Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1465

Doradców restrukturyzacyjnych

70373

Postępowań upadłościowych

13

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Zenon Szturowski

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-05. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Zenon Szturomski, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/20/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-18 08:04:13
 • Administrator

Balak Jan

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-12-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2448. Balak Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 324/21, V GUp 317/21. [BMSiG-1789/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie V GU 324/21 ogłosił upadłość Jana Balaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Stanów 29, 68-113 Stanów, numer PESEL 64031414177. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka, na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 317/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 317/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2448
 • Dodano: 2022-01-18 10:01:01
 • Administrator

Balak Jan

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2448. Balak Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 324/21, V GUp 317/21. [BMSiG-1789/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie V GU 324/21 ogłosił upadłość Jana Balaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Stanów 29, 68-113 Stanów, numer PESEL 64031414177. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka, na adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 317/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 317/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2448
 • Dodano: 2022-01-18 10:01:07
 • Administrator

"KOPIENIEC" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-12-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2449. „KOPIENIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białym Dunajcu. KRS 0000383696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 872/21, VIII GUp 1235/21. [BMSiG-1724/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.12.2021 r. (sygn. akt VIII GU 872/21), Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kopieniec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białym Dunajcu, adres: ul. Jana Pawła II 207B, 34-425 Biały Dunajec, KRS 0000383696, NIP 7361709278; 2. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Restrukturyzacje i Konsumenckie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie (KRS 0000844540), której członkami zarządu są Tadeusz Słysz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 475) oraz Ryszard Kotyla (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1022); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Grunwaldzka 2A, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 1235/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2449
 • Dodano: 2022-01-18 10:01:40
 • Administrator

"KOPIENIEC" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2449. „KOPIENIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białym Dunajcu. KRS 0000383696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 872/21, VIII GUp 1235/21. [BMSiG-1724/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.12.2021 r. (sygn. akt VIII GU 872/21), Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kopieniec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białym Dunajcu, adres: ul. Jana Pawła II 207B, 34-425 Biały Dunajec, KRS 0000383696, NIP 7361709278; 2. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Restrukturyzacje i Konsumenckie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie (KRS 0000844540), której członkami zarządu są Tadeusz Słysz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 475) oraz Ryszard Kotyla (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1022); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Grunwaldzka 2A, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 1235/21. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2449
 • Dodano: 2022-01-18 10:01:44
 • Administrator

Basałaj Bronisława

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2450. Basałaj Bronisława. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 506/21 of, V GUp 450/21 of. [BMSiG-1753/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r., sygn. akt V GU 506/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 16 listopada 2021 roku ogłosił upadłość Bronisławy Basałaj, numer PESEL 61111200602, zamieszkałej: 48-200 Prudnik, ul. Spokojna 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Piastowska 27/5, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 450/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2450
 • Dodano: 2022-01-18 10:03:01
 • Administrator

Basałaj Bronisława

Sąd Rejonowy w Opolu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2450. Basałaj Bronisława. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 506/21 of, V GUp 450/21 of. [BMSiG-1753/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r., sygn. akt V GU 506/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 16 listopada 2021 roku ogłosił upadłość Bronisławy Basałaj, numer PESEL 61111200602, zamieszkałej: 48-200 Prudnik, ul. Spokojna 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Piastowska 27/5, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 450/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2450
 • Dodano: 2022-01-18 10:03:04
 • Administrator

Baum Anna

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-12-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2451. Baum Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 432/21 of, V GUp 422/21. [BMSiG-1700/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2021 roku, sygn. akt V GU 432/21 of, postanowił ogłosić upadłość Anny Baum, PESEL 60041217346, NIP 7471368536, zam.: ul. Jakuba Sobieskiego 2, 49-304 Brzeg, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 422/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2451
 • Dodano: 2022-01-18 10:03:49
 • Administrator

Baum Anna

Sąd Rejonowy w Opolu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2451. Baum Anna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 432/21 of, V GUp 422/21. [BMSiG-1700/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2021 roku, sygn. akt V GU 432/21 of, postanowił ogłosić upadłość Anny Baum, PESEL 60041217346, NIP 7471368536, zam.: ul. Jakuba Sobieskiego 2, 49-304 Brzeg, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 422/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2451
 • Dodano: 2022-01-18 10:03:51
 • Administrator

Bibrzycka Barbara

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2452. Bibrzycka Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1457/21, VIII GUp 11/22/S. [BMSiG-1635/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 1457/21), Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Barbary Bibrzyckiej (PESEL 86091113807), zamieszkałej: ul. Jana Bernasia 31, 32-642 Włosienica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adriana Parola, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Świętokrzyska 2, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 11/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2452
 • Dodano: 2022-01-18 10:04:40
 • Administrator

Bibrzycka Barbara

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2452. Bibrzycka Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1457/21, VIII GUp 11/22/S. [BMSiG-1635/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 1457/21), Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Barbary Bibrzyckiej (PESEL 86091113807), zamieszkałej: ul. Jana Bernasia 31, 32-642 Włosienica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adriana Parola, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Świętokrzyska 2, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 11/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2452
 • Dodano: 2022-01-18 10:04:44
 • Administrator

Bieluch Maria

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2453. Bieluch Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 650/21, VIII GUp 3/22. [BMSiG-1680/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 650/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Bieluch, zam.: Gawrych Ruda 44B, 16-412 Gawrych Ruda, PESEL 51082109301, NIP 8441194428, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza, nr licencji 888; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania - zaliczkę wypłacić tymczasowo Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 3/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2453
 • Dodano: 2022-01-18 10:05:36
 • Administrator

Bieluch Maria

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2453. Bieluch Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 650/21, VIII GUp 3/22. [BMSiG-1680/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 650/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Bieluch, zam.: Gawrych Ruda 44B, 16-412 Gawrych Ruda, PESEL 51082109301, NIP 8441194428, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza, nr licencji 888; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania - zaliczkę wypłacić tymczasowo Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 3/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2453
 • Dodano: 2022-01-18 10:05:40
 • Administrator

Bieluch Tadeusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2454. Bieluch Tadeusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 649/21, VIII GUp 2/22. [BMSiG-1730/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 649/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tadeusza Bielucha, zam.: Gawrych Ruda 44B, 16-412 Gawrych Ruda, PESEL 49070202392, NIP 8440000132, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza, nr licencji 888; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania - zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 2/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2454
 • Dodano: 2022-01-18 10:06:26
 • Administrator

Bieluch Tadeusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2454. Bieluch Tadeusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 649/21, VIII GUp 2/22. [BMSiG-1730/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 649/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tadeusza Bielucha, zam.: Gawrych Ruda 44B, 16-412 Gawrych Ruda, PESEL 49070202392, NIP 8440000132, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza, nr licencji 888; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania - zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 2/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2454
 • Dodano: 2022-01-18 10:06:29
 • Administrator

Bobusia Łukasz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2455. Bobusia Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 857/21, XII GUp 1039/21. [BMSiG-1792/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 857/21: 1) ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Bobusi (Bobusia) zamieszkałego w Żorach, PESEL 82062006877, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3) wskazał, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; 4) wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 628; 5) wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6) wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 1039/21. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie pkt 7 postanowienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2455
 • Dodano: 2022-01-18 10:07:13
 • Administrator

Bobusia Łukasz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2455. Bobusia Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 857/21, XII GUp 1039/21. [BMSiG-1792/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 857/21: 1) ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Bobusi (Bobusia) zamieszkałego w Żorach, PESEL 82062006877, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3) wskazał, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; 4) wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 628; 5) wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6) wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 1039/21. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie pkt 7 postanowienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2455
 • Dodano: 2022-01-18 10:07:16
 • Administrator

Bolech Beata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2456. Bolech Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1632/21, VIII GUp 7/22/S. [BMSiG-1716/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., pod sygn. akt VIII GU 1632/21, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Beaty Bolech, PESEL 83021916860, zamieszkałej: Przeginia Duchowna 249, 32-061 Rybna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Sądowa 4B, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 7/22/S. Pouczenie do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2456
 • Dodano: 2022-01-18 10:08:09
 • Administrator

Bolech Beata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2456. Bolech Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1632/21, VIII GUp 7/22/S. [BMSiG-1716/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., pod sygn. akt VIII GU 1632/21, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Beaty Bolech, PESEL 83021916860, zamieszkałej: Przeginia Duchowna 249, 32-061 Rybna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: ul. Sądowa 4B, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 7/22/S. Pouczenie do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2456
 • Dodano: 2022-01-18 10:08:13
 • Administrator

Bolek Justyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2457. Bolek Justyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1548/21, XI GUp 1183/21/F. [BMSiG-1810/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1548/21 ogłosił upadłość dłużnika Justyny Bolek (PESEL 97120107948), zamieszkałej: ul. Batalionów Chłopskich 7, Piła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1183/21/F. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby zgłaszali syndykowi (na adres: ul. Pilska 4, 64-930 Kotuń) swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marka Ślusarczyka, licencja nr 33. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2457
 • Dodano: 2022-01-18 10:09:04
 • Administrator

Bolek Justyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2457. Bolek Justyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1548/21, XI GUp 1183/21/F. [BMSiG-1810/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1548/21 ogłosił upadłość dłużnika Justyny Bolek (PESEL 97120107948), zamieszkałej: ul. Batalionów Chłopskich 7, Piła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1183/21/F. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby zgłaszali syndykowi (na adres: ul. Pilska 4, 64-930 Kotuń) swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marka Ślusarczyka, licencja nr 33. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2457
 • Dodano: 2022-01-18 10:09:07
 • Administrator

Brykczyński Jan

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2458. Brykczyński Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1595/21, XIX GUp 7/22. [BMSiG-1731/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1595/21, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jana Brykczyńskiego, zamieszkałego w Kobyłce, PESEL 63031603439, NIP 5220021633, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1038); 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznać syndykowi Dorocie Trednak-Tarazewicz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 7/22; 9. poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2458
 • Dodano: 2022-01-18 10:09:52
 • Administrator

Brykczyński Jan

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2458. Brykczyński Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1595/21, XIX GUp 7/22. [BMSiG-1731/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1595/21, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jana Brykczyńskiego, zamieszkałego w Kobyłce, PESEL 63031603439, NIP 5220021633, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1038); 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznać syndykowi Dorocie Trednak-Tarazewicz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 7/22; 9. poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2458
 • Dodano: 2022-01-18 10:09:55
 • Administrator

Bukowska Justyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2459. Bukowska Justyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 1173/21 „of”, IX GUp 1/22 „of”. [BMSiG-1640/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 5 stycznia 2022 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 1173/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Justyny Bukowskiej, zamieszkałej w Opolu Lubelskim, ul. Górna 6, 24-300 Opole Lubelskie, PESEL 86061402269, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Agaty Dudek-Bieniek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1570; III. wezwać wierzycieli upadłej Justyny Bukowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Obliźniak 12, 24-320 Poniatowa; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Justyny Bukowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Justyny Bukowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Justyny Bukowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 1/22 „of”. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2459
 • Dodano: 2022-01-18 10:10:52
 • Administrator

Bukowska Justyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2459. Bukowska Justyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 1173/21 „of”, IX GUp 1/22 „of”. [BMSiG-1640/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 5 stycznia 2022 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 1173/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Justyny Bukowskiej, zamieszkałej w Opolu Lubelskim, ul. Górna 6, 24-300 Opole Lubelskie, PESEL 86061402269, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Agaty Dudek-Bieniek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1570; III. wezwać wierzycieli upadłej Justyny Bukowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Obliźniak 12, 24-320 Poniatowa; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Justyny Bukowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Justyny Bukowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Justyny Bukowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 1/22 „of”. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2459
 • Dodano: 2022-01-18 10:10:56
 • Administrator

Dukaczewski Zbigniew

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2460. Dukaczewski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1410/21, XIX GUp 2/22. [BMSiG-1744/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt XIX GU 1410/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Zbigniewa Dukaczewskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL 90071214053, NIP 5213554920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz- -Kondrackiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1203; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi Aleksandrze Strynkiewicz-Kondrackiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega opłacie na rachunek tut. Sądu w wysokości 100,00 zł. Wniesienie zażalenia podlega opłacie w wysokości 200,00 zł przy czym dokonana opłata w wysokości 100,00 zł od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty za wniesienie zażalenia. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 2/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2460
 • Dodano: 2022-01-18 10:11:43
 • Administrator

Dukaczewski Zbigniew

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2460. Dukaczewski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1410/21, XIX GUp 2/22. [BMSiG-1744/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt XIX GU 1410/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Zbigniewa Dukaczewskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL 90071214053, NIP 5213554920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz- -Kondrackiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1203; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi Aleksandrze Strynkiewicz-Kondrackiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega opłacie na rachunek tut. Sądu w wysokości 100,00 zł. Wniesienie zażalenia podlega opłacie w wysokości 200,00 zł przy czym dokonana opłata w wysokości 100,00 zł od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty za wniesienie zażalenia. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 2/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2460
 • Dodano: 2022-01-18 10:11:48
 • Administrator

Florek Paweł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2461. Florek Paweł. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1319/21/3, X GUp 1323/21/3. [BMSiG-1659/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17.12.2021 r., pod sygn. akt X GU 1319/21/3, ogłoszona została upadłość dłużnika Pawła Florka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Jana Pawła II 34/94, posiadającego numer PESEL 85080915471. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1323/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2461
 • Dodano: 2022-01-18 10:12:34
 • Administrator

Florek Paweł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2461. Florek Paweł. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1319/21/3, X GUp 1323/21/3. [BMSiG-1659/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17.12.2021 r., pod sygn. akt X GU 1319/21/3, ogłoszona została upadłość dłużnika Pawła Florka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Jana Pawła II 34/94, posiadającego numer PESEL 85080915471. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1323/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2461
 • Dodano: 2022-01-18 10:12:39
 • Administrator

Franus-Karabasz Jolanta

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2462. Franus-Karabasz Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 133/20. [BMSiG-1812/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 133/20, ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Franus-Karabasz, zamieszkałej w Zabrzu, o numerze PESEL 47081301608, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie sędziego Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, nr licencji 361. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L z 2015 r., Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2462
 • Dodano: 2022-01-18 10:13:36
 • Administrator

Franus-Karabasz Jolanta

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2462. Franus-Karabasz Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 133/20. [BMSiG-1812/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 133/20, ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Franus-Karabasz, zamieszkałej w Zabrzu, o numerze PESEL 47081301608, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie sędziego Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, nr licencji 361. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L z 2015 r., Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2462
 • Dodano: 2022-01-18 10:13:39
 • Administrator

Goluch Dariusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2463. Goluch Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 501/21 of, V GUp 408/21. [BMSiG-1742/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 roku, sygn. akt V GU 501/21 of, postanowił ogłosić upadłość Dariusza Golucha, PESEL 69030203397, zam.: ul. Koszyka 12/4, 45-761 Opole, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054; adres: ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 408/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2463
 • Dodano: 2022-01-18 10:14:29
 • Administrator

Goluch Dariusz

Sąd Rejonowy w Opolu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2463. Goluch Dariusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 501/21 of, V GUp 408/21. [BMSiG-1742/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 roku, sygn. akt V GU 501/21 of, postanowił ogłosić upadłość Dariusza Golucha, PESEL 69030203397, zam.: ul. Koszyka 12/4, 45-761 Opole, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054; adres: ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 408/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2463
 • Dodano: 2022-01-18 10:14:32
 • Administrator

Graczyk Wiesław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-12-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2464. Graczyk Wiesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1101/21, XIV GUp 1019/21. [BMSiG-1749/2022] Sygn. akt XIV GU 1101/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Graczyka, PESEL 54051913198, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 1019/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2464
 • Dodano: 2022-01-18 10:15:17
 • Administrator

Graczyk Wiesław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2464. Graczyk Wiesław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1101/21, XIV GUp 1019/21. [BMSiG-1749/2022] Sygn. akt XIV GU 1101/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Graczyka, PESEL 54051913198, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 1019/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2464
 • Dodano: 2022-01-18 10:15:21
 • Administrator

Grzanka Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2465. Grzanka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 732/21, XV GUp 698/21. [BMSiG-1685/2022] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.12.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 732/21, ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Grzanki (PESEL 66060606864), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franza (numer licencji 413); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franzowi na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2465
 • Dodano: 2022-01-18 10:16:11
 • Administrator

Grzanka Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2465. Grzanka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 732/21, XV GUp 698/21. [BMSiG-1685/2022] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.12.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 732/21, ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Grzanki (PESEL 66060606864), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Tomasza Franza (numer licencji 413); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Tomaszowi Franzowi na adres: ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2465
 • Dodano: 2022-01-18 10:16:14
 • Administrator

Hajer Teresa i Hajer Andrzej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-12-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2466. Hajer Teresa i Hajer Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 759/21. [BMSiG-1674/2022] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.12.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 759/21 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Hajer (numer PESEL 54112511844), zamieszkałej w Sartowicach, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Andrzeja Hajera (numer PESEL 53082713250), zamieszkałego w Sartowicach, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, połączył do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec upadłych, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Floryszaka (numer licencji 164), określił że postępowanie upadłościowe będzie prowa dzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Grzegorzowi Floryszakowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały one ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2466
 • Dodano: 2022-01-18 10:17:12
 • Administrator

Hajer Teresa i Hajer Andrzej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2466. Hajer Teresa i Hajer Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 759/21. [BMSiG-1674/2022] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.12.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 759/21 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Hajer (numer PESEL 54112511844), zamieszkałej w Sartowicach, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Andrzeja Hajera (numer PESEL 53082713250), zamieszkałego w Sartowicach, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, połączył do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec upadłych, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Floryszaka (numer licencji 164), określił że postępowanie upadłościowe będzie prowa dzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Grzegorzowi Floryszakowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały one ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2466
 • Dodano: 2022-01-18 10:17:14
 • Administrator

Homeniuk Angelika

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-12-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2467. Homeniuk Angelika. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 421/21, VI GUp 352/21. [BMSiG-1641/2022] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 3 grudnia 2021 r., pod sygn. akt VI GU 421/21, ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Homeniuk, zamieszkałej w Wałbrzychu przy ul. Elizy Orzeszkowej 7/3, PESEL 71112304861, NIP 8861019152, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 352/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000. Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. a funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2467
 • Dodano: 2022-01-18 10:18:54
 • Administrator

Homeniuk Angelika

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2467. Homeniuk Angelika. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 421/21, VI GUp 352/21. [BMSiG-1641/2022] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 3 grudnia 2021 r., pod sygn. akt VI GU 421/21, ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Homeniuk, zamieszkałej w Wałbrzychu przy ul. Elizy Orzeszkowej 7/3, PESEL 71112304861, NIP 8861019152, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Anna Łaskawiec - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 352/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000. Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. a funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2467
 • Dodano: 2022-01-18 10:18:58
 • Administrator

Kazimierczak Sylwia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2468. Kazimierczak Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1522/21, VIII GUp 5/22/S. [BMSiG-1708/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 1522/21) Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Sylwii Kazimierczak (PESEL 83091410286), zamieszkałej przy ul. Narutowicza 33/2/3, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marzeny Pawełczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1550; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: Marzena Pawełczyk, Zięciak & Współpracownicy, ul. Wencja 3/2, 31-117 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 5/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2468
 • Dodano: 2022-01-18 10:19:49
 • Administrator

Kazimierczak Sylwia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2468. Kazimierczak Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1522/21, VIII GUp 5/22/S. [BMSiG-1708/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 1522/21) Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Sylwii Kazimierczak (PESEL 83091410286), zamieszkałej przy ul. Narutowicza 33/2/3, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marzeny Pawełczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1550; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: Marzena Pawełczyk, Zięciak & Współpracownicy, ul. Wencja 3/2, 31-117 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 5/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2468
 • Dodano: 2022-01-18 10:19:52
 • Administrator

„ALUPIAST" Manuel Kołodziej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-12-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2469. Kołodziej Manuel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Alupiast” Manuel Kołodziej w Wołowie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 217/21, VIII GUp 617/21. [BMSiG-1644/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 217/21 ogłosił upadłość Manuela Kołodzieja (PESEL 86102915716, NIP 9880241343) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALUPIAST” Manuel Kołodziej z siedzibą w Wołowie. Wyznaczono syndyka w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206, adres: Jaracza 69/011, 50-305 Wrocław). Funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 617/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 617/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2469
 • Dodano: 2022-01-18 10:20:30
 • Administrator

„ALUPIAST" Manuel Kołodziej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2469. Kołodziej Manuel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Alupiast” Manuel Kołodziej w Wołowie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 217/21, VIII GUp 617/21. [BMSiG-1644/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 217/21 ogłosił upadłość Manuela Kołodzieja (PESEL 86102915716, NIP 9880241343) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALUPIAST” Manuel Kołodziej z siedzibą w Wołowie. Wyznaczono syndyka w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206, adres: Jaracza 69/011, 50-305 Wrocław). Funkcje sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 617/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 617/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2469
 • Dodano: 2022-01-18 10:20:34
 • Administrator

Kremer Robert

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-10-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2470. Kremer Robert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1489/21, XI GUp 1136/21. [BMSiG-1586/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1489/21, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Kremera, PESEL 69060805615, NIP 7821655177, zam. ul. Nadolnik 9/24, 61-012 Poznań, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1136/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Justyny Łyszyk, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1606. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2470
 • Dodano: 2022-01-18 10:21:58
 • Administrator

Kremer Robert

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2470. Kremer Robert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1489/21, XI GUp 1136/21. [BMSiG-1586/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1489/21, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Kremera, PESEL 69060805615, NIP 7821655177, zam. ul. Nadolnik 9/24, 61-012 Poznań, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 1136/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Justyny Łyszyk, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1606. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2470
 • Dodano: 2022-01-18 10:22:07
 • Administrator

Kopeć Dominika

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2471. Kopeć Dominika. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 272/21, V GUp 2/22. [BMSiG-1802/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górz,e V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt V GU 272/21, ogłosił upadłość Dominiki Kopeć - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kościelna 8a/5, 68-130 Gozdnica, PESEL 83071006067, NIP 9241665556. Na syndyka wyznaczono Tomasza Wierzchołowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1421. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 2/22. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 2/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2471
 • Dodano: 2022-01-18 10:23:00
 • Administrator

Kopeć Dominika

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2471. Kopeć Dominika. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 272/21, V GUp 2/22. [BMSiG-1802/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górz,e V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt V GU 272/21, ogłosił upadłość Dominiki Kopeć - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kościelna 8a/5, 68-130 Gozdnica, PESEL 83071006067, NIP 9241665556. Na syndyka wyznaczono Tomasza Wierzchołowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1421. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 2/22. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 2/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2471
 • Dodano: 2022-01-18 10:23:03
 • Administrator

Kuligowski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2472. Kuligowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 481/21, XII GUp 1038/21. [BMSiG-1676/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 481/21: 1) ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Kuligowskiego, zamieszkałego w Rybniku, PESEL 73051002499, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3) wskazał, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; 4) wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 628; 5) wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Porcela nowa 19, 40-246 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6) wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 1038/21. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie pkt 6 postanowienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2472
 • Dodano: 2022-01-18 10:23:57
 • Administrator

Kuligowski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2472. Kuligowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 481/21, XII GUp 1038/21. [BMSiG-1676/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 481/21: 1) ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Kuligowskiego, zamieszkałego w Rybniku, PESEL 73051002499, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3) wskazał, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; 4) wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 628; 5) wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Porcela nowa 19, 40-246 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6) wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 1038/21. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie pkt 6 postanowienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2472
 • Dodano: 2022-01-18 10:24:00
 • Administrator

Kusior Janina

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2473. Kusior Janina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 252/21, V GUp 1/22. [BMSiG-1813/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt V GU 252/21, ogłosił upadłość Janiny Kusior - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Armii Krajowej 71/3, 66-100 Sulechów, PESEL 39032205024. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 1/22. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 1/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2473
 • Dodano: 2022-01-18 10:24:45
 • Administrator

Kusior Janina

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2473. Kusior Janina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 252/21, V GUp 1/22. [BMSiG-1813/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt V GU 252/21, ogłosił upadłość Janiny Kusior - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Armii Krajowej 71/3, 66-100 Sulechów, PESEL 39032205024. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 1/22. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 1/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2473
 • Dodano: 2022-01-18 10:24:48
 • Administrator

Laszczyk Krystian

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2474. Laszczyk Krystian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 638/21, V GUp 516/21 of. [BMSiG-1707/2022] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 638/21, na skutek wniosku złożonego dnia 3 listopada 2021 r., ogłosił upadłość Krystiana Laszczyka, PESEL 95030104277, NIP 8133703897, zamieszkałego: Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii EMPE Sp. z o.o., KRS 0000435243, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 160, adres: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 516/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2474
 • Dodano: 2022-01-18 10:25:41
 • Administrator

Laszczyk Krystian

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2474. Laszczyk Krystian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 638/21, V GUp 516/21 of. [BMSiG-1707/2022] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 638/21, na skutek wniosku złożonego dnia 3 listopada 2021 r., ogłosił upadłość Krystiana Laszczyka, PESEL 95030104277, NIP 8133703897, zamieszkałego: Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kancelarii EMPE Sp. z o.o., KRS 0000435243, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 160, adres: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 516/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2474
 • Dodano: 2022-01-18 10:25:44
 • Administrator

Machnik Barbara

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-11-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2475. Machnik Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 617/21, V GUp 547/21 of. [BMSiG-1615/2022] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 617/21, na skutek wniosku złożonego dn. 21.10.2021 r., ogłosił upadłość Barbary Machnik, numer PESEL 86081207866, zamieszkałej w Radomyśl Wielki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 755 oraz nr 1131), ul. Mickiewicza 52, 39-300 Mielec, nr KRS 0000669288. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 547/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2475
 • Dodano: 2022-01-18 10:26:35
 • Administrator

Machnik Barbara

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2475. Machnik Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 617/21, V GUp 547/21 of. [BMSiG-1615/2022] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 617/21, na skutek wniosku złożonego dn. 21.10.2021 r., ogłosił upadłość Barbary Machnik, numer PESEL 86081207866, zamieszkałej w Radomyśl Wielki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 755 oraz nr 1131), ul. Mickiewicza 52, 39-300 Mielec, nr KRS 0000669288. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 547/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2475
 • Dodano: 2022-01-18 10:26:38
 • Administrator

Maciejewska Agnieszka

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2476. Maciejewska Agnieszka. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 731/21, XII GUp 3/22. [BMSiG-1773/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Agnieszki Maciejewskiej (PESEL 77102411203, NIP 6731583232), zamieszkałej: ul. Grabowa 9/7, 70-761 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 3/22. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 748. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Pl. Stefana Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego - XII GUp 3/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2476
 • Dodano: 2022-01-18 10:27:24
 • Administrator

Maciejewska Agnieszka

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2476. Maciejewska Agnieszka. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 731/21, XII GUp 3/22. [BMSiG-1773/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Agnieszki Maciejewskiej (PESEL 77102411203, NIP 6731583232), zamieszkałej: ul. Grabowa 9/7, 70-761 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 3/22. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 748. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Pl. Stefana Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego - XII GUp 3/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2476
 • Dodano: 2022-01-18 10:27:28
 • Administrator

Marcinkowska Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2477. Marcinkowska Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1174/21/8, X GUp 1335/21/8. [BMSiG-1649/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1174/21/8, ogłoszona została upadłość Anny Marcinkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 60051915689; zamieszkałej w miejscowości Jaworzno, adres: 43-600 Jaworzno, ul. Kolejarzy 8/4. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1335/21/8. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2477
 • Dodano: 2022-01-18 10:28:14
 • Administrator

Marcinkowska Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2477. Marcinkowska Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1174/21/8, X GUp 1335/21/8. [BMSiG-1649/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1174/21/8, ogłoszona została upadłość Anny Marcinkowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 60051915689; zamieszkałej w miejscowości Jaworzno, adres: 43-600 Jaworzno, ul. Kolejarzy 8/4. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1335/21/8. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2477
 • Dodano: 2022-01-18 10:28:17
 • Administrator

Orłowski Marcin

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-12-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2478. Orłowski Marcin. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 535/21, VIII GUp 621/21 of. [BMSiG-1634/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 grudnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 535/21, na skutek wniosku złożonego 14 lipca 2021 r. ogłosił upadłość Marcina Orłowskiego, PESEL 76122012553, NIP 8862514273, zam. we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 621/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2478
 • Dodano: 2022-01-18 10:29:05
 • Administrator

Orłowski Marcin

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2478. Orłowski Marcin. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 535/21, VIII GUp 621/21 of. [BMSiG-1634/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 grudnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 535/21, na skutek wniosku złożonego 14 lipca 2021 r. ogłosił upadłość Marcina Orłowskiego, PESEL 76122012553, NIP 8862514273, zam. we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego będą pełnili wylosowani Sędziowie. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 621/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2478
 • Dodano: 2022-01-18 10:29:08
 • Administrator

Osipowicz Marek

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-12-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2479. Osipowicz Marek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 169/21 of, VIII GUp 616/21 of. [BMSiG-1748/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 169/21 of ogłosił upadłość Marka Osipowicza, numer PESEL 51051205791, NIP 8971582463, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Złotoryjska 7/2 (kod pocztowy: 53-614), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567; adres: ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdo razowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 616/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2479
 • Dodano: 2022-01-18 10:29:55
 • Administrator

Osipowicz Marek

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2479. Osipowicz Marek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 169/21 of, VIII GUp 616/21 of. [BMSiG-1748/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2021 r., sygn. akt VIII GU 169/21 of ogłosił upadłość Marka Osipowicza, numer PESEL 51051205791, NIP 8971582463, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Złotoryjska 7/2 (kod pocztowy: 53-614), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567; adres: ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdo razowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 616/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2479
 • Dodano: 2022-01-18 10:29:58
 • Administrator

Pawliński Mirosław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2480. Pawliński Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1595/21, XIX GUp 15/22. [BMSiG-1736/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1595/21, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość Mirosława Pawlińskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL 56090605119, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1038; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak- -Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznać syndykowi Dorocie Trednak-Tarazewicz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 15/22; 9. poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2480
 • Dodano: 2022-01-18 10:30:38
 • Administrator

Pawliński Mirosław

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2480. Pawliński Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1595/21, XIX GUp 15/22. [BMSiG-1736/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1595/21, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość Mirosława Pawlińskiego zamieszkałego w Warszawie, PESEL 56090605119, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1038; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak- -Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznać syndykowi Dorocie Trednak-Tarazewicz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 15/22; 9. poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2480
 • Dodano: 2022-01-18 10:30:41
 • Administrator

Pazdirek Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2481. Pazdirek Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1628/21, VIII GUp 9/22/S. [BMSiG-1665/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt VIII GU 1628/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Pazdirek (PESEL 40040105569) zamieszkałej w Sierczy nr 240, 32-020 Siercza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: Kraków, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 9/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2481
 • Dodano: 2022-01-18 10:31:25
 • Administrator

Pazdirek Zofia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2481. Pazdirek Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1628/21, VIII GUp 9/22/S. [BMSiG-1665/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt VIII GU 1628/21, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Pazdirek (PESEL 40040105569) zamieszkałej w Sierczy nr 240, 32-020 Siercza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres biura syndyka: Kraków, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 9/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2481
 • Dodano: 2022-01-18 10:31:28
 • Administrator

Plasa Ilona

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2482. Plasa Ilona. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1262/21/8, X GUp 1339/21/8. [BMSiG-1654/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1262/21/8, ogłoszona została upadłość Ilony Plasy (Plasa), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77020817147, zamieszkałej w Mysłowicach, adres: 41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 13A/11. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1339/21/8. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zaża lenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2482
 • Dodano: 2022-01-18 10:32:10
 • Administrator

Plasa Ilona

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2482. Plasa Ilona. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1262/21/8, X GUp 1339/21/8. [BMSiG-1654/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1262/21/8, ogłoszona została upadłość Ilony Plasy (Plasa), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77020817147, zamieszkałej w Mysłowicach, adres: 41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 13A/11. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1339/21/8. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zaża lenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2482
 • Dodano: 2022-01-18 10:32:13
 • Administrator

Powałka Hanna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-12-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2483. Powałka Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1534/21, XIX GUp. 1771/21. [BMSiG-1575/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 roku, pod sygn. akt XIX GU 1534/21, ogłosił upadłość dłużnika Hanny Powałki, PESEL 70060805987, zam. w Warszawie (03-395), obejmująca likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego, nr licencji 943. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1771/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1771/21, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2483
 • Dodano: 2022-01-18 10:33:00
 • Administrator

Powałka Hanna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2483. Powałka Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1534/21, XIX GUp. 1771/21. [BMSiG-1575/2022] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 roku, pod sygn. akt XIX GU 1534/21, ogłosił upadłość dłużnika Hanny Powałki, PESEL 70060805987, zam. w Warszawie (03-395), obejmująca likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego, nr licencji 943. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1771/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1771/21, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2483
 • Dodano: 2022-01-18 10:33:03
 • Administrator

Prycik Denis

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-12-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2484. Prycik Denis. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 580/21 of, VIII GUp 619/21 of. [BMSiG-1687/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt VIII GU 580/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 5.08.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Denisa Prycika, numer PESEL 90103004999, NIP 9131587890, zamieszkałego w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550, adres: ul. Akacjowa 3, 55-330 Wróblowice). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 619/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 619/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2484
 • Dodano: 2022-01-18 10:33:54
 • Administrator

Prycik Denis

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2484. Prycik Denis. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 580/21 of, VIII GUp 619/21 of. [BMSiG-1687/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt VIII GU 580/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 5.08.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Denisa Prycika, numer PESEL 90103004999, NIP 9131587890, zamieszkałego w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550, adres: ul. Akacjowa 3, 55-330 Wróblowice). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 619/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 619/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2484
 • Dodano: 2022-01-18 10:33:57
 • Administrator

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "TRANS-POL" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2485. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ „TRANS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaworze. KRS 0000224668. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2004 r., sygn. akt V GU 248/21. [BMSiG-1626/2022] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 248/21: I. ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej TRANS-POL spółki z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Dworcowej 8, 59-400 Jawor, KRS 0000224668, NIP 6912283315, obejmującą likwidację majątku; II. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG; III. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula, nr licencji 382, adres dla doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica; V. określił, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2485
 • Dodano: 2022-01-18 10:34:15
 • Administrator

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "TRANS-POL" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Legnicy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2485. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ „TRANS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaworze. KRS 0000224668. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2004 r., sygn. akt V GU 248/21. [BMSiG-1626/2022] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 248/21: I. ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej TRANS-POL spółki z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Dworcowej 8, 59-400 Jawor, KRS 0000224668, NIP 6912283315, obejmującą likwidację majątku; II. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG; III. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula, nr licencji 382, adres dla doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica; V. określił, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2485
 • Dodano: 2022-01-18 10:34:19
 • Administrator

Rulski Wojciech

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2486. Rulski Wojciech. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/21, XII GUp 2/22. [BMSiG-1696/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 roku, ogłoszono upadłość Wojciecha Rulskiego, PESEL 82112314013, NIP 8561672913, zamieszkałego: ul. Piłsudskiego 30A/10, 72-300 Gryfice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 2/22. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wardyna, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 252. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 6, 70-486 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 2/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2486
 • Dodano: 2022-01-18 10:35:30
 • Administrator

Rulski Wojciech

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2486. Rulski Wojciech. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/21, XII GUp 2/22. [BMSiG-1696/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 roku, ogłoszono upadłość Wojciecha Rulskiego, PESEL 82112314013, NIP 8561672913, zamieszkałego: ul. Piłsudskiego 30A/10, 72-300 Gryfice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 2/22. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wardyna, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 252. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 6, 70-486 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 2/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2486
 • Dodano: 2022-01-18 10:35:33
 • Administrator

Sawicz Mariusz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2487. Sawicz Mariusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/21, V GUp 194/21. [BMSiG-1662/2022] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., sygnatura akt V GUp 194/21 (poprzednio V GU 209/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mariusza Sawicza, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 51a/4, PESEL 72032505138. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka - nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2487
 • Dodano: 2022-01-18 10:36:18
 • Administrator

Sawicz Mariusz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2487. Sawicz Mariusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/21, V GUp 194/21. [BMSiG-1662/2022] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., sygnatura akt V GUp 194/21 (poprzednio V GU 209/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mariusza Sawicza, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 51a/4, PESEL 72032505138. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka - nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2487
 • Dodano: 2022-01-18 10:36:22
 • Administrator

Stanaszek Ryszard

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-12-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2488. Stanaszek Ryszard. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 607/21 of, VI GUp 582/21 of. [BMSiG-1771/2022] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 grudnia 2021 r., sygn. akt VI GU 607/21 of, ogłosił upadłość Ryszarda Stanaszka, PESEL 69012907198, NIP 5471448754, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Solna 10/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 582/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wnie sienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2488
 • Dodano: 2022-01-18 10:37:09
 • Administrator

Stanaszek Ryszard

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2488. Stanaszek Ryszard. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 607/21 of, VI GUp 582/21 of. [BMSiG-1771/2022] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 grudnia 2021 r., sygn. akt VI GU 607/21 of, ogłosił upadłość Ryszarda Stanaszka, PESEL 69012907198, NIP 5471448754, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Solna 10/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 582/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wnie sienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2488
 • Dodano: 2022-01-18 10:37:13
 • Administrator

Stokłosa Lidia

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-12-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2489. Stokłosa Lidia. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 541/21 of, VI GUp 591/21 of. [BMSiG-1765/2022] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 grudnia 2021 r., pod sygn. akt VI GU 541/21 of, ogłosił upadłość Lidii Stokłosy, PESEL 64071510129, zamieszkałej 43-436 Górki Wielkie przy ul. Olszyna 61, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 591/ 21 of. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2489
 • Dodano: 2022-01-18 10:37:59
 • Administrator

Stokłosa Lidia

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2489. Stokłosa Lidia. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 541/21 of, VI GUp 591/21 of. [BMSiG-1765/2022] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 grudnia 2021 r., pod sygn. akt VI GU 541/21 of, ogłosił upadłość Lidii Stokłosy, PESEL 64071510129, zamieszkałej 43-436 Górki Wielkie przy ul. Olszyna 61, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 591/ 21 of. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2489
 • Dodano: 2022-01-18 10:38:02
 • Administrator

Strzelczyk Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2490. Strzelczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1308/21, XIV GUp 1044/21. [BMSiG-1705/2022] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Strzelczyk, PESEL 83072921367, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 1044/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 280. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 141, s.19 ze zm.). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Zamkowa 18/20 lok. 206, 62-800 Kalisz w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłe, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2490
 • Dodano: 2022-01-18 10:38:40
 • Administrator

Strzelczyk Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2490. Strzelczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1308/21, XIV GUp 1044/21. [BMSiG-1705/2022] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Strzelczyk, PESEL 83072921367, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 1044/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 280. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 141, s.19 ze zm.). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Zamkowa 18/20 lok. 206, 62-800 Kalisz w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłe, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2490
 • Dodano: 2022-01-18 10:38:43
 • Administrator

Wachowicz Zbigniew

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-12-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2491. Wachowicz Zbigniew. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 1072/21 „of”, IX GUp 618/21 „of”. [BMSiG-1711/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 29 grudnia 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 1072/21 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Zbigniewa Wachowicza, zamieszkałego: Uście 1, 22-463 Radecznica, PESEL 63081708375, NIP 9461662229, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Konrada Siekierdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1461; III. wezwać wierzycieli upadłego Zbigniewa Wachowicza, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Zbigniewa Wachowicza, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust.1, ust. 3 zd.1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Wachowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Zbigniewa Wachowicza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 618/21 „of”. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2491
 • Dodano: 2022-01-18 10:40:04
 • Administrator

Wachowicz Zbigniew

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2491. Wachowicz Zbigniew. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 1072/21 „of”, IX GUp 618/21 „of”. [BMSiG-1711/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 29 grudnia 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 1072/21 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Zbigniewa Wachowicza, zamieszkałego: Uście 1, 22-463 Radecznica, PESEL 63081708375, NIP 9461662229, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Konrada Siekierdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1461; III. wezwać wierzycieli upadłego Zbigniewa Wachowicza, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Zbigniewa Wachowicza, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust.1, ust. 3 zd.1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Wachowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Zbigniewa Wachowicza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 618/21 „of”. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2491
 • Dodano: 2022-01-18 10:40:07
 • Administrator

Waleniak Barbara

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-12-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2492. Waleniak Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 519/21 of, V GUp 427/21. [BMSiG-1728/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2021 roku, sygn. akt V GU 519/21 of, postanowił ogłosić upadłość Barbary Waleniak, PESEL 57062816621, NIP 7561686688, zam.: os. Tysiąclecia 10/23, 47-300 Krapkowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1-go Maja 30a, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 427/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2492
 • Dodano: 2022-01-18 10:40:58
 • Administrator

Waleniak Barbara

Sąd Rejonowy w Opolu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2492. Waleniak Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 519/21 of, V GUp 427/21. [BMSiG-1728/2022] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2021 roku, sygn. akt V GU 519/21 of, postanowił ogłosić upadłość Barbary Waleniak, PESEL 57062816621, NIP 7561686688, zam.: os. Tysiąclecia 10/23, 47-300 Krapkowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054, adres: ul. 1-go Maja 30a, 45-355 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 427/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2492
 • Dodano: 2022-01-18 10:41:02
 • Administrator

Wiechnik Benedykt

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2493. Wiechnik Benedykt. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 624/21, VIII GUp 12/22/S. [BMSiG-1698/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 624/21) Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Benedykta Wiechnika (PESEL 54032210339), zamieszkałego: Dobra 931, 34-642 Dobra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 12/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2493
 • Dodano: 2022-01-18 10:41:48
 • Administrator

Wiechnik Benedykt

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2493. Wiechnik Benedykt. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 624/21, VIII GUp 12/22/S. [BMSiG-1698/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 624/21) Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Benedykta Wiechnika (PESEL 54032210339), zamieszkałego: Dobra 931, 34-642 Dobra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 12/22/S. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2493
 • Dodano: 2022-01-18 10:41:51
 • Administrator

Woźniak Grażyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2494. Woźniak Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1489/21/3, X GUp 1324/21/3. [BMSiG-1668/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17.12.2021 r., pod sygn. akt X GU 1489/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Grażyny Woźniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, adres: 41-400 Mysłowice, ul. Wałowa 1/9, posiadającej numer PESEL 56100714402. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1324/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2494
 • Dodano: 2022-01-18 10:42:37
 • Administrator

Woźniak Grażyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2494. Woźniak Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1489/21/3, X GUp 1324/21/3. [BMSiG-1668/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17.12.2021 r., pod sygn. akt X GU 1489/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Grażyny Woźniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach, adres: 41-400 Mysłowice, ul. Wałowa 1/9, posiadającej numer PESEL 56100714402. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1324/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2494
 • Dodano: 2022-01-18 10:42:40
 • Administrator

Zdyb Bożena

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-12-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2495. Zdyb Bożena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 421/21, V GUp 395/21. [BMSiG-1770/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 16 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 421/21, ogłosił upadłość dłużniczki Bożeny Zdyb, PESEL 71040414962, zamieszkałej w miejscowości Józefków, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Bożeny Zdyb będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) w zw. z art. 28 Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1909). Wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 116. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. 1-go Maja 4C, 20-410 Lublin. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.WE L z dnia 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 395/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2495
 • Dodano: 2022-01-18 10:43:31
 • Administrator

Zdyb Bożena

Sąd Rejonowy w Kielcach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2495. Zdyb Bożena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 421/21, V GUp 395/21. [BMSiG-1770/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 16 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 421/21, ogłosił upadłość dłużniczki Bożeny Zdyb, PESEL 71040414962, zamieszkałej w miejscowości Józefków, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Bożeny Zdyb będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) w zw. z art. 28 Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1909). Wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 116. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. 1-go Maja 4C, 20-410 Lublin. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.WE L z dnia 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 395/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2495
 • Dodano: 2022-01-18 10:43:34
 • Administrator

Zelek Pelagia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2496. Zelek Pelagia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1568/21, VIII GUp 8/22/S. [BMSiG-1646/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 1568/21) Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Pelagii Zelek (PESEL 48111511103), zamieszkałej w Krakowie, ul. Doktora Babińskiego 23D/13, 30-393 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnił będzie Referendarz sądowy; IV. ustalić, że funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszcze nia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 8/22/S. Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2496
 • Dodano: 2022-01-18 10:44:22
 • Administrator

Zelek Pelagia

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2496. Zelek Pelagia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1568/21, VIII GUp 8/22/S. [BMSiG-1646/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt VIII GU 1568/21) Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Pelagii Zelek (PESEL 48111511103), zamieszkałej w Krakowie, ul. Doktora Babińskiego 23D/13, 30-393 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję Sędziego komisarza pełnił będzie Referendarz sądowy; IV. ustalić, że funkcję zastępcy Sędziego komisarza pełnił będzie Sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszcze nia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 8/22/S. Pouczenie do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2496
 • Dodano: 2022-01-18 10:44:25
 • Administrator

Żmudzińska Maria

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2497. Żmudzińska Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 428/21, V GUp 397/21. [BMSiG-1568/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r.: - ogłosił upadłość dłużnika Marii Żmudzińskiej, PESEL 55052017829, zamieszkałego: 27-640 Klimontów, Nasławice 14 (sygn. akt V GU 428/21); - określając, że upadła Maria Żmudzińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4191 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, nr licencji 610; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Emilii Polańskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 397/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2497
 • Dodano: 2022-01-18 10:45:24
 • Administrator

Żmudzińska Maria

Sąd Rejonowy w Kielcach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2497. Żmudzińska Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 428/21, V GUp 397/21. [BMSiG-1568/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r.: - ogłosił upadłość dłużnika Marii Żmudzińskiej, PESEL 55052017829, zamieszkałego: 27-640 Klimontów, Nasławice 14 (sygn. akt V GU 428/21); - określając, że upadła Maria Żmudzińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4191 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, nr licencji 610; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Emilii Polańskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 397/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2497
 • Dodano: 2022-01-18 10:45:28
 • Administrator

Augustyniak Ziemowit

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2498. Augustyniak Ziemowit. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 361/20/PD. [BMSiG-1599/2022] Sędzia komisarz informuje, ż e została sporządzona przez syndyka i przekazana w dniu 15 lipca 2021 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ziemowita Augustyniaka, PESEL 77122610574, osoby fizycznej nieprowadzącej działalnoś ci gospodarczej. Poucza sięprzy tym uczestników postępowania, ż e zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w związku z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iżbył do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, ż e nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 361/20/PD należy wnieść do Sędziego komisarza, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2498
 • Dodano: 2022-01-18 10:45:42
 • Administrator

Barchan Marek

Sąd Rejonowy w Kielcach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2499. Barchan Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 32/21. [BMSiG-1835/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 20 grudnia 2021 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Marka Barchana (PESEL 78042011555), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 32/21, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2499
 • Dodano: 2022-01-18 10:45:55
 • Administrator

Apteka prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2500. Błaszczuk Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w Legionowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 4/21. [BMSiG-1704/2022] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wiesława Błaszczuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Apteka Prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk w upadłości, pod sygn. akt XVIII GUp 4/21, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 8 grudnia 2021 roku listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2500
 • Dodano: 2022-01-18 10:46:12
 • Administrator

Budziewska Milena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2501. Budziewska Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 81/21. [BMSiG-1710/2022] Sygn. akt XIV GUp 81/21 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 17 września 2021 r. lista wierzytelności, a w dniu 18 listopada 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności, w postępowaniu upadłościowym Mileny Budziewskiej, numer PESEL 81062008445, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 81/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2501
 • Dodano: 2022-01-18 10:46:25
 • Administrator

Cybulska Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2502. Cybulska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 390/21 of. [BMSiG-1781/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Cybulskiej, numer PESEL 72060311442, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 390/21 of), ogłasza w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 9 ust. 1 zd. 1 Ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1, Zw 1), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 5 stycznia 2022 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji obowiązującej w postępowaniach upadłościowych wszczętych na skutek wniosków składanych po 23 marca 2020 r. a przed 1 grudnia 2021 r.) w zw. z art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2502
 • Dodano: 2022-01-18 10:46:37
 • Administrator

Dudek Edyta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2503. Dudek Edyta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 55/19 „of”. [BMSiG-1745/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Edyty Dudek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt IX GUp 55/19 „of”, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 9 grudnia 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 3, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2503
 • Dodano: 2022-01-18 10:46:50
 • Administrator

Gołębiewski Grzegorz

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2504. Gołębiowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 474/20. [BMSiG-1715/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Gołębiowskiego, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 474/20, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2504
 • Dodano: 2022-01-18 10:47:22
 • Administrator

Gozdan Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2505. Gozdan Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 987/21. [BMSiG-1594/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 14 grudnia 2021 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Gozdan (PESEL 83072300085), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 987/21). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 4912 ust. 1 p.u. w zw z art. 256 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2505
 • Dodano: 2022-01-18 10:47:36
 • Administrator

Greszczenko Hanna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2506. Greszczenko Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 206/21. [BMSiG-1632/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Greszczenko, zamieszkałej w Komorowie, sygn. akt XIX GUp 206/21, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 6 grudnia 2021 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Hanny Greszczenko, zamieszkałej w Komorowie, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo upadłościowe, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2506
 • Dodano: 2022-01-18 10:47:53
 • Administrator

Gudanis Ewelina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2507. Gudanis Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 189/21. [BMSiG-1582/2022] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 29 września 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Eweliny Gudanis, PESEL 83111509901, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upa dłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 189/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2507
 • Dodano: 2022-01-18 10:48:05
 • Administrator

HORIZON MEDICAL CENTER Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2508. HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000028774. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 31/21. [BMSiG-1571/2022] Sędzia komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Horizon Medical Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, numer KRS 0000028774), prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 31/21, syndyk sporządził i w dniu 14 grudnia 2021 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sprzeciw podlega opłacie w wysokości piątej części opłaty stosunkowej. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2508
 • Dodano: 2022-01-18 10:48:18
 • Administrator

IDEAL PROPERTIES Jacek Guziewicz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2509. Guziewicz Jacek Remigiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IDEAL PROPERTIES Jacek Guziewicz w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 865/19. [BMSiG-1819/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jacka Remigiusza Guziewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IDEAL PROPERTIES Jacek Guziewicz z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Sarmacka 10D lok. 36, 02-927 Warszawa), nr REGON 140900755, nr NIP 9441542338 (sygn. akt XVIII GUp 865/19), została sporządzona i złożona do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 28 września 2021 r., pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej zarzuty co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2509
 • Dodano: 2022-01-18 10:48:33
 • Administrator

Katner Adam w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2510. Katner Adam. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 216/19, VIII GUp 168/19. [BMSiG-1743/2022] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 216/19 ogłaszającego upadłość Adama Katnera, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że postanowieniem sędziego komisarza z dnia 3 stycznia 2022 r. dokonano zmiany na liście wierzytelności z dnia 24 grudnia 2019 r., w ten sposób że w zakresie wierzyciela Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (Zw. 2) wierzytelność przysługującą temu wierzycielowi wpisać odpowiednio: w kategorii II - 7.697,93 zł, w kategorii III - 2.023,27. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2510
 • Dodano: 2022-01-18 10:48:46
 • Administrator

Królikowski Maciej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2511. Królikowski Maciej. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 345/20. [BMSiG-1807/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłego Macieja Królikowskiego, numer PESEL 80123109338, zamieszkałego w miejscowości Ustka 76-270, ulica Kościelniaka 1/36, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt VI GUp 345/20, zawiadamia, że dnia 1 grudnia 2021 roku została przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Macieja Królikowskiego. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 491 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2511
 • Dodano: 2022-01-18 10:49:00
 • Administrator

Kuboń Kacper w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2512. Kuboń Kacper. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 90/20. [BMSiG-1630/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kacpra Kubonia, numer PESEL 92123005736, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 90/20), ogłasza, że sporządzone zostało uzupełnienie listy wierzytelności (ZW 5, poz. 5), przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 10 listopada 2021 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, poprzez czytelnię tutejszego Sądu po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2512
 • Dodano: 2022-01-18 10:49:16
 • Administrator

Marczenko Ryszard w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2513. Marczenko Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 5/20. [BMSiG-1625/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Marczenko (PESEL 59051505033), jako osoby fizycznej nieoprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 5/20), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 13 października 2020 r. (ZW 1-24) i jej pierwsze uzupełnienie złożone dnia 20 stycznia 2021 r. (ZW 25), które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2513
 • Dodano: 2022-01-18 10:49:28
 • Administrator

Mazurek Grzegorz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2514. Mazurek Grzegorz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 436/21 „of” sk. [BMSiG-1769/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Mazurka (sygn. akt IX GUp 436/21 „of” sk) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 21 grudnia 2021 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2514
 • Dodano: 2022-01-18 10:49:49
 • Administrator

Ostrowska Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2515. Ostrowska Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 187/18. [BMSiG-1677/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 187/18 Ireny Ostrowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII, Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2515
 • Dodano: 2022-01-18 10:50:03
 • Administrator

Pawłowski Bogusław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2516. Pawłowski Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 92/20. [BMSiG-1602/2022] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogusław Pawłowski, zam.: Tarnobrzeg, sygn. akt V GUp 92/20, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2516
 • Dodano: 2022-01-18 10:50:16
 • Administrator

Petryk Marianna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2517. Petryk Marianna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 420/21 „of”. [BMSiG-1779/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marianny Petryk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 420/21 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 20 grudnia 2021 roku lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw, co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2517
 • Dodano: 2022-01-18 10:50:29
 • Administrator

PREQURSOR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2518. PREQURSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skrzeszewie. KRS 0000602327. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2016 r., sygn. akt XVIII GUp 87/21. [BMSiG-1588/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Preqursor sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 87/21, syndyk w dniu 30 listopada 2021 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału XVIII Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Krzysztof Piotrowski SYNDYK MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2518
 • Dodano: 2022-01-18 10:50:46
 • Administrator

PROGRES INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2519. PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000367145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 40/21. [BMSiG-1758/2022] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 40/21 (poprzednio XIX GUp 46/19, X GUp 384/15) w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2519
 • Dodano: 2022-01-18 10:50:59
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PODKOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2520. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000318142. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2008 r., sygn. akt VIII GUp 351/19/S. [BMSiG-1817/2022] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego PODKOWA sp. z o.o., ul. Prądnicka 89/3, 31-202 Kraków, KRS 0000318142 (sygn. akt VIII GUp 351/19/S), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2520
 • Dodano: 2022-01-18 10:51:12
 • Administrator

Pytlowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2521. Pytlowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 190/21 „of” sk. [BMSiG-1595/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Katarzyny Pytlowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 190/21 „of” sk) złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 6 października 2021 r. i 14 grudnia 2021 r. listę wierzytelności postępowania upadłościowego Katarzyny Pytlowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2521
 • Dodano: 2022-01-18 10:51:24
 • Administrator

Pyzara-Pawłowska Violetta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2522. Pyzara-Pawłowska Violetta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/20 of. [BMSiG-1638/2022] Zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2022 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Violetty Pyzary-Pawłowskiej ogłasza o sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 29 grudnia 2021 roku - wraz z informacją, iż listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego) oraz z pouczeniem o treści art. 256 Prawa upadłościowego - to jest o tym, że każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2522
 • Dodano: 2022-01-18 10:51:38
 • Administrator

SIGMA REAL ESTATE Sp. z o.o. Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2523. SIGMA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000314193. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2008 r., sygn. akt XVIII GUp 88/20. [BMSiG-1712/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sigma Real Estate Sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Warszawie, pod sygn. akt XVIII GUp 88/20, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 11 stycznia 2022 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2523
 • Dodano: 2022-01-18 10:51:51
 • Administrator

SMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2524. SMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000020152. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 104/20. [BMSiG-1717/2022] Obwieszcza się, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym SMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa 02-758, ul. Mangalia 4, KRS 0000020152. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XVIII GUp 104/20. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2524
 • Dodano: 2022-01-18 10:52:07
 • Administrator

Sobkowiak Grzegorz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2525. Sobkowiak Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 617/21. [BMSiG-1596/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Sobkowiaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 617/21), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 22 listopada 2021 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2525
 • Dodano: 2022-01-18 10:52:19
 • Administrator

Tietz Jacek

Sąd Rejonowy w Opolu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2526. Tietz Jacek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 9/21 of. [BMSiG-1726/2022] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Tietz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 9/21 of, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 20 września 2021 roku listy wierzytelności, i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do odmowy uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2526
 • Dodano: 2022-01-18 10:52:33
 • Administrator

Wiertelak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2022-01-18. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 2527. Wiertelak Jarosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/19/Ap-2. [BMSiG-1580/2022] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 4 w postępowaniu upadłościowym Jarosława Wiertelaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 66030207239, sygn. akt V GUp 1/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2527
 • Dodano: 2022-01-18 10:52:45
 • Administrator

GUSTO CUCINA ITALIANA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2528. „GUSTO CUCINA ITALIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000452443. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2013 r., sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-1578/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Gusto Cucina Italiana Sp. z o.o. (sygn. akt V GUp 44/19) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału. Ostateczny plan podziału można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie, Sekcja ds. Upadłości i Restrukturyzacji, przy ul. Dworcowej 3C pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 676 03 01, lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 22 i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2528
 • Dodano: 2022-01-18 10:52:58
 • Administrator

Babij Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2529. Babij Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1202/19. [BMSiG-1637/2022] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Babija, zamieszkałego w Ząbkach, sygn. akt XIX GUp 1202/19, syndyk złożył w dniu 20 grudnia 2021 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2529
 • Dodano: 2022-01-18 10:53:10
 • Administrator

Holuk Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2530. Holuk Zofia i Holuk Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-1774/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Holuk, PESEL 55041512065 i Jana Holuk, PESEL 50022412459, sygn. akt V GUp 60/19, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że zostały sporządzone oddzielne plany podziału z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej - lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy 2/2, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą ZG1W/00010989/1, a także ostateczne plany podziału funduszy masy upadłości. Plany podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planom podziału. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2530
 • Dodano: 2022-01-18 10:53:33
 • Administrator

Holuk Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2530. Holuk Zofia i Holuk Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-1774/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Holuk, PESEL 55041512065 i Jana Holuk, PESEL 50022412459, sygn. akt V GUp 60/19, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że zostały sporządzone oddzielne plany podziału z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej - lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy 2/2, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą ZG1W/00010989/1, a także ostateczne plany podziału funduszy masy upadłości. Plany podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planom podziału. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2530
 • Dodano: 2022-01-18 10:53:49
 • Administrator

Kaczor Magdalena

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2531. Kaczor Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 56/21. [BMSiG-1653/2022] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Kaczor, PESEL 65111710066, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 56/21), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2531
 • Dodano: 2022-01-18 10:54:02
 • Administrator

Mariusz Lipka Indywidualna Praktyka Lekarska w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2532. Lipka Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Lipka Indywidualna Praktyka Lekarska w Rawiczu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 88/17/PN. [BMSiG-1670/2022] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Mariusza Lipki prowadzącego działalność pod nazwą Mariusz Lipka Indywidualna Praktyka Lekarska, sygnatura akt XI GUp 88/17/PN, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym sporządzono ostateczny plan podziału, który to plan można przeglądać w sekretariacie XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony w planie może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2532
 • Dodano: 2022-01-18 10:54:21
 • Administrator

Wrożyna Augustyn w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2533. Wrożyna Augustyn. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/20. [BMSiG-1605/2022] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Augustyna Wrożyny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 53/20. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału funduszy masy upadłości w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego (ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice). W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko treści niniejszego planu podziału. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2533
 • Dodano: 2022-01-18 10:54:36
 • Administrator

Zdeb Stefan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 2534. Zdeb Stefan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 82/18 „of”. [BMSiG-1764/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Stefana Zdeba, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 82/18 „of”), został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2534
 • Dodano: 2022-01-18 10:54:50
 • Administrator

JOANNA PASTECKA

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest JOANNA PASTECKA, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BY1B/GU/56/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:05:40
 • Administrator

FRANCISZEK PASTECKI

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest FRANCISZEK PASTECKI, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BY1B/GU/57/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:06:31
 • Administrator

Włodzimierz Cielniak

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Włodzimierz Cielniak, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt RA1R/GU/2/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 11 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:07:24
 • Administrator

Jerzy Kurek

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Jerzy Kurek, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BB1B/GU/17/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:08:12
 • Administrator

Rafał Szczepański

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Rafał Szczepański, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BB1B/GU/18/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:09:01
 • Administrator

Józef Kubalańca

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Józef Kubalańca, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BB1B/GU/19/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:09:48
 • Administrator

Bartosz Dudek

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Bartosz Dudek, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BB1B/GU/20/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:10:45
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 14:11:09

Irena Łucznik

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Irena Łucznik, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt RA1R/GU/3/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:12:11
 • Administrator

Bożena Dolniak

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Bożena Dolniak, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/16/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:13:18
 • Administrator

Marta Łubińska

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Marta Łubińska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt RA1R/GU/4/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 7 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:18:35
 • Administrator

Krzysztof Chamela

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Krzysztof Chamela, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt RA1R/GU/5/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:19:32
 • Administrator

Izabella Urbanek

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Izabella Urbanek, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt RA1R/GU/6/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:20:30
 • Administrator

Andrzej Kostecki

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Andrzej Kostecki, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt RA1R/GU/7/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 30 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:21:22
 • Administrator

Jolanta Czaja

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Jolanta Czaja, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt SW1W/GU/14/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:22:12
 • Administrator

Zdzisław Mączka

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Zdzisław Mączka, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt SW1W/GU/15/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:22:58
 • Administrator

Marzena Banyś

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Marzena Banyś, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/18/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:23:47
 • Administrator

Kurek Karol

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Kurek Karol, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/19/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:24:40
 • Administrator

Mateusz Ligęza

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Mateusz Ligęza, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/20/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:25:31
 • Administrator

KATARZYNA KAPTUR

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest KATARZYNA KAPTUR, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/21/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:26:35
 • Administrator

MONIKA JAŚKIEWICZ

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest MONIKA JAŚKIEWICZ, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/103/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:29:59
 • Administrator

Andrzej Otremba

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Andrzej Otremba, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/22/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:30:46
 • Administrator

Paweł Krawczyk

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Paweł Krawczyk, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/23/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:31:29
 • Administrator

ADRIAN CIURA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest ADRIAN CIURA, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/105/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 12 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:32:25
 • Administrator

Adrian Orman

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Adrian Orman, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/24/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:33:14
 • Administrator

Zdzisław Pokora

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Zdzisław Pokora, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/25/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:34:01
 • Administrator

Marianna Żurańska

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Marianna Żurańska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/106/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:34:55
 • Administrator

Anna Berska

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Anna Berska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/26/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:35:43
 • Administrator

Janina Szulewa

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Janina Szulewa, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt OL1O/GU/9/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:36:30
 • Administrator

Marcin Kopecki

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Marcin Kopecki, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt OL1O/GU/10/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:37:28
 • Administrator

Monika Licbarska

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Monika Licbarska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/108/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:39:05
 • Administrator

Beata Koralewska

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Beata Koralewska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/109/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:39:54
 • Administrator

Elżbieta Gostomska

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Elżbieta Gostomska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/110/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:40:41
 • Administrator

Dorota Niemas

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Dorota Niemas, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/111/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:41:39
 • Administrator

Marlena Flisikowska

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Marlena Flisikowska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/112/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:42:24
 • Administrator

Sylwia Dąbrowska (Wożniak)

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Sylwia Dąbrowska (Wożniak), zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/113/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:43:20
 • Administrator

Karolina Broniarek

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Karolina Broniarek, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt OL1O/GU/11/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:44:11
 • Administrator

Arkadiusz Naus

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Arkadiusz Naus, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt OL1O/GU/12/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:44:57
 • Administrator

PAWEŁ GLIŃSKI

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest PAWEŁ GLIŃSKI, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/114/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:45:49
 • Administrator

Aleksander Skiepko

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Aleksander Skiepko, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BI1B/GU/7/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:46:45
 • Administrator

Waldemar Wieciński

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Waldemar Wieciński, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt ZG1E/GU/32/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:47:38
 • Administrator

Mariola Wiecińska

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Mariola Wiecińska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt ZG1E/GU/33/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:49:49
 • Administrator

Ilona Borzęcka

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Ilona Borzęcka, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt KR1S/GU/58/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 3 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:50:49
 • Administrator

Janusz Antkowicz

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Janusz Antkowicz, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt SZ1S/GU/29/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:51:45
 • Administrator

Magdalena Grodzka

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Magdalena Grodzka, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BI1B/GU/8/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 18 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:52:30
 • Administrator

Marzenna Ostaszewska

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Marzenna Ostaszewska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BI1B/GU/9/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 18 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:53:19
 • Administrator

Mirosław Ostaszewski

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Mirosław Ostaszewski, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt BI1B/GU/10/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 18 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 14:54:09
 • Administrator

Łukasz Błaszczyk

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydz.Gospod.ds.Upadł. i Restrukt. w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Łukasz Błaszczyk, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt LD1M/GU/19/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 12 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 15:25:38
 • Administrator

Tomasz Zakrzewski

Sąd Rejonowy w Elblągu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Tomasz Zakrzewski, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt EL1E/GU/27/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 17 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 15:26:31
 • Administrator

Kalkowska Elżbieta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2535. Kalkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 574/21/8. [BMSiG-1795/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 31 grudnia 2021 r., sygn. akt X GUp 574/21/8, umorzone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do Elżbiety Kalkowskiej, zamieszkałej w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Reymonta 9/4, posiadającej numer PESEL 46112803665. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do tutejszego Sądu. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2535
 • Dodano: 2022-01-18 15:42:10
 • Administrator

Pyrek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2537. Pyrek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 264/18. [BMSiG-1587/2022] Sygn. akt XIV GUp 264/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 grudnia 2021 r. zostało umorzone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Elżbiety Pyrek, PESEL 58121302343, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2537
 • Dodano: 2022-01-18 15:44:20
 • Administrator

Gułaj Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2538. Gułaj Janina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 235/20 of. [BMSiG-1776/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 235/20 of, wobec braku składników majątkowych masy upadłości podlegających likwidacji oraz z uwagi na brak funduszów masy, które mogłyby podlegać podziałowi przez sporządzenie ostatecznego plan podziału funduszy masy upadłości, stwierdził postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r. zakończenie postępowania upadłościowego Janiny Gułaj (PESEL 45033004609), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2538
 • Dodano: 2022-01-18 15:44:55
 • Administrator

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2539. KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WILKOWIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wilkowie. KRS 0000246335. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2005 r., sygn. akt V GUp 1/15. [BMSiG-1694/2022] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem Sądu z dnia 5.01.2022 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 1/15 na podstawie art. 368 p.u. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych Sp. z o.o. w Wilkowie w upadłości likwidacyjnej. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2539
 • Dodano: 2022-01-18 15:45:30
 • Administrator

4D Magdalena Brochocka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2540. Brochocka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „4D Magdalena Brochocka” w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 95/19, X GUp 451/16. [BMSiG-1718/2022] Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 roku, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Magdaleny Brochockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „4D Magdalena Brochocka” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 95/19 (poprzednio X GUp 451/16). Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do Sądu Okręgowego w Warszawie. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2540
 • Dodano: 2022-01-18 15:46:02
 • Administrator

Nowak Sylwia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2541. Nowak Sylwia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 533/19. [BMSiG-1796/2022] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 14.12.2021 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 28 kwietnia 2021 r. o ustaleniu planu spłaty zobowiązań w postępowaniu upadłościowym Upadłej Sylwii Nowak, PESEL 88101702063, zam. w Dobrko wie, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 533/19. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2541
 • Dodano: 2022-01-18 15:46:43
 • Administrator

Panek Beata Anna

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2542. Panek Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 382/21. [BMSiG-1606/2022] Syndyk masy upadłości Beaty Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 15 listopada 2021 r. o umorzeniu wszystkich zobowiązań Upadłej Beaty Panek, zam.: Tarnobrzeg, PESEL 87021001188, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 16 sierpnia 2021 r., - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 382/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2542
 • Dodano: 2022-01-18 15:47:23
 • Administrator

Powszechna Spółdzielnia Spożywców JEDNOŚĆ w Pszczynie w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2543. POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „JEDNOŚĆ” W UPADŁOŚCI w Pszczynie. KRS 0000103125. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2002 r., sygn. akt X GUp 112/18/4. [BMSiG-1840/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 112/18/4 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” w upadłości z siedzibą w Pszczynie (numer KRS 0000103125). Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2543
 • Dodano: 2022-01-18 15:47:54
 • Administrator

Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2544. ZAKŁADY METALOWE „POLMETAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000137841. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2002 r., sygn. akt XII GUp 30/09. [BMSiG-1845/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, Postanowieniem z dnia 29 października 2021 roku w sprawie o sygn. akt XII GUp 30/09 stwierdził na podstawie art. 368 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego ukończenie postępowania upadłościowego Zakładów Metalowych „POLMETAL” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, NIP 6491001488, KRS 0000137841. Na postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego służy zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie można złożyć w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z podaniem sygnatury akt sprawy. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2544
 • Dodano: 2022-01-18 15:48:31
 • Administrator

"O&A" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 2545. „O&A” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000483052. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2013 r., sygn. akt XIV GU 686/20. [BMSiG-1699/2022] Sygn. akt XIV GU 686/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygnaturze akt XIV GU 686/20, postanowieniem z dnia 17 maja 2021 roku, oddalił na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 498) wniosek o ogłoszenie upadłości „O&A” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2545
 • Dodano: 2022-01-18 15:49:07
 • Administrator

Brzeziński Krzysztof

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2546. Brzeziński Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 757/20/J. [BMSiG-1593/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2021 roku, sygn. akt XI GUp 757/20/J, umorzył zobowiązania upadłego Krzysztofa Brzezińskiego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Poznaniu przy os. Rusa 138/23, (61-245), PESEL 48100307638. POUCZENIE 1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które składa się za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 3. Postanowienie Sąd uzasadnia na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwiesz czenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 4. Od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych. 5. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. 6. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. 7. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. 8. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2546
 • Dodano: 2022-01-18 15:50:31
 • Administrator

OSIEDLE PRZY WSPÓLNEJ Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Inne
Poz. 2547. „OSIEDLE PRZY WSPÓLNEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sobieniach Biskupich. KRS 0000361263. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lipca 2010 r., sygn. akt IX GU 352/21. [BMSiG-1825/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w postępowaniu z wniosku Banku Spółdzielczego w Starej Białej o ogłoszenie upadłości „Osiedla przy Wspólnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobieniach Biskupich, KRS 361263, dłużnik - „Osiedle przy Wspólnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobieniach Biskupich w dniu 6 grudnia 2021 roku złożył wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2547
 • Dodano: 2022-01-18 15:58:24
 • Administrator

Cienszczyk Michał

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2548. Cienszczyk Michał. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 27/21 „of”. [BMSiG-1650/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 20 grudnia 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Michała Cienszczyka, PESEL 93052309753, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wydał postanowienie o następującej treści: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Michała Cienszczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uczestniczą następujący wierzyciele z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: 1. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku z wierzytelnością w kwocie 101.947,71 zł (sto jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 71/100), z czego kwota 65.052 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote) w kategorii II i kwota 36.895,71 zł (trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 71/100) w kategorii III, 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnością w kwocie 20.940,54 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 54/100), z czego kwota 13.097,54 zł (trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 54/100) w kategorii II i kwota 7.843 zł (siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote) w kategorii III, 3. Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z wierzytelnością w kwocie 3.692,89 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 89/100), z czego kwota 2.738,60 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 60/100) w kategorii II i kwota 954,29 zł (dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 29/100) w kategorii III; II. dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób: 1) podziałowi podlega suma 17.904,92 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset cztery złote 92/100); 2) w podziale funduszów masy upadłości uczestniczą następujący wierzyciele z podanymi niżej wierzytelnościami w kategorii II: 1. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku z wierzytelnością w kwocie 65.052 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote), 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnością w kwocie 13.097,54 zł (trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 54/100), 3. Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z wierzytelnością w kwocie 2.738,60 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 60/100); 3) uczestnikom planu podziału funduszów masy upadłości przypadają z podziału następujące sumy w ramach wierzytelności kategorii II: 1. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku otrzyma kwotę 14.399,53 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100), 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma kwotę 2.899,19 zł (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 19/100), 3. Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni otrzyma kwotę 606,20 zł (sześćset sześć złotych 20/100); 4) wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału pozostałych funduszów masy upadłości mają być im wypłacone przez syndyka; III. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób: 1) upadły Michał Cienszczyk będzie spłacał swoje zobowiązania przez 31 miesięcy; 2) upadły Michał Cienszczyk będzie spłacał swoje zobowiązania w następujący sposób: a) raty są miesięczne, b) wysokość każdej miesięcznej raty wynosi 2.000 zł (dwa tysiące złotych), c) każdą ratę upadły będzie płacił do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano upadłego o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, d) w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: - od 1 (pierwszej) do 31 (trzydziestej pierwszej) raty wierzyciel Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku otrzyma kwoty po 1.608,44 zł (jeden tysiąc sześćset osiem złotych 44/100) miesięcznie, - od 1 (pierwszej) do 31 (trzydziestej pierwszej) raty wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma kwoty po 323,84 zł (trzysta dwadzieścia trzy złote 84/100) miesięcznie, - od 1 (pierwszej) do 31 (trzydziestej pierwszej) raty wierzyciel Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni otrzyma kwoty po 67,71 zł (sześćdziesiąt siedem złotych 71/100) miesięcznie; V. stwierdzić, iż po wykonaniu ustalonego w punkcie IV niniejszego postanowienia planu spłaty wierzycieli Michała Cienszczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 19 stycznia 2021 r., zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Od postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2548
 • Dodano: 2022-01-18 15:59:07
 • Administrator

Dargacz Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 2549. Dargacz Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 191/20. [BMSiG-1643/2022] Obwieszczenie o konkursie ofert Syndyk masy upadłości Izabeli Dargacz w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 191/20, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 109 obręb 0015, o powierzchni 0,7300 ha, położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7, wraz z udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/5 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni 110,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7, oraz udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/4 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni 63,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 109 obręb 0015, o powierzchni 0,7300 ha, położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7, wraz z udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/5 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni 110,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7, oraz udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/4 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni 63,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7. 2. Cena wywoławcza wynosi 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 9 lutego 2022 roku, na adres kancelarii Syndyka Marka Malechy, al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-852 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości Izabeli Dargacz w upadłości, najpóźniej do dnia 9 lutego 2022 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 11 lutego 2022 roku, o godzinie 1200. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2549
 • Dodano: 2022-01-18 15:59:42
 • Administrator

Dauksza Maria Joanna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2550. Dauksza Maria. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 460/20 „of”, IX GUp 170/20 of. [BMSiG-1734/2022] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Marii Daukszy, PESEL 53120601783, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wydał postanowienie następującej treści: I. Ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Marii Daukszy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uczestniczą następujący wierzyciele: a) z tytułu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wierzytelnością w kwocie 500 zł (pięćset złotych); b) z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: 1) Alektum Capital II AG z siedzibą w Zug w Szwajcarii z wierzytelnością w kwocie 5.236,10 zł (pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy), z czego kwota 5.236,10 zł (pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy) w kategorii II; 2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 31.876,57 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy), z czego kwota 30.901,91 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) w kategorii II, kwota 974,66 zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) w kategorii III; 3) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 2.733,84 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), z czego kwota 2.733,84 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) w kategorii II; 4) Mash Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), z czego kwota 2.000 zł (dwa tysiące złotych) w kategorii II; 5) Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z wierzytelnością w kwocie 16.207,85 zł (szesnaście tysięcy dwieście siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), z czego kwota 16.000,70 zł (szesnaście tysięcy złotych siedemdziesiąt groszy) w kategorii II, kwota 207,15 zł (dwieście siedem złotych piętnaście groszy) w kategorii III; 6) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 64.261,53 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze), z czego kwota 64.261,53 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w kategorii II; 7) BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 11.913,48 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych czterdzieści osiem groszy), z czego kwota 11.913,48 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych czterdzieści osiem groszy) w kategorii II; II. Ustalić, że upadła Maria Dauksza nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie, ani wskutek rażącego niedbalstwa; III. Ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób: 1) upadła Maria Dauksza będzie spłacała swoje zobowiązanie przez 26 miesięcy; 2) upadła Maria Dauksza będzie spłacała swoje zobowiązania w następujący sposób: a) raty są miesięczne; b) wysokość miesięcznej raty wynosi 700 zł (siedemset złotych); c) każdą ratę upadła będzie płaciła do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono upadłej powiadomienie o uprawomocnieniu niniejszego postanowienia o ustaleniu planu spłaty; d) w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: - 1 (pierwsza) rata: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku otrzyma kwotę 500 zł (pięćset złotych), Alektum Capital II AG z siedzibą w Zug w Szwajcarii otrzyma kwotę 7,87 zł (siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 46,45 zł (czterdzieści sześć złotych czterdzieści pięć groszy), Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- -Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie otrzyma kwotę 4,11 zł (cztery złote jedenaście groszy), Mash Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 3,01 zł (trzy złote jeden grosz), Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej otrzyma kwotę 24,05 zł (dwadzieścia cztery złote pięć groszy), Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 17,91 zł (siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); - od 2 (drugiej) do 26 (dwudziestej szóstej) raty: Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG w Szwajcarii otrzyma kwoty po 27,55 zł (dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwoty po 162,58 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy), Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie otrzyma kwoty po 14,38 zł (czternaście złotych trzydzieści osiem groszy), Mash Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie otrzyma kwoty po 10,52 zł (dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej otrzyma kwoty po 84,18 zł (osiemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy), Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwoty po 338,10 zł (trzysta trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy), BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie otrzyma kwoty po 62,68 zł (sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy); IV. Stwierdzić, iż po wykonaniu ustalonego w punkcie III. niniejszego postanowienia planu spłaty wierzycieli Marii Daukszy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 31 sierpnia 2020 r., zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Od postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2550
 • Dodano: 2022-01-18 16:00:20
 • Administrator

Dobis Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2551. Dobis Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 206/20/3. [BMSiG-1784/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 października 2021 r., sygn. akt X GUp 206/20/3, ustalił plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Dobisa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 56032500775), w ten sposób, iż: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczyć będą następujący wierzyciele: a) Tomasz Ferdyn, ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 966,83 zł, b) Chwilówki Śląsk s.c. Maja Reszelewska, Janusz Zdybski, ul. 3 Maja 35a/5, 41-200 Sosnowiec, których zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 1.574,32 zł, c) Łukasz Ochman, PESEL 80012014138, ul. Grobel Borowa 52, 43-512 Kaniów, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 753,81 zł, d) Profi Credit Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko- -Biała, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 4.845,54 zł, e) HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, RFI 702, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 2.405,70 zł, f) Provident Polska S.A., ul. Inflacka 4A, 00-189 Warszawa, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 1.819.71 zł; II. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić, że na spłatę swoich zobowiązań wobec wierzycieli upadły będzie przeznaczał miesięcznie kwotę 298,08 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych osiem groszy) płatną w ratach od 1 do 35, natomiast rata 36 wyniesie 462,97 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), każdorazowo regulowaną w następujący sposób: a) Tomasz Ferdyn otrzyma kwotę: - 24,10 zł (dwadzieścia cztery złote dziesięć groszy) płatną w ratach od 1 do 35, - 4,24 zł (cztery złote dwadzieścia cztery grosze) płatną w racie 36, b) Chwilówki Śląsk s.c. Maja Reszelewska, Janusz Zdybski, otrzymają kwotę: - 39,25 zł (trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) płatną w ratach od 1 do 35, - 6,66 zł (sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) płatną w racie 36, c) Łukasz Ochman, otrzyma kwotę 18,36 zł (osiemnaście złotych trzydzieści sześć grosz) płatną w ratach od 1 do 36, d) Profi Credit Polska S.A., otrzyma kwotę: - 121,17 zł (sto dwadzieścia jeden złotych siedemnaście groszy) płatną w ratach od 1 do 35, - 8,81 zł (osiem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) płatną w racie 36, e) HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, RFI 702, otrzyma kwotę: - 49,70 zł (czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) płatną w ratach od 1 do 35, - 421,83 zł (czterysta dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) płatną w racie 36, f) Provident Polska S.A. otrzyma kwotę: - 45,50 zł (czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) płatną w ratach od 1 do 35, - 3,07 zł (trzy złote siedem groszy) płatną w racie 36, IV. w masie upadłości pozostaje kwota 1.470,14 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych 14 groszy) płatnej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty, w następujący sposób: a) Tomasz Ferdyn otrzyma kwotę: 119,09 zł (sto dziewiętnaście złotych dziewięć groszy), b) Chwilówki Śląsk s.c. Maja Reszelewska, Janusz Zdybski, otrzymają kwotę: 193,91 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), c) Łukasz Ochman, otrzyma kwotę 92,85 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy), d) Profi Credit Polska S.A., otrzyma kwotę: 595,78 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy), e) HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, RFI 702, otrzyma kwotę: 244,37 zł (dwieście czterdzieści cztery złote trzydzieści siedem groszy) f) Provident Polska S.A. otrzyma kwotę 224,14 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote czternaście groszy); V. raty są płatne do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie stwierdzona prawomocność niniejszego postanowienia; VI. okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania określić na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy; VII. ustalić, że pozostała zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości niespłaconych według powyższych zasad zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ustaleniu planu spłaty można wnieść zażalenie. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2551
 • Dodano: 2022-01-18 16:00:57
 • Administrator

ELITE VISION Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 2552. ELITE VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000405488. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2011 r., sygn. akt XVIII GU 98/21. [BMSiG-1780/2022] Sygn. akt XVIII GU 98/21 POSTANOWIENIE Dnia 7 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Agnieszka Kraszewska-Kazek, Sędziowie: Asesor sądowy Piotr Bartosiewicz, Asesor sądowy Agnieszka Białek, po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku ELITE VISION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS 0000405488), o ogłoszenie upadłości, postanawia: 1. na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, oddalić wniosek, albowiem majątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania; 2. stwierdzić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do rozwiązania dłużnika bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; 3. kosztami postępowania, od których ponoszenia dłużnik został zwolniony, obciążyć Skarb Państwa, zaś w pozostałym zakresie kosztami postępowania obciążyć dłużnika, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie Referendarzowi sądowemu. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2552
 • Dodano: 2022-01-18 16:03:20
 • Administrator

Grębowski Daniel

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2553. Grębowski Daniel. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 194/21. [BMSiG-1767/2022] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25.11.2021 r., sygn. akt V GUp 194/21, w stosunku do upadłego Daniela Grębowskiego, zam.: Medynia Głogowska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. ustalić wynagrodzenie syndyka masy upadłości Kancelaria Syndyków Sp. z o.o. w kwocie 6.956,18 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 18/00 brutto) i obciążyć nim tymczasowo Skarb Państwa; II. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Rzeszowie z kwotami: 6.956,18 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 18/00); 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie z kwotami: 8.158,70 zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 70/00) (II kategoria); 3. mBank S.A. z s. w Warszawie z kwotami: 100.017,00 zł (słownie: sto tysięcy siedemnaście złotych 00/00) (II kategoria), 3.879,60 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/00) (III kategoria); III. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić plan spłaty w postępowaniu upadłościowym upadłego, w ten sposób że upadły przeznaczy na spłatę wierzycieli kwotę 693,23 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 23/00) miesięcznie przez okres 36 miesięcy, przy czym pierwsza rata płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się niniejszego postanowienia, w ten sposób, że poszczególni wierzyciele otrzymują: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Rzeszowie - kwotę 193,23 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote 23/00), 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie - kwotę 37,70 zł (trzydzieści siedem złotych 70/00), 3. mBank S.A. z s. w Warszawie - kwotę 462,30 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa złote 30/00); V. umorzyć, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, w całości pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości; VI. odstąpić od sporządzenia uzasadnienia albowiem wniosek syndyka o ustalenie planu spłaty został uwzględniony w całości. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2553
 • Dodano: 2022-01-18 16:03:59
 • Administrator

Grochowska Monika Eliza

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 2554. Grochowska Monika Eliza. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 648/21. [BMSiG-1563/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Elizy Grochowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że do akt sprawy XV GUp 648/21, został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej oznaczonej numerem 4, położonej przy ul. Galla Anonima 7 w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00162849/3, oraz wartość rynkową udziału 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem G6, położonego przy ul. Galla Anonima 7 w Bydgoszczy, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00162851/0. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko nim zarzuty. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2554
 • Dodano: 2022-01-18 16:04:35
 • Administrator

Grygorowicz Barbara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2555. Grygorowicz Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 270/21. [BMSiG-1740/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt VIII GUp 270/21, w postępowaniu upadłościowym Barbary Grygorowicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli na posiedzeniu niejawnym, postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłej Barbary Grygorowicz biorą udział następujący wierzyciele: - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Białymstoku z wierzytelnością 2619,82 zł tytułem kosztów postępowania upadłościowego, - Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu z kwotą wierzytelności łącznie 8.716,61 zł, - Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z kwotą wierzytelności łącznie 26.037,23 zł ze zgłoszenia wierzytelności z 12 lipca 2021 r., - Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z kwotą wierzytelności łącznie 6.361,60 zł ze zgłoszenia wierzytelności z 15 lipca 2021 r., - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. Nobiles 2 s.c. z siedzibą w Tychach z kwotą wierzytelności łącznie 6.484,63 zł, - Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu z kwotą wierzytelności łącznie 3.109,86 zł, 2. ustalić, że upadła Barbara Grygorowicz nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 3. określić, że upadła Barbara Grygorowicz jest zobowiązana spłacać swoje zobowiązania w 36 miesięcznych równych ratach, płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, poczynając od kwietnia 2022 roku, w następujący sposób: a) pierwszych 5 rat na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w wysokości po 450 zł miesięcznie, b) rata 6 na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w kwocie 369,82 zł, - Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 14,52 zł, - Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w kwocie 44,67 zł, - Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w kwocie 6,64 zł, - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. Nobiles 2 s.c. z siedzibą w Tychach w kwocie 10,05 zł, - Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu w kwocie 4,30 zł, c) raty od 7 do 36 na rzecz: - Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu po 81,54 zł miesięcznie, - Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie po 250,75 zł miesięcznie, - Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie po 37,21 zł miesięcznie, - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. Nobiles 2 s.c. z siedzibą w Tychach po 56,38 zł miesięcznie, - Credit Agricole Bank Polska S.A. po 24,12 zł miesięcznie, 4. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłej Barbary Grygorowicz w zakresie przewyższającym kwotę 13.580,18 zł powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, 5. stwierdzić, że niezaspokojone dotychczas ze środków masy upadłości koszty postępowania zostaną zaspokojone w wyniku ustalonego planu spłaty. Na powyższe postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2555
 • Dodano: 2022-01-18 16:05:07
 • Administrator

Hańko Mateusz

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 2556. Hańko Mateusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 118/21. [BMSiG-1752/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mateusza Hańko, nr PESEL 87121402272, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 118/21, ogłasza w trybie art. 491¹ ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 pr. upadł., w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie udziału 1/6 części w nieruchomości lokalowej mieszkalnej wraz z przysługującym udziałem w nieruchomo ści wspólnej, w prawie do gruntu należącym do upadłego, położonej w miejscowości Szlichtyngowa przy ul. Rynek 10/2, o łącznej powierzchni użytkowej 73,00 m2, dla której to Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1W/0002463/9, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Fryzel w dniu 12.10.2021 r. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sędziego komisarza, podając sygnaturę akt V GUp 118/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2556
 • Dodano: 2022-01-18 16:05:42
 • Administrator

Hawrył Elżbieta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2557. Hawrył Elżbieta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 7/21 „of”. [BMSiG-1762/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 29 grudnia 2021 r., w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Hawrył, PESEL 75122205543, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wydał postanowienie o następującej treści: I. Stwierdzić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: I. Wskazać, iż w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: 1) Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wierzytelnością w kwocie 4.600,00 zł (cztery tysiące sześćset złotych) w kategorii I, 2) mBank Spółka Akcyjna z wierzytelnością w kwocie 38.268,90 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), w tym z wierzytelności w kwocie 37.776,60 zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 60/100) w kategorii II oraz z wierzytelnością w kwocie 492,30 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 30/100) w kategorii III; 3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 94.402,41 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwa złote 41/100), w tym z wierzytelnością w kwocie 94.376,61 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 61/100) w kategorii II oraz z wierzytelnością w kwocie 25,60 zł (dwadzieścia pięć złotych 60/100) w kategorii III; 4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 504,24 zł (pięćset cztery złote 24/100) w kategorii I; 5) Atorti Collection Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 7.278,20 zł (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 20/100), w tym z wierzytelności w kwocie 6.542,50 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 50/100) w kategorii II oraz z wierzytelnością w kwocie 86,70 zł (osiemdziesiąt sześć złotych 70/100) w kategorii III; II. Wskazać, że upadła Elżbieta Hawrył nie zwiększyła stopnia swojej niewypłacalności w skutek rażącego niedbalstwa; III. Ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób: 1) upadła Elżbieta Hawrył będzie spłacała swoje zobowiązanie przez 30 miesięcy w następujący sposób: a) w miesięcznych ratach, b) każdą ratę upadła będzie płaciła do 25 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o ustaleniu planu spłaty, c) w poszczególnych ratach od 1 do 30, będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: A) W kategorii I 1) Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku otrzyma wierzytelność w kwocie 4.600 zł (cztery tysiące sześćset złotych) przez okres 10 (dziesięciu) miesięcy w ten sposób, że: a) kwota 500 zł (pięćset złotych 00/100) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w okresie od 1 (pierwszego) do 9 (dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłaty, b) kwota 100,00 zł (sto złotych) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 10 (dziesiątym) miesiącu ustalonego planu spłaty, 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie otrzyma wierzytelność w kwocie 504,24 zł (pięćset cztery złote 24/100) przez okres 2 (dwóch) miesięcy w ten sposób, że: a) kwota 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 10 (dziesiątym) miesiącu ustalonego planu spłaty, b) kwota 104,24 zł (sto cztery złote 24/100) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 11 (jedenastym) miesiącu ustalonego planu spłaty, B) W kategorii II W poszczególnych ratach od 11 (jedenastej) do 30 (trzydziestej), będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: 1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 8.807,22 zł (osiem tysięcy osiemset siedem złotych 22/100) płacąc miesięcznie przez 20 miesięcy planu spłaty kwotę raty w wysokości 440,36 zł (czterysta czterdzieści złotych 36/100), 2) mBank Spółka Akcyjna otrzyma kwotę 2.968,72 zł (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 72/100) płacąc miesięcznie przez 20 miesięcy planu spłaty kwotę raty w wysokości 148,43 zł (sto czterdzieści osiem złotych 43/100), 3) Atorti Collection Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 593,74 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 74/100) płacąc miesięcznie przez 20 miesięcy planu spłaty kwotę raty w wysokości 29,68 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 68/100); IV. Stwierdzić, iż nieobjęta planem spłaty część zobowiązań upadłej Elżbiety Hawrył powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 8 stycznia 2021 roku, zostanie umorzona po wykonaniu przez nią planu spłaty wierzycieli. Od postanowienia przysługuje zażalenie, do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2557
 • Dodano: 2022-01-18 16:06:21
 • Administrator

IRENA HOLDING GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 2558. IRENA HOLDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Inowrocławiu. KRS 0000412716. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 98/20. [BMSiG-1645/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym IRENA Holding Group sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 98/20, informuje, że sporządzone zostały opisy i oszacowania: 1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzi przysługujące upadłej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poprodukcyjnym oznaczonym jako „W1”, położonej w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9, w skład której wchodzą działki: a. 3/4, 4/6, 4/11, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/00022548/7, b. 6/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00036887/6, c. 3/1, 4/3, 4/9, 10, 2/12, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00076900/6, d. 6/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00076901/3, e. 3/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00022548/7 oraz prawo własności naniesień na ww. gruntach, 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działka 2/11, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00076900/6 wraz z prawem własności naniesień i infrastrukturą podziemną, 3. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzi przysługujące upadłej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej (dawny wydział produkcji szkła), położonej w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9, w skład której wchodzą działki: a. 6/5 i 7/1, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/00022548/7, b. 6/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00036887/6 oraz prawo własności naniesień na ww. gruntach. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2558
 • Dodano: 2022-01-18 16:06:54
 • Administrator

Kaczorowski Przemysław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 2559. Kaczorowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 358/20. [BMSiG-1628/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, Przemysława Kaczorowskiego (sygn. akt VIII GUp 358/20), ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości: prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2042 m2 , działka gruntu nr 143/10, AM 1, obręb Księgnice, w trakcie budowy budynku magazynowego, zlokalizowanej przy ul. Sułowskiej w miejscowości Księgnice, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1W/00055113/5. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 434.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysięcy złotych). Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2559
 • Dodano: 2022-01-18 16:07:29
 • Administrator

Żurawska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Elblągu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2560. Żurawska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/21 „of”. [BMSiG-1573/2022] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. akt V GUp 47/21 „of”: 1. ustalił, że upadła Katarzyna Żurawska, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, PESEL 86110500584, nie doprowadziła do swojej niewypłacalności, ani nie zwiększyła jej stopnia umyślnie, a także wskutek rażącego niedbalstwa; 2. określił wysokość kosztów postępowania upadłościowego Katarzyny Żurawskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na kwotę 7.108,95 zł (słownie: siedem tysięcy sto osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), które do kwoty 4.519,67 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) wypłacić syndykowi Alfonsowi Chodzińskiemu ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; 3. obciążył upadłą Katarzynę Żurawską tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania w części, to jest w wysokości 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) ustalając, że tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania wyniosły łącznie 6.519,67 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), to jest kwota zaliczki w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i kwota w wysokości 4.519,67 zł wymieniona w pkt 2 postanowienia, i w pozostałym zakresie obciążyć nimi Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu; 4. ustalił, że w planie spłaty wierzycieli udział będą brali następujący wierzyciele: a) Daily Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach; b) Presco Investments S.ŕ.r.l. Rejestr Handlowy i Spółek nr B 124417 w Luksemburgu; c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Elblągu; d) solidarnie Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza i Anna Gorzawska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „NOBILES 2” s.c. w Tychach; e) Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna w Poznaniu; 5. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Katarzyny Żurawskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86110500584: Katarzyna Żurawska w pierwszych 4 (słownie: czterech) miesiącach wykonywania planu spłaty dokona spłaty w części tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego poprzez wpłatę kwoty po 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, a następnie przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy wykonywania planu spłaty dokona spłaty na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddziału w Elblągu w kategorii I (słownie: pierwszej) kwoty po 352,83 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze), w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od piątego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, w dalszej kolejności przez okres 29 (słownie: dwudziestu dziewięciu) miesięcy przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli wskazanych w pkt 4 postanowienia w zakresie kategorii II (słownie: drugiej), a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego kwotę po 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Daily Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach kwotę 19,92 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) miesięcznie; b) Presco Investments S.ŕ.r.l. Rejestr Handlowy i Spółek nr B 124417 w Luksemburgu kwotę 48,60 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) miesięcznie; c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddziału w Elblągu kwotę 29,50 zł miesięcznie (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) miesięcznie; d) solidarnie Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy i Anny Gorzawskiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „NOBILES 2” s.c. w Tychach kwotę 36,25 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) miesięcznie; e) Kompanii Piwowarskiej Spółki Akcyjnej w Poznaniu kwotę 215,73 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) miesięcznie; - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od ósmego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia; 6. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Katarzyny Żurawskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86110500584, wobec wierzycieli wymienionych w pkt 4 (czwartym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 22 marca 2021 r., zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie 5 (piątym) postanowienia, poza wierzytelnościami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. POUCZENIE: Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2560
 • Dodano: 2022-01-18 16:08:02
 • Administrator

Kopyś Kamil

Sąd Rejonowy w Kielcach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2561. Kopyś Kamil. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 264/21. [BMSiG-1703/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 30 grudnia 2021 r., w postępowaniu upadłościowym Kamila Kopysia, nr PESEL 94110706114, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 264/21), postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą wierzyciele: 1. Alektum Capital II AG z wierzytelnością w kwocie 3.744,21 zł, 2. BNP Paribas Bank Polska S.A. z wierzytelnością w kwocie 1.253,06 zł, II. ustalić, że upadły Kamil Kopyś nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli upadłego Kamila Kopysia: 1. Kamil Kopyś, nr PESEL 94110706114, w okresie 24 miesięcy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawo mocni się niniejsze postanowienie, będzie spłacał wierzycieli uiszczając na rzecz: a) Alektum Capital II AG kwotę po 78 (siedemdziesiąt osiem) złotych miesięcznie, b) BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę po 25,85 (dwadzieścia pięć i 85/100) złotych miesięcznie, 2. Kamil Kopyś, nr PESEL 94110706114, będzie spłacał tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego w łącznej kwocie 8.586,88 (osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć i 88/100) złotych uiszczając na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach, 24 miesięczne raty, w tym pierwszą ratę w kwocie 357,94 (trzysta pięćdziesiąt siedem i 94/100) złote oraz pozostałe 23 miesięczne raty po 357,78 (trzysta pięćdziesiąt siedem i 78/100) złotych każda, płatnych w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, IV. orzec, że po wykonaniu przez Kamila Kopysia planu spłat określonego w pkt III postanowienia określone w pkt I postanowienia zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Kamila Kopysia, tj. przed dniem 4 sierpnia 2021 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - dalej p.u. - zw. z art. 49114 ust. 7 p. u., przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2561
 • Dodano: 2022-01-18 16:08:47
 • Administrator

Krawczyk Kinga

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Inne
Poz. 2562. Krawczyk Kinga. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 169/20 „of” sk. [BMSiG-1693/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie art. 369 ust. 1b ustawy Prawo upadłościowe, zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2022 roku, godzina 900, sala XXIV, odbędzie się rozprawa w przedmiocie wniosku Kingi Krawczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, złożonego w trybie art. 369 ustawy Prawo upadłościowe w postępowaniu o sygn. akt IX GUp 169/20 „of” sk. Poucza się zawiadomionych, że zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z § 1 pkt 2, 8, 13 zd. 1 zarządzenia Prezesa i Dyrektora tut. Sądu z dnia 26 lutego 2021 roku nr 13/2021, w sprawie ujednolicenia zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii, interesanci są zobowiązani do powiadomienia sądu telefonicznie lub elektronicznie w przypadku objęcia ich kwarantanną lub izolacją domową - celem usprawiedliwienia niestawiennictwa. Na rozprawę lub posiedzenie jawne należy zgłaszać się, nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną posiedzenia. Poucza także o obowiązku zasłaniania ust i nosa, posiadania własnych rękawiczek lub dezynfekcji dłoni. Poucza się o możliwości przeprowadzenia rozprawy w formie wideokonferencji po uprzednim złożeniu deklaracji chęci uczestnictwa w wideokonferencji w terminie zapewniającym możliwość udziału w wideokonferencji każdej ze stron, w szczególności umożliwiającym doręczenie stronom stosownych linków dostępu. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2562
 • Dodano: 2022-01-18 16:09:32
 • Administrator

Krawczyk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2563. Krawczyk Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 117/20 „of”. [BMSiG-1783/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 roku sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Tomasza Krawczyka, PESEL 73100205198, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt IX GUp 117/20 „of” sk o następującej treści: I. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Tomasza Krawczyka, wskazując okres, w którym dłużnik będzie zobowiązany spłacać swoje zobowiązania na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy począwszy od miesiąca następującego po dniu poinformowania upadłego o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, w ten sposób, że: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: a) okres, w którym dłużnik będzie obowiązany spłacać zobowiązanie określić na 23 (dwadzieścia trzy) miesiące, b) dłużnik spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, iż kwota 304,35 (trzysta cztery 35/100) złote będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 22 (dwadzieścia dwa) miesiące ustalonego planu spłat, zaś kwota 304,30 (trzysta cztery 30/100) złote będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 23 (dwudziestym trzecim) miesiącu ustalonego planu spłaty, 2. PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: a) okres, w którym dłużnik będzie obowiązany spłacać zobowiązanie określić na 1 (jeden) miesiąc, b) dłużnik spłaty swojego zobowiązania dokona do 25 dnia 24 (dwudziestego czwartego) miesiąca ustalonego planu spłat w kwocie 63,96 (sześćdziesiąt trzy 96/100) złotych, 3. Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: a) okres, w którym dłużnik będzie obowiązany spłacać zobowiązanie określić na 13 (trzynaście) miesięcy, b) dłużnik spłaty swojego zobowiązania będzie wykonywał do 25 dnia danego miesiąca, w ten sposób, iż w 24 (dwudziestym czwartym) miesiącu ustalonego planu spłat dokona spłaty w kwocie 63,66 (sześćdziesiąt trzy 66/100) złotych, zaś od 25 (dwudziestego piątego) do 36 (trzydziestego szóstego) miesiąca ustalonego planu spłat w kwocie po 300,00 (trzysta 00/100) złotych, 4. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: a) okres, w którym dłużnik będzie obowiązany spłacać zobowiązanie określić na 1 (jeden) miesiąc, b) dłużnik spłaty swojego zobowiązania dokona do 25 dnia 24 (dwudziestego czwartego) miesiąca ustalonego planu spłat w kwocie 172,38 (sto siedemdziesiąt dwa 38/100) złotych; II. ustalić, że Tomasz Krawczyk nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. po wykonaniu ustalonego w punkcie I niniejszego postanowienia planu spłaty wierzycieli Tomasza Krawczyka wszystkie jego pozostałe zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 5 sierpnia 2020 roku, zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 370f ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2563
 • Dodano: 2022-01-18 16:10:07
 • Administrator

Kubiak Ryszard

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy upadłości
Poz. 2564. Kubiak Ryszard. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 536/21 of. [BMSiG-1793/2022] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Kubiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 536/21 of, zawiadamia, że orzeczeniem z dnia 29 grudnia 2021 r. wyłączono z masy upadłości Ryszarda Kubiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, należność od S.C. - KAD - INSTAL SRL z siedzibą w Timisoara w Rumunii, SUI RO13448805, w wysokości 17 872,00 zł. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2564
 • Dodano: 2022-01-18 16:10:51
 • Administrator

Łbik Małgorzata

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 2565. Łbik Małgorzata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 208/21 „of”. [BMSiG-1791/2022] Syndyk masy upadłości Małgorzaty Łbik, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod sygnaturą akt IX GUp 208/21 „of”, zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 699, o powierzchni 0,04 ha, położonej w Chodlu przy ul. Majora Zapory 22, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1O/00045199/2, za cenę nie niższą niż 144 646,00 PLN brutto, wynikającą z operatu szacunkowego. Pisemne oferty mogą być składane w terminie do 25 stycznia 2022 roku. Syndyk zaprasza do zapoznania się z regulaminem konkursu ofert oraz operatem szacunkowym w biurze syndyka pod adresem: ul. Rynek 21, 24-200 Bełżyce. Szczegółowe informacje o warunkach sprzedaży oraz o przedmiocie sprzedaży dostępne są drogą e-mailową pod adresem: b.kaminski@bkkancelaria.pl oraz na stronie internetowej www.bkkancelaria.pl/syndyk-sprzeda. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 256
 • Dodano: 2022-01-18 16:11:24
 • Administrator

Lorenc Artur

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2566. Lorenc Artur. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 434/20/J. [BMSiG-1600/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 roku, sygn. akt XI GUp 434/20/J, umorzył zobowiązania upadłego Artura Lorenca powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Lesznie przy ul. Okrzei 52 (61-100), PESEL 82120905375. POUCZENIE 1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które składa się za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 3. Postanowienie sąd uzasadnia na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 4. Od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych. 5. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. 6. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. 7. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu 8. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2566
 • Dodano: 2022-01-18 16:12:03
 • Administrator

Lorenc Sara

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2567. Lorenc Sara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 350/21. [BMSiG-1746/2022] Syndyk masy upadłości Szymon Stasiński ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Sary Lorenc, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 350/21, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 roku, wydanym na posiedzeniu niejawnym, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty, ustalonym wobec upadłej Sary Lorenc, bierze udział czterech wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości, z następującymi kwotami wierzytelności: - Multimedia Polska S.A. - 276,57 zł (II kat.), 1.377,27 zł (III kat.), - Alektum Capital AG - 7.982,27 zł (II kat), 1.447,54 zł (III kat.), - RK Recovery S.A. - 1.060,07 zł (II kat.), 165,08 zł (III kat.), - Ferratum Bank p.l.c. - 1.924,49 zł (II kat.), 12,30 zł (III kat.), 2. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 3. określić, że upadła jest zobowiązana spłacać swoje zobowiązania uznane wobec wierzycieli w 30 miesięcznych ratach, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia planu spłaty, do 15 dnia każdego miesiąca: a) raty od 1 do 10 na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w wysokości po 500 zł, b) rata 11 płatna na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku - 164,97 zł, - Multimedia Polska S.A. - 8,24 zł, - Alektum Capital AG - 237,85 zł, - RK Recovery S.A. - 31,59 zł, - Ferratum Bank p.l.c. - 57,35 zł, c) raty 12 do 30 w kwocie łącznej 500 zł na rzecz: - Multimedia Polska S.A. - 12,30 zł, - Alektum Capital AG - 354,98 zł, - RK Recovery S.A. - 47,14 zł, - Ferratum Bank p.l.c. - 85,58 zł, 4. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłej Sary Lorenc powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie upadłemu oraz wierzycielom. Zażalenie należy wnieść do Sądu drugiej instancji (Sądu Okręgowego w Białymstoku) za pośrednictwem sądu pierwszej instancji w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2567
 • Dodano: 2022-01-18 16:12:33
 • Administrator

Nawrocka Beata

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2568. Nawrocka Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 213/20 „of”. [BMSiG-1719/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 31 grudnia 2021 r., w postępowaniu upadłościowym Beaty Nawrockiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71062700324, NIP 7121665469, wydał postanowienie następującej treści: I. Ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Beaty Nawrockiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uczestniczą następujący wierzyciele: a) Z tytułu wierzytelności powstałych przed wystąpieniem upadłości: 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 2 772,94 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), z czego kwota 1 652 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt dwa złote) w kategorii I, kwota 977,94 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) w kategorii II, kwota 143,00 zł (sto czterdzieści trzy złote zero groszy) w kategorii III; 2) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu z wierzytelnością w kwocie 49 585,18 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy), z czego kwota 47 281,66 zł (czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) w kategorii II, kwota 2 303,52 zł (dwa tysiące trzysta trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) w kategorii III; 3) Przedsiębiorstwo Samochodowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie z wierzytelnością w kwocie 134 880,10 zł (sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych dziesięć groszy), z czego kwota 122 017,58 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) w kategorii II, kwota 12 862,52 zł (dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) w kategorii III; 4) Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 3 124,40 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) w kategorii II, kwota 179,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) w kategorii III; 5) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 1 209,04 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych cztery grosze), z czego kwota 1 123,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy złote zero groszy) w kategorii II, kwota 86,04 zł (osiemdziesiąt sześć złotych cztery grosze) w kategorii III; 6) EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w War szawie z wierzytelnością w kwocie 353 243,21 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote dwadzieścia jeden groszy), z czego kwota 330 017 zł (trzysta trzydzieści tysięcy siedemnaście złotych) w kategorii II, kwota 23 226,21 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) w kategorii III; 7) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 113 757,49 zł (sto trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy), z czego kwota 111 259,85 zł (sto jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy), w kategorii II, kwota 2 497,64 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) w kategorii III; 8) Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 250 535,53 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), z czego kwota 241 350,30 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy) w kategorii II, kwota 9 185,23 zł (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) w kategorii III; 9) Lotos Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z wierzytelnością w kwocie 28 982,67 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy), z czego kwota 28 250,11 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych jedenaście groszy) w kategorii II, kwota 732,56 zł (siedemset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy) w kategorii III; II. Dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób: 1) podziałowi podlega suma 5 057,61 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy); 2) w podziale funduszów masy upadłości uczestniczą następujący wierzyciele z podanymi niżej wierzytelnościami: a) w kategorii I: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 1 652 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt dwa złote); b) w kategorii II: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 977,94 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze); 2. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu z wierzytelnością w kwocie 47 281,66 zł (czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy); 3. Przedsiębiorstwo Samochodowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie z wierzytelnością w kwocie 122 017,58 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy); 4. Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 2 945,40 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści groszy); 5. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 1 123 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy złote); 6. EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 330 017 zł (trzysta trzydzieści tysięcy siedemnaście złotych); 7. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 111 259,85 zł (sto jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy); 8. Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 241 350,30 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy); 9. Lotos Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z wierzytelnością w kwocie 28 250,11 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych jedenaście groszy); 3) uczestnikom planu podziału funduszów masy upadłości przypadającą z podziału następującej sumy: a) w ramach wierzytelności w kategorii I: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 1 652 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt dwa złote); 2. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu z wierzytelności w kwocie 181,90 zł (sto osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy); 3. Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie otrzyma kwotę 469,42 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze); 4. Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie otrzyma kwotę 11,33 zł (jedenaście złotych trzydzieści trzy grosze); 5. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma 4,32 zł (cztery złote trzydzieści dwa grosze); 6. EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 1 269,63 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze); 7. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 428,04 zł (czterysta dwadzieścia osiem złotych cztery grosze); 8. Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę 928,52 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze); 9. Lotos Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku otrzyma kwotę 108,68 (sto osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy); 4) Wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału pozostałych funduszów masy upadłości mają być im wypłacone przez syndyka; III. Ustalić, że upadła Beata Nawrocka nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie ani w sutek rażącego niedbalstwa; IV. Ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób: 1) Upadła Beata Nawrocka będzie spłacała swoje zobowiązania przez 27 miesięcy; 2) Upadła Beata Nawrocka będzie spłacała swoje zobowiązania w następujący sposób: a) raty są miesięczne; b) wysokość miesięcznej raty wynosi 900 zł (dziewięćset złotych); c) każdą ratę upadła płaciła będzie do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono upadłej powiadomienie o uprawomocnieniu niniejszego postanowienia o ustaleniu planu spłaty; d) w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: - od 1 (pierwszej) do 27 (dwudziestej siódmej) raty: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Lublinie otrzyma kwoty po 0,99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu otrzyma kwoty po 48,07 zł (czterdzieści osiem złotych siedem groszy), Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie otrzyma kwoty po 124,05 zł (sto dwadzieścia cztery złote pięć groszy), Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie otrzyma kwoty po 2,99 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwoty po 1,14 zł (jeden złoty czternaście groszy), EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie otrzyma kwoty po 335,53 zł (trzysta trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzyma kwotę po 113,12 zł (sto trzynaście złotych dwanaście groszy), Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymała kwotę po 28,72 zł (dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze); V. Stwierdzić, iż po wykonaniu ustalonego w punkcie IV Niniejszego postanowienia planu spłaty wierzycieli Beaty Nawrockiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 30 września 2020 r., zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Od postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2568
 • Dodano: 2022-01-18 16:13:20
 • Administrator

Nowak Agnieszka

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania
Poz. 2569. Nowak Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 259/20 „of”. [BMSiG-1735/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowieniem z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie postępowania upadłościowego Agnieszki Nowak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (IX GUp 259/20 „of”), na podstawie art. 4915 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe określił, że niniejsze postępowanie upadłościowe Agnieszki Nowak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, będzie w dalszym ciągu prowadzone w trybie okreścionym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe oraz wskazał, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2569
 • Dodano: 2022-01-18 16:14:12
 • Administrator

Nowak Bożena

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2570. Nowak Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 160/21/J. [BMSiG-1597/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, sygn. akt XI GUp 160/21/J, ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Bożeny Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 7/4A, 61-569 Poznań, PESEL 64083101449. POUCZENIE 1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które składa się za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 3. Postanowienie Sąd uzasadnia na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 4. Od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 złotych. 5. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. 6. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. 7. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. 8. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2570
 • Dodano: 2022-01-18 16:15:05
 • Administrator

Otręba Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2571. Otręba Magdalena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/18. [BMSiG-1574/2022] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Magdaleny Otręby, PESEL 83102307385, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 71/18, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Magdaleny Otręby - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83102307385, Magdalena Otręba przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: A) zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 1.606,40 zł (słownie: jednego tysiąca sześciuset sześciu złotych i czterdziestu groszy), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli z wyżej wskazanych środków kwotę odpowiadającą proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddziału w Elblągu, Inspektoratu w Iławie kwotę 3,41 zł (słownie: trzech złotych i czterdziestu jeden groszy), 2. Wierzytelności Glob Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu kwotę 8,51 zł (słownie: ośmiu złotych i pięćdziesięciu jeden groszy), 3. Aneto Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie kwotę 1.594,47 zł (słownie: jednego tysiąca pięciuset dziewięćdziesięciu czterech złotych i czterdziestu siedmiu groszy), w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; B) kwotę 300,00 zł (słownie: trzystu złotych) miesięcznie przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: a. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddziału w Elblągu, Inspektoratu w Iławie kwotę 0,64 zł (słownie: sześćdziesięciu czterech groszy), b. Wierzytelności Glob Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu kwotę 1,59 zł (słownie: jednego złotego i pięćdziesięciu dziewięciu groszy), c. Aneto Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie kwotę 297,77 zł (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy), II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Magdaleny Otręby - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83102307385, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 31 października 2018 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia, poza wierzytelnościami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2571
 • Dodano: 2022-01-18 16:15:46
 • Administrator

Olejnik Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2572. Olejnik Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 161/20/3. [BMSiG-1777/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 października 2021 r., sygn. akt X GUp 161/20/3, ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Marii Olejnik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 55101412647), w ten sposób, iż: 1. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Marii Olejnik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: a) na spłatę swoich zobowiązań wobec jednego wierzyciela upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 500 zł (pięćset złotych 00/100) w ramach od raty 1 do 6, natomiast rata 7 wyniesie 278,16 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 16/100), płatną w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po otrzymaniu przez upadłą odpisu prawomocnego postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty; b) spłata będzie dokonywana w całości na rzecz jednego wierzyciela: Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy P.U.H. „NOBILES 2” s.c. z siedzibą w Tychach; c) w masie upadłości pozostaje kwota 1 217,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych), która zostanie zaliczona dodatkowo na poczet 1 raty, 2. okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania określić na 7 (siedem) miesięcy, 3. Sąd nie stwierdził, aby upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ustaleniu planu spłaty można wnieść zażalenie. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2572
 • Dodano: 2022-01-18 16:16:31
 • Administrator

Pietrzyk Katarzyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2573. Pietrzyk Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 234/20 „of”. [BMSiG-1657/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 4 stycznia 2022 roku na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Pietrzyk (PESEL 91071310541) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt IX GUp 234/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli upadłego Katarzyny Pietrzyk uczestniczą: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w kwocie 4.132,70 zł z tytułu niepokrytych kosztów postępowania poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa; 2. Gwarant24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 375,08 zł w kategorii II; 3. RK Recovery Spółka Akcyjna w Warszawie z wierzytelnością w kwocie łącznej 884,30 zł, w tym w kategorii II w kwocie 810 zł, w kategorii III w kwocie 74,30 zł; 4. Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z wierzytelnością w kwocie łącznej 2.049,44 zł, w tym w kategorii II w kwocie 1.896,58 zł, w kategorii III w kwocie 152,86 zł; 5. Provema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach z wierzytelnością w kwocie łącznej 1.022,45 zł, w tym w kategorii II w kwocie 915 zł, w kategorii III w kwocie 107,45 zł; 6. Aforti Collections Spółka Akcyjna w Warszawie z wierzytelnością w kwocie łącznej 1.057,55 zł, w tym w kategorii II w kwocie 976,66 zł, w kategorii III w kwocie 80,89 zł; II. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli Katarzyny Pietrzyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w wymiarze miesięcznym po 500 złotych, wskazując okres, w którym upadła będzie zobowiązana spłacać swoje zobowiązania na 20 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po dniu poinformowania upadłej o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywała do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota po 500 złotych będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 8 kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty, a kwota 132,70 zł będzie przeznaczona na spłatę w 9 miesiącu ustalonego planu spłaty; 2. Gwarant24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota 27 zł będzie przeznaczona na spłatę w 20 miesiącu ustalonego planu spłaty, kwota po 34,80 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 10 kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty poczynając od 10 miesiąca planu spłaty; 3. RK Recovery Spółka Akcyjna w Warszawie - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota 63,80 zł będzie przeznaczona na spłatę w 20 miesiącu ustalonego planu spłaty, kwota po 82,05 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 10 kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty poczynając od 10 miesiąca planu spłaty; 4. Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota 147,84 zł będzie przeznaczona na spłatę w 20 miesiącu ustalonego planu spłaty, kwota po 190,16 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 10 kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty poczynając od 10 miesiąca planu spłaty; 5. Provema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota 73,75 zł będzie przeznaczona na spłatę w 20 miesiącu ustalonego planu spłaty, kwota po 94,87 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 10 kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty poczynając od 10 miesiąca planu spłaty 6. Aforti Collections Spółka Akcyjna w Warszawie - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota 76,35 zł będzie przeznaczona na spłatę w 20 miesiącu ustalonego planu spłaty, kwota po 98,12 zł będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 10 kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty poczynając od 10 miesiąca planu spłaty; IV. po wykonaniu ustalonego w punkcie III niniejszego postanowienia planu spłat wierzycieli Katarzyny Pietrzyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 12 października 2020 roku, zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 49114 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 224 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe poucza się, że osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2573
 • Dodano: 2022-01-18 16:17:23
 • Administrator

Popowska Agata

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2574. Popowska Agata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 61/21 „of”. [BMSiG-1666/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 4 stycznia 2022 roku na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Agaty Popowskiej (PESEL 77081912229), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt IX GUp 61/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: „I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli upadłego Agaty Popowskiej uczestniczą: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w kwocie 5.390,99 zł, z tytułu niepokrytych kosztów postępowania poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa; 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach z wierzytelnością w kwocie łącznej 10.288,86 zł, w tym w kategorii II w kwocie 6.872,86 zł, w kategorii III w kwocie 3.416 zł; 3. Maciej Trojanowski z wierzytelnością w kwocie łącznej 3.000 zł, w tym w kategorii II w kwocie 2.500 zł, w kategorii III w kwocie 500 zł; 4. Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach z wierzytelnością w kwocie 68.477,22 zł w kategorii II; 5. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie łącznej 87.417,19 zł, w tym w kategorii II w kwocie 59.673,99 zł, w kategorii III w kwocie 27.743,20 zł; II. ustalić, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli Agaty Popowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w wymiarze miesięcznym po 500 złotych, wskazując okres, w którym upadła będzie zobowiązana spłacać swoje zobowiązania na 84 miesiące, począwszy od miesiąca następnego po dniu poinformowania upadłej o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - upadły spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota po 500 złotych będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 10 kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty, a kwota 390,99 zł będzie przeznaczona na spłatę w 11 miesiącu ustalonego planu spłaty; 2. Maciej Trojanowski - upadły spłaty swojego zobowiązania dokona do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota 663,57 zł będzie przeznaczona na spłatę w 12 miesiącu ustalonego planu spłaty; 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach - upadły spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota po 25,45 złotych będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 72 kolejno następujące po sobie miesiące ustalonego planu spłaty poczynając od 13 miesiąca planu spłaty; 4. Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach - upadły spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota po 253,57 złotych będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 72 kolejno następujące po sobie miesiące ustalonego planu spłaty poczynając od 13 miesiąca planu spłaty; 5. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - upadły spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że kwota po 220,98 złotych będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 72 kolejno następujące po sobie miesiące ustalonego planu spłaty poczynając od 13 miesiąca planu spłaty; IV. po wykonaniu ustalonego w punkcie III niniejszego postanowienia planu spłat wierzycieli Agaty Popowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 1 lutego 2021 roku, zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 49114 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 224 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe, poucza się, że osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.” MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2574
 • Dodano: 2022-01-18 16:18:10
 • Administrator

Przybylska Agata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2575. Przybylska Agata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 391/20. [BMSiG-1485/2022] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza cyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie upadłościowej Agaty Przybylskiej (nr PESEL 72062003547) zamieszkałej w Jeziorach Małych: 1. ustalił następujący plan spłaty wierzycieli Agaty Przybylskiej: 1) Agata Przybylska przeznaczy na zaspokojenie wierzycieli kwotę 300,00 zł (trzysta złotych i 00/100) miesięcznie przez okres 2 (dwóch) miesięcy, tj. zapłaci: - 13,33 zł (trzynaście złotych i 33/100) miesięcznie na rzecz Szkoły Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu, - 286,67 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 67/100) miesięcznie na rzecz EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego. 2) Kwoty wskazane w punkcie 1 Agata Przybylska jest obowiązana uiszczać na rzecz wierzycieli do dnia dwudziestego każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie. 3) Dodatkowo Agata Przybylska obowiązana jest zapłacić na rzecz wierzycieli w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia kwotę 290 744,64 zł, w tym: - 276 933,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 00/100) na rzecz EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego, tytułem oddzielnego podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1D/00045786/2, - 613,51 zł (sześćset trzynaście złotych i 51/100) na rzecz Szkoły Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu, tytułem podziału funduszów masy upadłości, - 13 198,13 zł (trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 13/100) na rzecz EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego, tytułem podziału funduszów masy upadłości; 2. ustalił, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 3. określił, że po wykonaniu przez Agatę Przybylską planu spłaty zobowiązania upadłej wobec wierzycieli, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części zostaną umorzone, nie licząc zobowiązań niepodlegających umorzeniu w myśl przepisów ustawy. Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, które należy wnieść w terminie tygodniowym. Osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. SSR Ryszard Rakower MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2575
 • Dodano: 2022-01-18 16:18:56
 • Administrator

ROZBRAT Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 2577. ROZBRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000376504. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2011 r., sygn. akt V GU 692/21. [BMSiG-1788/2022] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2021 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużnika Rozbrat Sp. z o.o. w Rzeszowie o ogłoszenie upadłości z urzędu na podstawie art. 36 pr. up. w zw. z ar. 38 ust. 1 pr. up., sygn. akt V GU 692/21, postanawia zabezpieczyć majątek dłużnika: Rozbrat Sp. z o.o. w Rzeszowie, nr KRS 0000376504, nr NIP 7010278019, nr REGON 142782627, poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Jana Zawady, nr licencji 616. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2577
 • Dodano: 2022-01-18 16:19:56
 • Administrator

Sieczyński Andrzej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2578. Sieczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 345/20 „of”. [BMSiG-1678/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 20 grudnia 2021 r., w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Sieczyńskiego, PESEL 51111010497, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wydał postanowienie o następującej treści: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Andrzeja Sieczyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uczestniczą następujący wierzyciele z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: 1. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Marszałek Województwa Lubelskiego z wierzytelnością w kwocie 19.165,28 zł (dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 28/100), z czego kwota 18.684 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) w kategorii I i kwota 481,28 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 28/100) w kategorii III; 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnością w kwocie 1.447.087,12 zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 12/100), z czego kwota 445.606,12 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 12/100) w kategorii II i kwota 1.001.481 zł (jeden milion jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) w kategorii III; II. dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób: 1) podziałowi podlega suma 1.955,68 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 68/100); 2) w podziale funduszów masy upadłości uczestniczy następujący wierzyciel z podanymi niżej wierzytelnościami w kategorii I: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Marszałek Województwa Lubelskiego z wierzytelnością w kwocie 18.684 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) w kategorii I, 3) uczestnikowi planu podziału funduszów masy upadłości przypadają z podziału następujące sumy w ramach wierzytelności kategorii I: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Marszałek Województwa Lubelskiego otrzyma kwotę: 1.955,68 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 68/100); 4) wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału pozostałych funduszów masy upadłości, mają być im wypłacone przez syndyka; III. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; IV. ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący sposób: 1) upadły Andrzej Sieczyński będzie spłacał swoje zobowiązania przez 30 miesięcy; 2) upadły Andrzej Sieczyński będzie spłacał swoje zobowiązania w następujący sposób: a) raty są miesięczne; b) wysokość miesięcznej raty wynosi 900 zł (dziewięćset złotych); c) każdą ratę upadły będzie płacił do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano upadłego o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia; d) w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskazanych niżej kwot: - od 1 (pierwszej) do 18 (osiemnastej) raty: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Marszałek Województwa Lubelskiego otrzyma kwoty po 900 zł (dziewięćset złotych) miesięcznie; - 19 (dziewiętnasta) rata: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Marszałek Województwa Lubelskiego otrzyma kwotę 528,32 zł (pięćset dwadzieścia osiem złotych 32/100), Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma kwotę 371,68 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 68/100); - od 20 (dwudziestej) do 30 (trzydziestej) raty: Zakład Ubezpieczeń społecznych otrzyma kwoty po 900 zł (dziewięćset złotych) miesięcznie; V. stwierdzić, iż po wykonaniu ustalonego w punkcie IV niniejszego postanowienia planu spłaty wierzycieli Andrzeja Sieczyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 15 grudnia 2020 r., zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Od postanowienia przysługuje zażalenie, do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2578
 • Dodano: 2022-01-18 16:21:24
 • Administrator

Sittek Ewelina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 2579. Sittek Ewelina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 57/21. [BMSiG-1604/2022] Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno- -usługowym, położonej w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 55F, wchodzącej w skład masy upadłości Eweliny Sittek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, położona w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 55f, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowyw Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1R/00029293/6. Szacunkowa wartość nieruchomości wynosi 390 000 zł. Cena wywoławcza: 390 000,00 zł. II. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1, zawierającej: 1) imię i nazwisko lub nazwa oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, 2) dane teleadresowe oferenta, w tym adres e-mail, 3) podanie ceny ofertowej, 4) oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 1, 5) dowód wpłaty wadium. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. Sama oferta, jak i wszelkie oświadczenia i załączniki muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli uprawnienie do składania oświadczeń woli wynika z pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty. Oferty należy przesyłać pocztą na adres Syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. Koperta musi być opatrzona dopiskiem „PRZETARG SITTEK ul. Rudzka”. Oferty, które nie spełniają powyższego wymogu oraz dostarczone po terminie, będą zwracane do oferentów bez otwierania. III. WADIUM 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 39 000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 70 1050 1403 1000 0097 3485 3683. 2. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów (w tym oferentów wykluczonych z postępowania) zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty wyboru oferenta przez syndyka. IV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Przetarg zostanie przeprowadzony przez syndyka w dniu 16 lutego 2022 r., o godzinie 1230, w biurze syndyka w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 3. 2. Kryterium wyboru oferty jest cena. Wygrywa oferta z najwyższą proponowaną ceną nabycia. 3. W przypadku dwóch lub więcej ofert przeprowadzona będzie licytacja pomiędzy wszystkimi oferentami, którzy złożyli oferty, przy czym ceną wywoławczą będzie cena oferty zawierającej najwyższą cenę. 4. Licytacja, o której mowa w punkcie 3, przeprowadzona będzie bezpośrednio po przetargu. Licytację przeprowadzi syndyk. Minimalne postąpienie wynosić będzie 1 000 zł. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia. 5. Syndyk dokonuje wyboru oferenta. 6. Oferent, który wygra przetarg dokona zapłaty całej ceny nabycia pomniejszonej o wadium, w terminie 14 dni od daty doręczenia listem poleconym informacji o dokonaniu wyboru na rachunek bankowy wskazany w punkcie III.1. W przypadku niepodjęcia listu przez oferenta, drugie nieodebrane awizo uważa się za doręczenie skuteczne. 7. W przypadku niespełnienia warunku terminowej zapłaty całej ceny nabycia, oferent podlega wykluczeniu z przetargu, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości. 8. W terminie 7 dni od daty zapłaty całej ceny nabycia, syndyk zaproponuje datę zawarcia umowy sprzedaży, nie późniejszą niż 14 dni od daty zapłaty. V. POZOSTAŁE WARUNKI 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza. 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie kilku ofert powoduje wykluczenie oferenta z przetargu. 3. Oferta musi być zgodna z warunkami opisanymi w punkcie II. Dodatkowe warunki lub zastrzeżenia oferenta niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę i będą uważane za niebyłe. 4. Przetarg może zostać w każdej chwili odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn. Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia z zastrzeżeniem, że wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu. 5. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszego przetargu. 6. Koszty związane z udziałem w przetargu oraz z zawarciem umowy sprzedaży ponosi oferent. 7. Wszelkie informacje związane z przedmiotem przetargu jak i samym przetargiem, w szczególności operat szacunkowy można uzyskać od syndyka masy upadłości pod nr tel. 509044987, lub adresem e-mail: syndyk704@o2.pl. 8. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się i zgodę z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie niezgodności oferty z Regulaminem, w razie wątpliwości, interpretowane będą zgodnie z Regulaminem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2579
 • Dodano: 2022-01-18 16:21:53
 • Administrator

Sittek Ewelina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 2580. Sittek Ewelina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 57/21. [BMSiG-1673/2022] Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Raciborzu przy ul. Kanałowej 13, wchodzącej w skład masy upadłości Eweliny Sittek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Raciborzu przy ul. Kanałowej 13, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1R/00053041/2. Szacunkowa wartość nieruchomości wynosi 250 000 zł. Cena wywoławcza: 250 000,00 zł. II. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1, zawierającej: 1) imię i nazwisko lub nazwa oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, 2) dane teleadresowe oferenta, w tym adres e-mail, 3) podanie ceny ofertowej, 4) oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 1, 5) dowód wpłaty wadium. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. Sama oferta, jak i wszelkie oświadczenia i załączniki, muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli uprawnienie do składania oświadczeń woli wynika z pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty. Oferty należy przesyłać pocztą na adres Syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. Koperta musi być opatrzona dopiskiem „PRZETARG SITTEK ul. Kanałowa”. Oferty, które nie spełniają powyższego wymogu oraz dostarczone po terminie, będą zwracane do oferentów bez otwierania. III. WADIUM 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 25 000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 70 1050 1403 1000 0097 3485 3683. 2. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów (w tym oferentów wykluczonych z postępowania) zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty wyboru oferenta przez syndyka. IV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Przetarg zostanie przeprowadzony przez syndyka w dniu 16 lutego 2022 r., o godzinie 1200, w biurze syndyka w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 3. 2. Kryterium wyboru oferty jest cena. Wygrywa oferta z najwyższą proponowaną ceną nabycia. 3. W przypadku dwóch lub więcej ofert, przeprowadzona będzie licytacja pomiędzy wszystkimi oferentami, którzy złożyli oferty, przy czym ceną wywoławczą będzie cena oferty zawierającej najwyższą cenę. 4. Licytacja, o której mowa w punkcie 3, przeprowadzona będzie bezpośrednio po przetargu. Licytację przeprowadzi syndyk. Minimalne postąpienie wynosić będzie 1 000 zł. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia. 5. Syndyk dokonuje wyboru oferenta. 6. Oferent, który wygra przetarg, dokona zapłaty całej ceny nabycia pomniejszonej o wadium w terminie 14 dni od daty doręczenia listem poleconym informacji o dokonaniu wyboru na rachunek bankowy wskazany w punkcie III.1. W przypadku niepodjęcia listu przez oferenta, drugie nieodebrane awizo uważa się za doręczenie skuteczne. 7. W przypadku niespełnienia warunku terminowej zapłaty całej ceny nabycia, oferent podlega wykluczeniu z przetargu, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości. 8. W terminie 7 dni od daty zapłaty całej ceny nabycia syndyk zaproponuje datę zawarcia umowy sprzedaży, nie późniejszą niż 14 dni od daty zapłaty. V. POZOSTAŁE WARUNKI 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza. 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie kilku ofert powoduje wykluczenie oferenta z przetargu. 3. Oferta musi być zgodna z warunkami opisanymi w punkcie II. Dodatkowe warunki lub zastrzeżenia oferenta niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę i będą uważane za niebyłe. 4. Przetarg może zostać w każdej chwili odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn. Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, z zastrzeżeniem, że wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu. 5. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszego przetargu. 6. Koszty związane z udziałem w przetargu oraz z zawarciem umowy sprzedaży ponosi oferent. 7. Wszelkie informacje związane z przedmiotem przetargu jak i samym przetargiem, w szczególności operat szacunkowy, można uzyskać od syndyka masy upadłości pod nr tel. 509044987 lub adresem e-mail syndyk704@o2.pl. 8. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się i zgodę z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie niezgodności oferty z Regulaminem, w razie wątpliwości, interpretowane będą zgodnie z Regulaminem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2580
 • Dodano: 2022-01-18 16:22:11
 • Administrator

Skoczylas Bartosz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2581. Skoczylas Bartosz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 351/20 „of”. [BMSiG-1647/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 9 grudnia 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Bartosza Skoczylasa, PESEL 84032802375, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wydał postanowienie o następującej treści: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli upadłego Bartosza Skoczylasa uczestniczą wierzyciele: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w kwocie 4 595,85 zł (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z tytułu niepokrytych kosztów postępowania poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa, 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 2 335,98 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), w tym w kategorii I w kwocie 2 204,98 zł (dwa tysiące dwieście cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz w kategorii III w kwocie 131 zł (sto trzydzieści jeden złotych), 3. Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z wierzytelnością w kwocie 66 001,90 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) w całości w kategorii II, 4. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 1 137,78 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy), w tym w kategorii II w kwocie 1 130,61 zł (tysiąc sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt jeden groszy) oraz w kategorii III w kwocie 7,17 zł (siedem złotych siedemnaście groszy), 5. DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 3 718,60 zł (trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych sześćdziesiąt groszy), w tym w kategorii II w kwocie 3 556,59 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz w kategorii III w kwocie 162,01 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote jeden grosz), 6. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 94 698,32 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze), w tym w kategorii II w kwocie 85 784,35 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy) oraz w kategorii III w kwocie 8 913,97 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), 7. Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z wierzytelnością w kwocie 62 158,70 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy), w tym w kategorii II w kwocie 58 508,70 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem złotych siedemdziesiąt groszy) oraz w kategorii III w kwocie 3 650 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), 8. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 12 078,57 zł (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), w tym w kategorii II w kwocie 11 014,63 zł (jedenaście tysięcy czternaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) oraz w kategorii III w kwocie 1 063,94 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), 9. InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z wierzytelnością w kwocie 34 260,47 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy), w tym w kategorii II w kwocie 32 549,38 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy) oraz w kategorii III w kwocie 1 711,09 zł (jeden tysiąc siedemset jedenaście złotych dziewięć groszy); II. ustalić, że upadły Bartosz Skoczylas nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Bartosza Skoczylasa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wskazując okres, w którym upadły będzie zobowiązany spłacać swoje zobowiązania na 31 (trzydzieści jeden) miesięcy w wymiarze łącznym po 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po dniu poinformowania upadłego o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, w ten sposób, że na rzecz wierzycieli: 1. Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, upadły spłaty swojego zobowiązania w łącznej kwocie 4 595,85 zł (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że: - kwota po 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 18 (osiemnaście) kolejno następujących po sobie miesięcy poczynając od 1 (pierwszego) miesiąca ustalonego planu spłat, - kwota 95,85 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 19 (dziewiętnastym) miesiącu ustalonego planu spłat, 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Lublinie, upadły spłaty swojego zobowiązania w łącznej kwocie 2 204,98 zł (dwa tysiące dwieście cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób, że: - kwota 154,15 zł (sto pięćdziesiąt cztery złote piętnaście groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 19 (dziewiętnastym) miesiącu ustalonego planu spłat, - kwota po 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 8 (osiem) kolejno następujących po sobie miesięcy poczynając od 20 (dwudziestego) miesiąca ustalonego planu spłat, - kwota 50,83 zł (pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat, 3. Allegro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, upadły spłaty swojego zobowiązania w łącznej kwocie 242,31 zł (dwieście czterdzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy) będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób: - kwota 50,85 zł (pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat, - kwota po 63,82 zł (sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 3 (trzy) kolejno następujące po sobie miesiące poczynając od 29 (dwudziestego dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłat, 4. Orange Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, upadły spłaty swojego zobowiązania dokona jednorazowo do 25 dnia 31 (trzydziestego pierwszego) miesiąca spłat w kwocie 4,14 zł (cztery złote czternaście groszy), odpowiadającej kwocie 0,87 zł (osiemdziesiąt siedem groszy) jaka przypadałaby w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat oraz kwotom po 1,09 zł (jeden złoty dziewięć groszy) jakie przypadałyby przez 3 (trzy) kolejno następujące po sobie miesiące poczynając od 29 (dwudziestego dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłat, 5. DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, upadły spłaty swojego zobowiązania dokona jednorazowo do 25 dnia 31 (trzydziestego pierwszego) miesiąca spłat w kwocie 13,06 zł (trzynaście złotych sześć groszy), odpowiadającej kwocie 2,74 zł (dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) jaka przypadałaby w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat oraz kwotom po 3,44 zł (trzy złote czterdzieści cztery grosze) jakie przypadałyby przez 3 (trzy) kolejno następujące po sobie miesiące poczynając od 29 (dwudziestego dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłat, 6. mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, upadły spłaty swojego zobowiązania w łącznej kwocie 314,93 zł (trzysta czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób: - kwota 66,08 zł (sześćdziesiąt sześć złotych osiem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat, - kwota po 82,95 zł (osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 3 (trzy) kolejno następujące po sobie miesiące poczynając od 29 (dwudziestego dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłat, 7. Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, upadły spłaty swojego zobowiązania w łącznej kwocie 214,81 zł (dwieście czternaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy) będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób: - kwota 45,07 zł (czterdzieści pięć złotych siedem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat, - kwota po 56,58 zł (pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 3 (trzy) kolejno następujące po sobie miesiące poczynając od 29 (dwudziestego dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłat, 8. Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, upadły spłaty swojego zobowiązania w łącznej kwocie 40,44 zł (czterdzieści złotych czterdzieści cztery grosze) będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób: - kwota 8,49 zł (osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat, - kwota po 10,65 zł (dziesięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 3 (trzy) kolejno następujące po sobie miesiące poczynając od 29 (dwudziestego dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłat, 9. InPost Paczkomaty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, upadły spłaty swojego zobowiązania w łącznej kwocie 119,48 zł (sto dziewiętnaście złotych czterdzieści osiem groszy) będzie dokonywał do 25 dnia danego miesiąca w ten sposób: - kwota 25,07 zł (dwadzieścia pięć złotych siedem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania w 28 (dwudziestym ósmym) miesiącu ustalonego planu spłat, - kwota po 31,47 zł (trzydzieści jeden złotych czterdzieści siedem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązania przez 3 (trzy) kolejno następujące po sobie miesiące poczynając od 29 (dwudziestego dziewiątego) miesiąca ustalonego planu spłat; IV. po wykonaniu ustalonego w punkcie III niniejszego postanowienia planu spłat wierzycieli Bartosza Skoczylasa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 17 grudnia 2020 roku, zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Od postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie, przy czym, aby skutecznie wnieść zażalenie należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2581
 • Dodano: 2022-01-18 16:31:34
 • Administrator

Skuba Mariola

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 2582. Skuba Mariola. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 536/21 „of” sk. [BMSiG-1755/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marioli Skuby, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 536/21 „of” sk), został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości Marioli Skuby, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu i ukończeniu. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2582
 • Dodano: 2022-01-18 16:32:01
 • Administrator

Stolecka Renata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2583. Stolecka Renata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 284/20/12. [BMSiG-1790/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GUp 284/20/12, ustalono plan spłaty wierzycieli upadłej Renaty Stoleckiej, PESEL 42070908428, o następującej treści: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczy wierzyciel Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością 17 284,34 zł: 17 223,35 zł w kategorii II, 60,99 zł w kategorii III, II. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Renaty Stoleckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: 1. upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) na spłatę swoich zobowiązań wobec wierzycieli, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty; 2. spłata będzie dokonywana na rzecz wierzycieli, w następujących miesięcznych ratach: 1) raty od 1 do 4 w kwocie 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) miesięcznie - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, 2) rata 5 w kwocie: a) 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, b) 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) - Bank Millennium S.A., raty od 6 do 17 w kwocie 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) miesięcznie - Bank Millennium S.A., 3) rata 18 w kwocie 1 334,34 zł (słownie: tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści cztery grosze) - Bank Millennium S.A., III. okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania określić na 18 (osiemnaście) miesięcy, IV. pozostała część zobowiązań upadłej Renaty Stoleckiej, powstałych przed ogłoszeniem upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, V. stwierdzić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Uzasadnienie ww. postanowienia zostało sporządzone z urzędu. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2583
 • Dodano: 2022-01-18 16:32:28
 • Administrator

Tokarczyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Sprostowanie
Poz. 2584. Tokarczyk Jerzy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 81/20 „of”. [BMSiG-1695/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 11 października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym Jerzego Tokarczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt IX GUp 81/20 „of”, wydał postanowienie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i postanowił sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 11 października 2021 roku wydanym w przedmiocie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli w trybie art. 49114 w zw. z art. 49116 ustawy Prawo upadłościowe poprzez wpisanie w pkt V postanowienia zamiast nazwiska upadłego „Blanki Barcickiej” nazwisko „Jerzego Tokarczyka”. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie złożone w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. ‘MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2584
 • Dodano: 2022-01-18 16:33:10
 • Administrator

Treppa Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 2585. Treppa Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 245/20. [BMSiG-1579/2022] Syndyk masy upadłości Grzegorza Treppy sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert należące do upadłego prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej w Łodzi, ul. Kosmonautów nr 4 m. 53. Samodzielny lokal mieszkalny nr 53, o powierzchni użytkowej 37,79 m2 , usytuowany na II piętrze, posiada 2 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc, przedpokój. Posiada Księgę Wieczystą nr LD1M/00072207/0. Udział w nieruchomości zostanie sprzedany z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za cenę nie niższą niż 72.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 11 lutego 2022 roku, do godz. 1500, w biurze syndyka w Łodzi (91-078) ul. Kasprzaka 3, z napisem: „Oferta zakupu 1/2 udziału w nieruchomości”. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się przez komisję na posiedzeniu jawnym w dniu 14 lutego 2022 roku, o godz. 1100, w biurze syndyka w Łodzi, ul. Kasprzaka 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr konta: 26 1090 2705 0000 0001 4677 9783. Nieruchomości można oglądać w terminie do 11 lutego 2022 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, tel. 603 920 123, e-mail: syndyk.pawlak@gmail.com. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2585
 • Dodano: 2022-01-18 16:33:35
 • Administrator

Tonkowicz Izabela

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2586. Tonkiewicz Izabela Krystyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/21. [BMSiG-1818/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 100/21 umorzył zobowiązania upadłej Izabeli Krystyny Tonkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Nowej Soli przy ul. Matejki 18d/47, 67-100 Nowa Sól, numer PESEL 88090104909, powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłej wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy-Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2586
 • Dodano: 2022-01-18 16:34:23
 • Administrator

Wajrak Janusz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 2587. Wajrak Janusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 331/21 „of”. [BMSiG-1688/2022] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Janusza Wajraka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 331/21 „of”) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczący określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości, w postaci: nieruchomości stanowiącej działki nr 176/12 (działka zabudowana) oraz nr 176/13 i 176/14 (działki niezbudowane), położone w miejscowości Jabłonna Majątek, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00098247/4 oraz udziału 1/5 części w prawie własności nieruchomości leśnej stanowiącej działkę nr 76, położonej w Czerniejowie, dla której to Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi Księgę Wieczystą LU1I/00079714/0. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2587
 • Dodano: 2022-01-18 16:34:56
 • Administrator

Tomaszewska Barbara

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2588. Tomaszewska Barbara. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/21. [BMSiG-1761/2022] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu upadłościowym Barbary Tomaszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 31/21, na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 grudnia 2021 r., postanowił: 1. umorzyć zobowiązania upadłej Barbary Tomaszewskiej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, 2. niepokrytymi kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, który wydał orzeczenie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2588
 • Dodano: 2022-01-18 16:35:44
 • Administrator

Zaniewicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 2589. Zaniewicz Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 44/20 „of”. [BMSiG-1841/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 4 stycznia 2022 roku na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Zaniewicz (PESEL 85030912503), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt IX GUp 44/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli upadłej Magdaleny Zaniewicz uczestniczą: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w kwocie 3.188,04 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i cztery grosze) z tytułu niepokrytych kosztów postępowania poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa; 2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie łącznej 431.193,47 zł (czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści siedem groszy), w tym w kategorii II w kwocie 357.818,57 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), a w kategorii III w kwocie 73.374,90 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy); II. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli Magdaleny Zaniewicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w wymiarze miesięcznym po 160 (sto sześćdziesiąt) złotych wskazując okres, w którym upadła będzie zobowiązana spłacać swoje zobowiązania na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, począwszy od miesiąca następnego po dniu poinformowania upadłej o uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązanie w wysokości 3.188,04 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i cztery grosze) określić na 20 (dwadzieścia) miesięcy; - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywała do 25 dnia danego miesiąca, w ten sposób że kwota po 160 (sto sześćdziesiąt) złotych będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 19 (dziewiętnaście) kolejno następujących po sobie miesięcy ustalonego planu spłaty, a kwota 148,04 zł (sto czterdzieści osiem złotych i cztery grosze) będzie przeznaczona na spłatę w 20 (dwudziestym) miesiącu ustalonego planu spłaty; 2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązanie w wysokości 651,96 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) określić na 5 (pięć) miesięcy; - upadła spłaty swojego zobowiązania będzie dokonywała do 25 dnia danego miesiąca, w ten sposób że kwota 11,96 zł (jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) będzie przeznaczona na spłatę w 20 (dwudziestym) miesiącu ustalonego planu spłaty, kwota po 160 (sto sześćdziesiąt) złotych będzie przeznaczana na spłatę zobowiązania przez 4 (cztery) kolejno następujące po sobie miesiące ustalonego planu spłaty poczynając od 21 (dwudziestego pierwszego) miesiąca ustalonego planu spłaty; IV. po wykonaniu ustalonego w punkcie III niniejszego postanowienia planu spłat wierzycieli Magdaleny Zaniewicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 12 czerwca 2020 roku, zostaną umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 49114 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 224 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe poucza się, że osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2589
 • Dodano: 2022-01-18 16:36:17
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE JAGŁOWSKI ROBERT

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-12-07. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2661. Jagłowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Jagłowski w Kozłówce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 28/21, VIII GRp 14/21. [BMSiG-1590/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Roberta Jagłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Jagłowski w Kozłówce o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sygn. akt VIII GR 28/21, dnia 7 grudnia 2021 r. postanowiono: 1.otworzyć postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Roberta Jagłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Jagłowski w Kozłówce, zam.: Kozłówka 26, 19-206 Rajgród, PESEL 95091901213, NIP 7191569506; 2. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 14/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2661
 • Dodano: 2022-01-18 16:38:00
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE JAGŁOWSKI ROBERT

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2661. Jagłowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Jagłowski w Kozłówce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 28/21, VIII GRp 14/21. [BMSiG-1590/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Roberta Jagłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Jagłowski w Kozłówce o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sygn. akt VIII GR 28/21, dnia 7 grudnia 2021 r. postanowiono: 1.otworzyć postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Roberta Jagłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Jagłowski w Kozłówce, zam.: Kozłówka 26, 19-206 Rajgród, PESEL 95091901213, NIP 7191569506; 2. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 14/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2661
 • Dodano: 2022-01-18 16:38:06
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "S.E.M.A" Sikora Andrzej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-27. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2662. Sikora Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GR 30/21/12, X GRp 9/21/12. [BMSiG-1837/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 27 grudnia 2021 roku, pod sygn. akt X GR 30/21/12, otwarto postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wobec dłużnika Andrzeja Sikory, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bytomiu, adres: ul. Wyzwolenia 12a/l, 41-907 Bytom, posiadającego numer NIP 6261475099 oraz numer PESEL 63052614038. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GRp 9/21/12. Nadzorcą sądowym wyznaczono Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Niniejszym postanowieniem przyznano nadzorcy sądowemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 5 370,64 zł. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na ww. postanowienie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2662
 • Dodano: 2022-01-18 16:39:45
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "S.E.M.A" Sikora Andrzej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2662. Sikora Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GR 30/21/12, X GRp 9/21/12. [BMSiG-1837/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 27 grudnia 2021 roku, pod sygn. akt X GR 30/21/12, otwarto postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wobec dłużnika Andrzeja Sikory, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bytomiu, adres: ul. Wyzwolenia 12a/l, 41-907 Bytom, posiadającego numer NIP 6261475099 oraz numer PESEL 63052614038. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GRp 9/21/12. Nadzorcą sądowym wyznaczono Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Niniejszym postanowieniem przyznano nadzorcy sądowemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 5 370,64 zł. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na ww. postanowienie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2662
 • Dodano: 2022-01-18 16:39:50
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE BABIARZ MAREK ANTONI

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 2663. Babiarz Marek Antoni prowadzący Gospodarstwo Rolne w Gruszce Zaporskiej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 88/21. [BMSiG-1801/2022] Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Babiarza Marka Antoniego prowadzącego Gospodarstwo Rolne, adres: Gruszka Zaporska 129, 22-463 Radecznica, PESEL 78051008636, NIP 9222279183, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 23 grudnia 2021 r. odroczonego do dnia 30 grudnia 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 30 grudnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Sprawa toczy się pod sygnaturą akt IX GRz 88/21. Treść zawartego układu: Postanowienia ogólne: 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą. W zakresie poszczególnych grup zakłada się następujące działania: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 5.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 2 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 5.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 10.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 10 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 10.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 2-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku z okresem karencji, w 24 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 60.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 95% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 48 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 60.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 48 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucynych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 61 miesięcznych ratach, przy czym: - raty od 1 do 8 płatne będą w wysokości 0,1% kwoty wierzytelności każda; - raty od 9 do 23 płatne będą w wysokości 1% kwoty wierzytelności każda; - raty od 24 do 48 płatne będą w wysokości 1,6% kwoty wierzytelności każda; - raty od 49 do 61 płatne będą w wysokości 3,4% kwoty wierzytelności każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych od dnia układowego określonego w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu do dnia zakończenia okresu karencji. 4. Wierzytelność objęta układem oprocentowana jest stałą stopą procentową w wysokości 4% w skali roku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych licząc od dnia zakończenia okresu karencji. Odsetki liczone są od kwoty pozostałej do spłaty w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Raty spłaty układu ustalone są według zasady: równe raty kapitału (określone w pkt 2 niniejszej grupy) oraz należne odsetki za bieżący miesiąc. Wyniki głosowania w I grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 3. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 5 988,40 zł. - Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w II grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 4. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 25 561,55 zł. - Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w III grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 40 463,58 zł. – Liczba oddanych głosów 1, tj. 50,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 29 323,58 zł, tj. 72,47% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 29 323,58 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w IV grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 56 175,32 zł. - Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w V grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 60 301,84 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 60 301,84 zł, tj. 100% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 60 301,84 zł, tj. 100% głosujących. Wyniki głosowania w VI grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 147 140,34 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 147 140,34 zł, tj. 100% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 147 140,34 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania we wszystkich grupach łącznie: - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 12. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 335 631,03 zł. - Liczba oddanych głosów 3, tj. 25,00%. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 236 765,76 zł, tj. 70,54%. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 2, tj. 66,67% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 176 463,92 zł, tj. 74,53% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 33,33% głosujących. - Suma wierzytelności przeciwko układowi 60 301,84 zł, tj. 25,47% głosujących. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2663
 • Dodano: 2022-01-18 16:40:50
 • Administrator

Firma Handlowo ­ Usługowa TRE­MET Krzysztof Trębicki

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu
Poz. 2664. Trębicki Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TRE- -MET Krzysztof Trębicki w Wiśniewie Kolonii. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 54/21. [BMSiG-1733/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IX GRz 54/21, odmówił zatwierdzenia układu zawartego przez Krzysztofa Trębickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TRE-MET Krzysztof Trębicki w miejscowości Wiśniew-Kolonia z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, o którego doręczenie należy uprzednio wystąpić w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przed siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu określonym w niniejszym obwieszczeniu (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 23 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2664
 • Dodano: 2022-01-18 16:42:01
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Kretowicz Krystian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 2665. Kretowicz Krystian prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krystian Kretowicz w Olszance. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 40/21. [BMSiG-1750/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 29 listopada 2021 r. w Białymstoku sprawy o sygn. akt VIII GRz 40/21 z wniosku dłużnika Krystiana Kretowicza prowadzącego gospodarstwo pod firmą Gospodarstwo Rolne Krystian Kretowicz z siedzibą w miejscowości Olszanka o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym postanowił: 1. Zatwierdzić układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli dłużnika Krystiana Kretowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Gospodarstwo Rolne Krystian Kretowicz” z siedzibą w miejscowości Olszanka o następującej treści: GRUPA I: Grupa I obejmie wierzytelności banków lub instytucji pożyczkowych zabezpieczonych na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, których wierzytelności z mocy prawa będą objęte układem z uwagi na pełne zaspokojenie wierzytelności zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, o wartości do 300.000 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje całkowitą spłatę, tj. 100% wierzytelności głównych (kapitału) wraz z odsetkami od wierzytelności głównej oraz innymi należnościami ubocznymi w 96 miesięcznych ratach, płatnych miesiąc po miesiącu do ostatniego roboczego dnia miesiąca, poczynając od trzeciego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się. GRUPA II: Grupa II obejmie wierzytelności banków lub instytucji pożyczkowych zabezpieczonych na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, których wierzytelności z mocy prawa będą objęte układem z uwagi na pełne zaspokojenie wierzytelności, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, o wartości powyżej kwoty 300.000,00 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje całkowitą spłatę, tj. 100% wierzytelności głównej (kapitału) wraz z odsetkami od wierzytelności głównej oraz innymi należnościami ubocznymi w 108 ratach miesięcznych, płatnych miesiąc po miesiącu do ostatniego roboczego dnia miesiąca, poczynając od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się, w ten sposób że: - raty od 1 do 60 będą równe i stanowić będą łącznie 35% wierzytelności (wierzytelności głównej wraz z odsetkami od wierzytelności głównej oraz innymi należnościami ubocznymi); - raty od 61 do 108 będą równe i stanowić będą łącznie 65% wierzytelności (wierzytelności głównej wraz z odsetkami od wierzytelności głównej oraz innymi należnościami ubocznymi), z zastrzeżeniem że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności, a sumą rat dotychczas uregulowanych. GRUPA III: Grupa III obejmie wierzytelności banków lub instytucji pożyczkowych niezabezpieczonych na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, do kwoty 10.000 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje spłatę 80% wierzytelności głównej (kapitału) w 24 równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, poczynając od trzeciego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; umorzenie 20% należności głównej (kapitału). GRUPA IV: Grupa IV obejmuje wierzytelności banków lub instytucji pożyczkowych niezabezpieczonych na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, powyżej kwoty 10.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje spłatę 80% wierzytelności głównej (kapitału) w 36 równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, poczynając od trzeciego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; umorzenie 20% należności głównej (kapitału). GRUPA V: Grupa V obejmuje wierzytelności banków lub instytucji pożyczkowych niezabezpieczonych na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, powyżej kwoty 50.000,00 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje spłatę 100% wierzytelności głównej (kapitału) w 72 równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, poczynając od trzeciego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania. GRUPA VI: Grupa VI obejmuje wierzytelności wierzycieli będących kontrahentami dłużnika do kwoty 10.000,00 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje spłatę 80% wierzytelności głównej (kapitału) jednorazowo, płatnej w ostatnim dniu roboczym trzeciego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; umorzenie 20% należności głównej (kapitału). GRUPA VII: Grupa VII obejmuje wierzytelności wierzycieli będących kontrahentami dłużnika powyżej kwoty 10.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje spłatę 90% wierzytelności głównej (kapitału) w 36 równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, poczynając od trzeciego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; umorzenie 10% należności głównej (kapitału). GRUPA VIII: Grupa VIII obejmuje wierzytelności wierzycieli będących kontrahentami dłużnika powyżej kwoty 50.000,00 zł. Wobec tej grupy wierzycieli dłużnik proponuje spłatę 100% wierzytelności głównej (kapitału) w 60 równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, poczynając od trzeciego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się; umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania. 2. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie, poucza się, że zgodnie z art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. Zgodnie z art. 201 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia obwieszczenia o wydaniu postanowienia o zatwierdzeniu układu. Ponadto, dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2665
 • Dodano: 2022-01-18 16:42:55
 • Administrator

NEWIND S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2666. NEWIND SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000634924. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2016 r., sygn. akt VIII GRs 6/18. [BMSiG-1797/2022] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 30 listopada 2021 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 8 listopada 2021 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 18 października 2021 r., w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRs 6/18, prowadzonym w trybie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika Newind S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, KRS 634924, postępowanie to uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), a dotychczasowy zarządca Paweł Miłek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126) objął funkcję nadzorcy wykonania układu z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2666
 • Dodano: 2022-01-18 16:43:57
 • Administrator

ADRIANA OKOŃ F.H.U. Ekoland

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 2667. Okoń Adriana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa EKOLAND Adriana Okoń w Będzinie. [BMSiG-1803/2022] OBWIESZCZENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU W TRYBIE UPROSZCZONYM Adriana Okoń prowadząca działalność gospodarczą jako Firma Handlowo Usługowa EKOLAND Adriana Okoń, adres: 42-500 Będzin, ul. Królowej Jadwigi 1/6, posiadająca NIP 9542250608 i REGON 243639998, reprezentowana przez Właściciela Adrianę Okoń, w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w trybie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne w trybie przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem, którego termin wyznaczył na dzień 21 stycznia 2022 roku, godz. 1200, w miejscu: Sala konferencyjna w budynku położonym przy ul. Tadeusza Kościuszki 74 w Będzinie (42-500). Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Wypełnione karty do głosowania należy przesłać na adres Dłużnika: Firma Han dlowo Usługowa EKOLAND Adriana Okoń, 42-500 Będzin, ul. Królowej Jadwigi 1/6. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca układu zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2667
 • Dodano: 2022-01-18 16:45:04
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Skoneczna Mariola i Skoneczny Jacek

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu
Poz. 2668. Skoneczny Jacek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Strzebieszowie. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRz 52/21. [BMSiG-1775/2022] Nadzorca układu Skonecznego Jacka prowadzącego Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Strzebieszów 54, 99-434 Domaniewice (PESEL 73120308015, NIP 8341058625), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 19 listopada 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 23 listopada 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Sprawa toczy się pod sygnaturą akt XIV GRz 52/21. Treść zawartego układu: Grupa I: wierzyciele publicznoprawni: 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, w terminach określonych w pierwotnych umowach, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). Grupa II: wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 20.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 18-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 45% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 18 miesięcy w związku z okresem karencji, w 84 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa III: wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 20.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 30.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 80% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 40 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji . 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa IV: wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 30.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 18-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 45% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 18 miesięcy w związku z okresem karencji, w 84 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa V: wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 45% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 94 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa VI: wierzyciele niezabezpieczeni na majątku dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 200.000,01, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 4-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 45% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 4 miesiące w związku z okresem karencji, w 120 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa VII: wierzyciele zabezpieczeni na ruchomościach dłużnika oraz wierzyciele z tytułu umowy leasingu, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 35.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 50 miesięcznych równych ratach. Odsetki i inne należności uboczne powstałe po dniu układowym wyliczone zostaną zgodnie z warunkami pierwotnych umów, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). Grupa VIII: wierzyciele zabezpieczeni na ruchomościach dłużnika oraz wierzyciele z tytułu umowy leasingu, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 35.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 500.000,00 zł: 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), w 100 miesięcznych ratach, przy czym: - raty od 1 do 88 płatne będą w wysokości 0,8333% kwoty wierzytelności, każda; - raty od 89 do 100 płatne będą w wysokości 2,2247% kwoty wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Grupa IX: wierzyciele zabezpieczeni na ruchomościach dłużnika oraz wierzyciele z tytułu umowy leasingu, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 500.000,01 zł: 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, w terminach określonych w pierwotnych umowach, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). Grupa X: wierzyciele zabezpieczeni na nieruchomościach dłużnika: 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, w terminach określonych w umowach, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą. Wyniki głosowania: Wyniki głosowania w I grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 158 716,11 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 100,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 158 716,11 zł, tj. 100% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 158 716,11 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w II grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 23 901,21 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 50,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 4 400,00 zł, tj. 18,41% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 4 400,00 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w III grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 0. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 0,00 zł. - Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w IV grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 3. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 120 021,14 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 33,33% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 61 021,14 zł, tj. 50,84% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 61 021,14 zł, tj. 100% głosujących. Wyniki głosowania w V grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 155 013,35 zł. - Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w VI grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 255 605,99 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 255 605,99 zł, tj. 100% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 255 605,99 zł, tj. 100% głosujących. Wyniki głosowania w VII grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 20 771,39 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 20 771,39 zł, tj. 100% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 20 771,39 zł, tj. 100% głosujących. Wyniki głosowania w VIII grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 656 334,09 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 50,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 364 334,09 zł, tj. 55,51% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 364 334,09 zł, tj. 100% głosujących Wyniki głosowania w IX grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 671 572,11 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 671 572,11 zł, tj. 100% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 671 572,11 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w X grupie. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 747 087,03 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 747 087,03 zł, tj. 100% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 747 087,03 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Podsumowanie zgromadzenia wierzycieli. - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 13. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 2 809 022,42 zł. - Liczba oddanych głosów 8, tj. 61,54% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 2 283 507,86 zł, tj. 81,29% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 4, tj. 50,00% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 1 581 775,25 zł, tj. 69,27% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 4, tj. 50,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 701 732,61 zł, tj. 30,73% głosujących. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2668
 • Dodano: 2022-01-18 16:46:32
 • Administrator

"IKER-OBTUŁOWICZ" Sp. J.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 2669. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRp 10/21. [BMSiG-1768/2022] Sędzia Komisarz w postępowaniu układowym prowadzonym wobec „IKER-OBTUŁOWICZ” spółka jawna w Sanoku, NIP 7340012891, KRS 0000078371 (sygn. akt V GRp 10/21), zawiadamia, że w dniu 17 marca 2022 r., godz. 930, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4 sala 7, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może odbywać się wyłącznie pisemnie. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym na adres Nadzorcy Sądowego Tomasza Śmietany: 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40, lub złożyć osobiście z powołaniem się na sygnaturę akt V GRp 10/21. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Nadzorcy Sądowego przed dniem 17 marca 2022 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2669
 • Dodano: 2022-01-18 16:47:41
 • Administrator

AGROELEKTROGAZ Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 2670. AGROELEKTROGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000310676. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2008 r., sygn. akt XVIII GRp 26/20. [BMSiG-1751/2022] OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU UKŁADU Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przyspieszonym postępowaniu układowym AgroElektroGaz sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GRp 26/20) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r. stwierdzono przyjęcie układu z wierzycielami o następującej treści: 1. Spłata 100% kwoty głównej zobowiązania. 2. Całkowita redukcja odsetek od wszystkich zobowiązań. 3. Całkowita redukcja kosztów egzekucyjnych i windykacyjnych. 4. Spłata zobowiązań objętych układem jednorazowo, nie później niż w 12 miesięcy licząc od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w terminie 1 tygodnia od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2670
 • Dodano: 2022-01-18 16:48:09
 • Administrator

ZDROWY SMAK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2671. ZDROWY SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Złotnikach. KRS 0000706984. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2017 r., sygn. akt XI GRz 61/21. [BMSiG-1804/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu w dniu 6 listopada 2021 r. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika ZDROWY SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach (KRS 706984) oraz zawiadamia o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu przez Pawła Miłka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 126). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2671
 • Dodano: 2022-01-18 16:48:48
 • Administrator

Cielas Aniela

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 2672. Cielas Aniela. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 8/20. [BMSiG-1786/2022] Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny Sławomir Bielski (nr lic. 1436) z siedzibą w Buczkowicach (43-374) przy ul. Bór 1093, działając jako nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Anieli Cielas zamieszkałej w Ślemieniu (34-323) przy ul. Gronie 6, w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (sygn. akt VI GRp 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, Referat Upadłości, „Sprawozdanie nr 3” z wykonywania układu za okres od października do grudnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2672
 • Dodano: 2022-01-18 16:49:19
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Faszczewski Mariusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 2673. Faszczewski Mariusz prowadzący Gospodarstwo Rolne w Ożarach Wielkich. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 28/20. [BMSiG-1806/2022] Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008) - nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Mariusza Faszczewskiego (PESEL 84121412953) prowadzącego gospodarstwo rolne w przyśpieszonym postępowaniu układowym (sygn. akt VIII GRp 28/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) w dniu 7 grudnia 2021 r. złożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, I sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. oraz II sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2673
 • Dodano: 2022-01-18 16:49:52
 • Administrator

FITFOOD Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 2674. FITFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000530870. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GReu 5/21/S. [BMSiG-1782/2022] Nadzorca wykonania układu dłużnika FITFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000530870, podaje do publicznej wiadomości, że działając zgodnie z treścią art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego sporządził trzecie sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 października 2021 do 31 grudnia 2021 r. i złożył je w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do akt sprawy pod sygnaturą VIII GReu 5/21/S. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2674
 • Dodano: 2022-01-18 16:50:19
 • Administrator

Hołdys Henryk i Wszędobył Justyna wspólnicy JUKADO s.c.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 2675. Holdys Henryk i Wszędybył Justyna prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą JUKADO S.C. w Tczewie. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GReu 7/19. [BMSiG-1585/2022] Jacek Ryncarz - nadzorca wykonania układu dłużnika Henryka Holdys i Justyny Wszędybył - wspólników spółki cywilnej JUKADO z siedzibą w Tczewie, sygn. akt VI GReu 7/19, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż złożył sprawozdanie za okres od 1.10.2021 roku do 31.12.2021 roku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2675
 • Dodano: 2022-01-18 16:50:51
 • Administrator

STREFA IMPREZ Paweł Kulesza

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu
Poz. 2676. Kulesza Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Strefa Imprez Paweł Kulesza w Kuleszach- -Podawcach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GReu 15/21, VIII GRp 23/18. [BMSiG-1725/2022] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna Sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt VIII GReu 15/21, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, uchylił układ zawarty w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Kuleszy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STREFA IMPREZ Paweł Kulesza w restrukturyzacji z siedzibą w miejscowości Kulesze-Podawce, przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 19 lutego 2019 r. (sygn. akt VIII GRp 23/18). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał postanowienie w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2676
 • Dodano: 2022-01-18 16:51:31
 • Administrator

MIKROKASA S.A.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Inne
Poz. 2677. MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000387861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2011 r., sygn. akt VI GRp 10/20. [BMSiG-1592/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 15 grudnia 2021 r., w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w Gdyni (sygn. akt VI GRp 10/20) postanowił: na mocy art. 239 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne uchylić własny zarząd dłużnika, odwołać nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk i ustanowić zarządcę w osobie Sławomira Bohdziewicza, nr licencji 256. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2677
 • Dodano: 2022-01-18 16:52:22
 • Administrator

PROTECT.ME Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Inne
Poz. 2678. PROTECT.ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000625111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2016 r., sygn. akt XVIII GR 62/20, XVIII GRu 5/20. [BMSiG-1697/2022] „Protect.me” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000625111), sygnatura akt XVIII GR 62/20, XVIII GRu 5/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obwieszcza o terminie rozprawy wyznaczonej celem rozpoznania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu układowym spółki „Protect.me” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 37 (KRS 0000625111), sygn. akt XVIII GRu 5/20. Rozprawa odbędzie się 4 marca 2022 r., o godzinie 1000, w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, sala nr A14. Sąd dopuszcza przeprowadzenie rozprawy w sposób zdalny przez aplikację MS Teams. W celu zdalnego uczestnictwa w rozprawie należy przesłać na co najmniej 2 dni przed rozprawą swój adres email na adres boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl. Link do wydarzenia zostanie przesłany jeden dzień przed rozprawą. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2678
 • Dodano: 2022-01-18 16:53:11
 • Administrator

SMS FOOD INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Inne
Poz. 2679. SMS FOOD INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000355648. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 maja 2010 r., sygn. akt VI GRz 50/21. [BMSiG-1738/2022] OBWIESZCZENIE O WYZNACZENIU ROZPRAWY W CELU ROZPOZNANIA I ZATWIERDZENIA UKŁADU W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika w osobie SMS Food Industries Poland sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, numer KRS 0000355648 (sygn. akt postępowania VI GRz 50/21, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy), zmierzającym do zatwierdzenia układu w trybie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, otwartym na podstawie art. 15 w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), wskutek oświadczenia obwieszczonego 16 lipca 2021 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 136/2021, poz. 46116), zawiadamia się w trybie art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego o wyznaczeniu terminu rozprawy w przedmiocie rozpoznania i zatwierdzenia układu. Rozprawę wyznaczono na 3 lutego 2022 r., o godzinie 1000, w sali nr B65, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2679
 • Dodano: 2022-01-18 16:53:36
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Lewicki

Sąd Rejonowy w Legnicy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 2680. Lewicki Radosław i Lewicki Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław, Przemysław Lewicki Spółka jawna w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 6/21. [BMSiG-1672/2022] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2021 r. w Legnicy, na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Radosław Lewicki z s. w Poznaniu, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Przemysław Lewicki z s. w Poznaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego z urzędu, sygn. akt V GR 6/21, postanowił na podstawie art. 286 pr. restr. zabezpieczyć majątek dłużników poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Jerzego Ciesiula (nr licencji 382). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2680
 • Dodano: 2022-01-18 16:54:20
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lewicki

Sąd Rejonowy w Legnicy 2022-01-18. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 2680. Lewicki Radosław i Lewicki Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław, Przemysław Lewicki Spółka jawna w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 6/21. [BMSiG-1672/2022] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2021 r. w Legnicy, na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Radosław Lewicki z s. w Poznaniu, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Przemysław Lewicki z s. w Poznaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego z urzędu, sygn. akt V GR 6/21, postanowił na podstawie art. 286 pr. restr. zabezpieczyć majątek dłużników poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Jerzego Ciesiula (nr licencji 382). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2680
 • Dodano: 2022-01-18 16:54:35
 • Administrator

AP TRANS ENERGY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest AP Trans Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt CZ1C/GU/17/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 17:11:30
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 17:11:43

ITODESIGN Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest ITODesign Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/104/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 12 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 17:13:24
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 17:13:40

LIGHTMARLIN Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest lightmarlin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GD1G/GU/107/2022 wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 13 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 17:15:01
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 17:15:11

"BURZA" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest "BURZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt ZG1E/GU/30/2022 wniosku złożonego przez wierzyciela w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 17:16:33
 • Administrator

"ARS" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest "ARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt ZG1E/GU/31/2022 wniosku złożonego przez wierzyciela w dniu 14 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-18 17:18:50
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 17:19:00

Lidia Stankiewicz

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego Juliusza 10,11,11a, 58-300 Wałbrzych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 18 stycznia 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Lidia Stankiewicz, PESEL 53040916880, sygnatura akt SW1W/GU/11/2022, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Lidia Stankiewicz, PESEL 53040916880, miejsce zamieszkania: Świebodzice, adres ul. Jeleniogórska 19/2, 58-160 Świebodzice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, powołując się na akta o sygnaturze: SW1W/GUp-s/20/2022, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, powołując się na akta o sygnaturze: SW1W/GUp-s/20/2022, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław; 4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Aleksandra Polak (numer licencji 1409); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
 • Dodano: 2022-01-18 17:20:24
 • Administrator

Beata Kurowska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Beata Kurowska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 30 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:39:04
 • Administrator

Łukasz Łuszczak

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Łukasz Łuszczak, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 30 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:40:06
 • Administrator

Bernard Tews

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Bernard Tews, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 30 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:40:57
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-01-19 08:41:02

Deres Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Monika Deres, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 3 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:42:15
 • Administrator

Teresa Dobrzyńska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-19. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Teresa Dobrzyńska, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:43:56
 • Administrator

Bartosz Dębski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Bartosz Dębski, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 3 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:44:46
 • Administrator

Monika Frączak

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Monika Frączak, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:45:36
 • Administrator

Bożena Barbara Faluta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Bożena Barbara Faluta, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 5 stycznia 2022 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:46:36
 • Administrator

Jarosław Cisowski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Jarosław Cisowski, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 30 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:47:40
 • Administrator

Piotr Kowalski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2022-01-18. Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Piotr Kowalski, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu] wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • Dodano: 2022-01-19 08:48:35
 • Administrator

Badziąg Bożena

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2728. Badziąg Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 873/21 of, VI GUp 8/22. [BMSiG-2101/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt VI GU 873/21 of, ogłosił upadłość Bożeny Badziąg, PESEL 53122102848, zamieszkałej: 82-200 Malbork, ul. Władysława Reymonta 4/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego, numer licencji 936 oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk, ul. Szkolna 8, z podaniem sygnatury akt VI GUp 8/22, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2728
 • Dodano: 2022-01-19 09:33:08
 • Administrator

Badziąg Bożena

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2728. Badziąg Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 873/21 of, VI GUp 8/22. [BMSiG-2101/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt VI GU 873/21 of, ogłosił upadłość Bożeny Badziąg, PESEL 53122102848, zamieszkałej: 82-200 Malbork, ul. Władysława Reymonta 4/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego, numer licencji 936 oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk, ul. Szkolna 8, z podaniem sygnatury akt VI GUp 8/22, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2728
 • Dodano: 2022-01-19 09:33:13
 • Administrator

Bakalarz Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2729. Bakalarz Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 226/21, VIII GUp 7/22. [BMSiG-1965/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 226/21, ogłosił upadłość Marii Bakalarz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57073103442, NIP 5731660423. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzelę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 926, adres biura: ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 7/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2729
 • Dodano: 2022-01-19 09:34:17
 • Administrator

Bakalarz Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2729. Bakalarz Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 226/21, VIII GUp 7/22. [BMSiG-1965/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 226/21, ogłosił upadłość Marii Bakalarz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57073103442, NIP 5731660423. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzelę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 926, adres biura: ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 7/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2729
 • Dodano: 2022-01-19 09:34:21
 • Administrator

Ćwiklińska Weronika

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2730. Ćwiklińska Weronika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1886/21/12, X GUp 10/22/12. [BMSiG-1971/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt X GU 1886/21/12, ogłoszona została upadłość Weroniki Ćwiklińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, adres: ul. Słoneczna 84/26, 40-136 Katowice, posiadającej numer PESEL 00233007560. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 10/22/12. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2730
 • Dodano: 2022-01-19 09:35:08
 • Administrator

Ćwiklińska Weronika

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2730. Ćwiklińska Weronika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1886/21/12, X GUp 10/22/12. [BMSiG-1971/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt X GU 1886/21/12, ogłoszona została upadłość Weroniki Ćwiklińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, adres: ul. Słoneczna 84/26, 40-136 Katowice, posiadającej numer PESEL 00233007560. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 10/22/12. Na syndyka wyznaczono Paulinę Miękus, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 931. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Paulina Miękus, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2730
 • Dodano: 2022-01-19 09:35:10
 • Administrator

Czuber Mirosława

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-12-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2731. Czuber Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 635/21, V GUp 560/21. [BMSiG-1963/2022] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 grudnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 635/21 (V GUp 560/21): 1. ogłasza upadłość dłużnika Mirosławy Czuber, zamieszkałej pod adresem: ul. Bydgoska 22a lok. 5, 87-100 Toruń, PESEL 47040616864, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznacza syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133); 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Antoniego Antczaka 2 lok. 6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2731
 • Dodano: 2022-01-19 09:35:59
 • Administrator

Czuber Mirosława

Sąd Rejonowy w Toruniu 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2731. Czuber Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 635/21, V GUp 560/21. [BMSiG-1963/2022] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 grudnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 635/21 (V GUp 560/21): 1. ogłasza upadłość dłużnika Mirosławy Czuber, zamieszkałej pod adresem: ul. Bydgoska 22a lok. 5, 87-100 Toruń, PESEL 47040616864, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznacza syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133); 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Antoniego Antczaka 2 lok. 6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2731
 • Dodano: 2022-01-19 09:36:02
 • Administrator

Gil Urszula

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2732. Gil Urszula. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 506/21, VIII GUp 8/22. [BMSiG-2015/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt VIII GU 506/21, ogłosił upadłość Urszuli Gil, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57041913686. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył na syndyka Mariusza Turka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1512, adres biura: ul. Karola Szymanowskiego 3 lokal 24, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział, VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 8/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2732
 • Dodano: 2022-01-19 09:36:46
 • Administrator

Gil Urszula

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2732. Gil Urszula. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 506/21, VIII GUp 8/22. [BMSiG-2015/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt VIII GU 506/21, ogłosił upadłość Urszuli Gil, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57041913686. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył na syndyka Mariusza Turka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1512, adres biura: ul. Karola Szymanowskiego 3 lokal 24, 42-200 Częstochowa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział, VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 8/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2732
 • Dodano: 2022-01-19 09:36:49
 • Administrator

Giza Krystyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2733. Giza Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 893/21, XII GUp 1/22. [BMSiG-1899/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 893/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gizy (Giza), zam. w Gliwicach, PESEL 44031407100, NIP 6311425006, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 1/22; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2733
 • Dodano: 2022-01-19 09:37:38
 • Administrator

Giza Krystyna

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2733. Giza Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 893/21, XII GUp 1/22. [BMSiG-1899/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 893/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gizy (Giza), zam. w Gliwicach, PESEL 44031407100, NIP 6311425006, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 1/22; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2733
 • Dodano: 2022-01-19 09:37:41
 • Administrator

Jabłonka Katarzyna

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2734. Jabłonka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 211/21, V GUp 195/21. [BMSiG-1894/2022] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., sygnatura akt V GUp 195/21 (poprzednio V GU 211/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Jabłonki zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obrońców Pokoju 32/6, PESEL 87070904869, NIP 5993036826. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka, nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2734
 • Dodano: 2022-01-19 09:38:36
 • Administrator

Jabłonka Katarzyna

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2734. Jabłonka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 211/21, V GUp 195/21. [BMSiG-1894/2022] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., sygnatura akt V GUp 195/21 (poprzednio V GU 211/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Jabłonki zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obrońców Pokoju 32/6, PESEL 87070904869, NIP 5993036826. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka, nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2734
 • Dodano: 2022-01-19 09:38:39
 • Administrator

Jarnutowski Zdzisław

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2735. Jarnutowski Zdzisław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 642/21, XII GUp 5/22. [BMSiG-2029/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Zdzisława Jarnutowskiego (PESEL 52080817874, NIP 8551255088), zamieszkałego: ul. Cicha 3A, 72-500 Międzyzdroje, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 5/22. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Nowak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1440. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 5/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2735
 • Dodano: 2022-01-19 09:47:30
 • Administrator

Jarnutowski Zdzisław

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2735. Jarnutowski Zdzisław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 642/21, XII GUp 5/22. [BMSiG-2029/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Zdzisława Jarnutowskiego (PESEL 52080817874, NIP 8551255088), zamieszkałego: ul. Cicha 3A, 72-500 Międzyzdroje, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 5/22. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Nowak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1440. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 5/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2735
 • Dodano: 2022-01-19 09:47:33
 • Administrator

Jońca Monika

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2736. Jońca Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 231/21, V GUp 350/21. [BMSiG-1999/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r.: - ogłosił upadłość dłużnika Moniki Jońcy, PESEL 76022715866, zamieszkałej: 28-221 Osiek, Ossala 13 (sygn. akt V GU 231/21); - określając, że upadła Monika Jońca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 419 1 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, nr licencji 600; - wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności Justynie Skrzeszewskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. Postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 350/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2736
 • Dodano: 2022-01-19 09:48:18
 • Administrator

Jońca Monika

Sąd Rejonowy w Kielcach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2736. Jońca Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 231/21, V GUp 350/21. [BMSiG-1999/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r.: - ogłosił upadłość dłużnika Moniki Jońcy, PESEL 76022715866, zamieszkałej: 28-221 Osiek, Ossala 13 (sygn. akt V GU 231/21); - określając, że upadła Monika Jońca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 419 1 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, nr licencji 600; - wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności Justynie Skrzeszewskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. Postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 350/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2736
 • Dodano: 2022-01-19 09:48:22
 • Administrator

Kędziora Krystyna

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-12-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2737. Kędziora Krystyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/21 of, V GUp 204/21 of. [BMSiG-2062/2022] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 r., sygn. akt V GU 160/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 31 sierpnia 2021 r. ogłosił upadłość Krystyny Kędziory, PESEL 50020708929, zam. w Jeleniej Górze, ul. Różyckiego 25/06, 58-560 Jelenia Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 204/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2737
 • Dodano: 2022-01-19 09:49:16
 • Administrator

Kędziora Krystyna

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2737. Kędziora Krystyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/21 of, V GUp 204/21 of. [BMSiG-2062/2022] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 r., sygn. akt V GU 160/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 31 sierpnia 2021 r. ogłosił upadłość Krystyny Kędziory, PESEL 50020708929, zam. w Jeleniej Górze, ul. Różyckiego 25/06, 58-560 Jelenia Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 204/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2737
 • Dodano: 2022-01-19 09:49:23
 • Administrator

Kruczykowski Andrzej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-12-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2738. Kruczykowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 563/21, V GUp 556/21. [BMSiG-1950/2022] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie pod sygn. akt V GU 563/21 (V GUp 556/21), ogłasza upadłość dłużnika Andrzeja Kruczykowskiego, zamieszkałego w: ul. Sobieskiego 9-11 lok. 6, 87-100 Toruń, PESEL 59121906797, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wyznacza syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133, adres: ul. Antoniego Antczaka 2 lok. 6, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Antoniego Antczaka 2 lok. 6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2738
 • Dodano: 2022-01-19 09:50:17
 • Administrator

Kruczykowski Andrzej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2738. Kruczykowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 563/21, V GUp 556/21. [BMSiG-1950/2022] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie pod sygn. akt V GU 563/21 (V GUp 556/21), ogłasza upadłość dłużnika Andrzeja Kruczykowskiego, zamieszkałego w: ul. Sobieskiego 9-11 lok. 6, 87-100 Toruń, PESEL 59121906797, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Wyznacza syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1133, adres: ul. Antoniego Antczaka 2 lok. 6, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Antoniego Antczaka 2 lok. 6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2738
 • Dodano: 2022-01-19 09:50:20
 • Administrator

KOGER Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-12-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2739. KOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Żelechowie. KRS 0000133979. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2002 r., sygn. akt IX GU 847/21. [BMSiG-1984/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2021 r. na posiedzeniu jawnym, sygn. akt IX GU 847/21, w sprawie z wniosku Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie o ogłoszenie upadłości wydał postanowienie następującej treści: I. ogłosić upadłość Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Żelechowie, 08-430 Żelechów, ul. Traugutta 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133979; II. wezwać wierzycieli upadłego Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin; II. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie za główne postępowanie upadłościowe; V. określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego 116; VII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Joannie Pelak, ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie, wynagrodzenie w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, którą nakazać wypłacić na rzecz Joanny Pelak z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Koger Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie i zaksięgowanej pod pozycją 570003301173; VIII. oddalić w pozostałym zakresie wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego przyznanie wynagrodzenia; IX. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Joannie Pelak, ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie, zwrot wydatków w kwocie 471 (czterysta siedemdziesiąt jeden) złotych, którą nakazać wypłacić na rzecz Joanny Pelak z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Koger Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie i zaksięgowanej pod pozycją 570003301173; X. niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 209,64 zł (dwieście dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) wpłaconą przez Koger Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Żelechowie zwrócić Joannie Pelak syndykowi masy upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Niniejszym obwieszcza się o upadku zabezpieczenia w postaci ustanowienia postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 23 sierpnia 2021 r., sygn. akt IX GU 847/21, w toku postępowania o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie (KRS 133979), tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Joanny Pelak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 116. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2739
 • Dodano: 2022-01-19 09:50:51
 • Administrator

KOGER Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2739. KOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Żelechowie. KRS 0000133979. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2002 r., sygn. akt IX GU 847/21. [BMSiG-1984/2022] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2021 r. na posiedzeniu jawnym, sygn. akt IX GU 847/21, w sprawie z wniosku Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie o ogłoszenie upadłości wydał postanowienie następującej treści: I. ogłosić upadłość Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Żelechowie, 08-430 Żelechów, ul. Traugutta 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133979; II. wezwać wierzycieli upadłego Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. 1-go Maja 4c, 20-410 Lublin; II. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie za główne postępowanie upadłościowe; V. określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego 116; VII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Joannie Pelak, ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie, wynagrodzenie w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, którą nakazać wypłacić na rzecz Joanny Pelak z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Koger Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie i zaksięgowanej pod pozycją 570003301173; VIII. oddalić w pozostałym zakresie wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego przyznanie wynagrodzenia; IX. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Joannie Pelak, ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie, zwrot wydatków w kwocie 471 (czterysta siedemdziesiąt jeden) złotych, którą nakazać wypłacić na rzecz Joanny Pelak z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Koger Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie i zaksięgowanej pod pozycją 570003301173; X. niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 209,64 zł (dwieście dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) wpłaconą przez Koger Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Żelechowie zwrócić Joannie Pelak syndykowi masy upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Niniejszym obwieszcza się o upadku zabezpieczenia w postaci ustanowienia postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 23 sierpnia 2021 r., sygn. akt IX GU 847/21, w toku postępowania o ogłoszenie upadłości Koger Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie (KRS 133979), tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Joanny Pelak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 116. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2739
 • Dodano: 2022-01-19 09:50:55
 • Administrator

Kołodziej Dariusz

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-12-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2740. Kołodziej Dariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 223/21, V GUp 210/21. [BMSiG-2028/2022] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 223/21, na skutek wniosku złożonego 16 listopada 2021 r., ogłosił upadłość Dariusza Kołodzieja, PESEL 76082415076, NIP 6161370662, zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Hallerczyków 10/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240, adres: ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonanie określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 210/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2740
 • Dodano: 2022-01-19 09:52:29
 • Administrator

Kołodziej Dariusz

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2740. Kołodziej Dariusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 223/21, V GUp 210/21. [BMSiG-2028/2022] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 223/21, na skutek wniosku złożonego 16 listopada 2021 r., ogłosił upadłość Dariusza Kołodzieja, PESEL 76082415076, NIP 6161370662, zamieszkałego w Jeleniej Górze przy ul. Hallerczyków 10/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240, adres: ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonanie określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 210/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2740
 • Dodano: 2022-01-19 09:52:32
 • Administrator

Kołodziejczyk Iwona

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2741. Kołodziejczyk Iwona. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 863/21, VI GUp 12/22. [BMSiG-2111/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, sygn. akt VI GU 863/21, ogłosił upadłość Iwony Kołodziejczyk, numer PESEL 83021308980, numer NIP 593-244-25-84, zamieszkałej: 83-140 Polskie Gronowo 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego, oraz wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk., ul. Szkolna 8, sygn. akt VI GUp 12/22, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2741
 • Dodano: 2022-01-19 09:55:09
 • Administrator

Kołodziejczyk Iwona

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2741. Kołodziejczyk Iwona. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 863/21, VI GUp 12/22. [BMSiG-2111/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, sygn. akt VI GU 863/21, ogłosił upadłość Iwony Kołodziejczyk, numer PESEL 83021308980, numer NIP 593-244-25-84, zamieszkałej: 83-140 Polskie Gronowo 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego, oraz wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk., ul. Szkolna 8, sygn. akt VI GUp 12/22, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2741
 • Dodano: 2022-01-19 09:55:12
 • Administrator

Kołodziejczyk Łukasz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2742. Kołodziejczyk Łukasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 864/21, VI GUp 10/22. [BMSiG-2104/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, sygn. akt VI GU 864/21, ogłosił upadłość Łukasza Kołodziejczyka, numer PESEL 81052109855, zamieszkałego: 83-140 Polskie Gronowo 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego, oraz wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk., ul. Szkolna 8, sygn. akt VI GUp 10/22, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2742
 • Dodano: 2022-01-19 09:56:00
 • Administrator

Kołodziejczyk Łukasz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2742. Kołodziejczyk Łukasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 864/21, VI GUp 10/22. [BMSiG-2104/2022] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, sygn. akt VI GU 864/21, ogłosił upadłość Łukasza Kołodziejczyka, numer PESEL 81052109855, zamieszkałego: 83-140 Polskie Gronowo 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego, oraz wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk., ul. Szkolna 8, sygn. akt VI GUp 10/22, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2742
 • Dodano: 2022-01-19 09:56:03
 • Administrator

Kruk Renata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-11-29. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2743. Kruk Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 446/21, V GUp 380/21. [BMSiG-1948/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Renaty Kruk, PESEL 74021111805, zamieszkałej w Jędrzejowie. Określił, że upadła Renata Kruk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego, licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości, Pawła Dębniaka, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Bankowa 8/1, 27-200 Starachowice. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Ur.UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 380/21 pod nadzorem SSR Anny Poborskiej. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2743
 • Dodano: 2022-01-19 09:56:48
 • Administrator

Kruk Renata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2743. Kruk Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 446/21, V GUp 380/21. [BMSiG-1948/2022] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Renaty Kruk, PESEL 74021111805, zamieszkałej w Jędrzejowie. Określił, że upadła Renata Kruk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego, licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości, Pawła Dębniaka, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: ul. Bankowa 8/1, 27-200 Starachowice. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Ur.UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 380/21 pod nadzorem SSR Anny Poborskiej. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2743
 • Dodano: 2022-01-19 09:56:52
 • Administrator

Liszka Marta

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-12-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2744. Liszka Marta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 226/21, V GUp 211/21. [BMSiG-2038/2022] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 226/21, na skutek wniosku złożonego 25 listopada 2021 r., ogłosił upadłość Marty Liszki, PESEL 94080504426, zamieszkałej: ul. Plac Wolności 23/11, 59-623 Lubomierz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240, adres: ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonanie określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 211/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2744
 • Dodano: 2022-01-19 09:57:47
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-01-19 09:57:59

Liszka Marta

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2744. Liszka Marta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 226/21, V GUp 211/21. [BMSiG-2038/2022] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r., pod sygn. akt V GU 226/21, na skutek wniosku złożonego 25 listopada 2021 r., ogłosił upadłość Marty Liszki, PESEL 94080504426, zamieszkałej: ul. Plac Wolności 23/11, 59-623 Lubomierz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240, adres: ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonanie określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 211/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2744
 • Dodano: 2022-01-19 09:57:52
 • Administrator

Lubecka Monika

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-11-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2745. Lubecka Monika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1799/21/10, X GUp 1252/21/10. [BMSiG-1934/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1799/21/10, ogłoszona została upadłość Moniki Lubeckiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 77071611349, zamieszkałej w Bytomiu, adres: 41-909 Bytom, ul. Lelewela 3/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1252/21/10. Na syndyka wyznaczono Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Bartosz Klepacz, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2745
 • Dodano: 2022-01-19 09:58:44
 • Administrator

Lubecka Monika

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2745. Lubecka Monika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1799/21/10, X GUp 1252/21/10. [BMSiG-1934/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 listopada 2021 r., pod sygn. akt X GU 1799/21/10, ogłoszona została upadłość Moniki Lubeckiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 77071611349, zamieszkałej w Bytomiu, adres: 41-909 Bytom, ul. Lelewela 3/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1252/21/10. Na syndyka wyznaczono Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Bartosz Klepacz, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2745
 • Dodano: 2022-01-19 09:58:47
 • Administrator

Małecka Danuta Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2746. Małecka Danuta Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 327/21, VIII GUp 4/22. [BMSiG-1941/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 327/21, ogłosił upadłość Danuty Marii Małeckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61051708583. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Wojciecha Bekierza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1017, adres biura: ul. Głogowa 6, 41-707 Ruda Śląska. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 4/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2746
 • Dodano: 2022-01-19 09:59:44
 • Administrator

Małecka Danuta Maria

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2746. Małecka Danuta Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 327/21, VIII GUp 4/22. [BMSiG-1941/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 327/21, ogłosił upadłość Danuty Marii Małeckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61051708583. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Wojciecha Bekierza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1017, adres biura: ul. Głogowa 6, 41-707 Ruda Śląska. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 4/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2746
 • Dodano: 2022-01-19 09:59:48
 • Administrator

Matjaszko Małgorzata

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-12-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2747. Matjaszko Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 205/21, V GUp 193/21. [BMSiG-1886/2022] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., sygnatura akt V GUp 193/21 (poprzednio V GU 205/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Małgorzaty Matjaszko, zamieszkałej pod adresem: Staw 112, PESEL 67111406765, NIP 5992381478. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka, nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2747
 • Dodano: 2022-01-19 10:00:35
 • Administrator

Matjaszko Małgorzata

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2747. Matjaszko Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 205/21, V GUp 193/21. [BMSiG-1886/2022] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 r., sygnatura akt V GUp 193/21 (poprzednio V GU 205/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Małgorzaty Matjaszko, zamieszkałej pod adresem: Staw 112, PESEL 67111406765, NIP 5992381478. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka, nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2747
 • Dodano: 2022-01-19 10:00:38
 • Administrator

Mazur Magdalena

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2748. Mazur Magdalena. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 252/21of. [BMSiG-1997/2022] Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Magdaleny Mazur o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Magdaleny Mazur, zamieszkałej: 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 11/56, posługującej się: numerem PESEL 70050701589 i numerem NIP 7961088005, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: 26-610 Radom, ul. Kelles-Krauza 13 lok. U7; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2748
 • Dodano: 2022-01-19 10:01:27
 • Administrator

Mazur Magdalena

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2748. Mazur Magdalena. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 252/21of. [BMSiG-1997/2022] Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Magdaleny Mazur o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Magdaleny Mazur, zamieszkałej: 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 11/56, posługującej się: numerem PESEL 70050701589 i numerem NIP 7961088005, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: 26-610 Radom, ul. Kelles-Krauza 13 lok. U7; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 290; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2748
 • Dodano: 2022-01-19 10:01:31
 • Administrator

Miśkiewicz Regina

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2749. Miśkiewicz Regina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 323/21, VIII GUp 5/22. [BMSiG-1937/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 323/21, ogłosił upadłość Reginy Miśkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 44050110146. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Wojciecha Bekierza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1017, adres biura: ul. Głogowa 6, 41-707 Ruda Śląska. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 5/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2749
 • Dodano: 2022-01-19 10:02:10
 • Administrator

Miśkiewicz Regina

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2749. Miśkiewicz Regina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 323/21, VIII GUp 5/22. [BMSiG-1937/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 323/21, ogłosił upadłość Reginy Miśkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 44050110146. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Wojciecha Bekierza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1017, adres biura: ul. Głogowa 6, 41-707 Ruda Śląska. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 5/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2749
 • Dodano: 2022-01-19 10:02:13
 • Administrator

Moczkowska Lidia Elżbieta

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2750. Moczkowska Lidia Elżbieta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 596/21, VIII GUp 6/22. [BMSiG-2071/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 596/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Lidii Elżbiety Moczkowskiej, zam.: ul. Kościuszki 83a m. 17, 16-400 Suwałki, PESEL 86072112124, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 6/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2750
 • Dodano: 2022-01-19 10:02:55
 • Administrator

Moczkowska Lidia Elżbieta

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2750. Moczkowska Lidia Elżbieta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 596/21, VIII GUp 6/22. [BMSiG-2071/2022] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 596/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Lidii Elżbiety Moczkowskiej, zam.: ul. Kościuszki 83a m. 17, 16-400 Suwałki, PESEL 86072112124, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. na syndyka wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888), 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Piotrowi Tarasiewiczowi na adres: ul. Miła 1, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 6/22. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2750
 • Dodano: 2022-01-19 10:02:57
 • Administrator

Nowak Lidia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2751. Nowak Lidia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1996/21/12, X GUp 5/22/12. [BMSiG-1940/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt X GU 1996/21/12, ogłoszona została upadłość Lidii Nowak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, adres: ul. Czajkowskiego 11/6, 41-902 Bytom, posiadającej numer PESEL 51042803560. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 5/22/12. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2751
 • Dodano: 2022-01-19 10:03:40
 • Administrator

Nowak Lidia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2751. Nowak Lidia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1996/21/12, X GUp 5/22/12. [BMSiG-1940/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt X GU 1996/21/12, ogłoszona została upadłość Lidii Nowak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, adres: ul. Czajkowskiego 11/6, 41-902 Bytom, posiadającej numer PESEL 51042803560. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 5/22/12. Na syndyka wyznaczono Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Damian Zgolik, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2751
 • Dodano: 2022-01-19 10:03:43
 • Administrator

Nowakowska Magdalena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-12-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2752. Nowakowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 240/21, XII GUp 1027/21. [BMSiG-1995/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2021 r., pod sygn. akt XII GU 240/21: 1. ogłosił upadłość Magdaleny Nowakowskiej, PESEL 75051912109, zamieszkałej w Gliwicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą 30.08.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Miłosza Wolańskiego (Wolański), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 626; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Syndykowi na adres jego biura: ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt. 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich): Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek bankowy NBP O/Katowice 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/ zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/ zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 1027/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać w 2 egzemplarzach na adres: Kancelaria Syndyka Masy Upadłości Miłosz Wolański, ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, z podaniem sygn. akt XII GUp 1027/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2752
 • Dodano: 2022-01-19 10:04:26
 • Administrator

Nowakowska Magdalena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2752. Nowakowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 240/21, XII GUp 1027/21. [BMSiG-1995/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2021 r., pod sygn. akt XII GU 240/21: 1. ogłosił upadłość Magdaleny Nowakowskiej, PESEL 75051912109, zamieszkałej w Gliwicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą 30.08.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Miłosza Wolańskiego (Wolański), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 626; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Syndykowi na adres jego biura: ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt. 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich): Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek bankowy NBP O/Katowice 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/ zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/ zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 1027/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać w 2 egzemplarzach na adres: Kancelaria Syndyka Masy Upadłości Miłosz Wolański, ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, z podaniem sygn. akt XII GUp 1027/21. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2752
 • Dodano: 2022-01-19 10:04:30
 • Administrator

Pałys Rafał

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2753. Pałys Rafał. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 588/21, XII GUp 4/22. [BMSiG-1930/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Rafała Pałysa (PESEL 78011903197, NIP 8511936830), zamieszkałego: ul. Kleeberga 4/3, 71-295 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 4/22. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 4/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2753
 • Dodano: 2022-01-19 10:05:12
 • Administrator

Pałys Rafał

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2753. Pałys Rafał. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 588/21, XII GUp 4/22. [BMSiG-1930/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Rafała Pałysa (PESEL 78011903197, NIP 8511936830), zamieszkałego: ul. Kleeberga 4/3, 71-295 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 4/22. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 4/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2753
 • Dodano: 2022-01-19 10:05:14
 • Administrator

Pawlak Józef

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2754. Pawlak Józef. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 235/21of. [BMSiG-2025/2022] Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Józefa Pawlaka o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Józefa Pawlaka, zamieszkałego: 26-600 Radom, ul. Bukowa 5, posługującego się numerem PESEL 38021202734, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-615 Radom, ul. majora J. Piwnika 1/50; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Andrzeja Kostkę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 388; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2754
 • Dodano: 2022-01-19 10:05:53
 • Administrator

Pawlak Józef

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2754. Pawlak Józef. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 235/21of. [BMSiG-2025/2022] Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Józefa Pawlaka o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Józefa Pawlaka, zamieszkałego: 26-600 Radom, ul. Bukowa 5, posługującego się numerem PESEL 38021202734, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-615 Radom, ul. majora J. Piwnika 1/50; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Andrzeja Kostkę, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 388; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2754
 • Dodano: 2022-01-19 10:05:56
 • Administrator

Pawłowski Grzegorz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2755. Pawłowski Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1130/21/8, X GUp 1341/21/8. [BMSiG-1918/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1130/21/8, ogłoszona została upadłość Grzegorza Pawłowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 77120812879, zamieszkałego w miejscowości Dobieszowice, adres: 42-584 Dobieszowice, ul. Wolności 52a. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1341/21/8. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Franciszka Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2755
 • Dodano: 2022-01-19 10:06:40
 • Administrator

Pawłowski Grzegorz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2755. Pawłowski Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1130/21/8, X GUp 1341/21/8. [BMSiG-1918/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1130/21/8, ogłoszona została upadłość Grzegorza Pawłowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 77120812879, zamieszkałego w miejscowości Dobieszowice, adres: 42-584 Dobieszowice, ul. Wolności 52a. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1341/21/8. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Franciszka Kamińskiego 1A, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2755
 • Dodano: 2022-01-19 10:06:43
 • Administrator

Pelant Daria

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2756. Pelant Daria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1674/21, XI GUp 4/22. [BMSiG-1991/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1674/21, ogłosił upadłość dłużniczki Darii Pelant (PESEL 80081209545), zamieszkałej w Wijewie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 4/22. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Bauma (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1410). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres wskazany na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2756
 • Dodano: 2022-01-19 10:07:25
 • Administrator

Pelant Daria

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2756. Pelant Daria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1674/21, XI GUp 4/22. [BMSiG-1991/2022] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1674/21, ogłosił upadłość dłużniczki Darii Pelant (PESEL 80081209545), zamieszkałej w Wijewie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 4/22. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Bauma (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1410). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres wskazany na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2756
 • Dodano: 2022-01-19 10:07:28
 • Administrator

Porc Małgorzata

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2757. Porc Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 498/21, VIII GUp 9/22. [BMSiG-2022/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 498/21, ogłosił upadłość Małgorzaty Porc - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 69091512685. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ulica Sieradzka 18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 9/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2757
 • Dodano: 2022-01-19 10:08:11
 • Administrator

Porc Małgorzata

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2757. Porc Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 498/21, VIII GUp 9/22. [BMSiG-2022/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 498/21, ogłosił upadłość Małgorzaty Porc - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 69091512685. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 588, adres biura: 98-300 Wieluń, ulica Sieradzka 18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 9/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2757
 • Dodano: 2022-01-19 10:08:14
 • Administrator

Przenniak Sergiusz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2758. Przenniak Sergiusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 839/21/9, X GUp 1113/21/9. [BMSiG-1929/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 października 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 839/21/9, ogłosił upadłość dłużnika Sergiusza Przenniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 17/66, posiadającego PESEL 75071400453, NIP 9542339515. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1113/21/9. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Jana Kilińskiego 16/10, 40-062 Kato wice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2758
 • Dodano: 2022-01-19 10:09:02
 • Administrator

Radoszycka Bożena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2759. Radoszycka Bożena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 828/21, XII GUp 5/22. [BMSiG-1921/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 828/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Radoszyckiej, zam. w Rudzie Śląskiej, PESEL 66062902326, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 5/22; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nie-opłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2759
 • Dodano: 2022-01-19 10:09:45
 • Administrator

Radoszycka Bożena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2759. Radoszycka Bożena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 828/21, XII GUp 5/22. [BMSiG-1921/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 828/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Radoszyckiej, zam. w Rudzie Śląskiej, PESEL 66062902326, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695; 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 5/22; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nie-opłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2759
 • Dodano: 2022-01-19 10:09:48
 • Administrator

Ruszlewicz Sławomir

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2760. Ruszlewicz Sławomir. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 606/21, XII GUp 6/22. [BMSiG-2060/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Sławomira Ruszlewicza, PESEL 73091504599, NIP 9551704753, zamieszkałego: ul. Krzemienna 48B/5, 70-742 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 6/22. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 6/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2760
 • Dodano: 2022-01-19 10:10:34
 • Administrator

Ruszlewicz Sławomir

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2760. Ruszlewicz Sławomir. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 606/21, XII GUp 6/22. [BMSiG-2060/2022] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku ogłoszono upadłość Sławomira Ruszlewicza, PESEL 73091504599, NIP 9551704753, zamieszkałego: ul. Krzemienna 48B/5, 70-742 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 6/22. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 6/22, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2760
 • Dodano: 2022-01-19 10:10:37
 • Administrator

Sereda Marek

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2761. Sereda Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1631/21, VIII GUp 6/22/S. [BMSiG-1924/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt VIII GU 1631/21, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Marka Seredy (PESEL 69091712535, NIP 7951657364), zamieszkałego: ul. Składowa 21/7, 30-016 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: Bogdan Łoboz, ul. Marii Konopnickiej 11, 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 6/22/S. Pouczenie do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2761
 • Dodano: 2022-01-19 10:11:25
 • Administrator

Sereda Marek

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2761. Sereda Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1631/21, VIII GUp 6/22/S. [BMSiG-1924/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt VIII GU 1631/21, Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość Marka Seredy (PESEL 69091712535, NIP 7951657364), zamieszkałego: ul. Składowa 21/7, 30-016 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres biura: Bogdan Łoboz, ul. Marii Konopnickiej 11, 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 6/22/S. Pouczenie do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2761
 • Dodano: 2022-01-19 10:11:27
 • Administrator

Sobala Paweł

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2762. Sobala Paweł. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 395/21, VIII GUp 6/22. [BMSiG-1973/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 395/21, ogłosił upadłość Pawła Sobali - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82112005737, NIP 5732486967. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzelę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 926, adres biura: ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 6/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2762
 • Dodano: 2022-01-19 10:12:08
 • Administrator

Sobala Paweł

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2762. Sobala Paweł. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 395/21, VIII GUp 6/22. [BMSiG-1973/2022] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku, sygn. akt VIII GU 395/21, ogłosił upadłość Pawła Sobali - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82112005737, NIP 5732486967. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Jacka Pietrzelę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 926, adres biura: ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 6/22. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2762
 • Dodano: 2022-01-19 10:12:11
 • Administrator

Skrzyńska Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-11. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2763. Skrzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 798/21/S, VIII GUp 13/22/S. [BMSiG-1897/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt VIII GU 798/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Skrzyńskiej (PESEL 62090411528), zamieszkałej w Nowym Sączu na ul. Sikorskiego 31c/6 (33-300), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 13/22/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia, - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć, - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2763
 • Dodano: 2022-01-19 10:12:55
 • Administrator

Skrzyńska Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2763. Skrzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 798/21/S, VIII GUp 13/22/S. [BMSiG-1897/2022] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt VIII GU 798/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Skrzyńskiej (PESEL 62090411528), zamieszkałej w Nowym Sączu na ul. Sikorskiego 31c/6 (33-300), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 13/22/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia, - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć, - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2763
 • Dodano: 2022-01-19 10:12:58
 • Administrator

Sołśnia Zofia

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-12. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2764. Sołśnia Zofia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 249/21 of. [BMSiG-1890/2022] Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Zofii Sołśni, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Zofii Sołśni, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Mroza 13/15 m. 21, 26-600 Radom, PESEL 57111507320, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. przyznać ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi wnioskodawcy - radcy prawnemu Marzenie Jurek-Sieradz wynagrodzenie w kwocie 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych i przyznane wynagrodzenie wypłacić ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Radomiu; VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VII. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2764
 • Dodano: 2022-01-19 10:13:39
 • Administrator

Sołśnia Zofia

Sąd Rejonowy w Radomiu 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2764. Sołśnia Zofia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 249/21 of. [BMSiG-1890/2022] Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Zofii Sołśni, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Zofii Sołśni, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Mroza 13/15 m. 21, 26-600 Radom, PESEL 57111507320, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: ul. Władysława Reymonta 12A lok. 15, 01-875 Warszawa; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Tomasza Szadkowskiego, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1263; V. przyznać ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi wnioskodawcy - radcy prawnemu Marzenie Jurek-Sieradz wynagrodzenie w kwocie 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych i przyznane wynagrodzenie wypłacić ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Radomiu; VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VII. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2764
 • Dodano: 2022-01-19 10:13:42
 • Administrator

Szałaj Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-12-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2765. Szałaj Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1193/21/8, X GUp 1342/21/8. [BMSiG-1913/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1193/21/8, ogłoszona została upadłość Anny Szałaj, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 75042614924, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-887 Katowice, ul. Ułańska 16/41. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1342/21/8. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2765
 • Dodano: 2022-01-19 10:14:27
 • Administrator

Szałaj Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2765. Szałaj Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1193/21/8, X GUp 1342/21/8. [BMSiG-1913/2022] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 grudnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1193/21/8, ogłoszona została upadłość Anny Szałaj, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 75042614924, zamieszkałej w Katowicach, adres: 40-887 Katowice, ul. Ułańska 16/41. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 1342/21/8. Na syndyka wyznaczono Piotra Krupanka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Syndyka Piotr Krupanek, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2765
 • Dodano: 2022-01-19 10:14:30
 • Administrator

Szulc Mateusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2766. Szulc Mateusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 909/21, XII GUp 7/22. [BMSiG-1904/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 909/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Szulca, zam. w Rybniku, PESEL 81050308379, NIP 6422234999, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695, 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 7/22, 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. MSiG → Rocznik 2022 → Numer 12/2022 (6411) z dnia 19 stycznia 2022 r. → Pozycja 2766
 • Dodano: 2022-01-19 10:15:14
 • Administrator

Szulc Mateusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022-01-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 2766. Szulc Mateusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 909/21, XII GUp 7/22. [BMSiG-1904/2022] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 909/21: 1. ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Szulca, zam. w Rybniku, PESEL 81050308379, NIP 6422234999, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wskazał że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzemieniu nadanym Ustawą z dnia 30.08.2019 roku - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 695, 4. wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 7/22, 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba