamieszkałej: 22-100 Chełm, ul. Żwirki i Wigury 6/3, PESEL 69021407386, NIP 5630016983, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Kopronia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314; III. wezwać wierzycieli upadłej Edyty Hus, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: 20-469 Lublin, ul. Budowlana 50 lok. 204; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Edyty Hus, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Edyty Hus, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Edyty Hus, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 233/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67356
 • Dodano: 2020-12-01 16:14:57
 • Administrator

Hus Edyta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67356. Hus Edyta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 964/20 „of’, IX GUp 233/20 „of”. [BMSiG-68003/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 12 października 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 964/20 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Edyty Hus, zamieszkałej: 22-100 Chełm, ul. Żwirki i Wigury 6/3, PESEL 69021407386, NIP 5630016983, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Kopronia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314; III. wezwać wierzycieli upadłej Edyty Hus, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: 20-469 Lublin, ul. Budowlana 50 lok. 204; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Edyty Hus, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Edyty Hus, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Edyty Hus, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 233/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67356
 • Dodano: 2020-12-01 16:15:01
 • Administrator

Kaczmarowska Genowefa

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67357. Kaczmarowska Genowefa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1055/20/7, X GUp 631/20/7. [BMSiG-68245/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1055/20/7, ogłoszona została upadłość Genowefy Kaczmarowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świętochłowicach (41-600) przy ul. Katowickiej 37/2, PESEL 47121304240. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 631/20/7. Na Syndyka wyznaczono Zbigniewa Głodnego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Zbigniew Głodny, ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67357
 • Dodano: 2020-12-01 16:15:51
 • Administrator

Kaczmarowska Genowefa

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67357. Kaczmarowska Genowefa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1055/20/7, X GUp 631/20/7. [BMSiG-68245/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1055/20/7, ogłoszona została upadłość Genowefy Kaczmarowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świętochłowicach (41-600) przy ul. Katowickiej 37/2, PESEL 47121304240. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 631/20/7. Na Syndyka wyznaczono Zbigniewa Głodnego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 426. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Zbigniew Głodny, ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67357
 • Dodano: 2020-12-01 16:15:54
 • Administrator

Kaczorowski Przemysław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67358. Kaczorowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 744/20 of, VIII GUp 358/20 of. [BMSiG-68208/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 744/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 19.10.2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Przemysława Kaczorowskiego, numer PESEL 83102705558, NIP 6681793357, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152; adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje Sędziego komisarza i jego zastępcy będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 358/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53 - 630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 358/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67358
 • Dodano: 2020-12-01 16:16:45
 • Administrator

Kaczorowski Przemysław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67358. Kaczorowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 744/20 of, VIII GUp 358/20 of. [BMSiG-68208/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 744/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 19.10.2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Przemysława Kaczorowskiego, numer PESEL 83102705558, NIP 6681793357, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152; adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje Sędziego komisarza i jego zastępcy będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 358/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53 - 630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 358/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67358
 • Dodano: 2020-12-01 16:16:48
 • Administrator

Kaszta Renata

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67359. Kaszta Renata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 424/20, V GUp 314/20. [BMSiG-67949/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17.11.2020 r., sygn. akt V GU 424/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Renaty Kaszta, zam.: 47-244 Dziergowice, ul. Polna 6, identyfikującej się nr PESEL 58121412626, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza - sędzia, 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421, 5. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 7. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia, 8. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w ww. pkt 1-7 ww. postanowienie nie podlega zaskarżeniu, ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne w stosunku do dłużnika, a nadto skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 314/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67359
 • Dodano: 2020-12-01 16:17:48
 • Administrator

Kaszta Renata

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67359. Kaszta Renata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 424/20, V GUp 314/20. [BMSiG-67949/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17.11.2020 r., sygn. akt V GU 424/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Renaty Kaszta, zam.: 47-244 Dziergowice, ul. Polna 6, identyfikującej się nr PESEL 58121412626, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza - sędzia, 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421, 5. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 7. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia, 8. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w ww. pkt 1-7 ww. postanowienie nie podlega zaskarżeniu, ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne w stosunku do dłużnika, a nadto skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 314/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67359
 • Dodano: 2020-12-01 16:17:51
 • Administrator

Kiczuk Weronika

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67360. Kiczuk Weronika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1103/20, VIII GUp 884/20. [BMSiG-68161/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1103/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Weroniki Kiczuk (PESEL 61050200505), zamieszkałej w Zawoi nr 1895 (kod 34-222), Zawoja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 434; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Łukasza Jagodzińskiego, ul. Józefa Michalusa 1, kod 38-300 Gorlice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 884/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67360
 • Dodano: 2020-12-01 16:18:40
 • Administrator

Kiczuk Weronika

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67360. Kiczuk Weronika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1103/20, VIII GUp 884/20. [BMSiG-68161/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1103/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Weroniki Kiczuk (PESEL 61050200505), zamieszkałej w Zawoi nr 1895 (kod 34-222), Zawoja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 434; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Łukasza Jagodzińskiego, ul. Józefa Michalusa 1, kod 38-300 Gorlice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 884/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67360
 • Dodano: 2020-12-01 16:18:44
 • Administrator

Kłosowski Mirosław

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67361. Kłosowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 173/20 of, V GUp 156/20 of. [BMSiG-68247/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 173/20 of, na skutek wniosku złożonego 16 września 2020 r. ogłosił upadłość Mirosława Kłosowskiego, PESEL 65060802898, NIP 7411005468, zamieszkałego w miejscowości Pietrzwałd 4, 14-100 Ostróda, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Biuro Syndyka: Nowa Wieś, ul. Jowisza 27, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 156/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67361
 • Dodano: 2020-12-01 16:19:32
 • Administrator

Kłosowski Mirosław

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67361. Kłosowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 173/20 of, V GUp 156/20 of. [BMSiG-68247/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 173/20 of, na skutek wniosku złożonego 16 września 2020 r. ogłosił upadłość Mirosława Kłosowskiego, PESEL 65060802898, NIP 7411005468, zamieszkałego w miejscowości Pietrzwałd 4, 14-100 Ostróda, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Biuro Syndyka: Nowa Wieś, ul. Jowisza 27, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 156/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67361
 • Dodano: 2020-12-01 16:19:35
 • Administrator

Kołodziejczyk Michał

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67362. Kołodziejczyk Michał. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 359/20, VIII GUp 263/20. [BMSiG-68110/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 359/20 ogłosił upadłość Michała Kołodziejczyka (Kołodziejczyk) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76052908474, NIP 731387306, zamieszkałego: ul. Częstochowska 91, 42-260 Osiny. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 59 p. 37. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 263/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67362
 • Dodano: 2020-12-01 16:20:24
 • Administrator

Kołodziejczyk Michał

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67362. Kołodziejczyk Michał. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 359/20, VIII GUp 263/20. [BMSiG-68110/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 359/20 ogłosił upadłość Michała Kołodziejczyka (Kołodziejczyk) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76052908474, NIP 731387306, zamieszkałego: ul. Częstochowska 91, 42-260 Osiny. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 59 p. 37. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 263/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67362
 • Dodano: 2020-12-01 16:20:27
 • Administrator

Kołton Michał

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67363. Kołton Michał. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 538/20, XII GUp 228/20. [BMSiG-68305/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość Michała Kołton (PESEL 86040412179, NIP 6272512846), zamieszkałego: ul. Góra Filaretów 1/13, 72-500 Międzyzdroje, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 228/20. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 965. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 228/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67363
 • Dodano: 2020-12-01 16:21:17
 • Administrator

Kołton Michał

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67363. Kołton Michał. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 538/20, XII GUp 228/20. [BMSiG-68305/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość Michała Kołton (PESEL 86040412179, NIP 6272512846), zamieszkałego: ul. Góra Filaretów 1/13, 72-500 Międzyzdroje, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 228/20. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 965. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 228/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67363
 • Dodano: 2020-12-01 16:21:20
 • Administrator

Komorowski Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67364. Komorowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 859/20, XII GUp 478/20. [BMSiG-68123/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 859/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Komorowskiego, zam. w Wodzisławiu Śląskim, PESEL 67082708839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawa z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Sosny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1278; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rybnicka 45, 44-313 Wodzisław Śląski, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcja sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 478/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67364
 • Dodano: 2020-12-01 16:22:06
 • Administrator

Komorowski Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67364. Komorowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 859/20, XII GUp 478/20. [BMSiG-68123/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 859/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Komorowskiego, zam. w Wodzisławiu Śląskim, PESEL 67082708839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawa z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Sosny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1278; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rybnicka 45, 44-313 Wodzisław Śląski, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcja sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 478/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67364
 • Dodano: 2020-12-01 16:22:09
 • Administrator

Kopalski Mariusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67365. Kopalski Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 861/20. [BMSiG-67965/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 861/20, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Kopalskiego (numer PESEL 80090701070, NIP 5542269089), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67365
 • Dodano: 2020-12-01 16:22:50
 • Administrator

Kopalski Mariusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67365. Kopalski Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 861/20. [BMSiG-67965/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 861/20, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Kopalskiego (numer PESEL 80090701070, NIP 5542269089), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67365
 • Dodano: 2020-12-01 16:22:53
 • Administrator

Koryluk Barbara

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67366. Koryluk Barbara. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 191/20, V GUp 103/20 of. [BMSiG-68104/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 191/20, ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Koryluk, PESEL 68121411303, zam. w: Bożkowice 67, 58-830 poczta Bożkowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 103/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67366
 • Dodano: 2020-12-01 16:23:40
 • Administrator

Koryluk Barbara

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67366. Koryluk Barbara. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 191/20, V GUp 103/20 of. [BMSiG-68104/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 191/20, ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Koryluk, PESEL 68121411303, zam. w: Bożkowice 67, 58-830 poczta Bożkowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 103/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67366
 • Dodano: 2020-12-01 16:23:43
 • Administrator

Korzeniewski Marcin

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67367. Korzeniewski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 231/20, XIX GUp 1579/20. [BMSiG-68096/2020] Marcin Korzeniewski zamieszkały w Głoskowie (05-503), osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - sygn. akt. XIX GU 231/20, XIX GUp 1579/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 231/20 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Korzeniewskiego, zamieszkałego w Głoskowie (05-503), PESEL 83110704116. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1579/20. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1579/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67367
 • Dodano: 2020-12-01 16:24:34
 • Administrator

Korzeniewski Marcin

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67367. Korzeniewski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 231/20, XIX GUp 1579/20. [BMSiG-68096/2020] Marcin Korzeniewski zamieszkały w Głoskowie (05-503), osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - sygn. akt. XIX GU 231/20, XIX GUp 1579/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 231/20 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Korzeniewskiego, zamieszkałego w Głoskowie (05-503), PESEL 83110704116. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1579/20. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1579/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67367
 • Dodano: 2020-12-01 16:24:39
 • Administrator

Kotfas Paulina

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-11-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67368. Kotfas Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 850/20. [BMSiG-67959/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 850/20, ogłosił upadłość dłużnika Pauliny Kotfas (numer PESEL 90102600028), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67368
 • Dodano: 2020-12-01 16:25:20
 • Administrator

Kotfas Paulina

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67368. Kotfas Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 850/20. [BMSiG-67959/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 850/20, ogłosił upadłość dłużnika Pauliny Kotfas (numer PESEL 90102600028), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67368
 • Dodano: 2020-12-01 16:25:24
 • Administrator

Kozak Robert

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67369. Kozak Robert. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 313/20, VIII GUp 260/20. [BMSiG-68097/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 313/20 ogłosił upadłość Roberta Kozaka (Kozak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73032900893, zamieszkałego: ul. Głazówka 16, 42-450 Łazy. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr lic. 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 260/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67369
 • Dodano: 2020-12-01 16:26:09
 • Administrator

Kozak Robert

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67369. Kozak Robert. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 313/20, VIII GUp 260/20. [BMSiG-68097/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 313/20 ogłosił upadłość Roberta Kozaka (Kozak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73032900893, zamieszkałego: ul. Głazówka 16, 42-450 Łazy. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr lic. 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 260/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67369
 • Dodano: 2020-12-01 16:26:12
 • Administrator

Kraus Katarzyna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-10-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67370. Kraus Katarzyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 214/20. [BMSiG-68150/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.10.2020 r., sygn. akt VI GU 214/20, ogłosił upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Katarzyny Kraus, zamieszkałej w Kłodzku (57-300), ul. Tumska 1/2, PESEL 83040916283. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, numer licencji 975, adres do doręczeń: 53-143 Wrocław, ul. Orla 16/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na wskazany wyżej adres, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67370
 • Dodano: 2020-12-01 16:28:37
 • Administrator

Kraus Katarzyna

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67370. Kraus Katarzyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 214/20. [BMSiG-68150/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.10.2020 r., sygn. akt VI GU 214/20, ogłosił upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Katarzyny Kraus, zamieszkałej w Kłodzku (57-300), ul. Tumska 1/2, PESEL 83040916283. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, numer licencji 975, adres do doręczeń: 53-143 Wrocław, ul. Orla 16/4. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na wskazany wyżej adres, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67370
 • Dodano: 2020-12-01 16:28:41
 • Administrator

Krawczyk Krzysztof

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67371. Krawczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 731/20 „of”, IX GUp 293/20. [BMSiG-68132/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 20 listopada 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 731/20 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Krawczyka, zamieszkałego: 23-145 Wysokie, ul. Lubelska 16, PESEL 71032203572, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; III. wezwać wierzycieli upadłego Krzysztofa Krawczyka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Kilińskiego 89A, 22-400 Zamość; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Krawczyka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Krawczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Krzysztofa Krawczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 293/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67371
 • Dodano: 2020-12-01 16:29:31
 • Administrator

Krawczyk Krzysztof

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67371. Krawczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 731/20 „of”, IX GUp 293/20. [BMSiG-68132/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 20 listopada 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 731/20 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Krawczyka, zamieszkałego: 23-145 Wysokie, ul. Lubelska 16, PESEL 71032203572, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; III. wezwać wierzycieli upadłego Krzysztofa Krawczyka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Kilińskiego 89A, 22-400 Zamość; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Krawczyka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Krawczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Krzysztofa Krawczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 293/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67371
 • Dodano: 2020-12-01 16:29:34
 • Administrator

Krawczyk Mariusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-11-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67372. Krawczyk Mariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1372/20, XI GUp 792/20/ŁL. [BMSiG-68146/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1372/20, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Krawczyka, nr PESEL 78090105017, NIP 6971637559, zamieszkałego w Lesznie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 792/20/ŁL. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej, ul. Lipowa 26, 64-115 Wilkowice, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 115. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67372
 • Dodano: 2020-12-01 16:30:29
 • Administrator

Krawczyk Mariusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67372. Krawczyk Mariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1372/20, XI GUp 792/20/ŁL. [BMSiG-68146/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1372/20, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Krawczyka, nr PESEL 78090105017, NIP 6971637559, zamieszkałego w Lesznie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 792/20/ŁL. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej, ul. Lipowa 26, 64-115 Wilkowice, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 115. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67372
 • Dodano: 2020-12-01 16:30:32
 • Administrator

Krupa Korneliusz

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67373. Krupa Korneliusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 207/20, V GUp 205/20. [BMSiG-68087/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 24 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 207/20, ogłosił upadłość dłużnika Korneliusza Krupy, PESEL 94081508016, zam. przy ul. Gajkowej 13 w Sobinie (59-101), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 205/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67373
 • Dodano: 2020-12-01 16:31:18
 • Administrator

Krupa Korneliusz

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67373. Krupa Korneliusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 207/20, V GUp 205/20. [BMSiG-68087/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 24 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 207/20, ogłosił upadłość dłużnika Korneliusza Krupy, PESEL 94081508016, zam. przy ul. Gajkowej 13 w Sobinie (59-101), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 205/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67373
 • Dodano: 2020-12-01 16:31:20
 • Administrator

Krzemień Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67374. Krzemień Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1236/20, VIII GUp 885/20. [BMSiG-68156/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1236/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Krzemienia (PESEL 71060414896), zamieszkałego w Trzebini, ul. Grunwaldzka 75/5 (32-540), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 424; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Piotra Helińskiego, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 885/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67374
 • Dodano: 2020-12-01 16:32:07
 • Administrator

Krzemień Krzysztof

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67374. Krzemień Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1236/20, VIII GUp 885/20. [BMSiG-68156/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1236/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Krzemienia (PESEL 71060414896), zamieszkałego w Trzebini, ul. Grunwaldzka 75/5 (32-540), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 424; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Piotra Helińskiego, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848; VIII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 885/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67374
 • Dodano: 2020-12-01 16:32:10
 • Administrator

Lemieszek Krystyna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67375. Lemieszek Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 758/20, XIX GUp 1624/20. [BMSiG-68082/2020] Krystyna Lemieszek zamieszkała w Duchnowie (05-462), osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GU 758/20, XIX GUp 1624/20. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 758/20, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Lemieszek, zamieszkałej w Duchnowie (05-462), PESEL 45100100360. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1624/20. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1624/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67375
 • Dodano: 2020-12-01 16:33:11
 • Administrator

Lemieszek Krystyna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67375. Lemieszek Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 758/20, XIX GUp 1624/20. [BMSiG-68082/2020] Krystyna Lemieszek zamieszkała w Duchnowie (05-462), osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GU 758/20, XIX GUp 1624/20. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 758/20, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Lemieszek, zamieszkałej w Duchnowie (05-462), PESEL 45100100360. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1624/20. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1624/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67375
 • Dodano: 2020-12-01 16:33:15
 • Administrator

Lenczuk Adriana Martyna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67376. Lenczuk Adriana Martyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 299/20, V GUp „of” 190/20. [BMSiG-68227/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 299/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Adriany Martyny Lenczuk, zamieszkałej w Kętrzynie przy ul. W. Jagiełły 73, 11-400 Kętrzyn, PESEL 87110212820, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt V GUp „of” 190/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67376
 • Dodano: 2020-12-01 16:34:09
 • Administrator

Lenczuk Adriana Martyna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67376. Lenczuk Adriana Martyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 299/20, V GUp „of” 190/20. [BMSiG-68227/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 299/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Adriany Martyny Lenczuk, zamieszkałej w Kętrzynie przy ul. W. Jagiełły 73, 11-400 Kętrzyn, PESEL 87110212820, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt V GUp „of” 190/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67376
 • Dodano: 2020-12-01 16:34:13
 • Administrator

Lesisz Anna

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-09-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67377. Lesisz Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 153/20, V GUp 145/20. [BMSiG-67961/2020] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 września 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 153/20 (V GUp 145/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Lesisz, PESEL 67072203227, zamieszkałej w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 35/3. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat-Feliniak, ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67377
 • Dodano: 2020-12-01 16:35:05
 • Administrator

Lesisz Anna

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67377. Lesisz Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 153/20, V GUp 145/20. [BMSiG-67961/2020] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 września 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 153/20 (V GUp 145/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Lesisz, PESEL 67072203227, zamieszkałej w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 35/3. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat-Feliniak, ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67377
 • Dodano: 2020-12-01 16:35:08
 • Administrator

Leszczyńska Zdzisława

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67378. Leszczyńska Zdzisława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 358/20, VIII GUp 262/20. [BMSiG-68117/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 358/20, ogłosił upadłość Zdzisławy Leszczyńskiej (Leszczyńska) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 50060807387, NIP 5731468826, zamieszkałej: ul. Bohaterów Katynia 13B lok. 25, 42-208 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 262/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67378
 • Dodano: 2020-12-01 16:35:49
 • Administrator

Leszczyńska Zdzisława

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67378. Leszczyńska Zdzisława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 358/20, VIII GUp 262/20. [BMSiG-68117/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 358/20, ogłosił upadłość Zdzisławy Leszczyńskiej (Leszczyńska) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 50060807387, NIP 5731468826, zamieszkałej: ul. Bohaterów Katynia 13B lok. 25, 42-208 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 262/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67378
 • Dodano: 2020-12-01 16:35:53
 • Administrator

Listewnik Ewa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-10-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67379. Listewnik Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 629/20 of, V GUp 512/20 of. [BMSiG-68086/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 października 2020 r., sygn. akt V GU 629/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 15 października 2020 r. ogłosił upadłość Ewy Listewnik, numer PESEL 75042417763, zamieszkałej przy ul. Baldachówka 12/4, 35-061 Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 934, adres: plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (teks jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 512/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67379
 • Dodano: 2020-12-01 16:36:43
 • Administrator

Listewnik Ewa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67379. Listewnik Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 629/20 of, V GUp 512/20 of. [BMSiG-68086/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 października 2020 r., sygn. akt V GU 629/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 15 października 2020 r. ogłosił upadłość Ewy Listewnik, numer PESEL 75042417763, zamieszkałej przy ul. Baldachówka 12/4, 35-061 Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 934, adres: plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłączonej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (teks jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 512/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67379
 • Dodano: 2020-12-01 16:36:46
 • Administrator

Malicka Natalia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67380. Malicka Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1316/20, VIII GUp 904/20. [BMSiG-68171/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1316/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Malickiej (PESEL 78051316607, NIP 7361503594), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Traugutta 16b/5, kod pocztowy: 30-549, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 31; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33A, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 904/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67380
 • Dodano: 2020-12-01 16:39:42
 • Administrator

Malicka Natalia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67380. Malicka Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1316/20, VIII GUp 904/20. [BMSiG-68171/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1316/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Malickiej (PESEL 78051316607, NIP 7361503594), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Traugutta 16b/5, kod pocztowy: 30-549, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 31; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Bulwarowa 33A, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 904/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67380
 • Dodano: 2020-12-01 16:39:45
 • Administrator

Mania Agnieszka

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67381. Mania Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/20, V GUp 104/20 of. [BMSiG-68092/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 209/20, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Manii (Mania), PESEL 75100311921, zam. w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 3/10, 59-900 Zgorzelec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 104/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67381
 • Dodano: 2020-12-01 16:40:32
 • Administrator

Mania Agnieszka

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67381. Mania Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/20, V GUp 104/20 of. [BMSiG-68092/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 209/20, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Manii (Mania), PESEL 75100311921, zam. w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 3/10, 59-900 Zgorzelec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 104/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67381
 • Dodano: 2020-12-01 16:40:37
 • Administrator

Malinowska Anna

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67382. Malinowska Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 429/20, V GUp 304/20. [BMSiG-68056/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 429/20, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Anny Malinowskiej (PESEL 70061312103), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943) - biuro Syndyka znajduje się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 304/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67382
 • Dodano: 2020-12-01 16:41:30
 • Administrator

Malinowska Anna

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67382. Malinowska Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 429/20, V GUp 304/20. [BMSiG-68056/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 429/20, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Anny Malinowskiej (PESEL 70061312103), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943) - biuro Syndyka znajduje się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 304/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67382
 • Dodano: 2020-12-01 16:41:33
 • Administrator

Maliszewska Kamila

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67383. Maliszewska Kamila. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 303/20, V GUp „of” 188/20. [BMSiG-68219/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of’ 303/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Kamili Maliszewskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 18/10, 10-690 Olsztyn, PESEL 83081500869, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 188/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67383
 • Dodano: 2020-12-01 16:42:34
 • Administrator

Maliszewska Kamila

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67383. Maliszewska Kamila. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 303/20, V GUp „of” 188/20. [BMSiG-68219/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of’ 303/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Kamili Maliszewskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 18/10, 10-690 Olsztyn, PESEL 83081500869, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 188/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67383
 • Dodano: 2020-12-01 16:42:37
 • Administrator

Marek Michalina

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67384. Marek Michalina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1543/20, X GUp 660/20/7. [BMSiG-68205/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1543/20, ogłoszona została upadłość Michaliny Marek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Łaziskach Górnych (43-173) przy ul. Zwycięstwa 14b/1, PESEL 84082415903. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 660/20/7. Na syndyka wyznaczono Ireneusz Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Ireneusza Kubiec, ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67384
 • Dodano: 2020-12-01 16:43:24
 • Administrator

Marek Michalina

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67384. Marek Michalina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1543/20, X GUp 660/20/7. [BMSiG-68205/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1543/20, ogłoszona została upadłość Michaliny Marek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Łaziskach Górnych (43-173) przy ul. Zwycięstwa 14b/1, PESEL 84082415903. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 660/20/7. Na syndyka wyznaczono Ireneusz Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Ireneusza Kubiec, ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67384
 • Dodano: 2020-12-01 16:43:27
 • Administrator

Maryniarczyk Ewa

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67385. Maryniarczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1258/20, VIII GUp 905/20. [BMSiG-68176/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1258/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Ewy Maryniarczyk (PESEL 95112407720), zamieszkałej: Chochołów 136A, 34-513 Chochołów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 546; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Harenda 29C skr. pocztowa 238, 34-500 Zakopane, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 905/20. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67385
 • Dodano: 2020-12-01 16:44:16
 • Administrator

Maryniarczyk Ewa

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67385. Maryniarczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1258/20, VIII GUp 905/20. [BMSiG-68176/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1258/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Ewy Maryniarczyk (PESEL 95112407720), zamieszkałej: Chochołów 136A, 34-513 Chochołów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 546; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Harenda 29C skr. pocztowa 238, 34-500 Zakopane, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 905/20. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67385
 • Dodano: 2020-12-01 16:44:20
 • Administrator

Mazur Bernadeta

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67386. Mazur Bernadeta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 429/20, V GUp 305/20. [BMSiG-67957/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17.11.2020 r., sygn. akt V GU 429/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bernadety Mazur, zam.: 48-100 Głubczyce, Sławoszów 18, identyfikującej się nr PESEL 81122613987, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza, 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421, 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia, 7. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w ww. pkt 1-5 ww. postanowienie nie podlega zaskarżeniu, ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne w stosunku do dłużnika, a nadto skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 305/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67386
 • Dodano: 2020-12-01 16:45:04
 • Administrator

Mazur Bernadeta

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67386. Mazur Bernadeta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 429/20, V GUp 305/20. [BMSiG-67957/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17.11.2020 r., sygn. akt V GU 429/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bernadety Mazur, zam.: 48-100 Głubczyce, Sławoszów 18, identyfikującej się nr PESEL 81122613987, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza, 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421, 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia, 7. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w ww. pkt 1-5 ww. postanowienie nie podlega zaskarżeniu, ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne w stosunku do dłużnika, a nadto skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 305/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67386
 • Dodano: 2020-12-01 16:45:07
 • Administrator

Michalak Anna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67387. Michalak Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 744/20. [BMSiG-67982/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 744/20, ogłosił upadłość Anny Michalak (numer PESEL 58060501720), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Łukasza Marciniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 953), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Gorzelniana 1 lok. 120, 62-700 Turek, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67387
 • Dodano: 2020-12-01 16:45:56
 • Administrator

Michalak Anna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67387. Michalak Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 744/20. [BMSiG-67982/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 744/20, ogłosił upadłość Anny Michalak (numer PESEL 58060501720), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Łukasza Marciniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 953), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Gorzelniana 1 lok. 120, 62-700 Turek, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67387
 • Dodano: 2020-12-01 16:45:59
 • Administrator

Mitko Stanisław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67388. Mitko Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 573/20, XII GUp 470/20. [BMSiG-68084/2020] Jako wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GU 573/20, syndyk masy upadłości, wnoszę o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o następującej treści: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 573/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Mitko, zam.: Gołkowice, PESEL 49092513717, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r.- Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Sosny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1278; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rybnicka 45, 44-313 Wodzisław Śląski, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcja sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 470/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67388
 • Dodano: 2020-12-01 16:46:48
 • Administrator

Mitko Stanisław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67388. Mitko Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 573/20, XII GUp 470/20. [BMSiG-68084/2020] Jako wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GU 573/20, syndyk masy upadłości, wnoszę o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o następującej treści: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 573/20: 1. ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Mitko, zam.: Gołkowice, PESEL 49092513717, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r.- Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Sosny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1278; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Rybnicka 45, 44-313 Wodzisław Śląski, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcja sądów polskich) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 470/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67388
 • Dodano: 2020-12-01 16:46:50
 • Administrator

Musiał Aleksandra i Musiał Tomasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-11-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67389. Musiał Aleksandra i Musiał Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 828/20, XV GUp 566/20. [BMSiG-68002/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 828/20, ogłosił upadłość Aleksandry Musiał (numer PESEL 84031305800) i Tomasza Musiała (numer PESEL 74091507230), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67389
 • Dodano: 2020-12-01 16:47:43
 • Administrator

Musiał Aleksandra i Musiał Tomasz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67389. Musiał Aleksandra i Musiał Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 828/20, XV GUp 566/20. [BMSiG-68002/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.11.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 828/20, ogłosił upadłość Aleksandry Musiał (numer PESEL 84031305800) i Tomasza Musiała (numer PESEL 74091507230), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67389
 • Dodano: 2020-12-01 16:47:46
 • Administrator

Musiał Magdalena

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67390. Musiał Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1326/20, VIII GUp 906/20. [BMSiG-68180/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1326/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Musiał (PESEL 86070514928, NIP 6831923880), zamieszkałej: Gdów nr domu 607, kod pocztowy 32-420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Adwokacka, ul. Sarego 2, III piętro, 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 906/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67390
 • Dodano: 2020-12-01 16:50:11
 • Administrator

Musiał Magdalena

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67390. Musiał Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1326/20, VIII GUp 906/20. [BMSiG-68180/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1326/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Musiał (PESEL 86070514928, NIP 6831923880), zamieszkałej: Gdów nr domu 607, kod pocztowy 32-420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; V. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Adwokacka, ul. Sarego 2, III piętro, 31-047 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 906/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67390
 • Dodano: 2020-12-01 16:50:14
 • Administrator

Nawrocki Robert

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67391. Nawrocki Robert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 425/20, V GUp 299/20. [BMSiG-68055/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 425/20, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Roberta Nawrockiego, (PESEL 83042304277, NIP 5661739822), obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943) - biuro Syndyka znajduje się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 299/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, Sąd uzasadnia tylko wtedy gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67391
 • Dodano: 2020-12-01 16:51:00
 • Administrator

Nawrocki Robert

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67391. Nawrocki Robert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 425/20, V GUp 299/20. [BMSiG-68055/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 425/20, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Roberta Nawrockiego, (PESEL 83042304277, NIP 5661739822), obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943) - biuro Syndyka znajduje się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 299/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, Sąd uzasadnia tylko wtedy gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67391
 • Dodano: 2020-12-01 16:51:04
 • Administrator

Nowacka Sylwia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-10-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67392. Nowacka Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 587/20 of, VIII GUp 349/20 of. [BMSiG-68199/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.10.2020 r., sygn. akt VIII GU 587/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 16.04.2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Sylwii Nowackiej, numer PESEL 84122205767, NIP 8982027423, zamieszkałego w Iwinach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915; adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcje Sędziego komisarza i jego zastępcy będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 349/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 349/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67392
 • Dodano: 2020-12-01 16:51:59
 • Administrator

Nowacka Sylwia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67392. Nowacka Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 587/20 of, VIII GUp 349/20 of. [BMSiG-68199/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.10.2020 r., sygn. akt VIII GU 587/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 16.04.2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Sylwii Nowackiej, numer PESEL 84122205767, NIP 8982027423, zamieszkałego w Iwinach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915; adres: ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53-659 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcje Sędziego komisarza i jego zastępcy będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 349/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 349/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67392
 • Dodano: 2020-12-01 16:52:02
 • Administrator

Ołdakowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67393. Ołdakowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 246/20 „of”. [BMSiG-67998/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 października 2020 r. ogłosił upadłość Katarzyny Ołdakowskiej, zamieszkałej w miejscowości Jaszczów nr 272, 21-020 Milejów, PESEL 84120303825, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Ołdakowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Katarzyny Ołdakowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Kopronia, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Budowlana 50 lok. 204, 20-469 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 246/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67393
 • Dodano: 2020-12-01 16:52:51
 • Administrator

Ołdakowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67393. Ołdakowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 246/20 „of”. [BMSiG-67998/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 października 2020 r. ogłosił upadłość Katarzyny Ołdakowskiej, zamieszkałej w miejscowości Jaszczów nr 272, 21-020 Milejów, PESEL 84120303825, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Ołdakowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Katarzyny Ołdakowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Kopronia, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Budowlana 50 lok. 204, 20-469 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 246/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67393
 • Dodano: 2020-12-01 16:52:55
 • Administrator

Petushkov Anton

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67394. Petushkov Anton. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 179/20, V GUp 117/20 of. [BMSiG-68115/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 23 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 179/20, ogłosił upadłość dłużnika Antona Petushkov, PESEL 73060517159, NIP 6152048694, zam.: ul. Juliana Tuwima 18/7, 59-900 Zgorzelec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 117/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67394
 • Dodano: 2020-12-01 16:53:43
 • Administrator

Petushkov Anton

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67394. Petushkov Anton. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 179/20, V GUp 117/20 of. [BMSiG-68115/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 23 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 179/20, ogłosił upadłość dłużnika Antona Petushkov, PESEL 73060517159, NIP 6152048694, zam.: ul. Juliana Tuwima 18/7, 59-900 Zgorzelec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 117/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67394
 • Dodano: 2020-12-01 16:53:45
 • Administrator

Piłat Grażyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67395. Piłat Grażyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 223/20 „of”. [BMSiG-68010/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2020 r. ogłosił upadłość Grażyny Piłat, zamieszkałej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 22 m. 31, 20-213 Lublin, PESEL 60040409548, NIP 7120160508, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Kopronia, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Budowlana 50/204, 20-469 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Grażyny Piłat, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomaszowi Koproniowi kwotę 3.000,00 (trzy tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Grażyny Piłat, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Grażyny Piłat, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 223/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67395
 • Dodano: 2020-12-01 16:54:42
 • Administrator

Piłat Grażyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67395. Piłat Grażyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 223/20 „of”. [BMSiG-68010/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2020 r. ogłosił upadłość Grażyny Piłat, zamieszkałej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 22 m. 31, 20-213 Lublin, PESEL 60040409548, NIP 7120160508, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Kopronia, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Budowlana 50/204, 20-469 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Grażyny Piłat, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomaszowi Koproniowi kwotę 3.000,00 (trzy tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Grażyny Piłat, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Grażyny Piłat, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 223/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67395
 • Dodano: 2020-12-01 16:54:45
 • Administrator

Polak Edyta

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67396. Polak Edyta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 309/20, V GUp „of” 191/20. [BMSiG-68266/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 309/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Edyty Polak, zamieszkałej w Olsztynku, ul. Szkolna 14D/2, 11-015 Olsztynek, PESEL 80081916049, NIP 7393021303, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności na adres Biuro syndyka, ul. Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr lic. 185), 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt V GUp „of” 191/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67396
 • Dodano: 2020-12-01 16:55:35
 • Administrator

Polak Edyta

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67396. Polak Edyta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 309/20, V GUp „of” 191/20. [BMSiG-68266/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 309/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Edyty Polak, zamieszkałej w Olsztynku, ul. Szkolna 14D/2, 11-015 Olsztynek, PESEL 80081916049, NIP 7393021303, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności na adres Biuro syndyka, ul. Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr lic. 185), 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt V GUp „of” 191/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67396
 • Dodano: 2020-12-01 16:55:38
 • Administrator

Polusińska Beata

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67397. Polusińska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 540/20 „of”, IX GUp 215/20 „of”. [BMSiG-68015/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 1 października 2020 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 540/20 „of”, ogłosił upadłość Beaty Polusińkiej, zamieszkałej w Lublinie przy ul. Dziewanny 9/10, 20-539 Lublin, PESEL 76021903064, NIP 7121455424, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Skipora, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 734. Sąd wezwał wierzycieli upadłej Beaty Polusińskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Beaty Polusińskiej jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Przemysławowi Skiporowi zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Beaty Polusińksiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Beaty Polusińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 215/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67397
 • Dodano: 2020-12-01 16:56:30
 • Administrator

Polusińska Beata

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67397. Polusińska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 540/20 „of”, IX GUp 215/20 „of”. [BMSiG-68015/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 1 października 2020 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 540/20 „of”, ogłosił upadłość Beaty Polusińkiej, zamieszkałej w Lublinie przy ul. Dziewanny 9/10, 20-539 Lublin, PESEL 76021903064, NIP 7121455424, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Skipora, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 734. Sąd wezwał wierzycieli upadłej Beaty Polusińskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Beaty Polusińskiej jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Przemysławowi Skiporowi zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania, którą nakazał niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Beaty Polusińksiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Beaty Polusińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 215/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67397
 • Dodano: 2020-12-01 16:56:34
 • Administrator

Prawłocka Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-10-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67398. Prawłocka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 598/20 of, VIII GUp 351/20 of. [BMSiG-68172/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.10.2020 r., sygn. akt VIII GU 598/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 16.04.2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Katarzyny Prawłockiej, numer PESEL 79112311560, NIP 8961137916, zamieszkałej w Kobierzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800; adres: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcje sędziego komisarza i jego zastępcy będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 351/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 351/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67398
 • Dodano: 2020-12-01 16:57:24
 • Administrator

Prawłocka Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67398. Prawłocka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 598/20 of, VIII GUp 351/20 of. [BMSiG-68172/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.10.2020 r., sygn. akt VIII GU 598/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 16.04.2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Katarzyny Prawłockiej, numer PESEL 79112311560, NIP 8961137916, zamieszkałej w Kobierzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800; adres: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcje sędziego komisarza i jego zastępcy będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 351/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 351/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67398
 • Dodano: 2020-12-01 16:57:27
 • Administrator

Przybylska Edyta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-10-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67399. Przybylska Edyta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1211/20/8, X GUp 535/20/8. [BMSiG-68239/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 października 2020 r. pod sygn. akt X GU 1211/20/8, ogłoszona została upadłość Edyty Przybylskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 77112013864; zamieszkałej w Sosnowcu, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Dęblińska 11/18. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 535/20/8. Na Syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67399
 • Dodano: 2020-12-01 16:58:11
 • Administrator

Przybylska Edyta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67399. Przybylska Edyta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1211/20/8, X GUp 535/20/8. [BMSiG-68239/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 października 2020 r. pod sygn. akt X GU 1211/20/8, ogłoszona została upadłość Edyty Przybylskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 77112013864; zamieszkałej w Sosnowcu, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Dęblińska 11/18. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 535/20/8. Na Syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Damian Zgolik, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67399
 • Dodano: 2020-12-01 16:58:14
 • Administrator

Pyrak Adam

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67400. Pyrak Adam. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1425/20/1, X GUp 636/20/1. [BMSiG-68265/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1425/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Adama Pyrak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 52071314751 oraz numer NIP 626 172 74 83, zamieszkałego w Bytomiu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 636/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67400
 • Dodano: 2020-12-01 17:00:25
 • Administrator

Pyrak Adam

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67400. Pyrak Adam. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1425/20/1, X GUp 636/20/1. [BMSiG-68265/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1425/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Adama Pyrak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 52071314751 oraz numer NIP 626 172 74 83, zamieszkałego w Bytomiu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 636/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67400
 • Dodano: 2020-12-01 17:00:29
 • Administrator

Sadowski Edward

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67401. Sadowski Edward. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i REstrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 333/20, V GUp 289/20. [BMSiG-67964/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12.11.2020 r., sygn. akt V GU 333/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Edwarda Sadowskiego, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Lompy 3c/8, identyfikującego się nr PESEL 56100405157, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza - sędzia, 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421, 5. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 7. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia, 8. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w ww. pkt 1-7 ww. postanowienia nie podlega zaskarżeniu, ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne w stosunku do dłużnika, a nadto skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 289/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67401
 • Dodano: 2020-12-01 17:01:14
 • Administrator

Sadowski Edward

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67401. Sadowski Edward. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i REstrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 333/20, V GUp 289/20. [BMSiG-67964/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12.11.2020 r., sygn. akt V GU 333/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Edwarda Sadowskiego, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Lompy 3c/8, identyfikującego się nr PESEL 56100405157, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza - sędzia, 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skorupa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421, 5. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłej do syndyka masy upadłości na adres jego biura: Kancelaria Prawna i Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego LEGIS, skr. poczt. 281, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 7. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia, 8. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w ww. pkt 1-7 ww. postanowienia nie podlega zaskarżeniu, ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne w stosunku do dłużnika, a nadto skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Osoba uprawniona do zażalenia powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 289/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67401
 • Dodano: 2020-12-01 17:01:18
 • Administrator

Sikora Kornelia

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67402. Sikora Kornelia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 361/20, VIII GUp 266/20. [BMSiG-68197/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 361/20, ogłosił upadłość Kornelii Sikory (Sikora) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92031205327, NIP 9562301527, zamieszkałej: ul. Rydla 1 lok. 23, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 266/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67402
 • Dodano: 2020-12-01 17:02:10
 • Administrator

Sikora Kornelia

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67402. Sikora Kornelia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 361/20, VIII GUp 266/20. [BMSiG-68197/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 361/20, ogłosił upadłość Kornelii Sikory (Sikora) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92031205327, NIP 9562301527, zamieszkałej: ul. Rydla 1 lok. 23, 42-207 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 266/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67402
 • Dodano: 2020-12-01 17:02:13
 • Administrator

Stacherczak Jan

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67403. Stacherczak Jan. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 360/20, VIII GUp 264/20. [BMSiG-68106/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 360/20, ogłosił upadłość Jana Stacherczaka (Stacherczak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 44051704759, NIP 9490824976, zamieszkałego: ul. Bacewicza 6 lok. 60, 42-224 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 59 p. 37. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 264/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67403
 • Dodano: 2020-12-01 17:03:03
 • Administrator

Stacherczak Jan

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67403. Stacherczak Jan. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 360/20, VIII GUp 264/20. [BMSiG-68106/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 360/20, ogłosił upadłość Jana Stacherczaka (Stacherczak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 44051704759, NIP 9490824976, zamieszkałego: ul. Bacewicza 6 lok. 60, 42-224 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 59 p. 37. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 264/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67403
 • Dodano: 2020-12-01 17:03:06
 • Administrator

Stachowiak Tomasz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67404. Stachowiak Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 367/20, VIII GUp 265/20. [BMSiG-68204/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 367/20, ogłosił upadłość Tomasza Stachowiaka (Stachowiak), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 65020708275, NIP numer 9491447671, zamieszkałego: ul. Struga 12 lok. 2, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 265/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67404
 • Dodano: 2020-12-01 17:03:51
 • Administrator

Stachowiak Tomasz

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67404. Stachowiak Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 367/20, VIII GUp 265/20. [BMSiG-68204/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 367/20, ogłosił upadłość Tomasza Stachowiaka (Stachowiak), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 65020708275, NIP numer 9491447671, zamieszkałego: ul. Struga 12 lok. 2, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 147. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 265/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67404
 • Dodano: 2020-12-01 17:03:54
 • Administrator

BIURO PODRÓŻY STAR-TURIST Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67335. BIURO PODRÓŻY „STAR-TURIST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kaplitynach. KRS 0000123009. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r., sygn. akt V GU 254/20, V GUp 189/20. [BMSiG-68149/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU 254/20): 1. ogłosił upadłość Biura Podróży „Star-Turist” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaplitynach (KRS 0000123009), 2. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1/7, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. określił, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza (nr licencji 377). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 189/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67335
 • Dodano: 2020-12-01 17:05:15
 • Administrator

Szczepańska Jolanta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67405. Szczepańska Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 635/20 of, VIII GUp 386/20 of. [BMSiG-68218/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 635/20 of, ogłosił upadłość Jolanty Szczepańskiej, numer PESEL 59070611049, zamieszkałej w Miliczu, ul. Kopernika 6B/14 (kod pocztowy: 56-300), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187; adres: ul. Bolesława Prusa 1/49, 50-319 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 386/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 386/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67405
 • Dodano: 2020-12-01 17:05:16
 • Administrator

Szczepańska Jolanta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67405. Szczepańska Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 635/20 of, VIII GUp 386/20 of. [BMSiG-68218/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 635/20 of, ogłosił upadłość Jolanty Szczepańskiej, numer PESEL 59070611049, zamieszkałej w Miliczu, ul. Kopernika 6B/14 (kod pocztowy: 56-300), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187; adres: ul. Bolesława Prusa 1/49, 50-319 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 386/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 386/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67405
 • Dodano: 2020-12-01 17:05:20
 • Administrator

BIURO PODRÓŻY STAR-TURIST Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67335. BIURO PODRÓŻY „STAR-TURIST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kaplitynach. KRS 0000123009. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r., sygn. akt V GU 254/20, V GUp 189/20. [BMSiG-68149/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU 254/20): 1. ogłosił upadłość Biura Podróży „Star-Turist” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaplitynach (KRS 0000123009), 2. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1/7, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. określił, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza (nr licencji 377). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 189/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67335
 • Dodano: 2020-12-01 17:05:24
 • Administrator

Szymańska Anna Katarzyna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67406. Szymańska Anna Katarzyna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 501/20, XII GUp 223/20. [BMSiG-68017/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość Anny Katarzyny Szymańskiej (PESEL 81120401607, NIP 9552015234), zamieszkałej: ul. Niepodległości 39D/5, 72-300 Gryfice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 223/20. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 216. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 223/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67406
 • Dodano: 2020-12-01 17:06:05
 • Administrator

Szymańska Anna Katarzyna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67406. Szymańska Anna Katarzyna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 501/20, XII GUp 223/20. [BMSiG-68017/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość Anny Katarzyny Szymańskiej (PESEL 81120401607, NIP 9552015234), zamieszkałej: ul. Niepodległości 39D/5, 72-300 Gryfice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 223/20. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 216. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 223/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67406
 • Dodano: 2020-12-01 17:06:08
 • Administrator

Szymkowiak Martyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67407. Szymkowiak Martyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1343/20, XI GUp 810/20. [BMSiG-68166/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1343/20, ogłosił upadłość dłużnika Martyny Szymkowiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 85041704669, NIP 6972090146). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 810/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 933. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Hetmańska 1A/15, 60-254 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67407
 • Dodano: 2020-12-01 17:07:00
 • Administrator

Szymkowiak Martyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67407. Szymkowiak Martyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1343/20, XI GUp 810/20. [BMSiG-68166/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1343/20, ogłosił upadłość dłużnika Martyny Szymkowiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 85041704669, NIP 6972090146). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 810/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 933. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Hetmańska 1A/15, 60-254 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67407
 • Dodano: 2020-12-01 17:07:03
 • Administrator

Śmieciński Antoni

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67408. Śmieciński Antoni. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 710/20, XII GUp 398/20. [BMSiG-68005/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 listopada 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 710/20, ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Śmiecińskiego, nr PESEL 54091117916, zamieszkałego w Świerklanach, określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96. Wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 398/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67408
 • Dodano: 2020-12-01 17:07:49
 • Administrator

Śmieciński Antoni

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67408. Śmieciński Antoni. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 710/20, XII GUp 398/20. [BMSiG-68005/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 listopada 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XII GU 710/20, ogłosił upadłość dłużnika Antoniego Śmiecińskiego, nr PESEL 54091117916, zamieszkałego w Świerklanach, określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96. Wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 398/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67408
 • Dodano: 2020-12-01 17:07:52
 • Administrator

Warzechowska Anna

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-10-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67409. Warzechowska Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/20 of, V GUp 153/20 of. [BMSiG-68253/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2020 r., sygn. akt V GU 187/20 of, na skutek wniosku złożonego 7 października 2020 r. ogłosił upadłość Anny Warzechowskiej, zamieszkałej w miejscowości Bajdy 40, 14-230 Zalewo, PESEL 77081714784, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, adres: ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 153/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67409
 • Dodano: 2020-12-01 17:08:41
 • Administrator

Warzechowska Anna

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67409. Warzechowska Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/20 of, V GUp 153/20 of. [BMSiG-68253/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2020 r., sygn. akt V GU 187/20 of, na skutek wniosku złożonego 7 października 2020 r. ogłosił upadłość Anny Warzechowskiej, zamieszkałej w miejscowości Bajdy 40, 14-230 Zalewo, PESEL 77081714784, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, adres: ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 153/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67409
 • Dodano: 2020-12-01 17:08:44
 • Administrator

Wielowiejski Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67410. Wielowiejski Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1619/20, XIX GUp 1619/20. [BMSiG-68052/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt XIX GU 1619/20, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Adama Wielowiejskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Nasielska 23 lok. 110, 04-343 Warszawa, PESEL 80052712696. Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt XIX GUp 1619/20. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres syndyka, aleja Wilanowska 7A lok. 32, 02-765 Warszawa. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67410
 • Dodano: 2020-12-01 17:09:30
 • Administrator

Wielowiejski Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67410. Wielowiejski Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1619/20, XIX GUp 1619/20. [BMSiG-68052/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt XIX GU 1619/20, postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Adama Wielowiejskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Nasielska 23 lok. 110, 04-343 Warszawa, PESEL 80052712696. Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt XIX GUp 1619/20. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres syndyka, aleja Wilanowska 7A lok. 32, 02-765 Warszawa. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67410
 • Dodano: 2020-12-01 17:09:33
 • Administrator

Centrum Handlowe WIATRACZNA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67337. CENTRUM HANDLOWE WIATRACZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000285360. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2007 r., sygn. akt XVIII GU 433/20, XVIII GUp 235/20. [BMSiG-68213/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 433/20 ogłosił upadłość Centrum Handlowego Wiatraczna sp. z o.o. (KRS 0000285360) z siedzibą przy Alei Stanów Zjednoczonych 72/24, 04-036 Warszawa i zarejestrował sprawę pod sygnaturą akt XVIII GUp 235/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Piotr Kędzierski, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka Jolantę Ogorzałek-Krzemińską (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Piotrowi Kędzierskiemu na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 235/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67337
 • Dodano: 2020-12-01 17:10:15
 • Administrator

Centrum Handlowe WIATRACZNA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67337. CENTRUM HANDLOWE WIATRACZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000285360. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2007 r., sygn. akt XVIII GU 433/20, XVIII GUp 235/20. [BMSiG-68213/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 433/20 ogłosił upadłość Centrum Handlowego Wiatraczna sp. z o.o. (KRS 0000285360) z siedzibą przy Alei Stanów Zjednoczonych 72/24, 04-036 Warszawa i zarejestrował sprawę pod sygnaturą akt XVIII GUp 235/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Piotr Kędzierski, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka Jolantę Ogorzałek-Krzemińską (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Piotrowi Kędzierskiemu na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 235/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67337
 • Dodano: 2020-12-01 17:10:26
 • Administrator

Wolański Piotr

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-09-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67411. Wolański Piotr. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 145/20, V GUp 151/20. [BMSiG-67956/2020] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 września 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 145/20 (V GUp 151/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Piotra Wolańskiego, PESEL 90072304711, NIP 2810067273, zamieszkałego w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Prusa 2a/7. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448, określił, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat-Feliniak: ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67411
 • Dodano: 2020-12-01 17:10:27
 • Administrator

Wolański Piotr

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67411. Wolański Piotr. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 145/20, V GUp 151/20. [BMSiG-67956/2020] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 września 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 145/20 (V GUp 151/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Piotra Wolańskiego, PESEL 90072304711, NIP 2810067273, zamieszkałego w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Prusa 2a/7. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448, określił, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat-Feliniak: ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67411
 • Dodano: 2020-12-01 17:10:29
 • Administrator

Woźniak Jędrzej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67412. Woźniak Jędrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 362/20, V GUp 341/20. [BMSiG-67974/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r. ogłoszono upadłość dłużnika Jędrzeja Woźniaka, zamieszkałego pod adresem: ul. Kościuszki 39/10, 86-300 Grudziądz, PESEL 94041210757; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498); wyznaczono syndyka - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890); określono, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; wezwano wierzycieli Jędrzeja Woźniaka do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do Jędrzeja Woźniaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 341/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67412
 • Dodano: 2020-12-01 17:11:18
 • Administrator

Woźniak Jędrzej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67412. Woźniak Jędrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 362/20, V GUp 341/20. [BMSiG-67974/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r. ogłoszono upadłość dłużnika Jędrzeja Woźniaka, zamieszkałego pod adresem: ul. Kościuszki 39/10, 86-300 Grudziądz, PESEL 94041210757; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498); wyznaczono syndyka - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890); określono, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; wezwano wierzycieli Jędrzeja Woźniaka do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do Jędrzeja Woźniaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp 341/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67412
 • Dodano: 2020-12-01 17:11:22
 • Administrator

Zabiegałowski Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-09-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67413. Zabiegałowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 159/20, V GUp 144/20. [BMSiG-67968/2020] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 24 września 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 159/20 (V GUp 144/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Arkadiusza Zabiegałowskiego, PESEL 83041803012, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp., ul. Wróblewskiego 52a/6. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat-Feliniak: ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67413
 • Dodano: 2020-12-01 17:12:10
 • Administrator

Zabiegałowski Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67413. Zabiegałowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 159/20, V GUp 144/20. [BMSiG-67968/2020] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 24 września 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 159/20 (V GUp 144/20), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Arkadiusza Zabiegałowskiego, PESEL 83041803012, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp., ul. Wróblewskiego 52a/6. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Swat-Feliniak, nr licencji 1448. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności służące im wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii syndyka Kamili Swat-Feliniak: ul. Sikorskiego 111/303, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67413
 • Dodano: 2020-12-01 17:12:13
 • Administrator

Ziółkowski Sebastian

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67414. Ziółkowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 354/20 of, V GUp 291/20 of. [BMSiG-67992/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 roku, sygn. akt V GU 354/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 22 września 2020 roku ogłosił upadłość Sebastiana Ziółkowskiego, numer PESEL 78100801313, NIP 5761580321, zamieszkałego: 46-300 Wachów, ul. ks. P. Kuczki 41, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Majdy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 490; adres: 46-320 Praszka, ul. Chopina 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - GUp 291/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67414
 • Dodano: 2020-12-01 17:13:03
 • Administrator

Ziółkowski Sebastian

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67414. Ziółkowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 354/20 of, V GUp 291/20 of. [BMSiG-67992/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 roku, sygn. akt V GU 354/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 22 września 2020 roku ogłosił upadłość Sebastiana Ziółkowskiego, numer PESEL 78100801313, NIP 5761580321, zamieszkałego: 46-300 Wachów, ul. ks. P. Kuczki 41, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Majdy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 490; adres: 46-320 Praszka, ul. Chopina 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - GUp 291/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67414
 • Dodano: 2020-12-01 17:13:07
 • Administrator

Zmysłowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67415. Zmysłowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/20, VIII GUp 273/20. [BMSiG-68212/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23.11.2020 r. roku, sygn. akt VIII GU 305/20 ogłosił upadłość Katarzyny Zmysłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 77122703762, zamieszkałej: ul. Bardowskiego 33B m. 38, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn.zm). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Syndyka - Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000837904, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Pawła Dobosza, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1420, adres biura: ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 273/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67415
 • Dodano: 2020-12-01 17:13:53
 • Administrator

Zmysłowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67415. Zmysłowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/20, VIII GUp 273/20. [BMSiG-68212/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23.11.2020 r. roku, sygn. akt VIII GU 305/20 ogłosił upadłość Katarzyny Zmysłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 77122703762, zamieszkałej: ul. Bardowskiego 33B m. 38, 42-200 Częstochowa. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn.zm). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Syndyka - Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000837904, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Pawła Dobosza, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1420, adres biura: ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 273/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67415
 • Dodano: 2020-12-01 17:13:56
 • Administrator

Nowak Magdalena

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67416. Nowak Magdalena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1605/20/6, X GUp 622/20/6. [BMSiG-68503/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1605/20/6, ogłoszona została upadłość Magdaleny Nowak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 85081112280, NIP 6342586176, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-594 Katowice, ul. Gallusa13a/22. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 622/20/6. Na syndyka wyznaczono Jarosława Wieczorka (Wieczorek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 23. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Wieczorek ADVERSARIUS, ul. Ligonia 30/3, 40-036 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67416
 • Dodano: 2020-12-01 17:14:41
 • Administrator

Nowak Magdalena

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67416. Nowak Magdalena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1605/20/6, X GUp 622/20/6. [BMSiG-68503/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1605/20/6, ogłoszona została upadłość Magdaleny Nowak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 85081112280, NIP 6342586176, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-594 Katowice, ul. Gallusa13a/22. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 622/20/6. Na syndyka wyznaczono Jarosława Wieczorka (Wieczorek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 23. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Wieczorek ADVERSARIUS, ul. Ligonia 30/3, 40-036 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67416
 • Dodano: 2020-12-01 17:14:44
 • Administrator

CORINNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67417. „CORINNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Elblągu. KRS 0000255988. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt V GUp 95/19. [BMSiG-68057/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości CORINNA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (KRS 0000255988) w upadłości, sygn. akt V GUp 95/19, zawiadamia, iż została sporządzona III uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia p.15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67417
 • Dodano: 2020-12-01 17:15:36
 • Administrator

Bednarska Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67418. Bednarska Teresa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 119/20. [BMSiG-68153/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 119/20, w postępowaniu upadłościowym Teresy Bednarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 6 listopada 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67418
 • Dodano: 2020-12-01 17:15:48
 • Administrator

Brzeziński Maciej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67419. Brzeziński Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 401/19. [BMSiG-67976/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Brzezińskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza że w sprawie XV GUp 401/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10 listopada 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67419
 • Dodano: 2020-12-01 17:16:01
 • Administrator

Bugla Krystyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67420. Bugla Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 98/20. [BMSiG-68114/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 98/20 dotyczącej upadłości Krystyny Bugla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67420
 • Dodano: 2020-12-01 17:16:15
 • Administrator

Burzyński Kamil w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67421. Burzyński Kamil. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 234/19/M. [BMSiG-68094/2020] Dnia 7 października 2020 r. została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamila Burzyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 234/19/M). Zgodnie z art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (dalej: p.u.) listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 p.u. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67421
 • Dodano: 2020-12-01 17:16:27
 • Administrator

Chodulska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67422. Chodulska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1142/19. [BMSiG-68051/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Chodulskiej w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 1142/19) zawiadamia, że dnia 13.11.2020 sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu listy wierzytelności oraz pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67422
 • Dodano: 2020-12-01 17:16:38
 • Administrator

Człapski Marek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67423. Człapski Marek Stanisław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 79/20. [BMSiG-68054/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marka Stanisława Człapskiego (PESEL 55042601937), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 79/20, syndyk w dniu 17 listopada 2020 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67423
 • Dodano: 2020-12-01 17:16:49
 • Administrator

Michnowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67424. Michnowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 105/20. [BMSiG-68113/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 października 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Dariusza Michnowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 66010811458) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 105/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67424
 • Dodano: 2020-12-01 17:17:01
 • Administrator

Dołhańczyk Gabriela

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67425. Dołhańczyk Gabriela. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 161/20. [BMSiG-68254/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Gabrieli Dołhańczyk, sygn. akt VI GUp 161/20. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67425
 • Dodano: 2020-12-01 17:17:13
 • Administrator

Dołhańczyk Marcin

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67426. Dołhańczyk Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 160/20. [BMSiG-68191/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Dołhańczyka, sygn. akt VI GUp 160/20. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67426
 • Dodano: 2020-12-01 17:17:24
 • Administrator

Duszczyk Manuela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67427. Duszczyk Manuela. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 58/20. [BMSiG-68079/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 58/20, w postępowaniu upadłościowym Manuela Duszczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 9 listopada 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67427
 • Dodano: 2020-12-01 17:17:35
 • Administrator

ENFOREST S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67428. ENFOREST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Walimiu. KRS 0000702275. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GUp 59/19. [BMSiG-68136/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ENFOREST SA z siedzibą w Walimiu przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 85, sygnatura akt VI GUp 59/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67428
 • Dodano: 2020-12-01 17:17:47
 • Administrator

ETRADER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67429. ETRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000437115. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 180/19. [BMSiG-68234/2020] Sędzia komisarz obwieszcza o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu w dniu 6 listopada 2019 roku do akt postępowania upadłościowego drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Etrader Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 180/19 (dawniej X GUp 532/17). Drugą uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, każdy zainteresowany, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 4912 ust. 1 pu w zw. z art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67429
 • Dodano: 2020-12-01 17:17:59
 • Administrator

MPF Przemysław Fiłonowicz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67430. Fiłonowicz Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MPF Przemysław Fiłonowicz” w Elblągu. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/19. [BMSiG-68059/2020] Sędzia komisarz masy upadłości Przemysława Fiłonowicza przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu (NIP 5782971759), w upadłości, sygn. akt V GUp 46/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia pok. 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67430
 • Dodano: 2020-12-01 17:18:16
 • Administrator

Fus Tomasz Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67431. Fus Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1230/19. [BMSiG-68006/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Fus w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 1230/19), zawiadamia, że dnia 3.11.2020 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67431
 • Dodano: 2020-12-01 17:18:26
 • Administrator

Grzelak Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67432. Grzelak Barbara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 85/20. [BMSiG-68120/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 85/20, w postępowaniu upadłościowym Barbary Grzelak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 4 listopada 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67432
 • Dodano: 2020-12-01 17:18:43
 • Administrator

Grześkowiak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67433. Grześkowiak Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/20 „of”. [BMSiG-68308/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Grześkowiaka, PESEL 78111905314, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 121/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 20 listopada 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67433
 • Dodano: 2020-12-01 17:18:54
 • Administrator

Mont-Stal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67479. „MONT-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Policach. KRS 0000078062. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt XII GUp 113/09. [BMSiG-68077/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 października 2020 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego „Mont-Stal” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 113/09. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w dzienniku lokalnym „Gazeta Wyborcza” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67479
 • Dodano: 2020-12-01 17:18:59
 • Administrator

Kosmowski Hubert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67434. Kosmowski Hubert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 54/20. [BMSiG-67993/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Huberta Kosmowskiego (PESEL 88041105393), zamieszkałego w miejscowości Lubstów, ul. Główna 10, 62-610 Sompolno, sygnatura akt XI GUp 54/20, zawiadamia że syndyk dnia 16 października 2020 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A (w dniach poniedziałek-piątek od godziny 745 do godziny 1515). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67434
 • Dodano: 2020-12-01 17:19:05
 • Administrator

Izdebska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67435. Izdebska Renata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 70/19 „of”. [BMSiG-68027/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem sędziego komisarza z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt IX GUp 70/19 „of”, dokonano zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, że pod poz. 1 wykreślono wierzytelność Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie w zakresie należności głównej, objętej kategorią II w części, tj. w zakresie kwoty 38 000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych). Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które może wnieść do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodnia od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67435
 • Dodano: 2020-12-01 17:19:18
 • Administrator

Jachimowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67436. Jachimowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/20. [BMSiG-68062/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Ewy Jachimowicz (PESEL 80010613001), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 23/20, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67436
 • Dodano: 2020-12-01 17:19:30
 • Administrator

Hajduk Stanisława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67480. Hajduk Stanisława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 93/17. [BMSiG-68137/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 22 października 2018 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej Stanisławy Hajduk (PESEL 40030309627), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 93/17 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67480
 • Dodano: 2020-12-01 17:19:39
 • Administrator

Janowicz Elżbieta

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67437. Janowicz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 151/20. [BMSiG-68200/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Janowicz, sygn. akt VI GUp 151/20. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67437
 • Dodano: 2020-12-01 17:19:41
 • Administrator

Jarosz Kinga w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67438. Jarosz Kinga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 679/20. [BMSiG-68230/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kingi Jarosz, PESEL 82101208703, sygn. akt XIX GUp 679/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 5 października 2020 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67438
 • Dodano: 2020-12-01 17:19:55
 • Administrator

Jasiaczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67439. Jasiaczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 75/20. [BMSiG-67971/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Jasiaczyk, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 75/20, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 13 listopada 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67439
 • Dodano: 2020-12-01 17:20:07
 • Administrator

Jurczyk-Czekaj Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67440. Jurczyk-Czekaj Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 142/19/2. [BMSiG-68309/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Beaty Jurczyk-Czekaj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Bolesława Chrobrego 17/83, posiadającej numer PESEL 64040713841, w sprawie o sygn. akt X GUp 142/19/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2020 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67440
 • Dodano: 2020-12-01 17:20:18
 • Administrator

Zdzisław Macias Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC ZPChr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67481. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/17. [BMSiG-68240/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt VI GUp 81/17 stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Zdzisława Maciasa PP-H MZ Tronic ZPChr w Bielawie, ul. Jana III Sobieskiego 21. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67481
 • Dodano: 2020-12-01 17:20:19
 • Administrator

Jurowska-Piasecka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67441. Jurowska-Piasecka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 753/19. [BMSiG-67952/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Jurowskiej-Piaseckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 753/19), zawiadamia, iż zostały złożone przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności nr 1 oraz uzupełniająca lista wierzytelności nr 2, którą zainteresowani mogą przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67441
 • Dodano: 2020-12-01 17:20:29
 • Administrator

Kęsy Wanda w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67442. Kęsy Wanda. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 70/20. [BMSiG-68165/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 70/20, w postępowaniu upadłościowym Wandy Kęsy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 14 października 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67442
 • Dodano: 2020-12-01 17:20:41
 • Administrator

Klecha Wiesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67443. Klecha Wiesława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 70/20. [BMSiG-68221/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Upadłej Wiesławy Klechy, zam.: Ślęzaki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 70/20), została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67443
 • Dodano: 2020-12-01 17:20:55
 • Administrator

Ożóg Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67482. Ożóg Andrzej Bazyli. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 108/17. [BMSiG-68128/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 30 października 2018 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Bazylego Ożóga (PESEL 87100208136), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 108/17 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67482
 • Dodano: 2020-12-01 17:21:02
 • Administrator

Kostanowicz Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67444. Kostanowicz Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/20 „of”. [BMSiG-68287/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Kostanowicza, PESEL 55122203338, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 35/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 3 listopada 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 674444
 • Dodano: 2020-12-01 17:21:09
 • Administrator

Kowalska Helena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67445. Kowalska Helena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 126/20. [BMSiG-68121/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Heleny Kowalskiej, nr PESEL 42080606389, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 126/20, została złożona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, lub w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 104 (po uprzednim uzgodnieniu mailowym: syndyk.tokarz@gmail.com). W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67445
 • Dodano: 2020-12-01 17:21:21
 • Administrator

Krawczyk Damian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67446. Krawczyk Damian. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/20. [BMSiG-68060/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Damiana Krawczyka (PESEL 86031005636), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/20, syndyk w dniu 18 listopada 2020 roku złożył listę wierzytelności, a w dniu 6 listopada 2020 roku pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67446
 • Dodano: 2020-12-01 17:21:35
 • Administrator

Piłat Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67483. Piłat Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 81/19. [BMSiG-68206/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż w dniu 11 sierpnia 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, w postępowaniu upadłościowym Teresy Piłat, PESEL 55101308407 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 81/19. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 19 września 2020 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Teresy Piłat zostało zakończone. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67483
 • Dodano: 2020-12-01 17:21:39
 • Administrator

Kubiak Antoni w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67447. Kubiak Antoni. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 51/20. [BMSiG-68126/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 51/20, w postępowaniu upadłościowym Antoniego Kubiaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 6 listopada 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67447
 • Dodano: 2020-12-01 17:21:47
 • Administrator

Kupczyk Radosław

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67448. Kupczyk Radosław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 87/20. [BMSiG-68142/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 87/20, w postępowaniu upadłościowym Radosława Kupczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 6 listopada 2020 roku listy wierzytelności, i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67448
 • Dodano: 2020-12-01 17:21:59
 • Administrator

Kuziemkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67449. Kuziemkowski Marcin. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 11/20. [BMSiG-68238/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 22 października 2020 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marcina Kuziemkowskiego, sygn. akt XII GUp 11/20, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67449
 • Dodano: 2020-12-01 17:22:11
 • Administrator

Pluciński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67484. Pluciński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/17 of. [BMSiG-68140/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 2 października 2020 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego Krzysztofa Plucińskiego (PESEL 53070519512), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt V GUp 56/17 of uległo zakończeniu z mocy prawa MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67484
 • Dodano: 2020-12-01 17:22:17
 • Administrator

Małyszka Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67450. Małyszka Izabela. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 262/19. [BMSiG-68093/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 262/19, dotyczącej upadłości Izabeli Małyszki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23 (pokój 115). W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67450
 • Dodano: 2020-12-01 17:22:26
 • Administrator

Manista Róża w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67451. Manista Róża. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 96/20. [BMSiG-68111/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 96/20 dotyczącej upadłości Róży Manista, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67451
 • Dodano: 2020-12-01 17:22:40
 • Administrator

Martyniuk Witold w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67452. Martyniuk Witold. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 5/20 „of”. [BMSiG-68044/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Witolda Martyniuka, sygn. akt VII GUp 5/20 „of”, ogłasza, że w dniu 9 listopada 2020 r. syndyk złożył piąte uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67452
 • Dodano: 2020-12-01 17:22:50
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Budowlane "Rekonsbud" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67485. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „REKONSBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Opolu. KRS 0000025235. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2001 r., sygn. akt V GUp 9/12. [BMSiG-68145/2020] Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, w sprawie o sygn. akt V GUp 9/12, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Przedsiębiorstwa Budowlanego Rekonsbud Sp. z o.o. w Opolu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67485
 • Dodano: 2020-12-01 17:22:58
 • Administrator

Michalak Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67453. Michalak Wiesław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 131/20 „of”. [BMSiG-68316/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Michalaka, PESEL 54121114599, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 131/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 20 listopada 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67453
 • Dodano: 2020-12-01 17:23:02
 • Administrator

Nalepa Barbara w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67454. Nalepa Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowychh, sygn. akt V GUp 508/19. [BMSiG-68282/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Barbary Nalepy, PESEL 65042904725, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 508/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67454
 • Dodano: 2020-12-01 17:23:14
 • Administrator

Nitka Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67455. Nitka Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 658/19. [BMSiG-68216/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marka Nitki, PESEL 62030802214, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 658/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67455
 • Dodano: 2020-12-01 17:23:24
 • Administrator

Niziołek Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67456. Niziołek Kazimierz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/20. [BMSiG-68033/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w sprawie dłużnika Kazimierza Niziołka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulęcinie, PESEL 61041802835, sygn. akt V GUp 2/20, w dniu 10.11.2020 r. postanowił ogłosić listę wierzytelności poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu tej listy 3.11.2020 r. Wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67456
 • Dodano: 2020-12-01 17:23:38
 • Administrator

Szachidewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67486. Szachidewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 61/15. [BMSiG-68135/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 12 stycznia 2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 13 listopada 2018 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłej Agnieszki Szachidewicz (PESEL 84091512602), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 61/15 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego (w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67486
 • Dodano: 2020-12-01 17:23:40
 • Administrator

P.P.H.U. An-Tom Anna Staszewska w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy we Włocławku 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67457. Staszewska Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AN-TOM Anna Staszewska w upadłości układowej w Nowej Wsi. Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/14 - Ap 1/14. [BMSiG-67979/2020] Sędzia komisarz masy upadłości „P.P.H.U AN - TOM” Anna Staszewska w upadłości likwidacyjnej w sprawie o sygn. akt V GUp 2/14 - Ap 1/14 zawiadamia, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 30 października 2020 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, ul. Kilińskiego 20 (pokój 139). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, upadły i każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67457
 • Dodano: 2020-12-01 17:24:10
 • Administrator

Rybarczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67487. Rybarczyk Danuta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/18. [BMSiG-68026/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 listopada 2020 r., sygnatura akt V GUp 8/18, zakończył postępowanie upadłościowe, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Danuty Rybarczyk oraz orzekł o umorzeniu, bez ustalania planu spłaty, niezaspokojonych zobowiązań upadłej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67487
 • Dodano: 2020-12-01 17:24:15
 • Administrator

Piasecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67458. Piasecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 118/19. [BMSiG-68032/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Piaseckiego, prowadzonego pod sygnaturą akt V GUp 118/19, ogłasza, że zostały sporządzone i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu: - 22.07.2020 r. lista wierzytelności, - 1.10.2020 r. I uzupełniająca lista wierzytelności, które może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na każdej z list może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67458
 • Dodano: 2020-12-01 17:24:24
 • Administrator

Piętka Marzena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67459. Piętka Marzena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 120/20. [BMSiG-68175/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 120/20, w postępowaniu upadłościowym Marzeny Piętki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 19 listopada 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67459
 • Dodano: 2020-12-01 17:24:36
 • Administrator

Podgórska Aneta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67460. Podgórska Aneta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 10/20 „of”. [BMSiG-67994/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anety Podgórskiej (sygn. akt IX GUp 10/20 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 23 września 2020 roku uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67460
 • Dodano: 2020-12-01 17:24:48
 • Administrator

Pojda Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67461. Pojda Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 278/20/4. [BMSiG-68292/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 19.10.2020 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Pojda - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pszczynie przy ul. Kopernika 56/9, posiadającej numer PESEL 76091013160, sygn. akt XGUp 278/20/4. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydziału Gospodarczego, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67461
 • Dodano: 2020-12-01 17:25:01
 • Administrator

Preisner Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67462. Preisner Monika. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 127/20. [BMSiG-68130/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Preisner, nr PESEL 82033018441, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 127/20 została złożona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, lub w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 104 (po uprzednim uzgodnieniu mailowym: syndyk.tokarz@gmail.com). W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67462
 • Dodano: 2020-12-01 17:25:12
 • Administrator

Prylewska Anita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67463. Prylewska Anita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 446/20. [BMSiG-68053/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Prylewskiej w upadłości (sygn. akt XIX GUp 446/20) zawiadamia, że dnia 25.11.2020 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67463
 • Dodano: 2020-12-01 17:25:23
 • Administrator

Skwarek Jarosław

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67465. Skwarek Jarosław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 142/20. [BMSiG-68179/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 142/20, w postępowaniu upadłościowym Jarosława Skwarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 19 listopada 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67465
 • Dodano: 2020-12-01 17:26:15
 • Administrator

Sroka Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67466. Sroka Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 296/18. [BMSiG-68220/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Sroki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Siedlcu (PESEL 69121801671) (sygn. akt VIII GUp 296/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67466
 • Dodano: 2020-12-01 17:26:28
 • Administrator

Szlendak Beata Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67467. Szlendak Beata Izabela. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 33/20. [BMSiG-68012/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 4 listopada 2020 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Beaty Izabeli Szlendak, sygn. akt XII GUp 33/20, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67467
 • Dodano: 2020-12-01 17:26:40
 • Administrator

Talar Adrian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67468. Talar Adrian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 178/19. [BMSiG-68124/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Adriana Talara, nr PESEL 90051310771, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 178/19, została złożona trzecia uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, lub w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 104 (po uprzednim uzgodnieniu mailowym: syndyk.tokarz@gmail.com). W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67468
 • Dodano: 2020-12-01 17:26:51
 • Administrator

Wendorff Łukasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67469. Wendorff Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 264/17. [BMSiG-68294/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Łukasza Wendorffa, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 95041106514, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 264/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 23 lipca 2020 r. II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67469
 • Dodano: 2020-12-01 17:27:02
 • Administrator

Wiatrowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67470. Wiatrowska Danuta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 146/19. [BMSiG-68278/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Danuty Wiatrowskiej (nr PESEL 54080614109), zamieszkałej w miejscowości Babiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 146/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności z 18 maja 2020 roku, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67470
 • Dodano: 2020-12-01 17:27:14
 • Administrator

Wójcik Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67471. Wójcik Magdalena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 93/17. [BMSiG-68235/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka III uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 10 sierpnia 2020 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Wójcik - sygn. akt XII GUp 93/17 - sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do III uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67471
 • Dodano: 2020-12-01 17:27:29
 • Administrator

Klawiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 67472. Klawiński Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 250/18. [BMSiG-68502/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Pawła Klawińskiego, zamieszkałego w Poznaniu, PESEL 77011013756, sygnatura akt XI GUp 250/18, zawiadamia, że syndyk dnia 18 września 2020 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A, w: - poniedziałek od 7.45 do 17.30, - wtorek-piątek od 7.45 do 15.00. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67472
 • Dodano: 2020-12-01 17:27:40
 • Administrator

El-Mart P.J. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-01. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 67473. EL-MART P.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS 0000273026. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2007 r., sygn. akt IX GUp 30/12. [BMSiG-68298/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego El-Mart P.J. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie (sygn. akt IX GUp 30/12) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Wyszyńskiego 18, 21-400 Świdnik, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o planie podziału - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67473
 • Dodano: 2020-12-01 17:27:53
 • Administrator

Kosacki Robert w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 67474. Kosacki Robert. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 68/17. [BMSiG-68133/2020] Sędzia komisarz masy upadłości Roberta Kosackiego, PESEL 60051305172, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 68/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 13 listopada 2020 roku oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości obciążonej rzeczowo. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 (sekretariat VIII Wydziału Gospodarczego), zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67474
 • Dodano: 2020-12-01 17:28:04
 • Administrator

Sadowska Renata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 67475. Sadowska Renata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-68014/2020] Zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 22 października 2020 r. Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GUp 15/19, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Renaty Sadowskiej, zamieszkałej w Słubicach, ogłoszono o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Jednocześnie poucza się, że ostateczny plan podziału może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany, a upadły i wierzyciele mogą w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67475
 • Dodano: 2020-12-01 17:28:18
 • Administrator

Szota Czesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 67476. Szota Czesław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 88/19. [BMSiG-68160/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 88/19, w postępowaniu upadłościowym Czesława Szoty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 13 listopada 2020 roku odrębnego planu podziału funduszów masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży ruchomości i o możliwości jego przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67476
 • Dodano: 2020-12-01 17:28:29
 • Administrator

Sztyber Anita w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-12-01. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 67477. Sztyber Anita. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 136/19/S. [BMSiG-68089/2020] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Anity Sztyber, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 74100502582, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 136/19/S, został sporządzony w dniu 15 października 2020 r. i złożony w dniu 19 października 2020 r. sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Anity Sztyber, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zarzuty na ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości wnosi się do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości z dnia 15 października 2020 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, zgodnie z art. 349 PU. \ MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67477
 • Dodano: 2020-12-01 17:28:41
 • Administrator

Święcicki Franciszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-12-01. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 67478. Święcicki Franciszek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 115/19. [BMSiG-68037/2020] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym, o sygn. akt VIII GUp 115/19, Franciszka Święcickiego, zam.: ul. Psarskiego 20/37, 07-410 Ostrołęka, PESEL 50091812998, w upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5.08.2020 r. złożył do Sędziego Komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan Podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. W terminie 14 dnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom służy prawo złożenia zarzutów do planu podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67478
 • Dodano: 2020-12-01 17:28:53
 • Administrator

Chmiel Czesława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 67488. Chmiel Czesława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 89/16. [BMSiG-68162/2020] W sprawie postępowania upadłościowego Czesławy Chmiel, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 89/16 zwołano Zgromadzenie Wierzycieli, celem zawarcia układu, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 roku, o godz. 1300, w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Rzeszowie mieszczącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4 w Rzeszowie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67488
 • Dodano: 2020-12-01 17:34:13
 • Administrator

BAMACOO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 67490. BAMACOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bachorzewie. KRS 0000772777. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2019 r., sygn. akt V GUp 33/20. [BMSiG-68203/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Bamacoo Sp. z o.o. z siedzibą w Bachorzewie, KRS 0000772777, sygn. akt V GUp 33/20 dnia 17.11.2020 r. został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości opis i oszacowanie majątku upadłego. Stosownie do treści art. 319 pkt 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67490
 • Dodano: 2020-12-01 17:35:02
 • Administrator

Bisek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67491. Bisek Jolanta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 42/19. [BMSiG-68223/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu opisu i oszacowania majątku dłużniczki w postępowaniu upadłościowym Jolanty Bisek, sygn. akt VI GUp 42/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67491
 • Dodano: 2020-12-01 17:35:31
 • Administrator

Chmielewska Marta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67492. Chmielewska Marta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 90/19. [BMSiG-68101/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 90/19, postanowieniem z dnia 17.08.2020 r. postanowił: I. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłego Marty Chmielewskiej, powstałe przed ogłoszeniem upadłości (przed dniem 23.07.2019 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. II. kosztami postępowania pokrytymi tymczasowo ze Skarbu Państwa w wysokości 11.076,66 zł, obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67492
 • Dodano: 2020-12-01 17:36:43
 • Administrator

Chrzanowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 67493. Chrzanowska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1320/19. [BMSiG-68066/2020] Syndyk masy upadłości w toku postępowania upadłościowego Teresy Chrzanowskiej, PESEL 49021803900, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1320/19, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie wolnej ręki, udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej na działkach nr 9, 476, 633/2, 647, 654 w Brześciu, gm. Bliżyn, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr KW KI1R/00024263/7. Cena wywoławcza: 8.043,00 zł brutto. Szczegółowy opis nieruchomości, wycena oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie www.syndyk-sprzeda.com. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 21 grudnia 2020 roku w biurze syndyka przy ul. Pańskiej 73 lok. 400, 00-834 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres biura syndyka lub elektronicznie upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl, w tytule wskazując „Oferta na zakup udziału w nieruchomości Teresy Chrzanowskiej, sygn. akt XIX GUp 1320/19”. Decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie data jej nadania. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi Oferentami ustna aukcja (licytacja). Informacji na temat konkursu udziela syndyk Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka telefonicznie pod nr tel. 698-665-914 lub e-mail: upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67493
 • Dodano: 2020-12-01 17:38:56
 • Administrator

Drobek Małgorzata Sylwia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67494. Drobek Małgorzata Sylwia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 96/18. [BMSiG-68284/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 96/18, postanowieniem z dnia 1 października 2020 r. postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Małgorzaty Sylwii Drobek, zobowiązując upadłą do spłaty wierzytelności uznanych na liście wierzytelności, niewykonanych w toku postępowania na podstawie planów podziału, na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 200 zł z zastrzeżeniem pkt 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność wierzyciela Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy w wysokości 37 348,94 zł, będzie płatna w kwocie 2 169,36 zł w 36 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w kwocie po 60,26 zł każda; b) wierzytelność wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie w wysokości 86 607,25 zł, będzie płatna w kwocie 5 030,64 zł w 36 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w kwocie po 139,74 zł każda; II. ustalić, że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: a) wobec wierzyciela Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy w wysokości 35 179,61 zł, b) wobec wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie w wysokości 81 576,61 zł, c) wierzytelności nie zgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67494
 • Dodano: 2020-12-01 17:40:00
 • Administrator

Herain Barbara

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 67497. Herain Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 185/20 of. [BMSiG-68074/2020] Herain Barbara Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 185/20 of OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Barbary Herain, nr PESEL 65090404062, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 185/20 of, informuje, iż został sporządzony i przekazany Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłej w postaci: połowy (jednej drugiej) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 52, położonego na VII kondygnacji (6 piętro) w budynku nr 28 przy ulicy Sterniczej w Bielsku-Białej. Lokal mieszkalny nie posiada założonej księgi wieczystej. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67497
 • Dodano: 2020-12-01 18:11:56
 • Administrator

Herain Franciszek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 67498. Herain Franciszek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/20 of. [BMSiG-68080/2020] Herain Francziszek Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/20 of. OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Franciszka Herain, nr PESEL 65111308759, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/20 of, informuje, iż został sporządzony i przekazany Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłego w postaci: połowy (jednej drugiej) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 52, położonego na VII kondygnacji (6 piętro) w budynku nr 28 przy ulicy Sterniczej w Bielsku-Białej. Lokal mieszkalny nie posiada założonej księgi wieczystej. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67498
 • Dodano: 2020-12-01 18:12:36
 • Administrator

Herbut Jacek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67499. Herbut Jacek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 17/19. [BMSiG-68215/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 17/19 postanowieniem z dnia 15.10.2020 r. postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Jacka Herbuta, zobowiązując upadłego do spłaty wierzytelności uznanych na listach wierzytelności na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 1 000,00 zł z zastrzeżeniem pkt 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) na zaspokojenie wierzycieli uznanych na listach wierzytelności, przeznaczyć kwotę 4 300,00 zł (cztery tysiące trzysta złotych), uiszczając w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia na rzecz następujących wierzycieli: - Zott Polska Sp. z o.o. (na listach poz. 1) kwotę 184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100), - Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (na listach poz. 2) kwotę 2 981,00 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100), - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków w Henrykowie (na listach poz. 3) kwotę 5,00 zł (pięć złotych 00/100), - Rolpol Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. (na listach poz. 4) kwotę 41,00 zł (czterdzieści jeden złotych 00/100), - GODebt 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (na listach poz. 5) kwotę 48,00 zł (czterdzieści osiem złotych 00/100), - Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (na listach poz. 6) kwotę 469,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), - Kredyt Inkaso i Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (na listach poz. 7) kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych 00/100), - Skarb Państwa reprezentowany przez Dyrektora Kasy Ubezpieczenia Społecznego Rolników Placówka Terenowa (na listach poz. 8) kwotę 111,00 zł (sto jedenaście złotych 00/100), - Lexus SG Sp. z o.o. (na listach poz. 9) kwotę 221,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych 00/100), b) przez kolejne trzydzieści sześć miesięcy wierzyciele uznani na listach wierzytelności będą spłacani następująco: - Zott Polska Sp. z o.o. (na listach poz. 1) kwotę 43,00 zł (czterdzieści trzy złote 00/100), - Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (na listach poz. 2) kwotę 693,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków w Henrykowie (na listach poz. 3) kwotę 1,00 zł (jeden złoty 00/100), - Rolpol Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. (na listach poz. 4) kwotę 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100), - GODebt 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (na listach poz. 5) kwotę 11,00 zł (jedenaście złotych 00/100), - Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (na listach poz. 6) kwotę 109,00 zł (sto dziewięć złotych 00/100), - Kredyt Inkaso i Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (na listach poz. 7) kwotę 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), - Skarb Państwa reprezentowany przez Dyrektora Kasy Ubezpieczenia Społecznego Rolników Placówka Terenowa (na listach poz. 8) kwotę 26,00 zł (dwadzieścia sześć złotych 00/100), - Lexus SG Sp. z o.o. (na listach poz. 9) kwotę 51,00 zł (pięćdziesiąt jeden złotych 00/100), w terminach do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, II. ustalić, że po wykonaniu przez Jacka Herbuta planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości - w całości, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67499
 • Dodano: 2020-12-01 18:58:15
 • Administrator

JOHN KING POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 67500. JOHN KING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wypędach. KRS 0000174520. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2003 r., sygn. akt XVIII GUp 182/20. [BMSiG-68210/2020] John King Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wypędach (KRS 0000174520), sygn. akt. XVIII GUp 182/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. wydanym w postępowaniu upadłościowym John King Polska Sp. z o.o. o sygnaturze akt XVIII GUp 182/20 wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności ruchomości upadłego w postaci towarów handlowych, materiałów reklamowych, pojazdów. Szczegółowy wykaz ruchomości podlegających sprzedaży oraz regulamin sprzedaży zamieszczone zostały na stronie kancelarii syndyka Sławomira Witkowskiego - www.e-upadlosci.pl w zakładce „oferty sprzedaży”. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim ustaleniu terminu. Oferty należy składać do dnia 9 grudnia 2020 r. w Kancelarii Syndyka w Piasecznie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie upadłego w Wypędach w dniu 10 grudnia 2020 r., o godzinie 1100. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67500
 • Dodano: 2020-12-01 18:59:52
 • Administrator

Łabuzińska Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67501. Łabuzińska Zofia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 23/17. [BMSiG-68125/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 23/17 postanowieniem z dnia 21.10.2020 r., postanowił: I. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłej Zofii Łabuzińskiej powstałe przed ogłoszeniem upadłości (tj. przed dniem 16.03.2017 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; II. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67501
 • Dodano: 2020-12-01 19:00:35
 • Administrator

Lenckowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 67502. Lenckowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/19. [BMSiG-68018/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy sygn. akt V GUp 66/19. Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Lenckowskiego, PESEL 80070508873, zakończono opis i oszacowanie składników majątku upadłego. Na podstawie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 oraz art. 325 w zw. z 320 ust. 3 i w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie majątku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67502
 • Dodano: 2020-12-01 19:01:32
 • Administrator

Maliczak Edyta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 67503. Maliczak Edyta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 82/20. [BMSiG-68024/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Edyty Maliczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą akt V GUp 82/20, obwieszcza, że syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 oraz lokalu użytkowego - garażu nr 12, położonych w budynku mieszkalnym nr 2 przy ulicy Wodnej w Słubicach. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest Księga Wieczysta nr GW1S/00029537/7. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67503
 • Dodano: 2020-12-01 19:02:37
 • Administrator

Manyś Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 67504. Manyś Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 173/20 „of”. [BMSiG-68300/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Beaty Manyś, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65022703223 - sygn. akt V GUp 173/20 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 13.11.2020 roku opis i oszacowanie majątku upadłego. Stosownie do treści art. 319 pkt 5 oraz art. 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67504
 • Dodano: 2020-12-01 19:03:17
 • Administrator

MARCPOL S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Inne
Poz. 67505. MARCPOL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łomiankach. KRS 0000104488. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt XVIII GUp 88/19. [BMSiG-68119/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach zawiadamia, iż w dniu 20 listopada 2020 roku Przewodniczący Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach przedłożył do akt postępowania upadłościowego Marcpol S.A. w upadłości Uchwałę nr 1, podjętą przez Radę Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości w trybie obiegowym, o następującej treści: UCHWAŁA NR 1 „Rada Wierzycieli na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Upadłościowe zezwala Syndykowi Masy Upadłości Marcpol Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łomiankach na zawarcie ugody pozasądowej z Syndykiem Masy Upadłości Radmax P Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie na zasadach określonych w projekcie ugody stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”. Przedmiotowa uchwała Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości wraz z załącznikiem jest dostępna do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Marcpol S.A. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 88/19. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwale Rady Wierzycieli w trybie przewidzianym w art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67505
 • Dodano: 2020-12-01 19:04:20
 • Administrator

Jagodziński Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka
Poz. 67506. Jagodziński Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/16. [BMSiG-67972/2020] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 21 września 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygnatura akt V GUp 10/16, zmieniony została treść pkt 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, z dnia 16 marca 2016 r., V GU 4/16, w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Marka Jagodzińskiego w ten sposób, że w miejsce wyznaczonego syndyka Grzegorza Lenarta wyznaczyć syndyka Kamilę Swę-Feliniak (nr licencji 1448). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67506
 • Dodano: 2020-12-01 19:05:04
 • Administrator

Nowrotek Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 67510. Nowrotek Iwona. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 109/20 of. [BMSiG-68095/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 8 września 2020 r. wydał postanowienie w sprawie postępowania upadłościowego Iwony Nowrotek, sygn. akt VI GUp 109/20 of, zmieniające postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r. w ten sposób, że w miejsce Sędziego Komisarza SSR Piotra Knapika wyznaczył Sędziego w osobie SSR Mirosławy Huczek. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67510
 • Dodano: 2020-12-01 19:14:21
 • Administrator

Olearczyk Bożena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67511. Olearczyk Bożena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/18. [BMSiG-67975/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt V GUp 26/18, w sprawie upadłościowej dłużnika Bożeny Olearczyk w upadłości, zam.: Kędzierzyn-Koźle (47-232), ul. Korfantego 5c/17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie umorzenia zobowiązań ww. upadłej postanowił: 1. odstąpić od ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłej Bożeny Olearczyk, 2. umorzyć w całości zobowiązania upadłej Bożeny Olearczyk wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużniczki z wyjątkiem zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67511
 • Dodano: 2020-12-01 19:15:43
 • Administrator

Smusz Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67513. Smusz Iwona. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/19. [BMSiG-68090/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 56/19 postanowieniem z dnia 3.09.2020 r. postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Iwony Smusz, zobowiązując upadłą do spłaty wierzytelności uznanych na liście wierzytelności na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 700 zł z zastrzeżeniem pkt 3-6, 3) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 11.328,34 zł, będzie płatna w pełnej wysokości, w 17 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: 16 rat po 700 zł i ostatnia rata 128,34 zł, 4) wierzytelność Gminy Głuszca z tytułu czynszu najmu, dostaw wody, oraz wywóz nieczystości za okres od maja 2019 r. do sierpnia 2020 r. w łącznej wysokości 5.952,15 zł, będzie płatna w pełnej wysokości, w 9 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od siedemnastego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: 1 rata: 571,66 zł, 7 rat po rat po 700 zł i ostatnia rata 480,49 zł, 5) poszczególne wierzytelności uznane na liście wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność wierzyciela Daily Finance Sp. z o.o. w wysokości 961,09 zł będzie płatna w 12 ratach miesięcznych, w wysokości: pierwsza rata 7,07 zł i 11 rat po 22,54 zł każda, b) wierzytelność wierzyciela Gmina Głuszyca w wysokości 28.886,23 zł będzie płatna w 12 ratach miesięcznych, w wysokości: pierwsza rata 212,44 zł i 11 rat po 677,46 zł każda, 6) raty określone w pkt 5 płatne będą do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dwudziestego piątego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia, II. ustalić że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: a) wobec wierzyciela Daily Finance Sp. z o.o. w wysokości 706,08 zł, b) wobec wierzyciela Gmina Głuszyca w wysokości 21.221,73 zł, c) wierzytelności nie zgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67513
 • Dodano: 2020-12-01 19:16:45
 • Administrator

Szewczykowska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67515. Szewczykowska Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 13/19. [BMSiG-68267/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 13/19, postanowieniem z dnia 17 września 2020 r. postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Anny Szewczykowskiej, zobowiązując upadłą do spłaty wierzytelności uznanych na liście wierzytelności na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 470 zł, z zastrzeżeniem pkt 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność wierzyciela Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w wysokości 14 195,00 zł, z tytułu tymczasowo pokrytych kosztów postępowania zostanie spłacona w całości w 31 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: 30 kolejnych równych miesięcznych rat po 470,00 zł, oraz ostatnia 31 rata 95,00 zł; b) wierzytelność wierzyciela FINIATA Sp. z o.o. w Krakowie w wysokości 36 111,89 zł, umieszczona pod pozycją 1 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 425,90 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 58,60 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 73,46 zł; c) wierzytelność wierzyciela Kancelaria Transportowa Koben Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w wysokości 777,79 zł, umieszczona pod pozycją 2 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 9,17 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 1,27 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 1,58 zł; d) wierzytelność wierzyciela Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu w wysokości 997,35 zł, umieszczona pod pozycją 3 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 11,76 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 1,61 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 2,03 zł; e) wierzytelność wierzyciela Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie w wysokości 18 049,60 zł, umieszczona pod pozycją 4 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 212,87 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 29,27 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 36,72 zł; f) wierzytelność wierzyciela Santander Bank Polska S.A. w Warszawie w wysokości 22 060,21 zł, umieszczona pod pozycją 5 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 260,17 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 35,82 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 44,87 zł; g) wierzytelność wierzyciela Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu w wysokości 2 973,67 zł, umieszczona pod pozycją 6 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 35,07 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 4,82 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 6,05 zł; h) wierzytelność wierzyciela TRANS.EU GROUP S.A. w Wysokiej w wysokości 713,40 zł, umieszczona pod pozycją 7 na liście wierzytelności będzie płatna w wysokości 8,41 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 1,16 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 1,45 zł; i) wierzytelność wierzyciela TRANSCASH.EU S.A. w Wysokiej w wysokości 406,16 zł, umieszczona pod pozycją 8 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 4,79 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 0,59 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 0,84 zł; j) wierzytelność wierzyciela UNI-TRUCK Sp. z o.o. w Zielonej Górze w wysokości 7 399,93 zł, umieszczona pod pozycją 9 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 87,27 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 12,02 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 15,05 zł; k) wierzytelność wierzyciela VIASAT MONITORING Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości 1 132,11 zł, umieszczona pod pozycją 10 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 13,35 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 1,85 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 2,30 zł; l) wierzytelność wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Wałbrzych w Wałbrzychu w wysokości 9 185,91 zł, umieszczona pod pozycją 11 na liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 108,33 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 14,93 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 18,68 zł; m) wierzytelność wierzyciela IDEA GETIN LEASING S.A. we Wrocławiu w wysokości 32 763,31 zł, umieszczona pod pozycją 1 na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 386,39 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 53,19 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 66,64 zł; n) wierzytelność wierzyciela Circle K Polska Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości 16 852,67 zł, umieszczona pod pozycją 1 na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 198,75 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 27,35 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 34,28 zł; o) wierzytelność wierzyciela GETIN NOBLE Bank S.A. w Warszawie w wysokości 34 269,99 zł, umieszczona pod pozycją 2 na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 404,16 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 55,61 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 69,71 zł; p) wierzytelność wierzyciela PKO Leasing S.A. w Łodzi w wysokości 44 241,56 zł, umieszczona pod pozycją 1 na trzeciej uzupełniającej liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 521,77 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 71,82 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 89,99 zł; q) wierzytelność wierzyciela TRANSCARDS.EU Sp. z o.o. w Wysokiej w wysokości 3 123,87 zł, umieszczona pod pozycją 1 na czwartej uzupełniającej liście wierzytelności, będzie płatna w wysokości 36,84 zł w 6 miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty, w wysokości: pierwsza rata 5,09 zł oraz kolejnych 5 równych miesięcznych rat po 6,35 zł; II. ustalić że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: a) wobec wierzyciela FINIATA Sp. z o.o. w Krakowie w wysokości 35 685,99 zł; b) wobec wierzyciela Kancelaria Transportowa Koben Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, w wysokości 768,62 zł; c) wobec wierzyciela Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, w wysokości 985,59 zł; d) wobec wierzyciela Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie, w wysokości 17 836,73 zł; e) wobec wierzyciela Santander Bank Polska S.A. w Warszawie, w wysokości 21 800,04 zł; f) wobec wierzyciela Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, w wysokości 2 938,60 zł; g) wobec wierzyciela TRANS.EU GROUP S.A. w Wysokiej, w wysokości 704,99 zł; h) wobec wierzyciela TRANSCASH.EU S.A. w Wysokiej w wysokości 401,37 zł; i) wobec wierzyciela UNI-TRUCK Sp. z o.o. w Zielonej Górze, w wysokości 7 312,66 zł; j) wobec wierzyciela VIASAT MONITORING Sp. z o.o. w Warszawie, w wysokości 1 118,76 zł; k) wobec wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Wałbrzych w Wałbrzychu, w wysokości 9 077,58 zł; l) wobec wierzyciela IDEA GETIN LEASING S.A. we Wrocławiu, w wysokości 32 376,92 zł; m) wobec wierzyciela Circle K Polska Sp. z o.o. w Warszawie, w wysokości 16 653,92 zł; n) wobec wierzyciela GETIN NOBLE Bank S.A. w Warszawie, w wysokości 33 865,83 zł; o) wobec wierzyciela PKO Leasing S.A. w Łodzi, w wysokości 43 719,79 zł; p) wobec wierzyciela TRANSCARDS.EU Sp. z o.o. w Wysokiej, w wysokości 3 087,03 zł q) wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67515
 • Dodano: 2020-12-01 19:18:25
 • Administrator

Sroka Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 67516. Sroka Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 296/18. [BMSiG-68217/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Sroki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Siedlcu (PESEL 69121801671) (sygn. akt VIII GUp 296/18), ogłasza o złożeniu opisu i oszacowania nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Siedlcu, gm. Radłów (KW nr TR1T/00087755/6), oraz że opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie jednego tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67516
 • Dodano: 2020-12-01 19:20:04
 • Administrator

Żywioł Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 67518. Żywioł Jolanta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 19/19. [BMSiG-68108/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 19/19 postanowieniem z dnia 3.11.2020 r. postanowił: I. ustalić plan spłaty dłużnika Jolanty Żywioł, zobowiązując upadłą do spłaty wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu uznanej na liście wierzytelności w kwocie 14.139,53 zł na następujących warunkach: 1) spłata wierzyciela nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) dla wierzyciela w pierwszym miesiącu przypada kwota 529,79 zł, a każdym następnym miesiącu przypada kwota 300 zł, 3) poszczególne raty będą płatne do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia; II. ustalić że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty oraz wierzytelności nie zgłoszone do masy upadłości zostaną umorzone, a wierzytelność wobec wierzyciela Żabka Polska Spółka z o.o. w Poznaniu w łącznej kwocie 171.100,76 zł (poz. 2 listy wierzytelności) nie istnieje wobec zwolnienia dłużniczki z długu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67518
 • Dodano: 2020-12-01 19:20:57
 • Administrator

P.H.U. ROLMAX Zdzisław Bonisławski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-30. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 67622. Bonisławski Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROLMAX” Zdzisław Bonisławski w Somiance. [BMSiG-68099/2020] Obwieszczenie Zdzisław Bonisławski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROLMAX” Zdzisław Bonisławski, adres: Somianka 94, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie, posiadający REGON 550383417, NIP 762-001-05-74, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r. poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Nadzorcą układu jest Bogdan Dobkowski, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 559, adres do doręczeń: „Dr Bogdan Dobkowski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Prawnego”, ul. Ułanów 29N, 05-552 Kolonia Warszawska, pow. Piaseczno. Dniem układowym jest 30 listopada 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67622
 • Dodano: 2020-12-01 20:26:09
 • Administrator

P.H.U. ROLMAX Zdzisław Bonisławski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 67622. Bonisławski Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROLMAX” Zdzisław Bonisławski w Somiance. [BMSiG-68099/2020] Obwieszczenie Zdzisław Bonisławski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROLMAX” Zdzisław Bonisławski, adres: Somianka 94, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie, posiadający REGON 550383417, NIP 762-001-05-74, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r. poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Nadzorcą układu jest Bogdan Dobkowski, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 559, adres do doręczeń: „Dr Bogdan Dobkowski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Prawnego”, ul. Ułanów 29N, 05-552 Kolonia Warszawska, pow. Piaseczno. Dniem układowym jest 30 listopada 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67622
 • Dodano: 2020-12-01 20:26:23
 • Administrator

ZIP MEDICAL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-11-24. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 67623. ZIP MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Płocku. KRS 0000690342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2017 r. [BMSiG-68122/2020] ZIP MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Kolegialna 47, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców - Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000690342, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Nadzorcą układu jest Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr: 1203. Adres kancelarii nadzorcy: ul. Pańska 73 lok. 400, 00-834 Warszawa. Dniem układowym jest 24 listopada 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67623
 • Dodano: 2020-12-01 20:29:45
 • Administrator

ZIP MEDICAL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 67623. ZIP MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Płocku. KRS 0000690342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2017 r. [BMSiG-68122/2020] ZIP MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Kolegialna 47, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców - Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000690342, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Nadzorcą układu jest Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr: 1203. Adres kancelarii nadzorcy: ul. Pańska 73 lok. 400, 00-834 Warszawa. Dniem układowym jest 24 listopada 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67623
 • Dodano: 2020-12-01 20:30:03
 • Administrator

NBL SPORT Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 67624. „NBL SPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000322192. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2009 r., sygn. akt VI GRs 5/18. [BMSiG-68109/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że Nadzorca Wykonania Układu NBL Sport Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000322192) złożył sprawozdanie dotyczące wykonania Planu Restrukturyzacyjnego za okres VII-IX 2020 r., sygn. akt VI GRs 5/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67624
 • Dodano: 2020-12-01 20:30:39
 • Administrator

ATRIUM PARK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 67625. ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000343177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GRp 3/19. [BMSiG-68311/2020] OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU III SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż Nadzorca Wykonania Układu spółki pod firmą: ATRIUM PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 7/U7, KRS 0000343177, przyjętego przez wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GRp 3/19, złożył w dniu 4.11.2020 r. III sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Nadzorca Wykonania Układu Maciej Knopek licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1140 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67625
 • Dodano: 2020-12-01 20:31:15
 • Administrator

BADURA S.A.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 67626. BADURA SPÓŁKA AKCYJNA w Wadowicach. KRS 0000195299. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2004 r., sygn. akt VIII GRs 2/19. [BMSiG-68301/2020] OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I OBJĘCIU FUNKCJI NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 11.08.2019 r. o zatwierdzeniu układu, przyjętego w postępowaniu sanacyjnym, sygn. akt VIII GRs 2/19, dotyczącym spółki pod firmą: BADURA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Wałowej 4, KRS 0000195299 (dalej: „Dłużnik” lub „Spółka”), zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne postępowanie restrukturyzacyjne Spółki zakończyło się z dniem 27.10.2020 r., a dotychczasowy Zarządca masy sanacyjnej - Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie objął z dniem 27.10.2020 r. funkcję Nadzorcy Wykonania Układu, zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Maciej Knopek Wiceprezes Zarządu Alerion sp. z o.o. nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67626
 • Dodano: 2020-12-01 20:31:55
 • Administrator

CREW FOR YOU Sp. z o.o. SOLAR FOR YOU Sp. K.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 67627. CREW FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLAR FOR YOU SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000759607. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GRp 12/19. [BMSiG-68151/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 12.08.2020 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 24.07.2020 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18.06.2020 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym, o sygn. akt VIII GRp 12/19, prowadzonym w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec CREW FOR YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOLAR FOR YOU Spółka komandytowa w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000759607), były nadzorca sądowy Mirosław Stanisławski posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187, który z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) objął funkcję nadzorcy wykonania układu, złożył do akt sprawy w dniu 25 listopada 2020 r. sprawozdanie za okres od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67627
 • Dodano: 2020-12-01 20:33:10
 • Administrator

"Borawski Szymon"

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 67629. Borawski Szymon prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą EKO-DREW Szymon Borawski w Dobrzyjałowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRu 2/19. [BMSiG-68042/2020] Nadzorca Sądowy w postępowaniu układowym o sygn. akt VIII GRu 2/19 dłużnika Szymona Borawskiego prowadzącego gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą EKO-DREW Szymon Borawski, zamieszkałego: Dobrzyjałowo, ul. Jabłonna 36, 18-421 Piątnica Poduchowna, PESEL 85041008657, zawiadamia, że w dniu 27.01.2020 r. złożył do Sędziego Komisarza spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności i wierzytelności spornych w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67629
 • Dodano: 2020-12-01 20:35:39
 • Administrator

Firma Handlowo­Usługowa  TADPOL Tadeusz Jaworski

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 67632. Jaworski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TADPOL Tadeusz Jaworski w Kolonii Borek. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRu 1/20. [BMSiG-67981/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 9 września 2020 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym - o zmianę układu zawartego w postępowaniu układowym z wniosku Tadeusza Jaworskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TADPOL Tadeusz Jaworski, sygn. akt VIII GRu 1/20. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Jeśli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67632
 • Dodano: 2020-12-01 20:45:14
 • Administrator

Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 67633. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO- -USŁUGOWA „BATIS-BIS” w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-68211/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BATIS-BIS”, NIP 6222252768, REGON 364217832 - sygn. akt V GRp 2/20, wydano dnia 9 listopada 2020 roku postanowienie w przedmiocie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli określając jednoznacznie następujący tryb i sposób głosowania: 1. Głosowanie nad układem odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2. Nadzorca sądowy wyśle do wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności zawiadomienia o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczając im jednocześnie propozycje układowe, opinię nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, główne założenia planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107- -110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego, wysyłka nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 tygodni od daty doręczenia nadzorcy sądowemu postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności i zostanie dokonana przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego: a) Głos oddany na piśmie musi zawierać wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw zawarciu układu, zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami układowymi. b) Uczestnik postępowania może głosować również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. c) Głosy wierzycieli zostaną oddane za pomocą kart do głosowania przesłanych wierzycielom przez nadzorcę sądowego. d) W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych, nadzorca umieści na karcie do głosowania propozycje według kolejności ich zgłaszania. Propozycje układowe można nadsyłać do 30 listopada 2020 r. e) Wierzyciel może głosować na każdą ze zgłoszonych propozycji układowych. f) Za przyjęte, uznaje się te propozycje układowe, które uzyskają największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119 PR. g) Po upływie terminu do głosowania, nadzorca sądowy sporządzi niezwłocznie protokół z głosowania i wraz z kartami do głosowania oraz zwrotnymi potwierdzeniami odbioru, przedłoży sędziemu komisarzowi. h) Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu lub braku przyjęcia układu, wydane zostanie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie podlegać będzie obwieszczeniu. i) Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o przyjęciu układu. Zgłoszone zastrzeżenia muszą spełniać wymogi formalne pisma procesowego . Poucza, iż propozycje układowe mogą złożyć: dłużnik, jak również wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego, w terminie do 30 listopada 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67633
 • Dodano: 2020-12-01 20:46:04
 • Administrator

Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 67634. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO- -USŁUGOWA „BATIS-BIS” w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-68225/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JUSZCZAK CEZARY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BATIS-BIS” NIP 6222252768, REGON 364217832 - sygn. akt V GRp 2/20, nadzorca sądowy złożył w dniach 26.10.2020 r. spis wierzytelności oraz 28.10.2020 r. spis wierzytelności spornych. Brak możliwości zaskarżenia spisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67634
 • Dodano: 2020-12-01 20:46:35
 • Administrator

KBH INWEST Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu
Poz. 67635. KBH - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Ślęzie. KRS 0000421968. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, VIII GReu 12/20. [BMSiG-68178/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - KBH Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Ślęzie (KRS 421968), przeprowadzonym w tutejszym Sądzie pod sygn. akt VIII GRp 1/17, postanowieniem z 5.10.2020 r., sygn. akt VIII GReu 12/20, uchylił układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.12.2017 r. i zatwierdzony postanowieniem tutejszego Sądu z 26.09.2019 r. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia (art. 176 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 176 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67635
 • Dodano: 2020-12-01 20:47:15
 • Administrator

SAPO-DOBRA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 67636. SAPO-DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Długiej Wsi. KRS 0000681456. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2017 r., sygn. akt XI GRp 18/19. [BMSiG-67967/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu z dniem 2 czerwca 2020 r. przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego dla SAPO-DOBRA Sp. z o.o. z siedzibą w Długiej Wsi (KRS 0000681456), sygnatura akt XI GRp 18/19, oraz zawiadamia o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu przez Łukasza Marciniaka. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67636
 • Dodano: 2020-12-01 20:47:58
 • Administrator

STATIMA S.A.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 67637. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 31 grudnia 2014 r., sygn. akt X GRu 2/19/7. [BMSiG-68085/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu układowym dłużnika STATIMA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, sygn. akt X GRu 2/19/7 nadzorca sądowy w dniu 12 października 2020 r. złożył drugi uzupełniający spis wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodne z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W wyżej wymienionym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67637
 • Dodano: 2020-12-01 20:48:38
 • Administrator

WIKR.PL Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 67638. WIKR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Ożarowie Mazowieckim. KRS 0000608782. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2016 r., sygn. akt XIX GRp 4/19. [BMSiG-68222/2020] OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU SPRAWOZDANIA NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli WIKR.PL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (KRS 0000608782), w przyspieszonym postępowaniu układowym (sygn. akt XIX GRp 4/19), działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne informuje, że do akt postępowania restrukturyzacyjnego zostało złożone pierwsze sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 28 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu to: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa; adres email: wikr@zfrsa.pl. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nadzorca wykonania układu MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67638
 • Dodano: 2020-12-01 20:49:12
 • Administrator

POL-MOT HOLDING S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 67639. POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000016274. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt XIX GRp 11/19. [BMSiG-68073/2020] Na podstawie art. 89 ust. 2 w zw. z art. 100 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) obwieszcza się, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym POL-MOT Holding S.A. w Warszawie (KRS 0000016274), w dniu 20 listopada 2020 roku Nadzorca Sądowy złożył do akt postępowania restrukturyzacyjnego trzecie uzupełnienie spisu wierzytelności. Poucza się, że dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 234/2020 (6124) z dnia 01 grudnia 2020 r. → Pozycja 67639
 • Dodano: 2020-12-01 20:49:45
 • Administrator

Adamczuk Jakub

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-11-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67762. Adamczuk Jakub. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 79/20 of, V GUp 94/20 of. [BMSiG-68676/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 79/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 17 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Jakuba Adamczuka, numer PESEL 79092202337, zamieszkałego w Piechowicach, ul. Śnieżna 8b, 58-573 Piechowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326, adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 6/254, 58-506 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 94/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67762
 • Dodano: 2020-12-02 13:55:08
 • Administrator

Adamczuk Jakub

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67762. Adamczuk Jakub. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 79/20 of, V GUp 94/20 of. [BMSiG-68676/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 79/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 17 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Jakuba Adamczuka, numer PESEL 79092202337, zamieszkałego w Piechowicach, ul. Śnieżna 8b, 58-573 Piechowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326, adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 6/254, 58-506 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 94/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67762
 • Dodano: 2020-12-02 13:55:11
 • Administrator

Dębicka Angelika

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67763. Dębicka Angelika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 443/20 „of”, V GUp 352/20. [BMSiG-68712/2020] Syndyk masy upadłości Angeliki Dębickiej podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt V GU 443/20 „of”, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Angeliki Dębickiej, nr PESEL 92011802980, zamieszkałej pod adresem: ul. Legionów 28/15, 62-800 Kalisz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce syndyka masy upadłości w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Mikołajczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 338; V. określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowanie upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. UE. L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 352/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67763
 • Dodano: 2020-12-02 13:55:59
 • Administrator

Dębicka Angelika

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67763. Dębicka Angelika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 443/20 „of”, V GUp 352/20. [BMSiG-68712/2020] Syndyk masy upadłości Angeliki Dębickiej podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt V GU 443/20 „of”, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Angeliki Dębickiej, nr PESEL 92011802980, zamieszkałej pod adresem: ul. Legionów 28/15, 62-800 Kalisz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce syndyka masy upadłości w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Mikołajczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 338; V. określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowanie upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. UE. L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 352/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67763
 • Dodano: 2020-12-02 13:56:03
 • Administrator

Bartoszko Krzysztof

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67764. Bartoszko Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 312/20, V GUp „of” 196/20. [BMSiG-68453/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 312/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Bartoszko, zamieszkałego w Giżycku, Al. 1-go Maja 7 m. 15, PESEL 73060514552, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego (nr lic. 313); 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą GUp „of” 196/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67764
 • Dodano: 2020-12-02 13:57:03
 • Administrator

Bartoszko Krzysztof

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67764. Bartoszko Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 312/20, V GUp „of” 196/20. [BMSiG-68453/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 312/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Bartoszko, zamieszkałego w Giżycku, Al. 1-go Maja 7 m. 15, PESEL 73060514552, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego (nr lic. 313); 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą GUp „of” 196/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67764
 • Dodano: 2020-12-02 13:57:06
 • Administrator

Biedrawa Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67765. Biedrawa Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 759/20, VIII GUp 911/20. [BMSiG-68669/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 759/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Biedrawy (PESEL 51083009280), zamieszkałej w Krakowie, os. Krakowiaków 38/6, 31-964 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Stodolaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1260; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Tuchowska 115b, 30-698 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 911/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67765
 • Dodano: 2020-12-02 13:57:53
 • Administrator

Biedrawa Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67765. Biedrawa Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 759/20, VIII GUp 911/20. [BMSiG-68669/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 759/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Biedrawy (PESEL 51083009280), zamieszkałej w Krakowie, os. Krakowiaków 38/6, 31-964 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Stodolaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1260; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Tuchowska 115b, 30-698 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 911/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67765
 • Dodano: 2020-12-02 13:57:58
 • Administrator

Błońska Marta

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67766. Błońska Marta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 529/20, XII GUp 227/20. [BMSiG-68399/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość Marty Błońskiej (PESEL 79060714824, NIP 8571654733), zamieszkałej: ul. Jedności Narodowej 22/1, 72-315 Resko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 227/20. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 990. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 227/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67766
 • Dodano: 2020-12-02 13:58:47
 • Administrator

Błońska Marta

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67766. Błońska Marta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 529/20, XII GUp 227/20. [BMSiG-68399/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość Marty Błońskiej (PESEL 79060714824, NIP 8571654733), zamieszkałej: ul. Jedności Narodowej 22/1, 72-315 Resko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 227/20. Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 990. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 227/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67766
 • Dodano: 2020-12-02 13:58:50
 • Administrator

Bochra Ilona

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67767. Bochra Ilona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 808/20, XI GU 1092/20. [BMSiG-68443/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do dpraw Upadłościowych Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1092/20, ogłosił upadłość dłużnika Ilony Bochry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej, zamieszkałej w Pile (PESEL 84091601247). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 808/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Kieruja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1081. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Dąbrowskiego 8/711, 64-920 Piła. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczące jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67767
 • Dodano: 2020-12-02 13:59:40
 • Administrator

Bochra Ilona

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67767. Bochra Ilona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 808/20, XI GU 1092/20. [BMSiG-68443/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do dpraw Upadłościowych Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1092/20, ogłosił upadłość dłużnika Ilony Bochry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej, zamieszkałej w Pile (PESEL 84091601247). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 808/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Kieruja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1081. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Dąbrowskiego 8/711, 64-920 Piła. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczące jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67767
 • Dodano: 2020-12-02 13:59:43
 • Administrator

Bochynek Bernard

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67768. Bochynek Bernard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1052/20, XII GUp 460/20. [BMSiG-68480/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt XII GU 1052/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 10 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Bernarda Bochynka (Bochynek), PESEL 52083103691, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Gwareckiej 25a/10. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza, adres: Syndyk Grzegorz Piotrowicz, ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Podstawa jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycielu upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po głoszeniu upadłości - XII GUp 460/20. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Gliwicach należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł na rachunek bankowy 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67768
 • Dodano: 2020-12-02 14:00:26
 • Administrator

Bochynek Bernard

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67768. Bochynek Bernard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1052/20, XII GUp 460/20. [BMSiG-68480/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt XII GU 1052/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 10 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Bernarda Bochynka (Bochynek), PESEL 52083103691, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Gwareckiej 25a/10. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza, adres: Syndyk Grzegorz Piotrowicz, ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Podstawa jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycielu upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po głoszeniu upadłości - XII GUp 460/20. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Gliwicach należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł na rachunek bankowy 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67768
 • Dodano: 2020-12-02 14:00:29
 • Administrator

Bratkowska-Szymborska Adrianna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-11-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67769. Bratkowska-Szymborska Adrianna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/19, XII GUp 230/20. [BMSiG-68483/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Adrianny Bratkowskiej-Szymborskiej, zamieszkałej: ul. Marynarska działka 140, 70-612 Szczecin, PESEL 67072700809, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 230/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, numer licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67769
 • Dodano: 2020-12-02 14:01:20
 • Administrator

Bratkowska-Szymborska Adrianna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67769. Bratkowska-Szymborska Adrianna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/19, XII GUp 230/20. [BMSiG-68483/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 roku ogłoszono upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Adrianny Bratkowskiej-Szymborskiej, zamieszkałej: ul. Marynarska działka 140, 70-612 Szczecin, PESEL 67072700809, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 230/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, numer licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67769
 • Dodano: 2020-12-02 14:01:24
 • Administrator

Chądzyńska Ewa

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67770. Chądzyńska Ewa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 164/20. [BMSiG-68573/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Ewy Chądzyńskiej, zamieszkałej w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 38/35, numer PESEL 63061503121, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono sędziego Marię Lasotę- -Dudkiewicz, a na syndyka Wojciecha Więcka, numer licencji 746. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 164/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67770
 • Dodano: 2020-12-02 14:02:12
 • Administrator

Chądzyńska Ewa

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67770. Chądzyńska Ewa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 164/20. [BMSiG-68573/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Ewy Chądzyńskiej, zamieszkałej w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 38/35, numer PESEL 63061503121, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono sędziego Marię Lasotę- -Dudkiewicz, a na syndyka Wojciecha Więcka, numer licencji 746. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 164/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67770
 • Dodano: 2020-12-02 14:02:15
 • Administrator

Dąbrowski Wiesław

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67771. Dąbrowski Wiesław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1549/20/1, X GUp 617/20/1. [BMSiG-68581/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1549/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Wiesława Dąbrowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 57050201196 oraz numer NIP 6441051001, zamieszkałego w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 617/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67771
 • Dodano: 2020-12-02 14:02:57
 • Administrator

Dąbrowski Wiesław

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67771. Dąbrowski Wiesław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1549/20/1, X GUp 617/20/1. [BMSiG-68581/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1549/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Wiesława Dąbrowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 57050201196 oraz numer NIP 6441051001, zamieszkałego w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 617/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67771
 • Dodano: 2020-12-02 14:03:01
 • Administrator

Dąbrowski Wiesław

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67771. Dąbrowski Wiesław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1549/20/1, X GUp 617/20/1. [BMSiG-68581/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1549/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Wiesława Dąbrowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 57050201196 oraz numer NIP 6441051001, zamieszkałego w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 617/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67771
 • Dodano: 2020-12-02 14:03:03
 • Administrator

Famielec Lesław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67772. Famielec Lesław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1331/20, VIII GUp 912/20. [BMSiG-68723/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1331/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Lesława Famielca (PESEL 67090706359, NIP 6521382740), zamieszkałego: ul. Szymanowskiego 2/2/10, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; 3. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia; 4. ustalić, że funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 912/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67772
 • Dodano: 2020-12-02 14:03:52
 • Administrator

Famielec Lesław

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67772. Famielec Lesław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1331/20, VIII GUp 912/20. [BMSiG-68723/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1331/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Lesława Famielca (PESEL 67090706359, NIP 6521382740), zamieszkałego: ul. Szymanowskiego 2/2/10, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; 3. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia; 4. ustalić, że funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1135; 6. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 912/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67772
 • Dodano: 2020-12-02 14:03:56
 • Administrator

Gąsiowska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-11-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67773. Gąsiowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 171/20. [BMSiG-68717/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Agnieszki Gąsiowskiej, zamieszkałej w miejscowości Opoczno, ul. Kolberga 2A m. 18, numer PESEL 54082304783, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Barbary Petryniak-Sidowskiej (nr licencji 84). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Barbarze Petryniak-Sidowskiej na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 171/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67773
 • Dodano: 2020-12-02 14:04:44
 • Administrator

Gąsiowska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67773. Gąsiowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 171/20. [BMSiG-68717/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Agnieszki Gąsiowskiej, zamieszkałej w miejscowości Opoczno, ul. Kolberga 2A m. 18, numer PESEL 54082304783, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Barbary Petryniak-Sidowskiej (nr licencji 84). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Barbarze Petryniak-Sidowskiej na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 171/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67773
 • Dodano: 2020-12-02 14:04:48
 • Administrator

Goczoł Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67774. Goczoł Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1612/20/6, X GUp 621/20/6. [BMSiG-68479/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1612/20/6, ogłoszona została upadłość Dawida Goczoła (Goczoł), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 90081409593, zamieszkałego w Kryrach, adres: 43-265 Kryry, ul. Nierad 2. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 621/20/6. Na syndyka wyznaczono Wojciecha Płachetkę (Płachetka), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1386. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67774
 • Dodano: 2020-12-02 14:05:36
 • Administrator

Goczoł Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67774. Goczoł Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1612/20/6, X GUp 621/20/6. [BMSiG-68479/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1612/20/6, ogłoszona została upadłość Dawida Goczoła (Goczoł), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 90081409593, zamieszkałego w Kryrach, adres: 43-265 Kryry, ul. Nierad 2. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 621/20/6. Na syndyka wyznaczono Wojciecha Płachetkę (Płachetka), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1386. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67774
 • Dodano: 2020-12-02 14:05:39
 • Administrator

Gołdyn Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67775. Gołdyn Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 169/20, VIII GUp 887/20. [BMSiG-68692/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 169/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Agnieszki Gołdyn (PESEL 78091104763), zamieszkałej w Krakowie (kod 31-959) na os. Górali 1/13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 887/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67775
 • Dodano: 2020-12-02 14:06:24
 • Administrator

Gołdyn Agnieszka

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67775. Gołdyn Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 169/20, VIII GUp 887/20. [BMSiG-68692/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 169/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Agnieszki Gołdyn (PESEL 78091104763), zamieszkałej w Krakowie (kod 31-959) na os. Górali 1/13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 887/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67775
 • Dodano: 2020-12-02 14:06:28
 • Administrator

Goraj Cezary

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-10-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67776. Goraj Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 334/20, XIX GUp 1491/20. [BMSiG-68618/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. XVIII GU 334/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Cezarego Goraja, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Łomiankach, ul. Stanisława Staszica 6A m. 1, 05-092 Łomianki (PESEL 50009027117); II. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Adama Zwierzchowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 992); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1491/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67776
 • Dodano: 2020-12-02 14:07:29
 • Administrator

Goraj Cezary

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67776. Goraj Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 334/20, XIX GUp 1491/20. [BMSiG-68618/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. XVIII GU 334/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Cezarego Goraja, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Łomiankach, ul. Stanisława Staszica 6A m. 1, 05-092 Łomianki (PESEL 50009027117); II. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Wojciecha Pudełko oraz syndyka w osobie Adama Zwierzchowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 992); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1491/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67776
 • Dodano: 2020-12-02 14:07:32
 • Administrator

Goździk Marzena

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-11-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67777. Goździk Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 173/20. [BMSiG-68714/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Marzeny Goździk, zamieszkałej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Wróblewskiego 3, numer PESEL 70110508543, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Barbary Petryniak-Sidowskiej (nr licencji 84). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Barbarze Petryniak-Sidowskiej na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 173/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67777
 • Dodano: 2020-12-02 14:08:45
 • Administrator

Goździk Marzena

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67777. Goździk Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 173/20. [BMSiG-68714/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Marzeny Goździk, zamieszkałej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Wróblewskiego 3, numer PESEL 70110508543, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Barbary Petryniak-Sidowskiej (nr licencji 84). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi Barbarze Petryniak-Sidowskiej na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 173/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67777
 • Dodano: 2020-12-02 14:08:48
 • Administrator

Grabińska Beata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67778. Grabińska Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1559/20/1, X GUp 614/20/1. [BMSiG-68614/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1559/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Beaty Grabińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 53091414887 oraz numer NIP 2220131633, zamieszkałej w Mysłowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 614/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67778
 • Dodano: 2020-12-02 14:09:33
 • Administrator

Grabińska Beata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67778. Grabińska Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1559/20/1, X GUp 614/20/1. [BMSiG-68614/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 listopada 2020 r., pod sygn. akt X GU 1559/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Beaty Grabińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 53091414887 oraz numer NIP 2220131633, zamieszkałej w Mysłowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 614/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na adres Syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67778
 • Dodano: 2020-12-02 14:09:36
 • Administrator

Gryta Helena

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67779. Gryta Helena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 219/20. [BMSiG-68511/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2020 r. ogłosił upadłość Heleny Gryty, zamieszkałej w Miejscowości Szastarka Wieś 73, 23-225 Szastarka, PESEL 58031513868, NIP 8621146709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Skipora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Heleny Gryty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Przemysławowi Skiporowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Heleny Gryty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Heleny Gryty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 219/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67779
 • Dodano: 2020-12-02 14:10:23
 • Administrator

Gryta Helena

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67779. Gryta Helena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 219/20. [BMSiG-68511/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2020 r. ogłosił upadłość Heleny Gryty, zamieszkałej w Miejscowości Szastarka Wieś 73, 23-225 Szastarka, PESEL 58031513868, NIP 8621146709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Skipora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Heleny Gryty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Przemysławowi Skiporowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Heleny Gryty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Heleny Gryty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 219/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67779
 • Dodano: 2020-12-02 14:10:26
 • Administrator

Herudzińska Danuta

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67780. Herudzińska Danuta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 167/20. [BMSiG-68645/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Danuty Herudzińskiej zamieszkałej w Bełchatowie, ul. Zdzieszulicka 38, PESEL 75112811147, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w celu likwidacji majątku. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Szymczyka (nr licencji 374). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Zbigniewowi Szymczykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, 04-041 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 167/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67780
 • Dodano: 2020-12-02 14:11:16
 • Administrator

Herudzińska Danuta

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67780. Herudzińska Danuta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 167/20. [BMSiG-68645/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Danuty Herudzińskiej zamieszkałej w Bełchatowie, ul. Zdzieszulicka 38, PESEL 75112811147, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w celu likwidacji majątku. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Szymczyka (nr licencji 374). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Zbigniewowi Szymczykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, 04-041 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 167/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67780
 • Dodano: 2020-12-02 14:11:19
 • Administrator

Jakubowski Joachim

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67781. Jakubowski Joachim. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 483/20, XII GUp 468/20. [BMSiG-68349/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 r., sygn. akt XII GU 483/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 8 czerwca 2020 r., ogłosił upadłość Joachima Jakubowskiego, zam.: ul. Stanisława Kunickiego 26a/10, 41-711 Ruda Śląska, PESEL 72081209052. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Michała Zawiła, adres: Syndyk Michał Zawiła, ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Podstawa jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postepowania prowadzonego po głoszeniu upadłości - XII GUp 468/20. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Gliwicach należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł na rachunek bankowy 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67781
 • Dodano: 2020-12-02 14:12:10
 • Administrator

Jakubowski Joachim

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67781. Jakubowski Joachim. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 483/20, XII GUp 468/20. [BMSiG-68349/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 r., sygn. akt XII GU 483/20, na skutek wniosku złożonego w dniu 8 czerwca 2020 r., ogłosił upadłość Joachima Jakubowskiego, zam.: ul. Stanisława Kunickiego 26a/10, 41-711 Ruda Śląska, PESEL 72081209052. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Michała Zawiła, adres: Syndyk Michał Zawiła, ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Podstawa jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postepowania prowadzonego po głoszeniu upadłości - XII GUp 468/20. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Gliwicach należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł na rachunek bankowy 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67781
 • Dodano: 2020-12-02 14:12:13
 • Administrator

Jankow Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67782. Jankow Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1239/20, VIII GUp 889/20. [BMSiG-68700/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1239/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Grzegorza Jankowa (PESEL 79042505596, NIP 679-262-76-04), zamieszkałego w Krakowie (30-638) przy ulicy Serbskiej 4/12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 424; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Piotra Helińskiego, ul Bracka 6/12, 31-005 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 889/20. Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67782
 • Dodano: 2020-12-02 14:12:55
 • Administrator

Jankow Grzegorz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67782. Jankow Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1239/20, VIII GUp 889/20. [BMSiG-68700/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1239/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Grzegorza Jankowa (PESEL 79042505596, NIP 679-262-76-04), zamieszkałego w Krakowie (30-638) przy ulicy Serbskiej 4/12, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 424; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Piotra Helińskiego, ul Bracka 6/12, 31-005 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 889/20. Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67782
 • Dodano: 2020-12-02 14:12:59
 • Administrator

Jasiński Paweł

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67783. Jasiński Paweł. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 716/20 „of”, IX GUp 249/20. [BMSiG-68509/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 15 października 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 716/20 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Pawła Jasińskiego, zamieszkałego: 20-485 Lublin, ul. Samsonowicza 17/30, PESEL 74032203672, NIP 9461928644, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Skipora, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734; III. wezwać wierzycieli upadłego Pawła Jasińskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: 20-337 Lublin, ul. Pogodna 36/11; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Pawła Jasińskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 4.000 (cztery tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Pawła Jasińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Pawła Jasińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 249/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67783
 • Dodano: 2020-12-02 14:13:52
 • Administrator

Jasiński Paweł

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67783. Jasiński Paweł. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 716/20 „of”, IX GUp 249/20. [BMSiG-68509/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 15 października 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 716/20 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Pawła Jasińskiego, zamieszkałego: 20-485 Lublin, ul. Samsonowicza 17/30, PESEL 74032203672, NIP 9461928644, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Skipora, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734; III. wezwać wierzycieli upadłego Pawła Jasińskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: 20-337 Lublin, ul. Pogodna 36/11; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Pawła Jasińskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 4.000 (cztery tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Pawła Jasińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Pawła Jasińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 249/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67783
 • Dodano: 2020-12-02 14:13:56
 • Administrator

Jędrzejewska Ewa

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67784. Jędrzejewska Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 450/19, XII GUp 479/20. [BMSiG-68353/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 450/19, dotyczącej upadłości dłużniczki Ewy Jędrzejewskiej, zam. w Wodzisławiu Śląskim, o numerze PESEL 84083110906, dnia 26 listopada 2020 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Karoliny Kaczmarzyk-Jarząbek oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 479/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67784
 • Dodano: 2020-12-02 14:14:48
 • Administrator

Jędrzejewska Ewa

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67784. Jędrzejewska Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 450/19, XII GUp 479/20. [BMSiG-68353/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 450/19, dotyczącej upadłości dłużniczki Ewy Jędrzejewskiej, zam. w Wodzisławiu Śląskim, o numerze PESEL 84083110906, dnia 26 listopada 2020 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Karoliny Kaczmarzyk-Jarząbek oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 479/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67784
 • Dodano: 2020-12-02 14:14:51
 • Administrator

Jeliński Krzysztof

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67785. Jeliński Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 310/20. [BMSiG-68563/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Jelińskiego, zamieszkałego w: Stojadła, ul. Warszawska 18a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, PESEL 68071413437, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Dariusza Brzezińskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 329. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Jelińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Krzysztofa Jelińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Strumykowa 40 m. 23, 03-138 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 310/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67785
 • Dodano: 2020-12-02 14:15:47
 • Administrator

Jeliński Krzysztof

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67785. Jeliński Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 310/20. [BMSiG-68563/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Jelińskiego, zamieszkałego w: Stojadła, ul. Warszawska 18a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, PESEL 68071413437, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Dariusza Brzezińskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 329. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Jelińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Krzysztofa Jelińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Strumykowa 40 m. 23, 03-138 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 310/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67785
 • Dodano: 2020-12-02 14:15:51
 • Administrator

Królikowska-Zaręba Agnieszka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-09-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67786. Królikowska-Zaręba Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 380/20, XIX GUp 1295/20. [BMSiG-68606/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 380/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Agnieszki Królikowskiej-Zaręby, zamieszkałej w Piastowie, ul. Piłsudskiego 14 lok. 42 (kod pocztowy 05-820), PESEL 74112406467; II. określić, że upadłej jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Izabeli Pruszyńskiej (numer licencji 1333); VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1295/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67786
 • Dodano: 2020-12-02 14:16:42
 • Administrator

Królikowska-Zaręba Agnieszka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67786. Królikowska-Zaręba Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 380/20, XIX GUp 1295/20. [BMSiG-68606/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 380/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Agnieszki Królikowskiej-Zaręby, zamieszkałej w Piastowie, ul. Piłsudskiego 14 lok. 42 (kod pocztowy 05-820), PESEL 74112406467; II. określić, że upadłej jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Izabeli Pruszyńskiej (numer licencji 1333); VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1295/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67786
 • Dodano: 2020-12-02 14:16:45
 • Administrator

Kucias Anna

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-11-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67787. Kucias Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1565/20/1, X GUp 616/20/1. [BMSiG-68621/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1565/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Kucias, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 81090115669 oraz numer NIP 6272638671, zamieszkałej w Chorzowie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 616/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U., poz. 498, 912, 1495 i 1655) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67787
 • Dodano: 2020-12-02 14:17:46
 • Administrator

Kucias Anna

Sąd Rejonowy w Kielcach 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67787. Kucias Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1565/20/1, X GUp 616/20/1. [BMSiG-68621/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 listopada 2020 r. pod sygn. akt X GU 1565/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Kucias, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 81090115669 oraz numer NIP 6272638671, zamieszkałej w Chorzowie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 616/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Marcina Sapoty, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1311. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U., poz. 498, 912, 1495 i 1655) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67787
 • Dodano: 2020-12-02 14:17:49
 • Administrator

Kulmann Piotr

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67788. Kulmann Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 721/20, VIII GUp 910/20. [BMSiG-68704/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 721/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kulmanna (PESEL 86062215451), zamieszkałego: Zakopane, ul. Szymony 11/1, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Zakopane, Harenda 29c, 34-500 Zakopane; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 910/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67788
 • Dodano: 2020-12-02 14:18:43
 • Administrator

Kulmann Piotr

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67788. Kulmann Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 721/20, VIII GUp 910/20. [BMSiG-68704/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 721/20, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kulmanna (PESEL 86062215451), zamieszkałego: Zakopane, ul. Szymony 11/1, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Zakopane, Harenda 29c, 34-500 Zakopane; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 910/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67788
 • Dodano: 2020-12-02 14:18:46
 • Administrator

Leśniewski Bartłomiej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67789. Leśniewski Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 359/20, V GUp 285/20 of. [BMSiG-68485/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.11.2020 r., sygn. akt V GU 359/20, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Bartłomieja Leśniewskiego (Leśniewski), PESEL 88073013794, zamieszkałego: ul. Grabskiego 17/19, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). III. Wskazać, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Syndyka Łukasz Goszczyński, ul. 3 Maja 1A, lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. VI. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1316). VII. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. VIII. Wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach I - VI sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jest wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłyby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Pouczenie po punktu VII IX. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; X. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. XI. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 285/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67789
 • Dodano: 2020-12-02 14:19:36
 • Administrator

Leśniewski Bartłomiej

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67789. Leśniewski Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 359/20, V GUp 285/20 of. [BMSiG-68485/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.11.2020 r., sygn. akt V GU 359/20, Sąd postanowił: I. Ogłosić upadłość Bartłomieja Leśniewskiego (Leśniewski), PESEL 88073013794, zamieszkałego: ul. Grabskiego 17/19, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). III. Wskazać, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia; IV. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Syndyka Łukasz Goszczyński, ul. 3 Maja 1A, lokal nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. VI. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1316). VII. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. VIII. Wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach I - VI sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jest wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłyby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej. Pouczenie po punktu VII IX. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; X. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. XI. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 285/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67789
 • Dodano: 2020-12-02 14:19:39
 • Administrator

Leśniewski Igor

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67790. Leśniewski Igor. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1390/20, XIX GUp 1593/20. [BMSiG-68598/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 roku, sygn. akt XIX GU 1390/20, ogłosił upadłość Igora Leśniewskiego (PESEL 97102310319) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1593/20. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Marcin Krzemiński, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1593/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1390/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. pu). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67790
 • Dodano: 2020-12-02 14:20:26
 • Administrator

Leśniewski Igor

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67790. Leśniewski Igor. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1390/20, XIX GUp 1593/20. [BMSiG-68598/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 roku, sygn. akt XIX GU 1390/20, ogłosił upadłość Igora Leśniewskiego (PESEL 97102310319) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1593/20. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Marcin Krzemiński, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1593/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1390/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. pu). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67790
 • Dodano: 2020-12-02 14:20:29
 • Administrator

Lipner Oskar

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67791. Lipner Oskar. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 276/20, V GUp „of” 200/20. [BMSiG-68574/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 276/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Oskara Lipnera, zamieszkałego w: Żelazno 2/6, 13-100 Nidzica, PESEL 94033100457, NIP 7393868689, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Kopernika 12 lok. 3, 10-511 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr lic. 185), 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of” 200/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67791
 • Dodano: 2020-12-02 14:21:22
 • Administrator

Lipner Oskar

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67791. Lipner Oskar. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 276/20, V GUp „of” 200/20. [BMSiG-68574/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 276/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Oskara Lipnera, zamieszkałego w: Żelazno 2/6, 13-100 Nidzica, PESEL 94033100457, NIP 7393868689, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Kopernika 12 lok. 3, 10-511 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr lic. 185), 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of” 200/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67791
 • Dodano: 2020-12-02 14:21:25
 • Administrator

Lisińska-Olenicz Monika

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67792. Lisińska-Olenicz Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1120/20, VIII GUp 876/20. [BMSiG-68664/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1120/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Lisińskiej-Olenicz (PESEL 74090900348, NIP 8731272415), zamieszkałej: Rząska, ul. Nad Strugą 28d, kod pocztowy: 30-199, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 876/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67792
 • Dodano: 2020-12-02 14:22:10
 • Administrator

Lisińska-Olenicz Monika

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67792. Lisińska-Olenicz Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1120/20, VIII GUp 876/20. [BMSiG-68664/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.11.2020 r., sygn. akt VIII GU 1120/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Lisińskiej-Olenicz (PESEL 74090900348, NIP 8731272415), zamieszkałej: Rząska, ul. Nad Strugą 28d, kod pocztowy: 30-199, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 836; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Wojciechów 65, 28-500 Kazimierza Wielka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 876/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67792
 • Dodano: 2020-12-02 14:22:13
 • Administrator

Matraszek Beata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67793. Matraszek Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 363/20, XIX GUp 1544/20. [BMSiG-68588/2020] Sygn. akt XIX GUp 1544/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r., sygnatura akt XIX GU 363/20, ogłosił upadłość Beaty Matraszek (PESEL 73011701301), zamieszkałej przy ul. Stary Rynek 25/3 lok. 26, 05-250 Radzymin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Wojciecha Pudełko oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1544/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802, z 2020 r. poz. 288) „W sprawach, w których przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 315, art. 317, art. 320, art. 330a i art. 334 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. W realiach niniejszej sprawy wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 24 marca 2020 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802, z 2020 r. poz. 288). Mając na uwadze powyższe, postępowanie upadłościowe prowadzone jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzemieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67793
 • Dodano: 2020-12-02 14:23:09
 • Administrator

Matraszek Beata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67793. Matraszek Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 363/20, XIX GUp 1544/20. [BMSiG-68588/2020] Sygn. akt XIX GUp 1544/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r., sygnatura akt XIX GU 363/20, ogłosił upadłość Beaty Matraszek (PESEL 73011701301), zamieszkałej przy ul. Stary Rynek 25/3 lok. 26, 05-250 Radzymin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Wojciecha Pudełko oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1544/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802, z 2020 r. poz. 288) „W sprawach, w których przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 315, art. 317, art. 320, art. 330a i art. 334 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. W realiach niniejszej sprawy wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 24 marca 2020 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802, z 2020 r. poz. 288). Mając na uwadze powyższe, postępowanie upadłościowe prowadzone jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzemieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67793
 • Dodano: 2020-12-02 14:23:12
 • Administrator

Maczuga Karolina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67794. Maczuga Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1256/20, XIX GUp 1641/20. [BMSiG-68690/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1256/20, ogłosił upadłość Karoliny Maczugi (numer PESEL 95010502547), zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647) oraz określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Biuro syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w wyżej zakreślonym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1641/20. Sąd wskazał, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie w postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67794
 • Dodano: 2020-12-02 14:26:07
 • Administrator

Maczuga Karolina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67794. Maczuga Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1256/20, XIX GUp 1641/20. [BMSiG-68690/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1256/20, ogłosił upadłość Karoliny Maczugi (numer PESEL 95010502547), zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647) oraz określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Biuro syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w wyżej zakreślonym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1641/20. Sąd wskazał, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie w postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 235/2020 (6125) z dnia 02 grudnia 2020 r. → Pozycja 67794
 • Dodano: 2020-12-02 14:26:11
 • Administrator

Misztal Andrzej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-08-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 67795. Misztal Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 223/20 „of”, IX GUp 152/20 „of”. [BMSiG-68711/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r., w sprawie o sygn. akt IX GU 223/20 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Andrzeja Misztala, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Reja 73, 20-145 Lublin, PESEL 45111903390, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Misztala, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Andrzeja Misztala, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. III. Wyznaczyć syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Andrzeja Misztala, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Adamowi Siedlaczkowi kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwo